Παρουσίαση Περιπτώσεων και Ανάλυση των. Υπερηχογραφικών Χαρακτηριστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Περιπτώσεων και Ανάλυση των. Υπερηχογραφικών Χαρακτηριστικών"

Transcript

1 Ποικίλα Άρθρα Πρόπτωση Αορτικής Βαλβίδας. Παρουσίαση Περιπτώσεων και Ανάλυση των. Υπερηχογραφικών Χαρακτηριστικών Γεώργιος Μακρυγιάννης MD Κωνσταντίνος Ξυδάς MD ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόπτωση της αορτικής βαλβίδας συμμετέχει με ποσοστό 8% περίπου στην αιτιολογία του συνόλου των περιπτώσεων ανεπαρκείας της αορτής και σε ποσοστό 16% σε περιπτώσεις μη ρευματικής αιτιολογίας (1). Το υπόστρωμα επί του οποίου μπορεί να αναπτυχθεί ή να ευνοηθή η βλάβη αυτή της αορτικής βαλβίδας ταξινομείται ως εξής: 1. Συγγενείς νόσοι δυσπλασίας του συνδετικού ιστού (σύνδρομο Marfan, νόσος Ehlers-Danlos και άλλα). 2. Μεσοκοιλιακή επικοινωνία. 3. Πολυκυστική νόσος των νεφρών. 4. Ενδοκαρδίτις. 5. Θωρακικά τραύματα. 6. Συνδυασμός με προπτώσεις μίας ή περισσοτέρων βαλβίδων. 7. Ιδιοπαθή αίτια. Η διάγνωση της πρόπτωσις της αορτική βαλβίδας γίνεται στα πλαίσια διερεύνησις ενός καρδιακού φυσήματος ή κατά τον έλεγχο ρουτίνας σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan. Η 2-D αλλά και η Doppler υπερηχοκαρδιογραφία (έγχρωμη και συμβατική) θεωρούνται οι εξετάσεις εκλογής για την διερεύνηση των ασθενών αυτών αφού γίνεται δυνατή η επαρκής αναγνώριση όλων των αιτιών ανεπαρκείας της αορτικής βαλβίδας καθώς και των βλαβών της ρίζας και του ανιόντος τμήματος της αορτής (2,3). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται 4 περιπτώσεις πρόπτωσις της αορτικής βαλβίδας και αναλύονται τα υπερηχοκαρδιογραφικά τους ευρήματα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Περίπτωση Α Αφορά νεαρό ασυμπτωματικό άτομο ηλικίας 14 ετών με τυπική εμφάνιση συνδρόμου Marfan και απουσία καρδιακού φυσήματος. Κατά τον υπερηχοκαρδιακό έλεγχο ρουτίνας η αορτική βαλβίδα παρουσίαζε ελαφρά μυξωματώδη εκφύλιση και η οπίσθια γλωχίνα προέπιπτε σημαντικά εντός του χώρου εξώθησις της αριστεράς κοιλίας χωρίς να προκαλεί βαλβιδική ανεπάρκεια (εικ. 1). Οι διαστάσεις της αορτικής ρίζας και της ανιούσης αορτής ήταν φυσιολογικές. Η μιτροειδής βαλβίδα δεν παρουσίαζε μυξωματώδη εκφύλιση ή πρόπτωση. Εικ. ΙΑ. Υπερηχοκαρδιογράφημα 2-D από επιμήκη άξονα παραστερνικά από τον ασθενή με το σύνδρομο Maιfan που δείχνει την προπίπτουσα αορτική γλωχίνα (βέλος). 17

2 ΙΙΟΙΚΙλα Aρtιρα παλινδρομούντος jet ήταν έκκεντρη με κατεύθυνση προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα (εικ. 2Β). Η αορτική βαλβίδα ήταν τριγλώχινα και δεν παρουσίαζε μυξωματώδη εκφύλιση ή εκβλαστήσεις. Η μιτροειδής βαλβίδα ήταν ανατομικά φυσιολογική με παρουσία ελαφράς ανεπάρκειας. Οι διαστάσεις της αορτικής ρίζας, της ανιούσης αορτής και της αριστεράς κοιλίας ήταν φυσιολογικές. Εικ. ΙΒ. Βραχύς άξονας αορτικής βαλβίδας όπου φαίνεται αναδίπλωση της προπίπτουσας γλωχίνας (βέλος). ΑΟ=αορτή, LΑ=αριστερός κόλπος, LVΟΤ=χώρος εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας. Περίπτωση Β Αφορά νεαρή αυμπτωματική γυναίκα 22 ετών στην οποία σε ηλικία 14 ετών διεγνώσθη αχαλασία του οισοφάγου η οποία αντιμετωπίσθη με επανηλειμμένες διαστολές με μπαλόνι. Η ασθενής δεν παρουσίαζε σωματική διάπλαση συνδρόμου Marfan ή ευρήματα νόσου του Ehlers-Danlos. Κατά την διερεύνηση συστολοδιαστολικού φυσήματος γνωστού από εξαετίας απεκαλύφθη ελαφρά πρόπτωση της αορτικής βαλβίδας επιπλακείσα με ελαφρά προς μέτρια αορτική ανεπάρκεια (εικ. 2Α). Η ροή του Εικ. 2Β. Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα Doppler από θέση 5-κοιλοτήτων που δείχνει την έκκεντρη κατεύθυνση του παλινδρομούντος jet από την αορτική βαλβίδα προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα (βέλος). Περίπτωση Γ Ασυμπτωματική γυναίκα 45 ετών χωρίς σωματική διάπλαση συνδρόμου Marfan ή ευρήματα νόσου Ehlers-Danlos διερευνήθη για συστολικό φύσημα με αποτέλεσμα την αποκάλυψη μυξωματώδους τριγλωχινας αορτικής βαλβίδας με ανώμαλο προσανατολισμό των γλωχίν ων (κανονικό σήμα Mercedes) (εικ. 3Β). Μία από τις γλωχίν ες προέπιπτε εντός του χώρου εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας χωρίς να προκαλεί βαλβιδική ανεπάρκεια (εικ. 3Α). Δεν παρατηρήθηκαν εκβλαστήσεις και οι διαστάσεις της αορτικής ρίζας και της ανιούσης αορτής ήταν φυσιολογικές. Η μιτροειδής βαλβίδα και οι υπόλοιπες βαλβίδες ήταν φυσιολογικές. Μικρό ανεύρυσμα του μεσοκολπικού διαφράγματος ήταν επίσης εμφανές. Περίπτωση Δ Εικ. 2Α. Υπερηχοκαρδιογράφημα 2-D από επιμήκη άξονα παραστερνικά (περίπτωση Β) που δείχνει την προπίπτουσα αορτική γλωχίνα (βέλος). Αφορά νεαρή γυναίκα 16 ετών η οποία στα πλαίσια διερεύνησις εντόνου συστολικού φυσήματος και συμπτωμάτων ελαφράς καρδιακής ανεπαρκείας (ΝΥΗΑ Ι) απεκαλύφθη βαρειά πρόπτωση μιτροει- 18

3 ΙΙΟΙΚΙλα Αρuρα Εικ. 3Α. Υπερηχοκαρδιογράφημα 2-D από επιμήκη άξονα παραστερνικά (περίπτωση Γ) που δείχνει την προπίπτουσα αορτική γλωχίνα (βέλος). Εικ. 4Α. Βαρειά πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας (προεγχειρητικά). νες εξετάσεις (εικ. 4Β). Η βαρύτης της αορτικής ανεπάρκειας ήταν δύσκολο να εκτιμηθή με την έγχρωμη υπερηχοκαρδιογραφία λόγω της έκκεντρης διαστολικής ροής της παρ εκτοπισμένης από την επέμβαση μιτροειδούς βαλβίδος προς το μεσοκοιλιακό διά- Εικ. 3Β. Βραχύς άξονας αορτικής βαλβίδας όπου φαίνεται η μυξωματώδης εκφύλιση και ο ανώμαλος προσανατολισμός των γλωχίνων. δούς με σημαντική μιτροειδική ανεπάρκεια και μικρή μεσοκολπική επικοινωνία (εικ. 4Α). Η ασθενής αντιμετωπίσθη με χειρουργική ανακατασκευή της βαλβίδας με τοποθέτηση δακτυλίου Carpenrier Eduarts καθώς και σύγκλειση της μεσοκολπικής επικοινωνίας. Δεκαοκτώ μήνες αργότερα ακροάσθη για πρώτη φορά διαστολικό φύσημα το οποίο αντιστοιχούσε σε αορτική ανεπάρκεια. Οι αορτικές γλωχίνες δεν ήταν μυξωματώδεις αλλά μία από αυτές προέπιπτε εμφανώς μέσα στον χώρο εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας εύρημα που δεν υπήρχε σε προηγούμε- Εικ. 4Β. Πρόπτωση αορτικής βαλβίδας (βέλη). φραγμα και την μετατόπιση του jet της αορτικής ανεπάρκειας (εικ. 4Γ). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η πρόπτωση της αορτικής βαλβίδας παρατηρείται κυρίως σε συγγενείς νόσους δυσπλασίας του συνδ~τικoύ ιστού όπως το σύνδρομο Marfan και την νοσο του Ehlers-Danlos (4, 5) αλλά και σε άλλες κα- 19

4 4Γ. Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας (βέλος) από έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler. ταστάσεις. Στην περίπτωση του συνδρόμου Marfan σαν εύρημα συναντάται σπανιότερα σε σύγκριση με την συχνότητα εύρεσις διάτασις της αορτικής ρίζας και πρόπτωσις της μιτροειδούς βαλβίδας. Η συμμετοχή της εξάλλου στην αιτιολογία της αορτικής ανεπαρκείας είναι ελάχιστη, η κύρια αιτία της οποίας είναι η διάσταση των γλωχίνων λόγω διάτασις της <χορτικής ρίζας (6). ~ε 3WQι:ιττώσεις μεσοκοιλιακής επικοινωνίας τύπου SUΡracήstaΙ η συχνότητα πρόπτωσις της αορτικής βαλβίδας είναι εξαιρετικά ψηλή (72%) λόγω εμπλοκής του ανατομικού σχηματισμού στήριξης της βαλβίδας και αφορά συνήθως την δεξιά γλωχίνα (7). Τελευταία έχει παρατηρηθή ότι σε ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών υπάρχει αυξημένο ποσοστό βαλβιδοπαθειών συμπεριλαμβανομένης και της αορτικής πρόπτωσις. Η πιθανή εξήγηση στην περίπτωση αυτή θεωρείται κοινή γενετική ανωμαλία που διαταράσσει το εξωκυττάριο υπόστρωμα (8). Αορτική πρόπτωση έχει παρατηρηθή επίσης σε συνδυασμό με προπτώσεις μίας ή περισσοτέρων βαλβίδων (3). Τέλος η ιδιοπαθής αορτική πρόπτωση συμμετέχει σημαντικά στο σύνολο των περιπτώσεων ανεπαρκείας της αορτής (8%) (1). Η 2-D και η έγχρωμη Doppler υπερηχοκαρδιογραφία θεωρούνται οι εξετάσεις εκλογής για την διερεύνηση των ασθενών αυτών. Η 2-D μέθοδος έχει την δυνατότητα να εντοπίση την γλωχίνα την οποία προπίπτει, να αξιολογήση την ποιότητα κατασκευής της καθώς και να διακρίνη συνοδές βλάβες όπως εκβλαστήσεις διάταση της αορτικής ρίζας και ελλείμματα του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Ο επιμήκης άξονας από την παραστερνική θέση προσφέρεται για την εντόπιση της προπίπτουσας γλωχίνας αλλά συχνά χρειάζεται ελαφρώς τροποποιημένη θέση (9). Από θέση βραχέως άξονα παραστερνικά, μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα την ποιότητα των γλωχίνων και να διακρίνουμε την αναδίπλωση της προπίπτουσας γλωχίνας. Στις περιπτώσεις Α και r η μυξωματώδης εκφύλιση ήταν εμφανής ενώ στην περίπτωση Β οι γλωχίνες ήταν φυσιολογικές. Στις περιπτώσεις Β και r η ανάδειξη της προπίπτουσας γλωχίνας έγινε από ελαφρώς τροποποιημένη θέση. Στην περίπτωση του συνδρόμου Marfan (περίπτωση Α) η εξέταση από τον βραχύ άξονα παραστερνικά εντόπισε την προπίπτουσα γλωχίνα μετά την ανάδειξη αναδίπλωσις κατά την διαστολή. Στην περίπτωση Δ πρέπει να τονισθή η εμφάνιση της αορτικής πρόπτωσις μετά την χειρουργική διόρθωση της μιτροειδούς. Η πιθανή εξήγηση που μπορεί να δωθεί είναι η ύπαρξη παθολογικού υποστρώματος επί του οποίου ήδη υπάρχουσα πρόπτωση συνοδευόμενη από ελαφρά ανεπάρκεια έγινε πιό έκδηλη μετά την βελτίωση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστεράς κοιλίας μετεγχειρητικά. Η έγχρωμη Doppler υπερηχοκαρδιογραφία αλλά και η συμβατική μέθοδος Doppler έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν την βαρύτητα της αορτικής ανεπαρκείας και να εντοπίσουν την κατεύθυνση του παλινδρομούντος jet. Ο Kai και συνεργάτες παρετήρησαν σημαντική απόκλιση του παλινδρομούντος jet προς την μιτροειδή βαλβίδα και το μεσοκοιλιακό διάφραγμα σε 17 από 21 ασθενείς (81 %) με αορτική πρόπτωση (1). Στην περίπτωση Β το παλινδρομών jet είχε κατεύθυνση προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα εύρημα που συμφωνεί με την προηγούμενη παρατήρηση. Τα 2-D και Doppler υπερηχοκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον πίνακα 1. Συμπερασματικά, η πρόπτωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί σημαντική αιτία αορτικής ανεπάρκειας και πρέπει να αναζητείται σε ασθενείς με νοσήματα δυσπλασίας του συνδετικού ιστού, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, πολυκυστική νόσο των νεφρών, πρόπτωση άλλων καρδιακών βαλβίδων αλλά και σε περιπτώσεις μεμονωμένης αορτικής ανεπαρκείας μη ρευματικής αιτιολογίας. Η 2-D υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για την εντόπιση της προπίπτουσας αορτικής γλωχίνας καθώς και άλλων συνοδών βλαβών. Σε περίπτωση αορτικής ανεπάρκειας η έκκεντρη κατεύθυνση του πα- 20

5 ΙΙοικίλα Αρttρα ΠΙΝΑΚΑΣΙ. Υπερηχοκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά πρόπτωσις της αορτικής βαλβίδας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΠΚΑ 2-D: 1. Πρόπτωση γλωχίνας μέσα στον χώρο εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας (επιμήκης άξονας παραστερνικά ). 2. Αναδίπλωση γλωχίνας (βραχύς άξονας παραστερνικά). 3. Πιθανά συνοδά ευρήματα: α) φυσιολογική εμφάνιση γλωχίνων β) μυξωματώδης εκφύλιση γλωχίνων γ) εκβλαστήσεις δ) διάταση αορτικής ρίζας ε) μεσοκοιλιακό έλλειμμα στ) μυξωματώδης εκφύλιση άλλων βαλβίδων με ή χωρίς πρόπτωση. DOPPLER: 1. Απουσία αορτικής ανεπάρκειας. 2. Αορτική ανεπάρκεια με έκκεντρη κατεύθυνση του παλινδρομούντος αορτικού jet προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα ή την μιτροειδή βαλβίδα. λινδρομούντος jet προς το μεσοκοιλιακό διάφραγμα ή την μιτροειδή βαλβίδα αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της αορτικής πρόπτωσις. Η έγχρωμη Doppler υπερηχοκαρδιογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για τον εντοπισμό του ανωτέρω χαρακτηριστικού αλλά και για την αξιολόγηση του βαθμού της αορτικής ανεπαρκείας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι. Kai Η. Koyanagi S. Takeshita Α. Aortic valve prolapse with aortic regurgitation assessed by color-flow echocardiography. Am Heart J 1992; 124(5): Perry GJ, Helmcke F, Nanda NC. Evaluation of aortic insufficiency by Doppler color flow mapping. J Am Coll Cardiol 1987;9: Ogawa S, Hayashi J, Sasaki Η et al. Evaluation of combined valvular pro!apse syndrome by two-dimensional echocardiography. Circulation 1982;65: Hurst JW. The Heart. McGraw-Hill, Inc. 1990, ρ Bennis Α, Mehadji ΒΑ, Soulami S et al. Cardiovascular manifestations of hereditary displasias of connective tissue. Αηη Cardiol Angeiol Paήs 1993;42(4): Davies MJ. Patho!ogy of Cardiac Valves. London, Butterworth Publishers, Backer CL, Ιdήss FS, Zales VR et al. Surgical management of the conal (SUΡracήsta!) ventήcu!ar septal defect. J Thorac Cardiovasc Surg 1991; 102(2): Vamero S, Becchi G, Bormida R et al. Valvu!ar pro!apse ίη autosoma! dominant po!ycystic kidney. G. Ital Cardiol 1992; 22(7): Τόλης Β. Κλινική Ηχωκαρδιογραφία. Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη 1988; σελ SUMMARY AORllC VALVE PROLAPSE. CASE PRESENTAllONS AND ANALYSIS OF Πffi ECHOCARDIOGRAPHIC CHARACHTERISllCS Aortic valve prolapse is one of the significant causes of aortic regurgitation and is more frequent among patients with hereditary dysplasias of the connectiνe tissue, ventrίcular septal defects, polycystic kidneys, other valvular prolapse and non-rheumatic aortic regurgitation. Two-dimensional and Doppler color-flow echocardiography are the diagnostic methods of choice. The most characteήstίc Doppler color-flow echocardiographic finding is the marked deviation of the regurgitant jet toward the anteήοr mitral leaflet or the interνentrίcular septum. * ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δρ. Γιώργος Μακρυγιάννης, Ολύμπου 2, Κάτω Λακατάμια, Λευκωσία. Τηλ , FAX:

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας

Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση. Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας Υπερηχοκαρδιογραφικό πρωτόκολλο σε πνευμονική υπέρταση Πρωτόκολλο υποστηριζόμενο από τη Βρετανική Εταιρεία Υπερηχοκαρδιογραφίας The development, printing and production of the Echocardiographic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου

Κλινική Έρευνα. Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 146-150 Τεχνικές και Αποτελέσματα της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του Συνδρόμου Ασκεπούς Στεφανιαίου Κόλπου Νικολαοσ Ι. Χακιμ 1, Παναγιωτησ Μ. Ζωγραφοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Διευθυντής Ι.Ε. Καλλικάζαρος ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΏΝ ΠΑΘΉΣΕΩΝ 2014 Επιμέλεια: Ιωάννης Ν. Βλασερός AΘΗΝΑ 2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1 Ελένη Μπερούκα 1 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια Μsc, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα Περίληψη Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»

και Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», 3 Παιδοκαρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ» Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 202, 53: 46-52 Όψιμη Αντικατάσταση Πνευμονικής Βαλβίδας Μετά Από Ολική Χειρουργική Διόρθωση Τετραλογίας Fallott (TOF) Παναγιωτης Μ. Ζωγραφος, Παναγιωτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Διονυσία Νούση 1,Άννα Σίττα 2 1. ΤΕ, Μsc, Νοσηλεύτρια, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα 2. Προϊσταμένη Παιδοκαρδιοχειρουργικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες

Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Άρθρο Σύνταξης Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση της Στένωσης της Αορτικής Βαλβίδας: Προβλήματα και Παγίδες Νίκος Θ. Κουρής 1, Δημήτρης Π. Τσιάπρας 2, Χριστόφορος Δ. Ολύμπιος 1 Διεύθυνση Επικοινωνίας: Νίκος Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 301-311 Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας Δημητριος Αβραμιδης, 1 Νικολαος Πρωτονοταριος, 2 Αγγελικη Ασημακη, 3 Ευαγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ

ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ 1 ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ ΝΟΣΟ Χ.ΝΤΕΛΛΟΣ Αν. Διευθυντής Υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικού και Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων. Καρδιολογικό Τμήμα, Τζάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Ανδρέας Π. Καλογερόπουλος. Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011 Θεραπεία Καρδιακού Επανασυγχρονισμού σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια: Κλινικές, Ηλεκτροφυσιολογικές, και Νευροορμονικές Παράμετροι, και Νεώτεροι Ηχοκαρδιογραφικοί Δείκτες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση;

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση; ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας:

Διαβάστε περισσότερα

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 1 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Ευπαθείς ηλικιωμένοι και

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή

Κλινική Έρευνα. Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 11, 52: 280-288 Το Βαλβιδοφόρο Σωληνωτό Ετερομόσχευμα Contegra στην Αποκατάσταση του Χώρου Εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας: Μία Αξιόπιστη Επιλογή Παναγιωτης Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á

Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012. ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 13 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò Á ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 7 Iούλιος-Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ως αίτιο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην παιδική ηλικία. Ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ως αίτιο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην παιδική ηλικία. Ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ως αίτιο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην παιδική ηλικία. Ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας Μαρία Γώγου, Ανδρέας Γιαννόπουλος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Τα καρδιογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογία. Cardiologia ΕΠΙΣΤHΜOΝΙΚO ΠΕΡΙOΔΙΚO ΚΑΡ ΙOΛOΓΙΚΗ B. ΕΛΛΑ OΣ ΤHΣ ΚΑΡΔΙOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ISSN 1108-2291

Καρδιολογία. Cardiologia ΕΠΙΣΤHΜOΝΙΚO ΠΕΡΙOΔΙΚO ΚΑΡ ΙOΛOΓΙΚΗ B. ΕΛΛΑ OΣ ΤHΣ ΚΑΡΔΙOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ISSN 1108-2291 Καρδιολογία Cardiologia ΚΑΡ ΙOΛOΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ B. ΕΛΛΑ OΣ ΕΠΙΣΤHΜOΝΙΚO ΠΕΡΙOΔΙΚO ΤHΣ ΚΑΡΔΙOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙOΥ ΕΛΛΑΔOΣ ISSN 1108-2291 Τόμος 15 2014 Volume 15 2014 K A P Δ I O Λ O Γ I A Tετραμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος;

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; 292 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 292-296, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; Α. Κεϊβανίδου, Α. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣΤΕΧΝΗΤΗΣΚΑΡΔΙΑΚΗΣΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣΤΗΘΕΡΑΠΕΙΑΤΩΝΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΩΝΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα