Tu znajdą Państwo... Utylizacja opakowań. Spis treści. Utylizacja zużytych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tu znajdą Państwo... Utylizacja opakowań. Spis treści. Utylizacja zużytych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem"

Transcript

1 Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Επαγωγικό υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Kullanım ve Montaj Talimatı Endüksiyon Cam Seramik Ocak Q81

2 PL PL... 2 HU CZ GR TR Utylizacja opakowań Opakowania transportowe należy utylizować w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla środowiska. Recykling materiałów użytych do produkcji opakowań pomaga oszczędzać surowce i ogranicza produkcję odpadów. Utylizacja zużytych urządzeń Taki symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Zużyty produkt należy przekazać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pomagając w prawidłowej utylizacji produktu chronią Państwo własne zdrowie oraz zdrowie innych. Nieprawidłowa utylizacja ma niekorzystny wpływ na środowisko naturalne i stwarza zagrożenia dla zdrowia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym został zakupiony produkt. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Płyta kuchenna służy wyłącznie do przygotowywania potraw w gospodarstwie domowym. Należy używać jej wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i nie wolno pozostawiać jej bez nadzoru. Tu znajdą Państwo... Przed rozpoczęciem użytkowania płyty należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Znajdą w niej Państwo istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, sposobu użytkowania, pielęgnacji oraz konserwacji produktu, pozwalające na długotrwałą radość korzystania z niego. W razie wystąpienia usterki, warto zajrzeć do rozdziału Usuwanie usterek. Drobne usterki można często usunąć samodzielnie, bez niepotrzebnego ponoszenia kosztów serwisu. Instrukcję należy zachować do późniejszego użytku. W przypadku odsprzedaży urządzenia nowemu użytkownikowi należy przekazać również instrukcję obsługi oraz montażu. Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podłączenie i działanie urządzenia... 3 Płyta kuchenna... 3 Osoby... 3 Opis urządzenia... 4 Obsługa za pomocą przycisków dotykowych... 5 Ważne informacje na temat slidera (paska dotykowego)... 5 Obsługa... 6 Płyta kuchenna... 6 Funkcja wykrywania obecności naczynia... 6 Ograniczenie czasu grzania... 6 Pozostałe funkcje... 6 Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)... 6 Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków... 7 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii... 7 Poziomy grzania... 7 Wskaźnik ciepła pozostałego... 7 Korzystanie z przycisków... 8 Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej... 8 Wyłączenie strefy grzejnej... 8 Wyłączenie płyty kuchennej... 8 Funkcja STOP... 9 Blokada przed dziećmi... 9 Automatyczne wyłączanie (Timer) Minutnik (zegar do gotowania jajek) Funkcja szybkiego zagotowania Funkcja podtrzymywania ciepła Funkcja Power (strefy grzejne z P) Zarządzanie mocą Czyszczenie i pielęgnacja Ceramiczna płyta kuchenna Szczególne zabrudzenia Usuwanie usterek Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Montaż Wentylacja Przyłącze elektryczne Dane techniczne Pierwsze uruchomienie

3 Zasady bezpieczeństwa PL Zasady bezpieczeństwa Podłączenie i działanie urządzenia Urządzenia produkowane są z uwzględnieniem właściwych przepisów bezpieczeństwa. Podłączenie do sieci, konserwację i naprawę urządzeń należy zlecać jedynie autoryzowanym specjalistom zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Nieprawidłowe wykonanie prac stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Płyta kuchenna Ze względu na szybkość nagrzewania w przypadku ustawienia płyty na wysoki poziom grzania, nie należy pozostawiać płyty indukcyjnej bez nadzoru! Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość nagrzewania się stref grzejnych. Nie wolno dopuszczać do wygotowania, ponieważ może to skutkować przegrzaniem garnków! Nie należy stawiać pustych garnków i patelni na włączone strefy grzejne. Zachować ostrożność podczas używania specjalnych garnków do gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jak i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia! Bezpośrednio po zakończeniu gotowania należy wyłączyć strefę grzejną przyciskiem minus. Tłuszcze i oleje rozgrzane do zbyt wysokiej temperatury mogą się samoczynnie zapalić. Przygotowując potrawy zawierające oleje i tłuszcze nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru. Palących się tłuszczy i olejów nigdy nie wolno gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i wyłączyć strefę grzejną. Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo wytrzymała. Pomimo tego nie wolno upuszczać na nią twardych przedmiotów. Punktowe uderzenie może spowodować pęknięcie powierzchni płyty kuchennej. W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy wówczas natychmiast wyłączyć. Ponadto należy niezwłocznie wyłączyć główny bezpiecznik domowy i powiadomić serwis. Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku uszkodzenia sterowania dotykowego, należy niezwłocznie wyłączyć główny bezpiecznik domowy i powiadomić serwis. Podczas prac z użyciem urządzeń gospodarstwa domowego należy zachować ostrożność! Przewody tych urządzeń nie mogą stykać się z gorącymi strefami grzejnymi. Płyty ceramicznej nie należy używać jako miejsca do odkładania przedmiotów. Na strefy grzejne nie wolno kłaść folii aluminiowej oraz tworzyw sztucznych. Należy trzymać z dala od gorącej strefy grzejnej wszystko, co mogłoby ulec stopieniu, na przykład: tworzywa sztuczne, folię, w szczególności cukier i potrawy zawierające duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast jeszcze w stanie rozgrzanym usunąć z powierzchni płyty kuchennej specjalnym skrobakiem, aby w ten sposób zapobiec uszkodzeniom. Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać metalowych przedmiotów (np. naczyń kuchennych, sztućców...), ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie należy wkładać bezpośrednio pod płytę grzejną żadnych łatwopalnych lub łatwo odkształcających się przedmiotów. Należy pamiętać, że metalowe przedmioty noszone na ciele mogą ulec nadmiernemu nagrzaniu, jeżeli znajdą się w pobliżu włączonej płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo poparzenia. Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują właściwości magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki). Pod żadnym pozorem nie wolno podgrzewać na strefach grzejnych zamkniętych puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych. Dopływ energii może spowodować ich rozerwanie! Przyciski dotykowe należy utrzymywać w czystości, ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (garnków, ściereczek itp.) na przyciski! Jeżeli garnki wykipią i przyciski dotykowe zostaną zalane przez płyny, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz. Gorące garnki i patelnie nie mogą zakrywać przycisków dotykowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie. Duże garnki w miarę możliwości należy ustawiać w tylnych strefach grzejnych, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania przycisków dotykowych (przegrzanie panelu dotykowego Touch-Control; sygnalizacja błędu ER21). Jeżeli w domu obecne są zwierzęta, które potrafią wejść na płytę kuchenną, wówczas należy uaktywnić blokadę przed dziećmi. Podczas procesu pirolizy w kuchence do zabudowy, nie wolno używać płyty indukcyjnej. Osoby Urządzenie nie powinno być użytkowane przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź przez osoby nie posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba że osoby takie korzystają z urządzenia pod nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach lub stosują się do instrukcji wydanych przez takie osoby. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Uwaga: Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od urządzenia. Osoby z rozrusznikiem serca lub wszczepioną pompą insulinową muszą się upewnić, że płyta nie spowoduje zakłócenia pracy tych urządzeń (zakres częstotliwości płyty indukcyjnej zawiera się w przedziale khz). 3

4 Opis urządzenia PL O p i s u r z ą d z e n i a Forma wykonania może odbiegać od przedstawionej na rysunku. 1. Strefa grzejna indukcyjna przednia lewa 2. Strefa grzejna indukcyjna tylna lewa 3. Strefa grzejna indukcyjna tylna prawa 4. Strefa grzejna indukcyjna przednia prawa 5. Panel obsługi Touch-Control 6. Ceramiczna płyta kuchenna 7. Przycisk włącz/wyłącz 8. Wskaźnik poziomu grzania i przycisk wyboru 9. Kontrolka gotowości (poziom grzania) 10. Pasek dotykowy z LED 11. Przycisk Power 12. Przycisk STOP 13. Wyświetlacz i przycisk timera 14. Lampka kontrolna wskazująca daną strefę grzejną na płycie ceramicznej 4

5 Opis urządzenia PL Obsługa za pomocą przycisków dotykowych Obsługa płyty ceramicznej odbywa się za pomocą przycisków dotykowych umieszczonych na panelu Touch Control. Przyciski dotykowe działają w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko dotknąć symbolu na powierzchni płyty ceramicznej. Każde prawidłowe przyciśnięcie zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji obsługi termin przycisk dotykowy Touch Control zostanie skrócony do wyrażenia przycisk. Ważne informacje na temat slidera (paska dotykowego) Slider funkcjonuje na takiej samej zasadzie jak przyciski czujników, z tą różnicą, że palec należy położyć na powierzchni ceramicznej, a następnie nim przesuwać. Pasek dotykowy rozpoznaje przesuw w danym kierunku i zwiększa lub zmniejsza wyświetlaną wartość (poziom grzania) odpowiednio do wykonanego ruchu. Termin slider [ang. slide : przesuwać, ślizgać] jest używany w dalszej części instrukcji zamiennie z terminem pasek dotykowy. Przycisk włącz/wyłącz (7) Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała płyta kuchenna. Przycisk ten spełnia funkcję wyłącznika głównego. Wskaźnik poziomu grzania i również przycisk (8) Wskaźnik poziomu grzania wskazuje wybrany poziom grzania lub aktywność następujących układów i funkcji: H... Ciepło pozostałe P... Funkcja Power... Rozpoznawanie obecności i wielkości garnka A... Funkcja szybkiego zagotowania STOP... Funkcja STOP L... Blokada przed dziećmi (Child-Lock)... Funkcja podtrzymywania ciepła Naciskając palcem na wskaźniku poziomu grzania, dokonuje się wyboru danej strefy grzejnej. Kontrolka gotowości (9) wybranej strefy grzejnej się zapala. Przycisk Power (11) Włączenie funkcji Power powoduje zwiększenie mocy indukcyjnych stref grzejnych. O czym należy pamiętać podczas obsługi? Palca nie należy kłaść na powierzchni płyty ceramicznej zbyt płasko, aby nie uruchomić przypadkowo znajdujących się w pobliżu przycisków/pól dotykowych. sensor vitroceramic finger sensor nieprawidłowo pasek dotykowy Nacisnąć na pasku dotykowym i przesuwać po nim palcem. Pasek dotykowy można również dotknąć w dowolnym miejscu, wówczas wyświetlana wartość (poziom grzania) będzie zmieniał się krokowo. Przesuwając palcem na pasku dotykowym w lewą lub prawą stronę wyświetlana wartość zmienia się w sposób płynny. Im szybszy ruch, tym szybsza zmiana wskazywanej wartości. nacisnąć sensor finger vitroceramic sensor prawidłowo przesunąć Przycisk STOP (12) Proces gotowania może zostać w każdej chwili przerwany za pomocą funkcji STOP. Wyświetlacz timera i również przycisk (13) Do programowania funkcji automatycznego wyłączenia lub minutnika. Naciśnięcie palcem na wyświetlaczu timera, powoduje aktywację timera. 5

6 Obsługa Obsługa Płyta kuchenna Powierzchnia do gotowania wyposażona jest w indukcyjną płytę grzejną. Cewka indukcyjna umieszczona pod powierzchnią płyty ze szkła ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne, które przenika przez szkło ceramiczne i w dnie naczyń indukuje wytwarzający ciepło prąd. W przypadku płyty indukcyjnej ciepło nie jest przenoszone z elementu grzewczego poprzez naczynie do mającej gotować się potrawy, lecz potrzebne ciepło wytwarzane jest za pomocą prądów indukcyjnych bezpośrednio w naczyniu. Zalety płyty indukcyjnej energooszczędny sposób gotowania dzięki bezpośredniemu przekazywaniu energii do garnka (konieczne są odpowiednie garnki z magnetycznego materiału) podwyższone bezpieczeństwo, ponieważ energia przekazywana jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje postawiony na strefę grzejną wysoka skuteczność przekazywania energii pomiędzy indukcyjną strefą grzejną a dnem garnka duża prędkość nagrzewania niebezpieczeństwo przypalenia jest niskie, ponieważ powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie poprzez dno garnka i dlatego potrawy, które wykipiały nie przypalają się szybka, precyzyjna regulacja dopływu energii Ograniczenie czasu grzania PL Indukcyjna płyta kuchenna posiada funkcję automatycznego ograniczenia czasu grzania. Możliwość ciągłego użytkowania każdej strefy grzejnej zależy od wybranego poziomu grzania (zob. tabelka). Warunkiem jest brak zmiany ustawień podczas pracy strefy grzejnej. Gdy zadziała funkcja ograniczenia czasu grzania, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, strefa zostanie odłączona, a na wskaźniku pojawi się literka H. Funkcja automatycznego wyłączenia ma pierwszeństwo przed ograniczeniem czasu grzania. Oznacza to, że strefa grzejna zostanie wyłączona dopiero wtedy, gdy upłynie ustawiony czas automatycznego wyłączenia (np. możliwe jest automatyczne wyłączenie po 99 minutach przy ustawionym poziomie grzania 9). Ustawiony poziom grzania 1, 2 3, 4 5 6, 7, 8, 9 Ograniczenie czasu grzania w godzinach ,5 Funkcja wykrywania obecności naczynia Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie został postawiony żaden garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie odbywa się przekazywanie energii. Wskazuje na to migająca litera na wskaźniku poziomu grzania. Jeśli na strefę grzejną zostanie postawiony właściwy garnek, wówczas włączy się ustawiony poziom grzania a wskaźnik się zaświeci. Zdjęcie garnka z płyty spowoduje przerwanie dopływu energii i wyświetlenie na wskaźniku poziomu grzania migającej litery. W przypadku, gdy na płytę postawione zostaną mniejsze garnki lub patelnie, których obecność jednakże zostanie wykryta, zostanie przekazane do nich dokładnie tyle mocy, ile jest potrzebne. Granice rozpoznawania obecności i wielkości garnka Średnica stref grzejnych (mm) Minimalna średnica dna garnka (mm) Pozostałe funkcje W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie garnka na przyciskach dotykowych) nie nastąpi przełączenie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna błędu ER03. Po upływie kilku sekund płyta zostanie odłączona. Z przycisków dotykowych należy usunąć wszystkie przedmioty. Ochrona przed przegrzaniem (indukcja) Jeżeli płyta kuchenna pracuje przed dłuższy czas z wykorzystaniem jej pełnej mocy, może się zdarzyć, że przy wysokiej temperaturze panującej w pomieszczeniu elektronika płyty nie będzie chłodzona w wystarczającym stopniu. Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samoczynnie w celu zapobieżenia przegrzaniu elektroniki. Jeśli pomimo standardowego sposobu użytkowania płyty kuchennej oraz normalnej temperatury pomieszczenia na wyświetlaczu zacznie pojawiać się komunikat E2 lub ER21, oznacza to, że chłodzenie nie jest najprawdopodobniej wystarczające. Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brak osłony termicznej. Ewentualnie należy skontrolować urządzenie pod kątem właściwego montażu. W przypadku niektórych modeli płyty indukcyjnej minimalną średnicę dna garnka odwzorowano w postaci kółek umieszczonych na powierzchni strefy grzejnej. 6

7 Obsługa Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków Garnek do gotowania używany na płycie indukcyjnej musi być wykonany z metalu, posiadać właściwości magnetyczne i dostateczną powierzchnię dna. Należy stosować wyłącznie garnki z dnem przystosowanym do gotowania indukcyjnego. Odpowiednie naczynia do gotowania Naczynia emaliowane ze stali z mocnym dnem Naczynia do gotowania z odlewu stali z emaliowanym dnem Naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej wielowarstwowej, z nierdzewnej stali ferrytowej, względnie z aluminium ze specjalnym dnem Nieodpowiednie naczynia do gotowania Naczynia do gotowania z miedzi, ze stali nierdzewnej, z aluminium, ze szkła żaroodpornego, z żaroodpornego drewna i ceramiki, względnie z terrakoty Zdatność naczynia do gotowania na płycie ceramicznej mogą Państwo stwierdzić w następujący sposób Należy przeprowadzić następujący test magnetyczny lub upewnić się, że garnek posiada oznaczenie zdatności do gotowania z wykorzystaniem prądu indukcyjnego. Test magnetyczny: Proszę zbliżyć magnez do dna garnka. Jeżeli zostanie on przyciągnięty, garnek nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej. Informacja: W trakcie użytkowania garnków niektórych producentów, które są przeznaczone do gotowania na płycie indukcyjnej, mogą pojawiać się specyficzne odgłosy uwarunkowane konstrukcją tych naczyń. PL Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Poniżej zamieszczono szereg istotnych wskazówek informujących o efektywnym i energooszczędnym sposobie użytkowania płyty indukcyjnej oraz naczyń. Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica strefy grzejnej. Przy zakupie garnków należy zwracać uwagę na fakt, że producent często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa niż średnica dna. Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki zamkniętej przestrzeni do gotowania i wysokiemu ciśnieniu. Krótki czas gotowania zapobiega utracie witamin. Należy zawsze upewnić się, że w szybkowarze znajduje się odpowiednia ilość cieczy, ponieważ w razie wygotowania, wskutek przegrzania uszkodzeniu może ulec zarówno strefa grzejna, jak i garnek. W miarę możliwości do garnków należy stosować zawsze dopasowane pokrywki. Wielkość garnka należy dobrać do ilości przygotowywanej potrawy. Duży garnek wypełniony w niewielkim stopniu wymaga wiele energii. Poziomy grzania Moc grzewcza stref grzejnych może zostać ustawiona na jeden z wielu poziomów. W tabeli można znaleźć przykłady zastosowania poszczególnych poziomów. Poziom grzania P Przeznaczenie Wyłączenie, wykorzystanie ciepła nagrzanej płyty Funkcja podtrzymywania ciepła Utrzymywanie ciepła dla małych ilości (najmniejsza moc) Utrzymywanie ciepła Utrzymywanie ciepła większych ilości, dalsze smażenie większych kawałków Smażenie, przygotowywanie zasmażki Smażenie Podgotowywanie, podsmażanie, smażenie Funkcja Power (największa moc) nieprawidłowo nieprawidłowo W przypadku garnków bez pokrywki należy ewentualnie wybrać wyższy poziom grzania. Nieprawidłowo: dno naczynia jest wypukłe. Elektroniczny układ sterowania nie jest w stanie prawidłowo odczytać temperatury. optymalne Prawidłowo: właściwe naczynie do gotowania! Wskaźnik ciepła pozostałego Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła pozostałego H. Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można jeszcze wykorzystać pozostałą energię do topienia i utrzymywania ciepła potraw. Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może pozostawać jeszcze gorąca. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia! W przypadku indukcyjnej strefy grzejnej ceramika szklana nie nagrzewa się bezpośrednio, lecz jest podgrzewana jedynie poprzez ciepło zwrócone przez naczynie. 7

8 Obsługa PL świeci odpowiedni do płyt indukcyjnych kontrolka gotowości Korzystanie z przycisków W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest przyciśnięcie przycisku (wyboru), a następnie przyciśnięcie kolejnego przycisku. Kolejny przycisk musi zostać naciśnięty w przeciągu 10 sekund, w przeciwnym razie dokonany wybór zostanie anulowany. Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej 1. Przycisk włącz/wyłącz należy naciskać tak długo (ok. 1 s), aż wskaźnik poziomu grzania zacznie wskazywać 0 i rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Kontrolki gotowości migają. Układ sterowania jest gotowy do pracy. 2. Aby wybrać strefę grzejną należy nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania (przycisk). Zapali się wówczas kontrolka gotowości wybranej strefy grzejnej. 3. Następnie nacisnąć na pasek dotykowy. Zostanie włączony jeden z poziomów grzania.... lewa strona... poziom grzania 0... środek... poziom grzania 5... prawa strona... poziom grzania 9 Patrz punkt Ważne informacje na temat slidera (paska dotykowego) Aby zmienić poziom grzania lub włączyć kolejną strefę grzejną, należy wybrać daną strefę grzejną i nacisnąć na pasku dotykowym. Uwaga: musi świecić się dana kontrolka gotowości! 4. Następnie należy od razu postawić na strefę grzejną odpowiedni i przeznaczony do płyt indukcyjnych garnek. Układ rozpoznawania obecności i wielkości garnka włączy cewkę indukcyjną. Naczynie zostanie podgrzane. Dopóki na strefę grzejną nie zostanie postawiony żaden metalowy garnek, wskaźnik będzie pokazywał na przemian nastawiony poziom grzania oraz symbol. Pozostawiona bez garnka strefa grzejna wyłączy się ze względów bezpieczeństwa po 10 minutach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy przeczytać rozdział Funkcja wykrywania obecności naczynia. kontrolka gotowości Wyłączenie strefy grzejnej 5. Aby wybrać strefę grzejną należy nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania (przycisk). Kontrolka gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. 6. a) Nacisnąć na pasku dotykowym z lewej skrajnej strony (0) lub 6. b) położyć palec na pasku dotykowym i przesuwać nim w lewo, aby zmniejszyć poziom grzania do 0 lub 6. c) przycisnąć przycisk włącz/wyłącz. Cała płyta kuchenna zostanie wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone). Wyłączenie płyty kuchennej 7. Nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Płyta kuchenna zostanie całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień. Informacja: Jeżeli po manualnym wyłączeniu wszystkich stref grzejnych (poziom grzania 0) nie zostanie dotknięty żaden przycisk/pasek dotykowy, płyta grzewcza wyłączy się automatycznie po upływie 10 s. 8

9 Obsługa PL Funkcja STOP Proces gotowania może zostać przerwany na krótki okres za pomocą funkcji STOP, np. gdy dzwoni dzwonek do drzwi. Aby móc kontynuować gotowanie na tych samych poziomach grzania, należy wyłączyć funkcję STOP. Jeśli został nastawiony timer, to zostanie on na krótko zatrzymany, po czym będzie kontynuował odliczanie. Ze względów bezpieczeństwa funkcja wstrzymania działa jedynie przez 10 minut. Po tym czasie płyta kuchenna zostanie wyłączona. 1. Garnki kuchenne stoją na strefach grzejnych i nastawione są odpowiednie poziomy grzania. 2. Nacisnąć przycisk STOP. W miejsce wybranych poziomów grzania zapalają się kolejno litery S-T-O-P. 3. Wstrzymanie procesu gotowania zostanie zakończone poprzez naciśnięcie przycisku STOP a następnie naciśnięcie innego dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Naciśnięcie drugiego przycisku musi nastąpić w przeciągu 10 sekund, w przeciwnym razie płyta kuchenna zostanie wyłączona. Blokada przed dziećmi Włączenie funkcji blokady przed dziećmi chroni przed przypadkowym lub zamierzonym włączeniem płyty indukcyjnej przez dzieci. W tym celu zablokowane zostaje całe sterowanie. Włączenie blokady przed dziećmi 1. Nacisnąć przycisk włącz/wyłącz, aby wyłączyć płytę kuchenną. 2. Następnie nacisnąć od razu jednocześnie na wskaźniku poziomu grzania z przodu po prawej oraz na przycisku Power. 3. Po czym nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania z przodu po prawej w celu aktywowania blokady przed dziećmi. Na wskaźnikach poziomu grzania pojawi się litera L oznaczająca aktywację funkcji Child-Lock; cały układ sterowania zostaje zablokowany i następuje samoczynne wyłączenie płyty kuchennej. Wyłączenie blokady przed dziećmi 4. Należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. 5. Następnie nacisnąć od razu jednocześnie na wskaźniku poziomu grzania z przodu po prawej oraz na przycisku Power. 6. Nacisnąć przycisk Power w celu wyłączenia blokady przed dziećmi. Litera L zgaśnie. Wyłączenie blokady przed dziećmi na czas gotowania Warunek: blokada przed dziećmi została włączona zgodnie z opisem czynności podanym w punktach od 1 do 3. Należy nacisnąć przycisk włącz/wyłącz. Następnie nacisnąć od razu jednocześnie na wskaźniku poziomu grzania z przodu po prawej oraz na przycisku Power. Kontrolki gotowości migają. Teraz użytkownik może włączyć wybraną strefę grzejną. Po wyłączeniu płyty kuchennej blokada przed dziećmi jest nadal aktywna (włączona). Informacja Zanik zasilania nie powoduje wyłączenia aktywnej blokady przed dziećmi, tzn. nie powoduje jej dezaktywacji. 9

10 Obsługa PL Automatyczne wyłączanie (Timer) Dzięki funkcji automatycznego wyłączenia każda włączona strefa grzejna zostanie wyłączona automatycznie po upływie nastawionego czasu. Możliwe jest nastawienie czasu gotowania od 1 do 99 minut. miga miga miga miga lampka kontrolna timera 1. Włączyć płytę kuchenną. Włączyć jedną lub więcej stref grzejnych i wybrać pożądany poziom grzania. 2. Aby wybrać strefę grzejną należy nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania (przycisk). Kontrolka gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. Na wyświetlaczu timera pojawi się CL. 3. Następnie od razu należy nacisnąć na wyświetlaczu timera (przycisk), aby aktywować timer. Prawe pole wskazuje. Aby ustawić czas należy nacisnąć na pasku dotykowym. 4. Ponownie nacisnąć na wyświetlaczu timera (przycisk) lub odczekać, aż lewe pole wskaże. Aby ustawić czas należy nacisnąć na pasku dotykowym. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zapamiętane i rozpocznie się odliczanie. Po upływie nastawionego czasu, strefa grzejna zostanie wyłączona. Włączy się również na pewien czas sygnał dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolnym przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Informacje Aby zaprogramować układ automatycznego wyłączenia dla pozostałych stref grzejnych, należy powtórzyć czynności opisane w punktach 2 do 4. Aby sprawdzić pozostały czas (do automatycznego wyłączenia) należy nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania (przycisk). Nastawioną wartość można odczytać i zmodyfikować. Przedwczesne zakończenie funkcji automatycznego wyłączenia: Należy wybrać daną strefę grzejną i wyzerować czas naciskając na wyświetlaczu timera (przycisk) ( 0 ). Jeżeli zaprogramowano kilka stref grzejnych z użyciem funkcji automatycznego wyłączenia, na wyświetlaczu timera pojawia się zawsze strefa grzejna o najkrótszym czasie. 10 miga miga Minutnik (zegar do gotowania jajek) 1. Włączyć płytę kuchenną. 2. Następnie od razu należy nacisnąć na wyświetlaczu timera (przycisk), aby aktywować timer. Prawe pole wskazuje. Aby ustawić czas należy nacisnąć na pasku dotykowym. 3. Ponownie nacisnąć na wyświetlaczu timera (przycisk) lub odczekać, aż lewe pole wskaże. Aby ustawić czas należy nacisnąć na pasku dotykowym. Po kilku sekundach ustawienie zostanie zapamiętane i rozpocznie się odliczanie. Po upływie nastawionego czasu, będzie rozlegał się przez pewien czas sygnał dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolnym przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Informacja: Funkcję minutnika można zastosować również wtedy, gdy płyta ceramiczna nie jest używana do gotowania. Aby zmienić czas należy nacisnąć na wyświetlaczu timera (przycisk). Wyłączenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz powoduje wyłączenie również minutnika.

