Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε."

Transcript

1 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E /5/ :06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ /5/ :06:45 ΚΙΣΑΝΣΖΗ ΓΕΪΡΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ Ε.Π.Ε /5/ :06:49 ΔΟΤΚΑ ΑΒΕΕ /5/ :06:50 ΑΧΟΙ ΡΟΤΨΪΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :06:56 ΜΑΝΕΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ - ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ Ο.Ε /5/ :06:57 ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΠΕΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΪΝ /5/ :07:04 INTERSTAR SECURITY ΕΠΕ /5/ :07:14 ALPHABET ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑΧΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Π.Ε /5/ :07:14 INNEWS ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΪΗ ΑΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ Α.Ε.Ε.Τ /5/ :07:15 ΔΙΑΔIΚΣYΑΚΗ ΜΕΣΑΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :07:18 ΔΗΜΗΣΡΗ ΒΙΚΣΪΡ /5/ :07:24 ΖΑΝΝΟ-ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :07:28 ΚΕΝΣΡΟ ΣΑΨΤΔΡΟΜΙΚΪΝ ΠΪΛΗΕΪΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :07:33 ΑΡΣΙΟΝ ΑΕ & ΙΑ ΟΕ /5/ :07:37 EXARCO AE /5/ :07:43 ΟΡΚΟ Α.Ε /5/ :07:47 Γ.ΣΙΑΚΑΛΑΚΗ-Ι,ΣΕΜΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :08:01 REGATE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΚΪΝ ΛΤΕΪΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΗΗ Α.Ε /5/ :08:01 ΜΕΣΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ Α.Ε /5/ :08:18 ΟΝΕ CALL ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :08:20 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΙΨ. ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :08:21 ΠΙΣΑΚΗ ΜΙΨ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :08:22 BUSINESS CONCEPT φμβουλοι Επιχειρήςεων ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :08:24 ALPHA WORKS Α.Ε ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΨΕΙΡΗΗ ΕΡΓΪΝ /5/ :08:41 ΓΙΟΤΡΟΣΡΑΣ ΑΕ ΕΙΑΓΪΓΪΝ ΕΞΑΓΪΓΪΝ /5/ :08:41 Ψ.Μ.ΨΑΡΑΜΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ - Π.ΜΠΟΝΕΛΗ ΟΕ /5/ :08:48 Α. ΚΑΙ Ε. ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΟΕ /5/ :08:48 ΙΪΑΝΝΗ Ε. ΣΡΟΤΛΗ /5/ :08:49 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ Α.Ε /5/ :08:53 ΜΑΨ PRODUCTION AE /5/ :09:03 ΖΗΙΜΑΣΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΪΝ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΪΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ /5/ :09:09 ΑΡΣΙΟΝ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :09:16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ /5/ :09:18 ΚΑΡΑΕΒΔΑ ΑΝΣΪΝΗ ΕΠΕ /5/ :09:18 ΑΔΑΜ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Α.ΒΙ.ΣΕ.Π.Τ.Ε. ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :09:34 ΠΙΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΪΝ ΜΕΘΟΔΪΝ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :09:57 Β.ΜΠΟΤΓΑΣΟ ΑΣΕΕ /5/ :10:03 ΠΑΠΑΓΕΪΡΓΙΟΤ Ν & Μ Α.Ε /5/ :10:08 ΚΣΕΟHellas ΑΕ /5/ :10:21 ΑΝΣΑΙΑ - ΕΠΙΤ ΕΠΕ /5/ :10:30 ΙΒΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΪΝ ΕΠΕ /5/ :10:30 EPICOS ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ AΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :10:31 SKYLINES EUROSKI CLUB Μονοπρόςωπη ΕΠΕ /5/ :10:42 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΗ Α.Ε /5/ :10:43 Β. ΜΠΑΚΟΖΟ - Δ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε /5/ :10:48 TZI E ΑΝΪΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΣΙΚΪΝΪΠΙΚΪΝ ΤΣΗΜΑΣΪΝ /5/ :10:48 ΣΟΤΡΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΠΟΡ /5/ :10:54 ΜΗΨΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΕΠΕ /5/ :10:57 ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :11:24 ΘΕΟΔΪΡΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :11:26 QUALCO AE /5/ :11:27 ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΪΝ /5/ :11:50 NETSEMANTICS ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΪΣΟΠΟΡΙΑΚΪΝ ΛΤΕΪΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Α.Ε /5/ :11:51 ERLAC Γ.Δ ΚΟΤΣΛΗ ΑΒΕΕ /5/ :11:51 ΙΝΧΟΠΟΙΝΣ ΕΠΕ /5/ :11:55 GSS ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε /5/ :11:59 ALET PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ /5/ :12:00 ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΑΕ /5/ :12:01 Ι & Ε ΠΟΤΛΑΚΗ ΑΕ /5/ :12:09 ΑΝΑΣΡΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΪ ΔΙΕΘΝΪΝ ΕΣΙΑΣΟΡΙΪΝ /5/ :12:25 ΚΕΓΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :12:33 ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΪΝ ΚΑΙ ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ Α.Ε /5/ :12:48 COMSYS Α.Ε /5/ :13:09 BFS Ε.Π.Ε /5/ :13:17 TEAM M-H ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ /5/ :13:19 APIVITA AEBE /5/ :13:20 ΙΑΠΕΣΟ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ /5/ :13:22 ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :13:32 IN STORE MELODY Ε.Π.Ε /5/ :13:36 Α ΔΑΒΛΕΡΗ ΑΕ /5/ :13:39 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε /5/ :13:55 ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΕΙΔΪΝΙΑ ΑΕ /5/ :13:58 ΓΙΑΛΑΜΑ ΙΪΑΝΝΗ /5/ :13:58 ΙΘΜΟ ΑΒΕΚΕ /5/ :14:01 MEDIA2DAY ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :14:02 Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :14:09 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΪΣΟΤ ΜΑΡΙΑ /5/ :14:10 ΙΪΑΝΝΗ ΑΙΜ. ΚΟΣΪΝΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΑΡΣΟΤ ΑΕΒΕ /5/ :14:15 Σ. ΣΙΚΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ.ΣΕ /5/ :14:18 ΑΡΣΙΟΝ Α.Ε. - ΚΑΛΛΙΑΝΙΪΣΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :14:24 SPECIFAR ΑΒΕΕ /5/ :14:34 VELCO A.B.E.E /5/ :14:38 REALIZE A.E /5/ :14:44 ΨΑΣΖΗΓΕΪΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε /5/ :14:49 ΟΔΕΟΤ ΑΕ /5/ :14:57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΪΜΪΝ Α.Ε

2 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 201 7/5/ :15:00 Κ. ΣΑΟΠΟΤΛΟ - Β. ΚΑΝΑΒΗ ΟΕ /5/ :15:03 ΙΑΠΪΝΙΚΗ Α.Ε /5/ :15:07 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΠΑΡΑΨΪΡΗΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΨΡΗΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :15:08 ΤΝΔΕΗ ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ ΕΠΕ /5/ :15:16 T.B.S. Ολοκληρωμζνεσ Μηχανογραφικζσ Λφςεισ Α.Ε /5/ :15:17 ΑΚΑΣΣ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :15:27 ΠΛΑΣΪΝΙΔΗ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΓΡΑΧΕΙΟΤ Α.Ε.Β.Ε /5/ :15:31 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΑΕ /5/ :15:33 ΣΡΑΜΠΑ Κ. & ΙΑ Ο.Ε /5/ :15:34 ΙΔΙΪΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΠΡΪΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ /5/ :15:36 Χ.Ν. ΜΑΡΣ ΤΣΕΜ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΙΔΪΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ /5/ :15:37 SCAN ΑΒΕΕ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :15:38 ΑΡΣΙΟΝ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΕ- ΕΤΣ. ΓΑΝΕΛΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :15:58 ΑΛΧΑ ΞΤΛΕΙΑ ΑΕΕ /5/ :16:00 ON SITE ΕΠΕ /5/ :16:04 PERFECTION ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗ & ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΕΙΔΪΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΧΑΟΝ /5/ :16:06 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Π.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΕΕΕ /5/ :16:08 ΜΕΓΚΑΧΡΟΣ Α.Ε /5/ :16:30 ΤΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΪΜΕΝΪΝ ΛΤΕΪΝ Α.Ε /5/ :16:56 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ Α.Ε /5/ :17:05.Π. ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ Μ.Ε.Π.Ε /5/ :18:07 ΙΔΙΪΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΨΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΨΟΤ ΟΨΗΜΑΣΪΝ ΑΣΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :18:53 SAFEDOC AE /5/ :18:58 UPPER CLASS ENTERTAINMENT ΕΠΕ /5/ :19:33 ΝΣΟΚΣΟΡ ΝΣΟΜ ΕΠΕ /5/ :19:41 A.M.Y. AΘΗΝΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :19:41 ΝΕΨΣ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΧΙΚΪΝ ΣΕΨΝΪΝ /5/ :20:09 ΧΟΤΛΧΙΛ ΕΠΕ /5/ :20:13 ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΠΤΡΟ /5/ :20:23 Α. ΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΟ Ε.Π.Ε /5/ :20:40 ΚΟΤΧΗ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :21:11 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ Δ. ΠΑΝΣΑΖΗ Α. Ο.Ε /5/ :21:11 ΑΡΣΙΟΝ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :21:13 ADAPTIT S.A /5/ :22:15 ΧΪΣΟΛΙΟ & ΣΤΠΙΚΟΝ ΓΡΑΧΙΚΕ ΣΕΨΝΕ Α.Ε /5/ :22:34 ΨΡΗΣΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΪΝ ΠΡΟΪΟΝΣΪΝ & ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :22:46 EUROXX ΨΡΗΜΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ /5/ :23:11 ΠΡΟΧΟΡΟΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :23:28 ΚΟΝΕΠΣ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΙΑΓΪΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΜΟΔΑ, ΕΝΔΤΕΪ, ΤΠΟΔΗΕΪ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΪΝ /5/ :23:46 ΠΟΡΣ ΚΟΜΜ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ Ε.Π.Ε /5/ :23:49 STEFICON ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΤΜΕΪΝ Κ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΕ /5/ :23:49 ΗΛΕΚΣΡΟΪΝΒΕΣ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ /5/ :24:06 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ /5/ :24:22 WINMEDICA ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :24:26 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΪΛΗΕΪΝ Ε.Π.Ε /5/ :24:38 Γ. ΙΓΑΡΑ ΕΕ /5/ :24:55 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :26:26 ΑΧΟΙ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΙ Α.Ε /5/ :26:43 MICROSHOP ΕΠΕ /5/ :27:03 ISOBAU HELLAS A.E /5/ :27:52 ECDL ΕΛΛΑ ΧΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΪΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΕ /5/ :29:20 ΑΛΧΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΨΑΡΪΔΪΝ - ΠΟΣΪΝ ΩΙΛΙΚΪΝ ΤΠΗΡ. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ /5/ :29:47 Π.ΡΪΞΑΝΗ ΑΕΕΟΣΕ /5/ :32:41 COSMOS LAC AE /5/ :32:43 ΗΙΣ Ξενοδοχιακζσ και Σουριςτικζσ Ολοκληρωμζνεσ Σεχνολογίεσ ΑΕ /5/ :33:05 PETLINE A.E /5/ :34:28 ΠΡΟΣΑΙ Α.Ε. ΜΕΛΕΣΪΝ & ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΕΛΕΓΨΟΤ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΪΝ ΔΙΚΣΤΪΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ /5/ :35:44 EXCEL ΑΧΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ-ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :35:59 ΜΠΟΙΚΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΡΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΪΝ /5/ :37:02 Μ. ΓΕΪΡΓΑΡΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :37:07 WOW CREATIVE PROJECTS ΕΠΕ /5/ :37:33 Α.ΜΑΡΙΝΑΣΟ Α.Ε /5/ :38:50 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΛΕΓΨΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΪΝ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ Α.Ε /5/ :38:55 ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ-ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε /5/ :41:11 MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ /5/ :41:21 QUALITY INFOSERVICE ΕΠΕ /5/ :41:35 ΠΤΛΪΝΕ ΕΛΛΑ Α.Ε /5/ :42:28 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΧΪΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Α.Ε /5/ :44:13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΩΤΞΕΪ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΕ /5/ :45:33 ΑΝΘΕΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΙΨΕΙΡΗΕΙ Α.Ε /5/ :45:52 KONDYLIS M. ANDREAS /5/ :47:32 EXECUTIVE ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΨΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :47:36 ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε /5/ :48:22 Εκδόςεισ παντίδου Ε.Π.Ε /5/ :53:15 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΕ /5/ :54:01 ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Ε /5/ :55:33 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ /5/ :55:49 DIRECT CLUB Α.Ε /5/ :57:06 TREE COMPANY Co A.B.E.E /5/ :59:46 ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΕ /5/ :00:45 Β.Ν. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :01:51 ΕΜΒΡΤΟΓΕΝΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΣΡΙΚΪ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΪΓΗ ΙΔΙΪΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :03:30 ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΣΙΚΪΝ ΕΙΔΪΝ - ΑΔΕΛΧΟΙ ΘΕΟΔΪΡΟΤ Α.Ε /5/ :03:37 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ /5/ :04:31 ΜΙΨΑΛΗ Α. ΒΑΙΛΕΙΟΤ /5/ :04:53 ALKAT AEBE /5/ :06:10 ΜΕΛΕΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΪΝ /5/ :06:44 ΕΛΛΗΝΟΣΕΨΝΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΪ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΪΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΪΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ

3 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 289 7/5/ :08:46 KORMOS ΣΕΨΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ /5/ :09:17 PANMARIN INVESTING AE /5/ :11:40 HILLSIDE PRESS AE /5/ :12:30 PRIM ΑΠΑ ΚΕΚ Α.Ε /5/ :13:25 ΒΙΟΤΓΕΙΑ ΕΠΕ /5/ :14:47 ΜΑΡΙΟ Σ.ΨΙΪΣΗ /5/ :18:56 ΔΗΜΚΑ ΑΕ /5/ :20:05 ΑΪΜΠΕΡ ΑΕ /5/ :20:19 KANTOR ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ Α.Ε /5/ :21:49 Αφοι Συλιγάδα ΑΒΕΕ - VIOTAP /5/ :24:13 ΚΟΤΣΑΝΣΪΝΗ Δ. & ΙΑ Ε.Ε /5/ :24:25 ΟΤΛΑΚΟ ΓΡΑΧΙΚΕ ΣΕΨΝΕ ΑΒΕΕΕ /5/ :25:23 BDO ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :26:17 ΜΑΡΙΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :28:23 Π.Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ /5/ :29:18 ΕΛΕΝΗ ΛΑΚΑ /5/ :32:41 ΜΠΟΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΕ ΕΠΕ /5/ :34:55 INTERGRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :35:53 ΪΡΙΪΝ Ε.Π.Ε /5/ :36:12 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :38:57 ΝΣΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΡΟΛ ΤΣΕΜ ΕΠΕ /5/ :40:02 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ανϊνυμη Εταιρεία Παροχήσ Τπηρεςιϊν Εργονομίασ - Επαγγελματικήσ Αςφάλειασ και Τγείασ - Περιβάλλοντοσ /5/ :40:27 DOT & DASH COMMUNICATION A.E. ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ /5/ :43:36 γραφειο καραμπελα ΕΣΕΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗσ ΛΟΓΙΣΙΚΪΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΕΠΕ /5/ :46:09 PHARMABIDE ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :47:32 Pricewaterhousecoopers Business Advisors AE /5/ :47:48 OPTIMUM VALUE ΑΕ /5/ :48:19 ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΪΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΪΝ ΞΕΝΟΔΟΨΙΑΚΪΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΪΝ ΚΑΙ ΤΝΑΧΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ ΑΕ 317 7/5/ :49:00 ΧΪΣΟΠΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΪΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΕΪΓΡΑΧΙΚΪΝ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΪΝ /5/ :49:13 ΠΡΪΣΟΠΟΡΙΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :52:14 ΝΙΚ.&ΕΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΕΠΕ /5/ :55:50 ACT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :56:43 ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ. ΚΛΑΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΣΕΨΝΙΚΗ /5/ :57:09 ΣΕΨΑΝ ΑΒΕΕ /5/ :57:26 EXTRA LARGE MEDIA A.E. ΠΑΡΟΨΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :59:42 ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ ΓΕΪΡ. ΣΤΛΙΑΝΟ /5/ :01:33 ΑΣΛΑΚΟΛ Α.Ε /5/ :03:31 ΑΧΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΤ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :04:04 ΚΑΒΟΤΡΙΝΟ Δ. ΑΡΓΤΡΙΟ /5/ :06:14 Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ - Μ. ΠΑΠΑΨΑΣΑ ΟΕ /5/ :07:26 PRINT ALL ΕΠΕ /5/ :15:12 ΕΛΑΜΠΟΡΕΙΣ ΜΠΙΖΝΕ ΙΝΣΕΛΛΙΣΖΕΝ /5/ :15:27 SP. ALEX. MOTO PARTS ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΪΝ ΜΟΣΤΤΚΛΕΣΪΝ /5/ :15:27 ΒΙΠΟΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΕ ΟΠΣΙΚΪΝ ΕΙΔΪΝ Α.Ε /5/ :16:30 Κ. ΣΑΛΕΡΑ Α.Ε /5/ :16:33 ΒΙΣΖΗΛΑΙΟΤ ΑΗΜΙΝΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :16:40 ΕΜΒΑΣΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :28:43 ΛΤΕΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΧΑΛΙΣΙΚΪΝ ΕΣΑΙΡΕΙΪΝ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :38:24 ΑΝΪΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΤΩΗΛΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :40:05 ΠΑΝΣΙΔΟ Α.& Γ. & ΙΑ Ο.Ε /5/ :43:09 ΑΓΡΟΠΛΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΪΝ Α.Ε /5/ :46:51 ΒΙ ΕΝΣ Ο ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :51:21 ΒΡΕΣΣΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΞΕΝΟΓΛΪΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΕ /5/ :52:39 WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΕΠΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :54:04 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :00:04 ΕΛΠΙΔΟΧΟΡΟ ΠΑΠΠΑ ΕΠΕ /5/ :04:23 ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :05:25 ΚΤΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΕΪΝ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΪΝ ΕΠΕ /5/ :06:52 BREAKFAST IN ATHENS A.E. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ /5/ :07:40 ΚΑΜΠΑΝΑΟ Α.Ε.Ε /5/ :07:56 ΖΕΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ /5/ :12:09 INTERTRANS ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΧΟΡΕ ΑΕ /5/ :13:32 ΜΗΨΑΝΟΡΓΑΝΪΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :14:19 Γ. ΚΤΡΛΑΚΗ Α.Ε.Α.Π /5/ :14:26 GREENBOX ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :15:43 ΓΟΤΣΟ ΚΣΙΖΕΙΝ Μ.ΕΠΕ /5/ :16:53 ΝΕΟΣΤΠ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :18:35 MANDARIN ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε /5/ :28:10 ΠΛΑΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :35:23 Μ.ΕΙΣΑΝΙΔΗ-Α.ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΕ /5/ :39:03 ALTAVIA HELLAS A.E /5/ :41:02 CLIENT TRUST ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ /5/ :47:45 UNILOG A.E /5/ :51:08 Ι. ΓΕΡΑΓΪΣΕΛΛΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :53:33 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕ /5/ :56:00 Ι.Ν.ΑΜΑΡΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :57:45 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ /5/ :58:19 NOVACEL HELLAS ΕΠΕ /5/ :58:24 ΚΑΧΧΕ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ /5/ :58:58 2Π ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕ /5/ :03:01 ZΕΤΑ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗΛΟΓΙΣΙΚΪΝ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :06:54 MENTORING ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :15:57 CUSTOMIZED QUALITY SERVICES A.E /5/ :20:05 Μ.Σ.. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Α.Ε /5/ :27:03 ΚΟΛΙΟΘΪΜΑ /5/ :30:33 ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ Δ.&. ΑΕ /5/ :34:32 ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :34:49 ΣΕΛΕΝΑΒΙ ΕΛΛΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ & ΕΙΔΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ

4 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 377 7/5/ :36:42 Δ.ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ Ι.Ε.Π.ΤΑ. ΑΒΕΕ /5/ :37:22 ΓΡΑΧΟΣΤΠΙΚΗ Α.Ε /5/ :37:52 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΧΪΝΟ ΑΕ /5/ :40:14 ΚΕΜ - Κλαδικζσ Εκθζςεισ Μάρκετινγκ Α.Ε /5/ :51:47 ΠΑΝΟ Θ. ΚΟΤΣΑ Α.Ε /5/ :53:55 ΔΙΟΝΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :54:18 ΣΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΑΣΟΜΙΚΗ ΑΕ /5/ :57:53 ΚΛΕΒΑ ΑΝΪΝΤΜΟ ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :06:20 Α.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ & ΙΑ ΟΕ /5/ :09:49 ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ /5/ :10:21 ΠΕΣΡΟΜΙΝΑ ΕΠΕ /5/ :15:08 ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΨΝΗ ΑΕ /5/ :20:24 ΝΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ /5/ :22:53 MAGNET ΑΝΪΝΤΜΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :26:59 ΑΝ ΟΤ ΑΕ /5/ :31:06 ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΗ & ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΕ /5/ :35:44 PALADINO S.A /5/ :38:36 ΝΕΗΛΤ ΑΕ /5/ :40:14 ΜΙΨΑΛΗ ΣΟΤΜΠΗ ΑΕ /5/ :47:52 RDC INFORMATICS ΕΠΕ /5/ :49:34 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΪΡΟ & ΙΑ ΕΕ /5/ :53:06 ΚΟΤΚΟΒΙΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ Ε.Π.Ε /5/ :02:27 AMBIO A.E /5/ :02:37 ΕΜ-τατ Α.Ε /5/ :03:56 SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΪΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΪΝ /5/ :03:59 ΑΧΑΛΣΙΚΗ ΑΒΣΕ /5/ :10:38 INNOVA ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΕΪΝ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΪΝ /5/ :14:09 ΕΛΕΚΣΡΟΜΕΚ ΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :22:14 ΑΙΚΟΝ ΕΠΕ /5/ :29:33 ΣΕΛΕΣΪ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΫΝ ΕΠΕ /5/ :33:33 ΠΕΡΚΟ - ΑΧΟΙ ΣΑΜΠΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :33:46 ΪΓΤΓΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΠΡΟΪΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ /5/ :46:42 ΒΙΟΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΕ /5/ :50:13 CPI Ανϊνυμοσ Εταιρεία Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν & Περιφερειακϊν /5/ :59:47 REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :01:54 ΝΗΡΗΙ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΜΗΨΑΝΙΚΪΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΨΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :04:25 COVAX Ε.Π.Ε /5/ :11:56 ΩΤΨΟΓΙΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :25:54 EILID ΜΟΝ. ΕΠΕ /5/ :03:20 CAN COMMUNICATIONS AE /5/ :11:17 ΒΕΡΜΑΝΣΙΑ ΓΚΡΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΔΙΚΑΙΪΜΑΣΪΝ ΔΕΔΟΜΕΝΪΝ ΕΙΔΗΕΪΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΪΝ /5/ :12:16 Χ. ΨΟΤΝΣΑΛΑ-Β. ΠΑΠΟΤΣΟΓΛΟΤ Ο.Ε /5/ :26:09 Δ.Π.ΚΕΨΑΓΙΑ /5/ :47:13 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕ /5/ :56:18 ΟΤΜΠΛΗ ΑΕ /5/ :17:16 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ /5/ :38:37 ΚΑΓΙΑΝΣΑ Β-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α & ΙΑ ΟΕ /5/ :50:48 REMACO AE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ /5/ :55:43 ΝΙΚΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ /5/ :33:43 ΝΕΧ-ΝΕΧ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΤΚΪΝ ΕΙΔΪΝ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :29:30 NIVACO ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΠΕ /5/2009 0:21:42 ACCOUNTING SOLUTIONS A.E /5/2009 0:25:37 MASTER - ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/2009 1:03:55 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΕ /5/2009 9:48:34 ΨΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Α. - ΗΛΙΑΔΗ Ι. Ο.Ε /5/ :05:25 ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ Α.Ε /5/ :17:00 ΔΕΛΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :21:43 ΚΙΝΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :31:46 CAR VALET AE /5/ :47:53 ΕΔΑΧΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΑΣΕ /5/ :53:10 DETTO TRAVEL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :54:58 ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΠΙΔΗ /5/ :56:17 ΒΑΙΛΗ ΖΑΜΠΟΤΝΗ /5/ :15:56 ΕΡΓΚΟΠΛΑΝ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΪΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ /5/ :17:39 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΜΚΕ /5/ :19:12 ΣΑΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΔΙΑΨΕΙΡΙΗ ΕΠΕ /5/ :25:48 ΧΪΣΟΝΙ ΑΕΕ /5/ :37:18 ΕΝΑΡΞΙ ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΕΑ ΕΠΕ /5/ :47:36 ΛΑΜΑΝS ΤΠΗΡΕΙΕ MANAGEMENT A.E /5/ :50:20 ORBIT POLYMERS Α.Ε /5/ :50:55 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε /5/ :52:03 REVIVAL SA /5/ :31:29 ΣΕΨΝΟΨΪΡΟ ΕΠΕ /5/ :31:34 ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΔΕΛΣΑ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΕΙΑΓΪΓΙΚΗ ΕΞΑΓΪΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :31:56 ΜΑΘΗΣΟΚΟΜΟ ΕΠΕ /5/ :34:09 Δ.ΞΤΛΙΝΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :36:28 INTERNET Q ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΪΝΤΝΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :51:26 Β. ΒΑΣΙΚΙΪΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε /5/ :10:40 ΛΑΛΙΖΑ Α.Ε /5/ :14:52 Ε ΠΑΓΪΝΗ ΑΕ /5/ :20:51 OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΗ ΑΕΒΕ /5/ :26:29 ΠΑΠΑΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Θ. ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :30:21 Π. ΣΑΝΣΙΛΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΗ-ΤΠΟΔΗΗ-ΔΪΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ /5/ :39:18 ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΪΝ ΓΛΪΪΝ /5/ :45:02 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ Α.Ε /5/ :49:51 EXPRESS Ε.Π.Ε. (Σ.Ε..Κ.Τ.Μ.Σ.) /5/ :04:03 ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΠΕ /5/ :06:58 ΓΑΛΕΧΕΡΙΕΧ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ

5 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 465 8/5/ :11:16 ΠΙΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΨΡΗ /5/ :17:40 ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΑΚΗ ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΟΕ /5/ :23:01 ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :26:53 AMADEUS ΕΛΛΑ Α.Ε /5/ :30:07 Γ.ΓΚΡΙΝΣΖΟ & ΙΑ ΑΕ /5/ :38:11 ΕΡΜΗ ΨΑΡΙΙΑΔΗ ΑΕ /5/ :49:41 ΕΓΝΑΣΙΑ ΕΞΑΓΪΓΕ ΑΝΣΙΠΡ/Ε ΔΙΑΝΟΜΕ ΕΠΕ /5/ :55:13 CLARUS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :01:24 SIEBEN ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :19:24 Μ.ΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε /5/ :31:10 ΛΔΚ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΪΝ ΕΡΓΪΝ ΕΠΕ /5/ :40:29 ΕΟ ΜΑΣΡΙΞ Α.Ε /5/ :06:16 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Β & ΙΑ ΟΕ /5/ :33:15 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α - ΚΑΓΙΑΝΣΑ ΑΝ & ΙΑ ΕΕ /5/ :38:10 ΑΝΣΪΝΗ Ι. ΜΟΤΖΑΚΗ /5/ :58:05 ΠΑΝ. ΨΑΙΡΣΖΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΕΕ /5/ :04:41 ΔΑΡΡΑ ΣΑΜΑΣΙΝΑ-ΔΑΡΡΑ ΛΕΪΝΙΔΑ Ο.Ε /5/ :08:17 ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΪΝ ΑΝΪΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΨΑΝΟΓΡΑΧΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΙΑΚΪΝ ΜΟΝΑΔΪΝ ΟΣΑ /5/ :11:46 MASTER G.I.S. ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΪΓΡΑΧΙΚΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΪΝ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΔΙΚΣΤΪΝ - ΚΑΣΑΚΕΤΪΝ /5/ :18:42 Π. ΖΟΤΡΝΣΟ Ε.Ε /5/ :44:58 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΕΣΕ /5/ :00:37 GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES S.A /5/ :05:42 METROLAB Π. ΚΑΠΕΣΗ Α.Ε /5/ :43:39 ΝΑΒΙΓΚΕΙΣΟΡ Ε.Π.Ε /5/ :44:37 ΜΕΣΡΙΔΗ ΑΕ /5/ :55:12 ΧΙΛΙΠΠΑΙΟ ΙΪΑΝΝΗ ΑΕ /5/ :05:35 ΜΟΤΡΔΟΤΚΟΤΣΑ Η. - ΣΖΕΓΚΑ Κ. ΟΕ /5/ :05:49 INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ /5/ :22:03 PASAL DEVELOPMENT SA /5/ :23:19 ΜΕΣΑΙΨΜΙΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :28:31 ΝΣΕΚΟΝ ΑΣΕ /5/ :44:32 SPECIAL TOURS WHOLESALERS-Δ.Β.ΓΑΛΙΑΣΟ ΣΟΤΡ.ΕΠΙΨ.ΕΠΕ /5/ :51:45 Apollo Προηγμζνεσ Σεχνολογίεσ Τγείασ Εμπορική & Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν Ανϊνυμη Εταιρεία /5/ :53:55 ΚΑΙΑΡΗ ΚΟΜΗΜΑΣΑ- ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΑΕ /5/ :58:14 ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ /5/ :58:58 ΚΑΙΑΡΗ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜ/ΨΕ ΚΟΜΗΜΑΣΑ ΑΕ /5/ :59:02 ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΑΕ /5/ :01:22 ΪΡΑ-ΚΑΙΑΡΗ ΑΕΕ ΪΡΟΛΟΓΙΪΝ & ΚΟΜΗΜΑΣΪΝ /5/ :04:32 ΚΑΙΑΡΗ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΕ /5/ :34:38 ΕΚΔΟΕΙ ΚΑΤΚΑ ΕΠΕ /5/2009 0:59:43 ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε /5/ :39:58 ΕΛΕΣΡΟΝ Α.Ε /5/ :19:23 ΨΑΙΔΟ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :27:48 ΔΙΑΤ Α.Ε /5/ :41:13 MICRONET AE /5/ :38:31 CORAL FOOD - ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΑΕΒΕ /5/ :32:41 BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/2009 9:16:40 ΜΠΙΖΝΕ ΝΣΙΖΑΙΝ ΓΚΡΟΤΠ ΕΠΕ /5/ :59:09 POLITICS AE /5/ :31:10 ΣΑΞΙΔΙΪΣΙΚΕ ΙΔΕΕ ΓΡΑΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΕΠΕ /5/ :50:34 ARTEMIDE HELLAS A.E /5/ :37:11 LAMDA HELLIX A.E /5/ :58:49 ΧΡΑΓΚΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΪΝ /5/ :31:05 ΠΡΟΣΕΚ A.E /5/ :09:03 ΕΔΑΧΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΑΕ /5/ :14:44 ΕΛΧΟΝ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :41:00 ΕPSILON (E) EUROMAT ΕΛΛΑ Α.Ε /5/ :32:51 ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΛΕΣΕ ΚΡΕΑΣΟ & ΑΛΙΕΤΜΑΣΪΝ ΕΠΕ /5/ :46:27 ΠΟΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :27:37 ΚΪΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :30:41 SPD HELLAS AEBE /5/ :14:52 ΚΕΡΔΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :51:00 Γ.ΤΚΙΝΙΪΣΗ & ΙΑ ΟΕ /5/2009 9:31:27 ARCHIPLUS /5/ :55:28 Α.ΚΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε /5/ :00:51 Ι. ΒΕΝΣΟΤΡΑΚΗ-Π.ΣΑΒΑΝΙΪΣΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΒΕΣΑΠΛΑΝ ΑΕΜ /5/ :18:47 ΜΑΡΙΝ ΣΤΛ. ΠΑΝΣΕΛΗ /5/ :05:55 ΝΙΚΟΛΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΣΟΤ ΑΝΔΡΕΑ /5/ :20:26 BEYOND ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :23:35 RADICAL COMMUNICATIONS AE /5/ :29:11 TELEMARKETING A.E /5/ :45:42 Compact Lain A.E /5/ :38:50 ΣΗΛΕΡΗΠΟΝ Α.Ε /5/ :41:06 ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΪΗ ΕΠΕ /5/ :23:01 ΕΜΑ ΑΕ /5/ :33:17 ΑΧΟΙ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΙ Ο.Ε /5/ :33:26 Ε ΧΡΑΓΚΟΤΛΑΚΗ Κ ΙΑ ΕΕ /5/ :49:52 ΠΑΣΗ ΓΕΪΡΓΙΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε /5/ :00:57 ΜΑΡΣ Α.Ε /5/ :19:56 Α.ΜΑΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΡΒΙ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ Α.Ε /5/ :27:12 Δ. ΨΡΤΑΧΕΛΗ - ΠΕΡΗΧΑΝΟΤ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :16:15 ITMC ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :23:30 ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΨΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ /5/ :48:19 DILETON MARITIME S.A /5/ :52:05 Α ANTAΛΛAKTIKA Α.Ε /5/ :34:53 INSTA ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ /5/ :50:24 EWORX ΤΠΗΡΕΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΨΕΙΡΕΙΝ Α.Ε /5/ :23:25 ΚΟΤΡΣΕΗ ΘΕΟΔΟΣΗ

6 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ /5/ :34:18 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΜΙΨΑΗΛ & ΑΝΔΡΕΑ Ο.Ε /5/ :22:10 DIRECTION ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΕ /5/ :00:46 ΕΤΘΤΜΙΑΔΟΤ ΔΟΜΝ.-ΜΑΝ.ΔΙΑΚΑΚΗ Ο.Ε /5/ :38:48 ΣΡΑΚ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΪΝ, ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΕΡΓΪΝ /5/ :52:15 ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP Ε.Π.Ε /5/ :41:28 EUROPEAN PROFILES ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΪΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :52:20 ΠΑΝΣΕΛΗ Ι. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ /5/ :06:58 ΕΜΠΟΡΙΑ &ΣΕΨΝΟΓΝΪΙΑ ΧΑΡΜ/ΚΪΝ &ΠΑΡΑΧ/ΚΪΝ ΕΙΔΪΝ ΕΠΕ /5/ :58:00 ΓΕΡΜΑΝΟ Β. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΣΙΔΑ Α.Ε /5/ :15:49 ATS HOLDINGS Α.Ε /5/ :59:06 ΕΘΝΟDATA Α.Ε. ΜΗΨΑΝΟΓΡΑΧΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΪΗ /5/ :34:38 ΚΣΜ ΕΛΛΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΕ ΕΞΑΓΪΓΕ ΟΨΗΜΑΣΪΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΪΝ /5/ :48:56 SQLEARN E.Π.Ε /5/2009 9:36:44 ΣΟΓΚΑ ΑΕ /5/ :55:27 ΙΝΣΕΡΠΡΑΞΙ ΑΣΕΕ /5/ :46:56 ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ /5/ :16:23 ACTIVE CONTROL GROUP A.E /5/ :18:37 ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΪΝ-ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΕΡΓΪΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΪΝ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΪΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ ΚΟΝΚΑΣ /5/ :57:31 ΙΝΣΕΡΒΙΝΟ ΕΠΕ /5/2009 9:44:54 CSS ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :09:30 ΕΚΔΟΕΙ ΕΚΣΤΠΪΕΙ BLUEPRINT ΕΠΕ /5/2009 9:47:27 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΕ ΠΑΡΑΓΪΓΕ ΑΚΣΙΝΑ ΑΕ /5/ :23:05 ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ /5/ :38:46 ΚΟΤΔΟΤΝΑ ΑΒΕΕ /5/ :13:41 Η.ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ-Ν.ΠΑΓΚΑ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε /5/ :27:22 ΑΝΣΒΑΝ ΠΡΟΝΣΑΚΣ A.E.B.E.T.E /5/ :30:34 COMPUPRESS AE /5/ :31:27 ΨΑΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ Α.Ε /5/ :46:11 ΚΟΡΤΜΒΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :48:02 ΔΡΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΗΣΕ ΕΠΕ /5/ :03:45 ΔΕΛΑΣΟΛΑ ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΪΝ 3PL ΤΠΗΡ. Α.Ε /5/ :36:53 ALFAWARE ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :46:58 ΣΕΧΑΝΟ ΚΟΛΟΚΤΘΑ Κ ΙΑ ΟΕ /5/ :57:56 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΡΑΝ Ε.Π.Ε /5/ :04:01 ΤΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΑΕ /6/ :22:11 ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΒΑΪ /6/ :07:30 ANGEL AE /6/ :52:10 ΡΟΙΚΟ Α.Ε /6/ :57:24 ΑΧΟΙ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ο.Ε /6/ :07:02 CYBERTECHNICS ΕΠΕ /6/ :12:56 ΑΜΑΡΑ ΑΕ /6/ :18:55 ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔ. ΠΟΛ. ΙΑΕ /6/ :19:56 ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΙΔ.ΠΟΛ.ΙΑΣΡ.ΑΕ /6/ :56:28 POLYMEDICA ΙΔΙΪΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε /6/ :01:50 ΔΗΜΟΤ ΜΗΨΑΝΟΣΕΨΝΙΚΗ ΑΒΕΕ /6/ :43:48 DNP ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΕΠΕ /6/ :40:00 Μ.ΣΑΚΑΣΟΤΡΑ Δ.ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε /6/2009 0:44:51 ΧΪΣΕΙΝΗ ΜΠΟΤΓΙΟΤΡΗ /6/ :37:43 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΟΤΡΟΣΡΕΙΝΙΝΓΚ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /6/ :21:11 Ψ.ΙΩΗ & ΙΑ Ο.Ε /6/ :33:01 PRIME AUDIT ΕΠΕ ΟΡΚΪΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ & ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /6/ :43:56 ΑΧΟΙ ΡΟΔΟΤΑΚΗ ΟΕ /7/2009 0:08:36 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

7 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 75 7/5/ :05:56 ΜΑΡΜΟΤΡΗ Α.Ε /5/ :06:09 ΜΑΚΗ ΙΪΑΝΝΙΔΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :06:12 ΑΚΣΙ Α.Σ.Ε ΑΝΪΝΤΜΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :06:24 Α.ΨΟΤΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ /5/ :06:25 ΜΕΪΜΑΡΗ Α.Ε /5/ :06:26 ΜΑΣΖΑΡΙΔΗ ΑΧΟΙ Α.Β.Ε.Σ.Ε /5/ :06:27 ΑΒΒΑΚΗ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :06:34 ΕΡΑΧΕΙΜ - ΟΛΓΑ ΔΕΔΕΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:34 GRAFO A.E /5/ :06:34 ΣΡΑΝΣΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΪΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ /5/ :06:35 Μ.ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ - Ψ.ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:40 Α. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:41 ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :06:48 ΓΕΪΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ /5/ :06:48 ΝΕΔΕΛΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ Α.Ε /5/ :07:03 ΚΡΤΣΑΛ ΩΤΓΕΙΑ-ΚΑΣΑΩΤΚΣΕ ΑΕ /5/ :07:19 UNI ΕΛΑΣΙΚΑ ΕΠΕ /5/ :07:20 ΔΡΟΟ ΔΡΟΟ /5/ :07:22 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ ΑΒΒΑ /5/ :07:23 ΚΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :07:28 ΙΑΣΡΟΤ ΣΕΛΙΟ /5/ :07:30 ΜΑΡΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ Ε.Π.Ε /5/ :07:31 SIVVAS ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΪΝ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΪΝ ΚΡΕΑΣΟ ΚΑΙ ΣΡΟΧΙΜΪΝ /5/ :07:32 ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :07:53 ΘΕΟΧΑΝΗ ΜΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :07:54 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΓΙΪΡΓΟ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Ε.Π.Ε /5/ :07:55 ΠΟΛΙΣΗ ΑΕ /5/ :08:02 ΣΤΛΙΔΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ - ΧΛΑΝΣΖΕ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ /5/ :08:02 CMS A.E /5/ :08:10 ΛΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ /5/ :08:17 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΪΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΪΝ Α.Π.Θ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» /5/ :08:18 ΜΑΚΙΟ Α.Ε /5/ :08:19 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΪΣΗ Γ & ΙΑ ΟΕ /5/ :08:20 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ΑΕ /5/ :08:21 ΑΓΡΟΣΕΨΝΙΚΗ A.E /5/ :08:23 ΚΟΤΣΙΒΟ ΘΪΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :08:35 ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΝΑ /5/ :08:39 ΚΕΡΑΜΙΣΖΗ ΑΓΓΕΛΟ Κ ΙΑ Ο.Ε /5/ :08:40 ΠΡΟ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΧΑΡΜ/ΠΟΙΪΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑ /5/ :08:42 ΑΚΣΗ ΗΛΙΟΤ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ /5/ :08:48 ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΕΞΤΠΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ & ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :08:49 ΖΑΧΕΙΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :08:52 ΨΑΡΣΙΚΑ SALKO AE /5/ :08:54 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΣΕ - ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΙΪΝ ΚΑΙ ΙΔΙΪΣΙΚΪΝ ΕΡΓΪΝ /5/ :08:54 GPS ΚΣΕΟ ΑΕ /5/ :08:57 ΚΕΣΕ Α.Ε /5/ :08:58 ΜΗΝΟ Α.Β.Ε.Σ.Ε /5/ :08:59 ΑΔΕΛΧΟΙ ΘΕΟΔΪΡΙΔΗ ΑΕ /5/ :08:59 ΧΙΛΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ /5/ :09:11 ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ Α.Ε /5/ :09:19 ΒΑΓΚΟΠΟΤΛΟ-ΔΕΔΟΤΗ-ΚΙΟΤΛΣΙΣΕΚΟΓΛΟΤ-ΚΛΕΟΒΟΤΛΟ ΕΠΕ /5/ :09:21 Γ.ΣΟΚΑ&ΙΑ Ο.Ε /5/ :09:28 ΣΑΟ ΣΑΪΚΟΠΟΤΛΟ "ΣΑΣΑ" ΑΕΒΕ /5/ :09:28 ΕΙΚΟΝΑ ΗΨΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :09:39 CONNET ΜΟΝΟΠΡΪΟΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :09:50 ΚΪΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :09:51 ΚΑΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΕΣΙΔΟΤ-ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΟΕ /5/ :09:56 ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :09:57 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΨΝΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :09:58 ΓΡΑΧΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :10:01 ΜΑΝΣΖΑΡΗ Γ. ΑΕ /5/ :10:15 ΚΕΚ ΠΛΑΣΪΝ ΑΕ /5/ :10:36 ΣΙΧΣΗ ΔΑΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :10:55 Μ. ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΑ ΓΡΑΧΙΚΪΝ ΣΕΨΝΪΝ ΑΕ /5/ :10:58 ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕ /5/ :11:23 ΨΡΗΣΟ ΜΕΓΚΛΑ Α.Β.Ε.Ε /5/ :11:48 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Σ ΠΤΡΙΝΗ ΟΕ /5/ :11:55 ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ-ΔΙΑΧΗΜΙΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΪΗ ΕΚΔΗΛΪΕΪΝ ΕΠΕ /5/ :11:56 QPLAN ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ /5/ :12:00 ΠΟΛΤΨΗΜΙΚΗ Γ.ΜΑΣΖΙΑΡΗ ΑΕ /5/ :12:16 THERMOGROUP ABEE /5/ :12:17 MOTO MARKET ΑΕ ΕΜΠ & ΚΑΣΑΚ ΕΙΔΪΝ ΕΞ ΜΟΣΟ/ΣΗ & ΜΟΣΟ/ΣΑ /5/ :12:17 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :12:20 ΣΙΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΡΑΔΙΟ RSO ΕΕ /5/ :12:25 ΓΕΪΑΝΑΛΤΗ Α.Ε /5/ :12:26 ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΣΑΛΙΚΙΔΗ ΑΕ

8 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 151 7/5/ :12:32 ΑΡΙΪΝ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :12:34 ΠΑΨΑΛΗ Δ. ΠΕΣΡΙΔΗ /5/ :12:39 ΑΔΑΜΙΔΗ Γ. ΑΛΕΞ. & ΑΝΑΣ.ΤΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ ΑΕ /5/ :12:40 ΜΠΕΛΙΟΤ ΣΕΡΓΙΑΝΗ /5/ :12:46 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΙΪΑΝΝΗ Α.Ε /5/ :12:48 ΑΧΟΙ ΓΑΙΣΑΝΙΔΗ ΟΕ /5/ :12:52 ΜΟΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕ /5/ :13:00 VPRODUCTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΗΧΙΑΚΪΝ ΔΙΚΪΝ ΕΠΕ /5/ :13:02 ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΟΤΣΙΟΤΛΗ ΑΕΒΕ /5/ :13:03 Δ ΪΙΔΗ ΑΕ /5/ :13:03 ΕΛΕΚΝΕΣ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :13:03 AUTO GS A.E /5/ :13:06 ΙΚΑΡΙΔΗ Δ. & ΙΑ ΟΕ /5/ :13:16 ΗΜΙΟΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ /5/ :13:22 ΑΣΕΡΙΟ ΜΕΣΑΞΙΪΣΗ Α.Ε /5/ :13:22 ΜΟΝΑΨΟ ΑΕ /5/ :13:22 ΝΕΔΑ ΑΕ /5/ :13:26 VELLUM ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Ε /5/ :13:26 ΨΟΤΛΙΑΡΑ ΘΕΟ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΔΪΝ ΨΑΛΤΒΑ ΑΕ /5/ :13:32 ΠΑΓΪΝΗ-ΠΑΖΙΑΝΑ-ΙΪΚΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :13:36 ΑΡΨΙΣΕΚΣΟΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ /5/ :13:38 ΑΡΑΠΗ ΘΕΑΝΪ /5/ :13:51 ΓΕΪΡΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :13:58 ΚΑΡΑΣΖΑ ΡΪΜΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :14:02 ΑΝΤΩΪΣΙΚΗ ΑΒΕΕ /5/ :14:05 ΑΓΓΕΛΑ ΔΕΡΕΣΖΗ /5/ :14:08 ΨΑΛΚΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :14:09 ΠΡΪΣΕΑ /5/ :14:11 CITY ΕΠΕ /5/ :14:35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΪΚΡΑΣΗ /5/ :14:46 Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ ΕΠΕ /5/ :14:51 ΒΑΙΛΑΓΑ Α.Ε /5/ :15:10 ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΔΗΜΟ /5/ :15:17 NOCCHI PUMPS HELLAS Ε.Π.Ε /5/ :15:23 ΞΕΝΟΔΟΨΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ /5/ :15:29 MAGIC CHRISTMAS AE /5/ :15:32 ΡΟΖΟ Π & ΙΑ ΕΕ /5/ :15:47 ΓΙΟΤΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :15:54 ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :16:02 Δ.ΑΜΑΡΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Σ.Ε /5/ :16:18.ΜΑΔΑΡΙΪΣΑΚΗ - Μ.ΨΡΤΟΜΑΛΛΟ ΟΕ /5/ :16:40 ΚΤΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΑ ΕΕ /5/ :16:50 ΑΝΑΣΟΜΙΚ ΨΕΛΠ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΪΝ ΕΙΔΪΝ /5/ :16:52 Α. ΣΑΓΚΑΛΙΔΗ & ΙΑ ΕΕ /5/ :16:54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ Α.Ε /5/ :18:09 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΨ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Ε /5/ :18:35 ΑΡΓΤΡΙΑΔΗ Θ. - ΑΝΑΣΑΙΛΑΚΗ Θ. Ο.Ε /5/ :19:25 Ψ.ΣΖΟΒΑΝΗ, Θ.ΚΑΠΕΡΔΑ & ΙΑ ΕΕ /5/ :19:34 ΣΕΨΝΟΜΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε /5/ :19:39 CONCEPT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ /5/ :19:41 ΣΕΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ /5/ :19:44 BENDORA AE /5/ :22:14 IDP EXPRESS A.E /5/ :22:39 SENSO PER LEI ΕΠΕ /5/ :22:50 ΝΙΚΟΛΑΚΟΤΔΗ ΘΕΟΔΪΡΟ /5/ :22:51 ΜΙΨΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ /5/ :23:02 ΙΓΝΑΣΙΟ ΑΒΕΕ /5/ :23:02 PHARMACHEMIE AE /5/ :23:30 ΧΡΕΚΟΣ ΑΕ /5/ :23:33 ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :23:36 Ε.ΑΡΗΔΕΜΕΡΣΖΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε /5/ :23:49 Αλφα Μζντωρ - Μελζτεσ και διαχείριςη ζργου /5/ :23:54 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ Η. ΙΪΑΝΝΙΔΗ ΑΒΕΕ /5/ :23:59 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΠΑΨΑΛΗ Ε.Π.Ε /5/ :23:59 RALCO ΚΟΤΧΪΜΑΣΑ ΑΕΒΕ /5/ :24:08 ΝΕΨΣ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :24:10 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΟΒΑΕΡΣ ΕΠΕ /5/ :24:15 ΙΝΗ Α.Ε /5/ :24:15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :24:19 ΓΚΙΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΕΒΕ /5/ :24:27 ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΨΕΙΡΙΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ /5/ :24:38 ΔΙΟΝ ΜΟΣΟΡ ΑΕΒΕ /5/ :24:46 ΣΑΣΟΤ Α.Ε /5/ :24:49 ΔΪΜΑΣΙΟ 22 Ε.Π.Ε /5/ :24:52 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ /5/ :25:05 ΑΧΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΙΑ ΟΕ

9 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 227 7/5/ :25:11 Κ. ΔΟΚΣΪΡΗ Α. ΔΟΨΣΪΡΗ ΟΕ /5/ :25:14 TECHSOFT A.E /5/ :25:16 ΠΑΓΙΔΑ Β. ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ /5/ :25:22 NORMATELECOM AE /5/ :25:25 ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΠΑΨΑΛΗ /5/ :25:31 ΣΕΧΑΝΟΤ Σ. - Ε. ΚΑΡΑΝΑΝΟΤ Ε.Π.Ε /5/ :25:37 ΧΑΟΤΛΑ Χ.-ΜΑΝΣΖΙΟ Ν. Ε.Ε /5/ :25:41 ΜΗΣΑΡΗ ΕΤΔΟΞΙΑ ΤΖ. ΨΡΙΣΟΤ /5/ :25:58 ΜΗΣΡΑΚΟΤΔΗ Σ. & ΙΑ Ε.Ε /5/ :26:06.ΨΑΝΙΪΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :27:04 MLS ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :27:28 ΤΔΡΟΧΙΛΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΨΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΪΝ ΔΙΚΣΤΪΝ /5/ :27:37 ΑΡΚΕΣΙΠΟ ΕΠΕ /5/ :27:43 ARROW AE /5/ :27:49 HELECTRON /5/ :27:59 ΚΕΨΑΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :28:59 INTERTRAK ΕΠΕ /5/ :29:19 ΕΤΡΪΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΕ /5/ :29:25 ΜΪΤΙΔΗ Θ. - ΣΟΚΜΑΚΙΔΟΤ Ε. ΕΕ /5/ :29:29 ΜΙΨΑΛΟΠΟΤΛΟ Ι.ΚΑΙ ΤΙΟ Α.Ε /5/ :30:23 ΕΝΙΜΕΞ Α.Ε /5/ :30:45 ΙΟΤΚΑ ΜΙΨΑΛΗ /5/ :33:59 MEGA SPRINT GUARD AE /5/ :37:47 Ζ. ΒΑΔΡΑΣΙΚΑ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :38:34 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ Ψ. - ΜΪΤΙΔΗ. Ο.Ε /5/ :38:46 ΔΡΑΞΙ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :43:01 COPYGRAFF A.E /5/ :43:59 Ε. ΒΟΤΡΑΚΗ - Α. ΠΕΡΠΑΣΙΔΗ - Α. ΨΡΤΟΜΑΛΛΗ Ο.Ε /5/ :48:20 ΓΕΝΙΚΪΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΪΝ ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΑΕ /5/ :48:39 ΓΑΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :54:39 ΕΤΡΪΜΑΡΕ ΔΙΑΜΕΣΑΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :54:48 ΚΪΝ/ΝΟ ΚΑΪΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :55:09 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΨΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΨΕΣΕΤΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ /5/ :58:16 Θ.ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ Α.Ε /5/ :58:17 ΠΤΡΙΔΗ Α. - ΚΟΤΣΑΛΟΤ Β. Ο.Ε /5/ :58:40 EPSILON NET- Ανϊνυμη Εταιρεία Πληροφορικήσ, Εκπαίδευςησ και Προιόντων Τψηλήσ Σεχνολογίασ /5/ :59:11 ΑΜΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :59:27 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΛΣΟ Α.Ε /5/ :59:41 Ν ΖΑΡΚΑΝΣΖΑ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :02:21 ΧΑΡΜΠΕΣΕΞ Α.Ε /5/ :03:43 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Ε /5/ :03:46 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΧΑΡΜΑΚΟΠΟΙΪΝ Ν. ΕΡΡΪΝ Π.Ε /5/ :05:08 ΣΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε /5/ :06:19 ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΪΡΓΙΣΕΛΗ ΑΕ /5/ :10:34 EXOTHERMIA ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΜΗΨΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ /5/ :10:59 ΠΡΙΝΣΖΙΟ ΑΕ /5/ :11:57 ΖΕΤΞΙ Ο.Ε. - Α. κ Δ. ΜΠΕΝΣΙΛΑ /5/ :12:55 ΣΕΕΡΑ υςτήματα Πληροφορικήσ Α.Ε /5/ :21:23 ΒΑΑΡΑ ΨΑΡΗ & ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΕ /5/ :22:13 ΠΙΛΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΙΪΝ ΑΕΒΕ /5/ :22:44 CHIMAR HELLAS Α.Ε Α.Β.Ε.Ε /5/ :22:51 Α. ΧΟΙΡΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΪΝ /5/ :24:35 ΧΡΟΤΣΑ ΠΡΪΣΟΧΑΝΟΤΗ Α.Ε /5/ :27:17 ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΝΟΤΛΗ /5/ :30:33 ΚΟΜΙΔΗ Ε. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε /5/ :33:58 ΒΕΝΣΖΙΟ ΨΡΗΣΟ /5/ :34:38 ASWO HELLAS A.E /5/ :36:31 ΑΧΟΙ Α ΣΑΤΡΙΑΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :38:09 ΒΟΤΡΔΟΤΝΑ ΑΕ - ΑΝΤΩΪΣΙΚΑ ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΑ /5/ :38:14 RED ZEPPELIN ΕΠΕ /5/ :38:15 ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΧΙΑΛΪΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΤΙΚΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΟΤΡΪΣΗ /5/ :42:39 ΜΑΡΝΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :44:27 ΚΕΚ ΕΤΒΟΤΛΟ - Ζ. ΠΕΣΚΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :46:45 Π.ΠΑΛΑΣΟΓΛΟΤ & Α.ΟΤΔΗ Ο.Ε /5/ :47:56 ΜΕΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ Α.Ε /5/ :52:13 ΣΕΨΝΟΧΟΡΜ Α.Ε /5/ :53:31 ΑΧΟΙ Π ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΟΕ /5/ :54:58 ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :59:39 ALU-PORT /5/ :02:33 ΕΤΡΪΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ /5/ :02:54 ΨΡΙΣΟΧΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΟ /5/ :05:33 ΖΕΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΣΟΠΪΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΓΟΡΕ ΣΡΟΧΙΜΪΝ, ΑΝΪΝΤΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :06:48 ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕ /5/ :09:49 ΑΜΟΙΡΙΔΗ - ΑΒΒΙΔΗ Α.Ε /5/ :11:07 NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε /5/ :11:30 ΒΕΡΝΣΕ ΕΠΕ

10 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 303 7/5/ :13:07 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΪΣΟΤ ΜΙΨΑΗΛ Α.Ε /5/ :14:58 ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΕΛ. Α.Ε /5/ :15:25 Ν. ΒΙΔΑΛΗ ΑΕ /5/ :15:40 ΑΝΑΣΑΙΟ ΨΡΙΣΟΧΟΡΙΔΗ Α.Ε /5/ :18:28 ΓΕΣΕΜ Α.Ε /5/ :19:00 ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΑΕ-ΑΒΕΕ /5/ :21:06 ΨΑΣΖΗΑΒΒΑ ΓΙΪΡΓΟ /5/ :21:12 ΝΑΖΟ.ΑΕ /5/ :22:14 BNeF BENEFIT HELLAS A.E /5/ :22:17 ΣΙΠΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :26:13 ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε /5/ :28:57 ΚΟΜΙΣΟΤΔΗ Β. ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :30:51 GREEFOS AE /5/ :32:07 Σ ΙΪΑΝΝΙΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ /5/ :33:50 ΜΑΚ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΑ ΣΕΨΝΙΚΑ ΕΡΓΑ /5/ :37:26 Ι. ΕΛΜΑΛΙΪΣΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :37:29 BATHHOUSE A.E /5/ :40:03 ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΣ ΑΕ /5/ :43:38 EUROGAT AΝΪΝΤΜΗ EΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΗ ΕΞΑΓΪΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΪΝ /5/ :43:53 ΑΧΑΛΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :43:57 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ /5/ :49:40 ΟΡΓΑΝΪΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ Ε.Π.Ε /5/ :50:38 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :53:48 ΜΠΕΝΣΙΚΗ. ΣΟΤΚΑΛΗ Γ. Ο.Ε /5/ :02:43 XOMNET ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ /5/ :03:15 ΚΟΤΡΙΚΟ ΙΪΑΝΝΗ ΑΒΕΕ /5/ :08:12 Δ.ΛΑΓΟ-Α.ΜΑΝΔΑΛΣΗ Α.Ε.Β.Ε /5/ :15:01 ΝΕΣΪΡ ΣΖΟΤΡΔΑ ΑΕ /5/ :19:32 ΠΛΑΣΪΝ ΜΕΠΕ /5/ :26:50 PANSYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η/Τ /5/ :27:46 ΨΑΣΖΗΙΪΑΝΝΙΔΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΪΝ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :32:20 ΝΙΚΗΧΟΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :43:58 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :47:22 ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ /5/ :11:20 Α. ΓΕΪΡΓΟΤΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :13:25 ΓΕΣΗΛ Α.Ε /5/ :17:24 ΣΑΜΙΪΝ ΑΕ /5/ :17:44 TRIAS ECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΨΕΙΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΪΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΪΝ-ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 341 7/5/ :18:48 ΕΚΣΕ Α.Σ.Ε.Β.Ε /5/ :28:13 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :35:25 ΕΚΔΟΕΙ ΝΑΣΑ ΕΠΕ /5/ :41:53 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΑΓΪΓΑΙ ΣΡΟΧΙΜΪΝ ΠΟΣΪΝ & ΕΙΔΪΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΨΡΗΕΪ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :46:47 Ν.ΛΑΚΑΑ - Π.ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ Α.Ε /5/ :48:40 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ -. ΣΑΣΣΗ Ο.Ε /5/ :50:39 INTERBROKERS A.E /5/ :06:07 ΔΙΕΤΡΪΠΑΪΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :07:21 ΖΗΗ & ΝΙΚΟ ΜΑΝΔΗΛΙΪΣΗ Ο.Ε /5/ :08:15 ΑΧΟΙ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ-ΝΕ /5/ :20:31 ALL DRINKS DISTRIBUTORS AEE /5/ :24:59 ΑΠΙ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ /5/ :37:44 Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΕ /5/ :40:50 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε /5/ :42:49 ADVICE AE /5/ :47:58 Δ.ΓΙΑΛΑΜΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :49:39 ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΠΕ /5/ :50:09 ΑΕΙΧΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΨΪΡΟΤ /5/ :01:40 ΟΙΚΟΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ /5/ :01:42 ΑΧΟΙ Α. ΕΛΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ /5/ :12:06 ΠΕΣΑΛΑ ΝΙΚ. ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :26:48 4Γ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :34:02 ΚΑΛΕΣΕΙΑ ΑΒΕΕ /5/ :42:53 ΤΔΕΑ ΑΕ /5/ :45:24 Π. ΚΑΡΑΜΟΨΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε /5/ :47:39 Π.ΚΑΡΑΜΟΨΟ - Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε /5/ :53:15 ΙΡΕΣΗ ΑΘ. ΙΪΑΝΝΗ /5/ :57:30 Ε. ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ & ΤΙΟ ΑΕΒΕ /5/ :03:55 ΑΝΣΪΝΙΑΔΗ ΠΟΛΤΔΪΡΟ & ΙΑ ΕΕ /5/ :09:51 ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΚΑΡΑΝΑΙΟ /5/ :31:03 ΓΕΡΟΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :46:08 Σ. ΠΑΠΑΛΣΖΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :11:33 Ι.Ν.ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ Α.Ε /5/ :14:33 ΞΗΡΟΤΨΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ /5/ :40:10 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΨΡΙΣΟΔΟΤΛΙΔΗ-ΩΑΛΣΙΔΗ Α.Ε /5/ :55:15 ΠΑΙΨΝΙΔΟΤΠΟΛΗ ΕΠΕ /5/ :15:14 ΠΑΠΟΤΣΙΔΗ Γ. ΘΕΟΔΪΡΟ /5/ :24:44 ΔΙΟΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Α.Ε

11 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 379 7/5/ :31:20 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟ /5/ :50:02 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ /5/ :43:50 SCANIDEAL ΕΛΛΗΝΟΟΤΗΔΙΚΗ Α.Ε /5/ :44:32 ΨΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΨΗΜΙΚΑ ΑΕ /5/ :04:39 ΚΟΤΡΟΤΖΙΔΗ ΣΕΧ. & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:18 AUTO LINE ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΕ - ΕΙΑΓΪΓΕ ΕΙΔΪΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ /5/ :16:17 ΒΙΟΖΪΚΑΣ - ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΑ ΖΪΟΣΡΟΧΪΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΕ /5/ :27:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :34:36 ΠΑΝΙΔΗ Ι. ΑΒΡΑΑΜ /5/ :35:30 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟ ΤΝΕΣ/ΜΟ ΘΕΡΜΟΦΔΡΑΤΛΙΚΪΝ /5/ :38:58 ΝΑΣΙΚΑ Κ. - ΣΙΜΠΙΡΗ Α. Ο.Ε /5/ :09:32 TΕΛΕΣΑΡ ΝΣΑΪΡΕΚΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΘΗΗ ΠΪΛΗΕΪΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΪΝ /5/ :13:08 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α /5/ :54:04 ΜΗΨΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε /5/ :04:27 INTERTRUCK Μ.Ε.Π.Ε /5/ :26:09 ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΪΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΨΕΙΡΙΗ /5/ :10:14 ΠΑΣΙΑ ΨΡΗΣΟ /5/ :27:53 GEKO ΕΛΛΑ ΑΕ /5/ :45:09 ΑΜΜΑΝΑΣΙΔΗ ΗΛΙΑ /5/ :01:56 PROMOTION COMPUTERS ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :16:39 Η.ΜΠΑΪΡΑΚΣΑΡΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :33:03 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΑΕ /5/ :12:43 ANALYSIS COMPUTERS & SOFTWARE A.E /5/ :31:58 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ & ΙΑ ΟΕ /5/ :47:42 ΝΕΣΙΔΗ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :30:23 ΚΟΝΝΕΣ ΕΠΕ /5/ :21:08 ΩΑΡΡΑ ΑΣΕ /5/ :32:20 ΕΝΪΜΕΝΑ ΗΜΑΣΑ ΜΟΔΑ AE /5/ :05:52 Α.Β. ΒΑΜΙΣΕΨ Α.Ε.Β.Ε /5/ :19:08 ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΤΨΡΟΝΗ Κ ΙΑ ΕΣΕ /5/ :07:08 ΑΔΕΛΧΟΙ ΣΡΙΑΝΣΑΧΤΛΛΙΔΗ Ο.Ε /5/ :16:35.ΚΑΡΓΑΚΗ-Α.ΖΑΡΚΑΔΗ ΟΕ /5/ :40:17 EDIL ΣΕΨΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΑΣΕΒΕ /5/ :18:39 INTERWORKS ΕΠΕ /5/2009 7:03:18 ΣΕΨΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΪΗ ΑΔΡΑΝΪΝ Α.Ε /5/ :27:49 ΜΕΝΕΞΟΠΟΤΛΟΙ Δ. ΑΧΟΙ Ο.Ε /5/ :12:35 ΤΙΟΙ Ν.ΝΟΤΛΙΚΑ Ο.Ε /5/ :16:12 ΓΕΪΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ /5/ :17:22 ΑΧΟΙ Γ. ΠΑΤΛΙΔΗ ΟΕ /5/ :43:35 ΜΑΣΑ-ΚΟΚΚΑΛΑ-ΔΑΝΙΗΛ. &ΙΑ ΟΕ /5/ :40:51 ΣΑΚΑΛΙΔΗ Ι ΑΒΕΕ /5/ :18:20 ΕΡΓΟΝ ΙΡΙ Α.Ε /5/ :37:09 ΚΑΡΓΑΚΗ ΣΕΧΑΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :48:01 ΒΕΑΝΟΤΔΗ ΙΔ.ΕΠΙΨ.ΠΑΡ.ΤΠ.ΑΧΑΛΕΙΑ Ε.Π.Ε /5/ :16:09 Ψ.ΜΟΤΧΣΟΓΛΟΤ Α.Ε /5/ :26:57 ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ /5/ :29:16 ΜΑΓΝΗΑΛΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΤΖ ΠΕΣΡΟΤ ΙΑ ΕΕ /5/ :49:54 ΣΟΤΡΑΛΗ ΧΪΣ. ΨΡΗΣΟ /5/ :32:06 ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΪΣΗΡΗ /5/ :42:23 AKΣΗ ΞΕΝΟΔΟΨΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :21:48 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΕΡΡΪΝ Α.Ε /5/ :11:35 ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΪΝ Κ.ΨΑΣΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΘ.ΓΕΪΡΓΙΑΔΗ - ΙΓΝ.ΚΑΪΣΕΖΙΔΗ - Γ.ΚΕΡΜΑΝΙΔΗ - Γ.ΨΑΣΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ - Μ.ΒΑΣΑΡΟΤΨΑ /5/ :24:29 ΨΑΣΖΗΑΝΣΪΝΙΟΤ ΨΡΙΣΟΧΙΛΗ /5/ :30:31 ΣΙΑΟΤΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ /5/ :39:31 Πελαγία Ζήτη & ία Ο.Ε /5/ :49:27 ΑΝΕΙΑΔΗ ΨΑΡΙΛΑΟ /5/ :03:25 ΣΖΙΑΜΠΑΖΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/2009 2:38:13 ΑΣΛΑΝΣΙ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΧΑΛΣΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ /5/ :12:06 ΑΧΕ ΓΑΡΤΧΑΛΛΟΤ Ο.Ε /5/ :46:35 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ Α.Ε /5/2009 9:07:20 ΪΣΗΡΙΑ ΜΑΒΙΔΟΤ & ΤΙΟΙ Ο.Ε /5/ :13:08 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :57:51 Ι.ΣΙΟΣΙΚΑ Ε.Π.Ε /5/ :50:07 ΑΝΕΓΕΡΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :31:28 ΠΟΡΛΙΪΣΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :08:45 ΝΚΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ /5/2009 0:32:25 cad ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΕ /5/ :51:22 NRGAZ Σεχνικη /6/ :05:04 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑΚΑ Η/Τ Α.Ε /6/ :05:13 COMPUTER TEAM ΑΝΪΝ.ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΣΕΨ.ΕΣΑΙΡΙΑ /6/ :53:55 ΚΪΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης 7/5/2009 12:00:31 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Μιστιλόγλου Ιορδάνης & ΣΙΑ ΕΕ 16012813-02-000001 000380 7/5/2009 12:00:48 ΠΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:16:18 7/5/2009 12:16:52 7/5/2009 12:16:54 7/5/2009 12:18:35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Επωνυμία Επιχείρησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Επωνυμία Επιχείρησης ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημ/νια Υποβολής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:00:29 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΦΟΙ ΑΥΦΑΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Επ. Πρόγραμμα ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Δαπάνη 10130967-01-001001 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 999019553 ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 5.600,00 10141429-01-000919 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 094194637

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 1 ICT-000008 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ Computer Technologies 427.885,80 2 ICT-000011 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση BYTEMOBILE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12 1 ICT-000008 2 ICT-000011 3 ICT-000058 4 ICT-000109 5 ICT-000112 6 ICT-000120 7 ICT-000135 8 ICT-000136 9 ICT-000144 10 ICT-000181 11 ICT-000196 12 ICT-000212 13 ICT-000234 14 ICT-000265 15 ICT-000309

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Μακεδονίας Θράκης Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων επανεξέτασης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

01720 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 00027 BULL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 00451

01720 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 00027 BULL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ 00451 Εταιρεία ΑΜΠ "LPR" ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 "SIELIGHT" Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 "ΑΛΦΑΝΕΤ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 00376 3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 00082 A.L.S ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΝΕΩΝ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΝΕΩΝ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 250 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VOUCHER 204» Υπεύθυνος Προγράμματος : Λάζαρος Καραγεωργίου Οικονομολόγος με Εξειδίκευση στην απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Affiliated Producers NRN

Affiliated Producers NRN Affiliated Producers NRN "LPR" ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 "SIELIGHT" Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 "ΑΛΦΑΝΕΤ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 00376 3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 00082 A.L.S ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία "LPR" ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 "SIELIGHT" Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 "ΑΛΦΑΝΕΤ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.

Εταιρεία LPR ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 SIELIGHT Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 ΑΛΦΑΝΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. Εταιρεία ΑΜΠ "LPR" ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 "SIELIGHT" Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 "ΑΛΦΑΝΕΤ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 00376 3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 00082 A.L.S ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΝΕΩΝ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER ΝΕΩΝ ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΝΩ 250 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VOUCHER 204» Υπεύθυνος Προγράμματος : Λάζαρος Καραγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ ISO 9001:2008 041090087 Ε.Σ.Υ.Δ. 3/1/2011 2 ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ ISO 22000 049090074 Ε.Σ.Υ.Δ. 3/1/2011

1 ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ ISO 9001:2008 041090087 Ε.Σ.Υ.Δ. 3/1/2011 2 ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ ISO 22000 049090074 Ε.Σ.Υ.Δ. 3/1/2011 A/A (No) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Company s Name) ΠΡΟΤΥΠΟ (Standard) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (Certificate Number) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Accreditation Body) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (Withdrawal Date) 1 ΕΒΡΟΓΑΛ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα