Χαράλαμπος Μερμίγκης Πνευμονολόγος Ειδικός Ιατρός Ύπνου (ΑΒCISS) Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαράλαμπος Μερμίγκης Πνευμονολόγος Ειδικός Ιατρός Ύπνου (ΑΒCISS) Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center"

Transcript

1 Χαράλαμπος Μερμίγκης Πνευμονολόγος Ειδικός Ιατρός Ύπνου (ΑΒCISS) Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου Ερρίκος Ντυνάν Ηospital Center

2 Ύπνος στην ΙΠΙ και άλλες διάμεσες πνευμονοπάθειες ιαταραχές Στην μακρο- και μικροαρχιτεκτονική ύπνου Στο πρότυπο αναπνοής Σχετιζόμενες με συνυπάρχον ΣΑΥΥ Σχετιζόμενες με παραμέτρους νυκτερινής οξυγόνωσης Σχετιζόμενες με άλλα σύνδρομα (PLMs) Κακή ποιότητα ύπνου αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής Agarwal Sh. et al.interstitial lung disease and sleep: What is known? Sleep Medicine 2009 Krishnaν V. Sleep in Interstitial Lung Disease. Current Respiratory Medicine Reviews, 2009 Ruhle KH. Commentary on How common is sleep-disordered breathing in patients with idiopathic pulmonary fibrosis? Mermigkis C. et al. Sleep Breath 2010

3 To παθολογικό υπνόγραμμα στην ΙΠΙ normal WK Stage MVT REM S1 S2 S3 S4 10:51:12 ìì 12 ðì 1 ðì 2 ðì 3 ðì 4 ðì 5 ðì 6 ðì WK Stage WK Stage MVT MVT REM REM S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 10:36:42 ìì 12 ðì 1 ðì 2 ðì 3 ðì 4 ðì 5 ðì 6 ðì 10:45:29 ìì 12 ðì 1 ðì 2 ðì 3 ðì 4 ðì 5 ðì 6 ðì

4 Ο ύπνος στην ΙΠΙ 20 IPF patients What is the main sleep complain? no complain insomnia Multiple awakenings as a results of irritating cough Key et al. Cough 2010 Swigris J. et al Health and Quality of Life Outcomes 2005

5 Death Am J Respir Crit Care Med 2011

6 Μελέτες δεκαετίας 80 Ασθενείς με διάφορους τύπους Π Μικρός αριθμός ασθενών Απουσία σαφών κριτηρίων για ΙΠΙ Καταγραφή ροής μόνο με θερμικό ανιχνευτή (υποεκτίμηση υποπνοιών) Νεώτερες μελέτες Ασθενείς με ΙΠΙ με βάση τα κριτήρια ΑΤS και ΕRS 2000 Καταγραφή ροής και με ρινικό μετατροπέα πίεσης Αναλυτικά δεδομένα για υποκείμενο ΣΑΥΥ Agarwal Sh. et al.interstitial lung disease and sleep: What is known? Sleep Medicine 2009

7 Yπάρχει λόγος για αυξημένη συχνότητα ΣΑΥΥ στη ΙΠΙ ;;; ΥΠΟΘΕΣΗ Αυξημένη εναπόθεση λίπους στο λαιμό λόγω χρήσης κορτικοειδών Μηχανική πνεύμονα (μειωμένοι πνευμονικοί όγκοι);; Μermigkis C, Chapman J et al, Lung 2007

8 Proc Am Thorac Soc, 2008 Flenley DC. Sleep in chronic obstructive lung disease. Clin Chest Med 1985

9 Lung Volume and Pharyngeal Mechanics (1) Van de Graaff WB. Thoracic influence on upper airway patency. J Appl Physiol 1988 Van de Graaff WB. Thoracic traction on the trachea: mechanisms and magnitude. J Appl Physiol 1991

10 Lung Volume and Pharyngeal Mechanics (2) Stanchina et al.the Influence of Lung Volume on Pharyngeal Mechanics Sleep 2003

11 ΣΑΥΥ σε ασθενείς με ΙΠΙ Μermigkis C, Chapman J et al, Lung 2007 OSA is common in IPF patients referred to the Sleep Center with symptoms suggestive of OSA IPF patients (Cleveland Clinic, Pulmonary Department) 18 (0.02 %) referred to CCF Sleep Center 11 OSA και 3 upper airway resistance syndrome Despite growing OSA awareness among healthcare providers we suspect that treating physicians may defer sleep testing because IPF is characterized by such a rapidly progressive course leading them to focus on more acute problems, such as dyspnea and limitations in daily activities.

12 Προδιαθεσικοί παράγοντες για ΣΑΥΥ στην ΙΠΙ (1) Κορτικοειδή Εναπόθεση λίπους στην τραχηλική χώρα Παχυσαρκία ΣΑΥΥ Table 1: Characteristics of study population n= 18 Male/female gender, 12/6 Race C:13, A.A:5 Age, (years) 68.1 ± 8.8 Body mass index 33.2 ± 6.9 FEV1, % predicted 71.7 ± 14.9 FVC, % predicted 65.7 ± 10.4 TLC, % predicted 66.3 ± 8.5 RV, % predicted 62.2 ± 13.7 DLCO, % predicted 49.9 ± 15.3 Μermigkis C, Chapman J et al, Lung 2007

13 Προδιαθεσικοί παράγοντες για ΣΑΥΥ στην ΙΠΙ (2) Lung volumes Reduced trachea caudal traction Μermigkis C, Chapman J et al, Lung 2007

14 Το ΣΑΥΥ είναι συχνό στην ΙΠΙ 68% 88% από 50 ασθενείς με ΙΠΙ είχαν ΑΗΙ>5 Συσχετισμός ΑΗΙ και BMI: r 0.30; p 0.05 Απουσία συσχετισμού μεταξύ ΑΗΙ and FVC, TLC,DLCO 11% των ασθενών με ΣΑΥΥ είχαν φυσιολογικό BMI Lancaster L.et al. Chest 2009

15 Τα αναπνευστικά επεισόδια είναι κυρίως υπόπνοιες Lancaster L et al Chest 2009

16 Η πλειοψηφία των σημειωθέντων επεισοδίων σε ΙΠΙ είναι υπόπνοιες

17 Ημερήσια υπνηλία σε ασθενείς με ΙΠΙ και ΣΑΥΥ Απουσία συσχετισμού μεταξύ ΑΗΙ και ESS (r 0.14; p 0.43) Υψηλό ποσοστό ασθενών με ΙΠΙ δεν ανέφεραν έντονη ημερήσια υπνηλία ESS ευαισθησία 75%, ειδικότητα 15% Lancaster L.et al. Chest 2009

18 C. Mermigkis, S. Schiza et al. How common is OSA in IPF? Sleep and Breathing % 36 ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσθείσα ΙΠΙ πριν την έναρξη φαρμακευτικής αγωγής ή/και χορήγησης οξυγονοθεραπείας 59% είχαν ΑΗΙ >5, η πλειοψηφία των επεισοδίων ήταν υπόπνοιες 20% ημερήσια υπνηλία, 38% ρογχαλητό, 44% αϋπνία, 100% ημερήσια κόπωση

19 Eur Respir J 2014

20

21

22 Διάρκεια των αναπνευστικών επεισοδίων σε ασθενείς με ΙΠΙ Ο κανόνας των 10 δευτερολέπτων (expert opinion) ήτοι η απώλεια 2 αναπνοών σε άτομο με αναπνευστικό ρυθμό 12 αναπνοές ανά λεπτό. Ανάγκη για νέους κανόνες σε ασθενείς με αυξημένο αναπνευστικό ρυθμό. Το ΣΑΥΥ πιθανόν υποεκτιμάται σε ασθενείς με αυξημένους αναπνευστικούς ρυθμούς όπως σε ΙΠΙ Mermigkis Ch, Schiza S. et al. Sleep and Breathing 2013

23 IPF and OSA : a new overlap syndrome?? Ανάγκη για μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών με ΙΠΙ Μελέτη ύπνου αμέσως μετά την διάγνωση της νόσου και όχι σε ασθενείς τελικού σταδίου Μermigkis C, Chapman J et al, Lung 2007 Lancaster L.et al. Chest 2009 C. Mermigkis, S. Schiza et al. Sleep and Breathing 2010 Pihtili A. et al. Sleep Breath Kolilekas L, Papiris S. J Clin Sleep Med. 2013

24 Polysomnography in IPF patients Mermigkis Ch, Schiza S. et al. Sleep and Breathing 2013 Pitsiou G, et al.sleep and Breathing 2013

25 /2011/FY11_WorkPlan- All.pdf(Accessed 7/1/12)

26 Προγνωστικοί παράγοντες για ΣΑΥΥ σε ΙΠΙ Pulmonary function testing parameters (Controversial results for TLC, RV,DLCO) ABGs (rest and exercise) HRCT features 6 minute walking test Combination PFTs and HRCT data Kolilekas L, Papiris S. J Clin Sleep Med Μermigkis C, Chapman J et al, Lung 2007 Mermigkis Ch, Schiza S. et al. Sleep and Breathing 2010

27 Προγνωστικοί παράγοντες για ΣΑΥΥ σε ΙΠΙ Disease severity index Body mass index DLCO Modified Medical Research Council dyspnea scale 6-min walking distance Scores ranging between 0 and 10 The OSA diagnosis rate was higher in the patients who had severity index 3 Pihtili A. et al. Sleep Breath. 2013

28 Am J Respir Crit Care Med 2011

29 Hi All, I was wondering if anyone here is dealing with IPF and Sleep Apnea as I am, and if so how are you dealing with it?

30 ΙΠΙ και Ύπνος ERS school Αθήνα 2013

31 Bhattacharya J. et al Eur RespirJ D. Lederer Arch Pathol Lab Med 2012

32 ΓΟΠ-ΣΑΥΥ-ΙΠΙ: ένας φαύλος κύκλος Η ΓΟΠ είναι συχνή στην ΙΠΙ Η ΓΟΠ είναι συχνή στο ΣΑΥΥ Ρόλος της ΓΟΠ στη εξέλιξη της ΙΠΙ Μη αντιμετωπιζόμενο ΣΑΥΥ δύναται να επιδεινώνει τη ΓΟΠ Am J Respir Crit Care Med 2011

33 Debate is the beginning of research

34 Sleep Breath (2012) Intense follow up in the CPAP clinic

35 From OSA diagnosis to treatment a long a winding road Despite in initial enthusiasm related to OSA treatment in patients with various diseases (Stroke, Alzheimer's Disease etc ) CPAP compliance is often problematic Poor CPAP compliance is usually the rule and not the exception Bliwise DL. Curr Treat Options Neurol 2013 Gaig C., et al Curr Neurol Neurosci Rep 2012 Richards K., et al J Clin Slee Med 2009 Cooke JRJ et al Clin Sleep Med Matthias MS. Behav Sleep Med 2013

36 Why should I use CPAP?? Low patient motivation for CPAP use Failure of previous therapies for IPF IPF patients with OSA usually don t report excessive daytime sleepiness There are no data that OSA treatment with CPAP has positive effects on disease morbidity, mortality and/or sleep and life quality Sleep Breath (2012

37 AHI cutoff for CPAP treatment in IPF patients with OSA Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Research can CPAP therapy initiated in IPF patients with AHI> 5 without symptoms? + other diseases ( IPF)

38 Από την διάγνωση στην αντιμετώπιση υσκολίες στην τιτλοποίηση με CPAP υσκολίες στην ανοχή της CPAP Κύρια προβλήματα Nυκτερινός βήχας Κλειστοφοβία ιαταραχή συναισθήματος-αυπνία Τύπος αναπνοής (γρήγορες και ρηχές) Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

39

40 Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

41 Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

42 ATS conference Abstracts.A3637A3637

43 Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

44 Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

45 Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

46 Mermigkis Ch, Schiza S. et al Sleep and Breathing 2013

47 22% των ασθενών είχαν ΑΗΙ πάνω από 20

48 Sleep Med Clin 9 (2014)

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ)

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΑΥΥ) Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας MD PhD Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου Πνευμονολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Γενετικά καθορισμένη χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας

Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):539-544 Συσχέτιση της παχυσαρκίας με την εκδήλωση του συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας ΣΚΟΠΟΣ Η εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 26 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχοδιασταλτικά Μακράς ράσης - Προχωρώντας πέρα από τη βρογχοδιαστολή

Βρογχοδιασταλτικά Μακράς ράσης - Προχωρώντας πέρα από τη βρογχοδιαστολή Βρογχοδιασταλτικά Μακράς ράσης - Προχωρώντας πέρα από τη βρογχοδιαστολή ΜΑΝΟΣ Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πνευμονολόγος Επιμελητής Β Υπεύθυνος Βρογχολογικού Εργαστηρίου Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας Έγγραφη δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο. Ψυχιατρική 2014, 25:95 103

Ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο. Ψυχιατρική 2014, 25:95 103 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 25 (2), 2014 95 Ερευνητική εργασία Research article Ψυχολογική επιβάρυνση ασθενών με Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο Δ. Μπράτης, 1 Α. Τσελεμπής, 1 Γ. Ζαφειρόπουλος, 1 Α. Τσαρακλής, 1

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση ύπνου : περιεχόμενο

Εξέταση ύπνου : περιεχόμενο Β Τσάρα Εξέταση ύπνου : περιεχόμενο Υποκειμενική εκτίμηση Αντικειμενική εκτίμηση διαταραχών στον ύπνο Ανάλυση-αξιολόγηση δεδομένων καταγραφής Κατάταξη βαρύτητας Συμβολή στη θεραπεία Υποκειμενική εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Cited in Εmbase. and Google Scholar ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Cited in Εmbase. and Google Scholar ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 1 2009 PNEUMON VOL. 22 SUPPLEMENT No 1 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 1 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη

ΕΡΕΥΝΑ. Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη ΕΡΕΥΝΑ Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη Ελένη Α. Κορτιάνου, 1 Αντώνιος Γεώργιος Κωνσταντίνου, 2 Αναστασία Τσάγκαρη,

Διαβάστε περισσότερα

Άσθμα και Συν-νοσηρότητες. Μιλτιάδης Μαρκάτος Πνευμονολόγος

Άσθμα και Συν-νοσηρότητες. Μιλτιάδης Μαρκάτος Πνευμονολόγος Άσθμα και Συν-νοσηρότητες Μιλτιάδης Μαρκάτος Πνευμονολόγος Οι συν-νοσηρότητες μπορούν να: αλλάξουν τον φαινότυπο του άσθματος. αποτελέσουν μέρος της ίδιας παθοφυσιολογικής διαδικασίας. δράσουν ως παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΥΥ) ΜΕ CPAP. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ /ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ CPAP/ΤΥΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνικήάπνοια στα παιδιά: Νεότερα δεδομένα για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του συνδρόμου Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)

Αποφρακτική υπνικήάπνοια στα παιδιά: Νεότερα δεδομένα για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του συνδρόμου Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) Χαλκιαδάκης Β Νικολόπουλος Θ Μαραγκουδάκης Π Μητρόπουλος Σ Ασημακόπουλος Δ Γεραμάς Ι Κανδηλώρος Δ Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Διευθυντής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα

Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 247-261, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24 4 247 ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η αναπνευστική λειτουργία σε παιδιά και εφήβους με νευρομυϊκά νοσήματα Μ. Γώγου 1, Κ. Χαϊδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 3 JULY-SEPTEMBER 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 24 No 3 JULY-SEPTEMBER 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 24 No 3 JULY-SEPTEMBER 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 24 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 2 ΑPRIL-jUNE 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙος-ΙΟΥΝιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 2 ΑPRIL-jUNE 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙος-ΙΟΥΝιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 26 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία

Αποφρακτική υπνική άπνοια στην παιδική ηλικία Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 36, Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2009, σελίδες 40-45 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚο ΑΡΘΡΟ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ Αποφρακτική υπνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 2 APRIL-JUNE 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 2 APRIL-JUNE 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 25 No 2 APRIL-JUNE 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK BRONCHOLOGIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΠΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευαγγελία Νένα 1, Πασχάλης Στειρόπουλος 2, Ελένη Περαντώνη 2, Ευαγγελία Σέρασλη 1, Μαρία Αντωνιάδου 1, Βενετία Τσάρα 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 27 No 2 APRIL-JUNE 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟς 2014 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ

Θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ Θεραπευτική προσέγγιση της ΧΑΠ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. Ειδικός Γραμματέας Ε.Π.Ε. COPD DEFINITION COPD is a preventable and treatable disease state characterised

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Γαβριηλίδου Αννα Επιμελήτρια Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑ ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Ανασκόπηση Η θεραπεία του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια Michael Arzt and T. Douglas Bradley Sleep Research Laboratories of the Toronto Rehabilitation Institute; Toronto General

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2009 PNEUMON VOL. 22 No 2 APRIL-JUNE 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµονική Αποκατάσταση

Πνευµονική Αποκατάσταση + Πνευµονική Αποκατάσταση Μάριος Παναγιώτου Ειδικευόµενος Πνευµονολόγος Β Πνευµονολογική Κλινική, Σισµανόγλειο/Αµαλία Φλέµιγκ ΝΠΔΔ email: mariopanag@googlemail.com + Πνευµονική Αποκατάσταση ü Τί είναι?

Διαβάστε περισσότερα