Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213

2 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Οκτ.29 Οκτ.3 Οκτ.31 Νοε.1 Νοε.4 Νοε.5 Νοε.6 Νοε.7 Νοε.8 Νοε.11 Νοε.12 Νοε.13 Νοε.14 Νοε.15 Νοε.18 Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.25 Νοε.26 Νοε Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 211, , % 5, % 1, % 6, Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 617,538 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 51,675.15% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 186,481-3.% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 7, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 4,343.15% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 367,3 4.94% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 178, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 33, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -795, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -13, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 84, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 25, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία..% Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία % Αξία Συναλλαγών Πακέτων 27, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 69, , , %..5 6, ,567-17, Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 55, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 896.%.% 29, % 1.64% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 42, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 3, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 7, 69, 68, 67, 66, 65, 64, Νοε.12 Νοε.13 Νοε.14 Νοε.15 Νοε.18 Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.25 Νοε.26 Νοε Νοε.12 Νοε.13 Νοε.14 Νοε.15 Νοε.18 Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.25 Νοε.26 Νοε.27 64, 62, 6, 58, 56, 54, Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :29 1:44 1:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 26/11/213 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 27/11/213 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 27/11/213 26/11/213 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap # % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,166.4 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1,722.9 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, # 1, % 1, ,32.9 1, , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2,634.6 # 2, % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς # % % # FTSE/Med 1 4, , % 4,8.95 4, % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1,72.56 # 1, % 1, ,72.9 1, , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης # % % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , ,1.98 1, % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, , % , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης % , % Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1,129.8 # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, # 1, % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3,51.89 # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3,96.94 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2,35.75 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 5, # 5, % 5, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 7, , % 7, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, # 2, % 2,65.3 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, # 2, % 2,724. 2, , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2, # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6, # 6, % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1,619.9 # 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία # % % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2,447.3 # 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3, # 3, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α # % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 26/11/213. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 27/11/213: 1.89% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 27/11/213: 1.9% 3,, 4 8,, 12 25,, 395 7,, 119 2,, ,, 5,, ,, 1,, ,, 3,, 2,, ,, 365 1,, 114 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 36 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 113 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 27/11/213: 2.7% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 27/11/213: 3.74% 1,, 162 4,, 18 9,, 8,, 7,, 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, ,, 3,, 25,, 2,, 15,, 1,, 5,, Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 148 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 158 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 27/11/213:.23% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 27/11/213: 1.87% 4, , , 3, , , , 262 2, 15, , 26 1, 5, , Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 123 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ 254 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 9 / 54 / 2 7 / 41 / 15 5 / 2 / 2 11 / 9 / 3 1 / 2 / 3 / / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 69, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) *** 84, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 178, , , ,136,314 62,471,18 6,665,26 36,567 36, , , ,165, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών *** 53,99,544 45,852,151 48,88 387,76 1,664 59,533,55 76,47 126,548 4,555 54,368,344 76,47 126,548 4,555 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων *** 29,751 27, , , , , , , ,42,78 9,395,614 7,895,614 1,5, 2,43 2,214 2,211 3 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. (***) Ο Συνολικός Μ.Ο. Της Αξίας Συναλλαγών, του Όγκου Συναλλαγών και του Αριθμού Πράξεων για το σύνολο της Αγοράς, δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των επιμέρους Μέσων Όρων των Kατηγοριών καθότι η Διαπραγμάτευση των Warrants ξεκίνησε στις 11/6/213. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / / , , % Ασφάλειες / / ,325 3, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1 / 9 / 2 1,85 468,68 3,64, % Δ.Α.Κ. 1 / 2 / 5 4,555 58, % Εμπόριο 3 / 1 / ,27 9,773, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 11 / 5 / 5 2,283 1,234,233 6,111, % Μέσα Ενημέρωσης / 3 / % Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 1 / 3,261 1,163,88 9,496, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 9 / 8 / 3 1,19 1,44,41 12,24, % Πρώτες Ύλες 8 / 3 / 1, ,498 3,579, % Ταξίδια & Αναψυχή 8 / 3 / 1 4,231 3,745,63 28,78, % Τεχνολογία 9 / 4 / ,353 21, % Τηλεπικοινωνίες 1 / / 3,42 2,857,246 25,142, % Τράπεζες 6 / 3 / 1 1,545 47,987,466 61,94, % Τρόφιμα & Ποτά 8 / 3 / ,784 1,362, % Υγεία 1 / 4 / ,199 86, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / 2,738 1,198,917 9,941, % Χημικά 4 / 2 / ,39 133, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 / 1 / 2,64 6,995,22 5,141, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % # ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) % # ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) % # ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % # ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) % # ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) % # ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) % # ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 27, % # ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 25, % ΟΤΕ (ΚΟ) 25, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 13, % JUMBO (ΚΟ) 11, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1, % FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 9, % # ΔΕΗ (ΚΟ) 8, % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5, % ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 4, % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) % DIONIC (ΚΟ) % ΟΛΠ (ΚΟ) % J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) % ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) % ΔΕΗ (ΚΟ) % ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 16,649, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 15,31,86.% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 6,664, % # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,983, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2,977, % # ΟΤΕ (ΚΟ) 2,857, % # ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,197, % # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,445,615.38% # JUMBO (ΚΟ) 1,29,645.% ΔΕΗ (ΚΟ) 792, % Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 666 6,595 51,675 12,719,715. FTSE/Χ.Α. Large Cap 666 6,595 51,675 12,719,715. Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 2,466 29, ,481 13,834,91.95 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 83 2,291 36, ,259.5 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,133. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,176 2,29. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,692 28,4. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,14 5,46.2 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,2. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,96. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,715. FRIGOGLASS (KO) ,173 59,278. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,443 5,352. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) , ,952. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ,364. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,83 28,516. JUMBO (ΚΟ) , ,385. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 115 1,311 18,925 52,911.8 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,197 96,787. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ,932.1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,432 33,392. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 263 5,86 11,172 2,234,983. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 135 2,856 4,315 2,651,39. ΟΤΕ (ΚΟ) 218 1,793 8,325 1,586,755. ΟΛΠ (ΚΟ) ,793. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 282 1,694 26,144 1,646,26. ΔΕΗ (ΚΟ) 357 1,688 3,941 1,79,329. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,124 2,33. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,519 26, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,7,986. Δικαιώματα σε Δείκτες ,739 1,63,975. FTSE/Χ.Α. Large Cap ,739 1,63,975. Δικαιώματα σε Μετοχές ,343 77,76. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,561 68,36. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1,627. ΟΤΕ (ΚΟ) 255. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) ,4. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου 66 18, ,3 5,562,14.5 Stock Reverse Repos 48 3,991 19,331 2,176,78.5 Stock Repos ,186 6,68. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 17 14,524 75,783 3,378,626. Συνολική Δραστηριότητα 3,246 55, ,538 33,258, Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 849,195,13 3/7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) #.88 26/11/ ,816, ,3, ,14, ,233,53,482 11/6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # /11/ ,41, ,784, ,427, ,779,626 27/6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) # /11/ ,537, ,784, ,785, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /11/ , , , ,178, /4/21 12/5/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # 1. 26/11/ , ,, 1. 1/8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) # /11/ , ,,.4 3/6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /11/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ).54.6 #.51 26/11/ , , , , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) # /11/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /11/ , ,986, /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) # /11/ , ,968, /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ) /11/ , ,325,.6 19/7/21 25/7/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) # /11/ , ,376, /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /11/ , , ,76, /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /11/ , ,882, /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /11/ (6) , , , ,6, /6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) # /11/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /11/ , , , ,, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) /11/ (6) ,413 1,725 8,49, ,5, ,72,.31 16/6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) #.33 26/11/ , , , ,673, /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /11/ , , ,396,785, /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) /11/ ,983,72 1,857 13,427,4.61 1,785, ,848, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /11/ , , ,25,.56 26/7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) #.77 26/11/ , , , ,748, /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ).99.1 # /11/ , , , ,648, 1. 7/7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) /11/ , ,1, /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) # /11/ , , , ,23,.3 11/8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) # /11/ ,5 8 2, , ,734, /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /11/ , ,828,13.5 7/7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /11/ , ,1, /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) # /11/ , ,381, , ,864, /3/213 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /11/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) # /11/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /11/ ,392 1,841 5,56, ,552, ,368, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) # /11/ , ,58, , ,73, /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) # /11/ , , , Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 15,146, /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /11/ , ,67, /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /11/ ,1 6 2, , ,9, /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ) # /11/ , , ,3, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) /11/ , , , ,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) # /11/ , , , ,53, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /11/ , , , ,347,6.6 2/6/21 25/2/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /11/ , , , ,155, /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) /11/ , , , ,735, /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /11/ ,69 6 4, , ,58, /8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /11/ , , , ,,.88 15/5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /11/ , ,298, /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /11/ (6) , ,233, /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /11/ , ,961, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) # /11/ (6) , ,171, , ,948, /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) # /11/ , ,771, ,469, ,5,.56 25/6/21 1/4/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) # /11/ , , , ,742, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /11/ , ,679, /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) /11/ ,6 6 7, , ,3, /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) # /11/ , , , ,219, /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /11/ ,1 12 6, , ,51, /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) #.33 26/11/ , , ,224, /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /11/ , ,45,.39 25/6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /11/ ,31. 44, ,48,.42 19/7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /11/ , , ,65, /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) # /11/ , , , ,84, /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /11/ , ,945, /8/28 16/9/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) # /11/ (6) , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,939, /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /11/ , , , ,321, /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) # /11/ , ,16, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) # /11/ , ,734, /7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /1/ , ,125, /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) # /11/ (6) , ,819, /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) # /11/ , ,95, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) # /11/ , ,726, , ,7,.59 2/6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /11/ , ,782, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) # /11/ ,488 1,42 4,44, , ,188, /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /11/ , Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 4,588, /6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) # /11/ , , , ,842, /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /11/ , ,915, /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) # /11/ ,9 1,235 3,316, , ,34,.6 3/11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) # /11/ , ,935, /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /11/ , ,697, /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) # /11/ , , , ,873,12.3 7/7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /1/ , ,986, /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /11/ , , ,566, /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /11/ , ,8, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) /11/ , , , ,, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) /11/ , , , ,, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) # /11/ ,977,578 3,275 27,184, ,953, ,15, /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) # /11/ ,857,246 3,42 25,142, ,357, ,971, /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /1/ , ,797, /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,72,567, /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /11/ ,649,997 2,458 25,935,1.41 8,14, ,7, /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) # /11/ , , ,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) # 6. 26/11/ , , ,94, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) # /11/ , , , ,379, /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) # /11/ , , , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.14 26/11/ ,98 7 1, , ,28, /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /11/ , , , ,77, /7/21 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) # /11/ , , , ,181, /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /11/ , ,243, /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) # /11/ , , , ,438, /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /11/ , ,17, /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /11/ , , , ,314,4.3 (.384) (.589) /5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # /11/ , ,199, , ,125, 5. 3/7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) # /11/ (6) , , , ,63, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /11/ , ,55, ,759, ,568, /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /11/ , , ,759, ,732, /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /11/ , , , ,23, /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) # /11/ , , ,34, /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /11/ , ,279, /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /11/ , , , ,34, /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) # /11/ , 1 1, ,876,7.38 8/7/21 5/6/ A.S. COMPANY (ΚΟ) # /11/ , ,922,96,12.3 7/4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /11/ ,31,86 2,719 1,324, ,427, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 1,33,6, /6/28 1/1/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) #.26 26/11/ ,445, , , ,457, /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ) /11/ , ,12, (.45) --- 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) /11/ , , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ) # /11/ ,68 5 2, , ,123, /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.27 26/11/ , ,491, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /11/ , ,296, ,732, ,97,5.3 6/1/25 13/2/ CPI (ΚΟ) /1/ , ,664, /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) #.56 26/11/ , ,842,6.3 11/8/21 13/11/ DIONIC (ΚΟ) /11/ , , , ,469,166, /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) #.55 26/11/ ,197, ,245, ,166, ,, /3/212 2/11/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) # /11/ , , , ,8, /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO) #.64 26/11/ , ,72, /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) # /11/ , 1 11, , ,992, /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /11/ , , , ,593, /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) # /11/ , , , ,69,21.4 5/9/28 21/6/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /11/ , , , ,578, /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) # /11/ , ,25, /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) # /11/ , , , ,154, /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) # /11/ , , , ,654, /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /11/ , , , ,144, /12/21 7/9/ JUMBO (ΚΟ) /11/ ,29, ,554, ,496, ,648, /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) # /11/ , ,267,7.3 3/5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /11/ , ,74,.86 14/3/ LOGISMOS (ΚΟ) #.4 26/11/ , ,328, /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) # /11/ ,664,78 1,766 2,631, , , /3/212 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) # /11/ , ,5,.9 24/6/28 4/7/ MEVACO (ΚΟ) /11/ , , , ,74, /3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /11/ , ,2,.5 22/6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ) /11/ , , , ,417,.37 28/7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) # /11/ , , , ,132, /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /11/ , ,953,9.9 2/7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) /11/ , 2 4,85. 3, ,812, /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ) /11/ ,96 7 1, , ,836, /7/25 1/9/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /11/ , , , ,434, /6/28 12/6/ REDS (ΚO) /11/ , , ,456, /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) /11/ , , , ,888, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 1..6 # /11/ , , , ,627, /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ) #.4 26/11/ , , , Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388,55 3/11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY /11/ ,878 29/6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /11/ , , ,848,618 24/1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap # /11/ Χαμηλή Διασπορά 49,152,94.8 9/8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /11/ , ,9, 3. 23/6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) # /11/ , , , ,3,.3 3/7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /11/ , ,418, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) /11/ , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) # /11/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /11/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /11/ , ,,.6 12/6/28 7/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /11/ , ,76, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /11/ , , ,7,.8 19/7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /11/ , ,364, /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /11/ ,9. 45, ,385, /7/28 22/1/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) # /11/ , , , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /11/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # /11/ , , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) # /11/ ,5 8 1,295. 7, Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) # /11/ , ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /11/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) #.92 26/11/ ,5 11 4, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /9/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /11/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) #.44 26/11/ , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,175, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /11/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /11/ , ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /1/ ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /11/ , ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /11/ , , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /1/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/213 -(6) , ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) #.75 25/11/ , , ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /11/ , Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 7,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) # /11/ , , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) /11/ ,34 1 1, , ,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /9/ , ,179,64.6 8/8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) /11/ , , , ,54,.6 8/8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /11/ , ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) #.26 26/11/ , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /11/ , , ,21, /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /11/ , , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /11/ , ,221,3.4 1/7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /11/ , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /11/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /11/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /11/ , ,793,.3 16/7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /11/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) #.27 26/11/ , , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /11/ , , ,431, /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO) #.36 26/11/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /11/ , ,952,61.3 4/1/ FORTHNET (ΚΟ) # /11/ , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) # /11/ , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /11/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /11/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /11/ , ,56, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /11/ ,6 4 2, , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) /11/ ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /11/ , , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /11/ , Προς Διαγραφή 766, /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /8/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /11/ , ,25,.3 5/7/25 14/3/ ALSINCO (KO) #.36 21/11/ Σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/ , ,474,91.3 3/7/29 24/3/2 517 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) /11/ , Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 33,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/ , ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/ , ,718, /5/28 21/1/ ΔΟΛ (ΚΟ) /7/ , ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/ , ,86,.3 3/7/2 13/11/ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) /12/ , ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/ , ,182,93.4 1/7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/ , ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,75,.3 12/12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/ , ,765, /8/26 6/6/ ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) /3/ ,92,57.3 3/7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/ , ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/ , ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ) /5/ , ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ) /5/ , ,616,2.3 21/8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/ , ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/ , ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/ , ,544,6.6 3/7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,795,14, (.615) /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, 1.6 1/7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) /11/ , ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/ , ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/ , ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/ , , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) /3/ ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/ , ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/ , ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/ , ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/ , ,48,4.3 1/7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/ , ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/ , ,3, /7/21 12/5/ ALAPIS (ΚΟ) /3/ , ,382,67.3 2/1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/ , ,593,75.3 1/6/29 2/6/ FASHION BOX (ΚΟ) /2/ , ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/ , ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/ , ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/ , Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Σε Αναστολή 23,59, /7/28 6/8/ RIDENCO (ΚΟ) /3/ ,262,66.9 1/7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/ , Ενότητα 2, 8/8

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 6/12/211. Ενότητα 2, 1/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 28/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 7/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/211. Ενότητα 2, 2/3

20 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Από 7/6/213, η επωνυμία της εταιρίας "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε." αλλάζει σε "FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 26/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 3/9/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 18/11/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Από 21/11/213 αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. σε ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/211. Ενότητα 2, 3/3

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ΟΤΕ (ΚΟ) 48, ,96. 1:32:27 2 ΔΕΗ (ΚΟ) 5, ,. 11:41:43 2 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 12, ,5. 11:42:28 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 1, ,21,5. 12:5:1 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 368,.68 25,24. 12:16:5 2 JUMBO (ΚΟ) 651, ,297,92. 12:58:9 2 JUMBO (ΚΟ) 75, , :22:46 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 482, ,254, :33:2 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 342, ,918, :33:57 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 25, ,5. 14:33:45 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 25, ,5. 14:43:59 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 28, ,. 15:5:44 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5, ,. 15:21:34 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 5, 22. 1,1,. 16:3:41 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 5, ,. 16:3:16 2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) :31:47 18 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5, ,. 16:33:26 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 4, , :41:43 18 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 5, ,. 16:44:14 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5, ,. 16:44:53 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2, ,866,. 16:53:32 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 5, ,. 16:59:57 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5, ,. 17::28 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Μετοχές Αξία Συναλλαγών Συναλλαγών % στον Συνολικό Αξία Συν/γών Κλείσιμο Θέσης Συν/γών Κλείσιμο Θέσης % στον Συνολικό ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 1, Σημειώσεις Ανοικτών Πωλήσεων [1] - Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη 637η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (Short selling) μόνο για τις μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και απαρτίζουν τον FTSE XA -XAK Τραπεζικό Δείκτη, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα έως και την 3/4/213. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALAPIS (ΚΟ) --- 6,25 6,25 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 13,83,7 9,328,347 23,159,47 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 24,4 137, ,549 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 6, 56,618 62,618 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 9, ,8 JUMBO (ΚΟ) 185,9 3,5 189,4 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) --- 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) --- 2,83,8 2,83,8 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 3, ,6 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 1, --- 1, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 5, --- 5, ΔΕΗ (ΚΟ) 171, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,152,9 1,463,858 2,616,758 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 21,4 195, ,197 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 144, ,148 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 7,3 83,571 9,871 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4, ,9 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 5, --- 5, ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 1, ,8 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,575 98,575 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) 57,7 42,522 46,222 ΟΤΕ (ΚΟ) 29,8 478, ,584 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 579,1 661,937 1,241,37 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 94,7 1,14 95,84 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 69,3 68,46 137,76 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 1, ,1 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

27 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 27/11/213 25, 294, ,878 3,757, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 27/11/213 5, 5,848, ,848,618 22,359, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 27/11/213 25, 388, ,55 3,229, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

29 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

30 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,233,53,482 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ενότητα 3, 1/3

32 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,779,626 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ενότητα 3, 2/3

33 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 849,195,13 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ενότητα 3, 3/3

34 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), απέκτησε στις 25/11/213, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, κοινές ονομαστικές μετοχές των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας ευρώ ,5. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι ο κος Μανιαδάκης Αντώνιος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), απέκτησε στις 25/11/213, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, κοινές ονομαστικές μετοχές των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας ευρώ 2.92,5. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (ATLANTICA SPA DI NAVIGAZIONE) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), απέκτησε στις 25/11/213, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, κοινές ονομαστικές μετοχές των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας ευρώ ,5. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Η μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών για υποδομές εξόρυξης και μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις υπόλοιπες αγορές του εξωτερικού, καθώς και η πτώση της τιμής των πρώτων υλών επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και οδήγησε στη μείωση των πωλήσεων, τόσο σε επίπεδο όγκου, όσο και αξίας. Συγκεκριμένα στο εννεάμηνο του 213, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 123, εκ. ευρώ έναντι 196,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας μείωση κατά 37,4%. Αντίστοιχα κινήθηκαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου σε επίπεδο κερδοφορίας, με το μικτό κέρδος να καταγράφει μείωση κατά 5,3% και να διαμορφώνεται σε 2,1 εκ. ευρώ έναντι 4,5 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 212. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο του 213 σε 4,6 εκ. ευρώ έναντι 19 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 212, ενώ τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 11,5 εκ. ευρώ πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε ζημιές 4,6 εκ. ευρώ (ζημιές,368 ευρώ ανά μετοχή) έναντι κερδών 9 εκ. ευρώ (,726 ευρώ ανά μετοχή) πέρυσι. Η μείωση των αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποδίδεται εκτός από τα παραπάνω και στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών (από 2% σε 26%) και του επαναϋπολογισμού του υπολοίπου του αναβαλλόμενου φόρου, των ελληνικών εταιριών του Ομίλου, από τον οποίο προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 3,6 εκ. ευρώ, που αναγνωρίστηκε το 1ο τρίμηνο και επιβαρύνει φυσικά και τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 213. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 3/9/213 σε 44,6 εκ. ευρώ, έναντι 22,4 εκ. ευρώ την 31/12/212, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στις 3/9/213 σε 158,9 εκ. ευρώ. Ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ συνεχίζει να διατηρεί την ανταγωνιστική του θέση στην παγκόσμια αγορά κατασκευαστών σωλήνων, διευρύνοντας συνεχώς την προϊοντική του βάση, εκμεταλλευόμενος παράλληλα την ευέλικτη κοστολογική πολιτική του. Παραμένοντας προσηλωμένος στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, έχει καταστεί ένας από τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές σωλήνων παγκοσμίως, γεγονός που αποδεικνύεται από την ανάληψη νέων πολύ απαιτητικών έργων. Ο Όμιλος στην παρούσα φάση επικεντρώνεται στις αγορές της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Λατινικής Αμερικής, της Δυτικής / Ανατολικής Αφρικής και της Βόρειας Θάλασσας, περιοχές στις οποίες αναμένεται στα επόμενα χρόνια να υλοποιηθούν νέα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής. Με την ολοκλήρωση της νέα επένδυσης, που αφορά σε μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής μεγάλης διαμέτρου τύπου LSAW- JCOE για την κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και πετρελαίου, ο Όμιλος ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη χαρτοφυλάκια προϊόντων, γεγονός που θα του δίνει τη δυνατότητα να επεκταθεί περαιτέρω και σε νέες αγορές. Δημοσίευση την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 213, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από δημοσιεύονται μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου και θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στο διαδίκτυο στη διεύθυνση καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ την 26η Νοεμβρίου 213 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. DIONIC A.E.B.E. Ανακοίνωση ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 28/11/213. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 4/12/213-18/12/213. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 4/12/213-12/12/213. Η εταιρία «NTIONIK AEBE.» γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/7/213 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά , ΕΥΡΩ, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ,3 εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1,7 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

35 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α.,3 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε , ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας,3 ΕΥΡΩ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε , ΕΥΡΩ. Την 31/1/213 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 28/11/213 Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.,όπως ισχύει. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 2/12/213 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/7/213 η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 4/12/213 έως και την 18/12/213. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 12/12/213. ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/27 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ. αριθμ.33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Ελένη Κεπενού, δυνάμει της από γνωστοποίησής της, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που επήλθε την Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, προέβη σε αγορά 465. κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά την οποία ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου της επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε επί συνόλου 6.7., ήτοι ποσοστό 16,88% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω της υπέρβασης των ορίων των 1% και 15% εκ μέρους της Ελένης Κεπενού, η οποία σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3556/27 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου. ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/27 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ.αριθμ.33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Δημήτριος Κεπενός, δυνάμει της από γνωστοποίησής του, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που επήλθε την Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, προέβη σε αγορά 88. κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά την οποία ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου του επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε επί συνόλου 6.7., ήτοι ποσοστό 16,83% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω της υπέρβασης των ορίων των 5%, 1% και 15% εκ μέρους του Δημήτριου Κεπενού, ο οποίος σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3556/27 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου. ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία) ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/27 (άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ. αριθμ.33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο Θεόφιλος Κεπενός, δυνάμει της από γνωστοποίησής του, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που επήλθε την Συγκεκριμένα, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά την οποία ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου του επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήλθε σε 871. επί συνόλου 6.7., ήτοι ποσοστό 13% επί του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής του κάτω από τα όρια των 25%, 2% και 15% εκ μέρους του Θεόφιλου Κεπενού, ο οποίος σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3556/27 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου. ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής: η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο Θεόφιλος Κεπενός του Δημητρίου (Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος της Εταιρείας και ως εκ τούτου Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 ν. 334/25), προέβη στις σε δύο συναλλαγές πώλησης τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (465.) και οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων (88.) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, αξίας 93. και ευρώ αντίστοιχα. Αθροιστικά δηλαδή, κατά την εν λόγω ημεροχρονολογία ο κος Θεόφιλος Κεπενός προέβη στην πώληση ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τριών (1.273.) κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ. Οι ως άνω συναλλαγές μας γνωστοποιήθηκαν από τον κο Θεόφιλο Κεπενό σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Οι λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου συνεχίζουν να επιτυγχάνουν βελτίωση παρά την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζουν κέρδη ύψους ευρώ 14,5 εκ. έναντι κερδών ευρώ 12,6 εκ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 212 καταγράφοντας αύξηση 15,1%, Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα ευρώ 171,1 εκ. παρουσιάζοντας, οριακή, σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, μείωση κατά 3,8%, Η Μητρική ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

36 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Εταιρεία παρουσιάζει λειτουργικά κέρδη ύψους 13,4 εκ, καταγράφοντας αντίστοιχα περιθώριο κερδοφορίας 13,3% (EBITDA margin). Τις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 9μήνου του 213 ανακοίνωσε η Εταιρεία «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ΥΓΕΙΑ Α.Ε.», (εφεξής ΥΓΕΙΑ), μέλος του Ομίλου MARFIN INVESTMENT GROUP, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α). ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 171,1 εκ., έναντι ευρώ 177,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε στα ευρώ 1,7 εκ. έναντι ευρώ 12,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 212. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 14,5 εκ., έναντι κερδών ευρώ 12,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 212. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ΥΓΕΙΑ ανήλθαν σε ευρώ 13,4 εκ., καταγράφοντας περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 13,3% έναντι κερδών ευρώ 15,6 εκ. και περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 15,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Για το 9μηνο του 213, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιόρισε τις ζημιές προ φόρων στα ευρώ 8,6 εκ., έναντι ζημιών ευρώ 1,6 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 212. Το ΥΓΕΙΑ εμφάνισε ζημιές προ φόρων στα ευρώ 2,5 εκ. έναντι κερδών ευρώ 4,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 212 λόγω κυρίως των ζημιών από την πώληση της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός ΛΤΔ. Σε συγκρίσιμη βάση τα αποτελέσματα προ φόρων του ΥΓΕΙΑ διαμορφώνονται σε κέρδη ευρώ 2,1 εκ. έναντι κερδών 4,2 εκ. το εννεάμηνο του 212. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: Ο Όμιλος το 9μηνο του 213 κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα ευρώ 11,4 εκ., έναντι ζημιών ευρώ 1,3 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 9μηνο του 213 σε ζημιές ευρώ 8,9 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 1,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 212. Σε εταιρικό επίπεδο, το ΥΓΕΙΑ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους ευρώ 6,2 εκ., έναντι κερδών ευρώ 3, εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της πώλησης της συμμετοχής στην κυπριακή θυγατρική εταιρεία Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός ΛΤΔ και της εφάπαξ επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου από την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/213. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα του ΥΓΕΙΑ μετά από φόρους ανέρχονται για το 9μηνο του 213 σε κέρδη ευρώ,2 εκ. έναντι κερδών ευρώ 3, εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 212. *Στα συγκρίσιμα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται η πώληση της κυπριακής θυγατρικής εταιρείας Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός ΛΤΔ καθώς επίσης και λοιπά έκτακτα έξοδα που συνδέονται με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/213. Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 213, την ενημέρωση των Αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 213, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ( ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι τέσσερα (4) επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.». Συγκεκριμένα, δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν τα ακόλουθα επενδυτικά σχήματα: Κοινοπραξία των COLONY CAPITAL ACQUISITIONS LLC και DOLPHIN CAPITAL INVESTORS LTD JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP, ένα fund το οποίο διαχειρίζεται η AGC JERMYN STREET IV και υποστηρίζεται από 6 επενδυτές, LAMDA ERGA ANAPTYXIS S.A, PLEPI HOLDINGS LTD, ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο ελέγχεται από μέλη των οικογενειών Κωνσταντακόπουλου και Olayan. Η Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσουν, από κοινού, μετά από εισήγηση των νομικών συμβούλων τους, για την εγκυρότητα των προσφορών που υποβλήθηκαν. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 24/5/212 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 25/5/212 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 26/11/13 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 17.5 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,2723 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής ,83 ευρώ. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει και σύμφωνα με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στις προέβη σε αγορά 8 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,45 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει ότι η Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση της περιόδου θα γνωστοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 213 μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της ιστοσελίδας της εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου του 213, το οποίο έληξε στις 3 Σεπτεμβρίου 213. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου INTRALOT το 9μηνο του 213 αυξήθηκε κατά 7,9% φτάνοντας τα 1,8 δισ. Ο κύκλος εργασιών χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους ευρώ 53, εκατ. διαμορφώθηκε το 9μηνο του 213 στα 1,133 δισ. σημειώνοντας αύξηση 13,2% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 22,6% και ανήλθαν στα 143,5 εκατ. Χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους ευρώ 5,9 εκατ., το EBITDA ανήλθε το 9μηνο του 213 στα 149,4 εκατ. μια αύξηση της τάξης του 27,7% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 23,3%, στα ευρώ 4,1 εκατ. και επηρεάστηκαν από συναλλαγματικές διαφορές ύψους 1,7 εκατ. Προσαρμοσμένα στις συναλλαγματικές διαφορές, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) θα είχαν φτάσει τα 5,8 εκατ. το 9μηνο του 213. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα,5 εκατ. επηρεασμένα από τις συναλλαγματικές διαφορές, ενώ προσαρμοσμένα στις συναλλαγματικές διαφορές, τα Καθαρά Κέρδη το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

37 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. 9μηνο του 213 θα έφθαναν τα 1,5 εκατ. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ανήλθαν στα 45,5 εκατ. το 9μηνο του 213. Οι Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 35,5 εκατ. σε σύγκριση με το 6μηνο του 213, κυρίως λόγω των επενδύσεων για την έναρξη νέων έργων (CAPEX) που συγκεντρώθηκαν το αντίστοιχο τρίμηνο και των εξόδων για την έκδοση ομολόγου υψηλής απόδοσης. Τέλος, η επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών στις ταμειακές ροές το Γ τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 6,2 εκατ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο Κύκλος Εργασιών για την περίοδο αυξήθηκε κατά 1,%, στα 12,8 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 68,4% στα 42,7 εκατ. από 25,3 εκ. το 9μηνο του 212. Τα Κέρδη μετά φόρων (EAT) αυξήθηκαν κατά 87,2%, στα 3,8 εκατ. από 16,5 εκατ. το 9μηνο του 212. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 213 ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 213, η πορεία της INTRALOT κατά τη διάρκεια του 9μηνου 213 αποτελεί συνδυασμό επιχειρηματικής ανάπτυξης και οικονομικής ευρωστίας. Σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά περίπου 8% και το EBITDA σημείωσε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 13,3% στο 9μηνο του 213, σε σύγκριση με 11,7% κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτό είναι το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο που βλέπουμε βελτίωση του περιθωρίου EBITDA, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική μας για συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων μας και επιλεκτικής συμμετοχής μας σε έργα υψηλών δυνατοτήτων. Επιπλέον, η βελτίωση του περιθωρίου EBITDA και των οικονομικών αποτελεσμάτων, παρά την επίδραση των ισοτιμιών τα τελευταία δύο τρίμηνα, αποδεικνύουν τη δύναμη της πραγματικής επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Κατά την άποψή μας, η επίδραση των ισοτιμιών είναι μια βραχυπρόθεσμη και προσωρινή κατάσταση που περιμένουμε να βελτιωθεί μέσα στα επόμενα τρίμηνα. Όσον αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, υπογράψαμε το τρίτο συμβόλαιο μας στην Ταϊβάν, για να προσφέρουμε υπηρεσίες αθλητικού στοιχήματος στον αδειοδοτημένο οργανισμό της χώρας για μία περίοδο 1 ετών. Το έργο αυτό σηματοδοτεί το τρίτο έργο που αναλαμβάνει μέσα στο 213 η INTRALOT στην Ταϊβάν, έχοντας προηγουμένως επιλεγεί ως τεχνολογικός πάροχος της Chinatrust Commercial Bank, καθώς επίσης και ως τεχνολογικός πάροχος για το αθλητικό στοίχημα. Στην Ελλάδα, η Κοινοπραξία Ελληνικά Λαχεία, στην οποία συμμετέχουμε, απέκτησε την 12ετή άδεια για να προσφέρει Κρατικά Λαχεία στη χώρα. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το Α τρίμηνο του 214. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι θα συμμετάσχουμε στο συγκεκριμένο έργο στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία που είχε το Ξυστό στη χώρα υπό τη διαχείριση της εταιρείας μας τη δεκαετία Τέλος, στην Τουρκία, η διαδικασία για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού άνω του 25% στην θυγατρική μας εταιρεία Bilyoner οριστικοποιήθηκε το Δ τρίμηνο, μία κίνηση που θα ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία μας στην αναπτυσσόμενη αγορά αθλητικού στοιχήματος της Τουρκίας. Η INTRALOT ανοίγει το δρόμο στον κλάδο τυχερών παιχνιδιών, με το όνομα της να είναι πλέον συνώνυμο με την καινοτομία. Πρόσφατα παρουσίασε το Mobile Lottery μία νέα προσέγγιση για τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται μέσω κινητού. Επιπλέον, το πρωτοποριακό μας σύστημα διασύνδεσης και εποπτείας βιντεολόττο igem πιστοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Gaming Standards Association (GSA). ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Δελτίο Τύπου Αύξηση κύκλου εργασιών Ομίλου και μητρικής Εταιρείας κατά 15,13% και 12,35% με πωλήσεις 77,14 εκατ. ευρώ και 55,69 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 3,57 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 2,85% και 2,57 εκατ.ευρώ μητρικής Εταιρείας αυξημένα κατά 23,99%. Υψηλός βαθμός άμεσης ρευστότητας Ομίλου και Εταιρείας, 23% και 213% αντίστοιχα. ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/23 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 27/6/212 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 9/7/212 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 219/192, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης 26ης Νοεμβρίου 213 προέβη, μέσω της «Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε αγορά 336 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,683 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 24,38 ευρώ. M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Συνεχίστηκε για 5ο στη σειρά τρίμηνο η άνοδος των οικονομικών μεγεθών της MLS Πληροφορική ΑΕ, η οποία βελτίωσε ουσιαστικά την οικονομική της εικόνα στους πρώτους εννέα μήνες του 213. Αναλυτικά, την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου της τρέχουσας χρήσης ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 6,9 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 21%, έναντι των 5,2 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 212. Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν άνοδο κατά 23% και ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 212. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 13% και διαμορφώθηκαν στα 3,62 εκατ. ευρώ έναντι 3,21εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου 212. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 19,1 εκατ., ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 2,64 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 146% σε σχέση με τα διαθέσιμα στις Μετά την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 9μήνου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS Πληροφορική ΑΕ Γιάννης Καματάκης δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η τριετία θα είναι πολύ συναρπαστική για την MLS. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο βάλαμε τις βάσεις με την ανάπτυξη των πρώτων μας ελληνικών καινοτόμων κινητών τηλεφώνων και tablets για μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέχεια. Οι ελληνικοί πλοηγοί MLS Destinator Talk&Drive κατέκτησαν την ελληνική αγορά με μερίδιο άνω του 5%, ενώ πουλιούνται σήμερα και σε άλλες έξι χώρες (Τουρκία, Χιλή, Μαρόκο, Κύπρο, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία). Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τα ελληνικά κινητά MLS iqtalk και τα ελληνικά tablets MLS iqtab να ακολουθήσουν επίσης εξαιρετική πορεία την επόμενη τριετία. Έχουμε εκπληκτικές καινοτομίες και νέα προϊόντα που αναπτύσσουμε και θα κυκλοφορήσουμε το επόμενο διάστημα στην αγορά με στόχο να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη: Making Life Simple (MLS)». Οι Οικονομικές Καταστάσεις και τα Στοιχεία και Πληροφορίες για το 9μηνο του 213 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( και στην ιστοσελίδα του Χ.Α ( BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου Έως καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου της εταιρείας και του ομίλου,θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( την Πέμπτη 28 Nοεμβρίου 213, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου έως θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 213 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

38 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση H Εταιρεία MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ ανακοινώνει με την παρούσα, σύμφωνα με τον ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 334/25 (σε συνδυασμό και προς την Απόφαση 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), ότι ο Παναγιώτης Τρουμπούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 26 Νοεμβρίου 213, σε αγορά 1. κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.36, Ευρώ. QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/6/212 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 21/12/212 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 26/11/213, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας «Eurobank EFG Equities», σε αγορά 3. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,6 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.818,48 ευρώ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ Δελτίο Τύπου Με ικανοποιητική αύξηση 47,72 %, εξελίχθηκαν οι πωλήσεις της μητρικής ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ και για το τρίτο τρίμηνο του 213. Συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών της μητρικής παρουσίασε αύξηση κατά χιλ, ή 43,85 %, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 6,37 εκατ. το 212, έκλεισε στα 9,12 εκατ. το 213. Στο ίδιο διάστημα τα κόστη προσωπικού, αμοιβές, παροχές & έξοδα τρίτων, αυξάνονται κατά 9 % ή 35 χιλ., οι αποσβέσεις κατά 1,6 % ή 16 χιλ. ενώ τα χρηματοοικονομικά κόστη κατά 27,7 % ή 283 χιλ.λόγω της χρέωσης των εξόδων οργάνωσης και διαχ/σης του κοινπρακτικού δανείου. Ομοίως ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση κατά 3.46 χιλ. ή 47,72 % έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού από 6,38 εκατ. το 212 έκλεισε στα 9,43 εκατ. το 213. Τα κέρδη EBIDTA της εταιρείας στο εννιάμηνο του 213 ανήλθαν στα2.875 χιλ. έναντι χιλ. το 212 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 128,72 %, ενώ τα αντίστοιχα του ομίλου ανήλθαν στα χιλ. το 213, έναντι χιλ. το 212, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 175,37 %. Τα προ φόρων αποτ/τα ήταν θετικά, για μεν την μητρική ανήλθαν στα 644 χιλ. έναντι ζημίας -658 χιλ. της περσινής περιόδου και τα αντίστοιχα του ομίλου, κέρδη 947 χιλ. έναντι ζημιών -831 χιλ. την αντίστοιχη περσινή χρήση. ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Ανακοίνωση Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25, ότι o κος Τάκης Κανελλόπουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 25/11/213 σε πώληση 15. κοινών μετοχών της Εταιρίας, αξίας 345.3,55 και την 26/11/213 σε πώληση 35. κοινών μετοχών της Εταιρίας αξίας ,93. M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν.3556 / 27 και την απόφαση 1/434/ της ΕΚ ότι την Τρίτη 26/11/213 ο κ.καματακησ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας πραγματοποίησε αγορά 9. μετοχών της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συνολικής αξίας ,12 ευρώ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις του Εννιαμήνου 213, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E διαμορφώθηκε στα χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 14,77% σε σχέση με το με το αντίστοιχο Εννιάμηνο του 212 ( χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 12,7 % έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 212 (5.187 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 757 χιλ. ευρώ (295 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 212). Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 14 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 581 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 212), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 473 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 655 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 212). Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 12,17 % σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο 212 (1.689 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 7,12% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 212 (4.18 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στις 721 χιλ. ευρώ (17 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 212). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 473 χιλ. ευρώ (ζημιές 313 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 212) ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 92 χιλ. ευρώ (ζημιές 346 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 212). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννιαμήνου 213, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Τα οικονομικά μεγέθη του εννιαμήνου 213, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανακοίνωσε η Εταιρεία «MEVACO Μεταλλουργική ABEE» την 27η Σεπτεμβρίου 213. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 18,91 εκατ. ευρώ έναντι 2,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας μείωση κατά 6,91%. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,91 εκ. ευρώ έναντι 3,53 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας πτώση κατά 17,7%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου, μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο σε κέρδη 465,95 χιλ.ευρώ έναντι 897,37 χιλ.ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 48,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1.75 εκ. ευρώ έναντι 2.8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας πτώση κατά 16,6%. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους για τον Όμιλο ανήλθαν σε κέρδη 3,3 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 653,9 χιλ.ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 9,35%, κυρίως λόγω της διόρθωσης των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 2% το 212 σε 26% στην χρήση 213, ποσού29,65 χιλ.ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

39 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. (Ν.411/213). Nα σημειωθεί ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου επηρεάσθηκαν αρνητικά και από τα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας «VENMAN A.B.E.E.» της οποίας μειώθηκε ο κύκλος εργασιών κατά 12,8%. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 13,95 εκ. Ευρώ έναντι 14,7 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 212 παρουσιάζοντας μείωση 5,1%. Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 2,28 εκ. Ευρώ έναντι 2,77 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 212 παρουσιάζοντας μείωση 17,8%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 331,23 χιλ. Ευρώ έναντι 737,55 χιλ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 212 παρουσιάζοντας μείωση 55,9%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 1,37 εκ. Ευρώ, έναντι 1,6 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 14,33%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές 76,93 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, έναντι κερδών 534,31 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα την αντίστοιχη περίοδο. Σημειώνεται ότι στους φόρους της τρέχουσας περιόδου καταχωρήθηκε ποσά 256,46 χιλ. Ευρώ που αφορά προσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων από 2% σε 26%, λόγω μεταβολής των φορολογικών συντελεστών από , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 411/213. Η ανωτέρω μείωση ήταν αποτέλεσμα των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή αγορά και κυρίως της σημαντικής κάμψης των πωλήσεων της Εταιρείας στον κλάδο κατασκευής μεταλλικών μερών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), λόγω του δυσμενούς κλίματος που δημιουργήθηκε στην αγορά των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα εξ αιτίας της νέας νομοθεσίας. Η Εταιρεία κάλυψε μέρος των εν λόγω απωλειών των πωλήσεων με στροφή προς τις αγορές του εξωτερικού για νέα προϊόντα και νέους τομείς δραστηριότητας (ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς της κατασκευής ηλεκτρονικών αντικεραυνικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, ο τομέας περιβαλλοντικής προστασίας από ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και ο τομέας κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων για τρένα). ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΑΕΓΕΚ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( και του ΧΑ ( των Στοιχείων και Πληροφοριών ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 213 και των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου 213 που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, θα γίνει την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 213, αντί της Πέμπτης 28 Νοεμβρίου 213, όπως είχε αρχικά (στις ) ανακοινωθεί σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας. ΟΤΕ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 334/25 και την Απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι του γνωστοποιήθηκε την η κάτωθι πώληση μετοχών του ως εξής: Ο κ. Tαγάρας Θεοφάνης, Προϊστάμενος Τμήματος της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΟΤΕ ΑΕ πώλησε 637 μετοχές συνολικής αξίας 5.682,4. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Ανακοινώνεται ότι την 26η Νοεμβρίου 213 η σύζυγος του Κου Ιωάννη Δημάκη, προέβη σε αγορά μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 7.2. Ο Κος Ιωάννης Δημάκης είναι Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. και, ως εκ τούτου, πρόσωπo υπόχρεo να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους ότι οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις και τα Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου 1/1/213-3/9/213 θα είναι διαθέσιμα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 213, στην εταιρική ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Περιόδου θα είναι αναρτημένα στην εταιρική της ιστοσελίδα καθώς και στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου αύριο Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 213. Στις ίδιες ιστοσελίδες θα είναι αναρτημένες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανακοίνωση Tην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 213, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα αναρτηθούν στην νόμιμα καταχωρημένη εταιρική ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( οι «Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις» και τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της περιόδου 1/1/213-3/9/213 της εταιρείας «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Aνακοίνωση Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/27, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25, ότι ο Διευθυντής τομέα Αμερικής κ. Αριστείδης Παπαδόπουλος, προέβη την 22/11/213 σε πώληση 2 κοινών μετοχών, συνολικής αξίας ευρώ 4.419,8. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Aγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,679 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.714,77 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

40 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Aνακοίνωση Η εταιρεία UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποιεί, μετά από σχετική ενημέρωση, ότι: O κος Αντώνιος Σβορώνος του Παναγή, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, προέβη στη συνεδρίαση της σε πώληση 5. μετοχών με μέση τιμή,385 Ευρώ (που αντιστοιχούν σε 5. δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας Ευρώ και πλέον το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει κατήλθε σε 5,36% των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας μας. Σημειώνεται ότι ο κος Αντώνιος Σβορώνος έχει ασκήσει 45. δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας μας και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα του αναλογούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αύξησης του κεφαλαίου που προβλέπεται από την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του ΚΝ219/192 θα είναι 7,89%. O κος Ορφέας Μαυρίκιος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, προέβη στη συνεδρίαση της σε πώληση 5. μετοχών με μέση τιμή,385 Ευρώ (που αντιστοιχούν σε 5. δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας Ευρώ και πλέον το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει κατήλθε σε 2,43% των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας μας. Σημειώνεται ότι ο κος Ορφέας Μαυρίκιος έχει ασκήσει 45. δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας μας και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα του αναλογούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αύξησης του κεφαλαίου που προβλέπεται από την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του ΚΝ219/192 θα είναι 22,%. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.334/25 και της απόφασης 3/347/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς επίσης σύμφωνα με τον Ν.3556/27 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.45 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT,Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας μακροχρόνιας διάρκειας. 2. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας μεσοπρόθεσμης διάρκειας. 3. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/11/213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25/11/213, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι,Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/11/213,δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15/11/213, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

41 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 22/11/213, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21/11/213, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9. π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας μακροχρόνιας διάρκειας. 2. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας μεσοπρόθεσμης διάρκειας. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/11/213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25/11/213, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι,Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

42 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. 13/11/213,δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15/11/213, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 22/11/213, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21/11/213, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1. π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας μακροχρόνιας διάρκειας. 2. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας μεσοπρόθεσμης διάρκειας. 3. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/11/213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25/11/213, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι,Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

43 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/11/213, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15/11/213, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 22/11/213, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21/11/213, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ ΕΤΕΜ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.15 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας μακροχρόνιας διάρκειας. 2.Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας μεσοπρόθεσμης διάρκειας. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/11/213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 25/11/213, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

44 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι,Τ.Κ ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρίας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 13/11/213,δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15/11/213, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 22/11/213, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21/11/213, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 22/11/213, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθενται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι Τ.Κ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/213, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.3 π.μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα. ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1.Έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας μακροχρόνιας διάρκειας. 2.Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας μεσοπρόθεσμης διάρκειας. 3.Παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων υπέρ της 99,99% θυγατρικής εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.», προς εξασφάλιση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως ευρώ εκδόσεως της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε». 4.Επικύρωση εκλογής προσωρινών Συμβούλων. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23/11/213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 25/11/213, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/1922, όπως ισχύει, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: ( ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση την , ημέρα Σάββατο και ώρα 1: π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών. 2. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β του κ.ν.219/ Ανακοίνωση των από και αποφάσεων του Δ.Σ. για την αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από ισάριθμα νέα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και τον κ.ν.219/ Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

45 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Δεκεμβρίου 213, ημέρα Σάββατο και ώρα 1: π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 219/192 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΕΔΡΑΣΗ - Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 3/11/213, ημέρα Σάββατο και ώρα 1:, στην έδρα της Εταιρίας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης με τις σχετικές εκ του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 219/192. Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 219/192. Θέμα 8ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 9ον: Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/28. Θέμα 1ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών. Θέμα 11ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης. Θέμα 12ον: Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Δεκεμβρίου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14: στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 Α του Κ.Ν. 219/2, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Νοεμβρίου 213 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 25ης Νοεμβρίου 213 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 27η Νοεμβρίου 213. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α' του Κ.Ν. 219/2, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους κειμένου της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, όπου παρατίθενται αναλυτικά (α) τα Δικαιώματα Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 213 καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής, (β) η Διαδικασία για την Άσκηση του Δικαιώματος Ψήφου μέσω Αντιπροσώπου και (γ) τα Δικαιώματα Μειοψηφίας, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού (τμήμα μετόχων της Εταιρίας υπεύθυνος κ. Βασίλης Ραγκαβάς) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας F.H.L. I. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

46 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6/12/213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1: π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοστσάνης της ΠΕ Δράμας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1. Λήψη απόφασης περί μεταβολής του τρόπου τήρησης των βιβλίων της εταιρείας εντός της χρήσης 213 από τους κανόνες και τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας στους κανόνες και αρχές των Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π. 2. α. Λήψη απόφασης περί αλλαγής του διακριτικού τίτλου της εταιρείας (ήτοι από «F.H.L. MANIFACTURING - TRADING CO S.A.» σε «F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES GRANITES SA»). β. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας. 3. Παροχή ειδικής άδειας από την Γ.Σ. για την εκμίσθωση του βορειοδυτικού διαιρετού τμήματος έκτασης 15. τ.μ. του υπ αριθ. 41α αγροτικού τεμαχίου συνολικής έκτασης 6. τ.μ., κείμενου στο Βιοτεχνικό Πάρκο του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας, στην εδρεύουσα στο Δήμο Δράμας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JVS ARROW INTERNATIONAL». 4. Έγκριση κεφαλαιοποίησης αποθεματικών του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 ν 4172/ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση των: α) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 261/98 ποσού ,92, β) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1892/9 ποσού ,41, γ) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1828/89 ποσού 9.899, και δ) αποθεματικού φορολογηθέντος με βάση το ν. 4172/213 ποσού ,4, ήτοι συνολικού ύψους ,37 και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας,92 ευρώ, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 3 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του. 6. Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από,92 ευρώ σε 1,15 με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση σε μετοχές (reverse split: 8 νέες για κάθε 1 παλαιές). Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Δεκεμβρίου 213, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9: π.μ. στην ως άνω έδρα της Εταιρείας και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 219/192, ως ισχύει. Βάσει της διάταξης του άρθρου 26 παρ. 2β του Ν. 219/192, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3884/21 (ΦΕΚ Α 168/ ), η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋπο. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. II. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις δηλ. δέκατρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας που αναγράφεται κατωτέρω, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

47 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: (υπόψη υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετόχων: κα. Σίντου Αθανασία) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: / IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας και η Εταιρία θα το αποστέλλει ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει. V. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9/12/213, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1. π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (6.,) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά,8 Ευρώ (από,56 Ευρώ σε,48 Ευρώ) και επιστροφήκαταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2η Δεκεμβρίου 213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1. π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται είτε με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της , και η σχετική βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 219/192, οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις , δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

48 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και στην περίπτωση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκείτον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ανεμώνης αριθ. 4, Αχαρνές Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη και νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 12/12/213, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:3 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρίας, εντός του καταστήματος της Ηλεκτρονικής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 16, Παράδεισος Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Υποβολή για έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 23ης εταιρικής χρήσης από μέχρι Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 23ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από έως και μη διανομή μερίσματος. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης από μέχρι Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από μέχρι και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Ανακοίνωση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Λήψη απόφασης για μετατροπή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών ( ) σε κοινές κατόπιν σχετικού αιτήματος των προνομιούχων μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ως άνω εταιρικής πράξης. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27/12/213, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:3 μμ, και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 1/1/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:3 μμ, στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 219/192, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 3884/21 και ισχύουν σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε κοινή μετοχή της Εταιρίας παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων, που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης από την «Ε.Χ.Α.Ε.» ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

49 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/12/213 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της 7/12/213 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής του ιδιότητας πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και την 9/12/213. Για τη συμμετοχή στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 27/12/213, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την 23/12/213 (Ημερομηνία Καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτών πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24/12/213. Για τη συμμετοχή στην Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 1/1/214, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης αυτής, ήτοι κατά την 6/1/214 (Ημερομηνία Καταγραφής Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας αυτού πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία, το αργότερο μέχρι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της ως άνω Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 7/1/214. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις άνω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/2, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων: Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Διατάξεις του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την δι' αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι, δεν έχουν ισχύ. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώριση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 9/12/213. Η Εταιρία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( στο διαδίκτυο, το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στη διεύθυνση Εθν. Μακαρίου 2 Περιστέρι Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Παναγιώτα Σπύρου) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικών αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων - 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/12/213 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και την 27/11/213. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 29/11/213 και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192). 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/12/213, ήτοι το αργότερο μέχρι την 6/12/212, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/12/213 ήτοι μέχρι και την 5/12/213 (άρθρο 39 παρ. 2 του Κ.Ν. 219/192). 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/12/213, ήτοι μέχρι και την 6/12/213, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 219/192. 4) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/12/213, ήτοι μέχρι και την 6/12/213, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

50 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 219/192). 5) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/12/213 ήτοι μέχρι και την 6/12/213 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 5 του Κ.Ν. 219/192). Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. δ. Διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα: Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192, θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 2 στο Περιστέρι Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Σπύρου Παναγιώτα) και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( ΟΤΕ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18/12/213, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16., στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Κηφισίας 99, Μαρούσι. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/28. Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης / διαμονής στο εσωτερικό μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 219/192 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 214 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών» / Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων. Τροποποίηση Σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα παραπάνω θέματα, θα συνέλθει η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3η Δεκεμβρίου 213, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16. στον ίδιο χώρο, και επί μη επίτευξης κατ αυτήν απαρτίας θα συνέλθει η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιανουαρίου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 16. στον ίδιο χώρο. Νεότερες προσκλήσεις για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις δεν θα δημοσιευθούν, ενώ τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης θα είναι τα προαναφερθέντα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 28α του ΚΝ 219/192, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την «Ημερομηνία Καταγραφής» (άρθρο 28α του Κ.Ν. 219/192), ήτοι κατά περίπτωση: (α) Την 13η Δεκεμβρίου 213, δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, (β) Την 26η Δεκεμβρίου 213, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ή (γ) Την 1η Ιανουαρίου 214, δηλαδή κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα αυτού. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε. ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας πρέπει να έχει περιέλθει στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Σταδίου 15, Αθήνα, 1ος όροφος) το αργότερο την Τρίτη (3η) ημέρα πριν από την (αρχική) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 213 ή μέχρι και την 27η Δεκεμβρίου 213 για την Α Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ή μέχρι και την 11η Ιανουαρίου 214 για την Β Επαναληπτική της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μετόχου προς τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 219/192, αυτός μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση (αρχική και κάθε επαναληπτική). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων του. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Μέτοχος που κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, δύναται να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές του που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής και κάθε επαναληπτικής). Η Εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της το έντυπο που οφείλει να χρησιμοποιεί ο μέτοχος για τον ορισμό του/των αντιπροσώπου/ων του. Το έντυπο αυτό, κατατίθεται, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας (Σταδίου 15, Αθήνα, 1ος όροφος) ή αποστέλλεται στο Fax: , τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: (χωρίς χρέωση), , , Όταν μέτοχος χορηγεί σε Τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία. Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευσηχωρίς φυσική παρουσία στο χώρο διεξαγωγής της ούτε η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

51 ΕΤΟΣ 134ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 225 ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 213 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. από το μέτοχο αυτόν, β) Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) Είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης αυτής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ, δ και ε, το κείμενο των τυχόν εγγράφων, σχεδίων αποφάσεων και εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δικαιώματος ψήφου θα διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας (Σταδίου 15, Αθήνα, 1ος όροφος). ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

52 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών Ονομαστική αξία έκδοσης Σημερινό επιτόκιο Ημερ. λήξης Διάρκεια (έτη) Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Κοινό Προτιμησιακό Μον. Διαπρ. Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Κατωτ Ανωτ κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία Ελαχ έτους Μεγ έτους 4,15, /3/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) 79. 6/11/ Α 27/11/ ,794, /7/ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /7/ Α 27/11/ ,849, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (ΜΟΔ).85 23/8/ Π 27/11/ ,156, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (ΜΟΔ) 1. 23/8/ Α 27/11/ Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι). Οι τιµές συναλλαγών των οµολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) της ονοµαστικής τους τιµής. Όλα τα οµόλογα έχουν Ονοµαστική Αξία εκπεφρασµένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά). * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

53 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομ. αξία Σημερινό επιτόκιο Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ημερ/νία Λήξης [1] Διάρκεια (έτη) Σημείωση Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος Μον. Διαπρ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Κατωτ Ανωτ κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, --- 1,5, 1,..97 FLR Πργμ/36 1/8/ /2-1/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-1,762-1, --- 5,187,186 1,. 1.6 FLR Πργμ/36 21/5/ /11-21/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,734-1, ,3 1, FLR Πργμ/36 23/7/ /1-23/ ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,18-1, --- Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι) Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας,1 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 1 ευρώ. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. [1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου. Ενότητα 5, 1/1

54 Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Ομόλογα σε Κυκλοφορία Νόμισμα / Ελάχιστη διαπργ. Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Μονάδα διαπρ/σης Ημερ/νία Έκδοσης Διάρκεια (έτη) Σημερινό επιτόκιο Υ.Δ.Τ σε Ομόλογα Τελευταία τιμή προηγ. Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ.Ημερομηνία 1,, EUR / 1 21/ /7/ FLR 36 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /4/ Νομικών Προσώπων και Eταιρειών σε Συνάλλαγμα και Euro GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε ,746 GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά /2/ Π 5/2/ Συναλλαγές σε τμχ Ελάχιστο ζωής Μέγιστο ζωής Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 1 Ευρώ. * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

55 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών (ετήσιας διάρκειας) Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομαστική αξία Αρχικό Επιτόκιο Τρέχον Επιτόκιο Ετήσιος Τόκος Ημερομηνία Έκδοσης Σημείωση Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Μον. Διαπρ. Ετήσιες Ανανεώσεις Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ. 342, /1/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Α ,15 1, /11/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,446 1, /5/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,117 1, /5/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,787 1, /8/ ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Σημειώσεις Ομολόγων Οι ετήσιες ανανεώσεις των Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένες των φόρων (καθαρά επιτόκια). Για τα ομόλογα έκδοσης μέχρι και 31/1/213 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί. Ενότητα 5, 1/1

56 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-326 (21) (21) (21) ARGUS STOCKBROKERS LTD a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ ΓΡ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) ATLANTIC SECURITIES LIMITED a a ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-4454 (+35722) ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21)-3669 (21) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ (21) (21) AXIA VENTURES GROUP LTD a a Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικό Εκκαθ/στικό a Άμεσο Εκκαθ/στικό AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH a a KING EDWARD STREET 2, LONDON (+442) (+442) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a a ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΗΤΡOΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3368 (21) CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD a a CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A. a a 9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ 33 () CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED a a ONE CABOT SQUARE, LONDON DEUTSCHE BANK A.G. a a THEODOR-HEUSS-ALLEE 7, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-372 (21)-3721 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (21) (21) GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD a a ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7171 (+35722) GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD a a CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8986 (+35722) MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. a a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΖΩΡΤΖ 5, ΑΘΗΝΑ (21)-339 (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 1/3

57 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Άμεσο Εκκαθ/στικό PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. a a a ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ a a ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-5542 (+35722) SOCIETE GENERALE S.A. a a a Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ (+33) (+33) SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ a a a ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ (21) (21) THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO) a a ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8818 (+35722) UBS LIMITED a a FINSBURY AVENUE 1, LONDON (+442) (+442) Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ a a a a ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6975 (21) ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ a a Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 8-88, ΑΘΗΝΑ (21)-923 (21) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔ. PROBANK ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ (21)-3341 (21) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-51 (+35722)-511 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a a Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) (21) ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) 8173 (21) Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a AΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Θ.Σ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 7, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ (21) (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 2/3

58 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Άμεσο Εκκαθ/στικό ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a a ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ (21)-871 (21) ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3367 (21) ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21)-3756 (21) Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a a ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2, ΑΘΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ Α. ΜΕΤΑΞΑ 46Β, ΓΛΥΦΑΔΑ (21)-3725 (21) ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6965 (21) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ a a ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7433 (+35722) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (21)-3337 (21) ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (35722) (35722) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. a a ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-3335 (21) (21) (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 3/3

59 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. BYTE COMPUTER (ΚΟ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FRIGOGLASS (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. INTRAKAT (KO) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΗ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΤΟΝ (KΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Σε Αναστολή 2/2/213 1/1/24 Σε Αναστολή 2/1/213 1/1/24 13/12/212 1/1/24 11/2/213 1/1/24 Σε Αναστολή 2/1/213 1/1/214 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 4/8/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/213 1/1/24 29/4/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/8/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 27/12/212 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 18/7/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 18/7/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 26/3/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 28/2/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 3/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 Κύρια Αγορά 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Ενότητα 6, 1/2

60 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής ΟΠΑΠ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΕ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 1/12/212 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 25/11/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 16/9/213 1/1/24 2/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 16/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 28/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 14/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Ενότητα 6, 2/2

61 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ημερομηνία Υποβολής [1] Επωνυμία Λόγος Υποβολής [2] Υπόχρεος Ιδιότητα Υποχρέου Σχέση με τον Υπόχρεο Ημερομηνία Συναλλαγής Αγορά Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Φύση Συναλλαγής [3] Είδος Χρηματ/κού μέσου Παρατηρήσεις [4] 27/11/213 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Α ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9, 29, Α Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Α ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Ο Ιδιος 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1, 1,36. Α Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ Διευθ.Σύμβουλος Ο Ιδιος 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5, 19,25. Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5, 19,25. Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 2/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1,28 9,548.8 Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 55 43,549. Π ΣΜΕ σε μετοχές 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 13 9,997. Α ΣΜΕ σε μετοχές 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 34 26,52. Α ΣΜΕ σε μετοχές 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3,5 27,361. Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7,364 58,16.1 Α Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Β ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1, 78,876.1 Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE Β GRIMALDI EMANUELE Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 25/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ Α Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE Β GRIMALDI EMANUELE Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4,5 8, Α Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ Β ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων Σύζυγος 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1,125 7,2. Α Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 25/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15, 345,3.55 Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 26/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 35, 771, Π Μετοχή (Κοινή) 27/11/213 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 22/11/213 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2 4,419.8 Π Μετοχή (Κοινή) Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών [1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α. [2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα. [3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση. [4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης. Ενότητα 6, 1/1

62 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. FTSE/Χ.Α. Large Cap (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5, Χρηματικός Διακανονισμός) % Δεκέμβριος % , % 12,279, % 5,632.12% Ιανουάριος % % 322, % % Φεβρουάριος % , % % Μάρτιος % % 79, % % Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 Ενότητα 7, 1/1

63 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος , % 142, % 32, % Μάρτιος % % 3, % 3, % Ιούνιος % Σεπτέμβριος 214 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 33, % % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 52, % % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 52, % % Μάρτιος 214 Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 FRIGOGLASS (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 59, % 1, % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 JUMBO (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 725, % 2, % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % , % 52, % 18, % Μάρτιος % % % % Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 5, % 14, % Μάρτιος % ,895.% Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 Ενότητα 7, 1/4

64 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΔΕΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % , % 1,783, % 3, % Μάρτιος % % 6, % % Ιούνιος % % % 25.% Σεπτέμβριος 214 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % , % 2,18, % 1, % Μάρτιος % % 54, % % Ιούνιος % % % 33.% Σεπτέμβριος 214 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 28, % 3,593.67% Μάρτιος % % % 99.% Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 76, % 2, % Μάρτιος % , Ιούνιος % % % Σεπτέμβριος 214 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 122, % 1, % Μάρτιος % Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 34, % % Μάρτιος % % Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 28, % 4, % Μάρτιος % % Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 94, % 1,3 6.96% Μάρτιος % Ιούνιος % , % Σεπτέμβριος 214 Ενότητα 7, 2/4

65 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 11 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 184, % 2,173.32% Μάρτιος 214 Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 215, % 13,713.68% Μάρτιος % % 29, % 1, % Ιούνιος % % 58, % % Σεπτέμβριος 214 ΟΛΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 145, % % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΟΠΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % , % 2,559, % 4, % Μάρτιος % % % 2.% Ιούνιος % % 91, % % Σεπτέμβριος 214 ΟΤΕ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % , % 1,584, % 8, % Μάρτιος % % 2, % % Ιούνιος % Σεπτέμβριος 214 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % , % 1,645, % 26, % Μάρτιος % % % % Ιούνιος % % Σεπτέμβριος 214 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 2, % 2, % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 1, % 1, % Μάρτιος Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 Ενότητα 7, 3/4

66 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 14 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 26, % 2, % Μάρτιος 214 Ιούνιος 214 Σεπτέμβριος 214 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 999, % % Μάρτιος % % 8, % % Ιούνιος % % % 4.% Σεπτέμβριος 214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Δεκέμβριος % % 4, % 3, % Μάρτιος % % Ιούνιος % Σεπτέμβριος 214 Ενότητα 7, 4/4

67 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , Ενότητα 7, 1/3

68 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης , ,5 Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: 68 3,84 134, ,42 61, , , Ενότητα 7, 2/3

69 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 1/8

70 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΔΕΗ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: , Ενότητα 7, 2/8

71 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Ενότητα 7, 3/8

72 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: , , , Ενότητα 7, 4/8

73 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΠΑΠ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων:. 1, Ενότητα 7, 5/8

74 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΤΕ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 6/8

75 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Δεκέμβριος 213 Ιανουάριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 7/8

76 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΣΑΠ ΣΕ ,664 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ,7 1.% 6.% 1.% , ,56. 64,875 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,264 3.% 3.% 3.% 1 2 4, % 3.% 3.% , EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% 1 5 1, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ FRIGOGLASS (KO) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.5% , INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ INTRAKAT (KO) ΣΑΠ ΣΕ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ JUMBO (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ,744 1.% 1.% 1.% ,. 7 KLEEMAN HELLAS (KO) ΣΑΠ ΣΕ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , % 5.7% 5.7% , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΣΑΠ ΣΕ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΑΠ ΣΕ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ REDS (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΣΕ --- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΔΕΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,237 9.% 7.5% 9.% ,24. 1, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΣΑΠ ΣΕ , ,183 6.% 5.% 6.% , 1,8,. 7,346 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,154 3.% 3.% 3.% , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,68. 2,229 1, Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 1/3

77 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,81 3.% 3.% 3.% , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,24 3.% 3.% 3.% , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,675 3.% 3.% 3.% , ΟΤΕ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , % 3.% 3.5% 3 1,38 1,226,82. 2,665 3.% 3.% 3.% , ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΣΕ --- ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,315 7.% 5.% 7.% ,2. 6, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΣΕ --- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 9.% , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 2/3

78 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,1 3.% 3.% 3.% , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 3/3

79 Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α Διυλιστήρια Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Βασικά Χημικά Εξειδικευμένα Χημικά Αλουμίνιο Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Χάλυβας Ορυχεία Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Κατασκευές Υλικά Συσκευασίας Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Θαλάσσιες Μεταφορές Υπηρεσίες Μεταφορών Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Προμηθευτές Βιομηχανίας Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Αναψυκτικά Γεωργία & Αλιεία Τρόφιμα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Έπιπλα Κατασκευή Κατοικιών Παιχνίδια Ρουχισμός & Αξεσουάρ Υποδήματα Είδη Προσωπικής Φροντίδας Καπνός Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικός Εξοπλισμός Φαρμακευτικά Προϊόντα Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Εμπόριο Ενδυμάτων Γενικό Εμπόριο Οικιακός Εξοπλισμός Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Διαφήμιση Εκδόσεις Αεροπορικές Εταιρείες Τυχερά Παιχνίδια Ξενοδοχεία Υπηρεσίες Αναψυχής Εστίαση Ταξίδια & Τουρισμός Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Συμβατικός Ηλεκτρισμός Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Ύδρευση Τράπεζες Μεσίτες Ασφαλίσεων Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρείες Επενδύσεων Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδίκτυο Λογισμικό Υλικό Υπολογιστών Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 11 - Δ.Α.Κ. Παράρτημα Α, 1/1

80

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα