ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 Morgan Stanley Investment Management 10 Ενημερωτικό Δελτίο Morgan Stanley Investment Funds Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Μετοχικού Κεφαλαίου («SICAV») [Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Σελίδα Ορισμοί Ενότητα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Εταιρεία και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτική Κατάλογος εξελιγμένων Υπο Αμοιβαίων Κεφαλαίων (sophisticated SubFunds) Παράγοντες Κινδύνου 34 Ενότητα Περιγραφή Κατηγοριών Μεριδίων Έκδοση Μεριδίων, Διαδικασία Εγγραφής και Πληρωμής Εξαγορά Μεριδίων Μετατροπή Μεριδίων Προμήθειες και Έξοδα Δημοσίευση Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Καθορισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Σύγκρουση Συμφερόντων και Κυμαινόμενη Προμήθεια (Soft Commission) Μερισματική Πολιτική Φορολογία Συγκέντρωση Στοιχείων Ενεργητικού Ενότητα 3 (Pooling) Γενικές Πληροφορίες 77 Παράρτημα Α Επενδυτικές Εξουσίες και Περιορισμοί.87 Παράρτημα Β Πρόσθετες πληροφορίες για τους Έλληνες επενδυτές

3 Ενημερωτικό Δελτίο της Morgan Stanley Investment Funds Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Μετοχικού Κεφαλαίου [Société d Investissement à Capital Variable] Λουξεμβούργου Η MORGAN STANLEY Investment Funds (η «Εταιρεία») είναι εγγεγραμμένη [registered] στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου ως οργανισμός συλλογικών επενδύσεων [undertaking for collective investment] δυνάμει του Μέρους Ι του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (όπως τροποποιήθηκε). Παρά ταύτα, η εγγραφή [registration] αυτή, δεν υποδηλώνει θετική αξιολόγηση από την εποπτεύουσα αρχή ως προς την ποιότητα των μεριδίων της Εταιρείας (τα «Μερίδια») που προσφέρονται προς πώληση. Οιαδήποτε εγγυητική δήλωση περί του εναντίου γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση και είναι παράνομη. Η Εταιρεία είναι Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ») για τους σκοπούς της Οδηγίας του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/107/ΕΟΚ και από την Οδηγία 2001/108/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 («Οδηγία ΟΣΕΚΑ»). Η Εταιρεία είναι αυτοδιοικούμενη SICAV σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (όπως τροποποιήθηκε). Οι εγγραφές δύνανται να γίνονται αποδεκτές μόνον στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο είναι έγκυρο μόνο εάν συνοδεύεται από αντίγραφο της τελευταίας Ετήσιας Έκθεσης που περιέχει τους ελεγμένους λογαριασμούς και της εξαμηνιαίας έκθεσης, εάν αυτή η έκθεση δημοσιευθεί μετά την τελευταία Ετήσια Έκθεση. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου. Κανείς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προβαίνει σε οιαδήποτε εγγυητική δήλωση παρεκτός όπως περιέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή στα έγγραφα που αναφέρονται εντός του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό στην έδρα της Morgan Stanley Investment Funds, στο Λουξεμβούργο. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προετοιμάσθηκε στην αγγλική γλώσσα και μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. Οποιαδήποτε τέτοια μετάφραση θα περιέχει αποκλειστικά τις ίδιες πληροφορίες και θα έχει τις ίδιες έννοιες όπως το έγγραφο στην αγγλική γλώσσα. Όπου υπάρχει οιαδήποτε ασυμφωνία μεταξύ του εγγράφου στην αγγλική γλώσσα και του εγγράφου σε άλλη γλώσσα, το έγγραφο στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει εκτός στο μέτρο (αλλά μόνον στο μέτρο) που απαιτείται από τη νομοθεσία οιωνδήποτε χωρών στις οποίες πωλούνται τα Μερίδια, ώστε σε δικαστική ενέργεια που βασίζεται σε γνωστοποίηση στοιχείων σε έγγραφο γλώσσας άλλης από την αγγλική, η γλώσσα του εγγράφου στο οποίο βασίζεται η δικαστική ενέργεια θα υπερισχύει. Σημαντικό: Εάν έχετε οιαδήποτε αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον χρηματιστή σας, τον τραπεζίτη σας, τον νομικό σας σύμβουλο, τον λογιστή σας ή άλλον χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Η Εταιρεία δύναται, εάν κατά την γνώμη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (τα «Μέλη του Δ.Σ.») είναι πιθανόν να είναι επωφελές για την Εταιρεία από φορολογικής πλευράς, να επενδύει μέσω μίας ή περισσοτέρων θυγατρικών της πλήρους κυριότητας της Εταιρείας που ευρίσκονται σε οιαδήποτε δικαιοδοσία ανά τον κόσμο. Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και η Διάθεση [Offering] των Μεριδίων δύναται να απαγορεύεται σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Είναι ευθύνη των οιωνδήποτε προσώπων που έχουν στην κατοχή τους το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και οιωνδήποτε προσώπων που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για Μερίδια δυνάμει του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου να ενημερωθούν και να τηρήσουν όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σε οιεσδήποτε αντίστοιχες δικαιοδοσίες. Ειδικά, τα Μερίδια δεν έχουν εγγραφεί [registered] και δεν θα εγγραφούν βάσει του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών Securities Act του 1933 όπως τροποποιήθηκε (ούτε η Εταιρεία έχει εγγραφεί [registered] βάσει του νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών Investment Company Act του 1940 όπως τροποποιήθηκε) και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στην επικράτειά της ή στις κτήσεις της ή σε περιοχές που υπόκεινται στην δικαιοδοσία της, ή σε πολίτες ή κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών παρεκτός σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι Νοέμβριος Η Εταιρεία έχει διορίσει αντιπρόσωπο (ο «Αντιπρόσωπος») για την προώθηση των Μεριδίων και ο Αντιπρόσωπος δύναται να διορίσει περαιτέρω αντιπροσώπους (έκαστος ο «αντιπρόσωπος»). Τα καθήκοντα των αντιπροσώπων περιλαμβάνουν την διαβίβαση των εντολών εγγραφής [subscription], εξαγοράς [redemption] και μετατροπής [conversion] στην κεντρική διοίκηση της Εταιρείας στο Λουξεμβούργο. Οι αντιπρόσωποι δεν δύναται να 3

4 συμψηφίσουν τις ληφθείσες εντολές ούτε να εκπληρώνουν οιαδήποτε καθήκοντα που σχετίζονται με την απ αυτούς εκκαθάριση [individual processing] των εντολών εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής. Επιπροσθέτως, οιοσδήποτε επενδυτής δύναται να συναλλάσσεται απευθείας με την Εταιρεία επί σκοπώ εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής Μεριδίων. Τα Μέλη Δ.Σ. έχουν λάβει κάθε εύλογη μέριμνα για να διασφαλίσουν ότι κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς και πλήρεις από κάθε ουσιώδη άποψη. Τα Μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται την αντίστοιχη ευθύνη. Εντούτοις, τα Μέλη του Δ.Σ. δεν αποδέχονται ευθύνη εν σχέσει με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου ή οιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα Μερίδια εκτός από αυτές προς τους Μεριδιούχους της Εταιρείας. Οιαδήποτε πληροφορία δίδεται από οιαδήποτε πρόσωπο που δεν αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να θεωρείται ως άνευ εξουσιοδοτήσεως. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ενημερωτικό Δελτίο θεωρούνται ακριβείς κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του. Το παρόν έγγραφο δύναται να ενημερώνεται από καιρού εις καιρόν ώστε να φαίνονται οι ουσιώδες αλλαγές, και οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να ζητούν πληροφορίες από την Εταιρεία ως προς την έκδοση μεταγενεστέρου Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν υπ όψιν τους ότι η τιμή των Μεριδίων μπορεί να κατέβει όπως και να ανέβει. Κάποιος επενδυτής μπορεί να μην πάρει πίσω το ποσό που επένδυσε, ιδίως εάν τα Μερίδια εξαγορασθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή τους και τα Μερίδια υπόκειται σε Προμήθεια Πωλήσεως ή προμήθεια συναλλαγής. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν αύξηση ή μείωση της αξίας των Μεριδίων στο νόμισμα που επενδύει [base currency] ο επενδυτής. Η Εταιρεία καθορίζει την τιμή ή την Καθαρή Αξία Ενεργητικού των μεριδίων της σε μελλοντική βάση. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο στην οποία τα Μερίδια θα αγοράζονται ή θα πωλούνται (εκτός από τις οιανδήποτε προμήθειες πωλήσεων). Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο υπολογίζεται κατά το σημείο της αποτίμησης που ακολουθεί το Χρονικό Σημείο Εκκαθάρισης των Συναλλαγών [Cut-Off Point] (όπως προσδιορίζεται κατωτέρω). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας, με εξαίρεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαθεσίμων, δεν είναι σχεδιασμένα για επενδυτές με βραχυπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες. Δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν δυσμενώς τα συμφέροντα των Μεριδιούχων της Εταιρείας (για παράδειγμα που διαταράσσουν στρατηγικούς στόχους ή έχουν επίπτωση στα έξοδα) δεν επιτρέπονται. Ειδικότερα, το market timing δεν επιτρέπεται. Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι Μεριδιούχοι δύνανται να έχουν θεμιτές ανάγκες να προσαρμόζουν τις επενδύσεις τους από καιρού εις καιρόν, τα Μέλη ΔΣ κατά τη διακριτική τους ευχέρεια δύνανται, εάν αυτά θεωρούν ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες επηρεάζουν δυσμενώς τα συμφέροντα των Μεριδιούχων της Εταιρείας, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για να αποτρέψουν τέτοιες δραστηριότητες. Αντιστοίχως εάν τα Μέλη ΔΣ καθορίσουν ή πιθανολογήσουν ότι ένας Μεριδιούχος έχει εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες, αυτά δύνανται να αναστέλλουν, ακυρώνουν, απορρίπτουν ή άλλως να διαπραγματεύονται για τις αιτήσεις εγγραφής ή μετατροπής του Μεριδιούχου και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή μέτρα κατάλληλα ή απαραίτητα για να προστατεύουν την Εταιρεία και τους Μεριδιούχους της. Τέτοια μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν την επιβολή μιας προμήθειας εξαγοράς στα έσοδα από την εξαγορά των Μεριδιούχων στους οποίους τα Μέλη ΔΣ καθορίζουν να έχουν δραστηριοποιηθεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες ή στην επιβολή περιορισμών στον αριθμό των μετατροπών των Μεριδίων ανάμεσα στα Κεφάλαια που επιτρέπονται, όπως περιγράφονται στην «Εξαγορά των Μεριδίων» και «Μετατροπή των Μεριδίων». Οι πιθανοί επενδυτές που θα αγοράσουν ή θα εγγραφούν για Μερίδια θα πρέπει να έχουν πληροφορηθεί ως προς (α) τις πιθανές φορολογικές συνέπειες, (β) τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και (γ) οιεσδήποτε απαγορεύσεις εν σχέσει με το ξένο συνάλλαγμα ή απαιτήσεις για συναλλαγματικό έλεγχο που μπορεί να αντιμετωπίσουν βάσει των νομοθεσιών των χωρών των οποίων έχουν την υπηκοότητα ή στις οποίες έχουν την κατοικία ή διαμονή τους και οι οποίες μπορεί να είναι σχετικές με την εγγραφή, αγορά, κατοχή, μετατροπή ή πώληση Μεριδίων. 4

5 Ορισμοί Όλες οι αναφορές στο Ενημερωτικό Δελτίο σε: «Εργάσιμη Ημέρα» αναφέρονται σε οιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές για το κοινό στο Λονδίνο, το Λουξεμβούργο, τον Αγ. Μαυρίκιο, την Νέα Υόρκη και το Τόκιο ανάλογα με την περίπτωση, «ΚΩΕ» αναφέρονται στην Κεντρική Ώρα Ευρώπης, «Σημείο Αποκοπής» [Cut-Off Point] αναφέρονται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Πράκτορας Μεταβιβάσεων [Transfer Agent] πρέπει να παραλάβει τις αιτήσεις για την εγγραφή, μετατροπή ή εξαγορά σε σχέση με μια Ημέρα Διαπραγμάτευσης ώστε να μία τέτοια αίτηση να διευθετηθεί σε αυτή την Ημέρα Διαπραγμάτευσης. Αυτό θα σημαίνει 1 μ.μ. ΚΩΕ σε μία Ημέρα Διαπραγμάτευσης για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια, «Ημέρα Διαπραγμάτευσης» αναφέρονται σε οιαδήποτε πλήρη Εργάσιμη Ημέρα στο Λουξεμβούργο για όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια, «Ευρώ» αναφέρονται στο νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετούν ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με την Συνθήκη που ιδρύει την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (που υπεγράφη στην Ρώμη την 25η Μαρτίου 1957), όπως τροποποιήθηκε από την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (που υπεγράφη στο Μάαστριχτ την 7η Φεβρουαρίου 1992), «Ευροζώνη» αναφέρονται σε αυτά τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως το εθνικό τους νόμισμα, «Τίτλους Σταθερού Εισοδήματος» [Fixed Income Securities] αναφέρονται σε κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή καταθέσεις συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, των προϊόντων σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου [συμπεριλαμβανομένων, μη περιοριστικά, εμπορικών τίτλων οφειλής (commercial paper) και εξασφαλισμένων χρεογράφων (securitized debt instruments)], ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου (floating rate notes), αποδεικτικών κατάθεσης (certificates of deposit), ομολογιών, ομολογιών ασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (asset backed securities), κρατικών ή εταιρικών ομολογιών, μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών (cash equivalents) με την επιφύλαξη πάντα ότι αυτά τα μέσα αποτελούν Επιλέξιμα Ενεργητικά (Eligible Assets) προς επένδυση από ΟΣΕΚΑ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2007/16/ΕΚ. «JPY» ή «Γεν» αναφέρονται στο νόμισμα της Ιαπωνίας, στο «Νόμο» αναφέρονται στην νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, «Νόμισμα Αναφοράς» αναφέρεται στο νόμισμα αναφοράς, όπως ορίζεται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο κάτω από την Ενότητα 1.1 «η Εταιρεία και τα Αμοιβαία Κεφάλαια» αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου, «Στερλίνες» ή αναφέρονται στο νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου, «USD», «US$», «Δολλάρια ΗΠΑ», και «$» αναφέρονται στο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 5

6 Ενότητα Η Εταιρεία και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Η Εταιρεία Η Εταιρεία είναι εταιρεία επενδύσεων ανοικτού μετοχικού κεφαλαίου με μεταβλητό κεφάλαιο («société d investissement à capital variable») και έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο με περιορισμένη ευθύνη δυνάμει του Μέρους Ι του Νόμου περί ΟΣΕΚΑ. Η Εταιρεία επί του παρόντος δύναται να παρέχει σε αμφότερους τους ιδιώτες και τους θεσμικούς επενδυτές ένα φάσμα από αμοιβαία κεφάλαια (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως τα «Αμοιβαία Κεφάλαια» ή έκαστο ατομικώς ως «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»). Η Εταιρεία προσφέρει μία ποικιλία τριάντα έξι μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων, αμοιβαίων κεφαλαίων κατανομής ενεργητικού και εναλλακτικών επενδύσεων διαπραγματευομένων [denominated] στα νομίσματα που καθορίζονται κατωτέρω (τα «Νομίσματα Αναφοράς»). Ορισμένα Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν την εξουσία να χρησιμοποιούν παράγωγα και οικονομικές τεχνικές και προϊόντα ως ένα σημαντικό τμήμα των επενδυτικών τους στρατηγικών όπως περιγράφονται στους επενδυτικούς σκοπούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτά ενδέχεται να είναι εξελιγμένα [sophisticated] για τους σκοπούς των Κανονισμών UCITS III που είναι εφαρμοστέοι στην περίπτωση της Εταιρείας σύμφωνα με την κατάταξη που έγινε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατάλογος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εξελιγμένα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα 1.3 Κατάλογος εξελιγμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (Equity Funds) Morgan Stanley Investment Funds Asian Equity Fund. (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Asian Equity Fund») Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Asian Property Fund») Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund») Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Emerging Markets Equity Fund») Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «European Equity Alpha Fund») Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «European Property Fund») Morgan Stanley Investment Funds European Small Cap Value Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «European Small Cap Value Fund») Morgan Stanley Investment Funds Eurozone Equity Alpha Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Eurozone Equity Alpha Fund») Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Brands Fund») Morgan Stanley Investment Funds Global Equity Allocation Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Equity Allocation Fund») 1 Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Infrastructure Fund») 1 Το Global Equity Allocation Fund δεν είναι διαθέσιμο για εγγραφή κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να γίνει κατά την κρίση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατά την ημερομηνία αυτή η βεβαίωση της έναρξης διάθεσης του Global Equity Allocation Fund θα είναι διαθέσιμη στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. 6

7 Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Opportunity Fund») 2 Morgan Stanley Investment Funds Global Property Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Property Fund») Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Indian Equity Fund») Morgan Stanley Investment Funds Japanese Equity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Γεν) (το «Japanese Equity Fund») Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Latin American Equity Fund») Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund, (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «US Advantage Fund») Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund, (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «US Growth Fund») Morgan Stanley Investment Funds US Property Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «US Property Fund») Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια (Bond Funds) Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Emerging Markets Debt Fund») Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domestic Debt Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Emerging Markets Domestic Debt Fund») Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Euro Bond Fund») Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Euro Corporate Bond Fund») Morgan Stanley Investment Funds Euro Government Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (τo «Euro Government Bond Fund») 3 Morgan Stanley Investment Funds Euro Select Credit Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Euro Select Credit Fund») 4 Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Euro Strategic Bond Fund») Morgan Stanley Investment Funds European Currencies High Yield Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «European Currencies High Yield Bond Fund») Morgan Stanley Investment Funds Global Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Bond Fund») Στις 29 Νοεμβρίου 2010 το Global Opportunity Fund θα προσφερθεί για μία μέρα στην αρχική τιμή προσφοράς των 25 Δολλαρίων ΗΠΑ ανά μετοχή σε κάθε κατηγορία. Η πληρωμή της αρχικής τιμής προσφοράς θα πρέπει να γίνει με εκκαθαρισμένα χρηματικά ποσά στις 29 Νοεμβρίου 2010 για να ληφθούν από τον Πράκτορα Μεταβιβάσεων σε συμφωνία με την Ενότητα «Έκδοση Μεριδίων, Διαδικασία Εγγραφής και Πληρωμής» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Το Euro Government Bond Fund δεν είναι διαθέσιμο για εγγραφή κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να γίνει κατά την κρίση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατά την ημερομηνία αυτή η βεβαίωση της έναρξης διάθεσης του Euro Government Bond Fund θα είναι διαθέσιμη στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. Το Euro Select Credit Fund δεν είναι διαθέσιμο για εγγραφή κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να γίνει κατά την κρίση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την ημερομηνία αυτή η βεβαίωση της έναρξης διάθεσης του Euro Select Credit Fund θα είναι διαθέσιμη στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. 7

8 Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Global Convertible Bond Fund») Morgan Stanley Investment Funds Short Maturity Euro Bond Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Short Maturity Euro Bond Fund») Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (Liquidity Funds) Morgan Stanley Investment Funds Euro Government Liquidity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Euro Government Liquidity Fund») 5 Morgan Stanley Investment Funds Euro Liquidity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Euro Liquidity Fund») Morgan Stanley Investment Funds US Dollar Liquidity Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «US Dollar Liquidity Fund») Αμοιβαία Κεφάλαια Κατανομής Ενεργητικού (Asset Allocation Funds) Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «Diversified Alpha Plus Fund») Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Securities Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Δολλάριο ΗΠΑ) (το «Emerging Markets Securities Fund») 6 Αμοιβαία Κεφάλαια Εναλλακτικών Επενδύσεων (Alternative Investment Funds) Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 400 Fund (Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ) (το «FX Alpha Plus RC 400 Fund») Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτική Σκοπός της Εταιρείας είναι να παρέχει στους επενδυτές ευκαιρία για επένδυση σε ένα επαγγελματικώς διαχειριζόμενο φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων (fund range), το οποίο ζητά να καλύψει επενδυτικούς κινδύνους ώστε να επιτύχουν μέγιστη απόδοση του κεφαλαίου που θα επενδύσουν. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία προσφέρει την επιλογή μεταξύ τριάντα έξι Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επιτρέπει στους επενδυτές να προβούν στον καταμερισμό της επενδύσεως κατά την δική τους επιλογή συνδυάζοντας την απόκτηση συμμετοχών σε διάφορα Αμοιβαία Κεφάλαια σε αναλογίες που εκείνοι θα διαλέξουν. Αμοιβαία κεφάλαια δε θα προσφέρονται στο κοινό μιας συγκεκριμένης χώρας (jurisdiction) μέχρι να αποκτηθούν όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στη σχετική χώρα (jurisdiction). Η διαχείριση καθενός από τα Αμοιβαία Κεφάλαια γίνεται σύμφωνα με τους επενδυτικούς και δανειοληπτικούς περιορισμούς που ορίζονται στο Παράρτημα Α. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν παράγωγα και οικονομικές τεχνικές και προϊόντα και να συμμετάσχουν σε συναλλαγές δανεισμού και επαναγοράς τίτλων είτε για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων [hedging] ή αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου [efficient portofolio management] είτε ως τμήμα των επενδυτικών τους στρατηγικών όπως περιγράφονται στους επενδυτικούς σκοπούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Εκτός αν δηλώνεται άλλως στους επενδυτικούς σκοπούς ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιεί τα Παράγωγα και τις Οικονομικές Τεχνικές και Προϊόντα και συμμετέχει στις συναλλαγές δανεισμού και επαναγοράς τίτλων που προσδιορίζονται Το Euro Government Liquidity Fund δεν είναι διαθέσιμο για εγγραφή κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να γίνει κατά την κρίση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατά την ημερομηνία αυτή η βεβαίωση της έναρξης διάθεσης του Euro Government Liquidity Fund θα είναι διαθέσιμη στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. Το Emerging Markets Securities Fund δεν είναι διαθέσιμο για εγγραφή κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η έναρξη διάθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να γίνει κατά την κρίση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά την ημερομηνία αυτή η βεβαίωση της έναρξης διάθεσης του Emerging Markets Securities Fund θα είναι διαθέσιμη στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. Με έναρξη ισχύος από τις 3 Ιανουαρίου 2011, το FX Alpha Plus RC 400 Fund θα μετονομαστεί σε Morgan Stanley Investment Funds Absolute Return Currency Fund και ο επενδυτικός του στόχος θα τροποποιηθεί όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.2. «Επενδυτικοί Στόχοι και Πολιτική». 8

9 στα Τμήματα 3 και 4 του Παραρτήματος Α θα το πράττει μόνο για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων ή αποτελεσματικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αμοιβαία Κεφάλαια που χρησιμοποιούν Παράγωγα και Οικονομικές Τεχνικές και Προϊόντα και συμμετέχουν σε συναλλαγές δανεισμού και επαναγοράς τίτλων θα το πράττουν εντός των ορίων των Τμημάτων 3 και 4 του Παραρτήματος Α του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στους «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω για ειδικές παραμέτρους κινδύνου σχετικές με παράγωγα και συναλλαγές δανεισμού και επαναγοράς τίτλων. Μία επένδυση σε οποιοδήποτε από τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Εταιρείας δεν αποτελεί κατάθεση σε τράπεζα ή σε άλλο οργανισμό εξασφαλισμένων καταθέσεων (insured depository institution). H επένδυση μπορεί να μην είναι κατάλληλη για όλους τους επενδυτές. Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν στοχεύει να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα και οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους δικούς τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς στόχους και τις χρηματοοικονομικές τους ανάγκες όταν λαμβάνουν μία επενδυτική απόφαση σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Μια επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Εταιρείας στοχεύει να είναι μία μεσοπρόθεσμη/ μακροπρόθεσμη επένδυση με εξαίρεση τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν ένα μέσο εμπορίας (trading vehicle). Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διευκρινίζεται ότι, εάν στον στόχο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιούνται όροι όπως «πρωταρχικά» και «κυρίως», αυτοί θα αναφέρονται σε ένα επίπεδο ίσο τουλάχιστον με 70% του πράγματι επενδεδυμένου ενεργητικού (ακαθάριστο ενεργητικό μετά την αφαίρεση μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών [cash equivalents]). Παρομοίως, ο όρος «επικουρικά» θα αναφέρεται σε ένα επίπεδο 30% ή λιγότερο. Για ένα περιορισμένο αριθμό Αμοιβαίων Κεφαλαίων, αν χρησιμοποιούνται στους στόχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυτών: (i) όροι όπως «πρωταρχικά» και «κυρίως» θα σημαίνουν τουλάχιστον 75% του πράγματι επενδεδυμένου ενεργητικού και (ii) ο όρος «επικουρικά» θα σημαίνει 25% ή λιγότερο. Αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι, ειδικότερα, το European Equity Alpha Fund, το Eurozone Equity Alpha Fund και το European Small Cap Value Fund. Η επικουρική επένδυση από τα Equity Funds σε απαιτήσεις (όπως ορίζεται στην Οδηγία του Συμβουλίου 2003/48/ΕΚ (η «Οδηγία περί Αποταμιεύσεων») θα περιορίζεται στο 15% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, αν και το 30% του επικουρικού ορίου θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στη συνολική επικουρική επένδυση που θα γίνει από αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Ο όρος «περιορισμένος βαθμός» θα αναφέρεται σε ένα επίπεδο ίσο με 10% ή λιγότερο του πράγματι επενδυμένου ενεργητικού (καθαρό ενεργητικό μετά την αφαίρεση μετρητών και ισοδυνάμων μετρητών) κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια δύνανται να επιβάλλουν διαφορετικά επίπεδα, και αυτά θα διαγράφονται στους στόχους εκείνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Eάν γίνει υπέρβαση των ποσοστών αυτών για λόγους εκτός του ελέγχου της Εταιρείας ή συνεπεία της ασκήσεως δικαιωμάτων εγγραφής σχετικά [attaching to] με τίτλους που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλισθεί ότι θα αποκατασταθεί η συμμόρφωση μόλις τούτο είναι πρακτικά εφικτό εν όψει των συμφερόντων των Μεριδιούχων. Εάν στον τίτλο ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφέρεται ένα νόμισμα σε παρένθεση, το νόμισμα αυτό είναι το νόμισμα αναφοράς του εν λόγω Αμοιβαίου Κεφαλαίου και χρησιμοποιείται για μέτρηση της απόδοσης και για λογιστικούς σκοπούς. Μπορεί να διαφέρει από το νόμισμα επένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. To Χρηματιστήριο Αξιών της Ρωσίας (Russian Trading Stock Exchange) και το Διατραπεζικό Χρηματιστήριο Συναλλάγματος της Μόσχας (Moscow Interbank Currency Exchange) είναι τα μόνα χρηματιστήρια στη Ρωσική Ομοσπονδία που χαρακτηρίζονται ως Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια με την έννοια του Άρθρου 41 (1) του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (όπως ισχύει). Δεν μπορεί να δοθεί καμμία εγγύηση ότι οι επενδυτικοί στόχοι των Αμοιβών Κεφαλαίων θα επιτευχθούν. Οι Επενδυτές πρέπει να ανατρέχουν στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας για πληροφορίες σε σχέση με την ιστορική επίδοση (historic performance). ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (EQUITY FUNDS) Τα διάφορα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια έχουν τους ακόλουθους στόχους: Αsian Equity Fund Eπενδυτικός στόχος του Asian Equity Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], μέσω επενδύσεως πρωτίστως σε τίτλους μετοχών εταιρειών που έχουν την 9

10 έδρα τους ή ασκούν το κύριο μέρος της οικονομικής δραστηριότητάς τους στην Ασία, εξαιρούμενης της Ιαπωνίας, εκμεταλλευόμενο ως εκ τούτου τις δυναμικές οικονομικές αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε καθιερωμένες [established] αγορές της περιοχής, όπως αυτές της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν, της Σιγκαπούρης, της Μαλαισίας, του Χονγκ-Κονγκ και της Ταϊλάνδης, εντούτοις αναζητώνται επιπρόσθετες ευκαιρίες, όποτε οι κανονισμοί το επιτρέπουν, σε οιαδήποτε από τις ανερχόμενες αγορές της Ασίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει επίσης σε αποδεικτικά καταθέσεως [depositary receipts] (περιλαμβανομένων των Αμερικανικών Αποδεικτικών Καταθέσεων (ADRs), των Διεθνών Αποδεικτικών Καταθέσεων (GDRs) και των Ευρωπαϊκών Αποδεικτικών Καταθέσεων (GDRs), χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, ομολογίες [debentures], παραστατικά τίτλων μετοχών [warrants] και τίτλους που δεν εμπορεύονται ευρέως [not widely traded]. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στους «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω για ειδικές παραμέτρους κινδύνου, σχετικά με τις αναπτυσσόμενες αγορές. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Asian Equity Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Asian Property Fund Επενδυτικός στόχος του Asian Property Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], μέσω επενδύσεως σε τίτλους μετοχών εταιρειών του κλάδου ακινήτων που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ασία και Ωκεανία. Εταιρείες του κλάδου ακινήτων μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση και/ή απόκτηση ακινήτων που παράγουν εισόδημα και οχήματα συλλογικών επενδύσεων [collective investment vehicles] με άνοιγμα σε ακίνητα όπως τα εισηγμένα με δημόσια εγγραφή unit trusts ακινήτων, Real Estate Investement Funds και επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων. Δια της έμμεσης επένδυσης σε oχήματα συλλογικών επενδύσεων [collective investment vehicles] μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο επενδυτής θα βαρύνεται όχι μόνο με το μερίδιο που του αναλογεί από την προμήθεια διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αλλά επίσης, εμμέσως, με τα διαχειριστικά έξοδα των χρησιμοποιουμένων [underlying] οχημάτων συλλογικών επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε προνομιούχες μετοχές, τίτλους χρεωγράφων μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές και άλλα προϊόντα [instruments] που συνδέονται με μετοχές. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» για ειδικές παραμέτρους κινδύνου, σχετικά με την επένδυση σε εταιρείες που κυρίως ασχολούνται με τον κλάδο των ακινήτων. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Asian Property Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund Επενδυτικός στόχος του Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Ευρώ, επενδύοντας πρωταρχικά σε τίτλους μετοχών εκδοτών από την Κεντρική, Ανατολική, Νότια Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Αφρική. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται επίσης να επενδύσει, επικουρικά, σε χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές και σε άλλες επενδύσεις που συνδέονται με μετοχές [equity linked] αυτών των εκδοτών, καθώς και σε τίτλους μετοχών, τίτλους που συνδέονται με μετοχές και χρεώγραφα εκδοτών από τα κράτη της Κεντρικής Ασίας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, επενδύσεις σε τίτλους μετοχών εκδοτών από την Ρωσική Ομοσπονδία θα θεωρούνται ως επενδύσεις σε τίτλους μετοχών εκδοτών από την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Οι αγορές των χωρών όπου γίνονται οι επενδύσεις πρέπει να είναι αναγνωρισμένα χρηματιστήρια («Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια») 10

11 εν τη εννοία του Άρθρου 41 (1) του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων [undertakings for collective investment] (όπως τροποποιήθηκε). Επένδυση σε τίτλους που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήρια τα οποία δεν είναι Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια θα αντιμετωπίζεται ως επένδυση σε μη εισηγμένους τίτλους (σύμφωνα με το Παράρτημα Α - Επενδυτικές Εξουσίες και Περιορισμοί) έως ότου τέτοια χρηματιστήρια θεωρηθούν Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στους «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω για ειδικές παραμέτρους κινδύνου σχετικά με τις ανερχόμενες αγορές. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Emerging Markets Equity Fund Επενδυτικός στόχος του Emerging Markets Equity Fund είναι η επίτευξη μεγιστοποίησης της συνολικής απόδοσης, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], μέσω επενδύσεως πρωταρχικά σε τίτλους μετοχών ανερχόμενων χωρών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε εκείνες τις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες η Εταιρεία πιστεύει ότι η οικονομία αναπτύσσεται δυναμικά και των οποίων οι αγορές γίνονται πιο περίπλοκες. Σε αυτές τις χώρες περιλαμβάνεται η Αργεντινή, η Μποτσουάνα, η Βραζιλία, η Χιλή, η Κίνα, η Κολομβία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Τζαμάικα, η Ιορδανία, η Κένυα, η Μαλαισία, το Μεξικό, η Νιγηρία, το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Σρι Λάνκα, η Ταϊβάν, η Ταϊλάνδη, η Τουρκία, η Βενεζουέλα και η Ζιμπάμπουε, υπό την προϋπόθεση ότι οι αγορές των χωρών αυτών θεωρούνται αναγνωρισμένα χρηματιστήρια («Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια») εν τη εννοία του Άρθρου 41(1) του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων [undertakings for collective investment] (όπως τροποποιήθηκε). Καθ όσον οι αγορές σε άλλες χώρες αναπτύσσονται, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προσδοκά να εξαπλωθεί και να διαφοροποιεί τις επενδύσεις του [diversify] περαιτέρω στις ανερχόμενες αγορές στις οποίες επενδύει. Επενδύσεις σε τίτλους που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια τα οποία δεν είναι Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια θα αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους (βλ. Παράρτημα Α -Επενδυτικές Εξουσίες και Περιορισμοί) έως ότου τέτοια χρηματιστήρια θεωρηθούν Αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε τίτλους εταιρειών που έχουν οργανωθεί και ευρίσκονται σε χώρες διάφορες από αυτές που αποτελούν ανερχόμενη αγορά, όπου η αξία των τίτλων της εταιρείας θα αντανακλά κυρίως συνθήκες ανερχόμενης χώρας, ή όπου η κύρια αγορά τίτλων για αυτούς τους τίτλους είναι μία ανερχόμενη χώρα, ή όπου το 50 τοις εκατό των εσόδων της ιδίας της εταιρείας ή σε ενοποιημένη βάση προέρχεται είτε από παραγωγή προϊόντων, πραγματοποιηθείσες πωλήσεις, είτε παρασχεθείσες υπηρεσίες σε ανερχόμενες χώρες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές και άλλα προϊόντα [instruments] που συνδέονται με μετοχές. Στο μέτρο που το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν επενδύεται σε τίτλους ανερχομένων αγορών ή σε προϊόντα [instruments] που συνδέονται με μετοχές, το υπόλοιπο του ενεργητικού ενδέχεται να επενδυθεί σε χρεώγραφα. Για προσωρινούς προστατευτικούς λόγους, κατά τη διάρκεια περιόδων όπου η Εταιρεία πιστεύει ότι αλλαγές στην οικονομική, χρηματοοικονομική ή πολιτική κατάσταση το συνιστούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να μειώνει τις συμμετοχές του σε τίτλους μετοχών ανερχόμενων χωρών κάτω από 50 % του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και να επενδύει σε άλλους τίτλους μετοχών ή χρεώγραφα. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στους «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω για ειδικές παραμέτρους κινδύνου σχετικά με τις ανερχόμενες αγορές. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Emerging Markets Equity Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. European Equity Alpha Fund 11

12 Επενδυτικός στόχος του European Equity Alpha Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Ευρώ, μέσω επενδύσεως πρωταρχικά σε συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο τίτλων μετοχών εταιρειών που διαπραγματεύονται σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Θα επιδιώκεται επένδυση σε τίτλους μετοχών που η εταιρεία θεωρεί ότι έχει τη μεγαλύτερη προοπτική μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου επί τη βάσει θεμελιωδών παραγόντων αγοράς και συγκεκριμένης αναζήτησης μετοχών. Αυτές οι εταιρείες θα περιλαμβάνουν εταιρείες των οποίων τα χρεώγραφα εμπορεύονται σε εξωχρηματιστηριακές αλλαγές με τη μορφή Αμερικανικών Τίτλων Παραστατικών Μετοχών [American Depository Receipts] (ADRs) ή των Ευρωπαϊκών Τίτλων Παραστατικών Μετοχών [European Depository Receipts] (EDRs) (υπό τους όρους του Παραρτήματος Α-Επενδυτικές Εξουσίες και Περιορισμοί). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, τίτλους επιλογής (warrants) και άλλους τίτλους που συνδέονται με μετοχές. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του European Equity Alpha Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχεται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. European Property Fund Επενδυτικός στόχος του European Property Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Ευρώ, μέσω επενδύσεως σε τίτλους μετοχών εταιρειών του κλάδου ακινήτων της Ευρώπης. Εταιρείες του κλάδου των ακινήτων μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση και/ή απόκτηση ακινήτων που παράγουν εισόδημα και οχήματα συλλογικών επενδύσεων [collective investment vehicles] με άνοιγμα σε ακίνητα όπως τα εισηγμένα με δημόσια εγγραφή unit trusts ακινήτων, Real Estate Investment Trusts και επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων. Δια της έμμεσης επένδυσης σε οχήματα συλλογικών επενδύσεων [collective investment vehicles] μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο επενδυτής θα βαρύνεται όχι μόνο με το μερίδιο που του αναλογεί από την προμήθεια διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά επίσης, εμμέσως, με τα διαχειριστικά έξοδα των χρησιμοποιούμενων (underlying) οχημάτων συλλογικών επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε προνομιούχες μετοχές, χρεώγραφα και ομολογίες μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές και άλλους τίτλους που συνδέονται με μετοχές. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» για ειδικές παραμέτρους κινδύνου, σχετικά με την επένδυση σε εταιρείες που κυρίως ασχολούνται με τον κλάδο των ακινήτων. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του European Property Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. European Small Cap Value Fund Επενδυτικός στόχος του European Small Cap Value Fund είναι να παρέχει ελκυστικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο αποτιμάται σε Ευρώ, επενδύοντας πρωταρχικά στις κοινές μετοχές μικρού μεγέθους ευρωπαϊκών εταιρειών με κεφαλαιοποίηση έως 5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ (ή το ισόποσο) που η Εταιρεία πιστεύει ότι είναι υποτιμημένες εν σχέσει με την αγορά μετοχών γενικά κατά τον χρόνο της αγοράς. Επενδύσεις στους τίτλους εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και οι αγορές για τέτοιους τίτλους μπορεί να είναι περισσότερο ασταθείς και λιγότερο ρευστοποιήσιμες. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σκοπεύει να επενδύει πρωταρχικά σε τίτλους που είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήρια ή άλλες Οργανωμένες Αγορές. Επίσης, ενδεχομένως μπορεί να αγοράζει ή να πωλεί αυτούς τους τίτλους σε εξωχρηματιστηριακές αγορές. Το Αμοιβαίο 12

13 Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε μετοχές Ευρωπαϊκών Eταιρειών με κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από 5 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ, σε χρεωστικούς τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές [common shares], προνομιούχες μετοχές [preference shares] και άλλα προϊόντα που συνδέονται με μετοχές [equity linked instruments]. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του European Small Cap Value Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Eurozone Equity Alpha Fund Ο επενδυτικός στόχος του Eurozone Equity Alpha Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Ευρώ, μέσω επενδύσεως πρωτίστως σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο τίτλων μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή ασκούν το κύριο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων τους στην Ευρωζώνη. Θα επιδιώκονται επενδύσεις σε τίτλους μετοχών που η Εταιρεία πιστεύει ότι έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, βασισμένη πρωταρχικά σε θεμελιώδεις παράγοντες της αγοράς και ειδική έρευνα μετοχών. Τέτοιες εταιρείες θα περιλαμβάνουν εταιρείες των οποίων οι τίτλοι μετοχών διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο της Ευρωζώνης ή των οποίων οι τίτλοι διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακώς [over the counter] στη μορφή των Αμερικανικών Τίτλων Παραστατικών Μετοχών [American Depository Receipts] (ADRs) ή των Ευρωπαϊκών Τίτλων Παραστατικών Μετοχών [European Depository Receipts] (EDRs) (υπό τους όρους του Παραρτήματος Α-Επενδυτικές Εξουσίες και Περιορισμοί). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, τίτλους επιλογής (warrants) και άλλους τίτλους που συνδέονται με μετοχές (equity linked instruments). Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Eurozone Equity Alpha Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Global Brands Fund Ο επενδυτικός στόχος του Global Brands Fund είναι η επίτευξη ελκυστικής μακροπρόθεσμης απόδοσης που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ επενδύοντας κυρίως σε τίτλους μετοχών εταιρειών στις αναπτυγμένες χώρες παγκοσμίως. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε συγκεντρωμένο [concentrated] χαρτοφυλάκιο εταιρειών των οποίων η επιτυχία, όπως πιστεύει η Εταιρεία, εξαρτάται από άυλα περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα, αλλά όχι περιοριστικά, σήματα [brand names], πνευματικά δικαιώματα [copyrights] ή μεθόδους διανομής) που υποδηλώνουν ισχυρά δικαιώματα δικαιόχρησης [franchise] της εταιρείας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε επικουρική βάση σε προνομιούχες μετοχές, χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές ή προνομιούχες μετοχές, παραστατικά τίτλων [warrants on securities] και άλλους τίτλους συνδεόμενους με μετοχές [equity linked securities]. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Global Brands Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών, όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. 13

14 Global Equity Allocation Fund Επενδυτικός στόχος του Global Equity Allocation Fund είναι η επίτευξη παροχής μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], επενδύοντας πρωτίστως σε τίτλους μετοχών που έχουν εκδόσει εταιρείες που βρίσκονται ανά τον κόσμο. Το χαρτοφυλάκιο βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι πλέον σημαντικοί παράγοντες της επένδυσης σε μετοχές παγκοσμίως είναι η επιλογή περιοχής, χώρας και κλάδου. Η επενδυτική διαδικασία θα χρησιμοποιήσει μια προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω που δίνει ενεργά μεγαλύτερη έμφαση στην επιλογή περιοχής, χώρας και κλάδου και στις σταθμίσεις έναντι της επιλογής επιμέρους μετοχών. Οι επενδυτικές αποφάσεις υλοποιούνται μέσω βελτιστοποιημένων καλαθιών μετοχών που καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να ακολουθούν σε γενικές γραμμές τους τοπικούς Δείκτες MSCI. Το χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει καλή διασπορά και ενέχει μικρό ειδικό κίνδυνο λόγω μετοχών. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Global Equity Allocation Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Global Infrastructure Fund Επενδυτικός στόχος του Global Infrastructure Fund είναι η επίτευξη παροχής μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], επενδύοντας πρωτίστως σε τίτλους μετοχών που έχουν εκδόσει εταιρείες που βρίσκονται ανά τον κόσμο και δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποδομών. Εταιρείες υποδομών δύνανται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων τομέων, στη μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, στην αποθήκευση, μεταφορά και διανομή φυσικών πόρων, όπως το φυσικό αέριο, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμων, διοδίων, τούνελ, γεφυρών και θέσεων στάθμευσης, στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αεροδρομίων και λιμανιών, σιδηροδρόμων και συστημάτων μαζικής ανταπόκρισης [mass transit systems], στις τηλεπικοινωνίες, στην επεξεργασία και διανομή υδάτων και σε άλλους αναπτυσσόμενους τομείς υποδομών. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου για ειδικές παραμέτρους κινδύνου, σχετικά με την επένδυση σε εταιρείες που κυρίως ασχολούνται με τον κλάδο των υποδομών. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Global Infrastructure Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Global Opportunity Fund Επενδυτικός στόχος του Global Opportunity Fund είναι η επιδίωξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD]. Σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, ο επενδυτικός στόχος του Κεφαλαίου θα επιδιωχθεί επενδύοντας κυρίως σε χρεώγραφα μετοχών προσανατολισμένα στην ανάπτυξη σε παγκόσμια βάση. Η επενδυτική διαδικασία θα δώσει έμφαση σε μια διαδικασία επιλογής μετοχών από κάτω προς τα άνω η οποία θα επιδιώκει ελκυστικές επενδύσεις σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών. Η επιλογή χρεωγράφων θα βασίζεται στην αναζήτηση εταιρειών με δυνατότητα να παραγάγουν ισχυρή ροή ελεύθερων διαθεσίμων και που πιστεύεται ότι είναι υποτιμημένες κατά τον χρόνο της αγοράς. Η αποτίμηση εξετάζεται στο γενικότερο πλαίσιο των προοπτικών για βιώσιμα κέρδη και αύξηση της ταμειακής ροής. Η θεμελιώδης έρευνα αποτελεί τη βάση της επενδυτικής διαδικασίας. Οι εταιρείες που θεωρείται ότι έχουν ιστορικό σταθερής ή αυξανόμενης μεγέθυνσης των κερδών και δυναμικές επιχειρηματικές στρατηγικές θα αποτελούν την κύρια ομάδα-στόχο. Μελετώνται διαρκώς οι εξελίξεις στις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών στρατηγικών και των οικονομικών αποτελεσμάτων. 14

15 Το ενδεχόμενο ρευστοποίησης μιας επένδυσης του χαρτοφυλακίου θα εξετάζεται όταν κρίνεται ότι η εν λόγω επένδυση δεν ικανοποιεί πλέον τα κριτήρια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης, σε επικουρική βάση, να επενδύει σε μετοχές εταιρειών που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, τίτλους επιλογής (warrants) επί χρεωγράφων και άλλα χρεώγραφα που συνδέονται με μετοχές. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Global Opportunity Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το είδος επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Global Property Fund Επενδυτικός στόχος του Global Property Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], πρωτίστως διά επενδύσεως σε τίτλους μετοχών εταιρειών του κλάδου των ακινήτων που βρίσκονται στις ανεπτυγμένες χώρες και στις ανερχόμενες αγορές ανά τον Κόσμο. Εταιρείες του κλάδου των ακινήτων μπορεί να περιλαμβάνουν εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την αξιοποίηση και/ή απόκτηση ακινήτων που παράγουν εισόδημα και οχήματα συλλογικών επενδύσεων [collective investment vehicles] με άνοιγμα σε ακίνητα όπως τα εισηγμένα με δημόσια εγγραφή unit trusts ακινήτων, Real Estate Investment Trusts και επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων. Δια της έμμεσης επένδυσης σε οχήματα συλλογικών επενδύσεων [collective investment vehicles] μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο επενδυτής θα βαρύνεται όχι μόνο με το μερίδιο που του αναλογεί από την προμήθεια διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά επίσης, εμμέσως, με τα διαχειριστικά έξοδα των χρησιμοποιούμενων (underlying) οχημάτων συλλογικών επενδύσεων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε προνομιούχες μετοχές, χρεώγραφα και ομολογίες μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές και άλλους τίτλους που συνδέονται με μετοχές. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» για ειδικές παραμέτρους κινδύνου, σχετικά με την επένδυση σε εταιρείες που κυρίως ασχολούνται με τον κλάδο των ακινήτων. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή Ο επενδυτικός στόχος του Global Property Fund μπορεί να είναι κατάλληλος για επενδυτές που: Στοχεύουν να επενδύουν σε τίτλους μετοχών. Στοχεύουν στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου Στοχεύουν σε εισόδημα είτε με τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου είτε των διανομών όπως περιγράφεται στην ενότητα «Μερισματική Πολιτική». Αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο επένδυσης, όπως περιγράφονται στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω. Indian Equity Fund Επενδυτικός στόχος του Indian Equity Fund είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου, που αποτιμάται σε Δολλάρια ΗΠΑ [USD], μέσω επενδύσεως διά της Θυγατρικής πρωταρχικά σε τίτλους μετοχών εταιρειών, που είναι εγκατεστημένες ή ασκούν το κυρίαρχο μέρος της οικονομικής τους δραστηριότητας στην Ινδία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, διά της Θυγατρικής (όπως ορίζεται κατωτέρω), δύναται επίσης να επενδύει σε επικουρική βάση σε εταιρείες εισηγμένες σε χρηματιστήρια της Ινδίας που μπορεί να μην έχουν την έδρα τους ή να ασκούν το κύριο μέρος της οικονομικής δραστηριότητάς τους στην Ινδία, σε αποδεικτικά καταθέσεως [depositary receipts] (περιλαμβανομένων των Αμερικανικών Αποδεικτικών Καταθέσεων (ADRs), των Διεθνών Αποδεικτικών Καταθέσεων (GDRs) και των Ευρωπαϊκών Αποδεικτικών Καταθέσεων (EDRs), χρεώγραφα μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές, προνομιούχες μετοχές, ομολογίες [debentures], παραστατικά τίτλων μετοχών [warrants], και άλλους τίτλους που συνδέονται με μετοχές. To Αμοιβαίο Κεφάλαιο, διά της Θυγατρικής, θα επενδύσει σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών [concentrated portofolio of companies]. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρονται στους «Παράγοντες Κινδύνου» κατωτέρω για ειδικές παραμέτρους κινδύνου, σχετικά με τις αναπτυσσόμενες αγορές. Προφίλ του χαρακτηριστικού επενδυτή 15

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Morgan Stanley Investment Management 10 Ενημερωτικό Δελτίο Morgan Stanley Investment Funds Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Μετοχικού Κεφαλαίου ("SICAV") [Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg]

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Ετήσια Έκθεση 2016 ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2009 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg R.C.S. n B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement)

Ενημερωτικό Δελτίο. Ιανουάριος Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 07 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος προτείνει την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2008 και των αποτελεσµάτων της χρήσης αυτής. -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 10ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜETOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς διαμέσου σταθερότητας

Ισχύς διαμέσου σταθερότητας Για επαγγελματίες επενδυτές ή συμβούλους μόνο Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return Ισχύς διαμέσου σταθερότητας ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3642/14.11.2001 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 (η «Εταιρεία») Λουξεµβούργο, 8 Μαίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Εντός του

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund

Θέμα: Συγχώνευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου FTIF Franklin Global Growth and Value Fund στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο FTIF Templeton Global Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable Έδρα: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 35 177 («FTIF» ή η «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2

2. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 12ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα