Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων Μοσχάτο, 14 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 1528 Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : Fax : Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έχοντας υπόψη: Μετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας - ώρας υποβολής/αποσφράγισης Προσφορών, της προθεσµίας υποβολής διευκρινίσεων και παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ αριθµ / διακήρυ για το έργο «Αναβάθµιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», µε Κωδικό ΟΠΣ: , του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 1. Την υπ αριθµ / διακήρυξη για το έργο «Αναβάθµιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», µε Κωδικό ΟΠΣ: , του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», όσα αναφέρονται στο προοίµιο αυτής και την συνηµµένη διακήρυξη. 2. Την Απόφαση της 395ης / Συνεδρίας του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚτΠ Α.Ε. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 1. Την παροχή των ακόλουθων διευκρινήσεων επί των όρων της υπ αριθµ / διακήρυ για το έργο «Αναβάθµιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», µε Κωδικό ΟΠΣ: , του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ως κάτωθι: Α ΜΕΡΟΣ Α/Α Ενότητα 1. Α Σχετικά µε το αν το ΑΣΕΠ έχει µεριµνήσει ή δεσµεύεται να µεριµνήσει ώστε να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου, τις τελευταίες διαθέσιµες εκδόσεις των επιµέρους προϊόντων που συνθέτουν το υφιστάµενο λογισµικό υποδοµής, όπως αυτό αναφέρεται στις σελίδες 38-39, και συγκεκριµένα για το «Λογισµικό Εξυπηρετητή Βάσης εδοµένων» και «Λογισµικό Εξυπηρετητή Εφαρµογών Σχετικά µε τα υφιστάµενα λογισµικά υποδοµής Oracle DB Enterprise Edition 10g - 8 licenses (processor), Internet Application Server Enterprise Edition 10g - 4 licenses (processor), τα οποία έχει προµηθευτεί ο Φορέας στο πλαίσιο Έργου που υλοποιήθηκε στο Γ ΚΠΣ και στα οποία στηρίζεται η υπάρχουσα λειτουργία του portal και του ΟΠΣ, το ΑΣΕΠ, εφόσον απαιτηθεί, θα διαθέσει τις τελευταίες ενηµερωµένες εκδόσεις. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ C / / 16

2 Α/Α Ενότητα ιαδικτύου», 2. Α 62 Σχετικά µε το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στο σχήµα της σελίδας 62 είναι ενδεικτική και όχι δεσµευτική (σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στη σελίδα 61), και ότι η ζητούµενη αδειοδότηση σε επίπεδο λογισµικού υποδοµής καθορίζεται από την παράγραφο 4 (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) της σελίδας C 281 Σχετικά, το, ποια από τα επιµέρους στοιχεία ή/και υποσυστήµατα της προσφερόµενης λύσης αποτελούν το επίπεδο Application (παράγραφος 4 (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) της σελίδας 281, και ειδικότερα στην προδιαγραφή 4.2) ιευκρινίζεται ότι η αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στη σελίδας 62 της είναι ενδεικτική όπως αναφέρεται ρητά και στη σελίδα 61 του τεύχους. Η απαιτούµενη αδειοδότηση καθορίζεται στον Πίνακα C παράγραφο 4 Σχετικά µε την προδιαγραφή 4.2 του Πίνακα C διευκρινίζεται ότι το επίπεδο αυτό, όσον αφορά την παραγωγή, περιλαµβάνει το application layer για τις εφαρµογές που περιγράφονται στα «Υποσύστηµα Αναβάθµισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ», «Υποσύστηµα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ», «Υποσύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», «Υποσύστηµα ιοικητικής Πληροφόρησης». Επιπλέον σηµειώνεται ότι περιλαµβάνει το λογισµικό των application servers αλλά όχι των web servers. Επιπρόσθετα θεωρείται αποδεκτό στο συγκεκριµένο επίπεδο αρχιτεκτονικής να συµπεριληφθεί και το σύστηµα διαχείρισης εγγράφων. Όσον αφορά το test/development περιβάλλον, αυτό µπορεί να περιλαµβάνει, εκτός από τα παραπάνω, και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. 4. A 186 Σχετικά µε το εάν κατά την διάρκεια Σχετικά µε τις Υπηρεσίες περιόδου Εγγύησης και της εγγύησης και συντήρησης Συντήρησης και όπως αναφέρεται στις απαιτείται να παρέχονται από τον παραγράφους (Α και Α ) της ανάδοχο, νέες εκδόσεις του δεν απαιτείται η προµήθεια και λειτουργικού συστήµατος και της εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισµικού εκτός βάσης (έτοιµο λογισµικό). εάν η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων εφαρµογών (ή η επίλυση προβληµάτων εφαρµογών) απαιτεί την προµήθεια και εγκατάσταση και νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού. 5. Σχετικά µε τον αριθµό των Σχετικά µε τον αριθµό των εσωτερικών χρηστών εσωτερικών χρηστών των του Φορέα που θα κάνουν χρήση των εφαρµογών του ΑΣΕΠ υπηρεσιών, διευκρινίζεται ότι αυτοί είναι τουλάχιστον Σχετικά µε τον αριθµό των χρηστών Σχετικά µε τον αριθµό των χρηστών του του περιβάλλοντος test και περιβάλλοντος test και development development διευκρινίζεται ότι αυτοί θα είναι τουλάχιστον Σχετικά µε το γεγονός εάν τα τεχνικά Σχετικά µε την Β.3.2 της, φυλλάδια της Τεχνικής Προσφοράς διευκρινίζεται ότι τα τεχνικά φυλλάδια της µπορούν να παραδοθούν σε Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται ηλεκτρονική µορφή στο Πρωτότυπο της Τεχνικής προσφοράς έντυπα. Αντιθέτως στο αντίγραφο, τα τεχνικά φυλλάδια δύναται να παραδοθούν σε ηλεκτρονική µορφή όπως αναφέρεται στην Β.3.2 της. 8. Σχετικά µε το γεγονός εάν οι Σχετικά µε τις υφιστάµενες άδειες λογισµικού, C / / 16

3 Α/Α Ενότητα υφιστάµενες άδειες λογισµικού καλύπτονται από συµβόλαια συντήρησης σε ισχύ; 9. A 31 Σχετικά µε τον αριθµό και τον τύπο των οπτικών ινών που είναι εγκατεστηµένες και το γεγονότος εάν αποτελεί ευθύνη του φορέα η εγκατάσταση και το κόστος επιπλέον οπτικών ινών εάν αυτό απαιτηθεί για την υλοποίηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής (βάσει των προδιαγραφών). (Κεφάλαιο A Υποδοµή ΤΠΕ του Φορέα και συγκεκριµένα στην παράγραφο ικτυακή υποδοµή (σελίδα 31), 10. A 61/112 Σχετικά µε εάν η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να προσφερθεί από την υφιστάµενη υποδοµή. 11. A 111 Σχετικά µε τον αριθµό των θέσεων εργασίας (agents) που θα υποστηρίζουν υπηρεσίες web callback; 12. A 111 Σχετικά µε το εάν οι υπόλοιπες 30 θέσεις εργασίας δεν θα υποστηρίζουν τηλεφωνικές κλήσεις δεδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 111) αναφέρεται Ο αριθµός των Θέσεων εργασίας agents που θα υποστηρίζουν διευκρινίζεται ότι αυτά δεν καλύπτονται από συµβόλαια συντήρησης σε ισχύ. Σχετικά µε το κεφάλαιο Α της και πιο συγκεκριµένα την παράγραφο «ικτυακή Υποδοµή» διευκρινίζεται ότι για την υλοποίηση του κάθετου δικτύου κορµού έχει χρησιµοποιηθεί οπτική ίνα 12 ινών 50/125 OM3 10 Gbps που συνδέει τους ορόφους του κτιρίου µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός Backbone 10G Ethernet (10 Gbps) δικτύου κορµού. Σε πλήθος υπάρχουν 16 συνολικά οπτικές ίνες οι οποίες καταλήγουν στο Computer Room (2 οπτικές ίνες ανά όροφο το κτήριο αποτελείται από 6 ορόφους και 2 ισόγεια) Εάν εξαιρέσουµε του πρώτου ορόφου (Computer Room Data center) που στην ουσία είναι Patch cords µας µένουν 14 πραγµατικές οπτικές ίνες. Στο Data Center του 1ου ορόφου, είναι εγκατεστηµένοι δύο (2) κύριοι µεταγωγείς Cisco Catalyst Ο ένας λειτουργεί ως κύριος κεντρικός µεταγωγός και ο δεύτερος ως εφεδρικός. Οι δύο πανοµοιότυποι κεντρικοί µεταγωγείς συνδέονται κατάλληλα µεταξύ τους για την υλοποίηση αυτόµατου µηχανισµού εφεδρείας. Επίσης στον εφεδρικό µεταγωγό συνδέονται και οι εφεδρικές οπτικές συνδέσεις από τους µεταγωγούς των ορόφων. Σηµειώνεται επίσης ότι αν απαιτηθεί προµήθεια και εγκατάσταση επιπλέον οπτικών ινών, τότε το κόστος αυτό βαρύνει τον Ανάδοχο. Σχετικά µε την υφιστάµενη υποδοµή, όπως αυτή περιγράφεται στην Α της διευκρινίζεται ότι αυτή δεν διαθέτει εξυπηρετητή (server) mail. Ο φορέας διαθέτει υπηρεσία αποστολής και λήψης mail σαν υπηρεσία από το Σύζευξις (όπως αναφέρεται στις σελ της ). Αν η συνολική τεχνική λύση που θα προτείνουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προϋποθέτει την εγκατάσταση και χρήση τοπικού server, η συγκεκριµένη λύση είναι αποδεκτή εφόσον βεβαίως τηρούνται όλες οι λοιπές σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της. Τουλάχιστον 40 agents Σύµφωνα µε το κείµενο της διακήρυ, σελίδα 111, «Οι υπάλληλοι στο 2ο επίπεδο θα διαθέτουν τα ίδια τεχνολογικά βοηθήµατα σε επίπεδο εφαρµογών και επικοινωνιών µε το 1ο επίπεδο». Επίσης θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές έως και σελίδα 347 C / / 16

4 Α/Α Ενότητα τηλεφωνικές κλήσεις απαιτείται να είναι τουλάχιστον δέκα (10) 13. A Σχετικά µε εάν ο όρος on-line επικοινωνία αναφέρεται σε τηλεφωνικές κλήσεις µέσω διαδικτύου και της πύλης ΑΣΕΠ, µε την χρήση υπηρεσιών Skype, MSN κλπ, καθώς και εάν περιλαµβάνονται στον όρο online επικοινωνία και άλλες υπηρεσίες και ποιές, δεοµένου ότι, στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 111) αναφέρεται Η online επικοινωνία θα πρέπει να µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την χρήση κάποιου δηµόσιου δικτύου. Η χρήση Skype, MSN κλπ είναι προαιρετική 14. A 111 Σχετικά µε τον απαιτούµενο αριθµό θυρών IVR για την καταχώρηση επανάκλησης; εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 111) αναφέρεται Call back επιλογή θα πρέπει να έχει και ο agent στην περίπτωση τηλεφωνικής κλήσης. εδοµένου επίσης ότ στον πίνακα C.1.1.2, Υποσύστηµα contact center, (προδιαγραφή ) αναφέρεται υνατότητα καταχώρησης επανάκλησης (ηµεροµηνία - ώρα τηλέφωνο στοιχεία καλούντος), µετά από εισερχόµενη κλήση. 15. A 111 Σχετικά µε το εάν οι συνολικές θέσεις εργασίας που θα υποστηρίζουν εξερχόµενες εκστρατείες ενηµέρωσης (outbound campaigns) θα είναι 5. εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 112) αναφέρεται ιαχείριση εκστρατειών ενηµέρωσης για τους πολίτες που έχουν δηλώσει το κινητό ή το σταθερό τηλέφωνο ως το επιθυµητό µέσο άµεσης επικοινωνίας. Ο αριθµός των Agents δευτέρου επιπέδου απαιτείται να είναι τουλάχιστον A 113 Σχετικά µε το εάν η διασύνδεση του Fax server µε το Contact Center µπορεί να υλοποιηθεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (fax to e- mail and vise versa); εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 113) αναφέρεται Εγκατάσταση και ρύθµιση Fax server ο οποίος έχει τα Ο όρος online επικοινωνία δεν αναφέρεται υποχρεωτικά σε τηλεφωνική επικοινωνία µε την χρήση υπηρεσιών skype, MSN κτλ. Η βασική οnline επικοινωνία µε υπολογιστή αφορά την λειτουργία web chat (σελίδα 115) µε κείµενο και ίσως εικόνα, ήχο. Τουλάχιστον δύο (2) θύρες Ναι τουλάχιστον 5 Η διασύνδεση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι αποδεκτή εφόσον τηρεί τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της διακήρυ. C / / 16

5 Α/Α Ενότητα κάτωθι χαρακτηριστικά: Αριθµός θυρών τουλάχιστον A 113 Σχετικά µε το εάν η δυνατότητα textto-voice περιλαµβάνεται στο αντικείµενο του έργου ή αποτελεί δυνατότητα υποστήρι; εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 113) αναφέρεται 14. Αυτοµατοποιηµένη Εξυπηρέτηση (Interactive Voice Response), και υνατότητα text-to-voice. 18. A 113 Σχετικά µε τον αριθµό των ταυτόχρονων θυρών IVR για την µαζική εξερχόµενη επικοινωνία (φωνή) και ποσοτικά στοιχεία για την αποστολή s (αριθµός s/ηµέρα). εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 113) αναφέρεται 15. Αυτοµατοποιηµένη Εξερχόµενη Επικοινωνία. 19. A 117 Στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα contact center (σελίδα 117) αναφέρεται Ειδικότερα στην πρώτη οµάδα, επειδή προβλέπεται σε θέσεις εργαζοµένων να απασχολούνται ΑΜΕΑ και ειδικότερα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τις προδιαγραφές εξοπλισµού και λογισµικού που απαιτούνται για ΑΜΕΑ. παρακαλούµε σχετικά µε τον αν ζητείτε να παραδοθούν µόνο προδιαγραφές για τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, ενώ η προµήθεια του αντίστοιχου εξοπλισµού όπως φαίνεται παρακάτω δεν αποτελεί αντικείµενο του Αναδόχου: Μεγεθυντές οθόνης (Screen magnifiers) Οθόνες Braille (Braille displays) Λογισµικό οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR software) Εκτυπωτές Braille (Braille printers) Καµπίνα µείωσης θορύβου Σηµειωµατάριο (Notetaker) Μεγεθυντές CCTV (Closed Circuit Televisions, Video Η λειτουργία text to voice δεν αποτελεί αντικείµενο του έργου. Το έργο απαιτεί µόνο την δυνατότητα υποστήρι της λειτουργίας text to voice από την λύση για µελλοντική χρήση. Ο αριθµός των ταυτόχρονων θυρών IVR για µαζική εξερχόµενη επικοινωνία (φωνή) είναι τουλάχιστον 2. Η µαζική αποστολή s ανά ηµέρα είναι τουλάχιστον s Μόνο προδιαγραφές C / / 16

6 Α/Α Ενότητα magnifiers) Αυτόνοµες µηχανές ανάγνωσης (Standalone Reading Machine) Προγράµµατα αναγνώρισης φωνής (Voice Recognition Software) Συνθέτες φωνής (Speech Output software or Screen Reader software) 20. A 118 Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα που διατίθεται από την υφιστάµενη εφαρµογή Q-CMS, την έκδοση που διαθέτει ο Φορέας και εάν και εφόσον παρέχεται υποστήριξη (software maintenance) για αυτή. εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Υποσύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (σελίδα 118) αναφέρεται Στην υπάρχουσα υλοποίηση υπάρχει λογισµικό κλειστού κώδικα για την διαχείριση περιεχοµένου (Web content management system) µόνο της εφαρµογής Portal µε την ονοµασία Q-CMS σε τεχνολογία J2EE. Η εφαρµογή Q-CMS παρέχει την δυνατότητα ανάρτησης περιεχοµένου και διαχείρισης δοµής στο Portal µέσα από ένα εύχρηστο web περιβάλλον εργασίας. Επίσης στην ίδια σελίδα αναφέρεται Η εφαρµογή θα λειτουργεί είτε αυτόνοµα είτε συµπληρωµατικά µε την υφιστάµενη Q-CMS 21. A 132 Ως προς το λογισµικό Teleform την αξιοποίησή του στο πλαίσιο ενός νέου έργου, και τα στοιχεία σχετικά µε την έκδοση και τις άδειες που διαθέτει ο Φορέας, καθώς και τη διαθεσιµότητα υποστήρι (software maintenance) για αυτό. εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A Σύστηµα Σάρωσης, Αναγνώρισης και Βαθµολόγησης γραπτών διαγωνισµών ΑΣΕΠ (σελίδα 132) αναφέρεται Η υπάρχουσα υποδοµή, προς αξιοποίηση, στο ΑΣΕΠ περιλαµβάνει: Λογισµικό για scanning πλατφόρµα Teleform της εταιρίας Cardiff. Επίσης στην σελίδα 133 αναφέρεται Ο Ανάδοχος καλείται να Σχετικά µε την Α της και πιο συγκεκριµένα την εφαρµογή Q-CMS διευκρινίζεται ότι, αυτή είναι εµπορικό προϊόν της εταιρείας QnR και παρέχει την δυνατότητα ανάρτησης περιεχοµένου και διαχείρισης δοµής στο Portal του ΑΣΕΠ. Η έκδοση που διαθέτει το ΑΣΕΠ είναι η 2.0. Για την περιγραφή των χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Q-CMS πληροφορίες υπάρχουν στο σχετικό link του κατασκευαστή /qcms/description.csp Οι άδειες χρήσης για το Teleform, και οι οποίες έχουν λήξει είναι: 1 για σάρωση, 4 για επικύρωση. Η έκδοση του Teleform είναι η εν διατίθεται υποστήριξη (software maintenance) για το συγκεκριµένο προϊόν. C / / 16

7 Α/Α Ενότητα αξιοποίησει την προαναφερθείσα υφιστάµενη υποδοµή του ΑΣΕΠ ως προς το hardware, και είτε µέσω της παραµετροποίησης του υπάρχοντος λογισµικού Teleform σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού, είτε µε την προµήθεια νέου λογισµικού, να καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων ώστε να είναι δυνατή η σάρωση γραπτών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τίθενται, και στη συνέχεια το σύστηµα να αξιοποιηθεί στις διαδικασίες παραγωγής και να διασυνδεθεί µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του παρόντος έργου όπως το ηλεκτρονικό µητρώο. Προκειµένου κάθε ενδιαφερόµενος να αξιολογήσει κατά πόσο η υφιστάµενη κατάσταση 22. A 56 Σχετικά µε τον τον ελάχιστο ζητούµενο αριθµό cores ανά CPU στους νέους Servers και τον ελάχιστο ζητούµενο αριθµό Servers. 23. Α 147 Σχετικά µε τον ηµερήσιο αριθµό ωρών εκπαίδευσης εκπαιδευοµένου που αντιστοιχεί σε κάθε ανθρωποηµέρα εκπαιδευοµένου, σε σχέση µε τον Πίνακα που περιέχεται στο Κεφάλαιο της A Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, παρακαλούµε διευκρινίσατε 24. Α 179 Σχετικά µε τον χρόνο έναρ της Φάσης 2 του Έργου. εδοµένου ότι στο κεφάλαιο A.3.10 Χρονοδιάγραµµα του Έργου της αναφέρεται ως έναρξη της Φάσης 2 ο 7ος µήνας της Φάσης 3. Όµως, στο ίδιο κεφάλαιο και στο συνοπτικό χρονοδιάγραµµα του έργου εµφανίζεται ως έναρξη της Φάσης 2 ο 7ος µήνας από την έναρξη του έργου 25. Α 188 Σχετικά µε το γεγονός ότι εάν απαιτείται η Προµήθεια - Παράδοση Εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού (λειτουργικού συστήµατος, συστήµατος διαχείρισης Ο αριθµός των blade servers είναι µεγαλύτερος ίσος του 24 και ο αριθµός των απαιτούµενων πυρήνων (cores) συνολικά είναι µεγαλύτερος ίσος του 212. Το σχέδιο αρχιτεκτονικής της σελίδας 62 είναι ενδεικτικό. Ενηµερωτικά οι Database Servers είναι 6, µε 2 επεξεργαστές 4 πυρήνων. Συνολικά 48. Το ίδιο ισχύει και για τους 9 application servers: 9x2x4=72 πυρήνες. Οι λοιποί 9 servers χωρίζονται σε 5 µε 6 πυρήνες και 4 µε 4 πυρήνες: 5x2x6=60 και 4x2x4=32 => 32+60=92. Σχετικά µε τον Πίνακα της παραγράφου Α της διευκρινίζεται ότι η ανθρωποηµέρα εκπαιδευόµενου αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 6 ώρες την ηµέρα Σχετικά µε την έναρξη της Φάσης Β διευκρινίζεται ότι αυτή ξεκινά τον 7 ο µήνα από την έναρξη του Έργου, όπως φαίνεται και στο συνοπτικό σχηµατικό χρονοδιάγραµµα της παραγράφου Α.3.10 της. Σχετικά µε τις Υπηρεσίες περιόδου Συντήρησης (Α ) της και πιο συγκεκριµένα της «Συντήρηση Έτοιµου Λογισµικού» είναι σαφές ότι δεν απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση νέων εκδόσεων λογισµικού εκτός C / / 16

8 Α/Α Ενότητα βάσεων δεδοµένων στα οποία βασίζεται το σύστηµα, Λογισµικό Web-Application Server, κλπ). 26. Σχετικά µε τον µέγιστο αριθµό των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ που θα κάνουν χρήση των Αναβαθµισµένων & Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του οργανισµού, καθώς και του Υποσυστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών εάν η παράδοση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων εφαρµογών ή επίλυση προβληµάτων εφαρµογών (όπως αναφέρεται στην ίδια παράγραφο της ) απαιτεί την προµήθεια και εγκατάσταση και νέων εκδόσεων έτοιµου λογισµικού. Σχετικά µε τον αριθµό των εσωτερικών χρηστών του Φορέα που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών, διευκρινίζεται ότι αυτοί είναι τουλάχιστον Α 75 Σχετικά µε τις αποδεκτές λύσεις που αφορούν «την δυνατότητα δηµιουργίας ηλεκτρονικών φορµών µε εύκολο γραφικό περιβάλλον χωρίς να απαιτείται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας» Σχετικά µε την παράγραφο Α της και πιο συγκεκριµένα την απαίτηση περί υλοποίησης στο πλαίσιο της εφαρµογής, της δυνατότητας της δηµιουργίας ηλεκτρονικών φορµών, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε λύση που καλύπτει της απαιτήσεις της είναι αποδεκτή. 28. Α 179 Σχετικά µε το χρόνο έναρ της Φάσης 2 του έργου. 29 Α 64 Σχετικά µε την απαίτηση προσφοράς πακέτου SMS 30 A 108 Σχετικά µε την δυνατότητα παραµετροποίησης του mail server 31 A Σχετικά µε το αν απαιτείται στο πλαίσιο του έργου η προσφορά fax server 32 Α 70 Σχετικά µε την εγκατάσταση ή όχι της εφαρµογής ARXEION-XML στη νέα υποδοµή 33 Α 147 Σχετικά µε τον γεγονός αν η αναφορά της προδιαγραφής 1.1 του πίνακα Α αφορά σε ανθρωποώρες και όχι ανθρωποηµέρες, καθώς τον αριθµό των ωρών ανά ηµέρα εκπαίδευσης και τον επιθυµητό αριθµό εκπαιδευοµένων ανά οµάδα Η έναρξη της Φ2 ταυτίζεται µε την έναρξη του 7 ου µήνα από την έναρξη του έργου. Ο ανάδοχος δεν υποχρεούται στην προσφορά πακέτου SMS Βλ. Α10 Απαιτείται Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει λογισµικό που να ικανοποιεί το σύνολο της υφιστάµενης λειτουργικότητας και των προδιαγραφών που τίθενται. Η συγκεκριµένη απαίτηση ισχύει στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιλέξει να αξιοποιήσει την υφιστάµενη εφαρµογή Στον Πίνακα της παραγράφου Α Υπηρεσίες Εκπαίδευσης της οι ανθρωπο-ηµέρες εκπαιδευόµενου αφορούν τον αριθµό ανθρωποηµερών εκπαίδευσης για το σύνολο των εκπαιδευοµένων ενός group. Ειδικότερα: Στη παράγραφο Α Υπηρεσίες Εκπαίδευσης δίνεται ο αναλυτικός πίνακας µε ενδεικτικές αναφορές που δύναται να επικαιροποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης στα πλαίσια της Φάσης 1: Ανάλυση Απαιτήσεων ή/και στα πλαίσια της Φάσης 3: Ανάπτυξη Υπηρεσιών / Εφαρµογών του Έργου. Σε αυτό το πίνακα υπάρχουν 4 προφίλ χρηστών που θα εκπαιδευτούν. Το πρώτο αφορά τους ιαχειριστές Εφαρµογών / Λογισµικού, το δεύτερο τους ιαχειριστές / Συντηρητές C / / 16

9 Α/Α Ενότητα 34 Α 147 Σχετικά µε την εκπαίδευση ιευθυντικών Στελεχών Φορέα Α. 180 Σχετικά µε τις Φάσεις υλοποίησης του έργου και συγκεκριµένα στις σελίδες που αφορούν στο αντικείµενο/περιεχόµενο της Φάσης 3 καθώς και τη Μετάπτωση εδοµένων Εξοπλισµού, το τρίτο τους Ανώτερους Χρήστες και το τέταρτο τους Απλούς Χρήστες. Σε κάθε προφίλ χρηστών υπάρχουν θεµατικές περιοχές που θα εκπαιδευτούν οι αντίστοιχοι χρήστες. Έτσι στο πρώτο προφίλ που αφορά τους ιαχειριστές Εφαρµογών / Λογισµικού έχουµε 8 θεµατικές περιοχές, στο δεύτερο προφίλ που αφορά τους ιαχειριστές / Συντηρητές Εξοπλισµού έχουµε 7 θεµατικές περιοχές, στο τρίτο προφίλ που αφορά τους Ανώτερους Χρήστες έχουµε 13 θεµατικές περιοχές και στο τέταρτο προφίλ που αφορά τους Απλούς Χρήστες έχουµε 8 θεµατικές περιοχές. Για τα δύο πρώτα προφίλ (τα οποία το κάθε ένα είναι και από 1 group) για κάθε group θα εκπαιδευτούν δύο άτοµα (σε όλες τις θεµατικές ενότητες του κάθε group). ηλαδή για το πρώτο προφίλ 1 2=2 συνολικά άτοµα, για το δεύτερο προφίλ 1 2=2 συνολικά άτοµα. Για το επόµενο προφίλ (το οποίο έχει 4 groups) για κάθε group θα εκπαιδευτούν πέντε άτοµα (σε όλες τις θεµατικές ενότητες του κάθε group). ηλαδή για το τρίτο προφίλ 4 5=20 συνολικά άτοµα. Για το τελευταίο προφίλ (το οποίο έχει 5 groups) για κάθε group θα εκπαιδευτούν 5 άτοµα (σε όλες τις θεµατικές ενότητες του κάθε group). ηλαδή για το τέταρτο προφίλ 5 5=25 συνολικά άτοµα. Τα ιευθυντικά Στελέχη του Φορέα δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία εκπαιδευοµένων (βλ. και ιευκρίνιση µε Α/Α 33 ανωτέρω). Στο Κεφάλαιο Α.3.11 «Φάσεις Υλοποίησης Έργου» διευκρινίζονται τα εξής: Η Φάση 3 διαρκεί 14 µήνες και περιλαµβάνει τις εξής (υπο)φάσεις: Φ3.0: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών / Εφαρµογών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α (η εν λόγω υποφάση αρχίζει µε την παραλαβή της Φάσης 1 και διαρκεί επτά (7) µήνες) Φ3.1 Ψηφιοποίηση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α Η εν λόγω φάση αρχίζει δύο µήνες µετά την παραλαβή της Φάσης 1 και έχει διάρκεια δώδεκα (12) µήνες. Φ3.2 Εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α και Α Έναρξη τον 6 ο µήνα της Φάσης 3 και έχει διάρκεια τρείς (3) µήνες. C / / 16

10 Α/Α Ενότητα Η Φάση 4 «Πιλοτική Λειτουργία» έχει έναρξη µε την παραλαβή της Φ3.0 Οι υπηρεσίες Μετάπτωσης εδοµένων περιλαµβάνονται στη Φάση 4 του έργου «Πιλοτική Λειτουργία» όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Α.3.4.2, «Υπηρεσίες Μετάπτωσης» της, σελίδα 144. Τα Παραδοτέα και αναµενόµενα αποτελέσµατα της Μετάπτωσης εδοµένων αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α , σελ 183 της. Β ΜΕΡΟΣ Α/Α Ενότητα 1. Β 244 Σχετικά µε το συγκριτικό κόστος προσφοράς 2 Β 244 Σχετικά µε το συγκριτικό κόστος προσφοράς C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σχετικά µε το συγκριτικό κόστος προσφοράς, είναι σαφής οι απαιτήσεις της Β της και δεν χρήζουν διευκρίνισης. Η λέξη ετών αναφέρεται εκ παραδροµής Α/Α Ενότητα 1. C Σχετικά µε την απαίτηση 4 του Πίνακα Συµµόρφωσης C Εξυπηρετητές Blade (Blade Servers), και τον αριθµό των πυρήνων ανά επίπεδο που αντιστοιχεί στο περιβάλλον παραγωγής και τον αριθµό των πυρήνων ανά επίπεδο που αντιστοιχεί στο test/development περιβάλλον, καθώς και τον αριθµό των πυρήνων που χρειάζεται ανά επίπεδο για το επιµέρους έτοιµο λογισµικό που θα εγκατασταθεί (Λογισµικό Βάσεων εδοµένων (RDBMS), Λογισµικό Web-Application Server, Document Management System (DMS), Υποσύστηµα διαχείρισης χρηστών, Ενιαία κονσόλα παρακολούθησης Υλικού και Λογισµικού, Λογισµικό Ανάπτυ web εφαρµογών, Λογισµικό Ανάπτυ και διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPEL/BPMN ή Σχετικά µε τον αριθµό των πυρήνων ανά επίπεδο που αντιστοιχεί στο περιβάλλον παραγωγής και στο περιβάλλον test/development διευκρινίζεται ότι: α) Στο application επίπεδο, ο ελάχιστος αριθµός που πυρήνων που αντιστοιχεί στο production είναι τουλάχιστον 6*2*4=48 (από τους 72) β) Στο database επίπεδο ο ελάχιστος αριθµός πυρήνων που αντιστοιχεί στο production είναι τουλάχιστον 4*2*4=32 (από τους 48). Σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω αναφερόµενες ο ελάχιστος ζητούµενος αριθµός cores είναι 4 για να διευκολύνει τυχόν ζητήµατα αδειοδότησης των προϊόντων (όπου αυτό εφαρµόζεται). Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν περιορισµοί από την αδειοδότηση των προσφερόµενων προιόντων είναι ιδιαίτερα επιθυµητό να προσφερθεί ο µέγιστος δυνατός αριθµός cores ανά CPU, και ανά εφαρµογή. Ο περεταίρω επιµερισµός ελαχίστων απαιτήσεων σε πυρήνες ανά εφαρµογή επαφίεται στον Ανάδοχο και θα βασίζεται τόσο στις γενικές και ειδικές απαιτήσεις του Έργου, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τα ζητούµενα επίπεδα διαθεσιµότητας και απόκρισης. C / / 16

11 Α/Α Ενότητα εναλλακτικά UML), Backup Software, Εφαρµογές Υποσυστήµατα, κλπ). 2. C Σχετικά µε τον απαιτούµενο αριθµό των εσωτερικών χρηστών ΑΣΕΠ πέραν των agents, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι εάν απαιτείται οι εκπρόσωποι (40 θέσεις εργασίας) να κάνουν χρήση του συστήµατος Επικοινωνίας και Συνδιάσκεψης σε Πραγµατικό Χρόνο και εάν είναι αποδεκτή η προσφορά δύο ξεχωριστών συστηµάτων (Επικοινωνίας και Συνδιάσκεψης σε Πραγµατικό Χρόνο και Πολυκαναλικών υποδοµών επικοινωνίας) µε µεταξύ τους διασύνδεση; 3. C Σχετικά µε το εάν απαιτείται η εγκατάσταση της προσφερόµενης λύσης σε διαφορετικές τοποθεσίες (κατανεµηµένη αρχιτεκτονική) ή αφορά δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης;. 4. C Σχετικά µε αν ζητείται σχετικό λογισµικό ή αν είναι επιθυµητό να παρέχεται υποσύστηµα ανεπτυγµένο στο υφιστάµενο λογισµικό πχ. Q-CMS, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο A C Σχετικά µε τον αν η διαχείριση των Fax θα γίνεται µέσω της υπηρεσίας (Fax to and vise versa) για συνολικά 40 θέσεις εργασίας ( agents). 6. C Σχετικά µε την προδιαγραφή 2.3 του πίνακα C Ασφάλεια και συγκεκριµένα για το ποια είναι τα στάδια 1.1 και 1.2 στα οποία αφορά η προδιαγραφή. 7. C Σχετικά µε το εάν στο επίπεδο application περιλαµβάνονται και οι web servers καθώς και ποια άλλα services περιλαµβάνονται στο επίπεδο application. εδοµένου ότι στον πίνακα C (προδιαγραφή 4.3) ζητούνται 72 πυρήνες στο επίπεδο application. Σύµφωνα µε στην A Οργανωτική δοµή & στελέχωση του Φορέα, σελίδα 20, το σύνολο των εσωτερικών χρηστών που θα πρέπει να υποστηρίζει η λύση του αναδόχου θα πρέπει να είναι για τουλάχιστον 258 εσωτερικούς χρήστες (µαζί µε τους 40 agents). Οι 40 agents θα κάνουν χρήση του συστήµατος επικοινωνίας συνδιάσκεψης σε πραγµατικό χρόνο. Είναι αποδεκτή η προσφορά δυο ξεχωριστών συστηµάτων (επικοινωνίας και συνδιάσκεψης σε πραγµατικό χρόνο και πολυκαναλικών υποδοµών επικοινωνίας) µε µεταξύ τους διασύνδεση εφόσον τηρεί τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της διακήρυ. Η προδιαγραφή αφόρα την δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης. Είναι επιλογή του Αναδόχου πιο συγκεκριµένο λογισµικό (λύση) θα επιλέξει για την ικανοποίηση της απαίτησης C Η διαχείριση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των fax για τουλάχιστον 40 θέσεις εργασίας, είναι αποδεκτή εφόσον πληροί τις σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της διακήρυ. Τα στάδια 1.1 και 1.2 αναφέρονται στις προδιαγραφές 2.1 και 2.2 της C Στους 72 πυρήνες του επιπέδου αυτού δεν περιλαµβάνονται οι web servers. Αναλυτικότερα, το επίπεδο αυτό (C προδιαγραφή 4.2), όσον αφορά την παραγωγή, περιλαµβάνει το application layer για τις εφαρµογές που περιγράφονται στα «Υποσύστηµα Αναβάθµισης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ», «Υποσύστηµα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ», «Υποσύστηµα ιαχείρισης Περιεχοµένου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», «Υποσύστηµα ιοικητικής Πληροφόρησης». Επίσης, αποδεκτό είναι, σε αυτό το επίπεδο αρχιτεκτονικής να συµπεριληφθεί και το C / / 16

12 Α/Α Ενότητα σύστηµα διαχείρισης εγγράφων. Όσον αφορά το test/development περιβάλλον, µπορεί να περιλαµβάνει, εκτός από τα παραπάνω, και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. 8. C Σχετικά µε το γεγονός εάν στον αριθµό των απαιτούµενων πυρήνων που αναφέρονται στον πίνακα C (προδιαγραφές 4.1 και 4.2) περιλαµβάνεται και το development περιβάλλον? 9. C Σχετικά µε σε τι ακριβώς αναφέρεται η ποσότητα 2 στον πίνακα C για το λογισµικό ανάπτυ και διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPEL/BPMN ή εναλλακτικά UML) Σχετικά µε το εάν οι 2 servers που αναφέρονται στον πίνακα C (προδιαγραφή 3.4) περιλαµβάνονται στους 24 servers που αναφέρονται στον πίνακα C ή θα πρέπει να προσφερθούν επιπλέον των C Σχετικά µε τον αριθµό των πυρήνων στο επίπεδο application. 12. C Σχετικά µε τον αριθµό των ζητούµενων servers και των ζητούµενων πυρήνων ανά server, στη βάση των προδιαγραφών 4.1.1, 4.3 και του πίνακα C C Σχετικά µε τον αν στον υπολογισµό του απαιτούµενου αριθµού πυρήνων που αναφέρεται στον πίνακα C (προδιαγραφές 4.1.1, 4.3 και 4.5.1) περιλαµβάνονται και υφιστάµενοι εξυπηρετητές. 14. C Σχετικά µε το γεγονός εάν σε περίπτωση την οποία προσφερθούν στο επίπεδο application επιπλέον των πυρήνων που αναφέρονται στον πίνακα C (προδιαγραφή 4.3), η απαίτηση του ίδιου πίνακα για τον αριθµό πυρήνων των λοιπών servers µειώνεται αναλόγως; 15. C Σχετικά µε τον συνολικό αριθµό των ζητούµενων πυρήνων. ΝΑΙ CPU Σχετικά µε την απαίτηση 3.4 του Πίνακα C της, διευρινίζεται ότι οι 2 backup servers δεν απαιτείται να είναι blade servers. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αυτοί είναι rack servers, δεν απαιτείται να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Πίνακα C Σε κάθε περίπτωση αυτό δε µεταβάλλει τον ελάχιστο αριθµό blade servers που είναι 24. Βλ. C1 Στον πίνακα C απαιτούνται >=24 servers µε τουλάχιστον 4 πυρήνες. Ενηµερωτικά οι Database Servers είναι 6, µε 2 επεξεργαστές 4 πυρήνων. Συνολικά 48. Το ίδιο ισχύει και για τους 9 application servers: 9x2x4=72 πυρήνες. Οι λοιποί 9 servers χωρίζονται σε 5 µε 6 (τουλάχιστον) πυρήνες και 4 µε 4 πυρήνες: 5x2x6=60 και 4x2x4=32=> 32+60=92. Συνολικά λοιπόν 212 πυρήνες. εν περιλαµβάνονται ήδη υπάρχοντες εξυπηρετητές στον πίνακα C Είναι σαφείς οι απαιτήσεις της Βλ. C1 C / / 16

13 Α/Α Ενότητα 16. C Σχετικά µε τον αριθµό των συνδέσεων των Συσκευών Ασφάλειας External Firewalls στην προδιαγραφή 2.5 του πίνακα C Σχετικά µε τις απαιτήσεις 2.5 και 2.4 του Πίνακα C της διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Το σωστό είναι απεικονίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί 17. C Σχετικά µε τον αν στις παραπάνω υποχρεωτικές προδιαγραφές (πίνακας C.3.4.3) απαιτείται στην περίπτωση προσθήκης νέων κόµβων (nodes) στον cluster, οι νέοι κόµβοι που θα προστίθενται θα γίνονται άµεσα ενεργοί και θα συµµετέχουν στην εξυπηρέτηση του φόρτου εργασίας των εφαρµογών. Στον πίνακα συµµόρφωσης C Λογισµικό Βάσης εδοµένων (RDBMS), στη σελίδα 317, υπάρχουν οι εξής απαιτήσεις: 5.6 Να µην απαιτούνται αλλαγές στις εφαρµογές (κώδικα / επιχειρησιακή λογική) στην περίπτωση προσθήκης νέων κόµβων (nodes) στον cluster Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2.4 Μέγιστος αριθµός ταυτόχρονων συνδέσεων 2.5 Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός αποκατάστασης νέων συνδέσεων (Connections per Second) ΝΑΙ Σχετικά µε τις απαιτήσεις 5.6 και 5.7 του Πίνακα C της, σηµειώνεται ότι αυτές είναι σαφείς και δεν χρήζουν διευκρίνισης. 5.7 Να µην απαιτούνται αλλαγές στη δοµή (schema) της Β στην περίπτωση προσθήκης νέων κόµβων (nodes) στον cluster 18. C Σχετικά µε την προδιαγραφή 6.3 του πίνακα συµµόρφωσης C και της ανάγκης κάλυψης της ζητούµενης απαίτησης εγγενώς από την προσφερόµενη λύση. C Σχετικά µε την µετρική η οποία 19. χρησιµοποιείται για να καθοριστεί ο ζητούµενος αριθµός αδειών (π.χ. CPU), για Λογισµικό Σχετικά µε την απαίτηση 6.3 του Πίνακα C της, σηµειώνεται ότι αυτή είναι σαφής και δεν χρήζει διευκρίνισης. Βλ C9 C / / 16

14 Α/Α Ενότητα Ανάπτυ και διαχείρισης επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPEL/BPMN ή εναλλακτικά UML) 20. C Σχετικά µε την απαίτηση C για προσφορά τουλάχιστον 24 εξυπηρετητών: Σχετικά µε την απαίτηση 1.3 του Πίνακα C της διευκρινίζεται ότι αναφέρεται σε φυσικούς εξυπηρετητές. Κατά τα λοιπά είναι σαφής οι λοιπές σχετικές απαιτήσεις της και δεν χρήζουν διευκρίνισης. 21. C Σχετικά µε το γεγονός εάν η Σχετικά µε την απαίτηση 1.7 του Πίνακα C Απαίτηση για απαιτούµενο αριθµό της διευκρινίζεται ότι αυτή interfaces που θα πρέπει να αναφέρεται σε τουλάχιστον τέσσερα (4) εµφανίζονται στον hypervisor για λειτουργικά φυσικά interfaces σύνδεση στο LAN - τουλάχιστον τέσσερα (4). αφορά σε φυσικά ή και εικονικά interfaces. 22. C Σχετικά µε την απαίτηση C για ταχύτητα περιστροφής (rpm) >= Σχετικά µε την απαίτηση του Πίνακα C της, σηµειώνεται ότι αυτή είναι σαφής και δεν χρήζει διευκρίνισης, 23. C Σχετικά µε την Απαίτηση 3.4 του πίνακα C για εγκατάσταση 2 φυσικών ή εικονικών servers που να οδηγούν την συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας. και συγκεκριµένα εαν οι 2 απαιτούµενοι backup servers θα πρέπει να είναι blade servers, ή αν µπορούν να προσφερθούν και rack servers, καθώς επίσης και αν οι οι 2 απαιτούµενοι backup servers θα πρέπει να είναι συµβατοί µε τις απαιτήσεις του πίνακα C και τέλος στην απαίτηση για ελεύθερες θέσεις στο σύνολο των enclosures για την τοποθέτηση 25% επιπλέον blades επί των συνολικά προσφερόµενων που αναφέρεται στην απαίτηση C C Σχετικά µε τον αριθµό των αδειών χρήσης που ζητούνται για το λογισµικό «Επικοινωνία & Συνδιάσκεψη σε Πραγµατικό Χρόνο» του Πίνακα Συµµόρφωσης «C Υποσύστηµα contact center». 25. Σχετικά µε την δυνατότητα χρήσης υπάρχοντος λογισµικού και του εάν ο Ανάδοχος: Είναι υποχρεωµένος ο ανάδοχος να παρέχει για τα υφιστάµενα λογισµικά που θα χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες συντήρησης που ζητούνται στην Σχετικά µε την απαίτηση 3.4 του Πίνακα C της, διευρινίζεται ότι οι 2 backup servers δεν απαιτείται να είναι blade servers. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αυτοί είναι rack servers, δεν απαιτείται να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Πίνακα C Σε κάθε περίπτωση αυτό δε µεταβάλλει τον ελάχιστο αριθµό blade servers που είναι 24. Σχετικά µε την απαίτηση του Πίνακα C της διευκρινίζεται ότι ο απαιτούµενος αριθµός επιπλέον εσωτερικών χρηστών που θα εξυπηρετεί το σύστηµα είναι τουλάχιστον 258 χρήστες Σχετικά µε την απαίτηση 2.5 του Πίνακα C.3.1 της διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος να παρέχει και όλες τις απαιτούµενες υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης σε περίπτωση αξιοποίησης υφιστάµενου λογισµικού Επιπλέον σχετικά µε την αξιοποίηση του λογισµικού Oracle DB 9i, διευκρινίζεται ότι αυτό δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των νέων υπηρεσιών παρά µόνο αν δοθεί το απαιτούµενο upgrade στην τελευταία έκδοση C / / 16

15 Α/Α Ενότητα παράγραφο A Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης; εδοµένου ότι σε ορισµένα από τα υφιστάµενα υπάρχοντα προϊόντα λογισµικού η υποστήριξη του κατασκευαστή έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει και εάν µπορούν τα συγκεκριµένα προϊόντα λογισµικού αν χρησιµοποιηθούν από τον ανάδοχο του Έργου Τέλος σχετικά µε τα υφιστάµενα λογισµικά υποδοµής Oracle DB Enterprise Edition 10g - 8 licenses (processor), Internet Application Server Enterprise Edition 10g - 4 licenses (processor), τα οποία έχει προµηθευτεί ο Φορέας στο πλαίσιο Έργου που υλοποιήθηκε στο Γ ΚΠΣ και στα οποία στηρίζεται η υπάρχουσα λειτουργία του portal και του ΟΠΣ, το ΑΣΕΠ, εφόσον απαιτηθεί, θα διαθέσει τις τελευταίες ενηµερωµένες εκδόσεις. 26. C Σχετικά µε τον πίνακα C Κεντρικοί Μεταγωγείς (Core Switches), απαίτηση1.5.3, 27. C Σχετικά µε την απαίτηση 1.2 του πίνακα C για τις άδειες λογισµικού server virtualization και συγκεκριµένα σχετικά µε τον αριθµό των servers για τον οποίο θα πρέπει να προσφερθούν οι συγκεκριµένες άδειες, καθώς και αν πρέπει να αφορούν µόνο στους προσφερόµενους ή και σε υφιστάµενους servers. 28. C Σχετικά µε τον αριθµό των εξυπηρετητών blade servers τον αριθµό των πυρήνων σε επίπεδο βάσης δεδοµένων και application τις σχετικές αδειοδοτήσεις, καθώς και την αξιοποίηση των υφιστάµενων εφαρµογών 29. C Σχετικά µε την απαίτηση του πίνακα C Υποσύστηµα contact center και στην απαίτηση όπου ζητείται υποχρεωτικά ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης τηλεφωνικής υποστήρι στην ελληνική γλώσσα απευθείας από τον κατασκευαστή του προσφερόµενου λογισµικού για θέµατα εγκατάστασης και ρύθµισής του Η προδιαγραφή µπορεί να καλυφθεί είτε από θύρες σύνδεσης Ethernet 100/1000Base-T Full Duplex (auto sense) είτε από θύρες σύνδεσης Ethernet 1000Base-T Full Duplex (auto sense) εν είναι αποδεκτή προσφορά µε άδειες λογισµικού virtualization για λιγότερους από 18 servers. Η απαιτήσεις του πίνακα C είναι σαφείς ιευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη δυνατότητα µπορεί να προσφέρεται από τον κατασκευαστή ή / και τον προµηθευτή 30. C Σχετικά µε την απαίτηση 2.7 σχετικά µε τη διευκρίνιση για την αναβάθµιση απόδοσης της συσκευής load balancing. Η προδιαγραφή αποκτά 2 σκέλη ως εξής: C / / 16

16 Α/Α Ενότητα 31. C Σχετικά µε τις Απαιτήσεις Ασφάλειας 10 έως και 13 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Tαχύτητα εσωτερικής διακίνησης των 4 πακέτων (throughput L4) σε Gbps Υποστήριξη αναβάθµισης απόδοσης της συσκευής. Nα αναφερθεί ο τρόπος και η µέγιστη δυνατή απόδοση Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν κυρίως στοιχεία της διαδικασίας penetration/vulnerability που οφείλει να διασφαλίσει ο ανάδοχος, χωρίς όµως να αποκλείoυν και άλλες διαδικασίες που µπορεί να προκύψουν στα πλαίσια της µελέτης ασφάλειας. 32. C Αρχιτεκτονική Οι προδιαγραφές 14.1 και 14.2 είναι σαφείς 2. Την µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής/αποσφράγισης των Προσφορών του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού της υπ αρ / διακήρυ για το έργο «Αναβάθµιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», µε Κωδικό ΟΠΣ: , του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», από τις ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00, στις , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12: Την µετάθεση της ηµεροµηνίας για αίτηση παροχής συµπληρωµατικών διευκρινήσεων επί όρων της διακήρυ µέχρι τις 13/3/ Την αποστολή της παρούσας στην υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5. Τη δηµοσίευσή της στο Τεύχος Προκηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό τύπο, στις εφηµερίδες «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», «ΠΑΛΜΟΣ (ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)» και «ΤΥΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της παραπάνω. Κατ εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Συνηµµένα: --- Κωνσταντίνος Τζοάννης Κοινοποίηση: - Γραφείο Προέδρου ΑΣΕΠ (Υπόψη κ. Σιασιάκου) - ΕΥ ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εσωτερική ιανοµή: - Γραµµατεία ιοίκησης - Επιχειρησιακή Μονάδα ιοίκησης & Οικονοµικής ιαχείρισης - Επιχειρησιακή Μονάδα Τεχνικής Υποστήρι Σχεδιασµού & Υλοποίησης Έργων & ράσεων - Επιχειρησιακή Μονάδα ιαχείρισης & Υλοποίησης Τοµεακών Έργων & ράσεων ΤΠΕ, Η και Μ C / / 16

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μοσχάτο, 21 Mαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3355

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μοσχάτο, 21 Mαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3355

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων Πληροφορίες : Κουρτερίδου Αθανασία Τηλέφωνο : 213 13.00.744 Fax : 213 13.00.801 Ε-mail : nkourt@ktpae.gr Μοσχάτο, 5

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1/8. Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520

1/8. Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. Λάζαρης Τηλέφωνο : 210-9288750 Fax : 210-9213200 E-mail : plazar@ktpae.gr Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00 Ερώτηση 1: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.4 (Νομικό Πλαίσιο), αναφέρεται: Τις διατάξεις περί διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 156/ Συνοπτικού διαγωνισμού".

Θέμα: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για την διακήρυξη με αρ. πρωτ. 156/ Συνοπτικού διαγωνισμού. Αρμόδιος: Τσαμπουράκης Ευάγγελος Δ/ντής Λιμενικών Υπηρεσιών ΟΛΗ ΑΕ Υ.Α.Λ.Ε. Τηλ: 2810 284202, 2810 338115 Fax: 2810 226110 e-mail: inf@prtheraklin.gr Ηράκλειο: 23/01/2017 Αρ. Πρωτ: 245/20-1-2017 Σχετ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Πληροφορίες : Έλενα Βλάχου Τηλέφωνο : 213-13 00 763 Fax : 213-13 00 800 e-mail : evlachou@ktpae.gr Μοσχάτο, 25 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9391 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και ιαχειριστών της

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και ιαχειριστών της Απαντήσεις στις ερωτήσεις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης από τις ενδιαφερόµενες εταιρείες επί της ιακήρυξης του έργου: Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-5 - 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5...

Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία 3... 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία 1... 4 Εταιρεία 2... 5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 01-06-2012 ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου Αθνασία Τηλέφωνο : 213-13 00 744 Fax : 213-13 00 801 e-mail : nkourt@tpae.gr Υµηττός, 17 Μαΐου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Υλοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης της Επιχειρηματικότητας του Ν. Κυκλάδων με χρήση Web 2.0 / Social Media / Mobile Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 17-3-2017 Τμήμα Προμηθειών και Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ' αριθ. 4/2014 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας NETU»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ' αριθ. 4/2014 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας NETU» ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ Αρμόδιος: ΑΡΧΙΦ. ΤΡΑΠΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Μαῒου 2006 Αριθ. Πρωτ.: 9519

Αθήνα, 8 Μαῒου 2006 Αριθ. Πρωτ.: 9519 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 Ε-mail : dspyrou@ktpae.gr ΘΕΜΑ: Αθήνα, 8 Μαῒου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρονάκη Σεβαστή, Κυδωνίας 29 Τηλ ,

Πολυχρονάκη Σεβαστή, Κυδωνίας 29 Τηλ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 32777 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας µητροπολιτικών ήµων Κρήτης Υποέργο Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 5!, 21 /05/2014. #.: 1.23/2509 - & :,, 47100, : 2681050005, 2681050024 FAX: 2681076404 : Email: vfragaki@teiep.gr 14PROC002060789 2014-05-21. 05 /2014 : «!"#$% "! $!$&!$! "! $ $ % '(#$ )$ *».!" #$ $%&

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ αγοραστή και πρόσκληση υποβολής προσφορών για. (Α) λήψη υπηρεσιών και λειτουργία Γραφείου Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ,

Προφίλ αγοραστή και πρόσκληση υποβολής προσφορών για. (Α) λήψη υπηρεσιών και λειτουργία Γραφείου Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Πληροφορίες :Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία»

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Τηλεφωνικό Κέντρο Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί αναγκαίο εργαλείο επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη ε- πιχείρηση. Στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1022/26-01- 2012 Είδος εξοπλισµού Ποσότητα Εξυπηρετητές 2 Σύστηµα Αποθήκευσης 1 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ: 27.500,00 Πίνακας Συµµόρφωσης για

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο:

Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Εφαρµογής Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Κ Α Λ Ε Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18274 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers,

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ».

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί πλέον µια από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτείας, µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σηµαντικό και υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 04.04.2014 Αρ. πρωτ.3663 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ.Ν.Α.Ν.Π. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Ε2 Το παρόν θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο www.hcg.gr και στο www.yen.gr Ημερομηνία 11 Μαρτίου 2017 Προς ΥΝΑΝΠ/ ΔΙΠΕΑ 4 ο Πίνακας Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα