Για την τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ αξιοποιήθηκαν ως κείμενα αναφοράς:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για την τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ αξιοποιήθηκαν ως κείμενα αναφοράς:"

Transcript

1 Έργο :

2 Για την τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ αξιοποιήθηκαν ως κείμενα αναφοράς: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί - ICAP AE (Κλαδική Μελέτη - Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθαμια Ιδιωτική Εκπαίδευση 2009)/ Πίνακας 3.13 σ Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί 68 Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (έτη 2008, 2009, 2010)

3 4ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ 3

4 4 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

5 4ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ Ζήτηση υπηρεσιών Ιδιωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται ο μαθητικός πληθυσμός ανά βαθμίδα ιδιωτικής εκπαίδευση και συνολικά στο σύνολο της χώρας εκτός της διοικητικής περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από το σχολικό έτος 1981 και ανά πενταετία μέχρι το , ενώ από το 2001 και μετά η μεταβολή είναι ετήσια. Γράφημα 1: Μαθητικός πληθυσμός ιδιωτικών Νηπιαγωγείων την περίοδο (Στοιχεία λήξεως σχολικών ετών) Με το κόκκινο χρώμα αποδίδεται η ποσοστιαία αναλογία των μαθητών της ιδιωτικής εκπαίδευσης ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και συνολικά. Η παράθεση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού κάθε βαθμίδας και του αντίστοιχου της ιδιωτικής εκπαίδευσης ,3% 10% 9% ,1% 4,9% 3,7% 3,6% 3,4% 3,3% 3,4% 3,2% 3,1% 3,1% 3,6% 6,1% ,4% ,3% % 7% 6% 5% 4% % 2% % % Μαθητικός πληθυσμός Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων % επί του μαθητικού πληθυσμού (*) Στοιχεία ενάρξεως Πηγή δεδομένων: Υπουργείο Παιδείας Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ Γράφημα 2: Μαθητικός πληθυσμός ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων την περίοδο (Στοιχεία λήξεως σχολικών ετών) % 9% ,4% 5,8% 7,1% 7,1% 7,3% 7,5% 7,4% 7,5% 7,4% 7,2% 7,2% 7,1% 7,3% 7,3% 7,1% 8% 7% 6% % 4% % 2% 1% 0% Μαθητικός πληθυσμός Ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων % επί του μαθητικού πληθυσμού (*) Στοιχεία ενάρξεως Πηγή δεδομένων: Υπουργείο Παιδείας Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ 5

6 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Γράφημα 3: Μαθητικός πληθυσμός ιδιωτικών Γυμνασίων την περίοδο (Στοιχεία λήξεως σχολικών ετών) % 9% 8% ,5% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,2% 5,2% 5,6% 5,6% 5,4% 5,2% 7% 6% ,5% ,0% 3,9% ,1% % 4% 3% 2% 1% % Μαθητικός πληθυσμός Ιδιωτικών Γυμνασίων % επί του μαθητικού πληθυσμού (*) Στοιχεία ενάρξεως Πηγή δεδομένων: Υπουργείο Παιδείας Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ Γράφημα 4: Μαθητικός πληθυσμός ιδιωτικών Γενικών Λυκείων την περίοδο (Στοιχεία λήξεως σχολικών ετών) % 9% ,7% 6,8% 7,0% 6,9% 6,8% 6,9% 7,0% 7,4% 6,8% 6,8% 6,5% 8% 7% 5,1% 4,6% 5,2% 6% 5% ,6% % 3% 2% % % Μαθητικός πληθυσμός Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων % επί του μαθητικού πληθυσμού (*) Στοιχεία ενάρξεως Πηγή δεδομένων: Υπουργείο Παιδείας Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ 6

7 4ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ Γράφημα 5: Μαθητικός πληθυσμός ιδιωτικών σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) την περίοδο (Στοιχεία λήξεως σχολικών ε- τών) % 9% ,7% 5,7% 5,6% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 6,7% 6,7% 6,5% 8% 7% 6% ,6% % 4% % 2% 1% 0 0% Μαθητικός πληθυσμός Ιδιωτικών σχολείων % επί του μαθητικού πληθυσμού (*) Στοιχεία ενάρξεως Πηγή δεδομένων: Υπουργείο Παιδείας Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ Από τα παραπάνω γραφήματα γίνεται φανερό ότι: Ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός κατά τη διάρκεια των 30 τελευταίων ετών και παρά τις αυξομειώσεις της πρώτης δεκαετίας διατηρεί τα αριθμητικά στοιχεία του, αφού το 2011 φοιτούσαν στην ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες παιδιά (κατά λιγότερα του σχολικού έτους ). Επιπλέον, την τριετία παρουσιάστηκε αύξηση κατά μαθητές, ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ( ), καταγράφηκε μείωση περίπου μαθητών. Δεδομένων των αυξομειώσεων του συνολικού μαθητικού ποληθυσμού, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσοστό των μαθητών που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 2000 διατηρείται σταθερό στα επίπεδα 6,4% έως 6,5% με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία τιμή της περιόδου να σημειώνεται το και (6,7%). Ως προς τις επιμέρους βαθμίδες παρατηρείται ε- λαφρά μείωση του αριθμού και του μεριδίου των μαθητών ιδίως στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτή όμως σχεδόν αντισταθμίζεται από την αύξηση του αριθμού των μαθητών στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι μειώθηκε το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεδομένης της δεινής οικονομικής θέσης της χώρας και ιδιαίτερα της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης σε απόλυτα μεγέθη, η μικρή αυτή κάμψη του μαθητικού πληθυσμού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων είναι αξιοζήλευτη σε σχέση με άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αυξήθηκε μεταξύ 2010 και 2011 από 765 σε 818. Η αύξηση αυτή οφείλεται μεν κατά κύριο λόγο στην αύξηση των νηπιαγωγείων, αλλά το γεγονός ότι σε περιόδους πρωτοφανούς κρίσης της οικονομίας ο αριθμός των σχολείων δε μειώθηκε δείχνει ότι η κρίση δεν έχει αγγίξει ακόμα την ιδιωτική εκπαίδευση. Επομένως, η ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρά τις αυξομειώσεις της ως προς τη βαθμίδα φοίτησης μπορεί να θεωρηθεί σταθερή για το μεγαλύτερο μέρος της τριακονταετίας Ως εκ τούτου, η συζήτηση περί μείωσης των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν τεκμηριώνεται συνολικά από τα μεγέθη του κλάδου, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση με ιδιαίτερη μέριμνα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών. 7

8 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Κερδοφορία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνονται τα οικονομικά μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες δείγματος 34 ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων, όπως αποτυπώνονται στην κλαδική μελέτη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση (2009) της ICAP Α.Ε.. Η επιλογή των στοιχείων έγινε με ευθύνη του Κλαδικού Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Ι- ΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ από τον Πίνακα 3.13 (σ της παραπάνω μελέτης). Πίνακας 1: Πίνακας οικονομικών μεγεθών και χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τα έτη 2007 και 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ (σε χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΑ Ποσοστιαία μεταβολή 2008/2007 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,7% ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,9% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ,4% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,4% ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ,9% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,2% Περιθώριο Μεικτού Κέρδους (%) 17,14 19,22 2,08 12,1% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) -3,12 8,62 11,75-376,0% Ξένα προς ίδια κεφάλαια 2,71 2,82 0,11 4,1% ΜΟ είσπραξης απαιτήσεων (ημέρες) ,2% ΜΟ εξόφλησης προμηθευτών (ημέρες) ,7% Γενική ρευστότητα 0,68 0,74 0,06 8,8% Πηγή δεδομένων: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί - ICAP AE (Κλαδική Μελέτη - Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθαμια Ιδιωτική Εκπαίδευση 2009)/ Πίνακας 3.13 σ Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ Στον πίνακα με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι τιμές των βασικών δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες για τη σύγκριση με τον επόμενο πίνακα, στον οποίο αναλύονται με την ίδια μεθοδολογία της ICAP και επί των δημοσιοποιημένων ισολογισμών των ετών 2008, 2009 και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (που υποχρεούνται για δημοσιοποίηση των ισολογισμών τους), τα οικονομικά μεγέθη και οι αντίστοιχοι χρηματοοικονομικοί δείκτες. Λόγω της διαφοράς του πλήθους, προφανώς τα αριθμητικά ποσά (σε χιλ. ) θα πρέπει να θεωρηθούν αναλογικά συγκρίσιμα. Πίνακας 2: Πίνακας οικονομικών μεγεθών και χρηματοοικονομικών δεικτών 68 ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων τα έτη 2008, 2009 και 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ (σε χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Ποσοστιαία μεταβολή 2009/2008 Ποσοστιαία μεταβολή 2010/2009 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,0% 4,7% ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,6% 3,6% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ,8% 151,1% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,8% 4,1% ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ,2% 2,6% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,2% 1,3% Περιθώριο Μεικτού Κέρδους (%) 20,75 21,05 21,90 0,30 0,85 1,4% 4,0% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%) 1,58 3,04 7,54 1,46 4,50 92,4% 147,9% Ξένα προς ίδια κεφάλαια 2,23 2,12 2,20-0,11 0,08-4,9% 3,8% ΜΟ είσπραξης απαιτήσεων (ημέρες) , ,4% 5,8% ΜΟ εξόφλησης προμηθευτών (ημέρες) , ,8% 6,9% Γενική ρευστότητα 0,84 0,81 0,78-0,03-0,03-3,6% -3,7% Πηγή δεδομένων: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί οικονομικών ετών 2008, 2009 και 2010 Επεξεργασία: Κλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ Από τον πίνακα και συγκρίνοντας τα κόκκινα στοιχεία με τους δείκτες αποτελεσμάτων προκύπτει ότι: Γενικά, η εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισμούς των 68 ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων είναι πολύ καλή και δεν δείχνει ότι τα σχολεία έχουν επηρεαστεί έντονα από την κρίση, αντίθετα με ότι συνέβη στους περισσότερους άλλους κλάδους το

9 4ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ Τα έσοδα των 68 εκπαιδευτικών επιχειρήσεων σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά την τριετία και διαμορφώθηκαν σε 265 εκατ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα καταγράφηκε κάμψη του κύκλου εργασιών σε απόλυτους όρους. Η βραδύτερη αύξηση του κόστους, στο οποίο το κόστος εργασίας είναι το σημαντικότερο στοιχείο, αυξήθηκε, αλλά με αργότερο ρυθμό. Έτσι το περιθώριο μεικτού κέρδους ανέβηκε στο 21,50%. Τα προ φόρου κέρδη αυξήθηκαν εντυπωσιακά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ότι το 2007 οι 68 επιχειρήσεις είχαν συνολικά ζημιές, το 2010 πραγματοποίησαν κέρδη ύψους 6,2 εκ. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι το 2010 ο ιδιωτικός τομέας είχε στο σύνολό του ζημιές το γεγονός και υπογραμμίζει τη δυναμικότητα και την ευρωστία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα της βελτίωσης της κερδοφορίας ήταν η αύξηση της αποδοτικότητας στο 7,05%. Ταυτόχρονα, τα καθαρά πάγια αυξήθηκαν σε μικρό βαθμό, γεγονός που φανερώνει ότι η επενδυτική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη. Επίσης, η κρίση δεν φαίνεται να έχει αυξήσει σημαντικά τις ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης χρονικής διαφοράς μεταξύ είσπραξης των απαιτήσεων (κυρίως δίδακτρα) και πληρωμής των προμηθευτών (κυρίως μισθοδοσία), οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης είναι πάντα υπαρκτές. Το γεγονός αυτό εντείνεται από τη διστακτικότητα και την επιφυλακτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τους δανειολήπτες. Στα σχολεία αυτά δεν περιλαμβάνονται μεγάλα και εύρωστα εκπαιδευτήρια, όπως τα Αρσάκεια σχολεία, το Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού, το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια, κ.α. που δεν λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ. Εκτιμάται ότι εάν τα οικονομικά τους στοιχεία συμπεριλαμβάνονταν η εικόνα θα ήταν ακόμα ευνοϊκότερη για την ιδιωτική εκπαίδευση. Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι προσπάθειες του ΣΙΕΙΕ για μείωση των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν εξυπηρετούν τελικά τα ίδια συμφέροντα των μελών του. Είναι μία κοντόφθαλμη πολιτική με μόνο στόχο την περαιτέρω αύξηση των κερδών. Υπογραμμίζεται εδώ ότι οι μισθοί των ιδιοκτητών και διευθυνόντων περιλαμβάνονται στο κόστος και ότι συνεπώς τα προ φόρου κέρδη αποτελούν κυρίως την αμοιβή της επιχειρηματικής δράσης. Επομένως, η κερδοφορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, παρά τις διαφορές τους από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα, παραμένει αυξητική και συνολικά δεν συνηγορεί υπέρ της μείωσης των μισθών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με το επιχείρημα της μείωσης του μισθολογικού κόστους. Έτσι κι αλλιώς, στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών η αμοιβή των εργαζομένων αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό κόστους. Η μείωση των αποδοχών θα καταδικάσει σε μιζέρια ένα κλάδο που μέχρι σήμερα είναι ανθηρός, δυναμικός και στο σύνολό του ποιοτικός. Ξεχνούν ότι το έργο που παρέχουν εξαρτάται από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Σχολιασμός της ΟΙΕΛΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Το κυριότερο επιχείρημα των εργοδοτών, πέρα από την επίκληση νομικισμών, για την παράνομη και αυθαίρετη απόπειρα περικοπής των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είναι, όπως ισχυρίζονται, η μείωση των μαθητών και η πτώση της κερδοφορίας των σχολείων τους. Σε ανακοίνωσή του ΣΙΕΙΕ της 19/11/2011 αναφέρουν, επί λέξει, τα ακόλουθα: «Τα ιδιωτικά σχολεία βιώνουν κάθε μέρα και περισσότερο τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης: μείωση του μαθητικού δυναμικού, αύξηση των επισφαλειών, αγορανομική μείωση για τρίτη συνεχή χρονιά των διδάκτρων». Επίσης, σε ανακοίνωση της 20/12 προς τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου συνεχίζουν: «Η οικονομική κρίση έπληξε ιδιαίτερα σκληρά τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία αντιμετωπίζουν αθροιστικά τις ακόλουθες δυσμενείς εξελίξεις: ( )Μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων μαθητών, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους. Υπό τις συνθήκες αυτές διακυβεύεται πλέον η επιβίωση των ιδιωτικών σχολείων κάτι που αναδεικνύεται παραστατικά στους ισολογισμούς τους» Νέα μελέτη που πραγματοποίησε το Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ καταρρίπτει τους ι- σχυρισμούς αυτούς και αποδεικνύει πως ο χώρος των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων εξακολουθεί να είναι ένας από τους ελάχιστους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας που δεν έχει δεχτεί τις συνέπειες της κρίσης. Άλλωστε, τις δακρύβρεχτες ανακοινώσεις του ΣΙΕΙΕ διέψευσε ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου, όταν προ ημερών, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, παραδέχθηκε πως η μείωση μαθητών για το σχολικό έτος δεν υπερβαίνει το 3%. Η δημόσια αυτή δήλωση του προέδρου του Συνδέσμου βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια. Είναι γεγονός πως κάποια σχολεία έχουν υ- 9

10 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ποστεί μείωση του μαθητικού τους δυναμικού έως 5%. Η πλειοψηφία των σχολείων, όμως, είτε έχει διατηρήσει τον αριθμό μαθητών των περασμένων ετών, είτε παρουσιάζει αύξηση μαθητών. Παρά την αδιαμφισβήτητη αλήθεια των αριθμών, οι σχολάρχες, εκμεταλλευόμενοι την ψήφιση του Ενιαίου Μισθολογίου, επιχειρούν κόντρα στην κείμενη νομοθεσία να περικόψουν δραματικά τις αποδοχές των εκπαιδευτικών τους, ώστε (στην περίπτωση των σχολείων με μικρή, ή μηδενική πτώση) να διατηρήσουν την προ κρίσης κερδοφορία τους, ή (στην περίπτωση των σχολείων με αύξηση μαθητών) να αυξήσουν τα κέρδη τους. Για να το πετύχουν αυτό, δεν διστάζουν να περικόψουν τις αποδοχές αυτών που αποκαλούν «συνεργάτες» και «συναδέλφους», αυτών στους οποίους οφείλουν την κερδοφορία τους, έως και 40%. Τα αποτελέσματα της μελέτης του Κλαδικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ αποκαλυπτικά και τεκμηριωμένα. Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η απόλυτη και η ποσοστιαία, σε σχέση με το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού των ιδιωτικών σχολείων, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υ- πουργείου Παιδείας, για την τριακονταετία Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της κερδοφορίας των ιδιωτικών σχολείων της τελευταίας 4ετίας ( ), με βάση στοιχεία κλαδικής μελέτης της ICAP ( ) και τους δημοσιευμένους ισολογισμούς 68 ιδιωτικών σχολείων (2008, 2009 και 2010). Από το πρώτο μέρος της μελέτης αξίζει να σημειωθεί ότι: Ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, μετά από μια μακρόχρονη περίοδο ύ- φεσης ( ), γνώρισε εκρηκτική αύξηση από το 2006 έως και το 2010 (γράφημα 1). Η αύξηση αυτή καλύπτει τα όποια ελάχιστα σκαμπανεβάσματα στον μαθητικό πληθυσμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της τελευταίας πενταετίας. Σταθερότητα παρουσιάζει το ποσοστό των μαθητών σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία (γράφημα 2) που κυμαίνεται από 7,1 έως 7,3% του συνολικού μαθητικού δυναμικού από το 2004 κι έπειτα. Μικρή μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες (από 5,6% το σε 5,2% το ) παρουσιάζει ο μαθητικός πληθυσμός των ιδιωτικών γυμνασίων (γράφημα 3) σε επίπεδα του 2005 (5,2% το , 5,6% το ). Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, όπως έχουμε παρουσιάσει σε προηγούμενες έρευνες, στην απογείωση των διδάκτρων τους στις εισαγωγικές τάξεις από % περίπου, στη συγκεκριμένη βαθμίδα, με αποτέλεσμα κάποιοι γονείς να αδυνατούν να ανταποκριθούν. Μικρή μείωση, κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 7,4% το σε 6,5% το ), παρουσιάζει επίσης ο μαθητικός πληθυσμός των ιδιωτικών γενικών λυκείων (γράφημα 4) για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια η μικρή αυτή πτώση ξεκινά περίπου το 2008, όταν έχουν κορυφωθεί οι επιπτώσεις από την απελευθέρωση των διδάκτρων. Σε γενικές γραμμές ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός των ιδιωτικών σχολείων την τελευταία δεκαετία βρίσκεται σε οριακή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες δύο δεκαετίες. Μάλιστα η περασμένη χρονιά ( ) παρατηρούμε ότι, από άποψης μαθητικού δυναμικού, είναι η τρίτη καλύτερη (!) της τριακονταετίας με 6,5% επί του συνολικού μαθητικού πληθυσμού (γράφημα 5). Είναι φανερό πως όσα αναφέρουν οι σχολάρχες περί «δραματικής μείωσης του μαθητικού δυναμικού» στερούνται αξιοπιστίας. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης που αφορά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται: α) από την κλαδική μελέτη «Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση» (2009) της ICAP Α.Ε. που βασίστηκε σε ισολογισμούς δείγματος 34 ιδιωτικών σχολείων για την περίοδο και β) στους ισολογισμούς 68 σχολείων τα στοιχεία των οποίων επεξεργάστηκε το Κλαδικό μας Ινστιτούτο με την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποίησε η ICAP για την κλαδική της μελέτη. Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: Η κερδοφορία των ιδιωτικών σχολείων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία τριετία, με αποτέλεσμα να φτάσει (για τα 68 αυτά σχολεία) τα 265 εκατομμύρια ευρώ το 2010 (πίνακας 2). Ενώ το 2007 τα ιδιωτικά σχολεία είχαν ζημιές (πίνακας 1), ανακάμπτουν σημαντικά, ιδιαίτερα την τελευταία διετία, σημειώνοντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ προ φόρων και αύξηση, για το ίδιο διάστημα, της αποδοτικότητας των ίδιων κεφαλαίων κατά 7% περίπου. Στα 68 σχολεία δεν περιλαμβάνονται μεγάλα και εύρωστα εκπαιδευτήρια (όπως τα Αρσάκεια σχολεία, το Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού, το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ανατόλια, κ.α.) που δεν λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ. Εάν περιλαμβάνονταν τα στοιχεία και των σχολείων αυτών, η εικόνα θα ήταν ακόμα πιο ε- ντυπωσιακή για την κερδοφορία των σχολείων. Συμπερασματικά, είναι φανερό από την μελέτη του Κλαδικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΟΙΕΛΕ πως ο μαθητικός πληθυσμός των ιδιωτικών σχολείων δεν έχει υποστεί ουσιαστική μείωση την τελευταία τετραετία ( ), ενώ η κερδοφορία των ιδιωτικών σχολείων έχει σημειώσει (λόγω της εκτόξευσης των διδάκτρων (την περίοδο ) αλματώδη άνοδο την ίδια περίοδο. Η συντεχνία των σχολαρχών, που είχε το θράσος να απευθυνθεί με ψευδή στοιχεία ακόμη και στα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας, επιχειρεί σε καιρούς κρίσης να αυξήσει τα κέρδη της, φορτώνοντας το λογαριασμό στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Η παραπλα- 10

11 4ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τεκμηρίωση της καταγγελίας της ΟΙΕΛΕ νητική λογική, όπως την παρουσιάζουν σε ανακοινώσεις τους, ότι τον καιρό της κρίσης υποφέρουν «επιχειρηματίες και εργαζόμενοι μαζί» προκαλεί τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία. Με απλά λόγια οι εργοδότες επιχειρούν να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημά τους που αποτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κόβοντας περίπου 3 μισθούς το χρόνο από τους εκπαιδευτικούς τους, των οποίων οι ετήσιες αποδοχές δεν υπερβαίνουν τις Η σύγκριση και μόνο αυτών των μεγεθών προκαλεί οργή και αγανάκτηση για τη ληστρική λογική της ολιγομελούς αυτής ομάδας ανθρώπων που με βαρβαρότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά επιχειρεί να «τσεπώσει» 32 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, απομυζώντας για το ίδιο διάστημα από τους εκπαιδευτικούς τους 27 εκατομμύρια ευρώ και 19 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως έ- δειξε πρόσφατη δημοσιευμένη μας μελέτη. Για τα νούμερα αυτά να υπενθυμίσουμε ότι ο ΣΙΕΙΕ, εδώ και εβδομάδες που έχει δημοσιευτεί η μελέτη, τηρεί σιγήν ιχθύος. Γιατί, άραγε; 11

12 12 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

13

14 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 13, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Ιστότοπος:

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του

Διπλωματική Εργασία <<Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΓΕ>> του ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013

Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Πετρελαιοειδών για το έτος 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FORTHNET Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Υπό τον φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα: «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Στον Κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας» Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ROMA PIZZA"

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ROMA PIZZA ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ROMA PIZZA" ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΠΟΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.10042) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Μ.10299)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. 55. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάρθρωση Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Ποσοστά Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. 55. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Διάρθρωση Ομίλου APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Υπολογισμός πιστωτικής ανάγκης για νέο βραχυπρόθεσμο 24 Τραπεζικό Δανεισμό ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνολο των νοσοκομείων ιδιωτικών και δημόσιων στην 33 Ελλάδα και την Αττική ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα