Κεφάλαιο ΙΙΙ. Σχηματοποίηση ενός Στατικού Σχήματος Αλληλεπιδράσεων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο ΙΙΙ. Σχηματοποίηση ενός Στατικού Σχήματος Αλληλεπιδράσεων."

Transcript

1 Κεφάλαιο ΙΙΙ. Σχηματοποίηση ενός Στατικού Σχήματος Αλληλεπιδράσεων. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

2 5. Σχηματοποίηση του Σχήματος των Αλληλεπιδράσεων. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα μέρη, σ ένα στατικό σχήμα αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών του υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης (αλληλεπίδρασης). Περίοδος - (προχθές) Ιανουάριος Περίοδος - (Εχθές) Φεβρουάριος Περίοδος (Σήμερα) Μάρτιος Σχεδιάγραμμα (5.) Μαθηματικά θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το παραπάνω σχήμα αλληλεξαρτήσεων ως εξής: ( ) f, (5.) ( ) f, (5.) ( ) f, (5.) Το σύστημα των εξισώσεων (5.), (5.) και (5.) εκφράζει όλες τις δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών, και. Θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στις εξισώσεις (5.) (5.) τις επιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών, ως εξής: (, ; β β ) f (5.4), (, ; β β ) f (5.5), (, ; β β ) f (5.6), όπου β ij ji,, είναι παράμετροι υπό εκτίμηση και που εκφράζουν τίς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών του σχήματος. Συνήθως χρησιμοποιούμε ένα ; για να διαχωρίσουμε τις μεταβλητές με τις παραμέτρους. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

3 Με βάση τα παραπάνω, Η σχέση (5.4) εκφράζει το μέρος του σχεδιαγράμματος αλληλεξαρτήσεων (5.) Σχεδιάγραμμα (5.). Ανάλογα σχήματα αντιστοιχούν και στις άλλες σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των άλλων μεταβλητών. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

4 Ενδογενείς & Εξωγενείς Μεταβλητές (Endogenous & Eogenous Variables). Στο σχήμα αλληλεξαρτήσεων (.) όλες οι μεταβλητές (, και ) είναι ενδογενείς (endogenous). Οι τιμές τους διαμορφώνονται με βάση την λειτουργία του σχήματος (.). Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της κάθε μεταβλητής ( ) δημιουργούνται τόσο από τις επιδράσεις που δέχεται η μεταβλητή αυτή από τις υπόλοιπες μεταβλητές ( & ) αλλά και από τις επιδράσεις που δίδει η ίδια στις άλλες μεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή οι μεταβλητές του σχήματος αλληλεξαρτήσεων ονομάζονται ενδογενείς μεταβλητές. (endogenous) Όταν κάποια από τις μεταβλητές του σχήματος (.) δεν δέχεται επιδράσεις αλλά μόνο αποδίδει επιδράσεις στο σχήμα, τότε αυτή θεωρείται ως εξωγενής μεταβλητή. Αν για παράδειγμα η μεταβλητή δεν δέχεται αλλά απλώς αποδίδει επιδράσεις στις άλλες μεταβλητές, και τότε θεωρούμε ότι η μεταβλητή αυτή λειτουργεί ως εξωγενής μεταβλητή, και οι τιμές της δεν διαμορφώνονται μέσω του σχήματος αλληλεξάρτησης (.). Στην περίπτωση αυτή το στατικό σχήμα αλληλεξαρτήσεων (.) θα μετασχηματισθεί, όπως στο Σχεδιάγραμμα (5.). Σχεδιάγραμμα (5.). Στατικό σχήμα αλληλεξαρτήσεων με την μεταβλητή εξωγενή μεταβλητή. ως Στην περίπτωση που έχουμε χαρακτηρίσει την ως εξωγενής μεταβλητή τότε το σύστημα των εξισώσεων που αντιστοιχεί στο Σχεδιάγραμμα (5.), θα μπορεί να γραφτεί ως εξής: C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

5 (, ; β β ) f (5.7), (, ; β β ) f (5.8), Στις εξισώσεις (5.7) και (5.8) παρατηρούμε τα εξής:. Εφόσον η δεν διαμορφώνει τις τιμές της από την λειτουργία του σχήματος (.) αλλά είναι εξωγενής μεταβλητή, δεν υπάρχει ανάλογη εξίσωση (5.6).. η κάθε εξωγενής μεταβλητή συνήθως θα συμβολίζεται επιπλέον ένα αστερίσκο. Εάν επιπλέον δεχθούμε ότι και η μεταβλητή δεν διαμορφώνει τις τιμές της από το σχήμα αλληλεξαρτήσεων (.), είναι δηλαδή και αυτή εξωγενής, τότε το σχήμα αλληλεξαρτήσεων θα έχει την μορφή του Σχεδιαγράμματος (5.4). Σχεδιάγραμμα (5.4). Στατικό σχήμα αλληλεξαρτήσεων με εξωγενείς τις μεταβλητές και. Στο σχήμα αλληλεξαρτήσεων (5.) αντιστοιχεί πλέον μία μόνο εξίσωση, της μορφής: (, ; β β ) f (5.9), Η σχέση (5.9) εκφράζει την επίδραση ( β, β ) που δέχεται η μεταβλητή από τις εξωγενείς μεταβλητές και αντιστοίχως. Η σχέση (5.9) μπορεί να εξειδικευθεί ακόμη περισσότερο. Αυτό θα γίνει στο αμέσως επόμενα μέρη. Επόμενα στάδια εξειδίκευσης είναι η μαθηματική & στατιστική εξειδίκευση, της σχέσης (5.9). C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

6 ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Ι). Με βάση το Βασικό Παράδειγμα Ι έχουμε στην διάθεση μας τρεις οικονομικές μεταβλητές, την, y και την z. Οι γραφικές παραστάσεις αυτών των μεταβλητών έχουν δοθεί ήδη στα Χρονοδιαγράμματα 9., 9. και 9, αντιστοίχως. Υποθέτουμε ότι έχουμε στην διάθεση μας αυτά τα στοιχεία, και είμαστε στην φάση σχηματοποίησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τριών αυτών μεταβλητών. Επειδή δεν γνωρίζουμε τίποτα για το σχήμα αλληλεξάρτησης τους, δεχόμεθα καταρχάς ότι και οι τρεις μεταβλητές είναι ενδογενείς μεταβλητές. Διαμορφώνουν δηλαδή την μεταβλητικότητα τους μέσα από την λειτουργία του σχήματος (5.). Το σχήμα αλληλεξαρτήσεων, έχοντας υποθέσει στατιστικότητα, παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα FFF.. Σχεδιάγραμμα FFF.. Γραφική παρουσίαση των δυνατών στατικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών του Βασικού Παραδείγματος Ι ( y, και z ). Όπως αναπτύχθηκε και στο αμέσως προηγούμενο μέρος στο σχήμα αλληλεξαρτήσεων (FFF.) αντιστοιχεί ένα σύστημα εξισώσεων, της μορφής: (, z ; β β ) y f (Εφ. 5), ( y, z ; β β ) f (Εφ. 6), ( y, ; β β ) z f (Εφ. 7), Στις εξισώσεις (Εφ. 5) (Εφ. 7) όλες οι μεταβλητές του σχήματος είναι ενδογενείς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία σειρά από υποθέσεις, για μερικές από τις μεταβλητές ως προς την εξωγένεια τους. Οι υποθέσεις αυτές θα μπορούσαν για κάθε μία από τις τρεις μεταβλητές ( y, και z ), να είναι: C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

7 Για την μεταβλητή y. ). η μεταβλητή z είναι εξωγενείς. Τότε το σύστημα των εξισώσεων (Εφ. 5) (Εφ.7) γράφεται ως εξής: (, z ; β β ) y f (Εφ. 6), ( y, z ; β β ) f (Εφ. 7), ). Η μεταβλητή είναι εξωγενείς. Τότε το σύστημα των εξισώσεων (Εφ. 5) (Εφ. 7) γράφεται ως εξής: (, z ; β β ) y f (Εφ.8), ( y, ; β β ) z f (Εφ. 9), ). Οι μεταβλητές και z είναι εξωγενείς. Τότε το σύστημα των εξισώσεων (Εφ. 5) (Εφ. 7) γράφεται ως εξής: (, z ; β β ) y f (Εφ. 0), Ανάλογες υποθέσεις μπορούν να γίνου και για τις άλλες μεταβλητές, και z του σχήματος αλληλεξαρτήσεων. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

8 Κεφάλαιο 4. Μαθηματική Εξειδίκευση Ενός Σχήματος Αλληλεξαρτήσεων. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

9 ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ. Όπως ανεπτύχθη και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οικονομικών μεγεθών δεν είναι πάντοτε σταθερές αλλά συνήθως συμμεταβάλλονται είτε διαχρονικά είτε σε σχέση με κάποιες από τις μεταβλητές του σχήματος. Είναι τρόπος να προσεγγίσουμε τον τρόπο που διαμορφώνονται αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι η μαθηματική εξειδίκευση του σχήματος. Συνήθως στην μαθηματική εξειδίκευση ενός σχήματος έχουμε να ασχοληθούμε με τα εξής:. Γραμμικότητα ή μη Γραμμικότητα (Linearing, Non Linearing). Προσθετικότητα (Addiively). Ομοιογένια (Homogeny) Θα αναπτύξουμε με λεπτομέρεια και τις τρεις περιπτώσεις. Οι επιδράσεις των εξωγενών μεταβλητών και όπως παρουσιάζονται στην (5.9) χρειάζεται να εξειδικευθούν ακόμη περισσότερο. Όπως αναπτύξαμε και στο αντίστοιχο μέρος οι επιδράσεις των μεταβλητών και μπορεί να είναι στατικού αλλά και δυναμικού χαρακτήρα. Πρέπει όμως να τύχουν κάποιας εξειδίκευσης, εφόσον φυσικά έχουμε κάποια γνώση (συνήθως από την οικονομική θεωρία) για τον τρόπο που διαμορφώνονται οι επιδράσεις των εξωγενών μεταβλητών και στην διαμόρφωση των τιμών της ενδογενούς μεταβλητής. Για να απλοποιήσουμε την παρουσίαση των επιδράσεων, θα παρουσιάσουμε μόνο την επίδραση της στην διαμόρφωση των τιμών της. Δηλαδή β C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

10 Οι δυνατές υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε για τον τρόπο που η εξωγενής μεταβλητής επιδρά στην διαμόρφωση των τιμών της είναι οι εξής:. Στατική Επίδραση. Θα μπορούσε η επίδραση της μεταβλητής με κάποια τιμή, δηλαδή β 0.7 στην (5.0) να είναι σταθερή, ίση ή β (5.) όπου: εκφράζει την πρώτη παράγωγο της μεταβλητής ως προς την μεταβλητή. Η (5.0) μπορεί να παρουσιασθεί γραφικά όπως στο Σχεδιάγραμμα (5.5): Σχεδιάγραμμα 5.5 Γραφική παρουσίαση της επίδρασης της στην μεταβλητή. Εφόσον η (5.) είναι σταθερή, η δεύτερη παράγωγος της είναι μηδέν: ως προς την θα ( β ) 0 (5.) Στην περίπτωση κατά την οποία η επίδραση μιας μεταβλητής στην διαμόρφωση των τιμών μιας άλλης μεταβλητής είναι σταθερή τότε η πρώτη τους παράγωγος είναι σταθερή (συγκεκριμένος αριθμός) και η δεύτερη παράγωγος τους μηδενική. Στην περίπτωση αυτή συνήθως θεωρούμε ότι η επίδραση της στην είναι C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

11 C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc γραμμική (ευθεία γραμμή) ανεξάρτητη από τις τιμές που λαμβάνει η μεταβλητή ή η μεταβλητή. Για την περίπτωση που έχουμε δύο η περισσότερες εξωγενείς μεταβλητές, οι συνθήκες γραμμικότητας είναι ανάλογες. Στο Σχεδιάγραμμα 5.6, παρουσιάζουμε αυτές τις επιδράσεις. Σχεδιάγραμμα (5.6). Σταθερές επιδράσεις των μεταβλητών και στην διαμόρφωση των τιμών της μεταβλητής. Μπορεί να προσεγγισθεί ως εξής: 0.7 β (5.) 0. β (5.4) 0 (5.5) 0 (5.6) 0 (5.7) Η ερμηνεία των σχέσεων (5.) (5.7) είναι η εξής:

12 (5.) Η επίδραση της στην είναι σταθερή και ίση με β (5.4) Η επίδραση της στην είναι σταθερή και ίση με β 0.. (5.5) Η επίδραση της επίδρασης της στην είναι μηδενική. (5.6) Η επέκταση της επίδρασης της στην που θα μπορούσε να προκύψει από την επίδραση της στην είναι μηδενική. (5.7) Η επίδραση που θα μπορούσε να προκύψει από την επίδραση της στην μέσω της επίδρασης της στην είναι μηδενική. (5.7 α ) Η επίδραση που θα μπορούσε να προκύψει από την επίδραση της στην μέσω της επίδρασης της στην είναι μηδενική. Οι σχέσεις (5.) και (5.4) γραφικά παρουσιάζονται στο Σχεδιάγραμμα (7.6). Σχεδιάγραμμα (5.7). Αριθμητική προσέγγιση των σταθερών επιδράσεων των μεταβλητών και στην διαμόρφωση των τιμών της. Εφόσον έχουμε υποθέσει ότι οι επιδράσεις των μεταβλητών και είναι γραμμικές (σταθερές), μπορούμε να προσεγγίσουμε αλγεβρικά την μορφή των εξισώσεων (5.4), (5.5) και (5.6) ως εξής: Χρησιμοποιούμε τα ανάπτυγμα μιας σειράς Taylor, και γύρω από δύο τιμές των μεταβλητών και, έστω, η κάθε μία από τις τρεις εξισώσεις (5.4), (5.5) και (5.6) μπορεί να προσεγγισθεί ως εξής: Εάν f ( ) y, μία μη γραμμική συνάρτηση δύο μεταβλητών προσεγγισθεί με μία ανάπτυγμα μιας σειράς Taylor γύρω από δύο τιμές. 0 f f y f + και, μπορεί τότε να και. 0 ως εξής: f,0 +,0,0,0 (, ) + ( ) + ( ) ( ) +,0,0 f,0,0,0 f,0,0 ( ) + ( )( ) +!,0,0,0,0,0,0,0 C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

13 " " " (, ; β, β ) f (, ; β ) + ( ) f β, f " + " f ( ) +! (5.9) " Επειδή έχουμε υποθέσει σταθερές επιδράσεις της μορφής: f β (5.0) f β (5.) αν τις αντικαταστήσουμε στην (5.9) λαμβάνουμε, " " ( ) β + ( )! (5.) f" + β + " " ( β ) + β + β! f" β + (5.) &### %### $ a (Σταθερός Όρος) a + β + β (5.4) Η (5.4) εκφράζει την γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών μεταβλητών και αντιστοίχως. και των Ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία μπορούμε να προσεγγίσουμε μαθηματική την μεταβλητικότητα και των υπολοίπων εξισώσεων. Το σχήμα των αλληλεξαρτήσεων (5.4), (5,5) και (5,6) μπορεί πλέον να γραφτεί ως εξής: a + β + β (5.5) a + β + β (5.6) a + β + β (5.7) Αν υποθέσουμε ότι τα β, β και β είναι μηδενικές επιδράσεις τότε έχουμε ένα σύστημα με τρεις μονομεταβλητές εξισώσεις. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

14 a + β (5.8) a + β (5.9) a + β (5.0) C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

15 0 (Σταυροειδείς Παράγωγοι) 0 Στην περίπτωση όπου έχουμε τις πρώτες παραγωγούς σταθερείς και τις σταυροειδείς παραγωγούς μηδέν, σημαίνει ότι έχουμε προσθετικές επιδράσεις των εξωγενών μεταβλητών και στην διαμόρφωση των τιμών. Εάν οι πρώτες παραγωγοί είναι μη σταθερές τιμές αλλά συναρτήσεις των μεταβλητών και τότε έχουμε μη προσθετικές επιδράσεις. Στα υπόδειγμα που είναι γραμμικά στις μεταβλητές και η έννοια της προσθετικότητας είναι ουσιαστική αλλά και περιοριστική. Δεν υπάρχει κάποια υποκατάσταση μεταξύ των επιδράσεων των μεταβλητών και. Το συνολικό αποτέλεσμα της επίδρασης τους είναι το άθροισμα των επιμέρους επιδράσεων τους. Η έννοια της προσθετικότητας συνδέεται κυρίως με τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών και. Στην περίπτωση της εξίσωσης: f (, ; β β ), δεν κάναμε καμμία υπόθεση για την σχέση των μεταβλητών και μεταξύ τους. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια σχέση, τότε οι επιδράσεις από τις και προς την εξαρτώνται από την σχέση αυτή. Η προσθετικότητα είναι μία ενδιαφέρουσα ιδιότητα την οποία αναλύουμε με λεπτομέρεια στο παράρτημα για την προσθετικότητα. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

16 Προσθετικότητα & Ομοιογένεια 4. Ομοιογένεια (Homogeneiy) Ο τρόπος που οι εξωγενείς μεταβλητές επιδρούν στην διαμόρφωση των τιμών μιας ενδογενούς μεταβλητής θα μπορούσε να είναι ομοιογενής ή ανομοιογενής. Εάν υποθέσουμε ομοιογένεια, αυτό σημαίνει ότι οι επιδράσεις των μεταβλητών και είναι ομοιογενείς, δηλαδή έχουν μία ομοιομορφία στον τρόπο που επιδρούν στην διαμόρφωση της μεταβλητικότητας μιας μεταβλητής. Προσθετικότητα 5 (Addiively). Οι επιδράσεις τις οποίες δέχεται μία μεταβλητή και από τις εξωγενείς της μεταβλητές μπορεί να είναι εξαρτόμενα ή μη εξαρτώμενες από τα επίπεδα τιμών που λαμβάνουν οι εξωγενείς μεταβλητές και. Αυτό σημαίνει ότι οι επιδράσεις που δέχεται η μεταβλητή μπορεί να είναι προσθετικές ή μη προσθετικές. Προσθετικές Επιδράσεις. από τις και Στην περίπτωση αυτή οι επιδράσεις που δέχεται η μεταβλητή εξωγενείς και θα είναι: από τις δύο β φ (). (5. 4 Υπενθυμίζουμε ότι μία συνάρτηση f (,,') p f ( λ ;) λ f ( ) είναι ομοιογενούς βαθμού όταν ισχύει ότι: λ (5.),, Εάν ρ τότε η συνάρτηση f ()., ονομάζεται γραμμικά ομοιογενής. Εάν ρ0 τότε η συνάρτηση f ()., ονομάζεται μηδενικού βαθμού, και μπορεί να γραφτεί: ( ), ; f 5 Υπενθυμίζουμε ότι μία συνάρτηση f ( ) f ' ; (5.4), λέγεται προσθετική ως προς και όταν: φ( ) (5.5) φ( ) (5.6) 0 (5.7) C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

17 β φ (). (5.) C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

18 Πίνακες Εισροών Εκροών. Η παραγωγική διαδικασία σε μία οικονομία μπορεί να προσεγγισθεί με ένα σύστημα Πινάκων Εισροών Εκροών. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις οικονομικοί κλάδοι (,,) με την ανάλογη παραγωγή, και και την τελική ζήτηση F, F και F, τότε το στατικό σύστημα που αντιστοιχεί σ αυτή την παραγωγική διαδικασία δίδεται στο Γράφημα Ροής. Γράφημα Ροής. Με βάση το Γράφημα Ροής, οι σχέσεις που αντιστοιχούν θα είναι οι εξής: f f f ( ),,, F, F, F (,,, F, F, F ) ( ),,, F, F, F (G.) [ ] b ij b b b b b b b b b b b b F F F + b + b + b F F F + b + b + b F F F C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

19 b : Επίδραση της F F στην παραγωγή του κλάδου ( ). b : Επίδραση της F F στην παραγωγή του κλάδου ( ). Και γενικά b ij F : Επίδραση της ( j,,) i j i. κλάδου (,,) F j στην παραγωγική διαδικασία του Αν υποθέσουμε γραμμικότητα, προσθετικότητα και ομοιογένεια το σύστημα των εξισώσεων (G.) γράφεται ως εξής: a a a + a + a + a + a + a + a + F + F + F + F + F + F + F + F + F (G.) ή a a a a a a a a a F + F F (G.) ή A + F (G.4) A F (G.5) ( I A) F (G.6) ( I A) F (G.7) Με βάση την (G.7) η παραγωγική διαδικασία (παραγωγή Χ) εκφράζεται σε σχέση με την τελική ζήτηση F. Η μήτρα ( I A) ονομάζεται μήτρα Launief. Με βάση αυτή C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

20 την μήτρα η τελική ζήτηση F (Κατανάλωση, Επενδύσεις, Εισαγωγές, Εξαγωγές) μετασχηματίζεται σε μία παραγωγική διαδικασία (παραγωγή,, ). Οι συντελεστές της μήτρας ( ) αλληλεξάρτησης. I, έστω [ ] ( I A) A b ij ονομάζεται συντελεστής Εάν δεχθούμε ότι η τελική ζήτηση F, F και F δεν είναι εξωγενείς, αλλά δημιουργείται μέσα από την λειτουργία του οικονομικού συστήματος, τότε το σχήμα αλληλεξάρτησης γίνεται περισσότερο συμπλεγμένο ως εξής: Η παραγωγική διαδικασία, και οδηγεί στην δημιουργία της συνολικής παραγωγής: GDP + (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) + Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μετασχηματίζεται σε Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα GNI, το οποίο με την σειρά του γίνεται Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα y αν αφαιρέσουμε φόρους και προσθέσουμε μεταβιβάσεις προς του ιδιώτες. Το διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να επηρεάσει με την σειρά του την τελική ζήτηση F, F και F με βάση τις σχέσεις: F f F F f f 4 6 ( y ) ( y ) ( y ) 5 C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

21 C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

22 Λειτουργική Διάσταση του Βασικού Κορμού του Υποδείγματος Ισοζύγιο Αγαθών Υπηρεσιών Εισαγωγές Εξαγωγές Αποθέματα Κεφαλαίου Επενδύσεις Δημόσια Κατανάλωση Ιδιωτική Κατανάλωση Εκροές Εισροές ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ j. n C G K S E. X X X X j. X n C G K S E X. X X X X j. X n C G K S E X. X X X X j. X n C G K S E X. i X i X i X i X ij. X in C i G i K i S i E i X i. n X n X n X n. X nj. X nn C n G n K n S n E n X n W W W W. W j. W n W G W K W S W E W Pr D D D T T T -S -S -S Im Im Im ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Pr X Pr X Pr D T -S Im X. Pr j. D j. T j. -S j. Im j. X j. Pr n. D n. T n. -S n. Im n. X n W C Pr C Pr G Pr K Pr S Pr E D C D G D K D S D E T C T G T K T S T E -S C -S G -S K -S S -S E Im C Im G Im K Im S Im E C G K S E Pr D T -S Im C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

23 Η Ερμηνεία των συμβόλων του παραπάνω Πίνακα είναι η εξής: i δηλώνει γραμμές και j δηλώνει στήλες i,j,,,...,n X i Συνολική Παραγωγή του τομέα i Χ ij Μέρος της Παραγωγής του τομέα i που καταναλώνεται από τον τομέα j (Ενδιάμεση Ζήτηση) C i Μέρος της Παραγωγής του τομέα i που καταναλώνεται από τους ιδιώτες (Ιδιωτική Κατανάλωση) G i Μέρος της Παραγωγής του τομέα i που καταναλώνεται από το δημόσιο (Δημόσια Κατανάλωση) Κ i Μέρος της Παραγωγής του τομέα i που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό Πάγιου Κεφαλαίου S i Μεταβολές αποθεμάτων στον τομέα i E i Μέρος της Παραγωγής του τομέα i που εξάγεται W j Μισθοί, Ημερομίσθια και Εργοδοτικές Εισφορές στον τομέα j C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

24 Pr j Κέρδη στον τομέα j D j Αποσβέσεις, Τόκοι, Ενοίκια κλπ. στον τομέα j T j Έμμεσοι φόροι στην παραγωγή του τομέα j -S j Επιδοτήσεις στον τομέα j Im j Εισαγωγές του τομέα j (Εισαγόμενες Εισροές) W C, W G, W K, W S, W E Μισθοί, Ημερομίσθια και Εργοδοτικές Εισφορές στα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης Pr C, Pr G, Pr K, Pr S, Pr E Κέρδη στα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης D C, D G, D K, D S, D E Αποσβέσεις, Τόκοι, Ενοίκια κλπ. στα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης T C, T G, T K, T S, T E Έμμεσοι φόροι στα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης -S C, -S G, -S K, -S S, -S E Επιδοτήσεις στα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης Im C, Im G, Im K, Im S, Im E Εισαγωγές για τα στοιχεία της Τελικής Ζήτησης (Καταναλωτικές και Κεφαλαιουχικές Εισαγωγές καθώς και Επανεξαγωγές) C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

25 Οι εξισώσεις (), () και () παρουσιάζουν το πρότυπο μεκροοικονομικό υπόδειγμα. C I y γ y + β + ε γ y + β y C + I + C + β + ε () () () (Α) όπου: C : Ιδιωτική Κατανάλωση I : Επενδύσεις. y : Το Εθνικό Εισόδημα. Να σχεδιασθούν οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών του συστήματος (Α) σε δύο χρονικές περιόδους. Να μελετηθούν οι επιμέρους σχέσεις του συστήματος, ως προς την γραμμικότητα, την προσθετικότητα και την ομοιογένεια τους. Άσκηση (?) Να μελετηθεί ως προς την γραμμικότητα, την προσθετικότητα και την ομοιγένεια το οικονομετρικό σύστημα (Haarelmo s Model 6 of he U.S. Economy) ). Συνάρτηση Κατανάλωσης C ay + b + u ). Ακαθάριστε Αποταμιεύσεις. [ + ] + v w r n C + ). Διαθέσιμο Ιδιωτικό Εισόδημα. y C + r με C : Personal consumpion ependiure. (endogenous) y : Personal disposable income (endogenous) r : Gross business savings (endogenous) : Gross invesmen (eogenous) u and w are sochasic variable, and a,b,n,v are parameers under esimaion. 6 A. Zellner and F. Palm., Time Series Analysis and Simulaneous Equaions Economeric Models. Journal of Economerics, 974, C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

26 Να αναλυθεί το παραπάνω σύστημα ως προς την γραμμικότητα, την προσθετικότητα αλλά και την ομοιογένεια τους. Άσκηση (?) Να μελετηθεί προς την γραμμικότητα, την προσθετικότητα και την ομοιγένεια το σύστημα 7 των εξισώσεων. ). D λ + u (Demand) ). S b' Z + v (Supply) Min D, S (Marke clearence) ). { } 4). P c[ D S ] (Price Adjusmen) where d,b : vecors of unknown parameers. C : unknown posiion scalar parameer., : vecors of eogenous variables. z u, v : serially and conemporaneously random variables wih normal disrivuibuions. ( N σ ) and N( σ ) O, u O, v Άσκηση (?) Να μελετηθεί ως προς την δυναμική του το σύστημα των (Samuelson Hicks Muliplier Acceleraor Sysem). y G + C + I C I ay b ( C C ) 0<a<, b>0. 7 Ameniya T., A Noe on a Fair and Jafe Model. Economerica, 4. No. 4, 974 σελ C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

27 Υπολογισμός των Επιδράσεων β ij ενός σχήματος Αλληλεξαρτήσεων. Ως υπολογισμό μιας επίδρασης β ij ενοούμε την ποσοτική του συγκεκριμενοποίηση. Αυτό μ απλά λόγια σημαίνει ότι πρέπει να καθορίσουμε αριθμητικά αυτή την επίδραση. Για παράδειγμα μας ενδιαφέρει να την επιδράσει το Διαθέσιμου Εισοδήματος στην διαμόρφωση των τιμών της Ιδιωτικής Κατανάλωσης ( ). Μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε την β?. Για την αριθμητική συγκεκριμενοποίηση αυτής της επίδρασης έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι. Άλλωστε ο καθένας θα μπορούσε να προτείνει κάποια μέθοδο. Το σημαντικότερο όμως είναι αυτή η μέθοδος που θα προταθεί να έχει μία σειρά από ιδιότητες που θα την κάνουν αξιόπιστη και αποτελεσματική. ). Θα μπορούσαμε (σχετικά αυθαίρετα) να προσεγγίσουμε την επίδραση της μεταβλητής i στην διαμόρφωση των τιμών της μεταβλητή j ως εξής: β, ( σ ) ji f i σ j με βάση την παραπάνω σχέση η επίδραση της μεταβλαητής i j εξαρτάται (είναι συνάρτηση ( f (). ) των τυπικών αποκλίσεων των δύο μεταβλητών. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα, οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών, και θα είναι: 8 8 σ 5.84 ή σ σ.96 ή σ σ ή σ Με βάση την σχέση (Α) θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε την επίδραση της στην ως εξής: σ.7 β 0.7 (.) σ.4 σ.4 β. (.) σ.7 C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

28 σ β ( ) 0. 4 (.) σ Και οι τρεις παραπάνω εκτιμήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον όμως έχουν και κάποιο οικονομικό νόημα. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με βάση την οικονομική θεωρία ως εξής: Μεταβολή Μεταβολή ( Υπόθεση, ) Κατανάλωσης 0,7 Εισοδήµατος, ( Υποόθεση,) Η σχέση θα μπορούσε να εκφράσει την οριακή ροπή προς κατανάλωση, η οποία είναι γνωστό ότι θα πρέπει να είναι μικρότερη της μονάδος. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η προσέγγιση (.) δεν έχει οικονομική εύνοια και απορρίπτεται.. Μία δεύτερη προσέγγιση της επίδρασης της στην θα μπορούσε να είναι: β ji f ( σ i,σ j, Pij ) όπου έχουμε επιπλέον την συμμετοχή της συσχέτισης ( P ij ) των δύο μεταβλητών. Θα μπορούσε η παραπάνω σχέση να προσεγγισθεί ως εξής: β β σ + ( ) P ( 0.7)( 0.9) σ σ P ή ( ) ( 0.7) σ Και οι δύο παραπάνω εκτιμητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (μ επιφυλάξεις), μια και τουλάχιστον δεν είναι σε αντίθεση με την οικονομική θεωρία.. Μία επίδραση θα μπορούσε να δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη και την συσχέτιση των δύο μεταβλητών και με???????? τριών μεταβλητών την. Τότε η επίδραση θα μπορούσε να είναι: β f ( σ, σ, P, P P ), C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

29 β ( 0.45) ( 0.) P ( 0. ) P 7 P σ σ ( ) ( 0.45 )( 0.9 ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) Θα μπορούσαμε επιπλέον να χρησιμοποιήσουμε και την εξής σχέση: β + σ PP PP ( ) σ P ( ) ( 0.9)( ) ( 0.9)( 0.58) ( ) ( ) ( ) 58 Και οι δύο αριθμητικές εκτιμήσεις των επιδράσεων των μεταβλητών β είναι εντός των ορίων της οικονομικής θεωρίας, δεδομένου ότι οι οριακές ροπές προς κατανάλωση είναι εντός των ορίων της. Θα επιλέξουμε όμως ως καλύτερή την εκτίμηση της επίδρασης β έναντι της β 0. 09, δεδομένου ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι εξωπραγματικά μικρή όταν είναι 0.09 του Διαθέσιμου του Εισοδήματος για καταναλωτικά αγαθά. Το πώς προκύπτει η επίδραση (Β) θα το δούμε σε επόμενα μέρη. Προς το παρόν δεχόμεθα ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό τον συνδυασμό. C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

30 Οικονομικό Παράδειγμα. Στο βασικό παράδειγμα των τριών οικονομικών μεταβλητών C, y και I η εξίσωση (5.9) θα προέλθει ως εξής: Το στατικό σχήμα αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των τριών οικονομικών μεταβλητών θα μπορεί να προσεγγισθεί από το σύστημα των εξισώσεων: ( y, I ; β β ) C f (5.), ( C, I ; β β ) y f (5.4), ( C, y ; β β ) I f (5.5), Εάν όμως υποθέσουμε ότι οι μεταβλητές y και I είναι εξωγενείς, δηλαδή η τιμές τους δεν διαμορφώνονται από την λειτουργία του σχήματος αλληλεξαρτήσεων, τότε το σύστημα των εξισώσεων (5.) (5.5) γράφεται: ( y, I ; β β ) C f (5.6), και οι ανάλογες επιδράσεις σχηματοποιούνται γραφικά ως εξής: Σχεδιάγραμμα (7.5). C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

31 Άσκηση (?) C:\WINDOWS\Επιφάνεια εργασίας\kkkk\κεφ_-5.doc

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οικονομετρία ΙΙ. Διδάσκων Τσερκέζος Δικαίος.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οικονομετρία ΙΙ. Διδάσκων Τσερκέζος Δικαίος. :\Documens and Seings\kpig\Deskop\basikh askhsh aaaa.doc ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οικονομετρία ΙΙ. Διδάσκων Τσερκέζος Δικαίος. ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ- ΠΡΟΒΛΕΨΗ- ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 2: Η μέτρηση των Βασικών Μακροοικονομικών Αγαθών Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Οικονομετρίας ΙΙ. . (Υποδείγματα με Διαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις 1 )

Άσκηση Οικονομετρίας ΙΙ. . (Υποδείγματα με Διαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις 1 ) Άσκηση Οικονομετρίας ΙΙ.. (Υποδείγματα με ιαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις ) Περιεχόμενα. Γενικά. Οικονομετρικά Υποδείγματα με ιαχρονικά Κατανεμημένες Επιδράσεις. Η Αντίδραση της Μέσης Τιμής της Αμόλυβδης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 3 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του απλού νεοκλασικού υποδείγματος οικονομικής μεγέθυνσης, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο, είναι ότι δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών Μακρο-οικονομική: Εισαγωγή στην Μακροοικονομία Διδάσκων: Μποζίνης Η. Αθανάσιος Οικονομικό κύκλωμα Παραγωγή επιτυγχάνεται από Συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1)

Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά (1) ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 Τηλ:10.93.4.450 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής Ορισμός : Συνάρτηση f μιας πραγματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Για τις

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ARSALL ΚΑΙ ICKS. Η καµπύλη Egel Η καµπύλη Egel παράγεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Μαρία Πεμπετζόγλου Επίκουρη Καθηγήτρια Κομοτηνή 2011-12 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ορισμός: Η μελέτη της οικονομίας ως συνόλου. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Στην αγορά ενός αγαθού συμμετέχουν δύο καταναλωτές, των οποίων οι ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση. Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση

Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση. Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση Χρήμα και Οικονομική Μεγέθυνση Προσφορά Χρήματος, Πληθωρισμός και Οικονομική Μεγέθυνση Η Ζήτηση Χρήματος Αρχικά αναλύουμε ένα υπόδειγμα αντιπροσωπευτικού νοικοκυριού στο οποίο το χρήμα εισέρχεται στη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.

Α.4 Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7/6/2004) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών (Ε-Ε)

Πίνακες Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) Πίνακες Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) Εισαγωγή Η μέθοδος Ε-Ε είναι μία προσαρμογή της οικονομικής θεωρίας γενικευμένης ισορροπίας στην εμπειρική μελέτη των ποσοτικών αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στους οικονομικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω και στην μέγιστη τιμή του.

Α3. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος από πάνω προς τα κάτω και στην μέγιστη τιμή του. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία, Καινοτομία και Διαδίκτυο

Οικονομία, Καινοτομία και Διαδίκτυο Οικονομία, Καινοτομία και Διαδίκτυο Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2016 Μάθημα 6: Νεκρό Σημείο & Ανάλυση Νεκρού Σημείου Ορισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τη λογική του

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 2: Ανάλυση Παλινδρόμησης Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Τα μέτρα διασποράς χρησιμεύουν για τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα περιφερειακά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Τα Υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης

Κεφάλαιο 2. Τα Υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης Κεφάλαιο 2 Τα Υποδείγματα Οικονομικής Μεγέθυνσης Σχεδιάστηκαν για τις αναπτυγμένες χώρες Περιγράφουν την οικονομία με μαθηματικές σχέσεις (μαθηματικά υποδείγματα) Πρόκειται, κατά κανόνα, για μονο-τομεακά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Κεντρική έννοια το μέτρο ή ρυθμός μεταβολής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ (ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ) ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ (ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ) ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΝ (ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ) ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Μέχρι τώρα η μελέτη μας επικεντρώθηκε σε οικονομικά υποδείγματα μιας εξισώσεως, όπου έχουμε πάντα μια εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. TC Συνολικό κόστος. VC Μεταβλητό κόστος

ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. TC Συνολικό κόστος. VC Μεταβλητό κόστος ΛΥΣΕΙΣ ΑΟΘ 1 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟΥΣ ΟΜΑΔΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 Σ Α5 Σ Α6 Σ Α7 Σ Α8 Λ ΟΜΑΔΑ Β Σχολικό βιβλίο σελ. 57-59 ως «μεταβλητούς συντελεστές μαζί με το αντίστοιχο διάγραμμα. ΟΜΑΔΑ Γ Γ1. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

= γ + δ P απαιτεί γ > 0

= γ + δ P απαιτεί γ > 0 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 10 (για καλά διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Α1. Η τιµή ενός αγαθού Χ αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 Ε_3.Αλ3Ε(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Επιχειρησιακά Μαθηματικά Τηλ:10.93.4.450 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΕΟ 13 ΤΟΜΟΣ Α Επιχειρησιακά Μαθηματικά () ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 1 Τηλ:10.93.4.450 Πεδίο Ορισμού Οικονομικών Συναρτήσεων Οι οικονομικές συναρτήσεις (συνάρτηση Ζήτησης, συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων. Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Το Υπόδειγμα των Πραγματικών Οικονομικών Κύκλων 1 Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό

Α5. Όταν η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, τότε πιθανή αύξηση της τιµής του, θα οδηγήσει σε µείωση της καταναλωτικής δαπάνης για αυτό το αγαθό ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 (για άριστα διαβασµένους) ΟΜΑ Α Α Να απαντήσετε στις επόµενες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής A1. Σε γραµµική ΚΠ της µορφής Y =

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Έννοια συνάρτησης Παραγώγιση Ακρότατα Ασκήσεις Βασικές έννοιες Στην Οικονομία, τα περισσότερα από τα μετρούμενα μεγέθη, εξαρτώνται από άλλα μεγέθη. Π.χ η ζήτηση από την τιμή,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική

Κεφάλαιο 22. Μικροοικονομική Μέτρηση του Εθνικού Εισοδήματος Κεφάλαιο 22 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μικροοικονομική Μικροοικονομική είναι η μελέτη του τρόπου με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Οι πραγματικοί αριθμοί αποτελούνται από τους ρητούς και τους άρρητους αριθμούς, τους φυσικούς και τους ακέραιους αριθμούς. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σύνολο αριθμών που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.

8. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου αγαθού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης:

ΘΕΜΑ 1ο Σωστό, Λάθος, Ο νόμος της φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης: ΘΕΜΑ 1ο Για τις προτάσεις από 1 μέχρι και 15 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ Ζ. - ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ Θ. Τυπικές Συναρτήσεις Μικροοικονομικής Ανάλυσης Συνάρτηση Παραγωγής Q (production function):

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Όνομα/Επίθετο: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Όνομα/Επίθετο: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι 4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο σημαντικές μεταλητές, δηλ. τις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Α1. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

Α1. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Ενδεικτικές Απαντήσεις Γ Λυκείου Φεβρουάριος Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας επιιλογής Α. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α. δ Α. δ ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 5: «Τα οικονομικά αγαθά και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Τα βασικότερα εργαλεία της Οικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) 2011 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει

Α3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Κεφάλαιο 3ο Εισαγωγή! Στο μέρος αυτό του μαθήματος θα εξετάσουμε πως προσδιορίζεται η κατανάλωση και η αποταμίευση των νοικοκυριών (τα δύο μέρη του διαθέσιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα