Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11"

Transcript

1 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR Έκδοση 2.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Ασφάλεια Ενδεδειγμένη χρήση Κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα στην πινακίδα τύπου και στο Sunny String-Monitor Περιγραφή προϊόντος Sunny String-Monitor SSM16-11/SSM Επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Ασφάλειες στοιχειοσειρών Προστασία από υπέρταση Τηλεαπόζευξη Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης ρεύματος λειτουργίας Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης υπότασης Πινακίδα τύπου Παραδιδόμενος εξοπλισμός Sunny String-Monitor SSM Sunny String-Monitor SSM Συναρμολόγηση Τοποθέτηση σε βάση Επιλογή τόπου συναρμολόγησης Τοποθέτηση της βάσης Συναρμολόγηση του Sunny String-Monitor στη βάση Επίτοιχη εγκατάσταση Επιλογή τόπου συναρμολόγησης Συναρμολόγηση του Sunny String-Monitor Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 6 Ηλεκτρική σύνδεση Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών Υπολογισμός μέγιστου αριθμού στοιχειοσειρών ανά είσοδο μέτρησης Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών στους ακροδέκτες αποκοπής Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών σε βύσματα σύνδεσης DC SUNCLIX Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών σε βύσματα τύπου Tyco, MC3 και MC Σύνδεση κεντρικού αγωγού DC Σύνδεση καλωδίου γείωσης Σύνδεση καλωδίου δεδομένων Επιλογή καλωδίου δεδομένων Σύνδεση επαφής θωράκισης του καλωδίου δεδομένων Σύνδεση καλωδίου δεδομένων στο Sunny String-Monitor Σύνδεση καλωδίου δεδομένων στο Sunny Central Σύνδεση τηλεαπόζευξης για διακόπτη ισχύος DC Διαστασιοποίηση καλωδίου σύνδεσης του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας Σύνδεση βοηθητικής διάταξης αποσύνδεσης Σύνδεση επαφής επιβεβαίωσης Εγκατάσταση αντικλεπτικής προστασίας Θέση σε λειτουργία Ασφάλεια Προετοιμασία και εκτέλεση θέσης σε λειτουργία Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία Τερματισμός καλωδίου δεδομένων Καταγραφή σειριακών αριθμών των Piggy-Back για επεξεργασία δεδομένων Συμπλήρωση πρωτοκόλλου θέσης σε λειτουργία Σύνδεση Sunny String-Monitor SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 7.4 Επανενεργοποίηση του διακόπτη ισχύος DC μετά από αποσύνδεση Αποσύνδεση Sunny String-Monitor Διαμόρφωση Sunny String-Monitor μέσω του Sunny Central Control Οργάνωση διαμόρφωσης Εντοπισμός Sunny String-Monitor Ρύθμιση παραμέτρων για την επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση νυχτερινής απενεργοποίησης Ρύθμιση αντικλεπτικής προστασίας Ανάγνωση τιμών μέτρησης Ανάγνωση μέσων τιμών των ομάδων Ανάγνωση μέσων τιμών των επιμέρους καναλιών μέτρησης Ανάγνωση και επιβεβαίωση μηνυμάτων Επαναφορά των μηνυμάτων Ανάγνωση και επιβεβαίωση επίκαιρων μηνυμάτων Ανάγνωση και επιβεβαίωση ιστορικού συμβάντων Διαμόρφωση Sunny String-Monitor μέσω του Sunny Data Control Οργάνωση διαμόρφωσης Εντοπισμός Sunny String-Monitor Ρύθμιση παραμέτρων για την επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς Επισκόπηση του παράθυρου προγράμματος Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

6 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ρύθμιση νυχτερινής απενεργοποίησης Ρύθμιση αντικλεπτικής προστασίας Ανάγνωση τιμών μέτρησης Διαμόρφωση Sunny String-Monitor μέσω του Sunny WebBox Οργάνωση διαμόρφωσης Επισκόπηση της επιφάνειας Sunny WebBox Εντοπισμός Sunny Central Εντοπισμός Sunny String-Monitor Ρύθμιση παραμέτρων για το Sunny Central Control Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ρύθμιση παραμέτρων για το Sunny Central String Monitor Controller Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επικοινωνίας Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ανάγνωση τιμών μέτρησης Ανάγνωση τιμών μέτρησης των ομάδων Ανάγνωση τιμών μέτρησης των επιμέρους καναλιών μέτρησης SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 11.8 Επιβεβαίωση μηνυμάτων σφάλματος Επιβεβαίωση μηνυμάτων σφάλματος μέσω του Sunny Central Control Επιβεβαίωση μηνυμάτων σφάλματος μέσω του Sunny Central String Monitor Controller Αναζήτηση σφαλμάτων Σήματα LED Σφάλματα στην επικοινωνία και τη λειτουργία Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny String-Monitor SSM Sunny String-Monitor SSM Επικοινωνία Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

8 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Πεδίο ισχύος Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τις ακόλουθες συσκευές: SunnyString-Monitor SSM16-11 Sunny String-Monitor SSM24-11 Σε ποιους απευθύνονται Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε εξειδικευμένους τεχνικούς. Οι ενέργειες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες πρέπει να διενεργούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα (βλ. κεφάλαιο 2.2 «Κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού», Σελίδα 10). Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα : Τίτλος εγγράφου Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Plant communication in large-scale PV plants POSSIBILITIES OF PLANT COMMUNICATION Είδος εγγράφου Τεχνική πληροφορία Τεχνική πληροφορία Τεχνική περιγραφή Ευρεσιτεχνία Για το Sunny String-Monitor SSM16-11 και το Sunny String-Monitor SSM24-11 έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας. 8 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Σύμβολα Σύμβολο Διακριτικά Ονοματολογία Επεξήγηση Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς. Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές. Πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο θέμα ή στόχο αλλά δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Προϋπόθεση, η οποία πρέπει να εκπληρώνεται για ένα συγκεκριμένο στόχο. Επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ακολουθείται από μια λύση, με την οποία μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διακριτικό Χρήση Παράδειγμα "light" Μηνύματα οθόνης του μετατροπέα Στοιχεία σε επιφάνεια λογισμικού Συνδέσεις Έντονη γραφή Στοιχεία που πρέπει να επιλέξετε Στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσετε > Διάφορα στοιχεία που πρέπει να επιλέξετε [Πεδίο/Πλήκτρο] Πεδίο ή πλήκτρο, το οποίο θα πρέπει να επιλέξετε ή να πατήσετε. Μπορείτε να διαβάσετε την τιμή στο πεδίο "Ενέργεια". Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Στο πεδίο "Λεπτά" καταχωρήστε 10. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία. Επιλέξτε [Συνέχεια]. Το Sunny String-Monitor SSM16-11 και το Sunny String-Monitor SSM24-11 συνοψίζονται και περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ως Sunny String-Monitor. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

10 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το Sunny String-Monitor είναι ένας υποδιανομέας DC, στον οποίο μπορούν να συνδεθούν παράλληλα διάφορες στοιχειοσειρές. Το Sunny String-Monitor επιτηρεί τα ρεύματα εισόδου των στοιχειοσειρών, αναγνωρίζει βλάβες και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος και απόδοσης. Εικόνα 1: Αρχή λειτουργίας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης συνδεδεμένης στο δίκτυο Θέση A Β C D E Ονομασία Φωτοβολταϊκή γεννήτρια Sunny String-Monitor Sunny Central Μετασχηματιστής Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο 2.2 Κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού Όλες οι εργασίες στις εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Εξειδικευμένο σημαίνει ότι το προσωπικό πρέπει να διαθέτει κατάρτιση κατάλληλη για μια συγκεκριμένη εργασία και να είναι εξοικειωμένο με το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών. 2.3 Υποδείξεις ασφαλείας Τήρηση των οδηγιών χειρισμού Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών, των οδηγιών χειρισμού και των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες από ηλεκτροπληξία. Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου. Τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τα τεχνικά έντυπα του Sunny String-Monitor και των εγκατεστημένων εξαρτημάτων μαζί με τα τεχνικά έντυπα της εγκατάστασης. Η πρόσβαση σε αυτά τα τεχνικά έντυπα πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα. 10 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Ηλεκτροπληξία Υπάρχουν υψηλές τάσεις εντός της συσκευής Sunny String-Monitor. Οι εργασίες στο Sunny String-Monitor πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν δεν επικρατεί τάση και σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν στο σημείο τοποθέτησης. Αποσύνδεση από την τάση: Αποσυνδέστε τις ασφάλειες DC στον κεντρικό μετατροπέα ή τον κύριο διανομέα DC, π.χ. Sunny Main Box, όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος DC στο Sunny String-Monitor. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των ακροδεκτών αποκοπής στο Sunny String-Monitor πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Η τοποθέτηση ή η αποσύνδεση των ασφαλειών πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας. Τα ηλιακά βύσματα πρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται μόνο δεν υπάρχει ρεύμα. Ασφαλίστε έναντι ακούσιας επανεργοποίησης. Βεβαιωθείτε ότι δεν επικρατούν τάσεις. Γειώστε και βραχυκυκλώστε. Καλύψτε ή αποφράξτε τα παρακείμενα εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση. Τα καλύμματα προστασίας πρέπει να τοποθετούνται πάντα. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα γείωσης, τα θεωρούμενα ως γειωμένα εξαρτήματα της εγκατάστασης ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση. Εξακριβώστε ότι δεν επικρατεί τάση προτού τα αγγίξετε. Η λειτουργία μίας ελαττωματικής συσκευής Sunny String-Monitor μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες από ηλεκτροπληξία. Η συσκευή Sunny String-Monitor πρέπει να λειτουργεί μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και η κατάσταση λειτουργίας είναι ασφαλής. Λειτουργείτε το Sunny String-Monitor μόνο εφόσον δεν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές και φροντίστε να τον ελέγχετε τακτικά για εμφανείς ζημιές. Θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το σύνολο του εξωτερικού εξοπλισμού ασφαλείας είναι ανά πάσα στιγμή εύκολα προσβάσιμο και ότι ελέγχεται τακτικά ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία του. Εγκαύματα Κατά τη λειτουργία της συσκευής ορισμένα εξαρτήματα, για παράδειγμα οι ασφάλειες, μπορεί να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια εργασιών στη συσκευή πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

12 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG Βλάβη του Sunny String-Monitor Αναρμόδια άτομα μπορεί λόγω ακατάλληλου χειρισμού να προκαλέσουν βλάβη στο Sunny String-Monitor ή στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Κλειδώστε το Sunny String-Monitor μετά τη θέση σε λειτουργία. Αφαιρέστε τα κλειδιά από τις κλειδαριές πόρτας. Φυλάτε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος. Περιβαλλοντικές επιδράσεις Όταν το Sunny String-Monitor είναι κλειστό, ανταποκρίνεται στο είδος προστασίας IP54. Επομένως προστατεύεται από εισχώρηση σκόνης και νερού. Μην διενεργείτε εργασίες τοποθέτησης σε περίπτωση βροχής, ομίχλης ή ατμοσφαιρικής υγρασίας άνω από 95 %. Μετά το τέλος των εργασιών στο Sunny String-Monitor κλείστε ξανά τις πόρτες. Ηλεκτροστατική εκφόρτιση Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο Sunny String-Monitor ή στα υποσυστήματά του, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τα μέτρα προστασίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) και να φοράτε γάντια προστασίας. Πριν το άγγιγμα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, απάγετε τα ηλεκτροστατικά φορτία. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να αγγίζετε τα άβαφα, γειωμένα μέρη του κελύφους, π.χ. τη σύνδεση PE. 12 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2.4 Σύμβολα στην πινακίδα τύπου και στο Sunny String-Monitor Σύμβολο Επεξήγηση Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Υπάρχουν υψηλές τάσεις εντός του Sunny String-Monitor. Όλες οι εργασίες στο Sunny String-Monitor επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Προειδοποίηση για επιφάνεια με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το Sunny String-Monitor μπορεί κατά τη λειτουργία να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την επαφή κατά τη λειτουργία. Λάβετε υπόψη όλα τα τεχνικά έγγραφα που συνοδεύουν το Sunny String-Monitor. Σήμανση CE. Το Sunny String-Monitor πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη του Sunny String-Monitor στα οικιακά απορρίμματα. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

14 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος 3.1 Sunny String-Monitor SSM16-11/SSM24-11 Το Sunny String-Monitor είναι ένας υποδιανομέας DC, στον οποίο μπορούν να συνδεθούν παράλληλα διάφορες στοιχειοσειρές. Το Sunny String-Monitor επιτηρεί τα ρεύματα εισόδου των στοιχειοσειρών και αναγνωρίζει βλάβες. Εικόνα 2: Δομή του Sunny String-Monitor Θέση A Β Ονομασία Πόρτες Κλειδαριά πίνακα ελέγχου Τα ρεύματα των στοιχειοσειρών επιτηρούνται από την πλακέτα μέτρησης String Monitor Unit, η οποία βρίσκεται στο Sunny String-Monitor. Στην πλακέτα μέτρησης είναι ενσωματωμένο ένα Piggy-Back για επεξεργασία δεδομένων. Το Piggy-Back για επεξεργασία δεδομένων αναλαμβάνει τη διαχείριση των ρευμάτων των στοιχειοσειρών και την παραμετροποίηση της πλακέτας μέτρησης. Οι ασφάλειες στοιχειοσειρών που υπάρχουν στο Sunny String-Monitor προστατεύουν τις μονάδες των φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών από ρεύματα επιστροφής. 3.2 Επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Η επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς πραγματοποιείται μέσω της πλακέτας μέτρησης String Monitor Unit (SMU). Το String Monitor Unit μετρά τα ρεύματα των στοιχειοσειρών και υπολογίζει συνεχώς τις μέσες τιμές των ρευμάτων των στοιχειοσειρών. Το SMU συγκρίνει τα ρεύματα των στοιχειοσειρών με τις μέσες τιμές. Αν το ρεύμα μιας στοιχειοσειράς υπερβαίνει ή δεν φτάνει τη μέση τιμή της ρυθμισμένης ανοχής, εμφανίζεται η προειδοποίηση 380 "SMU". 14 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Οι παράμετροι για την επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς ρυθμίζονται από τους κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central 100/200/250/350 καθώς και Sunny Central της σειράς HE-11 στον ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων Sunny Central Control ή στο πρόγραμμα Sunny Data Control στον Η/Υ. Στο Sunny Central Control και στο Sunny Data Control μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις μέσες τιμές. Στους κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central της σειράς CP καθώς και της σειράς HE-20 μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στον Η/Υ μέσω της επιφάνειας WebBox, καθώς και να διαβάσετε τις μέσες τιμές και τα μηνύματα. Μέσω της παραμετροποίησης, το Sunny String-Monitor μπορεί να διαπιστώσει την πλήρη βλάβη μιας στοιχειοσειράς μέσω ενός μεσοδιαστήματος ερωτήματος. Μικρές αυξήσεις στα ρεύματα των στοιχειοσειρών αναγνωρίζονται με βεβαιότητα σε περισσότερα μεσοδιαστήματα ερωτήματος και διακρίνονται από τις συνήθεις διακυμάνσεις ρεύματος της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. Ακολούθως περιγράφονται: Οι προϋποθέσεις για την επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Τα διαστήματα, στα οποία μεταβιβάζονται δεδομένα Οι παράμετροι που είναι σημαντικές για την ευαισθησία της επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς. Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς Η ισχύς DC της φωτοβολταϊκής γεννήτριας υπερβαίνει το 5 % της ονομαστικής ισχύος AC του Sunny Central. P DC > 0,05 * P AC Nenn Τιμή P DC P AC Nenn Ονομασία Ισχύς της φωτοβολταικής γεννήτριας Ονομαστική ισχύς AC του Sunny Central Η μέση τιμή των ρευμάτων στοιχειοσειράς των μεμονωμένων ομάδων είναι μεγαλύτερη από/ίση με 0,5 A. I M String 0,5A Τιμή I M String Ονομασία Μέση τιμή του ρεύματος στοιχειοσειράς της επιμέρους ομάδας Άθροισμα σφαλμάτων Το άθροισμα σφαλμάτων είναι ένα μέγεθος για την ευαισθησία της επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς. Το άθροισμα σφαλμάτων παραμετροποιείται μέσω του χρόνου ενεργοποίησης και της ανοχής και μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: Τα επιμέρους αθροίσματα σφαλμάτων των καναλιών μέτρησης μηδενίζονται καθημερινά στις 0:00 π.μ. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

16 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG Μεσοδιάστημα ερωτήματος Το Sunny String-Monitor μετρά συνεχώς τα ρεύματα των στοιχειοσειρών και τα αποθηκεύει κυκλικά. Ο καταγραφέας δεδομένων διαβάζει αυτές τις τιμές κάθε 5 λεπτά. Χρόνος ενεργοποίησης Ο χρόνος ενεργοποίησης περιγράφει το χρόνο από την εμφάνιση ενός σφάλματος έως το μήνυμα σφάλματος. Ο χρόνος ενεργοποίησης ρυθμίζεται εργοστασιακά στα 180 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο για το χρόνο ενεργοποίησης από λεπτά. Ανοχή Η ανοχή δηλώνει την επιτρεπτή απόκλιση του ρεύματος στοιχειοσειράς από τη μέση τιμή. Αν το ρεύμα στοιχειοσειράς βρίσκεται έξω από τα όρια ανοχής, ο καταγραφέας δεδομένων αναγνωρίζει την απόκλιση και την αποθηκεύει. Η ανοχή ρυθμίζεται μεταξύ 10 % 100 %. Ομαδοποίηση στοιχειοσειρών Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις στοιχειοσειρές στα 8 κανάλια μέτρησης, για να απλουστεύσετε την επιτήρηση. Η ομαδοποίηση των μεμονωμένων καναλιών μέτρησης γίνεται και όταν μεμονωμένες φωτοβολταϊκές στοιχειοσειρές βρίσκονται σε σκιά, έχουν διαφορετική ρύθμιση ή εξοπλίζονται με διαφορετικά φωτοβολταϊκά πλαίσια. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η σύγκριση καναλιών μέτρησης με ίδιες ιδιότητες. Σύγκριση Κάθε 5 λεπτά, ο καταγραφέας δεδομένων συγκρίνει το ρεύμα στοιχειοσειράς με τη μέση τιμή της ομάδας. Αν το ρεύμα στοιχειοσειράς υπερβαίνει το όριο ανοχής, ο καταγραφέας δεδομένων αποθηκεύει αυτή την απόκλιση. Αν στο επόμενο ερώτημα συνεχίσει να υφίσταται μια απόκλιση μεταξύ ρεύματος στοιχειοσειράς και μέσης τιμής, οι αποκλίσεις προστίθενται. Αν το άθροισμα των αποκλίσεων υπερβεί το άθροισμα σφαλμάτων, ο καταγραφέας δεδομένων στέλνει την προειδοποίηση 380 "SMU". Με την επιβεβαίωση του σφάλματος, το άθροισμα των σφαλμάτων μηδενίζεται και η προειδοποίηση ακυρώνεται. Στο Sunny Central Control ή μέσω του Sunny WebBox μπορείτε να εξακριβώσετε το Sunny String-Monitor και τα κανάλια μέτρησης που αποκλίνουν από τη μέση τιμή της ομάδας. Παράδειγμα: Έστω ότι στο χρόνο t 0 η μέση τιμή μιας ομάδας είναι 5 A. Η ρυθμισμένη ανοχή ανέρχεται στο 10 %. Σε αυτή την περίπτωση, η περιοχή ανοχής κυμαίνεται μεταξύ 4,5 A 5,5 A. Ο χρόνος ενεργοποίησης είναι ρυθμισμένος στα 10 λεπτά. Το μεσοδιάστημα ερωτήματος είναι 5 λεπτά. Το άθροισμα σφαλμάτων υπολογίζεται ως εξής: 16 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Όλα τα ρεύματα στοιχειοσειράς συγκρίνονται με αυτή τη μέση τιμή στο μεσοδιάστημα ερωτήματος των 5 λεπτών. Αν όλα τα ρεύματα στοιχειοσειράς κυμαίνονται στα πλαίσια της ρυθμισμένης ανοχής 10 %, δεν εκτελείται άθροιση. Αν ωστόσο το ρεύμα μιας στοιχειοσειράς είναι 6 A, τότε αθροίζεται η διαφορά μεταξύ του πραγματικού ρεύματος στοιχειοσειράς των 6 A και του ορίου ανοχής των 5,5 A. Η διαφορά είναι 0,5 A, το οποίο αντιστοιχεί σε απόκλιση 10 % από τη μέση τιμή. Αυτή η διαφορά του 10 % προστίθεται, μέχρι να επιτευχθεί το άθροισμα σφαλμάτων του 20 %. Αν το σφάλμα παραμείνει ίδιο, το άθροισμα σφαλμάτων επιτυγχάνεται μετά από δύο μεσοδιαστήματα ερωτήματος. Ο καταγραφέας δεδομένων στέλνει την προειδοποίηση 380 "SMU". Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

18 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG Σε περίπτωση βλάβης μιας στοιχειοσειράς, η διαφορά ρεύματος στο παραπάνω παράδειγμα είναι 4,5 A. Αυτό αντιστοιχεί σε μια απόκλιση 90 % από τη μέση τιμή. Αν οι ρυθμίσεις παραμείνουν οι ίδιες όπως στο παραπάνω παράδειγμα, δηλαδή ανοχή 10 % και χρόνος ενεργοποίησης στα 10 λεπτά, τότε το άθροισμα σφαλμάτων στο 20 % επιτυγχάνεται μετά από το πρώτο μεσοδιάστημα ερωτήματος των 5 λεπτών. Ο καταγραφέας δεδομένων στέλνει την προειδοποίηση "SMU". 3.3 Ασφάλειες στοιχειοσειρών Οι ασφάλειες στοιχειοσειρών προστατεύουν τις μονάδες μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από ρεύματα επιστροφής. Εικόνα 3: Αρχή λειτουργίας του ρεύματος επιστροφής Ρεύμα επιστροφής μπορεί να παρουσιαστεί, εάν σε παράλληλα συνδεδεμένες μονάδες αναπτύσσονται διαφορετικές τάσεις άνευ φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, το ρεύμα επιστροφής μπορεί να είναι πολλαπλάσιο του ρεύματος βραχυκυκλώματος των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα επιστροφής, τόσο περισσότερο θερμαίνονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της ελαττωματικής φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς. Η ισχυρή θέρμανση μπορεί να καταστρέψει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της ελαττωματικής φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς. Το ρεύμα επιστροφής μπορεί να οφείλεται στις εξής αιτίες: Βραχυκύκλωμα μίας ή περισσότερων μονάδων Βραχυκύκλωμα μίας ή περισσότερων κυψελίδων στη μονάδα Διπλό βραχυκύκλωμα γείωσης μιας μονάδας Διπλό βραχυκύκλωμα γείωσης της καλωδίωσης 18 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Οι ασφάλειες των στοιχειοσειρών ενεργοποιούνται σε περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων σε μια στοιχειοσειρά, προστατεύοντας έτσι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της ελαττωματικής φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς. Το Sunny String-Monitor μεταβιβάζει τη βλάβη της φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς στο Sunny Central. Σε γειωμένες φωτοβολταϊκές γεννήτριες, ο θετικός ή αρνητικός πόλος μπορεί να γειωθεί στο μετατροπέα. Για την περίπτωση αυτή τοποθετούνται στο Sunny String-Monitor κυλινδρικές γέφυρες αντί για ασφάλειες. 3.4 Προστασία από υπέρταση Την προστασία από υπέρταση αναλαμβάνουν ενσωματωμένοι απαγωγείς υπέρτασης. Οι απαγωγοί υπέρτασης προστατεύουν το μετατροπέα από μεταβατικές υπερτάσεις. Το Sunny String-Monitor επιτρέπει την επιτήρηση των ενσωματωμένων απαγωγών υπέρτασης. Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των ενσωματωμένων απαγωγών υπέρτασης, πρέπει αυτοί να συνδέονται στην εξωτερική γείωση. Για τη σύνδεση της γείωσης χρησιμοποιείται ένας συνδετήρας γης. 3.5 Τηλεαπόζευξη Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης ρεύματος λειτουργίας Ο διακόπτης ισχύος DC μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με τηλεαπόζευξη, η οποία εκτελείται με έναν αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας. Η τηλεαπόζευξη με αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας εξυπηρετεί στην ηλεκτρικά ελεγχόμενη απενεργοποίηση του διακόπτης ισχύος DC. Η λειτουργία του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας είναι εφικτή σε τάση από 70 % 110 % της ονομαστικής τάσης U N του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας. Όταν ο αποζεύκτης ρεύματος λειτουργίας τροφοδοτηθεί με τάση, τότε ο διακόπτης ισχύος DC απενεργοποιείται. Η ενεργοποίηση του διακόπτη ισχύος DC επιτυγχάνεται μέσω μιας επαφής σύνδεσης. Η λειτουργία του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε περίπτωση κοπής σύρματος, ασταθούς επαφής, υπότασης ή βλάβης της τροφοδοσίας τάσης. Συνίσταται η χρήση αδιάκοπης τροφοδοσίας τάσης. Ο χρόνος ενεργοποίησης για την ασφαλή αποσύνδεση του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 3 δευτερόλεπτα. Μετά από μια τηλεαπόζευξη, ο διακόπτης ισχύος DC πρέπει να επανενεργοποιείται χειροκίνητα. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

20 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης υπότασης Ο διακόπτης ισχύος DC μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με τηλεαπόζευξη, η οποία εκτελείται με έναν αποζεύκτη υπότασης. Η τηλεαπόζευξη με αποζεύκτη υπότασης εξυπηρετεί στην ηλεκτρικά ελεγχόμενη απενεργοποίηση του διακόπτης ισχύος DC. Ο διακόπτης ισχύος DC απενεργοποιείται, όταν η τάση στον αποζεύκτη υπότασης μειωθεί κάτω από το 85 % της ονομαστικής τάσης U N. Ο διακόπτης ισχύος ενεργοποιείται ξανά μετά την αποσύνδεση, αν η τάση υπερβαίνει το 85 % της ονομαστικής τάσης U N του αποζεύκτη υπότασης. Για την αποφυγή άσκοπων αποσυνδέσεων, συνίσταται η αδιάκοπη τροφοδοσία ρεύματος. Ο αποζεύκτης υπότασης είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία. Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω μιας επαφής διακοπής. Ο χρόνος διακοπής για την ασφαλή αποσύνδεση του αποζεύκτη υπότασης ανέρχεται τουλάχιστον σε 1 δευτερόλεπτο. Μετά από μια τηλεαπόζευξη, ο διακόπτης ισχύος DC πρέπει να επανενεργοποιείται χειροκίνητα. 3.6 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου εξυπηρετεί στην αναγνώριση του Sunny String-Monitor. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά εσωτερική πλευρά της πόρτας και στο δεξιό εξωτερικό τοίχωμα του Sunny String-Monitor. Στην πινακίδα τύπου αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: Τύπος (Type/Model) Σειριακός αριθμός (Serial No.) του Sunny String-Monitor 20 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG 4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 4.1 Sunny String-Monitor SSM16-11 Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητα και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο παραδιδόμενος εξοπλισμός δεν είναι πλήρης ή εντοπίσετε ζημιές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Εικόνα 4: Παραδιδόμενος εξοπλισμός Sunny String-Monitor SSM16-11 Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Sunny String-Monitor SSM16-11 Β 1 Βάση * C 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου D 2 Ράβδος συναρμολόγησης * E 8 Βίδα * F 0/16 Κυλινδρικές γέφυρες * G 16/32 Ασφάλειες * Η 32/64 Βύσμα DC θετικού πόλου (+) * Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

22 4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG Θέση Αριθμός Ονομασία I 32/64 Βύσμα DC αρνητικού πόλου ( ) * K 32/64 Πώματα στεγανοποίησης για βύσματα σύνδεσης DC * L 1 Οδηγίες εγκατάστασης M 1 Ηλεκτρολογικό σχέδιο * Προαιρετικά 4.2 Sunny String-Monitor SSM24-11 Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητα και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο παραδιδόμενος εξοπλισμός δεν είναι πλήρης ή εντοπίσετε ζημιές, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας. Εικόνα 5: Παραδιδόμενος εξοπλισμός Sunny String-Monitor SSM24-11 Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Sunny String-Monitor SSM24-11 Β 1 Βάση * C 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου 22 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Τεχνική περιγραφή SI2012_2224-TGR091830 98-2007330 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-IA-E7-el-45 98-105400.04 Έκδοση 4.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Οδηγίες τοποθέτησης SB3300TLHC-IGR094121 IMGR-SB33TLHC Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Oδηγίες εγκατάστασης FANKIT01-IA-el-12 IMGR-FANK-TL21 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Σκοπός χρήσης

Λειτουργία / Σκοπός χρήσης Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA

Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA Geraeteaustausch-IA-el-20 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή Sicherheit-TGR103010 Έκδοση 1.0 GR SMA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Communit

Οδηγίες εγκατάστασης Communit Οδηγίες εγκατάστασης Communit Communit-IA-A1-el-22 98-128100.02 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες Communit

Τεχνικές πληροφορίες Communit Τεχνικές πληροφορίες Communit Communit-TI-A1-el-22 Έκδοση 2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο...................................................3

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας

Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα