Εξοπλισμός για κεντρικούς μετατροπείς SUNNY MAIN BOX / SUNNY MAIN BOX CABINET

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοπλισμός για κεντρικούς μετατροπείς SUNNY MAIN BOX / SUNNY MAIN BOX CABINET"

Transcript

1 Εξοπλισμός για κεντρικούς μετατροπείς SUNNY MAIN BOX / SUNNY MAIN BOX CABINET Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el Έκδοση 1.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Προσόντα του ειδικευμένου προσωπικού Υποδείξεις ασφαλείας Παραδιδόμενος εξοπλισμός Cabinet Περιγραφή προϊόντος Cabinet Πινακίδα τύπου Τοποθέτηση Τοποθέτηση Επιλογή σημείου τοποθέτησης Τοποθέτηση σε τοίχο Τοποθέτηση του Cabinet Επιλογή σημείου τοποθέτησης Τοποθέτηση της βάσης Τοποθέτηση Cabinet σε βάση Ηλεκτρική σύνδεση Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Cabinet Σύνδεση καλωδίων στοιχειοσειράς σε υποδοχές ασφαλειών Σύνδεση καλωδίου εισόδου DC Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 3

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 6.4 Σύνδεση καλωδίου γείωσης Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία Απομόνωση ή/και Cabinet από την τάση Θέση εκτός λειτουργίας Αφαίρεση ή/και Cabinet Διάθεση ή/και Cabinet στα απορρίμματα Τεχνικά χαρακτηριστικά Επικοινωνία SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

5 SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο Τομέας ισχύος Το παρόν έγγραφο ισχύει για τους εξής τύπους συσκευών: SMB SMB-C Σε ποιους απευθύνεται Το έγγραφο αυτό απευθύνεται σε ειδικευμένο προσωπικό. Οι εργασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα (βλ. κεφάλαιο 2.2 «Προσόντα του ειδικευμένου προσωπικού», Σελίδα 8). Περισσότερες πληροφορίες Συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα Τίτλος εγγράφου Είδος εγγράφου - Σύνδεση της καλωδίωσης DC για Φ/Β μετατροπείς Τεχνικές πληροφορίες Cabinet - Σύνδεση της καλωδίωσης DC για Φ/Β Τεχνικές πληροφορίες μετατροπείς Σύμβολα Σύμβολο Επεξήγηση Προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η παράβλεψη της οποίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών. Πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο θέμα ή στόχο, αλλά δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει για ένα συγκεκριμένο στόχο. Επιθυμητό αποτέλεσμα Πιθανό πρόβλημα Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 5

6 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο SMA Solar Technology AG Συντομογραφίες Συντομογραφία Ονομασία Επεξήγηση EP Εναλλασσόμενο ρεύμα ΣΡ Συνεχές ρεύμα NH Niederspannungs-Hochleistung Υψηλή ισχύς με χαμηλή τάση Φ/Β Φωτοβολταϊκά 6 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

7 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Τα ή/και Cabinet είναι κύριοι διανομείς DC, που συγκεντρώνουν τα καθοδικά καλώδια στοιχειοσειρών των υποδιανομέων DC και τα μεταφέρουν μέσω του κεντρικού καλωδίου DC στον κεντρικό μετατροπέα. Εικόνα 1: Συνοπτική παρουσίαση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με και κεντρικό μετατροπέα Θέση A B C D E F Ονομασία Φωτοβολταϊκά πλαίσια Υποδιανομέας DC, π.χ. Sunny String-Monitor Κύριος διανομέας DC, π.χ. Κεντρικός μετατροπέας Σταθμός μετασχηματιστή, π.χ. Transformer Compact Station Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο Για τη βέλτιστη λειτουργία του ή/και του Cabinet λαμβάνετε υπόψη τις προϋποθέσεις για το σημείο εγκατάστασης. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η μετατροπή του προϊόντος ή η προσθήκη εξαρτημάτων, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για το προϊόν αυτό ή δεν διατίθενται από την SMA Solar Technology AG. Τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Μελετήστε και τηρείτε τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Φυλάσσετε τα έγγραφα τεκμηρίωσης σε ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο μέρος. Χρησιμοποιείτε το ή/και το Cabinet αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 7

8 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2.2 Προσόντα του ειδικευμένου προσωπικού Οι εργασίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό. Το ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: Γνώσεις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας και τη λειτουργία της συσκευής Κατάρτιση στην αντιμετώπιση κινδύνων κατά την εγκατάσταση και το χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών Εκπαίδευση για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών Γνώση των σχετικών προτύπων και οδηγιών Γνώση και τήρηση του παρόντος εγγράφου με όλες τις υποδείξεις ασφαλείας 2.3 Υποδείξεις ασφαλείας Ηλεκτροπληξία Στα ή/και Cabinet επικρατούν υψηλές τάσεις ικανές να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Η εκτέλεση εργασιών στο ή/και στο Cabinet επιτρέπεται επομένως μόνο όταν σε αυτή δεν επικρατεί τάση και τηρουμένων των οδηγιών που ισχύουν στο σημείο εγκατάστασης. Απομόνωση από την τάση: Εφόσον υπάρχουν, απενεργοποιήστε τους διακόπτες ισχύος DC στους προσυνδεδεμένους υποδιανομείς DC. Τραβήξτε τις ασφάλειες DC του κεντρικού μετατροπέα μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα και με τη λαβή ασφαλειών NH. Σε περίπτωση που ο κεντρικός μετατροπέας διαθέτει την επιλογή «Optiprotect», απενεργοποιείτε τους διακόπτες προστασίας αγωγών στον κεντρικό μετατροπέα. Τραβήξτε την ασφάλεια DC στο ή/και στο Cabinet μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα και με τη λαβή ασφαλειών NH. Ασφαλίστε από τυχαία επανενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση. Γειώστε και βραχυκυκλώστε. Καλύψτε ή περιφράξτε τα παρακείμενα εξαρτήματα υπό τάση. Τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να είναι πάντοτε τοποθετημένα. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα γείωσης, ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση τα θεωρούμενα ως γειωμένα μέρη της εγκατάστασης. Πριν ακουμπήσετε τα μέρη της εγκατάστασης, διαπιστώστε ότι δεν υπάρχει τάση. 8 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

9 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Ένα ή Cabinet που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να προκαλέσει κατά τη λειτουργία σοβαρούς τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία. Το ή/και το Cabinet πρέπει να λειτουργεί μόνο σε τεχνικά άρτια κατάσταση και όταν είναι ασφαλές για λειτουργία. Ελέγχετε τακτικά το ή/και το Cabinet για εμφανείς ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξωτερικά συστήματα ασφαλείας είναι ανά πάσα στιγμή εύκολα προσβάσιμα και ελέγχονται τακτικά ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Εγκαύματα Κατά τη λειτουργία μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία ορισμένα εξαρτήματα της συσκευής, για παράδειγμα οι ασφάλειες. Όταν εκτελείτε εργασίες στη συσκευή, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια. Ζημιά του ή/και του Cabinet Αναρμόδια άτομα μπορεί λόγω ακατάλληλου χειρισμού να προκαλέσουν ζημιές στο, στο Cabinet ή στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Κλειδώστε το ή/και το Cabinet μετά τη θέση σε λειτουργία. Αφαιρέστε τα κλειδιά από τις κλειδαριές πόρτας. Φυλάσσετε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος. Όταν το ή/και το Cabinet είναι κλειστό, ανταποκρίνεται στην κατηγορία προστασίας IP54. Επομένως προστατεύεται από εισχώρηση σκόνης και νερού. Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ή/και το Cabinet. Μην εκτελείτε εργασίες τοποθέτησης υπό συνθήκες βροχόπτωσης, ομίχλης ή ατμοσφαιρικής υγρασίας άνω του 95%. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο ή/και στο Cabinet κλείστε ξανά τις πόρτες. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 9

10 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 3.1 Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητά του καθώς και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που παραλάβατε δεν είναι πλήρης ή εντοπίσετε ζημιές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Εικόνα 2: Στοιχεία του παραδιδόμενου εξοπλισμού Θέση Ποσότητα Ονομασία A 1 B 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 8 Στεγανοποιητικό ένθετο 7,0 mm έως 20,5 mm 8 Στεγανοποιητικό ένθετο 17,0 mm έως 20,5 mm 16 Στεγανοποιητικό ένθετο 20 mm έως 25 mm 16 Στεγανοποιητικό ένθετο 24 mm έως 28 mm 8 Στεγανοποιητικό ένθετο 29 mm έως 34 mm 8 Στεγανοποιητικό ένθετο 32 mm έως 36 mm D 1 Οδηγίες εγκατάστασης 10 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

11 SMA Solar Technology AG 3 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 3.2 Cabinet Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητά του καθώς και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που παραλάβατε δεν είναι πλήρης ή εντοπίσετε ζημιές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Εικόνα 3: Στοιχεία του παραδιδόμενου εξοπλισμού Θέση Ποσότητα Ονομασία A 1 Cabinet B 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 1 Οδηγίες εγκατάστασης D 1 Βάση E 25 Κολιέ καλωδίου 22 mm έως 28 mm F 9 Κολιέ καλωδίου 28 mm έως 34 mm G 25 Κάλυμμα στηρίγματος για κολιέ αγωγού 22 mm mm Η 9 Κάλυμμα στηρίγματος για κολιέ αγωγού 28 mm mm Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 11

12 4 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG 4 Περιγραφή προϊόντος 4.1 Τα είναι ένας κύριος διανομέας DC, που συγκεντρώνει τα καθοδικά καλώδια στοιχειοσειρών των υποδιανομέων DC και τα μεταφέρει μέσω του κεντρικού καλωδίου DC στον κεντρικό μετατροπέα. Εικόνα 4: Δομή του Θέση A B Ονομασία Κλειδαριά πίνακα ελέγχου Πορτάκι Το διαθέτει στο βασικό του εξοπλισμό 8 εισόδους. Το τοποθετείται σε τοίχο. 12 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

13 SMA Solar Technology AG 4 Περιγραφή προϊόντος 4.2 Cabinet Τα Cabinet είναι ένας κύριος διανομέας DC, που συγκεντρώνει τα καθοδικά καλώδια στοιχειοσειρών των υποδιανομέων DC και τα μεταφέρει μέσω του κεντρικού καλωδίου DC στον κεντρικό μετατροπέα. Εικόνα 5: Δομή του Cabinet Θέση A B Ονομασία Κλειδαριά πίνακα ελέγχου Πορτάκι Το Cabinet διαθέτει ανάλογα με την έκδοση 2 x 8, 2 x 2 x 4 ή 2 x 2 x 3 εισόδους. Το Cabinet τοποθετείται σε μια βάση και διαθέτει από μία πόρτα στην μπροστινή και την πίσω πλευρά. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 13

14 4 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG 4.3 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο το ή/και το Cabinet. Στο ή/και στο Cabinet είναι τοποθετημένη 1 πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Εικόνα 6: Δομή της πινακίδας τύπου (παράδειγμα) Θέση Ονομασία Επεξήγηση A Type Τύπος συσκευής και κωδικός έκδοσης B Serial No. Αριθμός σειράς ή Cabinet C Στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής Τα στοιχεία της πινακίδας τύπου χρειάζονται για την ασφαλή χρήση του ή/και του Cabinet και για την υποβολή ερωτημάτων στη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Η πινακίδα τύπου πρέπει να είναι μόνιμα τοποθετημένη στο ή/και στο Cabinet. 14 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

15 SMA Solar Technology AG 4 Περιγραφή προϊόντος Σύμβολα στην πινακίδα τύπου Σύμβολο Ονομασία Επεξήγηση Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλής τάσης Κίνδυνος εγκαυμάτων από επιφάνεια που έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία Λαμβάνετε υπόψη τα έγγραφα τεκμηρίωσης Στο προϊόν υπάρχουν υψηλές τάσεις. Όλες οι εργασίες στο ή/και το Cabinet επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Το προϊόν μπορεί να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Αποφύγετε κάθε επαφή κατά τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε γάντια ασφαλείας. Λαμβάνετε υπόψη όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης που παραδίδονται μαζί με το προϊόν. Σήμανση CE Σήμανση WEEE Βαθμός προστασίας IP54 Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της ΕΚ. Μην διαθέτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς διάθεσης για τον άχρηστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Το προϊόν προστατεύεται από τη διείσδυση σκόνης και νερού. Το ή/και το Cabinet είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 15

16 5 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 5 Τοποθέτηση 5.1 Τοποθέτηση Επιλογή σημείου τοποθέτησης Κίνδυνος-θάνατος από πυρκαγιά και έκρηξη Μην τοποθετείτε το σε εύφλεκτα δομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το σε χώρους, στους οποίους υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε το σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης: Το σημείο τοποθέτησης δεν επιτρέπεται να είναι χώρος κατοικίας ή γραφείου. Από την τοποθέτηση δεν επιτρέπεται να αποκλείεται καμία οδός διαφυγής. Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα και με ασφαλή τρόπο προσβάσιμο, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα βοηθήματα, π.χ., σκαλωσιά ή ανυψωτικές πλατφόρμες. Σε αντίθετη περίπτωση περιορίζεται η δυνατότητα ενδεχομένως αναγκαίων παρεμβάσεων σέρβις. Το σημείο εγκατάστασης πρέπει να είναι κατάλληλο για το βάρος και τη διάσταση του (βλέπε κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 29). Το σημείο εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να είναι εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία Τοποθέτηση σε τοίχο Κίνδυνος σύνθλιψης από πτώση του Κατά την τοποθέτηση προσέξτε το βάρος του των 35kg. Αναθέτετε την τοποθέτηση του σε 2 άτομα. Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στους βιδωτούς συνδέσμους καλωδίων από ακατάλληλη μεταφορά και συναρμολόγηση. Στο περίβλημα του υπάρχουν βιδωτοί σύνδεσμοι καλωδίων που προεξέχουν. Οι βιδωτοί σύνδεσμοι καλωδίων ενδέχεται να υποστούν ζημιά από ακατάλληλη μεταφορά και συναρμολόγηση. Κατά τη μεταφορά και τη συναρμολόγηση προσέξτε ώστε να μην προκληθούν ζημιές στους βιδωτούς συνδέσμους καλωδίων. 16 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

17 SMA Solar Technology AG 5 Τοποθέτηση Επιπλέον απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης (δεν περιλαμβάνονται στον παραδιδόμενο εξοπλισμό): 4 βίδες M8. Για την επιλογή των βιδών λάβετε υπόψη την κατασκευή του τοίχου. 4 ροδέλες Εάν χρειάζεται, 4 ούπατ. Για την επιλογή των ούπατ λάβετε υπόψη την κατασκευή του τοίχου. Εικόνα 7: Διαστάσεις 1. Σημαδέψτε τη θέση των προς διάτρηση οπών στον τοίχο ή στο στύλο. 2. Ανοίξτε οπές στα σημειωμένα σημεία. 3. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ούπατ. 4. Στερεώστε το στον τοίχο ή στο στύλο με κατάλληλες βίδες και ροδέλες. 5. Βεβαιωθείτε ότι το εδράζει καλά. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 17

18 5 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 5.2 Τοποθέτηση του Cabinet Επιλογή σημείου τοποθέτησης Κίνδυνος-θάνατος από πυρκαγιά και έκρηξη Μην τοποθετείτε το Cabinet σε εύφλεκτα δομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Cabinet σε χώρους, στους οποίους υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε το Cabinet σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης: Το σημείο εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να είναι χώρος κατοικίας ή γραφείου. Από την εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να αποκλείεται καμία οδός διαφυγής. Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα και με ασφαλή τρόπο προσβάσιμο, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα βοηθήματα, π.χ. σκαλωσιά ή ανυψωτικές πλατφόρμες. Σε αντίθετη περίπτωση περιορίζεται η δυνατότητα ενδεχομένως αναγκαίων παρεμβάσεων σέρβις. Το υπόστρωμα στο σημείο εγκατάστασης πρέπει να είναι κατάλληλο για το βάρος και τη διάσταση του (βλέπε κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 29). Το σημείο τοποθέτησης δεν επιτρέπεται να είναι εκτεθειμένο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία Τοποθέτηση της βάσης Κίνδυνος σύνθλιψης από πτώση της βάσης του Cabinet Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος των 19 kg της βάσης του Cabinet. 1. Σκάψτε την τάφρο. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται βάθος 600 mm για τη βάση. 18 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

19 SMA Solar Technology AG 5 Τοποθέτηση 2. Τοποθετήστε τη βάση του Cabinet στο όρυγμα κατά τρόπον που η πλευρά με το κάλυμμα βάσης να είναι στραμμένη προς τα εμπρός. 3. Αφαιρέστε το άνω προστατευτικό βάσης. 4. Τοποθετήστε όλα τα καλώδια σύνδεσης τακτοποιημένα από πριν μέσα στη βάση. 5. Γεμίστε την τάφρο μέχρι τη μέση με χαλίκι ή άμμο. Επιλέξτε μια κοκκομετρική διάσταση από 2 mm έως 4 mm. 6. Πρόκληση ζημιών στο Cabinet από διείσδυση υγρασίας Η εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση, που επιφέρει διάβρωση και έρποντα ρεύματα. Η χρήση πλήρωσης για τη βάση εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας. Γεμίστε τον υπόλοιπο χώρο της βάσης με υλικό πλήρωσης βάσης. Επιλέξτε μια κοκκομετρική διάσταση από 4 mm έως 8 mm Τοποθέτηση Cabinet σε βάση Κίνδυνος σύνθλιψης από πτώση του Cabinet Κατά την εγκατάσταση λάβετε υπόψη το βάρος των 96 kg του Cabinet. Μεταφέρετε το Cabinet με κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό. 1. Αφαιρέστε τις 4 βίδες στερέωσης της βάσης δαπέδου του Cabinet. 2. Τοποθετήστε το Cabinet στη βάση. 3. Στερεώστε το Sunny Cabinet στη βάση με τις βίδες που αφαιρέσατε προηγουμένως (ροπή σύσφιξης: 10 Nm). 4. Βεβαιωθείτε ότι το Cabinet εδράζει καλά. 5. Περάστε όλα τα καλώδια σύνδεσης μέσω της πλάκας δαπέδου στο Cabinet και στερεώστε τα στην εσωτερική ράγα στήριξης καλωδίων. 6. Για να ασφαλίσετε το προστατευτικό βάσης από αναρμόδιο άνοιγμα, βιδώστε τις 2 βίδες ασφάλισης στην εσωτερική πλευρά της βάσης δαπέδου. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 19

20 6 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 6 Ηλεκτρική σύνδεση 6.1 Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Εικόνα 8: Περιοχή σύνδεσης Θέση A B C D Ονομασία Έξοδος DC Είσοδος DC Σύνδεση του καλωδίου γείωσης Ράγα στερέωσης καλωδίων 20 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

21 SMA Solar Technology AG 6 Ηλεκτρική σύνδεση Cabinet Cabinet με 2 x 8 εισόδους Εικόνα 9: Περιοχή σύνδεσης Cabinet με 2 x 8 εισόδους Θέση A B C D Ονομασία Έξοδος DC Είσοδος DC Σύνδεση του καλωδίου γείωσης Ράγα στερέωσης καλωδίων Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 21

22 6 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Cabinet με 2 x 2 x 4 εισόδους Εικόνα 10: Περιοχή σύνδεσης Cabinet με 2 x 2 x 4 εισόδους Θέση A B C D Ονομασία Έξοδος DC Είσοδος DC Σύνδεση του καλωδίου γείωσης Ράγα στερέωσης καλωδίων 22 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

23 SMA Solar Technology AG 6 Ηλεκτρική σύνδεση Cabinet με 2 x 2 x 3 εισόδους Εικόνα 11: Περιοχή σύνδεσης Cabinet με 2 x 2 x 3 εισόδους Θέση A B C D Ονομασία Έξοδος DC Είσοδος DC Σύνδεση του καλωδίου γείωσης Ράγα στερέωσης καλωδίων 6.2 Σύνδεση καλωδίων στοιχειοσειράς σε υποδοχές ασφαλειών 1. Εισάγετε τα καλώδια στοιχειοσειράς μέσω των βιδωτών συνδέσμων καλωδίου στο εσωτερικό του περιβλήματος. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. 2. Σφίξτε τους βιδωτούς συνδέσμους καλωδίων. 3. Κοντύνετε και απογυμνώστε τα καλώδια στοιχειοσειράς. 4. Στερεώστε τα καλώδια στοιχειοσειράς στην εσωτερική ράγα στερέωσης καλωδίων. 5. Συνδέστε τα καλώδια στοιχειοσειράς στις κλέμες με βίδα των υποδοχών ασφαλειών (ροπή σύσφιξης: 35 Nm). Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 23

24 6 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 6.3 Σύνδεση καλωδίου εισόδου DC Προϋποθέσεις: Θανατηφόρα ηλεκτροπληξία από την τάση Στους υποδιανομείς DC υπάρχουν υψηλές τάσεις. Η παράβλεψη των υποδείξεων προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρότατους τραυματισμούς. Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας. Απομονώστε από την παροχή τάσης Ασφαλίστε από τυχαία επανενεργοποίηση Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση Γειώστε και βραχυκυκλώστε Καλύψτε ή περιφράξτε τα παρακείμενα εξαρτήματα υπό τάση Πρέπει να είναι σωστά επιλεγμένη η διατομή αγωγού για τα καλώδια εισόδου DC. Οι υποδιανομείς DC πρέπει να είναι απενεργοποιημένοι. 1. Απογυμνώστε το καλώδιο εισόδου DC κατά 35 mm. 2. Εξοπλίστε τα καλώδια εισόδου DC με κατάλληλους ακροδέκτες καλωδίων (βλέπε κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 29). 3. Εισάγετε το καλώδιο εισόδου DC μέσω των βιδωτών συνδέσμων καλωδίου στο εσωτερικό του περιβλήματος. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. 4. Σφίξτε τους βιδωτούς συνδέσμους καλωδίων. 5. Συνδέστε τα καλώδια εισόδου DC στις κλέμες με βίδα (ροπή σύσφιξης: 30 Nm Nm). 6. Βεβαιωθείτε ότι εδράζουν καλά τα καλώδια εισόδου DC. 6.4 Σύνδεση καλωδίου γείωσης Προϋπόθεση: Διατομή καλωδίου γείωσης: τουλάχιστον 16 mm 2 1. Απογυμνώστε το καλώδιο γείωσης κατά 16 mm. 2. Εξοπλίστε το καλώδιο της γείωσης με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίου (βλέπε κεφάλαιο 10 «Τεχνικά χαρακτηριστικά», Σελίδα 29). 3. Εισάγετε το καλώδιο γείωσης στο εσωτερικό του περιβλήματος μέσα από το βιδωτό σύνδεσμο καλωδίου. 4. Σφίξτε το βιδωτό σύνδεσμο καλωδίου. 5. Συνδέστε το καλώδιο γείωσης στους ακροδέκτες γείωσης (ροπή σύσφιξης: 14 Nm). 6. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει στερεωθεί. 7. Γειώστε το καλώδιο γείωσης κοντά στο ή το Cabinet, για παράδειγμα με μια ράβδο γείωσης. 24 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

25 SMA Solar Technology AG 7 Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία 7 Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία Για τη θέση σε λειτουργία του ή/και του Cabinet πρέπει να συμπληρωθεί το πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία. Το πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία συνοδεύει τον κεντρικό μετατροπέα. Προϋποθέσεις: Τα καλώδια εισόδου DC είναι συνδεδεμένα με το μετατροπέα και έχουν απομονωθεί από την παροχή τάσης. Δεν επικρατεί καμία ανάστροφη τάση από τον μετατροπέα. Όλες οι συνδέσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες (βλέπε κεφάλαιο 6 «Ηλεκτρική σύνδεση», Σελίδα 20). Έχει ελεγχθεί η καλή έδραση όλων των ασφαλειών. Το έδαφος γύρω από τα ή Cabinet είναι στέρεο και προσβάσιμο. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 25

26 8 Απομόνωση ή/και Cabinet από την τάση SMA Solar Technology AG 8 Απομόνωση ή/και Cabinet από την τάση Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με εξαρτήματα που φέρουν τάση Στον κεντρικό μετατροπέα, στους υποδιανομείς DC και στο ή/και στο Cabinet επικρατούν υψηλές τάσεις. Η παράβλεψη των υποδείξεων προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρότατους τραυματισμούς. Για την απομόνωση προσέξτε τους ακόλουθους κανόνες ασφαλείας: Απομονώστε από την παροχή τάσης. Ασφαλίστε από τυχαία επανενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση. Γειώστε και βραχυκυκλώστε. Καλύψτε ή περιφράξτε τα παρακείμενα εξαρτήματα υπό τάση. Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία Ακόμη και όταν έχετε κατεβάσει το γενικό διακόπτη AC και DC, στο μετατροπέα ενδέχεται να επικρατούν τάσεις επικίνδυνες σε περίπτωση επαφής. Μετά την απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης, περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά, μέχρι να εκφορτιστούν τελείως οι πυκνωτές. Κίνδυνος εγκαύματος από επαφή εξαρτημάτων που έχουν υψηλή θερμοκρασία Στα εξαρτήματα των υποδιανομέων DC και του κεντρικού μετατροπέα μπορούν να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Η επαφή με αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ακουμπάτε τα θερμά εξαρτήματα. Περιμένετε να κρυώσουν επαρκώς τα εξαρτήματα πριν τα ακουμπήσετε. Προσέξτε τις υποδείξεις στους υποδιανομείς DC και στον κεντρικό μετατροπέα. Όταν εκτελείτε εργασίες στη συσκευή, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια. 26 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

27 SMA Solar Technology AG 8 Απομόνωση ή/και Cabinet από την τάση Διαδικασία: 1. Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία Ανοίγετε τη διάταξη απομόνωσης μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα στο Sunny String-Monitor. Απομονώστε τους υποδιανομείς DC από την τάση (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης των αντίστοιχων συσκευών). 2. Απομονώστε τον κεντρικό μετατροπέα από την παροχή τάσης (βλ. οδηγίες εγκατάστασης του κεντρικού μετατροπέα). 3. Εάν υπάρχουν ασφάλειες στον κεντρικό μετατροπέα, τραβήξτε τις ασφάλειες DC του κεντρικού μετατροπέα μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα και με τη λαβή ασφαλειών NH. 4. Εάν δεν υπάρχουν ασφάλειες DC στον κεντρικό μετατροπέα, τραβήξτε τις ασφάλειες DC στον κύριο διανομέα DC. 5. Ξεβιδώστε όλες τις βιδωτές συνδέσεις. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 27

28 9 Θέση εκτός λειτουργίας SMA Solar Technology AG 9 Θέση εκτός λειτουργίας 9.1 Αφαίρεση ή/και Cabinet Προϋπόθεση: Τα ή/και Cabinet έχουν απομονωθεί από την τάση (βλέπε κεφάλαιο 8 «Απομόνωση ή/και Cabinet από την τάση», Σελίδα 26). 1. Αφαιρέστε τις ασφάλειες. 2. Αφαιρέστε τα καλώδια από τα στηρίγματα καλωδίων. 3. Ξεβιδώστε τους βιδωτούς συνδέσμους καλωδίων. 9.2 Διάθεση ή/και Cabinet στα απορρίμματα Διαθέτετε το ή/και το Cabinet σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων για τον άχρηστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. ή επιστρέψτε το ή/και το Cabinet με δικά σας έξοδα στην SMA Solar Technology AG (βλέπε κεφάλαιο 11 «Επικοινωνία», Σελίδα 34). Για το σκοπό αυτό επισημάνετε τη συσκευασία με την υπόδειξη «ZUR ENTSORGUNG» (για απόρριψη). 28 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

29 SMA Solar Technology AG 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά Cabinet Cabinet Cabinet Παραλλαγή 8 είσοδοι 2 x 8 είσοδοι 2 x 2 x 4 είσοδοι 2 x 2 x 3 είσοδοι Περίβλημα Εξωτερική Υπό σκιά Υπό σκιά Υπό σκιά Υπό σκιά τοποθέτηση Τρόπος τοποθέτησης: Βάση Όχι Ναι Ναι Ναι Τρόπος τοποθέτησης: Τοίχος Ναι Όχι Όχι Όχι Μηχανικά στοιχεία βάσης Πλάτος x Ύψος x Βάθος 785 mm x 950 mm x 480 mm 785 mm x 950 mm x 480 mm 785 mm x 950 mm x 480 mm Βάθος τοποθέτησης βάσης 600 mm 600 mm 600 mm Συνολικό βάρος περιβλήματος και βάσης 115 kg 115 kg 115 kg Μηχανικά στοιχεία περιβλήματος Πλάτος x Ύψος x Βάθος 750 mm x 500 mm x 320 mm 800 mm x 950 mm x 550 mm 800 mm x 950 mm x 550 mm 800 mm x 950 mm x 550 mm Βάθος κυλίνδρου κλειδαριάς 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm Βάρος 35kg 96kg 96kg 96kg Τιμές εισόδου Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση DC V V V V Αριθμός εισόδων DC 8 2 x 8 2 x 2 x 4 2 x 2 x 3 Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 29

30 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά SMA Solar Technology AG Μέγιστος αριθμός ασφαλειών ΝΗ Μέγιστος αριθμός μαχαιρωτών διακοπτών Πιθανά μεγέθη ασφαλειών ΝΗ Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανά είσοδο μέτρησης στα 80 A ασφάλεια NH Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανά είσοδο μέτρησης στα 100 A ασφάλεια NH Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανά είσοδο μέτρησης στα 125 A ασφάλεια NH A / 100 A / 125 A / 160 A Cabinet 80 A / 100 A / 125 A / 160 A Cabinet 80 A / 100 A / 125 A / 160 A Cabinet Παραλλαγή 8 είσοδοι 2 x 8 είσοδοι 2 x 2 x 4 είσοδοι 2 x 2 x 3 είσοδοι 80 A / 100 A / 125 A / 160 A / 200 A 52 A 52 A 52 A 52 A 65 A 65 A 65 A 65 A 81 A 81 A 81 A 81A 30 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

31 SMA Solar Technology AG 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανά είσοδο μέτρησης στα 160 A ασφάλεια NH Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας ανά είσοδο μέτρησης στα 200 A ασφάλεια NH Είσοδος DC Βίδες για υποδοχή ασφαλειών Ροπή σύσφιξης Βιδωτή σύνδεση καλωδίων Περιοχή στεγανότητας Στεγανοποιητικό ένθετο προτοποθετημ ένο Στεγανοποιητικό ένθετο στον παραδοτέο εξοπλισμό Μέγιστη διατομή καλωδίου 104 A 104 A 104 A 104 A 130A M10 M10 M10 M10 30 Nm έως 35 Nm 30 Nm έως 35 Nm 30 Nm έως 35 Nm 30 Nm έως 35 Nm 8 x Μ40 14mm έως 28 mm 14mm έως 18 mm 7,0 mm έως 20,5 mm / 20 mm έως 25 mm / 24 mm έως 28 mm Cabinet Cabinet Cabinet Παραλλαγή 8 είσοδοι 2 x 8 είσοδοι 2 x 2 x 4 είσοδοι 2 x 2 x 3 είσοδοι 240 mm mm mm mm 2 Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 31

32 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά SMA Solar Technology AG Έξοδος DC Διάμετρος διαμπερούς οπής ράγας ρεύματος Μέγιστη διατομή τυποποιημένου ακροδέκτη καλωδίου Βίδες στο παραδοτέο υλικό Ροπή σύσφιξης Βιδωτή σύνδεση καλωδίων Περιοχή στεγανότητας Στεγανοποιητικό ένθετο προτοποθετημ ένο Στεγανοποιητικό ένθετο στον παραδοτέο εξοπλισμό 3 x 13 mm 2 x 3 x 13 mm 2 x 2 x 2 x 13 mm 2 x 2 x 2 x 13 mm 240 mm mm mm mm 2 3 x M12 / 2 x M12* 2 x 3 x M12 2 x 2 x 2 x M12 2 x 2 x 2 x M12 74 Nm 74 Nm 74 Nm 74 Nm 3 x M40 / 2 x M50* 14 mm έως 28 m m / 27 mm έως 36 mm* 14 mm έως 28 mm / 27 mm έως 36 mm 17,0 mm έως 20,5 mm / 20 mm έως 25 mm / 24 mm έως 28 mm / 29 mm έως 34 mm / 32 mm έως 36 mm Cabinet Cabinet Cabinet Παραλλαγή 8 είσοδοι 2 x 8 είσοδοι 2 x 2 x 4 είσοδοι 2 x 2 x 3 είσοδοι 32 SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

33 SMA Solar Technology AG 10 Τεχνικά χαρακτηριστικά Αγωγός γείωσης Μέγιστη διατομή τυποποιημένου ακροδέκτη καλωδίου 95 mm mm mm mm 2 Ακέφαλη βίδα M8 M12 M12 M12 Ροπή σύσφιξης 14 Nm 74 Nm 74 Nm 74 Nm Βιδωτή σύνδεση καλωδίων M32 Περιοχή στεγανότητας Στεγανοποιητικό ένθετο προτοποθετημ ένο Στεγανοποιητικό ένθετο στον παραδοτέο εξοπλισμό 9 mm έως 20,5 mm 9 mm έως 13 mm 11,5 mm έως 15,5 mm / 14 mm έως 18 mm / 17 mm έως 20,5 mm Κατηγορία προστασίας και συνθήκες περιβάλλοντος Κατηγορία προστασίας IP54 IP54 IP54 IP54 Επιτρεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία Μέγιστο υψόμετρο από το επίπεδο της θάλασσας 25 C έως +40 C Cabinet 25 C έως +40 C Cabinet 25 C έως +40 C Cabinet Παραλλαγή 8 είσοδοι 2 x 8 είσοδοι 2 x 2 x 4 είσοδοι 2 x 2 x 3 είσοδοι 25 C έως +40 C 15% έως 95% 15% έως 95% 15% έως 95% 15% έως 95% m m m m * Σε μικρότερες ακέφαλες βίδες λάβετε υπόψη την αντίστοιχα μικρότερη βιδωτή σύνδεση καλωδίου και τη μικρότερη περιοχή στεγανοποίησης. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 33

34 11 Επικοινωνία SMA Solar Technology AG 11 Επικοινωνία Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα με τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Για να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικότερα χρειαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία: Τύπος συσκευής και αριθμός σειράς Τύπος συσκευής και αριθμός σειράς Cabinet Τύπος και αριθμός των συνδεδεμένων Φ/Β μονάδων SMA Hellas AE V. Tsitsani Glyfada Athens, Greece Tel Fax SMB-IA-el-10 Oδηγίες εγκατάστασης

35 SMA Solar Technology AG Νομικές Διατάξεις Νομικές Διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία της SMA Solar Technology AG. Η δημοσίευσή τους, πλήρης ή μερική, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη έγκριση της SMA Solar Technology AG. Η αναπαραγωγή τους επιτρέπεται χωρίς έγκριση μόνο για λόγους αξιολόγησης του προϊόντος ή για κατάλληλη χρήση. Εργοστασιακή εγγύηση SMΑ Οι ισχύοντες όροι εγγύησης συνοδεύουν τη συσκευή σας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο χρειαστεί, μπορείτε επίσης να τους κατεβάσετε από τη διεύθυνση ή να τους αποκτήσετε σε έντυπη μορφή από τα συνήθη κανάλια διανομής. Εμπορικά σήματα Όλες οι εμπορικές ονομασίες αναγνωρίζονται, ακόμη και εάν δεν διαθέτουν ειδική σήμανση. Η έλλειψη σήμανσης δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν ή ένα σήμα δεν είναι κατοχυρωμένο. Οι λέξεις και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από την SMA Solar Technology AG γίνεται κατόπιν αδείας. Το σήμα QR Code είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλ Φαξ έως 2012 SMA Solar Technology AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Oδηγίες εγκατάστασης SMB-IA-el-10 35

36

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Οδηγίες συναρμολόγησης SRC20-MO-IEL121010 IMEL-SRC20 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-el-12 Έκδοση 1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης 485PB-NR, 485PB-MS-NR

Επιτήρηση εγκατάστασης 485PB-NR, 485PB-MS-NR Επιτήρηση εγκατάστασης 485PB-NR, 485PB-MS-NR Οδηγίες τοποθέτησης 485PB-SB-NR-IGR101311 98-00012211 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Oδηγίες εγκατάστασης FANKIT01-IA-el-12 IMGR-FANK-TL21 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100U-NR

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100U-NR Επιτήρηση εγκατάστασης PT100U-NR Οδηγίες τοποθέτησης PT100UNR-IGR083510 98-0016410 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο............

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-IA-E7-el-45 98-105400.04 Έκδοση 4.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR Οδηγίες τοποθέτησης PT100MNR-IGR083510 98-0017510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο............

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 6.3 / 12.3

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 6.3 / 12.3 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 6.3 / 12.3 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-6_12-IGR093610 98-2012710 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή Sicherheit-TGR103010 Έκδοση 1.0 GR SMA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 1200/1700

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 1200/1700 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 1200/1700 Οδηγίες τοποθέτησης SB12-17-IA-el-52 IMGR-SB11_17 Έκδοση 5.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-WA-E7-el-35 98-404703100.05 Έκδοση 3.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS

Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK PLUS Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-Ant-IGR111510 98-0032410 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500/3000

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500/3000 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500/3000 Οδηγίες εγκατάστασης SB25-30-IA-el-51 IMGR-SB25_30 Έκδοση 5.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE-20/630HE-20/720HE-20/ 760HE-20/800HE-20

Kεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE-20/630HE-20/720HE-20/ 760HE-20/800HE-20 Kεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE-20/630HE-20/720HE-20/ 760HE-20/800HE-20 Εγχειρίδιο συντήρησης SC500-800HE20-WH-el-10 98-4110110 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Οδηγίες τοποθέτησης SB33_38-IGR104850 IMG-SB3800 Έκδοση 5.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Οδηγίες εγκατάστασης SB33-38-11-IA-el-62 IMGR-SB33-38-11 Έκδοση 6.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL SB13-21TL-BE-el-11 98-102200.01 Έκδοση 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR Τεχνική περιγραφή SSM-TGR103132 98-4024332 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια βάση στήριξης

Επιτραπέζια βάση στήριξης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Επιτραπέζια βάση στήριξης DS-1 6720889388 (2018/10) el Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2500TL Single Tracker SUNNY BOY 3000TL Single Tracker Οδηγίες εγκατάστασης SB25-30TLST-21-IA-el-13 Έκδοση 1.3 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300/3800 Οδηγίες χρήσης SB33_38-BA-BGR114230 TBGR-SB33-38-11 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE DRS S Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για Sunny Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX XL

Διάταξη μεταγωγής για Sunny Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX XL Διάταξη μεταγωγής για Sunny Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX XL Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-XL-IGR094410 98-2013010 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE

Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE Κεντρικός μετατροπέας SUNNY CENTRAL 500HE/630HE/720HE/760HE/800HE Οδηγίες εγκατάστασης SCxxxHE-20-IA-IGR111210 98-40005510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης METER CONNECTION BOX

Επιτήρηση εγκατάστασης METER CONNECTION BOX Επιτήρηση εγκατάστασης METER CONNECTION BOX Οδηγίες τοποθέτησης METERBOX-IGR110611 98-0027411 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY BATTERY PACK SMART ENERGY SB36-50SE-BE-el-11 98-113400.02 Έκδοση 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300 / 3800

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300 / 3800 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300 / 3800 Οδηγίες τοποθέτησης SB33_38-IGR100540 IMG-SB3800 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Παρελκομεωα Τεχνολογία δεδομένων ηλιακών εγκαταστ ασεων Wireless-Set485-01/-Set485-02

Παρελκομεωα Τεχνολογία δεδομένων ηλιακών εγκαταστ ασεων Wireless-Set485-01/-Set485-02 Παρελκομεωα Τεχνολογία δεδομένων ηλιακών εγκαταστ ασεων Wireless-Set485-01/-Set485-02 Οδηγίες τοποθέτησης WirelessSet485-IGR091511 98-0009211 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL SB13-21TL-BE-el-10 98-102200.01 Έκδοση 1.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Communit

Οδηγίες εγκατάστασης Communit Οδηγίες εγκατάστασης Communit Communit-IA-A1-el-22 98-128100.02 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA

Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA Geraeteaustausch-IA-el-20 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2000HF/2500HF/3000HF

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2000HF/2500HF/3000HF Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 2000HF/2500HF/3000HF Οδηγίες εγκατάστασης SB20HF-30HF-IA-el-32 IMGR-SB20_25_30HF Έκδοση 3.2 GR Εξέλιξη της ισχύος των τελευταίων 16 ωρών τροφοδοσίας ή των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 4600A / 5000A / 6000A Οδηγίες εγκατάστασης SMC46-60A11-IA-el-81 IMGR-SMC50A_60A Έκδοση 8.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο συντήρησης Transformer Compact Station

Πρωτόκολλο συντήρησης Transformer Compact Station Πρωτόκολλο συντήρησης Transformer Compact Station Όνομα εργασίας: Πελάτης: Διεύθυνση, τοποθεσία της εγκατάστασης: Αριθμός σειράς του Transformer Compact Station: Έκδοση κατασκευής του Transformer Compact

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-el-11 Έκδοση 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 7000HV Οδηγίες χρήσης SMC70HV11-BA-BGR112930 TBGR-SMC70HV Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ0EP BYCQ0EPB PEL69-B.book Page Thursday, February, 09 :0 PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 B 8 A B C C A 0 BYCQ0EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA Μονάδα δεδομένων 485 Οδηγίες εγκατάστασης

Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA Μονάδα δεδομένων 485 Οδηγίες εγκατάστασης Διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA Μονάδα δεδομένων 485 Οδηγίες εγκατάστασης 485i-Module-IA-el-19 Έκδοση 1.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL TVM 18 S EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (Greek) DM-SW0002-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων SW-E6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 Εγκατάσταση...6 Χρήση του SM-EWE1 για τοποθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL / 25000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL / 25000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 15000TL / 20000TL / 25000TL ΕΛΛΗΝΙΚΑ STP15-25TL-30-BE-el-13 Έκδοση 1.3 Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα EKCB07CAV Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PEL9-.book Page Monday, January 7, 09 : PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL 9000TL/10000TL/11000TL με Reactive Power Control Οδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-BGR111320 TBGR-SMC9-11TL Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. STP20TLHE-IA-IEL IMGR-STP20TLHE Έκδοση 2.2

Οδηγίες εγκατάστασης. STP20TLHE-IA-IEL IMGR-STP20TLHE Έκδοση 2.2 Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 15000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 15000TL High Efficiency SUNNY TRIPOWER 20000TL Economic Excellence SUNNY TRIPOWER 20000TL High Efficiency Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Πρόσθετος εξοπλισμός Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ Logano plus GB225-Logalux LT300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 642 645 (0/200) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικός μετατροπέας Sunny Central 100LV - 560HE

Κεντρικός μετατροπέας Sunny Central 100LV - 560HE Κεντρικός μετατροπέας Sunny Central 100LV - 560HE Οδηγίες τοποθέτησης SC125_560HE-IGR083220 98-4005020 Έκδοση 2.0 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις για αυτές τις Οδηγίες.................... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

KFV Μάσκουλο πόρτας axxent

KFV Μάσκουλο πόρτας axxent ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ KFV Μάσκουλο πόρτας axxent Window systems Door systems Comfort systems Οδηγίες συναρμολόγησης Μάσκουλο πόρτας axxent Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ...4 1.1. Κατασκευαστής και σέρβις...

Διαβάστε περισσότερα