INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç"

Transcript

1 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу Αντιμετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της μονάδας Szanowny Kliencie, Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Niemcy Уважаемый клиент. Данное устройство соответствует действительным Европейским директивам и стандартам по электромагнитной совместимости и электрической безопасности. Представительство компании Victor Company of Japan, Limited в Европе: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Германия Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της μονάδας PO, RU, GR 010 Victor Company of Japan, Limited Αγαπητέ πελάτη, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρότυπα σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια από ηλεκτρισμό. Ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της Victor Company of Japan, Limited είναι: JVC Technical Services Europe GmbH Postfach Friedberg Γερμανία 0110DTSMDTJEIN Instructions CD RECEIVER KD-R811 KD-R811 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. / Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 4. / Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 4. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. / Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. / Για πληρoφoρίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ΟΔΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Bateria Produkty Informacje dla użytkowników dotyczące pozbywania się zużytego sprzętu i baterii [Kraje Unii Europejskiej] Symbole przedstawione obok oznaczają, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu i baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i miejscowości. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. Uwaga: Oznaczenie Pb, znajdujące się pod symbolem baterii wskazuje, że ta bateria zawiera ołów. POLSKI

3 Korzystanie z instrukcji Poniższe ikony/symbole używane są w celu wskazania: Naciśnij i przytrzymaj przyciski [Przytrzymaj] do momentu rozpoczęcia wybranej operacji. Przekręć tarczę kontrolna. Przekręć tarczę kontrolną, aby dokonać wyboru, następnie naciśnij, aby potwierdzić. ( XX) Numer strony z odniesieniem <XXXX> Pozycja menu Ciąg dalszy na następnej stronie Podłączanie/odłączanie panelu sterowania Zerowanie pamięci urządzenia Zaprogramowane przez użytkownika ustawienia również zostaną skasowane (nie dotyczy zarejestrowanego urządzenia Bluetooth). ( 15 ) Wymuszenie wysunięcia płyty SPIS TREŚCI 3 Korzystanie z instrukcji 3 Podłączanie/odłączanie panelu sterowania 3 Zerowanie pamięci urządzenia 3 Wymuszenie wysunięcia płyty 4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 4 Ustawianie zegara 5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) 6 Podstawowa obsługa 8 Słuchanie radia 11 Podczas słuchania płyty 1 Odsłuchiwanie z urządzenia USB 14 Korzystanie z urządzenia Bluetooth 16 Korzystanie z telefonu Bluetooth 19 Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth 0 Zmiana ustawień Bluetooth Odtwarzanie z ipoda/iphone'a 5 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych 6 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku 7 Funkcje menu 34 Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu 39 Konserwacja 40 Znajdowanie i usuwanie problemów 44 Specyfikacje [Przytrzymaj] Załadowany dysk można otworzyć siłą, nawet jeśli jest zablokowany. Informacje o zablokowywaniu/odblokowywaniu płyt, 11. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. POLSKI 3

4 Anulowanie trybu demonstracyjnego 1 Włączanie zasilania. 4 Wybierz opcję <Off>. DEMO Off On [Przytrzymaj] SET UP DEMO Clock PRO EQ 3 Wybierz opcję <DEMO>. DEMO Off On (Ustawienia początkowe) Ustawianie zegara 1 Włączanie zasilania. [Przytrzymaj] SET UP DEMO Clock PRO EQ 3 Wybierz opcję <Clock>. SET UP DEMO Clock PRO EQ (Ustawienia początkowe) 4 Wybierz opcję <Set Clock>. Clock Set Clock 4H/1H Clock Adjust 5 Ustaw godzinę. Set Clock 0 : 00 AM 5 Zakończ procedurę. 7 Wybierz opcję <4H/1H>. Clock Set Clock 4H/1H Clock Adjust 8 Wybierz opcję <4Hours> lub <1Hours>. 4H/1H 4Hours 1Hours 9 Zakończ procedurę. 6 Ustaw minuty. Set Clock 0: 00 AM Clock Set Clock 4H/1H Clock Adjust 4 POLSKI

5 Przygotowanie pilota (RM-RK50) W przypadku użycia pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy, należy wyciągnąć izolację. Izolacja Jeśli zasięg działania pilota zdalnego sterowania spadnie, należy wymienić baterie. Wymiana bateryjki litowej CR05 Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR05 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Przestroga: Przy nieprawidłowym włożeniu baterii istnieje ryzyko wybuchu. Baterie wymieniać tylko na baterie tego samego typu lub odpowiedniki. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień itp. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Przed przystąpieniem do obsługi podłącz dopasowany do Twojego samochodu adapter zdalny JVC (nie dołączony) do końcówki zdalnego sterowania na kierownicy, z tyłu urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do zdalnego adaptera. POLSKI 5

6 Podstawowa obsługa Wysunięcie płyty Szczelina na płytę Wyświetlacz Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) Odłącz panel Pokrętło wielofunkcyjne Pomocnicze gniazdo wejściowe jack Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE wystawiaj na jasne światło słoneczne. Gdy naciśniesz lub przytrzymasz następujące przyciski... Moduł główny Zdalne sterowanie Ogólna obsługa Włączenie. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie /I/ATT na pilocie powoduje także wyciszenie dźwięku lub pauzę. Naciśnij /I/ATT ponownie, aby anulować wyciszenie. Wyłącza po naciśnięciu i przytrzymaniu. Wybierz dostępne źródła (po włączeniu zasilania). Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Reguluje poziom głośności. Wybierz pozycje. Wycisz dźwięk w trakcie słuchania źródła. Jeśli źródłem jest CD, USB FRONT/USB REAR lub ipod FRONT/iPod REAR, odtwarzanie zostaje wstrzymane. Naciśnij tarczę kontrolną ponownie, aby anulować wyciszenie. Potwierdzenie wyboru. 6 POLSKI

7 Moduł główny Zdalne sterowanie Ogólna obsługa Wybór trybu dźwięku. Bezpośrednie wprowadzenie poziomu dźwięku ( 6 ) po naciśnięciu i przytrzymaniu EQ/BASS-TRE na jednostce głównej. Otwiera ekran Call Menu * lub odbiera połączenie, gdy urządzenie dzwoni. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zakończenie połączenia po rozmowie telefonicznej. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącza połączony telefon komórkowy na ostatnio połączony telefon. ( 19 ) * Jeśli brak jest listy połączeń, urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Naciśnięty i przytrzymany otwiera tryb wyszukiwania PTY. Wraca do poprzedniego menu. Naciśnięcie i przytrzymanie przełącza terminal sterujący odtwarzania IPoda. (, 31 ) Wyłączenie zasilania: Sprawdź aktualne wskazanie zegara. Włączenie zasilania: Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania. Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło Początkowy format wyświetlania Wyświetlacz mierników poziomów audio (<Level Meter>, 9) Przestroga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animację oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Na ekranie pojawia się komunikat. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. POLSKI 7

8 Słuchanie radia ~ Ÿ ] FM lub AM Wskaźnik uaktywnia się, jeśli odbierany jest sygnał stereo FM o wystarczającym poziomie. Wyszukiwanie ręczne Pojawia się M, następnie kilkakrotnie naciskaj przycisk. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo 1 [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] ] <Tuner> ] <Stereo/Mono> ] <Mono> Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz <Stereo>. Automatyczne programowanie (FM) SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla częstotliwości FM można zaprogramować maksymalnie 18 stacji. Podczas słuchania stacji... 1 [Przytrzymaj] ] <Tuner> ] <SSM> ] <SSM / SSM 07 1 / SSM 13 18> Pojawia się SSM i lokalne stacje o najmocniejszym sygnale są automatycznie wyszukiwane i zapisywane. Aby ustawić kolejnych 6 stacji, powtórz powyższą procedurę, wybierając jeden z pozostałych 6 zakresów SSM. 8 POLSKI

9 Ręczne programowanie (FM/ AM) Można ustawić do 18 stacji FM i 6 stacji AM. Np.: Zapisywanie stacji FM o częstotliwości 9,50 MHz w pozycji ] 9.50MHz ] Pokazuje ekran Preset Mode. ] Wybiera zaprogramowany numer 4. Będzie migać komunikat 04. Wybór zaprogramowanej stacji 1 lub [Przytrzymaj] Korzystanie z pilota 5 U / D : Zmienia zaprogramowaną stację R / F 3 : Wyszukiwanie stacji Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały Radio Data System. Wyszukiwanie ulubionych programów FM Radio Data System Wyszukiwanie PTY Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. 1 [Przytrzymaj] Wyświetla się ostatnio wybrany kod PTY. ] Wybierz ulubiony typ programu lub kod PTY, a następnie rozpocznij wyszukiwanie. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Kody PTY: News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document POLSKI 9

10 Odbiór w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. (<TA Volume>, 30) Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. Aby aktywować odbiór, dostrój się do kolejnej stacji z sygnałem Radio Data System, wymaganym do odbioru TA w tle. Aby wyłączyć odbiór, ponownie naciśnij T/P BACK. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Aktywacja i wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz <PTY-Standby> ( 30). Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, wybierz inną stację, która nadaje odpowiednie sygnały. Aby wyłączyć odbiór programów PTY w tle, należy wybrać opcję <Off> ( 30) jako kod PTY. Wskaźnik PTY zniknie. Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM Radio Data System w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz <AF Regional> ( 30). Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj podczas wyboru zaprogramowanego numeru zostanie wybrana stacja zaprogramowana pod tym numerem. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM Radio Data System nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej możliwej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. (<P-Search>, 30) Urządzenie nie przełączy się na program Traffic Annoucement lub PTY jeżeli połączenie rozmowy zostało ustanowione przez BT FRONT/BT REAR. 10 POLSKI

11 Podczas słuchania płyty ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Zostanie wyświetlony komunikat No Disc. Wyjmij płytę, a następnie naciśnij / SOURCE, aby odtwarzać dźwięk z innego źródła. Zapobieganie wysunięciu płyty Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. [Przytrzymaj] Wybór folderu dla MP3/WMA Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewiń utwór do przodu lub do tyłu Wybór folderu/utworu z listy Podczas słuchania płyty... 1 ] Wejdź do menu listy odtwarzania. ] Wybierz żądaną pozycję. MP3/WMA: Wybierz żądany folder, a następnie utwór powtarzając ten krok. Jeśli płyta MP3/WMA zawiera wiele utworów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. W przypadku dysku MP3/WMA możesz użyć także menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS), aby przewinąć menu listy. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. Podczas wyświetlania menu listy odtwarzania... 1 Naciśnij 5/, aby pokazać menu wyszukiwania. Pojawia się pierwszy znak aktualnego folderu/pliku. POLSKI 11

12 Naciśnij 5/, aby wybrać odpowiedni znak. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Pojawia się lista ścieżek z wybranym znakiem. 3 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany utwór. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli na dysku znajduje się wiele ścieżek, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Korzystanie z pilota 5 U / D : Wybór folderu dla MP3/WMA R / F 3 : Wybór ścieżki R / F 3 [Przytrzymaj] : Przewiń utwór do przodu lub do tyłu Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 3 [Przytrzymaj] ] Repeat j Random Repeat Track : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki Folder : Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu Random Folder : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a następnie z kolejnych folderów All : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. Odsłuchiwanie z urządzenia USB Omawiane urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia USB (na panelu sterowania i kablu USB znajdującym się z tyłu urządzenia). Można korzystać z obu wejść jednocześnie. Do wejść USB można także podłączyć adapter USB Bluetooth, KS-UBT1 (w zestawie), ( str. 14) i/lub ipod/iphone Apple ( str. ). Omawiany sprzęt może odtwarzać utwory MP3/WMA/WAV zapisane na urządzeniach pamięci masowej USB (np. pamięci USB, cyfrowym odtwarzaczu audio itp.). 1 POLSKI

13 ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB Przewód USB od tyłu urządzenia i / lub Pamięć USB Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Jeśli wyłączyłeś zasilanie (a urządzenie USB nie zostało odłączone)... Naciśnięcie / SOURCE powoduje włączenie zasilania i rozpoczęcie oddtwarzania od miejsca poprzedniego zatrzymania. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Zostanie wyświetlony komunikat No USB. Naciśnij przycisk / SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. ( 11, 1) Pliki WAV można odtwarzać postępując tak, jak w przypadku pliku MP3/WMA. ( 11, 1) Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się Reading : Nie wyciągaj ani nie podłączaj wielokrotnie urządzenia USB. Nie wyciągaj ani nie podłączaj innego urządzenia USB. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Jeśli podczas podłączania urządzenia USB wystąpi wyładowanie elektrostatyczne, efektem tego może być nieprawidłowe odtwarzanie danych z urządzenia. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie USB, a następnie zresetować sprzęt oraz urządzenie USB. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Czas wykrywania i odpowiedzi może być bardzo długi dla niektórych urządzeń USB (jak np. cyfrowego odtwarzacza audio, itp.). Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB, patrz 36. POLSKI 13

14 Korzystanie z urządzenia Bluetooth Technologia Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji radiowej małego zasięgu stosowaną w urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, notebooki i inne urządzenia. Urządzenia Bluetooth mogą łączyć się drogą bezprzewodową i wymieniać dane między sobą. Patrz strony i i ii na końcu instrukcji, gdzie umieszczono listę krajów, w których dostępna jest funkcja Bluetooth. Profil Bluetooth Urządzenie obsługuje następujące profile Bluetooth; profil rozszerzony bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HFP (Hands-Free Profile) 1.5 profil transmisji plików z obrazami, dźwiękami, tekstami OPP (Object Push Profile) 1.1 profil dostępu do książki telefonicznej PBAP (Phonebook Access Profile) 1.0 profil transmisji dźwięku o wysokiej jakości ADP (Advanced Audio Distribution Profile) 1. profil zdalnego sterowania urządzeniami audio/video AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.3 Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth. Przygotowanie: Podłącz dołączony adapter USB Bluetooth (KS-UBT1) do jednego z wejść USB. Sterując urządzeniem, uruchom funkcję Bluetooth. ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB Przewód USB od tyłu urządzenia lub KS-UBT1 Jednocześnie może zostać wykryty tylko jeden adapter USB Bluetooth. 14 POLSKI

15 Parowanie urządzenia Podczas pierwszego podłączania urządzenia Bluetooth do systemu należy sparować system i urządzenie. Po ustanowieniu połączenia pozostaje ono zarejestrowane w urządzeniu nawet po wyzerowaniu pamięci. Zarejestrowanych może zostać maksymalnie pięć urządzeń. Tylko jedno urządzenie telefoniczne Bluetooth i jedno audio Bluetooth może być podłączone jednocześnie [Przytrzymaj] ] <Bluetooth> ] <New Pairing> ] W urządzeniu wprowadź kod PIN (numer identyfikacyjny produktu). Można wprowadzić dowolny numer (1-cyfrowy lub 16-cyfrowy). [Ustawienie początkowe: 0000] Niektóre urządzenia posiadają swoje własne kody PIN. Wprowadź określony kod PIN do urządzenia. Powtarzaj krok 3 do momentu wprowadzania kodu PIN. ] Potwierdź wybór. Zostanie wyświetlony komunikat Search Now Using Phone. 6 7 Użyj urządzenia Bluetooth do wyszukiwania. W urządzeniu, które ma zostać podłączone, wprowadź ten sam kod PIN, który został wprowadzony w tym urządzeniu. Na chwilę pojawia się Pairing OK, następnie pojawia się Connect Now Using Phone. Ikona telefonu pojawia się po uzyskaniu połączenia Bluetooth. Użyj urządzenia Bluetooth do łączenia *. Wyniki łączenia pokazywane na wyświetlaczu przedstawiono w poniższej tabeli. * Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. Rezultat połączenia Connect OK [Nazwa Urządzenia] Handsfree OK [Nazwa Urządzenia] Audio Stream OK [Nazwa Urządzenia] Connect Fail Try Reconnect Połączenie hands-free Strumień audio Urządzenie pozostaje zarejestrowane nawet po odłączeniu. Opcja <Connect Phone> lub <Connect Audio> (lub aktywacja <Auto Connect>, 1) umożliwia ponowne podłączenie tego samego urządzenia. POLSKI 15

16 Usuwanie urządzenia zarejestrowanego ] <Bluetooth> ] <Delete Pairing> ] Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć. Na ekranie pojawia się komunikat Delete OK?. ] Usuń wybraną pozycję. Kiedy urządzenie zostanie usunięte, pojawi się informacja OK. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Przyłączanie/odłączanie urządzenia zarejestrowanego 1 [Przytrzymaj] [Przytrzymaj] ] <Bluetooth> ] <Connect Phone / Connect Audio> lub <Disconnect Phone / Disconnect Audio> W przypadku podłączania urządzenia przejdź do kroku 3. Przy rozłączaniu urządzenia pojawi się napis Disconnecting, a następnie po odłączeniu na wyświetlaczu pojawi się informacja Disconnected [Nazwa urządzenia]. 3 ] Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. Pojawi się napis Connecting..., a następnie po podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się informacja Connected [Nazwa urządzenia]. Korzystanie z telefonu Bluetooth Wykonywanie połączenia 1 ] Przejście do ekranu Call Menu. ] Wybierz sposób wybierania numeru w celu nawiązania połączenia. Dialed Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy numerów telefonów, jakie zostały wybrane. Przejdź do kolejnego kroku. Received Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy odebranych połączeń. Przejdź do kolejnego kroku. Missed Calls * 1 : Umożliwia wyświetlenie listy połączeń nieodebranych. Przejdź do kolejnego kroku. * 1 Jeśli nie zapisano historii, pojawia się komunikat No History Found i urządzenie sygnalizuje dźwiękiem. 16 POLSKI

17 3 Phonebook * : Pokazuje nazwisko/ numer telefonu z zapisanej w urządzeniu książki telefonicznej lub podłączonego telefonu * 3. Przejdź do kolejnego kroku. Aby skopiować wpisy książki telefonicznej, <Phonebook Trans>, 1. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele numerów, można ją szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000 numerów) prędko obracając pokrętłem wielofunkcyjnym. Aby przeszukać książkę telefoniczną, prawa kolumna. Dial Number: Pokazuje ekran Dial Number. ( prawa kolumna) Voice Dial (dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy): Wypowiedz osobę (zarejestrowane słowa), do której chcesz zadzwonić, gdy pojawi się komunikat Say Name Clearly * 4, * 5. * W zależności od ustawień <Phonebook Select> pojawiają się komunikaty No Entries Found lub Send Phonebook Manually, 1. * 3 W zależności od ustawień <Phonebook Select>, 1. * 4 Sposób działania zależy od podłączonego urządzenia. * 5 Jeśli podłączony telefon nie obsługuje tej funkcji, pojawia się komunikat Not Support. ] Wybierz nazwę rozmówcy/numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. Jeżeli dźwięk zostaje zatrzymany lub przerwany podczas używania urządzenia Bluetooth, wyłącz, a następnie włącz urządzenie ponownie. Jeżeli dźwięk nie będzie znowu słyszalny, ponownie przyłącz urządzenie za pomocą <Connect Phone>. Sposób wprowadzania numeru telefonu 1 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz numer. Naciśnij 4 /, aby przenieść pozycję wpisywania. 3 Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i, aż do wprowadzenia pełnego numeru telefonu. 4 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić wpis. Jak usunąć nazwisko/numer telefonu Tylko gdy wybrano <In Unit> dla <Phonebook Select>, 1. 1 Naciśnij, aby wyświetlić ekran Call Menu. Wyświetl listę nazwisk/numerów telefonów używając jednej z metod wybierania (patrz krok Wykonywanie połączenia str. 16). 3 Obracaj pokrętłem wielofunkcyjnym, aby wybrać nazwę/numer telefonu, który chcesz skasować. 4 Naciśnij i przytrzymaj T/P BACK, aby włączyć ekran Delete Entries. 5 Obróć pokrętło regulacji, aby wybrać opcję Delete lub Delete All. Jeśli opcja Delete zostanie wybrana, nazwa/numer telefonu wybrany w kroku 3 zostanie skasowany. Jeśli opcja Delete All zostanie wybrana, numery wyświetlone w kroku zostaną skasowane. 6 Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Wybór kontaktu z książki telefonicznej 1 ] Przejście do ekranu Call Menu. ] <Phonebook> POLSKI 17

18 3 4 5 ] Pokaż menu wyszukiwania (A do Z, 0 do 9 i OTHERS). Pojawi się pierwsza litera pierwszego kontaktu z książki adresowej. Komunikat OTHERS pojawia się, jeśli 1 znakiem nie jest litera A do Z lub cyfra 0 do 9, ale znak #,,! itp. ] Wybierz odpowiedni znak. Pojawia się nazw z wybranym znakiem. ] Wybierz odpowiedni kontakt. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli książka telefoniczna zawiera wiele kontaktów, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Odbieranie/kończenie rozmowy telefonicznej Podczas połączenia przychodzącego źródło zostaje automatycznie zmienione na BT FRONT/BT REAR. Na ekranie pojawia się komunikat Receiving... [Numer telefonu/nazwisko]. Ekran błyska na niebiesko. (<Ring Color>, 8) Gdy funkcja <Auto Answer> jest włączona... Urządzenie odpowiada automatycznie na przychodzące połączenia, str. 1. Naciśnij lub pokrętło wielofunkcyjne, aby odebrać połączenie przychodzące, gdy opcja <Auto Answer> jest wyłączona. Naciśnij 5/, aby ustawić głośność mikrofonu (1 3) podczas rozmowy telefonicznej. Aby zaprogramować głośność mikrofonu, str. 1. Naciśnij 4 /, aby włączyć/ wyłączyć tryb redukcji szumów i echa. Programowanie ustawienia, 1. Aby zakończyć połączenie lub odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj lub tarczę kontrolną. Przełączanie medium do prowadzenia rozmów (urządzenie/telefon komórkowy) Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne podczas rozmowy telefonicznej, a następnie kontynuuj rozmowę za pomocą innego urządzenia. Działanie może być inne w zależności od podłączonego urządzenia Bluetooth. 18 POLSKI

19 Przełączanie podłączonego telefonu komórkowego Można przełączyć aktualnie podłączony telefon komórkowy na poprzedni. [Przytrzymaj] Pojawia się ikona telefonu, a na wyświetlaczu błyska Connecting. Gdy ostatnio połączony telefon łączy się ponownie, na wyświetlacz pojawia się komunikat Connected [Nazwa urządzenia]. Od teraz można używać ostatnio podłączonego telefonu komórkowego wraz z urządzeniem. Nadejście wiadomości tekstowej Kiedy nadejdzie wiadomość tekstowa, urządzenie dzwoni jeśli telefon komórkowy może odbierać wiadomości tekstowe i opcja <Message Notice> została włączona (<On>). ( 1) Received Message pojawia się na wyświetlaczu i wyświetlacz świeci na niebiesko. (<Ring Color>, 8) Za pomocą niniejszego urządzenia nie można czytać, edytować ani wysyłać wiadomości. Korzystanie z pilota 5 U / D / R / F 3 / SOURCE 5 U / D / R / F 3 / SOURCE [Przytrzymaj] : Odbieranie połączeń : Odrzucanie połączeń : Przełącza medium (pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym) podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth Operacje i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności w podłączonym urządzeniu. ] Wybierz opcję BT FRONT lub BT REAR. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, należy rozpocząć odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. [Przytrzymaj] Korzystanie z pilota Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania Wyciszenie dźwięku Wybór grupy/folderu Pomijanie do przodu lub do tyłu Przewiń utwór do przodu lub do tyłu R / F 3 : Przeskakiwanie do tyłu/do przodu R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu POLSKI 19

20 Wybór trybów odtwarzania Dla urządzeń Bluetooth, które obsługują AVRCP ] Repeat j Random Repeat Track All Group Random All Group [Przytrzymaj] : Powtarzanie odtwarzania bieżącej ścieżki : Powtarza wszystkie utwory : Powtarza wszystkie utwory z bieżącej grupy : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek : Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich utworów z bieżącej grupy Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Komunikaty ostrzegawcze Connection Error Urządzenie zostało zarejestrowane jednak połączenie nie powiodło się. W celu ponownego podłączenia urządzenia użyj opcji <Connect Phone / Connect Audio>. ( 16) Error Spróbuj ponownie. Jeśli ponownie zostanie wyświetlony komunikat Error, sprawdź, czy urządzenie obsługuje żądaną funkcję. Please Wait... Przygotowanie urządzenia do obsługi funkcji Bluetooth. Jeśli komunikat nie zniknie, wyłącz i włącz radioodtwarzacz, a następnie ponownie podłącz urządzenie (lub wyzeruj pamięć radioodtwarzacza). Please Reset... Zresetować jednostkę i ponownie rozpocząć obsługę. Jeśli ponownie pojawi się informacja Please Reset..., wówczas należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem JVC samochodowego sprzętu grającego. Zmiana ustawień Bluetooth 1 [Przytrzymaj] Bluetooth informacje: Więcej informacji o urządzeniu Bluetooth znajduje się na stronie internetowej firmy JVC: <http://www.jvc.co.jp/english/car/> (Strona tylko w języku angielskim) 3 ] <Bluetooth> ] <Setting> 0 POLSKI ] Wybierz element ustawienia, a następnie powtórz procedurę, aby zmienić ustawienie. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU.

21 Element ustawienia Auto Connect Auto Answer Message Notice Last Off On Off On Off Ustawienie do wyboru, [ Ustawienia początkowe: Podkreślone ] : Po włączeniu urządzenia, nawiązanie połączenia z ostatnim podłączonym urządzeniem Bluetooth następuje automatycznie. : Urządzenie nie łączy się z urządzeniem Bluetooth automatycznie. Podłącz urządzenie ręcznie. ( 16) : Urządzenie automatycznie odbiera połączenia przychodzące. : Urządzenie nie odbiera połączeń automatycznie. Odbierz połączenie ręcznie. ( 18) : Urządzenie informuje o odebraniu wiadomości, generując sygnał dźwiękowy i wyświetlając komunikat Received Message. : Urządzenie nie informuje o odebraniu wiadomości. MIC Setting : Ustaw głośność mikrofonu podłączonego do urządzenia. [ Level 01/0/03 ] NR/EC Mode On Off : Urządzenie redukuje szumy oraz eliminuje echo podłączonego mikrofonu, aby uzyskać czystszy dźwięk. : Anulowanie. Ringing Tone In Unit : Urządzenie dzwoni, aby powiadomić Cię o przychodzącym Phonebook Trans Phonebook Select * 1 Initialize Information In Phone połączeniu/wiadomości tekstowej. Call: Wybierz dzwonek dla przychodzącego połączenia. [ Tone 1//3 ] Message: Wybierz dźwięk dzwonka, który będzie sygnałem nadejścia wiadomości tekstowej. [ Tone 1//3 ] : Urządzenie dzwoni (za pośrednictwem dzwonka podłączonego telefonu) informując Cię o nadchodzącym połączeniu/wiadomości tekstowej. (Podłączony telefon dzwoni, jeśli nie obsługuje tej funkcji.) : Możesz skopiować pamięć książki telefonicznej telefonu komórkowego do urządzenia (przez OPP). Wprowadź kod PIN do urządzenia, aby przesłać do niego książkę telefoniczną. Możesz przesłać maksymalnie 400 numerów. In Phone : Urządzenie przeszukuje książkę telefoniczną podłączonego telefonu. In Unit : Urządzenie przeszukuje zarejestrowaną książkę telefoniczną. Yes : Uruchom wszystkie ustawienia Bluetooth (wraz z zapisanym parowaniem, książką telefoniczną itp.). No : Anulowanie. My BT Name My Address BT Software Ver Connected Phone * Connected Audio * : Wyświetla nazwę urządzenia. : Pokazuje adres adaptera USB Bluetooth Adapter. : Wyświetla wersję oprogramowania. : Wyświetla nazwę podłączonego telefonu. : Wyświetla nazwę podłączonego urządzenia audio. * 1 Do wyboru tylko, gdy podłączony telefon obsługuje PBAP. * Pojawia się tylko po podłączeniu telefonu/odtwarzacza audio z technologią Bluetooth. POLSKI 1

22 Odtwarzanie z ipoda/iphone a Możesz podłączyć urządzenie ipod/iphone za pomocą kabla USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) do wejścia USB na panelu sterowania lub kabla USB z tyłu urządzenia. Dostępne są trzy terminale sterowania: <Headunit Mode> Sterowanie za pomocą tego zespołu; <ipod Mode> Sterowanie za pomocą podłączonego urządzenia ipod/iphone; <External Mode> Dźwięk dowolnych funkcji (muzyka, gry, aplikacje itp.) uruchomionych w podłączonym urządzeniu ipod/iphone jest emitowany przez głośniki podłączone do tego urządzenia. Przygotowanie: Wybierz terminal kontrolujący odtwarzanie ipoda: <Headunit Mode>, <ipod Mode> lub <External Mode>: Naciśnij i przytrzymaj przycisk T/P BACK (Do tyłu). Dokonaj wyboru ustawienia <ipod Switch>, 31. Operacje opisane poniżej dotyczą ustawienia <Headunit Mode>. ~ ] Włączanie zasilania. Ÿ Terminal wejściowy USB ipod/iphone Kabel USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) Przewód USB od tyłu urządzenia i/lub ipod/iphone Kabel USB.0 (w zestawie z ipod/iphone) Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Przestroga: Niektóre z aplikacji w podłączonym urządzeniu ipod/iphone mogą nie działać prawidłowo z tym urządzeniem. Należy unikać używania ipoda/iphone a, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. POLSKI

23 Zatrzymywanie odtwarzania i odłączanie urządzenia ipod/ iphone Prosto odłącz kabel USB.0 od urządzenia. Zostanie wyświetlony komunikat No USB. Naciśnij przycisk / SOURCE, aby przejść do innego źródła odtwarzania. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do ipoda/iphone a. Następująca procedura nie odnosi się do trybu <External Mode>. Rozpoczyna odtwarzanie lub pauzuje/wznawia odtwarzanie Gdy włączony jest tryb <External Mode>, dźwięk jest wyciszony. Wybór ścieżki lub rozdziału Przewiń utwór do przodu lub do tyłu Wybór ścieżki z menu Następująca procedura nie odnosi się do trybu <ipod Mode> oraz <External Mode>. 1 [Przytrzymaj] Jeśli wybrane menu zawiera wiele utworów, można je szybko przeszukiwać (±10, ±100, ±1000) prędko obracając tarczą sterowania. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Możesz użyć także menu wyszukiwania (A do Z i 0 do 9), aby przewinąć przez odpowiednie menu. Po wybraniu żądanego menu (w kroku )... 1 Naciśnij 5/, aby pokazać menu wyszukiwania. Pojawi się pierwsza litera nazwy aktualnego pliku. Naciśnij 5/, aby wybrać odpowiedni znak. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. Pojawia się lista ścieżek z wybranym znakiem. 3 Za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany utwór. Następnie naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby potwierdzić. W menu wyszukiwania pojawi się tylko istniejący znak. Naciśnij i przytrzymaj 5/, aby w sposób ciągły zmieniać znak w menu wyszukiwania. Jeśli w urządzeniu ipod/iphone znajduje się wiele ścieżek, wyszukiwanie może zająć dłuższą chwilę. Wyszukiwanie może nie działać w niektórych warstwach wybranego menu. 3 ] Wybierz żądane menu. Playlists j Artists j Albums j Songs j Podcasts j Genres j Composers j Audiobooks j (z powrotem do początku) ] Wybierz żądany utwór. Powtarzaj procedurę do momentu wybrania żądanego utworu. POLSKI 3

24 Wybór trybów odtwarzania Następująca procedura nie odnosi się do trybu <ipod Mode> oraz <External Mode>. 1 [Przytrzymaj] Korzystanie z pilota Następująca procedura nie odnosi się do trybu <External Mode>. R / F 3 : Wybór ścieżki lub rozdziału R / F 3 : Przewiń utwór do [Przytrzymaj] przodu lub do tyłu 3 ] Repeat j Random Repeat One : Działa tak samo, jak funkcja Repeat One odtwarzacza ipod All : Działa tak samo, jak funkcja Repeat All odtwarzacza ipod Random Song : Działa tak samo, jak funkcja Shuffle Songs odtwarzacza ipod. Album : Działa tak samo, jak funkcja Shuffle Albums odtwarzacza ipod Uwaga: W trakcie obsługi odtwarzacza ipod niektóre operacje mogą być wykonywane nieprawidłowo lub niezgodnie z poleceniami. Informacje na wypadek takiej sytuacji znajdują się na następującej stronie internetowej JVC: <http://www.jvc.co.jp/ english/car/> (Strona tylko w języku angielskim). Aby anulować odtwarzanie z powtarzaniem lub odtwarzanie losowe, wybierz Off. Funkcja Random Album nie jest dostępna dla niektórych urządzeń ipod/iphone. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. 4 POLSKI

25 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Do gniazda wejściowego AUX (urządzenia zewnętrzne) na panelu sterowania można podłączyć element zewnętrzny. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do komponentów zewnętrznych. Przygotowanie: Upewnij się, że wybrano <Show> dla ustawienia <Source Select> = <Aux Source>. ( 31) ~ Ÿ ] AUX IN Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie.! Podłączanie zewnętrznego urządzenia do złącza wejścia AUX ] Regulacja głośności. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. ( 6) Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. POLSKI 5

26 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. FLAT = NATURAL = DYNAMIC = VOCAL = BASS = USER = (z powrotem do początku) Podczas słuchania możesz wyregulować poziom dźwięku w wybranym trybie dźwięku POLSKI ] Wybierz tony (Bass / Middle / Treble). ] Wyreguluj poziom ( 6 do +6) wybranego tonu. Tryb dźwięku zostaje automatycznie zapisany i zmieniony na USER. Brzmienie Bass Middle Treble [Przytrzymaj] Element dźwięku Częstotliwość: 50 Hz, 100 Hz, 00 Hz Poziom: 6 do +6 Q: Q0.7, Q1.0, Q1.4, Q.0 Częstotliwość: 0.5 khz, 1.0 khz,.0 khz Poziom: 6 do +6 Q: Q0.7, Q1.0, Q1.4, Q.0 Częstotliwość: 5.0 khz, 10.0 khz, 15.0 khz Poziom: 6 do +6 Q: Q0.7, Q1.0, Q1.4, Q.0 Zapisywanie własnych trybów dźwięku Można zapisać własne ustawienia użytkownika [Przytrzymaj] ] <PRO EQ> ] <Bass / Middle / Treble> Dostroić elementy dźwiękowe wybranego tonu. ( tabela po lewej stronie) 1 Wciśnij 4 /, aby ustawić częstotliwość. Wciśnij 5 /, aby ustawić poziom. 3 Przekręć pokrętło wielofunkcyjne, aby wyregulować spadek jakości. 4 Naciśnij tarczę kontrolą, aby zapisać ustawienie. Powtórz kroki i 3, aby wyregulować pozostałe tony. lub ] Wyjdź z menu. Dokonana regulacja zostanie automatycznie zapisana jako USER. Aktualny tryb dźwięku powoduje automatyczną zmianę na USER.

27 Funkcje menu 1 3 [Przytrzymaj] Jeśli to konieczne, powtórz krok. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk T/P BACK. Aby wyjść z menu należy wcisnąć DISP lub MENU. Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [ Ustawienia początkowe: Podkreślone ] DEMO Tryb demonstracyjny On Off : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 0 sekund. : Anulowanie. ( 4) Set Clock [ 0:00 ] : Ustaw godzinę, a następnie minuty. ( 4) Clock PRO EQ Color Color Setup 4H/1H Clock Adjust * 1 1Hours 4Hours Auto Off : Wybierz tryb wyświetlania czasu. ( 4) Bass : Dla ustawień, 6. : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale Radio Data System. : Anulowanie. Middle Treble Button Zone Color 01 : Dla ustawień, 3. [ Color 06 ] Display Zone Color 9, User, Color : Dla ustawień, 3. [ Color 01 ] All Zone Flow 1,, 3 : Dla ustawień, 3. [ Color 06 ] Day Color Night Color Menu Color Button Zone Display Zone On Off : Dla ustawień, 3, 33. : Zmienia kolor podświetlenia ekranu i przycisków (za wyjątkiem EQ/BASS-TRE / DISP) podczas korzystania z menu, trybu odtwarzania i wyszukiwania z listy. : Wyświetlacz i przyciski świecą się wybranym kolorem. * 1 Działa tylko podczas wprowadzania danych do ustawień czasu zegara (CT). POLSKI 7

28 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [ Ustawienia początkowe: Podkreślone ] Color Setup Audio Ring Color * Fad/Bal * 3, * 4 Wyciszenie/Balans Loud Głośność On Off R6 F6, [ 0 ] L6 R6, [ 0 ] Loud 1//3 Off Volume Adjust Level 5 Level +5, [ Level 0 ] Subwoofer HPF Filtr górnoprzepustowy LPF Level Phase : Gdy przychodzi połączenie, wyświetlacz rozbłyskuje na niebiesko. Kolor wyświetlacza powróci do ustawienia pierwotnego, gdy odbierzesz połączenie lub gdy połączenie przychodzące zostanie przerwane. Gdy urządzenie odbierze wiadomość tekstową, wyświetlacz tylko podświetla się na niebiesko. : Anulowanie. : Fad (balans przód-tył): Wciśnij 5 /, aby ustawić balans dźwięku głośników tylnych i przednich. : Bal (balans): Wciśnij 4 /, aby ustawić balans dźwięku głośników prawych i lewych. : Uruchomienie wysokich i niskich częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. : Anulowanie. : Poziom regulacji głośności każdego źródła (z wyjątkiem tunera FM) należy ustawić w odniesieniu do poziomu głośności tunera FM. Poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony po zmianie źródła. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. Komunikat FIX pojawi się na ekranie, jeśli jako źródło zostanie wybrana opcja FM. : Obróć tarczę kontrolną, aby ustawić częstotliwość odcinania dla subwoofera. Off: Wszystkie sygnały przesyłane są do subwoofera. LPF 55Hz/LPF 85Hz/LPF 10Hz: Częstotliwości większe niż 55 Hz/85 Hz/10 Hz są odcinane. : Ustaw poziom tonów niskich za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Level 00 do Level 08 [ Level 04 ] : Wybierz fazę subwoofera za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. 0deg (normalna) lub 180deg (odwrócona) Ustaw częstotliwość odcinania głośników przednich/tylnych. Ustaw wartości odpowiadające ustawieniom LPF. 6Hz/95Hz/ : Częstotliwości niższe niż 6 Hz/95 Hz/135 Hz 135Hz są odcinane. Off : Wszystkie sygnały przesyłane są przednich/ tylnych głośników. * Wyświetlane tylko jeśli podłączony jest adapter USB Bluetooth (KS-UBT1). * 3 Jeśli używany jest system dwugłośnikowy, balans tył-przód powinien miec wartość <0>. * 4 Ta regulacja nie ma wpływu na wyjście głośnika niskotonowego. 8 POLSKI

29 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [ Ustawienia początkowe: Podkreślone ] Beep On : Włącza dźwięk naciskania przycisków. Ton klawiatury Off : Wyłącza dźwięk naciskanych przycisków. Audio Display Amplifier Gain * 5 High Power Low Power Dimmer Auto On Time Set Off Level Meter Meter 1 Meter Scroll * 7 Tag Display LCD Type Once Auto : Vol 00 Vol 50 : Vol 00 Vol 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc każdego głośnika jest niższa niż 50 W, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika). : Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. * 6 : Przygasza natężenie podświetlenia przycisku. : Ustawianie czasu ściemniaćza. ( 33) : Anulowanie. : Wybór innego sposobu wyświetlania miernika poziomu audio. ( 7) Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, naciskaj przycisk DISP. : Przewija wyświetlane informacje jeden raz. : Ponawia przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). : Anulowanie. Off Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. On Off Negative Positive Auto Contrast Level 01 Level 08 [ Level 05 ] : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA/WAV. : Anulowanie. : Wzór negatywowy na wyświetlaczu. : Wzór pozytywowy na wyswietlaczu. : Wzór pozytywowy będzie używany w dzień * 8, natomiast wzór negatywowy w nocy * 8. : Wyreguluj kontrast ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. * 5 Poziom głośności automatycznie zostanie zmieniony na Vol 30, jeśli ustawienie zostanie zmienione na <Low Power> przy poziomie głośności ustawionym na wyższy niż Vol 30. * 6 Wymagane jest podłączenie kabla kontroli oświetlenia. (Patrz Instrukcja montażu/podłączania przewodów ). * 7 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. * 8 Zależy od ustawienia opcji <Dimmer>. POLSKI 9

30 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [ Ustawienia początkowe: Podkreślone ] Bluetooth * 9 : Operacje Bluetooth, : Ustawienia Bluetooth, 0, 1. Tuner SSM * 10 Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji AF Regional * 11 Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja SSM SSM 07 1 SSM AF AF REG Off : Dla ustawień, 8. : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację (program może różnić się od obecnie otrzymywanego). (Wskaźnik AF wyświetlony.) : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. (Wskaźnik AF i REG wyświetlony.) : Anulowanie. PTY- Off, Kody PTY : Aktywacja odbioru w tle programów PTY z Standby * 10, * 11 jednym z kodów PTY ( 9). TA Volume * 11 Głośność informacji drogowych P-Search * 11 Wyszukiwanie programów IF Band Zakres średniej częstotliwości Stereo/Mono * 10 Vol 00 Vol 50 (lub Vol 00 Vol 30) * 1 [ Vol 15 ] On Off Auto Wide Stereo Mono : * 9 Wyświetlane tylko jeśli podłączony jest adapter USB Bluetooth (KS-UBT1). * 10 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest FM. * 11 Tylko dla stacji FM Radio Data System. * 1 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. : Włącza wyszukiwanie programu. ( 10) : Anulowanie. : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. : Przywróć efekt stereo. : Aktywuj tryb mono, aby polepszyć odbiór FM - efekt stereo zostanie utracony. ( 8) 30 POLSKI

31 Kategoria Pozycja menu Ustawienie do wyboru, [ Ustawienia początkowe: Podkreślone ] Source Select USB * 16 ipod * 17 AM Source * 13 AUX Source * 14 Bluetooth Audio * 15 Drive Change ipod Switch * 18 Sterowanie ipodem/iphonem Audiobooks * 0 Sterowanie szybkością funkcji Audiobooks Show Hide Show Hide Show Hide : Włącz AM wybierając źródło. : Wyłącz AM wybierając źródło. : Włącz AUX IN wybierając źródło. : Wyłącz AUX IN wybierając źródło. : Włącz BT FRONT/BT REAR wybierając źródło. : Wyłącz BT FRONT/BT REAR wybierając źródło. : Wybierz, aby zmienić napęd w przypadku podłączenia urządzenia z wieloma napędami do gniazda wejściowego USB (FRONT/REAR). Headunit Mode ipod Mode External Mode * 19 Normal Faster Slower : Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą jednostki głównej. : Sterowanie odtwarzaniem z ipoda za pomocą sterowania ipoda/iphone a. : Dźwięk dowolnych funkcji (muzyka, gry, aplikacje itp.) uruchomionych w podłączonym urządzeniu ipod/iphone jest emitowany przez głośniki podłączone do tego urządzenia. : Możesz wybrać szybkość odtwarzania pliku dźwiękowego audiobooka w swoim ipodzie/ iphonie. Od ustawień odtwarzacza ipod/iphone zależy, która pozycja zostanie wczytana jako pierwsza. * 13 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AM. * 14 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż AUX IN. * 15 Wyświetla się tylko wtedy, gdy wybrano jakiekolwiek inne źródło niż BT FRONT/BT REAR. * 16 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest USB FRONT/USB REAR. * 17 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest ipod FRONT/iPod REAR. * 18 Ustawienia można wprowadzić tylko jeśli tryb <ipod Mode> jest dostępny dla podłączonego urządzenia ipod/iphone. ( 37) * 19 W trybie <External Mode>, na wyświetlaczu zawsze pojawia się komunikat External Mode. * 0 Funkcjonuje tylko, gdy <ipod Switch> ustawiono na <Headunit Mode>. POLSKI 31

32 Wybór przycisków funkcyjnych i koloru podświetlenia ekranu 3 Możesz wybrać osobno preferowany kolor podświetlenia przycisków (za wyjątkiem EQ/ BASS-TRE / DISP) i kolor wyświetlacza. 1 Strefa przycisków Strefa całkowita [Przytrzymaj] Wyświetlanie strefy ] <Color> ] <Button Zone / Display Zone / All Zone> 4 5 ] Wybierz preferowany kolor spośród 9 dostępnych lub kolor użytkownika <User> lub <Color Flow 1//3>. Powtórz kroki i 3, aby wybrać inną strefę i preferowany kolor. Jeśli w kroku wybierzesz <All Zone> przyciski i podświetlenie wyświetlacza zmienią kolor zgodnie z aktualnym wyborem <Button Zone>. Możesz tez zmienić kolor <All Zone> na preferowany, wykonując krok 3. ] Zamknij ekran. Tworzenie własnych kolorów dziennych i nocnych User Możesz utworzyć własne kolory <Day Color> i <Night Color> dla strefy przycisków i wyświetlacza. <Day Color> Wyświetlany, kiedy <Dimmer> ustawiono na <Off>. ( 9) <Night Color> Wyświetlany, kiedy <Dimmer> ustawiono na <On>. ( 9) Hierarchia menu Działanie Color Setup Day Color Night Color Button Zone ( 33) Display Zone Button Zone Display Zone Naciśnij T/P BACK po kroku 4, następnie wybierz <Display Zone> w kroku. ( 33) Naciśnij T/P BACK po kroku 4, następnie wybierz <Night Color> w kroku. ( 33) 3 POLSKI

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-461U ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 JVC KENWOOD Corporation GET0965-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KWD_KDC_461U_JKNL.indd 1 15/1/2014 4:52:43 PM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY

KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY KDC-361U KDC-261UB KDC-261UR KDC-161UB ΡΑΔΙΟ-CD ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KDC-161UR KDC-161UG KDC-130Y KDC-120RY KDC-100Q KDC-161URY 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0961-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KDC-361U[JKNL]f.indd

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-120 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός χρήστη Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson HCB-120

Διαβάστε περισσότερα

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y

KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y KMM-361SD KMM-261 KMM-100GY ΔΕΚΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KMM-100AY KMM-100RY KMM-120Y 2013 JVC KENWOOD Corporation GET0957-Greek/00 (JKNL) CoverSafetyGR_KMM-361SD[JKNL]f.indd 1 24/10/2013 2:48:34

Διαβάστε περισσότερα

USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE

USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE FZ502E Bluetooth USB/MP3/WMA DIGITAL MEDIA RECEIVER LECTEUR MÉDIA NUMÉRIQUE Bluetooth USB/MP3/WMA Bluetooth USB/MP3/WMA-DIGITAL-MEDIA-RECEIVER RICEVITORE DIGITALE MULTI-MEDIALE Bluetooth USB/MP3/WMA Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options.

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Remote control unit Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Programming of remote control unit The receiver remote unit

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-610a

Bluetooth Headset HBH-610a Bluetooth Headset HBH-610a Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Headset HBH-610a Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanım Kılavuzu FCC statement This device complies with part

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16.

Ηχοσύστημα Bluetooth. Οδηγίες Χρήσης MEX - N4000BT. Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 16. Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες Χρήσης Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO), δείτε στη σελίδα 6. MEX - N4000BT Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Για

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Bluetooth MEX-N5100BT/MEX-N4100BT. Οδηγίες χρήσης 4-548-379-21(1) (EL) Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31.

Ηχοσύστημα Bluetooth MEX-N5100BT/MEX-N4100BT. Οδηγίες χρήσης 4-548-379-21(1) (EL) Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31. 4-548-379-21(1) (EL) Ηχοσύστημα Bluetooth Οδηγίες χρήσης EL Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 31. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 18.

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5500BT DEH-4500BT Ελληνικά Τμήμα 01 Πριν την έναρξη λειτουργίας Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth VoIP System HBV-100

Bluetooth VoIP System HBV-100 Bluetooth VoIP System HBV-100 Ελληνικά Magyar Polski Türkçe Bluetooth VoIP System HBV-100 2 Οδηγός Χρήστη Használati útmutató Instrukcja obsługi Kullanma Kõlavuzu FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 3-230-448-21 (1) FM/MW/LW Compact-/Mini- Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670 FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual

Διαβάστε περισσότερα

2-DIN CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W235BT 2-DIN CD RECEIVER WITH USB AND ipod CONTROLLER CDE-W233R

2-DIN CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-W235BT 2-DIN CD RECEIVER WITH USB AND ipod CONTROLLER CDE-W233R FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Impact Series. Διαστάσεις (H/W/D):35cm x 33cm x 37cm, Βάρος 13.6kgr Impact Series Impact Mini 1/3/2015 Impact 10 Impact 12 Ενεργό Subwoofer 6.5 με ενισχυτή ισχύος 180WRMS/300WPeak, με κώνο ανωδιωμένου αλουμίνιου & μεγάφωνο παθητικού ακτινοβολητή, πηνίο 2, Ρύθμιση έντασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Στοιχεία χειρισμού 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Πλήκτρο Απασφάλιση αποσπώμενου

Διαβάστε περισσότερα

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT

CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών AM PM WTD 2900 Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών E....p 2 D....p 11 PL....p 21 HB....p 31 TK....p 41 GR....p 51 English ELECTRONIC WATER TIMER

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Οικιακό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-SBT300W/SBT300WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Οικιακό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-SBT300W/SBT300WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6)

ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3. ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ+/ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΓΙΑ BASS / TREBLE / BALANCE / FADER 4. ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ (1,2,3,4,5,6) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑ ΑΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ 7. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 7 7. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8 8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RDS 8. ΧΡΗΣΗ CD/MP3/WMA.

Διαβάστε περισσότερα

/ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής

/ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής / ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΚΤΗΣ CD/USB ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ BLUETOOTH CDE-183BT ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε πριν τη χρήση της συσκευής GR Περιεχόµενα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χειρισμού ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika miernika mocy

Podręcznik użytkownika miernika mocy Podręcznik użytkownika miernika mocy 95-6118-008-100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2013 Oświadczenie o zgodności dla Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal Communications Commission FCC) i Ministerstwa

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Owner s manual & Installation manual Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT

CD RECEIVER WITH DUAL USB AND BLUETOOTH CDE-135BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35

DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 DDX6023BT DDX6053BT DDX4023BT DDX4053BT DDX3023 DDX3053 DDX42BT DDX35 ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ DVD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2012 JVC KENWOOD Corporation Greek/00 (KEE) Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...3 Επαναρύθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto!

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1. Εισαγωγή 2 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 2 4. Περιγραφή Πλήκτρων 3 5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Συσκευής 3 6. Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 300 311 / 1 011 300 312 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 300

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT

CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-134BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

MP3/WMA/AAC CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-126BT MP3 CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-125BT

MP3/WMA/AAC CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-126BT MP3 CD RECEIVER WITH BLUETOOTH CDE-125BT FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

DEH-X5700BT DEH-4700BT

DEH-X5700BT DEH-4700BT ΔΕΚΤΗΣ CD RDS DEH-X5700BT DEH-4700BT Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πριν ξεκινήσετε... 3 Ξεκινώντας... 4 Ραδιόφωνο... 6 CD/USB/iPod/AUX... 7 Bluetooth... 9 Λειτουργία εφαρμογών...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300 Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 2 Η PC TV Radio WOS II 2 2.1 Απαιτήσεις Συστήματος 2 3 Διαδικασία εγκατάστασης 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS. Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS. Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΚΤΗΣ CD RDS Εγχειρίδιο χρήστη DEH-6300SD Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.pioneer.eu για να δηλώσετε το προϊόν σας Περιεχόμενα Πριν ξεκινήσετε 2 Πριν ξεκινήσετε... 2 Σχετικά με τη μονάδα αυτή... 2 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ. εργοποιηµέν A8CN1EP_EL.book Page 2 Thursday, March 13, 2008 5:41 PM αµονή εργοποιηµέν ίµενο ότιτλος ληροφορίες ατήρηση εριεχόµενο έρσορας τ. ρογρ. ειτουργία τόµατης ενεργοποίη ης - φωνία ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ CAUTION RISK OF

Διαβάστε περισσότερα