11 Obsługa PL Funkcja szybkiego zagotowania W przypadku zastosowania funkcji szybkiego zagotowania podgrzewanie rozpoczyna się od poziomu 9. Po określonym czasie poziom grzania dla dalszego gotowania zostaje automatycznie zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 1 do 8). W przypadku zastosowania funkcji szybkiego zagotowania wystarczy wybrać poziom grzania dla dalszego gotowania. Przełączenie nastąpi automatycznie. Funkcja szybkiego zagotowania stosowana jest do przygotowania potraw zimnych, ogrzewania ich z zastosowaniem dużej mocy, a następnie dalszego gotowania w sposób umożliwiający przerwanie nadzoru (np. gotowanie mięsa na zupę). 1. Włączyć płytę kuchenną. 2. Aby wybrać strefę grzejną należy nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania (przycisk). Kontrolka gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. 3. Nacisnąć na pasku dotykowym z prawej strony, aby ustawić poziom grzania na 9. Następnie nacisnąć ponownie na pasku dotykowym zprawej strony. Pojawi się symbol A. 4. Następnie przesunąć palec na pasku dotykowym w lewą stronę, w celu ustawienia poziomu grzania dla dalszego gotowania od 1 do 8. Spowoduje to aktywację funkcji szybkiego zagotowania. Litera A i wybrany poziom grzania dla dalszego gotowania migają na przemian. 5. Funkcja szybkiego zagotowania przebiega zgodnie z zaprogramowanymi wartościami. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka) gotowanie będzie kontynuowane zgodnie z wybranym ustawieniem na niższym poziomie grzania dla dalszego gotowania. Litera A zniknie. Ustawiony poziom grzania Funkcja szybkiego zagotowania Czas (min:sek) 00:45 02:20 03:50 05:00 06:38 02:00 02:45 03:35 - : - Informacje Podczas fazy gotowania z użyciem funkcji szybkiego zagotowania można zwiększyć poziom grzania dla dalszego gotowania. Zmniejszenie poziomu grzania dla dalszego gotowania powoduje wyłączenie funkcji szybkiego zagotowania. Jeżeli po aktywowaniu funkcji szybkiego zagotowania zostanie wybrany poziom grzania 9 i nie zostanie wybrany żaden niższy poziom grzania dla dalszego gotowania, to po 10 sekundach funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona i poziom grzania pozostanie na 9. 11

12 Obsługa PL Funkcja podtrzymywania ciepła Funkcja podtrzymywania ciepła umożliwia utrzymywanie temperatury gotowych już potraw. Strefa grzejna pracuje z małą mocą. 1. Naczynie do gotowania postawione zostało na odpowiednią strefę grzejną i wybrany został poziom grzania (np. 3). 2. Dotykając lub przesuwając palcem na pasku dotykowym, należy zmniejszyć poziom grzania. Zatrzymać po pojawieniu się ; funkcja podtrzymywania ciepła jest włączona. 3. W celu wyłączenia należy nacisnąć na pasku dotykowym z lewej strony. Funkcja podtrzymywania ciepła dostępna jest przez 120 minut. Po upływie tego czasu płyta kuchenna zostanie wyłączona. Funkcja Power (strefy grzejne z P) Włączenie funkcji Power powoduje zwiększenie mocy indukcyjnych stref grzejnych. Pozwala to na zagotowanie dużej ilości wody w krótkim czasie. Funkcja Power pracuje przez 10 minut, po czym następuje automatyczne przełączenie na poziom grzania 9 (tylko strefy grzejne o mocy 3 kw, patrz punkt Dane techniczne ). kontrolka gotowości 1. Włączyć płytę kuchenną. Aby wybrać strefę grzejną należy nacisnąć na wskaźniku poziomu grzania (przycisk). Kontrolka gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. 2. Przycisk Power nacisnąć jeden raz w celu aktywowania funkcji Power. Wskaźnik poziomu grzania pokazuje wówczas literę P. 3. Po 10 minutach nastąpi automatyczne wyłącznie funkcji Power. Znika wówczas litera P i następuje samoczynne przełączenie na poziom grzania 9 (tylko strefy grzejne o mocy 3 kw, patrz punkt Dane techniczne ). Informacja: W celu wyłączenia funkcji Power przed czasem należy nacisnąć przycisk Power. Zarządzanie mocą Ze względów konstrukcyjnych jeden moduł tworzą połączone ze sobą dwie strefy grzejne, dysponując tym samym wspólnie maksymalną mocą. W razie przekroczenia maksymalnej mocy modułu, na skutek włączenia wysokiego poziomu grzania lub funkcji Power, układ zarządzania mocą zredukuje odpowiednio poziom grzania strefy grzejnej przynależnej do danego modułu. Wskaźnik strefy grzejnej zacznie najpierw migać, po czym wskazany zostanie możliwy najwyższy poziom grzania. Moduły (zarządzanie mocą) 12

13 Czyszczenie i pielęgnacja PL Czyszczenie i pielęgnacja Przed przystąpieniem do czyszczenia płyty kuchennej należy ją wyłączyć i odczekać, aż ostygnie. Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić myjką parową lub innym urządzeniem tego typu! Podczas czyszczenia ostrożnie przecierać przycisk włącz/ wyłącz. Należy uważać, by nie włączyć przypadkowo płyty! Ceramiczna płyta kuchenna Uwaga! Nie wolno stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, np. mleczek do szorowania, rysujących powierzchnie środków do czyszczenia garnków, środków do usuwania rdzy, plam, itd. Czyszczenie po użyciu 1. W razie zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Po oczyszczeniu płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą ściereczką tak, by na powierzchni płyty nie pozostały żadne ślady po płynie do mycia naczyń. Pielęgnacja cotygodniowa 2. Raz w tygodniu należy wyczyścić całą płytę kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego. Należy stosować się do wskazówek danego producenta. Środki czyszczące pozostawiają wodoodporną ochronną powłokę, która jednocześnie przeciwdziała zabrudzeniom. Wszelkie zabrudzenia zostają zatrzymane przez powłokę ochronną, dzięki czemu można je bardzo łatwo usunąć. Na zakończenie czyszczenia powierzchnię płyty należy wytrzeć do sucha czystą ściereczką. Z powierzchni płyty należy usunąć wszelkie pozostałości środków czyszczących, gdyż wskutek działania wysokiej temperatury ich działanie może stać się agresywne i spowodować niekorzystne zmiany na powierzchni. Szczególne zabrudzenia Silne zabrudzenia i plamy (osad, plamy o perłowym połysku) najłatwiej jest usunąć w momencie, gdy płyta jest jeszcze ciepła. Do tego celu należy użyć dostępnych na rynku specjalnych środków czyszczących. Należy postępować zgodnie z opisem z punktu 2. Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą ściereczką a następnie usunąć pozostałe zabrudzenia za pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując zgodnie z opisem z punktu 2. Przypalony cukier oraz stopione tworzywa sztuczne należy usunąć - gdy są jeszcze w stanie płynnym - za pomocą skrobaka do szkła. Następnie należy oczyścić powierzchnię, zgodnie z opisem z punktu 2. Ziarna piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą porysować powierzchnię przy przesuwaniu garnków. Dlatego należy zwracać uwagę na to, by nie pozostawiać ich na płycie. Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na funkcjonowanie i stabilność ceramiki. Nie wskazują one na uszkodzenie płyty kuchennej, lecz na nieusunięte, a tym samym przypalone resztki. Błyszczące miejsca powstają wskutek zarysowań od dna garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania z dnem aluminiowym lub wskutek zastosowania nieodpowiednich środków czyszczących. Zabrudzenia te można z trudem usunąć za pomocą dostępnych na rynku środków czyszczących. W razie potrzeby czyszczenie należy kilkakrotnie powtórzyć. Używanie agresywnych środków czyszczących oraz naczyń z dnem rysującym powierzchnię, prowadzi do stopniowego starcia oznaczeń stref grzejnych i powstania na ich miejscu ciemnych plam. 13

14 Usuwanie usterek PL Usuwanie usterek Samodzielne naprawy lub modyfikacje urządzenia są niebezpieczne i grożą porażeniem prądem lub spowodowaniem zwarcia. Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych, należy ich zaniechać. Wszelkiego rodzaju prace na urządzeniu należy zlecać wykwalifikowanym elektrykom np. pracownikom serwisu. Uwaga W razie usterki urządzenia należy sprawdzić w oparciu o niniejszą instrukcję obsługi, czy jej przyczyn nie można usunąć samodzielnie. Wyświetlany jest kod błędu ER03 i rozlega się przez pewien czas ciągły sygnał dźwiękowy. Wykipiałe potrawy, naczynia kuchenne lub inne przedmioty powodują ciągłe naciskanie przycisków dotykowych Touch- Control. Porada: powierzchnię należy wyczyścić lub usunąć dany przedmiot. Czy wyświetlany jest kod błędu E2 lub ER21? Elektronika jest zbyt gorąca. Należy sprawdzić poprawność montażu płyty kuchennej i zwrócić uwagę na dostateczną wentylację. Patrz rozdział: Ochrona przed przegrzaniem Poniżej zamieszczono wskazówki stanowiące pomoc w usuwania usterek. Powtarzające się wyzwalanie bezpieczników? Wezwać serwis techniczny lub elektryka! Nie można włączyć płyty indukcyjnej? Czy zadziałał główny bezpiecznik domowy (skrzynka z bezpiecznikami)? Czy przewód sieciowy podłączony jest do prądu? Czy włączona jest blokada przed dziećmi, tzn. czy wyświetlany jest symbol L? Czy wyświetlany jest kod błędu U400? Płyta kuchenna jest podłączona nieprawidłowo. Sterowanie wyłącza się po 1s i rozbrzmiewa ciągły sygnał dźwiękowy. Płytę podłączyć do prawidłowego napięcia sieciowego. Czy wyświetlany jest kod błędu (ERxx lub Ex)? Usterka techniczna. Należy powiadomić serwis. Czy pojawia się symbol garnka? Włączona została strefa grzejna i płyta oczekuje na postawienie na niej odpowiedniego garnka (funkcja wykrywania obecności naczynia). Dopiero wówczas rozpocznie się podgrzewanie. Czy symbol garnka pojawia się nadal, pomimo że naczynie zostało postawione na strefie grzejnej? Garnek nie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej lub ma zbyt małą średnicę. Czy przyciski dotykowe przykryte są wilgotną ściereczką, metalowym przedmiotem lub zostały zalane płynem? Proszę je usunąć. Czy używane są odpowiednie naczynia kuchenne? Patrz rozdział Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków. Użyte naczynia do gotowania wydają odgłosy? Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje żadne niebezpieczeństwo dla płyty indukcyjnej lub dla naczynia. Wentylator chłodzący pracuje nadal pomimo wyłączenia urządzenia? Jest to normalny stan i ma na celu schłodzenie układów elektronicznych urządzenia. Płyta kuchenna wydaje dźwięki (stuknięcia lub trzaski)? Jest to uwarunkowane technicznie i nie da się tego uniknąć. Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia? W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy wówczas natychmiast wyłączyć. Ponadto należy niezwłocznie wyłączyć główny bezpiecznik domowy i powiadomić serwis. 14

15 Instrukcja montażu Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Okleiny, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli sąsiadujących z płytą kuchenną muszą być odporne na działanie temperatur (>75 C). Jeżeli okleiny i okładziny nie są wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą ulec odkształceniu. Sposób montażu musi gwarantować ochronę przed stycznością z płytą. Zastosowanie ściennych listew wykończeniowych z litego drewna na blacie roboczym za płytą grzewczą jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania odstępów minimalnych zgodnie z rysunkami montażowymi. Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę w części tylnej zgodnie z rysunkami montażowymi. W przypadku montażu płyty kuchennej obok wysokiej szafy należy zachować odstęp bezpieczeństwa min. 40 mm. Boczną powierzchnię szafy należy obłożyć materiałem odpornym na działanie temperatury. Ze względu na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna wynosić min. 300 mm. Odległość pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być przynajmniej tak duża, jak zostało to podane w instrukcji montażu okapu. Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropian, gwoździe, itp.) należy usunąć poza zasięg dzieci, ponieważ elementy te stanowią źródło potencjalnych niebezpieczeństw. Dzieci mogą połknąć niewielkie części lub udusić się folią. Montaż Ważne informacje Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad elementami mebli (ściany boczne, szuflady), należy wbudować dno pośrednie, a jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej musi wynosić co najmniej 20 mm w celu zapobieżenia możliwości kontaktu z innymi częściami. Dno pośrednie powinno dać się usunąć jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi. Należy pamiętać, że ze względu na niebezpieczeństwo powstania ognia, bezpośrednio obok lub nad płytą kuchenną, nie należy kłaść lub umieszczać przedmiotów niebezpiecznych w styczności z ogniem, łatwopalnych lub odkształcających się pod wpływem ciepła. Uszczelnienie płyty Przed montażem należy dokładnie nałożyć załączoną uszczelkę płyty grzewczej. Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty grzewczej a blatem lub przez szczelinę między blatem a ścianą, nie przedostała się do umieszczonych poniżej urządzeń elektrycznych żadna ciecz. W przypadku montażu płyty kuchennej w nierównym blacie np. z okładziną ceramiczną lub podobną (kafelki itd.), można ewentualnie usunąć znajdującą się na płycie kuchennej uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy płytą a blatem za pomocą plastycznych materiałów uszczelniających (kit). Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym pozorem uszczelniać silikonem! W razie konieczności demontażu w późniejszym czasie nie jest wówczas możliwe uniknięcie uszkodzeń. Wentylacja PL Tylna strona dolnej szafki musi być otwarta w obszarze wycięcia w blacie roboczym tak, aby mogła mieć miejsce wymiana powietrza. Należy usunąć przednią listwę poprzeczną mebla, aby powstał wlot dla powietrza pod blatem roboczym, obejmujący całą szerokość urządzenia. Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej blatu roboczego przynajmniej z obszaru wycięcia w blacie. Odstęp pomiędzy płytą indukcyjną a meblami kuchennymi, względnie między urządzeniami do zabudowy, musi zostać tak dopasowany, aby zagwarantowana była dostateczna wymiana powietrza w czasie indukcji. Otwory wlotowe i wylotowe muszą zostać termicznie odgrodzone za pomocą dołączonej osłony. W ten sposób uniemożliwiony zostaje powrót ogrzanego powietrza do kanału zasysania zimnego powietrza. Uwaga! Osłona nie może zakrywać otworów wlotowych i wylotowych, ewentualnie należy ją skrócić, tak by pasowała jedynie na meble, względnie na urządzenie do zabudowy Należy unikać wytwarzania nadmiernego ciepła od dołu np. pochodzącego z piekarnika bez naprzeciwległej wentylacji. Podczas procesu pirolizy w kuchence do zabudowy, nie wolno używać płyty indukcyjnej. osłona osłona dolna strona płyty kuchennej z przodu Wycięcie otworu w blacie kuchennym Otwór w blacie należy wyciąć możliwie jak najdokładniej za pomocą dobrej prostej piły lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową. Krawędzie otworu należy następnie uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Wycięcie otworu w blacie kuchennym należy wykonać zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Płyta ceramiczna musi zostać ułożona równo i ściśle przylegać do blatu. Zbytnie naprężenie może spowodować jej pęknięcie. Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić pod względem dokładnego osadzenia i przylegania. Płyta ceramiczna mocowana jest za pomocą klipsów lub nakładek. 15

16 Instrukcja montażu PL Wymiary w mm Typ Klipsy Klipsy należy zacisnąć na wcięciach w blacie kuchennym w podanych odległościach. Dzięki mocowaniu w płaszczyźnie poziomej nie jest wymagana regulacja wysokości. Uwaga: pozioma płaszczyzna klipsów musi ściśle przylegać do blatu kuchennego. (niebezpieczeństwo złamania). Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć płytę kuchenną po lewej stronie (a), ustawić (b) i zacisnąć klipsy (c). Do zabezpieczenia klipsów można zastosować śruby. Uwaga: W razie krzywego nałożenia lub naprężenia płyty ceramicznej istnieje niebezpieczeństwo jej pęknięcia podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Wymiary wyciętego otworu Wymiary zewnętrzne płyty grzewczej Przepust kablowy w tylnej ściance Wysokość zabudowy Nakładka Typ Nałożyć płytę kuchenną i ustawić. Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami w przewidzianych do tego celu miejscach, ustawić i mocno przykręcić. Śruby wolno dokręcać wyłącznie ręcznie za pomocą śrubokrętu, nie używać wkrętarki. Należy zwrócić uwagę na właściwe położenie nakładek w przypadku cienkich blatów kuchennych. W celu wyrównania na nakładkę musi zostać nałożona śruba metryczna. Uwaga: W razie krzywego nałożenia lub naprężenia płyty ceramicznej istnieje niebezpieczeństwo jej pęknięcia podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Wymiary wyciętego otworu Wymiary zewnętrzne płyty grzewczej Przepust kablowy w tylnej ściance Wysokość zabudowy 16

17 Instrukcja montażu Przyłącze elektryczne Podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej może podjąć się wyłącznie autoryzowany elektryk! Przepisy prawne i warunki przyłączenia ustalone przez lokalny zakład energetyczny muszą zostać w pełni zachowane. Należy przewidzieć również urządzenie, umożliwiające odłączanie płyty kuchennej od zasilania (wyłączające wszystkie bieguny) o min. szerokości rozwarcia styku 3 mm. Odpowiednimi układami odłączającymi są wyłączniki, bezpieczniki i styczniki. Przed przystąpieniem do podłączenia lub naprawy należy odłączyć dopływ prądu za pomocą jednego z tych układów. Przewód ochronny musi być na tyle długi, by w przypadku niezadziałania zabezpieczenia przed wyrwaniem, poddany został naprężeniom w drugiej kolejności, tzn. dopiero po żyłach przewodzących prąd w przewodzie przyłączeniowym. Nadmiar kabla należy wyciągnąć z obszaru zabudowy poniżej urządzenia. Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej. Sposób montażu musi gwarantować całkowitą ochronę przed stycznością z płytą. Uwaga: nieprawidłowe podłączenie może skutkować zniszczeniem układów elektronicznych urządzenia. Brak fabrycznego przewodu podłączeniowego. W celu podłączenia należy zdemontować pokrywę puszki przyłączeniowej na spodzie urządzenia, co umożliwi dostęp do zacisków. Po podłączeniu należy ponownie zamocować pokrywę i za pomocą sprzączki przeciwnaprężeniowej zabezpieczyć przewód zasilający. Jako przewodu zasilającego należy użyć co najmniej przewodu typu H05 RR-F. PL Dostępny fabryczny przewód zasilający Płyta kuchenna wyposażona została fabrycznie w odporny na temperaturę przewód przyłączeniowy. Podłączenie do sieci przeprowadzane jest zgodnie ze schematem podłączenia, z wyjątkiem gdy przewód zasilający wyposażony jest już we wtyczkę. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy wymienić go na nowy takiego samego typu. Aby zapobiec zagrożeniom, wymiany tej dokonać może wyłącznie producent lub pracownicy jego serwisu. Możliwości podłączenia czarny czarny brązowy brązowy biały biały niebieski zielono-żółty niebieski zielono-żółty zielono-żółty zielono-żółty czarny czarny brązowy brązowy * Uwaga! Przyłącze specjalne V 3~! biały biały niebieski zielono-żółty niebieski zielono-żółty zielono-żółty zielono-żółty Parametry przyłącza Napięcie sieciowe: V 3N~, Hz Napięcie znamionowe komponentów: V Możliwości podłączenia: podłączenie 5-biegunowe * Uwaga! Przyłącze specjalne V 3~! 17

18 Instrukcja montażu Dane techniczne Wymiary płyty kuchennej wysokość/ szerokość/ głębokość mm 50 x 600 x 520 Strefy grzejne przednia lewa Ø cm / kw tylna lewa Ø cm / kw przednia prawa Ø cm / kw 21/ 2,3 18/ 1,85 25/ 3,0 Pierwsze uruchomienie PL Po zamontowaniu płyty i podłączeniu do zasilania (podłączenie do sieci), uruchamia się samoczynnie funkcja autotestu układu sterowania a następnie zostaje wyświetlona informacja serwisowa. Uwaga: podczas podłączania do sieci na przyciskach dotykowych Touch-Control nie mogą znajdować się żadne przedmioty! Płyta kuchenna ogólnie kw 6,7 Wymiary płyty kuchennej wysokość/ szerokość/ głębokość mm 50 x 600 x 520 Strefy grzejne przednia lewa Ø cm / kw tylna lewa Ø cm / kw tylna prawa Ø cm / kw przednia prawa Ø cm / kw 16/ 1,4 23/ 3,0 18/ 1,85 21/ 2,3 Powierzchnię płyty kuchennej należy przetrzeć lekko gąbką nasączoną wodą z płynem do naczyń, a następnie wytrzeć do sucha. Płyta kuchenna ogólnie kw 7,4 Wymiary płyty kuchennej wysokość/ szerokość/ głębokość mm 50 x 700 x 440 Strefy grzejne przednia lewa Ø cm / kw tylna lewa Ø cm / kw 21/ 2,3 18/ 1,85 przednia prawa Ø cm / kw 25/ 3,0 Płyta kuchenna ogólnie kw 6,7 Wymiary płyty kuchennej wysokość/ szerokość/ głębokość mm 50 x 800 x 520 Strefy grzejne przednia lewa Ø cm / kw tylna lewa Ø cm / kw tylna prawa Ø cm / kw przednia prawa Ø cm / kw 25/ 3,0 16/ 1,4 21/ 2,3 18/ 1,85 Płyta kuchenna ogólnie kw 7,4 18

19 Instrukcja montażu PL 19

20 HU A csomagolás újrahasznosítása A szállítócsomagolást lehetőleg környezetvédelmi szempontok szerint hasznosítsa újra. Ha a csomagolóanyagokat visszavezeti az anyagkörforgásba, nyersanyagokat takarít meg, és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. A régi készülék újrahasznosítása A terméken vagy a csomagoláson található jel azt mutatja, hogy az nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. A helytelen ártalmatlanítás veszélyezteti a környezetet és az egészséget. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosításáról, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a szemétszállítóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Rendeltetésszerű használat A főzőlap csak ételek háztartásban történő elkészítésére használandó. Nem szabad más célra igénybe venni, és csak felügyelet mellett szabad használni. Itt találja... Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben, mielőtt a főzőlapot használatba veszi. Fontos tudnivalókat talál itt az Ön biztonságával, a készülék használatával, kezelésével és karbantartásával kapcsolatban, hogy sokáig öröme legyen a készülékében. Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a Mi a teendő probléma esetén? fejezetben. Kisebb üzemzavarokat gyakran Ön saját maga el tud hárítani, és így a fölösleges szervizköltségeket megtakaríthatja. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót. Kérjük adja tovább ezt a használati és szerelési utasítást az új tulajdonosoknak tájékoztatásuk és biztonságuk érdekében. Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók Bekötés és működés Főzőlap Személyek A készülék leírása Kezelés szenzorgombokkal Tudnivalók a sliderről (szenzormezőről) Kezelés A főzőlap Edényfelismerés Üzemidő-korlátozás Egyéb funkciók Túlhevülés elleni védelem (indukció) Indukciós főzőlaphoz használható edények Energiatakarékossági tippek Főzőfokozatok Maradékhő-kijelző Gombkezelés A főzőlap és a főzőzóna bekapcsolása Főzőzóna kikapcsolása Főzőlap kikapcsolása STOP funkció Gyerekzár Kikapcsoló automatika (Timer) Konyhai jelzőóra (tojásfőzéshez) Előfőzési automatika Melegentartó funkció Power-fokozat (főzőzónák P-vel) Powermanagement Tisztítás és ápolás Üvegkerámia-főzőlap Különleges szennyeződések Mi a teendő probléma esetén? Szerelési útmutató Biztonsági tudnivalók a konyhabútor-szerelő számára Beépítés Szellőzés Elektromos bekötés Műszaki adatok Üzembe vétel

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék FHS 20 IX/HA S Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny,7 Opis urządzenia,8 Opis urządzenia,0 Instalacja, Uruchomienie i użytkowanie, Programator

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 -

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 - GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KN6C66A/GR S. Instrukcja obsіugi KUCHENKA I PIEKARNIK. Инструкции за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА Резюме Инструкции за употреба,1

KN6C66A/GR S. Instrukcja obsіugi KUCHENKA I PIEKARNIK. Инструкции за употреба ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА Резюме Инструкции за употреба,1 KN6C6A/GR S KN6C66A/GR S GR Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, ΠΡΟΣΟΧΉ, Περιγραφή της συσκευήςπίνακας ελέγχου, Περιγραφή της συσκευήςσυνολική άποψη,6 Εγκατάσταση,7

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS _English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS Carefully read the instructions and warnings in this manual and keep them for future reference. They include important instructions

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 2 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.11 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_2_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Морозильный ларь ECN21109W 2 electrolux Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 6 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.31 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_6_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych

Księgą GHP / GMP. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych Bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów Wymagania prawne Księgą GHP / GMP Konkurencja

Διαβάστε περισσότερα

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba IDL 70 Zmywarka Instalownaia i uzytkowania Perilica posuđa Postavljanje i uporaba Πλυντήριο Εγκατάσταση και χρήση Myčky nádobí Instalace a použití Mosogatógép Beszerelés és használat Umývačky riadu Inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

FORD FOCUS C-MAX 2003-

FORD FOCUS C-MAX 2003- FR-0-00N Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s -N zásuvkou do normy DIN/ISO Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med -N stikdåse, DIN/ISO,

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy PL Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó HU Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα GR Roya-30324-3 A4 (ohne AS) 17.12.2014 Instrukcja obsługi...

Διαβάστε περισσότερα

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Radio Commander

Wireless Radio Commander 4-585-643-51(1) Wireless Radio Commander Οδηγίες λειτουργίας Instrukcja obsługi Návod na obsluhu Használati útmutató GR PL SK HU "Οδηγός βοήθειας" (εγχειρίδιο Web) Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Οδηγός βοήθειας"

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W Instalacja i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalace a bezpečnostní pokyny Szerelési és biztonsági utasítások Návod na inštaláciu a bezpečnostné upozornenia Namestitev in varnostna opozorila Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

LSFK 7B019. Instrukcja obsługi. Operating instructions. Довідник користувача. Οδηγίες χρήσης. PL Polski. EN English. EL Ελληνικα.

LSFK 7B019. Instrukcja obsługi. Operating instructions. Довідник користувача. Οδηγίες χρήσης. PL Polski. EN English. EL Ελληνικα. LSFK 7B019 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions, 1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 7 Product Data, 8 Installation, 10-11 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

_English_ INFRARED COOKER SP-1445-M/MS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

_English_ INFRARED COOKER SP-1445-M/MS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS _English_ INFRARED COOKER SP-1445-M/MS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Carefully read the instructions in this manual and keep them from further reference for the duration of the products

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή

Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή pl el Instrukcja montażu zachować Οδηγίες συναρμολόγησης Φυλάξτε τη σελίδα αυτή 1 ~.-. 43 53 ~31 ~60 2 70 3 4 4a 4b 5 6 7 7a 7b 7c 8 8a 9 10 10 a 11 pl Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania

Διαβάστε περισσότερα

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 13.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 245/21 PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 21/09 (ex N 105/08, ex N 168/08 i ex N 169/08)

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-861-514-31 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu EN PL CZ GR TU For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator - Freezer Chłodziarko - Zamrażarka Ψυγειοκαταψύκτης CNA400EC0ZX

Refrigerator - Freezer Chłodziarko - Zamrażarka Ψυγειοκαταψύκτης CNA400EC0ZX Refrigerator - Freezer Chłodziarko - Zamrażarka Ψυγειοκαταψύκτης CNA400EC0ZX Please read this user manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been produced in modern plants and

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 23.2.2008 C 50/13 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 61/07 (ex NN 71/07) Pomoc państwa dla Olympic Airways Services i Olympic

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα