1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp"

Transcript

1 1. Ievads bioloģijā Grāmatas lpp

2 Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus informācija, kas noder padziļinātai temata izpētei Ar zilu krāsu norādīti treniņa testi. Šie jāizpilda! Ar violetu krāsu norādīta informācija, kas ir atkārtojums no citiem gadiem. Jāatkārto, lai vieglāk saprast jauno informāciju! Ar oranžu krāsu norādīti jautājumi, uz kuriem jāatbild!

3 Tēmas ietvaros Tev: jāprot saskatīt dzīvības pamatpazīmes, kas piemīt visiem dzīvajiem organismiem jāiemācās, kas ir eikarioti, prokarioti, metabolisms jeb vielmaiņa, homeostāze, autotrofi organismi, heterotrofi organismi, miksotrofi orgainismi, aerobi organismi, anaerobi organismi jāiemācās ar piemēriem raksturot dzīvības organizācijas pamatlīmeņus (šūnas, audi, orgāni, orgānu sistēmas, organisms, populācija, biocenoze, ekosistēma, biosfēra) un izprast to savstarpējo saistību jāiemācās izprast galveno bioloģijas apakšnozaru (šūnu bioloģija, bioķīmija, molekulārā bioloģija, ekoloģija, ģenētika, botānika, zooloģija, cilvēku un dzīvnieku fizioloģija, augu fizioloģija, anatomija, mikrobioloģija, biotehnoloģija) uzdevumus un jāzina to pētījumu objektus, kā arī saistību ar citām zinātnes nozarēm jāzina galvenās bioloģijas pētniecības metodes: novērojums, eksperiments lauka un laboratorijas apstākļos jāzina pētījuma daļas

4 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas

5 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas Sastāv no vienas šūnas Maizes rauga šūnas mikroskopā (pumpurošanās laikā) Ezis Sastāv no daudzām šūnām

6 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas

7 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas Sintijas Valuckas fotogrāfija

8 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas Sintijas Valuckas fotogrāfija

9 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas Sintijas Valuckas fotogrāfija

10 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas Venēras mušķērājs (angliski: Venus flytrap) ātri sakļaujas, ja kāds kukainis pieskaras diviem matiņiem ar noteiktu laika intervālu

11 Dzīvo organismu dzīvības pamatpazīmes: Visi dzīvie organismi: Sastāv vismaz no vienas šūnas Elpo Barojas un izvada vielas (raksturīga vielmaiņa) Aug un attīstās Vairojas Reaģē uz vides iedarbību (kairināmība) Kustas

12 Paškontroles jautājums Kādas dzīvības pamatpazīmes raksturīgas dzīvajiem organismiem?

13 1. UZDEVUMS Izlasi rakstu no interneta: Teksts no: Vai piekrīti pasvītrotajai teksta daļai? Pamato atbildi!

14 2. UZDEVUMS Izlasi tekstu par gada kukaini. Iekavās aiz katra teikuma ieraksti tajā aprakstīto dzīvības pamatpazīmi. Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par Gada kukaini 2015 ir izvēlējusies lielo mārsilu zilenīti (Phengaris arion). Pieaugušie tauriņi barojas galvenokārt mārsilu ziedos ( ). Tie lido no jūnija vidus līdz jūlija beigām ( ). Mātītes olas dēj mārsilu ziedos. Izšķīlies kāpurs ir netīri brūnganīgs, sīks dažus milimetrus garš ( ). Raksts:

15 Eikarioti un prokarioti Informācija grāmatā 9.lpp. Visi organismi veidoti no šūnām. Šūnām ir līdzīga uzbūve. Ir šūnas, kurām ir kodols, ir šūnas, kurām kodola nav Organismi Prokarioti (bez kodola) Eikarioti (ar kodolu)

16 Prokarioti Prokarioti organismi, kuru šūnās nav kodola un citu organoīdu, toties citoplazmā ir gredzenveida DNS un ribosomas. Prokarioti ir baktērijas

17 Eikarioti Eikarioti organismi, kuru šūnās ir kodols un citi ar membrānām norobežoti organoīdi. Eikarioti ir vienšūņi, aļģes, sēnes, augi, dzīvnieki

18 Prokarioti un eikarioti DNS atrodas citoplazmā DNS atrodas kodolā

19 Paškontroles jautājumi Kā sauc šūnas, kurām nav kodola? nosauc kādu piemēru! Kā sauc šūnas, kurām ir kodols? nosauc kādu piemēru!

20 Vielmaiņa Informācija grāmatā 10.lpp. Vielu uzņemšana Organisms (Vielu pārveidošana) Vielu izvadīšana Vielmaiņa ir ķīmisku reakciju kopums, kas norisinās katrā organismā dzīvības uzturēšanai

21 Homeostāze Katras sugas organismiem ir noteikts, specifisks ķīmiskais sastāvs, kurš tiek pārmantots no paaudzes uz paaudzi. Organismiem ir regulācijas mehānismi, kas nodrošina iekšējās vides relatīvu nemainīgumu. Piemēram, siltasiņu dzīvniekiem ir pastāvīga ķermeņa temperatūra un noteikts glikozes līmenis asinīs. Organismu spēju nodrošināt relatīvi nemainīgu iekšējās vides sastāvu sauc par homeostāzi.

22 Paškontroles jautājums Kā Tu pateiktu, kas ir vielmaiņa? Kas ir homeostāze? Nosauc vismaz divas «lietas», kas homeostatiskā stāvoklī!

23 Autotrofi, heterotrofi, miksotrofi organismi Autotrofi organismi - paši ražo organiskās vielas no neorganiskajām. (Paši sev saražo barības vielas) Augi, aļģes, daļa baktēriju Informācija grāmatā 11.lpp.

24 Autotrofi, heterotrofi, miksotrofi organismi Informācija grāmatā 11.lpp. Heterotrofi organismi uzņem gatavas organiskās vielas (barība jāsameklē un jāuzņem) Dzīvnieki, sēnes, vienšūņi, daļa baktēriju

25 Autotrofi, heterotrofi, miksotrofi organismi Informācija grāmatā 11.lpp. Miksotrofi organismi - daļu organisko vielu uzņem gatavā veidā un daļu ražo paši (miksē abus barošanās veidus kopā) Kukaiņēdājaugi kā jau augi fotosintēzes procesā saražo sev barības vielas, bet ķer arī kukaiņus! Latvijā sastopams kukaiņēdājaugs ir rasene.

26 Aerobi un anaerobi organismi Informācija grāmatā 12.lpp. Aerobiem organismiem nepieciešams skābeklis organisko vielu noārdīšanai un enerģijas ražošanai Anaerobiem organismiem skābeklis nav vajadzīgs vai ir pat kaitīgs

27 Paškontroles jautājumi Kas ir autotrofi organismi? Nosauc kādu piemēru! Kas ir heterotrofi organismi? Nosauc kādu piemēru! Kas ir miksotrofi organismi? Nosauc kādu piemēru! Kas ir aerobi organismi? Kas ir anaerobi organismi?

28 Kuri jēdzieni atbilst attēlotajam organismam? Uzraksti pamatojumu katrai no atbildēm, kāpēc tas atbilst dotajam organismam vai kāpēc tas neatbilst! prokariots eikariots autotrofs heterotrofs miksotrofs aerobs anaerobs 3. UZDEVUMS

29 Uzraksti pamatojumu katrai no atbildēm, kāpēc tas atbilst dotajam organismam vai kāpēc tas neatbilst! prokariots eikariots autotrofs heterotrofs miksotrofs aerobs anaerobs 4. UZDEVUMS

30 Uzraksti pamatojumu katrai no atbildēm, kāpēc tas atbilst dotajam organismam vai kāpēc tas neatbilst! prokariots eikariots autotrofs heterotrofs miksotrofs aerobs anaerobs 5. UZDEVUMS

31 6. UZDEVUMS Atbildi uz jautājumiem, izmantojot «jā»/ «nē». 1. Attēlā redzams autotrofs organisms 2. Attēlā redzams heterotrofs organisms 3. Attēlā redzami prokarioti 4. Attēlā redzami eikarioti 5. Attēlā redzami aerobi organismi 6. Attēlā redzami anaerobi organismi -

32 7. UZDEVUMS Stāvošās ūdenskrātuvēs ir sastopama parastā pūslene. Peldošā auga lapas satur hloroplastus, bet to plūksnas ir pārveidotas sīkos pūslīšos. Tikko kukainis tuvojas atverei un aizskar jutīgos matiņus, vāciņš strauji atveras, pūslīša sienas strauji izliecas uz āru, iesūcot sevī ūdeni kopā ar medījumu. Pēc tam vāciņš aizveras un medījums tiek lēnām sagremots ar enzīmiem, ko izdala pūslīša sienas. Kāds organisms ir parastā pūslene? A autotrofs B miksotrofs C heterotrofs D saprotrofs

33 Dzīvības organizācijas pamatlīmeņi Informācija grāmatā lpp.

34 Dzīvības organizācijas pamatlīmeņi Informācija grāmatā lpp.

35 Jautājums paškontrolei Kādi ir dzīvības organizācijas līmeņi, sākot ar šūnu un uz augšu?

36 Organisms

37 Populācija Populāciju veido vienas sugas organismi, kas brīvi krustojas savā starpā un apdzīvo noteiktu teritoriju

38 Biocenoze Biocenozi veido dažādu sugu populācijas, kas apdzīvo vienu teritoriju

39 Jautājums paškontrolei Ar ko atšķiras populācija no biocenozes?

40 Ekosistēma Ekosistēma ir visi noteiktā teritorijā mītošie organismi kopā ar nedzīvo vidi

41 Jautājums paškontrolei Ar ko ekosistēma atšķiras no biocenozes?

42 Biosfēra Biosfēra ir Zemes dzīvais apvalks Zemes virsa, augsne, gaiss un ūdens, ko apdzīvo organismi.

43 Jautājums paškontrolei Nosauc dzīvības organizācijas pamatlīmeņus no šūnas līdz biosfērai!

44 7. UZDEVUMS Aiz katra teikuma pieraksti tajā aprakstītā dzīvības pamatlīmeņa nosaukumu! a) nervu sistēmas uzbūves pamatelements ir neirons. - b) Baltijas jūras gultnē dzīvo grēvji (grēvji ir vienādkājvēži). -

45 8. UZDEVUMS Izlasi teksta fragmentu! Pavasara mazpurenīte ir daudzgadīgs lakstaugs, kurš aug mitrās upju un strautu malās, gravās, krūmājos. Mazpurenītei uz saknēm veidojas gumi, ar kuriem tā pārziemo. Tās nereti veido tīraudzes upju piekrastēs. Kuri no dzīvības organizācijas pamatlīmeņiem ir aprakstīti tekstā? A orgāns, organisms, populācija, ekosistēma B audi, orgāns, organisms, populācija C audi, organisms, populācija, ekosistēma D orgāns, organisms, populācija, biocenoze

46 Bioloģijas apakšnozares (dažas) šūnu bioloģija, bioķīmija, molekulārā bioloģija, ekoloģija, ģenētika, botānika, zooloģija, cilvēku un dzīvnieku fizioloģija, augu fizioloģija, biotehnoloģija Informācija grāmatā lpp. Vairāk informācijas: klase/ievads-biologija-9057/re-1cdee580-e d-a069-7fad6adab8d6

47 Bioloģijas apakšnozares šūnu bioloģija pēta šūnas uzbūvi un dzīvības procesus Informācija grāmatā lpp. Endotēlija šūnas. Zilā krāsā iekrāsoti kodoli, zaļā mikrocaurulītes, sarkanā aktīna filamenti Attēls iegūts, izmantojot fluorescences mikroskopu.

48 bioķīmija Bioloģijas apakšnozares Informācija grāmatā lpp. zinātne par dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielmaiņas ķīmisko norisi

49 Bioloģijas apakšnozares molekulārā bioloģija Informācija grāmatā lpp. pēta šūnas bioķīmiskos un molekulāros procesus atšķirībā no bioķīmijas, kuru interesē vielu ķīmiskā daba, molekulārā bioloģija vairāk ieinteresēta ķīmisko vielu ietekmē uz šūnu

50 ekoloģija Bioloģijas apakšnozares pēta organismu un vides mijiedarbību Informācija grāmatā lpp.

51 storage /image s/media /amnh/images/explor e/ology /featur es-highl ight-images/ol g_tv_w hatdoy ouknow _genet ics/ eng-US/olg_tv _whatdoyouknow_genetics.jpg ģenētika Bioloģijas apakšnozares Informācija grāmatā lpp. pēta iedzimtības un mainības likumsakarības.

52 botānika Bioloģijas apakšnozares Informācija grāmatā lpp. botānika (grieķu: βοτανή, botanē augs ) ir bioloģijas nozare, kurā pēta augus un to dzīvības norises.

53 zooloģija Bioloģijas apakšnozares Informācija grāmatā lpp. zooloģija (grieķu: ζῷον, zōon - dzīvnieks; λόγος, logos - jēdziens, mācība) ir bioloģijas nozare, kurā nodarbojas ar dzīvnieku pētīšanu.

54 Bioloģijas apakšnozares cilvēku un dzīvnieku fizioloģija Informācija grāmatā lpp. pēta dzīvības procesus dzīvniekos (tajā skaitā cilvēkos)

55 Bioloģijas apakšnozares augu fizioloģija pēta dzīvības procesus augos Informācija grāmatā lpp.

56 anatomija Bioloģijas apakšnozares Informācija grāmatā lpp. organisma un tā daļu uzbūve un forma, atsevišķu orgānu mikroskopiskā un makroskopiskā uzbūve

57 Bioloģijas apakšnozares mikrobioloģija Informācija grāmatā lpp. mikroorganismu (baktēriju, vienšūņu) uzbūve, dzīvības norises un daudzveidība

58 Bioloģijas apakšnozares biotehnoloģija Informācija grāmatā lpp. modernā biotehnoloģija aptver virkni tehnoloģiju, kas saistītas ar dzīvo organismu vai to produktu izmantošanu pārtikas vai medicīnas nozarē, uzlabojot augus un dzīvniekus, attīstot organismus noteiktam izmantojuma veidam un uzlabojot cilvēku veselību un ierasto vidi.

59 Jautājumi paškontrolei Kādas bioloģijas apakšnozares atceries? (Vismaz 5) Ko katra no tām pēta?

60 Treniņam Tests:

61 Ko attēlotajā vietā varētu pētīt katras minētās bioloģijas apakšnozares pārstāvis? Ekoloģijas pētījums - Mikrobioloģijas pētījums Botānikas pētījums Zooloģijas pētījums Cilvēku fizioloģijas pētījums 9. UZDEVUMS

62 Bioloģijas pētniecības metodes Informācija grāmatā.lpp. Pētījums jaunu zināšanu radīšanas process novērojot eksperimentējot

63 Novērojums Informācija grāmatā 28.lpp. Veicot novērojumu, pētnieks neiesaistās dabiskajos procesos Novērojumus var veikt gan dabā, gan laboratorijā

64 Eksperiments Informācija grāmatā 28.lpp. Pētāmā problēma tiek mākslīgi izraisīta dabiskos vai mākslīgi radītos, kontrolētos apstākļos Eksperimentam ir jābūt atkārtojamam. Tas nozīmē, ka jebkuram citam pētniekam tādos pašos apstākļos būtu jāiegūst tāds pats vai ļoti līdzīgs rezultāts.

65 Eksperiments Lauka eksperiments ir dabā veikts eksperiments, kurā izpēta kā dabīgos apstākļos aug vai uzvedās eksperimentālie organismi, mainās sugu skaits un sastāvs. Lauka eksperimentā var pētīt, piemēram, augu augšanu dabā, dzīvnieku uzvedību vai dzīvnieku skaita izmaiņas. Eksperimenta gadījumā svarīgi ir aprakstīt eksperimenta metodi (darba gaitu) un eksperimenta veikšanas vietu - vietas ģeogrāfisko novietojumu, klimatu, augsnes īpašības, parauglaukuma lielumu, ūdenstilpnes ūdens sastāvu, straumes ātrumu, utt.. Eksperimentā vienmēr precīzi jāapraksta visi faktori, kuri ietekmē eksperimenta norisi un metode, ar kuru noteiks faktora lielumu. To dara tāpēc, lai ikviens, kurš veiktu līdzīgu eksperimentu, varētu iegūt tādus pašus rezultātus. Laboratorijas eksperiments ir kontrolējamos apstākļos veikts eksperiments, kurā izpēta organismu un to daļu uzbūvi, sastāvu un dzīvības norises. Laboratorijas eksperimenta gadījumā precīzi apraksta darba gaitu un visus nepieciešamos materiālus, instrumentus un iekārtas. Eksperimentā vienmēr precīzi jāapraksta visi faktori, kuri ietekmē eksperimenta norisi un metode, ar kuru noteiks faktora lielumu. To dara tāpēc, lai ikviens, kurš veiktu līdzīgu eksperimentu, varētu iegūt tādus pašus rezultātus.

66 Novērojums un eksperiments Novērojumu raksturo: Neiejaukšanās Kompleksums Unikalitāte (saistība ar novērojuma vietu) Salīdzinošie varianti (konteksta atšķirības) Eksperimentu raksturo: Iejaukšanās Vienkāršojums Universālums (neatkarība no izpildes vietas) Kontroles varianti (+/-)

67 Jautājums paškontrolei Ar ko atšķiras novērojums no eksperimenta? (vismaz 2 atšķirības)

68 10. UZDEVUMS Novērojums vai eksperiments? a) Artūrs skatījās, kā zalktis pārpeld ezeru - b) Annija pastaigājās pa mežu un pierakstīja kladē visu tur esošo augu nosaukumus - c) vienu ledus gabalu Jānis iemeta karstā tējā, otru aukstā, lai noskaidrotu, cik reizes ātrāk tas izkusīs karstā tējā -

69 klase/ievads-biologija-9057/re-38d40797-e274-44ee-9f5c-6befe249b789 Zinātniskās izziņas ceļš Informācija grāmatā 29.lpp. Pētījumi visās dabaszinātņu nozarēs parasti notiek pēc vienota plāna - zinātniskās izziņas ceļa.

70 Zinātniskās izziņas ceļš Informācija grāmatā 29.lpp. Informācija:

71 Zinātniskās izziņas ceļš Informācija grāmatā 29.lpp. Pētāmā problēma Izvēlas kādu no novērojumiem un uzdod jautājumu kāpēc,... (tā ir pētāmā problēma). Piemērs: Kādi ir iespējamie svīšanas iemesli? Hipotēze Hipotēze tiek formulēta kā apgalvojums, kas tiek paskaidrots. Piemērs: Ķermenis svīst, lai samazinātu organisma temperatūru. Hipotēzes pārbaudes teorētiskais modelis Hipotēzes pamatojumā apraksta darba praktisko, teorētisko vai matemātisko modeli ar kuru veiks pētījumus.

72 Jautājumi paškontrolei Kas ir pētāmā problēma? Kā to noformulē? Kas ir hipotēze?

73 Zinātniskās izziņas ceļš Informācija grāmatā 29.lpp. Pētījumā izmantotie lielumi Lielums, ko maina pētnieks (neatkarīgais lielums) Grafikos tas parādās uz x ass. Lielums, kura izmaiņas tiek pētītas (atkarīgais lielums) Grafikos tas parādās uz y ass. Lielums, kas visu laiku paliek nemainīgs (fiksētais lielums)

74 Zinātniskās izziņas ceļš Informācija grāmatā 29.lpp. Piemērs: Situācijas apraksts. Zariņu ģimenē aug sešpadsmitgadīgi dvīņi - Jānis un Pēteris. Abi zēni 5 reizes nedēļā trenējas florbolā. Pēteris ir pārliecināts nesmēķētājs, bet Jānis apmēram divas reizes dienā uzsmēķē, jo uzskata, ka tas relaksē. Lai atrisinātu savstarpējo strīdu par smēķēšanas ietekmi, zēni nolemj izpētīt, kā atšķiras smēķētāja un nesmēķētāja pulsa reakcija uz fizisko slodzi - hanteļu cilāšanu 20 reizes minūtē. Pētāmā problēma ir jāizloba no situācijas apraksta, parasti tā ir jautājuma formā: Pētāmā problēma satur jautājumu, kas ietver neatkarīgā un atkarīgā lieluma kopsakarību. Šajā solī pirmoreiz parādās lielumi un pazīmes: neatkarīgais, atkarīgais un fiksētais lielums Kā atšķiras smēķētāja un nesmēķētāja pulsa reakcija uz fizisko slodzi? Neatkarīgais lielums tiek mainīts. Šajā eksperimentā tiek mainītas eksperimenta personas - smēķētājs un nesmēķētājs. Atkarīgais lielums tiek mērīts. Šajā eksperimentā tiks mērīts pulsa biežums vienā minūtē slodzes - hanteļu cilāšanas ietekmē. Fiksētie lielumi ir nemainīgi. Šajā eksperimentā fiksēts ir hanteļu cilāšanas laiks - 1 minūte un hanteļu svars - 1 kg un eksperimenta personu vienāda fiziskā sagatavotība. Hipotēze ir pieņēmums, kādi varētu būt rezultāti. Katrs no zēniem izteica savu hipotēzi. Pēteris: smēķētāja pulsa biežums slodzes rezultātā būs lielāks kā nesmēķētāja pulsa biežums. Jānis: smēķētāja un nesmēķētāja pulsa biežums pēc slodzes neatšķirsies Piemērs ņemts no:

75 Jautājums paškontrolei Kādi trīs lielumi tiek izmantoti pētījumos? Raksturo katru no tiem!

76 Zinātniskās izziņas ceļš Grafiks vai stabiņveida diagramma? Vai lielums, ko maina pētnieks, ir skaitliski sasaistīts? (neatkarīgais lielums) Jā Nē Grafiks Stabiņveida diagramma

77 Zinātniskās izziņas ceļš Informācija grāmatā 29.lpp. Vairāk informācijas: Uz katru soli uzklikšķinot, iegūsi vēl vairāk informācijas Viena pētījuma analīze: ciba_un_kludas/petniecibas_planosana/

78 Treniņam Eksperimenta daļas

79 11. UZDEVUMS Dārznieks gribēja noskaidrot, vai papildus apputeksnētāju - bišu ielaišana tomātu siltumnīcā palielinās tomātu ražu. Vienā siltumnīcā tika novietots neliels bišu strops ar bitēm, bet otrā - nē. 1. Atzīmē atbilstošāko pētāmo problēmu! a) siltumnīcā ar bišu stropu tomātu ražas masa būs lielāka. b) kā tomātu ražu ietekmē diennakts temperatūras svārstības? c) kā papildus apputeksnētāju klātbūtne ietekmēs novākto augļu masu? Atzīmē atbilstošāko hipotēzi! a) siltumnīcā ar bišu stropu tomātu ražas masa būs lielāka. b) kā tomātu ražu ietekmē diennakts temperatūras svārstības? c) kā papildus apputeksnētāju klātbūtne ietekmēs novākto augļu masu?

80 12. UZDEVUMS Situācijas apraksts: Vasaras vakarā zēns izmēģināja, kurš pretodu līdzeklis -,,Odiņš" vai,,moskito" ir iedarbīgāks. Uz katra augšstilba ādas nomērīja 10 x 10 cm lielu laukumu. Vienam laukumam uzpūta,,odiņu", otram -,,Moskito". Pēc tam 10 minūtes skaitīja odus, kuri mēģināja iekost. Atzīmē pētījuma neatkarīgo lielumu! a) odu atbaidīšanas līdzekļi b) odu skaits, kuri grib iekost c) 10 x 10 cm laukums, 10 min. Atzīmē pētījuma atkarīgo lielumu! a) odu atbaidīšanas līdzekļi b) odu skaits, kuri grib iekost c) 10 x 10 cm laukums, 10 min. Atzīmē pētījuma fiksēto lielumu! a) odu atbaidīšanas līdzekļi b) odu skaits, kuri grib iekost c) 10 x 10 cm laukums, 10 min.

81 13. UZDEVUMS Izlasi aprakstu: Skolēni vēlējās pārbaudīt Zemes gravitācijas ietekmi uz cilvēka garumu, tāpēc viņi sadalījās pāros un nomērīja savu garumu vertikāli (stāvot kājās) un horizontāli (guļus uz grīdas). Izdomā un uzraksti šī pētījuma: a) pētāmo problēmu: b) hipotēzi:

82 Tests paškontrolei Kods:

83 Papildus: Ūdens dzīvnieki, interaktīvs uzdevums DZM materiāli: 10. klases teorija -

84 Papildus: Bioloģijas apakšnozarēm arī ir apakšnozares...

85 Botānikas apakšnozares specializācija pēc pētāmā objekta BOTĀNIKA Kokaugi Aļģes Sūnas Ķērpji (Sēnes) Dendroloģija Fikoloģija Brioloģija Lihenoloģija (Mikoloģija) Sēnes nav augi, bet vēsturiski mikoloģija tika pieskaitīta botānikai. Mūsdienās parasti mikoloģiju izdala atsevišķi

86 Zooloģijas apakšnozares specializācija pēc pētāmā objekta ZOOLOĢIJA Zīdītājdzīvnieki Putni Rāpuļi un abinieki Zivis Kukaiņi Gliemeži, gliemji Mammoloģija Ornitoloģija Herpetoloģija Ihtioloģija Entomoloģija Malakoloģija

87 Papildus: Novērojošās un eksperimentālās zinātnes Dažās zinātnes nozarēs nav iespējams veikt kontrolētus eksperimentus piemēram astronomijā vai paleontoloģijā Tādas zinātnes sauc par novērojošajām zinātnēm Zinātnes, kurās eksperimenti ir iespējami, sauc par eksperimentālajām zinātnēm Dažās zinātnēs eksperimenti ir iespējami, bet praktiski grūti realizējami vai neētiski piem. ekonomikā vai epidemioloģijā etode.ppt&usg=afqjcngix_r3rpdi7k4dwitwax20ho2hyg&sig2=s1aqo5iuws5dtzs2sd-_yg

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Kursu vada: Egita Zviedre Biologi, 1. kurss, 2. semestris Aļģes Aļģes (latīņu: Algae) ir gan vienšūnu, gan daudzšūnu, retāk - bezšūnu organismi; Aļģes

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home. 5.TEMATS ĶĪMIJAS UN VIDES TENOLOĢIJAS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri K_12_SP_05_01_P1 Sulfātcelulozes rūpnīcas būvniecība Krustpils pagasta Ozolsalā Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI Atrisini tālāk dotos sešus uzdevumus un atbildes noformē elektroniski (Word dokuments, PDF datne u.c.) un nosūti uz

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību

Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību Klimata izmaiņu ietekme uz fitoplanktona attīstību 1;2 Balode M., 1;2 Purviņa S., 1;2 Puriņa I., 2 Pfeifere M., 2 Jurkovska V., 1;2 Bārda I., 1;2 Strode E., 2 Balodis J., 1;2 Putna I. LU Bioloģijas Fakultātes

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. TEMATS SILTUMS UN DARBS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_02_P1 Senie laiki Skolēna darba lapa F_11_SP_02_P2 Enerģija 19. gadsimtā: tvaika dzinēja laikmets

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas Vielas un enerăijas maiħa citoplazmā 11. tēma Vielu un enerăijas maiħa Lizosomas Heterofāgija Autofāgija Mikroėermenīši Olbaltumvielu imports peroksisomās Vakuolas Proteosomas RNāze Glikolīze Šūnās gandrīz

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

(rutosidum trihydricum) Palīgvielas: Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

(rutosidum trihydricum) Palīgvielas: Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. Saskaņots ZVA 16.05.2011. ZĀĻU APRAKSTS 1. NOSAUKUMS Phlogenzym zarnās šķīstošās apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotas zarnās šķīstošās tabletes sastāvs: bromelaīns

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam 2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr. 17 31. ) Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. 2020. gadam 1. Apstiprināt Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020. gadam (turpmāk pamatnostādnes).

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. 1. 9 5 p. Pilnībā izkarsēja 5,0g kalcija karbonāta, kas saturēja 3,0% piemaisījumu. Izdalīto gāzi saistīja ar iepriekš nosvērtu

Διαβάστε περισσότερα

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_12_SP_02_01_P1 Apgaismojuma pētīšana Skolēna darba lapa F_12_SP_02_01_P2 Prasības nacionālā krājuma

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Ievads Vitamīni ir ķīmiski atšķirīgu organisku vielu savienojums, kas mazos daudzumos ir būtiski organisma

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒIKA (I) Formālāķīmiskā kinētika B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ Ievads Kondensētā stāvokļa fizika ir fizikas joma, kas aplūko vielas fizikālās makroskopiskās

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA Portrait SmPC Fluanxol 0,5 mg un 1 mg apvalkotās tabletes ZĀĻU APRAKSTS SASKAŅOTS ZVA 14-06-2012 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Fluanxol 0,5 mg apvalkotās tabletes Fluanxol 1 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja uzruna Direktora kopsavilkums Struktūra Fakti. Apmācība

Saturs. Zinātniskās padomes priekšsēdētāja uzruna Direktora kopsavilkums Struktūra Fakti. Apmācība Saturs 2 3 4 5 6 6 7 10 13 14 15 18 19 20 Zinātniskās padomes priekšsēdētāja uzruna Direktora kopsavilkums Struktūra Fakti VIGDB un Latvijas Genoma centrs Apmācība pētījumi Cilvēka genoma izpēte Rekombinantu

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus 16 PRAKSE endokrinoloģija Ingvars Rasa endokrinologs Latvijas Osteoporozes un Kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers Anda Krišāne

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE 9 LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE 50 2009 RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 9. KLASE 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 Salasāmā rokrakstā atrisināt tālāk dotos

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα