Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L"

Transcript

1 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR Έκδοση 1.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο Πεδίο εφαρμογής Σε ποιον απευθύνεται Περαιτέρω πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Αποσυσκευασία Παραδοτέο υλικό Αναγνώριση προϊόντος Τοποθέτηση Επιλογή σημείου τοποθέτησης Επιτοίχια τοποθέτηση προϊόντος Ηλεκτρική σύνδεση Συνοπτική απεικόνιση της περιοχής σύνδεσης Εσωτερικό του μετατροπέα Εξωτερική άποψη Σύνδεση καταναλωτών Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Σύνδεση καταναλωτών Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Σύνδεση μετρητή τροφοδοσίας Σύνδεση μετρητή αναφοράς Σύνδεση Sunny Backup Σύνδεση εξωτερικού σήματος Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 5.8 Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) Επικοινωνία Εισαγωγή αγωγών στο Automatic Switch Box Σύνδεση αγωγού ελέγχου και μέτρησης Σύνδεση αγωγού επικοινωνίας Ενεργοποίηση προϊόντος Άνοιγμα και κλείσιμο Άνοιγμα προϊόντος Κλείσιμο προϊόντος Θέση εκτός λειτουργίας Απεγκατάσταση προϊόντος Αποθήκευση προϊόντος Απόρριψη προϊόντος Τεχνικά χαρακτηριστικά Επικοινωνία AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η τοποθέτηση και η εγκατάσταση του Automatic Switch Box. Αυτό το εγχειρίδιο αντικαθιστά τις υποδείξεις τοποθέτησης και εγκατάστασης στην τεχνική περιγραφή του Sunny Backup 5000, έκδοση 2.0. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. 1.1 Πεδίο εφαρμογής Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για το Automatic Switch Box του τύπου AS-BOX-L. 1.2 Σε ποιον απευθύνεται Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε ειδικούς ηλεκτρολόγους. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς ηλεκτρολόγους. 1.3 Περαιτέρω πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Sunny Backup και για το Automatic Switch Box θα βρείτε στην περιοχή FAQ της διεύθυνσης Περισσότερα πιστοποιητικά του εφεδρικού συστήματος Sunny θα βρείτε στο Internet στη διεύθυνση Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

6 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες! Υπόδειξη Η λέξη Υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ιδανική χρήση του προϊόντος. 6 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Το Automatic Switch Box είναι μια διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny. Το Sunny Backup ρυθμίζει και ελέγχει το Automatic Switch Box και σε περίπτωση απώλειας δικτύου δημιουργεί ένα αυτόνομο δίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας δικτύου, το Automatic Switch Box αποσυνδέει με ασφάλεια τη συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τους συνδεδεμένους καταναλωτές από το δημόσιο δίκτυο και τα συνδέει στο αυτόνομο δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε μια γεννήτρια στο σύστημα Sunny Backup, αν κατά την παραγγελία του Automatic Switch Box έχετε ρυθμίσει την επιλογή "Σύνδεση γεννήτριας". Η σύνδεση της γεννήτριας αποτελεί επιλογή κατά την παραγγελία και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων. Αν έχει συνδεθεί μια γεννήτρια στο σύστημα Sunny Backup, το Automatic Switch Box τη συνδέει σε περίπτωση απώλειας δικτύου με το αυτόνομο δίκτυο. Προϋποθέσεις σύνδεσης Το σύστημα Sunny Backup πιστοποιείται μόνο για δίκτυα TN και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δίκτυα TT. Το Automatic Switch Box πρέπει να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με 3 Sunny Backup. Έτσι, ένα από τα 3 Sunny Backup διαμορφώνεται ως κεντρική συσκευή και τα δύο άλλα ως εξαρτημένες συσκευές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του Sunny Backup Η κεντρική συσκευή Sunny Backup αξιολογεί τα δεδομένα που έχουν ληφθεί στο Automatic Switch Box, συντονίζει όλους τους χειρισμούς λειτουργίας και ελέγχει όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Sunny Backup. Δεν πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη ισχύς σύνδεσης των επιμέρους εξόδων (π.χ. δυνατότητα σύνδεσης φωτοβολταϊκής ισχύος: έως 30 kw) στο Automatic Switch Box. Μη χρησιμοποιείτε το Automatic Switch Box για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες. Τα δεδομένα χρήσης που αποκλίνουν, η ανακατασκευή καθώς και η τοποθέτηση εξαρτημάτων συνεπάγονται απώλεια του δικαιώματος εγγύησης και της άδειας λειτουργίας. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

8 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG Αρχές λειτουργίας ενός Automatic Switch Box σε ένα σύστημα Sunny Backup 8 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω υψηλών τάσεων στο Automatic Switch Box κατά την ηλεκτρική σύνδεση. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Όλες οι εργασίες στο Automatic Switch Box πρέπει να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς ηλεκτρολόγους. Διεξάγετε τις εργασίες στο Automatic Switch Box αποκλειστικά όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Λάβετε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται. Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφονται Αν σας παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την SMA Solar Technology (βλέπε κεφάλαιο 10 "Επικοινωνία" (Σελίδα 45)). Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

10 Αποσυσκευασία SMA Solar Technology AG 3 Αποσυσκευασία 3.1 Παραδοτέο υλικό Ελέγξτε την πληρότητα του παραδοτέου υλικού. Ελέγξτε τη συσκευασία και το Automatic Switch Box για τυχόν εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση ζημιών στη συσκευασία επικοινωνήστε με τους προμηθευτές. Σε περίπτωση που το παραδοτέο υλικό δεν είναι πλήρες ή εντοπίσετε ζημιές στο Automatic Switch Box, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας. Αντικείμενο Αριθμός Περιγραφή A 1 Automatic Switch Box B 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 1 Αγωγός επικοινωνίας (μαύρο) D 3 Αγωγός ελέγχου και μέτρησης (κόκκινο) E 1 Οδηγίες εγκατάστασης F 3 Ασφάλεια (63 A) G 1 Αυτοκόλλητο (υπόδειξη κινδύνου για σύστημα καταναλωτών) H 8 4 ροδέλες στεγανοποίησης και 4 δακτύλιοι ασφαλείας (διάμετρος: 6 mm) I 8 4 ροδέλες στεγανοποίησης και 4 δακτύλιοι ασφαλείας (διάμετρος: 8 mm) 10 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG Αποσυσκευασία Προαιρετικό παραδοτέο υλικό Το προαιρετικό παραδοτέο υλικό παραδίδεται με την επιλογή "Σύνδεση γεννήτριας" κατά την παραγγελία. Αντικείμενο Αριθμός Περιγραφή A 3 Ασφάλεια (35 A) B 3 Χιτώνιο προσαρμογής (για ασφάλεια 35 A) 3.2 Αναγνώριση προϊόντος Μπορείτε να αναγνωρίσετε το Automatic Switch Box βάσει του σειριακού αριθμού (Serial No.) και του τύπου της συσκευής (Type/Mode) στην πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κελύφους. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

12 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση 4.1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς κατά την εγκατάσταση του Automatic Switch Box σε μη επιτρεπτές περιοχές. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Παρά την προσεγμένη κατασκευή, σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει πάντα κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε εύφλεκτα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο τόπος και ο τρόπος εγκατάστασης πρέπει να ενδείκνυνται για το βάρος (41 κιλά) και τις διαστάσεις του μετατροπέα. Ο μετατροπέας πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια. Το σημείο τοποθέτησης του μετατροπέα πρέπει να είναι πάντοτε προσβάσιμο. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 25 C και +50 C. Κατακόρυφη τοποθέτηση. Κατά την τοποθέτηση δεν πρέπει να κλίνει προς τα εμπρός ή πίσω. Δεν πρέπει να γίνεται οριζόντια τοποθέτηση. Η περιοχή σύνδεσης δεν πρέπει να δείχνει προς τα πάνω. 12 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG Τοποθέτηση 4.2 Επιτοίχια τοποθέτηση προϊόντος ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης του Automatic Switch Box κατά τη μεταφορά. Ρωγμές ή συνθλίψεις του πλαισίου και βλάβη του Automatic Switch Box. Λάβετε υπόψη σας, ότι το βάρος του Automatic Switch Box είναι περ. 41 kg. 1. Σημειώστε τη θέση των οπών διάτρησης. 2. Διανοίξτε οπές (συνιστώμενη διάμετρος: 6 mm) στο σημείο που έχετε σημειώσει. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

14 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 3. Ανοίξτε το Automatic Switch Box με το κλειδί του πίνακα ελέγχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εισχώρηση σκόνης και υγρασίας λόγω απουσίας στεγανοποίησης. Καταστροφή του Automatic Switch Box. Τηρήστε την παρακάτω σειρά για την τοποθέτηση: Τοποθετήστε τη ροδέλα στεγανοποίησης (C). Τοποθετήστε το δακτύλιο ασφαλείας (B). Στερεώστε τη ροδέλα στεγανοποίησης και το δακτύλιο ασφαλείας με την κατάλληλη βίδα (A). 4. Στερεώστε το Automatic Switch Box στον τοίχο με τις κατάλληλες βίδες, τους δακτύλιους ασφαλείας και τις ροδέλες στεγανοποίησης. 5. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση. Το Automatic Switch Box έχει τοποθετηθεί καλά στον τοίχο. 14 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβη στους αγωγούς λόγω πολύ μεγάλης κύρτωσης ή πολύ υψηλού φορτίου. Καταστροφή του Automatic Switch Box. Προσέξτε τη γωνία κύρτωσης των χρησιμοποιούμενων αγωγών. Τοποθετήστε τους αγωγούς κατάλληλα (π.χ. με μια ράβδο συγκράτησης αγωγών). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηλεκτροστατική αποφόρτιση σε περίπτωση επαφής ενός εξαρτήματος στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. Μόνιμες βλάβες. Γειώστε το σώμα σας, προτού αγγίξετε ένα εξάρτημα. Ελατηριωτοί συνδετήρες Συνδέστε τους αγωγούς σε έναν ελατηριωτό συνδετήρα, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

16 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.1 Συνοπτική απεικόνιση της περιοχής σύνδεσης Εσωτερικό του μετατροπέα 16 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Αντικείμενο Περιγραφή A Στοιχεία ασφάλισης βιδών "F5 Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών (L1, L2, L3) B Ηλεκτρικός συνδετήρας "X3/Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών (N, PE) C Ηλεκτρικός συνδετήρας "X4/PV System" για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης D Ηλεκτρικός συνδετήρας "X5/PV Meter" για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας E Ηλεκτρικός συνδετήρας "X1/Load Meter" για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς F Ηλεκτρικός συνδετήρας "X2/SBU5000" για τη σύνδεση του Sunny Backup G Ηλεκτρικοί συνδετήρες "X7/Feed in Signal" για τροφοδοσία από την μπαταρία H Προαιρετικός ηλεκτρικός συνδετήρας X6/Generator για τη σύνδεση της γεννήτριας (N, PE) I Προαιρετικό στοιχείο ασφάλισης βιδών "F6 Generator" για τη σύνδεση της γεννήτριας (L1, L2, L3) J Υποδοχές RJ45 για αγωγό ελέγχου και μέτρησης K Υποδοχές RJ45 για αγωγό επικοινωνίας Εξωτερική άποψη Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

18 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.2 Σύνδεση καταναλωτών Οι αγωγοί των καταναλωτών προστατεύονται στο Automatic Swtich Box από στοιχεία ασφαλείας. Αυτές οι ασφάλειες προστατεύουν τους εξερχόμενους αγωγούς στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου από το υπερβολικό φορτίο. Λάβετε υπόψη σας ότι στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου, τόσο το Sunny Backup όσο και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορούν να τροφοδοτήσουν τους καταναλωτές και ότι η προενεργοποιημένη ασφάλεια στην πλευρά του δικτύου δε λειτουργεί. Καθορίστε βάσει του τρόπου διευθέτησης του αγωγού και των συνθηκών εγκατάστασης, την απαραίτητη ισχύ των ασφαλειών και τοποθετήστε τα αντίστοιχα σετ ασφαλειών. Τα κατάλληλα σετ ασφαλειών D02 με ονομαστικό ρεύμα 63 A περιλαμβάνονται στο παραδοτέο υλικό. Επιλογή ασφαλειών τήξης Αν οι διατάξεις δεν είναι κατάλληλες (π.χ. δύο φορές η ίδια τιμή ασφάλειας στη σειρά), τότε ενδέχεται να μην μπορέσετε να επιλέξετε τις ασφάλειες τήξης που πρέπει να τοποθετηθούν μπροστά και πίσω από τη συσκευή. Αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος Sunny Backup με περισσότερες πηγές τροφοδοσίας. Ακροδέκτες κλώνων Τοποθετήστε ακροδέκτες κλώνων κατά τη χρήση λεπτά πλεγμένων αγωγών. Αυτό ισχύει μόνο για τον αγωγό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads". Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm 18 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Διάταξη απομόνωσης φορτίων Ως διάταξη απομόνωσης φορτίων χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα διακόπτη προστασίας αγωγών! Ένα στοιχείο ασφάλισης βιδών π.χ. ένα σύστημα D (Diazed) ή σύστημα D0 (Neozed) δεν είναι αποζεύκτης φορτίου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως διάταξη απομόνωσης φορτίου. Τα στοιχεία ασφάλισης βιδών του Automatic Switch Box ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποσύνδεση με φορτίο ή να επηρεαστεί η λειτουργία τους λόγω πρόκλησης πυρκαγιάς από την επαφή. Χρησιμεύουν αποκλειστικά για την προστασία των αγωγών. Επιλέξτε από τον πίνακα τις συνθήκες που ισχύουν στην περίπτωσή σας και λάβετε υπόψη σας την αντίστοιχη σύσταση της SMA Solar Technology. Συνθήκες Σύσταση Η προκαταρκτική ασφάλεια στη διανομή ισούται με το ονομαστικό ρεύμα του Automatic Switch Box στη λειτουργία δικτύου (63 A). Η προκαταρκτική ασφάλεια στη διανομή είναι μικρότερη από το ονομαστικό ρεύμα του Automatic Switch Box στη λειτουργία δικτύου (63 A). Η προκαταρκτική ασφάλεια στη διανομή είναι μεγαλύτερη από το ονομαστικό ρεύμα του Automatic Switch Box (63 A). Στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads" χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια με ονομαστικό ρεύμα 63 A. Στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads" χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια με το ίδιο ονομαστικό ρεύμα όπως στη διανομή. Ρυθμίστε το μέγιστο ρεύμα αναφοράς δικτύου μέσω του Sunny Backup με την παράμετρο GdCurNom στην τιμή της προκαταρκτικής ασφάλειας. Στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads" χρησιμοποιήστε, σύμφωνα με την εγκατάσταση, μια ασφάλεια έως 63 A. Στη διανομή τοποθετήστε μία ασφάλεια έως 63 A. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

20 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Σύνδεση καταναλωτών 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό των καταναλωτών και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τους αγωγούς PE και N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X3/Backup Loads" σύμφωνα με την επιγραφή. Δεν έχει τοποθετηθεί ο δεύτερος ηλεκτρικός συνδετήρας "N". 4. Συνδέστε τον αγωγό L1, L2 και L3 σύμφωνα με την επιγραφή στα στοιχεία ασφαλείας "F5 Backup Loads". Οι καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι. 20 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5.3 Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Προστασία αγωγών Το Automatic Switch Box δεν αντικαθιστά το κιβώτιο διανομής και ασφαλειών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Για την ασφάλεια και την αποσύνδεση τοποθετήστε ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Συγχρόνως, λάβετε υπόψη σας τα πρότυπα που ισχύουν για την τοποθεσία εγκατάστασης. Σύνδεση άλλων πηγών ενέργειας Μπορείτε αντί για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση να συνδέσετε κι άλλες πηγές ενέργειας (π.χ. μικρές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας) στο Automatic Switch Box. Πρέπει να προσέχετε, ώστε στο Automatic Switch Box να συνδέεται πάντα ένας μετρητής με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο συνδυασμός πηγών ενέργειας (σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και μιας μικρής εγκατάστασης αιολικής ενέργειας) δεν επιτρέπεται από την πλευρά της επιχείρησης ηλεκτρισμού, διότι τα τιμολόγια τροφοδοσίας για τις εκάστοτε πηγές ενέργειας είναι διαφορετικά. Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Επιλέξτε τον αγωγό σύμφωνα με την ασφάλεια που είναι συνδεδεμένη μπροστά από το κυτίο μεταγωγής, από την πλευρά του δικτύου. Στο σύστημα Sunny Backup με γεννήτρια πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη την ασφάλεια τροφοδοσίας της γεννήτριας. Αν η ασφάλεια της τροφοδοσίας της γεννήτριας στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X6/Generator" είναι μεγαλύτερη απ' ότι στον αγωγό τροφοδοσίας του μετρητή τροφοδοσίας (πριν τον X5/PV Meter), ο εξερχόμενος αγωγός της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (X4/PV System) πρέπει να ρυθμίζεται στην υψηλότερη τιμή ασφαλείας. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

22 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Διαδικασία σύνδεσης 1. Ελέγξτε τους αγωγούς σύνδεσης, για να εξακριβώσετε αν διατηρείται η μέγιστα συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή ισχύς AC των 30 kw. 2. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 3. Τραβήξτε τον αγωγό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μέσα από τη δίοδο των αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 4. Συνδέστε τον αγωγό PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X4/PV System" σύμφωνα με την επιγραφή. 5. Συνδέστε τον N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X4/PV System" σύμφωνα με την επιγραφή. 6. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X4/PV System" σύμφωνα με την επιγραφή. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη στο Automatic Switch Box. 22 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

23 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5.4 Σύνδεση μετρητή τροφοδοσίας Προστασία αγωγών Για την ασφάλεια και την αποσύνδεση πρέπει να εγκαθίσταται ένας διακόπτης προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και στο μετρητή τροφοδοσίας. Συγχρόνως, λάβετε υπόψη σας τα πρότυπα που ισχύουν για την τοποθεσία εγκατάστασης. Προϋποθέσεις σύνδεσης Το σύστημα Sunny Backup πιστοποιείται μόνο για δίκτυα TN και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δίκτυα TT. Λάβετε υπόψη όλες τις προϋποθέσεις σύνδεσης του παροχέα ηλεκτρικού δικτύου. Φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς μετρητή τροφοδοσίας Το σύστημα Sunny μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς μετρητή τροφοδοσίας. Αν δε συνδέσετε μετρητή τροφοδοσίας στο Automatic Switch Box, πρέπει να γεφυρώσετε το μετρητή τροφοδοσίας (X5/PV Meter) και το μετρητή αναφοράς (X1/Load Meter) εκτός του Automatic Switch Box. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

24 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Αρχές λειτουργίας ενός Automatic Switch Box σε ένα σύστημα Sunny Backup με μια εξωτερική γέφυρα ανάμεσα στο μετρητή τροφοδοσίας και αναφοράς 24 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

25 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Διατομή αγωγού Η απαραίτητη διατομή των αγωγών καθορίζεται σύμφωνα με την ασφάλεια που είναι συνδεδεμένη μπροστά από το κυτίο. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

26 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό του μετρητή τροφοδοσίας και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό του μετρητή τροφοδοσίας μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον αγωγό PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X5/PV Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X5/PV Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. 5. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X5/PV Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. Ο μετρητής τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος στο Automatic Switch Box. 26 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

27 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5.5 Σύνδεση μετρητή αναφοράς ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω απουσίας της λειτουργίας προστασίας της διάταξης προστασίας από τα ρεύματα σφάλματος (RCD). Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Η διάταξη προστασίας από ρεύματα σφάλματος (RCD) ανάμεσα στο δίκτυο και στο Automatic Switch Box θα χάσει τη λειτουργία προστασίας της λόγω του συστήματος Backup. Μην ενεργοποιήσετε καμία διάταξη προστασίας από ρεύματα σφάλματος (RCD) ανάμεσα στο δίκτυο και το Automatic Switch Box. Ενεργοποιήστε τη διάταξη προστασίας από ρεύματα σφάλματος (RCD) ανάμεσα στους καταναλωτές και το Automatic Switch Box. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω λανθασμένης γείωσης του ουδέτερου αγωγού. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Το σύστημα Sunny Backup χρειάζεται ένα γειωμένο ουδέτερο αγωγό, ώστε σε περίπτωση απώλειας του δικτύου να δημιουργείται ένα δίκτυο TN και να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας. Μην εγκαθιστάτε στοιχεία μεταγωγής στο γειωμένο ουδέτερο αγωγό προς το Automatic Switch Box. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω λανθασμένης γείωσης του αγωγού PEN από την πλευρά του δικτύου. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Γειώστε τον αγωγό PEN από την πλευρά του δικτύου μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα. Παράδειγμα: Σύνδεση από το ηλεκτρικού πίνακα προς τη ράγα αντιστάθμισης δυναμικού. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

28 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Διατομή αγωγού Η απαραίτητη διατομή των αγωγών καθορίζεται σύμφωνα με την ασφάλεια που είναι συνδεδεμένη μπροστά από το κυτίο. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπερφόρτιση του Automatic Switch Box λόγω απουσίας προασφάλειας. Καταστροφή του Automatic Switch Box. Τοποθετήστε στη διανομή μια ασφάλεια 63 A ως προκαταρκτική ασφάλεια. 28 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

29 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό του μετρητή αναφοράς και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό του μετρητή αναφοράς μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον αγωγό PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X1/Load Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον αγωγό Ν στους ηλεκτρικούς συνδετήρες "X1/Load Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. Δεν έχει τοποθετηθεί ο δεύτερος ηλεκτρικός συνδετήρας "N". 5. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στους ηλεκτρικούς συνδετήρες "X1/Load Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. Ο μετρητής αναφοράς είναι συνδεδεμένος. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

30 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.6 Σύνδεση Sunny Backup Ασφάλεια του Sunny Backup Τα Sunny Backup ασφαλίζονται με ένα διακόπτη προστασίας αγωγών C32 A ανά φάση στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Διατομή αγωγού Η SMA Solar Technology συνιστά αγωγούς με διατομή 6 mm 2. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 6 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm 30 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

31 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε τις κατάλληλες διόδους για τους αγωγούς του Sunny Backup και διανοίξτε τις με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον PE και N της κεντρικής συσκευής Sunny Backup στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X2/SBU5000" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον L της κεντρικής συσκευής Sunny Backup στον L1. 5. Συνδέστε τον PE και N της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 1 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X2/SBU5000" σύμφωνα με την επιγραφή. 6. Συνδέστε τον L της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 1στον L2. 7. Συνδέστε τον PE και N της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 2 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X2/SBU5000" σύμφωνα με την επιγραφή. 8. Συνδέστε τον L της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 2στον L3. Ο αγωγός για τη σύνδεση του Sunny Backup είναι συνδεδεμένος. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

32 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.7 Σύνδεση εξωτερικού σήματος Έγκριση από την επιχείρηση ηλεκτρισμού Η τροφοδοσία από την μπαταρία στο δημόσιο δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με την έγκριση της αρμόδιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η τροφοδοσία του δικτύου από την μπαταρία μπορεί να ξεκινήσει ή να σταματήσει μέσω της επαφής χωρίς δυναμικό "X7/Feed In Signal". Σε αυτό την επαφή μπορείτε π.χ. να συνδέσετε μια έξοδο ρελέ ενός δέκτη κυκλικών σημάτων ελέγχου, η οποία λαμβάνει π.χ. σήματα από την επιχείρηση ηλεκτρισμού. Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και ο τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 2,5 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm 32 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

33 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό του σήματος τροφοδοσίας και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X7 Feed in Signal" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τους αγωγούς στο "IN" και "L1". Το εξωτερικό σήμα για την τροφοδοσία από την μπαταρία είναι συνδεδεμένο. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

34 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.8 Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) Προϋποθέσεις για αγωγούς ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπερφόρτιση στον αγωγό λόγω λανθασμένου σχεδιασμού. Καταστροφή αγωγού. Επιλέξτε την κατάλληλη διατομή αγωγών βάσει της ονομαστικής ισχύς της γεννήτριας. Ο σχεδιασμός της ασφάλειας εξόδου μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό του αγωγού στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Εγκαταστήστε τους αγωγούς προς το Automatic Switch Box, ασφαλίζοντάς τους έναντι γείωσης και βραχυκυκλώματος, αν η γεννήτρια δεν έχει ασφάλεια εξόδου. Εναλλακτικά (κυρίως σε μεγαλύτερες διαδρομές αγωγών) μπορείτε να τοποθετήσετε πρόσθετα κιβώτια ασφαλειών κοντά στη γεννήτρια. Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm Ακροδέκτες κλώνων Τοποθετήστε ακροδέκτες κλώνων κατά τη χρήση λεπτά πλεγμένων αγωγών. Αυτό ισχύει μόνο για τον αγωγό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο στοιχείο ασφαλείας "F6 Generator" Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Υπολογίστε τις διαστάσεις της ασφάλειας τήξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γεννήτριας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια τήξης έως 40 A. Χρησιμοποιήστε ασφάλειες τήξης του τύπου D02. Τα σετ ασφαλειών D02 με ονομαστική ισχύ 35 A περιλαμβάνονται στο παραδοτέο υλικό. Συγχρόνως πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται, αν αυτά τα σετ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. 34 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

35 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό της γεννήτριας και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό της γεννήτριας μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X6/Generator" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X6/Generator" σύμφωνα με την επιγραφή. 5. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στο στοιχείο ασφαλείας "F6 Generator" σύμφωνα με την επιγραφή. Ροπή στρέψης εκκίνησης: 4 Nm +/ 20 % Η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή.

Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. Σύστημα τοποθέτησης της SolarWorld για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε επίπεδες στέγες. Σχεδιασμός και εφαρμογή. 08/2011 www.solarworld.com Δοκιμασμένη ποιότητα Απλά έξυπνα Με το σύστημα τοποθέτησης σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών!

Οδηγίες λειτουργίας. SIPOS 5 Flash SIPOS 5. HiMod. Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές PROFITRON. Με επιφύλαξη αλλαγών! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρικοί ενεργοποιητές SIPOS 5 Flash PROFITRON SIPOS 5 HiMod Έκδοση 06.11 Με επιφύλαξη αλλαγών! Y070.020/GR Περιεχόμενα SIPOS 5 Flash PROFITRON/HiMod Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα