Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης"

Transcript

1 Απόκριση Θεµελιώσεων µε Πασσάλους υπό Οριζόντια Φόρτιση Απόκριση Πασσάλων υπό Οριζόντια Φόρτιση Μενονωµένος Πάσσαλος Φέρουσα Ικανότητα Μέθοδος Broms Οµάδα Πασσάλων Υπολογισµός Καµπύλης Απόκρισης p-y µέθοδος 3D ανάλυση 1

2 (M+dM) M + N dy - Vv dx = 0 (Hetenyi 1946) 2 2 dm dy d M d y dv + N VV = 0 + N V = 0 dx dx 2 2 dx dx dx d y d M d y M = EpIp = E 2 2 pip 4 dx dx dx dv p= V, dx 4 p = Epy y 2 d y d y Ep Ip + N + Epy y = dx dx Στρώση 2SM (18.6m) Στρώση 3SM (43.3m) Στρώση SMg ( 45. 1m) Μέτρο αντίδρασης P (MN/m) Οριζόντια µετακί νηση y (cm) ιάγραµµα οριζόντιας µετακίνησης µε το βάθος 0 y (m) z (m )

3 4 2 d y d y Ep Ip + N + Epy y = dx dx Epy=p/y Epy : Μέτρο αντίδρασης πασσάλου υπό οριζόντια φόρτιση (F/L 2 ) p : Αντίδραση εδάφους (F/L) y : Οριζόντια µετακίνηση πασσάλου (L) 3

4 Μαλακή Άργιλος - Στατική φόρτιση - Ανακυκλιζόµενη φόρτιση Σκληρή Άργιλος - Στατική φόρτιση - Ανακυκλιζόµενη φόρτιση Άµµος Μαλακός βράχος οκιµαστική φόρτιση πασσάλου για το σχεδιασµό θεµελιώσεων σηµαντικών έργων Αντίστροφη Ανάλυση µε βάση τα αποτελέσµατα (µετακινήσεις, παραµορφώσεις, φορτία) της δοκιµαστικής φόρτισης Απόκριση µεµονωµένου πασσάλου Προσδιορισµός καµπύλης απόκρισης (P-y) και κατανοµής καµπυλοτήτων ή/και ροπών µε το βάθος (φ-z, M-z) Ενιαία Παρουσίαση (συνέδριο) Απόκριση οµάδας πασσάλων Προσδιορισµός καµπύλης απόκρισης οµάδας (συντελεστής µείωσης της δυσκαµψίας της οµάδας, RG) και κατανοµής του φορτίου στους χαρακτηριστικούς πασσάλους 4

5 τέλος Στατική φόρτιση ε 50 Οριακή πλευρική αντίσταση: pult = min(put, pud) p p ut ud γ x = 3+ x+ J c cu D = 9 c D Εξίσωση Καµπύλης : u u D, J= Μαλακή Αργιλος Μέσης Συνεκτικ p = 0.5(y/y 50 ) 1/3, p p ult = 2.5 ε D, ε = 0,005 0, 02 y Στιφρή Αργιλος

6 Ανακυκλιζόµενη φόρτιση Υπολογισµός του κρίσιµου βάθους x r ( όταν p ud =p ut ) Εξίσωση Καµπύλης : x xr - για p 0.72p ult και y 3y 50 : p = 0.5(y/y 50 ) 1/3 - για x x r και y>3y 50 : p = 0.72p ult - για x<x r και 3y 50 y 15y 50 : Ευθύγραµµο τµήµα που ορίζεται από τα σηµεία [3y 50,0.72p ult ] και [15y 50,0.72p ult (x/x r )] x<x r - για x<x r και y>15y 50 : p = 0.72p ult (x/x r ) 6

7 7

8 Στατική φόρτιση Οριακή πλευρική αντίσταση: pult = min(put, pud) Εξίσωση Καµπύλης: Ανακυκλιζόμενη φόρτιση p = 0.5(y/y 50 ) 1/4, y 16y 50 = 2.5 ε D, ε = 0,005 0, 02 y Εξίσωση Καµπύλης: p = 0.5(y/y 50 ) 1/4, y 16y 50 4 y = y + y C logn, C = 9.6 (p /p c s 50 ult) 8

9 Οριακή πλευρική αντίσταση: p ult =A s p c ή p ult =A c p c - Για x<x t : Ko x tanφ tanβ tanβ + (D + x tanβ tanα) + p β φ α β φ ct = γ x tan( ) cos tan( ) + K o x tan β (tan φ tan β tan α ) Κα D - Για x x t : p cd = Kα D γ x (tan β 1) +Κο - Συντελεστές Α s, A c : 8 D γ x tanφ tan 4 β x/d α φ/2 β 45+φ/2 9

10 Εξίσωση Καµπύλης : - για y y u =3D/80 : p = p ult = A p c - για y u > y y m =D/60 : Ευθύγραµµο τµήµα κλίσης m που ορίζεται από τα σηµεία (y m, B p c ) και (y u, p ult ) - για y m > y y k =(C/k x) n(n-1) : p = C y 1/n p m n =, C = m ym - για y < y k : p = k x y p y m 1 n m Σχετική Πυκνότητα k (kpa) Χαλαρή Αµµος 5500 Μέσης Πυκνότητας Πυκνή x/d x/d x/d 10

11 Οριακή πλευρική αντίσταση: - Για 0 x r 3D : x = α σ + r pult r c D D - Για x r >3D : pult = 5.2 αr σc D Κλίση του αρχικού τµήµατος της καµπύλης P- y: E' mi = k i E mi 400 xr - Για 0 x r 3D : ki = D - Για 0 x r 3D : k i = 500 Εξίσωση Καµπύλης : - για y < y Α : p = Ε mi y - για y y A και p p ult : p = (p ult /2) (y/y m ) 0.25 y 5 4 m = km D, km = p = p ult 11

12 ιάταξη δοκιµαστικής φόρτισης Ενοργάνωση - οπτικές ίνες - αποκλισιόµετρο - µηκυνσιόµετρα - load cell Βήµατα φόρτισης (Η1): ΜΝ (Η2): ΜΝ Αποτελέσµατα δοκιµαστικής φόρτισης 12

13 Μέθοδος p-y οκιµαστική φόρτιση Αριθµητική ανάλυση (a) Συνθήκες ελεύθερης κεφαλής (b) Συνθήκες πακτωµένης κεφαλής 13

14 M=E p I p φ Επίδραση αξονικού φορτίου 14

15 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ y ng R a = = y ns y y G s y G = μετακίνηση ομάδας y s = μετακίνηση μεμονωμένου πασσάλου y ng R a = = y ns y y G s 15

16 Παραμετρική ανάλυση D = 1.0 m L/D = 25.0 Διατάξεις: 2 x 2 Αξ. αποστάσεις: 2.0 D 3 x D 4 x D 5 x D C1 C2 C3 C4 S1 S2 S3 Μέτρο του Young Ε (MPa) 400 cu 300 cu 200 cu 150 cu Αριθμητικό προσομοίωμα Συντελεστής Poisson ν Αστράγγιστη συνοχή cu (kpa) z z z z Συνάφεια εδάφους πασσάλου στη διεπιφάνεια ca (kpa) Γωνία τριβής φ ( ο ) Γωνία τριβής διεπιφάνειας φi ( ο ) Φαινόµενο βάρος γ (kn/m 3 ) Επίδραση: - επιπέδου μετακίνησης -διάταξης - αξονικής απόστασης - διατμητικής αντοχής 16

17 Q Q G15 : οριζόντια φέρουσα ικανότητα οµάδας πασσάλων, αντιστοιχούσα σε µετακίνηση15%d, Q S15 : η οριζόντια φέρουσα ικανότητα µεµονωµένου πασσάλου, αντιστοιχούσα σε µετακίνηση15% 15%D, η L15 : ο συντελεστής απόδοσης φέρουσας ικανότητας για µετακίνηση 15%D, n : G15 = η L15 n Q S15 ο αριθµός πασσάλων της οµάδας Τύπος εδάφους s C1 C2 C3 C4 2.0D D D D D D D D D D D D D D D D η L15 1.0, για μεγάλη αξονική απόσταση K G = R K n 1 G y ns R G = = = Ra yng S Μέγιστη επίπτωση της αλληλεπίδρασης σε μικρά επίπεδα μετακίνησης, σε πυκνά διατεταγμένες ομάδες, με μεγάλο αριθμό πασσάλων και μεγάλης συνεκτικότητας αργίλους. y y s G Τύπος εδάφους s C1 C2 C3 C4 R G1 R G5 R G10 R G1 R G5 R G10 R G1 R G5 R G10 R G1 R G5 R G10 2.0D D D D D D D D D D D D D D D D

18 120% 155% 65% 3 3, 3.0D 57% 5 5, 3.0D 110% 130% 79% 3 3, 9.0D 70% 5 5, 9.0D 65% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ H 1 η σειρά αναλαμβάνει πάντα το μεγαλύτερο φορτίο Για y<10%dη τελευταία σειράπροηγείται πάντα της προτελευταίας Για μεγάλες μετακινήσεις ακολουθούν οι επόμενες σειρές διαδοχικά (2 η, 3 η, 4 η και 5 η ) 18

19 65% Η αύξηση της συνοχήςοδηγεί σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των πασσάλων της ομάδας H αύξηση της μετακίνησης οδηγεί σε μικρότερη διακύμανση μεταξύ των πασσάλων της ίδιας ομάδας και σε µεγαλύτερη διαφοροποίηση µεταξύ των ίδιων πασσάλων διαφορετικής οµάδας Μεγαλύτερος αριθμός πασσάλωνοδηγεί σε μεγαλύτερο εύρος διακύμανσης C1, 3 3, 3.0 D ΔM =20%M P5 ΔM =8%M P5 Σημαντικά μεγαλύτερη ροπή από τον μεμονωμένο Μεγαλύτερη διακύμανση για μικρότερα φορτία Υψηλότερο σημείο μηδενισμού ροπών για μικρότερα φορτία Μικρότερη διακύµανση σε σχέση µε τις τέµνουσες y G =1.3%D, H m = 350 kn y G = 10.3%D, H m = 1750 kn 19

20 C1, 3 3, 3.0 D C3, 3 3, 3.0 D 65% Η αύξηση της διατμητικής αντοχής οδηγεί σε μικρότερες ροπές τέμνουσες, με μεγαλύτερο εύρος διακύμανσης Υψηλότερο σημείο μηδενισμού ροπών για στιφρότερες αργίλους H m = 1400 kn H m = 1300kN 65% C1, 5 5, 3.0 D Για την ίδια μετακίνηση, ο μεμονωμένος πάσσαλος αναπτύσσει σημαντικά μεγαλύτερη ροπή από τους πασσάλους της ομάδας. H s = H m = 1400 kn y G = y s 10%D (H s = 2100 kn, H m = 1400 kn) 20

21 Η αύξηση του αριθμού των πασσάλων και η μείωση της αξονικής τους απόστασης εντείνουντην αλληλεπίδραση και οδηγούν σε μεγαλύτερες τιμές συντελεστών R a. Μικρότερες τιμές R a σε σχέση με τις αργίλους Τύπος εδάφους S1 S2 S3 s η L10 η L15 η L10 η L15 η L10 η L15 2.0D D D D D D D D D D D D D D D D Συντελεστής φέρουσας ικανότητας η L15 : - ίδιας τάξης µε των αργιλικών εδαφών - αυξάνεται µε την αύξηση της διατµητικής αντοχής της άµµου 21

22 Μέγιστη επίπτωση της αλληλεπίδρασης σε μικρά επίπεδα μετακίνησης, σε πυκνά διατεταγμένες ομάδες, με μεγάλο αριθμό πασσάλων καιχαμηλής πυκνότητας άμμους (αντίθετη επίπτωση διατμητικής αντοχής σε σχέση με τις αργίλους) Τύπος εδάφους s S1 S2 S3 R G1 R G5 R G10 R G1 R G5 R G10 R G1 R G5 R G10 2.0D D D D D D D D D D D D D D D D , 9.0D 5 5, 9.0D 3 3, 3.0D 5 5, 3.0D 22

23 S2, 3 3, 3.0D Αυξανόμενη διατμητική αντοχή διεπιφανειών Σταθερή διατμητική αντοχή διεπιφανειών 65% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΙΡΕΣ H 1 η σειρά αναλαμβάνει πάντα το μεγαλύτερο φορτίο Για μικρές μετακινήσεις η τελευταία σειρά προηγείται πάντα τουλάχιστον της προτελευταίας και έπεται της 1 ης Για μεγάλες μετακινήσεις ακολουθούν οι επόμενες σειρές διαδοχικά (2 η, 3 η, 4 η και 5 η ) 23

24 65% Η αύξηση της πυκνότητας οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ των πασσάλων της ομάδας H αύξηση της μετακίνησης οδηγεί σε μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ των πασσάλων της ίδιας ομάδας και σε µεγαλύτερη διαφοροποίηση µεταξύ των ίδιων πασσάλων διαφορετικής οµάδας Μεγαλύτερος αριθμός πασσάλωνοδηγεί σε μεγαλύτερο εύρος διακύμανσης S1, 3 3, 3.0 D Σημαντικά μεγαλύτερη ροπή από τον μεμονωμένο ΔM=20%M P5 Υψηλότερο σημείο μηδενισμού ροπών για μικρότερα φορτία Μικρότερη διακύμανση σε σχέση με τις τέμνουσες y G =1.4%D, H m = 350 kn y G = 12.5%D, H m = 1750 kn 24

25 S1, 3 3, 3.0 D S2, 3 3, 3.0 D Η αύξηση της διατμητικής αντοχής οδηγεί σε μικρότερες ροπές τέμνουσες Υψηλότερο σημείο μηδενισμού ροπών τεμνουσών για πυκνότερες άμμους H m = 1400 kn H m = 1300kN S1, 5 5, 3.0 D Για την ίδια μετακίνηση, ο μεμονωμένος πάσσαλος αναπτύσσει σημαντικά μεγαλύτερη ροπή από τους πασσάλους της ομάδας. H s = H m = 1050 kn y G = y s 9.5%D (H s = 2100 kn, H m = 1050kN) 25

26 Συσχέτιση απόκρισης ομάδας και μεμονωμένου πασσάλου, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης. d b Ra = 1+ ( m 1) yns d 5 d Ra = 1+ 2( m 1) 20 a a y d b ns 1.3 m + 3 m ln 3 ( log nc ) log ( 1 2 y ), tanφ 30 log o tan25 d u 15 d 4 2 m= log( n + n ) n ( 1 2 y ), m= log( n + n ) n 2 ns ns x x y y x x y y ng G = R = R a a y y s ns Υπολογισμός του μέσου σφάλματος δυσκαμψίας και του σφάλματος δυναμικής ενέργειας για τις 112 περιπτώσεις της τριδιάστατης ανάλυσης. K m err = K K W i i 1 G Gp G Gp j W i err = i= 1, j K G WG W 26

27 τύπος εδάφους s Κerr,m (%) C1 C2 C3 C4 Werr (%) Κerr,m (%) Werr (%) Κerr,m (%) Werr (%) Κerr,m (%) Werr (%) 2.0D R d m 15 1 y 5 3 d a b 1.3 a = + ( m 1) yns d + u 2 ( log nc ) log ( 1 ) ns D D D D D D D D D D D D D D D Εύρος εφαρμογής:1%d y ns 15%D Πειραματικά στοιχεία από διατάξεις ομάδας: Brown κ.ά., 1987: 3 x3, 3.0D, c u = kPa, οριακές συνθήκες ίσης μετακίνησης και ελεύθερης περιστροφής κεφαλής Rollins κ.ά..1998:3 x3, 3.0D, c u = 25 50kPa(τοπικά 100kPa), οριακές συνθήκες ίσης μετακίνησης και ελεύθερης περιστροφής κεφαλής Ilyasκ.ά., 2004: σε φυγοκεντριστή, 2 x 2και 3 x3, 3.0D, ΝC καολίνης c u = 0 20kPa, ΟC καολίνηςc u = kpa, πακτωμένης κεφαλής Επαλήθευση μεθοδολογίας για συνθήκες ελεύθερης κεφαλής και για μικρότερο μήκος πασσάλων (L/D = 12): 27

28 τύπος εδάφους s Κerr,m (%) S1 S2 S3 Werr (%) Κerr,m (%) Werr (%) Κerr,m (%) Werr (%) 2.0D R = a d + 2( m 1) 20 y m tanφ 30 ln log o d 3 tan25 d a b ns 1 ns ( 1 2y ) D D D D D D D D D D D D D D D Σύγκριση απόκρισης πρόβλεψης και 3D ανάλυσης Επαλήθευση µεθοδολογίας για µεταβαλλόµενο µέτρο ελαστικότητας µε το βάθος Πειραματικά στοιχεία από διατάξεις ομάδας: Brown κ.ά., 1988: 3 x3, 3.0D, φ= 38.5 ο, οριακές συνθήκες ίσης μετακίνησης και ελεύθερης περιστροφής κεφαλής Rollins κ.ά., 2005: 3 x 3, 3.3D, φ = ο, οριακές συνθήκες ίσης µετακίνησης και ελεύθερης περιστροφής κεφαλής Ruesta& Townsend, 1997: πραγματικής κλίμακας, 4 x 4, 3.0D, φ = 32 ο, ελεύθερης κεφαλής 28

29 Κατανοµή φορτίου στους χαρακτηριστικούς πασσάλους 3x3, s=2.0d 3x3, s=3.0d 3x3, s=6.0d 3x3, s=3.0d, Ν=0.4MΝ 3x3, s=3.0d, Ν=0.8MΝ 29

30 ιεύθυνση φόρτισης s P 3 P 6 P 9 P2 P5 P8 P 1 P 4 P 7 s έδαφος 2.0D 3.0D 9.0D C s έδαφος 2.0D 3.0D 9.0D C Πολλαπλασιαστές p για y G = y s = 5%D µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C Πολλαπλασιαστές p για y G = y s = 10%D µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς µ.ό. σειράς

31 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Εμπειρική μέθοδος με εξ αρχής θεώρηση μηχανισμών αστοχίας Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Ελεύθερης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µικρού µήκους 31

32 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Ελεύθερης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µικρού µήκους Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Ελεύθερης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µεγάλου µήκους 32

33 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Ελεύθερης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µεγάλου µήκους Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Πακτωµένης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µικρού µήκους 33

34 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Πακτωµένης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, ενδιάµεσου µήκους Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Πακτωµένης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µεγάλου µήκους 34

35 35

36 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Ελεύθερης Κεφαλής σε µη συνεκτικό έδαφος, µεγάλου µήκους 36

37 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Πακτωµένης Κεφαλής σε µη συνεκτικό έδαφος, µικρού µήκους Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Πακτωµένης Κεφαλής σε µη συνεκτικό έδαφος, ενδιάµεσου µήκους 37

38 Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Πάσσαλος Ελεύθερης Κεφαλής σε συνεκτικό έδαφος, µεγάλου µήκους Φέρουσα Ικανότητα Πασσάλου σε Οριζόντια Φόρτιση Μέθοδος Broms Τέλος Broms 38

39 Πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση απόκρισης ρηγµατωµένης διατοµής πασσάλου από οπλισµένο σκυρόδεµα Κωµοδρόµος Α. Μ., Ρεντζεπέρης Ι.Κ., Παπαδοπούλου Μ. Κ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 77 Κατά τη διερεύνηση της απόκρισης κατασκευών η ανάλυση περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην µετελαστική συµπεριφορά της ανωδοµής (η απόκριση της θεµελίωσης θεωρείται ελαστική ή ακόµη στερεοπλαστική) Πιο αξιόπιστη προσέγγιση σύζευξη της απόκρισης ανωδοµής και θεµελίωσης Μέθοδος ανάλυσης αλληλεπίδραση εδάφους - ανωδοµής τεχνική υποσυστηµάτων (substructuring) 78 39

40 Μη γραµµική απόκριση πασσάλων Μη γραµµική συµπεριφορά τους εδάφους Αλληλεπίδραση πασσάλων λόγω λειτουργίας οµάδας Μετελαστική συµπεριφορά πασσάλου 79 Μετελαστική συµπεριφορά πασσάλου Πειραµατική διερεύνηση δοκιµαστική φόρτιση πασσάλου προσδιορισµός απόκρισης δεδοµένα για επαλήθευση προσαρµογή παραµέτρων αντοχής και παραµορφωσιµότητας Αριθµητική διερεύνηση αντίστροφη ανάλυση επαλήθευση παραµέτρων επίλυση πασσάλου σε διαφορετικές συνθήκες φόρτισης και διάταξης 80 40

41 οκιµαστική φόρτιση: Εδαφική τοµή γεωτεχνικά στοιχεία Θέση κατασκευής γέφυρας σύνδεσης 6 ου προβλήτα Θεσσαλονίκης και εθνικής οδού Αθήνας Θεσ/νίκης 81 οκιµαστική φόρτιση: Ενοργάνωση Τοποθέτηση αισθητήρων οπτικών ινών και αποκλισιοµετρικού σωλήνα 82 41

42 οκιµαστική φόρτιση: ιάταξη 83 οκιµαστική φόρτιση: Επιβολή φορτίου Κύκλος Η1: ΜΝ Κύκλος Η2: ΜΝ 84 42

43 οκιµαστική φόρτιση: απόκριση φορτίου µετακίνησης 1.2 Horizontal Load H (MN) Test Cycle H1 Test Cycle H2 P-y analysis Hcr Hnom Displacement y (mm) 85 οκιµαστική φόρτιση: καταγραφή αισθητήρων οπτικών ινών SA-2 ελκυσµός, SB-2 θλίψη υπολογισµός παραµορφώσεων, καµπυλότητας, δυσκαµψίας και ροπής M= E I φ = (Ε I + E Σηµείο εκδήλωσης ρηγµάτωσης p p φ= c ε c t + h ε c s I ) φ s 86 43

44 3-D Αριθµητική προσοµοίωση δοκιµαστικής φόρτισης Μη γραµµική ανάλυση (µε προσοµοίωση ρηγµάτωσης) κόµβους στοιχεία 342 στοιχεία ράβδου Στοιχεία διεπιφάνειας πασσάλους - έδαφος ράβδους χάλυβα - σκυρόδεµα 87 3-D Αριθµητική προσοµοίωση δοκιµαστικής φόρτισης 2/3 Αντοχή σκυροδέµατος σε ελκυσµό, Ευρωκώδικας 2 f f ctm ct = = 0.30 f 2 f ck ck Αντοχή σκυροδέµατος σε ελκυσµό, ACI ιαγράµµατα τάσεων-παραµορφώσεων σκυροδέµατος και χάλυβα σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα

45 3-D Αριθµητική προσοµοίωση δοκιµαστικής φόρτισης ιαδοχικές επιλύσεις µε 1 διορθώσεις των παραµέτρων µέχρι να επέλθει ικανοποιητική προσέγγιση. Οι τιµές των Οριζόν τιο φορτίο N (MN) Test Cycle H1 Test Cycle H2 Pile Test Simulation παραµέτρων βέλτιστης 0.2 προσέγγισης χρησιµοποιούνται στις περαιτέρω επιλύσεις Μετακίνηση κεφαλής y (mm) 89 Η επίδραση της ρηγµάτωσης στην απόκριση πασσάλου οπλισµένου σκυροδέµατος υπό οριζόντια φόρτιση Κωµοδρόµος Α. Μ., Παπαδοπούλου Μ. Κ., Ρεντζεπέρης Ι.Κ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 90 45

46 Προσοµοίωση θεµελίωσης µε πασσάλους Αντικατάσταση µε οριακές συνθήκες πάκτωσης ιδιότυπη περίπτωση της τεχνικής substructuring όπου δεν ικανοποιούνται οι αρχές συµβιβαστού στο κοινό όριο ανωδοµής και θεµελίωσης Αλληλεπίδραση εδάφους ανωδοµής σύζευξη της απόκρισης ανωδοµής και θεµελίωσης Μέθοδος υποσυστηµάτων (substructuring) ξεχωριστή µη γραµµική επίλυση ανωδοµής και θεµελίωσης στο πλαίσιο εξασφάλισης συµβιβαστού παραµορφώσεων και τάσεων στο κοινό όριο 91 Εφαρµογή σε περίπτωση χαραδρογέφυρας πλήρης αλληλεπίδραση (υπερβολικές υπολογιστικές απαιτήσεις) τεχνική υποσυστηµάτων (επαναληπτική διαδικασία επίλυσης µε απλούστερη προσέγγιση και συγκριτικά πολύ µικρότερο υπολογιστικό κόστος) 92 46

47 Εφαρµογή σε περίπτωση χαραδρογέφυρας Αντικατάσταση της θεµελίωσης πασσάλων µε µητρώο δυσκαµψίας 6 x 6 το οποίο συµπεριλαµβάνει και τις επιπτώσεις λόγω λειτουργίας οµάδας Οι επιπτώσεις της ρηγµάτωσης αγνοούνται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 93 3-D Αριθµητική ανάλυση απόκριση οκιµαστικής φόρτισης Προσοµοίωσης.Φ. Πασσάλου ελεύθερης κεφαλής Πασσάλου πακτωµένης κεφαλής Οριζόν τιο φορτίο N (MN) Test Cycle H1 Test Cycle H2 Pile Test Simulation Free-Head Single Pile Fix-Head Single Pile Μετακίνηση κεφαλήςy (mm) 94 47

48 3-D Αριθµητική ανάλυση απόκριση οκιµαστικής φόρτισης Προσοµοίωσης.Φ. Πασσάλου ελεύθερης κεφαλής Πασσάλου πακτωµένης κεφαλής Οριζόντιο φορτίο H(MN) Test Cycle H1 Test Cycle H2 Pile Test Simulation Ελεύθερης κεφαλής Πακτωµένης κεφαλής Η δοκιµαστική φόρτιση αντιστοιχεί σε συνθήκες ελεύθερης κεφαλής (ανάπτυξη µεγάλων καµπυλοτήτων στο άνω µέρος του πασσάλου ρηγµάτωση και εκδήλωση µεγαλύτερων µετακινήσεων) Μετακίνηση κεφαλής y (mm) 3-D Αριθµητική ανάλυση Οι οριακές συνθήκες καθιστούν τον πάσσαλο ελεύθερης κεφαλής πιο ευπαθή λόγω της διαφορετικής τοπολογίας ρηγµάτωσης. Για το ίδιο φορτίο η ρηγµατωµένη περιοχή εµφανίζει πολύ µεγαλύτερο εύρος απ ό,τι στον πάσσαλο πακτωµένης κεφαλής 96 48

49 Ρηγµάτωση Μεταβολή της δυσκαµψίας vs ανηγµένου εύρους ρηγµάτωσης (d cr / D) M = E p I p φ = (Ε c I c + E s I s ) φ 97 Ρηγµάτωση Μεταβολή της δυσκαµψίας vs ανηγµένου εύρους ρηγµάτωσης (d cr / D) Ενσωµάτωση σε κώδικα µη γραµµικής µονοδιάστατης ανάλυσης µε επαναληπτική διαδικασία υσκαµψία E I (MN.m 2 ) 700 Ep Ip 600 Ec Ici 500 Es Isi Αν ηγµέν ο εύρος ρηγµάτωσης dcr/d 98 49

50 Ευεργετική δράση θλιπτικής αξονικής δύναµης (3-D ανάλυση) Η συνύπαρξη θλιπτικής αξονικής δύναµης περιορίζει τη διεύρυνση της ρηγµάτωσης µε ευεργετικά αποτελέσµατα στην απόκριση και την αντοχή Οριζόντιο φορτίο H (MN) Free-Head Single Pile Pile Test Simulation, assuming pile as linear elastic Pile Test Simulation, Axial Load N= 3.0 MN Μετακίνηση κεφαλής y (mm) 99 Ευεργετική δράση θλιπτικής αξονικής δύναµης (1-D ανάλυση) Η συνύπαρξη θλιπτικής αξονικής δύναµης περιορίζει τη διεύρυνση της ρηγµάτωσης µε ευεργετικά αποτελέσµατα στην απόκριση και την αντοχή Καµπτική Ροπή M (kn.m) D=0.80m, 16Φ18, Ν=0.0 MN D=0.80m, 16Φ18, Ν=0.5 MΝ 200 D=0.80m, 16Φ18, Ν=2.0 MΝ Καµπυλότητα φ (1/m)

51 Ευεργετική δράση θλιπτικής αξονικής δύναµης (1-D ανάλυση) Η συνύπαρξη θλιπτικής αξονικής δύναµης περιορίζει τη διεύρυνση της ρηγµάτωσης µε ευεργετικά αποτελέσµατα στην απόκριση και την αντοχή Καµπτική Ροπή M (kn.m) D=0.80m, 16Φ18, Ν=0.0 MN D=0.80m, 16Φ18, Ν=0.5 MΝ D=0.80m, 16Φ18, Ν=2.0 MΝ υσκαµψία πασσάλου Ep Ip (MN.m 2) 101 Λάθος εκτίµηση καµπτικής ροπής

52 Συγκεντρωτική παρουσίαση αποκρίσεων Πειραµατικά αποτελέσµατα και αριθµητικός προσδιορισµός 103 Πρόβλεψη απόκρισης χαρακτηριστικών πασσάλων οµάδας

53 Συµπεράσµατα Η ρηγµάτωση των πασσάλων οδηγεί σε σηµαντικές επιπτώσεις στην απόκριση των πασσαλοθεµελιώσεων (µικρότερη αντοχή και δυσκαµψία). Η µεταβολή αυτή επηρεάζει µε τη σειρά της την απόκριση των ανωδοµών. Για την αποτίµηση των επιπτώσεων πραγµατοποιήθηκε δοκιµαστική φόρτιση µε κατάλληλη ενοργάνωση. Τα αποτελέσµατα χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη διεξαγωγή 3-D µη γραµµικής ανάλυσης. Κατά τον τρόπο αυτό προσδιορίσθηκαν µε υψηλή ακρίβεια οι παράµετροι διατµητικής αντοχής και παραµορφωσιµότητας των συστατικών στοιχείων. 105 Συµπεράσµατα ιερευνήθηκε στη συνέχεια η ευεργετική δράση θλιπτικής αξονικής δύναµης και οι επιπτώσεις των οριακών συνθηκών στην ανάπτυξη της ρηγµάτωσης Η διερεύνηση πραγµατοποιήθηκε τόσο µε σύνθετη ανάλυση (τρισδιάστατη µη γραµµική ανάλυση) όσο και µε απλούστερη προσέγγιση (µονοδιάστατη ανάλυση µε χρήση στοιχείων δοκού). Η τρισδιάστατη ανάλυση επιτρέπει την ακριβέστερη δυνατή ανάλυση µε πολύ υψηλό εντούτοις υπολογιστικό κόστος Η µονοδιάστατη ανάλυση φαίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεδοµένου ότι µε µικρό υπολογιστικό κόστος δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ενώ µπορεί εύκολα να ενταχθεί σε κώδικα πλήρους ανάλυσης

54 Μη γραµµική απόκριση πασσάλων Μη γραµµική συµπεριφορά τους εδάφους Αλληλεπίδραση πασσάλων λόγω λειτουργίας οµάδας Μετελαστική συµπεριφορά πασσάλου 107 Αριθμητική διερεύνηση απόκρισης ομάδας πασσάλων C1, 3 x3, 2.0D y G = 14.4 cm C1, 3 x3, 3.0D y G = 10.3 cm C1, 3 x3, 6.0D y G = 8.6 cm 54

55 Αριθμητική διερεύνηση απόκρισης ομάδας πασσάλων Κατηγορία C4 C1, 3 3, 3.0 D ΔV=80%V P5 y G = 1.3%D, H m = 350 kn y G = 10.3%D, H m = 1750 kn 55

56 S1, 3 3, 3.0 D ΔV=50%V P5 y G = 1.4%D, H m = 350 kn y G = 12.5%D, H m = 1750 kn m W K err err 56

57 m W K err err Εύρος εφαρμογής:1%d y ns 15%D (Βrownet al, 1987) 3 x 3, 3.0D c u = 100 kpa (Rollins et al, 1998) 3 x 3, 3.0D c u = 50 kpa 57

58 Επαλήθευση για οριακές συνθήκες ελεύθερης κεφαλής Επαλήθευση για L/D = 12 m W K err err 58

59 Σύγκριση αποκρίσεων για μέτρο ελαστικότητας σταθερό (Ε = 30 ΜPa)και μεταβαλλόμενο (Ε=20+1.1z = MPa) (Rollins et al, 2005) 3 x 3, 3.0D c u = 50 kpa 59

60 Αποτίμηση της προτεινόμενης μεθόδου P 3 ιεύθυνση P2 φόρτισης P 1 P 6 P5 P 4 s P 9 P8 P 7 s έδαφος 2.0D 3.0D 9.0D C s έδαφος 2.0D 3.0D 9.0D C Πολλαπλασιαστές p για y G = y s = 5%D µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C Πολλαπλασιαστές p για y G = y s = 10%D µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς C µ.ό. σειράς µ.ό. σειράς

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (2006). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόµος 4, σελ. 37-53 (006). Θεµελιώσεις Πασσαλοκοιτόστρωσης για Υψηλά Κτίρια Piled-Raft Foundations for High-Rise Buildings ΒΡΕΤΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα