Προγραμματισμού Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμού...34 1.4 Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Linear Programming) 1.1 Εισαγωγή Γεωμετρική Προσέγγιση Λύσης Απλών Προβλημάτων LP Η Μέθοδος Simplex Λύσης Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού με τη Μέθοδο SIMPLEX Το υϊκό Πρόβλημα του Γραμμικού Προγραμματισμού Λύση προβλήματος παρ. 1.4 με τα πακέτα EXCEL SOLVER και QM for Windows Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμούστη Συνήθη Μορφή (Standard Form) Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού υπό μη Συνήθη Μορφή Ασκήσεις Ι, Κεφαλαίων 1 και Ασκήσεις II, Κεφαλαίων 1 και Η Γεωμετρική προσέγγιση λύσης...62

2 1.8.2 Προβλήματα υπό μη συνήθη μορφή Το δυϊκό πρόβλημα του Γραμμικού Προγραμματισμού ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Applications of Linear Programming) 2.1 Εισαγωγή Το Πρόβλημα Μεταφοράς Μέθοδοι Λύσης του Προβλήματος Μεταφοράς Παράδειγμα Προβλήματος Μεταφοράς Εύρεση Αρχικής Λύσης. Μέθοδος της Βορειοδυτικής Γωνίας (Northwest corner method) Εύρεση της Λύσης Ελάχιστου Κόστους με τη Μέθοδο Stepping-Stone Εύρεση της Βελτιωμένης Λύσης στο Πρόβλημα Μεταφοράς Μαθηματική ιατύπωση του Προβλήματος Μεταφοράς Λύση του Προβλήματος Μεταφοράς με το Πακέτο EXCEL QM και QM for Windows Μη ισοζυγισμένα προβλήματα μεταφοράς Εκφυλισμένα (degenerate) προβλήματα μεταφοράς Προβλήματα Mεταφοράς στα οποία ζητείται η Mεγιστοποίηση μιας Συνάρτησης Ανάλυση Προβλήματος εύρεσης κατάλληλης Θέσης Νέου Υποκαταστήματος Εταιρείας Το Πρόβλημα Ανάθεσης (Αντιστοίχισης) (Assignment Problem) Η Ουγγρική Μέθοδος Λύσης του Προβλήματος Ανάθεσης Εύρεση της τελικής λύσης του προβλήματος ανάθεσης της παρ Λύση του προβλήματος ανάθεσης της παρ με το πακέτο QM for Windows

3 Πρόβλημα ανάθεσης εργασιών σε μηχανές. Λύση με τα πακέτα EXCEL QM και QM for Windows Λύση του προβλήματος ανάθεσης της παρ με την ουγγρική μέθοδο Το Πρόβλημα Ενδιάμεσης Μεταφοράς (Transshipment Problem) Μαθηματική διατύπωση του προβλήματος ενδιάμεσης μεταφοράς της παρ Λύση του προβλήματος ενδιάμεσης μεταφοράς με το πακέτο QM for Windows Ανάλυση Εγκλεισμού δεδομένων (Περιβάλλουσα Ανάλυση εδομένων), (Data Envelopment Analysis, DEA). Λύση με το πακέτο QM for Windows Ασκήσεις Κεφαλαίου ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Decision Theory) 3.1 Εισαγωγή Αποφάσεις και Αποτελέσματα Τα Έξι Βήματα για τη Λήψη Αποφάσεων Είδη Περιβαλλόντων για τη Λήψη Αποφάσεων Λήψη Αποφάσεων σε Συνθήκες Ρίσκου (Risk) Προσδοκώμενη Tιμή Iδεώδους Πληροφόρησης (Expected Value of Perfect Information) Προσδοκώμενη Απώλεια Ευκαιρίας (Expected Opportunity Loss EOL) Ανάλυση Eυαισθησίας (Sensitivity Analysis) Λήψη Aποφάσεων σε Συνθήκες Αβεβαιότητας Maximax κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων (μεγιστοποίηση κέρδους)

4 3.9.2 Maximin κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων (ελαχιστοποίηση ζημιάς) Το κριτήριο του ρεαλισμού (κριτήριο του Hurwicz) για τη λήψη αποφάσεων και ο συντελεστής αισιοδοξίας (coefficient of optimism) Το κριτήριο των ισοπίθανων φυσικών καταστάσεων (κριτήριο Laplace) Το κριτήριο του ελάχιστου της σειράς των μέγιστων απωλειών ευκαιρίας (minimax regret) (ελαχιστοποίηση κόστους ευκαιρίας) Χρήση του πακέτου QM for Windows για τη λύση προβλημάτων θεωρίας αποφάσεων Οριακή Ανάλυση με Mεγάλο Aριθμό Εναλλακτικών και Φυσικών Καταστάσεων Οριακή Ανάλυση με ιακριτές Κατανομές Πιθανότητας Παράδειγμα oριακής ανάλυσης με διακριτές κατανομές πιθανότητας Οριακή ανάλυση με την Κανονική Κατανομή Πιθανότητας ένδρα Αποφάσεων (Decision Trees) Εισαγωγή στη θεωρία των δένδρων αποφάσεων Κατασκευή δένδρου αποφάσεων, όταν λαμβάνονται δύο διαδοχικές αποφάσεις Υπολογισμός των δεσμευμένων πιθανοτήτων σε ένα δένδρο αποφάσεων (Conditional Probabilities) με τη βοήθεια του κανόνα του Bayes Υπολογισμός των προσδοκώμενων χρηματικών αξιών (EMV) σε ένα δένδρο αποφάσεων με τη βοήθεια του τύπου της μέσης τιμής Χρήση του πακέτου Kadd EXCEL για λήψη διαδοχικών αποφάσεων (sequential decisions). (Εναλλακτικός τρόπος σχηματισμού δένδρου αποφάσεων) Θεωρία Χρησιμότητας (Utility Theory) Συναρτήσεις χρησιμότητας (utility functions)

5 Μέτρηση της χρησιμότητας και κατασκευή της καμπύλης χρησιμότητας Χρήση της καμπύλης χρησιμότητας για τη λήψη αποφάσεων Ανάλυση ευαισθησίας στο πρόβλημα της λήψης αποφάσεων Ασκήσεις Κεφαλαίου ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (Time-Series Analysis and Forecasting) 4.1 Εισαγωγή Τα Οκτώ Στάδια της ιαδικασίας Πρόβλεψης Μέθοδοι Προβλέψεων Μέτρα Αξιοπιστίας Προβλέψεων Μοντέλα Προβλέψεων Χρονολογικών Σειρών Συνιστώσες μιας χρονολογικής σειράς και τύποι μοντέλων Μέθοδος των κινητών μέσων (moving averages method) Πρόβλεψη με τη μέθοδο των κινητών μέσων Μέθοδος του σταθμισμένου κινητού μέσου Πρόβλεψη με τη μέθοδο των σταθμισμένων κινητών μέσων Μέθοδος της εκθετικής εξομάλυνσης (exponential smoothing method) Προβλέψεις με τη μέθοδο της εκθετικής εξομάλυνσης Το μοντέλο τάσης χρονολογικής σειράς του Holt με δύο παραμέτρους Πρόβλεψη με το μοντέλο Holt και χρήση των πακέτων STATPRO και EXCEL

6 Μοντέλο τάσης με τη μέθοδο γραμμικής παλινδρόμησης (trend model) Ανάλυση χρονολογικής σειράς με εποχικές αποκλίσεις (seasonal variations) χωρίς τάση Πρόβλεψη με τη μέθοδο των εποχικών αποκλίσεων χωρίς τάση Πρόβλεψη χρονολογικής σειράς με εποχικές αποκλίσεις και με τάση (seasonal variations with trend) με τη μέθοδο της ανάλυσης της σειράς στις συνιστώσες της (decomposition method). Χρήση του πακέτου EXCEL QM Αιτιώδεις μέθοδοι πρόβλεψης (causal forecasting methods) Πρόβλεψη με τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης Χρήση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για την πρόβλεψη με τάση και εποχική ανάλυση. Λύση με το πακέτο EXCEL Σύγκριση μοντέλων πρόβλεψης Παρακολούθηση και Έλεγχος των Προβλέψεων Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών με το SPSS (Time Series Analysis with SPSS) Συνιστώσες χρονολογικής σειράς Παράδειγμα χρονολογικής σειράς. Εισαγωγή των δεδομένων στο SPSS Πρόβλεψη με τη μέθοδο των κινητών μέσων και χρήση του SPSS Πρόβλεψη σε μια χρονολογική σειρά με χρήση ανάλυσης τάσης (trend analysis) ή ανάλυση παλινδρόμησης στο SPSS Ανάλυση χρονολογικών σειρών με τη χρήση μοντέλων Box and Jenkins στο SPSS (ARIMA models) Παράδειγμα λεπτομερούς εύρεσης και εφαρμογής μοντέλου ARIMA (p,d,q) στο SPSS Ασκήσεις Κεφαλαίου 4. Λύση άσκ. 4.1 με το πακέτο QM for Windows

7 5 ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (Queuing Theory) 5.1 Εισαγωγή Το Kόστος των Γραμμών Αναμονής Βασικά Μέρη Ενός Συστήματος Γραμμής Αναμονής Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Αφίξεων στο Σύστημα Γραμμής Αναμονής Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της Γραμμής Αναμονής Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα των Εγκαταστάσεων Παροχής Υπηρεσιών (σημείων εξυπηρέτησης) Βασικές διατάξεις συστημάτων αναμονής Κατανομή πιθανότητας των χρόνων εξυπηρέτησης Ο Συμβολισμός D.G. Kendell για την Ταυτοποίηση Μοντέλων Γραμμών Αναμονής Σύστημα Γραμμής Αναμονής Ενός Σταθμού Εξυπηρέτησης με Αφίξεις που Ακολουθούν την Κατανομή Poisson και Χρόνους Εξυπηρέτησης που Ακολουθούν την Εκθετική Κατανομή. Λύση με το πακέτο QM for Windows Υπολογισμός του Συνολικού Κόστους του Συστήματος Αναμονής Οικονομική Ανάλυση Συστήματος Ουράς Αναμονής Περίπτωση παραδείγματος (λ = 2, μ = 3, m = 1, C s = 7, W q = 10) Σύστημα Γραμμής Αναμονής με Πολλούς (m>1) Σταθμούς Εξυπηρέτησης, Αφίξεις που Ακολουθούν την Κατανομή Poisson και Χρόνους Αναμονής που Ακολουθούν την Αρνητική Εκθετική Κατανομή Εξισώσεις για το σύστημα αναμονής πολλών σταθμών εξυπηρέτησης, μιας φάσης Παράδειγμα ουράς αναμονής με δύο σταθμούς εξυπηρέτησης και μια φάση. Περίπτωση φαρμακείου με δύο υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση πελατών

8 Εφαρμογή του πακέτου QM for Windows για την ανάλυση συστήματος γραμμής αναμονής με δύο σταθμούς εξυπηρέτησης Σύστημα Αναμονής Σταθερού Χρόνου Εξυπηρέτησης (M D 1) Εξισώσεις για το σύστημα αναμονής σταθερού χρόνου Σύστημα γραμμής αναμονής σε μηχανή ΑΤΜ αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Εξισώσεις επιχειρησιακών χαρακτηριστικών συστήματος. Λύση με το πακέτο QM for Windows Σύστημα Γραμμής Αναμονής Πεπερασμένου Πληθυσμού (Μ Μ 1) Εξισώσεις συστήματος γραμμής αναμονής πεπερασμένου χρόνου. Λύση με το πακέτο QM for Windows Εξισώσεις του Little για τη Σταθεροποιημένη Κατάσταση Συστήματος Γραμμής Αναμονής Ασκήσεις Κεφαλαίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΥΣΙ ΩΝ MARKOV (Introduction to Markov Chains Analysis) 6.1 Εισαγωγή Καταστάσεις και Πιθανότητες Καταστάσεων Πιθανότητες Mετάβασης για το παράδειγμα των τριών Σταθμών Βενζίνης Πρόβλεψη Μελλοντικών Μεριδίων Αγοράς με Ανάλυση Markov Πρόβλεψη Λειτουργιών Μηχανής με Ανάλυση Markov Συνθήκες Ισορροπίας και Υπολογισμός των Πιθανοτήτων Καταστάσεις Απορρόφησης και ο Θεμελιώδης Πίνακας. Εφαρμογή στην Περίπτωση Είσπραξης Οφειλόμενων Ποσών Χρημάτων. Λύση Προβλημάτων Αλυσίδων Markov με το Πακέτο QM for Windows Ασκήσεις Κεφαλαίου

9 7 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Multicriteria Decision Making) 7.1 Εισαγωγή Προγραμματισμός Στόχων Εναλλακτικοί Τύποι Περιορισμών Στόχων Γραφική Ερμηνεία Προγραμματισμού Στόχων Λύση προβλήματος Προγραμματισμού Στόχων με το Πακέτο QM for Windows Μέθοδος Αναλυτικής Ιεράρχησης Στόχων (Analytic Hierarchy Process, AHP) Εισαγωγή στην ΑΗΡ Συγκρίσεις κατά ζεύγη μεταξύ εναλλακτικών αποφάσεων Ανάπτυξη προτιμήσεων εντός κριτηρίων Κατάταξη των κριτηρίων Ανάπτυξη γενικής κατάταξης. Λύση με το πακέτο EXCEL Ασκήσεις Κεφαλαίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ (Introduction to Neural Networks) 8.1 Εισαγωγή Ορισμός και ομή Νευρωνικού ικτύου Τιμές Εισροής και Εκροής σε ένα Νευρωνικό ίκτυο (input and output values) Μετασχηματισμός εδομένων με την Ίδια Κλίμακα Η Σιγμοειδής Συνάρτηση Μεταφοράς

10 8.5 Έλεγχος των Νευρωνικών ικτύων και Επαλήθευση των Αποτελεσμάτων Παραδείγματα Εφαρμογής Νευρωνικών ικτύων Νευρωνικά ίκτυα και Αποτελεσματικές Αγορές Νευρωνικά ίκτυα και αυτόματη οδήγηση αυτοκινήτου διά μέσου των ικτύων Πρόβλεψη χρεοκοπίας μιας εταιρείας με τη χρήση Νευρωνικών ικτύων Παράδειγμα Χρήσης Νευρωνικών ικτύων και Σύγκριση με τη Γραμμική Παλινδρόμηση. Λύση με το Πακέτο EXCEL PREDICT Ασκήσεις Κεφαλαίου 8 με χρήση του πακέτου EXCEL PREDICT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ [Introduction to Dynamic Programming] 9.1 Σκοπός του υναμικού Προγραμματισμού Τα Τέσσερα Βήματα Λύσης των Προβλημάτων υναμικού Προγραμματισμού Το Πρόβλημα της Συντομότερης ιαδρομής και η Λύση του με το υναμικό Προγραμματισμό Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής Αρχή της Βελτιστοποίησης της Γενικής Λύσης στο υναμικό Προγραμματισμό Άσκηση Κεφαλαίου

11 10 ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ [Inventory Control Models] 10.1 Εισαγωγή Στοιχεία Ελέγχου Αποθεμάτων Ορισμοί Είδη κόστους αποθεμάτων Συστήματα Ελέγχου Αποθεμάτων Συνεχή Συστήματα Αποθήκευσης Περιοδικά Συστήματα Αποθεμάτων Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ, model) Το Βασικό Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (ΕΟQ Basic Model). Λύση με το πακέτο QM for Windows ιαχρονική Ανάλυση του Μοντέλου Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ) Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας (EOQ) με μη ακαριαία λήψη παραγγελίας (Production run model). Λύση με το πακέτο QM for Windows Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας με Ελλείψεις (EOQ model with shortages). Λύση με το πακέτο QM for Windows Εκτπώσεις Τιμής με αγορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντος. ιαφοροποίιηση του μοντέλου Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας. Λύση με το πακέτο QM for Windows Εκπτώσεις τιμής με σταθερό κόστος διατήρησης Σημείο Ανεφοδιασμού (reorder point) Απόθεμα ασφάλειας Καθορισμός Αποθέματος Ασφάλειας με χρήση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης Σημείο Ανεφοδιασμού με μεταβαλλόμενη 27

12 ζήτηση Καθορισμός Σημείου Ανεφοδιασμού με μεταβαλλόμενο Χρόνο Ανεφοδιασμού και σταθερή ζήτηση Καθορισμός Σημείου Ανεφοδιασμού, όταν η ζήτηση και ο Χρόνος Ανεφοδιασμού είναι μεταβαλλόμενα Καθορισμός ποσότητας παραγγελίας με μεταβαλλόμενη ζήτηση Ασκήσεις Κεφαλαίου 10. Λύσεις με το πακέτο QM for Windows ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Statistical Tables) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ A, B, Γ,, Ε, ΣΤ (References)

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................................... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή..................................................................... 23 1.1 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 11. Κεφάλαιο 2 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: BΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 29 Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα βελτιστοποίησης Γραμμικά προγράμματα Ακέραια προγράμματα Τετραγωνικά προγράμματα Διατύπωση προβλήματος Σύμβαση λύσης Κεφάλαιο ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ.

Πρόβλεψη ζήτησης. Γεώργιος Δούνιας,, PhD Αναπληρωτής καθηγητής ΤΜΟΔ. Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης καθηγητής ΤΜΟΔ. Decision Group Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων & Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, http://decision.fme.aegean.gr Πρόβλεψη ζήτησης Νικόλαος Θωμαΐδης, PhD Επισκέπτης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων

Συστήματα αποθήκης και ελέγχου αποθεμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Συστήματα αποθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Ορισμός της έννοιας της Διοίκησης Λειτουργιών Εξάσκηση στο διαδίκτυο: Λιανικό εμπόριο Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2013 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ IRR & PROFILE MODELS ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 8/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων Θεματική Ενότητα Γ: «Υγεία Οικονομικές, Πολιτικές, ιοικητικές Όψεις» Ενότητα: ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση χρονοσειρών Εισαγωγή Η ανάλυση χρονοσειρών αποσκοπεί στην ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής συµπεριφοράς µιας µεταβλητής και επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Χρήση μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αριστοποίησης

Τεχνικές αριστοποίησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Τεχνικές αριστοποίησης Εισαγωγή Τα µοντέλα αριστοποίησης, ευρέως γνωστά ως µοντέλα µαθηµατικού προγραµµατισµού, είναι αναµφίβολα η δηµοφιλέστερη τεχνική λήψης αποφάσεων στο χώρο της Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Η αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων

Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διπλωματική Εργασία Υπολογιστική Υλοποιήση Εναλλακτικών Μοντέλων Βελτιστοποιήσης Χαρτοφυλακίων Συγγραφέας: Ανδρέας Καμπιανάκης Επιβλέπων: Μιχάλης Δούμπος Σχολή: Μηχανικών Παραγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά)

230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) 230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) Σκοπός Η εκπαίδευση στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Σαμαράς

Διπλωματική Εργασία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΡΑΚΗΣ. Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Σαμαράς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα.

Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα. 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εργαλεία Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά εργαλεία ανάλυσης του Excel που έχουν εφαρµογή σε οικονοµικά και επιχειρησιακά προβλήµατα. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα Με βάση το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

Περιεχόμενα. 14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6.

Διαβάστε περισσότερα