Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε."

Transcript

1 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E /5/ :06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ /5/ :06:45 ΚΙΣΑΝΣΖΗ ΓΕΪΡΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ Ε.Π.Ε /5/ :06:49 ΔΟΤΚΑ ΑΒΕΕ /5/ :06:50 ΑΧΟΙ ΡΟΤΨΪΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :06:56 ΜΑΝΕΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ - ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ Ο.Ε /5/ :06:57 ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΠΕΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΪΝ /5/ :07:04 INTERSTAR SECURITY ΕΠΕ /5/ :07:14 ALPHABET ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑΧΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Π.Ε /5/ :07:14 INNEWS ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΪΗ ΑΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ Α.Ε.Ε.Τ /5/ :07:15 ΔΙΑΔIΚΣYΑΚΗ ΜΕΣΑΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :07:18 ΔΗΜΗΣΡΗ ΒΙΚΣΪΡ /5/ :07:24 ΖΑΝΝΟ-ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :07:28 ΚΕΝΣΡΟ ΣΑΨΤΔΡΟΜΙΚΪΝ ΠΪΛΗΕΪΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :07:33 ΑΡΣΙΟΝ ΑΕ & ΙΑ ΟΕ /5/ :07:37 EXARCO AE /5/ :07:43 ΟΡΚΟ Α.Ε /5/ :07:47 Γ.ΣΙΑΚΑΛΑΚΗ-Ι,ΣΕΜΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :08:01 REGATE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΚΪΝ ΛΤΕΪΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΗΗ Α.Ε /5/ :08:01 ΜΕΣΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ Α.Ε /5/ :08:18 ΟΝΕ CALL ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :08:20 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΙΨ. ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :08:21 ΠΙΣΑΚΗ ΜΙΨ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :08:22 BUSINESS CONCEPT φμβουλοι Επιχειρήςεων ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :08:24 ALPHA WORKS Α.Ε ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΨΕΙΡΗΗ ΕΡΓΪΝ /5/ :08:41 ΓΙΟΤΡΟΣΡΑΣ ΑΕ ΕΙΑΓΪΓΪΝ ΕΞΑΓΪΓΪΝ /5/ :08:41 Ψ.Μ.ΨΑΡΑΜΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ - Π.ΜΠΟΝΕΛΗ ΟΕ /5/ :08:48 Α. ΚΑΙ Ε. ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΟΕ /5/ :08:48 ΙΪΑΝΝΗ Ε. ΣΡΟΤΛΗ /5/ :08:49 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ Α.Ε /5/ :08:53 ΜΑΨ PRODUCTION AE /5/ :09:03 ΖΗΙΜΑΣΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΪΝ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΪΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ /5/ :09:09 ΑΡΣΙΟΝ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :09:16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ /5/ :09:18 ΚΑΡΑΕΒΔΑ ΑΝΣΪΝΗ ΕΠΕ /5/ :09:18 ΑΔΑΜ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Α.ΒΙ.ΣΕ.Π.Τ.Ε. ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :09:34 ΠΙΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΪΝ ΜΕΘΟΔΪΝ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :09:57 Β.ΜΠΟΤΓΑΣΟ ΑΣΕΕ /5/ :10:03 ΠΑΠΑΓΕΪΡΓΙΟΤ Ν & Μ Α.Ε /5/ :10:08 ΚΣΕΟHellas ΑΕ /5/ :10:21 ΑΝΣΑΙΑ - ΕΠΙΤ ΕΠΕ /5/ :10:30 ΙΒΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΪΝ ΕΠΕ /5/ :10:30 EPICOS ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ AΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :10:31 SKYLINES EUROSKI CLUB Μονοπρόςωπη ΕΠΕ /5/ :10:42 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΗ Α.Ε /5/ :10:43 Β. ΜΠΑΚΟΖΟ - Δ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε /5/ :10:48 TZI E ΑΝΪΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΣΙΚΪΝΪΠΙΚΪΝ ΤΣΗΜΑΣΪΝ /5/ :10:48 ΣΟΤΡΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΠΟΡ /5/ :10:54 ΜΗΨΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΕΠΕ /5/ :10:57 ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :11:24 ΘΕΟΔΪΡΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :11:26 QUALCO AE /5/ :11:27 ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΪΝ /5/ :11:50 NETSEMANTICS ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΪΣΟΠΟΡΙΑΚΪΝ ΛΤΕΪΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Α.Ε /5/ :11:51 ERLAC Γ.Δ ΚΟΤΣΛΗ ΑΒΕΕ /5/ :11:51 ΙΝΧΟΠΟΙΝΣ ΕΠΕ /5/ :11:55 GSS ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε /5/ :11:59 ALET PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ /5/ :12:00 ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΑΕ /5/ :12:01 Ι & Ε ΠΟΤΛΑΚΗ ΑΕ /5/ :12:09 ΑΝΑΣΡΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΪ ΔΙΕΘΝΪΝ ΕΣΙΑΣΟΡΙΪΝ /5/ :12:25 ΚΕΓΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :12:33 ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΪΝ ΚΑΙ ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ Α.Ε /5/ :12:48 COMSYS Α.Ε /5/ :13:09 BFS Ε.Π.Ε /5/ :13:17 TEAM M-H ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ /5/ :13:19 APIVITA AEBE /5/ :13:20 ΙΑΠΕΣΟ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ /5/ :13:22 ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :13:32 IN STORE MELODY Ε.Π.Ε /5/ :13:36 Α ΔΑΒΛΕΡΗ ΑΕ /5/ :13:39 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε /5/ :13:55 ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΕΙΔΪΝΙΑ ΑΕ /5/ :13:58 ΓΙΑΛΑΜΑ ΙΪΑΝΝΗ /5/ :13:58 ΙΘΜΟ ΑΒΕΚΕ /5/ :14:01 MEDIA2DAY ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :14:02 Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :14:09 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΪΣΟΤ ΜΑΡΙΑ /5/ :14:10 ΙΪΑΝΝΗ ΑΙΜ. ΚΟΣΪΝΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΨΑΡΣΟΤ ΑΕΒΕ /5/ :14:15 Σ. ΣΙΚΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ.ΣΕ /5/ :14:18 ΑΡΣΙΟΝ Α.Ε. - ΚΑΛΛΙΑΝΙΪΣΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :14:24 SPECIFAR ΑΒΕΕ /5/ :14:34 VELCO A.B.E.E /5/ :14:38 REALIZE A.E /5/ :14:44 ΨΑΣΖΗΓΕΪΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε /5/ :14:49 ΟΔΕΟΤ ΑΕ /5/ :14:57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΪΜΪΝ Α.Ε

2 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 201 7/5/ :15:00 Κ. ΣΑΟΠΟΤΛΟ - Β. ΚΑΝΑΒΗ ΟΕ /5/ :15:03 ΙΑΠΪΝΙΚΗ Α.Ε /5/ :15:07 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΠΑΡΑΨΪΡΗΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΨΡΗΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :15:08 ΤΝΔΕΗ ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ ΕΠΕ /5/ :15:16 T.B.S. Ολοκληρωμζνεσ Μηχανογραφικζσ Λφςεισ Α.Ε /5/ :15:17 ΑΚΑΣΣ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :15:27 ΠΛΑΣΪΝΙΔΗ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΓΡΑΧΕΙΟΤ Α.Ε.Β.Ε /5/ :15:31 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΑΕ /5/ :15:33 ΣΡΑΜΠΑ Κ. & ΙΑ Ο.Ε /5/ :15:34 ΙΔΙΪΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΠΡΪΣΟΒΑΘΜΙΑ ΧΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ /5/ :15:36 Χ.Ν. ΜΑΡΣ ΤΣΕΜ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΙΔΪΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ /5/ :15:37 SCAN ΑΒΕΕ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :15:38 ΑΡΣΙΟΝ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΕ- ΕΤΣ. ΓΑΝΕΛΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :15:58 ΑΛΧΑ ΞΤΛΕΙΑ ΑΕΕ /5/ :16:00 ON SITE ΕΠΕ /5/ :16:04 PERFECTION ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗ & ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΕΙΔΪΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΧΑΟΝ /5/ :16:06 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Π.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΕΕΕ /5/ :16:08 ΜΕΓΚΑΧΡΟΣ Α.Ε /5/ :16:30 ΤΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΪΜΕΝΪΝ ΛΤΕΪΝ Α.Ε /5/ :16:56 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ Α.Ε /5/ :17:05.Π. ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ Μ.Ε.Π.Ε /5/ :18:07 ΙΔΙΪΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΨΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΨΟΤ ΟΨΗΜΑΣΪΝ ΑΣΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :18:53 SAFEDOC AE /5/ :18:58 UPPER CLASS ENTERTAINMENT ΕΠΕ /5/ :19:33 ΝΣΟΚΣΟΡ ΝΣΟΜ ΕΠΕ /5/ :19:41 A.M.Y. AΘΗΝΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :19:41 ΝΕΨΣ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΧΙΚΪΝ ΣΕΨΝΪΝ /5/ :20:09 ΧΟΤΛΧΙΛ ΕΠΕ /5/ :20:13 ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΠΤΡΟ /5/ :20:23 Α. ΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΟ Ε.Π.Ε /5/ :20:40 ΚΟΤΧΗ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :21:11 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ Δ. ΠΑΝΣΑΖΗ Α. Ο.Ε /5/ :21:11 ΑΡΣΙΟΝ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :21:13 ADAPTIT S.A /5/ :22:15 ΧΪΣΟΛΙΟ & ΣΤΠΙΚΟΝ ΓΡΑΧΙΚΕ ΣΕΨΝΕ Α.Ε /5/ :22:34 ΨΡΗΣΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΪΝ ΠΡΟΪΟΝΣΪΝ & ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :22:46 EUROXX ΨΡΗΜΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ /5/ :23:11 ΠΡΟΧΟΡΟΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :23:28 ΚΟΝΕΠΣ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΙΑΓΪΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΜΟΔΑ, ΕΝΔΤΕΪ, ΤΠΟΔΗΕΪ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΪΝ /5/ :23:46 ΠΟΡΣ ΚΟΜΜ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ Ε.Π.Ε /5/ :23:49 STEFICON ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΤΜΕΪΝ Κ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΕ /5/ :23:49 ΗΛΕΚΣΡΟΪΝΒΕΣ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ /5/ :24:06 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ /5/ :24:22 WINMEDICA ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :24:26 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΪΛΗΕΪΝ Ε.Π.Ε /5/ :24:38 Γ. ΙΓΑΡΑ ΕΕ /5/ :24:55 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :26:26 ΑΧΟΙ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΙ Α.Ε /5/ :26:43 MICROSHOP ΕΠΕ /5/ :27:03 ISOBAU HELLAS A.E /5/ :27:52 ECDL ΕΛΛΑ ΧΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΪΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΕ /5/ :29:20 ΑΛΧΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΨΑΡΪΔΪΝ - ΠΟΣΪΝ ΩΙΛΙΚΪΝ ΤΠΗΡ. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ /5/ :29:47 Π.ΡΪΞΑΝΗ ΑΕΕΟΣΕ /5/ :32:41 COSMOS LAC AE /5/ :32:43 ΗΙΣ Ξενοδοχιακζσ και Σουριςτικζσ Ολοκληρωμζνεσ Σεχνολογίεσ ΑΕ /5/ :33:05 PETLINE A.E /5/ :34:28 ΠΡΟΣΑΙ Α.Ε. ΜΕΛΕΣΪΝ & ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΕΛΕΓΨΟΤ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΪΝ ΔΙΚΣΤΪΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ /5/ :35:44 EXCEL ΑΧΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ-ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :35:59 ΜΠΟΙΚΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΡΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΪΝ /5/ :37:02 Μ. ΓΕΪΡΓΑΡΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :37:07 WOW CREATIVE PROJECTS ΕΠΕ /5/ :37:33 Α.ΜΑΡΙΝΑΣΟ Α.Ε /5/ :38:50 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΛΕΓΨΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΪΝ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ Α.Ε /5/ :38:55 ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ-ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε /5/ :41:11 MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ /5/ :41:21 QUALITY INFOSERVICE ΕΠΕ /5/ :41:35 ΠΤΛΪΝΕ ΕΛΛΑ Α.Ε /5/ :42:28 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΧΪΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Α.Ε /5/ :44:13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΩΤΞΕΪ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΕ /5/ :45:33 ΑΝΘΕΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΙΨΕΙΡΗΕΙ Α.Ε /5/ :45:52 KONDYLIS M. ANDREAS /5/ :47:32 EXECUTIVE ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΨΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :47:36 ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε /5/ :48:22 Εκδόςεισ παντίδου Ε.Π.Ε /5/ :53:15 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΕ /5/ :54:01 ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Ε /5/ :55:33 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ /5/ :55:49 DIRECT CLUB Α.Ε /5/ :57:06 TREE COMPANY Co A.B.E.E /5/ :59:46 ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΕ /5/ :00:45 Β.Ν. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :01:51 ΕΜΒΡΤΟΓΕΝΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΣΡΙΚΪ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΪΓΗ ΙΔΙΪΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :03:30 ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΣΙΚΪΝ ΕΙΔΪΝ - ΑΔΕΛΧΟΙ ΘΕΟΔΪΡΟΤ Α.Ε /5/ :03:37 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ /5/ :04:31 ΜΙΨΑΛΗ Α. ΒΑΙΛΕΙΟΤ /5/ :04:53 ALKAT AEBE /5/ :06:10 ΜΕΛΕΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΪΝ /5/ :06:44 ΕΛΛΗΝΟΣΕΨΝΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΪ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΪΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΪΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ

3 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 289 7/5/ :08:46 KORMOS ΣΕΨΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ /5/ :09:17 PANMARIN INVESTING AE /5/ :11:40 HILLSIDE PRESS AE /5/ :12:30 PRIM ΑΠΑ ΚΕΚ Α.Ε /5/ :13:25 ΒΙΟΤΓΕΙΑ ΕΠΕ /5/ :14:47 ΜΑΡΙΟ Σ.ΨΙΪΣΗ /5/ :18:56 ΔΗΜΚΑ ΑΕ /5/ :20:05 ΑΪΜΠΕΡ ΑΕ /5/ :20:19 KANTOR ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ Α.Ε /5/ :21:49 Αφοι Συλιγάδα ΑΒΕΕ - VIOTAP /5/ :24:13 ΚΟΤΣΑΝΣΪΝΗ Δ. & ΙΑ Ε.Ε /5/ :24:25 ΟΤΛΑΚΟ ΓΡΑΧΙΚΕ ΣΕΨΝΕ ΑΒΕΕΕ /5/ :25:23 BDO ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :26:17 ΜΑΡΙΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :28:23 Π.Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ /5/ :29:18 ΕΛΕΝΗ ΛΑΚΑ /5/ :32:41 ΜΠΟΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΕ ΕΠΕ /5/ :34:55 INTERGRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :35:53 ΪΡΙΪΝ Ε.Π.Ε /5/ :36:12 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :38:57 ΝΣΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΡΟΛ ΤΣΕΜ ΕΠΕ /5/ :40:02 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ανϊνυμη Εταιρεία Παροχήσ Τπηρεςιϊν Εργονομίασ - Επαγγελματικήσ Αςφάλειασ και Τγείασ - Περιβάλλοντοσ /5/ :40:27 DOT & DASH COMMUNICATION A.E. ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ /5/ :43:36 γραφειο καραμπελα ΕΣΕΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗσ ΛΟΓΙΣΙΚΪΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΕΠΕ /5/ :46:09 PHARMABIDE ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :47:32 Pricewaterhousecoopers Business Advisors AE /5/ :47:48 OPTIMUM VALUE ΑΕ /5/ :48:19 ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΪΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΪΝ ΞΕΝΟΔΟΨΙΑΚΪΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΪΝ ΚΑΙ ΤΝΑΧΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ ΑΕ 317 7/5/ :49:00 ΧΪΣΟΠΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΪΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΕΪΓΡΑΧΙΚΪΝ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΪΝ /5/ :49:13 ΠΡΪΣΟΠΟΡΙΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :52:14 ΝΙΚ.&ΕΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΕΠΕ /5/ :55:50 ACT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :56:43 ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ. ΚΛΑΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΣΕΨΝΙΚΗ /5/ :57:09 ΣΕΨΑΝ ΑΒΕΕ /5/ :57:26 EXTRA LARGE MEDIA A.E. ΠΑΡΟΨΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :59:42 ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ ΓΕΪΡ. ΣΤΛΙΑΝΟ /5/ :01:33 ΑΣΛΑΚΟΛ Α.Ε /5/ :03:31 ΑΧΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΤ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :04:04 ΚΑΒΟΤΡΙΝΟ Δ. ΑΡΓΤΡΙΟ /5/ :06:14 Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ - Μ. ΠΑΠΑΨΑΣΑ ΟΕ /5/ :07:26 PRINT ALL ΕΠΕ /5/ :15:12 ΕΛΑΜΠΟΡΕΙΣ ΜΠΙΖΝΕ ΙΝΣΕΛΛΙΣΖΕΝ /5/ :15:27 SP. ALEX. MOTO PARTS ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΪΝ ΜΟΣΤΤΚΛΕΣΪΝ /5/ :15:27 ΒΙΠΟΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΕ ΟΠΣΙΚΪΝ ΕΙΔΪΝ Α.Ε /5/ :16:30 Κ. ΣΑΛΕΡΑ Α.Ε /5/ :16:33 ΒΙΣΖΗΛΑΙΟΤ ΑΗΜΙΝΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :16:40 ΕΜΒΑΣΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :28:43 ΛΤΕΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΧΑΛΙΣΙΚΪΝ ΕΣΑΙΡΕΙΪΝ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :38:24 ΑΝΪΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΠΡΟΙΟΝΣΪΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΤΩΗΛΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :40:05 ΠΑΝΣΙΔΟ Α.& Γ. & ΙΑ Ο.Ε /5/ :43:09 ΑΓΡΟΠΛΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΪΝ Α.Ε /5/ :46:51 ΒΙ ΕΝΣ Ο ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :51:21 ΒΡΕΣΣΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΞΕΝΟΓΛΪΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΕ /5/ :52:39 WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΕΠΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ /5/ :54:04 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :00:04 ΕΛΠΙΔΟΧΟΡΟ ΠΑΠΠΑ ΕΠΕ /5/ :04:23 ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :05:25 ΚΤΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΕΪΝ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΪΝ ΕΠΕ /5/ :06:52 BREAKFAST IN ATHENS A.E. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ /5/ :07:40 ΚΑΜΠΑΝΑΟ Α.Ε.Ε /5/ :07:56 ΖΕΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ /5/ :12:09 INTERTRANS ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΧΟΡΕ ΑΕ /5/ :13:32 ΜΗΨΑΝΟΡΓΑΝΪΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :14:19 Γ. ΚΤΡΛΑΚΗ Α.Ε.Α.Π /5/ :14:26 GREENBOX ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :15:43 ΓΟΤΣΟ ΚΣΙΖΕΙΝ Μ.ΕΠΕ /5/ :16:53 ΝΕΟΣΤΠ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :18:35 MANDARIN ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε /5/ :28:10 ΠΛΑΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :35:23 Μ.ΕΙΣΑΝΙΔΗ-Α.ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΕ /5/ :39:03 ALTAVIA HELLAS A.E /5/ :41:02 CLIENT TRUST ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ /5/ :47:45 UNILOG A.E /5/ :51:08 Ι. ΓΕΡΑΓΪΣΕΛΛΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :53:33 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕ /5/ :56:00 Ι.Ν.ΑΜΑΡΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :57:45 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ /5/ :58:19 NOVACEL HELLAS ΕΠΕ /5/ :58:24 ΚΑΧΧΕ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ /5/ :58:58 2Π ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕ /5/ :03:01 ZΕΤΑ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗΛΟΓΙΣΙΚΪΝ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΕΨΝΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :06:54 MENTORING ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :15:57 CUSTOMIZED QUALITY SERVICES A.E /5/ :20:05 Μ.Σ.. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Α.Ε /5/ :27:03 ΚΟΛΙΟΘΪΜΑ /5/ :30:33 ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ Δ.&. ΑΕ /5/ :34:32 ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :34:49 ΣΕΛΕΝΑΒΙ ΕΛΛΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ & ΕΙΔΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ

4 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 377 7/5/ :36:42 Δ.ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ Ι.Ε.Π.ΤΑ. ΑΒΕΕ /5/ :37:22 ΓΡΑΧΟΣΤΠΙΚΗ Α.Ε /5/ :37:52 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΧΪΝΟ ΑΕ /5/ :40:14 ΚΕΜ - Κλαδικζσ Εκθζςεισ Μάρκετινγκ Α.Ε /5/ :51:47 ΠΑΝΟ Θ. ΚΟΤΣΑ Α.Ε /5/ :53:55 ΔΙΟΝΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :54:18 ΣΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΑΣΟΜΙΚΗ ΑΕ /5/ :57:53 ΚΛΕΒΑ ΑΝΪΝΤΜΟ ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :06:20 Α.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ & ΙΑ ΟΕ /5/ :09:49 ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ /5/ :10:21 ΠΕΣΡΟΜΙΝΑ ΕΠΕ /5/ :15:08 ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΨΝΗ ΑΕ /5/ :20:24 ΝΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ /5/ :22:53 MAGNET ΑΝΪΝΤΜΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :26:59 ΑΝ ΟΤ ΑΕ /5/ :31:06 ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΗ & ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΕ /5/ :35:44 PALADINO S.A /5/ :38:36 ΝΕΗΛΤ ΑΕ /5/ :40:14 ΜΙΨΑΛΗ ΣΟΤΜΠΗ ΑΕ /5/ :47:52 RDC INFORMATICS ΕΠΕ /5/ :49:34 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΪΡΟ & ΙΑ ΕΕ /5/ :53:06 ΚΟΤΚΟΒΙΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ Ε.Π.Ε /5/ :02:27 AMBIO A.E /5/ :02:37 ΕΜ-τατ Α.Ε /5/ :03:56 SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΪΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΪΝ /5/ :03:59 ΑΧΑΛΣΙΚΗ ΑΒΣΕ /5/ :10:38 INNOVA ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΕΪΝ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΪΝ /5/ :14:09 ΕΛΕΚΣΡΟΜΕΚ ΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :22:14 ΑΙΚΟΝ ΕΠΕ /5/ :29:33 ΣΕΛΕΣΪ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΫΝ ΕΠΕ /5/ :33:33 ΠΕΡΚΟ - ΑΧΟΙ ΣΑΜΠΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :33:46 ΪΓΤΓΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΪΝ ΠΡΟΪΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ /5/ :46:42 ΒΙΟΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΕ /5/ :50:13 CPI Ανϊνυμοσ Εταιρεία Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν & Περιφερειακϊν /5/ :59:47 REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :01:54 ΝΗΡΗΙ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΜΗΨΑΝΙΚΪΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΨΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :04:25 COVAX Ε.Π.Ε /5/ :11:56 ΩΤΨΟΓΙΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :25:54 EILID ΜΟΝ. ΕΠΕ /5/ :03:20 CAN COMMUNICATIONS AE /5/ :11:17 ΒΕΡΜΑΝΣΙΑ ΓΚΡΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΔΙΚΑΙΪΜΑΣΪΝ ΔΕΔΟΜΕΝΪΝ ΕΙΔΗΕΪΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΪΝ /5/ :12:16 Χ. ΨΟΤΝΣΑΛΑ-Β. ΠΑΠΟΤΣΟΓΛΟΤ Ο.Ε /5/ :26:09 Δ.Π.ΚΕΨΑΓΙΑ /5/ :47:13 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕ /5/ :56:18 ΟΤΜΠΛΗ ΑΕ /5/ :17:16 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ /5/ :38:37 ΚΑΓΙΑΝΣΑ Β-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α & ΙΑ ΟΕ /5/ :50:48 REMACO AE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ /5/ :55:43 ΝΙΚΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ /5/ :33:43 ΝΕΧ-ΝΕΧ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΤΚΪΝ ΕΙΔΪΝ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :29:30 NIVACO ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΠΕ /5/2009 0:21:42 ACCOUNTING SOLUTIONS A.E /5/2009 0:25:37 MASTER - ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/2009 1:03:55 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΕ /5/2009 9:48:34 ΨΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Α. - ΗΛΙΑΔΗ Ι. Ο.Ε /5/ :05:25 ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ Α.Ε /5/ :17:00 ΔΕΛΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :21:43 ΚΙΝΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :31:46 CAR VALET AE /5/ :47:53 ΕΔΑΧΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΑΣΕ /5/ :53:10 DETTO TRAVEL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :54:58 ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΠΙΔΗ /5/ :56:17 ΒΑΙΛΗ ΖΑΜΠΟΤΝΗ /5/ :15:56 ΕΡΓΚΟΠΛΑΝ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΪΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ /5/ :17:39 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΜΚΕ /5/ :19:12 ΣΑΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΔΙΑΨΕΙΡΙΗ ΕΠΕ /5/ :25:48 ΧΪΣΟΝΙ ΑΕΕ /5/ :37:18 ΕΝΑΡΞΙ ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΕΑ ΕΠΕ /5/ :47:36 ΛΑΜΑΝS ΤΠΗΡΕΙΕ MANAGEMENT A.E /5/ :50:20 ORBIT POLYMERS Α.Ε /5/ :50:55 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε /5/ :52:03 REVIVAL SA /5/ :31:29 ΣΕΨΝΟΨΪΡΟ ΕΠΕ /5/ :31:34 ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΔΕΛΣΑ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΕΙΑΓΪΓΙΚΗ ΕΞΑΓΪΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :31:56 ΜΑΘΗΣΟΚΟΜΟ ΕΠΕ /5/ :34:09 Δ.ΞΤΛΙΝΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :36:28 INTERNET Q ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΪΝΤΝΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :51:26 Β. ΒΑΣΙΚΙΪΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε /5/ :10:40 ΛΑΛΙΖΑ Α.Ε /5/ :14:52 Ε ΠΑΓΪΝΗ ΑΕ /5/ :20:51 OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΗ ΑΕΒΕ /5/ :26:29 ΠΑΠΑΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Θ. ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :30:21 Π. ΣΑΝΣΙΛΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΗ-ΤΠΟΔΗΗ-ΔΪΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ /5/ :39:18 ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΪΝ ΓΛΪΪΝ /5/ :45:02 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ Α.Ε /5/ :49:51 EXPRESS Ε.Π.Ε. (Σ.Ε..Κ.Τ.Μ.Σ.) /5/ :04:03 ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΠΕ /5/ :06:58 ΓΑΛΕΧΕΡΙΕΧ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ

5 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 465 8/5/ :11:16 ΠΙΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΨΡΗ /5/ :17:40 ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΑΚΗ ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΟΕ /5/ :23:01 ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :26:53 AMADEUS ΕΛΛΑ Α.Ε /5/ :30:07 Γ.ΓΚΡΙΝΣΖΟ & ΙΑ ΑΕ /5/ :38:11 ΕΡΜΗ ΨΑΡΙΙΑΔΗ ΑΕ /5/ :49:41 ΕΓΝΑΣΙΑ ΕΞΑΓΪΓΕ ΑΝΣΙΠΡ/Ε ΔΙΑΝΟΜΕ ΕΠΕ /5/ :55:13 CLARUS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :01:24 SIEBEN ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :19:24 Μ.ΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε /5/ :31:10 ΛΔΚ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΪΝ ΕΡΓΪΝ ΕΠΕ /5/ :40:29 ΕΟ ΜΑΣΡΙΞ Α.Ε /5/ :06:16 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Β & ΙΑ ΟΕ /5/ :33:15 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α - ΚΑΓΙΑΝΣΑ ΑΝ & ΙΑ ΕΕ /5/ :38:10 ΑΝΣΪΝΗ Ι. ΜΟΤΖΑΚΗ /5/ :58:05 ΠΑΝ. ΨΑΙΡΣΖΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΕΕ /5/ :04:41 ΔΑΡΡΑ ΣΑΜΑΣΙΝΑ-ΔΑΡΡΑ ΛΕΪΝΙΔΑ Ο.Ε /5/ :08:17 ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΪΝ ΑΝΪΝΤΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗΨΑΝΟΓΡΑΧΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΙΑΚΪΝ ΜΟΝΑΔΪΝ ΟΣΑ /5/ :11:46 MASTER G.I.S. ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΪΓΡΑΧΙΚΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΪΝ ΤΣΗΜΑΣΪΝ ΔΙΚΣΤΪΝ - ΚΑΣΑΚΕΤΪΝ /5/ :18:42 Π. ΖΟΤΡΝΣΟ Ε.Ε /5/ :44:58 ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΕΣΕ /5/ :00:37 GLOBAL DIGITAL TECHNOLOGIES S.A /5/ :05:42 METROLAB Π. ΚΑΠΕΣΗ Α.Ε /5/ :43:39 ΝΑΒΙΓΚΕΙΣΟΡ Ε.Π.Ε /5/ :44:37 ΜΕΣΡΙΔΗ ΑΕ /5/ :55:12 ΧΙΛΙΠΠΑΙΟ ΙΪΑΝΝΗ ΑΕ /5/ :05:35 ΜΟΤΡΔΟΤΚΟΤΣΑ Η. - ΣΖΕΓΚΑ Κ. ΟΕ /5/ :05:49 INTELEARN INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΠΕ /5/ :22:03 PASAL DEVELOPMENT SA /5/ :23:19 ΜΕΣΑΙΨΜΙΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :28:31 ΝΣΕΚΟΝ ΑΣΕ /5/ :44:32 SPECIAL TOURS WHOLESALERS-Δ.Β.ΓΑΛΙΑΣΟ ΣΟΤΡ.ΕΠΙΨ.ΕΠΕ /5/ :51:45 Apollo Προηγμζνεσ Σεχνολογίεσ Τγείασ Εμπορική & Ηλεκτρονικϊν Εφαρμογϊν Ανϊνυμη Εταιρεία /5/ :53:55 ΚΑΙΑΡΗ ΚΟΜΗΜΑΣΑ- ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΑΕ /5/ :58:14 ΠΕΣΡΟ ΠΑΠΑΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟ /5/ :58:58 ΚΑΙΑΡΗ ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΜ/ΨΕ ΚΟΜΗΜΑΣΑ ΑΕ /5/ :59:02 ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΑΕ /5/ :01:22 ΪΡΑ-ΚΑΙΑΡΗ ΑΕΕ ΪΡΟΛΟΓΙΪΝ & ΚΟΜΗΜΑΣΪΝ /5/ :04:32 ΚΑΙΑΡΗ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΕ /5/ :34:38 ΕΚΔΟΕΙ ΚΑΤΚΑ ΕΠΕ /5/2009 0:59:43 ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε /5/ :39:58 ΕΛΕΣΡΟΝ Α.Ε /5/ :19:23 ΨΑΙΔΟ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :27:48 ΔΙΑΤ Α.Ε /5/ :41:13 MICRONET AE /5/ :38:31 CORAL FOOD - ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΑΕΒΕ /5/ :32:41 BRAINSTORMING Ε.Π.Ε. - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/2009 9:16:40 ΜΠΙΖΝΕ ΝΣΙΖΑΙΝ ΓΚΡΟΤΠ ΕΠΕ /5/ :59:09 POLITICS AE /5/ :31:10 ΣΑΞΙΔΙΪΣΙΚΕ ΙΔΕΕ ΓΡΑΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΕΠΕ /5/ :50:34 ARTEMIDE HELLAS A.E /5/ :37:11 LAMDA HELLIX A.E /5/ :58:49 ΧΡΑΓΚΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΪΝ /5/ :31:05 ΠΡΟΣΕΚ A.E /5/ :09:03 ΕΔΑΧΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΑΕ /5/ :14:44 ΕΛΧΟΝ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ /5/ :41:00 ΕPSILON (E) EUROMAT ΕΛΛΑ Α.Ε /5/ :32:51 ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΛΕΣΕ ΚΡΕΑΣΟ & ΑΛΙΕΤΜΑΣΪΝ ΕΠΕ /5/ :46:27 ΠΟΣΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :27:37 ΚΪΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :30:41 SPD HELLAS AEBE /5/ :14:52 ΚΕΡΔΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :51:00 Γ.ΤΚΙΝΙΪΣΗ & ΙΑ ΟΕ /5/2009 9:31:27 ARCHIPLUS /5/ :55:28 Α.ΚΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε /5/ :00:51 Ι. ΒΕΝΣΟΤΡΑΚΗ-Π.ΣΑΒΑΝΙΪΣΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΒΕΣΑΠΛΑΝ ΑΕΜ /5/ :18:47 ΜΑΡΙΝ ΣΤΛ. ΠΑΝΣΕΛΗ /5/ :05:55 ΝΙΚΟΛΑΡΟ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΣΟΤ ΑΝΔΡΕΑ /5/ :20:26 BEYOND ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :23:35 RADICAL COMMUNICATIONS AE /5/ :29:11 TELEMARKETING A.E /5/ :45:42 Compact Lain A.E /5/ :38:50 ΣΗΛΕΡΗΠΟΝ Α.Ε /5/ :41:06 ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΪΗ ΕΠΕ /5/ :23:01 ΕΜΑ ΑΕ /5/ :33:17 ΑΧΟΙ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΙ Ο.Ε /5/ :33:26 Ε ΧΡΑΓΚΟΤΛΑΚΗ Κ ΙΑ ΕΕ /5/ :49:52 ΠΑΣΗ ΓΕΪΡΓΙΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε /5/ :00:57 ΜΑΡΣ Α.Ε /5/ :19:56 Α.ΜΑΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΡΒΙ-ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ Α.Ε /5/ :27:12 Δ. ΨΡΤΑΧΕΛΗ - ΠΕΡΗΧΑΝΟΤ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :16:15 ITMC ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΪΝ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :23:30 ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΨΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ /5/ :48:19 DILETON MARITIME S.A /5/ :52:05 Α ANTAΛΛAKTIKA Α.Ε /5/ :34:53 INSTA ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ /5/ :50:24 EWORX ΤΠΗΡΕΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΠΙΨΕΙΡΕΙΝ Α.Ε /5/ :23:25 ΚΟΤΡΣΕΗ ΘΕΟΔΟΣΗ

6 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ /5/ :34:18 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΜΙΨΑΗΛ & ΑΝΔΡΕΑ Ο.Ε /5/ :22:10 DIRECTION ΕΚΔΟΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΕ /5/ :00:46 ΕΤΘΤΜΙΑΔΟΤ ΔΟΜΝ.-ΜΑΝ.ΔΙΑΚΑΚΗ Ο.Ε /5/ :38:48 ΣΡΑΚ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΪΝ, ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΕΡΓΪΝ /5/ :52:15 ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP Ε.Π.Ε /5/ :41:28 EUROPEAN PROFILES ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΪΝ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :52:20 ΠΑΝΣΕΛΗ Ι. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ /5/ :06:58 ΕΜΠΟΡΙΑ &ΣΕΨΝΟΓΝΪΙΑ ΧΑΡΜ/ΚΪΝ &ΠΑΡΑΧ/ΚΪΝ ΕΙΔΪΝ ΕΠΕ /5/ :58:00 ΓΕΡΜΑΝΟ Β. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΣΙΔΑ Α.Ε /5/ :15:49 ATS HOLDINGS Α.Ε /5/ :59:06 ΕΘΝΟDATA Α.Ε. ΜΗΨΑΝΟΓΡΑΧΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΪΗ /5/ :34:38 ΚΣΜ ΕΛΛΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΕ ΕΞΑΓΪΓΕ ΟΨΗΜΑΣΪΝ ΚΑΙ ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΪΝ /5/ :48:56 SQLEARN E.Π.Ε /5/2009 9:36:44 ΣΟΓΚΑ ΑΕ /5/ :55:27 ΙΝΣΕΡΠΡΑΞΙ ΑΣΕΕ /5/ :46:56 ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ /5/ :16:23 ACTIVE CONTROL GROUP A.E /5/ :18:37 ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΪΝ-ΣΕΨΝΙΚΪΝ ΕΡΓΪΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΪΝ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΪΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ ΚΟΝΚΑΣ /5/ :57:31 ΙΝΣΕΡΒΙΝΟ ΕΠΕ /5/2009 9:44:54 CSS ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :09:30 ΕΚΔΟΕΙ ΕΚΣΤΠΪΕΙ BLUEPRINT ΕΠΕ /5/2009 9:47:27 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΕ ΠΑΡΑΓΪΓΕ ΑΚΣΙΝΑ ΑΕ /5/ :23:05 ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΔΕΠΟΙΝΑ /5/ :38:46 ΚΟΤΔΟΤΝΑ ΑΒΕΕ /5/ :13:41 Η.ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ-Ν.ΠΑΓΚΑ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε /5/ :27:22 ΑΝΣΒΑΝ ΠΡΟΝΣΑΚΣ A.E.B.E.T.E /5/ :30:34 COMPUPRESS AE /5/ :31:27 ΨΑΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ Α.Ε /5/ :46:11 ΚΟΡΤΜΒΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :48:02 ΔΡΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΕΛΕΣΗΣΕ ΕΠΕ /5/ :03:45 ΔΕΛΑΣΟΛΑ ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΪΝ 3PL ΤΠΗΡ. Α.Ε /5/ :36:53 ALFAWARE ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :46:58 ΣΕΧΑΝΟ ΚΟΛΟΚΤΘΑ Κ ΙΑ ΟΕ /5/ :57:56 ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΡΑΝ Ε.Π.Ε /5/ :04:01 ΤΓΡΑΕΡΙΑ ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΒΕΑΕ /6/ :22:11 ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΒΑΪ /6/ :07:30 ANGEL AE /6/ :52:10 ΡΟΙΚΟ Α.Ε /6/ :57:24 ΑΧΟΙ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ο.Ε /6/ :07:02 CYBERTECHNICS ΕΠΕ /6/ :12:56 ΑΜΑΡΑ ΑΕ /6/ :18:55 ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔ. ΠΟΛ. ΙΑΕ /6/ :19:56 ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΙΔ.ΠΟΛ.ΙΑΣΡ.ΑΕ /6/ :56:28 POLYMEDICA ΙΔΙΪΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε /6/ :01:50 ΔΗΜΟΤ ΜΗΨΑΝΟΣΕΨΝΙΚΗ ΑΒΕΕ /6/ :43:48 DNP ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ ΕΠΕ /6/ :40:00 Μ.ΣΑΚΑΣΟΤΡΑ Δ.ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Π.Ε /6/2009 0:44:51 ΧΪΣΕΙΝΗ ΜΠΟΤΓΙΟΤΡΗ /6/ :37:43 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΟΤΡΟΣΡΕΙΝΙΝΓΚ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /6/ :21:11 Ψ.ΙΩΗ & ΙΑ Ο.Ε /6/ :33:01 PRIME AUDIT ΕΠΕ ΟΡΚΪΣΟΙ ΕΛΕΓΚΣΕ & ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /6/ :43:56 ΑΧΟΙ ΡΟΔΟΤΑΚΗ ΟΕ /7/2009 0:08:36 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

7 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 75 7/5/ :05:56 ΜΑΡΜΟΤΡΗ Α.Ε /5/ :06:09 ΜΑΚΗ ΙΪΑΝΝΙΔΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :06:12 ΑΚΣΙ Α.Σ.Ε ΑΝΪΝΤΜΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :06:24 Α.ΨΟΤΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ /5/ :06:25 ΜΕΪΜΑΡΗ Α.Ε /5/ :06:26 ΜΑΣΖΑΡΙΔΗ ΑΧΟΙ Α.Β.Ε.Σ.Ε /5/ :06:27 ΑΒΒΑΚΗ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :06:34 ΕΡΑΧΕΙΜ - ΟΛΓΑ ΔΕΔΕΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:34 GRAFO A.E /5/ :06:34 ΣΡΑΝΣΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΪΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ /5/ :06:35 Μ.ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ - Ψ.ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:40 Α. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:41 ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :06:48 ΓΕΪΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ /5/ :06:48 ΝΕΔΕΛΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ Α.Ε /5/ :07:03 ΚΡΤΣΑΛ ΩΤΓΕΙΑ-ΚΑΣΑΩΤΚΣΕ ΑΕ /5/ :07:19 UNI ΕΛΑΣΙΚΑ ΕΠΕ /5/ :07:20 ΔΡΟΟ ΔΡΟΟ /5/ :07:22 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ ΑΒΒΑ /5/ :07:23 ΚΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΕ /5/ :07:28 ΙΑΣΡΟΤ ΣΕΛΙΟ /5/ :07:30 ΜΑΡΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ Ε.Π.Ε /5/ :07:31 SIVVAS ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΪΝ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΪΝ ΚΡΕΑΣΟ ΚΑΙ ΣΡΟΧΙΜΪΝ /5/ :07:32 ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :07:53 ΘΕΟΧΑΝΗ ΜΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :07:54 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΓΙΪΡΓΟ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Ε.Π.Ε /5/ :07:55 ΠΟΛΙΣΗ ΑΕ /5/ :08:02 ΣΤΛΙΔΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ - ΧΛΑΝΣΖΕ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ /5/ :08:02 CMS A.E /5/ :08:10 ΛΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ /5/ :08:17 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΪΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΪΝ Α.Π.Θ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» /5/ :08:18 ΜΑΚΙΟ Α.Ε /5/ :08:19 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΪΣΗ Γ & ΙΑ ΟΕ /5/ :08:20 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ΑΕ /5/ :08:21 ΑΓΡΟΣΕΨΝΙΚΗ A.E /5/ :08:23 ΚΟΤΣΙΒΟ ΘΪΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :08:35 ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΝΑ /5/ :08:39 ΚΕΡΑΜΙΣΖΗ ΑΓΓΕΛΟ Κ ΙΑ Ο.Ε /5/ :08:40 ΠΡΟ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΧΑΡΜ/ΠΟΙΪΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑ /5/ :08:42 ΑΚΣΗ ΗΛΙΟΤ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ /5/ :08:48 ΕΧΑΡΜΟΓΕ ΕΞΤΠΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΧΟΡΙΑ & ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :08:49 ΖΑΧΕΙΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :08:52 ΨΑΡΣΙΚΑ SALKO AE /5/ :08:54 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΣΕ - ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΙΪΝ ΚΑΙ ΙΔΙΪΣΙΚΪΝ ΕΡΓΪΝ /5/ :08:54 GPS ΚΣΕΟ ΑΕ /5/ :08:57 ΚΕΣΕ Α.Ε /5/ :08:58 ΜΗΝΟ Α.Β.Ε.Σ.Ε /5/ :08:59 ΑΔΕΛΧΟΙ ΘΕΟΔΪΡΙΔΗ ΑΕ /5/ :08:59 ΧΙΛΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ /5/ :09:11 ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ Α.Ε /5/ :09:19 ΒΑΓΚΟΠΟΤΛΟ-ΔΕΔΟΤΗ-ΚΙΟΤΛΣΙΣΕΚΟΓΛΟΤ-ΚΛΕΟΒΟΤΛΟ ΕΠΕ /5/ :09:21 Γ.ΣΟΚΑ&ΙΑ Ο.Ε /5/ :09:28 ΣΑΟ ΣΑΪΚΟΠΟΤΛΟ "ΣΑΣΑ" ΑΕΒΕ /5/ :09:28 ΕΙΚΟΝΑ ΗΨΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :09:39 CONNET ΜΟΝΟΠΡΪΟΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :09:50 ΚΪΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :09:51 ΚΑΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΕΣΙΔΟΤ-ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΟΕ /5/ :09:56 ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :09:57 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΨΝΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :09:58 ΓΡΑΧΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :10:01 ΜΑΝΣΖΑΡΗ Γ. ΑΕ /5/ :10:15 ΚΕΚ ΠΛΑΣΪΝ ΑΕ /5/ :10:36 ΣΙΧΣΗ ΔΑΧΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :10:55 Μ. ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΑ ΓΡΑΧΙΚΪΝ ΣΕΨΝΪΝ ΑΕ /5/ :10:58 ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕ /5/ :11:23 ΨΡΗΣΟ ΜΕΓΚΛΑ Α.Β.Ε.Ε /5/ :11:48 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Σ ΠΤΡΙΝΗ ΟΕ /5/ :11:55 ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ-ΔΙΑΧΗΜΙΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΪΗ ΕΚΔΗΛΪΕΪΝ ΕΠΕ /5/ :11:56 QPLAN ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ /5/ :12:00 ΠΟΛΤΨΗΜΙΚΗ Γ.ΜΑΣΖΙΑΡΗ ΑΕ /5/ :12:16 THERMOGROUP ABEE /5/ :12:17 MOTO MARKET ΑΕ ΕΜΠ & ΚΑΣΑΚ ΕΙΔΪΝ ΕΞ ΜΟΣΟ/ΣΗ & ΜΟΣΟ/ΣΑ /5/ :12:17 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :12:20 ΣΙΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΡΑΔΙΟ RSO ΕΕ /5/ :12:25 ΓΕΪΑΝΑΛΤΗ Α.Ε /5/ :12:26 ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΣΑΛΙΚΙΔΗ ΑΕ

8 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 151 7/5/ :12:32 ΑΡΙΪΝ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /5/ :12:34 ΠΑΨΑΛΗ Δ. ΠΕΣΡΙΔΗ /5/ :12:39 ΑΔΑΜΙΔΗ Γ. ΑΛΕΞ. & ΑΝΑΣ.ΤΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ ΑΕ /5/ :12:40 ΜΠΕΛΙΟΤ ΣΕΡΓΙΑΝΗ /5/ :12:46 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΙΪΑΝΝΗ Α.Ε /5/ :12:48 ΑΧΟΙ ΓΑΙΣΑΝΙΔΗ ΟΕ /5/ :12:52 ΜΟΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕ /5/ :13:00 VPRODUCTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΗΧΙΑΚΪΝ ΔΙΚΪΝ ΕΠΕ /5/ :13:02 ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΟΤΣΙΟΤΛΗ ΑΕΒΕ /5/ :13:03 Δ ΪΙΔΗ ΑΕ /5/ :13:03 ΕΛΕΚΝΕΣ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :13:03 AUTO GS A.E /5/ :13:06 ΙΚΑΡΙΔΗ Δ. & ΙΑ ΟΕ /5/ :13:16 ΗΜΙΟΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ /5/ :13:22 ΑΣΕΡΙΟ ΜΕΣΑΞΙΪΣΗ Α.Ε /5/ :13:22 ΜΟΝΑΨΟ ΑΕ /5/ :13:22 ΝΕΔΑ ΑΕ /5/ :13:26 VELLUM ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Ε /5/ :13:26 ΨΟΤΛΙΑΡΑ ΘΕΟ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΔΪΝ ΨΑΛΤΒΑ ΑΕ /5/ :13:32 ΠΑΓΪΝΗ-ΠΑΖΙΑΝΑ-ΙΪΚΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :13:36 ΑΡΨΙΣΕΚΣΟΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ /5/ :13:38 ΑΡΑΠΗ ΘΕΑΝΪ /5/ :13:51 ΓΕΪΡΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :13:58 ΚΑΡΑΣΖΑ ΡΪΜΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :14:02 ΑΝΤΩΪΣΙΚΗ ΑΒΕΕ /5/ :14:05 ΑΓΓΕΛΑ ΔΕΡΕΣΖΗ /5/ :14:08 ΨΑΛΚΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :14:09 ΠΡΪΣΕΑ /5/ :14:11 CITY ΕΠΕ /5/ :14:35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΪΚΡΑΣΗ /5/ :14:46 Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ ΕΠΕ /5/ :14:51 ΒΑΙΛΑΓΑ Α.Ε /5/ :15:10 ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΔΗΜΟ /5/ :15:17 NOCCHI PUMPS HELLAS Ε.Π.Ε /5/ :15:23 ΞΕΝΟΔΟΨΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ /5/ :15:29 MAGIC CHRISTMAS AE /5/ :15:32 ΡΟΖΟ Π & ΙΑ ΕΕ /5/ :15:47 ΓΙΟΤΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :15:54 ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :16:02 Δ.ΑΜΑΡΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Σ.Ε /5/ :16:18.ΜΑΔΑΡΙΪΣΑΚΗ - Μ.ΨΡΤΟΜΑΛΛΟ ΟΕ /5/ :16:40 ΚΤΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΑ ΕΕ /5/ :16:50 ΑΝΑΣΟΜΙΚ ΨΕΛΠ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΪΝ ΕΙΔΪΝ /5/ :16:52 Α. ΣΑΓΚΑΛΙΔΗ & ΙΑ ΕΕ /5/ :16:54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΧΑΡΜΟΓΕ Α.Ε /5/ :18:09 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΨ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Ε /5/ :18:35 ΑΡΓΤΡΙΑΔΗ Θ. - ΑΝΑΣΑΙΛΑΚΗ Θ. Ο.Ε /5/ :19:25 Ψ.ΣΖΟΒΑΝΗ, Θ.ΚΑΠΕΡΔΑ & ΙΑ ΕΕ /5/ :19:34 ΣΕΨΝΟΜΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε /5/ :19:39 CONCEPT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΨΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ /5/ :19:41 ΣΕΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ /5/ :19:44 BENDORA AE /5/ :22:14 IDP EXPRESS A.E /5/ :22:39 SENSO PER LEI ΕΠΕ /5/ :22:50 ΝΙΚΟΛΑΚΟΤΔΗ ΘΕΟΔΪΡΟ /5/ :22:51 ΜΙΨΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ /5/ :23:02 ΙΓΝΑΣΙΟ ΑΒΕΕ /5/ :23:02 PHARMACHEMIE AE /5/ :23:30 ΧΡΕΚΟΣ ΑΕ /5/ :23:33 ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :23:36 Ε.ΑΡΗΔΕΜΕΡΣΖΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε /5/ :23:49 Αλφα Μζντωρ - Μελζτεσ και διαχείριςη ζργου /5/ :23:54 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ Η. ΙΪΑΝΝΙΔΗ ΑΒΕΕ /5/ :23:59 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΠΑΨΑΛΗ Ε.Π.Ε /5/ :23:59 RALCO ΚΟΤΧΪΜΑΣΑ ΑΕΒΕ /5/ :24:08 ΝΕΨΣ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :24:10 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΟΒΑΕΡΣ ΕΠΕ /5/ :24:15 ΙΝΗ Α.Ε /5/ :24:15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :24:19 ΓΚΙΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΕΒΕ /5/ :24:27 ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΨΕΙΡΙΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ /5/ :24:38 ΔΙΟΝ ΜΟΣΟΡ ΑΕΒΕ /5/ :24:46 ΣΑΣΟΤ Α.Ε /5/ :24:49 ΔΪΜΑΣΙΟ 22 Ε.Π.Ε /5/ :24:52 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ /5/ :25:05 ΑΧΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΙΑ ΟΕ

9 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 227 7/5/ :25:11 Κ. ΔΟΚΣΪΡΗ Α. ΔΟΨΣΪΡΗ ΟΕ /5/ :25:14 TECHSOFT A.E /5/ :25:16 ΠΑΓΙΔΑ Β. ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ /5/ :25:22 NORMATELECOM AE /5/ :25:25 ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΠΑΨΑΛΗ /5/ :25:31 ΣΕΧΑΝΟΤ Σ. - Ε. ΚΑΡΑΝΑΝΟΤ Ε.Π.Ε /5/ :25:37 ΧΑΟΤΛΑ Χ.-ΜΑΝΣΖΙΟ Ν. Ε.Ε /5/ :25:41 ΜΗΣΑΡΗ ΕΤΔΟΞΙΑ ΤΖ. ΨΡΙΣΟΤ /5/ :25:58 ΜΗΣΡΑΚΟΤΔΗ Σ. & ΙΑ Ε.Ε /5/ :26:06.ΨΑΝΙΪΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :27:04 MLS ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :27:28 ΤΔΡΟΧΙΛΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΨΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΪΝ ΔΙΚΣΤΪΝ /5/ :27:37 ΑΡΚΕΣΙΠΟ ΕΠΕ /5/ :27:43 ARROW AE /5/ :27:49 HELECTRON /5/ :27:59 ΚΕΨΑΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :28:59 INTERTRAK ΕΠΕ /5/ :29:19 ΕΤΡΪΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΕ /5/ :29:25 ΜΪΤΙΔΗ Θ. - ΣΟΚΜΑΚΙΔΟΤ Ε. ΕΕ /5/ :29:29 ΜΙΨΑΛΟΠΟΤΛΟ Ι.ΚΑΙ ΤΙΟ Α.Ε /5/ :30:23 ΕΝΙΜΕΞ Α.Ε /5/ :30:45 ΙΟΤΚΑ ΜΙΨΑΛΗ /5/ :33:59 MEGA SPRINT GUARD AE /5/ :37:47 Ζ. ΒΑΔΡΑΣΙΚΑ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :38:34 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ Ψ. - ΜΪΤΙΔΗ. Ο.Ε /5/ :38:46 ΔΡΑΞΙ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :43:01 COPYGRAFF A.E /5/ :43:59 Ε. ΒΟΤΡΑΚΗ - Α. ΠΕΡΠΑΣΙΔΗ - Α. ΨΡΤΟΜΑΛΛΗ Ο.Ε /5/ :48:20 ΓΕΝΙΚΪΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΪΝ ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΑΕ /5/ :48:39 ΓΑΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :54:39 ΕΤΡΪΜΑΡΕ ΔΙΑΜΕΣΑΧΟΡΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :54:48 ΚΪΝ/ΝΟ ΚΑΪΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :55:09 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΨΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΨΕΣΕΤΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ /5/ :58:16 Θ.ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ Α.Ε /5/ :58:17 ΠΤΡΙΔΗ Α. - ΚΟΤΣΑΛΟΤ Β. Ο.Ε /5/ :58:40 EPSILON NET- Ανϊνυμη Εταιρεία Πληροφορικήσ, Εκπαίδευςησ και Προιόντων Τψηλήσ Σεχνολογίασ /5/ :59:11 ΑΜΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :59:27 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΛΣΟ Α.Ε /5/ :59:41 Ν ΖΑΡΚΑΝΣΖΑ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :02:21 ΧΑΡΜΠΕΣΕΞ Α.Ε /5/ :03:43 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Ε /5/ :03:46 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΧΑΡΜΑΚΟΠΟΙΪΝ Ν. ΕΡΡΪΝ Π.Ε /5/ :05:08 ΣΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε /5/ :06:19 ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΪΡΓΙΣΕΛΗ ΑΕ /5/ :10:34 EXOTHERMIA ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΧΑΡΜΟΓΪΝ ΜΗΨΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ /5/ :10:59 ΠΡΙΝΣΖΙΟ ΑΕ /5/ :11:57 ΖΕΤΞΙ Ο.Ε. - Α. κ Δ. ΜΠΕΝΣΙΛΑ /5/ :12:55 ΣΕΕΡΑ υςτήματα Πληροφορικήσ Α.Ε /5/ :21:23 ΒΑΑΡΑ ΨΑΡΗ & ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΕ /5/ :22:13 ΠΙΛΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΙΪΝ ΑΕΒΕ /5/ :22:44 CHIMAR HELLAS Α.Ε Α.Β.Ε.Ε /5/ :22:51 Α. ΧΟΙΡΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΪΝ /5/ :24:35 ΧΡΟΤΣΑ ΠΡΪΣΟΧΑΝΟΤΗ Α.Ε /5/ :27:17 ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΝΟΤΛΗ /5/ :30:33 ΚΟΜΙΔΗ Ε. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε /5/ :33:58 ΒΕΝΣΖΙΟ ΨΡΗΣΟ /5/ :34:38 ASWO HELLAS A.E /5/ :36:31 ΑΧΟΙ Α ΣΑΤΡΙΑΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ /5/ :38:09 ΒΟΤΡΔΟΤΝΑ ΑΕ - ΑΝΤΩΪΣΙΚΑ ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΑ /5/ :38:14 RED ZEPPELIN ΕΠΕ /5/ :38:15 ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΧΙΑΛΪΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΤΙΚΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΟΤΡΪΣΗ /5/ :42:39 ΜΑΡΝΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :44:27 ΚΕΚ ΕΤΒΟΤΛΟ - Ζ. ΠΕΣΚΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :46:45 Π.ΠΑΛΑΣΟΓΛΟΤ & Α.ΟΤΔΗ Ο.Ε /5/ :47:56 ΜΕΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ Α.Ε /5/ :52:13 ΣΕΨΝΟΧΟΡΜ Α.Ε /5/ :53:31 ΑΧΟΙ Π ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΟΕ /5/ :54:58 ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :59:39 ALU-PORT /5/ :02:33 ΕΤΡΪΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ /5/ :02:54 ΨΡΙΣΟΧΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΟ /5/ :05:33 ΖΕΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΣΟΠΪΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΓΟΡΕ ΣΡΟΧΙΜΪΝ, ΑΝΪΝΤΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :06:48 ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕ /5/ :09:49 ΑΜΟΙΡΙΔΗ - ΑΒΒΙΔΗ Α.Ε /5/ :11:07 NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε /5/ :11:30 ΒΕΡΝΣΕ ΕΠΕ

10 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 303 7/5/ :13:07 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΪΣΟΤ ΜΙΨΑΗΛ Α.Ε /5/ :14:58 ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΕΛ. Α.Ε /5/ :15:25 Ν. ΒΙΔΑΛΗ ΑΕ /5/ :15:40 ΑΝΑΣΑΙΟ ΨΡΙΣΟΧΟΡΙΔΗ Α.Ε /5/ :18:28 ΓΕΣΕΜ Α.Ε /5/ :19:00 ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΑΕ-ΑΒΕΕ /5/ :21:06 ΨΑΣΖΗΑΒΒΑ ΓΙΪΡΓΟ /5/ :21:12 ΝΑΖΟ.ΑΕ /5/ :22:14 BNeF BENEFIT HELLAS A.E /5/ :22:17 ΣΙΠΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :26:13 ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε /5/ :28:57 ΚΟΜΙΣΟΤΔΗ Β. ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :30:51 GREEFOS AE /5/ :32:07 Σ ΙΪΑΝΝΙΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ /5/ :33:50 ΜΑΚ ΑΝΪΝΤΜΟ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΑ ΣΕΨΝΙΚΑ ΕΡΓΑ /5/ :37:26 Ι. ΕΛΜΑΛΙΪΣΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :37:29 BATHHOUSE A.E /5/ :40:03 ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΣ ΑΕ /5/ :43:38 EUROGAT AΝΪΝΤΜΗ EΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΗ ΕΞΑΓΪΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΨΑΝΗΜΑΣΪΝ /5/ :43:53 ΑΧΑΛΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :43:57 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ /5/ :49:40 ΟΡΓΑΝΪΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ Ε.Π.Ε /5/ :50:38 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :53:48 ΜΠΕΝΣΙΚΗ. ΣΟΤΚΑΛΗ Γ. Ο.Ε /5/ :02:43 XOMNET ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ /5/ :03:15 ΚΟΤΡΙΚΟ ΙΪΑΝΝΗ ΑΒΕΕ /5/ :08:12 Δ.ΛΑΓΟ-Α.ΜΑΝΔΑΛΣΗ Α.Ε.Β.Ε /5/ :15:01 ΝΕΣΪΡ ΣΖΟΤΡΔΑ ΑΕ /5/ :19:32 ΠΛΑΣΪΝ ΜΕΠΕ /5/ :26:50 PANSYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η/Τ /5/ :27:46 ΨΑΣΖΗΙΪΑΝΝΙΔΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΪΝ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :32:20 ΝΙΚΗΧΟΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :43:58 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :47:22 ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ /5/ :11:20 Α. ΓΕΪΡΓΟΤΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :13:25 ΓΕΣΗΛ Α.Ε /5/ :17:24 ΣΑΜΙΪΝ ΑΕ /5/ :17:44 TRIAS ECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΨΕΙΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΪΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΪΝ-ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 341 7/5/ :18:48 ΕΚΣΕ Α.Σ.Ε.Β.Ε /5/ :28:13 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :35:25 ΕΚΔΟΕΙ ΝΑΣΑ ΕΠΕ /5/ :41:53 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΑΓΪΓΑΙ ΣΡΟΧΙΜΪΝ ΠΟΣΪΝ & ΕΙΔΪΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΨΡΗΕΪ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :46:47 Ν.ΛΑΚΑΑ - Π.ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ Α.Ε /5/ :48:40 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ -. ΣΑΣΣΗ Ο.Ε /5/ :50:39 INTERBROKERS A.E /5/ :06:07 ΔΙΕΤΡΪΠΑΪΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΪΝ ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :07:21 ΖΗΗ & ΝΙΚΟ ΜΑΝΔΗΛΙΪΣΗ Ο.Ε /5/ :08:15 ΑΧΟΙ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ-ΝΕ /5/ :20:31 ALL DRINKS DISTRIBUTORS AEE /5/ :24:59 ΑΠΙ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ /5/ :37:44 Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΕ /5/ :40:50 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε /5/ :42:49 ADVICE AE /5/ :47:58 Δ.ΓΙΑΛΑΜΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :49:39 ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΠΕ /5/ :50:09 ΑΕΙΧΟΡΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΨΪΡΟΤ /5/ :01:40 ΟΙΚΟΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ /5/ :01:42 ΑΧΟΙ Α. ΕΛΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ /5/ :12:06 ΠΕΣΑΛΑ ΝΙΚ. ΒΑΙΛΕΙΟ /5/ :26:48 4Γ ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ Α.Ε /5/ :34:02 ΚΑΛΕΣΕΙΑ ΑΒΕΕ /5/ :42:53 ΤΔΕΑ ΑΕ /5/ :45:24 Π. ΚΑΡΑΜΟΨΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε /5/ :47:39 Π.ΚΑΡΑΜΟΨΟ - Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε /5/ :53:15 ΙΡΕΣΗ ΑΘ. ΙΪΑΝΝΗ /5/ :57:30 Ε. ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ & ΤΙΟ ΑΕΒΕ /5/ :03:55 ΑΝΣΪΝΙΑΔΗ ΠΟΛΤΔΪΡΟ & ΙΑ ΕΕ /5/ :09:51 ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΚΑΡΑΝΑΙΟ /5/ :31:03 ΓΕΡΟΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :46:08 Σ. ΠΑΠΑΛΣΖΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :11:33 Ι.Ν.ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ Α.Ε /5/ :14:33 ΞΗΡΟΤΨΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ /5/ :40:10 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΨΡΙΣΟΔΟΤΛΙΔΗ-ΩΑΛΣΙΔΗ Α.Ε /5/ :55:15 ΠΑΙΨΝΙΔΟΤΠΟΛΗ ΕΠΕ /5/ :15:14 ΠΑΠΟΤΣΙΔΗ Γ. ΘΕΟΔΪΡΟ /5/ :24:44 ΔΙΟΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Α.Ε

11 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΕΟΝΙΑ 379 7/5/ :31:20 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟ /5/ :50:02 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ /5/ :43:50 SCANIDEAL ΕΛΛΗΝΟΟΤΗΔΙΚΗ Α.Ε /5/ :44:32 ΨΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΨΗΜΙΚΑ ΑΕ /5/ :04:39 ΚΟΤΡΟΤΖΙΔΗ ΣΕΧ. & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:18 AUTO LINE ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΪΠΕΙΕ - ΕΙΑΓΪΓΕ ΕΙΔΪΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΪΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ /5/ :16:17 ΒΙΟΖΪΚΑΣ - ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΑ ΖΪΟΣΡΟΧΪΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΕ /5/ :27:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :34:36 ΠΑΝΙΔΗ Ι. ΑΒΡΑΑΜ /5/ :35:30 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΪΓΙΚΟ ΤΝΕΣ/ΜΟ ΘΕΡΜΟΦΔΡΑΤΛΙΚΪΝ /5/ :38:58 ΝΑΣΙΚΑ Κ. - ΣΙΜΠΙΡΗ Α. Ο.Ε /5/ :09:32 TΕΛΕΣΑΡ ΝΣΑΪΡΕΚΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΘΗΗ ΠΪΛΗΕΪΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΪΝ /5/ :13:08 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α /5/ :54:04 ΜΗΨΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε /5/ :04:27 INTERTRUCK Μ.Ε.Π.Ε /5/ :26:09 ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΪΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΨΕΙΡΙΗ /5/ :10:14 ΠΑΣΙΑ ΨΡΗΣΟ /5/ :27:53 GEKO ΕΛΛΑ ΑΕ /5/ :45:09 ΑΜΜΑΝΑΣΙΔΗ ΗΛΙΑ /5/ :01:56 PROMOTION COMPUTERS ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :16:39 Η.ΜΠΑΪΡΑΚΣΑΡΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :33:03 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΑΕ /5/ :12:43 ANALYSIS COMPUTERS & SOFTWARE A.E /5/ :31:58 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ & ΙΑ ΟΕ /5/ :47:42 ΝΕΣΙΔΗ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :30:23 ΚΟΝΝΕΣ ΕΠΕ /5/ :21:08 ΩΑΡΡΑ ΑΣΕ /5/ :32:20 ΕΝΪΜΕΝΑ ΗΜΑΣΑ ΜΟΔΑ AE /5/ :05:52 Α.Β. ΒΑΜΙΣΕΨ Α.Ε.Β.Ε /5/ :19:08 ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟ ΠΟΛΤΨΡΟΝΗ Κ ΙΑ ΕΣΕ /5/ :07:08 ΑΔΕΛΧΟΙ ΣΡΙΑΝΣΑΧΤΛΛΙΔΗ Ο.Ε /5/ :16:35.ΚΑΡΓΑΚΗ-Α.ΖΑΡΚΑΔΗ ΟΕ /5/ :40:17 EDIL ΣΕΨΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΑΣΕΒΕ /5/ :18:39 INTERWORKS ΕΠΕ /5/2009 7:03:18 ΣΕΨΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΪΗ ΑΔΡΑΝΪΝ Α.Ε /5/ :27:49 ΜΕΝΕΞΟΠΟΤΛΟΙ Δ. ΑΧΟΙ Ο.Ε /5/ :12:35 ΤΙΟΙ Ν.ΝΟΤΛΙΚΑ Ο.Ε /5/ :16:12 ΓΕΪΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ /5/ :17:22 ΑΧΟΙ Γ. ΠΑΤΛΙΔΗ ΟΕ /5/ :43:35 ΜΑΣΑ-ΚΟΚΚΑΛΑ-ΔΑΝΙΗΛ. &ΙΑ ΟΕ /5/ :40:51 ΣΑΚΑΛΙΔΗ Ι ΑΒΕΕ /5/ :18:20 ΕΡΓΟΝ ΙΡΙ Α.Ε /5/ :37:09 ΚΑΡΓΑΚΗ ΣΕΧΑΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :48:01 ΒΕΑΝΟΤΔΗ ΙΔ.ΕΠΙΨ.ΠΑΡ.ΤΠ.ΑΧΑΛΕΙΑ Ε.Π.Ε /5/ :16:09 Ψ.ΜΟΤΧΣΟΓΛΟΤ Α.Ε /5/ :26:57 ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΣΕΨΝΟΛΟΓΙΑ /5/ :29:16 ΜΑΓΝΗΑΛΗ ΕΤΛΑΜΠΙΑ ΤΖ ΠΕΣΡΟΤ ΙΑ ΕΕ /5/ :49:54 ΣΟΤΡΑΛΗ ΧΪΣ. ΨΡΗΣΟ /5/ :32:06 ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ ΪΣΗΡΗ /5/ :42:23 AKΣΗ ΞΕΝΟΔΟΨΕΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΑΕ /5/ :21:48 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΕΡΡΪΝ Α.Ε /5/ :11:35 ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΪΝ Κ.ΨΑΣΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΑΘ.ΓΕΪΡΓΙΑΔΗ - ΙΓΝ.ΚΑΪΣΕΖΙΔΗ - Γ.ΚΕΡΜΑΝΙΔΗ - Γ.ΨΑΣΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ - Μ.ΒΑΣΑΡΟΤΨΑ /5/ :24:29 ΨΑΣΖΗΑΝΣΪΝΙΟΤ ΨΡΙΣΟΧΙΛΗ /5/ :30:31 ΣΙΑΟΤΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ /5/ :39:31 Πελαγία Ζήτη & ία Ο.Ε /5/ :49:27 ΑΝΕΙΑΔΗ ΨΑΡΙΛΑΟ /5/ :03:25 ΣΖΙΑΜΠΑΖΗ ΚΤΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/2009 2:38:13 ΑΣΛΑΝΣΙ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΧΑΛΣΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ /5/ :12:06 ΑΧΕ ΓΑΡΤΧΑΛΛΟΤ Ο.Ε /5/ :46:35 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ Α.Ε /5/2009 9:07:20 ΪΣΗΡΙΑ ΜΑΒΙΔΟΤ & ΤΙΟΙ Ο.Ε /5/ :13:08 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε /5/ :57:51 Ι.ΣΙΟΣΙΚΑ Ε.Π.Ε /5/ :50:07 ΑΝΕΓΕΡΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :31:28 ΠΟΡΛΙΪΣΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :08:45 ΝΚΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ /5/2009 0:32:25 cad ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΕ /5/ :51:22 NRGAZ Σεχνικη /6/ :05:04 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑΚΑ Η/Τ Α.Ε /6/ :05:13 COMPUTER TEAM ΑΝΪΝ.ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΣΕΨ.ΕΣΑΙΡΙΑ /6/ :53:55 ΚΪΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Α.Ε

12 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28 7/5/ :36:55 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΡΤΧΪΝ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε /5/ :10:03 ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ /5/ :32:41 ΣΖΙΪΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :43:19 ΚΟΤΡΕΛΛΑ ΑΕ /5/ :48:01 ΠΑΠΑΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Β - ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Κ ΟΒΕΕ /5/2009 9:55:37 Δ.Ε.Τ.Π.Γ /5/ :53:17 ΕΚΟΚΛΗΝ ΕΛΛΑ ΕΠΕ /5/ :07:34 ΠΟΤΣΟΓΛΙΔΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :32:49 ΓΕΪΡΓΑΝΑΚΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :26:31 ΚΣΕΛ ΧΛΪΡΙΝΑ Α.Ε /5/ :01:30 ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΨΝΙΚΗ ΑΣΕΒΕ /5/ :56:20 ΘΕΟΔΪΡΟΤ ΘΪΜΑ /6/ :17:51 ΙΔ.ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ

13 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 15 7/5/ :14:25 ΕΝΪΗ ΑΓΡΟΣΙΚΪΝ ΤΝ/ΜΪΝ ΕΤΒΟΙΑ /5/ :51:39 ΖΙΪΓΑ. - ΒΑΙΛΕΙΟΤ Γ. Ο.Ε /5/ :20:27 ΙΪΗΧ Α.Ε /5/ :27:54 ALLWEB SOLUTIONS SA /5/ :54:53 ΕΞΠΕΡΣ ΓΟΤΕΜΠ Ε.Π.Ε /5/ :09:32 ΓΚΡΕΚΗ ΕΝΣΤΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΕΒΕ /5/ :33:28 ΒΑΙΛΕΙΟ ΒΑΛΕΝΣΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :31:27 ΓΕΪΡΓΙΟ ΝΑΙΪΣΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :32:46 ΠΟΛΤΧΟΡΜΑ ΑΒΕΕ /5/ :32:38 ΚΕΚ ΚΡΟΝΟ ΕΠΕ /5/ :37:02 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε /5/ :46:06 Γ.ΚΙΝΙΑΚΟ & ΙΑ ΟΕ /5/ :12:39 SEPTONA A.E

14 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 7/5/ :36:24 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΔΪΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΕ /5/ :06:15 ΑΡΑΠΗ ΜΙΨΑΗΛ /5/ :50:34 ΣΤΠΟΚΤΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε /5/ :21:23 ΓΕΪΡΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΧΡΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΟΙ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ

15 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΕ 434 7/5/ :30:06 ΧΑΙΑΝΗ ΘΕΟΔΪΡΑ /5/ :39:02 ΑΚΚΑ ΑΧΟΙ Ο.Ε /5/ :42:58 ΠΑΝΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΕ /5/ :44:58 ΠΡΙΜΑ ΕΝΣΕΡ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Α.Ε /5/ :48:11 ΤΙΟΙ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ /5/ :48:43 ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΛΕΝΗ /5/ :50:52 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΧΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΪΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΧΟΡΪΝ Α.Ε /5/ :52:17 ΑΧΟΙ Γ ΚΑΣΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ /5/ :14:37 ΑΝΑΓΝΪΣΟΠΟΤΛΟ M.-ΨΑΛΒΑΣΖΑΚΗ M. Ο.Ε /5/ :23:41 ΜΑΝΪΛΗ ΑΠΟΣΟΛΟ Ε.Π.Ε /5/ :26:35 ΠΑΠΑΓΕΪΡΓΙΟΤ Β. Α.Ε /5/ :26:40 ΕΚΔΟΕΙ Α. ΜΤΚΪΝΙΑΣΗ Α.Ε /5/ :27:15 ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΤ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ /5/ :30:07 ΑΧΟΙ ΣΕΡΕΠΑ Α.Ε.Β.Ε /5/ :31:13 ΒΙΟΜΗΨ.ΖΪΟΣΡΟΧΪΝ ΗΠΕΙΡΟΤ-ΙΝΣΟΤ Α.Ε /5/ :31:40 ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ /5/ :37:57 Δ. ΔΕΛΗΜΗΣΡΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :49:18 ΜΑΝΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡ.-ΟΙΚ.-ΣΟΤΡ.-ΞΕΝΟΔ.-ΕΙ/ΚΗ-ΑΓΡΟΣ.-ΚΣΗΝ/ΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :57:40 ΣΡΟΨΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΪΡΟΤ ΑΕ /5/ :59:34 ΙΝΣΕΑΛ ΑΕ /5/ :01:35 ΣΕΨΝΙΚΗ ΑΣΕΕ /5/ :06:03 ΕΤΡΪΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε /5/ :09:06 Κ. ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ ΑΕ /5/ :18:47 ΠΑΠΑΙΪΑΝΝΟΤ ΨΡΗΣΟ & ΙΑ ΕΕ /5/ :27:05 ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΑ ΜΑΝΟΤΡΑ ΑΕ /5/ :34:20 ALFA BETA ROTO ABEE /5/ :47:27 ATLANTIC LOGISTICS ΕΠΕ /5/ :53:12 ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΜΤΡΙΣΖΗ /5/ :54:12 ΛΕΤΚΟΙΔΗΡΟΤΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε /5/ :55:13 ΣΑΛΗ ΘΕΟΔΪΡΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :59:14 ΜΑΣΟΡΑΚΗ Γ..-ΚΪΣΑΚΗ Ν.Ι. ΕΠΕ /5/ :02:09 ΨΑΣΖΗΣΑΜΑΣΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ /5/ :03:27 MEDICENTER ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α.Ε /5/ :03:53 Ε. ΠΑΠΠΑΔΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :06:22 Γ.ΚΑΡΒΕΛΑ Α.Ε /5/ :08:03 ΚΟΝΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ Ε.Ε /5/ :10:28 ΜΑΝΪΛΑΚΕΛΛΗ ΜΙΨΑΗΛ /5/ :12:56 Ψ. ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε /5/ :14:33 ΨΑΡΟΚΟΠΟ ΜΙΨΑΗΛ /5/ :23:06 RODIS GIORGOS /5/ :27:31 ΓΑΡΟΓΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣ. & ΙΑ ΟΕΕ /5/ :35:17 ΠΑΠΑΙΪΑΝΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ /5/ :51:08 Μ.ΛΕΚΚΑ ΕΠΕ /5/ :24:50 ΓΕΪΡΓΙΟ ΓΚΙΛΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε /5/ :38:01 ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΒΕΕ /5/ :49:10 ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ Α.Ε /5/ :07:58 LIBERTY AE /5/ :13:43 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΠΕ /5/ :19:28 ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε /5/ :38:42 ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ /5/ :56:12 ΚΡΑΝΗ Μ. ΓΟΤΓΟΤΛΑ Θ. ΟΕ /5/2009 0:13:29 ΒΙΔΑΚΗ Ι Κ ΙΑ ΟΕ /5/2009 0:57:14 ΑΡΑΛΚΟ ΕΠΕ /5/2009 1:27:32 ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΪΛΕΙΑ ΑΕ /5/2009 5:32:36 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΔΑΜΙΔΗ /5/2009 8:29:17 ΣΙΡΣΗ-ΔΡΟΤΚΑ-ΛΙΡΑΣΖΗ Ο.Ε /5/2009 9:16:17 ΨΑΝΣΖΗ ΜΙΨΑΛΗ /5/2009 9:25:45 ΚΟΤΚΟΡΙΝΗ - ΣΡΑΣΑΛΟ Α.Ε /5/ :06:14 Παπαδουλάκησ Θεόδωροσ /5/ :27:16 ΨΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΒΕΕ /5/ :46:24 ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ ΛΕΒΟΤ Α.Ε /5/ :47:13 ΜΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :47:32 ΒΟΚΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :01:55 ΑΧΟΙ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ Ο.Ε /5/ :15:01 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε /5/ :16:02 CONTACT AE ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΧΑΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΤΗ /5/ :22:53 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΣΡΙΚΑΛΪΝ Α.Ε /5/ :26:15 ΚΑΠΟΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΑΓΪΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΧΙΜΪΝ & ΠΟΣΪΝ /5/ :26:59 'ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ' ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΪΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ /5/ :27:23 ΚΑΣΑΚΕΤΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ.ΕΣΙΑΗ Α.Β.Ε.Ε /5/ :34:55 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΗ /5/ :52:07 ΔΟΤΛΓΚΕΡΙΔΗ ΨΑΡΑΛΑΜΠΟ /5/ :59:19 DIGITECH AE /5/ :02:44 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΟ /5/ :12:48 ΠΑΝΑΓΙΪΣΗ ΜΟΤΝΣΑΝΕΑ /5/ :18:51 CANDIA FINANCE AE /5/ :26:18 ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗ Α.Ε /5/ :28:04 ΨΑΣΖΗΜΑΝΪΛΗ ΑΨΙΛΛΕΑ /5/ :30:11 ΠΕΡΕΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΕΒΕ /5/ :33:25 Ι-ΚΣΕΟ ΚΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ /5/ :50:31 ΚΡΑΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ

16 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΕ 515 8/5/ :55:32 ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΪΝ.ΒΙΟΜΗΨ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /5/ :57:47 ΛΤΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ /5/ :08:34 ΑΧΑΛΕΙΕ ΔΙΚΛΙ ΚΤΡΙΑΚΟ ΧΪΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :12:35 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Α.Ε /5/ :14:36 ΒΡΑΚΑ ΑΘ. ΑΧΟΙ Ο.Ε /5/ :16:25 ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΨΡΗΣΟ ΑΕ /5/ :40:15 ΑΝΪΝΤΜΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΤΙΟΙ. ΜΠΑΧΑ ΑΒΕΕ" /5/ :08:15 ΔΗΜΗΣΡΗ ΪΣΗΡΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε /5/ :14:17 ΑΧΟΙ. ΧΡΙΣΖΕΡΗ Ο.Ε /5/ :36:41 ΕΡΓΟΓΕΝΕΙ Α.Σ.Ε /5/ :37:28 ΚΑΧΕΣΖΗ ΑΝΔΡΕΑ /5/ :42:04 ΚΑΡΑΧΑΟΤΛΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :55:45 ΚΑΚΑΒΟ - ΛΙΑΚΑΣΗ Ε.Ε /5/ :08:10 ΨΑΣΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ /5/ :54:55 Δ.ΠΑΠΑΓΕΪΡΓΙΟΤ - Ι.ΠΑΝΣΟΤΔΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :01:08 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ Δ. ΑΧΟΙ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :06:48 ΖΤΓΟΤΡΗ Α.Ε /5/ :06:58 ΣΟΤΠΑ ΣΑΤΡΟ & ΙΑ ΟΕ /5/ :25:46 ΚΑΛΙΓΚΟ Ι. & Λ. ΟΕ /5/ :41:49 Γ.Δ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ & ΙΑ Ε.Ε /5/ :11:42 ΚΕΝΣΡΟ ΩΗΧΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΪΝΙΑ ΕΠΕ /5/ :12:36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΣΙΑΡΑ ΑΣΕΡΙΟ /5/ :33:01 ΚΟΤΡΕΜΕΝΟ Α.Ε /5/ :08:11 MONOTHERM ABEE /5/ :15:43 ΜΠΙΡΜΠΑΚΟ Δ. & ΙΑ Ο.Ε /5/ :37:53 SILKE COLOR AEBE /5/ :44:21 Λ & Γ Γεωργόπουλοσ & ΙΑ ΕΕ /5/ :53:57 ΠΤΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ /5/ :59:21 ΜΑΡΚΑΚΗ Κ. ΕΙΡΗΝΗ ΑΕΒΣΞΓΕ /5/ :03:14 ΔΑΡΔΑΚΟΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :28:28 ΓΕΪΣΕΣ Α.Ε /5/ :37:34 ΒΛΑΑΚΙΔΗ ΪΣΗΡΗ /5/ :39:05 ΝΙΚΟ ΖΑΒΙΣΑΝΟ /5/ :44:49 Χ. ΜΠΟΤΓΑ & ΙΑ ΟΕ /5/ :48:57 ΚΑΙΔΗ Α.Ε /5/ :59:00 ΓΙΑΚΟΤΠ ΓΙΑΕΜΙΝ /5/ :19:02 ΑΓΡΟΛΕΒΟ ΑΕΒΕ /5/ :20:50 ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟ /5/ :22:01 ΚΑΛΟΓΗΡΟ ΗΛΙΑ Α.Ε /5/ :23:34 ΝΑΟΤΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :39:10 DNET-ΔΗΜΗΣΡΗ ΕΤΣΡΑΣΙΑΔΗ Α.Ε /5/ :42:07 ΚΟΤΣΖΑΗΛΙΑ ΙΪΑΝΝΑ & ΙΑ ΟΒΕΕ /5/ :58:36 ΚΑΒΑ PERGOLA ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :33:10 ΣΙΑΝΣΟΤΛΗ Α.Ε /5/ :57:25 ΧΡΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ /5/ :48:08 ΗΛΙΑΚΑΚΗ Π. & ΙΑ Ο.Ε /5/2009 0:26:56 ΖΪΗ & ΒΑΙΟ ΓΚΕΒΡΟ Ο.Ε /5/2009 9:50:26 ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :22:30 ΣΑΝΣΑΛΑΚΗ Β & ΙΑ ΟΕ /5/ :30:01 Ε. ΠΑΠΟΤΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ Ε.Π.Ε /5/ :46:42 ΜΠΑΣΟΛΑΚΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :24:43 ΣΙΓΚΑΡΙΔΑ ΑΘ. ΚΪΝ/ΝΟ /5/ :38:28 ΠΑΝΑΓΙΪΣΟΠΟΤΛΟ Δ. & ΙΑ ΟΕ /5/ :06:46 ΚΣΕΛ ΑΣΙΚΪΝ ΓΡΑΜΜΪΝ ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΑΕ /5/ :21:11 ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :31:59 ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΧΑΙΣΟ ΑΕΒΕ /5/ :19:20 ΧΙΛΙΠΠΟ Α.Ε /5/ :14:25 K & M MODA AE /5/ :30:54 AGROCARE ΑΕΓΕ ΧΡΟΝΣΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΕΪΡΓΙΑ /5/ :44:23 ΑΧΟΙ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ Ο.Ε /5/ :51:09 ΜΑΝΘΑΣΗ Ν. Α.Ε /5/ :14:01 ΒΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΪΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΪΟΣΡΟΧΪΝ-ΖΪΪΝ /5/ :38:45 ΕΝΪΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΪΝ ΕΣΑΙΡΕΙΪΝ ΚΡΕΑΣΪΝ Α.Ε /5/ :08:27 ΑΚΟ ΑΕ /5/ :34:34 SunSoft Θεςςαλίασ ΕΠΕ /5/ :21:25 ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ Ξ. - ΛΕΛΗΣΟΤΔΗ Α. Ο.Ε /5/ :50:18 ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΝΙΚΟ ΚΑΣΡΑΚΑΖΟ ΑΕ /5/ :20:14 ΑΘΑΝ.ΧΑΟΤΛΑ -ΔΗΜ. ΝΣΟΤΧΑ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :40:36 Γ..ΚΑΝΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :10:17 ΠΛΑΣΟΤΚΑ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :35:39 ΛΕΒΙΑΚΕ ΔΙΑΝΟΜΕ Α.Ε /5/ :38:56 ΣΕΨΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε /5/ :03:03 ΜΠΑΡΔΑ ΓΙΑΓΙΑΚΟ ΕΠΕ /5/ :40:28 ΑΒΑΓΙΑΝΟ ΒΑΛΛΗ ΟΕ /5/ :52:31 Χ.ΠΑΡΑΣΑΣΙΔΗ-Μ.ΠΟΤΠΟΤΡΙΚΑ Ο.Ε /5/ :55:34 ΒΕΖΕΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ /5/ :25:29 CONTRACT ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ /5/ :11:01 ΜΕΡΟΤΗ ΓΕΪΡΓΙΟ /5/ :02:58 ΕΤΣΡΑΣΙΟ Π. ΜΠΛΑΝΗ /5/ :26:35 ΕΤΓΕΝΙΑ ΧΡΑΓΚΟΤΛΗ /5/ :26:43 ΓΚΛΑΒΑΚΗ Ψ. ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε

17 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΕ /5/ :31:13 COZI TRAVEL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΙ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ /5/ :59:39 ΠΕΣΡΟΤ & ΠΕΡΡΑ Ο.Ε /5/ :11:12 ΙΝΟΓΕΪΡΓΟΤ ΙΟΤΛΙΑ /5/ :41:57 ΒΑΪ ΖΑΒΙΣΑΝΟΤ /5/ :33:24 ΔΗΜΑΚΗ Θ. - ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Δ. - ΖΗΣΙΑΝΕΛΛΗ Ε. Ο.Ε /5/ :50:55 ΑΡΡΗ ΙΪΑΝΝΗ /5/ :49:03 DATA ΙΔΕΡΑΣΟ ΟΕ /5/ :01:04 ΚΑΡΑΘΑΝΑΗ Α.Ε /5/ :03:43 ΠΑΝΑΓΙΪΣΟΠΟΤΛΟ ΚΪΝΣΑΝΣΙΝΟ /5/ :44:03 Μαγκαφίνησ Αδάμ /5/ :46:17 ΑΝΔΡΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΑΝΘΙΑ /5/ :03:40 ΣΕΨΝΙΚΟ ΓΡΑΧΕΙΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΪΝΙΟ /5/ :36:10 ΚΑΣΟΤΛΙΔΗ Λ. ΑΝΑΣΑΙΟ /5/ :53:12 ΑΝΪΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΨΗ ΤΠΗΡΕΙΪΝ ΕΣΑΙΡΙΑ /5/ :33:46 ΓΟΤΙΟ ΕΠΕ /5/ :53:20 ΔΕΛΗΓΙΪΡΓΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ /5/ :09:38 ΑΨΙΛΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ /5/ :36:26 ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Ν.ΜΑΓΝΗΙΑ ΑΕ /5/ :40:35 ΨΡΤΑ ΔΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ /5/ :42:57 ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΨΡΗΣΟ /5/ :47:03 ΔΟΤΚΑ ΔΗΜΗΣΡΗ & ΙΑ ΟΒΕΕ /5/ :42:13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΪΝ Α.Ε /5/ :59:12 ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΨΑΝΙΪΣΑΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΪΝ ΒΙΟΣΕΨΝΙΚΪΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΪΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΨΕΙΑΚΪΝ ΕΠΙΨΕΙΡΗΕΪΝ /5/ :23:45 Μζντωρ Εκπαιδευτική Α.Ε /5/ :49:41 ΕΙΑΝΣΕΞ Α.Β.Ε.Ε /5/ :22:18 ΑΠΟΣΟΛΑ Θ. ΙΑ ΕΕ /5/ :07:46 ΜΤΡΙΝΙΑ ΑΒΕΕ /5/ :00:46 ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΑΡΓΤΡΪ /5/2009 0:19:10 ΣΕΚΣΪΝ ΑΕ /5/ :32:00 ΓΟΤΡΝΑ Π & ΙΑ ΟΕ /5/ :45:56 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ Α.Ε /5/ :49:55 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΒΟΛΟΤ Α.Ε /5/ :53:50 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε /5/ :16:03 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΪΝ - ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΪΝ - ΞΕΝΟΔΟΨΕΙΑΚΪΝ - ΔΙΑΧΗΜΙΣΙΚΪΝ - ΜΕΣΑΧΟΡΙΚΪΝ - ΕΚΔΟΣΙΚΪΝ ΚΣΗΜΑΣΙΚΪΝ /5/ :25:54 ΨΑΡΜΑ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ /5/ :30:27 ΔΟΜΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε /5/ :47:47 ΒΑΛΛΗ Ψ.-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ Κ. ΟΕ /5/ :02:42 ΒΙΟΣΕΛ Α.Ε /5/ :14:31 BEST ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΪΓΕ ΕΞΑΓΪΓΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕ ΚΑΙ ΕΓΨΪΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ /5/ :42:00 ΑΝΪΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΨΗ ΛΟΓΙΣΙΚΪΝ ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΪΝ ΤΠΗΡΕΙΪΝ /5/ :44:58 Β. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ Α.Ε.Β.Σ.Σ.Ε /5/2009 9:35:45 ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΛΕΒΟΤ - ΛΗΜΝΟΤ ΤΝ.ΠΕ /5/2009 9:37:47 BLUEdev Εταιρεία Περιοριςμζνησ Ευθφνησ /5/ :41:35 LEON GAS A.B.E.E /5/ :08:29 Δημοτική Επιχείρηςη Υδρευςησ- Αποχζτευςησ Ξάνθησ /5/ :29:52 ΚΟΠΑΝΟ Α.Β.Ε.Ε /5/ :42:03 ΘΕΟΔΪΡΙΣΗ Ν. & Γ. ΟΕ /5/ :22:15 PROMOLINE Α.Ε /5/ :33:39 ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Ε /5/ :36:33 ΜΗΨΑΝΟΓΡΑΧΙΚΗ ΕΠΕ COMPUTERS &TELECOMMUNICATIONS /5/ :22:06 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΘΕΟΔΪΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΕ /5/ :46:48 ΚΟΜΕΛ ΑΕ /5/ :21:06 ΚΟΤΚΟΤΣΟΛΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε /5/ :28:30 ΜΠΕΣΙΝΑ ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ /5/ :48:32 ΚΑΛΙΑΧΑ. - ΠΟΤΡΔΑΛΑ Ι. Ο.Ε /6/ :47:26 ΑΧΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ Α.Σ.Ε.Β.Ε /6/ :00:57 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΜΕΣΑΛΛΪΝ ΚΡΗΣΗ ΑΕΒΕ /6/ :57:56 ΚΑΖΙΛΑ ΓΕΪΡΓΙΟ - ΖΟΤΡΜΠΑΚΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΟΕ /6/ :16:07 ΜΑΓΝΗΣΙΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΧΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΕ /6/ :21:14 ΙΔ.ΓΕΝ.ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΗΝΙΑ ΙΑΕ /6/ :22:28 ΙΑΣΡΙΚΟ ΨΑΝΙΪΝ ΙΔ. ΔΙΑΓΝΪΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΟΛ. ΙΑΕ /6/ :46:03 ΙΔ.ΠΟΛ. ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΡΗΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Α.Ε /6/ :22:27 ANDO Α.Ε.Β.Ε /6/ :58:29 ΕΤΡΪΠΑΙΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΪΠΗ ΕΠΕ /6/ :30:57 ΑΧΟΙ ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΤΙΟΙ Ο.Ε /6/ :00:40 Ι. & Α. ΜΑΡΚΑΚΗ Ε.Ε /6/ :02:19 ΕΛ.ΠΕΣΙΕΡΗ & ΙΑ Ε.Ε /6/2009 8:39:15 ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ /6/ :42:46 Δημητροπουλοσ Κϊν/νοσ /7/ :05:50 ΕΝΪΗ ΑΓΡΟΣΙΚΪΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΪΝ ΗΛΕΙΑ - ΟΛΤΜΠΙΑ /7/ :43:04 ΜΠΕΣΟΣΕΨΝΙΚΗ ΑΝΪΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΨΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΨΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ /7/ :15:57 Ν. ΚΑΡΕΛΛΗ - Ο. ΝΑΘΕΝΑ Ο.Ε

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:16:18 7/5/2009 12:16:52 7/5/2009 12:16:54 7/5/2009 12:18:35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005,

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005, Α ACCENTURE: Παρουσίασε αύξηση 42% στον κύκλο εργασιών της για το 2006, ο οποίος ανήλθε στα 15.410 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα 10.836 χιλ. ευρώ το 2005. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 244 χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης 7/5/2009 12:00:31 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Μιστιλόγλου Ιορδάνης & ΣΙΑ ΕΕ 16012813-02-000001 000380 7/5/2009 12:00:48 ΠΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Μακεδονίας Θράκης Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων επανεξέτασης που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

09:30-11:30 CITY COLLEGE 11:30-13:30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13:00-14:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

09:30-11:30 CITY COLLEGE 11:30-13:30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13:00-14:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ REGENCY PREFUNCTION EPHESUS ΙΙ-ΙΙΙ FOYER EPIDAYRUS ΙΙ-ΙΙΙ EPHESUS Ι ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Ι AFICIONADO BOARDROOM 10:00-11:30 09:00-11:00 09:00-11:30 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΩΣΑ ΔΡΑΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΘΕΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΕΠΕ ΡΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Τρέχουσες Μελλοντικές Εξελίξεις στα συστήµατα Τηλεµατικής & ιαχείρισης Στόλου» Γκάγκας Ηλίας Project Manager

«Τρέχουσες Μελλοντικές Εξελίξεις στα συστήµατα Τηλεµατικής & ιαχείρισης Στόλου» Γκάγκας Ηλίας Project Manager «Τρέχουσες Μελλοντικές Εξελίξεις στα συστήµατα Τηλεµατικής & ιαχείρισης Στόλου» Γκάγκας Ηλίας Project Manager Μέλος του Παγκόσµιου Οµίλου G4 FALCK - WACKENHUT Στόχος µας είναι να είµαστε πρωτοπόροι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ OPEN 1 1 ΦΩΚΟΛΟ ΝΙΚΟ BMW TWIN TURBO METHANOL ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - CHEETAH TEAM 2 2 ΚΑΣΑΦΑΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ CAMARO ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ AT2 3 3 ΣΟΝΟΓΛΟΤ ΣΑΟ HONDA CIVIC TYPE R GEARTECH ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ (Συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις μέχρι 03/08/2015) Επωνυμία Εταιρείας ICAP ΑDVISORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛOI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 1 ICT-000008 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ Computer Technologies 427.885,80 2 ICT-000011 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση BYTEMOBILE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας Η Συµβολή του ΣΕΠΒΕ στην ανάπτυξη του ΠΠΚ ΚΜ Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων σε 55 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών Δείτε τους HP Gold και Silver ServiceOne Delivery Συνεργάτες της ΗΡ καθώς και τους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών commercial/consumer και consumer μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Hosting & Cloud Services

Hosting & Cloud Services Hosting & Cloud Services Η εταιρία μας σε αριθμούς 2001 ιδρύθηκε η IpHost. 17 άτομα απασχολούμενοι, συμπεριλαμβάνονται και οι μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες. 60.000 domain. 7.000 share hosting. 300 business

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12 1 ICT-000008 2 ICT-000011 3 ICT-000058 4 ICT-000109 5 ICT-000112 6 ICT-000120 7 ICT-000135 8 ICT-000136 9 ICT-000144 10 ICT-000181 11 ICT-000196 12 ICT-000212 13 ICT-000234 14 ICT-000265 15 ICT-000309

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης

Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ OE Νομός Αργολίδας 0,30 5 ΙΚΤΙΝΟΣ AE Νομός Φλώρινας 4,32 5 ΗΛΙΟΣΑΡ AE Νομός Αργολίδας 0,57 4 SELECTED VOLT AE Νομός Λάρισας 9,90 5 ΗΛΙΟΣΑΡ AE Νομός Ηλείας

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε.

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ιακριτικός τίτλος εταιρείας «COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ» Επωνυµία Γ. Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιακριτικός Τίτλος: COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ Επωνυµία εταιρίας: Γ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 11-12-2014 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 2003 ΒΑΚΧΟΥ 30 Τ.Κ. 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. - FAX. 543-349, 517-988 ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 2003 ΒΑΚΧΟΥ 30 Τ.Κ. 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. - FAX. 543-349, 517-988 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 2003 ΒΑΚΧΟΥ 30 Τ.Κ. 546 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. - FAX. 543-349, 517-988 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η ΒΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες

Πρόγραµµα Ηµερίδας. 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες Πρόγραµµα Ηµερίδας 8:30-9:30 Εγγραφή και παράδοση υλικού στους συµµετέχοντες 9:30-10:15 Έναρξη εργασιών και χαιρετισµοί από εκπαιδευτικούς και πολιτικούς φορείς της πόλης Εναρκτήριος οµιλία: «Ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα για τις ακόλουθες παραβάσεις:

Αναλυτικά, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα για τις ακόλουθες παραβάσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων σε 32 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Αγαπητοί πελάτες, Από τις 23/02/2009, η «Ελληνικός Νηογνώμων Α. Ε.», ξεκίνησε να ενημερώνει όλους τους πελάτες του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη

Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη Νζεσ Σάςεισ ςτην Πιςτοποίηςη Δρ Ιωάννησ Καρήσ Γενικόσ Διευθυντήσ Κυπριακήσ Εταιρείασ Πιςτοποίηςησ (ΚΕΠ/CCC) 2/16/2010 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ (ΚΕΠ) Ioannis Karis DG/CCC 1 The Future of Management System

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2011-2012. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2011-2012. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2011-2012 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 1. Διοίκηση Ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 2. Σεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

020 2.143 3583 3.583 1.501.103.12803 128 1312 1.312.592.453 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΑΪΟΣ 2009

020 2.143 3583 3.583 1.501.103.12803 128 1312 1.312.592.453 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΑΪΟΣ 2009 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 20 2.143 380 1.501.103.12803 128 78% 3583 3.583 58 528 70% 1312 1.312.592.453 7 532 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Yπερείδου 7, 105 58 Aθήνα, Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ- 6 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΜΟ - 6 ΘΕΕΙ ΜΕ ΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟ 1 ΩΚΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΝΑΙ 7,397 ΌΧΙ 2 ΤΑΘΗ ΒΑΪΤΑ ΝΑΙ 7,2 ΌΧΙ 3 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΑΙ 7,094 ΌΧΙ 4 ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΑΙ 7,047 ΌΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Junior Designer. g.halambalakis@hamed.gr

Junior Designer. g.halambalakis@hamed.gr 1 of 1 9/2/2015 11:34 πµ Ο φορέας HaMed - ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές των τµηµάτων ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ), ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Junior Designer HaMed - ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 28/2/2014 Α Π : 5366 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

WEBSITE: www.kek-anaptixi.gr

WEBSITE: www.kek-anaptixi.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΡΑ : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 284, 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.: 210-95.70.072, FAX: 210-95.70.028 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.: 210-48.30.419,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Βασιλείου Αποστολέρη Ελληνικά. Curriculum Vitae of Vasileios Apostoleris English

Βιογραφικό σημείωμα του Βασιλείου Αποστολέρη Ελληνικά. Curriculum Vitae of Vasileios Apostoleris English Βιογραφικό σημείωμα του Βασιλείου Αποστολέρη Ελληνικά Curriculum Vitae of Vasileios Apostoleris English Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Αποστολέρης Οικογενειακή κατάσταση :

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

409-2 Ανάκληση 15.11.2012

409-2 Ανάκληση 15.11.2012 Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα / Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 5.12.2012 ΙΚΤΕΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΕ 791 4.12.2012 ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΙΚΤΕΟ HELLAS E.E. 402 22.11.2012 ΙΚΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΤΕΡΓΕΣΩΝ ΑΘΛΟ ΕΤΕΡΓΕΘΑ Γ ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟΘΩΝ «ΕΤΕΡΓΕΣΙΜΟ, ΟΛΤΜΠΙΜΟ, ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΘΑ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΟΛΤΜΠΘΩΝ ΚΑΘ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ...

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ... 2 ... 4... 4... 6... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 16... 18... 20... 22... 22... 25... 25... 25... 27... 27... 28... 30... 32... 34... 36... 43... 51... 54... 54... 55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο

Ευεργετισμός, Ολυμπισμός, Εθελοντισμός, Aνθρωπιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΕΤΕΡΓΕΣΨΝ ΜΕΟΓΕΙΩΝ 64-ΣΚ11526 ΣΗΛ 2107788718-ΦΑΞ 210-7781576 Email: el.evergetes@gmail.com ΚΤΚΛΟ ΤΜΠΟ ΙΨΝ Ο ΘΕΜΟ ΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ ΕΨ ΗΜΕΡΟΝ Γ ΚΤΚΛΟ Ευεργετισμός, Ολυμπισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(...).. 1 2008 31 2008 (, )

(...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...).. 1 2008 31 2008 (, ) 1 2008 31 2008 1 (...).. 1 2008 31 2008 (, ). 3-4.... 5-39.. 40 41 42-43. 44. 45-97 2 (...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...)... ( ), 31 2008,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. :..... 1,6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE FORUM. Αθήνα, 13 Μαΐου 2009 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

1 ο RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE FORUM. Αθήνα, 13 Μαΐου 2009 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία 1 ο RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE FORUM Αθήνα, 13 Μαΐου 2009 Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία ΣΚΟΠΟΣ Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και του ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τερματίζουμε χωρίς Απώλειες

Τερματίζουμε χωρίς Απώλειες 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕCR Ελλάς Τερματίζουμε χωρίς Απώλειες Εισηγητής: Γιάννης Γ. Βλαχονικολέας Διευθυντής Εξέλιξης & Καινοτομίας METRO A.E.Β.Ε. Τι είναι οι απώλειες; Απώλειες εμπορευμάτων κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Σεμινάρια Πληροφορικής WINDOWS OFFICE Windows - Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων με

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας Voucher 25-29

Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας Voucher 25-29 ΑΦΟΙ ΠΑΛΛΑ ΟΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ /ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 235 ΝΙΚΑΙΑ Υπάλληλος Γράφειου 2 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Διεύθυνση: ΒΟΥΡΝΟΒΑ 31 ΝΙΚΑΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία)

Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) Αθήνα (Εξουσιοδοτημένα συνεργεία) ΤΗΛ: 210-3458190 1 ALFA ROMEO DYNAMIC SERVICE QUALITY M. ΕΠΕ Π. ΡΑΛΛΗ 51-53 ΤΑΥΡΟΣ 210-4838607 Fax: 210-4838608 2 ALFA ROMEO LAMDA AE 3 ALFA ROMEO EXTRA A.E.B.E. Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα