Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες: Π. Αγγελίνας Τηλέφωνο: FAX : Αθήνα 20 / 6 / 2013 Αριθµ. πρωτ.φ6280/2377/13 Σχετικά: Φ6280/4043/12,Φ6280/1315/13 Φ6280/1454/13,Φ6280/1797/13, Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα µέσω διαδικασίας αεριοποίησης (ισχύος 1MWe), της εταιρίας µε «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.-Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος», του ήµου Κηφισιάς, του Νοµού Αττικής-Βόρειου τοµέα Αθηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/ Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ειδικότερα το άρθρο 30 παρ Το Ν. 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» 1απο21

2 4. Το N.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 2απο21 5. Την Κ.Υ.Α /2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης του κοινού.» 6. Την Κ.Υ.Α Η.Π /703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β/ ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων». 7. Την Υ.Α. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόµου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Υ.Α 20741/2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» 8. Την Κ.Υ.Α. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα». 9. Το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 10. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 68/Α/ Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρι- σης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε..Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 12. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 13. Την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ B 383/ ) «Μέτρα όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.». 14. Την Κ.Υ.Α µε αρ. Η.Π /1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών µε την διαχείριση επικινδύνων σύµφωνα µε το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθµ /725 κοινής υπουργικής απόφασης» 15. Την Κ.Υ.Α µε αρ. 8668/2007 (Φ.Ε.Κ. 287Β/ ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣ ΕΑ) 16. Την Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138Β/ ) «Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» όπως ισχύει. 17. Tην ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» 18. Την Απόφαση µε αρ /2008 (Φ.Ε.Κ. 2464Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού 19. Την Απόφαση µε αρ /2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 1077Β/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 20.Την Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε (Φ.Ε.Κ. 663Β/ ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Νόµου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Νόµου 3010/2002» Την Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. Οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε (Φ.Ε.Κ. 663Β/26-05-

3 2006) «Περιεχόµενο,δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών µελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)». 22. Το Ν. 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 23. Το Ν. 3468/2006 (Φ.Ε.Κ. 129Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 24. Το Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις». (άρθρα 27 και 28). 25. Την Υ.Α µε αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1470/ ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/2011)» 26.Το Ν. 3423/2005 (ΦΕΚ 304/Α / ) «Εισαγωγή στην ελληνική αγορά των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων». 27.Την Εγκύκλιο (α.π. οικ / Α Α 45ΨΠ0-11Θ) «ιαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθµών ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ΑΠΕ µετά την ισχύ του Ν. 4014/2011». 28. Την Υ.Α µε αριθµ οικ 48963/2012 (ΦΕΚ 2703Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α 209)». 29.Την υπ' αρ.πρωτ.φ6280/4043/ κατάθεση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.» 30.Το υπ αρ. πρωτ. Φ6280/534/2013 έγγραφο µε θέµα «ιαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αεριοποίηση Βιοµάζας, ισχύος 1 MW, της εταιρείας «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε.» στη Θέση «Καλιφτάκι» ΒΙ.ΠΑ. Ο.Τ. 11, οδός ΘΗΒΑΪ ΟΣ στο ήµο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Περιφέρεια Αττικής» από το Τµήµα Α / /νση ΠΕΧΩ / Γενική /νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής. 31.Το υπ'αριθµ. Πρωτ.1073/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Αττικής σύµφωνα µε το οποίο στην συγκεκριµένη θέση του εν λόγω έργου, δεν υπάρχουν χαρακηρισµένα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Νεώτερα µνηµεία. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται αρµοδιότητα της Ε.Ν.Μ.Α. Γιά το θέµα.όµως εάν κατά την υλοποίηση του εν λόγω έργου εντοπισθούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά υπαγόµενα στις διατάξεις του ν.3028 ή οποιεσδήποτε ιστορικές κατασκευές( όπως γεφύρια µύλοι υδραγωγεία κ.τ.λ.π.) παρακαλείται η εταιρεία,όπως ενηµερώσει την ΕΝΜΑ γιά να προβεί σε ενέργειες διασωσής τους. 32.Το υπ' αριθµ. Πρωτ.:ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/Γ ΑΠΚ/1ηΕΒΑ/27265/12510/1277/ έγγραφο της 1ης ΕΦΟΡ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ σύµφωνα µε το οποίο στην συγκεκριµένη θέση του εν λόγω έργου, δεν εντοπίζονται µνηµεία αρµοδιότητας της 1ης Ε.Β.Α..Ωστόσο σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες,οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου,κατόπιν γνωµοδοτήσεων των αρµοδίων οργάνων του ΥΠΑΙΘΠΑ. 33.Το υπ' αριθµ. Πρωτ.:1226/ έγγραφο της Β' ΕΦΟΡ. ΠΡΟΪΣΤΟΡ. ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση από απόψεως Αρχαιολογικής Νοµοθεσίας και αρµοδιοτήτων της Β' ΕΠΚΑ γιά την έγκριση της εν λογω ΜΠΕ, υπό τον όρο ότι θα διορθωθεί η υποπαράγραφος Γ της παραγράφου Β, η οποία δεν είναι ορθή,καθώς στην περιοχή του έργου υπαρχει αρχαίο Υδραγωγείο φερόµενο ως κλάδος του αδριάνειου Υδραγωγείου.Επίσης κατά την διάνοιξη της Λεωφ. Κύµης εντοπίστηκε αποθέτης της Πρωτοελλαδικής εποχής,καθώς και ιερό ιονύσου και Αφροδίτης κλασικών χρόνων, το 3απο21

4 οποίο έχει µεταφερθεί επί της γέφυρας της Λεωφ. Κύµης στη συµβολή µε την οδό Θηβαΐδος και αναδειχθεί. Ως εκ τούτου ασκείται από την Β ΕΠΚΑ έλεγχος εκσκαφών θεµελίων και η εταιρεία πρό της εκδόσεως της οικοδοµικής άδειας γιά οποιαδήποτε εργασία(υπόγεια δεξαµενή,υπόγειοι χώροι υποστήριξης κλπ) πρέπει να υποβάλει προς έγκριση στην Β ΕΠΚΑ σχετικό αίτηµα συνοδευόµενο από την Αρχιτεκτονική Μελέτη. 34.Την υπ'αριθµ. 124/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής η οποία γνωµοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ ΜΕ Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας (ισχύος 1MWe), της εταιρίας µε «ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.- Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος», του ήµου Κηφισίας, του Νοµού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΙ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Y.A 1958/12) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΛΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ ΟΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιοµάζα διαδικασίας Ηλεκτροπαραγωγή αεριοποίησης, απο σταθµούς ισχύος βιοµάζας 1ΜW Χαµηλή όχληση P=1 MWe Ε= 880,03 τ.µ. Η δραστηριότητα αυτή κατατάσσεται: 1)Στο παράρτηµα Χ α/α:6α-6β της Υ.Α.1958/ΦΕΚ 21Β/ ,υποκατηγορία Α2. 2)Στο παράρτηµα ΙV α/α 11 της Υ.Α.1958 όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α ΦΕΚ1565 Β/ ,υποκατηγορία Α2. Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί στo οικόπεδο οριζόµενο από τα στοιχεία ΕΖΓ Ε του τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), εµβαδού 880,03 m 2, στη θέση «Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.-Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος», του ήµου Κηφισιάς του Νοµού Αττικής-Βόρειου τοµέα Αθηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Η Μονάδα θα εγκατασταθεί σε οικόπεδο το οποίο έχει µισθώσει η εν λόγω εταιρεία από ιδιώτη. Για τη λειτουργία της Μονάδας θα αναγερθεί κτήριο 5 (πέντε) τοµέων 3 (τριών) επιπέδων εµβαδού 1050 m 2 και καλύψεως 350 m 2, εντός του οποίου θα στεγαστούν όλα τα επιµέρους στοιχεία εξοπλισµού της Μονάδας. Η περιοχή στην οποία συµπεριλαµβάνεται το οικόπεδο χαρακτηρίζεται ως «ΒΙ.ΠΑ.» όπου επιτρέπει τη λειτουργία βιοτεχνικών/βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εντός του ΓΠΣ ήµου Κηφισιάς. Ο χώρος εγκατάστασης του σταθµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ, δεν εµπίπτει σε ζώνες αποκλεισµού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα. Θα εγκατασταθεί µε τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) µε τα συνηµµένα σχέδια και τοπογραφικά διαγράµµατα. 4απο21

5 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΣΑ 87 ΚΟΡΥΦΕΣ Χ Υ Ε , ,421 Ζ , ,030 Γ , ,491 Δ , , ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: Τοµέας Α Αποθήκευση, παροχή καυσίµου Στην εγκατάσταση θα ενσωµατωθεί σιλό αποθήκη καυσίµου (tank fuel) χωρητικότητας βιοµάζας 800µ3, διαστάσεων βάσης 9 επί 9 µέτρων-κάλυψης 81µ2 και ύψους 10µ, στο οποίο θα εφαρµοστούν αφυγραντικές και ξηραντικές υδραυλικές διατάξεις θερµού ύδατος και σύστηµα απορρόφησης και διανοµής (κοχλίες ξηρού φορτίου) που θα µεταφέρει την καύσιµη υλη αρχικά στην αποθήκευση (σιλό δεξαµενή) και εν συνεχεία στις Μονάδες Παραγωγής Αερίου. Ο εφοδιασµός της δεξαµενής καύσιµης ύλης µε τσιπ ξύλου (wood chips) αποτελείται από σωλήνωση η οποία εφαρµόζει επί της κατάλληλης αρµογής - οπής που φέρει το όχηµα µεταφοράς που ανεφοδιάζει την Μονάδα και οδεύοντας καθ ύψος του σιλό δεξαµενής καταλήγει στην κορυφή του όπου από κατάλληλη οπή αποθέτει την καύσιµη υλη εντός της δεξαµενής προς χρησιµοποίηση. Το σύστηµα διανοµής αποτελείται από σωλήνα κοχλία µεταφοράς της καύσιµης ύλης από τη βάση του σιλό δεξαµενή αποθήκευσης έως του σηµείου (οπής) πλήρωσης των θαλάµων αεριοποίησης των 2 Αεριοποιητών (gasifiers) της Μονάδας. Ο Τοµέας Α διαθέτει υποσύστηµα λήψης και µετάδοσης δεδοµένων λειτουργίας από αισθητήρες µέτρησης θερµοκρασίας, υγρασίας και ποσότητας παροχής της καύσιµης ύλης που είναι ενσωµατωµένο στο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου της Μονάδας. Τοµέας Β Αεριοποίηση βιοµάζας Η εγκατάσταση περιλαµβάνει 2 Μονάδες Αεριοποίησης τεχνολογίας updraft ρευστοποιηµένης κλίνης της εταιρείας FENGYU που ανεφοδιάζονται παράλληλα από ένα σύστηµα παροχής καυσίµου µε διακλαδωτή κοχλία µε απόλυτα ελεγχόµενες βαλβίδες ελέγχου παροχής της καύσιµης ύλης µέσω του κεντρικού ελέγχου της Μονάδας. Η θερµιδική αξία του παραγόµενου αερίου SYNGAS από βιοµάζα φθάνει έως και 5,0-6.3MJ/Nm ( kcal/Nm), ευνοώντας έτσι την παραγωγή περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγότερη ποσότητα καύσιµης ύλης. Επίσης αφού παραχθεί το ξυλοαέριο από τους 2 απόλυτα ανεξάρτητους σε λειτουργία αεριοποιητές διατίθεται σε ένα κοινό σύστηµα Καθαρισµού και Ψύξης. Οι αεριοποιητές έχουν διάµετρο 2,5µ και ύψος 11µ. Λαµβάνουν καύσιµο από σηµείο εισόδου στη βάση των µέσω του κοχλία µεταφοράς και µε συνεχή αδιάλειπτη παροχή η οποία ρυθµίζεται από το control panel. Η πρώτη υλη διασπάται σταδιακά µέσα από µια κλιµακωτή διαδικασία, περνώντας από σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας της µέχρι να φτάσει στην πυρόλυση της στους 600ο C και καταλήξει στην αεριοποίησή της στους ο C. Από τη διεργασία αυτή παράγεται το αέριο SYNGAS το οποίο εξέρχεται µε θερµοκρασία ο C σε µη καθαρή και κατάλληλη προς καύση µορφή, το οποίο διερχόµενο από την έξοδο του Αεριοποιητή εισέρχεται στους διαχωριστικούς κυκλώνες του συστήµατος καθαρισµού και ψύξης όπου πρέπει να ψηχθεί προκειµένου να αυξηθεί η ενεργειακή πυκνότητα του και κατά συνέπεια η 5απο21

6 απόδοσή του στην τελική καύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεκινώντας µια ροη µέσα από διάφορα υποσυστήµατα έως ότου καταλήξει στα gas tank αποθήκευσης του όπου διασφαλίζεται η οµαλή και συνεχής παροχή του στις γεννήτριες και τις µηχανές εσωτερικής καύσης για την τελική επεξεργασία και την παραγωγή της προσδοκώµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ως υπόλοιπο απόβλητο αυτής της διαδικασίας έχουµε παραγωγή τέφρας η οποία καταλήγει στη βάση του κλιβάνου όπου µέσω κοχλία µεταφέρεται σε ειδική στεγανή µεταλλική δεξαµενή χωρητικότητας 4µ 3. Από την δεξαµενή αυτή είναι δυνατή η αποµάκρυνση της µέσω απορροφητικού µηχανισµού προς τα µεταφερόµενα container αποκοµιδής. Στην δεξαµενή αυτή επίσης καταλήγει και η συλλεγόµενη από το σύστηµα καθαρισµού (κυκλώνες) τέφρα µέσω ειδικού κοχλία µεταφοράς. Τα δεδοµένα που συλλέγονται από τις µετρητικές διατάξεις και τους αισθητήρες συλλογής δεδοµένων µεταδίδονται προς επεξεργασία και αξιοποίηση στο κεντρικό σύστηµα έλεγχου. Τοµέας Γ Φιλτράρισµα, ψύξη αερίου SYNGAS Ο τοµέας Γ θα περιλαµβάνει κεντρική εγκατάσταση καθαρισµού (φιλτραρίσµατος) πολλαπλών σταδίων, διάταξη ψύξης και τελικά αποθήκευση του παραγόµενου αερίου SYNGAS σε ειδικά gas holder µελέτης και παραγωγής της εταιρείας FENGYU. Το σύστηµα αποτελείται από διπλούς διαχωριστικούς κυκλώνες, διπλά spray καθαρισµού, διπλό venturi system, εκ νέου spray καθαρισµού, ένα Spray Φίλτρο (αφαίρεσης σκόνης, πίσσας και επιτάχυνσης της ψύξης), ένα φυσητήρα για τις αλκαλικές ρίζες ενώ παρεµβάλλεται συνεχώς από το πολλαπλό κλειστό κύκλωµα συστήµατος καθαρισµού και ψύξης ύδατος. Η εγκατάσταση χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της µια στεγανή δεξαµενή ύδατος 150µ³ σε συνδυασµό µε ένα κάθετο «γεωθερµικό» σύστηµα ψύξης που αναλαµβάνει να µετατρέψει θερµοκρασίες νερού άνω των 80º C και το αποδίδει µε 35º C για περαιτέρω χρήση στο κύκλωµα καθαρισµού και ψύξης. Η δεξαµενή έχει ενσωµατωµένη διάταξη αντιδραστήρα τύπου baffler διαστάσεων 7.0x3.5x2.3 µέτρων µε σύστηµα επικάθισης του ιζήµατος που παραλαµβάνει το ανακυκλούµενο ύδωρ από τα υποσυστήµατα καθαρισµού και ψύξης του αερίου και του αφαιρεί τις ύλες που έχει απορροφήσει. Τα ιζήµατα αυτά ή άλλως επικαθίσεις αιωρηµάτων του παραγόµενου αερίου, συλλέγονται σε ιζηµατοσυλλέκτες στη βάση της δεξαµενής από όπου περιοδικά συλλέγονται και αποµακρύνονται από εξειδικευµένη εταιρεία. Στο εσωτερικό της δεξαµενής baffler εναλλάσσονται τµήµατα που κρέµονται και τµήµατα που στέκονται, τα οποία χωρίζουν τη δεξαµενή σε ένα αριθµό διαµερισµάτων. Έτσι τα υγρά αναγκάζονται να ακολουθήσουν καθοδικές και ανοδικές ροές πριν φτάσουν στην έξοδο του αντιδραστήρα. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη κατακράτηση των αιωρούµενων στερεών µέσα στη δεξαµενή (αντιδραστήρα) καθώς επίσης και την κατακράτηση επιπλεόντων ρύπων. Η µονάδα έχει σύστηµα αποθήκευσης του παραγόµενου αερίου SYNGAS εντός ειδικών gas tanks δυνατότητας 100µ3 από όπου θα παρέχεται µέσω έλεγχου το αέριο καύσιµο στους κινητήρες των gen sets. Ο αγωγός του αερίου που διοχετεύει το αέριο µετά τον καθαρισµό του στο gas tank διέρχεται εντός δεξαµενής νερού χωρητικότητας 40µ3 όπου και επιτυγχάνεται η πλήρη ψύξη του στην προσδοκώµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος (25ο C). Η δεξαµενή είναι εφοδιασµένη µε γεωθερµική αντλία θερµότητας για την αποβολή του ανεπιθύµητου θερµικού υπόλοιπου. Επίσης, η µονάδα διαθέτει δαυλό αερίου που έχει ως σκοπό την προσωρινή περιοδική καύση του αερίου που παράγεται και για το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Το σύστηµα καύσης αποτελείται από ένα δαυλό καύσης και µία υποδοµή για τον δαυλό. Ο δαυλός σχεδιάζεται σύµφωνα µε την αρχή ενός καυστήρα έκχυσης και συνίσταται από ένα µπεκ, εκχυτή αέρα µε σύστηµα ρύθµισης της παροχής του αέρα, ένα σωλήνα προστασίας της φλόγας, ένα σύστηµα συναρµογής και ένα σύστηµα ρύθµισης της φλόγας. Το σύστηµα καύσης του αερίου είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η υποδοµή του δαυλού φέρει τον καυστήρα και το κατακόρυφα τοποθετηµένο σύστηµα συναρµογής. Το σύστηµα ελέγχου είναι εγκατεστηµένο εντός θαλάµου σε µία φέρουσα κατασκευή του συστήµατος καύσης, η οποία περιέχει το όλο σύστηµα ελέγχου για την ρύθµιση της φλόγας και την έναυση του δαυλού. Τοµέας Μηχανές (Μ.Ε.Κ.), γεννήτριες παραγωγής ρεύµατος Η παραγωγή της ενέργειας θα επιτυγχάνεται µέσω 2 µηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) αερίου ειδικά τροποποιηµένες να χρησιµοποιούν αέρια SYNGAS σε συνδυασµό µε γεννήτριες της Emerson Leroy Somer συνολικής ισχύος 1000KW (1340 HP). Το σύνολο είναι ανεπτυγµένο, ολοκληρωµένο και 6απο21

7 πιστοποιηµένο από την ETTES Power εξειδικευµένη εταιρεία στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών σετ γεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας και διάθεση της στο δίκτυο. Θα είναι προεγκατεστηµένα εντός ειδικών containers που φέρουν κάθε αναγκαίο υποσύστηµα. Τα containers είναι τύπου sound proof µε δυνατότητα να µειώνουν το θόρυβο στα επίπεδα των 60 db. Ο τοµέας διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα συλλογής δεδοµένων και διάθεση τους στο control room προς επεξεργασία και διαχείριση. Τοµέας Ε Μετασχηµατιστής ΧΤ/ΜΤ, διασύνδεση µε δίκτυο Η παραγόµενη ενέργεια θα ανυψώνεται στη Μέση Τάση µέσω 2 Συζευγµένων Μετασχηµατιστών 630KVA της ABB. Οι µετασχηµατιστές θα εγκατασταθούν εντός ειδικά διαµορφωµένου οικίσκουcontainer µε όλα τα συνοδά αναγκαία υποσυστήµατα για τη λειτουργία τους. Ο οικίσκος container θα βρίσκεται επί του Α ορόφου 1 επιπέδου, άνω του χώρου διασύνδεσης µε το δίκτυο διαχείρισης της Ε ΗΕ. Ο Υ/Σ θα έχει διαστάσεις 6.580*2.800*3.000 mm είναι 2 επί 630 KVA και θα είναι αυτοφερόµενος µε ισχυρή µόνωση πολυουρεθάνης 50mm ακόµα και στις πόρτες που θα είναι αλουµινίου βαρέως τύπου. Το διαµέρισµα Χ.Τ. είναι κλιµατιζόµενο (split Hitachi) ενώ έχει προβλεφθεί χώρος γραφείου και έλεγχου. Είδος και ποσότητες εισερχοµένων υλικών Η εγκατάσταση χρησιµοποιεί, όπως αναφέρθηκε ως πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας βιοµάζα φυτικής προέλευσης τύπου chip wood από ευκάλυπτο και µίσχανθο. Τούτα είναι και τα µοναδικά εισερχόµενα υλικά στη Μονάδα. Η ποσότητα εισαγωγής µηνιαίως, αναµένεται να ανέλθει στους 780 τόνους µηνιαίως. Ο µίσχανθος και ο ευκάλυπτος κατατάσσονται στις ενεργειακές καλλιέργειες, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικές και χωρίς ιδιαίτερα έξοδα από πλευρά καλλιεργητή. Ο Μίσχανθος εντάσσεται στις πολυετείς ενεργειακές καλλιέργειες, έχει σηµαντική θερµαντική αξία, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να καλλιεργηθεί µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος, χωρίς µεγάλες ποσότητες λίπανσης και χωρίς άρδευση αν και η χρήση της αυξάνει σηµαντικά τις αποδόσεις. Η απόδοσή του κυµαίνεται από 0,8 3,0 τόνους ανά στρέµµα και ανά έτος για τα πλήρως παραγωγικά έτη και από κιλά ανά στρέµµα κατά το έτος εγκατάστασης του φυτού. Ο Ευκάλυπτος ανήκει στην κατηγορία των δασικών ενεργειακών καλλιεργειών και είναι αειθαλές και δενδρώδες φυτό µε µεγάλες ετήσιες αποδόσεις και υψηλή ανθεκτικότητα. Σε αντίθεση µε το µίσχανθο έχει µεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης και δυσκολία συγκοµιδή του, γιατί απαιτείται χρήση ειδικού εξοπλισµού. Ωστόσο, το συνολικό κόστος δεν είναι υψηλό καθώς από το δεύτερο έτος και εντευθεν απαιτεί χαµηλές εισροές καλλιέργειας. Το είδος Eucalyptus camaldulensis, παρουσιάζει µεγάλες αποδόσεις σε βιοµάζα και αποδόσεις που κυµαίνονται από 2,5 έως 4 τόνους ανά στρέµµα ανά έτος (µετά το 3ο έτος παραγωγής), χωρίς να απαιτείται άρδευση και λίπανση. Η Μονάδα θα προµηθεύεται την απαραίτητη πρώτη ύλη για τη λειτουργία της από εξειδικευµένες εταιρείες, ενώ το αρχικά εκπονούµενο πλάνο τροφοδοσίας προβλέπει την προµήθεια πρώτης ύλης από την τοπική αγορά µέσων τριών διαφορετικών οδών: - Απευθείας από ντόπιους παραγωγούς, - Μέσω εταιρείας που ασχολείται µε συλλογή και εµπορία αγροτικών προϊόντων, και - Από ίδιες καλλιέργειες που θα αναπτύξει η εταιρεία µελέτης, κατασκευής και συντήρησης της Μονάδας (D-OS Energy). Η DOS ENERGY LTD έχει εκπονήσει σχέδιο προώθησης καλλιέργειας ευκαλύπτου στους Νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας µε στόχο την αξιοποίηση στρεµµάτων σε ορίζοντα 3ετίας. Επισηµαίνεται ότι οι καλλιέργειες αυτές θα αναπτυχθούν σε µη (έως τώρα) καλλιεργούµενα εδάφη είτε σε µερικώς καλλιεργούµενα, ώστε να µην αφαιρεθούν εκτάσεις από την καλλιέργεια άλλων ειδών. Η εταιρεία προτίθεται για το διάστηµα των πρώτων 4 ετών να αναπτύξει συνεργασία µε τους ήµους που γειτνιάζουν των µονάδων που θα υλοποιηθούν για την από κοινού συλλογή και διαλογή προς χρήση των κλαδεµάτων σκληρού ξύλου, κατάλληλων ως εναλλακτικής επιλογής ξύλου από ευκάλυπτο. Οι δυνατότητες των ήµων αυτών υπολογίζονται σε τόνους ετησίως, ενώ από τη συλλογή κλαδεµάτων ελιάς υπολογίζεται ότι συνολικά θα ανέλθουν σε ετησίως. 7απο21

8 Ως εναλλακτική λύση καυσίµου των Μονάδων που θα χρησιµοποιούν µίσχανθο, θεωρείται η χρήση αγριαγκινάρας, η οποία είναι ενεργειακή καλλιέργεια υψηλού ενεργειακού φορτίου και χαµηλού καλλιεργήσιµου κόστους. Ανήκει στα είδη των πολυετών ενεργειακών καλλιεργειών και πρόκειται για πολυετές είδος αγκαθιού. Είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη στο ξηρό κλίµα των µεσογειακών χωρών ενώ ως χειµερινό φυτό µπορεί να αποδώσει υψηλές ποσότητες χωρίς άρδευση. Το ύψος της µπορεί να φτάσει και τα 2,6µ ενώ η παραγωγή ξηράς ουσίας κυµάνθηκε από 1.7-3,3 τόνους ανά στρέµµα. Η µέση θερµογόνος δύναµή της υπολογίζεται σε 17 MJ/kg, αλλά θα πρέπει να αφαιρούνται τα φύλλα της τα οποία είναι χαµηλής θερµιδικής αξίας και αποδίδουν σηµαντικές ποσότητες τέφρας κατά την καύση. Τα υπολείµµατα κλαδεµάτων ελαιοδένδρων µπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική επιλογή αντί της χρήσης ευκαλύπτου, µε την ίδια λογική που επιλέχθηκε και η αγριαγκινάρα αντί του µίσχανθου. Και στην περίπτωση αυτή η λογική της επιλογής έχει να κάνει µε την ταύτιση των φυσικώνκαι χηµικών ιδιοτήτων των δύο υλικών. Η καλλιέργεια ελιάς τη στιγµή αυτή καταλαµβάνει περίπου 8 εκ. στρέµµατα. Επίσης, η θερµογόνος δύναµη κάθε υλικού είναι παραπλήσια και συγκεκριµένα για τον ευκάλυπτο είναι 18,8 MJ/kg, ενώ για τα κλαδέµατα ελιάς είναι 16,3 MJ/kg. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εγκαταστηµένες και εκτιµώµενες σε ορίζοντα 15ετίας καλλιεργήσιµες ποσότητες καθώς και οι αναµενόµενες διαθέσιµες ποσότητες εναλλακτικών καυσίµων. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν τις ελάχιστες εκτιµούµενες καλλιεργήσιµες εκτάσεις των ενεργειακών καλλιεργειών σε βάθος 15ετίας. Εγκατεστημένες και εκτιμώμενες καλλιεργήσιμες ποσότητες σε ορίζοντα 15ετίας Είδος ενεργειακής καλλιέργειας Αποδόσεις (τόνοι ανά στρέμμα) Εκτιμώμενες εγκατεστημένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις (στρέμματα) Μίσχανθος 0,8-3,0 180 Αγριαγκινάρες 1,7-3, Ευκάλυπτος 2,5-4, Ευκάλυπτος Forestry Fand 3,5-5,0 0 8απο21

9 Υπολείμματα κλαδεμάτων ελαιόδεντρων (κλαδοδέματα) 0,2-0, που αποδίδουν tn κλαδεμάτων Υπολείμματα κλαδεμάτων ελαιόδεντρων (ξύλο ελιάς) 0,14-0, που αποδίδουν tn περίπου ξύλου ελιάς Κλαδέματα Δήμων (Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, σκληρό ξύλο) 0,14-0, Συνολικά tn ετησίως Η Μονάδα έχει σχεδιαστεί να αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιώντας ως καύσιµη ύλη chip woods από ευκάλυπτο και µίσχανθο, µεγέθους µέχρι και 10mm. Οι κυριότεροι λόγοι που µπορούν να επιβάλλουν αλλαγή στο είδος της πρώτης ύλης είναι: - Προσωρινή ποσοτική ανεπάρκεια ή παροδική ακαταλληλότητα της πρώτης ύλης από ευκάλυπτο και µίσχανθο, - Λόγω ετήσια αστοχίας της σοδειάς της εταιρείας µελέτης και κατασκευής ή του κυριότερου προµηθευτή της µονάδας ή λόγω µη καταλληλότητας της συγκεκριµένης ποσότητας προς καύση ως αναφορά το θερµιδικό της περιεχόµενο - Λόγω αυξηµένης ποσότητας των εναλλακτικών ειδών πρώτης ύλης τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µε επακόλουθη µείωση των τιµών τους στη σχετική αγορά. Επίσης η Μονάδα µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνο chip woods αφού οι χρησιµοποιούµενοι αεριοποιητές είναι σχεδιασµένοι να λειτουργούν µε αυτό το συγκεκριµένο υλικό και κανένα άλλο είδος πρώτης ύλης. Τα wood chips σε καµία περίπτωση δε πρέπει να απολέσουν το θερµιδικό τους περιεχόµενο κα να µην αυξηθεί η περιεχόµενη σε αυτά υγρασία, γιατί τότε δυσχεραίνεται η καύση. Μηχανολογικά η µονάδα είναι σε θέση να αφοµοιώσει τα είδη αυτά ιδίως αν προσοµοιάζουν µε τα ήδη χρησιµοποιούµενα (ευκάλυπτο και µίσχανθο). Παραγόµενα απόβλητα Υγρά απόβλητα: Η εγκατάσταση διαθέτει «κάθετο» γεωθερµικό σύστηµα ψύξης της δεξαµενής του ύδατος καθαρισµού του υπέρθερµου αερίου SYNGAS. Το νερό του συστήµατος ψύξης θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης του ήµου Μαρκοπούλου και θα κυκλοφορεί εντός αδιαπέρατων σωλήνων PVC πολύ υψηλής αντοχής στη διάβρωση, συγκολληµένους µεταξύ τους. Σε κάθε κάθετο τµήµα του θα τοποθετηθεί ηλεκτροβάνα, όπου κάθε µία θα παρακολουθείται ξεχωριστά από κεντρικό έλεγχο διαχείρισης εντός της µονάδας. Σε περίπτωση διαρροής ο έλεγχος θα αποµονώνει το συγκεκριµένο τµήµα όπου διαπιστώθηκε η διαρροή, προκείµενου να γίνουν οι απαιτούµενες εργασίες µέχρι την αποκατάσταση της στεγανότητας του. Το νερό αυτό δεν περιλαµβάνει τοξικές ουσίες. Επίσης περιγράφεται η επιλογή χρήσης στεγανολεκάνης, αντί της επένδυσης των τοιχωµάτων της δεξαµενής µε µπετόν και πάνελ πολυουρεθάνης. Η υπόγεια δεξαµενή που περιέχει το νερό ψύξης του αερίου SYNGAS θα τοποθετηθεί σε επένδυση στεγανολεκάνης η οποία θα περιλαµβάνει: - Επίστρωση των τοιχωµάτων και του πυθµένα της εκσκαφής της δεξαµενής µε µη υφαντό γεωύφασµα υψηλής αντοχής σε εφελκυσµό και υδροπερατότητα από ατέρµονες ίνες πολυπροπελυνίου, µηχανικά πλεγµένου. 9απο21

10 - Σκυροδέτηση στρώσεως καθαριότητας στον πυθµένα πάχους 10 cm οπλισµένης µε πλέγµα χάλυβα - ιάστρωση επί του σκυροδέµατος καθαριότητας του πυθµένα µη υφαντού γεωυφάσµατος σε εφελκυσµό και υδροπερατότητα από ατέρµονες ίνες πολυπροπελυνίου, µηχανικά πλεγµένου. - ιάστρωση ειδικής αδιαπέρατης γεωµεµβράνης PVC πάχους 2 mm τοιχώµατα και τον πυθµένα και συγκόλληση των ραφών µε συσκευή θερµού αέρα στα τοιχώµατα. - Προστατευτική στρώση της γεωµεµβράνης µε γεωύφασµα στα τοιχώµατα και τον πυθµένα. - Ταυτόχρονη ίλωση του γεωυφάσµατος και της γεωµεµβράνης πάχους 2 mm στα σηµεία αλληλοεπικαλύψεως εντός της ραφής της µεµβράνης, στα τοιχώµατα. Στερεά απόβλητα: Τα εξερχόµενα υλικά της εγκατάστασης είναι η παραγόµενη τέφρα από την καύση της βιοµάζας και το αιώρηµα επικάθισης-ίζηµα στη δεξαµενή νερού από τον καθαρισµό µέσω κλειστού κυκλώµατος, καθώς και µικρή ποσότητα υαλοποιηµένης άµµου κλίνης. Για καταναλισκόµενη πρώτη ύλη wood chips kg/ηµέρα, εκτιµάται η παραγωγή 390kg/ηµέρα τέφρας (Κωδικός ΕΚΑ: «τέφρα κλιβάνου,σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή καύση εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο *»). Η παραγόµενη τέφρα καταλήγει στη βάση του κλιβάνου όπου µέσω κοχλία µεταφέρεται σε ειδική στεγανή µεταλλική δεξαµενή χωρητικότητας 4µ³ (ανά µονάδα). Στη δεξαµενή αυτή καταλήγει επίσης και η συλλεγόµενη από το σύστηµα καθαρισµού (κυκλώνες) τέφρα µέσω ειδικού κοχλία µεταφοράς. Η εταιρεία επίσης περιέγραψε το πλάνο διάθεσης τέφρας από την καύση της πρώτης ύλης, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεταξύ άλλων µε απευθείας διάθεση σε καλλιεργητές εντός της Περιφέρειας Αττικής και δευτερευόντως τη διάθεσή του είτε σε εταιρείες παραγωγής λιπασµάτων/εδαφοβελτιώτικών είτε ως υλικό κάλυψης ΧΥΤΑ, είτε εφόσον προκύψει ενδιαφέρον από ανάλογες βιοµηχανικές µονάδες για παραγωγή ανθρακονηµάτων ή σκυροδέµατος. Όσον αφορά το ίζηµα, η εγκατάσταση χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της µια υπόγεια στεγανή δεξαµενή ύδατος 150µ³ µέρος της οποίας αποτελεί η δεξαµενή επικάθισης των ιζηµάτων σε συνδυασµό µε ένα κάθετο γεωθερµικό σύστηµα ψύξης. Στη δεξαµενή αυτή τύπου baffler το νερό αποθέτει τα αιωρούµενα σωµατίδια που έχει παραλάβει κατά τον καθαρισµό του παραγόµενου αερίου SYNGAS και αποτελούνται από πίσσα και τέφρα. Η πίσσα παράγεται κατά την καύση της βιοµάζας. Η τεχνολογία που ενσωµατώνει η υπό εξέταση Μονάδα, προσδίδει τη δυνατότητα περαιτέρω καύσης αυτής εντός του αεριοποιητή αφού δηµιουργεί δυσλειτουργία στον κινητήρα εσωτερικής καύσης αφενός, αφετέρου µε τον τρόπο αυτό αυξάνει τη θερµιδική αξία του παραγόµενου αερίου SYNGAS. Το επικαθίµενο αιώρηµα αποτελείται λοιπόν, σχεδόν αποκλειστικά από πίσσα. Το ποσοστό της τέφρας θεωρείται αφενός µεν ασήµαντο, αφετέρου δε η χηµική της σύσταση απαρτίζεται από υποπροϊόντα καύσιµης ύλης ξύλου που δεν προκαλούν καµιά βλάβη στο περιβάλλον. Η ποσότητα πίσσας και της τέφρας που αποτίθεται ηµερησίως κατά τη λειτουργία της µονάδας, υπολογίζεται µε την παραδοχή πως εν µέσω όλων των υποσυστηµάτων καθαρισµού και φιλτραρίσµατος του παραγόµενου αερίου SYNGAS το αποτιθέµενο περιεχόµενο συνολικά είναι κάτω από 23mg/µ³. Για καταναλισκόµενη πρώτη ύλη wood chips kg/ηµέρα, εκτιµάται η παραγόµενη ποσότητα αερίου SYNGAS σε µ3/ηµέρα και η µέγιστη ποσότητα αποτιθέµενου ιζήµατος εκτιµάται σε 1,495 kg/ηµέρα (Κωδικός ΕΚΑ: * «λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες»). Στους αεριοποιητές ρευστοποιηµένης κλίνης ο αέρας διοχετεύεται προς τα πάνω µέσα από το σώµα της βιοµάζας. Η κλίνη κάτω από τέτοιες συνθήκες συµπεριφέρεται σαν υγρό που βράζει και έχει άριστη οµοιοµορφία θερµοκρασίας και παρέχει αποτελεσµατική µετάβαση µεταξύ της στερεάς και της αέριας φάσης. Στην τεχνολογία αυτή η θερµότητα µεταφέρεται αρχικά µε «ζεστό κρεβάτι» άµµου. Λόγω της υφιστάµενης υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας της άµµου κλίνης, η χρησιµοποιούµενη ποσότητα υφίσταται υαλοποίηση, απαλλασσόµενη σταδιακά από ορυκτά στοιχεία ασβεστίου, καλίου και λοιπών αλκαλίων και µειώνεται η θερµαντική της απόδοση. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνει χώρα αντικατάσταση της µε τη συνολικά χρησιµοποιούµενη ποσότητα να ανέρχεται στα 2µ³ κάθε φορά. 10απο21

11 Εκπομπή αερίων: Σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία, από τη διαδικασία καύσης του αερίου SYΝGAS εκλύεται σηµαντική ποσότητα CO λόγω της ατελούς καύσης της πρώτης ύλης. Η περίπτωση παραγωγής περίσσειας αερίου SYNGAS την οποία δεν µπορεί τη στιγµή εκείνη να απορροφήσει η µηχανή εσωτερικής καύσης, αντιµετωπίζεται µε δαυλό καύσης, ο οποίος προκαλεί καύση της περίσσειας ποσότητας παρεµποδίζοντας την µε τον τρόπο αυτό να διαφύγει στο περιβάλλον. Προς τούτο συµβάλλει περαιτέρω και ο υφιστάµενος gas holder µε τη µερική αποθήκευση του αερίου. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει υπερπαραγωγή αερίου ή άλλος λόγος απόρριψης αερίου, µετά την αποθήκευσή του στη τµήµα αυτό, ενεργοποιείται ο δαυλός καύσης ώστε το SYNGAS να µην απελευθερώνεται άκαυστο. Η µονάδα θα διακόπτει τη λειτουργίας της για λόγους συντήρησης. εν αναµένονται παύσεις λειτουργίας πέραν της µία φοράς το µήνα επί πέντε ώρες. Κατά τη διάρκεια της προγραµµατισµένης συντήρησης, εκτιµάται ότι ο χρόνος παραγωγής του αερίου που θα απελευθερωθεί και θα οδηγηθεί προς εκτόνωση στο δαυλό καύσης θα είχε διάρκεια 3-5 λεπτά και ο δαυλός θα έχει να κάψει 416,6 µ3 υπολειπόµενου αερίου και εφόσον η δυνατότητα καύσης του συγκεκριµένου δαυλού είναι 100 µ3/ώρα η συγκεκριµένη ποσότητα θα καταναλωθεί σε 4,16 ώρες. Η συχνότητα των µη προγραµµατισµένων διακοπών της µονάδας εκτιµάται ότι δεν θα υπερβαίνει τη µία φορά το δίµηνο. Χρήση νερού και ενέργειας Σύµφωνα µε την υποβληθείσα ΜΠΕ, το νερό που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και την ψύξη του παραγόµενου αερίου SYNGAS µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί εντός του κλειστού συστήµατος µετά από το καθαρισµό του εντός του αντιδραστήρα baffler -µε την επικάθιση των αιωρηµάτων που µεταφέρει από τον καθαρισµό του SYNGAS- τη συγκέντρωση του στη δεξαµενή αποθήκευσης και την ψύξη του µέσω του προαναφερόµενου ειδικά διαµορφωµένου κυκλώµατος. Η δεξαµενή νερού θέτει στο κλειστό σύστηµα κυκλοφορίας 150µ³, χωρίς προϋπολογισµένες απώλειες. Απώλεια της τάξης των 800lt-1m³(maximum) ηµερησίως αναµένεται από τους διαδοχικούς κύκλους θέρµανσης και ψύξης του χρησιµοποιούµενου νερού. Η τροφοδοσία της συγκεκριµένης αυτής ποσότητας νερού θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της εγκατάστασης από όπου θα τροφοδοτείται η δεξαµενή ύδατος και θα αναπληρώνονται οι αναφερόµενες ως άνω απώλειες κατά τη διαδικασία καθαρισµού και ψύξης του αερίου. Το νερό θα προέρχεται από το υπάρχον δίκτυο του ήµου. Η εγκατάσταση, διαθέτουσα δεξαµενή αποθήκευσης νερού δεν αναµένεται ουσιαστικά να αντιµετωπίσει πρόβληµα λειψυδρίας, ενώ η τρέχουσα παροχή διαθέτει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στην αναπλήρωση της απώλειας του 1µ³ ηµερησίως. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας χορήγησης ακόµα και αυτής της ποσότητας, η εγκατάσταση είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία της και να συµπληρώνονται σταδιακά οι απώλειες µε την αποκατάσταση της ύδρευσης. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας η µονάδα είναι αυτοτροφοδοτούµενη. B. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 1. Μ έγι στ ες επιτρ επ όµενες συγκεντρώ σει ς ρ υπ αντι κώ ν φ ορτίω ν στους αποδέκτες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις: 1.1 Ατµόσφαιρα Όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α) µε αρ. Η.Π /549/Ε.103 (ΦΕΚ 488 Α / ) και µε αρ. Η.Π.22306/1075/Ε103 (ΦΕΚ 920Β/ ) και το Π /81 (ΦΕΚ 293 Α / ). 2. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις έκθεση σε µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία συχνοτήτων. 1. Οι οριακές τιµές εκποµπής θορύβου στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου 11απο21

12 του θέµατος από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/ ). 2. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή της στάθµης του εκπεµπόµενου θορύβου σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) µε αριθµό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 751Β/ ) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών». 3. Η Στάθµη του θορύβου που εκπέµπεται από τη λειτουργία των µηχανηµάτων του έργου του θέµατος να µην υπερβαίνει τα 70dΒ(Α), µετρούµενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Προεδρικό ιάταγµα (Π..) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ )]. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχοµονωµένες και µε κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασµοί και ο θόρυβος. 4. Για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο των γραµµών µεταφοράς και των µετασχηµατιστών τάσης, ισχύουν οι βασικοί περιορισµοί και στάθµες αναφοράς της µε Αριθµό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων» [( ιόρθωση Σφαλµάτων (Φ.Ε.Κ. 759 Β / )] Γ. ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ ΝΤΙ ΚΟ Ι Ο ΡΟ Ι Γ1. Κατ ά τη φ άση κατασκευής και εγκατ άστ ασης της Μο νάδας 1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις που προκύπτουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία ( ασαρχεία, Εφορείες Αρχαιοτήτων, Υπ. Πολιτισµού, κλπ.). Επίσης πριν από οποιαδήποτε επέµβαση στο χώρο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρµογής στο συγκεκριµένο οικοδοµικό τετράγωνο. 2. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την Ανάδοχο, στο µέρος που τον αφορούν και η δυνατότητα αντιµετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 3. Ο κύριος του έργου οφείλει για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούµενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 4. Κατά την κατασκευή του έργου να ληφθούν πρόσθετα ηχοµονωτικά µέτρα, όπως κινητά ηχοφράγµατα, απαγόρευση εργασιών εκτός ωρών κοινής ησυχίας, απαγόρευση διελεύσεων των φορτηγών µεταφοράς εντός κατοικηµένων περιοχών, κλπ. 5. Κατά τον σχεδιασµό του έργου (και την κατασκευή του) να προβλεφθεί η κατασκευή γεωτρήσεων ελέγχου διαρροής τόσο περιµετρικά του γεωθερµικού συστήµατος ψύξης και της στεγανολεκάνης όσο και περιµετρικά της µονάδας. Στις γεωτρήσεις να τοποθετηθούν ειδικές συσκευές παρακολούθησης τυχών διαρροών (π.χ. πιεζόµετρα & δειγµατοληπτικός σωλήνας) έτσι ώστε να ελέγχονται παράµετροι όπως: φαινόλες, βαρέα µέταλλα, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο, C, N, S, pη, ΒΟD 5, COD, SO 4, κλπ. 6. Απαιτείται ο συστηµατικός καθαρισµός στους δρόµους πλησίον του έργου µε µηχανικά σάρωθρα, σε συνεννόηση µε το ήµο. 7. Να υπάρξει κατάλληλη σήµανση για την κατασκευή του έργου και να υπάρχουν ειδικά άτοµα για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 8. Για τις εργασίες διευθέτησης, αντιπληµµυρικής προστασίας και ανάπλασης, να εφαρµοστούν οι υπάρχουσες εγκεκριµένες µελέτες. 9. Τα έργα κατασκευής να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου. 10. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, κλπ.). 12απο21

13 11. Απαιτείται προγραµµατισµός της άµεσης αποµάκρυνσης των υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραµονή υλικών εκσκαφής σε προσωρινούς αποθεσιοθαλάµους επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση που προβλέπεται η χρησιµοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου. Τα πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των έργων και των έργων ανάπλασης, να διατίθενται σε προς αποκατάσταση χώρους λατοµείων ή σε νόµιµους χώρους διάθεσής τους. Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού, χειµάρρου ή µισγάγγειας. 12. εν θα πρέπει να δηµιουργούνται σωροί υλικών-µπάζων µέσα ή κοντά σε χείµαρρους (απόσταση τουλάχιστον 100 m) για να αποφεύγεται η µεταφορά εκπλυµάτων στους χείµαρρους κατά τη διαβροχή τους. Για την αποφυγή εκπλύσεων που είναι δυνατό να προκύψουν (κυρίως έκπλυση επιχωµάτων) θα πρέπει να αποφεύγεται να γίνονται χωµατουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια υψηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. 13. Η απόθεση της περίσσειας των γαιωδών υλικών να γίνεται µε τεχνικές και τρόπους που στόχο θα έχουν την εναρµόνιση του όγκου αποθέσεων µε τη µορφολογία της ευρύτερης περιοχής. 14. Απαιτούµενα υλικά µπορούν να εξασφαλισθούν από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής από τις τυχόν λατοµικές περιοχές που έχουν οριοθετηθεί στην περιοχή µελέτης, ή από υπάρχοντες εγκεκριµένους δανειοθαλάµους. Σε κάθε περίπτωση να εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις των Ν.998/79, Ν.1428/84, Ν.2115/93 και Ν.3010/02 και η εκπόνηση των απαιτούµενων Ειδικών Μελετών Αποκατάστασης (ΕΜΑ) όπως ορίζονται από την ΥΑ 10/2001/Β Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας, στα εργοτάξια και στους χώρους από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 16. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του εργοταξίου. 17. Οι εκτάσεις στις οποίες θα αποψιλωθεί η υφιστάµενη βλάστηση θα πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 18. Τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών και µηχανηµάτων. 19. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις εκποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου. 20. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις: Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/ , Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/ και Υ.Α.765/ /ΦΕΚ81/Β/ Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/ ). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π /81 (ΦΕΚ 293/Α/ ). 21. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά και µηχανήµατα θα συλλέγονται και θα αποµακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα διατίθενται µέσω Συστηµάτων Εναλλακτικής ιαχείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Π 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/04). 22. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών να γίνεται σύµφωνα µε το Π 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5-3-04). 23. Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, συνεργείων, κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές. Ιδιαίτερη µεριµνά να δοθεί σε θέµατα γενικότερης αντιπυρικής προστασίας κάθε όλο το µήκος του έργου (εφόσον αφορά δασική έκταση) και να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 24. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται (θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί κανόνες, όπως αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, κάλυψη φορτηγών, επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις κλπ. 25. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών. 13απο21

14 26. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται στο εργοτάξιο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο, να συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε µονάδες ανάκτησης ορυκτελαίων σύµφωνα µε το Π. 82/2004 (ΦEK64A/ ). 27. Κατά την κατασκευή των έργων υπάρχει περίπτωση διαρροών καυσίµων ή πίσσας µε άµεσο κίνδυνο ρύπανσης των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ. ιδιαίτερα όταν η διαρροή είναι σε µεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα πρέπει να υπάρχουν στα εργοτάξια για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών αποβλήτων. 28. Απαγορεύεται η διάνοιξη εργοταξιακών δρόµων (χρήση αποκλειστικά του τοπικού οδικού δικτύου). 29. Για την διάθεση των λυµάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιµοποιηθούν προσωρινές χηµικές τουαλέτες µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. 30. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των Υγειονοµικών ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 31. Να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό των επιπτώσεων τόσο στην υφιστάµενη φυσική βλάστηση όσο και στις υφιστάµενες τοπικές καλλιέργειες. 32. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους. 33. Η κατασκευάστρια εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Γ2. Κατά τη λειτουργία της µονάδας ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 34. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους χώρους. 35. Για τα απόβλητα τα οποία εµπίπτουν στο Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/ και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] περί εναλλακτικής διαχείρισης, η εταιρεία οφείλει να έχει συµβόλαια συνεργασίας µε τα αντίστοιχα εγκεκριµένα συστήµατα. 36. Να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ 1016Β/ ). 37. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε ύπαιθρο όσο και σε στεγασµένο χώρο (ανοιχτές εστίες καύσης) σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/1993). 38. Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας (πχ από χαρτί ή χαρτόνι, πλαστικό κλπ) να συλλέγονται σε ειδικό χώρο & να διατίθενται για ανακύκλωση σύµφωνα µε το Ν. 2939/01 [ΦΕΚ 179Α/01 - όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/10 - ΦΕΚ 94/Α/ και Υ.Α. 9268/469/07 - ΦΕΚ 286/Β/2.3.07] «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Να τηρείται αρχείο µε τα σχετικά δελτία αποστολής. 39. Τα λοιπά στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιµα και µη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονοµικές συνθήκες. Τα αξιοποιήσιµα στερεά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα να αποµακρύνονται για διάθεση µέσω του συστήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων του ήµου. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους. 40. Συλλογή στερεών αποβλήτων και αποµάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 41. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός (π.χ. αντιστροφείς τάσης, µετασχηµατιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ.) που προκύπτει µετά από επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις κλπ, στο τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 117/2004 (ΦΕΚ 82A/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 14απο21

15 διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των Οδηγιών...». 42. Συσσωρευτές, που χρησιµοποιούνται ή χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέµατος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερµός, φωτισµός χώρου, κλπ) ή για την εκκίνηση των µηχανών εσωτερικής καύσης, να διαχειρίζονται µετά το τέλος του χρόνου ζωής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α /2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/ ). 43. Ο χώρος του υποσταθµού (Υ/Σ) να είναι σύµφωνος µε τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους κανονισµούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. 44. Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων µε PCB s άνω των 50 ppm στους µετασχηµατιστές και πυκνωτές του υποσταθµού Μέση Τάσης της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000). Η εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί στους υποσταθµούς. 45. Γενικότερα, η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α/2001) και των αντίστοιχων Προεδρικών ιαταγµάτων {Ελαστικά Π.. 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04), µεταχειρισµένοι συσσωρευτές Π.. 115/04 (ΦΕΚ 80Α/ ) και Κ.Υ.Α /2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/ ), απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού Π.. 117/04 (ΦΕΚ 82Α/5-3-04) και Κ.Υ.Α /1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312B/ ) για απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις}. 46. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π /725/06 (ΦΕΚ383Β/2006). Να αποθηκεύονται, προσωρινά, σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, µε αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. Να κρατούνται όλα τα σχετικά παραστατικά για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 47. Η διάθεση του παραγοµένου ιζήµατος (ΕΚΑ: *) από τη λειτουργία της µονάδας να διατίθεται να γίνεται µέσω νόµιµα αδειοδοτηµένων εταιρειών διαχείρισης ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθ /725/2006 όπως ισχύει. 48. Η υαλοποιηµένης άµµος κλίνης θα πρέπει να διατίθεται επίσης µέσω κατάλληλα αδειοδοτούµενου φορέα. 49. Η παραγόµενη τέφρα από την καύση της πρώτης ύλης, να διατίθεται απευθείας σε καλλιεργητές εντός της Περιφέρειας Αττικής και σε εταιρείες παραγωγής λιπασµάτων/εδαφοβελτιώτικών ή σε βιοµηχανικές µονάδες για παραγωγή ανθρακονηµάτων ή σκυροδέµατος. 50. Να τηρείται αρχείο στις εγκαταστάσεις της µονάδας µε τα σχετικά παραστατικά διάθεσης της τέφρας προς επίδειξη σε αρµόδια αρχή για τον έλεγχο ή την αδειοδότηση αυτής. Στα παραστατικά αυτά θα αναγράφεται τουλάχιστον: η ηµεροµηνία διάθεσης, στοιχεία παραλήπτη, στοιχεία φυσικού ή νοµικού προσώπου ή εταιρείας στο οποίο έγινε η τελική διάθεσή της, καθώς και ο σκοπός και η ποσότητα που διατέθηκε κάθε φορά. 51. Η παραγόµενη τέφρα που δεν κατέστη δυνατό να διατεθεί µε τον αναγραφόµενο παραπάνω τρόπο δύναται να διατεθεί σε νόµιµο ΧΥΤΑ, µονό κατόπιν εκπόνησης ειδικού προς τούτο σχεδίου από τον αρµόδιο φορέα διαχείρισης του ΧΥΤΑ, και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες ανακύκλωσης της ή επαναχρησιµοποίησής της. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 52. Απαγορεύεται ο θρυµµατισµός βιοµάζας προς παραγωγή wood chips στις εγκαταστάσεις της µονάδας του θέµατος. 53. Πριν τη λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η σταθερή παροχή της καύσιµης πρώτης ύλης. Προς τούτο, θα πρέπει να προσκοµιστούν συµβάσεις συνεργασίες µε τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και εταιρείες/καλλιεργητές ενεργειακών σοδειών από τους οποίους θα γίνεται η προµήθεια της καύσιµης πρώτης ύλης. Οι συµβάσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκώς τις ανάγκες της µονάδας για αρκετά χρόνια. 15απο21

16 54. Να επιδιωχθεί συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου καθώς και ιδιώτες για τη διάθεση των κλαδεµάτων ως καύσιµη ύλη στη µονάδα του θέµατος κατά προτεραιότητα και καθ όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της µονάδας. Η συνεργασία θα επιβεβαιώνεται µε την τήρηση αρχείου σχετικών παραστατικών παραλαβής τους. 55. Να εκπονηθεί πρόγραµµα, ώστε η κίνηση των οχηµάτων για την τροφοδοσία της µονάδας σε καύσιµη ύλη καθώς και η κίνηση των οχηµάτων για τη συλλογή και µεταφορά των αποβλήτων της µονάδας να µη γίνεται σε ώρες αιχµής του τοπικού οδικού δικτύου. 56. Η παραλαβή, αποθήκευση, προετοιµασία, ανάµιξη και µεταφορά των πρώτων υλών θα γίνεται σε κατάλληλους στεγανούς χώρους και δεξαµενές και µε κατάλληλες διατάξεις (αγωγοί, ταινίες, αντλίες κλπ), ανάλογα µε το είδος της βιοµάζας. 57. Οι φορτοεκφορτώσεις να γίνονται σε χώρους που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιµεντοστρωµένοι ή ασφαλτοστρωµένοι για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης κατά την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς και για την προστασία του υπεδάφους σε περίπτωση διαρροών υγρών υλικών. 58. Να ελέγχεται περιοδικά η στεγανότητα των διαφόρων αγωγών µεταφοράς και των σηµείων σύνδεσής τους. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 59. Για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση της βιοµάζας για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρµόζονται διεργασίες καθαρισµού τόσο του παραγόµενου αερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στην έξοδο των µηχανών εσωτερικής καύσης. 60. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκποµπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωµατώνουν κατάλληλα συστήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (π.χ. καταλύτες) για τη µείωση των εκποµπών σωµατιδίων, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων. 61. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης και οι µετασχηµατιστές να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Για κάθε εργασία συντήρησης - ρύθµισης να συµπληρώνεται και να υπογράφεται από τον συντηρητή το προβλεπόµενο φύλλο συντήρησης ρύθµισης και να κρατείται σε αρχείο. 62. Οι οριακές τιµές εκποµπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία των µηχανών εσωτερικής καύσης της µονάδας να είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται από τον κατασκευαστή. Προκειµένου να ελέγχεται η καλή λειτουργία τους να γίνονται σε τακτική βάση (τουλάχιστον κάθε δίµηνο) µετρήσεις των εκποµπών τους (NOx, CO και άκαυστοι υδρογονάνθρακες) και αυτές να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο µετρήσεων, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Το αρχείο µετρήσεων να κρατείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 63. Σε περίπτωση υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων των αέριων εκποµπών να γίνεται διακοπή λειτουργίας της µονάδας και επαναλειτουργία της µόνο µετά τη λύση του προβλήµατος. Επίσης, να καταγράφεται το συµβάν και να ενηµερώνεται η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής και η Περιφέρεια Αττικής. 64. Τα µεταχειρισµένα έλαια από τη συντήρηση του σταθµού, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο. Κάτω από τις δεξαµενές αποθήκευσης του καθαρού και του χρησιµοποιηµένου ελαίου θα πρέπει να υπάρχουν συλλεκτήριες λεκάνες, ίσης περιεκτικότητας µε τις αντίστοιχες δεξαµενές για την αποφυγή διαρροών ελαίου προς το δάπεδο και το έδαφος. 65. Να ληφθεί µέριµνα για την εγκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία πρόσθετου ειδικού εξοπλισµού για τη µείωση των αέριων εκποµπών και ιδιαίτερα του CO (όπως σύστηµα µε τριοδικό καταλύτη, κλπ). 66. Να εγκατασταθεί αυτόµατο σύστηµα καταγραφής αέριων εκποµπών σε µόνιµη λειτουργία (real time), οι µετρήσεις του οποίου θα τηρούνται σε αρχείο εντός των εγκαταστάσεων της µονάδας προς επίδειξη σε αρµόδια αρχή για τον έλεγχο ή την αδειοδότηση αυτής. Το αρχείο µετρήσεων να κρατείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. 16απο21

17 67. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα προσήκοντα µέτρα, ώστε οι εκποµπές των απαερίων από τη µονάδα του θέµατος να είναι εντός των θεσµοθετηµένων ορίων των ΚΥΑ µε αριθ. 13/0/121 (ΦΕΚ 53Β/ ) και 14122/549/Ε103 (ΦΕΚ 488Β/ ). ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 68. Τα λύµατα του προσωπικού να οδηγούνται σε υπόγειο στεγανό βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να διενεργεί τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου των στεγανών δεξαµενών σε νόµιµους χώρους διάθεσης, να τηρεί αρχείο µε όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και µεταφοράς αποβλήτων λάσπης από τον στεγανό βόθρο - (τιµολόγια, ηµεροµηνίες παραλαβών κλπ) και να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, για την σωστή λειτουργία της διάθεσης των αποβλήτων. Απαγορεύεται η διάθεση υγρών αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας στους παραπάνω βόθρους. 69. Τα όµβρια του προαύλιου χώρου να συγκεντρώνονται µέσω καταλλήλων καναλιών µε σχάρες και να οδηγούνται σε δεξαµενή καθίζησης και συγκέντρωσης στερεών, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση. 70. Οι επιφανειακές απορροές όµβριων των ανοιχτών χώρων να είναι απαλλαγµένες από σκουπίδια και υγρά απόβλητα µέσω καθηµερινής καθαριότητας του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου. 71. Σε περίπτωση που προκύπτουν Α.Λ.Ε. από τη χρήση συντήρηση των µηχανηµάτων, τα άχρηστα λιπαντικά έλαια και τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια µαζί µε τις συσκευασίες τους που θα χρησιµοποιούνται για τη λίπανση των µηχανηµάτων να συλλέγονται σε κατάλληλα κλειστά δοχεία, να µην διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης ή σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη και να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης προς αναγέννηση ή σε εξουσιοδοτηµένο φορέα που έχει άδεια για τη µεταφορά και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, µε τον οποίο η επιχείρηση θα έχει συνάψει ειδική σύµβαση, σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ ), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. 72. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη υγρών αποβλήτων στο παρακείµενο ρέµα (και γενικότερα σε ρέµατα). ΘΟΡΥΒΟΣ-ΔΟΝΗΣΕΙΣ-ΑΕΡΙΑ 73. Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π 1180/81 (70 dba) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου. 74. Τα µηχανήµατα που δηµιουργούν κραδασµούς και δονήσεις να εδράζονται σε ειδικές ελαστικές αντικραδασµικές βάσεις και στηρίξεις για την αποφυγή οχλήσεως, να µονώνονται κατάλληλα και να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π /81 (άρθ. 2, πιν. 1) και στις λοιπές διατάξεις περί θορύβου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενόχληση στους περιοίκους. 75. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα ούτως ώστε η στάθµη θορύβου από την λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π /81 (άρθ. 2, πιν. 1), και γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής (<70 dba). 76. Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού στους κλειστούς χώρους ώστε να ανανεώνεται ο αέρας των κτιρίων, ώστε να εξαλείφεται οποιοδήποτε φαινόµενο τυχόν σκόνης, οσµών και αναθυµιάσεων και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 77. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της µονάδας θα πρέπει να ενηµερωθούν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την αναγκαιότητα σήµανσης των αγωγών απαγωγής και του δαυλού προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών, ελικοπτέρων, κλπ, που τυχόν εκτελούν πτήσεις στην περιοχή. 78. Όταν οριστικοποιηθεί η σύµβαση µε το Ε ΗΕ και προκύψουν αλλαγές στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων να γίνει επικαιροποίηση της ΜΠΕ. 17απο21

18 79. Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, να κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ιαχειριστή του Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Ε ΗΕ). 80. Εξωτερικά της περίφραξης και µε ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας θα διατηρείται ζώνη τουλάχιστον 2 µέτρων καθαρή από ξερή βλάστηση και σκουπίδια για τον περιορισµό διάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείµενες εκτάσεις σε περίπτωση ατυχήµατος πυρκαγιάς. 81. Στο σύνολο της εγκατάστασης πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα κατά των τρωκτικών, εντόµων και άλλων παρασίτων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων. 82. Ο καθαρισµός, ο υγειονοµικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισµού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα και να καταγράφονται. 83. Να γίνεται τακτική συντήρηση στα αντιρρυπαντικά συστήµατα και να υπάρχουν διαθέσιµα στην εγκατάσταση τα απαραίτητα ανταλλακτικά σε επάρκεια. 84. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση αποβλήτων κάθε Φεβρουάριο σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το ένα θα αποσταλεί στην Υπηρεσία µας, το άλλο στην /νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής και το άλλο στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. / /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύµφωνα µε την υπ. αρ /1799/ εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. / /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού / Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 85. Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει αναλυτικό σχέδιο για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών µε τα στοιχεία των υπευθύνων ανά ενέργεια, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιµο και προσβάσιµο από το προσωπικό. Στο χώρο να υπάρχουν σε επάρκεια µέσα χηµικής εξουδετέρωσης (πριονίδι, ή άµµο µε ασβέστη) των τυχόν διαρρεόντων ηλεκτρολυτών, υγρών. Το µείγµα να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε στεγανά βαρέλια µε κάλυµµα και να διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο από αδειοδοτηµένο διαχειριστή. 86. Η εταιρεία οφείλει να διαθέτει εγχειρίδιο λειτουργίας και να τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας. 87. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα µελέτη. Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. 88. Να εφαρµόζεται κατάλληλη εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού, πυροσβεστικές φωλιές, κλπ.). 89. Τήρηση όλων των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται κατόπιν έγκρισης τους από την πυροσβεστική Υπηρεσία. 90. Η εταιρεία να εφαρµόσει µέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) παρακολούθηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Συγκεκριµένα προτείνεται η εφαρµογή των παρακάτω προγραµµάτων: Πρόγραµµα Παρακολούθησης Ποιότητας της Ατµόσφαιρας. Πρόγραµµα Παρακολούθησης Θορύβου. 91. Τήρηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις. 92. Απαγόρευση τοποθέτησης αντιαισθητικών διαφηµιστικών πινακίδων, επιγραφών κλπ κατά παράβαση του Γ.Ο.Κ. και χρωµατισµός αποδεκτής αντικειµενικά αισθητικής του κτιρίου. 93. Περιµετρικές δενδροφυτεύσεις υψηλών αειθαλών όπως: ευκάλυπτοι, βραχυχίτωνες, πεύκα, εσπεριδοειδή κλπ. σε κατάλληλα σηµεία και εστίες πρασίνου του ακαλύπτου και του πεζοδροµίου. 94. Να γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πότισµα, λίπανση κλπ) για την συντήρηση και ανάπτυξη των φυτών που θα φυτευτούν στα πλαίσια των εργασιών διαµόρφωσης και φυτεύσεων που θα πραγµατοποιηθούν. Φυτά που χαλάνε να αντικαθίστανται µε νέα. 95. Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινοµένων όπως λιµνάζοντα νερά κλπ. 96. Σύναψη συµβάσεων µε όλες τις απαραίτητες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων και µη αποβλήτων και υποβολή αυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες µε την έναρξη λειτουργίας της µονάδας. 97. Με έγγραφο της επιχείρησης να ορίζεται υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 98. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση µηχανηµάτων. 18απο21

19 99. Να τηρούνται τα ηµερολόγια µητρώα και αρχεία παραστατικών που προβλέπονται από την παρούσα, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής των επιβαλλόµενων µέτρων: i. Αρχείο παραστατικών παραλαβής α υλών ii. Πρόγραµµα καταπολέµησης παρασίτων iii. Πρόγραµµα καθαρισµού χώρων, υγειονοµικών ελέγχων, επιθεωρήσεων iv. Ηµερολόγιο συντήρησης Μ.Ε.Κ. v. Ηµερολόγιο µετρήσεων εκποµπών καυσαερίων Μ.Ε.Κ. vi. Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών αποβλήτων vii. Μητρώο του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παράγραφος 4.α. του άρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων viii. Αρχείο παραστατικών διάθεσης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου ix. Ηµερολόγιο µετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών καταλοίπων διάσπασης x. Αρχείο παραστατικών διακίνησης προϊόντων οργανικών λιπασµάτων 100. Όπου προβλέπεται καταγραφικό όργανο να είναι εφοδιασµένο µε καταγραφικό χάρτη προσφραγισµένο από την αρµόδια Υπηρεσία Πριν την έναρξη λειτουργίας η δραστηριότητα να προσκοµίσει στη αδειοδοτούσα αρχή βεβαίωση υδροδότησης από τον ήµο Για όλες τις χηµικές ουσίες, που θα διακινούνται, θα αποθηκεύονται και θα χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση, είτε καθαρές, είτε σε µίγµατα µε άλλες ενώσεις, να υπάρχουν αρχειοθετηµένα και µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα τα ελτία εδοµένων Ασφαλείας Υλικών (Material Safety Data Sheets) στην πλέον ενηµερωµένη έκδοσή τους. Να τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται σε αυτά Ο χώρος του υποσταθµού (Υ/Σ) να είναι σύµφωνος µε τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους κανονισµούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης Γενικά να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 105. Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας ή µέρους αυτής να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης της. Ο εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Ισχύουν οι αναφερόµενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέµατα λειτουργίας εργοταξίου, χωµατουργικών εργασιών κλπ που αναφέρονται στο Τµήµα «Φάση Κατασκευής» Η υφιστάµενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που θα γίνουν να διατηρηθούν.. ΧΡΟ ΝΙ ΚΟ Ι ΑΣΤΗΜ Α Ι ΣΧΥΟ Σ ΤΩ Ν ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ ΝΤΙ ΚΩ Ν Ο ΡΩ Ν 1. Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης της µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), οι Περιβαλλοντικοί Όροι που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, δεν θα επέλθει εν τω µεταξύ καµία µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδίδεται αυτή η Απόφαση και δε θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρµόδιους φορείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της παρούσας Απόφασης (τουλάχιστον δύο µήνες), οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή 19απο21

20 τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν.4014/ Κάθε όρος της παρούσας Απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή η λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 4. Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της παρούσας Απόφασης και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ 5. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα Απόφαση και την Μ.Π.Ε., µπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της παρούσας Απόφασης επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν.3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/ Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. 8. Η παρούσα Απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 9. Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). 10. Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευσή της. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. ΓΑΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΑΡΤΕΜΗ,ΑΤΤΙΚΗ (Συν/µενος 1 φάκελος ΜΠΕ) 2. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής-Λ.Συγγρού15,11743 Αθηνα 3. 1η Εφορ. Βυζαντ. Αρχαιοτήτων-Πανός 16,10555 Αθήνα 4. Β' Ε.Π.Κ.Α.-Συγγρού ,11741,Αθήνα 5. Εφορ. Νεωτ. Μνημείων-Λυσίου & Κλεψύδρας 1,10555,Αθήνα Eσωτερική Διανομή 20απο21

ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6 ΑΘΗΝΑ 18/12/ 2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΞΟΡ1Κ-ΩΧ6 ΑΘΗΝΑ 18/12/ 2013 ΑΘΗΝΑ 18/12/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Αριθµ. πρωτ.φ6199/ 4089/13 Σχετικά: Φ6199/4040/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας: 261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πρόκειται για κτιριακό οργανισμό, o οποίος θα στεγάσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυτική βιομάζα ονομαστικής ισχύος 1MW, ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός Βιομηχανικής περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Πρωτ. 2183/22-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Τ. Κ. Πληροφορίες Τηλ Καστρομηνάς 82 100 Σ. Καλλίκη 227103332

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ

Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-2-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ290/5553/15 ΓΕΝΙΚΗ /ΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετ: Φ290/2844/14,Φ290/1504/14, Φ290/60/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ290/2671/15,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 17/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/4914/13 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/4534/13 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : ,06 ΦΠΑ : 7.741,94 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : ,00 Α.Μ. : 08/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «KATAΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 32.258,06 ΦΠΑ : 7.741,94

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10%

ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10% ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α 100Kw Φυτικών Ελαίων και συμμετοχής 10% ΧΡΗΜ ΗΜΑΤΟ Ο-ΟΙΚ ΟΙΚΟΝΟΜ ΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜ ΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΟΝΧ7ΛΡ-24Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 19-01-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ Οικ. :524 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αριθµ. Φακ. : 5354 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 16-6-2014 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :164020/1101 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1444/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων

12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 12. Μελέτη Περίπτωσης VI: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιοµηχανία Πλαστικών Κουφωµάτων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Παρατηρήσεις για την λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών καυσίμων, στον Δήμο Μεσολογγίου. Αγρίνιο 10-7-2017 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11

ΑΔΑ: 45Ψ97Λ7-ΝΟΥ. Αθήνα, 19/12/2011. Αρ. Πρωτ.: 118318/11 Σχετ.: οικ. 122546/11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (10kw) ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ GASIFICATION TECHNOLOGY COMPANY 2ο χλμ. Προς Β ΚΤΕΟ-οδός ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ τηλ: 2310699524, Διεύθυνση πωλήσεων: 6987106186 http://www.gasification-technology.gr, www.αεριοποιηση.gr info@gasification-technology.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)/ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ1. του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συµπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας --------- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΑΥ ----- /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΟΖΔ7Λ7-ΣΧ2. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας: 104 33 Τηλ.: 213-2101102 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Η ιοίκηση του ΣΒΒΕ, ενόψει της σύγκλησης της επιτροπής για την αναµόρφωση της βιοµηχανικής νοµοθεσίας, κατέθεσε στον κ. Μ. Τζαφέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Π..Ε.Ι /νση ΠΕΧΩΣΧ υτικής Ελλάδας Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πάτρα, 17-2-2015 Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Αριθ. Πρωτ. :49134/169 Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συµβουλίου υτικής Ελλάδας : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΕΩΝ vπυροπροστασια - ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα