ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233"

Transcript

1 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ 1 GALAXY Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΠΑΣΡΑ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΤΜΟ ΞΕΜΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΛΔΟΒΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ "COSTA NAVARINO" ΣΕΜΕ Α.Ε. 4 "Α.Ε.Ξ.Ε. ΣΙΣΑΝΙΑ" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΣΙΣΑΝΙΑ 5 HOTEL VASILIKO BEACH ΣΟΓΕΒ Α.Ε. ΖΑΚΤΝΘΟ ΔΕΠΟΙΝΑ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ - EXECUTIVE HR ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ , "THE MARGI " Α.Ε. ΑΝΩΝΤΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΙΣΗ ΑΝΑΣΑΙΟ - F&B MANAGER ΜΑΝΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε. "ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ HOTEL" ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ & ΤΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΣΡΑ ΜΑΝΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟ "SOL MELIA GREECE ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & 9 "ΑΣΕξζλιξθ Α.Ε." ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΤΝΕΔΡΙΩΝ 10 FERRY CENTER ΣΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ε.Π.Ε. ΝΑΤΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΙΒΓΟΤΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ - HOTEL KASTRI ΣΕΛΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ST. GEORGE LYCABETTUS HOTEL ΡΟΤΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ - HR MANAGER "ΙΟΝ" ΑTHENAUM INTERCONTINENTAL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΖΙΜΠΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ "ΑΛΣΑΙΡ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ" Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΟΤΒΑΣΖΗ ΗΛΙΑ "IOS PALACE HOTEL" Η. ΠΑΝΣΑΖΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΙΟ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΤ "ACHAIA BEACH" HOTEL ΣΟΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ελίδα 1 από 6

2 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ 16 "ΙΟΝΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΣΣΕΕ" ΑΝΩΝΤΜΗ- ΣΕΧΝΙΚΗ- ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΛΕΤΚΑΔΑ ΦΟΤΝΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΣΗΡ" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Ε. ΠΑΣΡΑ ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΔΗΛΙΑΔΕ" Ι. ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΗ Α.Ε. ΜΤΚΟΝΟ ΑΡΓΤΡΙΑΔΗ ΣΕΦΑΝΟ ΑΣΣΙΚΑ ΦΕΡΡΙ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ "NOVUS CITY HOTEL" ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ξ.Ε. ΜΕΡΣΖΑΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟ - ΓΕΝΙΚΟ HOTEL " ALEXANDRA" ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α.Ξ.Σ.Ε. ΖΑΚΤΝΘΟ ΓΙΑΚΟΤΜΕΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜ EXPRESS HOLIDAYS ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ - ΤΠΕΤΘ. ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΠΩΛΗΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΠΑΡΚ" ΞΕΝΣΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ-ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ- ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ E-TRAVEL ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ & ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 25 "TO TZAKI" A.E. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΠΑΣΡΑ 26 ΪΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε "WONDERLAND" ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OLYMPIAN VILLAGE" Ε.Π.Σ.Ε.Α. Α.Ε. ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΤΡΓΟ ΜΤΡΝΑΙΟ ΑΝΑΣΑΙΟ- F&B MANAGER ΨΕΤΣΗ ΔΗΜΗΣΡΑ-CUSTOMER SUPPORT MANAGER ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΑΙΛΕΙΟ- ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΣΑΤΡΟ- ΚΑΡΑΝΣΕΜΟΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- Δ/ΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ ελίδα 2 από 6

3 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ 29 "ELEKTRA" HOTEL & SPA ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ "GREEN HIL " ΙΩΝ. Ε. ΣΕΛΛΟ ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡ. Α.Ε. ΣΕΛΛΟ ΙΩΑΝΝΗ "N.J.V. ATHENS PLAZA" ΞΕΝΟΔ. & ΣΟΤΡ. ΕΠΙΧ. ΒΑΡΝΙΚΟ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΝΣΑΚΟΤΛΑ ΕΡΜΙΟΝΗ- ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΜ. ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ DOMOTEL ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΤ Α.Ε.π ΒΟΛΟ ΣΟΤΣΟΤΛΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ- ΤΠΕΤΘ. ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "MEDITERRANEE" ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΠΑΣΡΑ ΚΟΤΡΗ ΒΑΙΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ZAFOLIA" ΛΕΒΗ ΑΡΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΜΑΛΙΑ" ΝΑΤΠΛΙΟ 36 LESANTE HOTEL & SPA ΖΑΚΤΝΘΟ 37 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "AKRATA BEACH" ΑΚΡΑΣΑ 38 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ASTIR PALACE ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ- ΚΑΜΠΟΤΡΕΛΗ ΑΡΓΤΡΗ - ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΑΜΑΣΗ ΑΠΟΣΟΛΟ- ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΒΕΛΕΜΕ ΜΑΡΙΑ-ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ "LE TRINA TOURS" ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΣΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ Γ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRECOTEL OLYMPIA RIVIERA RESORT- ΗΛΕΙΑ ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ EPIRUS PALACE ΙΩΑΝΝΙΝΑ 42 ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ" Α.Ε ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΙΕΡΡΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ HOTEL"POSEIDON RESORT" ΚΟΡΙΝΘΟ ΜΠΑΝΟ ΧΡΗΣΟ KERAMIDAS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΣΡΑ 45 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗ Α.Ξ.Σ.Ε. ΠΑΣΡΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ- ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΛΛΙΡΟΗ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ , , , ελίδα 3 από 6

4 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ 46 SKYLINES EUROSKI CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ ΜΠΡΑΙΜΑΚΟΤ "ANYLAND TRAVEL" ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Α OLGA TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΣΡΑ ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΟΛΓΑ PORTO ELOUNDA RESORT HOTEL ΚΡΗΣΗ ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΚΟ Α. & ΙΑ Ε.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΑΚΟ Α Ε.Ο.Σ. - Π.Τ.Σ. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΠΑΣΡΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ GS TRAVEL ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΙΩΝ ΜΑΡΑΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ. ΙΩΝ ΠΑΑ ΑΘΑΝΑΙΟ B& A KARTSIAKLI AE υπάλλθλοσ υποδοχισ ΜΤΚΟΝΟΤ ΒΑΙΟ ΚΑΡΣΙΑΚΛΗ Α.ΧΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟ - Ι.ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε. ΕΚΔΟΗ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ, ΕΚΔΟΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ, ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΝΑΤΛΩΕΙ ΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ, ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΣΩΝ ΠΑΣΡΕΩΝ ΑΝΑΣΑΙΟ ΧΡΤΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΠΟΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε. 57 V.M.MANTOVANI PLOTIN TRAVEL Τπάλλθλοσ Τποδοχισ, Εςτιατορίου και Bar ΠΑΣΡΕΩΝ ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΕΚΔΟΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΜΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΙΗΣΗΡΙΩΝ - ΚΡΑΣΗΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΛΑΡΝΑΚΑ CHRYSTALLA MICHAEL Α.ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ&ΙΑ Ε.Ε αεροπορικά ειςιτιρια ακτοπλοϊκά ειςιτιρια γραμματειακι υποςτιριξθ ΠΑΣΡΕΩΝ ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του τουριςμοφ, ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι προγραμμάτων για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ, τθν τουριςτικι προβολι του Διμου Κεφαλλονιάσ και τθν αποτελεςματικότερθ πλθροφόρθςθ των επιςκεπτών. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΒΑΛΑΜΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΑ ελίδα 4 από 6

5 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ 60 ΑΕΞΕ ΣΙΣΑΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΙΩΝ ΜΠΙΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΕΝ Α.Ε. 1)Διαχείριςθ ERP (Cost control, Material control) 2) Διαχείριςθ εδεςματολογίου, κάρτασ κραςιών και κάρτεσ λοιπών τμθμάτων 3) Διαχείριςθ προςωπικοφ, πλάνα απαςχόλθςθσ 4) Παρακολοφκθςθ & εργαςία ςτα λειτουργικά τμιματα (επιςιτιςτικά & κουηίνα) ΡΟΔΟΤ ΚΑΡΑΝΣΕΜΟΙΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΣΣΕ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗ RECEPTION/ ΠΕΛΑΣΩΝ -ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑ ΚΑΣΣΕ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΑΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗ RECEPTION & ΣΟ BAR ΔΩΔΩΝΗ ΓΙΩΡΓΟ ΘΑΝΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟ Τποδοχι πελατών, ζκδοςθ ειςιτθρίων, οργάνωςθ εκδρομών, περιιγθςθ και οργάνωςθ ςυνεδρίων κακώσ και μθχανογράφθςθ ΠΑΣΡΕΩΝ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΑΠΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ (RECEPTION,BAR,HOUSEKEEPING,ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ) ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΧΟΤΝΣΗ ΣΑΚΗ Γ ΑΚΡΙΒΟ Δ ΜΑΦΡΕΔΟ ΙΚΕ ΠΟΛΤΣΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ βραδυνοσ receptionist ΘΗΡΑ ΣΙΚΩΝΗ ΝΙΚΟ BALI TOURIST AGENCY ΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,ΕΚΔΩΗ ΕΙΗΣΗΡΙΩΝ,ΚΡΑΣΗΕΙ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ,ΕΙΗΣΗΡΙΩΝ,ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΩΝ) ΠΑΦΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ ΠΕΣΡΟΤ ΣΡΑΒΕΛΠΛΑΝΕΣ24- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΜΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΙΗΣΗΡΙΩΝ - ΚΡΑΣΗΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΙΩΝ ΣΑΠΙΝΗ ΡΟΖΑ ελίδα 5 από 6

6 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ 69 INDEV ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΛΗΝΟ & ΙΑ ΟΕ τατιςτικι ζρευνα Διαμόρφωςθ τουριςτικών πακζτων Μελζτθ διαςφνδεςθσ με ςυςτιματα GDS (Global Distribution Systems), και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςυγκριτικισ τιμολόγθςθσ αεροπορικών και ακτοπλοϊκών ναφλων. Ανάπτυξθ ιςτοςελίδων και εξατομικευμζνων ςυςτθμάτων κρατιςεων για ξενοδοχεία και λοιπών επιχειριςεων τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ. ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΦΑΝΗ ΚΛΗΝΟ ΠΗΝΕΙΟ Α.Ε. ΞΕΝ/ΚΕΙΑ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧ/ΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ ΜΠΑΣΙΚΟΤ ΝΙΚΗ ελίδα 6 από 6

Συνεργαζόμενοι φορείς υποδοχής φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεωντου ΤΕΙ Πάτρας

Συνεργαζόμενοι φορείς υποδοχής φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεωντου ΤΕΙ Πάτρας 1 GALAXY Α.Ε. 2 ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΜΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 262 21 ΠΑΤΡΑ 2610-275981 info@galaxyhotel.com.gr ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 19-25 117 42 ΑΘΗΝΑ 210-9280100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Φορείς. Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Φορείς. Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Φορείς Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών 1 Σ ε λ ί δ α Περιεχόμενα A - B... 3 (Γ, Δ) - (C, D)... 8 (Ε, Ζ) - (E, F, G)... 11 (Η,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγθςθ υποψθφίων ΔΑΣΑ 17397/17.12.2010 Κατθγορία προςωπικοφ Ε (Επικοινωνιακισ υποςτιριξθσ)

Αξιολόγθςθ υποψθφίων ΔΑΣΑ 17397/17.12.2010 Κατθγορία προςωπικοφ Ε (Επικοινωνιακισ υποςτιριξθσ) 17397/17.12.21 76 28 ΣΑΚΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ πατρ. ΧΡΗΣΟ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΧΡΗΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.84, ΑΟΕΕ ΦΤΙΚΗ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.1, ΠΑΝ. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 7/5/2009 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 7/5/2009 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ 000066

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου

ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου Επωνυμία Επιχείρηςησ ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου FITCO AE Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Ραραγωγι προιόντων χαλκοφ και ορείχαλκου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα