ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»"

Transcript

1 ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΤ 1ο 12ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΑ 1ο 6/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΘΑΟΤ 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΛΜΤΡΟΤ 1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΟΛΟΤ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΑΝΔΡΕΙΑ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΩ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΚΤΔΩΝΙΑ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩ ΑΜΟΤ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 1ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 1ο ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΠΟΡΑ 24ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΤ 2ο 8/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΑ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΤΡΩΝΑ

2 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΗΝΗ 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ - ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΤ 2ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΜΕΗΝΙΑ 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ 4/Θ ΜΕΙΟΝΟΣΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΣΗΣΗ 41ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 48ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 4ο ΔΗΜΟΣΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ 55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 6/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑ 6/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΤ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 6/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ 6ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΤΙΝΑ 7/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ Χ. ΚΑΙΟΠΗ 7/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΤ ΑΜΟΤ 7ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 8/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΣΙΟΤ 8/ΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟ ΑΜΟΤ Α/ΘΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΤ ΚΑΟΤ Β'Σάξη ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ ΑΡΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΣΕΛΕΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΑΜΩΣΗ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΤΘΗΡΩΝ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΕΟΠΟΣΑΜΟΤ

3 ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΤ ΑΡΣΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΛΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΙΝΘΗ ΓΤΜΝΑΙΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΞΕΙ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΟΝΟΤΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΔΡΑ Δ.. ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ ΘΗΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΠΕΝΙΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ "ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΕΛΑΑΛ" ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΖΩΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΑΤΡΙΟΤ ΑΝΔΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΝΣΖΙΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ - ΠΟΤΛΙΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΤΡΝΑ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΩΝΔΑ ΑΜΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΤ ΓΕΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΣΑΜΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΡΟΒΙΩΝ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΑΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΑΣΟΓΛΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ

4 ΜΟΝΟΘΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΖΩΡΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΤΡΒΟΤΛΟΤ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΕΝΣΖΙΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Δήμοι ΔΗΜΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΗΜΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΑ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΣΗΡΙΟΤ ΔΗΜΟ ΑΡΑΧΘΟΤ ΔΗΜΟ ΑΡΚΑΔΙΟΤ ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΔΗΜΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΔΗΜΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΤ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΔΗΜΟ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤΠΟΛΕΩ ΔΗΜΟ ΓΤΘΕΙΟΤ ΔΗΜΟ ΔΡΤΜΑΛΙΑ ΔΗΜΟ ΕΛΕΙΟΤ ΠΡΟΝΝΩΝ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

5 ΔΗΜΟ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ΔΗΜΟ ΘΕΟΛΟΓΟΤ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΔΗΜΟ ΙΗΣΩΝ ΔΗΜΟ ΙΣΑΝΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΛΗΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΠΗ ΔΗΜΟ ΛΑΤΡΙΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΤΚΙΜΜΑΙΩΝ ΔΗΜΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΤ ΔΗΜΟ ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΜΕΛΙΣΕΙΕΩΝ ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ ΔΗΜΟ ΜΗΛΕΩΝ ΔΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΔΗΜΟ ΜΟΛΑΩΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΚΤΔΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΡΟΔΟΤ ΔΗΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΔΗΜΟ ΟΡΜΤΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΕΛΙΩΝ ΔΗΜΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΙΑ ΔΗΜΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΤ ΔΗΜΟ ΠΤΛΑΡΟΤ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΔΑ ΔΗΜΟ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ ΔΗΜΟ ΚΟΠΕΛΟΤ

6 ΔΗΜΟ ΤΜΠΟΛΙΣΕΙΑ ΔΗΜΟ ΣΕΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟ ΣΟΠΕΙΡΟΤ ΔΗΜΟ ΤΔΡΟΤΑ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ Πανεπιζηήμια ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ Πρωηοβοσλίες Πολιηών ΜΚΟ HELMEPA ΑΜΟΙΡΙΔΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΕΛΩΝ ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΟΓΕΙΟ SOS ΚΑΙΝΣΤ ΘΩΜΑ - ΑΝΑΡΓΤΡΟ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΟΝΟΓΛΟΤ ΟΛΓΑ ΜΠΙΓΚΟΤ ΔΑΝΑΗ - ΟΛΓΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΣΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΦΟΡΟΤΜ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ (Culterepolis) ΠΟΛΤΣΗΡΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΠΡΑΙΝΟ+ΜΠΛΕ ΜΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ "ΣΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΣΟ" Καηαδσηικοί - Ιζηιοπλοϊκοί Αλιεσηικοί ύλλογοι

7 CHALKIDITES DIVING CENTER Hellenic Underwater Times LESVOS SCUBA OCEANIC CENTRE ΕΝΩΗ ΑΤΣΟΔΤΣΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΑΘ) ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΡΙΣΩΝ ΚΑΣΑΔΤΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ "PARADISE" ΟΜΙΛΟ ΦΟΤΚΩΣΩΝ ΚΑΦΩΝ ΛΕΒΟΤ - ΟΦΛ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΔΤΕΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ Άλλοι ύλλογοι 4ο ΤΣΗΜΑ ΑΕΡΟΠΡΟΚΟΠΩΝ ΑΙΓΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ "ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΡΟΤ ΕΞΩΡΑΪΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΙΚΟΠΗ Ν.ΚΤΘΝΟΤ ΕΞΩΡΑΪΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "Η ΓΑΛΗΝΗ" ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΕΤΘΤΜΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ + ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΧΡΤΟΣΟΜΟΤ Ι.Δ.Ε.Α. ΚΙΝΗΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΚΤΝΗΓΕΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΞΩΝ ΛΕΧΗ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΙΣΩΝ ΠΑΞΩΝ ΛΕΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΡΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΕΡΑΣΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΛΑΜΙΝΑ (+ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ ΧΟΛΕΙΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΤΔΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΠΡΟΝΝΗΟ" ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΟΤΡΒΟΤΛΟΤ ΘΗΡΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΤ "ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ" ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΤ ΓΕΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΟΝΟΤΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΝΩΝ

8 ΠΡΙ.ΠΟΛ.Ο Μάνης Σο.Τ.Ν. ΠΡΟΣΕΚΣΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΤΛ."ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ" ΣΡΙΠΟΛΗ ΤΛ.ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜ.Χ. ΠΑΡ.ΑΣΡΟΤ ΤΛ.ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ.Χ.ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ Δ.. ΑΦΡΑ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΤΜΝ.ΠΡΟΦΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜ.Χ. ΠΑΝΟΡΜΟΤ ΑΜΟΡΓΟΤ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΠΕΝΙΣΩΝ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΤΛΛΟΓΟ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ & ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΣΩΝ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΠΟΡΟΤ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΣΣΑΒΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΣΙΑ ΡΟΔΟΤ ΤΝΔΕΜΟ "ΧΡΤΗ ΣΟΜΗ" ΚΕΡΑΣΕΑ Ξενοδοτεία ALDEMAR HOTELS & SPA- ΧΕΡΟΝΗΟΤ GRECOTEL CLUB MARINE PALACE GRECOTEL EL GRECO HOTEL IBEROSTAR CRETA PANORAMA & MARE HOTEL KRITI BEACH HOTEL STERIS BEACH HOTEL SUNSHINE VACATION CLUB CRETE ΚΤΜΑ BEACH HOTEL Άλλες Επιτειρήζεις 3 Ε BODY SHOP KALAMATAS

9 JOHNSON DIVERSEY MEDRONIC HELLAS S.A. PISCINES IDEALES A.E. TOYOTA ΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΡΩΓΝΩΗ ΠΡΕΒΕΖΑ ΘΑΛΑΑ Α.Ε. ΙΕΚ ΔΕΛΣΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ BODY SHOP ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΝΣΙΟ ΓΙΟΓΚΑ ΑΡΜΟΝΙΑ ΧΟΛΕ ΔΕΛΣΑ Β.ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Άλλοι Φορείς Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΪΑ ΑΙΑΝΣΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΑΜΙΓΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Δ/ΝΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΜΟΤ Δ/νση ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 120 ΠΕΑ Δ/ΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ ΕΛΕΠΑΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΩΗ ΔΗΜΟΤ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΩΗ ΣΜΗΜΑ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΘΑΛΑΙΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΑΤΡΙΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΦΙΛΙΑΣΩΝ ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΙΛΙΠΟΤΠΟΛΗ ΚΕΣΧ ΠΑΣΡΩΝ

10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΙΣΑΝΟΤ ΚΠΕ ΑΝ.ΟΛΤΜΠΟΤ ΚΠΕ ΛΑΤΡΙΟΤ ΚΠΕ ΛΕΤΚΙΜΜΑΙΩΝ ΛΕΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΚΑΣΑΔΡΟΜΕΩΝ ΛΕΒΟΤ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΑΟΤ Λ ΠΑΡΑΛΙΟΤ ΑΣΡΟΤ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΡΟΤΗ - ΚΕΝΣΡΟ ΝΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΕΕΚΠΕ ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΩΜΑΣΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΛΕΒΟΤ ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΤΛΗ STRYMONIKOS ONLINE (www.strymonikos.net) ΦΔ ΟΡΟΤ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΡΟΤ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩΣ 16/12/2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 311-312-313 ΕΩ 16/12/2014 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ/ΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΔΗΜΟΙΑ 1 ANNA MARIE PETSIS ΚΑΙ ROBIN WILLIAM JONES ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 313 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ BOOTH

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.)

ΤΝΑΛΛΑΓΕ. Δίκτυα i-bank. i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ (Φ.Π.) & Επιχειριςεισ (Ν.Π.) Σελευταία ενημέρωση: 10.12.2013 ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ i-bank Θλεκτρονικι Εξυπθρζτθςθ για Ιδιϊτεσ & Επιχειριςεισ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΣΑ s ΜΕ ΜΕΣΡΘΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΑΓΕ (ΜΕ ΕΘΝΟCASH PLUS & ΕΘΝΟCASH PLUS BUSINESS) Ανάλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 22-23

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 22-23 Περιεχόμενα ΚΕΡΚΥΡΑ 4 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 5 ΛΕΥΚΑΔΑ 5 ΤΗΝΟΣ 6 ΝΑΞΟΣ 6 ΣΥΡΟΣ 6 ΑΝΔΡΟΣ 6 ΜΥΚΟΝΟΣ 7 ΜΗΛΟΣ 7 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 7 ΠΑΡΟΣ 8 ΑΜΟΡΓΟΣ 8 ΠΑΤΜΟΣ 8 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 8 ΡΟΔΟΣ 9 ΣΑΜΟΣ 9 ΚΩΣ 9 ΚΡΗΤΗ- ΧΑΝΙΑ 10 ΚΡΗΤΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

26276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

26276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και Περιφερειακά Τμή ματα. Προγράμματα κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΣKOΠHΣH MEΓEΘOΣ KAI ΣKOΠOΣ ΠPOΪONTA

ANAΣKOΠHΣH MEΓEΘOΣ KAI ΣKOΠOΣ ΠPOΪONTA ANAΣKOΠHΣH Ποιοι είμαστε Η μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα στην κατασκευή και συντήρηση ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων, κυλιόμενων διαδρόμων και άλλων συστημάτων οριζόντιας κυκλοφορίας (shuttle systems).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΕΧΟΤ 19 Ιανουαρίου 2008 Αμφιθέατρο ΕΕΧΟΤ Οργάνωση: Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων ΕΕ- ΧΟΤ INFO: Κ. Μαλίζος Τηλ.

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΕΧΟΤ 19 Ιανουαρίου 2008 Αμφιθέατρο ΕΕΧΟΤ Οργάνωση: Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων ΕΕ- ΧΟΤ INFO: Κ. Μαλίζος Τηλ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ» 11-12 Ιανουαρίου 2007, Αθήνα Workshop «ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΩΝΗΣ» 10 Ιανουαρίου 2008, Αθήνα Αμφιθέατρο Αιγινήτειου Νοσοκομείου Φορέας: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών 2η ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2013 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3.899.720 7.358.333 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1.161.600 ΥΓΕΙΑ 1.006.297 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 877.216 ΠΑΙΔΕΙΑ 413.500 μία εταιρία μία ιδέα καλό για όλους ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: 3.899.720 1. 2. 3. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 02.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΊΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ Α ΠΗΛΙΟ: Αρχοντικό Ναουµίδη 5*, Πορταριά Πάσχα: από 300 για 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό Pelion Resort 4*, Πορταριά Πάσχα: από 470 για 3 διανυκτερεύσεις µε πρωινό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2881 26 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 124426/Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ( ) 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (Με χρήση ειδικού κωδικού αιτιολογίας πληρωμής) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Μέσω Καταστήματος / Μέσω Alpha Mobile Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων e-παράβολο Ανέξοδα (1) - - - Ανέξοδα - ICISnet Ηλεκτρονικές Πληρωμές Ανέξοδα - - - Ανέξοδα -

Διαβάστε περισσότερα

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014 Περιεχόμενα Επιλεγμένες Προτάσεις 4 6 8 10 11 12 14 15 16 17 Ionian Beach Hotel, Λακόπετρα Αχαίας Oasis Hotel, Καλό Νερό Κυπαρισσίας Siagas Beach Hotel, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας Golden Coast, Παραλία Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004

ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2004 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήν, 11 Ιυνίυ 24 ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16-ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλ. 361.21.67, 361.21.4 ΕΦΟΡΙΑ ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 24 Συνάδελφι, Σς ενηµερώνυµε γι τις κάτωθι πρσφρές τυ Πρκτρείυ

Διαβάστε περισσότερα

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ μονο 115 απο STEPS IN GREEK paradise διακοπεσ all inclusive μονο απο 30 το άτομο διακοπεσ FAMILY all inclusive μονο απο 90 το δωμάτιο FAMILY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Φορείς. Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Φορείς. Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Φορείς Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 1 Σ ε λ ί δ α Περιεχόμενα A - B... 3 (Γ, Δ) - (C, D)... 8 (Ε, Ζ) - (E, F, G)... 11 (Η,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:http://www.reginamare.gr

ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ REGINA MARE - ΠΕΡ ΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. Προϋποθέσεις συµµετοχής - Προσφερόµενες υπηρεσίες-site:http://www.reginamare.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΙΝΑ 16 - ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2005 Τηλ. 361.21.67, 361.21.04 ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ Συνάδελφοι, Η Εφορία µε τη συνεργασία της Γ.Σ.Ε.Ε. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

11 Μαΐου 2012. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε Σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 34 Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού.

11 Μαΐου 2012. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε Σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 34 Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού. 34 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 11 Μαΐου 2012 Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του Γενικού Επιτελείου µετατίθεστε Σε Μονάδα της περιοχής ευθύνης της 34 Μ/Κ Ταξιαρχία Πεζικού. Η Υπηρεσία βρίσκεται τόσο στο

Διαβάστε περισσότερα