ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS VIOTROS INTEGRATED MANAGEMENT(MANUFACTURING) SYSTEM A CQI (Continuous Quality Improvement) activity ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 ΤΑ 6* ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ EΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ VIMAS VIOTROS INTEGRATED MANAGEMENT(MANUFACTURING) SYSTEM «VIMAS» σηµαίνει Ολοκληρωµένη προσέγγιση στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των µεθόδων που εφαρµόζονται από τον οργανισµό, µε στόχο : 1. την ικανοποίηση του πελάτη, 2. την αποδοτικότερη διαχείριση των εταιρικών διεργασιών, 3. την τυποποίηση και βελτίωση στη συνέχεια των εταιρικών διαδικασιών, * ΙSO 9001 IFS BRC OHSAS ΙSO ΙSO (υπό σχεδιασµό) 4. την δηµιουργία µηχανισµού κινητροποίησης προσωπικού, 5. την διαχείριση µε ασφάλεια και υγιεινή προϊόντων, 6. την διαχείριση ασφάλειας & υγιεινής προσωπικού, 7. την ασφαλή περιβαλλοντική διαχείριση.

3 Mε την ολοκλήρωση επιτυγχάνεται: 1. Eνιαία «οµπρέλα» διαχείρισης για τα κοινά µέρη των συστηµάτων λιγότερες διαδικασίες, ενιαίες οδηγίες και έντυπα διαχείρισης 2. Τα συστήµατα, που είναι µε µορφή modules, λειτουργούν ανεξάρτητα πιο αποδοτικά το καθένα επιτελούν το σκοπό για τον οποίο εγκαταστάθηκαν. 3. Επωφελούµαστε από τις συνέργιες των συστηµάτων βελτιώνεται το καθένα ανεξάρτητα + µείωση των complexities. 4. Βελτιώνεται η διαφάνεια κατά τη διαχείριση αποφεύγονται επικαλύψεις επαναλήψεις εγγράφων και διαδικασιών έγγραφα «προτιθέµενης αξίας». 5. Κατά πολύ µικρότερος χρόνος διαχείρισης των συστηµάτων λιγότερη βελτίωση παραγωγικότητας στη διαχείριση. 6. Η συστηµική προσέγγιση στο όλο πιο εύκολη εστίαση στα σηµαντικά. 7. Η δυνατότητα προσάρτησης και άλλων συστηµάτων και «συστέγασης» στο ολοκληρωµένο σύστηµα µε µικρή προσπάθεια. 8. Η ευκολότερη ηλεκτρονική διαχείριση µε ανάλογα προγράµµατα καλύτερη ενηµέρωση επικοινωνία, διαχείριση.

4 Π.χ. «κοινές» δράσεις των συστηµάτων σε διαδικασίες, οδηγίες, τεκµηρίωση, σχετικά αρχεία ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΙΑ./Ο ΗΓ./ΤΕΚΜ ΙSO ISO ΗΑCCP OHSAS ISO ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΕΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ /ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΑΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΑΕΙΡΙΣΗ ΙΑΡΚΟΥΣ ΒΕΛΙΤΩΣΗΣ ΙΑΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

5 Πλαίσιο λειτουργίας Στρατηγική, στόχοι, Λειτουργίες της εταιρείας Απαιτήσεις προτύπων ISO 22000,ISO9001,OHSAS Οργανόγραµµα «Επισηµοποίηση» ανά πρότυπο. Ανάλυση σε ιαδικασίες, Οδηγίες, Έντυπα(.Ο.Ε.) Βαθµός εµπλοκής των ιευθύνσεων, τµηµάτων σε.ο.ε. ανά πρότυπο. ιευθύνσεις τµήµατα, οµάδες κλπ Βαθµός εµπλοκής ιευθύνσεων, τµηµάτων σε.ο.ε. ανά ενότητα & ανά πρότυπο. Ανάλυση προτύπου ανά ενότητα Πρόγραµµα εσωτερ.επιθ. ανά πρότυπο Πρόγραµµα εσωτερ. επιθ. ανά πρότυπο& ανά ενότητα Μη συµµορφώσεις ανά δ/ση ανά προσωπικό Τήρηση, βελτίωση προτύπου Αξιολόγηση προσωπικού

6 Πλαίσιο λειτουργίας 1/7 Aπό το οργανόγραµµα (επίπεδο 1) έχουµε 1. ιευθύνσεις 2. Τµήµατα, 3. Οργανωτικές λειτουργίες, 4. Οµάδες εργασίας, 5. Θεσµικές Θέσεις Εργασίας

7 Πλαίσιο λειτουργίας 2/7 Έχουν καταγραφεί οι λειτουργίες της εταιρείας µε την αντίστοιχη κωδικοποίηση εξυπηρετώντας: 1. Tα συστήµατα διαχείρισης. 2. Τις απαιτήσεις της εταιρείας.

8 Πλαίσιο λειτουργίας 3/7 «Επισηµοποίηση» Έχουν αναλυθεί όλες οι λειτουργίες της εταιρείας σε : 1. Εγχειρίδια, 2. ιαδικασίες, 3. Οδηγίες, 4. Έντυπα & αρχεία, και έχουν ταξινοµηθεί ανά πρότυπο.

9 Πλαίσιο λειτουργίας 4/7 Λειτουργίες της εταιρείας. Καθορίζεται ο βαθµός εµπλοκής των Λειτουργιών της εταιρείας µε τις ιευθύνσεις και τα τµήµατα. ιευθύνσεις και τα τµήµατα.

10 Πλαίσιο λειτουργίας 5/7 Συσχετίζονται οι λειτουργίες της εταιρείας µε τις ενότητες του προτύπου ISO 9001 Aξιολογείται µε βαρύτητα η εµπλοκή αυτή.

11 Πλαίσιο λειτουργίας 6/7 Συσχετίζονται οι λειτουργίες της εταιρείας µε τις ενότητες του προτύπου OHSAS Aξιολογείται µε βαρύτητα η εµπλοκή αυτή.

12 Πλαίσιο λειτουργίας 7/7 Συσχετίζονται οι λειτουργίες της εταιρείας µε τις ενότητες του προτύπου ISO Aξιολογείται µε βαρύτηταηεµπλοκή αυτή. Τα συστήµατα BRC, IFS δοµούντα κάπως παρόµοια.

13 Πλαίσιο λειτουργίας 1/4

14 Πλαίσιο λειτουργίας 2/4

15 Πλαίσιο λειτουργίας 3/4

16 Πλαίσιο λειτουργίας 4/4

17 Πλαίσιο λειτουργίας 1/2 Από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις οι µησυµµορφώσεις ανάγονται σε διευθύνσεις & τµήµατα.

18 Πλαίσιο λειτουργίας 2/2 Από τις εσωτερικές επιθεωρήσεις οι µη-συµµορφώσεις ανάγονται και στο προσωπικό ονοµαστικά.

19 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΕΙΡΙΣΗΣ VIMAS VIOTROS INTEGRATED MANAGEMENT(MANUFACTURING) SYSTEM A CQI (Continuous Quality Improvement) activity ΜΑΡΤΙΟΣ 2008