Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi"

Transcript

1 Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS VIELU UZBŪVE OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS ELEKTROLĪTISKĀ DISOCIĀCIJA JONU APMAIŅAS REAKCIJAS ELEKTROLĪZE SĀĻU HIDROLĪZE DISPERSĀS SISTĒMAS NEORGANISKO VIELU KLASES Oksīdi Bāzes Skābes Sāļi, neorganisko vielu savstarpēja saikne LITERATŪRAS SARAKSTS... 20

2 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS Atoms sastāv no kodola un elektroniem. Kodols sastāv no protoniem un neitroniem. Elementārdaļiņas nosaukums Atoma sastāvdaļu raksturojums Elementārdaļiņas apzīmējums Relatīvais lādiņš 1. tabula Relātīva masa Protons p 1 1 Neitrons n 0 1 Elektrons e -1 0 Elektronu izvietojums enerģijas līmeņo. Ārējo elektronu skaits A grupu elementiem ir vienāds ar grupas numuru (1 līdz 8). B grupu elementiem elektronu skaits ārējā enerģijas līmenī ir 1 vai 2. Izņēmums ir Pd, kuram ārējā enerģijas līmenī nav elektronu. Atkarībā no tā, cik tālu elektroni atrodas no kodola, tiem piemīt atšķirīgs enerģijas daudzums, kuru tie var atdot vai arī iegūt pa noteiktām porcijām jeb kvantiem. Atkarībā no tā, cik tālu elektroni atrodas no kodola, tiem piemīt atšķirīgs enerģijas daudzums, kuru tie var atdot vai arī iegūt pa noteiktām porcijām jeb kvantiem. Lai noteiktu maksimālo elektronu skaitu N katrā enerģijas līmenī, izmanto formulu: Kur n enerģijas līmenis(perioda numurs) N= 2n 2 Piemēram, ceturtajā enerģijas līmenī var atrasties N=2 4 2 =32 elektroni. Sastādot elementu atomu elektronformulas, izmanto šādus apzīmējumus: a) ar skaitli apzīmē enerģijas līmeni b) ar alfabēta mazajiem burtiem s; p; d; f apzīmē enerģijas apakšlīmeņus c) ar kāpinātāju pie šī burta apzīmē elektronu skaitu apakšlīmenī, piemēram, 4d 8 ceturtais enerģijas līmenis, d apakšlīmenis, kurā ir 8 elektronu. Enerģijas apakšlīmeņu skaits ir vienāds ar perioda numuru, kur atrodas elements. 2 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

3 Maksimālais elektronu skaits enerģijas līmeņos un apakšlīmeņos 2. tabula Periods Elektronu enerģijas līmenis Elektronu apkšlīmeni enerģijas Elektronu orbitāļu skaits 1 K - 2e 1s L - 8e 2s 2 2p M - 18e 3s 2 2p 6 3d N - 32e 4s 2 4p 6 4d 10 4f Sastādot elementu atomu elektronformulas, jāņem vērā elektronu spins Elektrons kustas ne tikai ap kodolu, bet vēl arī griežas ap savu asi. Šī parādība nosaukta par elektrona spinu. Vienā orbitālē var atrasties tikai divi elektroni ar pretējiem spiniem viens elektrons griežas ap savu asi pulksteņa rādītāju kustības virzienā, bet otrs pretēji rādītāju kustības virzienam. Orbitāle ir telpas daļa ap atoma kodolu, kurā elektrona atrašanās varbūtība ir ne mazāka par 90-95%. Orbitāļu piepildīšanos ar elektroniem izskaidro šveiciešu fiziķa V. Pauli aizlieguma princips. Vienā orbitālē var atrsties tikai divi elektroni, un tiem jābūt ar pretēji vērstiem spiniem. Vācu ķīmiķa FHunda likums savukārt norāda, kādā secība elektroni izvietojas apakšlīmeņos. Vispirms katrā apakšlīmeņa orbitālā novietojas pa vienam elektronam ar vienādi vērstiem spiniem, un tikai tad, kad visas orbitāles ir aizņemtas, notiek elektronu sapārošanās pa divi vienā orbitālē. Pārus veido tikai elektroni ar pretēji vērstiem spiniem. Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 3

4 UZDEVUMI 1. Novērtē, vai apgalvojums ir patiess! Nr. Apgalvojums Jā Nē a. Ķīmiskais elements ir atomu kopa ar vienādu pozitīvu atoma kodola lādiņu. b. Atoma kodolu veido protoni un neitroni c. Izotopiem ir vienāda relatīvā atommasa, bet dažāds protonu skaits atomu kodolā. 2. Izvēlies atbildi! (Katram jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde) Kas nosaka elektronu skaitu atomā? a. Atomnumurs c. Perioda numurs b. Atommasa 2.1.Cik neitronu ir 17 8O atoma kodolā? a. 6 b Pie kuras elementu saimes pieder Ti? a. s b. p 2.3. Kurš no pierakstiem pareizi attēlo protonu? a. 1 +1p b. 1-1p d. Grupas numurs c. 9 d. 17 c. d d. f c. 0 +1p d. +1 1p 2.4. Kura elementa atoma ārēja enerģijas līmeņa elektronu konfigurācija ir...3s 2 3p 5? a. P b. Br c. Ga d. Cl 2.5. Kuras grupas elementiem ir trīs p elektroni ārējā līmenī? a. IIIA b. IIIB 2.6. Cik s elektronu ir Na atomā? a. 1 b. 3 c. VA d. VB 2.7. Pēc atoma elektronapvalka elektronformulas 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 nosaki elementa simbolu! a. S b. Si c. 5 d. 7 c. Mg d. Cl 2.9. Cik enerģijas līmeņos izvietojušies elektroni sudraba atomā? a. 6 b. 3 c. 4 d. 5 4 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

5 2.10. Kura elementa atoma kodolā ir 9 protoni un 10 neitroni? a. B c. F b. P d. Be 3. Pabeidz iesāktos kodolreakcijas vienādojumus! a) 16 8O + 2 1H... b) 9 4Be + 4 2He 12 6C +... c) 30 15P 30 14Si +... d) 6 3Li + 2 1H Sastādi dotajam vārdiskajam aprakstam atbilstošu kodolreakcijas vienādojumu! Magnijā izotopā ir 12 protoni un 15 neitroni. Notiekot kodolreakcijai, tas pārveidojas par alumīnija izotopu, kurā ir 13 protoni un 14 neitroni. Šajā procesā izdalās arī beta negatīvais radioaktīvais starojums. 5. Doti divi reakciju vienādojumi: a) U Th + α b) 2NO + 2CO N 2 + 2CO 2 Kurš no vienādojumiem parāda kodolreakcijas norisi? Pamato, kā atšķiras abos vienādojumos atspoguļotie procesi! 6. 75,4% no dabā sastopamā ķīmiskā elementa hlora veido izotops, kurā ir 18 neitroni, bet pārējos 24,6% sastāda izotops, kurā ir 20 neitroni. Sastādi abu šo hlora izotopu formulas! 7. Raksturojiet elementus a). slāpekli ; b). arsēnu; c)molibdēnu 1) atrodi elementu periodiskajā tabulā un nosaka tā: a) kārtas numuru, b) relatīvu atommasu, c) perioda numuru, d) grupas numuru, e) kodola lādiņu. 2) cik katra minētā elementa atomā ir a) protonu; b) neitronu; c) elektronu. 3) attēlo elektronapvalka uzbūvi atomam, parādot elektronu skaitu pa enerģijas līmeņiem, apakšlīmeņiem un lietojot simboliskus orbitāļu un elektronu apzīmējums. 8. Dabā esošais magnijs sastāv no izotopiem: 24 12Mg 79%; 25 12Mg 10%; 26 12Mg 11%. Aprēķini magnija relatīvo atommasu! 9. Oglekļa relatīva atommasa ir 12,01, un tas sastāv no 2 izotopiem 12 6C un 13 6C. Aprēķini, cik procentu katra izotopa satur ogleklis!10. Mūsu organismā ir kālija-40 izotopi. Uzraksti divas kodolreakcijas, kurās attēlots, kā kālija-40 izotops sabrūk par argonu-40 un par kalciju-40. Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 5

6 2. VIELU UZBŪVE Pozitīvi vai negatīvi lādētās daļiņas, kas rodas, ja atomi atdot vai pievieno elektronus, sauc par joniem. Ķīmiskā saite veidojas, ja starp ķīmisko elementu atomiem notikusi mijiedarbība. Šajā procesā bieži viens atoms pievieno cita atoma elektronus vai otrādi atdod tam savējos. Katra elementa atomiem spējas atdot vai pievienot elektronus ir dažādas. To raksturošanai izmanto īpašu lielumu elektronegativitāti. Lai būtu ērtāk lietot šo lielumu, ir ieviestas relatīvas elektronegativitātes (REN) vienības. Par 1 pieņemta Li elektronegativitāte. Elementam fluoram F ir vislielākā elektronegativitāte tā ir vienāda ar 4. Zinot elektronegativitāšu skaitliskos lielumus, var spriest, vai attiecīgajam elementam ir metāliskas vai nemetāliskas īpašības. Metāliskajiem elementiemelektronegativitāte ir mazāka par 2, bet nemetāliskajiem elementiem lielāka par 2. Atomiem ir krasi atšķirīgas elektronegativitātes Jonu saite REN > 1,7 Ķīmiskās saites Atomu savstarpējā iedarbība Atomiem ir vienādas elektronegativitātes Nepolārā kovalentā saite REN = 0 3. tabula Atomu elektronegativitātes nav vienādas, bet krasi neatšķiras Polārā kovalentā saite REN < 1,7 Metāliskā saite veidojas relatīvi brīvo elektronu un metāla jonu mijiedarbības rezultātā. Šis saites veids ir raksturīgs vienkāršām vielām metāliem. Ūdeņraža saite. Pievilkšanās spēkus, kas veidojas starp vienas molekulas ūdeņraža atomu un citas molekulas stipri elektronegatīva elementa atomu (F; O; N), sauc par ūdeņraža saiti. UZDEVUMI 1. Izmantojot elementu relatīvas elektronegativitātes skaitliskās vērtības, nosaki ķīmiskās saites veidu dotajos savienojumos: KBr; I 2 ; NO; MgCl 2 ; Br 2 ; SiH 4 ; H 2 ; KJ; SO 2! 2. Pamato, kuram no dotajiem savienojumiem MgF 2 vai NH 3 ir raksturīga jonu saite! Sastādi atomu elektronformulas un izskaidro, kā notiek tās veidošanās! 3. Kādiem ir jābūt elektronu spiniem, lai tie varētu veidot kopēju elektronu pāri? 4. Izskaidro, cik kopīgi elektronu pāri rodas, veidojoties N 2 molekulai! 5. Pamato, kuriem no dotajiem savienojumiem Cl 2 ; H 2 O; AlCl 3 ; O 2 ; CO 2 ir raksturīga nepolārā kovalentā saite! Izskaidro, kā notiek tās veidošanās! 6 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

7 6. Kas ir kopīgs un kas atšķirīgs polārajai un nepolārajai kovalentajai saitei? 7. Izskaidro, uz kura elementa atoma pusi vairāk novirzīti kopējie elektronu pāri doto savienojumu NH 3 ; HF; BF 3 molekulas! 8. Sakārto dotos savienojumus HF; HCl; HBr; HI to polaritātes samazināšanās secībā! 9. Sastādi fosfora atoma elektronformulu un, pamatojoties uz to, izskaidro, kādas ir fosfora iespējamās augstākās un zemākās oksidēšanās pakāpes savienojumos! 10. Pamato, kuru no dotajiem šķīdinātājiem ūdeni vai heksānu C 6 H 14 vajadzētu izvēlēties, lai izšķīdinātu kālija fluorīdu! 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS Oksidēšanās pakāpe ir lādiņš, ko iegūst atomi vai joni, kas pievieno vai atdot elektronus. Oksidēšanas pakāpe parāda ne tikai lādiņa skaitlisko lielumu, bet arī tā zīmi (+ vai -). To raksta virs elementa ķīmiskā simbola ar arābu cipariem, lādiņa zīmi norādot pirms cipara, piemēram, Na +1 2 S +6-2 O 4 Lai noteiktu oksidēšanas pakāpes ķīmiskajos savienojumos (oksīdos, skābes, hidroksīdos, sāļos), izmantojot elektronegativitāšu tabulu vai periodisko tabulu, a) atrod katra elementa elektronegativitāti un nosaka tā oksidēšanas pakāpes zīmi (+ vai -) b) jāievēro, ka ķīmisko savienojumu sastāvā esošo elementu oksidēšanas pakāpju summa vienmēr vienāda ar nulli. Visas ķīmiskās reakcijas var iedalīt tādās reakcijās, kurās notiek oksidēšanas pakāpju izmaiņas, un tādās reakcijās, kurās oksidēšanas pakāpju izmaiņas nenotiek. Oksidēšanās-reducēšanās reakciju galvenā pazīme ir reaģējošo vielu sastāva esošo elementu oksidēšanas pakāpju maiņa reakcijas procesā. C 0 + O 0 2 C +4 O -2 2 Atomu, molekulu vai jonu, kas zaudē elektronus, sauc par reducētāju. Reakcijas gaitā reducētājs oksidējas. Atomu, molekulu vai jonu, kas pievieno elektronus, sauc par oksidētāju. Oksidētājs reakcijas gaitā reducējas. Ķīmiskajās reakcijās elektroni nerodas no jauna un neiet zudumā. Cik daudz elektronu zaudē reducētājs, tik daudz elektronu pieņem oksidētājs. Oksidēšanas vienmēr saistīta ar reducēšanos, bet reducēšanās ar oksidēšanos. Lai parādītu elektronu pāreju oksidēšanās-reducēšanās reakcijas gaitā, ir pieņemts apvienot oksidēšanās un reducēšanās procesu elektronu vienādojumus un vienādot elektronu skaitu, izvietojot atbilstošus koeficientus: Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 7

8 UZDEVUMI Al 0 + S 0 Al +3 2S -2 3 Al 0-3e - Al +3 2 S 0 + 2e - S Noskaidrot, kuras no dotajām reakcijām ir oksidēšanās-reducēšanas reakcijas un kurās reakcijās oksidēšanās un reducēšanās procesi nenotiek (izvietot koeficientus). Nosakiet katra elementa oksidēšanas pakāpi! a). Na + O 2 Na 2 O d). K 2 O + H 2 O KOH b). K + H 2 O KOH + H 2 c). CaO + HCl CaCl 2 + H 2 O e). Fe + HCl FeCl 2 + H 2 f). H 2 + Cl 2 HCl 2. Attēlot dotās pārvērtības ar elektronu vienādojumiem un norādīt, kuri ir oksidēšanās procesi un kuri reducēšanas procesi: Ca Ca +2 ; Al +3 Al; N +5 N +2 ; Cl +5 Cl - ; S S -2 ; Cl - Cl 2 3. Pēc dotajām shēmām sastādiet oksidēšanas reducēšanas reakciju elektronu vienādojumus! Nosakiet katra elementa oksidēšanas pakāpi un noradiet oksidētāju un reducētāju! a) Al + I 2 d) Al + HCl b) Ca + N 2 e) Zn + Pb(NO 3 ) 2 c) CuO + H 2 f) Na + H 2 O 4. Sastādiet oksidēšanās reducēšanās reakciju elektronu bilances vienādojumus un izvietojiet koeficientus šādu ķīmisko reakciju vienādojums! a )FeCl 3 + H 2 S FeCl 2 + HCl + S f) Sn + HNO 3 H 2 SnO 3 + NO 2 + H 2 O b) H 2 S + I 2 HI + S g) C + H 2 O CO 2 + H 2 c) H 3 P + O 2 H 3 PO 4 d) HI + O 2 H 2 O + I 2 e) SiO 2 + Al Al 2 O 3 + S h) C + H 2 SO 4 CO 2 + SO 2 +H 2 k) C + HNO 3 + H 2 O H 3 PO 4 + NO l) KMnO 4 + H 2 S + HCl MnCl 2 + KCl + S + H 2 O 4. ELEKTROLĪTISKĀ DISOCIĀCIJA Vielas, kuru kausējumi vai šķīdumi ūdenī vada elektrisko strāvu, sauc par elektrolītiem. Pie elektrolītiem pieder sāļi, bāzes un skābes. Šajās vielās ir jonu saites vai polārās kovalentās saites. Elektrolīti, šķīstot ūdenī, sadalās jonos. Šo procesu sauc par elektrolītisko disociāciju. Al 2 (SO 4 ) 3 2Al SO Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

9 Disociējušo molekulu skaita attiecību pret kopējo molekulu skaitu, kas atrodas šķīdumā, sauc par disociācijas pakāpi ά Ndis disociējošo molekulu skaits Nkop visu izšķdināto molekulu kopskaits ά disociācijas pakāpe α = N dis N kop ά var mainīties robežās no 0(disociācijas nav) līdz 1 (pilnīga disociācija) jeb, izsakot procentos, no 0 (disociācijas nav) līdz 100%(pilnīga disociācija). Apmaiņas reakcijas norisinās līdz galam, 5. JONU APMAIŅAS REAKCIJAS 1. Ja viena no vielām, kas rodas reakcijas rezultātā, ir praktiski nešķīstoša 2. Ja reakcijā izdalās gāzveida viela 3. Ja reakcijā rodas mazdisociēta viela, piemēram, ūdens 1. Ja nātrija hlorīda šķīdumam pielej nedaudz svina nitrāta šķīduma, tad reakcijas rezultātā rodas nogulsnes. Reakcijas molekulārais vienādojums: 2NaCl + Pb(NO 3 ) 2 PbCl 2 + 2NaCl Reakcijas vienādojums jonu veidā: 2Na + + 2Cl - + Pb NO - PbCl 2 + 2Na + +2NO - 3 Izslēdzot no jonu vienādojuma abām pusēm tos jonus, kuri reakcijā nepiedalās, iegūst jonu vienādojumu saīsināta veidā: Pb Cl - PbCl 2 2. Ja nātrija karbonāta šķīdumam pielej sālsskābi, tad novērojama gāzes izdalīšanās: Na 2 CO 3 + 2HCl 2NaCl + H 2 CO 3 2Na + + CO H + + 2Cl - 2Na + + 2Cl - + H 2 O + CO 2 CO H + H 2 O + CO 2 3. Ja slāpekļskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu, tad rodas šķīstošs sāls un ūdens, kas ir mazdisociēta viela: KOH + HNO 3 KNO 3 + H 2 O K + + OH - + H + + NO - 3 K + + NO H 2 O OH - + H + H 2 O Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 9

10 4. Lai noskaidrotu, kāpēc apmaiņas reakcijas dažos gadījumos nenorisinās līdz galam, pie magnija hlorīda šķīduma pielej nātrija sulfāta šķīdumu. Šajā mēģinājumā nekādas ķīmiskas reakcijas pazīmes nav novērojamas: MgCl 2 + Na 2 SO 4 MgSO 4 + 2NaCl Mg Cl - + 2Na + + SO 2-4 Mg 2+ + SO Na + + 2Cl - UZDEVUMI 1. Uzrakstīt disociācijas reakciju vienādojumus tiem savienojumiem, kuri ūdens šķīdumā disociē jonos: 1. Al(OH) 3, KOH, H 2 SO 4, Cu(NO 3 ) 2, BaCO 3, NaOH, K 3 PO 4, H 2 SiO 3, FeCl 3, Ba(OH) 2, H 3 PO 4 ; 2. Al(NO 3 ) 3, K 2 CO 3, BaSO 4, Fe 2 (SO 4 ) 3, Na 3 PO 4, Ca(H 2 PO 4 ) 2, AgCl, CrCl 3, MgCO 3 ; 3. Na 2 CO 3, FeCl 2, CuSO 4, NiCl 2, Al 2 (SO 4 ) 3, Ca(NO 3 ) 2, Na 3 PO 4, Sr(NO 3 ) 2, K 2 S; 4. NH 4 Cl, Na 2 SO 3, H 3 PO 4, KBr, PbCl 2, AgNO 3, Ca 3 (PO 4 ) 2, LiOH, ZnSO 4, NH 4 OH; 5. (NH 4 ) 2 CO 3, Na 2 SiO 3, Ni(NO 3 ) 2, Al 2 S 3, Ba(OH) 2, H 2 CrO 4, K 2 Cr 2 O 7, KM 4 O 4, ZnCO Uzrakstiet šo jonu nosaukumus: Ca 2+ ; CO 3 2- ; S 2- ; Zn 2+! Kuri no šiem joniem ir katjoni un kuri anjoni? 3. Uzrakstiet molekulāros, jonu un saīsinātos jonu vienādojumus reakcijām, kuras notiek ūdens šķīdumos: a) CO 2 + KOH b) Na 3 PO 4 + Ca(NO 3 ) 2 c) ZnO + HNO 3 d) Zn(OH) 2 + HCl e) Al + CuCl 2 4. Pēc dotajām shēmām uzrakstīt reakciju molekulāros un jonu vienādojumus: 1. HNO Ca(NO 3 ) CuSO FeSO NaHS +... H 2 S CaCl Ca 3 (PO 4 ) KOH +... K 2 S AlBr AgBr Ba(HCO 3 ) BaCO Na 3 PO Ba 3 (PO 4 ) KCl+... KNO Zn(NO 3 ) Zn(OH) Uzrakstiet molekulāros, jonu, saīsinātos jonu vienādojumus reakcijām, kurām dotas norises shēmas! a) kālija ortofosfāts +... magnija ortofosfāts +... b) kālija hlorīds +... kālija nitrāts +... c) alumīnija hlorīds +... sudraba hlorīds +... d) nātrija hidrogēnsulfīds +... sērūdeņradis Uzrakstiet molekulāros vienādojumus reakcijām, kuras attēlotas ar šādiem jonu vienādojumiem: 1. Zn 2+ +CO 2-3 ZnCO 3 2. Pb 2+ +Cl - PbCl 2 3. Ba 2+ +SO 4 2- BaSO 4 4. Ag + +Br - AgBr 5. Ca 2+ + PO 3-4 Ca 3 (PO 4 ) 2 6. Ba 2+ +CrO 4 2- BaCrO 4 7. Ni 2+ +S 2- NiS 8. Al 3+ +OH - Al(OH) 3 9. H + + OH - H 2 O 10. Ag + +Cl - AgCl 10 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

11 7. Kāpēc visām skābēm ir kopīgas ķīmiskās īpašības? Kā tās izpaužas ķīmiskajās reakcijas? Uzrakstiet reakciju vienādojumus, kas parāda, ka skābēm ir kopīgas īpašības! 8. Ko nozīmē apgalvojums: sērskābes disociācijas pakāpe ir 58% (vai 0,58)? 9. Kurā šķīdumā ir vairāk hidroksīdjonu 1 litrā kālija hidroksīda (disociācijas pakāpe 77%) vai 1 litrā nātrija hidroksīda (disociācijas pakāpe 73%)? 10. Aprēķiniet masu 0,25 moliem nitrātjonu! 11. Aprēķiniet, cik liels daudzums jonu ir šķīdumā, kas satur 0,7 mol magnija hlorīda, ja tā disociācijas pakāpe α=0,75! 12. Aprēķiniet, cik liela masa LiOH jāizšķīdina lai sārma šķīdumā būtu 0,6 mol hidroksīdjonu! 6. ELEKTROLĪZE Elektrolīze ir oksidēšanās-reducēšanās process, kas norisinās pie elektrodiem, ja caur elektrolīta šķīdumu vai kausējumu plūst līdzstrāva. Pie anoda notiek oksidēšanās, bet pie katoda reducēšanās. Kausējumu elektrolīze. Sāļi un sārmi, ja tos izkausē vai arī izšķīdina ūdenī, sadalās jonos. Ja caur šo elektrolītu kausējumiem laiž līdzstrāvu, notiek elektrolīze. Katods Na+ + e- Na 0 - nātrija joni reducējas par neitrāliem atomiem, t.i veidojas metāliskais nātrijs. Anods Cl - - e - Cl 0 Cl 0 + Cl 0 Cl 2 Hlorīdjoni oksidējas par neitrāliem atomiem, un no tiem savukārt veidojas hlora molekulas. Summāri: 2NaCl(kaus ) līdzstrāva 2Na 0 + Cl 0 2 Ūdens šķīdumu elektrolīze. Tā kā ūdens šķīdumā līdz ar elektrolīta joniem ir arī H + un OH - joni, kas rodas, disociējot ūdenim, tad jāzina, kuri no joniem oksidēsies un kuri reducēsies. Secību, kādā pie katoda reducējas metālu joni, parāda katjonu rinda, kas ir pretēja metālu elektroķīmiskajai spriegumu rindai. K +, Ca 2+, Na +, Mg 2+, Al 3+, Zn 2+, Fe 2+, Ni 2+, Sn 2+, Pb 2+, H +, Cu 2+, Hg 2+, Ag +, Pt 4+, Au Ķīmiska aktivitāte pieaug

12 Metālu jonu spēja reducēties pie katoda sāļu šķīdumos 4. tabula Viegli reducējas Nereducējas Reducējas, ja ūdeņraža jonu koncentrācija ir maza Cu 2+ ; Hg 2+ ; Ag + Li + ; Ba 2+ ; Ca 2+ ; Na + ; Mg 2+ ; Al 3+ Mn 2+ ; Zn 2+ ; Cr 3+ ; Fe 2+ ; Ni 2+ ; Sn 2+ ; Pb 2+ ; Fe 3+ Anjonus pēc spējas oksidēties var sakārtot šādā rindā: I -, Br -, S 2-, Cl -, OH -, SO 4 2- un citi skābekli saturošo skābju anjoni Ķīmiska aktivitāte samazinās Šī rinda parāda, ka skābekli nesaturošo skābju anjoniem (izņemot F - ) spēja oksidēties ir lielāka nekā OH - joniem. UZDEVUMI 1. Paskaidrojiet, kuru sāļu šķīdumu elektrolīzes procesā vienmēr reducēsies metāla joni! 2. Paskaidrojiet, kuru sāļu šķīdumu elektrolīzē pie anoda izdalīsies halogēni vai sērs un kuru sāļu šķīdumu elektrolīzē pie anoda izdalīsies skābeklis. 3. Sastādīt shēmas a)kcl; b) KOH kausējuma elektrolīzes procesam. 4. Sastādīt elektrolīzes shēmas šķīdumiem: a)sudraba nitrāts; b)hcl; c) kālija nitrāts; d) vara hlorīds; e) dzelzs hlorīds (neitrālā vide); f) hroma(ii) (sulfāta neitrālā vide). 5. Šķīdums satur šādus jonus: Pb 2+ ; Fe 2+, Ag +, Cr 3+ un Au 3+. Kādā secībā izlādēsies šie jonu šķīduma elektrolīzes procesā, ja jonu koncentrācijas ir vienādas? 6. Kalcija hlorīda kausējuma elekterolīzē izdalījās 6,72 m 3 hlora. Aprēķiniet cik lielu daudzumu un cik lielu masu kalcija ieguva! 7. Pilnīgi elektrolizēja šķīdumu, kas satur 56 g vara(ii) sulfāta. Aprēķiniet elektrolīzē iegūto vielu masu! 8. Aprēķiniet masu svinam, kas nogulsnējas uz katoda, ja caur svina(ii) nitrāta šķīdumu plūdīs 3 A stipra strāva 20 min! 9. Elektrolīzē caur niķeļa(ii) sulfāta šķīdumu 30 minūtes plūda 8 A stipra strāva. Aprēķiniet iegūta niķeļa masu, ja elektrodi ir inerti. 10. Aprēķiniet, cik ilgā laikā var iegūt 24 g sudraba, ja elektrolīze sudraba nitrāta šķīdumu, plūstot 4 A stiprai strāvai! 12 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

13 7. SĀĻU HIDROLĪZE Sāls jonu iedarbību ar ūdeni, kuras rezultāta mainās ūdeņraža jonu vai arī hidroksīdjonu koncentrācija šķīdumā, sauc par sāļu hidrolīzi. Ar ūdeni nereaģē sāļi, ko veido stipra bāze un stipra skābe, jo tādu sāļu joni nevar saistīties ar H + un OH - joniem. Ar ūdeni reaģē sāļi, ko veido vāja bāze un stipra skābe vai stipra bāze un vāja skābe, vai vāja bāze un vāja skābe. Sāls Nātrija hlorīds NaCl Alumīnija hlorīds AlCl 3 Nātrija karbonāts Na 2 CO 3 Alumīnija sulfīds Pilnais jonu vienādojums Na + + Cl - + H 2 O Na + + Cl - + H 2 O Al Cl - + H 2 O * AlOH Cl - + H + 2Na + + CO H 2 O 2Na + + HCO OH - Al 2 S 3 + 6H 2 O 2Al(OH) 3 + 3H 2 S Sāļu hidrolīze Jonu vienādojums saīsināta forma Vielas, kas rodas reakcijas rezultātā Paskaidrojumi 5. tabula - - Reakcija nenotiek, jo šķīdumā nav jonu, kas varētu savstarpēji saistīties Al 3+ + H 2 O AlOH 2+ + H + CO H 2 O HCO 3 - +OH - Bāziskais sāls Al(OH)Cl 2 un sālsskābe HCl Skābais sāls NaHCO 3, nātrija hidroksīds NaOH Hidroksīds Al(OH) 3, izdalās H 2 S Notiek sāls hidrolīze, kurā rodas stipra skābe un vāja bāze. Hidroksīdjoni un alumīnija joni veido stabilus AlOH 2+ jonus. Šķīdumā uzkrājas brīvi H + joni, un vide kļūst skāba Notiek sāls hidrolīze (sāls veidots no vājas skābes un stipras bāzes). H + joni ar CO 2-3 joniem veido noturīgus HCO - 3 jonus. Šķīdumā uzkrājas brīvi OH - joni, un vide kļūst bāziska. UZDEVUMI 1. Kuri no sāļiem ūdens šķīdumā hidrolizēsies: NaNO 3 ; Pb(NO 3 ) 2 ; AlCl 3 ; MgSO 4 ; CrCl 3 ; Li 2 CO 3 2. Nosakiet sāļu šķīdumu reakciju: ZnCl 2 ; Na 2 S; K 2 SiO 3 ; Cu(NO 3 ) 2 ; KBr Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 13

14 3. Uzrakstiet hidrolīzes molekulāro, jonu un saīsināto jonu vienādojumu, noradot šķīduma reakciju! a). ZnCl 2 b). NH4NO 3 c). CuCl 2 d). Li 2 S e). K 3 PO 4 g). Al 2 (CO 3 ) 3 h). Li 2 CO 3 i). Al(NO 3 ) 3 j). CrCl 3 k). Na 2 SO f). K 2 SO 3 8. DISPERSĀS SISTĒMAS UZDEVUMI 1. Dotos disperso sistēmu nosaukumus sakārto tabulā pēc dispersijas vides agregātstāvokļa un dispersās fāzes sasmalcinātības pakāpes! Kaļķu piens (dzēsto kaļķu suspensija ūdenī); tērauds (metālu sakausējums); pērle; maize; benzīns; putas; tvaiks pirtī;piens; migla; dabasgāze (gāzveida ogļūdeņražu maisījums); putekļains gaiss; melni dūmi; putuplasts; Holandes siers; guaša. 2. Dota vielas šķīdības līkne. Atbildi uz jautājumiem! a. Kā dotas vielas šķīdību ietekmē temperatūra? b. Prognozē, vai dota viela ir cieta vai gāzveida? c. Kāda ir dotas vielas šķīdība 70 C? d. Vai dota viela ir labi šķīstoša, mazšķīstoša vai nešķīstoša? Kāpēc? e. 120 g dotas vielas izšķīdina 300 g ūdens 35 C temperatūrā. Vai iegūtais šķīdums ir piesātināts, nepiesātināts vai pārsātināts? f. 70 C 240 g piesātinātu dotas vielas šķīduma atdzesēja līdz 40 C. Cik g dotas vielas kristālu ieguva? 14 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

15 3. Cik liela amonija hlorīda NH 4 Cl masa jāizšķīdina 40,0 g ūdens, lai +60 C temperatūra veidotos piesātināts šķīdums? 4. Cik liela vara sulfāta masa izkristalizējas no 200 gramiem šķīduma, kas C ir piesātināts, ja šo šķīdumu atdzesē līdz temperatūrai C. 1. Analizē svina nitrāta šķīdības līkni! a. Kā svina nitrāta šķīdību ietekme temperatūra? b. Kāda ir Pb(NO 3 ) 2 šķīdība 60 0 C temperatūrā? 240 g Pb(NO 3 ) 2 izšķīdina 300 g ūdens 30 0 C. Vai iegūtais šķīdums ir piesātināts, nepiesātināts vai pārsātināts? c C g piesātinātu Pb(NO 3 ) 2 šķīduma atdzesēja līdz 40 0 C. Cik g dotas vielas kristālu ieguva? d. Kādu kālija jodīda masu izšķīdināja 50,0 gramos ūdens, ja C temperatūrā izveidojās piesātināts šķīdums? 5. Kāds ir KCl molu skaits vienā litrā šķīduma, ja to molārā koncentrācija ir 0,5 M. 6. Aprēķiniet, cik liela masa ir kālija karbonātam un ūdenim, kas jāizlieto, lai pagatavotu 300 cm 3 25% kālija karbonāta šķīduma (ρ=1,414 g/cm 3 )! 7. Cik liela cinka sulfāta heptahidrāta ZnSO 4 7H 2 O ir jāpatērē, lai pagatavotu 1,0 litru 10,0% cinka sulfāta šķīduma (ZnSO 4 šķīduma blīvums 1,107 g/ml). 8. Cik liels 34% sālsskābes tilpums jāatšķaida ar ūdeni, lai izveidotos 1,0 litrs 1,5 M sālsskābes? (34% HCl blīvums 1,169 g/cm 3 ) 9. Aprēķiniet, cik liels tilpums ir 50% slāpekļskābes šķīdumam (ρ=1,310 g/cm 3 ), kas nepieciešams, lai pagatavotu 0,5 l 20% slāpekļskābes šķīduma (ρ=1,115 g/cm 3 ). Aprēķiniet, cik liels daudzums hlorūdeņraža HCl jāizšķīdina 3 litros ūdens, lai iegūtu 20% sālsskābi! 10*. 200 gramos ūdens izšķīdināja 0,25 molus kālija hidroksīda un iegūtajam šķīdumam pielēja 350 gramus 8% kālija hidroksīda šķīduma. Aprēķiniet kālija hidroksīda masas daļu procentos iegūtajā šķīdumā! Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 15

16 9. NEORGANISKO VIELU KLASES Oksīdi Oksīdi ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no diviem elementiem, no kuriem viens ir skābeklis OKSĪDI Sāļus radošie oksīdi Sāļus neradošie oksīdi Skābie oksīdi CO 2 ; SO 2 ; SO 3 Bāziskie oksīdi Na 2 O; CaO; FeO Amfotērie oksīdi Al 2 O 3 ;ZnO;Cr 2 O 3 Oksīdu ķīmiskās īpašības 6. tabula Bāziskie oksīdi Skābie oksīdi Amfotērie oksīdi 1. ar ūdeni, ja oksīdu sastāvā ir aktīvs metāls (Li, Na, K, Ca, Ba) Na 2 O + H 2 O 2NaOH 1. ar ūdeni SO 3 + H 2 O H 2SO 4 P 2O 5 + 3H 2O 2H 3PO 4 1. ar skābēm ZnO + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2O Al 2O 3 + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2O 2. ar skābēm Na 2 O + HCl 2NaCl + H 2O CaO + H 2 SO4 CaSO 4 + H 2O 3. ar skābajiem oksīdiem Na 2 O + SO 3 Na 2SO 4 2. ar bāzēm SO 3 + NaOH Na 2SO 4 + H 2O 3. ar bāziskajiem oksīdiem CO 2 + CaO CaCO 3 4. Negaistošie skābie oksīdi izspiež gaistošākos no to sāļiem CaCO 3 + SiO 2 CaSiO 3 + CO 2 2. ar sārmiem ZnO + 2NaOH Na 2ZnO 2 + H 2O ZnO + 2NaOH + H 2O Na 2[Zn(OH) 4] 3. ar bāziskajiem un skābajiem oksīdiem ZnO + K 2 O K 2ZnO 2 ZnO + SO 3 ZnSO 4 UZDEVUMI 1. Kuri no oksīdiem CO 2 ; NO; MgO; CO; N 2 O; un N 2 O 3 ir sāļus neradošie un kuri sāļus radošie oksīdi(skābie vai bāziskie oksīdi)? Uzrakstīt šo oksīdu nosaukumus, norādīt to klasifikāciju un atbildi pamatot ar reakciju vienādojumiem. 16 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

17 2. Vanādijs savienojumos var būt divvērtīgs, trīsvērtīgs, četrvērtīgs un piecvērtīgs. Uzrakstiet attiecīgo oksīdu formulas! 3. Uzrakstiet praktiski iespējamu reakciju vienādojumus, kas attēlo šādu oksīdu iegūšanu: H 2 O; CO 2 ; Al 2 O 3 ; BaO; SO 2 ; MgO; P 2 O Uzrakstiet reakciju vienādojumus pēc šādām shēmām! a) S +... SO 2 f) CaO +... CaCl 2 + H 2 O b) Mg +... MgO g) Li 2 O +... LiCl + H 2 O c) K 2 O +... KOH h) P 2 O H 3 PO 4 d) N 2 O HNO 3 k) SO Na 2 SO e) CuO +... CuSO 4 + H 2 O l) P 2 O K 3 PO 4 + H 2 O 5. Kuri oksīdi reaģē ar ūdeni: FeO; SO 2 ; SO 3 ; Li 2 O; CuO; P 2 O 5 ; CaO. 6. Kuras no dotajām vielām a) SO 3 ; b) NO; c) Na 2 O reaģē ar H 2 O; HCl; CO 2 ; KOH; K 2 O. Bāzes Bāzes ir ķīmiskie savienojumi, kuru sastāvā ir metāliskais elements, kas saistīts ar vienu var vairākām hidroksīdgrupām. BĀZES Ūdenī šķīstošas bāzes - sārmi Ūdenī nešķīstošas bāzes Sārmi 1. ar skābēm NaOH + HCl NaCl + H 2 O 2. ar skābajiem oksīdiem NaOH + CO 2 Na 2CO 3 3. ar sāļu šķīdumiem ja sāls sastāvā ir metāls, kas spēj veidot nešķīstošu bāzi Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6KOH 2Fe(OH) 3 + 3K 2SO 4 4. ar amfotērajiem oksīdiem un hidroksīdiem ZnO + 2NaOH Na 2ZnO 2 + H 2O Al(OH) 3 + NaOH Na[Al(OH) 4] 5. iedarbojas uz indikatoriem 6. saēd daudzas organiskās vielas Bāzu ķīmiskās īpašības Nešķīstošas bāzes 1. ar skābēm Zn(OH) 2 + 2HCl ZnCl 2 + H 2O 2. ar skābajiem oksīdiem (paaugstinātā temperatūra) Cu(OH) 2 + SO 3 CuSO 4 + H 2O 3. Karsējot sadalās Cu(OH) 2 CuO + H 2O 4. uz indikatoriem neiedarbojas 7. tabula Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 17

18 UZDEVUMI 1. Sastādīt metālu Zn; Al; Cr; Cu un Fe hidroksīdu formulas un uzrakstīt hidroksīdu nosaukumus. 2. Kādus hidroksīdus un ar kādiem paņēmieniem ir iespējams iegūt no šādām vielām: Na; K; CaO; Fe 2 (SO 4 ) 3 ; CuCl 2? 3. Uzrakstiet šādu reakciju vienādojumus: a) kalcija hidroksīds + oglekļa(iv) oksīds; b) kalcija hidroksīds + slāpekļskābe; c) kalcija hidroksīds + fosforskābe; d) kalcija hidroksīds + vara(ii) nitrāts. 4. Kuras no šīm vielām savstarpēji reaģē: sēra(iv) oksīds; sālsskābe; slāpekļa(v) oksīds; kālija hidroksīds; bārija oksīds un kālija oksīds. Uzrakstīt reakciju vienādojumus un reakciju rezultātā radušos vielu nosaukumus. 5. Dotas šādas vielas: alumīnijs, sālsskābe un nātrija hidroksīds. Uzrakstīt reakciju vienādojumus, kas parāda, kā var iegūt alumīnija hidroksīdu. 6. Cik gramu sēra dioksīda vajadzīgs, lai tas izreaģētu ar 7 g kālija sārma? 7. Cik daudz ūdens jāpatērē, lai dzēstu 14 tonnas dedzināto kaļķu? ml ūdens izšķīdināja 5 g NaOH. Cik % sārma šķīdumu ieguva? Skābes Skābes ir ķīmiskie savienojumi, kas sastāv no elementa ūdeņraža un no skābju atlikumiem. Skābju ķīmiskās īpašības 8. tabula Skābes reaģē Ķīmisko reakciju vienādojumi 1. Disociē jonos HCl H + + Cl - 2. Ar metāliem. Ja metāls metālu elektroķīmisko spriegumu rindā atrodas pirms ūdeņraža. Mg + HCl MgCl 2 + H 2 3. Ar bāziskajiem un amfotērajiem oksīdiem CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2O ZnO + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2O 4. Ar bāzēm NaOH + HCl NaCl + H 2O 5. Ar sāļiem. Saskaņā ar skābju rindu HNO 3 H 2 SO 4 ; HCl; H 2 SO 3 ; H 2 CO 3 ; H 2 S; H 2 SiO 3 H 3 PO aktivitāte samazinās 2Al(OH) 3 + 2HCl Al 2(SO 4) 3 + 3H 2O H 2 SO 4 + BaCl 2 BaSO 4 + 2HCl 2HCl + K 2SO 3 2KCl + H 2O + SO 2 6. Karsējot dažas skābes sadalās H 2 SiO 3 H 2O + SiO 2 18 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

19 UZDEVUMI 1. Kā var iegūt skābes? Uzrakstiet reakciju vienādojumus, kas attēlo, kā no a) N 2 O 5 ; b) SO 3 iegūst skābes! 2. Kā laboratorijā no nātrija hlorīda iegūst sālsskābi? Uzrakstiet reakcijas vienādojumu! 3. Zemāk dotas reakciju vienādojumu shēmas! Uzrakstiet vienādojumus tām reakcijas, kas praktiski var notikt! a) Zn + HCl b) Cu + H 2 SO 4 c) Na 2 CO 3 + HCl d) Na 2 SO 4 + H 2 SO 4 e) Li 2 SO 4 + HNO 3 4. Uzrakstiet reakciju vienādojumus šādām pārvērtībām: Al 2 O 3 Al 2 (SO 4 ) 3 Al(OH) 3 Al 2 O 3 5. Uzrakstīt šādu reakciju vienādojumus: a) sālsskābe + alumīnijs; b) sērskābe + dzelzs c) slāpekļskābe + vara (II) oksīds d) slāpekļskābe + alumīnija oksīds; e) sērskābe + alumīnija hidroksīds; f) sērskābe + kālija hidroksīds; g) sērskābe + nātrija karbonāts. 6. Ar kuriem no metāliem: Mg, Fe, Cu, Hg reaģē sālsskābe? Uzrakstīt reakciju vienādojumus! 7. Uzrakstīt vienādojumus divām neitralizācijas reakcijām. Kāpēc tās sauc par neitralizācijas reakcijām? 8. Skudrskābes formula ir H 2 CO 2. Aprēķiniet, cik procentu ūdeņraža ir skudrskābē! 9. Nosakiet ortofosforskābes procentuālo sastāvu! 10. Cinkam reaģējot ar sālsskābi, ieguva 10 kg ūdeņraža. Cik gramu cinka reaģēja? 11. Cik daudz ūdeņraža izdalīsies (pēc masas un tilpuma) jā 4,6 g nātrija reaģēs ar ūdeni? Sāļi, neorganisko vielu savstarpēja saikne UZDEVUMI 1. Dotas vielu formulas: AlI 3 ; NaNO 3 ; Cr 2 (SO 4 ) 3 ; N 2 O 5 ; Li 2 O; Ba(OH) 2 ; HBr; Ca(HCO 3 ) 2 ; HNO 2 ; CO 2. Iezīmējiet šādu tabulu šādu tabulu un ierakstiet attiecīgās ailes dotās formulas! Bāziskie oksīdi Skābie oksīdi Bāzes Skābes Sāļi 2. Uzrakstiet formulas : alumīnija sulfāts, svina oksīds; hroma(iii) hidroksīds; dzelzs (III) nitrāts, vara(i) oksīds; kalcija bromīds, sudraba oksīds; bromūdeņražskābe; magnija sulfīts, magnija sulfīds. Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija 19

20 3. a) Ca CaO Ca(OH) 2 Ca(NO 3 ) 2 CaSO 4 b) Al 2 O 3 Al 2 (SO 4 ) 3 Al(OH) 3 Al 2 O 3 c) CaCO 3 CaO Ca(OH) 2 CaCO 3 Ca(NO 3 ) 2 d) Cu CuO CuCl 2 Cu(OH) 2 CuO Cu CuSO 4 Cu(OH) 2 f) C CO 2 Na 2 CO 3 CO 2 CaCO 3 g) Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe(OH) 3 Fe 2 O 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 h) P P 2 O 5 H 3 PO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 i) Al 2 (SO 4 ) 3 Al(OH) 3 Al 2 O 3 AlCl 3 Al(OH) 3 Ca(AlO 2 ) 2 j) Na NaOH NaNO 3 Na 2 SO 4 k) K KOH K 3 PO 4 K 2 SO 4 4. Magnija karbonātam reaģējot ar ūdeni un oglekļa(iv) oksīdu, rodas magnija hidrogēnkarbonāts. Aprēķiniet, cik liels tilpums bija oglekļa(iv) oksīdam, ja no tā ieguva 36,5 kg magnija hidrogēnkarbonāta! 5. Kalcija fosfīdam Ca 3 P 2 reaģējot ar ūdeni, izdalījas fosforūdeņradis PH 3 un radās kalcija hidroksīds. Aprēķiniet daudzumu, tilpumu un masu fosforūdeņradim, kas radās, ja pilnīgi izreaģēja 36,4 g kalcija fosfīda! LITERATŪRAS SARAKSTS 1. A. Gaidule. No atoma līdz ķīmiskam savienojumam. Rīga, Gutenbergs druka, 2010, 38 lpp. 2. Ā. Kaksis. Ķīmija 10. klasei. Lielvārde, Lielvārds, 2009, 160 lpp. 3. D. Nātra, E. Nātra. Ķīmijas uzdevumi ar risinājumu piemēriem vidusskolai. Rīga, Zvaigzne ABC, 2001, 152 lpp. 4. G. Rudzītis, F. Feldmanis. Neorganiskā ķīmija vidusskolai. Rīga, Zvaigzne ABC, 2003, 233 lpp. 20 Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Όλες οι αντιδράσεις που ζητούνται στη τράπεζα θεµάτων πραγµατοποιούνται. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται αιτιολόγηση της πραγµατοποίησης των αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 2N 2 + 3H 2 2NH 3 4Na + O 2 2Να 2 Ο Fe + Cl 2 FeCl 2 Zn + Br 2 ZnBr 2 2K + S K 2 S 2Ca + O 2 2CaO Na + Ca -------- C + O 2 CO 2 H 2 + Br 2 2HBr CaO + H 2 O Ca(OH)

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις

Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις Κανόνες διαλυτότητας για ιοντικές ενώσεις 1. Ενώσεις των στοιχείων της Ομάδας 1A και του ιόντος αμμωνίου (Ιόντα: Li +, Na +, K +, Rb +, Cs +, NH 4+ ) είναι ευδιάλυτες, χωρίς εξαίρεση: πχ. NaCl, K 2 S,

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ

Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ 53 Χ ΗΜΙΚΕΣ Α Ν Τ ΙΔΡΑΣΕΙΣ Χημική αντίδραση ονομάζουμε κάθε χημικό φαινόμενο. Δηλαδή, κάθε φαινόμενο στο οποίο έχουμε αναδιάταξη των ηλεκτρονίων ( e ) της εξωτερικής στιβάδας των ατόμων που παίρνουν μέρος

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ. β) Να βρεθεί σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα ανήκουν. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: 03490 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/5/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 2ο Α) Για τα στοιχεία: 12 Μg και 8 Ο α) Να κατανεµηθούν τα ηλεκτρόνιά τους σε στιβάδες. (µονάδες 2) β)

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία

Χημικές Αντιδράσεις. Εισαγωγική Χημεία Χημικές Αντιδράσεις Εισαγωγική Χημεία Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Πέντε κυρίως κατηγορίες: Σύνθεσης Διάσπασης Απλής αντικατάστασης Διπλής αντικατάστασης Καύσης Αντιδράσεις σύνθεσης Ένωση δύο ή περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΜΕΡΟΣ Α (0 μονάδες) Ερώτηση (3μον.) (α) Η (g) + Cl (g) HCl (g) mol H : mol Cl ή 400 ml H : 400 ml Cl 600 ml H : 600 ml Cl Το Cl βρίσκεται σε περίσσεια. Ολόκληρη η

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο...

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο... Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο.... Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις, 1.1. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 O, NH 3, H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν)

(είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Μεταθετικές Αντιδράσεις (είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν) l Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 10 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΛΑΤΑ ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΝΤΙ Ρ Α ΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τα προϊόντα και τους συντελεστές στις επόµενες χηµικές εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_3499 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµα 2ο 2.1 Α) Να υπολογιστεί ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου στις παρακάτω χηµικές ενώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

Φημικές αντιδράσεις-α Λυκείου

Φημικές αντιδράσεις-α Λυκείου Αντιδράςεισ εξουδετζρωςησ. Ουςιαςτικά όλεσ οι αντιδράςεισ εξουδετζρωςθσ είναι θ αντίδραςθ ενόσ κατιόντοσ Η + με ζνα ανιόν ΟΗ - προσ ςχθματιςμό ενόσ μορίου Η 2 Ο (Η-ΟΗ). Αντίδραςη εξουδετζρωςησ. H + + OH

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1 ο κεφαλαιο 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. ΛΑΘΟΣ,όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq) Θέμα 2 ο 2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. α) CaI 2 (aq) + AgNO 3 (aq) β) Cl 2 (g) + H 2 S(aq) γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 15-16 Κεφάλαιο 1ο: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Ενότητα η Οξείδωση Αναγωγή Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014 Διαλύματα Διαλύματα είναι τα ομογενή μείγματα δύο ή περισσοτέρων χημικών ουσιών. Διαλύτης θεωρείται η ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ H Hταξινόµηση των στοιχείων τάξη Γ γυµνασίου Αναγκαιότητα ταξινόµησης των στοιχείων Μέχρι το 1700 µ.χ. ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει µόνο 15 στοιχείακαι το 1860 µ.χ. περίπου 60στοιχεία. Σηµαντικοί Χηµικοί της

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων

http://ekfe.chi.sch.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων http://ekfe.chi.sch.g 5 η - 6 η Συνάντηση ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων Παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης αραίωση διαλυμάτων Παρασκευή και ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το Η 2 διότι έχει το μικρότερο Mr επομένως τα περισσότερα mol ή V=αx22,4/Mr V ( H2) =11,2α...

Το Η 2 διότι έχει το μικρότερο Mr επομένως τα περισσότερα mol ή V=αx22,4/Mr V ( H2) =11,2α... Λύσεις Ολυμπιάδας Β Λυκείου 2012 ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Ερώτηση 1 (2 μονάδες) Το Η 2 διότι έχει το μικρότερο Mr επομένως τα περισσότερα mol ή V=αx22,4/Mr V ( H2) =11,2α... Ερώτηση 2 (4 μονάδες) -3 +5 i.nh

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Α + Β - + Γ + Δ - Α + Δ - + Γ + Β - Στις αντιδράσεις αυτές οι Α.Ο όλων των στοιχείων παραμένουν σταθεροί.

Α + Β - + Γ + Δ - Α + Δ - + Γ + Β - Στις αντιδράσεις αυτές οι Α.Ο όλων των στοιχείων παραμένουν σταθεροί. 1. Στόχοι του μαθήματος 4 o Μάθημα : Μεταθετικές αντιδράσεις Οι μαθητές να γνωρίσουν: i) ποιες είναι οι σπουδαιότερες κατηγορίες των μεταθετικών αντιδράσεων. ii) τις μορφές των αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

5 o Μάθημα : Αντιδράσεις εξουδετέρωσης

5 o Μάθημα : Αντιδράσεις εξουδετέρωσης 5 o Μάθημα : Αντιδράσεις εξουδετέρωσης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν: i) την εξουδετέρωση ως μια περίπτωση μεταθετικής αντίδρασης. ii) τις περιπτώσεις των αντιδράσεων εξουδετέρωσης, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2014 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ερώτηση 1 (3 μονάδες) +7-1 +1 0 α) NaClO 4 HCl HClO Cl 2 (4 x 0,5= μ. 2) β) Το HClO. O αριθμός οξείδωσης του χλωρίου μειώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία γενικής παιδείας

Χημεία γενικής παιδείας Χημεία γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις από Α1 - Α4 να βρείτε την σωστή απάντηση. Α1. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrhenius, το 1 είναι οξύ επειδή: α) αντιδρά με βάσεις, β) είναι ηλεκτρολύτης, γ) μεταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ε.1. Γ. Ε.. Β. Ε.. Α. Ε.4. Α. Ε.5. Γ. Ε.6. Β. Ε.7. Δ. Ε.8. Δ. Ε.9. Γ. Ε.1. Γ. Ε.11. Δ. Ε.1. Β. Ε.1. α: Σ, β:σ, γ:σ, δ:σ, ε:λ (είναι σωστό μόνο για ιοντικές ενώσεις, στις ομοιοπολικές

Διαβάστε περισσότερα

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία

1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία 1 η Σειρά προβλημάτων στο μάθημα Εισαγωγική Χημεία Ημ. Παράδοσης: Δευτέρα 25/11/2013 11 πμ 1. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής σώζουν ζωές!!! Οι αερόσακοι στα αυτοκίνητα, όταν ανοίγουν γεμίζουν με άζωτο το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Αντιδράσεις πολύπλοκης µορφής είναι το αναγωγικό και το Cl

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Αντιδράσεις πολύπλοκης µορφής είναι το αναγωγικό και το Cl 226 227 10 o Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Για να γίνει ευκολότερη η µελέτη των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, τις ταξινοµούµε στις παρακάτω κατηγορίες Αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ KYΡIAKH 18 MAΡTIOY 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ)

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) http://ekfe.chi.sch.gr 7 η - 8 η Συνάντηση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.: στις ιοντικές (ετεροπολικές ενώσεις, ονομάζεται το πραγματικό φορτίο που έχει ένα ιόν. στις ομοιοπολικές (μοριακές ενώσεις, ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. Όλες α ερωτήσεις (σύνολο 40) είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ);

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); Θέμα 2ο 2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); α) Η διαφορά του ατομικού αριθμού από το μαζικό αριθμό ισούται με τον αριθμό νετρονίων του ατόμου. β) Το 19 Κ + έχει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων.

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων. ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1 2 3 4 5 Ορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΑΓΩΓΉΣ Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με οξυ Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με υδρο γόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μία χημική γόνο ή η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ) Θέμα 4ο α) β) γ)

Θέμα 2ο 2.1. Β) α) α β) γ)    Θέμα 4ο α) β) γ) 2.1. Α) Να ονομαστούν οι ενώσεις: α) HCl β) Mg(OH) 2 γ) CO 2 δ) Ca 3 (PO 4 ) 2 (μονάδες 4) Β) α) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του S στο μόριο του Η 2 SO 4. (μονάδες 3) β)το 16 S με το 11 Νa σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη

ph< 8,2 : άχρωμη ph> 10 : ροζ-κόκκινη ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΕ ΣΥΡΟΥ για το EUSO 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΧΗΜΕΙΑ Μαθητές: Σχολείο 1. 2. 3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα