A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστήθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστήθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113)"

Transcript

1 A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστήθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Mε βάση τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο του 2005 και τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης προς όλους τους µετόχους που θα κατέχουν µετοχές στις 14 Νοεµβρίου Τα ικαιώµατα Προτίµησης θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία υφιστάµενη µετοχή. Κάθε τρία ικαιώµατα Προτίµησης που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε µία νέα µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,05 ( 0,09) µε Τιµή Εξάσκησης 0,09 ( 0,1538) για κάθε νέα µετοχή η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Επιπλέον για κάθε τρεις νέες µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης θα παραχωρούνται δωρεάν δύο νέα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών. Έκδοση µέχρι ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αναλογία δύο ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών για κάθε τρεις µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης. Η Τιµή Εξάσκησης των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών είναι 0,20 ( 0,12) για κάθε ένα. Κάθε ένα ικαίωµα Αγοράς Μετοχών µε την εξάσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο µία συνήθη πλήρως εξοφληµένη µετοχή της Εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ ( 0,09) η κάθε µία Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ ( 0,09) η κάθε µία ΑΝΑ ΟΧΟΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Global Capital Securities and Financial Services Ltd Ηµεροµηνία: 29 Οκτωβρίου 2007 Το Έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Εγγράφου µπορείτε να συµβουλευτείτε τον Ανάδοχο/ Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου Global Capital Securities and Financial Services Ltd, άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων. Η έγκριση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον Εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται τον σύµβουλο επενδύσεών του. Η επένδυση στους τίτλους της Εταιρείας συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο µέρος µε τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι αναλαµβάνουν συλλογικά και ατοµικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά στοιχεία που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ.

2 Περιεχόµενα ΟΡΙΣΜΟΙ...2 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...6 ΜΕΡΟΣ II: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) ΕΚ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)...8 ΜΕΡΟΣ ΙII: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΞΟ Α ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ...15 ΜΕΡΟΣ ΙV: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΣΠΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ...23 ΜΕΡΟΣ V: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΑΠΥΠΩΣΕΙ Ο ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ...26 ΜΕΡΟΣ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ...28 ΜΕΡΟΣ VII: ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑ ΟΧΟ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ KAI ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω ορισµοί ισχύουν για το σύνολο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, εκτός όπου το κείµενο απαιτεί διαφορετικά: A.L. Prochoice Group Public Limited /η Εταιρεία / ο Εκδότης/ το Συγκρότηµα ικαιούχοι ιοικητικό Συµβούλιο ή Συµβούλιο ή. Σ. ικαιώµατα Προτίµησης ή ικαιώµατα ή Π Σηµαίνει την εταιρεία A.L. Prochoice Group Public Limited ή το Συγκρότηµα της A.L. Prochoice Group Public Limited και τις συνδεδεµένες και εξαρτηµένες εταιρείες της.. Σηµαίνει τα πρόσωπα που θα κατέχουν συνήθεις µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 14 Νοεµβρίου 2007 (cum-date). Σηµαίνει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. Σηµαίνει τα ικαιώµατα Προτίµησης της Εταιρείας που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 14 η Νοεµβρίου 2007 (cum-date) σε αναλογία ένα Π για κάθε µία Μετοχή που κατέχουν. Ως εκ τούτου η ηµεροµηνία αποκοπής του ικαιώµατος Προτίµησης (ex-rights date) είναι 15 Νοεµβρίου Η Τιµή Εξάσκησης είναι 9 σεντ για κάθε Μετοχή. Κάθε ένα ικαίωµα Προτίµησης θα αποδίδει µία νέα µετοχή της Εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ. ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ή ΑΜ Σηµαίνει τα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ) της Εταιρείας που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο δωρεάν σε αναλογία δύο ΑΜ για κάθε τρεις Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης. Η Τιµή Εξάσκησης των ΑΜ είναι 0,20 για κάθε ένα ΑΜ. Κάθε ένα ΑΜ µε την εξάσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο µία συνήθη µετοχή της Εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ. Cum-date Έκδοση Ενηµερωτικό ελτίο Εξαιρούµενες Χώρες Σηµαίνει την Ηµεροµηνία ιαπραγµάτευσης (cum-date) της µετοχής της Εταιρείας µέχρι την οποία οι Μέτοχοι θα µπορούν να αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας και να δικαιούνται την δωρεάν παραχώρηση ικαιωµάτων Προτίµησης (14 Νοεµβρίου 2007). Σηµαίνει την παρούσα έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης και ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών. Σηµαίνει το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο που συντάχθηκε µε βάση τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία σύµφωνα µε τους νόµους της, η διενέργεια της παρούσας δηµόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόµηση / διανοµή του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου είναι παράνοµη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας νοµοθεσίας, κανόνα ή κανονισµού. 2

4 Επιστολή Παραχώρησης ικαιωµάτων Προτίµησης Επιστολή Παραχώρησης ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών Επιστολή Παραχώρησης Νέων Μετοχών Κάτοχοι ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών Κάτοχοι Μετοχών ή Μέτοχοι Σηµαίνει την Επιστολή Παραχώρησης αναφορικά µε τα υπό έκδοση ικαιώµατα Προτίµησης της Εταιρείας, η οποία θα αποσταλεί στους Μετόχους που θα αποκτήσουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 24 η Νοεµβρίου 2007 (cum-date). Σηµαίνει την Επιστολή Παραχώρησης αναφορικά µε τα υπό έκδοση ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας, η οποία θα αποσταλεί στους Μετόχους που θα εξασκήσουν τα Π τους. Σηµαίνει την επιστολή παραχώρησης αναφορικά µε τις νέες πλήρως εξοφληµένες µετοχές της Εταιρείας που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Π ή των ΑΜ. Σηµαίνει τους Μετόχους που απόκτησαν ΑΜ κατά την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης (στην αναλογία δύο ΑΜ για κάθε τρεις µετοχές που προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα Π), και το λοιπό επενδυτικό κοινό που απόκτησαν ΑΜ από τη χρηµατιστηριακή αγορά κατά τις περιόδους διαπραγµάτευσης τους στο ΧΑΚ. Σηµαίνει τους εκάστοτε Μετόχους της Εταιρείας που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μετόχων της. Μετοχές Σηµαίνει τις συνήθεις µετοχές της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µια που είναι εισηγµένες στο ΧΑΚ. Μέλος του Χρηµατιστηρίου Σηµαίνει χρηµατιστή, χρηµατιστηριακή εταιρεία, Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ή οµόρρυθµη εταιρεία χρηµατιστών που είναι εγγεγραµµένος /η στο Μητρώο Μελών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Μητρώο Μετόχων Νέες Μετοχές Περίοδος ιαπραγµάτευσης ΑΜ Περίοδος ιαπραγµάτευσης Π Περίοδος Εξάσκησης Τελευταία Ηµεροµηνία Εξάσκησης Τιµή Εξάσκησης Σηµαίνει το µητρώο κατόχων συνήθων µετοχών της Εταιρείας που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ. Σηµαίνει τις νέες πλήρως εξοφληµένες µετοχές της Εταιρείας που θα προκύψουν µετά την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης και των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών που προσφέρονται µε το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Σηµαίνει την περίοδο που τα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ. Σηµαίνει την περίοδο που τα Π θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ. Σηµαίνει την περίοδο κατά την οποία οι κάτοχοι των ικαιωµάτων Προτίµησης και ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών µπορούν να τα εξασκήσουν καταβάλλοντας την Τιµή Εξάσκησης ανά µετοχή. Σηµαίνει την τελευταία ηµέρα της τελευταίας Περιόδου Εξάσκησης, που είναι η τελευταία ηµέρα κατά την οποία οι κάτοχοι των Π και ΑΜ θα µπορούν να εξασκήσουν τα ικαιώµατα τους. Σηµαίνει την τιµή ανά Μετοχή που θα πρέπει να καταβάλουν οι 3

5 ΧΑΚ ή Χρηµατιστήριο κάτοχοι των ικαιωµάτων Προτίµησης και ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών. Σηµαίνει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 4

6 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ανδρέας Λεωνίδου, Εκτελεστικός Πρόεδρος Στέφανος Χαϊλής, Εκτελεστικός Σύµβουλος, Οικονοµικός ιευθυντής Στέλιος Κοιλιάρης, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Γιώργος Τσαγγαράς, Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος ΑΝΑ ΟΧΟΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Global Capital Securities and Financial Services Ltd Λεωφόρος Λεµεσού 5 Κτίριο Eurosure, 1 ος Όροφος Τ.Κ , 2112 Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: Τα πιο πάνω υπεύθυνα πρόσωπα δηλώνουν πως αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, σι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ολόκληρο για το οποίο είναι υπεύθυνοι, είναι εξ όσον γνωρίζουν σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλήψεις που να δύναται να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του. ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ KPMG, Εγκεκριµένοι Λογιστές KPMG Γρίβα ιγενή 49 Τ.Θ Λάρνακα Μέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου 5

7 ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιοικητικό Συµβούλιο Ανδρέας Λεωνίδου - Εκτελεστικός Πρόεδρος Χαϊλής Στέφανος - Εκτελεστικός Σύµβουλος, Οικονοµικός ιευθυντής Στέλιος Κοιλιάρης - Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Γιώργος Τσαγγαράς - Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος Γραµµατέας A. L. Prochoice Secretarial Services Ltd Εγγεγραµµένο Γραφείο Σπύρου Κυπριανού 57, Ακίνητα Φράγκου, 1ος Όροφος Γραφείο 102, 6051 Λάρνακα Ελεγκτές KPMG, Εγκεκριµένοι Λογιστές Μέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου KPMG Γρίβα ιγενή 49 Τ.Θ Λάρνακα Νοµικοί Σύµβουλοι Κούσιος & Κορφιώτης Γεώργιος Κολοκασίδης & Σία Ανάδοχος/ Υπεύθυνος Σύνταξης Ενηµερωτικού ελτίου/ Υπεύθυνος Είσπραξης Global Capital Securities and Financial Services Ltd Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Άδειας ΚΕΠΕΥ 015/03 Λεωφόρος Λεµεσού 5 Κτίριο Eurosure, 1 ος όροφος Τ.Κ , 2112 Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Λαϊκή Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα 6

8 ΜΕΡΟΣ II: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. ΕΚ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (RIGHTS) Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (σε περίπτωση του ασκηθούν όλα τα Π) Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο (σε περίπτωση του ασκηθούν όλα τα Π και όλα τα ΑΜ) Αριθµός ικαιωµάτων Προτίµησης που θα εκδοθούν Αναλογία Παραχώρησης διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µία διαιρεµένο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µία µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µια µετοχές ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µια. Έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης ( Π) προς όλους τους ικαιούχους σύµφωνα µε την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 19/06/2007. Τα Π θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία εκδοµένη µετοχή. Κατά την παραχώρηση των Π κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα ίσα ή µεγαλύτερα του 0,5 θα ολοκληρώνονται. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε τον αριθµό των Π που θα δικαιούται κάποιος µέτοχος θα επιλύεται σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Αναλογία και Τιµή Εξάσκησης Ηµεροµηνία Προέγκρισης από το ΧΑΚ Ηµεροµηνία Παραχώρησης Άδειας ηµοσίευσης Ενηµερωτικού ελτίου Ηµεροµηνία Προσδιορισµού ικαιούχων Ηµεροµηνία Αναπροσαρµογής της Τιµής της µετοχής (ex-rights date) Ηµεροµηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης Κάθε τρία Π που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε µία νέα µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,05 µε Τιµή Εξάσκησης 0,09 (δηλαδή ποσό ίσο µε 0,1538 µε βάση την ισοτιµία για κάθε ένα Ευρώ)ανά νέα µετοχή η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Επιπλέον για κάθε τρεις νέες µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης θα παραχωρούνται δωρεάν δύο νέα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ). 25 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Νοεµβρίου Νοεµβρίου 2007 Μία εργάσιµη µέρα µετά την Ηµεροµηνία Προσδιορισµού των ικαιούχων των Π 22 Νοεµβρίου

9 Πέντε εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού αρχείου των ικαιούχων Π. Περίοδος ιαπραγµάτευσης Π στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 6 εκεµβρίου Ιανουαρίου 2008 Η περίοδος διαπραγµάτευσης αρχίζει δέκα εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των Επιστολών Παραχώρησης και διαρκεί για δεκαέξι εργάσιµες µέρες. Περίοδος Εξάσκησης Π 9 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2008 Η περίοδος εξάσκησης των Π αρχίζει τρεις εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των Π και διαρκεί για πέντε εργάσιµες µέρες. Ηµεροµηνία Έκδοσης και Αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις Νέες Μετοχές Ηµεροµηνία ιαπραγµάτευσης των Νέων Μετοχών ιάθεση µη Ασκηθέντων Π Καθεστώς Εξασφάλισης της Έκδοσης Π 23 Ιανουαρίου 2008 Πέντε εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των Π. 6 Φεβρουαρίου 2008 Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης θα διαπραγµατεύονται εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). Σε περίπτωση που µετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης προκύψουν µη ασκηθέντα ικαιώµατα Προτίµησης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης, στην ίδια τιµή µε τους ίδιους όρους εν υπάρχει καµία εξασφάλιση. 2. ΕΚ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) Αριθµός ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών που θα εκδοθούν Αναλογία Παραχώρησης Έκδοση µέχρι ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ). Τα ΑΜ θα παραχωρηθούν δωρεάν σε αναλογία δύο ΑΜ για κάθε τρεις µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης. Κατά την παραχώρηση των ΑΜ κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα ίσα ή µεγαλύτερα του 0,5 8

10 θα ολοκληρώνονται. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε τον αριθµό των Π που θα δικαιούται κάποιος µέτοχος θα επιλύεται σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Τιµή Εξάσκησης Η Τιµή Εξάσκησης των ΑΜ είναι 0,20 για κάθε ένα. Κάθε 1 ΑΜ µε την εξάσκηση του θα αποδίδει στο δικαιούχο µία (1) συνήθη πλήρως εξοφληµένη µετοχή της Εταιρείας η οποία θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Περίοδος Εξάσκησης Νοεµβρίου 2008, 2009, Ηµεροµηνία Έκδοσης και Αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τα ΑΜ Ηµεροµηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις νέες µετοχές Έναρξη ιαπραγµάτευσης Νέων Μετοχών στο ΧΑΚ Καθεστώς Εξασφάλισης της Έκδοσης ΑΜ 23 Ιανουαρίου 2008 Πέντε εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ΑΜ. Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών θα διαπραγµατεύονται εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). εν υπάρχει καµία εξασφάλιση. 9

11 ΜΕΡΟΣ ΙII: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ ΟΤΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κατάσταση του χρηµατοοικονοµικού χρέους και των ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. εν έχει γίνει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στα ποσά µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου Μη Ελεγµένα 31/8/2007 Μη Ελεγµένα 30/06/2007 Ελεγµένα 31/12/2006 Ελεγµένα 31/12/2005 Μετοχικό Κεφάλαιο (εκδοµένο) ανειακό Κεφάλαιο Αποθεµατικά ( ) ( ) Σύνολο κεφαλαίων µετόχων ( ) Συµφέρον µειονότητας Σύνολο κεφαλαίων µετόχων και συµφέροντος µειονότητας ( ) Βραχυπρόθεσµα άνεια Τραπεζικά παρατραβήγµατα Βραχυπρόθεσµα δάνεια Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµα άνεια ανειακό Κεφάλαιο Μακροπρόθεσµο µέρος ανείων Σύνολο Μακροπρόθεσµων ανείων ΑΝΕΙΣΜΟΣ Ολικό Βραχυπρόθεσµο Εξασφαλισµένο Εγγυηµένο Μη Εξασφαλισµένο/Μη Εγγυηµένο - - Ολικό Μακροπρόθεσµο Εξασφαλισµένο Εγγυηµένο Μη Εξασφαλισµένο/Μη Εγγυηµένο - 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να συνεχίσει τις εργασίες της απρόσκοπτα για τους επόµενους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Το προϊόν που αναµένεται να προκύψει από την άσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης. σε περίπτωση που θα ασκηθούν όλα τα ικαιώµατα Προτίµησης υπολογίζεται σε ,09). Το ποσό που αναµένεται να προκύψει από την εξάσκηση των 10

12 ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών. σε περίπτωση που θα ασκηθούν όλα τα ΑΜ. αναµένεται να ανέλθει σε ,1168). Το συνολικό ποσό που θα αντληθεί σε περίπτωση που εξασκηθούν όλα τα Π και ΑΜ είναι Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν ποσό ύψους 1 εκατοµµυρίου θα επενδυθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης υπό ίδρυση θυγατρικής εταιρείας του οµίλου. η οποία και έχει υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ. Οι επενδύσεις αυτές αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός έξι µηνών από την άντληση των κεφαλαίων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η αίτηση για χορήγηση άδειας ΚΕΠΕΥ δεν εγκριθεί. τα κεφάλαια που προορίζονται για επένδυση στον εν λόγω τοµέα θα επενδυθούν όπως περιγράφεται πιο κάτω. επιπρόσθετα µε τα υπόλοιπα ποσά που θα αντληθούν από την έκδοση αυτή. Τα υπόλοιπα ποσά που θα αντληθούν θα χρησιµοποιηθούν για ενίσχυση των επενδύσεων της εταιρείας στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Οι εταιρείες στις οποίες θα επενδυθούν τα κεφάλαια αυτά θα επιλεγούν από το.σ. της Εταιρείας µε βάση την αποτίµηση. τις στρατηγικές προοπτικές και τη µερισµατική τους απόδοση µε στόχο µέση ετήσια απόδοση στα κεφάλαια που θα επενδυθούν της τάξης του 15% τουλάχιστο. και µε µεσοπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα 2-3 χρόνων. Οι επενδύσεις αυτές αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός έξι µηνών από την άντληση των κεφαλαίων. Να σηµειωθεί ότι επενδύσεις στο ΧΑΚ και στο ΧΑ δεν έχουν σταθερή και σίγουρη απόδοση αλλά παρουσιάζουν διακυµάνσεις ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στα χρηµατιστήρια και τις ιδιαιτερότητες κάθε εταιρείας. Πληρέστερη περιγραφή των παραγόντων κινδύνου περιλαµβάνεται στο Ενηµερωτικό ελτίο ηµεροµηνίας 29 Οκτωβρίου 2007 το οποίο και επισυνάπτεται. 4. ΕΞΟ Α ΕΚ ΟΣΗΣ Τα συνολικά έξοδα της έκδοσης των Π και των ΑΜ αναµένεται να ανέλθουν σε 10,000 περίπου, και περιλαµβάνουν επαγγελµατικές αµοιβές που θα καταβληθούν στον σύµβουλο έκδοσης, άλλους επαγγελµατίες συµβούλους καθώς επίσης και εκτυπωτικά έξοδα, δικαιώµατα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου. 5. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Οι βασικοί παράγοντες/ κίνδυνοι που πιθανό να επηρεάσουν τα µελλοντικά οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος είναι: Κίνδυνος Αγοράς Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα τοµέα ο οποίος εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό τον παράγοντα του κινδύνου της χρηµατιστηριακής αγοράς. Οι σηµαντικές επενδύσεις της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου την καθιστούν ευάλωτη σε µια ουσιαστική πτώση τιµών στα χρηµατιστήρια αυτά. Η χρηµατιστηριακή αγορά επηρεάζεται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και αυτό εµπεριέχει µεγάλο βαθµό κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί εξασκείται αυστηρή πιστωτική πολιτική και παρακολούθηση και η είσπραξη χρεωστών γίνεται σε συνεχή βάση. Επίσης, ο πιστωτικός 11

13 κίνδυνος είναι περιορισµένος γιατί οι εµπορικοί χρεώστες παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες. Επιτοκιακός Κίνδυνος Ο κίνδυνος που προκύπτει δεν είναι σηµαντικός αφού µετά την ελευθεροποίηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα δεν παρατηρήθηκε µεγάλη διαφοροποίηση των επιτοκίων. Επιχειρηµατικοί Κίνδυνοι Η κερδοφορία του Συγκροτήµατος υπόκειται σε µεγάλο βαθµό σε οικονοµικές και επιχειρηµατικές εξελίξεις οι οποίες σε αριθµό περιπτώσεων είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας και οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. Οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον Αλλαγή του ευρύτερου οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος όπως οικονοµική ύφεση και πολιτική κρίση είτε στην Κύπρο είτε και παγκοσµίως καθώς και η δυνατότητα αλλαγών σε εθνική και διεθνή πολιτική, πιθανόν να επηρεάσουν την Εταιρεία. Κρίνεται ότι οποιεσδήποτε θετικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου (για επίλυση του Κυπριακού) θα επηρεάσουν θετικά την κεφαλαιαγορά. Νοµοθεσία Εισαγωγή / αλλαγή στους Νόµους που διέπουν την κεφαλαιαγορά καθώς επίσης και αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Εξάρτηση από τη ιοίκηση Οι ανώτεροι διευθυντές της Εταιρείας έχουν πολύχρονη πείρα στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα. Η απώλεια οποιουδήποτε από αυτούς πιθανό να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει συνάψει συµβόλαια εργοδότησης µε τα σηµαντικότερα στελέχη της για αποφυγή τέτοιας εξέλιξης. Εξάρτηση από Σηµαντικές Συµβάσεις Η απόκτηση ουσιαστικού ελέγχου της CPI Holdings Public Ltd έχει µειώσει δραµατικά την πιθανότητα απώλειας εισοδηµάτων απο την εταιρεία αυτή που απορρέουν απο την Συµφωνία ιαχείρισης µε την AL Prochoice Group Public Ltd. H Σύµβαση µε την Interlife δεν αποτελεί στοιχείο εξάρτησης των αποτελεσµάτων του Εκδότη αφού η µέχρι τώρα συνεργασία δεν έχει δηµιουργήσει σοβαρά εισοδήµατα για την AL Prochoice Group Public Ltd. Κίνδυνος Ρευστότητας Η Εταιρεία διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να συνεχίσει τις εργασίες της απρόσκοπτα για τους επόµενους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου. Ο κίνδυνος έλλειψης ικανής ρευστότητας είναι σαν αποτέλεσµα πολύ µικρός. Άλλοι Κίνδυνοι Η πιο πάνω αξιολόγηση δεν µπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική, και οι επενδυτές πρέπει να µελετήσουν σοβαρά τα σηµεία αυτά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. 12

14 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ/ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥΣ. Τα ικαιώµατα Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών δίδουν το δικαίωµα αγοράς νέων κοινών µετοχών οι οποίες θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και εποµένως τους ίδιους επενδυτικούς κινδύνους µε τις υφιστάµενες κοινές µετοχές. Τα ικαιώµατα Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών µέχρι την εξάσκησή τους θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Η πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς των ικαιωµάτων Προτίµησης/ ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους αναµένεται να επηρεάζεται άµεσα από την πορεία της τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρείας. Οι τιµές των µετοχών παρουσιάζουν αυξοµειώσεις και δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε θα ακολουθούν ανοδική πορεία. Η ιστορική απόδοση της χρηµατιστηριακής αγοράς δεν αποτελεί εγγύηση για τη µελλοντική της πορεία. Η αξία των µετοχών και το εισόδηµα από αυτές µπορούν να αυξηθούν όπως και να µειωθούν επηρεαζόµενα από τα οικονοµικά αποτελέσµατα και τις προοπτικές µιας εταιρείας, από τις εκάστοτε συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. 6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε τους νόµους περί φορολογίας. Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης της νοµοθεσίας θα ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις. Φορολογικό Καθεστώς για την Εταιρεία Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, τα φορολογικά κέρδη της Εταιρείας υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε συντελεστή 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 επιβάλλεται επιπρόσθετος φόρος 5% για φορολογητέα κέρδη πέραν του και σε περίπτωση που τα κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από οποιαδήποτε µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό, αυτά απαλλάσσονται της φορολογίας. Εάν το εισόδηµα εταιρείας από τόκους δεν προκύπτει από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της ή δε συνδέεται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής της, υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση το εισόδηµα εταιρείας από τόκους απαλλάσσεται κατά 50% από τον εταιρικό φόρο εισοδήµατος. Το κέρδος σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία µε συντελεστές που ισχύουν στις χώρες αυτές. Φορολογικό Καθεστώς για τον Επενδυτή Σηµειώνεται ότι η φορολογική αντιµετώπιση των εισοδηµάτων του κάθε επενδυτή συναρτάται από πλήθος παραµέτρων και στοιχείων, και εναπόκειται στους επενδυτές να ζητήσουν εξειδικευµένη φορολογική συµβουλή. 13

15 Λογιζοµένη ιανοµή Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµου Ν117(Ι)/2002 (όπως τροποποιήθηκε) που ισχύει από 01/01/2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Κύπρο, λογίζεται ότι διανέµει 70% των λογιστικών κερδών της µετά τη φορολογία (όπως προσαρµόζονται µε βάση τη νοµοθεσία), υπό µορφή µερισµάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδει έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε συντελεστή 15% επί του λογιζοµένου µερίσµατος που αναλογεί σε µετόχους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες), που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα διανέµεται στη διάρκεια του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται (προµέρισµα) και των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγµατικό µέρισµα µετά την παρέλευση των δύο ετών, οποιοδήποτε ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων. Φορολογία Μερισµάτων Κύπριοι επενδυτές Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου εξαιρούνται από τη φορολογία αν καταβάλλονται σε άλλη εταιρεία, ενώ υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 15% αν καταβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο της Κύπρου. Η εταιρεία που πληρώνει µέρισµα οφείλει να παρακρατήσει την έκτακτη αµυντική εισφορά κατά την πληρωµή του µερίσµατος και να την καταβάλει στις φορολογικές αρχές. Φορολογία Μερισµάτων - Ξένοι Επενδυτές Μερίσµατα που προέρχονται από εταιρεία που είναι φορολογικά κάτοικος Κύπρου και καταβάλλονται σε µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) απαλλάσσονται της φορολογίας στην Κύπρο. Εάν τα κέρδη από τα οποία λαµβάνεται το µέρισµα έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο υποστεί λογιζόµενη διανοµή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόµενης διανοµής που αναλογεί στο µέρισµα που λαµβάνεται από το µη φορολογικό κάτοικο Κύπρου (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο), επιστρέφεται, ύστερα από αίτηση του µετόχου. Κέρδη από πώληση µετοχών εταιρειών Με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο N118(I)/2002 (όπως τροποποιήθηκε), τα κέρδη από την πώληση τίτλων (περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε µετοχών) εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήµατος. Με βάση τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο Ν52/80, όπως τροποποιήθηκε, υπόκειται σε φορολογία το κέρδος από πώληση µετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. Όµως το κέρδος από την πώληση µετοχών εισηγµένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο εξαιρείται τέτοιας φορολογίας. Κυπριακές Εταιρείες ιεθνών Επιχειρήσεων Οι Κυπριακές Εταιρείες ιεθνών Επιχειρήσεων φορολογούνται όπως όλες οι άλλες κυπριακές εταιρείες. 14

16 Ειδικό Τέλος επί Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Τηρουµένων των διατάξεων του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Νόµου του 1999 (η ισχύς της νοµοθεσίας είναι από την 01/01/2000 µέχρι την 31/12/2007), επί των συναλλαγών που καθορίζονται στον Πίνακα και καταρτίζονται µε βάση τους Κανόνες ιαπραγµάτευσης Αξιών (Ηλεκτρονικού Συστήµατος) του 1999 ή άλλως πως στο Χρηµατιστήριο, ή ανακοινώνονται προς το Χρηµατιστήριο, επιβάλλεται ειδικό τέλος συναλλαγής µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος συναλλαγής βαρύνει τον πωλητή ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή, αναλόγως της περίπτωσης. Ο φορολογικός συντελεστής του ειδικού τέλους συναλλαγής καθορίζεται σε 0,15% στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοινώνει τη συναλλαγή είναι είτε νοµικό είτε φυσικό πρόσωπο. Το τέλος υπολογίζεται ως ακολούθως: 1) Στην περίπτωση συναλλαγής που καταρτίζεται στο Χρηµατιστήριο, πάνω στο ποσό της αξίας της χρηµατιστηριακής συναλλαγής, 2) Στην περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που καθορίζεται στον Πίνακα και ανακοινώνεται στο Χρηµατιστήριο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 23 των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων 1993 µέχρι 1999, πάνω στη συνολική αξία των τίτλων κατά την ηµέρα ανακοίνωσης της συναλλαγής στο Χρηµατιστήριο µε βάση την τιµή κλεισίµατος των τίτλων την ηµέρα της ανακοίνωσης, ή αν δεν υπάρχει τέτοια τιµή µε βάση την τελευταία υπάρχουσα τιµή ή µε βάση τη δηλωθείσα τιµή, οποιαδήποτε από τις πιο πάνω τιµές είναι η υψηλότερη. 7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Μέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει καταβάλει µέρισµα στους µετόχους. Πρόθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της A.L. Prochoice Public Company Limited είναι η µεγιστοποίηση της µερισµατικής πολιτικής προς όφελος των µετοχών, λαµβανοµένων πάντοτε υπόψη των διαθεσίµων προς διανοµή κερδών, την αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγικό σχεδιασµό της Εταιρείας. 15

17 ΜΕΡΟΣ ΙV: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 1. ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Έκδοση και ωρεάν Παραχώρηση ικαιωµάτων Προτίµησης ( Π) Με βάση την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 19/06/2007, η Εταιρεία θα προβεί σε έκδοση ικαιωµάτων Προτίµησης, τα οποία προσφέρονται δωρεάν στους µετόχους που θα κατέχουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 14 η Νοεµβρίου 2007 (cum-date) σε αναλογία ένα Π για κάθε µια µετοχή που θα κατέχουν. Ως εκ τούτου η ηµεροµηνία αποκοπής του Π (ex-rights date) είναι η 15 η Νοεµβρίου Η Τιµή Εξάσκησης είναι 0,09 (δηλαδή ποσό ίσο µε 0,1538 µε βάση την ισοτιµία για κάθε ένα Ευρώ) για κάθε νέα µετοχή, και κάθε τρία Π που θα ασκούνται θα µετατρέπονται σε µια νέα µετοχή. Επιπλέον, µε κάθε τρεις µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα Π, θα παραχωρούνται δωρεάν δύο ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ). Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση και παραχώρηση αφορά νέους τίτλους και δεν αφορά οποιαδήποτε διάθεση υφιστάµενων τίτλων. Κατά την παραχώρηση των Π κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα ίσα ή µεγαλύτερα του 0,5 θα ολοκληρώνονται. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε τον αριθµό των Π που θα δικαιούται κάποιος µέτοχος θα επιλύεται σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Απαγορεύεται η αποστολή, διανοµή, ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού µε την παρούσα δηµόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούµενες Χώρες και η εξάσκηση των Π από πρόσωπα των Εξαιρουµένων Χωρών. Επιστολή Παραχώρησης ικαιωµάτων Προτίµησης και ιαπραγµάτευση στο ΧΑΚ Η Επιστολή Παραχώρησης των Π θα ταχυδροµηθεί στις 22 Νοεµβρίου 2007, στους µετόχους που θα κατέχουν µετοχές της Εταιρείας µέχρι και την 14 η Νοεµβρίου Τα Π θα είναι µεταβιβάσιµα και θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ κατόπιν λήψης προέγκρισης σε αίτηση που έχει υποβληθεί στο ΧΑΚ για την εισαγωγή των εν λόγω τίτλων. Κάθε Π θα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Π. Για να διαπραγµατευτεί ο µέτοχος τα Π στο ΧΑΚ θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος του ΧΑΚ και να δώσει πρόσβαση των Π στο Μέλος αυτό. Κάθε µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη µέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. Η περίοδος διαπραγµάτευσης θα διαρκεί από τις 6 εκεµβρίου 2007 µέχρι και τις 4 Ιανουαρίου 2008, δηλαδή αρχίζει δέκα εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία αποστολής των επιστολών παραχώρησης και διαρκεί για δεκαέξι εργάσιµες µέρες. Τιµή Εξάσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Η Τιµή Εξάσκησης των Π καθορίστηκε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στο ποσό των 0,09 ( 0,1538) για κάθε νέα µετοχή. Κάθε τρία Π που θα 16

18 ασκούνται θα µετατρέπονται σε µία νέα µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,05. Επιπλέον, µε κάθε τρεις µετοχές που θα προκύπτουν από την εξάσκηση εννέα Π, θα παραχωρούνται δωρεάν δύο ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ). Περίοδος και ιαδικασία Εξάσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Η Περίοδος Εξάσκησης των Π αρχίζει τρεις εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των Π και διαρκεί για πέντε εργάσιµες µέρες, δηλαδή από τις 9 Ιανουαρίου 2008 µέχρι και την 16 η Ιανουαρίου Για να εξασκήσουν το δικαίωµα τους οι ικαιούχοι των Π θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης δηλώνοντας τον αριθµό των Π και τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες ασκούνται τα Π και να την παραδώσουν στο γραφείο της εταιρείας Global Capital Securities and Financial Services Ltd, Λεωφόρος Λεµεσού 5, Κτίριο Eurosure, 1 ος Όροφος, Τ.Κ , 2112 Λευκωσία, Τηλ: , Φαξ: Σηµειώνεται ότι οι ικαιούχοι των Π µπορούν να εξασκήσουν µέρος ή όλα τα Π που κατέχουν. Κάτοχοι Π που θα αποκτήσουν τα Π κατά τη διαπραγµάτευσή τους στο ΧΑΚ θα πρέπει κατά την περίοδο άσκησης των Π να απευθυνθούν στην Εταιρεία για να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν τα Π τους. Η αίτηση για την εξάσκηση των Π θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο µέχρι τις 13:00 µµ της 16 ης Ιανουαρίου 2008 και να συνοδεύεται µε επιταγή για το απαιτούµενο ποσό σε διαταγή Α.L. Prochoice Group Public Ltd. Εφόσον κατατεθεί η υπογραµµένη επιστολή παραχώρησης για εξάσκηση των Π, η αποδοχή καθίσταται αµετάκλητη. Σε περίπτωση που επιταγή επιστραφεί απλήρωτη τότε θα θεωρείται ότι ο συγκεκριµένος δικαιούχος δεν έχει υποβάλει αίτηση για την εξάσκηση των Π και χάνει το δικαίωµα του. Ανακοινώσεις σχετικά µε την Προσφορά ικαιωµάτων Προτίµησης Η Εταιρεία θα ανακοινώσει την προσφορά των Π µε γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µε δηµοσίευση της ανακοίνωσης σε εφηµερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας. Η Εταιρεία θα υπενθυµίσει τους δικαιούχους των Π σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 60 ηµερών και όχι µικρότερο των 30 ηµερών πριν την πρώτη ηµεροµηνία της Περιόδου Εξάσκησης για την περίοδο και τον τρόπο εξάσκησης των Π µε γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ. Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών Οι Επιστολές Παραχώρησης για τις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Π θα εκδοθούν και θα ταχυδροµηθούν στις 23 Ιανουαρίου 2008, δηλαδή πέντε εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των Π. Ταξινόµηση και Μεταβίβαση Νέων Μετοχών Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Π θα είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες και θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας για όλους τους σκοπούς. 17

19 ιαπραγµάτευση Νέων Μετοχών Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ στις 6 Φεβρουαρίου 2008, δηλαδή εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). 2. ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Έκδοση και ωρεάν Παραχώρηση ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών Με βάση την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ηµεροµηνίας 19/06/2007, η Εταιρεία θα προβεί σε έκδοση µέχρι ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών ( ΑΜ), τα οποία προσφέρονται δωρεάν προς τους δικαιούχους σε αναλογία δύο ΑΜ για κάθε τρεις µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση εννέα ικαιωµάτων Προτίµησης. Η Τιµή Εξάσκησης είναι 0,20 για κάθε ένα και θα µετατρέπονται σε µια νέα µετοχή της Εταιρείας. Κατά την παραχώρηση των ΑΜ κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα ίσα ή µεγαλύτερα του 0,5 θα ολοκληρώνονται. Οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε τον αριθµό των ΑΜ που θα δικαιούται κάποιος µέτοχος θα επιλύεται σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Επιστολή Παραχώρησης ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών και ιαπραγµάτευση στο ΧΑΚ Η Επιστολή Παραχώρησης των ΑΜ θα ταχυδροµηθεί στις στις 23 Ιανουαρίου 2008, δηλαδή πέντε εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των Π., µαζί µε την Επιστολή Παραχώρησης των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Π. Στην Επιστολή Παραχώρησης θα αναφέρεται ο αριθµός των νέων µετοχών που προκύπτουν καθώς και ο αριθµός των ΑΜ που παραχωρείται. Τα ΑΜ θα είναι µεταβιβάσιµα και θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ κατόπιν λήψης προέγκρισης σε αίτηση που έχει υποβληθεί το ΧΑΚ για την εισαγωγή των εν λόγω τίτλων. Η διαπραγµάτευση των ΑΜ θα αρχίσει στις 6 Φεβρουαρίου 2008, δηλαδή εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής Επιστολής Παραχώρησης εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). Κάθε ΑΜ θα είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο ΑΜ. Για να διαπραγµατευτεί ο µέτοχος τα ΑΜ στο ΧΑΚ θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για άνοιγµα λογαριασµού διαπραγµάτευσης µε συγκεκριµένο Μέλος του ΧΑΚ και να δώσει πρόσβαση στα ΑΜ στο Μέλος αυτό. Κάθε µεταβίβαση καταχωρείται στο Κεντρικό Μητρώο και οι αξίες εγγράφονται στο όνοµα του δικαιούχου την τρίτη εργάσιµη µέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής. Τιµή Εξάσκησης ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών 18

20 Η τιµή εξάσκησης των ΑΜ καθορίστηκε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στο ποσό των 0,20 για κάθε ΑΜ. Κάθε ένα ΑΜ που θα εξασκείται θα µετατρέπεται σε µία νέα µετοχή ονοµαστικής αξίας 0,05. Περίοδος και ιαδικασία Εξάσκησης ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών Η περίοδος εξάσκησης των ΑΜ είναι από τις Νοεµβρίου 2008, 2009, Για να εξασκήσουν το δικαίωµα τους οι δικαιούχοι των ΑΜ θα πρέπει να συµπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση που υπάρχει στην επιστολή παραχώρησης δηλώνοντας τον αριθµό των ΑΜ και τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες ασκούνται τα ΑΜ και να την παραδώσουν στο γραφείο της εταιρείας Α.L. Prochoice Group Public Ltd στην Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 57, Ακίνητα Φράγκου, 1 ος όροφος, γραφείο 102, 6051 Λάρνακα τηλ Σηµειώνεται ότι οι ικαιούχοι των ΑΜ µπορούν να εξασκήσουν µέρος ή όλα τα ΑΜ που κατέχουν. Κάτοχοι ΑΜ που θα αποκτήσουν τα ΑΜ κατά τη διαπραγµάτευσή τους στο ΧΑΚ θα πρέπει κατά τις περιόδους άσκησης των ΑΜ να απευθυνθούν στην Εταιρεία για να εξασφαλίσουν σχετική Επιστολή Παραχώρησης έτσι ώστε να µπορέσουν να ασκήσουν τα ΑΜ τους. Η αίτηση για την εξάσκηση των ΑΜ θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο µέχρι τις 1:00 µµ της τελευταίας ηµέρας της κάθε περιόδου εξάσκησης και να συνοδεύεται µε επιταγή για το απαιτούµενο ποσό σε διαταγή Α.L. Prochoice Group Public Ltd. Εφόσον κατατεθεί η υπογραµµένη επιστολή παραχώρησης για εξάσκηση των ΑΜ, η αποδοχή καθίσταται αµετάκλητη. Σε περίπτωση που επιταγή επιστραφεί απλήρωτη τότε θα θεωρείται ότι ο συγκεκριµένος δικαιούχος δεν έχει υποβάλει αίτηση για την εξάσκηση των ΑΜ του. Σε περίπτωση που αυτό συµβεί κατά την τελευταία περίοδο εξάσκησης των ΑΜ, δηλαδή από τις Νοεµβρίου του 2010, τότε ο κάτοχος θα χάνει το δικαίωµα εξάσκησης των ΑΜ. Ανακοινώσεις σχετικά µε την Προσφορά ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών Η Εταιρεία θα ανακοινώσει την προσφορά των ΑΜ µε γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µε δηµοσίευση της ανακοίνωσης σε εφηµερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας. Η Εταιρεία θα υπενθυµίσει τους δικαιούχους των ΑΜ σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 60 ηµερών και όχι µικρότερο των 30 ηµερών πριν την πρώτη ηµεροµηνία της περιόδου άσκησης για την περίοδο και τον τρόπο εξάσκησης των ΑΜ µε γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ. Εντός 2 εργάσιµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία της κάθε περιόδου εξάσκησης των ΑΜ, η Εταιρεία θα προβαίνει σε ανακοίνωση για το αποτέλεσµα. Επιστολές Παραχώρησης Νέων Μετοχών Οι επιστολές παραχώρησης για τις νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΑΜ θα εκδοθούν και θα ταχυδροµηθούν 5 εργάσιµες µέρες από την τελευταία ηµεροµηνία της περιόδου εξάσκησης των ΑΜ. 19

21 Ταξινόµηση και Μεταβίβαση Νέων Μετοχών Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ΑΜ θα είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες και θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα (rank pari passu) µε τις υφιστάµενες µετοχές της Εταιρείας για όλους τους σκοπούς. ιαπραγµάτευση Νέων Μετοχών Οι νέες µετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών θα διαπραγµατεύονται εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής επιστολής παραχώρησης και εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το Μητρώο Μετοχών έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κανονισµών του 2001 (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών). Αναπροσαρµογή της Τιµής Εξάσκησης και του Αριθµού των ΑΜ Οι όροι εξάσκησης των ΑΜ θα τροποποιούνται σε περιπτώσεις που η Εταιρεία προχωρεί σε µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή υποδιαίρεσης ή ενοποίησης των εκδοθείσων µετοχών, καθώς και σε περιπτώσεις έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) για αγορά νέων µετοχών, παραχώρησης δωρεάν µετοχών (bonus issue), έκδοσης ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών (warrants issue) και άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα αγοράς ή µετατρέπονται σε µετοχές της Εταιρείας. Οι τροποποιηµένοι όροι εξάσκησης θα κοινοποιούνται µε άµεση ανακοίνωση στο ΧΑΚ και µε τους πιο κάτω τρόπους: 1. µε γραπτή κοινοποίηση στους κατόχους των ΑΜ µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, µέσα στην προκαθορισµένη από τους Κανονισµούς του ΧΑΚ περίοδο. 2. µε ανακοίνωση στον τύπο (για σκοπούς της παρούσας, ανακοίνωση στον τύπο θεωρείται η δηµοσίευση σε εφηµερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας) και 3. µε γραπτή ανακοίνωση στο ΧΑΚ. Υποδιαίρεση ή Ενοποίηση Κατά την υποδιαίρεση ή ενοποίηση των µετοχών της Εταιρείας κατά ή πριν από την κάθε Περίοδο Εξάσκησης του ΑΜ, ο αριθµός ή/και η ονοµαστική αξία των µετοχών που θα δικαιούται ο κάτοχος του ΑΜ κατά την εξάσκηση του ΑΜ, θα αυξάνεται ή θα µειώνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, κατ αναλογία, και η Τιµή Εξάσκησης του ΑΜ θα προσαρµόζεται ανάλογα µε την ηµεροµηνία που ισχύει η υποδιαίρεση ή ενοποίηση. Οι ελεγκτές της Εταιρείας θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρµογές και η σχετική βεβαίωση θα αποστέλλεται από την Εταιρεία στους κατόχους των ΑΜ και το ΧΑΚ θα αποστέλλει σε κάθε κάτοχο των ΑΜ ενηµερωτικές καταστάσεις µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Κλασµατικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. Εκδόσεις ωρεάν Μετοχών και ικαιωµάτων Προτίµησης (rights issue), ικαιωµάτων Αγοράς ή Άλλων Τίτλων που Παρέχουν ικαίωµα Αγοράς ή Μετατρέπονται σε Μετοχές Σε περιπτώσεις: 20

22 (α) (β) παραχώρησης δωρεάν µετοχών στους µετόχους της Εταιρείας (Bonus Issue), και προσφοράς ικαιωµάτων Προτίµησης (rights issue) στους µµετόχους της Εταιρείας, το διοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να επεκτείνει ταυτόχρονα την προσφορά στους κατόχους ΑΜ όπως θα έπραττε αν τα ΑΜ είχαν εξασκηθεί την ηµέρα που αµέσως προηγείται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ισχύει η περίπτωση (α) ή (β) πιο πάνω, µε βάση τους όρους που ισχύουν κατά την περίοδο εξάσκησης των ΑΜ. Εφόσον στις περιπτώσεις των γεγονότων (α) και (β) το ιοικητικό Συµβούλιο θα επεκτείνει την προσφορά στους κατόχους ΑΜ, δε θα αναπροσαρµόζεται η Τιµή Εξάσκησης ΑΜ ούτε ο αριθµός των ΑΜ. Αν όµως το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει ότι η προσφορά δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) ή η έκδοση δωρεάν µετοχών (bonus issue) δεν θα επεκταθεί στους κατόχους των ΑΜ, τότε η Τιµή Εξάσκησης ΑΜ ή/και ο αριθµός των µετοχών θα αναπροσαρµόζονται και οι ελεγκτές θα επιβεβαιώνουν γραπτώς τις αναπροσαρµογές µέσω ειδοποίησης που θα αποστέλλεται σε κάθε κάτοχο των ΑΜ. Η Τιµή Εξάσκησης ή/και ο αριθµός των ΑΜ θα αναπροσαρµόζονται όπως φαίνεται πιο κάτω: Σε περίπτωση έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue): Τ= (Α + Γ) x Ε (Α + Β) Στην περίπτωση έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης νέων µετοχών στους µετόχους η Τιµή Εξάσκησης θα αναπροσαρµόζεται αµέσως την προηγουµένη ηµεροµηνία συναλλαγών από την ηµεροµηνία που η µετοχή θα αρχίσει να διαπραγµατεύεται αφαιρεµένου του δικαιώµατος προτίµησης (rights issue). Σε περίπτωση παραχώρησης δωρεάν µµετοχών (bonus issue): Τ= (Α x Ε) (Α + Β) όπου: Τ = Α = Β = Γ = = E = Ζ = αναπροσαρµοσµένη Τιµή Εξάσκησης ΑΜ αριθµός συνήθων εκδοµένων µετοχών της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία ισχύος της νέας έκδοσης αριθµός συνήθων µετοχών που θα εκδοθούν µε τη νέα έκδοση Β x Ζ η τιµή αγοράς της µετοχής που εκδίδεται σύµφωνα µε τους όρους της έκδοσης δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) η Τιµή Εξάσκησης ΑΜ που ίσχυε την αµέσως προηγουµένη ηµεροµηνία συναλλαγών από την ηµεροµηνία που η µετοχή θα αρχίσει να τυγχάνει διαπραγµάτευσης ex-rights ή ex-bonus. η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας κατά την τελευταία ηµέρα που η µετοχή ετύγχανε διαπραγµάτευσης στην αγορά πριν την ανακοίνωση της έκδοσης. 21

23 Για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής στην αγορά κατά την τελευταία ηµέρα., σηµαίνει τη µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής όπως θα εµφανίζεται στο ηµερήσιο δελτίο τιµών µετοχών που δηµοσιεύει το ΧΑΚ. Σε περίπτωση που δεν εµφανίζεται τιµή στο ηµερήσιο δελτίο τιµών µετοχών που δηµοσιεύει το ΧΑΚ κατά την τελευταία ηµέρα που η µετοχή ετύγχανε διαπραγµάτευσης στο Χ.ΑΚ πριν την ανακοίνωση της έκδοσης η µέση τιµή κλεισίµατος υπολογίζεται ως µέσος όρος της µέσης τιµής κλεισίµατος για τις τελευταίες πέντε εργάσιµες ηµέρες που θα προηγηθούν της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της έκδοσης. (γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η Τιµή Εξάσκησης θα αναπροσαρµόζεται µε τον τρόπο που θα επιβεβαιώσουν οι ελεγκτές ως τον καταλληλότερο. Η Εταιρεία θα εκδίδει άµεσα ανακοίνωση στο ΧΑΚ για οποιεσδήποτε αναπροσαρµογές και θα κοινοποιεί τις αλλαγές αυτές στους κατόχους των ΑΜ µέσα στην προκαθορισµένη από τους Κανονισµούς του ΧΑΚ περίοδο. Συµµετοχή σε άλλες Εκδόσεις Αν σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία κατά ή πριν την κάθε Περίοδο Εξάσκησης των ΑΜ το ιοικητικό Συµβούλιο προβεί σε οποιαδήποτε παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή σχετικά µε οποιαδήποτε νέα ΑΜ ή άλλες αξίες οι οποίες συνεπάγονται την έκδοση νέων µετοχών της Εταιρείας, η Εταιρεία θα επεκτείνει ταυτόχρονα παρόµοια παραχώρηση ή προσφορά για αγορά ή πρόσκληση για εγγραφή στους κατόχους των ΑΜ, όπως θα έπραττε αν τα ΑΜ είχαν εξασκηθεί την ηµέρα που αµέσως προηγείται της ηµεροµηνίας κατά την οποία ισχύει η παραχώρηση, ή η προσφορά, ή η πρόσκληση για εγγραφή µε βάση τους ισχύοντες όρους. Η Τιµή Εξάσκησης ΑΜ και ο αριθµός των ΑΜ δεν θα αναπροσαρµόζονται στις περιπτώσεις που προνοεί η παράγραφος αυτή. Η Εταιρεία θα εκδίδει άµεσα ανακοίνωση στο ΧΑΚ για οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω παραχωρήσεις και θα τις κοινοποιεί στους κατόχους των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών µέσα στην προκαθορισµένη από το ΧΑΚ περίοδο και θα αποστέλλει, αν χρειάζεται, νέες επιστολές παραχώρησης ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών. Κατά την παραχώρηση των νέων επιστολών παραχώρησης ΑΜ κλασµατικά υπόλοιπα κάτω του 0,5 θα αγνοούνται, ενώ κλασµατικά υπόλοιπα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 θα ολοκληρώνονται. Άλλες Πρόνοιες Ενόσω τα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών παραµένουν µη εξασκηθέντα: Η Εταιρεία δε θα δικαιούται παρά µόνον κατόπιν απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και επικύρωσής της από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων ΑΜ να: o Κεφαλαιοποιεί και διανέµει τα κεφαλαιακά αποθεµατικά, εκτός υπό µορφή δωρεάν µετοχών ή/και µερίσµατος στους κατόχους µετοχών της Εταιρείας. o ιαφοροποιήσει τα δικαιώµατα προσαρτηµένα στις τάξεις των υφισταµένων µετοχών (αλλά καµιά απαγόρευση δεν επιβάλλεται στην Εταιρεία να αυξήσει, ενοποιήσει ή υποδιαιρέσει το κεφάλαιό της) ή δηµιουργήσει ή εκδώσει νέα τάξη 22

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ. Ανακοίνωση ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας και συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου ημερ. 7/12/2009 Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι στις 7/12/2009 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συνοπτικός Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων για την εννιαµηνία που έληξε στις Σηµ. στις στις * '000 '000 Κύκλος εργασιών 3 181.245 146.161 314.280 253.444 Καθαρά έσοδα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED (Με βάση τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο του 2005 και µε βάση τον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) AMATHUS PUBLIC LIMITED! Έκδοση µέχρι 35.218.480 ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006)

1. Διαφοροποίηση του ποσού των ίδιων εποπτικών κεφαλαίων που απαιτείται για τη κατάρτιση συναλλαγών τύπου Over the Counter (OTC) (ΚΔΠ 397/2006) ΠΡΟΣ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου / Μέλη και Θεματοφύλακες ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ433/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΩΝ (ΜΕΤΟΧΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία

ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ Λευκωσία ΜAD FUN ENTERTAINMENT PLC Πινδάρου 12 Πολ. Amaral 21 3 ος όροφος, γρ. 301 1060 Λευκωσία 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος Αρ. 71-73 Τ.Θ. 25427 1309 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝ ΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η έκθεση αυτή, η οποία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση τον περί ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Έκδοση 84.022.408

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, C.C.C. Secretarial Limited Γραμματέας 13 Δεκεμβρίου 2011 Κος Νώντας Μεταξάς Γενικός Διευθυντής Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιμε κύριε Μεταξά, Θέμα: Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της C.C.C. Holdings and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα