Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία 5...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρεία 3... 2. Εταιρεία 1... 4. Εταιρεία 2... 5. Εταιρεία 1... 6. Εταιρεία 2...12. Εταιρεία 3...13. Εταιρεία 4...14. Εταιρεία 5..."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ...2 Εταιρεία ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α...4 Εταιρεία Εταιρεία ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β...5 εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις στο Μέρος Β...5 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...6 Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία Εταιρεία

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εταιρεία 3 Στην περιγραφή του αντικειµένου του έργου (Σελ ) αναφέρεται µεταξύ άλλων η προµήθεια Ψηφιακού Τηλεφωνικού Κέντρου (50 τηλεφωνικές συσκευές). Υπογραµµίζεται επίσης η αναγκαιότητα υποστήριξης IP τεχνολογίας και γίνεται µία περαιτέρω ανάλυση των υποσυστηµάτων που θα πρέπει να απαρτίζουν το τηλεφωνικό κέντρο στα εξής: Call Manager IVR Server ACD Server Unified Messaging System Στην σελίδα 43 (Εικόνα 1) δίνεται µία ενδεικτική εικόνα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής όπου παρουσιάζονται οι παραπάνω λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου µαζί µε τους Agents, τους Web Server και την διασύνδεση µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Παρακάτω στις σελίδες (πίνακας συµµόρφωσης C3.1.4) δίνονται οι απαιτήσεις για το IP PBX υπό τον τίτλο VoIP Gateway. Ο πίνακας αυτός προδιαγράφει ένα VoIP Gateway υποσύστηµα το οποίο και αποτελεί την γέφυρα µεταξύ ενός συστήµατος IP τηλεφωνίας µε άλλα συστήµατα τηλεφωνίας όπως ISDN. Οι αναφορές εντός του Πίνακα C3.1.4 σε λειτουργίες διαχείρισης κλήσεων και γενικότερα δυνατότητες που προσφέρει ένα σύστηµα IP PBX/Call manager περιορίζονται µόνο στις γραµµές 19, 20 και 22 του πίνακα υπό τον τίτλο συµπληρωµατικές δυνατότητες. Ο πίνακας C VoIP Gateway, δηλαδή δεν ακολουθεί την αρχική περιγραφή της αρχιτεκτονικής, και η µονάδα διαχείρισης κλήσεων (IP PBX/Call Manager) αποτελεί µόνο µία επιπλέον συµπληρωµατική- λειτουργική δυνατότητα του VoIP Gateway, µε την αντίστοιχη επίπτωση σε θέµατα αξιοπιστίας, επίδοσης, λειτουργικών δυνατοτήτων, ασφάλειας και επεκτασιµότητας καθώς το IP PBX αποτελεί την βασική µονάδα πάνω στην οποία χτίζεται όλο το τηλεφωνικό κέντρο (Contact Center) δηλαδή ACD, IVR, Unified Messaging κτλ. Βάση της παραπάνω ανάλυσης προτείνεται ο διαχωρισµός του VoIP gateway από το IP PBX/ Call Manager, το σύστηµα που αποτελεί την καρδιά ενός συστήµατος IP τηλεφωνίας. Ένα ξεχωριστό σύστηµα PBX/ Call Manager θα προφέρει την πλήρη λειτουργικότητα στην διαχείριση κλήσεων, την µέγιστη συµβατότητα µε τα λοιπά υπο-συστήµατα (ACD, IVR, Messaging κτλ) και την επεκτασιµότητα που είναι αναγκαίες για ένα σύγχρονο τηλεφωνικό 2-16

3 κέντρο µε σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ οποιεσδήποτε ανάγκες διασύνδεσης θα µπορούν να εξυπηρετηθούν από ξεχωριστό σύστηµα VoIP Gateway που θα είναι διαµορφώσιµο στις εκάστοτε ανάγκες διασύνδεσης. Επιπλέον µέσω αυτού του διαχωρισµού, που ακολουθεί την αρχιτεκτονική των σελίδων θα είναι δυνατή και η επίτευξη βέλτιστης δια-λειτουργικότητας µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 3-16

4 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρεία 1 Παράγραφος Σελίδα / -ες Άλλες σχετικές αναφοράς Τίτλος Παραγράφου αναφοράς παραποµπές (π.χ. 10.6) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.3.1 Μελέτη εφαρµογής 41/142 Το κόστος πιθανής αναβάθµισης του υπάρχοντος εξοπλισµού (Hardware και Software) συµπεριλαµβάνεται στο κόστος της προµήθειας; Α.3.2 Προµήθεια και εγκατάσταση 44/142 Ποιος θα αναλάβει την επικοινωνία µε τον τηλεφωνικό φορέα; εξοπλισµού-τηλεφωνικού κέντρου Τα απαραίτητα patch cords για τη σύνδεση των σταθµών εργασίας στο δίκτυο αποτελούν µέρος της προµήθειας; Α.3.3 Εκπαίδευση 45/142 Εκπαιδευτικό υλικό στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Που θα γίνει η εκπαίδευση; Στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του Φορέα Λειτουργίας; Α.3.4 Περίοδος καλής λειτουργίας 45/142 Ποιο θα είναι το ωράριο παρουσίας του τεχνικού κατά τη διάρκεια περιόδου καλής και παραγωγικής λειτουργίας; A.3.6 Εγγύηση 48/142 Πότε γίνεται η οριστική παραλαβή του έργου; Με το πέρας της περιόδου καλής λειτουργίας και παραγωγικής λειτουργίας Α Προληπτική συντήρηση 48/142 Κάθε πότε θα εκτελείται προληπτική συντήρηση; (Ανά εξάµηνο, 4-16

5 ανά έτος;). Α Συντήρηση του εξοπλισµού 49/142 Ποιο θα είναι το ωράριο λειτουργίας του Help Desk; Α Εξασφάλιση ανταλλακτικών 49/142 Τα ανταλλακτικά θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του Φορέα Λειτουργίας του έργου; Α.4.3 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 52/142 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε ISO ; Εταιρεία 2 Παράγραφος Σελίδα / -ες Άλλες σχετικές αναφοράς Τίτλος Παραγράφου αναφοράς παραποµπές (π.χ. 10.6) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α.3 Αντικείµενο έργου 40,41/142 εν προβλέπεται η αγορά κάρτας (voice board) διεπαφής µε τις τηλεφωνικές γραµµές. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β εν υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις στο Μέρος Β 5-16

6 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εταιρεία 1 Πίνακας αναφοράς Σελίδα / -ες Άλλες σχετικές Παράγραφος αναφοράς (π.χ. αναφοράς παραποµπές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Πίνακας 51) C Switch 113/142 Προτείνουµε τα Ethernet switches να είναι του ιδίου κατασκευαστή µε το σύστηµα IP Τηλεφωνίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο συνεργασίας των IP-Phones και των Switches. C Switch 113/142 Τα access switches θα πρέπει να υποστηρίζουν PoE για την παροχή τροφοδοσίας στα IP-Phones. C και C Switch 113, 114/142 O απαιτούµενος αριθµός ethernet 10/100/1000 switch ports 2*24 = 48 δεν επαρκεί για την σύνδεση των IP-Phones και του υπόλοιπου δικτυακού εξοπλισµού. C Switch 113/142 Προτείνουµε για τα Ethernet switches να δίδεται ολοκληρωµένη λύση. Παράδειγµα: Τα Ethernet switches να διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: Core και access. Στα Core switches θα συνδέονται µε Gigabit Ethernet τα access switches, οι Routers/ Firewalls και οι Servers. Στα access switches θα συνδέονται µε 10/100 Ethernet τα IP-Phones µε τα PC και θα υποστηρίζουν PoE για την 6-16

7 τροφοδοσία των IP-Phones µέσω του LAN. C Προσωπικοί φορητοί σταθµοί εργασίας, Input Devices 106/142 Να διευκρινισθεί η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή για τους συγκεκριµένους φορητούς σταθµούς εργασίας C IVR Server 117/142 Θα πρέπει να γίνει λειτουργική περιγραφή της εφαρµογής. Για παράδειγµα: o πολίτης θα καλεί τον τηλεφωνικό αριθµό της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που ο καλών διαθέτει αναγνώριση κλήσης τότε το IVR σύστηµα θα πρέπει να ρωτάει την εξωτερική βάση δεδοµένων, να βρίσκει το όνοµα του καλούντος βάση του αριθµού καλούντος και να τον υποδέχεται µε ένα Text-to-speech µήνυµα: Καλώς ήρθατε κ. Παπαδόπουλε παρακαλώ πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό. Ο καλών θα πληκτρολογεί τον κωδικό του και στην συνέχεια το σύστηµα θα του προτείνει µία σειρά από κατάλληλες επιλογές. Στην περίπτωση που ο καλών δεν διαθέτει αναγνώριση κλήσης τότε το σύστηµα θα προτρέπει τον καλούντα να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του κωδικό και στην συνέχεια θα τον δροµολογεί στον καταλληλότερο agent για εξυπηρετήσει τον συγκεκριµένο καλούντα. C IVR Server 117/142 O IVR Server θα πρέπει να υποστηρίζει ASR (Automatic Speech Recognition) για την µελλοντική ανάπτυξη εφαρµογής Voice Portal. C IVR Server 117/142 Ο ACD server και ο IVR Server µπορούν να είναι εγκατεστηµένοι στον ίδιο Server? C IVR Server 117/142 Θα πρέπει να δίδονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του HW 7-16

8 του Server των συστηµάτων IVR και ACD, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της Α Προτείνονται ως απαιτούµενα το διπλό τροφοδοτικό και το disk mirroring. C Γενικά Χαρακτηριστικά 117/142 Με ποια βάση δεδοµένων θα διασυνδεθεί ο IVR Server? Θα πρέπει να γίνει λειτουργική περιγραφή της εφαρµογής. Η βάση δεδοµένων µε την εφαρµογή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την εγκατάσταση του συστήµατος IVR. Η database θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στο IVR µε ODBC και µε XML. Τέλος θα πρέπει κατά την εγκατάσταση του IVR,ο τεχνικός και ο προγραµµατιστής της βάσης να είναι παρόντες και να συνεργαστούν µε τους τεχνικούς και προγραµµατιστές του IVR, για να γίνει η ανάπτυξη της εφαρµογής IVR. C Γενικά Χαρακτηριστικά 117/142 Από τις 16 ταυτόχρονες συνδέσεις (ports) πόσες θα είναι text to speech? Θα πρέπει να γίνει λειτουργική περιγραφή της εφαρµογής. C Fax Server Software 123/142 Να αναφερθεί ο αριθµός των αδειών χρήσης (χρηστών) C Firewall, Υπερχείλιση µνήµης 115/142 Η ζητούµενη ανίχνευση και προστασία από υπερχείλιση µνήµης είναι ένα χαρακτηριστικό που περιέχεται σε host based intrusion detection systems και σχετίζεται άµεσα µε το λογισµικό και τις εφαρµογές του κάθε συστήµατος. Σε συστήµατα firewalls δεν συναντάται η συγκεκριµένη δυνατότητα. Συστήνεται η προαιρετική απαίτηση της συγκεκριµένης παραγράφου C Υποστηριζόµενα πρωτόκολλα 112/142 Τα IP-Phones ανεξαρτήτως κατασκευαστή υποστηρίζουν G.729a και όχι G.729. C ANTI SPAM S/W 129/142 Θα πρέπει να αναφερθεί ο αριθµός των mailboxes του exchange 8-16

9 server C AUDIT/FORENSIC TOOLS 130/142 Να αναφερθεί o αριθµός των IP διευθύνσεων που θα µπορεί να ελέγχει. C Υποστηριζόµενα API 113/142 Τα IP-Phones δεν υποστηρίζουν VoXML καθώς οι φωνητικές εφαρµογές που βασίζονται στο VoXML υλοποιούνται από το VoIP Gateway και τους application servers. C Προσωπικοί φορητοί σταθµοί εργασίας, Input Devices 106/142 Ο ζητούµενος αριθµός πλήκτρων (101) δεν προσφέρεται σε φορητούς σταθµούς εργασίας. C Automatic Call Distributor 118/142 Θα πρέπει να γίνει λειτουργική περιγραφή της εφαρµογής ACD. (ACD) Για παράδειγµα: Τις κλήσεις θα τις επεξεργάζεται αρχικά το σύστηµα IVR. Στην περίπτωση που ο καλών θέλει να εξυπηρετηθεί από agent τότε η κλήση θα δροµολογείται στον πρώτο διαθέσιµο agent που είναι κατάλληλος για να διαχειριστεί την κλήση βάσει του αριθµού καλούντος ή του προσωπικού κωδικού. Η επιλογή του ελεύθερου agent θα γίνεται µε βάσει το χρόνο στον οποίο ο agent δεν εξυπηρέτησε κλήσεις (maximum idle time). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµος agent τότε η κλήση θα τοποθετείται σε ουρά (queue) όπου ο καλών θα άκουει µουσική στην αναµονή και θα ενηµερώνεται για τον εκτιµούµενο χρόνο αναµονής. Στην περίπτωση που η κλήση υπερβεί τον µέγιστο χρόνο αναµονής (maximum waiting time) στην ουρά, τότε θα δροµολογείται στο unified messaging σύστηµα το οποίο θα προτρέπει τον καλούντα να αφήσει µήνυµα για να επικοινωνήσει η υπηρεσία µαζί του αµέσως µόλις αυτό είναι δυνατόν. 9-16

10 C Automatic Call Distributor 118/142 Πόσοι θα είναι οι agents και πόσοι οι Supervisors? (ACD) C Automatic Call Distributor 118/142 Θα πρέπει να αναφερθεί η µέγιστη µελλοντική επέκταση σε agent (ACD) και Supervisors ώστε να προσφερθεί ο κατάλληλος Server που θα µπορεί να υποστηρίξει άµεσα τους επιπλέον agents/ supervisors. C Automatic Call Distributor 118/142 Οι agents εκτός από το IP-Phone θα πρέπει να είναι εξοπλισµένοι (ACD) και µε λογισµικό εφαρµογής agent στον Η/Υ τους, σε γραφικό περιβάλλον το οποίο να έχει την δυνατότητα ενοποίησης µε την εφαρµογή CRM που θα εγκατασταθεί στην υπηρεσία µε χρήση XML, ActiveX, ή άλλο CTI API. Τηλέφωνο εταιρεία C Automatic Call Distributor 118/142 Οι Supervisors εκτός από το IP-Phone θα πρέπει να είναι (ACD) εξοπλισµένοι και µε λογισµικό εφαρµογής supervisor στον Η/Υ τους, σε γραφικό περιβάλλον το οποίο να έχει την δυνατότητα real-time reporting, historical reporting µε δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε excel, silent monitoring και recording των συνοµιλιών των agents. Τα στατιστικά στοιχεία να µπορούν µε ODBC να εισάγονται σε εξωτερική εφαρµογή για δηµιουργία custom reports και περαιτέρω επεξεργασία από συστήµατα MIS. Να αναφέρονται τα ελάχιστα απαιτούµενα reports. C Automatic Call Distributor 118/142 Θα πρέπει να δίδονται ο ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του (ACD) Server HW των συστηµάτων IVR και ACD έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της Α Προτείνονται ως απαιτούµενα το διπλό τροφοδοτικό και το disk mirroring. C Unified Messaging System 119/142 Πόσοι χρήστες θα διαθέτουν unified messaging? 10-16

11 C Unified Messaging System 119/142 Πόσες ταυτόχρονες συνδέσεις (ports) στο unified messaging σύστηµα? C Unified Messaging System 119/142 Θα πρέπει να αναφερθεί η µέγιστη µελλοντική επέκταση σε users/ ports ώστε να προσφερθεί ο κατάλληλος Server που θα µπορεί να υποστηρίξει άµεσα τους επιπλέον users/ ports. C Unified Messaging System 119/142 Ποιος είναι ο Mail Server και οι clients (για παράδειγµα Microsoft Exchange 2003 και Microsoft Office Outlook) µε τα οποία θα ενοποιηθεί το unified messaging σύστηµα? C Unified Messaging System 119/142 Θα πρέπει να δίδονται ο ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του Server HW του συστήµατος Unified Messaging έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της Α Προτείνονται ως απαιτούµενα το διπλό τροφοδοτικό και το disk mirroring. C Ειδικά Χαρακτηριστικά 119/142 Πόσες Text-to-Speech ταυτόχρονες συνδέσεις (ports)? Θα πρέπει να γίνει λειτουργική περιγραφή του συστήµατος. Για παράδειγµα: θα πρέπει ο χρήστης της υπηρεσίας να µπορεί να ακούει από το σπίτι του τα που έχει λάβει. C FAX Server 121/142 Πόσοι χρήστες θα µπορούν να στέλνουν FAX από τον client µέσω του FAX Server? C Περιφερειακά 121/142 H αναλογική κάρτα FAX θα συνδέεται στο VoIP Gateway ή στο απ ευθείας στο ηµόσιο δίκτυο? Στην περίπτωση που θα συνδέεται στο VoIP Gateway θα πρέπει να προβλεφθούν και τα κατάλληλα κυκλώµατα στο VoIP Gateway

12 Εταιρεία 2 Παράγραφος Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες Άλλες σχετικές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ αναφοράς (π.χ. 10.6) αναφοράς παραποµπές C C Προσωπικοί σταθεροί σταθµοί εργασίας (PC) - Προσωπικοί 100, 107/142 Προβλέπεται η αγορά 45 αδειών για anti-virus, ενώ οι σταθµοί εργασίας είναι συνολικά 31 (25 σταθεροί και 6 φορητοί). Οι φορητοί σταθµοί εργασίας υπάρχοντες εξυπηρετητές και σταθµοί εργασίας διαθέτουν ήδη (Laptop) λογισµικό antivirus. C Λογισµικό antivirus 109/142 Ζητείται η αγορά λογισµικού antivirus και για τους εξυπηρετητές. εν προβλέπεται η αγορά εξυπηρετητών, εποµένως θα χρησιµοποιηθούν οι υπάρχοντες. Αυτοί, όµως, διαθέτουν ήδη λογισµικό antivirus. Υπάρχει η δυνατότητα επικαιροποίησης του λογισµικού αυτού για τα επόµενα 3 έτη; Αν όχι, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της άδειας επικαιροποίησης για το ανάλογο χρονικό διάστηµα; C IVR Server 117/142 Προβλέπεται το ποσό των 20,000 Ευρώ, προκειµένου να αγοραστούν άδειες χρήσης για τουλάχιστον 16 ταυτόχρονες συνδέσεις (ports), τουλάχιστον 5 άδειες χρήσης Text to Speech για την ελληνική γλώσσα και τουλάχιστον 5 άδειες χρήσης Text to Speech για την αγγλική γλώσσα (τουλάχιστον 5 άδειες χρήσης Text to Speech είναι απαραίτητες, προκειµένου να εξυπηρετηθούν 16 ταυτόχρονες κλήσεις). Το ποσό αυτό είναι υπερβολικά χαµηλό

13 C C και IVR Server 117/142 Προβλέπονται 16 ταυτόχρονες συνδέσεις, αλλά 50 πράκτορες. Εταιρεία 3 Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς Άλλες σχετικές παραποµπές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ C και IVR Server / Τ. Προδ. 5 και τ. 117, Αναφέρονται στην υποστήριξη Text to Speech για την Ελληνική C Προδ /142 και Αγγλική γλώσσα στα συστήµατα IVR Server και Unified Messaging αντίστοιχα. Η απαίτηση για την υποστήριξη Τext to Speech για την Ελληνική γλώσσα περιορίζει σηµαντικότατα τον αριθµό των κατασκευαστών που θα µπορούσαν να προσφερθούν και κατά συνέπεια την δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης λύσης από τον Φορέα. Στο βαθµό που η δυνατότητα αυτή δεν κρίνεται από τον Φορέα ως απόλυτα αναγκαία και κοµµάτι του βασικού σχεδιασµού της λειτουργίας του συστήµατος τηλεφωνίας, η απάλειψη της θα οδηγήσει σε σαφώς µεγαλύτερο πλουραλισµό λύσεων και κατασκευαστών, σε µεγαλύτερη ευχέρεια επιλογής για τον Φορέα, ενώ θα µπορούσε να αποτελέσει και στοιχείο αξιολόγησης των λύσεων αντί της περιοριστικής -εκ των προτέρων- υποχρεωτικής απαίτησης

14 Εταιρεία 4 Πίνακας αναφοράς Παράγραφος αναφοράς (π.χ. Πίνακας 51) Σελίδα / -ες Άλλες σχετικές ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ αναφοράς παραποµπές C IVR Server 117/142 Τα ζητούµενα ADPCM και a-law αποτελούν τεχνικές κωδικοποίησης φωνής και όχι τύπους αρχείων φωνής. C IP τηλέφωνα 112/142 Να συµπληρωθεί η απαίτηση για τροφοδοσία των συσκευών πάνω από το δίκτυο Ethernet σύµφωνα µε το πρωτόκολλο IEEE 802.3af (Power over Ethernet). C IP τηλέφωνα 113/142 Η απαίτηση για υποστήριξη του πρωτοκόλλου SIP να γίνει προαιρετική δεδοµένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές διαθέτουν διαφορετικά µοντέλα για σηµατοδοσία H.323 και διαφορετικά για σηµατοδοσία SIP. Εταιρεία 5 Παράγραφος Σελίδα / -ες Άλλες σχετικές αναφοράς Τίτλος Παραγράφου αναφοράς παραποµπές (π.χ ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ C VoIP Gateway 110/142 Στην προδιαγραφή 5 του VoIP Gateway αναφέρεται ότι: υνατότητα ενσωµάτωσης αναλογικών συσκευών

15 Προτείνουµε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή ως εξής: υνατότητα ενσωµάτωσης αναλογικών, ψηφιακών και ISDN συσκευών. C VoIP Gateway 110/142 Στην προδιαγραφή 14 του VoIP Gateway ζητείται: η υποστήριξη των παρακάτω πρωτοκόλλων: Η.323 v2 ή µεταγενέστερο, SIP, και Μηχανισµό αποστολής και λήψης DTMF. Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική προδιαγραφή η υποστήριξη του πρωτοκόλλου SIP έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα VoIP Gateway γνωστών διεθνών κατασκευαστών. C VoIP Gateway 110/142 Στην προδιαγραφή 15 του VoIP Gateway ζητείται: η υποστήριξη των παρακάτω πρωτοκόλλων: RTP και Compress RTP. Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική απαίτηση η υποστήριξη του πρωτοκόλλου Compress RTP έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα VoIP Gateway γνωστών διεθνών κατασκευαστών. C VoIP Gateway 112/142 Στην προδιαγραφή 30 του VoIP Gateway ζητείται: υνατότητα τοποθέτησης σε rack (rack-mounted). Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική απαίτηση η παραπάνω προδιαγραφή, έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα VoIP Gateway γνωστών διεθνών κατασκευαστών. C VoIP Gateway 112/142 Στην προδιαγραφή 32 του VoIP Gateway ζητείται: Παροχή του λογισµικού τoυ VoIP Gateway σε CD. Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική απαίτηση η παραπάνω προδιαγραφή, έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα VoIP Gateway γνωστών διεθνών κατασκευαστών

16 C IP Τηλέφωνα 112/142 Στην προδιαγραφή 11 των IP τηλεφώνων ζητείται: Γλώσσες υποστήριξης: Ελληνική και Αγγλική. Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική απαίτηση η παραπάνω προδιαγραφή, έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα IP Phones γνωστών διεθνών κατασκευαστών. C IP Τηλέφωνα 113/142 Στην προδιαγραφή 23 των IP τηλεφώνων ζητείται: Παροχή του λογισµικού των IP Phones σε CD. Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική απαίτηση η παραπάνω προδιαγραφή, έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα IP Phones γνωστών διεθνών κατασκευαστών. C IVR Server 118/142 Στην προδιαγραφή 20 του IVR Server ζητείται: ιασυνδεσιµότητα µε ΑΑΑ. Προτείνουµε να µην είναι υποχρεωτική απαίτηση η παραπάνω προδιαγραφή, έτσι ώστε να µην αποκλείονται προϊόντα IVR Servers γνωστών διεθνών κατασκευαστών

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕΣ ΤΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚ 1.1. Ο ΔΕΔΔΕ πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια Εβδομήντα (70) Τηλεφωνικών Κέντρων για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του σε θέματα τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk

Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Εφαρµογές VoIP στην πλατφόρµα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΚΡΑΜΠΗ Πειραιάς Μάρτιος 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Παραδοτέο Π1.3.2 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 327506 Πράξη «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP)

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1 Πρόλογος Το παρόν Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης έχει ετοιµαστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα