2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο Mέρος: Αριθμητικά παραδείγματα"

Transcript

1 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50 Π1Χ 375/25 BX5 25/50 C3 40/40 C4 40/40 T1X Π7 Π1 Π8 BY7 25/50 Π2Υ 25/270 BY8 25/50 BY9 25/50 C5 40/40 C6 40/40 0.4m 0.4m Π4 Π5 Π6 2.7m Π2 Π9 Π3 BX1 25/50 BX2 25/50 BX3 25/50 C1 40/40 C2 40/40 3.5m T2Y(300/25) BY10 25/50 BY11 25/50 BY12 25/50 T2X 1.2m ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗ ΟΚΟΥ BY12 ΣΕ ΚΑΜΨΗ - εδομένα εισαγωγής Στοιχεία κτιρίου XC2 κατηγορία περιβαντολλογικής έκθεσης (ΕΝ , Πίν. 4.1) S4 κατηγορία κατασκευής Τ (sec) = 0.47 ασύζευκτη μεταφορική ιδιοπερίοδος στη διεύθυνση της δοκού B κατηγορία εδάφους Τ c (sec) = 0.50 άνω όριο κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης q 0 = 2.00 βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς (ΕΝ1998-1, Πίν.5.1) ιατομή δοκού BY12 b w (m) = 0.25 πλάτος δοκού 0.4m h w (m) = 0.50 ύψος δοκού h f (m) = 0. πάχος πλάκας L (m) = 3.00 μήκος δοκού L τύπος διατομής: μονόπλευρη (ακραία) δοκός/πλακοδοκός Υλικά f ck (MPa) = χαρακτηριστική (κυλινδρική) θλιπτική αντοχή σκυροδέματος f yk (MPa) = χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή χάλυβα a cc = 0.85 συντ/στής μακροχρόνιων επιδράσεων στη θλιπτ.αντοχή (E.Π.) T2Y 300/25 γ c = 1.50 επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος για Ο.Κ.Α. γ s = 1. επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα για Ο.Κ.Α. E s (MPa) = μέτρο ελαστικότητας χάλυβα y-y = Ν E,T2Y (kn) Ν E,C8-2 (kn) = z-z = M ET2Y,z (knm) M EC8-2,y (knm) = = M ET2Y,y (knm) M EC8-2,z (knm) = Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού C8-2 (40/40) = Ν E,C8-2 (kn) Ν E,C8-2 (kn) = M - EBX10j (knm) = M ET2Y,z (knm) M EC8-2,z (knm) = = M ET2Y,y (knm) M EC8-2,y (knm) = M EBY12i (knm) - M EBY12mid (knm) M - EBY12j (knm) BY12 (25/50) M EBY12i (knm) + M EBY12mid (knm) + M EBY12m (knm) M + EBX10j (knm) = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = = M ET2Y-1,y (knm) M EC8-1,y (knm) = = M ET2y-1,z (knm) M EC8-1,z (knm) =.19 C8-1 (40/40) = M ET2Y-1,y (knm) M EC8-1,y (knm) = = M ET2y-1,z (knm) M EC8-1,z (knm) = Y = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = X Γ 56

2 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ο/Σ και Αριθμητικά Παραδείγματα ιατομή υποστυλώματος C8-1 & C8-2 b c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα z-z h c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα κατά x-x Η c (m) = 3.00 ύψος υποστυλώματος ιατομή τοιχώματος Τ2Υ L w (m) = 3.00 μήκος b wall (m) = 0.25 πάχος Αντοχές σχεδιασμού σκυροδέματος και χάλυβα f cm (MPa) = f ck + 8MPa = μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε ηλικία 28 ημερών f ctm (MPa) = 2.21 μέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος a cc = 0.85 συντελεστής μακροχρόνιων επιδράσεων στη θλιπτική αντοχή f cd (MPa) = a cc f ck / γ c = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού f yd (MPa) = f yk / γ s = αντοχή σχεδιασμού χάλυβα σε εφελκυσμό και θλίψη f ywd (MPa) = f yk / γ s = αντοχή σχεδιασμού χάλυβα συνδετήρα σε εφελκυσμό και θλίψη Απαιτούμενη επικάλυψη Ανθεκτικότητα αρχική διάμετρος οπλισμού d bl (mm) = 14 Φ14 επιθυμητή διάμετρος διαμήκους οπλισμού d w (mm) = 8 Φ8 επιθυμητή διάμετρος εγκάρσιου οπλισμού Επικάλυψη και στατικό ύψος c min,b (mm) = διάμετρος της ράβδου που επικαλύπτεται c dur,γ (mm) = 0.00 πρόσθετο στοιχείο ασφαλείας c dur,st (mm) = 0.00 μείωση ανοξείδωτου χάλυβα c dur,add (mm) = 0.00 μείωση πρόσθετων μέτρων c min,dur (mm) = ελάχιστη επικάλυψη ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης ΕΝ , Πίνακας 4.4 c min (mm) = ελάχιστη επικάλυψη c dev (mm) = 0.00 σχεδιαστική ανοχή για την αντιμετώπιση αποκλίσεων c nom (mm) = c min + c dev = ονομαστική επικάλυψη d (mm) = h - c nom - d w - d bl /2= στατικό ύψος διατομής Γ 57

3 Γεωμετρικές απαιτήσεις ΚΠΜ δεν απαιτείται ο έλεγχος b w (m) = 0.25 έλεγχος ότι b w >0.2m (για ΚΠΥ) (ΕΝ , ) b w (m) = 0.25 έλεγχος ότι b w <min(b c +h w, 2b c ) (ΕΝ , ) b w (m) = 0.25 έλεγχος ότι h w /b w <3.5 (για ΚΠΥ) υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους l 1 (m) = 3.00 εγκάρσια απόσταση μεταξύ των δοκών αριστερά b 1 (m) = (l 1 b w )/2 = 1.38 απόσταση παρειάς δοκού έως το μέσο του εγκάρσιου ανοίγματος l 2 (m) = 0.00 εγκάρσια απόσταση μεταξύ των δοκών δεξιά b 2 (m) = (l 2 b w )/2 = 0.00 απόσταση παρειάς δοκού έως το μέσο του εγκάρσιου ανοίγματος l 0 (m) = 2.55 απόσταση μεταξύ των σημείων μηδενισμού των ροπών της δοκού ΕΝ , , Σχήμα 5.2 b eff,1 (m) = 0.2b l 0 = 0.53 b eff,1 (m) = 0.51 έλεγχος ότι b eff,1 < 0.2l 0 b eff,2 (m) = 0.2b l 0 = 0.00 b eff,2 (m) = 0.00 έλεγχος ότι b eff,1 < 0.2l 0 b eff (m) = Σb eff,i + b w = 0.76 συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκού b(m) = b 1 + b 2 + b w = 1.63 b eff (m) = 0.76 έλεγχος ότι b eff < b eff eff Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός ρ min = 0.5f ctm /f yk = 0.22% κοινό ελάχιστο ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού (ΚΠΜ/ΚΠΥ) Α s,min (cm 2 ) = ρ min b w d = 2.54 ελάχιστος διαμήκης οπλισμός cm πρόσθετη απαίτηση 2Ø14 ανώ και κάτω (σε περίπτωση ΚΠΥ) Α s,min (cm 2 ) = ρ min b w d = 2.54 τελικός ελάχιστος διαμήκης οπλισμός ρ min = 0.22% ελάχιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού Μέγιστη διάμετρος διαμήκους οπλισμού ΕΝ , γ Rd = 1.00 συντελεστής αβεβαιότητας προσομοιώματος κόμβος αριστερά (ΒΥ12 - Τ2Υ) κόμβος: εσωτερικός (υπάρχει επαρκές μήκος αγκύρωσης εντός του τοιχώματος) v d = N E, T2Y /(b wall L w f cd ) = αξονικό φορτίο κατακόρυφου στοιχείου k D = 0.67 συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία πλαστιμότητας k 2 = (1+0.75k D ρ'/ρ max ) = 1.25 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) d bl (7.5/γ Rd )h c *(1+0.8v d )f ctm /(f yd k 2 ) = μέγιστη διάμετρος οπλισμού προς αγκύρωση στον κόμβο αριστερά 1 Γ 58

4 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ο/Σ και Αριθμητικά Παραδείγματα κόμβος δεξιά (ΒΥ12 - C8) κόμβος: εξωτερικός v d = N E,C8 /(b c h c f cd ) = αξονικό φορτίο κατακόρυφου στοιχείου k 2 = (1+0.75k D ρ'/ρ max ) = 1.00 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) k D = 0.00 συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία πλαστιμότητας d bl (7.5/γ Rd )h c *(1+0.8v d )f ctm /(f yd k 2 ) = μέγιστη διάμετρος οπλισμού προς αγκύρωση στον κόμβο δεξιά d bl (mm) τελική (δυσμενέστερη) μέγιστη διάμετρος μεταξύ των δύο κόμβων 1 Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού αριστερής στήριξης της δοκού Αριστερή στήριξη - άνω (λειτουργία δοκού) Μ - E,B12Yi (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b w d 2 f cd ) = 0.20 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.20 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b w d f cd = 0.18 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 5.39 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 5.39 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 4Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s1,i (cm 2 ) = 6.16 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s1,i >Α s,req Αριστερή στήριξη - κάτω (λειτουργία πλακοδοκού) Μ + E,B12Yi (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b eff d 2 f cd ) = 0.05 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.05 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b eff d f cd = 0.05 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 4.31 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 4.31 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 3Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s2,i (cm 2 ) = 4.62 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s2,i >Α s,req Έλεγχος μέγιστου ποσοστού διαμήκους οπλισμού ρ max = ρ' f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) = 0.92% μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού όπου: Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων ε sy,d = f yd /E s = 0.2% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ρ' = Α s2,i /(b w d) = 0.40% ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού A s,max (cm 2 ) = εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s,prov >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού άνω: Α s,max > A s1,i >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού κάτω: Α s,max > A s2,i >Α s,req Γ 59

5 Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού δεξιάς στήριξης της δοκού εξιά στήριξη - άνω (λειτουργία δοκού) Μ - E,B12Yj (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b w d 2 f cd ) = 0.14 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.14 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b w d f cd = 0.13 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 3.96 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 3.96 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 3Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s1,j (cm 2 ) = 4.62 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s1,j >Α s,req εξιά στήριξη - κάτω (λειτουργία πλακοδοκού) Μ + E,B12Yj (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b eff d 2 f cd ) = 0.04 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.04 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b eff d f cd = 0.04 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 3.79 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 3.79 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 3Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s2,j (cm 2 ) = 4.62 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s2,j >Α s,req Έλεγχος μέγιστου ποσοστού διαμήκους οπλισμού ρ max = ρ' f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) = 0.92% μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού όπου: Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) ε sy,d = f yd /E s = 0.2% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ρ' = Α s2,j /(b w d) = 0.40% ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού A s,max (cm 2 ) = εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s,prov >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού άνω: Α s,max > A s1,j >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού κάτω: Α s,max > A s2,j >Α s,req Γ 60

6 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων Ο/Σ και Αριθμητικά Παραδείγματα Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού ανοίγματος της δοκού Άνοιγμα - κάτω (λειτουργία πλακοδοκού) Μ + E,B12Ym (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b eff d 2 f cd ) = 0.01 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.01 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b eff d f cd = 0.01 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 0.99 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 2.54 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 2Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s1,m (cm 2 ) = 3.08 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s1,m >Α s,req Άνοιγμα - άνω (λειτουργία δοκού) Μ - E,B12Ym (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b w d 2 f cd ) = 0.01 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.01 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b w d f cd = 0.01 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 0.20 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 2.54 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 2Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s2,m (cm 2 ) = 3.08 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s2,m >Α s,req Έλεγχος μέγιστου ποσοστού διαμήκους οπλισμού ρ max = ρ' f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) = 0.78% μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού όπου: Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) ε sy,d = f yd /E s = 0.2% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ρ' = Α s2,m /(b w d) = 0.27% ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού A s,max (cm 2 ) = 9.00 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s,prov >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού κάτω: Α s,max > A s1,m >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού άνω: Α s,max > A s2,m >Α s,req Γενικοί έλεγχοι θλιβόμενου οπλισμού ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ισχύει θλιβόμενος > 50% εφελκυόμενου στη στήριξη i (Α s2,i > A s1,i /2) Ισχύει θλιβόμενος > 50% εφελκυόμενου στη στήριξη j (Α s2,j > A s1,j /2) Ισχύει θλιβόμενος στη στήριξη i > 25% εφελκ. στο άνοιγμα (Α s2,i > A s1,m /4) Ισχύει θλιβόμενος στη στήριξη j > 25% εφελκ. στο άνοιγμα (Α s2,j > A s1,m /4) Ισχύει θλιβόμενος στo άνοιγμα Α s2,m > max{α s1,i, A s1,j }/4 1 Σε περιπτώσεις όπου η ελάχιστη διάμετρος προκύπτει ιδιαίτερα μικρή (π.χ. Ø<14 είναι δυνατόν, είτε να εφαρμοστούν οι κατασκευαστικές λύσεις για μη εκπλήρωση ορίων διαμέτρου, είτε να αυξηθούν οι διαστάσεις του υποστυλώματος. Γ 61

7 5.5m 0.4m Y T1Y 300/25 X BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 1.2m BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50 Π1Χ 375/25 BX5 25/50 C3 40/40 C4 40/40 T1X Π7 Π1 Π8 BY7 25/50 Π2Υ 25/270 BY8 25/50 BY9 25/50 C5 40/40 C6 40/40 0.4m 0.4m Π4 Π5 Π6 2.7m Π2 Π9 Π3 BX1 25/50 BX2 25/50 BX3 25/50 C1 40/40 C2 40/40 3.5m BY10 25/50 BY11 25/50 BY12 25/50 T2X 1.2m ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗ ΟΚΟΥ BX10 ΣΕ ΚΑΜΨΗ - εδομένα εισαγωγής Στοιχεία κτιρίου XC2 κατηγορία περιβαντολλογικής έκθεσης (ΕΝ , Πίνακας 4.1) S4 κατηγορία κατασκευής Τ (sec) = 0.47 ασύζευκτη μεταφορική ιδιοπερίοδος στη διεύθυνση της δοκού B κατηγορία εδάφους Τ c (sec) = 0.50 άνω όριο κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης q 0 = 2.00 βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς (ΕΝ1998-1, Πίνακας 5.1) ιατομή δοκού BΧ10 b w (m) = 0.25 πλάτος δοκού 0.4m h w (m) = 0.50 ύψος δοκού h f (m) = 0. πάχος πλάκας L (m) = 4.50 μήκος δοκού L τύπος διατομής: μονόπλευρη (ακραία) δοκός/πλακοδοκός Υλικά f ck (MPa) = χαρακτηριστική (κυλινδρική) θλιπτική αντοχή σκυροδέματος f yk (MPa) = χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή χάλυβα a cc = 0.85 συντ/στής μακροχρόνιων επιδράσεων στη θλιπτική αντοχή (Εθν.Π.) T2Y 300/25 γ c = 1.50 επιμέρους συντελεστής ασφαλείας σκυροδέματος για Ο.Κ.Α. γ s = 1. επιμέρους συντελεστής ασφαλείας χάλυβα για Ο.Κ.Α. E s (MPa) = μέτρο ελαστικότητας χάλυβα z-z T3Χ (375/25) = Ν E,T3X (kn) Ν E,C8-2 (kn) = y-y = M ET3X,z (knm) M EC8-2,y (knm) = = M ET3X,y (knm) M EC8-2,z (knm) = Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού = Ν E,C8-2 (kn) Ν E,C8-2 (kn) = = M ET3X,z (knm) M EC8-2,z (knm) = = M ET3X,y (knm) M EC8-2,y (knm) = M EBX10i (knm) - M EBX10mid (knm) M - EBX10j (knm) BΧ10 (25/50) C8-2 (40/40) BΥ12 (25/50) M - EBY12j (knm) M EBX10i (knm) + M EBX10mid (knm) + M EBX10m (knm) M + EBY12j (knm) = Ν ET3X-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = = M ET3X-1,y (knm) M EC8-1,y (knm) = = M ET3X-1,z (knm) M EC8-1,z (knm) =.19 C8-1 (40/40) = M ET3X-1,y (knm) M EC8-1,y (knm) = = M ET3X-1,z (knm) M EC8-1,z (knm) = Y = Ν ET3X-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = X ιατομή υποστυλώματος C8-1 & C8-2 Γ62

8 b c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα z-z h c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα κατά x-x Η c (m) = 3.00 ύψος υποστυλώματος ιατομή τοιχώματος Τ3Χ L w (m) = 3.75 μήκος b wall (m) = 0.25 πάχος Αντοχές σχεδιασμού σκυροδέματος και χάλυβα f cm (MPa) = f ck + 8MPa = μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε ηλικία 28 ημερών f ctm (MPa) = 2.21 μέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος a cc = 0.85 συντελεστής μακροχρόνιων επιδράσεων στη θλιπτική αντοχή f cd (MPa) = a cc f ck / γ c = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού f yd (MPa) = f yk / γ s = αντοχή σχεδιασμού χάλυβα σε εφελκυσμό και θλίψη f ywd (MPa) = f yk / γ s = αντοχή σχεδιασμού χάλυβα συνδετήρα σε εφελκυσμό και θλίψη Απαιτούμενη επικάλυψη Ανθεκτικότητα αρχική διάμετρος οπλισμού d bl (mm) = 14 Φ14 επιθυμητή διάμετρος διαμήκους οπλισμού d w (mm) = 8 Φ8 επιθυμητή διάμετρος εγκάρσιου οπλισμού Επικάλυψη και στατικό ύψος c min,b (mm) = διάμετρος της ράβδου που επικαλύπτεται c dur,γ (mm) = 0.00 πρόσθετο στοιχείο ασφαλείας c dur,st (mm) = 0.00 μείωση ανοξείδωτου χάλυβα c dur,add (mm) = 0.00 μείωση πρόσθετων μέτρων c min,dur (mm) = ελάχιστη επικάλυψη ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης ΕΝ , Πίνακας 4.4 c min (mm) = ελάχιστη επικάλυψη c dev (mm) = 0.00 σχεδιαστική ανοχή για την αντιμετώπιση αποκλίσεων c nom (mm) = c min + c dev = ονομαστική επικάλυψη d (mm) = h - c nom - d w - d bl /2= στατικό ύψος διατομής Γ63

9 Γεωμετρικές απαιτήσεις ΚΠΜ δεν απαιτείται ο έλεγχος b w (m) = 0.25 έλεγχος ότι b w >0.2m (για ΚΠΥ) (ΕΝ , ) b w (m) = 0.25 έλεγχος ότι b w <min(b c +h w, 2b c ) (ΕΝ , ) b w (m) = 0.25 έλεγχος ότι h w /b w <3.5 (για ΚΠΥ) υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους l 1 (m) = 4.50 εγκάρσια απόσταση μεταξύ των δοκών αριστερά b 1 (m) = (l 1 b w )/2 = 2.13 απόσταση παρειάς δοκού έως το μέσο του εγκάρσιου ανοίγματος l 2 (m) = 0.00 εγκάρσια απόσταση μεταξύ των δοκών δεξιά b 2 (m) = (l 2 b w )/2 = 0.00 απόσταση παρειάς δοκού έως το μέσο του εγκάρσιου ανοίγματος l 0 (m) = 3.83 απόσταση μεταξύ των σημείων μηδενισμού των ροπών της δοκού ΕΝ , , Σχήμα 5.2 b eff,1 (m) = 0.2b l 0 = 0.81 b eff,1 (m) = 0.77 έλεγχος ότι b eff,1 < 0.2l 0 b eff,2 (m) = 0.2b l 0 = 0.00 b eff,2 (m) = 0.00 έλεγχος ότι b eff,1 < 0.2l 0 b eff (m) = Σb eff,i + b w = 1.02 συνεργαζόμενο πλάτος πλακοδοκού b(m) = b 1 + b 2 + b w = 2.38 b eff (m) = 1.02 έλεγχος ότι b eff < b eff eff Ελάχιστος διαμήκης οπλισμός ρ min = 0.5f ctm /f yk = 0.22% κοινό ελάχιστο ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού (ΚΠΜ/ΚΠΥ) Α s,min (cm 2 ) = ρ min b w d = 2.54 ελάχιστος διαμήκης οπλισμός cm πρόσθετη απαίτηση 2Ø14 ανώ και κάτω (σε περίπτωση ΚΠΥ) Α s,min (cm 2 ) = ρ min b w d = 2.54 τελικός ελάχιστος διαμήκης οπλισμός ρ min = 0.22% ελάχιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού Μέγιστη διάμετρος διαμήκους οπλισμού ΕΝ , κόμβος αριστερά (ΒX10 - Τ3Χ) κόμβος: εσωτερικός (υπάρχει επαρκές μήκος αγκύρωσης εντός του τοιχώματος) v d = N E, T2Y /(b wall L w f cd ) = αξονικό φορτίο κατακόρυφου στοιχείου k 1 = 7.50 συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία πλαστιμότητας k D = 0.67 συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία πλαστιμότητας k 2 = (1+0.75k D ρ'/ρ max ) = 1.25 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) d bl (mm) k 1 h c *(1+0.8v d )f ctm /(f yd k 2 ) = 107. μέγιστη διάμετρος οπλισμού προς αγκύρωση στον κόμβο αριστερά 1 Γ64

10 κόμβος δεξιά (ΒX10 - C8) κόμβος: εσωτερικός v d = N E,C8 /(b c h c f cd ) = αξονικό φορτίο κατακόρυφου στοιχείου k 1 = 7.50 συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία πλαστιμότητας k D = 0.67 συντελεστής εξαρτώμενος από την κατηγορία πλαστιμότητας k 2 = (1+0.75k D ρ'/ρ max ) = 1.25 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) d bl (mm) k 1 h c *(1+0.8v d )f ctm /(f yd k 2 ) = μέγιστη διάμετρος οπλισμού προς αγκύρωση στον κόμβο δεξιά d bl (mm) τελική (δυσμενέστερη) μέγιστη διάμετρος μεταξύ των δύο κόμβων 1 Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού αριστερής στήριξης της δοκού Αριστερή στήριξη - άνω (λειτουργία δοκού) Μ - E,B12Yi (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b w d 2 f cd ) = 0.16 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.16 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b w d f cd = 0. ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 4.40 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 4.40 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 3Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s1,i (cm 2 ) = 4.62 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s1,i >Α s,req Αριστερή στήριξη - κάτω (λειτουργία πλακοδοκού) Μ + E,B12Yi (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b eff d 2 f cd ) = 0.01 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = ά ιάγραμμα 56(D 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) 1 1) K = 0.01 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b eff d f cd = 0.01 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 1.82 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 2.54 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 2Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s2,i (cm 2 ) = 3.08 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s2,i >Α s,req Έλεγχος μέγιστου ποσοστού διαμήκους οπλισμού ρ max = ρ' f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) = 0.78% μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού όπου: Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) ε sy,d = f yd /E s = 0.2% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ρ' = Α s2,i /(b w d) = 0.27% ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού A s,max (cm 2 ) = 9.00 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s,prov >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού άνω: Α s,max > A s1,i >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού κάτω: Α s,max > A s2,i >Α s,req Γ65

11 Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού δεξιάς στήριξης της δοκού εξιά στήριξη - άνω (λειτουργία δοκού) Μ - E,B12Yj (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b w d 2 f cd ) = 0.12 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.12 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b w d f cd = 0.11 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 3.34 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 3.34 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 3Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s1,j (cm 2 ) = 4.62 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s1,j >Α s,req εξιά στήριξη - κάτω (λειτουργία πλακοδοκού) Μ + E,B12Yj (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b eff d 2 f cd ) = 0.02 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.02 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b eff d f cd = 0.02 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 2.08 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 2.54 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 2Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s2,j (cm 2 ) = 3.08 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s2,j >Α s,req Έλεγχος μέγιστου ποσοστού διαμήκους οπλισμού ρ max = ρ' f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) = 0.78% μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού όπου: Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) ε sy,d = f yd /E s = 0.2% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ρ' = Α s2,j /(b w d) = 0.27% ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού A s,max (cm 2 ) = 9.00 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s,prov >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού άνω: Α s,max > A s1,j >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού κάτω: Α s,max > A s2,j >Α s,req Γ66

12 Υπολογισμός διαμήκους οπλισμού ανοίγματος της δοκού Άνοιγμα - κάτω (λειτουργία πλακοδοκού) Μ + E,B12Ym (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b eff d 2 f cd ) = 0.01 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.01 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b eff d f cd = 0.01 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 1.08 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 2.54 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 2Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s1,m (cm 2 ) = 3.08 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s1,m >Α s,req Άνοιγμα - άνω (λειτουργία δοκού) Μ - E,B12Ym (knm) = ροπή σχεδιασμού Κ = Μ - E,B12Yi / (b w d 2 f cd ) = 0.02 συντελεστής εξαρτώμενος από τον κόμβο (εσωτερικός/εξωτερικός) K lim = 0.29 ιάγραμμα 5.6 (Designer's guide to ΕΝ ) K = 0.02 έλεγχος μη απαίτησης θλιβόμενου οπλισμού (Κ<K lim ) Α s f yd /b w d f cd = 0.02 ιάγραμμα 5.7 (Designer's guide to ΕΝ ) Α s,req (cm 2 ) = 0.55 εμβαδόν απαιτούμενου οπλισμού Α s,req (cm 2 ) = 2.54 έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 2Φ14 τοποθετούμενος οπλισμός A s2,m (cm 2 ) = 3.08 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s2,m >Α s,req Έλεγχος μέγιστου ποσοστού διαμήκους οπλισμού ρ max = ρ' f cd /(μ φ ε sy,d f yd ) = 0.78% μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού, όπου: Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) ε sy,d = f yd /E s = 0.2% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ρ' = Α s2,m /(b w d) = 0.27% ποσοστό θλιβόμενου οπλισμού A s,max (cm 2 ) = 9.00 εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού A s,prov >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού κάτω: Α s,max > A s1,m >Α s,req Ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού άνω: Α s,max > A s2,m >Α s,req Γενικοί έλεγχοι θλιβόμενου οπλισμού Ισχύει θλιβόμενος > 50% εφελκυόμενου στη στήριξη i (Α s2,i > A s1,i /2) Ισχύει θλιβόμενος > 50% εφελκυόμενου στη στήριξη j (Α s2,j > A s1,j /2) Ισχύει θλιβόμενος στη στήριξη i > 25% εφελκ. στο άνοιγμα (Α s2,i > A s1,m /4) Ισχύει θλιβόμενος στη στήριξη j > 25% εφελκ. στο άνοιγμα (Α s2,j > A s1,m /4) Ισχύει θλιβόμενος στo άνοιγμα Α s2,m > max{α s1,i, A s1,j }/4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Σε περιπτώσεις όπου η ελάχιστη διάμετρος προκύπτει ιδιαίτερα μικρή (π.χ. Ø<14 είναι δυνατόν, είτε να εφαρμοστούν οι κατασκευαστικές λύσεις για μη εκπλήρωση ορίων διαμέτρου, είτε να αυξηθούν οι διαστάσεις του υποστυλώματος. Γ67

13 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ C8 ΣΕ ΚΑΜΨΗ - εδομένα εισαγωγής 1 5.5m T1Y 300/25 0.4m Y X BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 Π7 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50 Π1Χ 375/25 BX5 25/50 C3 40/40 C4 40/40 Π1 Π8 T1X BX1 25/50 BX2 25/50 BX3 25/50 T2X 0.4m 1.2m C1 40/40 C2 40/40 1.2m 3.5m BY7 25/50 Π2Υ 25/270 BY8 25/50 BY9 25/50 C5 40/40 C6 40/40 0.4m 0.4m Π4 Π5 Π6 2.7m Π2 Π9 Π3 BY10 25/50 BY11 25/50 BY12 25/50 T2Y 300/25 3Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (άνω): M - RdBY12j (knm) 3Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (κάτω): M + RdBY12j (knm) 3Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΧ10 (άνω): M - RdBX10i (knm) 2Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΧ10 (κάτω): M + RdBX10i (knm) αξονικό φορτίο υποστυλώματος C8-2: Ν E,C8-2 (kn) αξονικό φορτίο υποστυλώματος C8-1: Ν E,C8-1 (kn) 2 T2Y(300/25) ιατομή υποστυλώματος C8-1 & C8-2 b c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα z-z h c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα κατά x-x Η c (m) = 3.00 ύψος υποστυλώματος y-y Ν E,T2Y (kn) = Ν E,T2Y (kn) Ν E,C8-2 (kn) = z-z = M ET2Y,z (knm) M EC8-2,y (knm) = = M ET2Y,y (knm) M EC8-2,z (knm) = Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού = Ν E,C8-2 (kn) Ν E,C8-2 (kn) = M RdBX10i = M ET2Y,z (knm) M EC8-2,z (knm) = b t b t C8-2 (40/40).54 = M ET2Y,y (knm) M EC8-2,y (knm) = M EBY12i (knm) - M EBY12mid (knm) M - RdBY12j (knm) BY12 (25/50) M EBY12i (knm) + M EBY12mid (knm) M + RdBY12j (knm) + M RdBX10i = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = = M ET2Y-1,y (knm) M EC8-1,y (knm) = = M ET2y-1,z (knm) M EC8-1,z (knm) =.19 C8-1 (40/40) = M ET2Y-1,y (knm) M EC8-1,y (knm) = = M ET2y-1,z (knm) M EC8-1,z (knm) = Y = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = X Γ68

14 Απαιτούμενη επικάλυψη Ανθεκτικότητα αρχική διάμετρος οπλισμού d cl (mm) = 16 Φ16 μέγιστη επιθυμητή διάμετρος διαμήκους οπλισμού d w (mm) = 8 Φ8 επιθυμητή διάμετρος εγκάρσιου οπλισμού Επικάλυψη και στατικό ύψος c min,b (mm) = διάμετρος της ράβδου που επικαλύπτεται c dur,γ (mm) = 0.00 πρόσθετο στοιχείο ασφαλείας c dur,st (mm) = 0.00 μείωση ανοξείδωτου χάλυβα c dur,add (mm) = 0.00 μείωση πρόσθετων μέτρων c min,dur (mm) = ελάχιστη επικάλυψη ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης c min (mm) = ελάχιστη επικάλυψη c dev (mm) = σχεδιαστική ανοχή για την αντιμετώπιση αποκλίσεων c nom (mm) = c min + c dev = ονομαστική επικάλυψη d (mm) = h c - c nom - d w - d cl /2= στατικό ύψος διατομής Έλεγχος εξαίρεσης από ικανοτικό σχεδιασμό 93.39% ποσοστό παραλαβής σεισμικής τέμνουσας από τα τοιχώματα (x-x) NAI απαλλαγή από έλεγχο % ποσοστό παραλαβής σεισμικής τέμνουσας από τα τοιχώματα (y-y) NAI απαλλαγή από έλεγχο 3 Έλεγχος ελάχιστης διάστασης υποστυλώματος ΚΠΜ δεν απαιτείται o έλεγχος b c (m) = 0.40 έλεγχος ότι b c >0.25m (για ΚΠΥ) h c (m) = 0.40 έλεγχος ότι h c >0.25m (για ΚΠΥ) Έλεγχος ανηγμένου αξονικού φορτίου ΚΠΜ δεν απαιτείται o έλεγχος ν = Ν Ε /(bhf cd ) = έλεγχος ότι ν<0.55 (για ΚΠΥ) στην κεφαλή του υποστυλώματος C8-1 ν = Ν Ε /(bhf cd ) = έλεγχος ότι ν<0.55 (για ΚΠΥ) στην κεφαλή του υποστυλώματος C8-2 Μεγέθη ικανοτικού σχεδιασμού Ικανοτικός x-x (+) Ισχύει ότι Μ RC8-1,y + Μ RC8-2,y > 1.3 (M - RdBY12j +0) => Μ RC8-1,y + Μ RC8-2,y > και Μ RC8-1,y = (N EC8-1 /N EC8-2 ) Μ RC8-2,y => Μ RC8-1,y / Μ RC8-2, y = 1.34 Μ RC8-1,y (knm) = Μ RC8-2, y (knm) = Γ69

15 Ικανοτικός x-x (-) Ισχύει ότι Μ RC8-1,y + Μ RC8-2,y > 1.3 (M + RdBY12j +0) => Μ RC8-1,y + Μ RC8-2,y > και Μ RC8-1,y = (N EC8-1 /N EC8-2 ) Μ RC8-2,y => Μ RC8-1,y / Μ RC8-2, y = 1.34 Μ RC8-1,y (knm) = Μ RC8-2, y (knm) = Ικανοτικός y-y (+) Ισχύει ότι Μ RC8-1,z + Μ RC8-2,z > 1.3 (M - RdBX10i +0) => Μ RC8-1,z + Μ RC8-2,z > και Μ RC8-1,z = (N EC8-1 /N EC8-2 ) Μ RC8-2,y => Μ RC8-1,z / Μ RC8-2, z = 1.34 Μ RC8-1,z (knm) = Μ RC8-2, z (knm) = Ικανοτικός y-y (-) Ισχύει ότι Μ RC8-1,z + Μ RC8-2,z > 1.3 (M + RdBX10i +0) => Μ RC8-1,z + Μ RC8-2,z > και Μ RC8-1,z = (N EC8-1 /N EC8-2 ) Μ RC8-2,z => Μ RC8-1,z / Μ RC8-2, z = 1.34 Μ RC8-1,y (knm) = Μ RC8-2, y (knm) = Εύρεση απαιτούμενου διαμήκους οπλισμού (από ικανοτικό σχεδιασμό) - κεφαλή C8-1 Υποστύλωμα C8-1 (κεφαλή) Μ RC8-1,y Μ RC8-1,z N EC8-1 Ικανοτικός x-x (+) Ικανοτικός x-x (-) Ικανοτικός y-y (+) Ικανοτικός y-y (-) ω από διάγραμμα αλληλεπίδρασης μοναξονικής κάμψης με αξονικό για σημειακή τοποθέτηση οπλισμού 4 Υποστύλωμα C8-2 (βάση) Μ RC8-1,y Μ RC8-1,z N EC8-1 ω ενιαίο ω C 8-1 & C Ικανοτικός x-x (+) Ικανοτικός x-x (-) Ικανοτικός y-y (+) Ικανοτικός y-y (-) δυσμενέστερο ω ικανοτ Εύρεση απαιτούμενου διαμήκους οπλισμού (από συνδυασμό φόρτισης) Υποστύλωμα C8-1 (κεφαλή) Μ ΕC8-1,y Μ ΕC8-1,z N EC8-1 συνδυασμός φόρτισης ω από διάγραμμα αλληλεπίδρασης διαξονικής κάμψης με αξονικό για σημειακή τοποθέτηση Υποστύλωμα C8-2 (βάση) Μ ΕC8-1,y Μ ΕC8-1,z N EC8-1 ω ενιαίο ω C 8-1 & C 8-2 συνδυασμός φόρτισης τελικό δυσμενέστερο ω maxc8, Γ70

16 Απαιτούμενος, ελάχιστος & τοποθετούμενος διαμήκης οπλισμός υποστυλώματος A s,tot C8,1-2 (cm 2 )=ω maxc81,2 bh f cd /f yd = 4.80 εμβαδόν απαιτούμενου διαμήκους οπλισμού ρ min = 1.00% κοινό ελάχιστο ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού (ΚΠΜ/ΚΠΥ) Α s,min (cm 2 ) = ρ min h c b c = ελάχιστος διαμήκης οπλισμός Α s,req (cm 2 ) = έλεγχος σε σχέση με τον ελάχιστο οπλισμό (A s,req > A s,min ) 8Φ16 τοποθετούμενος οπλισμός (προ απαιτήσεων περίσφιγξης) Α s,prov = εμβαδόν τοποθετούμενου διαμήκους οπλισμού 6 ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού: A s,prov >Α s,req Μέγιστος διαμήκης οπλισμός ρ max = 4.00% κοινό μέγιστο ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού (ΚΠΜ/ΚΠΥ) Α s,max (cm 2 ) = ρ max h c b c = μέγιστος διαμήκης οπλισμός ισχύει εμβαδόν τοποθετούμενου οπλισμού: Α s,max > A s,prov >Α s,min Έλεγχος απαίτησης 3 ράβδων ανά πλευρά 8Φ16 τοποθετούμενος οπλισμός (προ απαιτήσεων περίσφιγξης) cm τελικό εμβαδόν τοποθετούμενου διαμήκους οπλισμού 3.00 αριθμός τοποθετούμενων ράβδων ανά πλευρά ισχύει έλεγχος τουλάχιστον 3 ράδβων ανά πλευρά Έλεγχος απόστασης ράβδων με εγκάρσια συγκράτηση s (mm) = απόσταση μεταξύ των ράβδων κατά y-y y s (mm) = απόσταση μεταξύ των ράβδων κατά z-z μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ ράβδων ισχύει έλεγχος απόστασης μεταξύ των ράβδων κατά y-y (τοπικοί άξονες) ισχύει έλεγχος απόστασης μεταξύ των ράβδων κατά z-z (τοπικοί άξονες) Επανυπολογισμός ροπών αντοχής Μ RdC8-1,y Μ RdC8-1,z Υποστύλωμα C8-1 (κεφαλή) A s (cm 2 ) ν ω M Rd (knm) 8Φ Φ Μ RdC8-2,y Μ RdC8-2,z Υποστύλωμα C8-2 (κεφαλή) A s (cm 2 ) ν ω M Rd (knm) 8Φ Φ Γ71

17 Επαλήθευση ικανοτικού σχεδιασμού Ικανοτικός x-x (+) Πρέπει να ισχύει ότι Μ RC8-1,y + Μ RC8-2,y > 1.3 (M - RdBY12j +0) => > ισχύει Ικανοτικός x-x (-) Πρέπει να ισχύει ότι Μ RC8-1,y + Μ RC8-2,y > 1.3 (M + RdBY12j +0) => > ισχύει Ικανοτικός y-y (+) Πρέπει να ισχύει ότι Μ RC8-1,z + Μ RC8-2,z > 1.3 (M - RdBX10i +0) => > ισχύει Ικανοτικός y-y (-) Πρέπει να ισχύει ότι Μ RC8-1,z + Μ RC8-2,z > 1.3 (M + RdBY10i +0) => > ισχύει ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Aποτελούν συνέχεια ή συνάρτηση των δεδομένων που εισήγχθησαν για τη διαστασιολόγη της δοκού σε κάμψη. 2 Σημειώνεται ότι ο ικανοτικός σχεδιασμός πρέπει να πραγματοποιείται για την ελάχιστη κατ απόλυτη τιμή θλιπτικής ή τη μέγιστη τιμή εφελκυστικής αξονικής δύναμης στην κεφαλή του κάτω υποστυλώματος και στον πόδα του άνω υποστυλώματος που συντρέχουν στον κόμβο, μεταξύ των συνδυασμών φόρτισης που δύνανται να δημιουργήσουν πλαστικές αρθρώσεις στη δοκό στο οικείο επίπεδο κάμψης. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή παρατίθεται η αλληλουχία των αριθμητικών υπολογισμών αποκλειστικά για έναν συνδυασμό, επιλέγεται για λόγους συμβατότητας, να πραγματοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι με την ίδια ομάδα εντασιακών μεγεθών, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν είναι ταυτοχρόνως κρίσιμοι για όλους τους ελέγχους ΟΚΑ όλων των στοιχείων. Σημειώνεται επίσης ότι ακριβώς επειδή η συμβολή των τοιχωμάτων και στις δύο διευθύνσεις είναι πολύ σημαντική και κανονικά ο φορέας εξαιρείται του ικανοτικού ελέγχου, τα εντασιακά μεγέθη των υποστυλωμάτων είναι μικρά, συνεπώς, αυτό που κυρίως παρατίθεται είναι η πορεία του ικανοτικού σχεδιασμού και όχι το προκύπτον σχήμα όπλισης. 3 Ο έλεγχος, αν και δεν απαιτείται, παραταύτα παρατίθεται για εκπαιδευτικούς λόγους. Ομοίως δεν συνεκτιμώνται οι παράλληλοι στις δοκούς οπλισμοί των πλακών εντός του συνεργαζόμενου πλάτους τους. 4 Αγνοείται η επιρροή των ροπών κάμψης του υποστυλώματος στο επίπεδο που είναι κάθετο στο αντίστοιχο κατακόρυφο επίπεδο ελέγχου. 5 Υποτίθεται η μέση τιμή του προκύπτοντος ποσοστού οπλισμού άνω και κάτω του κόμβου, συνεπώς απαιτείται να επιβεβαιωθεί εκ των υστέρων με την επανάληψη του ικανοτικού ελέγχου. 6 Ο τοποθετούμενος οπλισμός αναφέρεται στον συγκεκριμένο (μη κρίσιμο) συνδυασμό φόρτισης. Ο τελικός τοποθετούμενος οπλισμός θα προκύψει από τον δυσμενέστερο συνδυασμό δράσεων ελάχιστης τιμής αξονικού για όλες τις θέσεις μάζας. Γ72

18 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗ ΟΚΟΥ BY12 ΣΕ ΙΑΤΜΗΣΗ - εδομένα εισαγωγής 1 5.5m T1Y 300/25 0.4m Y X BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 Π7 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50 Π1Χ 375/25 BX5 25/50 C3 40/40 C4 40/40 Π1 Π8 T1X BX1 25/50 BX2 25/50 BX3 25/50 T2X 0.4m 1.2m C1 40/40 C2 40/40 1.2m 3.5m BY7 25/50 Π2Υ 25/270 BY8 25/50 BY9 25/50 C5 40/40 C6 40/40 0.4m 0.4m Π4 Π5 Π6 2.7m Π2 Π9 Π3 BY10 25/50 BY11 25/50 BY12 25/50 T2Y 300/25 Ροπές αντοχής άκρων δοκού 3Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (δεξιά, άνω): M - RdBY12j (knm) 3Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (δεξιά, κάτω): M + RdBY12j (knm) 4Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (αριστερά, άνω): M - RdBY12i (knm) 3Φ Ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (αριστερά, κάτω): M + RdBY12i (knm) Άθροισμα ροπών αντοχής δοκού ΒΥ12 (αριστερά): ΣΜ Rd,bi (knm) Άθροισμα ροπών αντοχής δοκού ΒΥ12 (δεξιά): ΣΜ Rd,bj (knm) Άθροισμα ροπών αντοχής υποστυλώματος C8 (δεξιά): ΣΜ Rd,c8 (knm) ιάγραμμα τεμνουσών V G+ψ2Q Τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά, kn): V 0,G+ψ2Q (L-d) Τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (αριστερά, kn): V 0,G+ψ2Q (d) ιάγραμμα τεμνουσών V 1.35G+1.50Q Τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά, kn): V 1.36G+1.50Q (L-d) Τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (αριστερά, kn): V 1.35G+1.50Q (d) T2Y(375/25) y-y Ν E,T2Y (kn) = Ν E,T2Y (kn) Ν E,C8-2 (kn) = z-z = V ET2Y,z (kn) V EC8-2,y (kn) = = V ET2Y,y (kn) V EC8-2,z (kn) = Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού C8-2 (40/40) = Ν E,C8-2 (kn) Ν E,C8-2 (kn) = V EBX10i (kn) = V ET2Y,z (kn) V EC8-2,z (kn) = = V ET2Y,y (kn) V EC8-2,y (kn) = V EBY12i (kn) V EBY12m (kn) V ΕBY12j (kn) BY12 (25/50) = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = = V ET2Y-1,y (kn) V EC8-1,y (kn) = = V ET2y-1,z (kn) V EC8-1,z (kn) = C8-1 (40/40) = V ET2Y-1,y (kn) V EC8-1,y (kn) = = V ET2y-1,z (kn) V EC8-1,z (kn) = Y = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = X Γ73

19 ιατομή δοκού BY12 b w (m) = 0.25 πλάτος δοκού h w (m) = 0.50 ύψος δοκού h f (m) = 0. πάχος πλάκας L (m) = 3.00 μήκος δοκού L cl (m) = 2.80 καθαρό μήκος δοκού L τύπος διατομής: μονόπλευρη (ακραία) δοκός/πλακοδοκός b eff (m) = 0.76 d (mm) = h - c nom - d w - d bl /2= στατικό ύψος διατομής Συντελεστής αβεβαιότητας προσομοιώματος (υπεραντοχής) ΚΠΜ γ Rd = 1.0 κατηγορία πλαστιμότητας Εύρεση ικανοτικών τεμνουσών Στήριξη αριστερά min{1.0, ΣΜ Rd,c /ΣM Rd,b } i = 1.00 min{1.0, ΣΜ Rd,c /ΣM Rd,b } j = 0.71 M - RdBY12i (knm) = ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (αριστερά, άνω) M + RdBY12j (knm) = ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (δεξιά, κάτω) L cl (m) = 2.80 καθαρό μήκος δοκού V 0,G+ψ2Q (d) = τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (αριστερά, kn) γ Rd = 1.00 V CD,i (d) (kn)= ικανοτική τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (αριστερά) V 1.35G+1.50Q (d) = τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (αριστερά, kn) V E (d) (kn)= τέμνουσα σχεδιασμού δοκού ΒΥ12 (αριστερά) Γ74

20 Στήριξη δεξιά min{1.0, ΣΜ Rd,c /ΣM Rd,b } i = 1.00 min{1.0, ΣΜ Rd,c /ΣM Rd,b } j = 0.71 M + RdBY12i (knm) = ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (αριστερά, άνω) M - RdBY12j (knm) = ροπή αντοχής δοκού ΒΥ12 (δεξιά, κάτω) L cl (m) = 2.80 καθαρό μήκος δοκού V 0,G+ψ2Q (L-d) = τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά, kn) γ Rd = 1.00 V CD,j (L-d) (kn)= ικανοτική τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά) V 1.35G+1.50Q (L-d) = τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά, kn) V E (L-d) (kn)= τέμνουσα σχεδιασμού δοκού ΒΥ12 (δεξιά) Υπολογισμός κρισίμου μήκους l cr (m) = 0.50 κρίσιμο μήκος (1.5h w για ΚΠΥ, 1.0h w για ΚΠΜ) ΕΝΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Έλεγχος αντοχής έναντι συντριβής των θλιβομένων διαγωνίων σκυροδέματος (στην παρειά) θ ( ο ) = γωνία ανάμεσα στον διαμήκη άξονα της δοκού και των θλιβόμενων διαγωνίων του σκυροδέματος. Είναι 45 ο (cotθ=1) για ΚΠΥ, συστήνεται 21.8 ο για ΚΠΜ α ( ο ) = γωνία κεκλιμένου οπλισμού διάτμησης (α=90: κατακόρυφος) α cw = 1.00 για μη προεντεταμένα στοιχεία z (m) = 0.9d = 0.41 μοχλοβραχίωνας εσωτερικών δυνάμεων v 1 = 0.6(1-f ck /250) = 0.55 μειωτικός συντελεστής εξαιτίας ρηγμάτωσης από διάτμηση V Rd,max (kn)= =a cw b w zν 1 f cd (cotθ+cotα)/(1+cot 2 θ)= γίνεται V Rd,max (kn) = a cw b w z ν 1 f cd / (cotθ+tanθ) για α=90 ο V E (d) (kn) = τέμνουσα σχεδιασμού δοκού ΒΥ12 (αριστερά) ισχύει έλεγχος ότι V Rd,max > V CD (d) V E (L-d) (kn) = τέμνουσα σχεδιασμού δοκού ΒΥ12 (δεξιά) ισχύει έλεγχος ότι V Rd,max > V CD (L-d) Γ75

21 Έλεγχος αναστροφής της τέμνουσας ΚΠΜ κατηγορία πλαστιμότητας δεν απαιτείται έλεγχος Υπολογισμός απαιτούμενου εγκάρσιου οπλισμού έλεγχος αντοχής σε τέμνουσα λόγω οπλισμού διάτμησης (σε απόσταση d από την παρειά) στήριξη αριστερά ρ w,req,i = V E (d)/(0.9b w dfy wd ) = 0.29% απαιτούμενο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού 2 αριθμός σκελών συνδετήρων Φ8/110 τοποθετούμενος οπλισμός Α sw (cm 2 ) = 1.01 εμβαδόν συνδετήρα Φ8 ρ w,prov,i = A sw /(b w s w sinα) = 0.37% ποσοστό τοποθετούμενου οπλισμού ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,req ρ w,min = 0.08 f ck (ΜPa)/f yk (MPa) = 0.07% ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για ΚΠΜ & KΠΥ ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,min s w (mm) < {8d bl,h w /4,24d bw,225mm}= 112 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΜ s w (mm) < {dd bl,h w /4,24d bw,175mm}= 84 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΥ ισχύει έλεγχος s < s w στήριξη δεξιά ρ w,req,i = V E (L-d)/(0.9b w dfy wd ) = 0.26% απαιτούμενο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού 2 αριθμός σκελών συνδετήρων Φ8/110 τοποθετούμενος οπλισμός Α sw (cm 2 ) = 1.01 εμβαδόν συνδετήρα Φ8 ρ w,prov,i = A sw /(b w s w sinα) = 0.37% ποσοστό τοποθετούμενου οπλισμού ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,req ρ w,min = 0.08 f ck (ΜPa)/f yk (MPa) = 0.07% ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για ΚΠΜ & KΠΥ ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,min s w (mm) < {8d bl,h w /4,24d bw,225mm}= 112 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΜ s w (mm) < {dd bl,h w /4,24d bw,175mm}= 84 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΥ ισχύει έλεγχος s < s w ΕKΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ έλεγχος αντοχής σε τέμνουσα λόγω οπλισμού διάτμησης (σε απόσταση d από την παρειά) στήριξη αριστερά V E (l cr ) (kn) = ρ w,req,i = V E (l cr )/(0.9b w dfy wd ) = 0.04% απαιτούμενο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού 2 αριθμός σκελών συνδετήρων Φ8/320 τοποθετούμενος οπλισμός Α sw (cm 2 ) = 1.01 εμβαδόν συνδετήρα Φ8 ρ w,prov,i = A sw /(b w s w sinα) = 0.13% ποσοστό τοποθετούμενου οπλισμού ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,req Γ76

22 ρ w,min = 0.08 f ck (ΜPa)/f yk (MPa) = 0.07% ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για ΚΠΜ & KΠΥ ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,min s w (mm) < 0,75d = 345 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΜ ισχύει έλεγχος s < s w στήριξη αριστερά V E (L-l cr ) (kn) = ρ w,req,i = V E (L-l cr )/(0.9b w dfy wd ) = 0.10% απαιτούμενο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού 2 αριθμός σκελών συνδετήρων Φ8/320 τοποθετούμενος οπλισμός Α sw (cm 2 ) = 1.01 εμβαδόν συνδετήρα Φ8 ρ w,prov,i = A sw /(b w s w sinα) = 0.13% ποσοστό τοποθετούμενου οπλισμού ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,req ρ w,min = 0.08 f ck (ΜPa)/f yk (MPa) = 0.07% ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για ΚΠΜ & KΠΥ ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,min s w (mm) < 0,75d = 345 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΜ ισχύει έλεγχος s < s w ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Aποτελούν συνέχεια ή συνάρτηση των δεδομένων που εισήγχθησαν για τη διαστασιολόγη της δοκού σε κάμψη. Γ77

23 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ C8 ΣΕ ΙΑΤΜΗΣΗ - εδομένα εισαγωγής 1 5.5m T1Y 300/25 0.4m Y X BX9 25/50 0.4m Τ3Χ 375/25 0.4m BX10 25/50 C7 40/40 C8 40/40 BY1 25/50 BY2 25/50 BY3 25/50 Π7 BY4 25/50 Π1Υ 25/270 BY5 25/50 BY6 25/50 BX6 25/50 BX7 25/50 BX8 25/50 BX4 25/50 Π1Χ 375/25 BX5 25/50 C3 40/40 C4 40/40 Π1 Π8 T1X BX1 25/50 BX2 25/50 BX3 25/50 T2X 0.4m 1.2m C1 40/40 C2 40/40 1.2m 3.5m BY7 25/50 Π2Υ 25/270 BY8 25/50 BY9 25/50 C5 40/40 C6 40/40 0.4m 0.4m Π4 Π5 Π6 2.7m Π2 Π9 Π3 BY10 25/50 BY11 25/50 BY12 25/50 T2Y 300/25 Ροπές αντοχής άκρων υποστυλώματος 8Φ Ροπή αντοχής υποστυλώματος C8-1 (κεφαλή): M RC8-1,y (knm) 8Φ Ροπή αντοχής υποστυλώματος C8-1 (κεφαλή): M RC8-1,z (knm) 8Φ Ροπή αντοχής υποστυλώματος C8-1 (πόδας): M RC8-1,y (knm) 8Φ Ροπή αντοχής υποστυλώματος C8-1 (πόδας): M RC8-1,z (knm) T2Y(300/25) y-y Ν E,T2Y (kn) = Ν E,T2Y (kn) Ν E,C8-2 (kn) = z-z = V ET2Y,z (kn) V EC8-2,y (kn) = = V ET2Y,y (kn) V EC8-2,z (kn) = Εντατικά μεγέθη σχεδιασμού C8-2 (40/40) = Ν E,C8-2 (kn) Ν E,C8-2 (kn) = V EBX10i (kn) = V ET2Y,z (kn) V EC8-2,z (kn) = = V ET2Y,y (kn) V EC8-2,y (kn) = V EBY12i (kn) V EBY12m (kn) V ΕBY12j (kn) BY12 (25/50) M EC8-2,z (knm) = M EC8-2,y (knm) = = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = = V ET2Y-1,y (kn) V EC8-1,y (kn) = = V ET2y-1,z (kn) V EC8-1,z (kn) = C8-1 (40/40) = V ET2Y-1,y (kn) V EC8-1,y (kn) = = V ET2y-1,z (kn) V EC8-1,z (kn) = Y = Ν ET2Y-1 (kn) Ν EC8-1 (kn) = X M EC8-1,y (knm) = M EC8-1,z (knm) = ιατομή υποστυλώματος C8-1 b c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα z-z h c (m) = 0.40 πλάτος υποστυλώματος κατά τον τοπικό άξονα κατά x-x Η c (m) = 3.00 ύψος υποστυλώματος Η cl (m) = 2.50 καθαρό ύψος υποστυλώματος Γ 78

24 Συντελεστής αβεβαιότητας προσομοιώματος (υπεραντοχής) ΚΠΜ γ Rd = 1.1 κατηγορία πλαστιμότητας Εύρεση ικανοτικών τεμνουσών διεύθυνση y-y 2 min{1,σμ Rd,c /ΣM Rd,b } = 0.71 min{1,σμ Rd,c /ΣM Rd,b } = 1.00 M RC8-1,y (knm) = M RC8-1,y (knm) = H cl (m) = 2.50 γ Rd = 1.10 V CD,y (d) (kn)= ικανοτική τέμνουσα V EC8-1,y (kn) = 9.44 τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (αριστερά, kn) V E,C8,y,max (kn)= τέμνουσα σχεδιασμού δοκού ΒΥ12 (αριστερά) διεύθυνση z-z 2 min{1,σμ Rd,c /ΣM Rd,b } = 0.71 min{1,σμ Rd,c /ΣM Rd,b } = 1.00 M RC8-1,z (knm) = M RC8-1,z (knm) = H cl (m) = 2.50 γ Rd = 1.10 V CD,z (d) (kn)= ικανοτική τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά) V EC8-1,z (kn) = τέμνουσα δοκού ΒΥ12 (δεξιά, kn) V E,C8,z,max (kn)= τέμνουσα σχεδιασμού δοκού ΒΥ12 (δεξιά) Υπολογισμός κρισίμου μήκους l cr (m)= max{h c, b c, 0.45m, H cl /5}= 0.50 κρίσιμο μήκος (ΚΠΜ) l cr =max{1.5h c, 1.5b c, 0.60m, H cl /5}= 0.60 κρίσιμο μήκος (ΚΠΥ) Γ 79

25 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΚΠΜ ναι ω wd,min > 0.08 κατηγορία πλαστιμότητας υποστύλωμα στη βάση του κτιρίου ελάχιστο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό των συνδετήρων περίσφιγξης εντός κρισίμου μήκους ν d = = Ν Ε /(h c b c f cd ) ν d,max = μέγιστη τιμή ανηγμένου αξονικού φορτίου (0.55 για ΚΠΥ, 0.65 για ΚΠΜ) ισχύει έλεγχος ότι ν d <ν d,max Τ (sec) = 0.47 ασύζευκτη μεταφορική ιδιοπερίοδος στη διεύθυνση της δοκού B κατηγορία εδάφους Τ c (sec) = 0.50 άνω όριο κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης q 0 = 2.00 βασική τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς (ΕΝ1998-1, Πίνακας 5.1) Τ c /T = 1.06 μ φ = 2q 0-1 = 3.00 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ Τc) μ φ = 1+(2q 0-1)Τ c /T = 4.19 πλαστιμότητα καμπυλοτήτων (για Τ<Τc) μ φ = 4.19 τελική τιμή πλαστιμότητας καμπυλοτήτων ε sy,d = f yd /E s = 0.22% τιμή σχεδιασμού της ανηγμένης εφελκυστικής παραμόρφωσης του χάλυβα στην διαρροή ΕΝΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ απαιτούμενο μηχανικό ογκομετρικό ποσοστό οπλισμού d bl (mm) = 16 διάμετρος διαμήκους οπλισμού υποστυλώματος d bw (mm) = max{6mm, d bl /4} = 6.0 ελάχιστη διάμετρος εγκάρσιου πλισμού για ΚΠΜ d bw = max{6mm, 0.4 (f yd /f wd )d bl } = 6.4 ελάχιστη διάμετρος εγκάρσιου οπλισμού για ΚΠY 6.0 ελάχιστη διάμετρος εγκάρσιου οπλισμού εντός κρισίμου μήκους 4 αριθμός σκελών συνδετήρων 3 Φ8/100 τοποθετούμενος οπλισμός b 0 (m) = πλάτος του περισφιγμένου πυρήνα h 0 (m) = πλάτος του περισφιγμένου πυρήνα α s = (1-s w /2b 0 )(1-s w /2h 0 ) = 0.71 n b = 4.00 αριθμός σκελών ορθογωνικών συνδετήρων παράλληλα στο b 0 n h = 4.00 αριθμός σκελών ορθογωνικών συνδετήρων παράλληλα στο h 0 α n= 1-{b 0 /[(n h -1)h 0 ]+h 0 /[(n b -1)b 0 ]}/3 = 0.78 α = α n α s = 0.55 συντελεστής αποτελεσματικότητας της περίσφιξης αω wd > 0.07 =30μ φ ν d ε sy,d b c /b ω wd,req = 0.12 ισχύει έλεγχος ότι ω wd,req > ω wd,min Γ 80

26 τοποθετούμενο μηχανικό ποσοστό οπλισμού L wd (m) = (n b b 0 +n h h 0 ) = 2.58 μήκος αναπτύγματος εγκάρσιου οπλισμού A sw (cm 2 ) = 0.50 εμβαδόν διατομής συνδετήρα V 0 = L wd A sw /s w (mm 3 ) = όγκος του οπλισμού περίσφιξης V c = b 0 h 0 (mm 3 ) = όγκος πυρήνα σκυροδέματος ω wd,prov = V 0 f yd /(V c f cd ) = 0.48 ισχύει έλεγχος ότι ω wd,prov > ω wd,req Έλεγχος απόστασης εγκάρσιου οπλισμού s w,max (mm) =min{8d bl,b 0 /2,175mm}= μέγιστη απόσταση εγκάρσιου οπλισμού για ΚΠΜ s w,max (mm) =min{6d bl,b 0 /3,125mm}= 96.0 μέγιστη απόσταση εγκάρσιου οπλισμού για ΚΠΥ s w,max (mm) < μέγιστη απόσταση εγκάρσιου οπλισμού ισχύει έλεγχος ότι s w <s w,max ΕΚΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2 αριθμός σκελών συνδετήρων Φ8/320 τοποθετούμενος οπλισμός d bl (mm) = 16 διάμετρος διαμήκους οπλισμού υποστυλώματος d bw (mm) = max{6mm, d bl /4} = 6.0 ελάχιστη διάμετρος εγκάρσιου πλισμού για ΚΠΜ & ΚΠΥ Έλεγχος απόστασης εγκάρσιου οπλισμού s w,max (mm) =min{20d bl, h c,b c,400}= μέγιστη απόσταση εγκάρσιου οπλισμού για ΚΠΜ ισχύει έλεγχος ότι s w <s w,max ΕΚΤΟΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Έλεγχος αντοχής έναντι συντριβής των θλιβομένων διαγωνίων σκυροδέματος θ ( ο ) = γωνία ανάμεσα στον διαμήκη άξονα της δοκού και των θλιβόμενων διαγωνίων του σκυροδέματος. Είναι 45 ο (cotθ=1) για ΚΠΥ, συστήνεται 21.8 ο για ΚΠΜ α ( ο ) = γωνία κεκλιμένου οπλισμού διάτμησης (α=90: κατακόρυφος) α cw = 1.00 για μη προεντεταμένα στοιχεία z (m) = 0.9d = 0.31 μοχλοβραχίωνας εσωτερικών δυνάμεων v 1 = 0.6(1-f ck /250) = 0.55 μειωτικός συντελεστής εξαιτίας ρηγμάτωσης από διάτμηση V Rd,max (kn)= =a cw b w zν 1 f cd (cotθ+cotα)/(1+cot 2 θ)= γίνεται V Rd,max (kn) = a cw b w z ν 1 f cd / (cotθ+tanθ) για α=90 ο V E,C8,y,max (kn)= τέμνουσα σχεδιασμού υποστυλώματος ισχύει έλεγχος ότι V Rd,max > V Ε V E,C8,z,max (kn)= τέμνουσα σχεδιασμού υποστυλώματος ισχύει έλεγχος ότι V Rd,max > V Ε Γ 81

27 Υπολογισμός απαιτούμενου εγκάρσιου οπλισμού έλεγχος αντοχής σε τέμνουσα λόγω οπλισμού διάτμησης ρ w,req,i = V E /(0.9b c hfy wd ) = 0.% απαιτούμενο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού 4 αριθμός σκελών συνδετήρων Φ8/100 τοποθετούμενος οπλισμός Α sw (cm 2 ) = 2.01 συνολικό εμβαδόν σκελών συνδετήρα Φ8 ρ w,prov,i = A sw /(b c s w sinα) = 0.50% ποσοστό τοποθετούμενου οπλισμού ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,req ρ w,min = 0.08 f ck (ΜPa)/f yk (MPa) = 0.07% ελάχιστο ποσοστό οπλισμού για ΚΠΜ & KΠΥ ισχύει έλεγχος ότι ρ w,prov,i > ρ w,min s w,max (mm) =min{8d bl,b 0 /2,175mm}= απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΜ s w,max (mm) =min{6d bl,b 0 /3,125mm}= 96.0 απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συνδετήρων για ΚΠΥ s w,max (mm) < μέγιστη απόσταση εγκάρσιου οπλισμού ισχύει έλεγχος s < s w ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Aποτελούν συνέχεια ή συνάρτηση των δεδομένων που εισήγχθησαν για τη διαστασιολόγη του υποστυλώματος σε κάμψη. 2 Ως προς το τοπικό σύστημα αξόνων του υποστυλώματος. 3 Η μορφή και ο αριθμός των σκελών των συνδετήρων προέκυψαν από τις απαιτήσεις περίσφιγξης και έχουν ως συνέπεια την επαύξηση του διαμήκους οπλισμού Γ 82

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1)

Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Μέρος 1-1 (EN 1992-1-1) Π. Γιαννόπουλος Δρ. Πολ. Μηχ., Αναπλ. Καθηγητής Εργαστήριο Ωπλισμ. Σκυροδέματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] 2.5.1 Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ 17.6.1] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Κανόνες ΌπλισηςκατάEΚ2 καιεκ8 Τρίπολη, Απρίλιος 2011 Θεόδωρος Χ. Ρουσάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΔΠΘ trousak@civil civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Χ. ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με Βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8» ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 7.1 Γενικά Τα υποστυλώματα, μαζί με τα τοιχώματα, αποτελούν τα κατακόρυφα στοιχεία των κατασκευών από Ο/Σ. Όπως είναι αυτονόητο, τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

1 Αυτό προϋποθέτει καλή θεμελίωση ή ύπαρξη αμετάθετης οροφής. υπογείου 2 Σε φορείς όπου υπάρχουν τοιχώματα τα οποία αναλαμβάνουν πάνω

1 Αυτό προϋποθέτει καλή θεμελίωση ή ύπαρξη αμετάθετης οροφής. υπογείου 2 Σε φορείς όπου υπάρχουν τοιχώματα τα οποία αναλαμβάνουν πάνω ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ω.Σ. Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα του 8 ου εξ. 1-5-016, 1 ο Μάθημα: Τοιχώματα ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ Ορισμοί: Τοίχωμα: δομικό στοιχείο που φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού για κατασκευές από Ω.Σ. και εφαρμογή στο FESPA Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο,, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη

Διαβάστε περισσότερα

= = = = N N. Σηµείωση:

= = = = N N. Σηµείωση: Ανάλογα ε τα φορτία που αναπτύσσονται σε ια διατοή ακολουθείται διαφορετική διαδικασία διαστασιολόγησης. 1 Φορτία ιατοής Καθαρή Κάψη Ροπή M σε ια διεύθυνση Προέχουσα Κάψη+Θλίψη Ροπή M σε ια διεύθυνση ε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 8: Σεισμικός Σχεδιασμός κλιμακοστασίου και θεμελίωσης H B. Υποστυλώματα A

Παράδειγμα 8: Σεισμικός Σχεδιασμός κλιμακοστασίου και θεμελίωσης H B. Υποστυλώματα A F=2x(6/7)εW 6 F=2x(5/7)εW 5 F=2x(4/7)εW 4 1 Παράδειγμα 8: Σεισμικός Σχεδιασμός κλιμακοστασίου και θεμελίωσης F=2x(3/7)εW 3 F=2x(2/7)εW 2 W W W W W H H B B 1.5m A A 0.1m M A A 1.5m B B 3.0m F=(2/7)εW 1

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ. Ενότητα κ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ. Ενότητα κ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Ενότητα κ 1. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1 Μορφές Σχεδιασμού Οι βασικές παράμετροι του σχεδιασμού είναι: οι διαστάσεις της διατομής, η ποσότητα του οπλισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα

Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα 3/3 ΕΝ 1992 (Ευρωκώδικας 2) Σχεδιασμός Κατασκευών από Σκυρόδεμα Ε. Μπούσιας Τμήμα Πολιτικών Μηχ., Πανεπιστήμιο Πατρών Μέρος 1 1.2 Σχεδιασμός έναντι πυργκαγιάς Γενικά Οδηγία Δομικών Προϊόντων (Construction

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο

ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο Α b εµβαδόν µατιζοµένης ράβδου 8 Α c εµβαδόν διατοµής σκυροδέµατος 7 Α cδ εµβαδόν διεπιφάνειας 8 Αj εµβαδόν διατοµής οπλισµού περίσφιξης µε µορφή κολάρων 8 Αj εµβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών_ Τομέας Δομικών Έργων Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Εφελκυσμός από εξωτερική φόρτιση: 0.60

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΧΑΛΥΒΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ... Εισαγωγή Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι μέσω της σύγκρισης του Ευρωκώδικα (EC2) με τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ) να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία θα συμβάλλουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών» Μ.Ν.Φαρδής

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών» Μ.Ν.Φαρδής ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS JOINT SEMINAR ΗΜΕΡΙ Α Νέες εξελίξεις στην Τεχνολογία και στο Κανονιστικό Πλαίσιο για Ωπλισμένο Σκυρόδεμα σε Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΣΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΣΚΑ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΣΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΑΚ- ΕΚΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.684

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρµογών, ΤΕΙ Σερρών Ανθεκτικότητα Σε ιάρκεια Επικάλυψη Οπλισµών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική εφόσον ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές:

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση.

Προφανώς, λόγω των ίσων προβόλων, ο ανά μέτρο μήκους. 4 Ηδη από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει νόημα ο έλεγχος. σε διάτρηση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δύσκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή. Δύσκαμπτο πέδιλο με ροπή 3. Εύκαμπτο πέδιλο χωρίς ροπή 3.Α Με οπλισμό διάτρησης 3.Β Χωρίς οπλισμό διάτρησης 1. Δύσκαμπτο κεντρικό πέδιλο (χωρίς ροπή) Ζητείται:

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα