Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11"

Transcript

1 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR Έκδοση 2.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Ασφάλεια Ενδεδειγμένη χρήση Κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα στην πινακίδα τύπου και στο Sunny String-Monitor Περιγραφή προϊόντος Sunny String-Monitor SSM16-11/SSM Επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Ασφάλειες στοιχειοσειρών Προστασία από υπέρταση Τηλεαπόζευξη Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης ρεύματος λειτουργίας Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης υπότασης Πινακίδα τύπου Παραδιδόμενος εξοπλισμός Sunny String-Monitor SSM Sunny String-Monitor SSM Συναρμολόγηση Τοποθέτηση σε βάση Επιλογή τόπου συναρμολόγησης Τοποθέτηση της βάσης Συναρμολόγηση του Sunny String-Monitor στη βάση Επίτοιχη εγκατάσταση Επιλογή τόπου συναρμολόγησης Συναρμολόγηση του Sunny String-Monitor Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 6 Ηλεκτρική σύνδεση Επισκόπηση της περιοχής σύνδεσης Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών Υπολογισμός μέγιστου αριθμού στοιχειοσειρών ανά είσοδο μέτρησης Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών στους ακροδέκτες αποκοπής Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών σε βύσματα σύνδεσης DC SUNCLIX Σύνδεση φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών σε βύσματα τύπου Tyco, MC3 και MC Σύνδεση κεντρικού αγωγού DC Σύνδεση καλωδίου γείωσης Σύνδεση καλωδίου δεδομένων Επιλογή καλωδίου δεδομένων Σύνδεση επαφής θωράκισης του καλωδίου δεδομένων Σύνδεση καλωδίου δεδομένων στο Sunny String-Monitor Σύνδεση καλωδίου δεδομένων στο Sunny Central Σύνδεση τηλεαπόζευξης για διακόπτη ισχύος DC Διαστασιοποίηση καλωδίου σύνδεσης του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας Σύνδεση βοηθητικής διάταξης αποσύνδεσης Σύνδεση επαφής επιβεβαίωσης Εγκατάσταση αντικλεπτικής προστασίας Θέση σε λειτουργία Ασφάλεια Προετοιμασία και εκτέλεση θέσης σε λειτουργία Προϋποθέσεις για τη θέση σε λειτουργία Τερματισμός καλωδίου δεδομένων Καταγραφή σειριακών αριθμών των Piggy-Back για επεξεργασία δεδομένων Συμπλήρωση πρωτοκόλλου θέσης σε λειτουργία Σύνδεση Sunny String-Monitor SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 7.4 Επανενεργοποίηση του διακόπτη ισχύος DC μετά από αποσύνδεση Αποσύνδεση Sunny String-Monitor Διαμόρφωση Sunny String-Monitor μέσω του Sunny Central Control Οργάνωση διαμόρφωσης Εντοπισμός Sunny String-Monitor Ρύθμιση παραμέτρων για την επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση νυχτερινής απενεργοποίησης Ρύθμιση αντικλεπτικής προστασίας Ανάγνωση τιμών μέτρησης Ανάγνωση μέσων τιμών των ομάδων Ανάγνωση μέσων τιμών των επιμέρους καναλιών μέτρησης Ανάγνωση και επιβεβαίωση μηνυμάτων Επαναφορά των μηνυμάτων Ανάγνωση και επιβεβαίωση επίκαιρων μηνυμάτων Ανάγνωση και επιβεβαίωση ιστορικού συμβάντων Διαμόρφωση Sunny String-Monitor μέσω του Sunny Data Control Οργάνωση διαμόρφωσης Εντοπισμός Sunny String-Monitor Ρύθμιση παραμέτρων για την επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς Επισκόπηση του παράθυρου προγράμματος Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

6 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ρύθμιση νυχτερινής απενεργοποίησης Ρύθμιση αντικλεπτικής προστασίας Ανάγνωση τιμών μέτρησης Διαμόρφωση Sunny String-Monitor μέσω του Sunny WebBox Οργάνωση διαμόρφωσης Επισκόπηση της επιφάνειας Sunny WebBox Εντοπισμός Sunny Central Εντοπισμός Sunny String-Monitor Ρύθμιση παραμέτρων για το Sunny Central Control Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ρύθμιση παραμέτρων για το Sunny Central String Monitor Controller Ρύθμιση αριθμού στοιχειοσειρών ανά κανάλι μέτρησης Ρύθμιση ομάδων Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επικοινωνίας Ρύθμιση χρονικού διαστήματος επιτήρησης Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης Ρύθμιση ανοχής Ανάγνωση τιμών μέτρησης Ανάγνωση τιμών μέτρησης των ομάδων Ανάγνωση τιμών μέτρησης των επιμέρους καναλιών μέτρησης SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 11.8 Επιβεβαίωση μηνυμάτων σφάλματος Επιβεβαίωση μηνυμάτων σφάλματος μέσω του Sunny Central Control Επιβεβαίωση μηνυμάτων σφάλματος μέσω του Sunny Central String Monitor Controller Αναζήτηση σφαλμάτων Σήματα LED Σφάλματα στην επικοινωνία και τη λειτουργία Τεχνικά χαρακτηριστικά Sunny String-Monitor SSM Sunny String-Monitor SSM Επικοινωνία Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

8 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Πεδίο ισχύος Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τις ακόλουθες συσκευές: SunnyString-Monitor SSM16-11 Sunny String-Monitor SSM24-11 Σε ποιους απευθύνονται Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε εξειδικευμένους τεχνικούς. Οι ενέργειες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες πρέπει να διενεργούνται μόνο από καταρτισμένα άτομα (βλ. κεφάλαιο 2.2 «Κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού», Σελίδα 10). Περισσότερες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα : Τίτλος εγγράφου Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Plant communication in large-scale PV plants POSSIBILITIES OF PLANT COMMUNICATION Είδος εγγράφου Τεχνική πληροφορία Τεχνική πληροφορία Τεχνική περιγραφή Ευρεσιτεχνία Για το Sunny String-Monitor SSM16-11 και το Sunny String-Monitor SSM24-11 έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας. 8 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες Σύμβολα Σύμβολο Διακριτικά Ονοματολογία Επεξήγηση Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό. Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς. Προειδοποιητική υπόδειξη, η οποία εάν δεν ληφθεί υπόψη μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές. Πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο θέμα ή στόχο αλλά δεν σχετίζονται με την ασφάλεια. Προϋπόθεση, η οποία πρέπει να εκπληρώνεται για ένα συγκεκριμένο στόχο. Επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα ακολουθείται από μια λύση, με την οποία μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διακριτικό Χρήση Παράδειγμα "light" Μηνύματα οθόνης του μετατροπέα Στοιχεία σε επιφάνεια λογισμικού Συνδέσεις Έντονη γραφή Στοιχεία που πρέπει να επιλέξετε Στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσετε > Διάφορα στοιχεία που πρέπει να επιλέξετε [Πεδίο/Πλήκτρο] Πεδίο ή πλήκτρο, το οποίο θα πρέπει να επιλέξετε ή να πατήσετε. Μπορείτε να διαβάσετε την τιμή στο πεδίο "Ενέργεια". Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Στο πεδίο "Λεπτά" καταχωρήστε 10. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ημερομηνία. Επιλέξτε [Συνέχεια]. Το Sunny String-Monitor SSM16-11 και το Sunny String-Monitor SSM24-11 συνοψίζονται και περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ως Sunny String-Monitor. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

10 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2.1 Ενδεδειγμένη χρήση Το Sunny String-Monitor είναι ένας υποδιανομέας DC, στον οποίο μπορούν να συνδεθούν παράλληλα διάφορες στοιχειοσειρές. Το Sunny String-Monitor επιτηρεί τα ρεύματα εισόδου των στοιχειοσειρών, αναγνωρίζει βλάβες και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των απωλειών ισχύος και απόδοσης. Εικόνα 1: Αρχή λειτουργίας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης συνδεδεμένης στο δίκτυο Θέση A Β C D E Ονομασία Φωτοβολταϊκή γεννήτρια Sunny String-Monitor Sunny Central Μετασχηματιστής Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο 2.2 Κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού Όλες οι εργασίες στις εγκαταστάσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Εξειδικευμένο σημαίνει ότι το προσωπικό πρέπει να διαθέτει κατάρτιση κατάλληλη για μια συγκεκριμένη εργασία και να είναι εξοικειωμένο με το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών. 2.3 Υποδείξεις ασφαλείας Τήρηση των οδηγιών χειρισμού Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών, των οδηγιών χειρισμού και των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες από ηλεκτροπληξία. Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις περιγραφές του παρόντος εγχειριδίου. Τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τα τεχνικά έντυπα του Sunny String-Monitor και των εγκατεστημένων εξαρτημάτων μαζί με τα τεχνικά έντυπα της εγκατάστασης. Η πρόσβαση σε αυτά τα τεχνικά έντυπα πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα. 10 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια Ηλεκτροπληξία Υπάρχουν υψηλές τάσεις εντός της συσκευής Sunny String-Monitor. Οι εργασίες στο Sunny String-Monitor πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν δεν επικρατεί τάση και σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν στο σημείο τοποθέτησης. Αποσύνδεση από την τάση: Αποσυνδέστε τις ασφάλειες DC στον κεντρικό μετατροπέα ή τον κύριο διανομέα DC, π.χ. Sunny Main Box, όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος DC στο Sunny String-Monitor. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των ακροδεκτών αποκοπής στο Sunny String-Monitor πρέπει να γίνεται μόνο όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Η τοποθέτηση ή η αποσύνδεση των ασφαλειών πρέπει να γίνεται μόνο με τη χρήση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας. Τα ηλιακά βύσματα πρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται μόνο δεν υπάρχει ρεύμα. Ασφαλίστε έναντι ακούσιας επανεργοποίησης. Βεβαιωθείτε ότι δεν επικρατούν τάσεις. Γειώστε και βραχυκυκλώστε. Καλύψτε ή αποφράξτε τα παρακείμενα εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση. Τα καλύμματα προστασίας πρέπει να τοποθετούνται πάντα. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα γείωσης, τα θεωρούμενα ως γειωμένα εξαρτήματα της εγκατάστασης ενδέχεται να βρίσκονται υπό τάση. Εξακριβώστε ότι δεν επικρατεί τάση προτού τα αγγίξετε. Η λειτουργία μίας ελαττωματικής συσκευής Sunny String-Monitor μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες από ηλεκτροπληξία. Η συσκευή Sunny String-Monitor πρέπει να λειτουργεί μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και η κατάσταση λειτουργίας είναι ασφαλής. Λειτουργείτε το Sunny String-Monitor μόνο εφόσον δεν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές και φροντίστε να τον ελέγχετε τακτικά για εμφανείς ζημιές. Θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το σύνολο του εξωτερικού εξοπλισμού ασφαλείας είναι ανά πάσα στιγμή εύκολα προσβάσιμο και ότι ελέγχεται τακτικά ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία του. Εγκαύματα Κατά τη λειτουργία της συσκευής ορισμένα εξαρτήματα, για παράδειγμα οι ασφάλειες, μπορεί να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια εργασιών στη συσκευή πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

12 2 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG Βλάβη του Sunny String-Monitor Αναρμόδια άτομα μπορεί λόγω ακατάλληλου χειρισμού να προκαλέσουν βλάβη στο Sunny String-Monitor ή στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Κλειδώστε το Sunny String-Monitor μετά τη θέση σε λειτουργία. Αφαιρέστε τα κλειδιά από τις κλειδαριές πόρτας. Φυλάτε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος. Περιβαλλοντικές επιδράσεις Όταν το Sunny String-Monitor είναι κλειστό, ανταποκρίνεται στο είδος προστασίας IP54. Επομένως προστατεύεται από εισχώρηση σκόνης και νερού. Μην διενεργείτε εργασίες τοποθέτησης σε περίπτωση βροχής, ομίχλης ή ατμοσφαιρικής υγρασίας άνω από 95 %. Μετά το τέλος των εργασιών στο Sunny String-Monitor κλείστε ξανά τις πόρτες. Ηλεκτροστατική εκφόρτιση Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Κατά την εκτέλεση εργασιών στο Sunny String-Monitor ή στα υποσυστήματά του, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τα μέτρα προστασίας από ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) και να φοράτε γάντια προστασίας. Πριν το άγγιγμα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, απάγετε τα ηλεκτροστατικά φορτία. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να αγγίζετε τα άβαφα, γειωμένα μέρη του κελύφους, π.χ. τη σύνδεση PE. 12 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG 2 Ασφάλεια 2.4 Σύμβολα στην πινακίδα τύπου και στο Sunny String-Monitor Σύμβολο Επεξήγηση Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. Υπάρχουν υψηλές τάσεις εντός του Sunny String-Monitor. Όλες οι εργασίες στο Sunny String-Monitor επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Προειδοποίηση για επιφάνεια με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Το Sunny String-Monitor μπορεί κατά τη λειτουργία να αναπτύξει υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την επαφή κατά τη λειτουργία. Λάβετε υπόψη όλα τα τεχνικά έγγραφα που συνοδεύουν το Sunny String-Monitor. Σήμανση CE. Το Sunny String-Monitor πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη του Sunny String-Monitor στα οικιακά απορρίμματα. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

14 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος 3.1 Sunny String-Monitor SSM16-11/SSM24-11 Το Sunny String-Monitor είναι ένας υποδιανομέας DC, στον οποίο μπορούν να συνδεθούν παράλληλα διάφορες στοιχειοσειρές. Το Sunny String-Monitor επιτηρεί τα ρεύματα εισόδου των στοιχειοσειρών και αναγνωρίζει βλάβες. Εικόνα 2: Δομή του Sunny String-Monitor Θέση A Β Ονομασία Πόρτες Κλειδαριά πίνακα ελέγχου Τα ρεύματα των στοιχειοσειρών επιτηρούνται από την πλακέτα μέτρησης String Monitor Unit, η οποία βρίσκεται στο Sunny String-Monitor. Στην πλακέτα μέτρησης είναι ενσωματωμένο ένα Piggy-Back για επεξεργασία δεδομένων. Το Piggy-Back για επεξεργασία δεδομένων αναλαμβάνει τη διαχείριση των ρευμάτων των στοιχειοσειρών και την παραμετροποίηση της πλακέτας μέτρησης. Οι ασφάλειες στοιχειοσειρών που υπάρχουν στο Sunny String-Monitor προστατεύουν τις μονάδες των φωτοβολταϊκών στοιχειοσειρών από ρεύματα επιστροφής. 3.2 Επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Η επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς πραγματοποιείται μέσω της πλακέτας μέτρησης String Monitor Unit (SMU). Το String Monitor Unit μετρά τα ρεύματα των στοιχειοσειρών και υπολογίζει συνεχώς τις μέσες τιμές των ρευμάτων των στοιχειοσειρών. Το SMU συγκρίνει τα ρεύματα των στοιχειοσειρών με τις μέσες τιμές. Αν το ρεύμα μιας στοιχειοσειράς υπερβαίνει ή δεν φτάνει τη μέση τιμή της ρυθμισμένης ανοχής, εμφανίζεται η προειδοποίηση 380 "SMU". 14 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Οι παράμετροι για την επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς ρυθμίζονται από τους κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central 100/200/250/350 καθώς και Sunny Central της σειράς HE-11 στον ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων Sunny Central Control ή στο πρόγραμμα Sunny Data Control στον Η/Υ. Στο Sunny Central Control και στο Sunny Data Control μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις μέσες τιμές. Στους κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central της σειράς CP καθώς και της σειράς HE-20 μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους στον Η/Υ μέσω της επιφάνειας WebBox, καθώς και να διαβάσετε τις μέσες τιμές και τα μηνύματα. Μέσω της παραμετροποίησης, το Sunny String-Monitor μπορεί να διαπιστώσει την πλήρη βλάβη μιας στοιχειοσειράς μέσω ενός μεσοδιαστήματος ερωτήματος. Μικρές αυξήσεις στα ρεύματα των στοιχειοσειρών αναγνωρίζονται με βεβαιότητα σε περισσότερα μεσοδιαστήματα ερωτήματος και διακρίνονται από τις συνήθεις διακυμάνσεις ρεύματος της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. Ακολούθως περιγράφονται: Οι προϋποθέσεις για την επιτήρηση ρεύματος στοιχειοσειράς Τα διαστήματα, στα οποία μεταβιβάζονται δεδομένα Οι παράμετροι που είναι σημαντικές για την ευαισθησία της επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς. Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς Η ισχύς DC της φωτοβολταϊκής γεννήτριας υπερβαίνει το 5 % της ονομαστικής ισχύος AC του Sunny Central. P DC > 0,05 * P AC Nenn Τιμή P DC P AC Nenn Ονομασία Ισχύς της φωτοβολταικής γεννήτριας Ονομαστική ισχύς AC του Sunny Central Η μέση τιμή των ρευμάτων στοιχειοσειράς των μεμονωμένων ομάδων είναι μεγαλύτερη από/ίση με 0,5 A. I M String 0,5A Τιμή I M String Ονομασία Μέση τιμή του ρεύματος στοιχειοσειράς της επιμέρους ομάδας Άθροισμα σφαλμάτων Το άθροισμα σφαλμάτων είναι ένα μέγεθος για την ευαισθησία της επιτήρησης ρεύματος στοιχειοσειράς. Το άθροισμα σφαλμάτων παραμετροποιείται μέσω του χρόνου ενεργοποίησης και της ανοχής και μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: Τα επιμέρους αθροίσματα σφαλμάτων των καναλιών μέτρησης μηδενίζονται καθημερινά στις 0:00 π.μ. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

16 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG Μεσοδιάστημα ερωτήματος Το Sunny String-Monitor μετρά συνεχώς τα ρεύματα των στοιχειοσειρών και τα αποθηκεύει κυκλικά. Ο καταγραφέας δεδομένων διαβάζει αυτές τις τιμές κάθε 5 λεπτά. Χρόνος ενεργοποίησης Ο χρόνος ενεργοποίησης περιγράφει το χρόνο από την εμφάνιση ενός σφάλματος έως το μήνυμα σφάλματος. Ο χρόνος ενεργοποίησης ρυθμίζεται εργοστασιακά στα 180 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την παράμετρο για το χρόνο ενεργοποίησης από λεπτά. Ανοχή Η ανοχή δηλώνει την επιτρεπτή απόκλιση του ρεύματος στοιχειοσειράς από τη μέση τιμή. Αν το ρεύμα στοιχειοσειράς βρίσκεται έξω από τα όρια ανοχής, ο καταγραφέας δεδομένων αναγνωρίζει την απόκλιση και την αποθηκεύει. Η ανοχή ρυθμίζεται μεταξύ 10 % 100 %. Ομαδοποίηση στοιχειοσειρών Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις στοιχειοσειρές στα 8 κανάλια μέτρησης, για να απλουστεύσετε την επιτήρηση. Η ομαδοποίηση των μεμονωμένων καναλιών μέτρησης γίνεται και όταν μεμονωμένες φωτοβολταϊκές στοιχειοσειρές βρίσκονται σε σκιά, έχουν διαφορετική ρύθμιση ή εξοπλίζονται με διαφορετικά φωτοβολταϊκά πλαίσια. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η σύγκριση καναλιών μέτρησης με ίδιες ιδιότητες. Σύγκριση Κάθε 5 λεπτά, ο καταγραφέας δεδομένων συγκρίνει το ρεύμα στοιχειοσειράς με τη μέση τιμή της ομάδας. Αν το ρεύμα στοιχειοσειράς υπερβαίνει το όριο ανοχής, ο καταγραφέας δεδομένων αποθηκεύει αυτή την απόκλιση. Αν στο επόμενο ερώτημα συνεχίσει να υφίσταται μια απόκλιση μεταξύ ρεύματος στοιχειοσειράς και μέσης τιμής, οι αποκλίσεις προστίθενται. Αν το άθροισμα των αποκλίσεων υπερβεί το άθροισμα σφαλμάτων, ο καταγραφέας δεδομένων στέλνει την προειδοποίηση 380 "SMU". Με την επιβεβαίωση του σφάλματος, το άθροισμα των σφαλμάτων μηδενίζεται και η προειδοποίηση ακυρώνεται. Στο Sunny Central Control ή μέσω του Sunny WebBox μπορείτε να εξακριβώσετε το Sunny String-Monitor και τα κανάλια μέτρησης που αποκλίνουν από τη μέση τιμή της ομάδας. Παράδειγμα: Έστω ότι στο χρόνο t 0 η μέση τιμή μιας ομάδας είναι 5 A. Η ρυθμισμένη ανοχή ανέρχεται στο 10 %. Σε αυτή την περίπτωση, η περιοχή ανοχής κυμαίνεται μεταξύ 4,5 A 5,5 A. Ο χρόνος ενεργοποίησης είναι ρυθμισμένος στα 10 λεπτά. Το μεσοδιάστημα ερωτήματος είναι 5 λεπτά. Το άθροισμα σφαλμάτων υπολογίζεται ως εξής: 16 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Όλα τα ρεύματα στοιχειοσειράς συγκρίνονται με αυτή τη μέση τιμή στο μεσοδιάστημα ερωτήματος των 5 λεπτών. Αν όλα τα ρεύματα στοιχειοσειράς κυμαίνονται στα πλαίσια της ρυθμισμένης ανοχής 10 %, δεν εκτελείται άθροιση. Αν ωστόσο το ρεύμα μιας στοιχειοσειράς είναι 6 A, τότε αθροίζεται η διαφορά μεταξύ του πραγματικού ρεύματος στοιχειοσειράς των 6 A και του ορίου ανοχής των 5,5 A. Η διαφορά είναι 0,5 A, το οποίο αντιστοιχεί σε απόκλιση 10 % από τη μέση τιμή. Αυτή η διαφορά του 10 % προστίθεται, μέχρι να επιτευχθεί το άθροισμα σφαλμάτων του 20 %. Αν το σφάλμα παραμείνει ίδιο, το άθροισμα σφαλμάτων επιτυγχάνεται μετά από δύο μεσοδιαστήματα ερωτήματος. Ο καταγραφέας δεδομένων στέλνει την προειδοποίηση 380 "SMU". Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

18 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG Σε περίπτωση βλάβης μιας στοιχειοσειράς, η διαφορά ρεύματος στο παραπάνω παράδειγμα είναι 4,5 A. Αυτό αντιστοιχεί σε μια απόκλιση 90 % από τη μέση τιμή. Αν οι ρυθμίσεις παραμείνουν οι ίδιες όπως στο παραπάνω παράδειγμα, δηλαδή ανοχή 10 % και χρόνος ενεργοποίησης στα 10 λεπτά, τότε το άθροισμα σφαλμάτων στο 20 % επιτυγχάνεται μετά από το πρώτο μεσοδιάστημα ερωτήματος των 5 λεπτών. Ο καταγραφέας δεδομένων στέλνει την προειδοποίηση "SMU". 3.3 Ασφάλειες στοιχειοσειρών Οι ασφάλειες στοιχειοσειρών προστατεύουν τις μονάδες μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από ρεύματα επιστροφής. Εικόνα 3: Αρχή λειτουργίας του ρεύματος επιστροφής Ρεύμα επιστροφής μπορεί να παρουσιαστεί, εάν σε παράλληλα συνδεδεμένες μονάδες αναπτύσσονται διαφορετικές τάσεις άνευ φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, το ρεύμα επιστροφής μπορεί να είναι πολλαπλάσιο του ρεύματος βραχυκυκλώματος των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα επιστροφής, τόσο περισσότερο θερμαίνονται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της ελαττωματικής φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς. Η ισχυρή θέρμανση μπορεί να καταστρέψει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της ελαττωματικής φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς. Το ρεύμα επιστροφής μπορεί να οφείλεται στις εξής αιτίες: Βραχυκύκλωμα μίας ή περισσότερων μονάδων Βραχυκύκλωμα μίας ή περισσότερων κυψελίδων στη μονάδα Διπλό βραχυκύκλωμα γείωσης μιας μονάδας Διπλό βραχυκύκλωμα γείωσης της καλωδίωσης 18 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG 3 Περιγραφή προϊόντος Οι ασφάλειες των στοιχειοσειρών ενεργοποιούνται σε περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων σε μια στοιχειοσειρά, προστατεύοντας έτσι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια της ελαττωματικής φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς. Το Sunny String-Monitor μεταβιβάζει τη βλάβη της φωτοβολταϊκής στοιχειοσειράς στο Sunny Central. Σε γειωμένες φωτοβολταϊκές γεννήτριες, ο θετικός ή αρνητικός πόλος μπορεί να γειωθεί στο μετατροπέα. Για την περίπτωση αυτή τοποθετούνται στο Sunny String-Monitor κυλινδρικές γέφυρες αντί για ασφάλειες. 3.4 Προστασία από υπέρταση Την προστασία από υπέρταση αναλαμβάνουν ενσωματωμένοι απαγωγείς υπέρτασης. Οι απαγωγοί υπέρτασης προστατεύουν το μετατροπέα από μεταβατικές υπερτάσεις. Το Sunny String-Monitor επιτρέπει την επιτήρηση των ενσωματωμένων απαγωγών υπέρτασης. Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των ενσωματωμένων απαγωγών υπέρτασης, πρέπει αυτοί να συνδέονται στην εξωτερική γείωση. Για τη σύνδεση της γείωσης χρησιμοποιείται ένας συνδετήρας γης. 3.5 Τηλεαπόζευξη Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης ρεύματος λειτουργίας Ο διακόπτης ισχύος DC μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με τηλεαπόζευξη, η οποία εκτελείται με έναν αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας. Η τηλεαπόζευξη με αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας εξυπηρετεί στην ηλεκτρικά ελεγχόμενη απενεργοποίηση του διακόπτης ισχύος DC. Η λειτουργία του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας είναι εφικτή σε τάση από 70 % 110 % της ονομαστικής τάσης U N του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας. Όταν ο αποζεύκτης ρεύματος λειτουργίας τροφοδοτηθεί με τάση, τότε ο διακόπτης ισχύος DC απενεργοποιείται. Η ενεργοποίηση του διακόπτη ισχύος DC επιτυγχάνεται μέσω μιας επαφής σύνδεσης. Η λειτουργία του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε περίπτωση κοπής σύρματος, ασταθούς επαφής, υπότασης ή βλάβης της τροφοδοσίας τάσης. Συνίσταται η χρήση αδιάκοπης τροφοδοσίας τάσης. Ο χρόνος ενεργοποίησης για την ασφαλή αποσύνδεση του αποζεύκτη ρεύματος λειτουργίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 3 δευτερόλεπτα. Μετά από μια τηλεαπόζευξη, ο διακόπτης ισχύος DC πρέπει να επανενεργοποιείται χειροκίνητα. Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

20 3 Περιγραφή προϊόντος SMA Solar Technology AG Τηλεαπόζευξη ως αποζεύκτης υπότασης Ο διακόπτης ισχύος DC μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με τηλεαπόζευξη, η οποία εκτελείται με έναν αποζεύκτη υπότασης. Η τηλεαπόζευξη με αποζεύκτη υπότασης εξυπηρετεί στην ηλεκτρικά ελεγχόμενη απενεργοποίηση του διακόπτης ισχύος DC. Ο διακόπτης ισχύος DC απενεργοποιείται, όταν η τάση στον αποζεύκτη υπότασης μειωθεί κάτω από το 85 % της ονομαστικής τάσης U N. Ο διακόπτης ισχύος ενεργοποιείται ξανά μετά την αποσύνδεση, αν η τάση υπερβαίνει το 85 % της ονομαστικής τάσης U N του αποζεύκτη υπότασης. Για την αποφυγή άσκοπων αποσυνδέσεων, συνίσταται η αδιάκοπη τροφοδοσία ρεύματος. Ο αποζεύκτης υπότασης είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία. Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω μιας επαφής διακοπής. Ο χρόνος διακοπής για την ασφαλή αποσύνδεση του αποζεύκτη υπότασης ανέρχεται τουλάχιστον σε 1 δευτερόλεπτο. Μετά από μια τηλεαπόζευξη, ο διακόπτης ισχύος DC πρέπει να επανενεργοποιείται χειροκίνητα. 3.6 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου εξυπηρετεί στην αναγνώριση του Sunny String-Monitor. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά εσωτερική πλευρά της πόρτας και στο δεξιό εξωτερικό τοίχωμα του Sunny String-Monitor. Στην πινακίδα τύπου αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: Τύπος (Type/Model) Σειριακός αριθμός (Serial No.) του Sunny String-Monitor 20 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG 4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός 4.1 Sunny String-Monitor SSM16-11 Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητα και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο παραδιδόμενος εξοπλισμός δεν είναι πλήρης ή εντοπίσετε ζημιές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Εικόνα 4: Παραδιδόμενος εξοπλισμός Sunny String-Monitor SSM16-11 Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Sunny String-Monitor SSM16-11 Β 1 Βάση * C 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου D 2 Ράβδος συναρμολόγησης * E 8 Βίδα * F 0/16 Κυλινδρικές γέφυρες * G 16/32 Ασφάλειες * Η 32/64 Βύσμα DC θετικού πόλου (+) * Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR

22 4 Παραδιδόμενος εξοπλισμός SMA Solar Technology AG Θέση Αριθμός Ονομασία I 32/64 Βύσμα DC αρνητικού πόλου ( ) * K 32/64 Πώματα στεγανοποίησης για βύσματα σύνδεσης DC * L 1 Οδηγίες εγκατάστασης M 1 Ηλεκτρολογικό σχέδιο * Προαιρετικά 4.2 Sunny String-Monitor SSM24-11 Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητα και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο παραδιδόμενος εξοπλισμός δεν είναι πλήρης ή εντοπίσετε ζημιές, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας. Εικόνα 5: Παραδιδόμενος εξοπλισμός Sunny String-Monitor SSM24-11 Θέση Αριθμός Ονομασία A 1 Sunny String-Monitor SSM24-11 Β 1 Βάση * C 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου 22 SSM16-24-IA-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα