Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību"

Transcript

1 Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību 1;2 Balode M., 1;2 Purviņa S., 1;2 Puriņa I., 2 Pfeifere M., 2 Jurkovska V., 1;2 Bārda I., 1;2 Strode E., 2 Balodis J., 1;2 Putna I. LU Bioloģijas Fakultātes Hidrobioloģijas katedra 2 Latvijas Hidroekoloģijas Institūta Eksperimentālās Hidrobioloģijas nodaļa

2 Nozīmīgākie globālās sasilšanas rezultātā izmainītie vides faktoriem, kas varētu būtiski ietekmēt fitoplanktona attīstību: paaugstināta ūdens temperatūra ūdeņraža jonu koncentrācijas izmaiņas (pastiprināti uzņemot ogļskābo gāzi, ūdens kļūst skābāks) palielināts nokrišņu daudzums pastiprināta upju notece un palielināta barības vielu pieplūde sāļuma samazināšanās jūrās

3 Minēto faktoru ietekmē varētu būtiski mainīties ūdenstilpju fitocenožu struktūra: pagarinoties fitoplanktona veģetācijas periodam izmainoties tā taksonomiskajam sastāvam un sugu sukcesijai samazinoties sugu daudzveidībai pieaugot saldūdens sugu īpatsvaram jūrās pieaugot toksisko un invazīvo sugu īpatsvaram izmainoties aļģu fizioloģiskajai aktivitātei

4 Ūdens temperatūra Viens no nozīmīgākiem fizikālajiem faktoriem, kas regulē ķīmisko procesu ātrumus un ietekmē gan bioķīmiskos, gan fizioloģiskos procesus ūdenstilpēs ir ūdens temperatūra Ūdens temperatūras izmaiņas varētu atstāt būtisku ietekmi uz pelagiālās barības ķēdes funkcionēšanu Ūdenim sasilstot pieaug planktona daudzums, bet tas nosaka sugu sastāva izmaiņas arī barības ķēdes augstākajos posmos

5 Temperatūras izmaiņas būtiski ietekmē fitoplanktona attīstību: horizontālo un vertikālo sadalījumu sezonālo dinamiku sugu pēctecību un daudzveidību ūdens ziedēšanas intensitāti ūdenstilpju eitrofikācijas pakāpi

6 Temperatūrai paaugstinoties gaidāmas: izmaiņas autotrofo/heterotrofo organismu attiecībās, pieaugot heterotrofo organismu īpatsvaram kas savukārt varētu izraisīt novirzes pelagiālo barības ķēžu funkcionēšanā (Müren et.al, 2005). siltummīlošo sugu izplatība ziemeļvirzienā arktisko sugu īpatsvara samazināšanās 70-tos gados dinoflagelāti Ceratium trichoceros bija sastopami tikai Lielbritānijas dienviddaļā, tad pēdējo desmit gadu laikā, klimata maiņas ietekmē, to izplatības areāls paplašinājies, aizņemot arī rietumu krastu un sasniedzot pat Ziemeļjūras ziemeļdaļu.

7 Temperatūras izmaiņas var netieši ietekmēt fitoplanktona struktūru jūrās caur termoklīna attīstību. Ziemas periodam samazinoties, pavasaros ātrāk veidotos ūdens stratifikācija, nenodrošinot ūdens vertikālo sajaukšanos. Pavasara stratifikācijai iestājoties pirms ūdens konvektīvās sajaukšanās, būtu novērojama: agrāka fitoplanktona attīstība ātrāka barības vielu izmantošanu eifotiskajā slānī barības rezervju izsīkšana veicinātu lielāko formu grimšanu, dodot priekšroku vienšūnu zilaļģēm un vicaiņiem, kas barības konkurencē gūtu priekšroku - zemā grimšanas ātruma dēļ (zilaļģes) jeb - pateicoties spējai pārvietoties uz zemākiem ūdensslāņiem (vicaiņi) (Anderson et al., 1994; Dale et al., 2006). aļģu veģetācijas perioda pagarināšanās turbulentā ūdens slānī dzīvojošu sugu īpatsvara samazināšanos

8 Paaugstinātas temperatūras iespējamā ietekme uz fitoplanktona sabiedrību Baltijas jūrā Izmainīsies fitoplanktona sezonālais sastāvs, īpaši ziemā/pavasarī dominējošām sugām Pagarināsies fitoplanktona veģetācijas periods Temperatūras paaugstināšanās pavasarī kavēs kramaļģu augšanu, bet veicinās dinoflagelātu attīstību. Klimata sasilšana veicinās flagelātu dominēšanu fitoplanktona sabiedrībā. Izmainīsies fitoplanktona sugu taksonomiskais sastāvs Samazināsies sugu daudzveidība un to fizioloģiskā aktivitāte Palielināsies saldūdens sugu īpatsvars jūrā Pieaugs toksisko un invazīvo sugu skaits Pastiprināsies kaitīgo aļģu (HAB) toksiskums Samazināsies aļģu toksiskorezistence (jūtīgums pret smago metālu un citu piesārņotāju iedarbību)

9 Temperatūras ietekme uz Baltijas jūras fitoplanktona sugu sukcesiju izpaužas kā: kramaļģu un dinoflagelātu dominance pavasara ziedēšanas laikā (pie zemām ūdens temperatūrām un augstām biogēno elementu koncentrācijām) zilaļģu un flagelātu dominance vasarā (pie augstām ūdens temperatūrām un zemām biogēno elementu koncentrācijām) Ūdens temperatūras paaugstināšanās pavasara periodā varētu saistīties ar jūras auksto ūdeņu - arktiskā kompleksa (temperatūras optimums 2-5 C) nomaiņu ar jūras mēreni silto ūdeņu boreālo kompleksu.

10 Temperatūrai paaugstinoties pavasara fitocenozē arktiskās kramaļģu sugas (Achnanthes taeniata, Melosira arctica, Fragilaria cylindrus, Nitzschia frigida, Navicula granii) tiktu aizstātas ar boreālā kompleksa kramaļģēm (Sceletonema costatum, Chaetoceros spp., Thalassiosira spp., Coscinodiscus spp.) arktiskie dinoflagelāti (Peridiniella catenata) - ar boreālā kompleksa dinoflagelātiem (Dinophysis spp., Peridinium spp.) gaidāms zooflagelātu Ebrya tripartita lomas pieaugums un zeltaino aļģu Dinobryon spp. īpatsvara samazināšanās kopumāūdens temperatūras paaugstināšanās pavasara periodā varētu kavēt kramaļģu augšanu un veicināt dinoflagelātu attīstību, kas priekšroku dod siltākiem un stratificētiem ūdeņiem. būtisks temperatūras pieaugums pavasara beigu periodā varētu izraisīt saldūdens iesāļo ūdens kompleksa sugu (Diatoma elongatum, Aphanizomenon flos-aquae, Nodularia spumigena, Anabaena baltica, Snowella lacustris, Microcystis pulverea, Oocystis submarina) attīstību.

11 Klimatisko izmaiņu rezultātā temperatūrai paaugstinoties varētu mainīties dominējošo sugu īpatsvars Arktisko kramaļģu - Achnanthes taeniata, Melosira arctica, Fragilaria cylindrus, Nitzschia frigida, Navicula granii īpatsvars pavasara fitocenozē varētu samazināties boreālā kompleksa kramaļģu - Sceletonema costatum, Chaetoceros spp., Thalassiosira spp., Coscinodiscus spp. īpatsvars varētu pieaugt

12 Klimatisko izmaiņu rezultātā temperatūrai paaugstinoties varētu mainīties dominējošo sugu īpatsvars Arktisko dinoflagelātu Peridiniella catenata īpatsvars pavasara fitocenozē varētu samazināties Boreālā kompleksa dinoflagelātu - - Dinophysis spp., Peridinium spp. skaits varētu pieaugt

13 Globālās klimata izmaiņās pasaulē atspoguļojas arī klimata maiņā Latvijā. Kā liecina Latvijas hidrometereoloģiskā dienesta dati 20. gadsimtā Latvijas vidējā gaisa temperatūra pieauga par 0,5 C līdz 1 C, visaugstākos rādītājus sasniedzot 90-os gados, ar lielāko temperatūras pieaugumu ziemas periodā ( Kā liecina B. Kalvekas daudzgadīgie pētījumi, temperatūras izmaiņas var būtiski atsaukties uz pavasara fitocenozes veidošanos Rīgas līcī, kas 80to gadu beigās 90to gadu pirmajā pusē izpaudās ar arktiskās kramaļģes Achnanthes taeniata lomas samazināšanos un dinoflagelātu Peridiniella catenata īpatsvara pieaugumu, kas iespējams bija saistīts ar atlantiskajiem klimatiskajiem apstākļiem, kas izpaudās ar paaugstinātu gaisa temperatūru (par 0,7 C - 0,9 C augstāku par vidējo), kas sevišķi uzskatāmi izpaudās ziemas un pavasara mēnešos, kad gaisa temperatūra pārsniedza ikgadējo temperatūru attiecīgi par +4,4 C un +1,5 C (Kalveka, 1996).

14 Pavasara dominējošo sugu īpatsvara izmaiņas konstatētas arī Rīgas līcī, bet tās grūti viennozīmīgi saistīt ar temperatūras izmaiņām Novērota kramaļģes Achnanthes taeniata īpatsvara samazināšanās (Kalveka,1996) Dinoflagelātu Peridiniella catenata īpatsvars pavasara fitocenozē pieaug (Kalveka,1996)

15 Vasaras periodā globālā sasilšana veicinātu siltum-mīlošo sugu īpatsvara pieaugumu, un galvenokārt saistītos ar zilaļģu lomas palielināšanos, kas attīstības maksimumu sasniedz pie temperatūras >20 C. Globālā sasilšana varētu būt saistīta arī ar potenciāli toksisko sugu īpatsvara un toksīnu producēšanās intensitātes pieaugumu ar klimata izmaiņām varētu būt tieši saistīta potenciāli toksisko zilaļģu Aphanizomenon flos-aquae un Nodularia spumigena masveida savairošanās, kuru attīstību sekmē zema N:P attiecība, bezvēja laiks, augsta ūdens temperatūra un palielināta saules radiācija arī pētījumi Arkonas jūrā un Meklenburgas līcī norāda uz potenciāli toksisko aļģu Nodularia spumigena un Chrysochromulina spp. lomas pieaugumu Baltijas jūras atklātā daļā, kā arī toksisko un vienlaikus invazīvo sugu Prorocentrum minimum un Alexandrium spp. īpatsvara palielināšanos tās dienviddaļā. Kaut arī nav konstatēta tieša temperatūras ietekme uz P. minimum attīstību, kas spēj attīstīties plašā temperatūras diapazonā (no 3 C - 26 C), tomēr to blīva populācija parasti sastopama tikai pie t > 10 C. temperatūras paaugstināšanās tiek minēts arī kā viens no iemesliem toksisko vicaiņu Chrysochromulina polylepis masveida attīstībai pie Zviedrijas un Norvēģijas krastiem, kā arī Dāņu jūras šaurumos gadā

16 Nodularia spumigena ziedēšana

17 Toksiskā zilaļģe Nodularia spumigena Zilaļģes Nodularia spumigena ziedēšana Baltijas jūrā pie Arhipelāgan Foto: Kankaanpää H.//

18 Toksiskās zilaļģes

19 Toksiskās zilaļģes Microcystis sp.

20 Toksiskie dinoflagelāti Dynophysis spp. Dinoflagelāts Dynophysis norvegica

21 Toksisko flagelātu Chrysohromulina polylepis ziedēšanas radītās sekas Flagelāti: Chrysohromulina polylepis (A) un Prymnesium parvum (B) Aļģu toksīnu izraisītā zivju masveida bojā eja Zviedrijas un Norvēgījas jūras ūdeņos 1988.g. Baltic Sea Portal, Mikrofotogrāfija

22 Ūdens temperatūras paaugstināšanās varētu izraisīt arī pastiprinātu svešzemju sugu invāziju, jaunajā vidē ļaujot iedzīvoties stenotermiskām sugām ar prasībām pēc augstākas ūdens temperatūras. Ūdens temperatūras būtisks pieaugums varētu izraisīt arī tropisko sugu invāziju. Tā piem. pētījumu rezultāti liecina par tropiskās (un vienlaikus toksiskās) cianobaktērijas Cylindrospermopsis spp. invāziju Vācijas ūdeņos.

23 Toksiskie invazīvie dinoflagelāti Prorocentrum minimum

24 Toksiskie dinflagelāti Prorocentrum minimum Prorocentrum minimum invazīva suga. Baltijas jūrā to konstatēja 80-to gadu beigās, Sastopama visā Baltijas jūrā, bet it sevišķi ar barības vielā bagātos rajonos Regulārs komponents vasaras un rudens planktonā Aug plašās temperatūras (2,7-26,4 0 C) un sāļuma (4,8-15 ) robežās

25 Pētījumi liecina arī par paaugstinātas temperatūras ietekmi uz aļģu toksikorezistenci Nosakot smago metālu jonu Pb++ un Cu++ ietekmi uz pavasara fitoplanktona sugu Thalassiosira baltica un Sceletonema costatum attīstību pie dažādām temperatūrām 6, 12, 18 un 25 C, noskaidrots ka pavasara fitoplanktona kramaļģes ir noturīgākas pret smago metālu iedarbību pie zemām vides temperatūrām 6 un 12 C. Par vienu no toksiskā efekta samazināšanās iemesliem uzskatāms: organisma fizioloģiskais stāvoklis un attīstības intensitāte Temperatūrai pieaugot aļģu toksikorezistence samazinās.

26 Eksperimentālie darbi Klimata maiņas ietekme uz Rīgas līča rudens un ziemas fitocenozes attīstību

27 Darba mērķis: noteikt klimata izmaiņu varbūtējo ietekmi uz Rīgas līča rudens un ziemas fitocenozes strukturālajām izmaiņām Darba uzdevumi: Noteikt temperatūras ietekmi uz: fitocenozes taksonomiskajām izmaiņām (sugu dominanci un daudzveidību; atsevišķu taksonomisko nodalījumu īpatsvaru) fitoplanktona kopējo biomasu barības vielu patēriņu

28 Materiāls un Metodika

29 Rudens eksperimentam dabiskās fitoplanktona sabiedrības tika ievāktas g. oktobrī, Rīgas līča dienviddaļā: A-piekrastē - Dubultos ( ) R-piekrastē - Saulkrastos ( ) Eksperimenta ilgums 15 dienas (23.oktobris 7.novembris)

30

31 Ziemas eksperimentam dabiskās fitoplanktona sabiedrības tika ievāktas g. 15. janvārī Rīgas līča centrālā daļā St. (stac. dziļ.55m) Ūdens eksperimentiem tika ievākti ar sūkņa palīdzību no ūdens virsējā horizonta (0,5m) un iepildīti 60 L polietilēna kannās Ķīmijas paraugu ievākšanai tika izmantoti 5 L Nansena batometri Eksperimenta ilgums 20 dienas (15. janvāris 29. janvārim)

32 Eksperimenta apstākļi Eksperimenta sākumā tika atdalīts zooplanktons, izmantojot reverso filtrēšanu caur 90 μm gāzi un gaismas trapus Eksponēšana 5L pudelēs (trīs atkārtojumos) ar apgaismojumu un temperatūras kontroli aprīkotos termostatos Gaismas : tumsas periods 16 : 9 h Eksponējamās temperatūras: - rudens eksperimentā: 9oC, 11oC, 13oC, 15 oc (par 2-6o C pārsniedzot paraugu ievākšanas laikā noteikto ūdens temperatūru: Saulkrastu St. - 9,0o C Dubultu St. - 11,0oC;). - ziemas eksperimentā: 2oC, 4oC, 6 C (par 2-4 C pārsniedzot paraugu ievākšanas laikā noteikto ūdens temperatūru: 119 St. 2 C) Kontrolētie parametri: - in vivo fluorescence - katru dienu - fitoplanktona struktūra - 1., 7., 11.dienā - NO3, NO2, NH4, PO4, Si, DIN, DON, DOP 1., 3., 8 dienā

33

34 RUDENS EKSPERIMENTS

35 Oktobris - Novembris, 2007 Rīgas līča piekraste, Dubulti 1,00 9oC +piev in vivo fluorescence (arbitrary units) 0,10 0,01 Ar pievienojumiem Bez pievienojumiem 11oC +piev 13oC +piev 15oC +piev 9oC 11oC 13oC 15oC 0,00 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 Fig 1. In vivo fluorescence eksperimenta sērijās ar un bez barības vielu pievienojumiem, DUBULTI

36 Oktobris - Novembris, 2007 Rīgas līča piekraste, Saulkrasti in vivo fluorescence (arbitrary units) 1,00 0,10 0,01 Bez pievienojumiem Ar pievienojumiem d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 9oC +piev 11oC +piev 13oC+piev 15oC +piev 9oC 11oC 13oC 15oC Fig 2. In vivo fluorescence eksperimenta sērijās ar un bez barības vielu pievienojumiem, SAULKRASTI

37

38 ZIEMAS EKSPERIMENTS

39 Janvāris, 2008 Rīgas līcis, 121.stacija in vivo fluorescence (arbitrary units) 1,00 0,10 0,01 Ar pievienojumiem Bez pievienojumiem 2oC +piev 4oC +piev 6oC +piev 2oC 4oC 6oC 0,00 d0 d2 d4 d6 d8 d10 d12 d14 d16 d18 d20

40 REZULTĀTI pie pietiekoša barības vielu nodrošinājuma temperatūras paaugstināšana par 2 6 C, izraisa rudens un ziemas fitoplanktona strauju pieaugumu visaugstākās biomasas tika sasniegtas pie vislielākā temperatūras paaugstinājuma (+ 6 C rudens eksperimentos un + 4 C ziemas eksperimentos), kas norāda uz temperatūras būtisko lomu Rīgas līča rudens un ziemas fitoplanktona attīstībā pie visaugstākās temperatūras vērojams arī visātrākais biomasas pieaugums, jo visātrāk pietrūkst biogēni un sākas sugu nomaiņa

41 BARĪBAS VIELU PATĒRIŅŠ

42 60,0 50,0 40,0 30,0 Oktobris - Novembris, 2007 NO 2 + NO 3 9oC+ piev 11oC+ piev 13oC + piev 15oC +piev Eksperimentos ar barības vielu pievienojumiem: 20,0 10,0 0,0 0.diena 3.diena 8.diena 1,2 Oktobris - Novembris, ,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 0.diena 3.diena 8.diena 35,0 Oktobris - Novembris, ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0.diena 3.diena 8.diena 9oC 11oC 13oC 15oC DUBULTI PO4 3-9oC+ piev 11oC+ piev 13oC + piev 15oC +piev 9oC 11oC 13oC 15oC DUBULTI SiO 2 9oC+ piev 11oC+ piev 13oC + piev 15oC +piev 9oC 11oC 13oC 15oC DUBULTI pie visaugstākām temperatūrām vērojams visstraujākais barības vielu patēriņš pie visaugstās temperatūras 15 C visintensīvāk tiek patērēts Si - līdz 8.dienai patērējot gandrīz visas silīcija rezervess, bet pie 9 C lēni vai nemaz pie zemākām temperatūrām barības vielas tiek patērētas lēnāk, jeb netiek patērētas nemaz

43 FITOCENOZES TAKSONOMISKĀ SASTĀVA IZMAIŅAS

44 C ar pievienojumiem C ar pievienojumiem μg/l Others Diatomophyceae Days C ar pievienojumiem μg/l Prasinophyceae Cryptophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Nostocophyceae Days C ar pievienojumiem Temperatūras paaugstināšana izraisa pakāpenisku: μg/l Others Diatomophyceae Days μg/l Prasinophyceae Cryptophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Nostocophyceae Days kramaļģu lomas samazināšanos μg/l Others Diatomophyceae C ar pievienojumiem μg/l Prasinophyceae Cryptophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Nostocophyceae C ar pievienojumiem sīko vicaiņu, zaļaļģu un zilaļģu pieaugumu μg/l Days C ar pievienojumiem Others Diatomophyceae Days μg/l Days C ar pievienojumiem Prasinophyceae Cryptophyceae Chlorophyceae Dinophyceae Nostocophyceae Days būtiskākais sīko vicaiņu, zaļaļģu un zilaļģu lomas pieaugums pie 16 C

45 Atsevišķu sugu īpatsvars +9 0 C Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP C Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP C Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP C Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP. Visa eksperimenta laikā pārliecinoši dominē Thalassiosira baltica Eksp. beigās pie augstākām temperatūrām pieaug Chaetoceros ceratosporus un sīko vicaiņu loma

46 Atsevišķu sugu īpatsvars (%-os) 100% +9 0 C 100% C 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS 0% Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP. CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP. 100% C 100% C 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS 0% Days THALASSIOSIRA BALTICA CHAETOCEROS CERATOSPORUS CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP. CYCLOTELLA SP. PYRAMIMONAS SP.

47 Rezultāti visā eksperimenta laikā dominē kramaļģes dominējošā suga - Thalassiosira baltica, sastādot 97% no kopējās fitoplanktona biomasas eksperimenta sākumā un 79% eksperimenta beigās eksperimenta beigās, izsīkstot biogēnu rezervēm, pieaug vicaiņu (Pyramimonas spp.), zaļaļģu (Oocystis borgei) un cianobakēriju īpatsvars, taču joprojām dominē kramaļģes - Th.baltica, vienlaicīgi pieaugot Chaetocerus ceratosporus lomai (~12% no kopējās biomasas) pie augstākas temperatūras ātrāk pietrūkst biogēni un sākas sugu nomaiņa Visumā temperatūras paaugstināšanās noved pie sugu daudzveidības samazināšanās

48 Eksperimentālie darbi Klimata maiņas ietekme uz Rīgas līča mikroaļģu tīrkultūru attīstību

49 Darba mērķis: noteikt temperatūras ietekmi uz Rīgas līča rudens un ziemas periodā dominējošām planktonaļģu tīrkultūrām

50 Materiāls un Metodika: Testa kultūras: Sceletonema costatum Chaetocerus wighamii Eksperimentiem tika izmantoti LHEI EHN mikroaļģu kultūru kolekcijas streini: SCRL - 2 un CWRL 3, kas gada rudenī tika izzolēti no Rīgas līča atklātās daļas

51 Materiāls un Metodes: Eksponējamās temperatūras: 6 o C, 12 o C, 18 o C, 24 o C Eksperimenta ilgums 10 dienas Inkubēšanas tilpums 30ml Nalgena centrifūgas stobros Atkārtojumu skaits 3 Gaismas : tumsas periods - 9:16 h. Mērījumi: - in vivo fluorescence katru dienu -šūnu skaits: 2., 4., 7., 10. dienā

52 Sceletonema costatum š / l * Sceletonema costatum 6 oc 12 oc 18 oc 24 oc pie visaugstākām ūdens temperatūrām (18 o C un 24 o C) Sceletonema costatum strauji (4 dienu laikā) sasniedz maksimālo šūnu skaitu un atmirst (iespējams barības vielu trūkuma dēļ, jo pie augstas ūdens temp. strauji savairojas vicaiņi) pie zemākām ūdens temperatūrām (6 o C un 12 o C) šūnu attīstība notiek ilgākā laika posmā 0 D0 D2 D4 D7 D10 Dienas suga raksturojas ar plašu optimālās augšanas temperatūras amplitūdu, tādēļ klimata maiņas ietekme, kas izpaužas kā globālā sasilšana varētu atstāt nebūtisku ietekmi uz šīs sugas attīstību Rīgas līcī

53 Chaetoceros wighamii Chaetoceros wighamii 24 o C un 18 C - nelabvēlīgi š / l * oc 12 oc 18 oc 24 oc 6 o C un 12 o C - labvēlīgi Šī suga Rīgas līcī ir plaši pārstāvēta rudens - ziemas -pavasara sezonā. 0 D0 D2 D4 D7 D10 Dienas Klimata maiņa (globālā sasilšana) varētu būtiski ietekmēt šīs sugas attīstība.

54 Secinājumi Temperatūras paaugstināšana izraisa Rīgas līča rudens un ziemas fitoplanktona kopējās biomasas pieaugumu Temperatūras paaugstināšana izraisa fitocenozes strukturālas izmaiņas sugu sastāva maiņu un taksonomisko nodalījumu savstarpējo attiecību izmaiņas - kramaļģu lomas samazināšanos un siltummīlošo taksonu - sīko vicaiņu, zaļaļģu un zilaļģu pieaugumu Temperatūras paaugstināšanās veicina barības vielu apriti un ātrāko barības vielu patēriņu Klimatas izmaiņas temperatūras pieauguma virzienā varētu būtiski ietekmēt Rīgas līča dominējošās kramaļģes Chaetocera wighamii attīstību, un neietekmēt pret temperatūras izmaiņām tolerantās sugas Sceletonema costatum attīstību Turpinoties globālajai sasilšanai temperatūras pieaugums varētu izraisīt būtiskas Rīgas līča fitocenozes izmaiņas

55 Darbs izstrādāts ar Valsts pētījumu programmas Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi un EU FP 6 Integrētā projekta SPICOSA Science and Policy Integration for Coastal System Assessment (contract number GOCE ) finansiālu atbalstu.

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

CHARACTERISTICS OF PLANKTONIC ALGAL COMMUNITY IN WINTER IN LAKE WULIANGSUHAI

CHARACTERISTICS OF PLANKTONIC ALGAL COMMUNITY IN WINTER IN LAKE WULIANGSUHAI 43 * 2. 0400 2. 00022 202 203 2 32 8 66 20 8 6 6 2 3. 27 0 7 cell /L COD DOI 0. 3205 /j. hjgc. 204030 CHARACTERISTICS OF PLANKTONIC ALGAL COMMUNITY IN WINTER IN LAKE WULIANGSUHAI Yu Linghong Zhang Xiaoya

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος

Τεχνολόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekts nr. 3 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) R.Galoburda, A.Ruža, I.Skrabule, E.Kaufmane, A.Jemeļjanovs, T.Rakčejeva

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας

Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας Κ. Κουκάρας 1, Ν. Καλογεράκης 2, Θ.Ι. Αµπατζόπουλος 3, Ν. Νικολαϊδης 2,

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

NATURA 2000: Αξιολόγηση της εφαρµογής των Οδηγιών για τα Άγρια Πουλιά (79/409/ΕΟΚ) και τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ)

NATURA 2000: Αξιολόγηση της εφαρµογής των Οδηγιών για τα Άγρια Πουλιά (79/409/ΕΟΚ) και τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) NATURA 2000: Αξιολόγηση της εφαρµογής των Οδηγιών για τα Άγρια Πουλιά (79/409/ΕΟΚ) και τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) Νοέµβριος 2006 Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των προσπαθειών των χωρών

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. Φλώρινας»

Μελέτη «Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. Φλώρινας» Μ ΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ελ λ η ν ικ ό ΚΕντρο Βιοτοπων - Υ γρο το πων Έργο LIFE-Nature : Διaτήρηση-Διaχείριση των λιμνών Xειμaδίτιδa- Ζάζaρη (LIFE00/GR/NAT/7242) Μελέτη «Μελέτη του φυτοπλαγκτού

Διαβάστε περισσότερα

Ανθηση του Φυτοπλαγκτού

Ανθηση του Φυτοπλαγκτού Ανθηση του Φυτοπλαγκτού Ανθηση του Φυτοπλαγκτού Ο όρος "άνθηση"" (bloom( bloom) του φυτοπλαγκτού έχει χρησιμοποιηθεί σε αναλογία με τα ανώτερα φυτά της ξηράς για να εκφράσει τις ανοιξιάτικες πληθυσμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL.

Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL. Επιβάρυνση των εδαφών από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων. Αποτελέσματα από τον πιλοτικό Δήμο του έργου PROSODOL. Δρ. Β. Καββαδίας (Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Δειγματοληψία Εδαφών Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον & Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον & Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον & Οργανισμοί Ενότητα 9: Φυτοπλαγκτό Καθηγήτρια Μουστάκα Μαρία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MOL Των Μορίων των Στοιχείων και των Χηµικών Ενώσεων

ΤΟ MOL Των Μορίων των Στοιχείων και των Χηµικών Ενώσεων ΤΟ MOL Των Μορίων των Στοιχείων και των Χηµικών Ενώσεων Για να µετρήσεις τα µόρια θέλεις χρόνο και κοστίζει. Απλώς ζύγισέ τα και χρησιµοποίησε το MOL Ελένη ανίλη, Χηµικός, PhD, MSc Από τη Σχετική Ατοµική

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Α. Πάγκου Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Καλλιόπη Α. Πάγκου Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Καλλιόπη Α. Πάγκου Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (60/2000/ΕΕ) αλλες προηγούμενες σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στον ευτροφισμό, είσοδο αλλόχθονων

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane

5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA. Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane Prof. emer., Dr. biol. Valdis Ģirts Balodis Dr. biol. Iluta Dauškane 5. LEKCIJA NODALĪJUMS: SĒKLAUGI SPERMATOPHYTA ZIEDS...2 MIKROSPORANGIJS, MIKROGAMETOFĪTS...3 SĒKLAIZMETNIS, MEGASPORA, MEGAGAMETOFĪTS...4

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

Supplemental Nursing System. EL Οδηγίες χρήσης

Supplemental Nursing System. EL Οδηγίες χρήσης Supplemental Nursing System EL Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Συμπληρωματικό σύστημα θηλασμού (Supplemental Nursing System, SNS). Το SNS είναι μια λύση σίτισης που επιτρέπει σε ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Απόκριση παρακτίου θαλασσίου οικοσυστήματος στην φόρτιση θρεπτικών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min)

ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ Γενική Χημεία Διαγώνισμα 11/02/20 1 ΜΕΡΟΣ Α' (Διάρκεια εξέτασης: 15 min) 1.Σημειώστε τη σωστή ηλεκτρονική διαμόρφωση του 28 Ni +2, [ 18 Ar]=1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 a. [Ar] 4s 2 3d 6 b. [Ar]

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Παρακολούθηση

Δράση 2: Παρακολούθηση ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Συντονισμένες Δράσεις για τη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης του Στρυμονικού

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Glysantin G30 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP

Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Οδηγίες χρήσης Elucigene TRP Κωδικός καταλόγου: TH003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για τη Κρίση: Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για τη Κρίση: Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για τη Κρίση: Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1 «Η α λ λ α γ ή σ τ ά σ η ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ ο ι ν ή ς γ ν ώ μ η

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΔΜΙΟΥ (Cd) ΣΕ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 010 1 ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. δ 1.. α 1.. γ 1.4. β 1.5. α. ΛΑΘΟΣ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΣΩΣΤΟ δ. ΣΩΣΤΟ ε. ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑ ο Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.1. α. Για το Α: 1s s p 6 s p 6

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr . Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Οξειδοαναγωγή Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 95 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 96 Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών. Τι ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποκαταστάσεις μεταξύ κυρίων στοιχείων (στερεά διαλύματα)

Υποκαταστάσεις μεταξύ κυρίων στοιχείων (στερεά διαλύματα) Υποκαταστάσεις μεταξύ κυρίων στοιχείων (στερεά διαλύματα) Υποκατάσταση Ιοντική Ακτίνα Ionic Radii (C.N.) Å Τύπος Fe +2 Mg +2 Fe +2 (6) 0.78 Mg +2 (6) 0.72 Πλήρης (Υψηλές T προτιμάται το Mg). Fe +2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Εργ. Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Αγροτοβιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία XRF (φθορισμού ακτίνων Χ)

Φασματοσκοπία XRF (φθορισμού ακτίνων Χ) Φασματοσκοπία XRF (φθορισμού ακτίνων Χ) Αρχή λειτουργίας της φασματοσκοπία XRF είναι ο νόμος του Moseley: Z 1 2 E ( kev ) a i i Καταγράφεται το φάσμα των ακτίνων Χ που εκπέμπονται όταν ένα άτομο ιονιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Φραγμαλίμνη Θησαυρού: ανάπτυξη του οικοσυστήματος και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης

Φραγμαλίμνη Θησαυρού: ανάπτυξη του οικοσυστήματος και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης Φραγμαλίμνη Θησαυρού: ανάπτυξη του οικοσυστήματος και εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Tμήμα Bιολογίας Mαρία Mουστάκα-Γούνη Αν. Καθηγήτρια e-mail: mmustaka@bio.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS EURO BANKNOTES UN MONĒTAS Euro banknotes un monētas ir vairāk nekā 329 miljonu euro zonā dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves daļa. Šajā prezentācijā aprakstītas septiņas euro banknotes un astoņas euro monētas.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5η. Θολερότητα-Κροκίδωση-Καθίζηση

ΑΣΚΗΣΗ 5η. Θολερότητα-Κροκίδωση-Καθίζηση ΑΣΚΗΣΗ 5η Θολερότητα-Κροκίδωση-Καθίζηση Θεωρητικό υπόβαθρο Θολερότητα (Turbidity). Προκαλείται από τα κολλοειδή και τα λεπτόκοκκα αιωρούµενα στερεά (ανόργανα, άργιλος, ιλύς, οργανικά, µικροοργανισµοί)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

DUE-CI ELECTRONIC snc

DUE-CI ELECTRONIC snc DUE-CI ECTRONIC snc ΤΜΗΜΑ 2. 4. 7. 8. 13. 15. 16. Προσδιορισμός Μέτρα Χειρισμός Έλεγχος Στοιχεία Άλλες πρώ πληροφορίες. της σχετικά και έκθεσης/ατομική αποθήκευση. βοηθειών. επικινδυνότητας. με... νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα