Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος"

Transcript

1 Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Π. Μαυροειδής Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μ. Φαββατά Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ Χ. Καραγιάννης, Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ Γ.. Παπαδηµητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Σχολή Μηχ. Μετ./Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: θέρµανση, αντοχή, χάλυβες οπλισµού, βανάδιο, Tempcore, ολκή ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των µηχανικών χαρακτηριστικών µετά από θέρµανση, σε θερµοκρασίες µεταξύ 100 και 800 o C, χαλύβων οπλισµού που παράγονται µε διάφορες µεθόδους. Αποδείχθηκε ότι, οι χάλυβες που εξετάσθηκαν, προσφέρουν πολύ ικανοποιητικά επίπεδα ασφάλειας µιας και ικανοποιούν στις περισσότερες περιπτώσεις τις (κανονιστικές) απαιτήσεις µέχρι και θέρµανση στους 550 ο C. Εξαίρεση αποτελεί η συµπεριφορά των χαλύβων ψυχρής ολκής ιδιαίτερα στην περίπτωση ποσοστού ψυχρής παραµόρφωσης µεγαλύτερο από 3,5%, στη θερµοκρασιακή περιοχή ο C. Όλοι οι χάλυβες που έχουν διαµορφωθεί εν ψυχρώ (ολκή) εµφανίζουν µετά από θέρµανση µέχρι και τους 500 ο C φαινόµενα γήρανσης τα οποία είναι εντονότερα µε αύξηση του βαθµού ψυχρής πλαστικής παραµόρφωσης (ολκή). Τέλος, η µικροκραµάτωση µε βανάδιο στους χάλυβες µε διαφορετικό βαθµό ψυχρής ολκής (που εξετάσθηκαν) δεν επαρκεί να εξαλείψει φαινόµενα γήρανσης που συνοδεύονται από µείωση της ολκιµότητας των χαλύβων. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι χάλυβες οπλισµού έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε χαµηλές θερµοκρασίες, και ανεξάρτητα από την µέθοδο παραγωγής τους, η παρατεταµένη θέρµανση µπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στα µηχανικά τους χαρακτηριστικά. Οι κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα είναι πιθανόν να εκτεθούν σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες στην περίπτωση πυρκαγιάς. Η φέρουσα ικανότητα των κατασκευών που έχει εκτεθεί σε πυρκαγιά, µπορεί να εκτιµηθεί µόνο εφόσον οι ιδιότητες των επιµέρους κατασκευαστικών υλικών, µετά την θέρµανση, είναι γνωστές ή µπορούν να προβλεφθούν. Προς τούτο είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε, εκτός των άλλων, τη συµπεριφορά του οπλισµού και τις ιδιότητές τους µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. Οι ιδιότητες αυτές αφορούν τα χαρακτηριστικά των υλικών µετά από ένα κύκλο θέρµανσης και ψύξης στην θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος που χρησιµοποιούνται σχεδόν κατ αποκλειστικότητα σήµερα στην Ελλάδα και σε µεγάλο βαθµό στις άλλες χώρες της Ευρώπης χαρακτηρίζονται ως χάλυβες συγκολλήσιµοι και υψηλής αντοχής οι οποίοι, ανάλογα µε τον µηχανισµό ανάπτυξης της αντοχής τους, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

2 1. Χάλυβες Tempcore: Η κατηγορία αυτή, που αποτελεί και τη συνηθέστερη, αποτελείται από χάλυβες που υποβάλλονται σε συγκεκριµένη θερµική κατεργασία αύξησης της αντοχής τους κατά την παραγωγή τους µε έλαση. 2. Μικροκραµατωµένοι χάλυβες (microalloyed steels): Η κατηγορία αυτή αποτελεί εξέλιξη των κλασσικών χαλύβων θερµής έλασης χωρίς καµία περαιτέρω κατεργασία. Στους χάλυβες θερµής έλασης η απαιτούµενη αντοχή επιτυγχάνεται εύκολα µεσω κραµάτωσης µε άνθρακα (C) και µαγγάνιο (Mn). Αύξηση της περιεκτικότητας σε αυτά τα στοιχεία οδηγεί σε αύξηση της αντοχής του χάλυβα, αλλά παράλληλα σε αναπόφευκτη µείωση της συγκολλησιµότητας. Προκειµένου να διασφαλιστεί η τελευταία, διατηρείται η περιεκτικότητα σε άνθρακα και µαγγάνιο σε χαµηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα πραγµατοποιείται µικροκραµάτωση, δηλαδή προσθήκη πολύ µικρών ποσοτήτων ισχυρά καρβιδιογόνων στοιχείων όπως τιτάνιο (Ti), νιόβιο (Nb) και βανάδιο (V). 3. Χάλυβες ψυχρής διαµόρφωσης (work hardened steels): Σε αυτή την οµάδα, η αύξηση της αντοχής (ενδοτράχυνση) επιτυγχάνεται µε ελαφρά πλαστική παραµόρφωση (ολκή, έλαση ή στρέψη εν ψυχρώ) χαλύβων θερµής έλασης. Η επίδραση της έκθεσης των χαλύβων οπλισµού σε υψηλές θερµοκρασίες στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού θερµής έλασης και ψυχρής διαµόρφωσης έχει εξετασθεί από διάφορους ερευνητές (Holmes, M. et al. 1982, Neves, I.C. et al 1996). Αποδείχθηκε ότι, η παραγωγική διαδικασία των χαλύβων οπλισµού διαφοροποιεί την συµπεριφορά τους µετά από έκθεση τους σε υψηλές θερµοκρασίες, µε τους χάλυβες ψυχρής διαµόρφωσης να παρουσιάζουν µεγαλύτερη πτώση του ορίου διαρροής και θραύσης σε σχέση µε τους χάλυβες θερµής έλασης. ιερεύνηση των µεταβολών µετά από έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες έχει πραγµατοποιηθεί σε χάλυβες ιδιαίτερα υψηλής αντοχής (όριο διαρροής MPa) που οφείλουν την αυξηµένη αντοχή τους σε θερµοµηχανική κατεργασία (Ivanshenko V. et al 1989, Dolzhenkov I. et al 1987). υστυχώς, το µεγαλύτερο µέρος των παραπάνω στοιχείων που υπάρχουν σχετικά µε την αντοχή των χαλύβων µετά από θέρµανση τους αφορά χάλυβες που παράγονται µε διαφορετικές µεθόδους και διαφέρουν ως προς την αρχική αντοχή τους και κατά συνέπεια δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή ποσοτικών συµπερασµάτων. Εκτεταµένη έρευνα σε χάλυβες που εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία αντοχής (S500s κατά ΕΛΟΤ 971) που παράγονται µε διάφορες µεθόδους και χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα και Ευρώπη (Nikolaou J. et al 2004) επιβεβαιώνει ότι η παραγωγική µέθοδος των χαλύβων οπλισµού καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την αντοχή µετά από παρατεταµένη θέρµανση. Από την παραπάνω έρευνα αποδείχθηκε ότι οι χάλυβες Tempcore παρουσιάζουν σχεδόν αµετάβλητα µηχανικά χαρακτηριστικά µετά από θέρµανση µέχρι και τους 500 o C. Όσον αφορά στους µικροκραµατωµένους µε βανάδιο χάλυβες οπλισµού, θέρµανση µέχρι και τους 550 o C δεν επιφέρει σηµαντικές µεταβολές. Εµφανίζουν γενικά την πιο σταθερή συµπεριφορά, µε εξαίρεση προβλήµατα µείωσης της δυσθραυστότητας µετά από θέρµανση τους στους 200 o C. Η µικροκραµάτωση των χαλύβων σαν µέσο αύξησης της αντοχής των χαλύβων αποτελεί µια σχετικά κοστοβόρα πρακτική. Για τον λόγο αυτό, γίνονται προσπάθειες να συνδυαστούν παραγωγικές µέθοδοι (π.χ θερµοµηχανική κατεργασία Tempcore ή ψυχρή µηχανική κατεργασία-ολκή σε συνδυασµό µε µικροκραµάτωση µε βανάδιο ) µε στόχο την µείωση της ποσότητας των στοιχείων κραµάτωσης και άρα του κόστους παραγωγής. Oι χάλυβες ψυχρής διαµόρφωσης (ολκής) παρουσιάζουν µια συνεχή πτώση της αντοχής τους µετά από θέρµανση στους 250 o C και µια προσωρινή ψαθυροποίηση (µείωση της ολκιµότητας) µετά από θέρµανση στους 200 o C Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της συµπεριφοράς µετά από θέρµανση σε θερµοκρασίες µεταξύ 100 και 800 o C, χαλύβων οπλισµού διαφόρων κατηγοριών, σε σχέση µε την µέθοδο παραγωγής τους, πάντα σε αναφορά µε τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

3 2 ΥΛΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Επιλέχθηκαν χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος που παράγονται α) µε θερµή έλαση ακολουθούµενη από θερµική κατεργασία (Tempcore), β) µε θερµή έλαση και µικροκραµάτωση µε βανάδιο, γ) µε θερµή έλαση και ακόλουθη ψυχρή ολκή και δ) µε θερµή έλαση και µικροκραµάτωση µε βανάδιο και ακόλουθη ψυχρή ολκή σε διάφορα ποσοστά. Ράβδοι χαλύβων θερµής έλασης µε µικροκραµάτωση µε βανάδιο υποβλήθηκαν σε ελεγχόµενη πλαστική παραµόρφωση (ολκή) και προέκυψαν ράβδοι µε ποσοστό ολκής 1,3, 2,0 και 3,7% (βλ. Πίνακα 1). Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων αυτών στην αρχική τους κατάσταση καθώς επίσης και η χηµική τους σύνθεση δίνονται στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Ως όριο διαρροής λαµβάνεται το πραγµατικό όπου εµφανίζεται και το συµβατικό (Re 0,2 ) που αντιστοιχεί σε 0,2% µόνιµη πλαστική παραµόρφωση. Ο χάλυβας θερµής έλασης µε µικροκραµάτωση µε βανάδιο (V_Initial) αποτέλεσε την πρώτη ύλη για την περαιτέρω παραγωγή των χαλύβων της τέταρτης κατηγορίας (V_1,3%, V_2,0% και V_3,7%). Για τον λόγο αυτό, οι µηχανικές αντοχές του ήταν χαµηλότερες από τις προβλεπόµενες στο νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 για την κατηγορία Β500C, (τόσο στην αρχική κατάσταση όσο και µετά από τεχνητή γήρανση).. Η επακόλουθη ολκή, όπως αναµενόταν συνοδεύτηκε από σχετική αύξηση της αντοχής. Οι µικροκραµατωµένοι χάλυβες µε βανάδιο και ακολουθούµενη ολκή σε ποσοστό 1,3, 2,0 και 3,7% µετά από τεχνητή γήρανση εµφανίζουν διαφορετική εικόνα σχετικά µε την ικανοποίηση των απαιτήσεων αντοχής που προδιαγράφονται για την κατηγορία χαλύβων Β500C. Ο έλεγχος µηχανικών ιδιοτήτων έγινε στο εργαστήριο δοκιµών της εταιρείας διαµόρφωσης οπλισµού σκυροδέµατος Θώραξ Αντισεισµική και η θέρµανση των δοκιµίων σε υψηλές θερµοκρασίες έγινε στο Εργαστήριο οµικών Υλικών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Πίνακας 1. Πειραµατικός συµβολισµός δοκιµίων ανάλογα µε την µέθοδο παραγωγής τους Συµβολισµός Μέθοδος Παραγωγής Tempcore Θερµική κατεργασία Tempcore V_Initial Θερµή έλαση και µικροκραµάτωση µε βανάδιο (V) V_1,3% Θερµή έλαση / µικροκραµάτωση µε βανάδιο (V) / ολκή σε ποσοστό 1,3% V_2,0% Θερµή έλαση / µικροκραµάτωση µε βανάδιο (V) / ολκή σε ποσοστό 2,0% V_3,7% Θερµή έλαση / µικροκραµάτωση µε βανάδιο (V) / ολκή σε ποσοστό 3,7% W.H_3,5% Θερµή έλαση µε επακόλουθη ολκή σε ποσοστό 3,5% Πίνακας 2. Μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού Ονοµαστική ιάµετρος (mm) ιατοµή (mm 2 ) Όριο ιαρροής Re (MPa) Εφελκυστικ ή Αντοχή Rm (MPa) Λόγος Rm/Re Όµοιόµ. Παραµορφ. Agt (%) Π.Γ.* Μ.Γ.** Π.Γ.* Μ.Γ.** Π.Γ.* Μ.Γ.** Π.Γ.* Μ.Γ.** Tempcore 10 79, ,16 1,16 12,4 13,5 V_Initial 10 81, ,29 1,29 15,2 15,3 V_1,3% 10 80, ,31 1,26 14,4 11,0 V_2,0% 10 80, ,31 1,25 12,9 10,4 V_3,7% 10 79, ,19 1,15 11,1 8,0 W.H_3,5% 10 81, ,17 1,16 10,5 8,2 * Πρίν την Γήρανση, ** Μετά από Γήρανση Ικανός αριθµός δοκιµίων ράβδων υποβλήθηκαν σε ελεγχόµενη θέρµανση εντός ηλεκτρικής καµίνου σε καθορισµένες θερµοκρασίες και στην συνέχεια αφέθηκαν να ψυχθούν ελεύθερα στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιήθηκαν 5 δοκιµές από τις οποίες υπολογίστηκε ο µέσος όρος (σύνολο 270 δοκίµια). Προκειµένου να προσοµοιαστούν συνθήκες πυρκαγιάς, οι θερµοκρασίες θέρµανσης κυµάνθηκαν µεταξύ 100 o C και 800 o C. Η θερµοκρασία των 100 o C, επιλέχθηκε ως κατώτερη έτσι ώστε να διαπιστωθεί ενδεχόµενη ψαθυροποίηση λόγω φαινοµένων 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

4 γήρανσης. Η θερµοκρασία των 800 o C επιλέχθηκε ως ανώτερη για όλους τους χάλυβες, διότι στην περίπτωση πυρκαγιάς σπάνια παρατηρούνται υψηλότερες θερµοκρασίες στους χάλυβες οπλισµού. Ο χρόνος παραµονής των χαλύβων στις παραπάνω θερµοκρασίες ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 1 ώρα. Σε όλες τις δοκιµές τα µηχανικά χαρακτηριστικά εκτιµήθηκαν µε δοκιµές εφελκυσµού στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Η ονοµαστική διάµετρος των ράβδων ήταν 10mm και αποτελεί την πλέον συνηθισµένη διάσταση χαλύβων οπλισµού σε µορφή ρόλων. Πίνακας 3. Χηµική σύσταση χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που ελέχθησαν C Mn Si Ni Cr Cu S P Mo V N Tempcore 0,22 0,86 0,22 0,10 0,22 0,31 0,018 0, ,010 V_Initial V_1,3% V_2,0% 0,22 0,88 0,17 0,12 0,06 0,36 0,019 0,016 0,011 0,041 0,011 V_3,7% W.H_3,5% 0,22 1,00 0,26 0,16 0,16 0,36 0,018 0, ,010 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Από τις δοκιµές εφελκυσµού προσδιορίσθηκαν το όριο διαρροής (Re), το όριο θραύσης (Rm), ο λόγος κράτυνσης (όριο θραύσης προς το όριο διαρροής, Rm/Re) και η οµοιόµορφη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο (Agt). Η µεταβολή των µηχανικών χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στις Εικ.1-4. Για κάθε είδος χάλυβα, µέγεθος και θερµοκρασία έλεγχου σηµειώνεται η µέση τιµή που προκύπτει από 5 δοκιµές. Η µεταβολή του ορίου διαρροής (Εικ.1) µετά από θέρµανση διαφέρει µεταξύ χαλύβων που παράγονται µε διαφορετική παραγωγική διαδικασία. Τόσο στους χάλυβες Tempcore όσο και στους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε βανάδιο (V_Initial) δεν παρατηρείται σηµαντική µεταβολή του ορίου διαρροής µετά από θέρµανση σε θερµοκρασίες µέχρι περίπου 500 ο C και 600 ο C αντίστοιχα. Οι παραπάνω µεταβολές συµβαδίζουν µε αυτές που αφορούν στην εφελκυστική αντοχή των χαλύβων µε αποτέλεσµα ο λόγος κράτυνσης (Rm/Re) να παραµένει πρακτικά σταθερός µέχρι και τους 600 ο C. Ο λόγος κράτυνσης αποτελεί ένα έµµεσο τρόπο για την περιγραφή της ολκιµότητας των χαλύβων οπλισµού. Ουσιαστικά καθορίζει την ασφάλεια που προσφέρει ένας χάλυβας καθώς αρχίζει να παραµορφώνεται πλαστικά µέχρι το φορτίο θραύσης του (εφελκυστική αντοχή). Όσον αφορά στην οµοιόµορφη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο (Agt) δεν παρατηρείται σηµαντική πτώση µέχρι θέρµανση των χαλύβων στους 400 ο C και 500 ο C για τους χάλυβες Tempcore και τους µικροκραµατωµένους µε βανάδιο χάλυβες, αντίστοιχα. Παρατηρείται επίσης ότι, οι χάλυβες Tempcore, παρά την πτώση του ορίου διαρροής µετά τους C, λόγω της αυξηµένης αρχικής αντοχής τους, εξακολουθούν να ικανοποιούν (κανονιστικά) τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421(2005) για την κατηγορία B500C, µέχρι και τους 600 ο C. Η µεταβολή του ορίου διαρροής στους χάλυβες που έχουν διαµορφωθεί (σε διαφορετικό βαθµό) πλαστικά εν ψυχρώ παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες αν και διαφέρει σε απόλυτες τιµές λόγω της διαφοράς που παρατηρείται στην αρχική αντοχή των ράβδων. Στους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε βανάδιο µε επακόλουθη ψυχρή διαµόρφωση παρατηρείται αύξηση του ορίου διαρροής µετά από θέρµανση µέχρι τους 300 ο C. Θέρµανση στους 500 ο C επαναφέρει το όριο διαρροής στις αρχικές τιµές και πέραν των 500 ο C παρατηρείται συνεχής πτώση. Αύξηση του ορίου διαρροής παρατηρείται και στην περίπτωση των χαλύβων ψυχρής διαµόρφωσης (W.H_3,5%) µε κύρια διαφορά ότι πέραν της θερµοκρασίας των 200 ο C εµφανίζεται συνεχής πτώση. Σύγκριση του χάλυβα αυτού µε τον µικροκραµατωµένο χάλυβα και επακόλουθη ολκή 3,7% (V_3,7%) υποδεικνύει ότι η µικροκραµάτωση µε βανάδιο σταθεροποιεί την συµπεριφορά των χαλύβων ψυχρής ολκής, εξασφαλίζοντας µικρότερες µεταβολές και µεγαλύτερη 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

5 θερµοκρασία στην οποία το όριο διαρροής αρχίζει να είναι κατώτερο των κανονιστικών απαιτήσεων, σε σχέση µε τους χάλυβες ψυχρής ολκής χωρίς µικροκραµάτωση. Οι µεταβολές που παρατηρούνται στην εφελκυστική αντοχή όλων των χαλύβων που έχουν υποστεί ψυχρή ολκή (σε διαφορετικό βαθµό) δεν είναι της ίδιας έκτασης µε αυτές του ορίου διαρροής. Τούτο έχει σαν αποτέλεσµα τόσο ο λόγος κράτυνσης (Rm/Re) όσο και η ολκιµότητα των χαλύβων να υποβαθµίζεται ακόµα και µετά από θέρµανση στους 100 ο C Όριο ιαρροής, Re (MPa) Tempcore V_Initial V_1.3% V_2.0% V_3.7% W.H_ 3.5% ελάχιστο όριο Θερµοκρασία ( o C) Εικόνα 1. Όριο ιαρροής (Re) χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που παράγονται µε διάφορες µεθόδους στην αρχική τους κατάσταση και µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες για µία ώρα. 750 Εφελκυστική Αντοχή, Rm (MPa) Tempcore V_Initial V_1.3% V_2.0% V_3.7% W.H_ 3.5% Θερµοκρασία ( o C) Εικόνα 2. Εφελκυστική Αντοχή (Rm) χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που παράγονται µε διάφορες µεθόδους στην αρχική τους κατάσταση και µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες για µία ώρα. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

6 1,6 Λόγος Rm/Re 1,5 1,4 1,3 1,2 Tempcore V_Initial V_1.3% V_2.0% V_3.7% W.H_ 3.5% µέγιστο όριο ελάχιστο όριο 1,1 1, Θερµοκρασία ( o C) Εικόνα 3. Λόγος κράτυνσης (Rm/Re) χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που παράγονται µε διάφορες µεθόδους στην αρχική τους κατάσταση και µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες για µία ώρα. Οµοιόµορφη Παραµόρφωση, Agt (%) 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Tempcore V_Initial V_1.3% V_2.0% V_3.7% W.H_ 3.5% 8% ελάχιστο όριο 6% Θερµοκρασία ( o C) Εικόνα 4. Οµοιόµορφη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο (Agt) χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος που παράγονται µε διάφορες µεθόδους στην αρχική τους κατάσταση και µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες για µία ώρα. Αύξηση του ορίου διαρροής µε ταυτόχρονη µείωση της ολκιµότητας στους χάλυβες που έχουν υποστεί ψυχρή ολκή, υποδεικνύει την εµφάνιση φαινοµένων γήρανσης. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα φαινόµενα γήρανσης εµφανίζονται σε χάλυβες που έχουν υποστεί ψυχρή πλαστική παραµόρφωση και σχετίζονται µε την παρουσία στοιχείων όπως του άνθρακα (C) και αζώτου (Ν). Τα άτοµα των στοιχείων αυτών αλληλεπιδρούν µε τις διαταραχές του κρυσταλλικού πλέγµατος (ατµόσφαιρες Cottrel) και η δράση τους εξαρτάται κυρίως από την διαλυτότητα τους στο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

7 κρυσταλλικό πλέγµα. Η διαλυτότητα των ατόµων άνθρακα στον φερρίτη είναι σχετικά µικρή στο θερµοκρασιακό φάσµα ο C συγκριτικά µε του αζώτου. Για τον λόγο αυτό, γήρανση που οφείλεται σε άτοµα άνθρακα είναι αµελητέα σε αυτές τις θερµοκρασίες. Παρόλα αυτά, θέρµανση σε υψηλότερες θερµοκρασίες µπορεί να οδηγήσει σε µερική διαλυτοποίηση µικρού µεγέθους καρβιδίων µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί γήρανση λόγω της παρουσίας διαλυµένων ατόµων άνθρακα. Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την δέσµευση του ελεύθερου αζώτου (και ακινητοποίηση) είναι η προσθήκη στοιχείων µε έντονη τάση δηµιουργίας νιτριδίων όπως το Ti και το V. Παρόλα αυτά, η πλήρης δέσµευση των ατόµων αζώτου και άνθρακα είναι σπάνια ειδικά όταν η ποσότητα των κραµατικών στοιχείων όπως του βαναδίου δεν είναι επαρκής όπως στην περίπτωση των µικροκραµατωµένων χαλύβων (Karabulut H. et al, 2004). Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται και από τα πειραµατικά αποτελέσµατα από τα οποία φαίνεται ότι ο χάλυβας ψυχρής ολκής (W.H_3,5%) και οι µικροκραµατωµένοι χάλυβες µε διάφορα ποσοστά ολκής παρουσιάζουν φαινόµενα γήρανσης. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής και χρήσης χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος στην Ευρώπη αποτελείται από χάλυβες Tempcore. Οι χάλυβες ψυχρής διαµόρφωσης χρησιµοποιούνται βασικά µόνο σε µικρές διαµέτρους, ενώ οι µικροκραµατωµένοι µε βανάδιο χάλυβες είναι οι πλέον περιορισµένοι λόγω του υψηλότερου κόστους τους. Λόγω της ύπαρξης προβληµάτων στην διαµορφωσιµότητα των χαλύβων Tempcore, που οφείλεται στην ύπαρξη του σκληρού επιφανειακού µαρτενσιτικού φλοιού, αναζητούνται τρόποι συνδυασµού των κλασσικών µεθόδων παραγωγής, τουλάχιστον σε ότι αφορά τους χάλυβες οπλισµού σε ρόλους. Από τα διαγράµµατα των Εικ.1-4, φαίνεται η µεταβολή των µηχανικών χαρακτηριστικών των χαλύβων µετά από θέρµανση τους διάφορες θερµοκρασίες. Από τα διαγράµµατα αυτά είναι δυνατή η σύγκριση των χαλύβων σε απόλυτες τιµές όπως επίσης και σύγκριση των εκάστοτε χαρακτηριστικών µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές όπως ορίζονται στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 (2005). Είναι φανερό ότι όλοι οι χάλυβες που εξετάσθηκαν, ικανοποιούν -αν και µε διαφοροποιηµένο ποιοτικά τρόποτις κανονιστικές απαιτήσεις, µέχρι και θέρµανση στους 550 ο C. Εξαίρεση αποτελούν οι χάλυβες ψυχρής ολκής (W.H_3,5%) και οι µικροκραµατωµένοι χάλυβες µε ποσοστό ολκής 3,7% (V_3,7%) των οποίων ο λόγος κράτυνσης (Rm/Re) είναι µικρότερος από 1,15 (ελάχιστο όριο σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1421) στην θερµοκρασιακή περιοχή ο C, ενώ και οι τιµές για την παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο είναι χαµηλές. Η µείωση αυτή αρχίζει ακόµα και µετά από θέρµανση στους 100 ο C, που αποτελεί και αναγκαία απαίτηση από τους κανονισµούς πριν τον έλεγχο των µηχανικών χαρακτηριστικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς σε χάλυβες που έχουν διαµορφωθεί εν ψυχρώ (τεχνητή γήρανση µε θέρµανση στους 100 ο C για µια ώρα). Το γεγονός αυτό ενισχύει την ευρύτερη αντίληψη ότι η ψυχρή ολκή των χαλύβων οπλισµού πρέπει να περιορίζεται σε ποσοστά µικρότερα από 2,0%. Πέραν της ικανοποίησης των απαιτήσεων όσον αφορά στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ράβδων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθερότητα των διαφόρων τύπων χαλύβων µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες, δηλαδή η έκταση µεταβολής σε σχέση µε τα αρχικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, στις Εικ.5-10, παρουσιάζεται η συνδυασµένη µεταβολή τόσο του oρίου διαρροής όσο και της ολκιµότητας όπως αυτή εκφράζεται από την οµοιόµορφη παραµόρφωση στο µέγιστο φορτίο (Agt) για όλους τους χάλυβες οπλισµού που εξετάσθηκαν µετά από θέρµανση τους σε θερµοκρασίες µεταξύ ο C. Η µεταβολή των µεγεθών εκφράζεται σαν ποσοστό της εκάστοτε τιµής σε σχέση µε την αρχική, δηλαδή η τιµή 100% τόσο στο όριο διαρροής όσο και στην παραµόρφωση Agt, υποδεικνύει την αρχική κατάσταση των χαλύβων. Υποβάθµιση των χαρακτηριστικών µειώνει τον αντίστοιχο λόγο. Αρνητική µεταβολή της ολκιµότητας ή αύξηση του ορίου διαρροής συνεισφέρουν σε εκδήλωση περισσότερο ψαθυρής συµπεριφοράς. Αντίθετα, αύξηση της ολκιµότητας ή µείωση του ορίου διαρροής συνεισφέρουν στην εκδήλωση περισσότερο όλκιµης συµπεριφοράς. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

8 Εικόνα 5. Σχέση µεταξύ ποσοστού µεταβολής ορίου διαρροής (Re) και ανηγµένης οµοιόµορφης παραµόρφωσης (Agt) στους χάλυβες Tempcore µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. Εικόνα 6. Σχέση µεταξύ ποσοστού µεταβολής ορίου διαρροής (Re) και ανηγµένης οµοιόµορφης παραµόρφωσης (Agt) στους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε βανάδιο µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. Εικόνα 7. Σχέση µεταξύ ποσοστού µεταβολής ορίου διαρροής (Re) και ανηγµένης οµοιόµορφης παραµόρφωσης (Agt) στους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε βανάδιο και ψυχρή ολκή σε ποσοστό 1,3% µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

9 Εικόνα 8. Σχέση µεταξύ ποσοστού µεταβολής ορίου διαρροής (Re) και ανηγµένης οµοιόµορφης παραµόρφωσης (Agt) στους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε βανάδιο και ψυχρή ολκή σε ποσοστό 2,0% µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. Εικόνα 9. Σχέση µεταξύ ποσοστού µεταβολής ορίου διαρροής (Re) και ανηγµένης οµοιόµορφης παραµόρφωσης (Agt) στους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε βανάδιο και ψυχρή ολκή σε ποσοστό 3,7% µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. Εικόνα 10. Σχέση µεταξύ ποσοστού µεταβολής ορίου διαρροής (Re) και ανηγµένης οµοιόµορφης παραµόρφωσης (Agt) στους χάλυβες ψυχρής ολκής σε ποσοστό 3,5% µετά από θέρµανση σε διάφορες θερµοκρασίες. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

10 Στην περίπτωση πυρκαγιάς θερµοκρασίες της τάξης των 400 ο C είναι πολύ συνήθεις ενώ οι εγκάρσιοι (επιδερµικοί) συνδετήρες είναι οι περισσότερο εκτεθειµένοι σε υψηλές θερµοκρασίες. Επίσης από τα διαγράµµατα των Εικ.1-4, φαίνεται ότι θέρµανση των χαλύβων σε θερµοκρασίες άνω των 600 ο C, επιφέρει για όλους τους τύπους χαλύβων σηµαντική αλλοίωση της αρχικής συµπεριφοράς των χαλύβων. Τα διαγράµµατα των Εικ.5-10 επιτρέπουν εύκολα την ανίχνευση της µεγαλύτερης συνδυασµένης µεταβολής που παρατηρείται στο όριο διαρροής και στην ολκιµότητα των χαλύβων καθώς επίσης και την θερµοκρασία θέρµανσης στην οποία παρατηρείται η εν λόγω µεταβολή. Στα διαγράµµατα έχει γραµµοσκιαστεί η θερµοκρασιακή περιοχή ο C µιας και παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θέρµανση των χαλύβων Tempcore (Εικ.5) επιφέρει µια αρχικά (µέχρι τους 400 ο C) µια ελαφρά αύξηση της ολκιµότητας τους, ενώ η µεγαλύτερη µεταβολή εµφανίζεται στους 500 ο C (Re:552MPa, Agt:11,9%). Η σταθερότητα των µηχανικών χαρακτηριστικών στους χάλυβες Tempcore µετά από θέρµανση έως και τους 500 ο C, πρέπει να αποδοθεί στην µέθοδο παραγωγής τους. Κατά την διάρκεια παραγωγής των χαλύβων Tempcore, στην έξοδο της ράβδου από το τελευταίο έλαστρο διαµόρφωσης, η ράβδος υφίσταται βαφή και επαναφορά στην εξωτερική της επιφάνεια. Η θερµοκρασία επαναφοράς κυµαίνεται γενικά µεταξύ 550 ο C-650 ο C ανάλογα µε την διάµετρο και την χηµική σύσταση του χάλυβα. Συνεπώς όταν η θερµοκρασία ξεπερνάει την θερµοκρασία επαναφοράς της ράβδου τότε έχουµε σηµαντική µεταβολή και συγκεκριµένα πτώση των µηχανικών χαρακτηριστικών στους χάλυβες Tempcore. Οι µικροκραµατωµένοι χάλυβες µε βανάδιο (Εικ.6) εµφανίζουν σταθερή σχετικά συµπεριφορά έως και τους C. Η µεγαλύτερη αρνητική µεταβολή εµφανίζεται µε µείωση της ολκιµότητας (αν και οι τιµές της παραµένουν πολύ υψηλές), µετά από θέρµανση στους 200 ο C (Re:492MPa, Agt:13,9%), λόγω προβληµάτων γήρανσης. Η µείωση της ολκιµότητας πρέπει να αποδοθεί σε µεγέθυνση των κατακρηµνισµάτων του βαναδίου (V(N,C)), ενώ συνοδεύεται και µε µείωση της δυσθραυστότητας. (Nikolaou J. et al: 2004). Οι µικροκραµατωµένοι χάλυβες µε βανάδιο και επακόλουθη ψυχρή ολκή εµφανίζουν τις µεγαλύτερες µεταβολές στους 400 ο C, 200 ο C και 100 ο C για ποσοστά ολκής 1,3%, 2,0% και 3,7% αντίστοιχα (Εικ.7-9). Είναι φανερό δηλαδή ότι όσο αυξάνεται η πλαστική παραµόρφωση των ράβδων, τόσο η θερµοκρασία στην οποία εµφανίζονται οι µεγαλύτερες µεταβολές µειώνεται. Παράλληλα µε την µείωση της θερµοκρασίας αυξάνεται τόσο η έκταση των µεταβολών 6%, 25% και 28%, όσο και οι απόλυτες τιµές της ολκιµότητας (10,3%, 9,6% και 8,0% αντίστοιχα). Από την άλλη, η µικροκραµάτωση µε βανάδιο σταθεροποιεί την συµπεριφορά των χαλύβων ψυχρής ολκής, εξασφαλίζοντας µικρότερες µεταβολές και µεγαλύτερη θερµοκρασία στην οποία το όριο διαρροής αρχίζει να είναι κατώτερο των κανονιστικών απαιτήσεων, σε σχέση µε τους χάλυβες ψυχρής ολκής χωρίς µικροκραµάτωση βαναδίου. Οι χάλυβες ψυχρής ολκής σε ποσοστό 3,5% (W.H_3,5%) εµφανίζουν οµοιότητες µε τους µικροκραµατωµένους χάλυβες µε επακόλουθη ολκή σε ποσοστό 3,7% (V_3,7%), σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη µείωση ολκιµότητας στους 100 ο C (µείωση κατά 22%, Agt:8,2%). Η µείωση της ολκιµότητας µετά από θέρµανση σε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες (100 ο C) στους χάλυβες οπλισµού µε επακόλουθη ολκή σε ποσοστό µεγαλύτερο από 2,0%, αποδίδεται όπως προαναφέρθηκε σε φαινόµενα γήρανσης και πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη κατά την χρήση τέτοιου είδους οπλισµού (Εικ.10). 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της συµπεριφοράς µετά από θέρµανση σε θερµοκρασίες µεταξύ 100 και 800 o C, χαλύβων οπλισµού που παράγονται α) µε θερµή έλαση ακολουθούµενη από θερµική κατεργασία (Tempcore), β) µε θερµή έλαση και µικροκραµάτωση 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

11 µε βανάδιο, γ) µε θερµή έλαση και ακόλουθη ψυχρή ολκή και δ) µε θερµή έλαση και µικροκραµάτωση µε βανάδιο και ακόλουθη ψυχρή ολκή σε διάφορα ποσοστά. Οι χάλυβες που εξετάσθηκαν, ικανοποιούν αν και µε διαφοροποιηµένο ποιοτικά τρόπο-τις κανονιστικές απαιτήσεις µέχρι και θέρµανση στους 550 ο C. Εξαίρεση αποτελούν οι χάλυβες ψυχρής ολκής (W.H_3,5%) και οι µικροκραµατωµένοι χάλυβες µε ποσοστό ολκής 3,7% (V_3,7%) των οποίων ο λόγος κράτυνσης (Rm/Re) είναι µικρότερος από 1,15% (ΕΛΟΤ 1421) στην θερµοκρασιακή περιοχή ο C. Όλοι οι χάλυβες που έχουν διαµορφωθεί εν ψυχρώ (ολκή), εµφανίζουν φαινόµενα γήρανσης. Αύξηση της ψυχρής πλαστικής παραµόρφωσης των ράβδων (ολκή) συνδέεται µε µεγαλύτερες µεταβολές στα µηχανικά χαρακτηριστικά µετά από θέρµανση σε µικρότερες θερµοκρασίες θέρµανσης. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι η ψυχρή ολκή των χαλύβων οπλισµού πρέπει να περιορίζεται σε ποσοστά µικρότερα από 2,0%. Η µικροκραµάτωση µε βανάδιο σε χάλυβες µε διαφορετικό βαθµό επακόλουθης ψυχρής ολκής, σταθεροποιεί σχετικά την συµπεριφορά των χαλύβων ψυχρής ολκής σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες, ωστόσο, δεν επαρκεί να εξαλείψει φαινόµενα γήρανσης που συνοδεύονται από µείωση της ολκιµότητας των χαλύβων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΛΟΤ (Σχέδιο Προτύπου 2005). Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Συγκολλήσιµοι χάλυβες. ΕΛΟΤ Συγκολλήσιµοι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. Dolzhenkov I. E, Chaikovskii O. A, Khudik Y. T, Ivchenko A. V Influence of heating on structure and properties of quenched and self tempered reinforcing steel. Steel in the USSR, Vol. 17, Holmes M, Anchor R. D, Cook G. M. E, Crook R. N The effects of elevated temperatures on the mechanical properties of reinforcing and prestressing steel. The Structural Engineer, Vol 60B, No.1, Ivanshenko V. M, Golobochanskii E. A, Lobunets S. I, Prilepskii Y. V Influence of brief cyclic induction tempering on structure and properties of reinforcing steel. Steel in the USSR, Vol. 19, Neves I. C, Rodrigues J. P. C, Loureiro A. P Mechanical properties of reinforcing and prestressing steels after heating. Journal of Materials in Civil Engineering, Nikolaou J., Papadimitriou G.D Microstructures and mechanical properties after heating of reinforcing 500MPa class weldable steels produced by various processes (Tempcore, microalloyed with vanadium and work-hardened), Journal of Construction & Building Materials 18, Karabulut H., Gunduz S Effect of vanadium content on dynamic strain ageing in microalloyed medium carbon steel, Materials & Design 25, ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου,

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8

Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 Ημερίδα: «ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» ΤΕΕ ΕΛΛ. ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 21.06.2008 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΤΧ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΕ Ε) ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ!

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 2 ο - Α Π Ρ Ι Λ ι ο ς 2 0 0 7 Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ! Προς την ολοκλήρωσή της βαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 1 - Ν ο ε μ β ρ ι ο ς 2 0 0 6 «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας... Του Γιώργου Βαρουφάκη,

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Γ.Τ.Θ.Ε. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9.

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων

10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων 10. Η φυσική μεταλλουργία των χαλύβων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο χάλυβας είναι το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο υλικό των μηχανολογικών κατασκευών. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αλλοτροπία του σιδήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ αρωγός της προσπάθειας ανασυγκρότησης των πληγεισών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού περιοχών

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ αρωγός της προσπάθειας ανασυγκρότησης των πληγεισών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού περιοχών Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 3 ο - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 7 Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ αρωγός της προσπάθειας ανασυγκρότησης των πληγεισών από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι χάλυβας; Σίδηροι (irons) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι 0,025 % κ.β.

Τι είναι χάλυβας; Σίδηροι (irons) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι 0,025 % κ.β. Τι είναι χάλυβας; Σίδηροι (irons) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με περιεκτικότητα σε άνθρακα μέχρι 0,025 % κ.β. Χάλυβες (steels) Kράματα σιδήρου-άνθρακα με 0,025 % - 2,1 % C Στην πράξη δεν χρησιμοποιούνται χάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΡΑΜΑΤΩΝ AΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- 4.1.1 ΚΡΑΜΑΤΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (WROUGHT ALLOYS) Το σύστηµα σχεδιασµού και ονοµατολογίας των κραµάτων διαµόρφωσης αλουµινίου περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2

Παναγιώτης Σισμάνης 1, Αβραάμ Μαστοράκης 2 Αντοχή σε Κόπωση των Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) Κανονιστικές απαιτήσεις και πειραματικά συμπεράσματα Fatigue strength of reinforced-concrete steel bars (rebars) Regulations and experimental conclusions

Διαβάστε περισσότερα

REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία

REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Χ Α Λ Υ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ ε υ χ ο ς 5 ο - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 8 REACH: Θετική πρόκληση για τη χαλυβουργία Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός RE ACH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3»

«Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου 2024-Τ3» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επίδραση της Θερμικής Κατεργασίας Τεχνητής Γήρανσης στη Διάβρωση Ψαθυροποίησης του Αεροναυπηγικού Κράματος Αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 40 5. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ 5.1 Γενικά Από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστή η σκλήρυνση εργαλείων, αλλά και σπαθιών, με τη μέθοδο της θερμικής κατεργασίας της βαφής, η οποία εφαρμοζόταν σε σιδηρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΑΠΟ IΝΕΣ AΝΘΡΑΚΑ (CFRP) ΚAI IΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ (SRP) Μιτολίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός (MSc, DIC), Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤOΜΑΤΗ ΒΑΛΒIΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΤOΜΑΤΗ ΒΑΛΒIΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤOΜΑΤΗ ΒΑΛΒIΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ R99 περίληψη 1. ΧΡHΣΕΙΣ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 2. TΕΧΝΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤAΣΕΙΣ 2. ΔΥΝΑΤOΤΗΤΕΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4. ΟΔΗΓIΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ R99 ΜΕ R160 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓI Α Μάρτιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 25 mbar ηµήτρης Καλοειδής, Προϊστάµενος Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών, Φυσικό Αέριο Αττικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ.5.1 Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Υλικών και Μελέτες Σχεδιασµού

Επιλογή Υλικών και Μελέτες Σχεδιασµού ΠΕ2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1 Εισαγωγή Γιατί Μελετάµε την Επιλογή Υλικών και τις Μελέτες Σχεδιασµού Η επιλογή του υλικού κατασκευής ενός εξαρτήµατος/προϊόντος αποτελεί µία σηµαντική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-02-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 02 Τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ

ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG KATA ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ 1 ΧΑΛΥΒ ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ LPG ΕΛΟΤΕΝ 10255 / 2005 -Μ Xαλυβδοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255 / 2005 σειρά M κατάλληλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com

Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΚΟΙ ΤΥΠΟΥ GLULAM - ΟΠΛΙΣΗ ΜΟΡΦΗΣ SANDWICH Θεµιστοκλής Τσαλκατίδης ιδάκτωρ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Ξάνθη, Ελλάδα e-mail: ttsalka@gmail.com Άρης Αβδελάς Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ 40 7. ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ 7.1 Κράματα χαλκού Ο χαλκός είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος είτε καθαρό είτε με τη μορφή κράματος (κρατέρωμα). Ο χαλκός ως καθαρό μέταλλο έχει κόκκινο χρώμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα