Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15

2 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Πίνακας Περιεχομένων Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 3, 25, 2, 15, 1, 5, Ιουλ.9 Ιουλ.1 Ιουλ.11 Ιουλ.14 Ιουλ.15 Ιουλ.16 Ιουλ.17 Ιουλ.18 Ιουλ.21 Ιουλ.22 Ιουλ.23 Ιουλ.24 Ιουλ.25 Ιουλ.28 Ιουλ.29 Ιουλ.3 Ιουλ.31 Αυγ.1 Αυγ.4 Αυγ.5 Αυγ.6 Αυγ.7 Αυγ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 158, , , % 72, % 1, % 6, , Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 68,989 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 55,99.33% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 288, % σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 12, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ % σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 251, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 132, Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 26, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % -2, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 7, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 141, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 39, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 8, Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 11, , , % 2, ,759 1,688 29, % 12 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 34, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 2, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 42, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 3, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 8, 75, 7, 65, 6, Ιουλ.24 Ιουλ.28 Ιουλ.3 Αυγ.1 Αυγ.5 Αυγ Ιουλ.24 Ιουλ.25Ιουλ.28Ιουλ.29 Ιουλ.3Ιουλ.31 Αυγ.1 Αυγ.4 Αυγ.5 Αυγ.6 Αυγ.7 Αυγ.8 64, 63, 62, 61, 6, 59, 58, Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 7/8/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 8/8/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 8/8/214 7/8/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1, , % 1, , , , FTSE/Χ.Α. Large Cap % FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1, , % 1, ,41.19 FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1, , % 1, ,46.66 FTSE/Χ.Α. Mid Cap , % , , % % -6.97% -9.86% % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, , % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % , % Δείκτης FTSE Med 5, , % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, , , ,998.7 FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης % FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , , , FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1,22.6 1, % 1, , % -13.5% % -6.35% FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, , % 1, , % FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1, , % 1, ,14.3 1, , % FTSE/Χ.Α. Τράπεζες % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, , % 1, , , , % FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3, , % 3, , ,9.34 4, % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 5, , % 5, , , , % FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6, , % 6, , , , % FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2, , % 2, ,75.1 2, , % FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Χημικά 5, , % 5, , , , % FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία % , % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3, , % 3, , , , % FTSE/Χ.Α. Υγεία % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 7/8/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 8/8/214: -3.72% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 8/8/214: -3.41% 25,, 4 3,5, 114 2,, 15,, ,, 2,5, 2,, ,, 5,, ,5, 1,, 5, Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 31 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 92 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 8/8/214: -4.3% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 8/8/214: -3.75% 1,8, 18 5,, 2 1,6, 175 4,5, 195 1,4, 17 4,, 19 1,2, 1,, 8, 6, ,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, , 145 1,, 16 2, 14 5, 155 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 135 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 15 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 8/8/214: -.85% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 8/8/214: -2.39% 12, , 315 1, , 31 8, , 8, , 4, , 4, , , 285 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 126 Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ 28 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 24 / 98 / / 84 / 9 2 / 2 / 3 1 / 6 / 7 / 3 / / 3 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 65, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 141, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 132, , , ,249,574 98,596,276 2,653,298 33,759 33, , , ,253, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών 95,761,247 88,24,174 2, ,876 15,6 95,219,31 12, ,374 5,298 93,966,3 12, ,374 5,298 Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 29,419 27, , , , , , , ,162,54 5,724,35 4,324,35 1,4, 1,849 1,496 1,494 2 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 2 / 5 / 1,159 39,126 1,764, % Ασφάλειες / / % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 7 / 9 / 2 1, ,722 1,741, % Δ.Α.Κ. / 3 / 11 5,298 18,36.6.1% Εμπόριο / 2 / ,73 3,715, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 2 / 13 / 2 2, ,43 4,124, % Μέσα Ενημέρωσης 1 / / 3 1 5, 2,4.53.% Πετρέλαιο & Αέριο / 2 / 1 1, ,289 2,746, % Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 6 / 7 / 2 1, ,728 5,139, % Πρώτες Ύλες 4 / 7 / 1, ,474 2,295, % Ταξίδια & Αναψυχή / 7 / 4 2,872 1,497,466 13,916, % Τεχνολογία 1 / 9 / ,342 81, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 2,217 1,473,62 13,789, % Τράπεζες / 1 / 12,68 91,513,267 72,75, % Τρόφιμα & Ποτά 1 / 1 / ,723 1,, % Υγεία / 2 / ,422 39, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / 5 / 1,916 76,21 6,51, % Χημικά / 4 / ,245 6, % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / 2 / 2,442 2,291,12 3,218, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΟΛΘ (ΚΟ) % # F.G. EUROPE (ΚO) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 23, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 18, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 15, % ΟΤΕ (ΚΟ) 13, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 12, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 9, % JUMBO (ΚΟ) 3, % FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 3, % ΔΕΗ (ΚΟ) 3, % ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 2, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) % ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) % ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) % J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) % ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) % ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 31,2, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 26,647,68-1.3% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 18,534, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 8,184, % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1,939, % ΟΤΕ (ΚΟ) 1,473, % ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,399, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1,23, % ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 435,3-5.98% JUMBO (ΚΟ) 396, % Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες 1,14 1,979 55,99 18,744,937.5 FTSE/Χ.Α. Large Cap 1,14 1,979 55,99 18,744,937.5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,961 21,64 288,459 6,679, ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 172 5,198 36,796 32,692.8 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,334. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,19. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,792 87,836. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 39 1,518 66,38 46,46.6 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,74. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,517. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,877. FRIGOGLASS (KO) ,167 39,68. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ,8. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) , ,86.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ,688 26,166. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,172 25,967. JUMBO (ΚΟ) ,2. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,49 26,145.1 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,913. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,235. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ,945. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 193 3,674 37, ,63. ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,76. ΟΤΕ (ΚΟ) 259 1,111 16,143 1,39,1. ΟΛΠ (ΚΟ) ,888. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 159 4,57 29, ,83. ΔΕΗ (ΚΟ) , ,664. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,113 2,29. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,771 14, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,184. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,53. Δικαιώματα σε Δείκτες , ,125. FTSE/Χ.Α. Large Cap , ,125. Δικαιώματα σε Μετοχές 662. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ). ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 51. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1. ΟΤΕ (ΚΟ) 7. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) 45. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου 1 1, 251, ,. Stock Reverse Repos 1 1, 25, ,. Stock Repos 219,559. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 6,741. Συνολική Δραστηριότητα 3,29 34,25 68,989 26,358,829.2 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 245,748,459 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /8/ , , ,88, ,64,59 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /8/ ,935, ,243, ,688, ,143,83,533 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /8/ ,92, ,987, ,393, ,417, /5/21 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /8/ , ,681, , ,178, /4/21 18/12/213 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /8/ , ,, 1. 1/8/27 7/4/2 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) # /7/ , ,,.4 3/6/29 12/7/213 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.152 7/8/ , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /8/ , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /8/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /3/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) #.21 7/8/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /8/ , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /7/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /8/ , ,376, /5/25 18/8/211 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /8/ , , ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /8/ , ,462, /8/211 2/1/29 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,418, /6/213 27/6/212 ΓΕΚΕ (ΚΑ) /7/ , ,6, /7/214 21/1/2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) /8/ , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /8/ ,36 7 4,73. 31, ,, /7/213 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) /8/ ,414 1,23 3,74, ,324, ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) #.23 7/8/ , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) /8/ , ,533,149, /5/28 24/5/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) /8/ ,184,928 2,152 18,3, ,88, ,848, /8/213 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , , ,25,.56 26/7/21 16/6/1999 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /8/ , ,748, /12/25 13/12/26 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /8/ , , , ,435, 1. 7/7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) /8/ , , , ,1, /5/214 7/7/2 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) # /8/ , , , ,23,.3 11/8/21 28/8/213 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) #.613 7/8/ ,1 11 5, , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /8/ , ,828,13.5 7/7/21 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) /8/ , ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /8/ ,3 96 1,456, , ,864, /3/214 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /8/ ,575 1,213 1,822,84.8 1,574, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 65,368, /6/213 16/7/214 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) /8/ (6) ,544 1,396 2,448, , ,667,.3 22/7/214 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , , , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /8/ ,3 2 2, , ,5, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) /8/ , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) #.258 7/8/ , ,9, /6/28 26/6/2 ΕΤΕΜ (ΚΑ) /8/ , , ,3, /8/213 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) /8/ , , , ,5, /5/214 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /8/ , ,86, , ,53, /7/213 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /8/ , ,959,9.6 2/6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /8/ , , , ,155, /7/21 16/7/28 ΙΑΣΩ (ΚΟ) /8/ , , , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /8/ , , , ,58, /8/212 1/1/213 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , ,,.88 15/5/29 7/12/21 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /8/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) /8/214 -(6) , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) #.337 7/8/ , , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /8/ , , , ,948, /7/29 31/12/21 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /8/ , ,714, ,841, ,5,.48 25/6/21 1/2/214 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /8/ , ,742, /8/214 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /8/ , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /8/ , , , ,22, /7/24 5/8/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) #.531 7/8/ , ,9.46 7, ,7, /5/214 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /8/ , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) /8/ , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /8/ , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) # /7/ , ,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /8/ ,45 5 4, , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /8/ , , , ,65, /7/29 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) /8/ , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /8/ , ,474, /8/28 3/1/214 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /8/ , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /7/ , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) /8/ (6) ,83. 45, ,939, /7/23 3/1/22 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /8/ , ,321, /8/27 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /6/ , ,16, /8/213 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /3/ , ,734, /7/27 7/1/211 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /8/ , ,125, /6/21 2/8/211 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /8/ , , Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 9,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /7/ , ,95, /6/214 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /8/ , ,1, , ,7,.59 2/6/29 24/7/212 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,782, /6/214 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /8/ (6) , , , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) #.3 7/8/ , ,588, /6/25 17/8/211 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,842, /7/29 12/5/2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) #.224 5/8/ , ,67.3 3, ,915, /5/29 6/7/211 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /8/ ,743 1,736 2,21, , ,34,.6 3/11/29 12/7/2 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /7/ , ,935, /6/29 13/6/2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,697, /7/28 1/11/28 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /8/ , ,142. 1, ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , ,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /8/ , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /2/ , ,8, /7/213 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) # /8/ , , ,, /7/214 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /8/ , , , ,, /5/214 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) /8/ ,23,183 1,73 12,18, ,748, ,15, /6/211 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) /8/ ,473,62 2,217 13,789, ,573, ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /7/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.454 7/8/ , ,11,979, /5/28 5/6/213 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /8/ ,534,59 3,46 23,847, ,688, ,7, /5/21 12/5/211 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /8/ , ,8, /5/214 3/1/2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /8/ , , , ,94, /4/214 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,379, /7/214 18/9/213 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /8/ , ,8.51 1, ,77, /1/214 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) /8/ , , , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /7/ , ,243, /6/28 17/7/2 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) /8/ , , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /8/ , ,17, /6/22 7/2/25 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /8/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 9/7/214 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /8/ (6) , , , ,125, 5. 3/7/26 18/8/21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /8/ , , , ,63, /6/214 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /8/ , ,277, ,486, ,568, /6/214 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /8/ ,978. 1,486, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /8/ , , , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /8/ , ,34, /6/29 3/7/21 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) #.391 4/8/ , , Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 11,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /8/ , , , ,34, /7/25 3/12/21 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /8/ ,252,4.38 8/7/21 1/2/214 A.S. COMPANY (ΚΟ) /8/ , ,769,59, /4/28 13/5/213 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /8/ ,647,68 3,15 15,373, ,393, ,45,794, /6/28 7/8/214 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) /8/ ,399, , , ,457, /7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) /8/ , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) /8/ , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /8/ ,59 7 1, , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /8/ , , ,747, /7/214 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /8/ , , ,994, ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /8/ , ,664, /6/214 12/7/1999 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO).7.7 7/8/ , , , ,77,876, /5/28 13/6/213 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) /8/ ,2,998 2,517 9,431, ,338, ,26, /4/214 8/1/214 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) /8/ , , , ,8, /4/21 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) # /8/ , , , ,72, /7/21 7/8/214 FLEXOPACK (ΚΟ) # /8/ , ,992, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /8/ , ,95, , ,593, /7/21 7/9/211 FRIGOGLASS (KO) /8/ , , , ,962, /9/28 12/12/213 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /8/ , , ,578, /6/211 5/5/1999 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) /8/ , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) /8/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) /8/ ,5 1 1, , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /8/ , , , ,59, /12/21 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) /8/ , ,972, ,352, ,648, /7/211 29/7/214 KLEEMAN HELLAS (KO) # 2.1 7/8/ , , , ,76, /5/27 23/6/214 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /8/ , ,23, , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /8/ , ,376, /4/27 1/5/213 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /8/ ,939,468 1,46 77, , , /2/214 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /7/ , ,5,.9 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) /8/ , ,74, /3/212 23/7/29 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /8/ (6) ,26. 28, ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /6/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , , , ,132, /6/211 19/6/21 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) # 2.4 6/8/ , ,953,9.9 2/7/21 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) #.815 7/8/ ,4 3 1, , ,812, /7/29 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) /8/ , ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /8/ , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) /8/ , , Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] 6,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /8/ , ,888, /4/214 22/3/26 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) /8/ , , , ,627, /11/1992 3/12/212 UNIBIOS (ΚΟ) /8/ , , , ,611,38 14/2/214 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /8/ , , , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 294,878 29/6/29 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /8/ ,55 3/11/21 NBGAM ETF GREECE & TURKEY /8/ ,848,618 24/1/28 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /8/ , , Χαμηλή Διασπορά 9,92,94.8 9/8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /7/ , ,9, 3. 23/6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /8/ , , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /8/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /8/ , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /7/214 -(6) , ,6,.3 12/6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) #.38 7/8/ , , , ,76, /6/214 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) /8/ , ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /8/ ,5 2 1, , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /7/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) # 5.1 7/8/ , , , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ).6.6 7/8/ , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /8/ , ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /8/ ,65 8 2, , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /6/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /7/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /8/ ,38 6 1, , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /7/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /8/ , ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /5/ ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /8/ , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /7/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ , ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /8/ , Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 7,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /8/ , ,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) /8/ , , , ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) #.52 7/8/ , , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) /7/ , ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /8/ , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /8/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /8/ ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /8/ , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /8/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /7/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /4/ , ,793,.3 16/7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /8/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /8/ , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /8/ , ,13, /6/23 2/7/214 COMPUCON (ΚO) /8/ ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) /8/ , ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /7/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) /8/ , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /8/ , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ).7.7 8/7/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /8/ , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) /8/ , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) /7/ , ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /8/ , 2 1,84. 82, ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /6/ , Προς Διαγραφή 9,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/ , , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /6/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /7/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /7/ , Κατάσταση σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/29 4, Ενότητα 2, 6/8

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 3,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /3/214 1, ,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/21 2, ,182,93.4 1/7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/29 2, ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/212 4, ,75,.3 12/12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/212 2, ,92,57.3 3/7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/21 3, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ).4.4 9/5/211 1, ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ).8.8 9/5/211 1, ,616,2.3 21/8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/21 4, ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/21 4, ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/29 4, ,544,6.6 3/7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/212 2, ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, 1.6 1/7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ).1.1 3/11/29 1, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,21, /6/1997 2/3/2 561 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /5/214 1, ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/211 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, ,221,3.4 1/7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/213 4, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/212 47, ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/212 2, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/212 2, ,48,4.3 1/7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/28 3, ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/213 1, ,382,67.3 2/1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/21 2, ,25,.3 5/7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/213 2, ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/211 11, ,262,66.9 1/7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/211 6, Ενότητα 2, 7/8

17 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Ενότητα 2, 1/3

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/3/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/214. Ενότητα 2, 2/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 14/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

20 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση JUMBO (ΚΟ) 1, ,13,. 1:44:48 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 5, ,. 1:46:43 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 25, ,. 11:19:2 2 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 118, , :37:48 2 JUMBO (ΚΟ) 39, ,77. 11:46:37 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 1, ,. 12:34:52 2 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 17, , :19:31 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,2, ,536,. 14:54:55 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 649, , :5:6 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 1, ,. 16:32:24 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 52, , :45:13 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 2, ,. 17:12:54 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών Δεν υπάρχουν Συναλλαγές Δικαιωμάτων. #Error #Type! #Type! #Type! #Type! #Type! Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,569,2 72,33,585 73,872,785 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 36,3 36,3 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 13,8 72,576 86,376 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 67,1 39,69 16,79 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 58,2 521,56 579,256 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 6,7 5,243 11,943 FRIGOGLASS (KO) 2,8 2,8 JUMBO (ΚΟ) 4,2 1,684 5,884 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 33,5 728, ,974 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 69, 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,3 3,3 ΔΕΗ (ΚΟ) 119,7 31,184 15,884 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 115,4 3,111,394 3,226,794 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 18,1 18,1 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 16,4 16,4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 123,5 464,64 588,14 ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4 4 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 29,4 29,4 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 5,3 2, 7,3 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 6,2 6,2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 39,7 53,129 92,829 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 5,5 5,5 ΟΛΠ (ΚΟ) 1, 2 1,2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 8,4 36,5 116,9 ΟΤΕ (ΚΟ) 63,4 178, ,146 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 189,5 21,82,131 21,271,631 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2 2 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,4 2, 3,4 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 59,4 1,64 61,4 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 661,1 11,767,259 12,428,359 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση Δεν #Error πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 8/8/214 25, 294, ,878 3,562, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 8/8/214 5, 5,848,618 5,848,618 2,55, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 8/8/214 25, 388,55 388,55 3,17, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

27 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

29 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,143,83,533 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ενότητα 3, 1/3

30 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,748,459 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ενότητα 3, 2/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 843,64,59 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ενότητα 3, 3/3

32 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Λήξη Ομολόγου Από 8/8/214, λήγει το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 1/8/29 (πενταετούς διάρκειας) με κωδικό ISIN GR και διαγράφεται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/27 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία DINUM LIMITED συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, Εντεταλμένο Σύμβουλο-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25) πραγματοποίησε την Πέμπτη 7/8/214 αγορά 3 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 195, ευρώ. QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/27 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία DINUM LIMITED συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, Εντεταλμένο Σύμβουλο-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25) πραγματοποίησε την Τετάρτη 6/8/214 αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας μας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 5.3,38 ευρώ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: O μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο, αρθρ. 13, Ν 334/25), προέβη την 6/8/214 σε αγορά 13 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας 2.554,22. Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/26, η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl ενημερώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της προέβη σε αγορά 21.2 μετοχών Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ έναντι, Ευρώ,115 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl κατέχει μετοχές εκδόσεως Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,686% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Ανακοίνωση Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α. Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/27, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/ και 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. την ενημέρωσε στις , ότι στις προέβη σε αγορά μετοχών εκδόσεως CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας EURO ,. Η ενημέρωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προς τη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ακολούθως από την τελευταία προς τις εποπτικές αρχές, γίνεται επειδή ο κ. Μιχαήλ Ματθαίος Στειακάκης είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και ταυτόχρονα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (υπόχρεο φυσικό πρόσωπο με βάση το Ν. 334/25). ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/26, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, 7 Αυγούστου 214 προέβη σε αγορά μετοχών εκδόσεως CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έναντι Ευρώ,7 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατέχει μετοχές εκδόσεως CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,36% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. ΟΤΕ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 334/25 και την Απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με την από 7/8/214 γνωστοποίηση συναλλαγής του, ο κ. Δημήτρης Τζελέπης, Προϊστάμενος Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (έως την 7/8/214), προέβη στις 7/8/214 σε αγορά 2. μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

33 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Forthnet A.E. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τη διάταξη του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της Forthnet Α.Ε., με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, για τους λόγους που αναφέρονται σε προγενέστερες ανακοινώσεις της Forthnet. Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, η Forthnet ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη μακροοικονομική κατάσταση με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης, έχει δεσμευθεί να λάβει κάθε μέτρο που κατατείνει στην αύξηση της πελατειακής βάσης της, της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της και την εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα λογιστικά αποτελέσματα ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης κόστους. Forthnet A.E. Δελτίο Τύπου Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο 2ο τρίμηνο του Συνεχίστηκε και στο 2o τρίμηνο η αύξηση στα έσοδα λιανικής - Αύξηση του κύκλου εργασιών για πρώτη φορά μετά από 9 τρίμηνα. - Διατήρηση της δυναμικής του Nova 3Play και στο 2ο τρίμηνο του 214, σημειώνοντας ιστορικά υψηλά σε συνολικές συνδρομές, σε συνδρομητές PayTV και Broadband. - Καταγράφεται οριακή αύξηση και στα προσαρμοσμένα EBITDA. Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο: «Ένα χρόνο μετά το λανσάρισμα του Nova 3Play, η εταιρεία συνεχίζει να ισχυροποιεί τη θέση της. Η επιλογή μας να διαφοροποιηθούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας μία νέα αγορά ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, αρχίζει να αποτυπώνεται στα οικονομικά μας μεγέθη. Τα έσοδα λιανικής συνεχίζουν να σημειώνουν αύξηση, ενώ στο β τρίμηνο παρουσίασε βελτίωση και ο κύκλος εργασιών και τα EBITDA. Η μεγάλη απήχηση της υπηρεσίας Nova 3Play συνεχίστηκε αμείωτη, ενισχύοντας τη διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης και της ευρυζωνικότητας στη χώρα. Ως απόρροια, η συνδρομητική βάση της εταιρείας κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, βελτιώνοντας τα μερίδια αγοράς της». ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play. Στο τέλος του Ιουνίου του 214, οι συνδρομητές υπηρεσιών Nova 3Play της Forthnet, ανήλθαν στους 344,4 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 68,4%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 213, ενισχύοντας την παρουσία της Forthnet στα ελληνικά νοικοκυριά. Στο 2ο τρίμηνο του 214, οι νέοι συνδρομητές Nova 3Play ανήλθαν σε 2,1 χιλιάδες, σημειώνοντας αύξηση +9,5%, συγκρινόμενοι με τους 19,1 χιλιάδες της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Αντίστοιχα, αύξηση σημειώθηκε στο μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet, με την τάση αυτή να δρα υποστηρικτικά, τόσο στο μέσο έσοδο ανά συνδρομητή, όσο και στην ενίσχυση της πιστότητας των πελατών. Στο τέλος του 2ου τριμήνου του 214, οι συνδρομητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 11,7% συγκριτικά με πέρυσι, καθώς ανήλθαν στους 667,8 χιλιάδες. Στο σύνολο της αγοράς LLU, το 2ο τρίμηνο του 214 προστέθηκαν 26,3 χιλιάδες γραμμές, εκ των οποίων οι 13, χιλιάδες αφορούν νέους συνδρομητές της Forthnet. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε νέους συνδρομητές LLU έφτασε το 49,5%, επαληθεύοντας την απήχηση του Nova 3Play. Τους τελευταίους 12 μήνες, το μερίδιο αγοράς της Forthnet σε συνδρομητές LLU, αυξήθηκε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες. Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης: Στο δεύτερο τρίμηνο του 214, η συνδρομητική βάση παρουσίασε αύξηση 29,4% συγκριτικά με πέρυσι, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 482,6 χιλιάδων συνδρομητών, παρά την εποχικότητα που επηρεάζει αρνητικά τη συνδρομητική τηλεόραση στο τέλος του Ιουνίου. Η απήχηση της υπηρεσίας Nova 3Play συνεχίστηκε δυναμικά και στο 2ο τρίμηνο του 214. Η εξάπλωση των υπηρεσιών 3play αναμένεται να συνεχίσει να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2ο τρίμηνο του 214, ανήλθε στα 97,5εκ., παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 213 για πρώτη φορά μετά από 9 τρίμηνα και παρά τη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα. Η από 1/1/14 μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα επηρέασε τα έσοδα κατά 1,1 εκατ. Ανάλυση εσόδων( ) Q2 214 Q2 213 Δ Λιανική ,7% Λιανική -Telco ,% Λιανική - PayTV ,2% Εταιρικοί πελάτες ,% Εταιρικοί πελάτες -Telco ,4% Εταιρικοί πελάτες - Pay TV ,3% Διαφήμιση ,8% Λοιπά έσοδα ,6% Κύκλος εργασιών ,2%. Η τάση βελτίωσης των εσόδων είναι επίσης εμφανής στα έσοδα λιανικής, εξαιτίας της εμπορικής επιτυχίας του Nova 3Play. Η αυξανόμενη συνδρομητική βάση αρχίζει να βελτιώνει τα έσοδα λιανικής, με το 2ο τρίμηνο να εμφανίζει αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η επίπτωση της αύξησης σε νέους συνδρομητές που συντελέστηκε το 2ο τρίμηνο, δεν αποτυπώνεται πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2ου τριμήνου του 214 ανήλθαν στα 16,32 εκατ., έναντι 16,27 εκατ. το 2ο τρίμηνο του 213. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 214 ανέρχεται σε 325 εκ. Πρόσφατες Εξελίξεις: - Στις αρχές Ιουνίου, η εταιρεία συμμετείχε στο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό που προκήρυξε η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ- Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Νησίδων 1-8», υποβάλλοντας φακέλους για τις νησίδες 1,6,7 και 8, συνολικού προϋπολογισμού ,17. - Επίσης, στα τέλη Ιουνίου, η εταιρεία λάνσαρε τη νέα υπηρεσία, «Nova Εξοχικό», με την οποία οι συνδρομητές της υπηρεσίας Nova 3Play έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Nova και την περίοδο των διακοπών τους στην εξοχική τους κατοικία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: Τηλ , Φαξ , Τηλ , Φαξ , ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται μελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις και υπο σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρεία. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αφορούν μόνο την ημερομηνία της συγκεκριμένης παρουσίασης και δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να ανανεώνουμε ή επικαιροποιούμε δημόσια οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν προκειμένου να συνάδουν αυτές με τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες, στα γεγονότα, στις συνθήκες ή τους όρους που αποτέλεσαν τη βάση για τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν 9 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,2629 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 2.49,12 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

34 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H Εταιρεία "Folli Follie AEBTE" με δ.τ. "Folli Follie Group" σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/23 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της και ) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της και ) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: Στις , η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 3,54 ευρώ ανά μετοχή, 1.48 μετοχές συνολικής αξίας ,3 ευρώ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Ανακοίνωση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ - Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση, ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. Securities Act of 1933, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση από τέτοια εγγραφή. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα), σε συνέχεια ανακοίνωσής της ημερομηνίας 3 Ιουλίου 214, με θέμα «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Ανοικτή Προσφορά και ΕΓΣ» ανακοινώνει ότι κατόπιν της Τροποποίησης του σχετικού Διατάγματος περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (τροποποίηση Αρ. 2 ημερ. 31 Ιουλίου 214), που έκδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ποσού από κατάθεση προθεσμίας που δημιουργήθηκε δυνάμει του Διατάγματος περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της, από υφιστάμενους μετόχους για την αποπληρωμή μετοχών που εκδίδονται στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου που ανακοινώθηκε στις 3 Ιουλίου 214. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 219/2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/23 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την μέσω του μέλους του Χ.Α EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, σε αγορά 2. ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης,23 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 46, ευρώ. EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Δελτίο Τύπου Καθαρά κέρδη 24,4εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 214 παρουσίασε η Eurobank Properties Στα 24,4εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το πρώτο εξάμηνο του 214 έναντι ζημιών 8,8εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 214 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη: 1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 2% ( 22,8εκ. έναντι 19εκ.) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχόμενα από νέες επενδύσεις. 2. Τα έσοδα από τόκους παρέμειναν στα ίδια επίπεδα ( 4,1εκ. έναντι 4,εκ.) παρά την πτωτική τάση των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου 214 λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων προερχόμενα κυρίως από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 8% ( 1,1εκ. έναντι 1,2εκ.) λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων. 4. Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 2,4εκ. έναντι ζημιών 27,6 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα εν λόγω κέρδη της κλειόμενης περιόδου οφείλονται κατά ποσό 5,3εκ. στις νέες επενδύσεις, ενώ για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της 3 ης. 5. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 46% ( 2εκ. έναντι 1,4εκ.) λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου. Ιουνίου 213 πρόκυψε ζημιά ποσού 2,9εκ..Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 1,1 φορές έναντι 2,8 φορές. Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7% έναντι 16%. Δάνεια προς Επενδύσεις: 9% έναντι 22%. Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 21εκ. έναντι 19εκ. Η σαφής βελτίωση των βασικών δεικτών οφείλεται κυρίως στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς επίσης και στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα. Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 3η Ιουνίου 214 ανήλθαν σε 165εκ. από 191εκ. την 31η Δεκεμβρίου 213 και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 66εκ. από 125εκ. την 31 η. Την 3 Δεκεμβρίου 213. Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στην πρόωρη πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 56εκ. της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε., η οποία κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων. Η εν λόγω εξόφληση του ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκε με τα διαθέσιμα προερχόμενα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής από την Εταιρεία κατά 5εκ. στις 28 Φεβρουαρίου 214, καθώς και με τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία. η Ιουνίου 214 η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 83εκ. ή 8,2 ανά μετοχή. Οι οικονομικές πληροφορίες για την περίοδο που έληξε στις 3 Ιουνίου 214 παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), προέβη στις 5/8/214 σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας ,. H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

35 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 η Εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα: O μέτοχος κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, (Υπόχρεο Πρόσωπο, αρθρ. 13, Ν 334/25) προέβη στις 6/8/214 σε αγορά 1 μετοχών της Εταιρίας με συνολικό κόστος ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/8/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού αρ και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα, στον 1ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου μόνου θέματος ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Έγκριση, και χορήγηση αδείας για τη σύναψη, συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 219/192. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17: στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Σεπτεμβρίου 214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σύμφωνα με το κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ης Αυγούστου 214 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Αυγούστου 214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 22 Αυγούστου 214 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 1ης Σεπτεμβρίου 214, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 2η Σεπτεμβρίου 214, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 2ης Σεπτεμβρίου 214, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 21η Σεπτεμβρίου 214, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι έως 1 Αυγούστου 214. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 12 Αυγούστου 214, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 19η Αυγούστου 214, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18η Αυγούστου 214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 19 Αυγούστου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Eταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Eταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (κ.ν. 219/192, άρθρο 39 παρ.4). (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 19 Αυγούστου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

36 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25ης Αυγούστου 214, ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως έως την 22α Αυγούστου 214, για την τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 2η Σεπτεμβρίου 214 και για την τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 21η Σεπτεμβρίου 214. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού αρ και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: Δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Δ. Διαθέσιμα έγγραφα & πληροφορίες - Το κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Επίσης είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρίας και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού αρ και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα. EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 28/8/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12: μμ. στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας 2. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Τροποποίηση του άρθρου 1 περί επωνυμίας και του άρθρου 3 περί σκοπού του Καταστατικού. 2. Λήψη άδειας για την αγορά ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 219/192, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση της δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την έναρξη της πέμπτης (5 ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσοτέρους του ενός λογαριασμούς αξιών, αυτός μπορεί να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι αλληλογραφίας, καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμο στους μετόχους α) σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., Πεσμαζόγλου 2-6, 1175, Αθήνα (τηλ ) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( Το ανωτέρω έντυπο πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην Εταιρεία στην προαναφερόμενη υπό στοιχείο α) διεύθυνση, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν. β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - 1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν: α) την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

37 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τουλάχιστον ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. β) να τεθούν στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την παροχή στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση και των σχεδίων απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε., Πεσμαζόγλου 2-6, 1175, Αθήνα (τηλ ) από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα, η παρούσα Πρόσκληση, ο συνολικός αριθμός των υφισταμένων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, τα έντυπα για την ψήφο μέσω αντιπροσώπου, η αναλυτική επεξήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τα σχέδια αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ (η «Τράπεζα» ή το «Συγκρότημα») στα Κεντρικά Γραφεία της Διοίκησης του Συγκροτήματος στην Κύπρο (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 22 Λευκωσία, Κύπρος), την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 214 και ώρα 1: με σκοπό την εξέταση και, εάν θεωρείται κατάλληλο, την υιοθέτηση των ακόλουθων Ψηφισμάτων. Εκτός εάν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι όροι που ερμηνεύονται στη συνοδευτική εγκύκλιο προς τους μετόχους της Τράπεζας ημερομηνίας 3 Ιουλίου 214 (η «Εγκύκλιος») θα έχουν το ίδιο νόημα στην παρούσα Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (Α) ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΜΕΤΟΧΗΣ («ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Α»). 1. ΌΠΩΣ, μόνο υπό την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της εν λόγω μείωσης από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 64 του περί Εταιρειών Νόμου: - (α) το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί από 4,767,759,272. Ευρώ, διαιρεμένο σε 4,767,759,272 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1. Ευρώ έκαστη, σε 476,775,927.2 Ευρώ διαιρεμένο σε 4,767,759,272 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας,1 Ευρώ έκαστη, και (β) το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μειωθεί από 4,755,71,678. Ευρώ, διαιρεμένο σε 4,755,71,678 πλήρως εξοφληθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1, Ευρώ έκαστη, σε Ευρώ 475,571,67.8 διαιρεμένο σε 4,755,71,678 πλήρως εξοφληθείσες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας,1 Ευρώ έκαστη, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μίας από τις συνήθεις μετοχές που αποτελούν το εγκεκριμένο και το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, από 1, Ευρώ σε,1 Ευρώ. 2. ΌΠΩΣ από το ποσό των 4,28,139,61.2 Ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό που θα ακυρωθεί από το εξοφληθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας (μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής όπως προαναφέρεται), 2,327,654,. Ευρώ χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της Τράπεζας και 1,952,485,61.2 Ευρώ χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αποθεματικού από μείωση κεφαλαίου (capital reduction reserve fund), σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 64 του περί Εταιρειών Νόμου. 3. ΌΠΩΣ με τη μείωση του εκδοθέντος και εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξηθεί από 476,775,927.2 Ευρώ διαιρεμένο σε 4,767,759,272 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας,1 Ευρώ εκάστη σε 4,767,759,272. Ευρώ διαιρεμένο σε 47,677,592,72 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας,1 Ευρώ έκαστη, με τη δημιουργία 42,99,833,448 νέων (αλλά όχι εκδομένων) συνήθων μετοχών, ονομαστικής αξίας,1 Ευρώ έκαστη οι οποίες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) από όλες τις απόψεις μεταξύ τους και με όλες τις άλλες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας (εκτός, σε σχέση με τις συνήθεις μετοχές που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ και στο ΧΑ, μόνο από το γεγονός της εισαγωγής αυτών των συνήθων μετοχών στο χρηματιστήριο). 4. ΌΠΩΣ το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αιτηθεί και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ληφθεί η σχετική έγκριση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας προκειμένου να τεθούν σε ισχύ τα πιο πάνω ψηφίσματα. (B) ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ B ). (1) ΌΠΩΣ υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των Ψηφισμάτων Α και της εφαρμογής της μείωσης του κεφαλαίου που προβλέπεται από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για την έκδοση και παραχώρηση συνήθων μετοχών της Τράπεζας μέχρι το συνολικό ονομαστικό ποσό των 416,666,666.7 (το οποίο ισοδυναμεί με 4,166,666,667 συνήθεις μετοχές αξίας,1 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας), σε σχέση με και/ή για την εφαρμογή της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε τιμή έκδοσης ανά συνήθη μετοχή ίση με,24. Η εξουσία αυτή θα εκπνεύσει στις 31 Δεκεμβρίου 214 (εκτός εάν ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί από την Τράπεζα πριν ή κατά την ημερομηνία αυτή). Νοείται ότι η Τράπεζα δύναται, πριν από την εκπνοή αυτή να προβεί σε προσφορές ή συμφωνίες που θα μπορούσαν ή ενδεχόμενα θα μπορούσε να απαιτήσουν την παραχώρηση των συνήθων μετοχών μετά από την εκπνοή αυτή και οι Σύμβουλοι (ή άλλη εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) μπορούν να παραχωρήσουν συνήθεις μετοχές σύμφωνα με οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ή συμφωνία παρά το γεγονός ότι η εξουσία που δίδεται από το ψήφισμα αυτό έχει εκπνεύσει. (2) ΌΠΩΣ οποιαδήποτε δικαιώματα προτίμησης που δυνατόν να έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας δυνάμει νομοθεσίας και/ή σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και/ή άλλως πως σε σχέση με την εξουσία που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας, όπως προβλέπεται στο ψήφισμα Β1, απεμποληθούν (waived) και δια του παρόντος απεμπολούνται (waived) οριστικά και αμετάκλητα. (Γ) ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΗΘΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ («ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Γ»).1. ΌΠΩΣ υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των Ψηφισμάτων Α και της εφαρμογής της μείωσης του κεφαλαίου που προβλέπεται από αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο (ή δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες της Τράπεζας για την έκδοση και παραχώρηση συνήθων μετοχών της Τράπεζας μέχρι το συνολικό ονομαστικό ποσό των 41,666,666.7 (το οποίο ισοδυναμεί με 416,666,667 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας,1 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας), σε σχέση με και / ή για την εφαρμογή της Προσφοράς σε Ιδιώτες και άλλους επενδυτές μετόχους σε τιμή έκδοσης ανά μετοχή ίση με,24. Η εξουσία αυτή θα εκπνεύσει στις 31 Δεκεμβρίου 214 (εκτός εάν ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί από την Τράπεζα πριν ή κατά την ημερομηνία αυτή). Νοείται ότι η Τράπεζα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

38 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. δύναται, πριν από την εκπνοή αυτή να προβεί σε προσφορές ή συμφωνίες που θα μπορούσαν ή ενδεχόμενα θα μπορούσε να απαιτήσουν την παραχώρηση των συνήθων μετοχών μετά από την εκπνοή αυτή και οι Σύμβουλοι (ή άλλη εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) μπορούν να παραχωρήσουν συνήθεις μετοχές σύμφωνα με οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ή συμφωνία παρά το γεγονός ότι η εξουσία που δίδεται από το ψήφισμα αυτό έχει εκπνεύσει. 2. ΌΠΩΣ οποιαδήποτε δικαιώματα προτίμησης που δυνατόν να έχουν οι μέτοχοι της Τράπεζας δυνάμει νομοθεσίας και/ή σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και/ή άλλως πως σε σχέση με την εξουσία που παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ή σε δεόντως εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου) για την έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Τράπεζας, όπως προβλέπεται στο ψήφισμα Γ1, πεμποληθούν (waived) και δια του παρόντος απεμπολούνται (waived) οριστικά και αμετάκλητα. (Δ) ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 93 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ («ΨΗΦΙΣΜΑ Δ»). ΟΠΩΣ ο Κανονισμός 93 του Καταστατικού της Τράπεζας τροποποιηθεί με την διαγραφή, στην ολότητά της, της παραγράφου (δ) αυτού και με την κατάλληλη αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων. `ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Αρχείου έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία συνήθης μετοχή φέρει δικαίωμα σε μία ψήφο. Η Ημερομηνία Αρχείου για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι η ώρα 5. μμ. στις 28 Ιουλίου 214. (2) Μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του. Οι Μέτοχοι μπορούν να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο τους. Ο εν λόγω πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέλος της Τράπεζας. Εάν ένας μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας που κατέχονται σε περισσότερες από μίας Μερίδας Επενδυτή, τότε ο μέτοχος μπορεί, όσον αφορά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να διορίσει διαφορετικούς πληρεξουσίους αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται σε κάθε Μερίδα Επενδυτή. Ένας πληρεξούσιος αντιπρόσωπος που κατέχει πληρεξούσια από διάφορους κατόχους μετοχών μπορεί να ψηφίσει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι που διορίζουν ένα πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να ψηφίσει εκ μέρους τους, αλλά επιθυμούν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι ψήφοι τους, θα πρέπει να το αναφέρουν ανάλογα στα σχετικά κουτιά στο Έντυπο διορισμού Πληρεξουσίου. (3) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο επισυνάπτεται στην Εγκύκλιο και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (επιλέξτε τις επιλογές Σχέσεις Επενδυτών/Αύξηση Κεφαλαίου 214/Φάση 2 Εγκύκλιοι Μετόχων), πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 22 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ / ), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο της Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δύναται να βεβαιωθούν ότι το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου έχει ληφθεί επιτυχώς από την Τράπεζα, καλώντας το Τμήμα Μετοχών & Χρεογράφων στο τηλ (4) Παρακαλούνται οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. (5) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος της Τράπεζας, μπορεί με απόφαση των Διοικητικών του Συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Τράπεζας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Τράπεζας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό θα δικαιούται να εξασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να εξασκήσει εάν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Τράπεζας. (6) Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την παρουσία του μετόχου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως στον τόπο όπου πραγματοποιείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ομοίως, το Καταστατικό δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία με ψηφοφορία εξ αποστάσεως. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: (7) Σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία στη συνέλευση θα εγκρίνεται με ανάταση των χεριών εκτός εάν ζητηθεί η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών): (α) από τον Πρόεδρο, ή (β) από τουλάχιστον δέκα μέλη τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου, ή (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου και αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση, ή (δ) από μέλος ή μέλη που κατέχουν μετοχές της Τράπεζας που τους παρέχουν το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση, οι οποίες αποτελούν μετοχές για τις οποίες πληρώθηκε ένα συνολικό ποσό το οποίο ισούται με όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού ποσού που εξοφλήθηκε για όλες τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα αυτό. Εάν ζητηθεί η διεξαγωγή κατά μετοχή ψηφοφορίας με τον πιο πάνω τρόπο, θα διεξαχθεί σε τέτοιο χρόνο (εντός δεκατεσσάρων ημερών) και τόπο και με τέτοιο τρόπο, όπως ο Πρόεδρος θα ορίσει, και το αποτέλεσμα της μυστικής ψηφοφορίας θα θεωρείται ότι αποτελεί το ψήφισμα της συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Το αίτημα για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας μπορεί να αποσυρθεί. (8) Ειδική ψήφισμα που λαμβάνεται από εταιρεία θα αποτελεί ψήφισμα που εγκρίθηκε σε γενική συνέλευση από πλειοψηφία η οποία δεν θα είναι λιγότερη από τα τρία τέταρτα του αριθμού των μελών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου, για την οποία δόθηκε σχετική ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 135 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, καθορίζοντας την πρόθεσή υποβολής πρότασης για έγκριση ψηφίσματος ως ειδικό ψήφισμα. (9) Ψήφισμα που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 θα αποτελεί ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από μία δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση (α) από την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη συνέλευση ή (β) με απλή πλειοψηφία, όπου τουλάχιστον το ήμισυ του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: (1) Σύμφωνα με το άρθρο 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι της Τράπεζας έχουν το δικαίωμα (i) προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψη του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στη γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι: α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστον το 5% ου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εκπροσωπεί τουλάχιστον το 5% των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και β) Αίτηση από μέλος να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ή να τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα (όπως περιγράφεται πιο πάνω) θα ληφθεί από τον Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν τη συνέλευση με την οποία σχετίζεται. Διεύθυνση Παράδοσης για έγγραφα σε Έντυπη Μορφή: Γραμματέας, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 22 Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο Ηλεκτρονική διεύθυνση: (11) Σύμφωνα με το άρθρο 128Γ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων που δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

39 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας ή (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, με τη μορφή ερωταπαντήσεων («Ε & A») (και για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εγκύκλιος, η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας περιέχει ένα μέρος ερωταπαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της συνέλευσης, είναι ανεπιθύμητο για την διατήρηση της τάξης στη συνέλευση, να απαντηθεί η ερώτηση. Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την αποστολή μιας επιστολής, μαζί με απόδειξη της μετοχικής τους συμμετοχής, τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν από τη συνέλευση (δηλαδή μέχρι τις 22 Αυγούστου του 214) στον Γραμματέα της Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 22, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω φαξ στο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (12) Κατά τις 28 Ιουλίου 214 (η οποία είναι η Ημερομηνία Αρχείου), το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 4,755,71,678. διαιρεμένο σε 4,755,71,678 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1, έκαστη. (13) Η Εγκύκλιος Μετόχων (η οποία περιλαμβάνει την Ειδοποίηση της ΕΓΣ, το Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου και τα προτεινόμενα ψηφίσματα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (επιλέξτε τις επιλογές Σχέσεις Επενδυτών/Αύξηση Κεφαλαίου/Φάση 2 Εγκύκλιος Μετόχων) καθώς και σε έντυπη μορφή στο Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας, Εύρου 4, Eurolife House, 3ος όροφος, Στρόβολος, 23 Λευκωσία, Κύπρος. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ: Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων. οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος. Τ.Κ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ: , Φαξ: / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

40 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών Ονομαστική αξία έκδοσης Σημερινό επιτόκιο Ημερ. λήξης Διάρκεια (έτη) Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Κοινό Προτιμησιακό Μον. Διαπρ. Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Κατωτ Ανωτ κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία Ελαχ έτους Μεγ έτους 4,15, /3/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /7/ Α 8/8/ ,794, /7/ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /1/ Α 8/8/ ,82, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (ΜΟΔ).85 23/8/ Α 8/8/ ,156, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (ΜΟΔ) 1. 23/8/ Α 8/8/ Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι). Οι τιµές συναλλαγών των οµολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) της ονοµαστικής τους τιµής. Όλα τα οµόλογα έχουν Ονοµαστική Αξία εκπεφρασµένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά). * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

41 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομ. αξία Σημερινό επιτόκιο Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ημερ/νία Λήξης [1] Διάρκεια (έτη) Σημείωση Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος Μον. Διαπρ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Κατωτ Ανωτ κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 1,5, 1,. 1.1 FLR Πργμ/36 1/8/ /2-1/8 1 ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-1,762-1, 3,, 1, Πργμ/Πργμ 17/4/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-4, ,5, 1, Πργμ/Πργμ 17/7/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-3, Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι) Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας,1 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 1 ευρώ. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. [1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου. Ενότητα 5, 1/1

42 Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Ομόλογα σε Κυκλοφορία Νόμισμα / Ελάχιστη διαπργ. Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Μονάδα διαπρ/σης Ημερ/νία Έκδοσης Διάρκεια (έτη) Σημερινό επιτόκιο Υ.Δ.Τ σε Ομόλογα Τελευταία τιμή προηγ. Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ.Ημερομηνία 1,, EUR / 1 21/ /7/ FLR 36 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /4/27 Νομικών Προσώπων και Eταιρειών σε Συνάλλαγμα και Euro GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. 13,746 GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά /2/ Π 5/2/ Συναλλαγές σε τμχ Ελάχιστο ζωής Μέγιστο ζωής Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 1 Ευρώ. * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

43 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών (ετήσιας διάρκειας) Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομαστική αξία Αρχικό Επιτόκιο Τρέχον Επιτόκιο Ετήσιος Τόκος Ημερομηνία Έκδοσης Σημείωση Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Μον. Διαπρ. Ετήσιες Ανανεώσεις Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ. 342, /1/25 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Α 2,446 1, /5/28 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,787 1, /8/28 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ 1 6 Σημειώσεις Ομολόγων Οι ετήσιες ανανεώσεις των Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένες των φόρων (καθαρά επιτόκια). Για τα ομόλογα έκδοσης μέχρι και 3/6/214 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί. Ενότητα 5, 1/1

44 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-326 (21) (21) (21) ARGUS STOCKBROKERS LTD a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ ΓΡ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) ATLANTIC SECURITIES LIMITED a a ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-4454 (+35722) ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21)-3669 (21) AXIA VENTURES GROUP LTD a a Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικό Εκκαθ/στικό a Άμεσο Εκκαθ/στικό AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH a a KING EDWARD STREET 2, LONDON (+442) (+442) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a a ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΗΤΡOΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3368 (21) CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD a a CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A. 9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ 33 () CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED a a ONE CABOT SQUARE, LONDON DEUTSCHE BANK A.G. a a THEODOR-HEUSS-ALLEE 7, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-372 (21)-3721 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (21) (21) GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD a a ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7171 (+35722) GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD a a CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8986 (+35722) MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. a a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. a a a ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 1/3

45 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ a a ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-5542 (+35722) Ειδικός Διαπρ/της SOCIETE GENERALE S.A. a a a Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ (+33) (+33) Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ a a a ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ (21) (21) THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO) a a ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8818 (+35722) UBS LIMITED a a FINSBURY AVENUE 1, LONDON (+442) (+442) Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ a a a a ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) a Άμεσο Εκκαθ/στικό ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ a a Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 8-88, ΑΘΗΝΑ (21)-923 (21) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ (21)-3341 (21) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-51 (+35722)-511 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a a ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) 8173 (21) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) (21) Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a AΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ (21)-871 (21) ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3367 (21) a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 2/3

46 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21)-3756 (21) a Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2, ΑΘΗΝΑ Άμεσο Εκκαθ/στικό ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6965 (21) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ a a ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7433 (+35722) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (21)-3337 (21) ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (35722) (35722) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. a a a ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-3335 (21) (21) (21) a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 3/3

47 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. BYTE COMPUTER (ΚΟ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FRIGOGLASS (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. INTRAKAT (KO) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. PROFILE (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΗ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΤΟΝ (KΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Κατάσταση σε Αναστολή 2/2/213 1/1/24 Κατάσταση σε Αναστολή 2/1/213 1/1/24 13/12/212 1/1/24 11/2/213 1/1/24 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 15/1/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/5/213 1/1/24 2/6/214 1/1/24 25/7/214 1/1/24 25/7/214 1/1/24 4/8/213 1/1/24 23/1/213 1/1/24 29/4/213 1/1/24 17/2/214 1/1/24 23/8/213 1/1/24 27/12/212 1/1/24 25/7/214 1/1/24 2/2/213 1/1/24 18/7/213 1/1/24 23/6/214 1/1/24 17/3/214 1/1/24 17/2/214 1/1/24 18/7/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 23/1/212 1/1/24 26/3/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 28/2/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 22/7/214 1/1/24 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 3/9/213 1/1/24 Ενότητα 6, 1/2

48 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΠΑΠ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΕ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης 22/7/214 1/1/24 1/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 1/1/213 1/1/24 23/1/212 1/1/24 17/2/214 1/1/24 25/6/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 2/1/213 1/1/24 24/1/212 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 8/1/213 1/1/24 24/1/212 1/1/24 1/12/212 1/1/24 8/1/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 25/11/213 1/1/24 23/1/212 1/1/24 16/9/213 1/1/24 2/6/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 8/1/213 1/1/24 16/2/213 1/1/24 28/5/213 1/1/24 5/5/214 1/1/24 14/5/213 1/1/24 23/1/212 1/1/24 17/2/214 1/1/24 1/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 25/7/214 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Ενότητα 6, 2/2

49 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ημερομηνία Υποβολής [1] Επωνυμία Λόγος Υποβολής [2] Υπόχρεος Ιδιότητα Υποχρέου Σχέση με τον Υπόχρεο Ημερομηνία Συναλλαγής Αγορά Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Φύση Συναλλαγής [3] Είδος Χρηματ/κού μέσου Παρατηρήσεις [4] 8/8/214 CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Β ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 7/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 59,26 41,482. Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. Β ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 6/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7,574 5,3.38 Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. Β ΞΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 7/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 6/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1,3 2, Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 78,491 25, Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ Π Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 5/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 6/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 19,5 6,89. Π Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 6/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 31,78 94,28.14 Α Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 6/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15, 47,8.2 Π Μετοχή (Κοινή) 8/8/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 6/8/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 25, 78,25.1 Α Μετοχή (Κοινή) Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών [1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α. [2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα. [3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση. [4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης. Ενότητα 6, 1/1

50 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. FTSE/Χ.Α. Large Cap (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5, Χρηματικός Διακανονισμός) % Αύγουστος % , % 15,479, % 45, % Σεπτέμβριος % , % 3,15, % 1, % Οκτώβριος % % 125, % % Δεκέμβριος % , % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 1/1

51 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 32, % 36, % Δεκέμβριος % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 16, % 33.3% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 35, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 353, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 FRIGOGLASS (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 39, % 1, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 JUMBO (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 113, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % 26, % 26,49.37% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 17, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 1/4

52 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 11, % 17, % Δεκέμβριος % Μάρτιος % ,96. 7,515.7% Ιούνιος 215 ΔΕΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 827, % 4, % Δεκέμβριος % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 825, % 37, % Δεκέμβριος % % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 87, % 1, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 13 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 626, % 4, % Δεκέμβριος % ,57.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 26, % 8, % Δεκέμβριος % ,25. 1 Μάρτιος % Ιούνιος 215 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 134, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 25, % 2, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 2/4

53 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 16, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 46, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 36, % 9, % Δεκέμβριος % ,95. 1, % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΟΛΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 36, % 444.% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΟΠΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 393, % 1, % Δεκέμβριος % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΟΤΕ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 991, % 16, % Δεκέμβριος % % 47, % 7 25.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 588, % 29, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 2, % 1, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 3/4

54 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 12 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 14, % 3,771.13% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 217, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος , % 4, % 65, % Δεκέμβριος % 6, % % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 4/4

55 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης , , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: 156 5, , ,534 55, ,64 38, , ,699. Ενότητα 7, 1/2

56 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 1/7

57 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΔΕΗ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 2/7

58 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 3/7

59 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΠΑΠ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 4/7

60 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΤΕ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 5/7

61 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Αύγουστος 214 Σεπτέμβριος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 6/7

62 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΣΑΠ ΣΕ 1. 3,554 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,857 14,674 1,18 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ AUTOHELLAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 2 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ 1. EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ FRIGOGLASS (KO) ΣΑΠ ΣΕ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 3 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ INTRAKAT (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1. 7 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ JUMBO (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.2 1, KLEEMAN HELLAS (KO) ΣΑΠ ΣΕ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΣΑΠ ΣΕ 1. NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΑΠ ΣΕ 1. PROFILE (ΚΟ) ΣΕ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΣΕ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΔΕΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.8 1, ,14 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 1/3

63 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΣΑΠ ΣΕ ,167 3.% 3.% 3.% 1 1, 221,. 2,154 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.1 5, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,452 1,21 25 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.1 1,39 53 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΣΕ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 3, ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΟΤΕ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.2 4, ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,473 1,545 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1,1 Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 2/3

64 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 6 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,28 1, ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 5 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 3/3

65 Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α Διυλιστήρια Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Βασικά Χημικά Εξειδικευμένα Χημικά Αλουμίνιο Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Χάλυβας Ορυχεία Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Κατασκευές Υλικά Συσκευασίας Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Θαλάσσιες Μεταφορές Υπηρεσίες Μεταφορών Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Προμηθευτές Βιομηχανίας Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Αναψυκτικά Γεωργία & Αλιεία Τρόφιμα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Έπιπλα Κατασκευή Κατοικιών Παιχνίδια Ρουχισμός & Αξεσουάρ Υποδήματα Είδη Προσωπικής Φροντίδας Καπνός Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικός Εξοπλισμός Φαρμακευτικά Προϊόντα Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Εμπόριο Ενδυμάτων Γενικό Εμπόριο Οικιακός Εξοπλισμός Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Διαφήμιση Εκδόσεις Αεροπορικές Εταιρείες Τυχερά Παιχνίδια Ξενοδοχεία Υπηρεσίες Αναψυχής Εστίαση Ταξίδια & Τουρισμός Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Συμβατικός Ηλεκτρισμός Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Ύδρευση Τράπεζες Μεσίτες Ασφαλίσεων Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρείες Επενδύσεων Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδίκτυο Λογισμικό Υλικό Υπολογιστών Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 11 - Δ.Α.Κ. Παράρτημα Α, 1/1

66

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 28 Απριλίου, 214 Δευτέρα, 28 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 214 Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 1 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 1 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Ιουλίου, 214 Τετάρτη, 2 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 214 Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 7 Μαρτίου, 214 Παρασκευή, 7 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 5 Μαΐου, 214 Δευτέρα, 5 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 214 Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Μαΐου, 214 Τετάρτη, 14 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 214 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 213 Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 214 Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 14 Μαρτίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Παρασκευή, 14 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 214 Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 13 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 88 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 88 Παρασκευή, 13

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Παρασκευή, 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 103

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 103 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τετάρτη, 31 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 106

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 106 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 6 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τρίτη, 6 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 110

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 110 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 105

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 105 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 104

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 104 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Πέμπτη, 1 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 8 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 8 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 8 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Δευτέρα, 8 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 30 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 102

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 30 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 102 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 3 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τρίτη, 3 Μαΐου, 217

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 27 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 27 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 27 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Τρίτη, 27 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Πέμπτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 19 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 19 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 19 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95 Παρασκευή, 19

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Τετάρτη, 28

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 23 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 23 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 23 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97 Τρίτη, 23 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 2 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 2 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 3 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 3 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 19 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 19 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Δευτέρα, 19

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 18 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 18 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 18 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Πέμπτη, 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 22 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 22 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 22 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96 Δευτέρα, 22 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 21

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 21 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 217 Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 59

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 59 Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 217 Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου, 217 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 24

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 24 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 217 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 25

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 25 Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 217 Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 217 Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 2 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 2 Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 3 Απριλίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 64

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 3 Απριλίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 64 Δευτέρα, 3 Απριλίου, 217 Δευτέρα, 3 Απριλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 14 Μαρτίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 50

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 14 Μαρτίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 50 Τρίτη, 14 Μαρτίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Τρίτη, 14 Μαρτίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 20 Απριλίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 75

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 20 Απριλίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 75 Πέμπτη, 2 Απριλίου, 217 Πέμπτη, 2 Απριλίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 216 Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου, 216 Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα