BUSINESS LEADERS IN GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BUSINESS LEADERS IN GREECE"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ (0,7% σε σταθερές τιμές), μετά από μία εξαετία βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η βελτίωση αποτυπώθηκε όχι μόνο στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας αλλά και στις επιδόσεις πολλών επιχειρήσεων κατά το έτος αυτό. Σ αυτό το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηριζόταν αφενός από καθεστώς αβεβαιότητας, αφετέρου από μεγάλες ελλείψεις ρευστότητας, οι κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να ξεχωρίζουν παρά τις αντιξοότητες. Η ICAP Group, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει στα πλαίσια της έκδοσης αυτής τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων (και ομίλων αντίστοιχα) είναι τα κέρδη EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization), δηλαδή τα κέρδη της επιχείρησης από λειτουργικές δραστηριότητες πριν την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδωνεξόδων, καθώς και των αποσβέσεων επί των παγίων στοιχείων. Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2014 είναι εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές αύξησαν μεν οριακά τον κύκλο εργασιών τους, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Πράγματι, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες: κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους το 49% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς στη βάση δεδομένων της ICAP 1, εμφάνισαν το 2014 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των 10 δισ., υπερδιπλάσια των αντίστοιχων κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των ελληνικών εταιρειών, εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 4,3 δισ. το 2014, ενώ το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν και πάλι ζημιογόνο. Επισημαίνεται ότι, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί μία επιχείρηση στις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες το 2014 διαμορφώθηκε σε 3,72 εκατ., μέγεθος μεγαλύτερο μεν από το 2013, αλλά σαφώς υποδεέστερο σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα. Είναι ενδεικτικό ότι το όριο αυτό ήταν 5,9 εκατ. το Σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, το κατώτατο όριο κερδών EBITDA προκειμένου να συμπεριληφθεί ένας όμιλος εταιρειών στην κατάταξη των 200 πιο κερδοφόρων ομίλων το 2014 διαμορφώθηκε σε 2,53 εκατ., ποσό μειωμένο σε σχέση με το όριο των 2,71 εκατ. της περυσινής έκδοσης. 1 Επί συνόλου εταιρειών (περιλαμβανομένων των τραπεζών), των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2014 όσο και το 2013 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank μέχρι την 29/9/

2 1. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 500 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Όσον αφορά στη σύνθεση της ομάδας των 500 πλέον κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2014), σημειώνεται ότι 112 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, επισημαίνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2014, μόνο 62 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Πίνακας 1. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών (ποσά σε χιλ. ) Μεγέθη Εταιρειών Μεταβολή % Σύνολο κύκλου εργασιών ,4 Σύνολο κερδών EBITDA ,3 Σύνολο κερδών προ φόρων ,5 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,5 Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2013, προκύπτει ξεκάθαρα εικόνα βελτίωσης με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής: Μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,3%, ενώ τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους διευρύνθηκαν με ακόμη εντονότερο ρυθμό (27,5%) σε σχέση με τις περσινές τους επιδόσεις. Με βάση τα κέρδη προ φόρου (2014), από τις 500 εταιρείες η μεγάλη πλειοψηφία, το 84,4%, ήταν κερδοφόρες ενώ οι λοιπές ήταν ζημιογόνες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 500 επιχειρήσεων εμφάνισε το 2014 μικρή μόνο αύξηση. Τέλος, οι 500 εταιρείες της κατάταξης εμφάνισαν αξιόλογη αύξηση και στο επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων τους το

3 Τονίζεται ότι η κερδοφορία των εταιρειών της κατάταξης είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με το σύνολο των ελληνικών εταιρειών, στις οποίες τα συνολικά κέρδη EBITDA «συμπιέστηκαν» σε 3,9 δισ. περίπου, ενώ το τελικό τους καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο και το ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΑ Από άποψη πλήθους εταιρειών, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2014, με μερίδια 33,2% και 29,4% των εταιρειών της κατάταξης. Πίνακας 2. Τομεακή Κατανομή Εταιρειών - Βασικών Μεγεθών των 500 Πλέον Κερδοφόρων Εταιρειών (2014) Τομέας Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA Κέρδη προ φόρου Κύκλος (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) (σε χιλ. ) Βιομηχανία Εμπόριο Τουρισμός Τράπεζες- Factoring * Ασφάλειες * Λοιπές Υπηρεσίες ΣΥΝΟΛΟ * κέρδη EBTD 2 Με βάση τα μεγέθη εταιρειών (περιλαμβανομένων και τραπεζών) με διαθέσιμους ισολογισμούς , το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, με ζημίες ύψους 7,9 δισ. περίπου το 2014, σημαντικά αυξημένες έναντι του 2013, εξαιτίας της μεγάλης επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων από τον τραπεζικό κλάδο. 3

4 Όσον αφορά τις επιδόσεις των τομέων παρατηρούνται τα εξής: Η συμμετοχή του τομέα «λοιπών υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, με μερίδιό 54,6% στα κέρδη EBITDA και μερίδιο 36,9% στα προ φόρου κέρδη, ενώ ήταν κορυφαίος και βάσει του κύκλου εργασιών. Ο τομέας της Βιομηχανίας ανεδείχθη δεύτερος όσον αφορά την κερδοφορία, καλύπτοντας μερίδια 16,6% στα κέρδη EBITDA και 17,3% στα προ φόρου κέρδη, ενώ κατέχει και σημαντικό μερίδιο (28,5%) στον κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών. Η μεγαλύτερη ανατροπή που προκύπτει βάσει των μεγεθών του 2014 αφορά τον τομέα των Τραπεζών - εταιρειών Factoring 3, ο οποίος στην περσυνή έκδοση είχε θεαματικές επιδόσεις στο επίπεδο της κερδοφορίας (κατείχε μερίδιο 63,2% στα κέρδη προ φόρου), ωστόσο το 2014 η συμμετοχή του στα κέρδη έχει συρρικνωθεί, ενώ η μόνη τραπεζική συμμετοχή στην κατάταξη του 2014 αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος. Διάγραμμα 1. Τομεακή Κατανομή Βάσει Κερδών EBITDA * κέρδη EBTD Διάγραμμα 2. Τομεακή Κατανομή Βάσει Κερδών προ Φόρου Περιλαμβάνει 4 εταιρείες factoring και μία μόνο τράπεζα, η οποία καλύπτει τη μερίδα του λέοντος στα οικονομικά μεγέθη του τομέα αυτού. Οι γνωστές (συστημικές) τράπεζες απουσιάζουν, δεδομένου ότι εμφάνισαν σημαντικές ζημίες το

5 Διάγραμμα 3. Τομεακή Κατανομή Βάσει Κύκλου

6 3. TOP 20 ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στην κερδοφορία είναι καθοριστική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν το 2014 μερίδιο 46,8% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 56,5% στα κέρδη προ φόρου. Σημαντικό ήταν το μερίδιό τους (27,2%) και στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης, παρότι έχει περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν. Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής: η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2013 όσο και το Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία για το 2014 ανεδείχθη η Δ.Ε.Η Α.Ε. η οποία επανήλθε στην κορυφή επιτυγχάνοντας σημαντική ετήσια βελτίωση των κερδών EBITDA (+22,6%). Στη 2 η θέση βρίσκεται η Τράπεζα της Ελλάδος (μοναδική τραπεζική συμμετοχή στον κατάλογο), ενώ τρίτος ανεδείχθη ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος A.E.), ο οποίος εμφανίζει θεαματική βελτίωση (σχεδόν 85%) των κερδών EBITDA το 2014/13. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες COSMOTE Α.Ε. και Ο.Π.Α.Π Α.Ε. Τέλος, εντυπωσιακή ήταν η «εκτόξευση» της εταιρείας OLYMPIA DEVELOPMENT A.E. από τη 209 η θέση της κατάταξης το 2013 στην 6 η θέση το Πίνακας 3. Συμμετοχή Κορυφαίων Εταιρειών στα Συνολικά Μεγέθη της Κατάταξης (2014, σε χιλ. ) Πλήθος Εταιρειών Κέρδη EBITDA (%) Συνόλου Κύκλος (%) Συνόλου Top 20 Εταιρείες ,8% ,2% Top 50 Εταιρείες ,9% ,0% Top 100 Εταιρείες ,1% ,2% Top 200 Εταιρείες ,8% ,8% Top 300 Εταιρείες ,8% ,6% Top 400 Εταιρείες ,9% ,8% Σύνολο 500 Εταιρειών ,0% ,0% 4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των βασικών δεικτών για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες τομείς. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία και των προηγουμένων εκδόσεων, υπολογίσθηκαν οι δείκτες βάσει των ενοποιημένων μεγεθών για κάθε τομέα και όχι οι μέσοι αριθμητικοί δείκτες (μέσοι όροι των επί μέρους δεικτών των εταιρειών). Όσον αφορά το δείκτη κερδοφορίας EBITDA, τις καλύτερες επιδόσεις το 2014 είχε ο τομέας των Τραπεζών- εταιρειών Factoring (63,5%) και εν συνεχεία ο τομέας του Τουρισμού (36%). 6

7 Με βάση την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (δείκτης ROE), κορυφαίος αναδείχθηκε ο τομέας των Τραπεζών ετ. Factoring, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται σε 60,1% το 2014, ενώ δεύτερος είναι ο τομέας των Ασφαλειών (με 18,9%). Σχετικά με το δείκτη Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια, επιβεβαιώνεται και πάλι το γεγονός ότι την υψηλότερη (συγκριτικά) δανειακή επιβάρυνση παρουσιάζει ο τομέας του Τουρισμού και του Εμπορίου. ΤΟΜΕΑΣ ROE* (%) 2014 Πίνακας 4. Μέσοι Δείκτες ανά Τομέα ROE* Κερδοφορία Κερδοφορία (%) EBITDA (%) EBITDA (%) Ξένα/Ίδια κεφάλαια 2014 Ξένα/Ιδια κεφάλαια 2013 Βιομηχανία 8,5 4,5 7,6 6,4 1,43 1,50 Εμπόριο 13,6 22,9 5,6 5,1 1,59 1,58 Τουρισμός 5,9-0,3 36,0 32,5 1,36 1,49 Τράπεζες-factoring 60,1 76,0 63,5** 45,7** NC NC Ασφάλειες 18,9 22,2 17,8** 15,4** NC NC Λοιπές υπηρεσίες 4,0 1,5 19,1 15,7 1,00 1,04 * ROE : Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων NC : Not Calculable Μη υπολογίσιμο **Για τις Τράπεζες και τις Ασφάλειες οι δείκτες υπολογίζονται βάσει του λογαριασμού Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων(EBTD, Earnings Before Tax and Depreciation) - βλέπε και παραδοχές. 5. ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΕΡΔΩΝ EBITDA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις για το 2014 με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες: ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ( 88,8 εκατ.) ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ. ( 72,2 εκατ.) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ( 65,0 εκατ.) ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ( 52,6 εκατ.) NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ( 45,5 εκατ.) Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους 324 εκατ. περίπου (μερίδιο 19,4% του συνόλου των κερδών των 166 βιομηχανικών εταιρειών της κατάταξης). Η κλαδική κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πλέον κερδοφόρους βιομηχανικούς κλάδους της κατάταξης, οι οποίοι για το 2014 ήταν οι εξής: Πίνακας 5. Κορυφαίοι Βιομηχανικοί Κλάδοι Βάσει Κερδοφορίας Κλάδοι Κέρδη EBITDA Κύκλος (%) Κύκλου Βιομηχανίας Είδη Διατροφής ,6 Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά ,0 Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές ,3 Προϊόντα μη Μεταλλικών Ορυκτών ,5 Μεταλλουργικά Προϊόντα ,0 7

8 Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 61,6% των συνολικών κερδών EBITDA και το 43,4% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα της Βιομηχανίας. ΕΜΠΟΡΙΟ Στον τομέα του Εμπορίου στην κορυφή της κατάταξης με βάση τα κέρδη EBITDA ήταν οι εταιρίες: ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ( 122,4 εκατ.) JUMBO ΑΕ. ( 114,7 χιλ.) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ ( 95,4 εκατ.) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Ι. & Σ. ΑΕΕ, ( 50,4 εκατ.) ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΑΕ. ( 41,8 εκατ.) Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν συνολικά κέρδη EBITDA ύψους 424,7 εκατ. (μερίδιο 36,1% επί των συνολικών κερδών των εμπορικών εταιρειών της κατάταξης). Η κατανομή των αντίστοιχων κερδών ανέδειξε τους πέντε κορυφαίους εμπορικούς κλάδους για το 2014: Πίνακας 5. Κορυφαίοι Εμπορικοί Κλάδοι Βάσει Κερδοφορίας Κλάδοι Κέρδη EBITDA Κύκλος (%) Κύκλου Εμπορίου Σουπερμάρκετ - Πολυκαταστήματα ,7 Διάφορα Είδη ,1 Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά ,4 Καύσιμα - Λιπαντικά - Υγραέρια ,5 Ενδύματα - Υποδήματα - Δερμάτινα Είδη ,9 Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 71,4% των συνολικών κερδών EBITDA και το 80,5% του συνολικού κύκλου εργασιών του τομέα του Εμπορίου. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ (εκτός Τραπεζών - Factoring, Ασφαλειών, Τουρισμού) Στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών», η κορυφαία επιχείρηση του τομέα είναι και η «πρωταθλήτρια» της φετινής κατάταξης των top 500 εταιρειών. Πρόκειται για τη ΔΕΗ ΑΕ., με κέρδη EBITDA ύψους 783,3 εκατ. Ακολουθούν οι εταιρίες: ΟΤΕ AE ( 586,4 εκατ. χιλ.) COSMOTE KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ( 431,8 εκατ.) Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ ( 328,6 εκατ.) OLYMPIA DEVELOPMENT A.E. ( 256,8 εκατ.) Οι 5 αυτές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν από κοινού συνολικά κέρδη EBITDA ύψους εκατ. περίπου και κάλυψαν μερίδιο 43,6% του συνόλου των αντίστοιχων κερδών του τομέα, είναι δηλαδή προφανές ότι στον τομέα των Λοιπών Υπηρεσιών υφίσταται αυξημένη συγκέντρωση της κερδοφορίας. Οι πέντε κορυφαίοι κλάδοι του τομέα Λοιπών Υπηρεσιών για το 2014, βάσει της κλαδικής κατανομής κερδών, ήταν οι εξής: 8

9 Πίνακας 5. Κορυφαίοι Κλάδοι Τομέα Λοιπών Υπηρεσιών Βάσει Κερδοφορίας Κύκλος Κλάδοι Κέρδη EBITDA (%) Κύκλου Υπηρεσιών Ενέργεια - Νερό ,9 Τηλεπικοινωνίες ,1 Υπηρεσίες Μεταφορών ,3 Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο ,4 Τεχνικές - Οικοδομικές ,8 Οι παραπάνω κλάδοι κάλυψαν από κοινού το 75,8% των συνολικών κερδών EBITDA και το 83,5% του συνολικού κύκλου εργασιών του εν λόγω τομέα. Τράπεζες Factoring Στον τομέα αυτόν την τελευταία διετία υπήρξαν «βιβλικές» αλλαγές, αφού στη συνολική κατάταξη των Business Leaders το 2014 από πλευράς του τραπεζικού συστήματος βρίσκεται μόνον η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4, ενώ τα (τομεακά) οικονομικά μεγέθη είναι κατά πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την περσυνή έκδοση. Πέραν αυτής, στην κατάταξη περιλαμβάνονται 4 εταιρείες factoring. Τέλος, στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για άλλη μία φορά η κορυφαία πεντάδα αποτελείται από εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, με επί κεφαλής τις εταιρείες Autohellas (Hertz) ΑΤΕΕ και Olympic A.E. 6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 200 ΠΛΕΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Στα πλαίσια της έκδοσης αυτής, εκτός από τις κερδοφόρες εταιρείες παρουσιάζονται και οι 200 πιο κερδοφόροι όμιλοι εταιρειών στην Ελλάδα, βάσει των δημοσιευμένων ενοποιημένων ισολογισμών, με χρήση του ίδιου ακριβώς κριτηρίου κατάταξης, ήτοι τα κέρδη EBITDA. Σε επίπεδο ομίλων αποτυπώνεται η εξέλιξη των μεγεθών που προκύπτουν από τη συνολική δραστηριότητά τους, η οποία και διαφοροποιείται σε πολλά σημεία από την εικόνα που προκύπτει σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των ενοποιημένων ισολογισμών ομίλων, το 2014 ήταν πολύ καλή χρονιά όσον αφορά την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 20,5%, ωστόσο ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεταβολή στα συνολικά προ φόρου κέρδη των ομίλων, τα οποία τριπλασιάστηκαν το 2014 σε σχέση με το Τέλος, ο συνολικός κύκλος εργασιών αλλά και τα ίδια κεφάλαια των ομίλων της κατάταξης διευρύνθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 4%. 4 Η εν λόγω τράπεζα έχει καθοριστική συμμετοχή αφού καλύπτει μερίδιο σχεδόν 93% των κερδών EBITDA του τομέα το

10 Πίνακας 8. Μεταβολές Βασικών Μεγεθών των 200 Πλέον Κερδοφόρων Επιχειρηματικών Ομίλων (ποσά σε χιλ. ) Μεγέθη Εταιρειών Μεταβολή 2014/13 (%) Σύνολο κύκλου εργασιών ,2 Σύνολο κερδών EBITDA ,5 Σύνολο κερδών προ φόρων ,0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,1 Και στο επίπεδο των επιχειρηματικών ομίλων διαπιστώνεται ότι καθοριστικό ρόλο έχει μία μικρή ομάδα εξ αυτών, εφόσον οι 20 πιο κερδοφόροι όμιλοι κάλυψαν (από κοινού) ποσοστό 67,6% επί των συνολικών κερδών EBITDA, καθώς και το 43,8% του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποίησαν οι 200 όμιλοι της κατάταξης, το Κορυφαίοι όμιλοι (βάσει κερδών EBITDA) για το 2014 ανεδείχθησαν οι εξής όμιλος εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. όμιλος εταιρειών Δ.Ε.Η. Α.Ε. όμιλος εταιρειών OLYMPIA DEVELOPMENT Α.Ε. όμιλος εταιρειών Ο.Π.Α.Π. ΑΕ. όμιλος εταιρειών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συνοψίζοντας, οι γενικότερες εξελίξεις που επικράτησαν το τελευταίο έτος με την επαναφορά σε συνθήκες θετικών ρυθμών ανάπτυξης, ευνόησαν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών είχαν σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις το 2014, με χαρακτηριστικό τη μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας τους, πετυχαίνοντας αποτελέσματα πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του συνόλου των Ελληνικών εταιρειών. Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι τελευταίες δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά (επιβολή ελέγχων κεφαλαίων, κλπ.) ανέκοψαν την όποια βελτίωση είχε καταγραφεί τους πρώτους μήνες του 2015, η αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση, προκειμένου να ενισχυθούν οι προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και να μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επιτυχώς, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. 10

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία

BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία BUSINESS LEADERS IN GREECE Έκδοση της ICAP Group για τις 500 εταιρείες και τους 200 οµίλους µε τη µεγαλύτερη κερδοφορία (διατίθεται από τα Κεντρικά Γραφεία του Οµίλου, Ελ. Βενιζέλου 2, Καλλιθέα, τηλ.2107200050)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Με αφορμή τον εορτασμό των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της ICAP Group, ο Όμιλος μας προχώρησε φέτος σε ακόμη μία ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒIOMHXANIKΩΝ ΚΛΑ ΩΝ 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒIOMHXANIKΩΝ ΚΛΑ ΩΝ 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒIOMHXANIKΩΝ ΚΛΑ ΩΝ 2002 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επισκόπηση αυτή βασίσθηκε σε δηµοσιευµένα στοιχεία και πληροφορίες, για την ορθότητα των οποίων η KANTOR CAPITAL Α.Ε. δεν φέρει καµία ευθύνη. Οι υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 500 ΕΜΠΟΡΙΟ 39,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 31,80%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,60% O εμπορικός κλάδος προσέφερε τις περισσότερες επιχειρήσεις στο τοπ 500 που ανέδειξε η βάση δεδομένων της Direction

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πράξη Α: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Υποέργο 16: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ...5 1.1 Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό...5 1.2. Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ : Χρηματοοικονομική και Swot ανάλυση για τον κλάδο των Μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ... 5 1.1. Γενικά Στοιχεία Δραστηριότητας Κλάδου στο Νομό Σερρών... 5 1.2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Η Grant Thornton στην Ελλάδα... 5. Ταυτότητα της έρευνας... 6. Συνοπτική Χρηματοοικονομική Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων... 9

Η Grant Thornton στην Ελλάδα... 5. Ταυτότητα της έρευνας... 6. Συνοπτική Χρηματοοικονομική Παρουσίαση Ελληνικών Επιχειρήσεων... 9 Περιεχόμενα Πρόλογος Πρόκληση η επανεκκίνηση, ζητούμενο η σταθερότητα... 3 Η Grant Thornton στην Ελλάδα... 5 Ταυτότητα της έρευνας..................................................... 6 Συνοπτική Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα