ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2 Copyright Λινάς Γεώργιος, 2010 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved Η έγκριση της µεταπτυχιακής εργασίας από το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ µέρους του Προγράµµατος. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ΠΙΝΑΚEΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ένοια και κατηγορίες Χρηµατιστηρίων Ιστορική αναδροµή του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Οι νόµοι και οι κανόνες που ρυθµίζουν τη λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Γενικές παράµετροι της Αγοράς Μέτρα προστασίας της Αγοράς Μεταβολή του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης Όρια ηµερήσιας διακύµανσης τιµών Αναγκαστική ακύρωση συναλλαγών Δηµοσίευση στοιχείων συναλλαγών στο Η.Δ.Τ Προϋποθέσεις εισαγωγής µετοχών και ένταξης σε κατηγορίες Κατηγορία Επιτήρησης Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για εκδότες και εισηγµένες στο ΧΑΑ µετοχές Διαδικασία επικοινωνίας του ΧΑΑ µε τους εκδότες για τη διάχυση πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό Αντικείµενο συναλλαγών στο ΧΑΑ Σκοπός και σηµασία του ΧΑΑ Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση χρηµατιστηριακών τίτλων Ποιότητα χρηµατιστηριακών αγορών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΣΗΣ Γενικά Χαρακτηριστικά του ΟΑΣΗΣ Εξέλιξη του ΟΑΣΗΣ Δηµιουργία στιγµιαίας αγοράς Ηλεκτρονική χρηµατιστηριακή συναλλαγή µε το ΟΑΣΗΣ Διαβίβαση της εντολής από τον χειριστή στο ΟΑΣΗΣ Μέτρα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του ΧΑΑ

4 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΣΗΣ Αρχιτεκτονική συστήµατος ΟΑΣΗΣ Κεντρικό σύστηµα ETS Εφαρµογή ETW-ORAMA Εφαρµογή EMRW Εφαρµογή Bbtem Εφαρµογή AOMOper Interfaces ETS DTS (Derivatives Trading Server) ETS CSD (Central Security Depository) ETS FIC (Feed Information Center ETS ASE Supervisor Application ETS ASE SIS (Statistic Information System) ODL API (Order Data Link) Στοιχεία εντολών Κεντρικό βιβλίο αγορών Κριτήρια ταύτισης εντολών Δοµή των αγορών στο ΟΑΣΗΣ Βασικός πίνακας Πίνακας ρεταλιών Πίνακας προσυµφωνηµένων συναλλαγών Το µοντέλο διαπραγµάτευσης στο ΟΑΣΗΣ Κατάταξη εντολών Price / Time priority Μέθοδοι διαπραγµάτευσης Χρήστες του ΟΑΣΗΣ Δείκτες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΣΗΣ Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα Παρεχόµενη πληροφόρηση Οφέλη Προοπτικές Προτάσεις...89 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...90 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο να µεταρρυθµίσει την Ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά, µε στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των επενδυτών σε ολόκληρη την ήπειρο, και τη µείωση του κόστους. Η ρευστότητα διεθνώς αναζητεί επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την υφήλιο, και ένα µεγάλο µέρος αυτής της ρευστότητας κατευθύνεται σε αναδυόµενες αγορές. Η χρηµατιστηριακή αγορά της Ελλάδος και της Κύπρου προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση γρήγορα και µε χαµηλό κόστος στην διεθνή ρευστότητα, να ανοίξουν τις αγορές τους σε νέα προϊόντα, διατηρώντας παράλληλα την λειτουργική τους ανεξαρτησία και µειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα αποφάσισαν να υιοθετήσουν Κοινή Πλατφόρµα. Η κοινή πλατφόρµα διαπραγµάτευσης είναι το σύστηµα συναλλαγών ΟΑΣΗΣ (OASIS Trading System) που χρησιµοποιούν τα Χρηµατιστήρια Αθηνών και Κύπρου και η οποία αποτελείται από µια κοινή υποδοµή διαπραγµάτευσης, µια δικτυακή σύνδεση µεταξύ των συµµετεχόντων χρηµατιστηρίων, καθώς και από συµβατά συστήµατα εκκαθάρισης και θεσµικού πλαισίου. Το Ολοκληρωµένο Αυτόµατο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το πληροφοριακό σύστηµα του Χ.Α. µέσω του οποίου εκτελούνται οι αγοραπωλησίες µετοχών, το οποίο τέθηκε σε κανονική λειτουργία το Νοέµβριο του Η µελέτη του θέµατος της εργασίας αναλύεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Το ΧΑΑ είναι µια οργανωµένη κ ελεγχόµενη αγορά κινητών αξιών (αξιογράφων) οι τιµές των οποίων προσδιορίζονται από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. Η ιστορία του ξεκινάει στις 30 Σεπτεµβρίου του Το ΧΑΑ προσφέρει την υποδοµή, ώστε οι αγοραστές και οι πωλητές να µπορούν να διαπραγµατευτούν χρεόγραφα (µετοχές, δικαιώµατα και οµόλογα), οµόλογα του Δηµοσίου και παράγωγα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια περιγραφή στο σύστηµα ΟΑΣΗΣ. Το ΟΑΣΗΣ βασίζεται σε ώριµη τεχνολογία και συγχρόνως είναι ένα µοντέρνο σύστηµα µε ανοιχτή αρχιτεκτονική, που σηµαίνει ότι υπάρχει ευελιξία στην 5

6 επέκταση του Συστήµατος, άρα και δυνατότητα να προσαρµόζεται στις ραγδαία µεταβαλλόµενες ανάγκες των Χρηµατοοικονοµικών Αγορών και στις αλλαγές των νοµοθετικών πλαισίων λειτουργίας τους. Στο τρίτο Κεφάλαιο αναλύονται οι λεπτοµέρεις του συστήµατος ΟΑΣΗΣ. Πιο συγκεκριµένα αρχικά περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος και στο τέλος παρουσιάζεται το κεντρικό σύστηµα και διάφορες άλλες εφαρµογές όπως η EMRW, DBTERM κλπ. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά των πλεονεκτηµάτων και παρουσιάζονται τα οφέλη που αποκοµίζει κανείς από το σύστηµα.η Πληροφοριακή Τεχνολογία (Information Technology) στα Χρηµατιστήρια όχι µόνο υποστηρίζει τις λειτουργίες τους αλλά αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και ανταγωνισµού. Λαµβάνοντας υπ όψιν τον παγκόσµιο ανταγωνισµό στις κεφαλαιαγορές, η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση της υποδοµής που αφορά στην Πληροφοριακή Τεχνολογία είναι αναγκαία για τα Χρηµατιστήρια ώστε να παραµένουν ανταγωνιστικά. Στο τέλος της εργασίας παρουσιάζονται συµπεράσµατα. ο επίλογος και τα ABSTRACT The European Union has a long-term plan to reform the European capital market, aiming at the facilitation of access of investors in entire the continent, and the reduction of cost. The liquidity internationally seeks investment opportunities in entire the world, and a big part of this liquidity is directed in emerging markets. The Stock Exchange market of Greece and Cyprus in order to acquire access fast and with low cost in the international liquidity, to open their markets in new products, maintaining at the same time their functional independence and decreasing their functional expenses they decided to adopt Common Platform. The common platform of negotiation is the system of transactions of OASIS (OASIS Trading System) which is being used by Athens and Cyprus 6

7 Stock Exchanges and which is constituted by a common infrastructure of negotiation, a network connection between the participating Stock Exchanges, as well as by compatible systems of liquidation and institutional frame. The Complete Automatic System of Electronic Transactions (OASIS in Greek) is the information system of A.S.E. via which are executed the transactions of stocks, which was placed in regular operation in November The study of subject of work is analyzed in four chapters. In the first chapter there is a report in the Athens Stock Exchange. The ASE is a organised and in the counter market of securities the prices of which are determined by forces of offer and demand. Its history begins on 30 September ASE offers the infrastructure, in order that the buyers and sellers can negotiate securities (stocks, options and bonds), Government bonds and derivatives. In the second chapter there is a description in the system of OASIS. OASIS is based on mature technology and simultaneously is a modern system with open architecture, that means that exists flexibility in the extension of System, hence also possibility of being adapted in the rapidly altered needs of Financing Markets and in the changes of their legislative frames of operation. In the third Chapter the details of OASIS system are analyzed. More specific initially the architecture of system is described and in the end the central system and various other applications such as the EMRW, DBTERM etc. are presented. In the fourth chapter the advantages and the profits that acquires no one from the system are presented. The Information Technology in the Stock Exchanges not only supports their operations but constitutes a strategic tool of growth and competition. Taking into consideration the world competition in the capital markets, the growth and the continuous improvement of infrastructure that concerns in the Informative Technology are necessary for the Stock Exchanges so that they remain competitive. In the end of this paper the conclusion is presented. 7

8 Πίνακας 0.1 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ Ακρωνύµιο API CAM Περιγραφή Application Programming Interface Call Auction Method CAMM Continuous Automatic Matching Method DBTerm DTS Database Terminal Derivatives Trading System EMRW Equities Market Regulation Workstation ETS ETW Equities Trading System Equities Trading Workstation, βλ. επίσης ORAMA GoI Group of Investors Οµάδα Επενδυτών ODL Order Data Link ΑΣΗΣ Αυτόµατο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ORAMA ΑΧΕ ΕΔ ΕΚ Order Routing Automated MAtching Ανώνυµη Χρηµατιστηριακή Εταιρία Ειδικός Διαπραγµατευτής Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΕΠΕΥ Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΕΧΑΕ Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρία ΗΔΤ Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών 8

9 ΚΑ ΚΑΑ ΚΟ ΝΕΧΑ ΟΑΣΗΣ ΠΑ ΠΟ ΣΑΤ ΧΑ ΧΑΑ Κοινές Ανώνυµες (µετοχές) Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Κοινές Ονοµαστικές (µετοχές) Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά Ολοκληρωµένο Αυτόµατο Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Προνοµιούχες Ανώνυµες (µετοχές) Προνοµιούχες Ονοµαστικές (µετοχές) Σύστηµα Άυλων Τίτλων Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ο Πηγή: Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 9

10 Πίνακας 0.2 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Eισάγεται χωρίς κάποια συγκεκριµένη τιµή ΜΚΤ MARKET και εκτελείται στην καλύτερη, κατά το χρόνο ΟΡ LMT ΣΑ ATO ΣΚ ATC ΟΡΙΑΚΗ LIMIT ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ AT THE OPEN ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ AT THE CLOSE Πηγή: Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εισαγωγής της, τιµή της αγοράς. Εισάγεται σε συγκεκριµένη τιµή ως µέγιστη τιµή, εάν πρόκειται για εντολή αγοράς, ή ελάχιστη τιµή, εάν πρόκειται για εντολή πώλησης, στην οποία ο εντολέας προτίθεται να διενεργήσει συναλλαγή. Eισάγεται χωρίς συγκεκριµένη τιµή και δηλώνει τη βούληση του εντολέα για διενέργεια συναλλαγής στην τιµή ανοίγµατος της συνεδρίασης. Eισάγεται χωρίς συγκεκριµένη τιµή και δηλώνει τη βούληση του εντολέα για διενέργεια συναλλαγής στην τιµή κλεισίµατος της συνεδρίασης. Πίνακας 0.3 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕ GFD ΚΜΗ GTD ΚΜΑ GTC ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ GOOD FOR DAY (GFD) ΚΑΛΗ ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ GOOD TILL DATE (GTD) ΚΑΛΗ ΜΕΧΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗ GOOD TILL CANCEL (GTC) Πηγή: Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Οι εντολές που, εκτός αν ακυρωθούν ή εκτελεστούν, παραµένουν ενεργείς µέχρι το τέλος της συνεδρίασης, οπότε κ ακυρώνονται αυτόµατα από το Σύστηµα. Οι εντολές που, εκτός αν ακυρωθούν ή εκτελεστούν, παραµένουν ενεργείς µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζουν ως ηµεροµηνία λήξης. Οι εντολές που παραµένουν ενεργείς χωρίς χρονικό περιορισµό, εκτός αν ακυρωθούν ή εκτελεστούν. 10

11 Πίνακας 0.4 ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΠ ΕΛΛ STOP MKT ΣΤΟΠ ΕΛΕΥΘΕΡΗ STOP MARKET Eντολή αγοράς ή πώλησης σε τιµή ελεύθερη, η οποία ενεργοποιείται µε την έλευση της δηλωµένης ΣΤΟΠ ΣΤΟΠ ΟΡ STOP LMT AHA IOC EHA FOK ΣΤΟΠ ΟΡΙΑΚΗ STOP LIMIT ΑΜΕΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ IMMEDIATE OR CANCEL ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ FILL OR KILL τιµής. Εντολή αγοράς ή πώλησης, η οποία ενεργοποιείται µε την έλευση της δηλωµένης ΣΤΟΠ τιµής. Για το λόγο αυτό πρέπει να ορισθούν δύο τιµές: η οριακή τιµή της βασικής εντολής στην οποία αυτή θα εκτελεστεί και η ΣΤΟΠ τιµή, η οποία είναι η τιµή στην οποία θα πρέπει να φτάσει η µετοχή για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριµένη βασική εντολή. Οι εντολές που αν δεν εκτελεσθούν αµέσως και ολικά, ακυρώνονται κατά το ανεκτέλεστο µέρος τους. Οι εντολές που αν δεν µπορούν να εκτελεστούν αµέσως και ολικά, ακυρώνονται. OHT AON EKK FAS ΣΠ MO MEM MF ΟΛΑ Ή ΤΙΠΟΤΑ ALL OR NONE ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ FILL AND STORE ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ MULTIPLES OF ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ MINIMUM FILL (MF) Oι εντολές που δεν επιδέχονται µερικής εκτέλεσης και παραµένουν ενεργείς στο σύνολό τους µέχρι να εκτελεστούν ολικά. Οι εντολές που αν δεν εκτελεστούν, έστω κ µερικά, καταχωρούνται στο Σύστηµα κατά το ανεκτέλεστο µέρος τους. Εκτός εάν δηλωθεί άλλη συνθήκη, οι εντολές ενσωµατώνουν εξ ορισµού τη συνθήκη «εκτέλεση καταχώρηση». Oι εντολές που εκτελούνται µόνο σε πολλαπλάσια συγκεκριµένου αριθµού τεµαχίων όπως καθορίζονται µε τη σχετική εντολή. Οι εντολές που εκτελούνται σε ορισµένο ελάχιστο αριθµό τεµαχίων όπως καθορίζεται µε τη σχετική εντολή. Ο εν λόγω αριθµός πρέπει υποχρεωτικά να είναι µικρότερος της ποσότητας τεµαχίων που δηλώνονται µε την εντολή. Πηγή: Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ Με τον όρο Χρηµατιστήριο εννοούµε τις οργανωµένες αγορές, οι οποίες συνήθως είναι επίσηµα αναγνωρισµένες από το κράτος. Στις αγορές αυτές συναντώνται οι ενδιαφερόµενοι για την διενέργεια αγοροπωλησιών κινητών αξιών ή/και εµπορευµάτων. Τα χρηµατιστήρια αποτελούν ιδιόµορφες αγορές µε την έννοια της ταυτόχρονης συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης. Αποτελούν οικονοµικό θεσµό που κατά κανόνα αναγνωρίζεται από τα κράτη όπου λειτουργούν. Με νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα καθορίζονται τα πλαίσια µέσα στα οποία διαµορφώνονται οι αγορές και θεσπίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας τους. Τα χρηµατιστήρια διακρίνονται σε Αξιών, Εµπορευµάτων και Ναύλων. Χρηµατιστήρια αξιών Το χρηµατιστήριο κινητών αξιών είναι µια αγορά («Κεφαλαιαγορά») όπου γίνονται συναλλαγές σε χρεόγραφα µεταξύ αγοραστών και πωλητών. Τα χρεόγραφα µπορεί να είναι διαφόρων ειδών, όπως µετοχές, δικαιώµατα, οµόλογα και παράγωγα. Χρηµατιστήρια εµπορευµάτων Τα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων είναι χρηµατιστήρια που µπορούν να γίνουν αγοραπωλησίες συµβολαίων για εµπορεύµατα όπως τα µεταλλεύµατα (χαλκός, χρυσός), κάποια τρόφιµα (όπως σιτάρι, καλαµπόκι, σόγια) και άλλων αγαθών χρήσιµων στην καθηµερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων όπως το πετρέλαιο. Η ύπαρξη τέτοιου είδους οργανωµένων αγορών εµπορευµάτων διευκολύνουν την συναλλαγή µεταξύ κυρίως χονδρέµπορων ή µεγάλων παραγωγών και καταναλωτών (επιχειρήσεων). Παρ' όλα αυτά στα χρηµατιστήρια αυτά µπορεί ο καθένας µας να αγοράσει τέτοιου είδους συµβόλαια (αν και πολύ σπάνια θα προβεί στην πραγµατική αγορά του προϊόντος) στην ουσία εικονικά, µε µόνο στόχο την αποκόµιση 12

13 υπεραξιών λόγω της µελλοντικής ανόδου της τιµής του εµπορεύµατος. Στην ουσία πρόκειται για µια καθαρά κερδοσκοπική διαδικασία παρόµοια µε αυτή που συνέβη στην Ελλάδα το 1999 µε τις µετοχές του χρηµατιστηρίου Αξιών, όπου οι επενδυτές δεν επένδυαν για να αποκοµίσουν κέρδη από µερίσµατα κτλ αλλά µόνο από την άνοδο της τιµής της µετοχής. Χρηµατιστήρια Ναύλων Το Χρηµατιστήριο ναύλων Λονδίνου (Baltic Mercantile and Shipping Exchange), το κοινώς λεγόµενο Μπάλτικ ή Μπόλτικ, θεωρείται ως η βασική παγκόσµια οργανωµένη αγορά ναύλων µε τόσο ανεπτυγµένο κύρος ώστε να συγκεντρώνει το 90% των δια θαλασσίων µεταφορών εµπορευµάτων. Το Μπόλτικ ιδρύθηκε το 1903 στο Λονδίνο και σήµερα αριθµεί περί τα µέλη, ναυλοµεσίτες (brokers). Τα Χρηµατιστήρια θεωρούνται ως οι βασικότεροι µοχλοί ανάπτυξης της οικονοµίας και ως µέσο διοχέτευσης των αποταµιεύσεων στις πιο παραγωγικές επενδύσεις της χώρας. 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Τα σηµερινά χρηµατιστήρια έχουν τις ρίζες τους στις αγορές της αρχαιότητας, όπου οι έµποροι συγκεντρώνονταν για να αγοράσουν και να πουλήσουν εµπορεύµατα. Στην αρχαία Ελλάδα ονοµάζονταν Αγοραί ή Εµπορίαι, ενώ στη Ρώµη τέτοιου είδους συναλλαγές γίνονταν στο Collegiae Mercatorum και κατά το Μεσαίωνα στις εµποροπανήγυρεις. Το πρώτο Χρηµατιστήριο Αξιών ιδρύθηκε στη Φλάνδρα, πιθανότατα στην Αµβέρσα (σηµερινό Βέλγιο) το 1460 και σε αυτό διαπραγµατεύονταν προϊόντα κοινής χρήσης. Εκεί οι χρηµατιστηριακές πράξεις πραγµατοποιούνταν βάσει δειγµάτων και αυτό αποτελούσε τη βασική διαφορά από τα πανηγύρια. Μέχρι το 17 ο αιώνα τα χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων ήταν κοινά. Σύντοµα όµως φάνηκε καθαρά η ανάγκη διαχωρισµού τους. Τελικά η περαιτέρω ανάπτυξη του εµπορίου και η ίδρυση Ανωνύµων εταιρειών και η εισαγωγή των δηµοσίων χρεογράφων κατέστησαν 13

14 τα χρηµατιστήρια διεθνή κέντρα, στα οποία συνέρρεαν κεφάλαια επιζητώντας επικερδή τοποθέτηση. Έτσι σύντοµα προσφέρονταν τίτλοι από όλο τον κόσµο. Η ελληνική κοινότητα της Βιέννης, κατά το 18 ο αιώνα, γνώρισε µεγάλη ακµή και πέτυχε να συγκεντρώσει στα χέρια της όλη σχεδόν την εµπορική κίνηση της πόλης. Εξέχουσα θέση µεταξύ των µελών της ελληνικής κοινότητας κατείχε ο Γεώργιος Σίνας, έµπορος, βιοµήχανος, τραπεζίτης και χρηµατιστής. Πολύ κοντά στην ελληνική εκκλησία της Βιέννης υπήρχε ένα µικρό γωνιακό καφενείο, το ονοµαζόµενο café Grec, στο οποίο πραγµατοποιούνταν οι χρηµατιστηριακές πράξεις µε την ευρύτερη έννοια. Αυτό είναι και το πρώτο ελληνικό χρηµατιστήριο, που δηµιουργήθηκε από Έλληνες της διασποράς, αφού η χώρας µας βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή. Το 1864, στην Ερµούπολη της Σύρου, που αποτελούσε την πρώτη εµπορική και ναυτική πόλη της Ελλάδος πραγµατοποιούνταν αξιόλογη συναλλακτική κίνηση σε ξένα νοµίσµατα, σε ελεύθερη διαπραγµάτευση και τιµές που διέφεραν από τις επίσηµες. Από το 1868 οι Συριανοί µε το δήµαρχο Πειραιώς, σχεδίαζαν την ίδρυση του πρώτου χρηµατιστηρίου για την διαπραγµάτευση της Εθνικής Τράπεζας, της Ελληνικής ατµοπλοϊκής εταιρείας και ενός οµολογιακού δανείου ύψους δραχµών. Στον Πειραιά οικοδοµήθηκε το πρώτο χρηµατιστηριακό µέγαρο στις 9/2/1875. Πολύ σύντοµα όµως τέθηκε σε απραξία. Ο πρώτος κανονισµός λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53 της 12/11/1876. Ο κανονισµός αυτός αντικαταστάθηκε από ένα νεότερο και πιο πλήρη που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ13 της 11/1/1980. Τα επίσηµα εγκαίνια του χρηµατιστηρίου έγιναν στις 2/5/1880. Η πρώτη πραγµατική οργάνωση χρηµατιστηρίου, ήταν εκείνη βάση του νόµου 1308 (19/9/1918). Με το νόµο αυτό το χρηµατιστήριο έγινε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε αυτόνοµη διοίκηση υπό την εποπτεία του ελληνικού κράτους. Πιο πρόσφατα µε το νόµο 2324/95, µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Xρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ΑΕ». 14

15 Το 1995 µε το Ν.2324 το Χρηµατιστήριο µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία, µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό Δηµόσιο. Το 1997 µε το Ν.2533 τίθεται το πλαίσιο ιδιωτικοποίησης του Χρηµατιστηρίου. Το 2000 αποφασίζεται η εισαγωγή των µετοχών του Χρηµατιστηρίου στην Κύρια Αγορά. Για το λόγο αυτόν ιδρύθηκε η εταιρεία συµµετοχών µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία εισήχθη προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο τον Αύγουστο του Το 2002 η εταιρεία ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση από την εταιρεία ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε (Χ.Α). Το 2003, το Ελληνικό Δηµόσιο αποχώρησε εντελώς από την ΕΧΑΕ, ενώ το ΧΑ µεταβίβασε τις εναποµείνασες εποπτικές αρµοδιότητες του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στις 30 Οκτωβρίου 2006 τέθηκε σε λειτουργία η Κοινή Πλατφόρµα συναλλαγών και εκκαθάρισης µεταξύ του ΧΑ και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με αυτή τη συνεργασία συνδέθηκαν οι δύο αγορές και οι επενδυτές απέκτησαν πρόσβαση και στις δυο µέσω των υφιστάµενων υποδοµών τους. Επίσης το 2006 άλλαξε η επωνυµία της ΕΧΑΕ σε «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισµού & Καταχώρησης», µετά από την συγχώνευση της µε τις θυγατρικές ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ. Τον Ιούλιο του 2007 ξεκίνησε η µεταφορά όλων των υπηρεσιών της ΕΧΑΕ στο νέο ιδιόκτητο κτίριο στη Λεωφόρο Αθηνών 110, ενώ τον Δεκέµβριο έκλεισε οριστικά το ιστορικό κτίριο της οδού Σοφοκλέους Τον Ιανουάριο του 2008 εισήχθη προς διαπραγµάτευση το πρώτο ETF στην ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά, ενώ τον Φεβρουάριο ξεκίνησε η λειτουργία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ), ως Πολυµερής Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης. Το ΧΑΑ τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και συµµετέχει στην οργάνωση και λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα. Στην κεφαλαιαγορά δραστηριοποιούνται 1 (Ιστορικά στοιχεία) 15

16 διάφορα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Αυτά είναι οι εκδότριες εταιρίες (χρήστες κεφαλαίων) και οι επενδυτές (προµηθευτές κεφαλαίων), καθώς και αυτοί που µεσολαβούν για την καλή λειτουργία της αγοράς, δηλαδή οι εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η κεφαλαιαγορά χωρίζεται σε δύο κύρια µέρη: την πρωτογενή αγορά και τη δευτερογενή αγορά. Πρωτογενής αγορά Η πρωτογενής αγορά αφορά την έκδοση κινητών αξιών και τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. Οι χρήστες κεφαλαίων (εκδότριες εταιρίες ή οργανισµοί) προέρχονται βασικά από τον ιδιωτικό τοµέα (κυρίως για τη διάθεση µετοχών), αλλά και από τον Δηµόσιο (κυρίως έκδοση κρατικών οµολόγων, αλλά και εταιρίες του δηµοσίου, που αποκρατικοποιούνται µέσω διάθεσης µετοχών στο κοινό). Η εισαγωγή των κινητών αξιών στο ΧΑΑ εξασφαλίζει τη διαπραγµάτευσή τους σε µια οργανωµένη αγορά. Οι προµηθευτές κεφαλαίων (θεσµικοί και ιδιώτες επενδυτές) εκτιµούν αυτή τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης, επειδή συνεπάγεται µεγαλύτερη ευχέρεια ρευστοποίησης των επενδύσεών τους και κατ επέκταση µεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου µε µειωµένο κόστος. Η εισαγωγή στο ΧΑΑ επιτρέπει, επίσης, τη σύγκλιση των κεφαλαιακών ροών, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε αριθµό µικρών επενδυτών να ικανοποιήσουν τις κεφαλαιουχικές ανάγκες ενός σηµαντικού χρήστη, µειώνει τον κίνδυνο για τους επενδυτές, οι οποίοι µπορούν να κατανείµουν το κεφάλαιό τους σε διαφορετικές επενδύσεις, δίνει ένα σηµείο αναφοράς που επιτρέπει στους επενδυτές τη συνεχή τους ενηµέρωση σχετικά µε την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ η αποτελεσµατικότητα µιας κεντρικής κεφαλαιαγοράς µειώνει το κόστος συναλλαγών. Οι εκδότριες εταιρίες εισάγουν προς διαπραγµάτευση τις κινητές τους αξίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες εισαγωγής του ΧΑΑ και τις ρυθµίσεις που προβλέπει η νοµοθεσία περί κεφαλαιαγορών. Η προσφορά των κινητών αξιών κατά την εισαγωγή µιας εταιρίας στο ΧΑΑ γίνεται µε τη µεσολάβηση ενός ή περισσοτέρων αναδόχων, µε την πληροφοριακή βάση ενός ενηµερωτικού δελτίου, την πληρότητα του οποίου εγκρίνει το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το ΔΣ του ΧΑΑ. 16

17 Δευτερογενής αγορά Η δευτερογενής αγορά αφορά στη διαπραγµάτευση των εισηγµένων κινητών αξιών. Ευθύνη του ΧΑΑ είναι να παρέχει ένα περιβάλλον διαπραγµάτευσης, όπου διασταυρώνεται αποτελεσµατικά η ζήτηση µε την προσφορά τίτλων. Η αποτελεσµατικότητα του περιβάλλοντος διαπραγµάτευσης εξαρτάται από τον µηχανισµό προσδιορισµού των τιµών που χρησιµοποιεί, τη διαφάνεια που παρέχει στους συναλλασσόµενους και την ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Στην Ελλάδα, από το 1992, το παρεχόµενο περιβάλλον διαπραγµάτευσης των τίτλων είναι ηλεκτρονικό. Σηµειώνεται ότι η ηλεκτρονική διαπραγµάτευση εφαρµόζεται στα περισσότερα χρηµατιστήρια του κόσµου. Οι υπό διαπραγµάτευση κινητές αξίες στο ΧΑΑ είναι µετοχές εισηγµένων εταιριών, δικαιώµατα επί των µετοχών τους, οµόλογα του δηµοσίου, οµολογιακά δάνεια εταιριών, µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια, οµόλογα µε ρήτρα DM-USD-ECU-GBP, όπως επίσης και οµόλογα διεθνών οργανισµών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Οι συναλλαγές σε χρυσές λίρες και σε χρυσό γενικά είναι σπάνιες. Το 1999 ξεκίνησαν οι συναλλαγές σε δικαιώµατα προαίρεσης (options), σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και σε άλλα παράγωγα προϊόντα µέσω του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Η δευτερογενής αγορά χωρίζεται στην Κύρια και στην Παράλληλη αγορά. Ο διαχωρισµός των δύο αγορών γίνεται µε βάση τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί µια εταιρία, για να εισαχθεί στη συγκεκριµένη αγορά του χρηµατιστηρίου. Μετά την εισαγωγή στο χρηµατιστήριο οι υποχρεώσεις των εταιριών, όσον αφορά την ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού, δεν διαφοροποιούνται. Η Κύρια αγορά περιλαµβάνει κινητές αξίες µεγάλων εταιριών. Σήµερα µια εταιρία για να κάνει αίτηση εισαγωγής στην Κύρια αγορά του ΧΑΑ θα πρέπει να έχει ίδια κεφάλαια άνω των 10 εκ ευρώ. Η Παράλληλη αγορά απευθύνεται σε µικρότερες εταιρίες, κυρίως επειδή οι όροι εισαγωγής επιβάλλουν ίδια κεφάλαια άνω του 3 εκ. ευρώ. 17

18 Με τον Ν. 2733/99 ιδρύθηκε η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ), µε σκοπό να δώσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά σε µικρές, δυναµικές και καινοτόµες εταιρίες, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην Κύρια και στην Παράλληλη Αγορά και οι οποίες έχουν σηµαντικά για τα µεγέθη τους επενδυτικά προγράµµατα. Μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων της ΝΕΧΑ περιλαµβάνονται η υποβολή επιχειρηµατικού σχεδίου από την υποψήφια προς εισαγωγή εταιρία, όπως και ο θεσµός του ειδικού διαπραγµατευτή (market maker), ο οποίος αναλαµβάνει να παρέχει ρευστότητα στις µετοχές της υποψήφιας εταιρίας. Εικόνα 1.1 Χρηµατιστηριακή αγορά 1.3 ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Χ.Α Γενικές παράµετροι Αγοράς Τo χρηµατιστήριοo αξιών εποπτεύει ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας. Έχει υπό τη διαχείρισή του την Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων, περιλαµβανοµένης και της Αγοράς Repos, οι οποίες λειτουργούν ως ηλεκτρονικές αγορές. 18

19 Η διαπραγµάτευση στο Χ.Α. γίνεται αποκλειστικά µέσω του Συστήµατος. Μέσω του Συστήµατος διεξάγεται επίσης και κάθε διαδικασία διενέργειας προσυµφωνηµένης Συναλλαγής. Το Χ.Α. διαθέτει µηχανισµούς και εναλλακτικές διαδικασίες διαπραγµάτευσης για τις περιπτώσεις προβληµάτων δυσλειτουργίας του Συστήµατος ή άλλων έκτακτων γεγονότων µε σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και την προστασία των συµφερόντων των επενδυτών. Οι παραπάνω µηχανισµοί και διαδικασίες επιτρέπουν την ηλεκτρονική διαπραγµάτευση µέσω υλικοτεχνικής υποδοµής, στην οποία έχουν πρόσβαση τα Μέλη. Το Χ.Α. εξειδικεύει µε Απόφασή του τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω διαδικασιών. Η διαπραγµάτευση στο Σύστηµα διενεργείται ανώνυµα τόσο ως προς τις διαβιβαζόµενες σε αυτό εντολές όσο και ως προς τις διεξαγόµενες σε αυτό συναλλαγές. Η ανωνυµία µπορεί να αίρεται στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο για την πρόσβαση από το Χ.Α. και τις αρµόδιες αρχές και φορείς στα στοιχεία των παραπάνω εντολών και συναλλαγών και εν γένει για την άσκηση των νοµίµων καθηκόντων τους. Στο Σύστηµα έχουν πρόσβαση για τη διενέργεια συναλλαγών τα Μέλη, το Χ.Α. για την εφαρµογή της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών, ως και η Ε.Χ.Α.Ε. όταν τούτο επιβάλλεται, ιδίως για τη διαχείριση υπερηµεριών, κατά τα προβλεπόµενα στους κανονισµούς εκκαθάρισης αυτής. Για την έγκαιρη καθηµερινή ενηµέρωση και λειτουργία του Συστήµατος, τα Μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν στο Χ.Α. πλήρως συµπληρωµένα τα έντυπα που τους χορηγεί το Χ.Α.. Τα Μέλη οφείλουν επίσης να βρίσκονται σε ετοιµότητα για την επανεισαγωγή στο Σύστηµα των στοιχείων των εντολών τους σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του Συστήµατος. Το Χ.Α. δύο (2) µήνες πριν τη λήξη κάθε έτους εκδίδει το Ηµερολόγιο Ηµερών Διαπραγµάτευσης του επόµενου έτους και το αναρτά στην ιστοσελίδα του και στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών. Το Χ.Α. µπορεί, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, να τροποποιεί το παραπάνω Ηµερολόγιο, ιδίως στις περιπτώσεις πρόβλεψης έκτακτων αργιών σε εθνικό ή και πανευρωπαϊκό επίπεδο. 19

20 Η διάρκεια κάθε συνεδρίασης στις Αγορές του Χ.Α. είναι τουλάχιστον πεντάωρη, εκτός εάν έκτακτοι λόγοι επιβάλλουν τη µεταβολή της σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. Το Χ.Α., ενεργώντας ως διαχειριστής του Συστήµατος, δεν υπέχει ευθύνη συµβατική ή εξωσυµβατική, παρά µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια. Το Χ.Α. λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη λειτουργικών προβληµάτων στα συστήµατα που διαχειρίζεται και επιδιώκει την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών το συντοµότερο δυνατόν. Το Χ.Α. δεν υπέχει ευθύνη: α) για τυχόν ζηµίες που µπορούν να υποστούν τα Μέλη ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω γεγονότων που προκαλούνται από ανωτέρα βία, όπως, ενδεικτικά, από πόλεµο, απεργίες, κινήµατα, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, επιδηµίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη καυσίµων ή πρώτων υλών, µη λειτουργία, δυσλειτουργία ή κατάρρευση συστηµάτων επικοινωνίας και, εν γένει, ηλεκτρονικών συστηµάτων, επιτάξεις, πυρκαγιές, πληµµύρες, αδυναµία µεταφορών ή άλλες αιτίες ανεξάρτητες από τη θέληση του Χ.Α. β) για αποκατάσταση ζηµίας Μέλους ή οποιουδήποτε τρίτου, που προκαλείται λόγω αδυναµίας των υπολογιστών του Συστήµατος, από οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και προσωρινή, ή λόγω απώλειας των δεδοµένων που περιέχονται στο Σύστηµα ή λόγω οποιασδήποτε δόλιας χρήσης του Συστήµατος ή δεδοµένων του από τρίτους Μέτρα προστασίας της Αγοράς Μέτρα προστασίας της αγοράς που λαµβάνονται από το Χ.Α. ως προς τις Αγορές που διαχειρίζεται είναι τα εξής: α) Η µεταβολή του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης β) Η εφαρµογή ορίων ηµερήσιας διακύµανσης τιµών. γ) Η εφαρµογή Αυτόµατου Μηχανισµού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ). δ) Η αναγκαστική ακύρωση εντολών ε) Η αναγκαστική ακύρωση συναλλαγών 20

21 στ) Η άρση ή η µεταβολή των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγµάτευσης ή η ανάθεση καθηκόντων ειδικού διαπραγµατευτή σε Μέλη ζ) Η αναστολή της διαπραγµάτευσης Χρηµατοπιστωτικού Μέσου και της διεξαγωγής συναλλαγών στις Συµβάσεις Repos. η) Η παύση εισαγωγής ή η διαγραφή σειρών Παραγώγου ή Σύµβασης Repos. θ) Η διαγραφή Χρηµατοπιστωτικού Μέσου ή Σύµβασης Repos Μεταβολή του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης Το Χ.Α. µπορεί να µεταβάλλει το χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίασης εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και των συµφερόντων των επενδυτών. Ως περιπτώσεις µεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης νοούνται ιδίως η αναβολή της έναρξης της συνεδρίασης, η µεταβολή των χρονικών ορίων των µεθόδων διαπραγµάτευσης, η παράταση της διάρκειας της συνεδρίασης, η προσωρινή ή οριστική διακοπή της συνεδρίασης, η µετάθεση της συνεδρίασης σε µεταγενέστερο χρόνο εντός της ίδιας ηµέρας και η διακοπή της συνεδρίασης για περισσότερες της µιας ηµέρας συναλλαγών. Λόγους για τους οποίους είναι δυνατή η λήψη των παραπάνω µέτρων συνιστούν ενδεικτικά οι εξής: α) Η τεχνική δυσλειτουργία των συστηµάτων διαπραγµάτευσης ή εκκαθάρισης της Αγοράς. β) Η συνδροµή εκτάκτων γεγονότων που επηρεάζουν αρνητικά την οµαλή λειτουργία των αγορών. γ) Η µεταβολή του χρόνου συνεδρίασης της υποκείµενης αγοράς, στις περιπτώσεις των συναλλαγών Παραγώγων,. Αρµόδιο όργανο για τη λήψη των παραπάνω µέτρων, είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλµένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. Για τη διακοπή της συνεδρίασης για περισσότερες της µιας (1) ηµέρας συναλλαγών αρµόδιο όργανο είναι το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εντεταλµένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. 21

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122141660000 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα