MANUÁL PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU CBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANUÁL PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU CBE"

Transcript

1 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE V závislosti na kombinácii materiálu, hodnotách tlaku a funkcií, sa rozlišujú rôzne typy kompaktných spájkovaných výmenníkov tepla (Compact Brazed Heat Exchanger (CBE)). Štandardným materiálom dosiek je nerezová oceľ AISI 316 (1.441 alebo 2343). Tie sú vákuovo spájkované čistou meďou alebo spájkou na báze niklu. Ako materiál pripojený sa používa buď nerezová alebo uhlíková oceľ. Použité konštrukčné materiály predurčujú pre aké média je možné CBE použiť. Typické príklady: syntetický alebo minerálny olej, organické rozpúšťadla, voda (nie morská), glykolové zmesi (ethylen a prophylen glykol), chladivá (napr. HCFC). Pri použití prírodných chladív (napr. amoniak) musí byť použitý výmenník letovaný spájkou na báze niklu. Predná doska CBE je označená šípkou slúžiacou P2 na určenie prednej strany výmenníka a lokalizácii P1 vnútorných a vonkajších kanálov/okruhov. Pokiaľ šípka smeruje nahor, ľavá strana (pripojenie F1 a F3) je vnútorný okruh a pravá strana (pripojenie F2 F2 a F4) je vonkajší okruh. F1 Vonkajší okruh má nepatrne menšiu tlakovú stratu, nakoľko obsahuje o jeden kanál viac. F1/F2/F3/F4 sa označujú pripojenia na prednej strane výmenníka. Všimnite si poradie v akom sú zobrazené. Pripojenie zadnej strany sa označuje P1/P2/P3/P KONŠTRUKCIA LETOVANÉHO VÝMENNÍKA (CBE) V princípe je CBE tvorený zväzkom vlnitých dosiek tvoriacich kanály medzi prednou a zadnou krycou doskou. Zväzok krycích dosiek sa skladá z tesniacich dosiek, tesniacich krúžkov (blind rings) a krycích dosiek. Typ pripojenia môže byť prispôsobený zvyklostiam trhu a požiadavkám aplikácie. V priebehu procesu vákuového spájkovania, sa vytvára spájkovaný spoj v každom mieste dotyku dosky a spájkovačky. Takto je vytvorený výmenník s dvomi nezávislými okruhmi. P3 F3 F Krycí deska 2. Koncová deska 3. Blind rings 4. Bezdě rová kanálová deska 5. K análové desky 6. Startovací deska 7. Připojení Tesniace dosky sa tu používajú za účelom utesnenia priestoru medzi krycou doskou a prvou doskou tvoriacou kanál. Počet krycích dosiek závisí napr. na type a veľkosti CBE a jeho príslušnom prevádzkovom tlaku. U niektorých CBE sa nachádzajú tzv. blind rings za účelom utesnenia priestoru medzi prvou kanálovou a krycou doskou. U niektorých CBE sú blind rings integrované medzi kryciu a prvú/poslednú kanálovú dosku. Strana 1 (celkom 16)

2 1.2 Dosky CBE a typy kanálov Niektoré CBE sa vyrábajú s rôznym prevedením kanálových dosiek, kde sa líši V-tvar žľabkovania. V-tvar môže byť buď tupý (tvoria ho high theta dosky) alebo ostrý (tvoria ho low theta dosky). Dosky Hθ Lθ Kanály H L M (MH & ML) Kombináciou "high theta" a "low theta" dosiek môžu byť modifikované tepelné charakteristiky výmenníka. Napríklad môžeme navrhnúť výmenník s rovnakou tlakovou stratou na oboch stranách napriek rozdielnym prietokom. 1.3 Prietokové konfigurácie V doskových výmenníkoch prúdia média dvoma spôsobmi: paralelne (typy: B5, B8, B15, B1, B/V25, B12, B16, B/V27, B28, B/V35, B/V45, B5, B/V65 a špeciálne prevedenie D47 a D58) a diagonálne (typ B6). Pri paralelnom prietoku cez CBE existujú dve možnosti zapojenia: rovnobežným prúdom a protiprúdom. Protiprúd Rovnobežný prúd Strana 2 (celkom 16)

3 Pri diagonálnom prúdení, t.j. pri type B6, existujú dva typy dosiek, ktoré sa dajú kombinovať len jedným spôsobom. Pripojenie F1 a F4 označuje vonkajší okruh a pripojenie F2 a F3 vnútorný okruh. Paralelné prúdenie tu nie je možné. Typ B6 sa vyznačuje asymetrickým vedením kanálov, tj. prúdenie cez kanály F1/F4 má pri rovnakom prietoku nižšiu tlakovú stratu ako prúdenie cez kanály F3/F2. Výmenník B6 môže byť prevádzkovaný rovnobežným prúdom i protiprúdom, samozrejme je potrebné rešpektovať zapojenie na obrázkoch. Pokiaľ je B6 používaný pri jednofázových aplikáciách, dostávame rovnaké výsledky pri týchto dvoch rozdielnych zapojeniach. Pokiaľ je však použitý ako kondenzátor je veľmi dôležité, aby vstup páry bol F1 a výstup kondenzátu F Prevedenie zväzkov dosiek Tu je niekoľko rôznych prevedení letovaného výmenníka. Dvojokruhové usporiadanie (.../D) napr. B45 4 4/D L H F1 F3 H L Rovnobežný prúd F2 F4 L H Protiprúd H L Dvojcestné usporiadanie (../2P), napr. B45 45/2P Dvojokruhový dvojcestný CBE (../D2P), z.b. B25x14x14/D2P Strana 3 (celkom 16)

4 1.5 Typová špecifikácia Na základe termodynamických požiadavok na prestup tepla sa vyrábajú rozdielne základné typy výmenníkov B5, B8, B15, B1, B1DW, B/V25, B12, B16, B/V27, B28, B/V8, B/V35, B/V45, B/V2, B5, B56, B/V57, B6, B/V65, D47, D58. V štandardnom prevedení sú doskové výmenníky zložené z nerezových dosiek S (W 1.441/AISI 316) a za pomoci medi C (99%) v procese vákuového letovania spojené. Pri niektorých z týchto typov môže byť na základe špecifických požiadavok použitý ako materiál dosiek SMO 254 M (nerezová oceľ s vyšším podielom molybdénu). Ako ďalšia alternatíva môže byť pri niektorých typoch použitá spájka na báze niklu N. Ďalším rozlišovacím kritériom je max. Prevádzkovaný tlak, sa tu rozlišuje S pre štandardný tlak a H ako vysoký tlak. Táto typová špecifikácia je na štítku výmenníka označená nasledujúcim spôsobom. B35H 4/1P-XX-X Základný typ doskového výmenníka tepla. Rozdelenie na B a V typy viď. nižšie. 2 Typy Prevedenie H theta, L theta a kombinácia L a H: M kanálov: 3 Počet dosiek 4 Usporiadanie zväzku dosiek. 1P = štandardné prevedenie 5 Materiál dosiek: S / AISI 316 M Mo ocel (SMO) 6 Spájka: C meď N nikel 7 Tlaková odolnosť: S štandardný tlak ( max. pracovný tlak bar ( podľa typu )) H vysoký tlak ( max. pracovný tlak 45 bar) 1.6 Kritéria pre prevedenie Pre štandardnú radu CBE je maximum prevádzkový tlak 31 bar (3,1 Mpa, 45 Psi) a prevádzková teplota 185 C (365 F). Pre celonerezové výmenníky letované spájkou na báze niklu sa maximálny prevádzkový tlak pohybuje medzi 8 a 16 barov, maximom prevádzkovej teploty je 35 C (66 F). Aj napriek tomu, že sú tlak a teplota ako návrhové kritéria úzko späté, je možné do určitej miery pri znížení prevádzkového tlaku zvýšiť teplotu a naopak. Presné údaje sú uvedené na štítku, popr. v technickej dokumentácii. Výmenníky SWEP sú certifikované niekoľkými nezávislými inštitúciami, napr: Canada, Canadian Standard Association (CSA) Deutschland, Technischer Überwachungs Verein (TÜV) Japan, The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK) Norwegen, Kjelkontrollen Schweden, SAQ Kontroll AB (SAQ) USA, Underwriters Laboratories (UL) Ďalej tiež SWEP získal ďalšie doporučenia napr. od: Loyds Register, VB; Det Norske Veritas (DNV), Nórsko; American Bureau of Shipping (ABS), USA; Korean Register of Shipping (KR), Kórea; Registro Italiano Navale (RINA), Taliansko. Strana 4 (celkom 16)

5 1.7 Systém štítkovania a prevádzkové parametre Na všetkých výmenníkoch fy SWEP sú nalepené výrobné štítky obsahujúce technické informácie týkajúce sa výmenníka, ako napr. typ výmenníka a druhové číslo, z ktorého je možné určiť základné parametre výmenníka. Na štítku je rovnako uvedené sériové číslo, ktoré je popísané nižšie. Prevádzkové podmienky sú tu určené max. teplotou, tlakom a objemom výmenníka. Vyrazené sériové číslo udáva informáciu o tom, kde a kedy bol výmenník vyrobený a o aký výmenník sa jedná (model, počet dosiek atď.). počet v sérii počet dosiek typ výmenníka 12 mesiac, (december) rok výroby, (2) kód závodu 2. MONTÁŽ Uloženie Výmenník nesmie byť vystavený vlniacim alebo prílišným cyklickým teplotným či tlakovým výkyvom. Ďalej nesmú byť na výmenník ani na jeho pripojenia prenášané žiadne vibrácie. V týchto prípadoch je nutné inštalovať tlmiče vibrácii. Pre väčšie priemery pripojenia, doporučujeme použiť zariadenie pre kompenzáciu diaľkovej rozťažnosti potrubia. Tiež sa doporučuje, použiť pruh gumy ako tlmič medzi výmenník a montážne svorky. Pri jednofázových aplikáciách, napr. voda-voda alebo voda-olej, nemá orientácia výmenníka žiadny, alebo skoro žiadny vplyv na výkon výmenníka. Pri dvojfázových aplikáciách sa stáva orientácia výmenníka veľmi dôležitou. V dvojfázových aplikáciách musí byť CBE inštalovaný vertikálne, šípka na prednej strane smeruje nahor. Tu je popísaných niekoľko príkladov upevnení výmenníkov. Ako doplnok sú dostupné rôzne typy montážnych skrutiek. Upevnený k podlahe Pripevnený k múru kovovým pásikom (medzi pásik a výmenník vložený gumový prúžok) Pripevnený pomocou prítlačnej dosky a skrutiek (medzi dosku a výmenník vložený gumový prúžok) Menšie CBE je možné upevniť priamo na potrubie. Pomocou montážnych skrutiek na prednej alebo zadnej krycej doske Pomocou stojanu Strana 5 (celkom 16)

6 2.2 PRIPOJENIE Všeobecne Všetky pripojenia sú priletované k výmenníku v procese vákuového spájkovania. Aj keď je tým vytvorený veľmi pevný spoj medzi pripojením a krycou doskou, vyvarujte sa násilnej montáži, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Maximálne povolené sily sú popísané nižšie. V závislosti na aplikácii a miestnych zvyklostiach existuje veľké množstvo rôznych pripojení, napr. Compac príruby, SAE príruby, Rotalock, Victualic, závitové pripojenie a navarovacie pripojenie. Pri výbere vhodného pripojenia je potrebné rešpektovať medzinárodné a národné zvyklosti, aby bola zaručená kompatibilita zariadenia. Pripojenie Rotalock Pripojenie Victualic (UNF závit) Navarovacie pripojenie Príruba (DINpríruba, Compac Flansch) Príruba SAE SAE O-ring pripojenie Těsnící plocha Niektoré pripojenia majú externú pätku. Táto pätka slúži len pri výrobe a to k uľahčeniu tlakových skúšok a skúšok tesnosti. Pripojenia hotových výmenníkov sú chránené plastovou krytkou, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo znečisteniu. Krytku je potrebné opatrne odstrániť. Doporučujeme použiť nôž, skrutkovač alebo kliešte Závitové pripojenia Závitové pripojenia sú buď s vonkajším alebo vnútorným závitom odpovedajúcim platným štandardom ako ISO-G, NPT a ISO 7/1. Vonkajší tvar môže byť tiež hexagonálny, ako je možné vidieť nižšie. Pripojenie s vonkajším závitom (štandard) Pripojenie s vnútorným závitom (štandard) Šesťhranné (hexagonálne) pripojenie s vnútorným závitom Strana 6 (celkom 16)

7 2.2.3 Letovacie pripojenie MANUÁL PRE INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU CBE Veľkosti letovacích pripojení odpovedajú rozmerom potrubí daných v milimetroch alebo palcoch a sú stanovené v súlade s medzinárodnými štandardmi veľkosti pripojení. Niektoré z pripojení fy SWEP sú univerzálne, to znamená pasujú na trubky s rozmermi v mm i v palcoch. Tie sú označené xxu, ako napríklad 28U, ktoré je možné použiť na oba rozmery 1 1/8" a 28,75 mm. Všetky CBE sú vákuovo spájkované buď čistou meďou alebo spájkou na báze niklu. Pri normálnych podmienkach spájkovania (nie vákuovom) nepresiahne teplota 8 C (147 F). V prípade vyšších teplôt môže dôjsť k zmenám v štruktúre materiálu, čo môže spôsobiť vnútorné alebo vonkajšie netesnosti v pripojeniach. Preto doporučujeme, aby na všetky spájkovania bola použitá strieborná spájka s obsahom min. 45% striebra. Tento typ spájky má relatívne nízku spájkovaciu teplotu a veľkú zmáčavosť a zabehavosť. Pokiaľ sa k odstráneniu oxidov z povrchu roztavenej spájky používa tavidlo, je veľmi dôležité odhadnúť správne množstvo, pretože tavidlo je veľmi agresívne. Príliš veľa môže viesť k vážnym koróziám, preto sa žiadne tavidlo nesmie dostať do CBE. Proces letovania Odmastite a vyleštite spájkované plochy. Štetčekom aplikujte chloridové tavidlo a vyleštite. Priložte medenú trúbku k pripojeniu a spájkujte striebornou spájkou (min. 45% striebra). Nasmerujte plameň proti trubke a spájkujte pri max. 65 C (12 F). Zabráňte internej korózii, napr. ochranou vnútornej chladenej strany pomocou N Navarovacie pripojenia Zváranie je doporučené len pri špeciálne navrhnutých navarovacích pripojení. Všetky navarovacie pripojenia fy SWEP sú opatrené 3 skosením na konci pripojenia. Neprivarujte na trubky s iným typom pripojenia. Vonkajší priemer pripojení korešponduje s priemerom trubiek v mm. Proces zvárania Chráňte výmenník proti prílišnému ohriatiu pomocou: použitím mokrej textílie okolo pripojenia vytvorením skosenia na pripojovanej trubke a pripojení, ako je to naznačené odpovedajúcou prípravou zvárania. Pre zváranie použite metódy TIG alebo MIG/MAG. Pri elektrickom zváraní pripojte uzemnenie na pripojovacie potrubie a nie za koniec výmenníka. Vnútornej oxidácii sa dá zabrániť malým prietokom dusíka v trubke. Strana 7 (celkom 16)

8 2.2.5 DOVOLENÉ ZAŤAŽENIE PRIPOJENIA PRE MONTÁŽ NA POTRUBÍ Maximálne dovolené zaťaženie (uvedené nižšie) je platné pre nízkocyklickú únavu. Pokiaľ je potrebné poznať hodnoty pre vysokocyklickú únavu, je potrebné Mb previesť podrobnejšiu analýzu. Potrubie- Odolnosť v strihu, Fs Mt Odolnosť v ťahu, Ft Ohybový moment, Mb Torzný moment, Mt (kn) (kp) (kn) (kp) (Nm) (kpm) (Nm) (kpm) ½ ¾ ¼ ½ ½ Dovolené zaťaženie úchytných skrutiek pri montáži Jednou z možností uchytenia výmenníka je použitie úchytných skrutiek, ktoré sú dostupné v rôznych prevedeniach a umiesteniach. Tieto skrutky sú privarené k výmenníku. Maximálne dovolené zaťaženie skrutiek pri montáži je uvedené v tabuľke. Montážne skrutky Priemer, dk (mm) Odolnosť v ťahu, Ft (N) Odolnosť v skrute, Mt (Nm) M M M BEZPEČNOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO Pre zabezpečenie bezporuchového prevádzkovania výmenníka je potrebné zamedziť prenikaniu a usadzovaniu drobných čiastočiek vo výmenníku. Ďalej je použitím izolácie potrebné zamedziť tepelným strátam. FILTRE Pokiaľ niektoré z médií obsahujú čiastočky s väčším priemerom než 1 mm (,4 inch) alebo obsahujú vlákna, doporučujeme pred výmenník inštalovať filter so sieťou o veľkosti 16-2 (počet otvorov na palec). Inak hrozí nebezpečenstvo upchatia kanálov, čo spôsobí zníženie účinnosti, zvýši tlakovú stratu alebo spôsobí zamrznutie výmenníka. Pri znečistení biologickými látkami je potrebné počítať s vyšším rizikom korózie. Filtre môžu byť dodané ako príslušenstvo. Strana 8 (celkom 16)

9 Izolácia Pri vonkajších teplotách pod C hrozí nebezpečenstvo zamrznutia výmenníka. Pokiaľ nie sú v aplikáciách použité mrazuvzdorné média, je potrebné izoláciu dimenzovať tak, aby teplota prítlačnej dosky neklesla pod bod mrazu. Aby sa zamedzilo stratam tepla, mala by byť pri teplotách vyšších než 4 C použitá tepelná izolácia. Pri teplotách povrchu výmenníka nižších než je rosný bod okolitého vzduchu sa používajú parotesné izolácie, aby sa zamedzilo kondenzácii vodných pár na povrchu výmenníka. Nedotýkajte sa nechráneného výmenníka za prevádzkových teplôt < C a >4 C. Izolácie pre chladiarenské aplikácie SWEP doporučuje výmenníky, ktoré pracujú ako výparníky alebo kondenzátory, izolovať parotesnými kaučukovými izoláciami. Nalepovacie izolácie z materiálu Armaflex sú dodávané ako príslušenstvo. Izolácie pre kúrenárske aplikácie Pre kúrenárske aplikácie môžu byť použité rôzne typy izolačných boxov. Ich prevedenie závisí na teplotách a použití. Fa SWEP ponúka niektoré z týchto izolácií ako doplňujúce príslušenstvo. Štandardne sú dodávané krabicové izolácie z polyuretanu (22 mm) armovaného hliníkovým plechom. 4 INŠTALÁCIA VÝMENNÍKA V RÔZNYCH APLIKÁCIÁCH 4.1 Použitie pre letované doskové výmenníky Aba bola zabezpečená bezporuchová a dlhá prevádzka výmenníka, je potrebné rešpektovať nasledujúce pokyny: zamedziť nadmernému hydraulickému a termodynamickému zaťaženiu výmenníka, ich pôsobením sa podstatne zníži jeho životnosť. Pripojovacie skrutkovanie a príruby musia byť nasadené bez toho aby sa poškodili pripojovacie hrdlá. Doporučujeme použitie flexibilných rozvodov potrubia. Výmenník sa musí voľne pohybovať, v žiadnom prípade sa nesmie stať pevným bodom. Maximálne sily a momenty napnutia sú uvedené v tab Pripojovacie potrubie musí byť ukotvené priamo pred výmenníkom. Osvedčili sa ohybné, gumou vyplnené rámové stavebné diely, ktoré vytvoria tzv. lôžko. Tak nie sú žiadne vonkajšie vplyvy prenášané na výmenník. Netesnosti na pripojovacom skrutkovaní a prírubách najčastejšie ukazujú na neprípustné veľké ohybové momenty. Tlak v systéme musí byť pri jednofázových aplikáciách vyšší než je tlak nasýtenej pary odpovedajúci teplote kvapaliny, aby nedochádzalo vo výmenníku ku kavitáciám. Regulácia musí byť pri všetkých záťažových stavoch, najmä pri malom zaťažení, plynulá (bez oscilácií). Toto platí najmä pri veľkom diferenčnom tlaku na primárnej strane. Inak hrozí poškodenie výmenníka. Oscilácia regulácie vedie k tepelnému zaťaženiu výmenníka a tým k jeho poškodeniu. Nepoužívajte média, ktoré podporujú koróziu. Pre orientáciu použite tabuľku č.1. Vyvarujte sa rozdielom teplôt medzi primárnou a sekundárnou stranou vyšším než 1K. Častice s priemerom väčším než 1mm alebo vláknitou štruktúrou sa nesmie dostať do výmenníka, viď. kap.3.1. Chráňte výmenník pred zamrznutím, viď. kap.3.2 a Pri prevádzkových teplotách < C a >4 C musí byť použitá príslušná izolácia, viď.kap.3.2. Pokiaľ bude výmenník použitý pre aplikácie, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, prosím kontaktujte nás. Strana 9 (celkom 16)

10 Tabuľka 1: Tabuľka odolnosti výmenníka pri použití vo vodných aplikáciách Látky zahrnuté vo vode Koncentrácia Materiál dosiek Spájka [mg/l] AISI SMO Meď Organické látky Alcanity (HCO - 3 ) < > 3 / Sulfate (SO 2-4 ) < > 3 HCO 3-1 /SO 4-2 Elektrical Conductivity Ammonium (NH 3 ) Chlorides (Cl - ) podrobnejšie viď. nižšie Sulphite (SO 3 ) free chorine gas (Cl 2 ) > 1, < 1, < 1 µs/cm 1 5 µs/cm > 5 µs/cm < > 2 < 3 > 3 < > 5 Iron (Fe) <,2 >,2 Free < 5 (aggressive) 5 2 Carbon Dioxide > 5 (CO 2 ) / N/A - / /- - /- /- - Manganese (Mn) <,1 >,1 Aluminium (Al) <,2 >,2 ph < 6, 6, 7,5 7,5 9, > 9, / N/A N/A Nitrate (NO 3 ) < 1 > 1 Hydrogen Sulfide (H 2 S) <,5 >,5 /- Hardness 4, 8,5 dh pri normálnych podmienkach dobrá odolnosť problémy sa môžu objaviť, obzvlášť pokiaľ je hodnota rovná pri viacerých faktoroch - použitie sa nedoporučuje Strana 1 (celkom 16)

11 Voľba materiálu dosiek Obsah chloridov MAXIMÁLNA TEPLOTA 6 C 8 C 12 C 13 C = 1 ppm SS 34 SS 34 SS 34 SS 316 = 25 ppm SS 34 SS 34 SS 316 SS 316 = 5 ppm SS 34 SS 316 SS 316 Ti / 254 SMO = 8 ppm SS 316 SS 316 SS 316 Ti / 254 SMO = 15 ppm SS 316 SS 316 Ti / 254 SMO Ti / 254 SMO = 3 ppm SS 316 Ti / 254 SMO Ti / 254 SMO Ti / 254 SMO > 3 ppm Ti / 254 SMO Ti / 254 SMO Ti / 254 SMO Ti / 254 SMO SS nerezová oceľ Ti titan 4.2 Jednofázové aplikácie, napr. voda/voda alebo voda/olej Obvykle by okruh s najvyššou teplotou či tlakom mal byť pripojený na ľavú stranu stojacieho výmenníka (šípka smeruje nahor). Týmto prúdia obe média v typickom použití voda/voda proti sebe, tj. horúca voda: vstup F1 výstup F3, studená voda: vstup F4 výstup F2. Vďaka skutočnosti, že pravá strana výmenníka (F4-F2) má o jeden kanál naviac než ľavá (F1-F3), je zaistené, že teplejšie médium je obklopené studeným, a tým sú znížené tepelné straty. Nasledujúce obmedzenia k bodu 4.1: Diaľkové rozvody tepla/ inštalácia ÚT a TUV Pokiaľ sú na vstupe a výstupe primárne strany zaradené regulačné, zatváracie a spätné ventily, nesmú byť zároveň uzatvorené pri pracujúcej sekundárnej strane. V uzatvorenom okruhu vo vnútri primárnej strany behom krátkej doby vznikne vákum. Pri opätovnom otvorení ventilu dôjde k neprípustnému nárazu, ktoré môže následne spôsobiť škody na doskách a letovaní. Pre správnu voľbu doskového výmenníka, musí byť známe zloženie ohrievanej a pitnej vody. Obzvlášť: vodivosť, hodnota ph, obsah Ca a Mg, obsahy amoniaku, chloridu, síranu a dusičnanu, rovnako ako hodnoty K B8,2- a L S4,3-. Voľbou vhodného materiálu sa môže predísť v rizikových regiónoch problémom s korózivzdornosti medi. Pre tieto prípady doporučujeme použiť výmenník spájkovaný spájkou na báze Ni alebo skladaný výmenník orientačnej hodnoty viď tab.1. Hodnoty prípustné pre pitnú vodu: Ni <,5mg/l, Cu <3 mg/l v čistej vode. Siričitan sodný obsiahnutý v TUV môže viesť k vzniku sírnych zlúčenín, ktoré následne spôsobia koróziu medeného letovania. Výmenník letovanej medi nesmie byť pripojený k novo pozinkovanému potrubiu, ktoré nemá žiadnu ochrannú vrstvu. Zinková vrstva na oceľovom potrubí môže spôsobiť indukovanú koróziu medi. F1 F3 F2 F4 Strana 11 (celkom 16)

12 4.2.2 Vodný kameň v TUV Usadzovanie vápenatých zlúčenín v TUV je výrazne ovplivnené nasledujúcimi faktormi: Uhličitan sodný a uhličitan horečnatý sú označované ako soli spôsobujúce tvrdosť vody. Tepelným pôsobením sa vylučuje CO 2 a tým sa môže tvoriť vodný kameň: Ca 2 2HCO 3 CaCO 3 CO 2 H 2 O a Mg 2 2HCO 3 MgCO 3 CO 2 H 2 O Tam, kde voda obsahuje veľa vápnika a hrozí vznik vodného kameňa, doporučujeme vodu odvápniť. Za určitých okolností sa môže po pridaní fosfátu tvrdosť vody stabilizovať. Účinnosť fyzikálnych upravovaní vody je sporná. Rozhodujúca pre pôsobenie vápnika je vysoká teplota dosiek. Teplota by nemala presiahnuť 6 C. Inak je potrebné počítať so zvýšeným prenikaním vápnika. Na prenikanie vápnika má vplyv tiež rýchlosť ohrevu vody. Rýchly ohrev podporuje prenikanie vápnika. Tomu sa dá zabrániť stupňovitým ohrevom vody. Častým čerpaním malého množstva teplej vody v jednotlivých okruhoch sa znižuje samočistiaci efekt doskového výmenníka. Vďaka statickému prestupu tepla behom kľudného stavu sa vylučuje vápnik, ktorý sa vďaka chýbajúcej turbulencii usádza. Musí byť zaistené, že výmenníkom v jeho kľudnom stave nebude prúdiť ohrievaná voda. Obzvlášť v systémoch TUV, ktoré sú priamo napojené na primárnu stranu diaľkovej predávacej stanice, nesmie teplota na stenách vo výmenníku presiahnuť 6 C. Inak je potrebné za pomoci trojcestného ventilu zaistiť spätné miešanie. Pre podrobnejšie informácie preštudujte manuál pre čistenie CBE. 4.3 Použitie v chladiarenských aplikáciách Chladiarenské aplikácie všeobecne Vo všetkých chladiarenských aplikáciách je veľmi dôležité, aby každý kanál, v ktorom prúdi chladivo, bol obklopený na oboch stranách kanálmi s vodou alebo glykolom. Obvykle chladiaca strana musí byť pripojená na ľavú stranu výmenníka a vodný alebo glykolový okruh na pravú stranu výmenníka. Pokiaľ je chladivo nesprávne pripojené, hrozí vďaka poklesu teplôt riziko zamrznutia výmenníka. U CBE fy SWEP používaných ako kondenzátory alebo výparníky je na strane chladiva letovacie pripojenie Výparník CBE typu V je osadený na vstupe (obvykle F3) na strane chladiva špeciálnym distribučným zariadením. Úlohou tohto zariadenia je lepšie rozviesť chladivo do jednotlivých kanálov. Kvapalné chladivo by malo byť pripojené na ľavé spodné hrdlo (F3) a výstup odpareného chladiva na horné ľavé hrdlo (F1). Vstup vodného okruhu by mal byť pripojený na pravé horné hrdlo (F2) a výstup na pravé spodné hrdlo (F4). F2 F4 F3 Kondenzát vstup Voda Plyn výstup vstup Voda výstup Strana 12 (celkom 16)

13 4.3.3 V-Typ, distribučného zariadenia Od určitého počtu dosiek klesá distribučná schopnosť chladiva. Bez distribučného zariadenia je v prvých kanáloch rozšírená plynná verzia chladiva, zatiaľ čo ďalej v ploche sa kvapalný podiel odparuje. Vďaka tomu klesá účinnosť výparníka. Zníži sa odparovacia teplota (možnosť zamrznutia! Kap ). Aby bolo zaistené rovnomerné rozdelenie chladiva vo všetkých kanáloch, SWEP integroval do výparníka tzv. rozdeľovače chladiva. Tieto doskové výmenníky sú označované ako typ V. Rozdeľovač chladiva znamená, že je do každého kanála s chladivom vletovaný kovový krúžok s radiálnym otvorom. Tak vzniká tlaková strata pred odparovacou plochou a tým je zaistené rovnomerné rozdelenie chladiva. Táto tlaková strata neovplyvňuje stratu výkonu, pretože musíme vidieť tlakovú stratu v kombinácii s expanzným ventilom. U V- modelov musí byť strata tlaku v rozdeľovači chladiva pričítaná ku staráte tlaku v expanznom ventile, aby sme dostali celkovú tlakovú stratu. Pre správnu funkciu výparníka je dobré zvoliť o dimenziu väčšiu veľkosť expanzného ventila. Chladiarenské aplikácie a expanzné ventily Expanzné ventily by mali byť umiestnené čo najbližšie k vstupnému pripojeniu chladiva. Je potrebné dbať na to, aby bol expanzný ventil inštalovaný v rovnakej výške (alebo vyššie) než je vstup na výparníku. Čidlo má byť umiestené okolo 5 mm od výstupu odpareného chladiva. Priemer potrubia medzi expanzným ventilom a CBE by mal byť rovnaký ako priemer potrubia privádzajúceho kvapalné chladivo viď kap Na základe tlakovej straty vo výparníku je potrebné voliť veľkosť expanzného ventila, ktorý musí byť s vnútorných vyrovnávačom tlaku Dimenzovanie potrubia k výparníku Dimenzia pripojovacieho potrubia má rozhodujúci vplyv na činnosti výparníka pretože môže byť porušená dynamická rovnováha tlaku. Vstup: Veľkosť pripojenia sa volí tak, aby rýchlosť prúdenia plynu/kvapaliny dosiahla 5-12m/s. Výstup: V horizontálnom sacom potrubí je potrebné nastaviť rýchlosť 5-1 m/s. Pokiaľ je potrubie vertikálne, mala by rýchlosť prúdenia dosiahnuť 1-15 m/s. Rýchlosť by nemala prekročiť 2 m/s, pretože vzniknutá tlaková strata negatívne ovplyvňuje stabilitu systému. Strana 13 (celkom 16)

14 Chladiarenské aplikácie a ochrana proti zamrznutiu použite filter < 1 mm, sieť veľkosti 16 (viď odstavec o filtroch) použite nemrznúcu zmes tam, kde sa odpaľovacia teplota blíži teplote mrznutia chladenej kvapaliny, obzvlášť pri chladivách s premenlivými teplotami odparovania. používajte termostat sledujúci teplotu kvapaliny a chrániaci výmenník pred zamrznutím a "flow switch" k zaisteniu nepretržitého prúdenia kvapaliny pred, v priebehu a po činnosti kompresora nepoužívajte pump-down systémy vyhnite sa výpadkom čerpadla pri spúšťaní systému, chvíľku počkajte než spustíte kondenzátor (alebo majte prietok skrz nej zredukovaný) Zeotrofné chladivá Pri použití zeotrofných chladív napr. R47C hrozí nebezpečenstvo zamrznutia pri teplotách okolo C. V týchto prípadoch doporučujeme použiť glykol. Na základe teplotného sklzu (temperature glide) sa môže teplota lokálne líšiť až o 5K od odparovacej teploty. Tým môže obzvlášť na vstupe do výparníka dôjsť k zamrznutiu. 4.4 Kondenzátory Plynné chladivo by malo byť pripojené na ľavé horné hrdlo (F1), a kondenzátne potrubie na ľavé dolné hrdlo (F3). Vstup vodného okruhu by mal byť pripojený na pravé dolné hrdlo (F4), a výstup na pravé horné hrdlo (F2). To všetko platí za predpokladu, že šípka na výmenníku smeruje hore. F3 F2 chladivo plynné vstup F4 chladivo kapalné výstup voda výstup voda vstup 4.5 Parné aplikácie V parných aplikáciách je nutné dodržať podmienky uvedené v kapitole 4.1. Ďalej výmenník nesmie byť inštalovaný do siete, kde je použitý systém regulácie zaplavovaním výmenníka. Spätné zaplavovanie kondenzátom môže viesť ku kavitáciám vo výmenníku. Doporučujeme umiestniť tesne pred výmenník odvzdušňovací ventil a prerušovač vákua (zavzdušňovač). Pred regulačný ventil je nutné umiestniť separátor vlhkosti, ktorý chráni kuželku ventila a výmenník pred poškodením kvapkami kondenzátu (nebezpečie prebrúsenia tenkých teplosmenných dosiek). Pokiaľ je protitlak za odvádzačom kondenzátu väčšia než tlak pred ním je nutné zabudovať zdvíhač kondenzátu (kondenzátne čerpadlo). Ďalšie informácie obdržíte od výrobcu príslušných zariadení. Strana 14 (celkom 16)

15 5. ČISTENIE Vďaka obvykle veľmi veľkej turbulencii sa v kanáloch pri CBE prejavuje samočistiaci efekt. Napriek tomu je v niektorých aplikáciách tendencia zanášania veľmi vysoká, napr. použitie veľmi tvrdej vody pri vysokých teplotách. V týchto prípadoch je možné čistiť výmenník pomocou cirkulácie čistiacej kvapaliny (CIP Cleaning In Place, čistenie v mieste použitia). Doporučujeme použiť nádrž so slabou 5% kyselinou fosforečnou alebo 5% kyselinou šťavelovou, pokiaľ je výmenník čistený často. Čistiaca kvapalina cykluje cez výmenník. Pre inštalácie napevno (privarením apod.) doporučujeme pre ľahšiu údržbu, nechať si priamo s výmenníkom vyrobiť CIP pripojenie/ventily. Pre optimálne vyčistenie by mal byť prietok čistiacej kvapaliny výmenníkom 1,5 krát vyšší ako prietok za prevádzky. Doporučujeme čistenie prevádzať v opačnom smere prúdenia, než je pri prevádzke. Po vyčistení je dôležité výmenník dôkladne vypláchnuť čistou vodou. Použitím 1-2% hydroxidu sodného (NaOH), alebo hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO 3 ) pred posledným prepláchnutím sa zaistí neutralizácia všetkých zbytkov kyselín. Čistenie by malo prebiehať v pravidelných intervaloch. Pre ďalšiu informáciu preštudujte CIP manuál alebo kontaktujte zastúpenie fy SWEP. Roztok CIP Výstup Roztok CIP Vstup Pre podrobnejšie informácie preštudujte manuál pre čistenie CBE. 6. SKLADOVANIE Doskový výmenník je potrebné skladovať v suchu. Teploty by nemali byť nižšie než 17 C a nemali by presiahnuť 5 C. 7. ZÁRUKA SWEP poskytuje 24 mesačnú záruku od dodania. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby. Prevádzkové vlastností výmenníka typu MINEX fy SWEP sú založené na správnej inštalácii, údržbe a prevádzkových podmienkach, popísaných v tomto manuále. SWEP neručí za straty spôsobené nedodržaním týchto kritérií. 8. Max. prevádzkové tlaky a teploty Pre typy výmenníkov B5, B8, B15, B1, B/V25, B12, B/V27, B/V35, B/V45, B5, B56, B/V57, B6, B/V65 a D47 platí podľa predpisov pre tlakové nádoby 97/23/EG max. prevádzkový tlak 31 bar; B16, B28 (25 bar); D57,D58 (31, 25, 31 bar) a tomuto tlaku odpovedajúca min./max. prevádzková teplota 16/155 C. Výmenníky sú testované pri tlaku 5 bar; B16, B28 (41 bar); B65 (49 bar) a D57,D58 (5, 41, 5 bar). Presné informácie sú uvedené na štítku výmenníka. F2 F4 F1 F3 Strana 15 (celkom 16)

16 Prevádzkové podmienky pre výmenníky certifikované podľa PED: Typ CBE Maximálny pracovný pretlak (PS) Pracovná teplota (TS) C Skúšobný pretlak (PT) Objem kanála (V) Bar Min Max Bar Liter Max. počet kanálov Typ 5 31/ * 5/5,24 5 Typ 8 31/ * 5/5,41 5 Typ 1 31/ * 5/5,61 75 Typ 12 31/ * 5/5,61 75 Typ 15 31/ * 5/5,62 75 Typ 16 25/ * 41/41,82 75 Typ 25 31/ * 5/5,11 5 Typ 27 31/ * 5/5,11 75 Typ 28 25/ * 41/41,11 75 Typ 35 31/ * 5/5,18 1 Typ 45 31/ * 5/5, Typ D47 31/ * 5/5/5,24 1 Typ 5 31/ * 5/5, Typ 56 31/ * 5/5,21/,3 125 Typ 57 31/ * 5/5,33 15 Typ D57 31/25/ * 5/41/5, Typ D58 31/25/ * 5/41/5, Typ 6 31/ * 5/5,22 15 Typ 65 3/ * 49/49,59 2 *Maximálna prevádzková teplota 225 C, pre presné informácie preštudujte výrobný štítok na výmenníku. SWEP International AB Sales representative office Puchmayerova 243 Týn nad Vltavou Tel: Fax: Strana 16 (celkom 16)

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

M7 Model Hydraulický ráz

M7 Model Hydraulický ráz Úlohy: M7 Model Hydraulický ráz 1. Zostavte simulačný model hydraulického systému M7 v aplikačnej knižnici SimHydraulics 2. Simulujte dynamiku hydraulického systému M7 na rôzne vstupy Doplňujúce úlohy:

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Technické údaje Systém rozvodu vzduchu CWL-Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o. Galvaniho 7 821 04 Bratislava tel. +421 4820 0802 fax +421 4820 0814 info@wolfsr.sk www.wolfsr.sk 3063644_201602 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Priame ventily s prírubou, PN 25

Priame ventily s prírubou, PN 25 T 4T7 Priame ventily s prírubou, PN 25 VVF52... Teleso ventilu z tvarnej liatiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,6...25 m /h možnosť osadenia s pohonmi elektromotorickými SQX alebo elektrohydraulickými

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw)

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) KLIMATIZÁCIA VODNÉ SYSTÉMY Kazetové fancoily Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18 Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) K 9 OG 2T 2,2 3,3 K 12 OG 2T 3,5 4,6 K 18 OG 2T 5 5,9 K

Διαβάστε περισσότερα

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda Projektové podklady a návod na montáž Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 s prevádzkovým denníkom Ab: HCM-3 FW 1.30 AM FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. (+49)

Διαβάστε περισσότερα

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY 4 ECHNIKA PRE EPELNÉ PROCESY epelné procesy sa riadia fyzikálnymi zákonitosťami prestupu tepla. Základnými tepelnými procesmi sú ohrev a chladenie. Pri ohreve a chladení látok sa môže meniť ich skupenstvo.

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS

Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS Vysokotlakové kovové hadice z nehrdzavejúcich ocelí typový rad RS OBSAH 1. Witzenmann špecialista na pružné kovové diely... 4 2. Witzenmann Slovakia spoľahlivý partner na trhu s pružnými dielmi... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE

CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE CENNÍK - TECHNICKÉ IZOLÁCIE Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie Platnosť cenníka od 1. 6. 2007 Cenník stavebných izolácií nájdete v samostatnom katalógu Technické izolácie - dosky Sk / m NÁZOV hr.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG

A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG A Group brand KOMPENZÁCIA ÚČINNÍKA A ANALÝZA KVALITY SIETE KATALÓG ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE OBSAH Trvalé úspory energie... 4 Fázový posun Výkon Spotreba... 6 Účinník... 7 Ako navrhnúť výkon kompenzácie... 10

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis)

Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Καλαϊτζίδου Κυριακή Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) Μέθοδος κυανού του μολυβδαινίου Προσθήκη SnCl 2 και (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 4H 2 O στο δείγμα Μέτρηση στα 690nm Μέτρηση 10-12min μετά από την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΥΔΡΟΞΥ-ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠO ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κυριακή Καλαϊτζίδου MSc Χημικός Μηχανικός Φώσφορος Θεωρητικό Μέρος Παρουσιάζεται: Ορυκτά Ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 2 0 1 3 / 1 4 ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie! Životné prostredie a naše emisie CO 2 sa týkajú nás

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore?

6. V stene suda naplneného vodou je v hĺbke 1 m pod hladinou otvor veľkosti 5 cm 2. Aká veľká tlaková sila pôsobí na zátku v otvore? Mechanika tekutín 1. Aká je veľkosť tlakovej sily na kruhový poklop ponorky s priemerom 1 m v hĺbke 50 m? Hustota morskej vody je 1,025 g cm 3. [402 kn] 2. Obsah malého piesta hydraulického zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS CLAS 24 FF CLAS 28 FF CLAS FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B

4. MAZANIE LOŽÍSK Q = 0,005.D.B 4. MAZANIE LOŽÍSK Správne mazanie ložiska má priamy vplyv na trvanlivosť. Mazivo vytvára medzi valivým telesom a ložiskovými krúžkami nosný mazací film, ktorý bráni ich kovovému styku. Ďalej maže miesta,

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

príjemná klíma pre vaše pohodlie SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA CENNÍK 2014

príjemná klíma pre vaše pohodlie SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA CENNÍK 2014 príjemná klíma pre vaše pohodlie SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA CENNÍK 14 02 Systémová doska UNI Tacker systém 03 Reg. č. 7F8-F Reg. č. 7F1 Systémová doska UNI. TACKER SYSTÉM. Jednoduchšie a bezpečnejšie

Διαβάστε περισσότερα

VÝMENNÍKY TEPLA. PROCESNÉ STROJNÍCTVO kapitola 3.

VÝMENNÍKY TEPLA. PROCESNÉ STROJNÍCTVO kapitola 3. VÝMENNÍKY TEPLA DEFINÍCIA: Sú to technické zariadenia slúžiace na sprostredkovanie prestupu tepla medzi dvoma, poprípade i viac látkami. Podľa účelu použitia majú výmenníky tepla rôzne názvy (napr. ohrievač,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

Priame a trojcestné ventily PN 16

Priame a trojcestné ventily PN 16 4 845 VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily (3-vývody) VMP459.10-0.63 až VMP459.20-4 VVP459.25-10 až VVP459.40-25 VXP459.25-10 až VXP459.40-25 Priame a trojcestné

Διαβάστε περισσότερα

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C

Pneumatické prvky. Lineárne pohony. Valce podľa ISO typu P1D-S. Valce podľa ISO typu P1D-B. Valce podľa ISO typu P1D-C Pneumatické prvky www.eurofluid.sk 2015-1 Lineárne pohony Valce podľa ISO 15552 typu P1D-S - priemery piestu 32-125 mm - PUR tesnenia pre dlhú životnosť - vyhotovenie odolné voči korózii - klzné časti

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou

15) Pneumatický motor s výkonom P = 30 kw spotrebuje 612 kg.hod 1 vzduchu s tlakom p 1 = 1,96 MPa a teplotou 1) Zásobník vzduchu s objemom 7 m 3 je plnený kompresorom (obr. 2.1.4). Kompresor zvyšuje tlak vzduchu zo začiatočnej hodnoty p 1 = 0,1 MPa na konečný tlak p 2 = 0,8 MPa. Teplota vzduchu v zásobníku sa

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B CF CLAS B 24 CF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS B 24 CF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na výrobnom štítku 4 Bezpečnostné pokyny 4 Popis výrobku Ovládací panel 6 Rozmery kotla

Διαβάστε περισσότερα

Solárne systémy. UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín Dolný Kubín. str. Tel.: Fax:

Solárne systémy. UNIVENTA, s.r.o. Vyšný Kubín Dolný Kubín. str.  Tel.: Fax: Vyšný Kubín 06 01 Dolný Kubín Tel.: +41 43 586 51 33 Fax: +41 43 58 06 7 Solárne systémy O BSAH str. 1 Všeobecné informácie Intenzita slnečného žiarenia na Slovensku 5 Voľba počtu kolektorov 6 Uhol sklonu

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

Obehové čerpadlá Čerpadlá s mokrobežným rotorom a ich príslušenstvo

Obehové čerpadlá Čerpadlá s mokrobežným rotorom a ich príslušenstvo Obehové čerpadlá Čerpadlá s mokrobežným rotorom a ich príslušenstvo KATALÓG NA ROK. Vykurovanie, klimatizácia, solárne systémy, teplá úžitková voda Právo na technické zmeny a omyly vyhradené! Naše predajné,

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE OHRIEVAČE VOY A VYKUROVANIE História firmy Vitajte vo svete ohrievačov vody EÍZ EÍZ je popredný špecialista v oblasti distribúcie, predaja a servisu ohrievačov vody. Firmu založil Miroslav Elíz v roku

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα