Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER"

Transcript

1 Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο Τομέας ισχύος Σε ποιους απευθύνεται Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Υποδείξεις ασφαλείας Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για τους μετατροπείς STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/ STP 15000TL-10/STP 17000TL Όταν ο μετατροπέας τύπου STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/ STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 εκπέμπει ηχητικό σήμα Προετοιμασία της κάρτας SD Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD SB 3000TL-20/SB 4000TL-20/SB 5000TL-20/WB 3600TL-20/ WB 5000TL SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/SB 3000TL-21/ SB 3600TL-21/SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/WB 3000TL-21/ WB 3600TL-21/WB 4000TL-21/WB 5000TL SB 2000HF-30/SB 2500HF-30/SB 3000HF STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/ STP 17000TL STP 15000TLHE-10/STP 15000TLEE-10/STP 20000TLHE-10/ STP 20000TLEE Μηνύματα ενημέρωσης Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 3

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 4.3 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD SB 3000TL-20/SB 4000TL-20/SB 5000TL-20/WB 3600TL-20/ WB 5000TL SB 2000HF-30/SB 2500HF-30/SB 3000HF SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/SB 3000TL-21/SB 3600TL-21/ SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/ STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/STP 17000TL-10/ STP 15000TLHE-10/STP 15000TLEE-10/STP 20000TLHE-10/ STP 20000TLHE-10/WB 3000TL-21/WB 3600TL-21/WB 4000TL-21/ WB 5000TL Εκ νέου καταγραφή μετατροπέα στη συσκευή επικοινωνίας Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης ενημέρωσης του υλικολογισμικού Επικοινωνία NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

5 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο 1.1 Τομέας ισχύος Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD για τους παρακάτω μετατροπείς SMA: Sunny Boy Sunny Tripower Windy Boy SB 2000HF-30 STP 8000TL-10 WB 3600TL-20 SB 2500HF-30 STP 10000TL-10 WB 5000TL-20 SB 3000HF-30 STP 12000TL-10 WB 3000TL-21 SB 2500TLST-21 STP 15000TL-10 WB 3600TL-21 SB 3000TLST-21 STP 17000TL-10 WB 4000TL-21 SB 3000TL-20 STP 15000TLHE-10 WB 5000TL-21 SB 3000TL-21 STP 15000TLEE-10 SB 3600TL-21 STP 20000TLHE-10 SB 4000TL-20 STP 20000TLEE-10 SB 4000TL-21 SB 5000TL-20 SB 5000TL Σε ποιους απευθύνεται Η ενημέρωση του υλικολογισμικού με κάρτα SD επιτρέπεται να πραγματοποιείται αποκλειστικά από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 5

6 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο SMA Solar Technology AG 1.3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Στο παρόν έγγραφο χρησιμοποιούνται οι εξής υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η ένδειξη «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας επιφέρει άμεσο θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να επιφέρει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η ένδειξη «ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ» επισημαίνει μια υπόδειξη ασφαλείας, η παράβλεψη της οποίας ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές! Υπόδειξη Η λέξη Υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ιδανική χρήση του προϊόντος. Με αυτό το σύμβολο επισημαίνεται το αποτέλεσμα μιας ενέργειας. 6 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

7 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Όλες οι εργασίες στο μετατροπέα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν από την τοποθέτηση της κάρτας SD, απομονώστε το μετατροπέα στην πλευρά AC και στην πλευρά DC, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 «Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού» (Σελίδα 11). ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων από εξαρτήματα του περιβλήματος που έχουν αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία! Κατά τη λειτουργία μπορεί να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες στο καπάκι και στο σώμα του περιβλήματος. Μην αγγίζετε το καπάκι του περιβλήματος κατά τη λειτουργία. Προϋποθέσεις για την ενημέρωση Εκτελείτε την ενημέρωση μόνο εάν υπάρχει επαρκής ακτινοβολία ή/και τάση DC. Ο μετατροπέας πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. 2.2 Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για τους μετατροπείς STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/ STP 17000TL-10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία από ηλεκτρικό τόξο κατά την αποσύνδεση των βυσμάτων σύνδεσης DC! Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα! Ο μετατροπέας Sunny Tripower έχει βραχυκυκλώσει τη Φ/Β γεννήτρια για την αποτροπή ρευμάτων επιστροφής. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Όταν ο μετατροπέας τύπου STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/ STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 εκπέμπει ηχητικό σήμα» (Σελίδα 8). Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 7

8 Υποδείξεις ασφαλείας SMA Solar Technology AG Όταν ο μετατροπέας τύπου STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/ STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 εκπέμπει ηχητικό σήμα Όταν μετατροπέας Sunny Tripower εκπέμπει ηχητικά σήματα, αυτό μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες: σφάλμα εγκατάστασης, ρεύμα επιστροφής στη Φ/Β εγκατάσταση ή ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι ελαττωματικός. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι επιμέρους αιτίες και τα ανάλογα μέτρα αντιμετώπισης. Αιτία Σφάλμα εγκατάστασης (αντιμετάθεση των πόλων μιας στοιχειοσειράς ή σύνδεση στοιχειοσειρών με διαφορετικό αριθμό μονάδων) Ή Ρεύμα επιστροφής στη Φ/Β εγκατάσταση (ελαττωματική στοιχειοσειρά) Ο μετατροπέας Sunny Tripower βραχυκυκλώνει τη Φ/Β γεννήτρια για την αποτροπή ρευμάτων επιστροφής από επιμέρους στοιχειοσειρές. Ανάλογα με την ακτινοβολία ενδέχεται να προκύψουν υψηλά ρεύματα. Ωστόσο, η Φ/Β γεννήτρια και ο μετατροπέας Sunny Tripower βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Ο μετατροπέας Sunny 6429 ή 8201 ή Tripower είναι ελαττωματικός 8202 Αριθμός Ενέργεια συμβάντος στην οθόνη 4001 Σε καμία περίπτωση μην αποσυνδέετε το διακόπτη Electronic Solar Switch και τα βύσματα σύνδεσης DC και περιμένετε μέχρι να πάψει να εκπέμπει ηχητικά σήματα ο μετατροπέας Sunny Tripower (όταν σκοτεινιάσει). Κατά την αποσύνδεση των βυσμάτων σύνδεσης DC υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου. Όταν είναι ανοικτός ο μετατροπέας Sunny Tripower: προτού εγκαταλείψετε το μετατροπέα Sunny Tripower, μεριμνήστε για προστασία από επαφή (π.χ., περίφραξη) και προστασία από υγρασία (π.χ., τέντα). Αποσυνδέετε το διακόπτη Electronic Solar Switch και όλα τα βύσματα σύνδεσης DC μόνο στο σκοτάδι και αποκαθιστάτε τυχόν σφάλματα (στοιχειοσειρά με αντιμετάθεση πόλων ή ελαττωματική). Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line (βλ. κεφάλαιο 6 «Επικοινωνία» (Σελίδα 45)). 8 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

9 SMA Solar Technology AG Προετοιμασία της κάρτας SD 3 Προετοιμασία της κάρτας SD Μπορείτε να λάβετε το απαιτούμενο υλικολογισμικό από την περιοχή λήψης αρχείων της ιστοσελίδας ή κατόπιν αιτήματος από τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στους μετατροπείς τύπου SB 4000TL-20/5000TL-20 από ακατάλληλη κατάσταση ενημέρωσης του υλικολογισμικού! Στο μετατροπέα Sunny Boy τύπου SB 4000TL-20/5000TL-20 μπορεί να υπάρχει έκδοση υλικολογισμικού παλαιότερη από την έκδοση 1.71 (π.χ., η έκδοση 1.60). Για να μπορέσετε να φορτώσετε μια μεταγενέστερη έκδοση υλικολογισμικού, πρέπει αυτός ο μετατροπέας Sunny Boy να διαθέτει τουλάχιστον την έκδοση υλικολογισμικού Εκτελέστε πρώτα οπωσδήποτε ενημέρωση με την έκδοση υλικολογισμικού 1.71, προτού φορτώσετε μια μεταγενέστερη έκδοση υλικολογισμικού, για να αποφύγετε βλάβη του μετατροπέα Sunny Boy, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί μόνο από την SMA Solar Technology AG. 2. Προετοιμάστε οπωσδήποτε 2 κάρτες SD, για να μπορέσετε να εκτελέσετε και τις δύο ενημερώσεις. 3. Μία από τις κάρτες SD επιτρέπεται να περιέχει αποκλειστικά την έκδοση ενημέρωσης υλικολογισμικού Η άλλη κάρτα SD περιέχει την ενημέρωση με μεταγενέστερη έκδοση υλικολογισμικού. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει περισσότερα αρχεία. 5. Σημαδέψτε τις δύο κάρτες SD, για να εξασφαλίσετε τη σωστή σειρά των ενημερώσεων. Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD μέγιστης χωρητικότητας 2 GB. 1. Μορφοποιήστε την κάρτα SD για να αποκλείσετε ενδεχόμενα προβλήματα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 9

10 Προετοιμασία της κάρτας SD SMA Solar Technology AG 2. Επιλέξτε στο σύστημα αρχείων «FAT32» και κάνετε κλικ στην επιλογή «Έναρξη». 3. Αντιγράψτε τον υποφάκελο «Update» (αρχείο λήψης) με όλα τα διαθέσιμα αρχεία από το φάκελο «_Firmware_Update Vx.xx» στην κάρτα SD. 4. Βγάλτε την κάρτα SD από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών. 5. Στο μετατροπέα SB 4000TL-20/5000TL-20: Εάν είσαστε σίγουροι ότι ο μετατροπέας διαθέτει την έκδοση υλικολογισμικού 1.71 ή μεταγενέστερη, δεν πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα. Επαναλάβετε τα βήματα 1. και 2. με τη δεύτερη κάρτα SD για την έκδοση υλικολογισμικού Αντιγράψτε τον υποφάκελο «Update» με το αρχείο από το φάκελο «_Firmware_Update» V1.71 στην κάρτα SD. Βγάλτε τη δεύτερη κάρτα SD από τη συσκευή ανάγνωσης καρτών. Σημαδέψτε τη δεύτερη κάρτα SD, ώστε να ακολουθήσετε τη σωστή σειρά κατά την ενημέρωση Η κάρτα SD μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση του υλικολογισμικού στο μετατροπέα. 10 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

11 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 4 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Απομονώστε το μετατροπέα στην πλευρά AC και στην πλευρά DC, όπως περιγράφεται στα επόμενα κεφάλαια για τον αντίστοιχο μετατροπέα. Για μετατροπείς τύπου STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/ STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 λάβετε οπωσδήποτε υπόψη το κεφάλαιο «Όταν ο μετατροπέας τύπου STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/ STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 εκπέμπει ηχητικό σήμα» (Σελίδα 8)! Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στις οδηγίες εγκατάστασης του εκάστοτε μετατροπέα. 4.1 Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD SB 3000TL-20/SB 4000TL-20/SB 5000TL-20/WB 3600TL-20/ WB 5000TL-20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση! Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετατροπέα μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές από ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Γειώστε το σώμα σας προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα. Άνοιγμα του μετατροπέα 1. Για συσκευές Windy Boy: Διακόψτε τη λειτουργία της μικρής αιολικής εγκατάστασης και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 2. Απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 3. Εάν είναι συνδεδεμένη, απενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και ασφαλίστε την, ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 11

12 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 4. Αφαιρέστε το διακόπτη Electronic Solar Switch. 5. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες LED, η οθόνη και κατά περίπτωση τα συστήματα σηματοδότησης σφαλμάτων. 6. Ξεβιδώστε και τις 6 αυτοσυγκρατούμενες βίδες του καπακιού και αφαιρέστε το κάτω καπάκι του περιβλήματος. 7. Με ένα αμπερόμετρο τύπου τσιμπίδας βεβαιωθείτε ότι κανένας αγωγός DC δεν φέρει ρεύμα. Εάν μετρήσετε ρεύμα, ελέγξτε την εγκατάσταση! 12 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

13 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 8. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. Προς το σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 3,5 mm) σε μία από τις πλευρικές σχισμές και βγάλτε τα βύσματα DC τραβώντας τα ευθύγραμμα προς τα κάτω. Κατά τη διαδικασία αυτή ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. 9. Εξακριβώστε την απουσία τάσης μεταξύ των αγωγών L και N με κατάλληλη συσκευή μέτρησης στον ακροδέκτη AC. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! 10. Εξακριβώστε την απουσία τάσης μεταξύ των αγωγών L και PE με κατάλληλη συσκευή μέτρησης στον ακροδέκτη AC. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 13

14 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 11. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στο ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ως προς τον αγωγό προστασίας PE σε όλους τους ακροδέκτες. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! Ο μετατροπέας είναι ανοικτός. Μπορείτε τώρα να εισάγετε την κάρτα SD όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Εισαγωγή κάρτας SD 12. Εισάγετε την κάρτα SD με την κεκλιμένη ακμή προς τα κάτω στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει. Κλείσιμο και ενεργοποίηση το μετατροπέα 13. Ελέγξτε τη σωστή πολικότητα των βυσμάτων σύνδεσης DC και συνδέστε τα στο μετατροπέα. 14 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

15 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 14. Για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα του μετατροπέα πρέπει να σφραγίσετε όλες τις μη χρησιμοποιούμενες εισόδους DC με βύσματα DC και πώματα στεγανοποίησης: Πώματα στεγανοποίησης ΜΗΝ εισάγετε τα πώματα στεγανοποίησης ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις εισόδους DC του μετατροπέα. Πιέστε προς τα κάτω το σφιγκτήρα στα μη χρησιμοποιούμενα βύσματα σύνδεσης DC και σπρώξτε το βιδωτό σύνδεσμο προς το σπείρωμα Εισάγετε το πώμα στεγανοποίησης στο βύσμα σύνδεσης DC. + Σφίξτε το βύσμα σύνδεσης DC (ροπή σύσφιξης: 2 Nm). + Τοποθετήστε τα βύσματα DC με τα πώματα στεγανοποίησης στις αντίστοιχες εισόδους DC του μετατροπέα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία! Συνδέστε το διακόπτη Electronic Solar Switch μόνο αφού κλείσετε το καπάκι του περιβλήματος. Λειτουργείτε το μετατροπέα μόνο με κλειστό καπάκι περιβλήματος, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποσυνδεθούν τα βύσματα σύνδεσης DC. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 15

16 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 15. Κλείστε το κάτω καπάκι του περιβλήματος με τις 6 βίδες. Σφίξτε τις βίδες με τη σειρά που απεικονίζεται δεξιά και με ροπή σύσφιξης 1,4 Nm. 16. Συνδέστε σταθερά το διακόπτη ESS. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο διακόπτη Electronic Solar Switch εξαιτίας εσφαλμένης σύνδεσης. Τοποθετήστε σταθερά το διακόπτη Electronic Solar Switch. Ελέγξτε την καλή έδραση του Electronic Solar Switch. Η λαβή του διακόπτη Electronic Solar Switch δεν πρέπει να προεξέχει από το περίβλημα. 17. Όταν συνδεθεί, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών. 18. Ενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών. 19. Σε συσκευές Windy Boy: ενεργοποιήστε τη μικρή αιολική εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 16 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

17 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 20. Ελέγξτε εάν οι ενδείξεις στην οθόνη και οι λυχνίες LED σηματοδοτούν κανονική κατάσταση λειτουργίας. LED Χρώμα Περιγραφή A πράσινο Ανάβει: Λειτουργία Αναβοσβήνει: Δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις σύνδεσης στο δίκτυο. Περιμένετε έως ότου υπάρχει αρκετή ακτινοβολία. B κόκκινο Βλάβη C μπλε Επικοινωνία Bluetooth ενεργή Αν η θέση σε λειτουργία είναι επιτυχής, ανάβει ή αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED. 21. Η σημασία της αναμμένης κόκκινης λυχνίας LED και των αριθμών συμβάντων στην οθόνη περιγράφονται στις οδηγίες εγκατάστασης του μετατροπέα. Ο μετατροπέας είναι κλειστός και σε λειτουργία SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/SB 3000TL-21/ SB 3600TL-21/SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/WB 3000TL-21/ WB 3600TL-21/WB 4000TL-21/WB 5000TL-21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση! Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετατροπέα μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές από ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Γειώστε το σώμα σας προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα. Άνοιγμα του μετατροπέα 1. Για συσκευές Windy Boy: Διακόψτε τη λειτουργία της μικρής αιολικής εγκατάστασης και ασφαλίστε την ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 2. Απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 3. Εάν είναι συνδεδεμένη, απενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και ασφαλίστε την, ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 17

18 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 4. Αποσυνδέστε το διακόπτη ESS. 5. Αφαιρέστε και τις 6 αυτοσυγκρατούμενες βίδες και το κάτω καπάκι του περιβλήματος. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Άλεν (άνοιγμα κλειδιού 3). 6. Με μία τσιμπίδα μέτρησης ρεύματος εξακριβώστε την απουσία ρεύματος σε όλα τα καλώδια DC. Εάν μετρήσετε ρεύμα, ελέγξτε την εγκατάσταση! 18 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

19 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 7. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. Προς το σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 3,5 mm) σε μία από τις πλευρικές σχισμές και βγάλτε τα βύσματα DC τραβώντας τα ευθύγραμμα προς τα κάτω. Κατά τη διαδικασία αυτή ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. 8. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες LED, η οθόνη και τυχόν διατάξεις σηματοδότησης σφαλμάτων. 9. Εξακριβώστε την απουσία τάσης μεταξύ των αγωγών L και N με κατάλληλη συσκευή μέτρησης στον ακροδέκτη AC. Η μέγιστη διάμετρος της δοκιμαστικής ακίδας πρέπει να είναι 2 mm. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση. 10. Εξακριβώστε την απουσία τάσης μεταξύ των αγωγών L και PE με κατάλληλη συσκευή μέτρησης στον ακροδέκτη AC. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 19

20 1 2 3 Imax = 1A ON 79 ON 79 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 11. Ξεβιδώστε τη βίδα στην οθόνη και ανασηκώστε την οθόνη μέχρι να ασφαλίσει. E 12. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στο ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ως προς τον αγωγό προστασίας PE σε όλους τους ακροδέκτες. Η μέγιστη διάμετρος της δοκιμαστικής ακίδας πρέπει να είναι 2 mm. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση. Imax = 1A Imax = 1A Imax = 1A N L PE Ο μετατροπέας είναι ανοικτός. Μπορείτε τώρα να εισάγετε την κάρτα SD όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD 13. Εισάγετε την κάρτα SD με την κεκλιμένη ακμή προς τα κάτω στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει. 14. Κατεβάστε και βιδώστε την οθόνη. 20 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

21 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού Κλείσιμο και ενεργοποίηση το μετατροπέα 15. Ελέγξτε τη σωστή πολικότητα των βυσμάτων σύνδεσης DC και συνδέστε τα στο μετατροπέα. Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο. 16. Όταν δεν χρησιμοποιούνται όλες οι είσοδοι DC στο μετατροπέα, στεγανοποιήστε το περίβλημα με βύσματα σύνδεσης DC και πώματα στεγανοποίησης: Πώματα στεγανοποίησης ΜΗΝ εισάγετε τα πώματα στεγανοποίησης ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στις εισόδους DC του μετατροπέα. Πιέστε προς τα κάτω το σφιγκτήρα στα μη χρησιμοποιούμενα βύσματα σύνδεσης DC και σπρώξτε το βιδωτό σύνδεσμο προς το σπείρωμα Εισαγάγετε το πώμα στεγανοποίησης στο βύσμα σύνδεσης DC. + Σφίξτε το βιδωτό σύνδεσμο (ροπή σύσφιξης: 2 Nm). + Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 21

22 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG Τοποθετήστε τα βύσματα DC με τα πώματα στεγανοποίησης στις αντίστοιχες εισόδους DC του μετατροπέα. Τα βύσματα σύνδεσης DC ασφαλίζουν με χαρακτηριστικό ήχο. 17. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βύσματα σύνδεσης DC εφαρμόζουν σωστά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή από ηλεκτροπληξία! Κατά τη λειτουργία του μετατροπέα χωρίς το κάτω καπάκι του περιβλήματος μπορούν να αποσυνδεθούν τα βύσματα σύνδεσης DC υπό φορτίο, με αποτέλεσμα το σχηματισμό βολταϊκών τόξων. Συνδέστε το διακόπτη ESS, μόνο αφού κλείσετε το κάτω καπάκι του περιβλήματος. Λειτουργείτε το μετατροπέα μόνο με κλειστό το κάτω καπάκι του περιβλήματος, ώστε να μην μπορούν να αποσυνδεθούν τυχαία τα βύσματα σύνδεσης DC. 18. Τοποθετήστε το κάτω καπάκι του περιβλήματος στο περίβλημα και ασφαλίστε το με τις 6 βίδες. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε ένα κλειδί Άλεν (άνοιγμα κλειδιού 3) και σφίξτε τις βίδες με τη σειρά που απεικονίζεται δεξιά (ροπή σύσφιξης: 2 Nm) NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

23 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 19. Συνδέστε σταθερά το διακόπτη ESS. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο διακόπτη ESS από εσφαλμένη σύνδεση. Συνδέστε σταθερά το διακόπτη ESS. Προς το σκοπό αυτό, η λαβή του διακόπτη Electronic Solar Switch πρέπει να εφαρμόζει εντελώς στο περίβλημα. Ελέγξτε την καλή εφαρμογή του διακόπτη ESS. 20. Όταν συνδεθεί, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών. 21. Ενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών. 22. Σε συσκευές Windy Boy: ενεργοποιήστε τη μικρή αιολική εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 23. Όταν συνδεθεί, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών. Ανάβει η πράσινη λυχνία LED: η έναρξη λειτουργίας ήταν επιτυχής. ή Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η τάση DC είναι ανεπαρκής: δεν πληρούνται ακόμη οι κατάλληλες συνθήκες σύνδεσης δικτύου. Περιμένετε μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη επαρκής τάση DC. ή Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει: υπάρχει βλάβη. Αναζητήστε και αντιμετωπίστε το σφάλμα (βλ. οδηγίες εγκατάστασης του μετατροπέα). Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 23

24 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG SB 2000HF-30/SB 2500HF-30/SB 3000HF-30 Απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση! Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετατροπέα μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές από ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Γειώστε το σώμα σας προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα. 1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 2. Εάν έχει συνδεθεί ρελέ πολλαπλών λειτουργιών, απενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του. 3. Αποσυνδέστε το διακόπτη Electronic Solar Switch. 4. Με μία τσιμπίδα δοκιμής ρεύματος εξακριβώστε την απουσία ρεύματος σε όλα τα καλώδια DC. Εάν μετρήσετε ρεύμα, ελέγξτε την εγκατάσταση! 24 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

25 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 5. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. Προς το σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 3,5 mm) σε μία από τις πλευρικές σχισμές και βγάλτε τα βύσματα DC τραβώντας τα ευθύγραμμα προς τα κάτω. Κατά τη διαδικασία αυτή ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. Όλα τα βύσματα σύνδεσης DC έχουν αποσυνδεθεί από το μετατροπέα. Ο μετατροπέας έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τη Φ/Β γεννήτρια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Οι πυκνωτές στο μετατροπέα χρειάζονται 5 λεπτά προκειμένου να εκφορτισθούν. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες LED, η οθόνη και ενδεχομένως τα συστήματα σηματοδότησης σφαλμάτων. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 25

26 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 6. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στα βύσματα σύνδεσης DC του μετατροπέα. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! 7. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε το βύσμα σύνδεσης AC με ένα κατσαβίδι. Στο μετατροπέα δεν επικρατεί πλέον τάση. Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε την κάρτα SD, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD 8. Ανοίξτε τον κάτω συνδετήρα της μονάδας Quick Module. 9. Εισάγετε την κάρτα μνήμης SD με τις επαφές προς τα κάτω και την κεκλιμένη ακμή στη δεξιά πλευρά στην προβλεπόμενη σχισμή, μέχρι να ασφαλίσει. 10. Κλείστε ξανά το συνδετήρα, μέχρι να κουμπώσει. 11. Αφήστε την κάρτα SD τοποθετημένη καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης. 26 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

27 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού Επανενεργοποίηση του μετατροπέα 12. Συνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. 13. Συνδέστε το βύσμα AC. 14. Τοποθετήστε το διακόπτη Electronic Solar Switch. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο διακόπτη Electronic Solar Switch! Ο διακόπτης Electronic Solar Switch μπορεί να υποστεί ζημιά, εάν δεν συνδεθεί σωστά. Τοποθετήστε τη λαβή σταθερά στην υποδοχή του διακόπτη Electronic Solar Switch. Η λαβή πρέπει να συνδέεται εφαρμοστά στο περίβλημα. 15. Εφόσον υπάρχει, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών. 16. Ενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών. Όταν η έναρξη λειτουργίας είναι επιτυχής, ανάβει ή αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED, εφόσον η διαθέσιμη ακτινοβολία είναι επαρκής. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 27

28 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/ STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω πολύ υψηλών τάσεων στο μετατροπέα Sunny Tripower! Θάνατος από ηλεκτροπληξία. Ο μετατροπέας Sunny Tripower λειτουργεί με υψηλές τάσεις και πρέπει να απομονώνεται πριν από εργασίες στη συσκευή. Εάν αφαιρέσετε τα βύσματα σύνδεσης DC χωρίς να έχετε αφαιρέσει πρώτα το διακόπτη Electronic Solar Switch μπορεί, εκτός αυτού, να δημιουργηθεί επικίνδυνο ηλεκτρικό τόξο. Απομονώστε το μετατροπέα Sunny Tripower, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών στο καπάκι DC! Κατά τη λειτουργία μπορεί να αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο μικρό καπάκι DC που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της περιοχής συνδέσεων. Μην αγγίζετε το καπάκι DC στην περιοχή συνδέσεων! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα Sunny Tripower από ηλεκτροστατική εκφόρτιση! Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετατροπέα Sunny Tripower ενδέχεται να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Γειώστε το σώμα σας προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα. Απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης 1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών και από τις 3 φάσεις και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 2. Εάν είναι συνδεδεμένη, απενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και ασφαλίστε την, ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 28 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

29 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 3. Έλεγχος κατάστασης μετατροπέα Sunny Tripower: Συμβάν Ακούγονται ηχητικά σήματα από το μετατροπέα Sunny Tripower και ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη απαγορεύει την αποσύνδεση του διακόπτη Electronic Solar Switch. Δεν ακούγονται ηχητικά σήματα από το μετατροπέα Sunny Tripower και στην οθόνη δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος. Ενέργεια Περιμένετε μέχρι να πάψει να εκπέμπει ηχητικά σήματα ο μετατροπέας Sunny Tripower (όταν σκοτεινιάσει) και τότε μόνο αποσυνδέστε το διακόπτη Electronic Solar Switch και τα βύσματα σύνδεσης DC. Αντιμετωπίστε το σφάλμα (βλέπε κεφάλαιο «Όταν ο μετατροπέας τύπου STP 8000TL-10/ STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/ STP 15000TL-10/STP 17000TL-10 εκπέμπει ηχητικό σήμα» (Σελίδα 8). Αφαιρέστε το διακόπτη Electronic Solar Switch. Συνεχίστε με το βήμα Περιμένετε μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες LED, η οθόνη και κατά περίπτωση τα συστήματα σηματοδότησης σφαλμάτων. 5. Ξεβιδώστε και τις έξι αυτοσυγκρατούμενες βίδες του καπακιού. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 29

30 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 6. Ανασηκώστε από κάτω το καπάκι του περιβλήματος και αφαιρέστε το. 7. Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί L1, L2 και L3 ως προς Ν δεν έχουν τάση με τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής μέτρησης στον ακροδέκτη AC. Η μέγιστη διάμετρος της δοκιμαστικής ακίδας πρέπει να είναι 2 mm. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! 8. Εξακριβώστε την απουσία τάσης μεταξύ των αγωγών L1, L2 και L3 και του αγωγού PE στον ακροδέκτη AC. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! 30 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

31 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 9. Εξακριβώστε την απουσία τάσης στο ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ως προς τον αγωγό προστασίας PE σε όλους τους ακροδέκτες. Εάν μετρήσετε τάση, ελέγξτε την εγκατάσταση! 10. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. Προς το σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι (πλάτος μύτης: 3,5 mm) σε μία από τις πλευρικές σχισμές και βγάλτε τα βύσματα DC τραβώντας τα ευθύγραμμα προς τα κάτω. Κατά τη διαδικασία αυτή ΜΗΝ ΤΡΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ. Ο μετατροπέας STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/STP 12000TL-10 έχει μόνο 4 στοιχειοσειρές στην είσοδο A! ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Θάνατος από ηλεκτροπληξία. Ο μετατροπέας χρειάζεται 10 λεπτά για να εκφορτιστεί. Περιμένετε 10 λεπτά. Στο μετατροπέα Sunny Tripower δεν επικρατεί πλέον τάση. Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε την κάρτα SD, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 31

32 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD 11. Ξεβιδώστε τη βίδα της οθόνης και ανασηκώστε λίγο την οθόνη. 12. Εισάγετε την κάρτα SD με την κεκλιμένη ακμή προς τα κάτω στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει. 13. Κατεβάστε και βιδώστε την οθόνη. Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα 14. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση του αγωγού δικτύου AC. 15. Συνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. 16. Κλείστε τις εισόδους DC που δεν χρειάζονται με τα αντίστοιχα βύσματα σύνδεσης DC και τα πώματα στεγανοποίησης. 17. Κλείστε όλα τα ανοίγματα του περιβλήματος. 18. Εφαρμόστε λοξά το κάτω καπάκι του περιβλήματος και τοποθετήστε το. Οι αυτοσυγκρατούμενες βίδες πρέπει να προεξέχουν. 19. Σφίξτε τις βίδες με τη σειρά που απεικονίζεται δεξιά με ροπή σύσφιξης 2 Nm. 32 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

33 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 20. Τοποθετήστε σταθερά το διακόπτη Electronic Solar Switch. 21. Ενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών. 22. Εφόσον υπάρχει, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών. 23. Ελέγξτε εάν οι ενδείξεις στην οθόνη και οι λυχνίες LED σηματοδοτούν κανονική κατάσταση λειτουργίας. LED Χρώμα Σημασία A πράσινο Ανάβει: Λειτουργία Αναβοσβήνει: Αναμονή για επαρκή ακτινοβολία B κόκκινο Βλάβη C μπλε Επικοινωνία Bluetooth ενεργή Όταν η έναρξη λειτουργίας είναι επιτυχής, ανάβει ή αναβοσβήνει η πράσινη λυχνία LED, εφόσον η διαθέσιμη ακτινοβολία είναι επαρκής. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 33

34 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG STP 15000TLHE-10/STP 15000TLEE-10/STP 20000TLHE-10/ STP 20000TLEE-10 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Θάνατος από ηλεκτροπληξία. Ο μετατροπέας λειτουργεί με υψηλές τάσεις και πρέπει να απομονώνεται πριν από κάθε εργασία. Επιπλέον, κατά την αποσύνδεση των βυσμάτων DC χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του αποζεύκτη φορτίου DC, μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνο βολταϊκό τόξο. Απομονώστε το μετατροπέα, όπως περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών στο καπάκι DC! Κατά τη λειτουργία μπορεί να αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στο καπάκι DC που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της περιοχής συνδέσεων. Μην αγγίζετε το καπάκι DC κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή συνδέσεων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πρόκληση ζημιών στο μετατροπέα από ηλεκτροστατική εκφόρτιση! Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του μετατροπέα μπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες ζημιές από ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Γειώστε το σώμα σας, προτού αγγίξετε κάποιο εξάρτημα. Απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης 1. Απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών και από τους 3 εξωτερικούς αγωγούς και ασφαλίστε τον ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 2. Εάν είναι συνδεδεμένη, απενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και ασφαλίστε την, ώστε να μην μπορεί να επανενεργοποιηθεί. 3. Εάν υπάρχει, απενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο ή εξωτερικό αποζεύκτη φορτίου DC. 4. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν οι λυχνίες LED, η οθόνη και τυχόν διατάξεις σηματοδότησης σφαλμάτων. 34 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

35 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 5. Εάν υπάρχει, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τη λαβή του αποζεύκτη φορτίου DC. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί Άλεν (άνοιγμα κλειδιού 3). 6. Ξεβιδώστε και τις 6 αυτοσυγκρατούμενες βίδες στο καπάκι του περιβλήματος. 7. Ανασηκώστε από κάτω το καπάκι του περιβλήματος και αφαιρέστε το. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 35

36 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 8. Βεβαιωθείτε ότι δεν επικρατεί τάση στους αγωγούς L1, L2 και L3 προς N. Χρησιμοποιήστε μια ακίδα ελέγχου με μέγιστη διάμετρο 2 mm. 9. Βεβαιωθείτε ότι δεν επικρατεί τάση στους αγωγούς L1, L2 και L3 προς PE. 10. Βεβαιωθείτε ότι δεν επικρατεί τάση σε όλους τους ακροδέκτες του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών προς PE. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος-θάνατος λόγω υψηλών τάσεων στο μετατροπέα! Θάνατος από ηλεκτροπληξία. Στο μετατροπέα επικρατούν υπολειμματικές τάσεις. Περιμένετε 20 λεπτά, προτού ανοίξετε το επάνω καπάκι του περιβλήματος. Μην ανοίγετε το καπάκι DC. Στο μετατροπέα δεν επικρατεί πλέον τάση. Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε την κάρτα SD, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα. 36 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

37 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD 11. Ξεβιδώστε τη βίδα της οθόνης και ανασηκώστε λίγο την οθόνη. 12. Εισάγετε την κάρτα SD με την κεκλιμένη ακμή προς τα κάτω στην υποδοχή, μέχρι να ασφαλίσει. 13. Κατεβάστε και βιδώστε την οθόνη. Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα 14. Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση του αγωγού δικτύου AC. 15. Συνδέστε όλα τα βύσματα σύνδεσης DC. 16. Κλείστε τις εισόδους DC που δεν χρειάζονται με τα αντίστοιχα βύσματα σύνδεσης DC και τα πώματα στεγανοποίησης. 17. Κλείστε όλα τα ανοίγματα του περιβλήματος. 18. Εφαρμόστε λοξά το κάτω καπάκι του περιβλήματος και τοποθετήστε το. Οιαυτοσυγκρατούμενες βίδες πρέπει να προεξέχουν. 19. Βιδώστε πρόχειρα και τις 6 βίδες και στη συνέχεια σφίξτε τις με τη σειρά που απεικονίζεται δεξιά (ροπή σύσφιξης: 2,0 Nm). Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί Άλεν (άνοιγμα κλειδιού 3). Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 37

38 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 20. Εάν υπάρχει εγκαταστημένος εξωτερικός αποζεύκτης φορτίου DC, απενεργοποιήστε τον. 21. Εάν ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο αποζεύκτη φορτίου DC, τοποθετήστε και ενεργοποιήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC: Ρυθμίστε τη λαβή του αποζεύκτη φορτίου DC στη θέση «0», έτσι ώστε να είναι ορατές στη λαβή οι αυτοσυγκρατούμενες βίδες. Ρυθμίστε τη λαβή του αποζεύκτη φορτίου DC, έτσι ώστε η κωνική πλευρά της λαβής να είναι στραμμένη προς τα αριστερά. Εισαγάγετε τη λαβή του αποζεύκτη φορτίου DC στην υποδοχή, στην κάτω πλευρά του μετατροπέα. Η θέση διακόπτη «0» θα πρέπει να φαίνεται από μπροστά. Βιδώστε γερά τη λαβή του αποζεύκτη φορτίου DC με τις 2 αυτοσυγκρατούμενες βίδες (ροπή σύσφιξης 2 Nm). Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί Άλεν (άνοιγμα κλειδιού 3). Ενεργοποιήστε τον αποζεύκτη φορτίου DC. 22. Ενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας αγωγών. Ανάβει η πράσινη λυχνία LED: η έναρξη λειτουργίας ήταν επιτυχής. ή Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει όταν η ακτινοβολία δεν είναι επαρκής: δεν πληρούνται ακόμη οι κατάλληλες συνθήκες σύνδεσης δικτύου. Περιμένετε μέχρι να υπάρξει επαρκής ακτινοβολία. ή Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει: υπάρχει βλάβη. Αντιμετωπίστε το σφάλμα (βλ. οδηγίες εγκατάστασης του μετατροπέα). 23. Όταν συνδεθεί, ενεργοποιήστε την τάση τροφοδοσίας του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών. 24. Για την επικοινωνία μέσω Bluetooth διεξάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις: Αλλάξτε την ώρα της εγκατάστασης (βλ. οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας). Αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης (βλ. οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας). 38 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

39 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 4.2 Μηνύματα ενημέρωσης Μηνύματα ενημέρωσης για τις συσκευές Sunny Boy, Windy Boy και Sunny Tripower Το κεφάλαιο αυτό ισχύει για όλους τους μετατροπείς, που αναφέρονται στο πεδίο ισχύος. Η σειρά των προβαλλόμενων μηνυμάτων ενημέρωσης εξαρτάται από τον τύπο του μετατροπέα και ενδέχεται να διαφέρει. Διαφορετικά μηνύματα οθόνης Εάν στην οθόνη εμφανίζονται μηνύματα οθόνης διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται εδώ, τότε υπάρχει σφάλμα. Τα μηνύματα σφάλματος περιγράφονται στις οδηγίες εγκατάστασης του μετατροπέα, ταξινομημένα σύμφωνα με τον αριθμό συμβάντος στην οθόνη. Οι αριθμοί συμβάντος στις συσκευές SB 2000HF/SB 2500HF/SB 3000HF/ SB 3000TL-20/SB 4000TL-20/SB 5000TL-20/STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/ STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/STP 17000TL-10/WB 3600TL-20/ WB 5000TL-20 είναι διψήφιοι. Οι αριθμοί συμβάντος στις συσκευές SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/ SB 3600TL-21/SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/WB 3000TL-21/WB 3600TL-21/ WB 4000TL-21/WB 5000TL-21/STP 15000TLHE-10/STP 15000TLEE-10/ STP 20000TLHE-10/STP 20000TLEE-10 είναι τετραψήφιοι. < Ανάγνωση κάρτας SD >: ο μετατροπέας αρχίζει να ελέγχει την κάρτα SD. Μήνυμα οθόνης Περιγραφή < Δεν βρ. αρχ. ενημ. > Δεν υπάρχει αρχείο ενημέρωσης στην κάρτα SD ή το αρχείο ενημέρωσης δεν είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο τύπο μετατροπέα. Το μήνυμα εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε την κάρτα SD, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.3 «Αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD» (Σελίδα 41) και αποθηκεύστε το σωστό αρχείο ενημέρωσης στην κάρτα SD. Αντιγράψτε τον υποφάκελο «Update» στην κάρτα SD και αρχίστε ξανά την ενημέρωση. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 39

40 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG Μήνυμα οθόνης < Δεν βρέθηκε νέα ενημέρωση στην κ. SD > Μηνύματα οθόνης κατά την ενημέρωση Περιγραφή Η έκδοση υλικολογισμικού του μετατροπέα αντιστοιχεί στην έκδοση του αρχείου ενημέρωσης. Δεν είναι απαραίτητη η ενημέρωση του υλικολογισμικού του μετατροπέα. Το μήνυμα εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε την κάρτα SD, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.3 «Αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD» (Σελίδα 41). Πραγματοποιήστε την ενημέρωση με άλλη έκδοση υλικολογισμικού. < Αρχείο ενημέρωσης ΟΚ > Ο μετατροπέας έχει συγκρίνει το αρχείο ενημέρωσης με το υλικολογισμικό του μετατροπέα και διαπίστωσε ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωσή του. Το μήνυμα εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα. Μην απομακρύνετε την κάρτα SD κατά την ενημέρωση. Στη συνέχεια προβάλλονται τα μηνύματα των στοιχείων του μετατροπέα στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η διάρκεια της ενημέρωσης του υλικολογισμικού όλων των εξαρτημάτων ανέρχεται σε περίπου 10 λεπτά. < Ενημέρ. επικοινωνίας >: εκτελείται η ενημέρωση του στοιχείου επικοινωνίας. < Ενημέρ. πίν. γλωσσών >: εκτελείται η ενημέρωση του πίνακα γλωσσών. < Ενημέρ.κεντρ.υπολογ. >: εκτελείται η ενημέρωση του κεντρικού υπολογιστή. < Ενημέρωση οθόνης >: εκτελείται η ενημέρωση οθόνης. Απενεργοποίηση της οθόνης Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υπάρχει το ενδεχόμενο να απενεργοποιηθεί η οθόνη για έως 1 λεπτό (απουσία ένδειξης). < Ενημέρ. μον. RS485I >: εκτελείται η ενημέρωση της μονάδα RS485i. < Ενημέρωση Bluetooth >: Εκτελείται η ενημέρωση της μονάδας για Bluetooth Wireless Technology. < Ενημ. ασφ. στοιχ. >: Μόνο στις συσκευές STP 8000TL-10/STP 10000TL-10/ STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/STP 17000TL-10. Εκτελείται η ενημέρωση της ηλεκτρονικής ασφάλισης στοιχειοσειρών. < Ολοκλήρ. ενημέρωσης >: η ενημέρωση του υλικολογισμικού έχει ολοκληρωθεί. Το μήνυμα εμφανίζεται για 30 δευτερόλεπτα. Κατόπιν αυτού, ο μετατροπέας προβάλλει τα μηνύματα αρχικοποίησής του. Αφαιρέστε την κάρτα SD, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.3 «Αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD» (Σελίδα 41). 40 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

41 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SB 4000TL-20/SB 5000TL-20 Όταν ολοκληρωθεί η πρώτη ενημέρωση με την έκδοση υλικολογισμικού 1.71, μπορείτε να αρχίσετε την ενημέρωση με τη μεταγενέστερη έκδοση υλικολογισμικού. Αποτυχημένη ενημέρωση ενός στοιχείου < Απέτυχε η ενημέρωση Bluetooth >: αυτό το μήνυμα προβάλλεται για 20 δευτερόλεπτα, όταν η ενημέρωση ενός στοιχείου δεν μπορεί να εκτελεσθεί ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες (παράδειγμα μιας αποτυχημένης ενημέρωσης Bluetooth). Κατόπιν αυτού, στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα για την ενημέρωση του επόμενου στοιχείου ή το μήνυμα < Ολοκλήρ. ενημέρωσης >. Παρατήρηση των μηνυμάτων οθόνης καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης Το μήνυμα, ότι δεν πραγματοποιήθηκε ενημέρωση κάποιου συγκεκριμένου στοιχείου, δεν εμφανίζεται πλέον στο τέλος του συνόλου της ενημέρωσης. Στο τέλος της ενημέρωσης, δεν μπορείτε πλέον να διακρίνετε ποιες ενημερώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν. Η SMA Solar Technology AG συνιστά επομένως, να παρατηρείτε την οθόνη καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης, ώστε να μπορείτε να αντιληφθείτε ενημερώσεις επιμέρους στοιχείων που δεν πραγματοποιήθηκαν. Εκτελέστε και πάλι την ενημέρωση ύστερα από μήνυμα σφάλματος. Εάν εξακολουθήσει να προβάλλεται το μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line (βλ. κεφάλαιο 6 «Επικοινωνία» (Σελίδα 45)). 4.3 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD Αφαίρεση της κάρτας μνήμης SD Εάν δεν αφαιρέσετε σωστά την κάρτα SD, αυτή μπορεί να υποστεί ζημιά. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια SB 3000TL-20/SB 4000TL-20/SB 5000TL-20/WB 3600TL-20/ WB 5000TL Ανοίξτε το μετατροπέα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.1, στην ενότητα «Άνοιγμα του μετατροπέα» (Σελίδα 11). 2. Πιέστε ελαφρά την κάρτα SD και αφήστε τη ελεύθερη. Η κάρτα SD εξέρχεται. 3. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD. 4. Κλείστε το μετατροπέα και ενεργοποιήστε τον όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.1, στην ενότητα «Κλείσιμο και ενεργοποίηση το μετατροπέα» (Σελίδα 14). Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 41

42 Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG SB 2000HF-30/SB 2500HF-30/SB 3000HF Απομονώστε το μετατροπέα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.3, στην ενότητα «Απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης» (Σελίδα 24). 2. Πιέστε ελαφρά την κάρτα SD και αφήστε τη ελεύθερη. Η κάρτα SD εξέρχεται. 3. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD. 4. Επανενεργοποιήστε το μετατροπέα, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.3, στην ενότητα «Επανενεργοποίηση του μετατροπέα» (Σελίδα 27) SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/SB 3000TL-21/ SB 3600TL-21/SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/STP 8000TL-10/ STP 10000TL-10/STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/ STP 17000TL-10/STP 15000TLHE-10/STP 15000TLEE-10/ STP 20000TLHE-10/STP 20000TLHE-10/WB 3000TL-21/ WB 3600TL-21/WB 4000TL-21/WB 5000TL Απομονώστε το μετατροπέα από την παροχή τάσης: Για τις συσκευές SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/SB 3000TL-21/SB 3600TL-21/ SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/WB 3000TL-21/WB 3600TL-21/WB 4000TL-21/ WB 5000TL-21, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.2, στην ενότητα «Άνοιγμα του μετατροπέα» (Σελίδα 17). Για τις συσκευές STP 8000TL/STP 10000TL/STP 12000TL/STP 15000TL/STP 17000TL, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.4, στην ενότητα «Απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης» (Σελίδα 28). Για τις συσκευές STP 15000TLHE-10/15000TLEE-10/STP 20000TLHE-10/ STP 20000TLEE-10, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.5, στην ενότητα «Απομόνωση του μετατροπέα από την παροχή τάσης» (Σελίδα 34). 2. Ξεβιδώστε τη βίδα της οθόνης και ανασηκώστε λίγο την οθόνη. 42 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

43 SMA Solar Technology AG Εκτέλεση λειτουργίας ενημέρωσης υλικολογισμικού 3. Πιέστε ελαφρά την κάρτα SD και αφήστε τη ελεύθερη. Η κάρτα SD εξέρχεται. 4. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης SD. 5. Κατεβάστε και βιδώστε την οθόνη. 6. Επανενεργοποιήστε το μετατροπέα: Για τις συσκευές SB 2500TLST-21/SB 3000TLST-21/SB 3000TL-21/SB 3600TL-21/ SB 4000TL-21/SB 5000TL-21/WB 3000TL-21/WB 3600TL-21/WB 4000TL-21/ WB 5000TL-21, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.2, στην ενότητα «Κλείσιμο και ενεργοποίηση το μετατροπέα» (Σελίδα 21). Για τις συσκευές STP 8000TL/STP 10000TL/STP 12000TL/STP 15000TL/STP 17000TL, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.4, στην ενότητα «Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα» (Σελίδα 32). Για τις συσκευές STP 15000TLHE-10/15000TLEE-10/STP 20000TLHE-10/ STP 20000TLEE-10, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.1.5, στην ενότητα «Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα» (Σελίδα 37). 4.4 Εκ νέου καταγραφή μετατροπέα στη συσκευή επικοινωνίας Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα Sunny Boy Control ή Sunny WebBox, ενδέχεται να απαιτείται νέα καταγραφή του μετατροπέα μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού. Αναλυτική περιγραφή παρέχεται στις οδηγίες της εκάστοτε συσκευής επικοινωνίας. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 43

44 Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης ενημέρωσης του υλικολογισμικού SMA Solar Technology AG 5 Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης ενημέρωσης του υλικολογισμικού Μπορείτε να προβάλλετε στην οθόνη την τρέχουσα κατάσταση ενημέρωσης του υλικολογισμικού του μετατροπέα σας κτυπώντας 2 φορές το μετατροπέα ή απευθείας, μετά την (επαν)ενεργοποίηση. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού του μετατροπέα με μια συσκευή επικοινωνίας ή έναν υπολογιστή με ανάλογο λογισμικό (π.χ., Sunny Data Control ή Sunny Explorer). 44 NG_UpdSD-TB-el-32 Τεχνική περιγραφή

45 SMA Solar Technology AG Επικοινωνία 6 Επικοινωνία Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα με τα προϊόντα μας, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα χρειαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία: τον τύπο συσκευής του μετατροπέα τον αριθμό σειράς μετατροπέα την έκδοση υλικολογισμικού του μετατροπέα κατά περίπτωση, τις ειδικές ρυθμίσεις χώρας του μετατροπέα τον τύπο και τον αριθμό των συνδεδεμένων Φ/Β μονάδων το σημείο και το ύψος τοποθέτησης του μετατροπέα τον 3-ψήφιο ή 4-ψήφιο αριθμό συμβάντος και το μήνυμα οθόνης του μετατροπέα το σήμα LED και το μήνυμα οθόνης του μετατροπέα τον προαιρετικό εξοπλισμό, π.χ. προϊόντα επικοινωνίας το είδος χρήσης του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών/της επαφής σηματοδότησης σφαλμάτων (εφόσον υπάρχει) SMA Hellas AE V. Tsitsani Glyfada Athens, Greece Tel Fax Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 45

46

47 SMA Solar Technology AG Νομικές Διατάξεις Νομικές Διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία της SMA Solar Technology AG. Η δημοσίευσή τους, πλήρης ή μερική, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγγραφη έγκριση της SMA Solar Technology AG. Η αναπαραγωγή τους επιτρέπεται χωρίς έγκριση μόνο για λόγους αξιολόγησης του προϊόντος ή για κατάλληλη χρήση. Εργοστασιακή εγγύηση SMΑ Οι ισχύοντες όροι εγγύησης συνοδεύουν τη συσκευή σας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο χρειαστεί, μπορείτε επίσης να τους κατεβάσετε από τη διεύθυνση ή να τους αποκτήσετε σε έντυπη μορφή από τα συνήθη κανάλια διανομής. Εμπορικά σήματα Όλες οι εμπορικές ονομασίες αναγνωρίζονται, ακόμη και εάν δεν διαθέτουν ειδική σήμανση. Η έλλειψη σήμανσης δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν ή ένα σήμα δεν είναι κατοχυρωμένο. Οι λέξεις και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από την SMA Solar Technology AG γίνεται κατόπιν αδείας. Το σήμα QR Code είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Γερμανία Τηλ Φαξ έως 2012 SMA Solar Technology AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 47

48

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Περιεχόμενα Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ή τύποι δικτύων για τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-12TL-20-SG-el-12 Έκδοση 1.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL

Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL Εγχειρίδιο συντήρησης SUNNY BOY 1300TL / 1600TL / 2100TL SB13-21TL-SG-el-11 Έκδοση 1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις για αυτό το έγγραφο... 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology

Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Συσκευή για την επιτήρηση εγκαταστάσεων SUNNY WEBBOX με Bluetooth Wireless Technology Εγχειρίδιο χειρισμού SWebBox20-BA-el-13 Έκδοση 1.3 GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Οδηγίες εγκατάστασης ΡΕΛΕ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ MFR-NR-IA-el-21 Έκδοση 2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW

Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW Oδηγίες χρήσης SUNNY VIEW SunnyView-BA-el-13 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG / SMA America, LLC Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης Μονάδα δεδομένων SPEEDWIRE/WEBCONNECT SMA

Oδηγίες εγκατάστασης Μονάδα δεδομένων SPEEDWIRE/WEBCONNECT SMA Oδηγίες εγκατάστασης Μονάδα δεδομένων SPEEDWIRE/WEBCONNECT SMA A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-el-16 Έκδοση 1.6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Εγχειρίδιο Χρήστη. Περιλαμβάνει. 4x Σκληροί ίσκοι 3.5 SATA USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x Σκληροί ίσκοι 3.5" SATA USB3.0 esata Εγχειρίδιο Χρήστη Περιλαμβάνει Περιεχόμενα συσκευασίας Σημείωση Σχετικά με τη συσκευή Οδηγός εγκατάστασης υλικού Οδηγός μορφοποίησης Σκληρού ίσκου

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Οδηγός χρήσης Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τη βάση τηλεφώνου για το αυτοκίνητο Με τη βάση κινητού τηλεφώνου Nokia CR-123 & τη βάση εύκολης τοποθέτησης HH-22,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-el-17 Έκδοση 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα