Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L"

Transcript

1 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR Έκδοση 1.0 GR

2

3 SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο Πεδίο εφαρμογής Σε ποιον απευθύνεται Περαιτέρω πληροφορίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Υποδείξεις ασφαλείας Αποσυσκευασία Παραδοτέο υλικό Αναγνώριση προϊόντος Τοποθέτηση Επιλογή σημείου τοποθέτησης Επιτοίχια τοποθέτηση προϊόντος Ηλεκτρική σύνδεση Συνοπτική απεικόνιση της περιοχής σύνδεσης Εσωτερικό του μετατροπέα Εξωτερική άποψη Σύνδεση καταναλωτών Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Σύνδεση καταναλωτών Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Σύνδεση μετρητή τροφοδοσίας Σύνδεση μετρητή αναφοράς Σύνδεση Sunny Backup Σύνδεση εξωτερικού σήματος Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

4 Πίνακας περιεχομένων SMA Solar Technology AG 5.8 Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) Επικοινωνία Εισαγωγή αγωγών στο Automatic Switch Box Σύνδεση αγωγού ελέγχου και μέτρησης Σύνδεση αγωγού επικοινωνίας Ενεργοποίηση προϊόντος Άνοιγμα και κλείσιμο Άνοιγμα προϊόντος Κλείσιμο προϊόντος Θέση εκτός λειτουργίας Απεγκατάσταση προϊόντος Αποθήκευση προϊόντος Απόρριψη προϊόντος Τεχνικά χαρακτηριστικά Επικοινωνία AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

5 SMA Solar Technology AG Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η τοποθέτηση και η εγκατάσταση του Automatic Switch Box. Αυτό το εγχειρίδιο αντικαθιστά τις υποδείξεις τοποθέτησης και εγκατάστασης στην τεχνική περιγραφή του Sunny Backup 5000, έκδοση 2.0. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. 1.1 Πεδίο εφαρμογής Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για το Automatic Switch Box του τύπου AS-BOX-L. 1.2 Σε ποιον απευθύνεται Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε ειδικούς ηλεκτρολόγους. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικούς ηλεκτρολόγους. 1.3 Περαιτέρω πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα Sunny Backup και για το Automatic Switch Box θα βρείτε στην περιοχή FAQ της διεύθυνσης Περισσότερα πιστοποιητικά του εφεδρικού συστήματος Sunny θα βρείτε στο Internet στη διεύθυνση Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

6 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο SMA Solar Technology AG 1.4 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας και γενικές υποδείξεις: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λέξη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ συνιστά υπόδειξη ασφαλείας, η μη τήρηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημίες! Υπόδειξη Η λέξη Υπόδειξη αναφέρεται σε πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ιδανική χρήση του προϊόντος. 6 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

7 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Το Automatic Switch Box είναι μια διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny. Το Sunny Backup ρυθμίζει και ελέγχει το Automatic Switch Box και σε περίπτωση απώλειας δικτύου δημιουργεί ένα αυτόνομο δίκτυο. Σε περίπτωση απώλειας δικτύου, το Automatic Switch Box αποσυνδέει με ασφάλεια τη συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τους συνδεδεμένους καταναλωτές από το δημόσιο δίκτυο και τα συνδέει στο αυτόνομο δίκτυο. Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε μια γεννήτρια στο σύστημα Sunny Backup, αν κατά την παραγγελία του Automatic Switch Box έχετε ρυθμίσει την επιλογή "Σύνδεση γεννήτριας". Η σύνδεση της γεννήτριας αποτελεί επιλογή κατά την παραγγελία και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων. Αν έχει συνδεθεί μια γεννήτρια στο σύστημα Sunny Backup, το Automatic Switch Box τη συνδέει σε περίπτωση απώλειας δικτύου με το αυτόνομο δίκτυο. Προϋποθέσεις σύνδεσης Το σύστημα Sunny Backup πιστοποιείται μόνο για δίκτυα TN και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δίκτυα TT. Το Automatic Switch Box πρέπει να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με 3 Sunny Backup. Έτσι, ένα από τα 3 Sunny Backup διαμορφώνεται ως κεντρική συσκευή και τα δύο άλλα ως εξαρτημένες συσκευές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του Sunny Backup Η κεντρική συσκευή Sunny Backup αξιολογεί τα δεδομένα που έχουν ληφθεί στο Automatic Switch Box, συντονίζει όλους τους χειρισμούς λειτουργίας και ελέγχει όλα τα εξαρτήματα του συστήματος Sunny Backup. Δεν πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη ισχύς σύνδεσης των επιμέρους εξόδων (π.χ. δυνατότητα σύνδεσης φωτοβολταϊκής ισχύος: έως 30 kw) στο Automatic Switch Box. Μη χρησιμοποιείτε το Automatic Switch Box για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες. Τα δεδομένα χρήσης που αποκλίνουν, η ανακατασκευή καθώς και η τοποθέτηση εξαρτημάτων συνεπάγονται απώλεια του δικαιώματος εγγύησης και της άδειας λειτουργίας. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

8 Ασφάλεια SMA Solar Technology AG Αρχές λειτουργίας ενός Automatic Switch Box σε ένα σύστημα Sunny Backup 8 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

9 SMA Solar Technology AG Ασφάλεια 2.2 Υποδείξεις ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω υψηλών τάσεων στο Automatic Switch Box κατά την ηλεκτρική σύνδεση. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Όλες οι εργασίες στο Automatic Switch Box πρέπει να διεξάγονται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς ηλεκτρολόγους. Διεξάγετε τις εργασίες στο Automatic Switch Box αποκλειστικά όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Λάβετε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας που αναφέρονται. Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφονται Αν σας παρουσιαστούν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την SMA Solar Technology (βλέπε κεφάλαιο 10 "Επικοινωνία" (Σελίδα 45)). Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

10 Αποσυσκευασία SMA Solar Technology AG 3 Αποσυσκευασία 3.1 Παραδοτέο υλικό Ελέγξτε την πληρότητα του παραδοτέου υλικού. Ελέγξτε τη συσκευασία και το Automatic Switch Box για τυχόν εμφανείς ζημιές. Σε περίπτωση ζημιών στη συσκευασία επικοινωνήστε με τους προμηθευτές. Σε περίπτωση που το παραδοτέο υλικό δεν είναι πλήρες ή εντοπίσετε ζημιές στο Automatic Switch Box, επικοινωνήστε με τον έμπορό σας. Αντικείμενο Αριθμός Περιγραφή A 1 Automatic Switch Box B 1 Κλειδί πίνακα ελέγχου C 1 Αγωγός επικοινωνίας (μαύρο) D 3 Αγωγός ελέγχου και μέτρησης (κόκκινο) E 1 Οδηγίες εγκατάστασης F 3 Ασφάλεια (63 A) G 1 Αυτοκόλλητο (υπόδειξη κινδύνου για σύστημα καταναλωτών) H 8 4 ροδέλες στεγανοποίησης και 4 δακτύλιοι ασφαλείας (διάμετρος: 6 mm) I 8 4 ροδέλες στεγανοποίησης και 4 δακτύλιοι ασφαλείας (διάμετρος: 8 mm) 10 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

11 SMA Solar Technology AG Αποσυσκευασία Προαιρετικό παραδοτέο υλικό Το προαιρετικό παραδοτέο υλικό παραδίδεται με την επιλογή "Σύνδεση γεννήτριας" κατά την παραγγελία. Αντικείμενο Αριθμός Περιγραφή A 3 Ασφάλεια (35 A) B 3 Χιτώνιο προσαρμογής (για ασφάλεια 35 A) 3.2 Αναγνώριση προϊόντος Μπορείτε να αναγνωρίσετε το Automatic Switch Box βάσει του σειριακού αριθμού (Serial No.) και του τύπου της συσκευής (Type/Mode) στην πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κελύφους. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

12 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 4 Τοποθέτηση 4.1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς κατά την εγκατάσταση του Automatic Switch Box σε μη επιτρεπτές περιοχές. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Παρά την προσεγμένη κατασκευή, σε ηλεκτρικές συσκευές υπάρχει πάντα κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε εύφλεκτα οικοδομικά υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Μην τοποθετείτε το Automatic Switch Box σε περιοχές, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ο τόπος και ο τρόπος εγκατάστασης πρέπει να ενδείκνυνται για το βάρος (41 κιλά) και τις διαστάσεις του μετατροπέα. Ο μετατροπέας πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια. Το σημείο τοποθέτησης του μετατροπέα πρέπει να είναι πάντοτε προσβάσιμο. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 25 C και +50 C. Κατακόρυφη τοποθέτηση. Κατά την τοποθέτηση δεν πρέπει να κλίνει προς τα εμπρός ή πίσω. Δεν πρέπει να γίνεται οριζόντια τοποθέτηση. Η περιοχή σύνδεσης δεν πρέπει να δείχνει προς τα πάνω. 12 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

13 SMA Solar Technology AG Τοποθέτηση 4.2 Επιτοίχια τοποθέτηση προϊόντος ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης του Automatic Switch Box κατά τη μεταφορά. Ρωγμές ή συνθλίψεις του πλαισίου και βλάβη του Automatic Switch Box. Λάβετε υπόψη σας, ότι το βάρος του Automatic Switch Box είναι περ. 41 kg. 1. Σημειώστε τη θέση των οπών διάτρησης. 2. Διανοίξτε οπές (συνιστώμενη διάμετρος: 6 mm) στο σημείο που έχετε σημειώσει. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

14 Τοποθέτηση SMA Solar Technology AG 3. Ανοίξτε το Automatic Switch Box με το κλειδί του πίνακα ελέγχου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εισχώρηση σκόνης και υγρασίας λόγω απουσίας στεγανοποίησης. Καταστροφή του Automatic Switch Box. Τηρήστε την παρακάτω σειρά για την τοποθέτηση: Τοποθετήστε τη ροδέλα στεγανοποίησης (C). Τοποθετήστε το δακτύλιο ασφαλείας (B). Στερεώστε τη ροδέλα στεγανοποίησης και το δακτύλιο ασφαλείας με την κατάλληλη βίδα (A). 4. Στερεώστε το Automatic Switch Box στον τοίχο με τις κατάλληλες βίδες, τους δακτύλιους ασφαλείας και τις ροδέλες στεγανοποίησης. 5. Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση. Το Automatic Switch Box έχει τοποθετηθεί καλά στον τοίχο. 14 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

15 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβη στους αγωγούς λόγω πολύ μεγάλης κύρτωσης ή πολύ υψηλού φορτίου. Καταστροφή του Automatic Switch Box. Προσέξτε τη γωνία κύρτωσης των χρησιμοποιούμενων αγωγών. Τοποθετήστε τους αγωγούς κατάλληλα (π.χ. με μια ράβδο συγκράτησης αγωγών). ΠΡΟΣΟΧΗ! Ηλεκτροστατική αποφόρτιση σε περίπτωση επαφής ενός εξαρτήματος στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. Μόνιμες βλάβες. Γειώστε το σώμα σας, προτού αγγίξετε ένα εξάρτημα. Ελατηριωτοί συνδετήρες Συνδέστε τους αγωγούς σε έναν ελατηριωτό συνδετήρα, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

16 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.1 Συνοπτική απεικόνιση της περιοχής σύνδεσης Εσωτερικό του μετατροπέα 16 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

17 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Αντικείμενο Περιγραφή A Στοιχεία ασφάλισης βιδών "F5 Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών (L1, L2, L3) B Ηλεκτρικός συνδετήρας "X3/Backup Loads" για τη σύνδεση των καταναλωτών (N, PE) C Ηλεκτρικός συνδετήρας "X4/PV System" για τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης D Ηλεκτρικός συνδετήρας "X5/PV Meter" για τη σύνδεση του μετρητή τροφοδοσίας E Ηλεκτρικός συνδετήρας "X1/Load Meter" για τη σύνδεση του μετρητή αναφοράς F Ηλεκτρικός συνδετήρας "X2/SBU5000" για τη σύνδεση του Sunny Backup G Ηλεκτρικοί συνδετήρες "X7/Feed in Signal" για τροφοδοσία από την μπαταρία H Προαιρετικός ηλεκτρικός συνδετήρας X6/Generator για τη σύνδεση της γεννήτριας (N, PE) I Προαιρετικό στοιχείο ασφάλισης βιδών "F6 Generator" για τη σύνδεση της γεννήτριας (L1, L2, L3) J Υποδοχές RJ45 για αγωγό ελέγχου και μέτρησης K Υποδοχές RJ45 για αγωγό επικοινωνίας Εξωτερική άποψη Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

18 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.2 Σύνδεση καταναλωτών Οι αγωγοί των καταναλωτών προστατεύονται στο Automatic Swtich Box από στοιχεία ασφαλείας. Αυτές οι ασφάλειες προστατεύουν τους εξερχόμενους αγωγούς στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου από το υπερβολικό φορτίο. Λάβετε υπόψη σας ότι στη λειτουργία αυτόνομου δικτύου, τόσο το Sunny Backup όσο και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορούν να τροφοδοτήσουν τους καταναλωτές και ότι η προενεργοποιημένη ασφάλεια στην πλευρά του δικτύου δε λειτουργεί. Καθορίστε βάσει του τρόπου διευθέτησης του αγωγού και των συνθηκών εγκατάστασης, την απαραίτητη ισχύ των ασφαλειών και τοποθετήστε τα αντίστοιχα σετ ασφαλειών. Τα κατάλληλα σετ ασφαλειών D02 με ονομαστικό ρεύμα 63 A περιλαμβάνονται στο παραδοτέο υλικό. Επιλογή ασφαλειών τήξης Αν οι διατάξεις δεν είναι κατάλληλες (π.χ. δύο φορές η ίδια τιμή ασφάλειας στη σειρά), τότε ενδέχεται να μην μπορέσετε να επιλέξετε τις ασφάλειες τήξης που πρέπει να τοποθετηθούν μπροστά και πίσω από τη συσκευή. Αυτό είναι αναπόφευκτο λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος Sunny Backup με περισσότερες πηγές τροφοδοσίας. Ακροδέκτες κλώνων Τοποθετήστε ακροδέκτες κλώνων κατά τη χρήση λεπτά πλεγμένων αγωγών. Αυτό ισχύει μόνο για τον αγωγό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads". Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm 18 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

19 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Διάταξη απομόνωσης φορτίων Ως διάταξη απομόνωσης φορτίων χρησιμοποιήστε αποκλειστικά ένα διακόπτη προστασίας αγωγών! Ένα στοιχείο ασφάλισης βιδών π.χ. ένα σύστημα D (Diazed) ή σύστημα D0 (Neozed) δεν είναι αποζεύκτης φορτίου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως διάταξη απομόνωσης φορτίου. Τα στοιχεία ασφάλισης βιδών του Automatic Switch Box ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποσύνδεση με φορτίο ή να επηρεαστεί η λειτουργία τους λόγω πρόκλησης πυρκαγιάς από την επαφή. Χρησιμεύουν αποκλειστικά για την προστασία των αγωγών. Επιλέξτε από τον πίνακα τις συνθήκες που ισχύουν στην περίπτωσή σας και λάβετε υπόψη σας την αντίστοιχη σύσταση της SMA Solar Technology. Συνθήκες Σύσταση Η προκαταρκτική ασφάλεια στη διανομή ισούται με το ονομαστικό ρεύμα του Automatic Switch Box στη λειτουργία δικτύου (63 A). Η προκαταρκτική ασφάλεια στη διανομή είναι μικρότερη από το ονομαστικό ρεύμα του Automatic Switch Box στη λειτουργία δικτύου (63 A). Η προκαταρκτική ασφάλεια στη διανομή είναι μεγαλύτερη από το ονομαστικό ρεύμα του Automatic Switch Box (63 A). Στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads" χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια με ονομαστικό ρεύμα 63 A. Στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads" χρησιμοποιήστε μια ασφάλεια με το ίδιο ονομαστικό ρεύμα όπως στη διανομή. Ρυθμίστε το μέγιστο ρεύμα αναφοράς δικτύου μέσω του Sunny Backup με την παράμετρο GdCurNom στην τιμή της προκαταρκτικής ασφάλειας. Στο στοιχείο ασφαλείας "F5 Backup Loads" χρησιμοποιήστε, σύμφωνα με την εγκατάσταση, μια ασφάλεια έως 63 A. Στη διανομή τοποθετήστε μία ασφάλεια έως 63 A. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

20 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Σύνδεση καταναλωτών 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό των καταναλωτών και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τους αγωγούς PE και N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X3/Backup Loads" σύμφωνα με την επιγραφή. Δεν έχει τοποθετηθεί ο δεύτερος ηλεκτρικός συνδετήρας "N". 4. Συνδέστε τον αγωγό L1, L2 και L3 σύμφωνα με την επιγραφή στα στοιχεία ασφαλείας "F5 Backup Loads". Οι καταναλωτές είναι συνδεδεμένοι. 20 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

21 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5.3 Σύνδεση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Προστασία αγωγών Το Automatic Switch Box δεν αντικαθιστά το κιβώτιο διανομής και ασφαλειών της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Για την ασφάλεια και την αποσύνδεση τοποθετήστε ένα διακόπτη προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Συγχρόνως, λάβετε υπόψη σας τα πρότυπα που ισχύουν για την τοποθεσία εγκατάστασης. Σύνδεση άλλων πηγών ενέργειας Μπορείτε αντί για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση να συνδέσετε κι άλλες πηγές ενέργειας (π.χ. μικρές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας) στο Automatic Switch Box. Πρέπει να προσέχετε, ώστε στο Automatic Switch Box να συνδέεται πάντα ένας μετρητής με το αντίστοιχο τιμολόγιο. Ο συνδυασμός πηγών ενέργειας (σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και μιας μικρής εγκατάστασης αιολικής ενέργειας) δεν επιτρέπεται από την πλευρά της επιχείρησης ηλεκτρισμού, διότι τα τιμολόγια τροφοδοσίας για τις εκάστοτε πηγές ενέργειας είναι διαφορετικά. Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Επιλέξτε τον αγωγό σύμφωνα με την ασφάλεια που είναι συνδεδεμένη μπροστά από το κυτίο μεταγωγής, από την πλευρά του δικτύου. Στο σύστημα Sunny Backup με γεννήτρια πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη την ασφάλεια τροφοδοσίας της γεννήτριας. Αν η ασφάλεια της τροφοδοσίας της γεννήτριας στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X6/Generator" είναι μεγαλύτερη απ' ότι στον αγωγό τροφοδοσίας του μετρητή τροφοδοσίας (πριν τον X5/PV Meter), ο εξερχόμενος αγωγός της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (X4/PV System) πρέπει να ρυθμίζεται στην υψηλότερη τιμή ασφαλείας. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

22 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Διαδικασία σύνδεσης 1. Ελέγξτε τους αγωγούς σύνδεσης, για να εξακριβώσετε αν διατηρείται η μέγιστα συνδεδεμένη φωτοβολταϊκή ισχύς AC των 30 kw. 2. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 3. Τραβήξτε τον αγωγό της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μέσα από τη δίοδο των αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 4. Συνδέστε τον αγωγό PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X4/PV System" σύμφωνα με την επιγραφή. 5. Συνδέστε τον N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X4/PV System" σύμφωνα με την επιγραφή. 6. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X4/PV System" σύμφωνα με την επιγραφή. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη στο Automatic Switch Box. 22 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

23 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5.4 Σύνδεση μετρητή τροφοδοσίας Προστασία αγωγών Για την ασφάλεια και την αποσύνδεση πρέπει να εγκαθίσταται ένας διακόπτης προστασίας αγωγών ανάμεσα στο Automatic Switch Box και στο μετρητή τροφοδοσίας. Συγχρόνως, λάβετε υπόψη σας τα πρότυπα που ισχύουν για την τοποθεσία εγκατάστασης. Προϋποθέσεις σύνδεσης Το σύστημα Sunny Backup πιστοποιείται μόνο για δίκτυα TN και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δίκτυα TT. Λάβετε υπόψη όλες τις προϋποθέσεις σύνδεσης του παροχέα ηλεκτρικού δικτύου. Φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς μετρητή τροφοδοσίας Το σύστημα Sunny μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς μετρητή τροφοδοσίας. Αν δε συνδέσετε μετρητή τροφοδοσίας στο Automatic Switch Box, πρέπει να γεφυρώσετε το μετρητή τροφοδοσίας (X5/PV Meter) και το μετρητή αναφοράς (X1/Load Meter) εκτός του Automatic Switch Box. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

24 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Αρχές λειτουργίας ενός Automatic Switch Box σε ένα σύστημα Sunny Backup με μια εξωτερική γέφυρα ανάμεσα στο μετρητή τροφοδοσίας και αναφοράς 24 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

25 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Διατομή αγωγού Η απαραίτητη διατομή των αγωγών καθορίζεται σύμφωνα με την ασφάλεια που είναι συνδεδεμένη μπροστά από το κυτίο. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

26 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό του μετρητή τροφοδοσίας και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό του μετρητή τροφοδοσίας μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον αγωγό PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X5/PV Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X5/PV Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. 5. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X5/PV Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. Ο μετρητής τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος στο Automatic Switch Box. 26 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

27 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση 5.5 Σύνδεση μετρητή αναφοράς ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω απουσίας της λειτουργίας προστασίας της διάταξης προστασίας από τα ρεύματα σφάλματος (RCD). Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Η διάταξη προστασίας από ρεύματα σφάλματος (RCD) ανάμεσα στο δίκτυο και στο Automatic Switch Box θα χάσει τη λειτουργία προστασίας της λόγω του συστήματος Backup. Μην ενεργοποιήσετε καμία διάταξη προστασίας από ρεύματα σφάλματος (RCD) ανάμεσα στο δίκτυο και το Automatic Switch Box. Ενεργοποιήστε τη διάταξη προστασίας από ρεύματα σφάλματος (RCD) ανάμεσα στους καταναλωτές και το Automatic Switch Box. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω λανθασμένης γείωσης του ουδέτερου αγωγού. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Το σύστημα Sunny Backup χρειάζεται ένα γειωμένο ουδέτερο αγωγό, ώστε σε περίπτωση απώλειας του δικτύου να δημιουργείται ένα δίκτυο TN και να μπορούν να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας. Μην εγκαθιστάτε στοιχεία μεταγωγής στο γειωμένο ουδέτερο αγωγό προς το Automatic Switch Box. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Ηλεκτροπληξία λόγω λανθασμένης γείωσης του αγωγού PEN από την πλευρά του δικτύου. Θάνατος ή σοβαρά εγκαύματα. Γειώστε τον αγωγό PEN από την πλευρά του δικτύου μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα. Παράδειγμα: Σύνδεση από το ηλεκτρικού πίνακα προς τη ράγα αντιστάθμισης δυναμικού. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

28 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Διατομή αγωγού Η απαραίτητη διατομή των αγωγών καθορίζεται σύμφωνα με την ασφάλεια που είναι συνδεδεμένη μπροστά από το κυτίο. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπερφόρτιση του Automatic Switch Box λόγω απουσίας προασφάλειας. Καταστροφή του Automatic Switch Box. Τοποθετήστε στη διανομή μια ασφάλεια 63 A ως προκαταρκτική ασφάλεια. 28 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

29 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό του μετρητή αναφοράς και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό του μετρητή αναφοράς μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον αγωγό PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X1/Load Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον αγωγό Ν στους ηλεκτρικούς συνδετήρες "X1/Load Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. Δεν έχει τοποθετηθεί ο δεύτερος ηλεκτρικός συνδετήρας "N". 5. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στους ηλεκτρικούς συνδετήρες "X1/Load Meter" σύμφωνα με την επιγραφή. Ο μετρητής αναφοράς είναι συνδεδεμένος. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

30 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.6 Σύνδεση Sunny Backup Ασφάλεια του Sunny Backup Τα Sunny Backup ασφαλίζονται με ένα διακόπτη προστασίας αγωγών C32 A ανά φάση στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Διατομή αγωγού Η SMA Solar Technology συνιστά αγωγούς με διατομή 6 mm 2. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 6 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm 30 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

31 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε τις κατάλληλες διόδους για τους αγωγούς του Sunny Backup και διανοίξτε τις με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον PE και N της κεντρικής συσκευής Sunny Backup στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X2/SBU5000" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον L της κεντρικής συσκευής Sunny Backup στον L1. 5. Συνδέστε τον PE και N της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 1 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X2/SBU5000" σύμφωνα με την επιγραφή. 6. Συνδέστε τον L της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 1στον L2. 7. Συνδέστε τον PE και N της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 2 στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X2/SBU5000" σύμφωνα με την επιγραφή. 8. Συνδέστε τον L της εξαρτημένης συσκευής Sunny Backup 2στον L3. Ο αγωγός για τη σύνδεση του Sunny Backup είναι συνδεδεμένος. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

32 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.7 Σύνδεση εξωτερικού σήματος Έγκριση από την επιχείρηση ηλεκτρισμού Η τροφοδοσία από την μπαταρία στο δημόσιο δίκτυο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με την έγκριση της αρμόδιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η τροφοδοσία του δικτύου από την μπαταρία μπορεί να ξεκινήσει ή να σταματήσει μέσω της επαφής χωρίς δυναμικό "X7/Feed In Signal". Σε αυτό την επαφή μπορείτε π.χ. να συνδέσετε μια έξοδο ρελέ ενός δέκτη κυκλικών σημάτων ελέγχου, η οποία λαμβάνει π.χ. σήματα από την επιχείρηση ηλεκτρισμού. Προϋποθέσεις για αγωγούς Ο τύπος και ο τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 2,5 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm 32 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

33 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Διαδικασία σύνδεσης 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό του σήματος τροφοδοσίας και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X7 Feed in Signal" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τους αγωγούς στο "IN" και "L1". Το εξωτερικό σήμα για την τροφοδοσία από την μπαταρία είναι συνδεδεμένο. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

34 Ηλεκτρική σύνδεση SMA Solar Technology AG 5.8 Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) Προϋποθέσεις για αγωγούς ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπερφόρτιση στον αγωγό λόγω λανθασμένου σχεδιασμού. Καταστροφή αγωγού. Επιλέξτε την κατάλληλη διατομή αγωγών βάσει της ονομαστικής ισχύς της γεννήτριας. Ο σχεδιασμός της ασφάλειας εξόδου μπορεί να επηρεάσει το σχεδιασμό του αγωγού στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Εγκαταστήστε τους αγωγούς προς το Automatic Switch Box, ασφαλίζοντάς τους έναντι γείωσης και βραχυκυκλώματος, αν η γεννήτρια δεν έχει ασφάλεια εξόδου. Εναλλακτικά (κυρίως σε μεγαλύτερες διαδρομές αγωγών) μπορείτε να τοποθετήσετε πρόσθετα κιβώτια ασφαλειών κοντά στη γεννήτρια. Ο τύπος και τρόπος τοποθέτησης των αγωγών πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη χρήση και τον τόπο χρήσης. Αντικείμενο Περιγραφή Τιμή A Διατομή αγωγού Μέγ. 16 mm 2 B Μήκος απογύμνωσης mm Ακροδέκτες κλώνων Τοποθετήστε ακροδέκτες κλώνων κατά τη χρήση λεπτά πλεγμένων αγωγών. Αυτό ισχύει μόνο για τον αγωγό, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο στοιχείο ασφαλείας "F6 Generator" Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Υπολογισμός διαστάσεων ασφάλειας τήξης Υπολογίστε τις διαστάσεις της ασφάλειας τήξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γεννήτριας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια τήξης έως 40 A. Χρησιμοποιήστε ασφάλειες τήξης του τύπου D02. Τα σετ ασφαλειών D02 με ονομαστική ισχύ 35 A περιλαμβάνονται στο παραδοτέο υλικό. Συγχρόνως πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται, αν αυτά τα σετ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. 34 AS-BoxL-IGR Οδηγίες τοποθέτησης

35 SMA Solar Technology AG Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση γεννήτριας (προαιρετικά) 1. Επιλέξτε την κατάλληλη δίοδο για τον αγωγό της γεννήτριας και διανοίξτε την με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Μετά την εισαγωγή του αγωγού, θα πρέπει να στεγανοποιήσετε τη δίοδο γύρω από τον αγωγό. 2. Τραβήξτε τον αγωγό της γεννήτριας μέσα από τη δίοδο αγωγών στο εσωτερικό του Automatic Switch Box. 3. Συνδέστε τον PE στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X6/Generator" σύμφωνα με την επιγραφή. 4. Συνδέστε τον N στον ηλεκτρικό συνδετήρα "X6/Generator" σύμφωνα με την επιγραφή. 5. Συνδέστε τον L1, L2 και L3 στο στοιχείο ασφαλείας "F6 Generator" σύμφωνα με την επιγραφή. Ροπή στρέψης εκκίνησης: 4 Nm +/ 20 % Η γεννήτρια είναι συνδεδεμένη. Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή Sicherheit-TGR103010 Έκδοση 1.0 GR SMA

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Τεχνική περιγραφή SI2012_2224-TGR091830 98-2007330 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Οδηγίες τοποθέτησης SB3300TLHC-IGR094121 IMGR-SB33TLHC Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL με Reactive Power Control Oδηγίες χρήσης SMC9-11TLRP-BA-el-30 TBEL-SMCTLRP Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου

Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου Επιτήρηση εγκατάστασης Αισθητήρας ανέμου Οδηγίες τοποθέτησης Windsensor-IGR101010 98-0025510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-39 Έκδοση 3.9 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Tεχνικές πληροφορίες Βαθμοί απόδοσης και derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-el-38 Έκδοση 3.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10

Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Προαιρετικός εξοπλισμός για φωτοβολταϊκούς μετατροπείς Σετ μεταγενέστερης εγκατάστασης ανεμιστήρα FANKIT01-10 Oδηγίες εγκατάστασης FANKIT01-IA-el-12 IMGR-FANK-TL21 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Τεχνική περιγραφή Version 2.0 SBU5000-TGR083020 98-2006720 Übersicht über die Menüstruktur Πίνακας περιεχομένων Inhaltsverzeichnis 1 Οδηγίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά...

SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL 5000TL 12000TL. Ο τριφασικός μετατροπέας, ιδανικός όχι μόνο για οικιακά φωτοβολταϊκά... SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 ΝΕΟ και ως έκδοση 10 kva και 12 kva Οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT

Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT Οδηγίες εγκατάστασης SUNNY CENTRAL 500CP XT / 630CP XT / 720CP XT / 760CP XT / 800CP XT / 850CP XT / 900CP XT / 1000CP XT SCCPXT-IA-E7-el-45 98-105400.04 Έκδοση 4.5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εικόνα 1. Ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ηλ. περίφραξης 1. Βγάζουμε τη συσκευή (κεντρική μονάδα) από τη συσκευασία (εικ. 2). Εικόνα 2. Κεντρική μονάδα 2. Τη στερεώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα