ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου Ειδών Διατροφής Οικονομικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Αναπτυξιακές Δυνατότητες Αναπτυξιακά Δεδομένα Προβλήματα ΜΕΡΟΣ Β : ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οικονομικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Έρευνας Απασχόληση Επενδύσεις ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Προμηθευτές Πωλήσεις ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πλεονεκτήματα Ευκαιρίες Κίνδυνοι Αξιολόγηση Ανταγωνισμού Ανάλυση Πλεονεκτημάτων Μειονεκτημάτων Σχετικών με το Περιβάλλον του Ν. Σερρών ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

2 Εισαγωγή Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης αποτελεί τη δεύτερη φάση του έργου το οποίο ανατέθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών στην ICAP AE και έχει ως στόχο: Α )την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Νομό Σερρών Β )την καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, των δυνατοτήτων ανάπτυξης, των προβλημάτων αλλά και προοπτικών, συγκεκριμένων κλάδων του Νομού Σερρών. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνεται η καταγραφή και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου ειδών διατροφής, την ανάλυση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και κινδύνων των επιχειρήσεων και την εξέταση των ωφελειών και μειονεκτημάτων που σχετίζονται με την εντοπιότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή τη λειτουργία τους στα όρια του Νομού Σερρών. Η μεθοδολογία εκπόνησης βασίζεται τόσο στην ανάλυση χρονολογικών σειρών δευτερογενών στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και στην διεξαγωγή πρωτογενούς δειγματοληπτικής έρευνας μεταξύ των επιχειρήσεων μελών, στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και των προοπτικών που διαγράφονται για τις επιχειρήσεις του Νομού. Στο πρώτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται γενικά στατιστικά στοιχεία για την δραστηριότητα του ευρύτερου κλάδου ειδών διατροφής στο Νομό Σερρών, όπως στοιχεία σχετικά με την πρωτογενή παραγωγή στο Νομό, γενικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας του Νομού (πλήθος επιχειρήσεων, νομική μορφή, ετήσιος κύκλος εργασιών) και τέλος διερευνώνται οι χρηματοδοτικές δυνατότητες από τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προβλήματα των επιχειρήσεων του κλάδου. 2

3 Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα πορίσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Σερρών. Συγκεκριμένα εξετάζονται οικονομικά στοιχεία, η εξέλιξη της απασχόλησης, η τυχόν πραγματοποίηση επενδύσεων και το ύψος των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν για επενδύσεις. Επίσης, παρουσιάζονται ποιοτικά κριτήρια πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και κινδύνων όπως αξιολογούνται και κατατάσσονται κατά σειρά σπουδαιότητας από τις επιχειρήσεις, γεωγραφικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τέλος, παρατίθενται οι μελλοντικές προοπτικές. Στο τέλος της μελέτης παρατίθενται τα συμπεράσματα από τη συνθετική ανάλυση των στοιχείων της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. 3

4 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4

5 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 1.1 Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Ο Νομός Σερρών έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένο αγροτικό τομέα παραγωγής, με σημαίνουσα θέση στην εθνική και περιφερειακή αγροτική παραγωγή. Η βαρύνουσα υψηλή σημασία του αγροτικού τομέα σε περιφερειακό επίπεδο, τεκμηριώνεται από την έκταση και γεωγραφική διάρθρωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, ο Νομός Σερρών καλύπτει σταθερά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% των συνολικών καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιφέρειας για την περίοδο , ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της καλλιεργούμενης γης καταλαμβάνουν οι αροτραίες καλλιέργειες, με ποσοστό που κυμάνθηκε σε υψηλά σχετικά επίπεδα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ( ). Πίνακας Συνολική Αγροτική Παραγωγή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( ) (σε τόνους) Ημαθία Θεσσαλονίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Χαλκιδική Σέρρες % Νομού στην Περιφέρεια 23,7% 19,5% 17,5% 21,6% 21,2% 22,3% 25,4% Σύνολο Κεντρ. Μακεδονίας Σύνολο Χώρας Πηγή: ΕΣΥΕ Ο πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της αγροτικής παραγωγής στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο Από τα στοιχεία του πίνακα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο Νομός Σερρών κατείχε υψηλό μερίδιο σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ το 2003, κάλυψε ποσοστό 25,4% της συνολικής αγροτικής παραγωγής της περιφέρειας (ενώ και τα προηγούμενα 3 έτη είχε υπερβεί το 20%), 5

6 καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των υπόλοιπων νομών. Το υψηλό ποσοστό του Νομού το 2003 οφείλεται εκτός των άλλων και στην μείωση της αγροτικής παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων (ροδάκινα κλπ) σε άλλους σημαντικούς Νομούς (Ημαθία Πέλλα) εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών του έτους αυτού. Από την άποψη της κατανομής της αγροτικής παραγωγής μεταξύ των διαφόρων ευρύτερων κατηγοριών αγροτικών προϊόντων, η μεγάλη πλειοψηφία της παραγωγής προέρχεται από τις αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος, βαμβάκι, ζαχαρότευτλα), και ακολουθείται από τα λαχανικά (κυρίως βιομηχανική ντομάτα). Όσον αφορά το επίπεδο παραγωγής των επιμέρους κατηγοριών αγροτικών προϊόντων, στον πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής αρoτραίων καλλιεργειών για την περίοδο , στον Νομό Σερρών, σε σχέση με αυτήν του συνόλου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του συνόλου της Χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, ο Νομός Σερρών το 2003 συμμετείχε στην εγχώρια παραγωγή με ποσοστό της τάξεως του 7%, και στην περιφερειακή παραγωγή με αντίστοιχο ποσοστό της τάξης του 28%. Πίνακας Εξέλιξη Παραγωγής Αροτραίων Καλλιεργειών (σε τόνους) Περιοχές Νομός Σερρών Κεντρ. Μακεδονία Σύνολο Ελλάδας Ποσοστό % Νομού Σερρών στην εγχώρια 6,72 7,65 6,49 5,88 6,99 7,04 7,02 7,91 παραγωγή Ποσοστό % Νομού Σερρών στην παραγωγή της 27,59 28,44 22,85 23,37 28,72 27,91 28,37 29,92 Κ.Μακεδονίας Πηγή: ΕΣΥΕ Ο Νομός Σερρών παρουσιάζει επίσης αξιόλογη παραγωγή λαχανικών, όπως προκύπτει από τα σχετικά δεδομένα. Το μεγαλύτερο μέρος όμως της παραγωγής 6

7 αυτής αφορά τη βιομηχανική ντομάτα, προϊόν στο οποίο οι παραγόμενες ποσότητες καθορίζουν το μερίδιο του Νομού, στα περιφερειακά ή εθνικά μεγέθη. Σε περιφερειακό επίπεδο μάλιστα η παραγωγή του Νομού Σερρών καλύπτει (κατά μ.ο.) ποσοστό της τάξης του 40% επί της συνολικής παραγωγής της Κεντρικής Μακεδονίας (πίνακας 1.1.3). Πίνακας Εξέλιξη Παραγωγής Βιομηχανικής Ντομάτας (σε τόνους) Περιοχές Νομός Σερρών Κεντρική Μακεδονία Σύνολο Ελλάδας Ποσοστό % Νομού Σερρών στην εγχώρια 12,66 12,60 10,80 5,68 7,78 7,81 9,37 6,43 παραγωγή Ποσοστό % Νομού Σερρών στην παραγωγή της Κ.Μακεδονίας 42,14 43,81 44,15 29,98 38,88 37,33 40,25 34,43 Πηγή: ΕΣΥΕ Σχετικά με την κτηνοτροφική παραγωγή, σημειώνεται ότι ο Νομός Σερρών παράγει σε αξιόλογες ποσότητες δύο κτηνοτροφικά προϊόντα: γάλα και κρέας. Ο Νομός έχει μέση ετήσια παραγωγή γάλακτος τόνων περίπου, ποσότητα που συνεισφέρει το 3,6% της συνολικής εγχώριας παραγωγής και το 14,4% της περιφερειακής παραγωγής. Πίνακας Εξέλιξη Παραγωγής Γάλακτος 7 (σε τόνους) Περιοχές Νομός Σερρών Κεντρ. Μακεδονία Σύνολο Ελλάδας Ποσοστό % Νομού Σερρών στην εγχώρια 3,68 3,44 3,40 3,40 3,41 3,55 3,91 4,16 παραγωγή Ποσοστό % Νομού Σερρών στην παραγωγή της 14,47 13,33 13,25 13,49 13,82 14,57 15,72 16,66 Κ.Μακεδονίας Πηγή: ΕΣΥΕ

8 Η παραγωγή κρέατος ζώων και πουλερικών επίσης χαρακτηρίζεται από σταθερότητα στο επίπεδο του Νομού και της χώρας, με κάποιες διακυμάνσεις σε επίπεδο περιφέρειας. Η μέση ετήσια παραγωγή του Νομού είναι τόνοι και συμμετέχει στη συνολική εγχώρια παραγωγή κρέατος με 2,58% και στην περιφερειακή παραγωγή με 14,80%. Πίνακας Εξέλιξη Παραγωγής Κρέατος Ζώων και Πουλερικών (σε τόνους) Περιοχές Νομός Σερρών Κεντρική Μακεδονία Σύνολο Ελλάδας Ποσοστό % Νομού Σερρών στην εγχώρια παραγωγή 2,64 2,39 2,44 2,49 2,49 2,61 2,70 2,91 Ποσοστό % Νομού Σερρών στην παραγωγή της Κ.Μακεδονίας 15,63 13,98 14,84 14,06 14,06 14,95 14,61 16,35 Πηγή: ΕΣΥΕ 1.2. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου Ειδών Διατροφής Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την διάρθρωση των επιχειρηματικών μονάδων του εξεταζόμενου κλάδου, στο Νομό Σερρών. Συγκεκριμένα, αναλύεται το πλήθος των επιχειρήσεων, η νομική μορφή, η χωροταξική και κλαδική κατανομή. Στον πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού πλήθους των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. και για την χρονική περίοδο Πίνακας Εξέλιξη Πλήθους Επιχειρήσεων Έτος Αριθμός Επιχειρήσεων Αριθμός Επιχειρήσεων % ποσοστό μεταβολής Αριθμός Επιχειρήσεων % ποσοστό μεταβολής Παραγωγικές ,7% 319 9,6% Εμπορικές ,7% ,3% Σύνολο ,4% ,6% Πηγή: ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων 8

9 Επισημαίνεται ότι τα σχετικά μεγέθη αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στο Νομό Σερρών και δεν περιλαμβάνουν εκείνες που πιθανά λειτουργούν στο Νομό, αλλά εδρεύουν αλλού. Από τα στοιχεία του πίνακα, συμπεραίνεται ότι το πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου, παρουσίασε αύξηση το 2002 και διαμορφώθηκε σε μονάδες, ενώ τα προηγούμενα έτη ( ) παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. Οι επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα σημείωσαν αύξηση και τα δύο εξεταζόμενα έτη, ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισαν μικρή κάμψη το 2001 και σημαντική αύξηση το Επιπλέον οι εμπορικές επιχειρήσεις υπερτερούν σημαντικά των αντίστοιχων παραγωγικών σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα. Ειδικότερα, οι εμπορικές επιχειρήσεις καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 80% περίπου επί του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων του κλάδου στα όρια του Νομού Σερρών. Διάγραμμα Κατανομή Πλήθους Επιχειρήσεων του Κλάδου 100% 80% 60% 40% 20% 0% 80,0% 79,0% 78,8% 20,0% 21,0% 21,2% Εμπορικές Παραγωγικές Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η κατανομή των επιχειρήσεων στους επιμέρους υποκλάδους και η διαχρονική εξέλιξη της για το χρονικό διάστημα , όπως παρουσιάζεται στον πίνακα

10 Πίνακας Κλαδική Κατανομή Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής Κλάδοι βάσει ΣΤΑΚΟΔ Παραγωγή και συντήρηση κρέατος Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Επεξεργασία ντομάτας Παρασκευή διατηρούμενων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ Ελαιοτριβεία Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία Παρασκευή παγωτών Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα Αρτοποιία:παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων: παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών Παραγωγή κρασιού Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών Σύνολο Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια) Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού Σύνολο Επιχειρήσεων Χονδρικού Εμπορίου Παντοπωλεία Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια) Λιανικό εμπόριο ψωμιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει

11 Κλάδοι βάσει ΣΤΑΚΟΔ Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων Λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα μ.α.κ Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) Σύνολο Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πηγή: ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων Αναφορικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κατέχουν φυσικά υψηλότερο μερίδιο, συγκριτικά με τις αντίστοιχες χονδρικού εμπορίου. Στον ευρύτερο κλάδο του λιανικού εμπορίου ξεχωρίζει ο κλάδος των αρτοποιείων, ο οποίος και κατατάσσεται πρώτος για το 2004, με μερίδιο συμμετοχής 13-14% επί του συνολικού αριθμού των επιχειρηματικών μονάδων των τροφίμων. Σημειώνεται δε διαχρονική αύξηση, τόσο στο απόλυτο μέγεθος, όσο και στο μερίδιο επί του συνόλου των επιχειρήσεων των τροφίμων. Γενικότερα, σε συγκεκριμένους κλάδους του λιανικού εμπορίου των τροφίμων, σημειώνονται σημαντικές ανακατατάξεις κατά τη διάρκεια των ετών , στοιχείο ενδεικτικό της υψηλής κινητικότητας των τοπικών επιχειρηματιών στους διάφορους κλάδους, ανάλογα με τη συγκυρία. Είναι ωστόσο πιθανό, η διαφοροποίηση αυτή ως ένα βαθμό να οφείλεται σε αλλαγές στην κατάταξη των επιχειρήσεων χωρίς να αλλάζουν το αντικείμενο δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου κρεάτων και προϊόντων κρέατος με σημαντική αύξηση (διπλασιασμός του ποσοστού σε δύο μόλις έτη) και αντίστοιχα η δραστική συρρίκνωση των επιχειρήσεων τροφοδοσίας (catering) στο ίδιο χρονικό διάστημα (μείωση επιχειρήσεων κατά 64% περίπου). Σημαντικό επίσης μερίδιο καταλαμβάνουν τα παντοπωλεία με αυξανόμενο ποσοστό στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων τα τελευταία έτη. Από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων, σημειώνεται το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των αρτοποιείων (περιλαμβάνουν και παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής) με μερίδιο 12,4-13,6% επί του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Ο συνολικός 11

12 τομέας των αρτοποιείων (λιανικού εμπορίου και παραγωγής) κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο από το 25% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων τροφίμων, κατέχοντας ηγετική θέση στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων. Η διάρθρωση αυτή είναι ενδεικτική της περιορισμένης ανάπτυξης του δευτερογενή τομέα παρότι ο Νομός διαθέτει σημαντική αγροτική παραγωγή, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται και στην γενικότερη κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας στα όρια της περιφέρειας (ή και χώρας ακόμη) και της συγκέντρωσης της στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη στη δεδομένη περίσταση. Επίσης ο κυρίαρχος ρόλος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό των αρτοποιείων δείχνει επίσης την κατεύθυνση του ευρύτερου κλάδου στην τοπική αγορά. Πίνακας Κατανομή Επιχειρήσεων Κατά Νομική Μορφή Νομική Μορφή ΑΕ ΕΠΕ ΕΕ ΟΕ Κοινοπραξίες Προσωπικές Λοιπές Σύνολο Πηγή: ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων 12

13 Διάγραμμα Νομική Μορφή Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής ΑΕ - ΕΠΕ ΕΕ - ΟΕ Προσωπικές Λοιπές Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της νομικής μορφής των επιχειρήσεων του κλάδου στα όρια του Νομού Σερρών. Στον πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής, ανάλογα με τη νομική τους μορφή, για την περίοδο Από την εξέταση του πίνακα συμπεραίνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις κυριαρχούν στον εξεταζόμενο κλάδο, προσεγγίζοντας ποσοστό 90% σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Συγκριτικά δε με άλλους κλάδους (κατασκευών, ξύλου κλπ), ο εξεταζόμενος κλάδος παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό ατομικών επιχειρήσεων, γεγονός που οφείλεται στα χαμηλά εμπόδια εισόδου που χαρακτηρίζουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σημαντικό μερίδιο (9-10%) κατέχουν επίσης και οι ομόρρυθμες εταιρίες, ενώ πρέπει να επισημανθεί το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ), γεγονός που συνδέεται με το χαμηλό μέσο μέγεθος των επιχειρηματικών μονάδων στον εξεταζόμενο κλάδο στα όρια του Νομού Σερρών. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης και η χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου Σερρών. Στον πίνακα

14 παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου μεταξύ της πρωτεύουσας και του υπόλοιπου Νομού. Νομική Μορφή Πίνακας Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων Σέρρες Παραγωγικές Υπόλοιπο Νομού Σέρρες Εμπορικές Υπόλοιπο Νομού Σύνολο Ατομικές Επιχειρήσεις Ομόρρυθμες Εταιρίες Ετερόρρυθμες Εταιρίες ΕΠΕ ΑΕ Συνεταιρισμοί Δημοτικές Επιχειρήσεις 1 1 ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Επιμελητήριο Σερρών Όπως προκύπτει, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε περιοχές που ανήκουν στο υπόλοιπο του Νομού. Η υπεροχή των επιχειρήσεων εκτός πρωτεύουσας είναι περισσότερο έντονη στον μεταποιητικό τομέα, κατανομή φυσιολογική αφού οι επιχειρήσεις τροφίμων χωροθετούνται σε περιοχές κοντινές προς τις πρώτες ύλες. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα παρουσιάζουν περισσότερο ισορροπημένη κατανομή, αν και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένη στο υπόλοιπο του Νομού Οικονομικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τα ετήσια έσοδα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων. Συγκεκριμένα παρατίθενται οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού μητρώου επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ, για την περίοδο (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). 14

15 Πίνακας Εξέλιξη Πωλήσεων Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής (σε εκ. ) Κλάδος Μεταποιητικές 30,86 53,00 43,94 Εμπορικές 121,20 135,56 184,19 Σύνολο 152,07 188,56 228,13 Πηγή: ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων Το έτος 2002 το συνολικό ύψος πωλήσεων των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών του Νομού Σερρών ανήλθε σε 228,13 εκ., σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ και το έτος 2001 είχε καταγραφεί επίσης σημαντική αύξηση (24%). Το μερίδιο των εμπορικών επιχειρήσεων κυριαρχεί φυσικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου , παρουσιάζει ωστόσο ορισμένες διακυμάνσεις. Συγκεκριμένα, το 2002 οι εμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων συνεισέφεραν το 80,7% των ετήσιων πωλήσεων του κλάδου, ενώ τα έτη 2001 και 2000 το μερίδιο των εμπορικών επιχειρήσεων είχε διαμορφωθεί σε 71,9% και 79,7% αντίστοιχα. Οι μέσες πωλήσεις των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 151,7 χιλ. για το 2002 σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι μέσες πωλήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της τριετίας (αύξηση το 2001 και μείωση το 2002), ενώ στις εμπορικές σημειώθηκε συνεχής αυξητική τάση. Το τελευταίο έτος (2002) για μεν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων οι μέσες πωλήσεις ανά επιχείρηση ανήλθαν σε 137,7 χιλ. ενώ για τις εμπορικές σε 155,4 χιλ. 15

16 Διάγραμμα Μέσο Μέγεθος Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 Παραγωγικές Εμπορικές Σύνολο 0,04 0,02 0, Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει και η κλαδική κατανομή των ετήσιων εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου στο Νομό, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα Κατ αρχήν παρατηρείται ότι (με βάση τα στοιχεία του 2002) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κάλυψαν το 19,3%, ενώ οι επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου το 47,0% και το 33,7% αντίστοιχα, των συνολικών πωλήσεων του κλάδου. 16

17 Πίνακας Κλαδική Κατανομή Πωλήσεων Επιχειρήσεων του Κλάδου ( ) (σε χιλ. ) Κλάδοι Παραγωγή και συντήρηση κρέατος 0,00 0, ,67 Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών 1.816, , ,45 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 0,00 0,00 0,00 Επεξεργασία ντομάτας 0,00 0,00 0,00 Παρασκευή διατηρούμενων φρούτων και λαχανικών μ.α.κ. 843,35 812, ,42 Ελαιοτριβεία 0,00 0,00 31,48 Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών 2.474, , ,73 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών 0,00 0,00 0,00 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 191, , ,00 Παρασκευή παγωτών 0,00 0,00 0,00 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 5.974, , ,44 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 0,00 0,00 0,00 Αρτοποιία:παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής , , ,48 Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων: παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 1.132,71 992,45 721,15 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών 127,83 0,00 118,95 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 0,00 0,00 106,14 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 0,00 0,00 0,00 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 0,00 0, ,77 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. 630, , ,60 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 2.220, , ,58 Παραγωγή κρασιού 0,00 0,00 0,00 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών 4.391, , ,97 Σύνολο Μεταποιητικών Μονάδων , , ,83 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 1.370, , ,81 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος , , ,75 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 3.907, , ,06 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών , , ,10 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού 0,00 0, ,64 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 1.765, , ,54 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών 1.198, , ,33 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια) 9.082, , ,40 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού , , ,38 Σύνολο Μονάδων Χονδρικού Εμπορίου , , ,01 Παντοπωλεία 9.607, , ,03 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 1.169, , ,56 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 5.942, , ,40 17

18 Κλάδοι Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια) 844,91 827, ,99 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει 9.752, , ,47 Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών 3.266, , ,37 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού 6.066, , ,59 Λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 2.147, , ,64 Λιανικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα μ.α.κ , , ,08 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ) 9.886, , ,05 Σύνολο Μονάδων Λιανικού Εμπορίου , , ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,02 Πηγή : ΕΣΥΕ Μητρώο Επιχειρήσεων Από την εξέταση του πίνακα, ξεχωρίζει στον εμπορικό τομέα ο κλάδος του λιανικού εμπορίου αρτοποιημάτων με μερίδιο 9,3% για το 2002, καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Επίσης, το χονδρικό εμπόριο ποτών με μερίδιο 9,1% και σταθερά υψηλό ποσοστό σε όλη τη διάρκεια της τριετίας καθώς και το χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων (μερίδιο 8% και σημαντική αύξηση την εξεταζόμενη περίοδο). Συνολικά οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου συνεισφέρουν με μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εσόδων των επιχειρήσεων ειδών διατροφής στο Νομό Σερρών. Από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις υψηλά ποσοστά απορροφά και πάλι ο κλάδος της αρτοποιίας και της παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής (7,3% στο σύνολο των πωλήσεων του κλάδου τροφίμων) και η παραγωγή προϊόντων αλευροποιίας (3,2%). Σημειώνεται επίσης ότι σε μερικούς κλάδους δεν καταγράφονται έσοδα εξαιτίας του μικρού αριθμού εταιριών (μικρότερες από 3 εταιρίες). Ενοποιημένοι ισολογισμοί ICAP Στα πλαίσια της μελέτης, παρατίθενται ενδεικτικά τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία για ένα δείγμα των εταιρειών του κλάδου ειδών διατροφής που έχουν έδρα στο Νομό Σερρών βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών. Επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά, δεδομένου ότι ήταν πολύ μικρός ο 18

19 αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών (στην ICAP DATABANK) με νομική μορφή ΑΕ και ΕΠΕ, οι οποίες να εδρεύουν στο Νομό Σερρών και να έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα, το σύνολο του ενεργητικού των (5) εταιριών του δείγματος ανήλθε σε 25,1 εκ. το 2004 από 18,0 εκ. το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,7%, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αντίστοιχη μεταβολή των αποθεμάτων και, εν συνεχεία, της αξίας των καθαρών παγίων. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 7,8 εκ. το 2004 από 6,6 εκ. το Σημαντική αύξηση κατά (64,45%) παρουσίασαν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την περίοδο 2004/2003, ενώ οι μακρο & μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις σημείωσαν αύξηση 4,1%. Το σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων του δείγματος ανήλθε σε 12,8 εκ. το 2004, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση (33,5%) έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ με πολύ εντονότερο ρυθμό (+76,2%) αυξήθηκε το μικτό περιθώριο. Το λειτουργικό περιθώριο και το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου) είναι αρνητικά και τα δύο έτη εξαιτίας των πολύ υψηλών λοιπών λειτουργικών εξόδων που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης. Όσον αφορά τους κυριότερους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, αναφέρονται τα εξής: Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητική. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια επιδεινώθηκε, διαμορφούμενη σε 2,23 το 2004 από 1,73 το προηγούμενο έτος. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων επίσης επιδεινώθηκε, ενώ η σχέση του μέσου όρου προθεσμίας εξόφλησης των προμηθευτών έναντι του μέσου όρου προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων παρουσιάζει σημαντική βελτίωση το

20 Λογαριασμός Διαφορά Ποσοστό% ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ,11 ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,67 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ,1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,5 ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,6 ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,26 ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,45 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ./ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ,5 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,99 ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ,25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ ,71 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,6 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,42 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ,42 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,73 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,65 ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ,49 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ,82 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1) -1,3-2,16 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 11,37 8,58 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ -3,75-8,96 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2,23 1,73 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,14 1,4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ 000 EURO ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕ 000 EURO Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΙΣΠΡΑΞ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ./ΠΙΣΤΩΤ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ *** ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ***

21 1.4. Αναπτυξιακές Δυνατότητες Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αναπτυξιακές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου, όπως προκύπτουν από τα τομεακά προγράμματα του Γ ΚΠΣ και τον νέο αναπτυξιακό νόμο 3229/04. Α. Αναπτυξιακός Νόμος Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Ο αναπτυξιακός νόμος παρέχει σημαντικές ενισχύσεις στις μεταποιητικές βιομηχανίες τροφίμων. Το ύψος της ενίσχυσης, το ποσοστό και οι λοιποί όροι καθορίζονται από την γεωγραφική περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση. Ο Νομός Σερρών ανήκει στην Γ ζώνη κινήτρων, ενώ η παραμεθόρια ζώνη του σε απόσταση 20 χλμ. από τα σύνορα υπάγεται στη Δ ζώνη κινήτρων. Επιπλέον, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές καθορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυξάνεται το ποσοστό ενίσχυσης κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει το 55% της ενισχυόμενης δαπάνης. Στον εξεταζόμενο κλάδο οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να ενισχυθούν στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου, και οι παρεχόμενες ενισχύσεις έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 35% 35% 100% 40% 30% 30% 100% 35,1% Επιπλέον, στα πλαίσια του τομεακού προγράμματος για την αγροτική ανάπτυξη επιχορηγούνται επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Το ανώτατο ύψος επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% και επιχορηγούνται επιχειρήσεις που ανήκουν στους εξής τομείς : 21

22 (i) Ενότητα τομέων προϊόντων ζωικής παραγωγής, που περιλαμβάνει τους τομείς Κρέατος, Γάλακτος, Αυγών-Πουλερικών, Διαφόρων ζώων (Μέλι Σηροτροφία), και Ζωοτροφών. (ii) Ενότητα τομέων προϊόντων φυτικής παραγωγής, που περιλαμβάνει τους τομείς Δημητριακών, Οπωροκηπευτικών, Οίνου, Ελαιούχων προϊόντων, Φαρμακευτικών & Αρωματικών φυτών, Ανθέων και Καλλωπιστικών, και Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Β. Εμπορικές επιχειρήσεις Πρόσφατα, δόθηκε η δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις να ενταχθούν στο Γ ΚΠΣ στα πλαίσια του τομεακού προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ενίσχυση τους περιλαμβάνει την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την αναβάθμιση / ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η εμπορική δραστηριότητα ή/και τον τεχνολογικό, οργανωτικό κλπ. εκσυγχρονισμό των εμπορικών επιχειρήσεων, στον οποίο είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και η ένταξη μίας μεμονωμένης εμπορικής επιχείρησης σε δίκτυα συνεργαζομένων επιχειρήσεων, με τη μορφή της δικαιόχρησης (franchising). Επίσης παρέχεται ενίσχυση για την προώθηση των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο, που μπορούν να στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγματοποίηση των αγορών από τους προμηθευτές (centrales d achat), είτε στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, ή/και κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων, ή /και δημιουργία κοινών δικτύων διανομής, κλπ. Το ανώτατο όριο των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και σε για τις συνεργαζόμενες, ενώ το χρηματοδοτικό σχήμα έχει ως εξής: Ίδια συμμετοχή τουλάχιστον 25% Τραπεζική συμμετοχή το πολύ 35% Δημόσια Χρηματοδότηση 40% Στα πλαίσια του εξεταζόμενου κλάδου ενισχύονται οι εξής δραστηριότητες: 22

23 ΣΤΑΚΟΔ Περιγραφή δραστηριότητας Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών (εξαιρουμένου του οίνου) Περιλαμβάνονται: -χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και άλλων ποτών (εξαιρουμένου του οίνου) -χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών -χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ποτών (εξαιρουμένου του οίνου) -χονδρικό εμπόριο δυνατών οινοπνευματωδών, ηδύποτων, άλλων οινοπνευματωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών (εξαιρουμένου του οίνου) Xονδρικό εμπόριο μόνο σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Λιανικό εμπόριο ψωμιού, λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής εν γένει 1.5. Αναπτυξιακά Δεδομένα Προβλήματα Οι επόμενες παράγραφοι οριοθετούν τις αναπτυξιακές προοπτικές του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων σε εθνικό επίπεδο για τα επόμενα έτη, και αντίστοιχα επισημαίνονται τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν από την παρουσία των επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά. Ο ευρύτερος κλάδος των τροφίμων παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας τόσο μεταξύ των διαφόρων επιμέρους κλάδων όσο και ανάμεσα στις επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι η διάκριση των επιχειρήσεων σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετείται μικρός αριθμός μεγάλων σε μέγεθος (βάσει προσωπικού και πωλήσεων) παραγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές διοίκησης. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγεται μεγάλο πλήθος μικρών επιχειρήσεων, με μάλλον παρωχημένο μηχανολογικό εξοπλισμό και παραδοσιακές μεθόδους διοίκησης. Η διάκριση αυτή παρατηρείται σε όλο το εύρος των επιμέρους κλάδων και αποτελεί κοινή συνιστώσα, όχι μόνο στον κλάδο των τροφίμων αλλά στο σύνολο των παραγωγικών τομέων της Ελλάδας. Ιδιαίτερα σημαντική τάση που αφορά τον παραγωγικό τομέα, είναι η σταδιακή ανάπτυξη της αγοράς τυποποιημένων τροφίμων σε προϊόντα που μέχρι σήμερα διατίθεντο μη τυποποιημένα (π.χ. τυροκομικά προϊόντα, αρτοπαρασκευάσματα, κρέατα 23

24 κλπ). Με την επέκταση της τυποποίησης, η οποία πραγματοποιείται κυρίως από τις μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα για την προώθηση των τροφίμων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η μείωση του μέσου κόστους παραγωγής, η διευρυμένη διείσδυση στα μεγάλα δίκτυα λιανικής πώλησης (σούπερ- μάρκετ). Με αυτό τον τρόπο ωστόσο, πλήττεται η παραγωγική βάση των μικρών επιχειρήσεων που παράγουν μη τυποποιημένα τρόφιμα και εξυπηρετούν κυρίως τις τοπικές αγορές. Από την πλευρά των επιμέρους κλάδων, σημειώνεται η σημαντική ανάπτυξη του κλάδου των τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων, ο οποίος λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον κλάδο των παραδοσιακών αρτοποιείων (παραγωγικά και εμπορικά), ενώ τα προσφερόμενα τυποποιημένα αρτοπαρασκευάσματα αποτελούν σημαντική εναλλακτική λύση για μεγάλο αριθμό καταναλωτών ιδίως σε αστικές περιοχές και στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ). Στο συγκεκριμένο κλάδο των τυποποιημένων αρτοπαρασκευασμάτων λειτουργεί μικρός αριθμός οργανωμένων επιχειρήσεων με πωλήσεις σε εθνικό επίπεδο. Στον εμπορικό τομέα, σημειώνονται σημαντικές ανακατατάξεις με τη συνεχή επέκταση μεγάλων αλυσίδων super market (υπεραγορών) που διαθέτουν το σύνολο σχεδόν των άμεσων καταναλωτικών ειδών (τρόφιμα, απορρυπαντικά κλπ), και κυριαρχούν στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Αντίστοιχα, ο αριθμός των μικρότερων καταστημάτων λιανικού εμπορίου τροφίμων έχει συρρικνωθεί σημαντικά ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ). Βέβαια, τα τελευταία έτη και παρά τους όποιους περιορισμούς που τίθενται από την εθνική νομοθεσία παρατηρείται σημαντική επέκταση των αλυσίδων και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, αλλά και σε μεσαίες και μικρότερες επαρχιακές πόλεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η τάση αυτή είναι φυσικό να ασκεί πίεση στις μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και στις περιοχές της υπαίθρου, αφού οι μεγάλες μονάδες διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και χαμηλότερες τιμές. 24

25 Συμπερασματικά, ο κλάδος των ειδών διατροφής χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές, οι οποίες στο μεν μεταποιητικό τομέα αφορούν την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και την εφαρμογή νέων διοικητικών πρακτικών, στο δε εμπορικό τομέα την αύξηση της ποικιλίας των προσφερομένων ειδών, την επέκταση των δικτύων πώλησης και τη συμπίεση των τιμών. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές αυτές μεταβολές εφαρμόζονται από ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. 25

26 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 26

27 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Στα πλαίσια του ευρύτερου έργου διεξήχθη πρωτογενής έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Σερρών, στόχος της οποίας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, καθώς και των προοπτικών που διαγράφονται για τις επιχειρήσεις του Νομού Σερρών. Η έρευνα ήταν δειγματοληπτική και πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, η υλοποίηση των οποίων έγινε με τον υπεύθυνο κάθε επιχείρησης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 250 επιχειρήσεις συνολικά, εδρεύουσες στο Νομό Σερρών. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των επιχειρήσεων ήταν το γεγονός ότι όλες ήταν μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών, η δε επιλογή του δείγματος έγινε κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να είναι αντιπροσωπευτικό. Ειδικότερα, το συνολικό δείγμα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αντιπροσωπευτικό ως προς τη συμμετοχή των επιλεγμένων κλάδων στο μητρώο επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου, τη γεωγραφική τους διασπορά στο Νομό Σερρών, τη νομική τους μορφή και το είδος δραστηριότητας (παραγωγική εμπορική). Η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν στρωματοποιημένη δειγματοληψία ανά κατηγορία δραστηριότητας (είδη διατροφής, ξύλο/έπιπλα, κατασκευές, δομικά υλικά). Ειδικά για τον Κλάδο Ειδών Διατροφής, το δείγμα περιελάμβανε 71 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 18% αφορούσε εταιρίες νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ το 82% τις λοιπές νομικές μορφές (ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές). Από τις επιχειρήσεις αυτές το 62% ήταν παραγωγικές και το υπόλοιπο εμπορικές. Τα ευρήματα της έρευνας για το συγκεκριμένο κλάδο παρατίθενται στη συνέχεια. 27

28 2. ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.1 Οικονομικά Στοιχεία Επιχειρήσεων Έρευνας Στον πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ειδών διατροφής ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων για το χρονικό διάστημα Πίνακας Κατανομή Πωλήσεων Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής (σε %) Κλίμακα Πωλήσεων * ,7% 40,8% 40,8% 47,3% ,1% 16,9% 16,9% 23,6% ,2% 4,2% 5,6% 3,6% ,5% 9,9% 8,5% 7,3% ,0% 7,0% 9,9% 7,3% και άνω 11,3% 11,3% 9,9% 5,5% ΔΓ-ΔΑ 4,2% 5,6% 4,2% 5,5% Δεν λειτουργούσε 7,0% 4,2% 4,2% Πηγή: TNS - ICAP *Πρόβλεψη από 55 επιχειρήσεις Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μερίδιο παρουσιάζει η κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, με έσοδα κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση και σε μεγάλη απόσταση από την επόμενη κατηγορία. Συγκεκριμένα, περισσότερο από 40% των επιχειρήσεων δήλωσε έσοδα μεταξύ για όλη τη διάρκεια της περιόδου Στη δεύτερη θέση ( με ποσοστό που κυμαίνεται στη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 14-17%) ακολουθεί η κατηγορία επιχειρήσεων με έσοδα Συνολικά, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού αριθμού του δείγματος των επιχειρήσεων αναφέρει μέγεθος πωλήσεων μικρότερο από σε όλη τη διάρκεια της περιόδου Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι το ποσοστό επιχειρήσεων με έσοδα μεγαλύτερα από 28

29 Συγκεκριμένα η αναφερόμενη κατηγορία έλαβε ποσοστό 10% το 2004, ενώ στις προηγούμενες περιόδους το ποσοστό ήταν ελάχιστα μεγαλύτερο. Η διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων δείχνει σχετική αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων για τα έτη Ειδικότερα, το 2003 σημειώνεται αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων στις κατηγορίες και και αντίστοιχα μείωση των μεριδίων της μικρότερης κατηγορίας , γεγονός που υποδηλώνει σχετική αύξηση του μέσου μεγέθους των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι μέρος της αύξησης ενδεχομένως είναι πλασματικό αφού διαχρονικά μειώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απαντούν ή δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το συνολικό ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν ύψος πωλήσεων. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων τροφίμων που συμμετείχαν στην έρευνα για το 2005, καταγράφουν την αύξηση των ποσοστών των μικρότερων κατηγοριών εσόδων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι προβλέπουν έσοδα μικρότερα από αποτέλεσαν το 74,9% του συνόλου των εταιριών του δείγματος παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, μείωση των μεριδίων έλαβαν οι υπόλοιπες κατηγορίες. Πίνακας Κατανομή Κερδοφόρων Ζημιογόνων Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής Κέρδη / Ζημιές (σε %) Κέρδη 74,6% 80,3% 81,7% 80,0% Ζημίες 14,1% 12,7% 11,3% 16,4% ΔΓ-ΔΑ 4,2% 2,8% 2,8% 3,6% Δεν λειτουργούσε 7,0% 4,2% 4,2% - Πηγή: TNS - ICAP Στον πίνακα 2.1.2, παρουσιάζεται η διάρθρωση κερδοφόρων ζημιογόνων επιχειρήσεων του δείγματος, για την περίοδο Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει 29

30 κερδοφορία. Συγκεκριμένα οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αποτέλεσαν το 82% του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος για το 2004, ενώ και τα προηγούμενα έτη οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αποτελούν την πλειοψηφία. Σημειώνεται δε η διαχρονική αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που ανέφεραν κερδοφορία την εξεταζόμενη περίοδο. Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ύψος κερδών, η πλειοψηφία εντάσσεται στην κατηγορία , με ποσοστό 66-69%, ενώ στην κατηγορία κατατάσσεται 20% των επιχειρήσεων Απασχόληση Ο πίνακας και το αντίστοιχο διάγραμμα παρουσιάζουν την κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος, ανάλογα με την απασχόληση που διατηρούν. Πίνακας Κατανομή Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής Βάσει Απασχόλησης (σε %) Άτομα Απασχόλησης ,1% 14,1% 18,2% 2 19,7% 21,1% 25,5% 3 21,1% 22,5% 18,2% 4 9,9% 12,7% 12,7% 5+ 25,4% 22,5% 20,0% ΔΓ-ΔΑ 2,8% 2,8% Δε λειτουργούσε 7,0% 4,2% 5,5% Πηγή: TNS - ICAP Από την ανάλυση του πίνακα, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αφορά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 5 άτομα. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη των 5 ατόμων αποτελούν 75% περίπου των επιχειρήσεων το Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 5 άτομα και άνω αποτελούν το 20% του συνόλου. Στις επιμέρους κατηγορίες αριθμού εργαζομένων, η κατηγορία επιχειρήσεων με 2 άτομα προσωπικό κατέχει την πρώτη θέση, με ποσοστό 25,5% και 30

31 ακολουθείται από τις επιχειρήσεις που διατηρούν είτε 1 είτε 3 άτομα προσωπικό, με αντίστοιχο ποσοστό 18,2% για την κάθε κατηγορία. Από την εξέταση της διαχρονικής πορείας της απασχόλησης, προκύπτει συνεχής μείωση της μέσης απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, το 2003, αναφέρεται μείωση του μεριδίου της κατηγορίας επιχειρήσεων με περισσότερα από 5 άτομα προσωπικό και αύξηση των υπόλοιπων κατηγοριών. Αντίστοιχα, το 2004 σημειώνεται μείωση στα ποσοστά των κατηγοριών επιχειρήσεων με περισσότερα από 3 άτομα προσωπικό, και αύξηση των κατηγοριών με 1-2 άτομα προσωπικό. Επισημαίνεται τέλος, ότι η μείωση του προσωπικού είναι περισσότερο έντονη στις παραγωγικές έναντι των εμπορικών επιχειρήσεων Επενδύσεις Στον πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την πραγματοποίηση επενδύσεων από τις επιχειρήσεις της έρευνας. Πίνακας Κατανομή Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής Βάσει Επενδύσεων (σε %) Ύψος Επένδυσης * 0 33,8% 38,0% 38,0% 50,9% ,5% 22,5% 22,5% 23,6% ,7% 16,9% 19,7% 14,5% ΔΓ-ΔΑ 16,9% 18,3% 15,5% 10,9% Δεν λειτουργούσε 7,0% 4,2% 4,2% - Πηγή: TNS - ICAP Όπως προκύπτει από τα στοιχεία σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι δεν υλοποίησε επενδύσεις κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα ποσοστό μεταξύ 34-38% (1 στις 3 επιχειρήσεις) ανέφερε μηδενικό ύψος επενδύσεων, ενώ είναι χαρακτηριστική η αύξηση του ποσοστού αυτών των επιχειρήσεων το Από την πλευρά της νομικής 31

32 μορφής, οι μη κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ ατομικές) εμφάνισαν πολύ αυξημένο ποσοστό μη πραγματοποίησης επενδύσεων σε σχέση με το μέσο όρο. Αντίθετα, στις ΑΕ και ΕΠΕ δεν υπήρξε αναφορά μη επένδυσης, τόσο για το 2003 όσο και το Οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επένδυση μέχρι αποτελούν ποσοστό 22,5% το οποίο είναι σταθερό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου Τέλος υψηλό είναι και το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση επηρεάζοντας τη συνολική κατανομή των απαντήσεων. Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2005, σημειώνεται ιδιαίτερη αύξηση του μεριδίου των επιχειρήσεων που αναφέρουν ότι δε θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις (51%), ενώ αντίθετα μείωση σημειώνεται στο ποσοστό που καταλαμβάνει η κατηγορία των επιχειρήσεων με επενδύσεις μεγαλύτερες των Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τη μη πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου και των προγραμμάτων της ΕΕ. Τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς συγκέντρωσε το πρόβλημα των γραφειοκρατικών διαδικασιών (50,7%) και ακολουθείται από την έλλειψη πληροφόρησης (40,8%) και την έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων (35,2%). Πίνακας Ανασταλτικοί Παράγοντες για τη μη Πραγματοποίηση Επενδύσεων Παράγοντες Σύνολο 1 ο 2 ο 3 Ο Απουσία κινήτρων για επενδύσεις 21,1 4,2 8,5 4,2 Χαμηλά κίνητρα επενδύσεων 28,2 14,1 5,6 1,4 Έλλειψη πληροφόρησης 40,8 19,7 9,9 5,6 Έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων 35,2 9,9 11,3 8,5 Πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες 50,7 21,1 14,1 11,3 Δύσκολοι όροι και προϋποθέσεις 26,8 2,8 2,8 8,5 Απουσία διαφανών διαδικασιών αξιολόγησης 14,1 1,4 8,5 Υψηλό κόστος σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου 25,4 5,6 8,5 2,8 Δυσκολίες κάλυψης ίδιας συμμετοχής 19,7 1,4 5,6 4,2 Άλλο 8,5 7,0 1,4 Κανένα 1,4 1,4 1,4 1,4 Δε κατέταξε 11,3 11,3 31,0 43,7 Σύνολο 283, Πηγή: TNS- ICAP 32

33 Αντίστοιχα, ως πρώτος σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας αναφέρονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (από το 21,1% των επιχειρήσεων) και ακολουθεί η έλλειψη πληροφόρησης (από το 19,7%). Επιπλέον, 14% των επιχειρήσεων αναφέρει τα χαμηλά κίνητρα επενδύσεων. Οι ΑΕ/ΕΠΕ αναφέρουν με μεγαλύτερη συχνότητα το πρόβλημα της έλλειψης πληροφόρησης και την απουσία κινήτρων (15,4% συχνότητα αναφοράς), ενώ οι λοιπές τις πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αντίστοιχα, οι εμπορικές επιχειρήσεις αξιολογούν ως σημαντικότερη την έλλειψη πληροφόρησης (22,2%) και το υψηλό κόστος σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (14,8%). Οι πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες αναφέρονται και ως δεύτερος σημαντικότερος αρνητικός παράγοντας, από το 14,1% των επιχειρήσεων, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων από το 11,3%. Τέλος σημειώνεται ότι το 31% των επιχειρήσεων δεν αναφέρει δεύτερο αρνητικό παράγοντα, ποσοστό που είναι μεγαλύτερο στις ΑΕ και ΕΠΕ (53,8%). Διάγραμμα Παράγοντες μη πραγματοποίησης Επενδύσεων Πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες Έλλειψη πληροφόρησης για τα ισχύοντα επενδυτικά κίνητρα Έλλειψη εξειδικευμένων συμβούλων για σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για υποβολή πρότασης Χαμηλά Κίνητρα Επενδύσεων (χαμηλό ποσοστό επιχορήγησης) Δύσκολοι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής Υψηλό κόστος σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου Απουσία κινήτρων για επενδύσεις Δυσκολίες κάλυψης ίδιας συμμετοχής Απουσία διαφανών διαδικασιών αξιολόγησης Άλλο Kανένας Σύνολο αναφορών 1ο πιο σημαντικό 33

34 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Στις επόμενες παραγράφους, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η χωροταξική κατανομή των προμηθευτών, τα κριτήρια επιλογής τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων και τα δίκτυα διανομής καθώς και τα μέσα προβολής των επιχειρήσεων Προμηθευτές Προέλευση Προμηθευτών Στον πίνακα και στο σχετικό διάγραμμα παρουσιάζεται η χωροταξική κατανομή των προμηθειών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων. Πίνακας Γεωγραφική Προέλευση Προμηθευτών 34 (σε %) Ποσοστό του συνόλου των Νομός Υπόλοιπη Εξωτερικό Προμηθευτών Σερρών Ελλάδα 0 19,7 16,9 91, ,3 18,3 5, ,6 21,0 2, ,9 8,4 0, ,5 18,2 0, ,9 16,9 0,0 Μέσος όρος 47,8 50,5 1,7 ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 Πηγή: TNS ICAP Όπως προκύπτει από τον πίνακα και το σχετικό διάγραμμα, οι επιχειρήσεις της έρευνας προμηθεύονται σχεδόν στο ίδιο ποσοστό τόσο από επιχειρήσεις του Νομού, όσο και από επιχειρήσεις της υπόλοιπης Ελλάδας. Συγκεκριμένα, σχεδόν η μία στις δύο επιχειρήσεις της έρευνας ανέφερε ότι η πλειοψηφία των προμηθειών (σε ποσοστό άνω του 50%) προέρχεται από επιχειρήσεις του Νομού. Επισημαίνεται ωστόσο ότι

35 19,7% των επιχειρήσεων ανέφερε μηδενικό ποσοστό προμηθειών από την περιοχή του Νομού Σερρών, ενώ αντίθετα το 16,9% των επιχειρήσεων του δείγματος ανέφεραν ότι το σύνολο των ετήσιων προμηθειών τους προέρχεται αποκλειστικά από το Νομό Σερρών. Διάγραμμα Κατανομή Προμηθευτών Επιχειρήσεων Ειδών Διατροφής Υπόλοιπη Ελλάδα 50% Αλλες Χώρες 2% Νομό Σερρών 48% Από την άλλη πλευρά, ποσοστό 43,5% των επιχειρήσεων ειδών διατροφής που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι η πλειοψηφία των προμηθειών τους (σε ποσοστό άνω του 50%) προέρχεται από επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιοχές από την Υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ 17% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι το σύνολο των προμηθειών τους προέρχεται από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος, οι αγορές από άλλες χώρες είναι σχεδόν αμελητέες, τόσο σε συχνότητα όσο και σε όγκο, αφού μόλις το 8,5% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί προμήθειες από γειτονικές χώρες. Οι ΑΕ/ΕΠΕ παρουσιάζουν μικρότερη συχνότητα προμηθειών από τοπικούς προμηθευτές (38,5% των επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ ανέφεραν μηδενικές προμήθειες από το Νομό Σερρών), όπως επίσης και οι εμπορικές επιχειρήσεις έναντι των 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Οικοδομικής Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ...5 1.1. Γενικά Στοιχεία Οικοδομικής Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

BMS Management Consultants S.A. Πλαστήρα Νέα Σμύρνη Τηλ.: Fax:

BMS Management Consultants S.A. Πλαστήρα Νέα Σμύρνη Τηλ.: Fax: ΑΞΟΝΑΣ 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μέτρο 312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων Οι Ειδικές Υπηρεσίες του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

5.3.3.1.2. Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (ii) και 54 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιούλιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 2002-2010 Στατιστική επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Thessaloniki TAX FORUM

8 ο Thessaloniki TAX FORUM 8 ο Thessaloniki TAX FORUM Άμεσα Φορολογικά Κίνητρα για Επενδύσεις και δημιουργία ανταγωνιστικών οικονομικών οντοτήτων Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Ν.4399/2016 Είδος Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Καθορισµός επιπλέον ποσοστού επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης στις πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων

Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Εμπορικό Ισοζύγιο τροφίμων Παρουσίαση συνεδρίου ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Εισήγηση 16/01/2016 Εμπορικό Ισοζύγιο Στο Διάγραμμα Ι παρουσιάζονται οι συνολικές ετήσιες Πληρωμές και Εισπράξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ο Κλάδος Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου Οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013)

Νέος Επενδυτικός Νόμος (4146/2013) 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα