ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ"

Transcript

1 ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (Μυοκαρδιοπάθειες, Δυσλειτουργία θηλοειδών µυών, διάταση δακτυλίων, µεταβολή της γεωµετρίας των κοιλιών κλπ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ MD, PhD, FESC Επιµ. Καρδιολογικού τµήµατος Πολυκλινικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-0ΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

2

3 Nkomo VT, et al: Lancet 2006; 368 Iung B, et al: Euro heart survey on valvular heart disease. Eur Heart J 2003; 24

4 Enriquez Enriquez-Sarano M, et al: Lancet 2009; 373

5 Ανατοµία-Μιτροειδή βαλβίδα Levine RA, Schwammenthal E. Circulation 2005; 112:

6 Carpentier classification of mitral pathology

7 Τύποι Λειτουργικής ΑΜ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΜ: 20-50% µετά από ΟΕΜ(σηµαντική ΑΜ 12%) 30% των ασθενών προς CABG ΜΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΜ: Διατατική µυοκαρδιοπάθεια (ιδιοπαθής,δευτεροπαθής):σοβαρή ΑΜ>50% ασθενών Υπερτροφική αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια (φαινόµενο venturi ) Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπερφόρτιση όγκου) Βηµατοδότηση δεξιάς κοιλίας : διακοιλιακός & ενδοκοιλιακός ασυγχρονισµός) Lee APW, Acker M, Kubo SH, et al. Circulation 2009; 119:

8 Θεωρίες πάνω στον µηχανισµό πρόκλησης της ισχαιµικής-λειτουργικής ΑΜ Μεταβολές στην γεωµετρία της αριστερής κοιλίας, λόγω αναδιαµόρφωσης, µε µετατόπιση των θηλοειδών µυών που συγκρατούν και εµποδίζουν τις γλωχίνες να έλθουν στο φυσιολογικό σηµείο σύγκλισης. Ελάττωση της δύναµης που αναγκάζει τις γλωχίνες να κλείσουν, λόγω ελαττωµένης συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας. Levine RA et al: J Am Coll Cardiol 2003;42:

9 Μηχανισµοί Λειτουργικής ΑΜ Αύξηση δυνάµεων πρόσδεσης (tethering) γλωχίνων: Διάταση ΜΔ Διάταση & σφαιρική διαµόρφωση ΑΚ Παρεκτόπιση θηλοειδών µυών Μείωση δυνάµεων σύγκλεισης γλωχίνων: Μείωση συσπαστικότητας ΑΚ Διαταραχή συσπαστικότητας ΜΔ Ασυγχρονισµός ΑΚ & θηλοειδών µυών

10 Ανατοµία-Μιτροειδή βαλβίδα Levine RA et al: J Am Coll Cardiol 2003;42:

11

12

13

14

15

16 Παραδείγµατα Eur Heart J 2010;31:

17 Παραδείγµατα Eur Heart J 2010;31:

18 Παραδείγµατα

19

20 REST vs STRESS Lancellotti P et al: Eur Heart J 2005;26:

21 Grigioni F et al: Circulation 2001;103:

22 Φαρµακευτική θεραπεία Φάρκακα που µειώνουν το προφορτίο (π.χ. Διουρητικά, νιτρώδη ) Φάρκακα που µειώνουν το µεταφορτίο (π.χ. ΑΜΕΑ, ΑΤ-ΙΙ) Φάρµακα που βελτιώνουν την αναδιαµόρφωση της ΑΚ (π.χ. β-αναστολείς, ΑΜΕΑ, ΑΤ- ΙΙ, ανταγωνιστές αλδοστερόνης) Mehra MR et al: J Am Coll Cardiol 2005;45:

23 Θεραπεία επανασυγχρονισµού CRT

24 Θεραπεία επανασυγχρονισµού CRT

25 Example of a patient with a significant improvement in MR at 6-month follow-up. van Bommel R J et al. Circulation 2011;124:

26 Παραδείγµατα pre/post TAVI

27

28

29

30 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΑΜ Tenting length > 1cm Tenting area > 2,5 cm2 (συστολή) Οπισθιοπλάγια γωνία > 45ο Κεντρικό jet ανεπαρκείας (ένδειξη σοβαρού περιορισµού αµφοτέρων των γλωχίνων) Σύµπλοκα jet ανεπαρκείας Σοβαρή διάταση ΑΚ ΔΚ, TAPSE 12 mm και η συστολική ιστική ταχύτητα του τριγλωχινικού δακτυλίου Sa 10 mm Lancellotti P, et al: Eur J Echocardiogr. 2010

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Τριγλώχινα βαλβίδα

41 Σύµπλεγµα τριγλώχινας βαλβίδας 1. Πρόσθια, οπίσθια και διαφραγµατική γλωχίνα 2. Τενόντιες χορδές 3. Δύο κύριοι θηλοειδείς µύες 4. Ινώδης τριγλωχινικός δακτύλιος 5. Μυοκάρδιο δεξιού κόλπου και δεξιάς κοιλίας

42 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΤΑΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΛΩΧΙΝΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

43 Αιτιολογία ανεπάρκειας τριγλώχινας Βαλβιδοπάθεια των αριστερών καρδιακών βαλβίδων Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια Χρόνια πνευµονική καρδία Έµφραγµα δεξιάς κοιλίας Πνευµονική υπέρταση Μυοκαρδιοπάθεια Ανωµαλία Ebstein Πρόπτωση Ρευµατική βαλβιδοπάθεια Ενδοκαρδίτιδα Καρκινοειδές Ιατρογενείς αιτίες Ανορεξιογόνα (phen-fen)

44 Λειτουργική ΑΤ Διάταση της ΔΚ / Διάταση του δακτυλίου της τριγλώχινας. Απώλεια της επαφής των γλωχίνων. Μεγάλη διάταση της ΔΚ, έλξη και καθήλωση των γλωχίνων (tethering) από την έκκεντρη παρεκτόπιση των θηλοειδών µυών. Dreyfus GD & Chan KMJ: Heart 2009

45 30% των ασθενών µε σοβαρή ΑΜ έχουν και σοβαρή ΑΤ 53% των ασθενών που χειρουργούνται στη µιτροειδή έχουν συνοδό ΑΤ Chan J, et al: Progr Cardiovasc Dis 2009

46 Pathogenesis of TR in mitral valve disease Shiran A & Sagie A: JACC 2009

47

48

49 Nath J, et al: JACC 2004

50

51 Development of TR late after left-sided surgery Patients without pre-op significant TR 5 years follow-up Significant late TR was found in 27% and was closely associated with a poor prognosis Kwak J-J, et al: Am Heart J 2008

52

53 Παραδείγµατα

54 Μέθοδοι διόρθωσης λειτουργικής ανεπάρκειας τριγλώχινας Δακτυλιοπλαστική µε τεχνητό δακτύλιο Δακτυλιοπλαστική µε συρραφή De Vega Kay ή διπτυχοποίηση

55 Αποτελέσµατα τεχνικών Η τοποθέτηση δακτυλίου υπερέχει σαφώς των άλλων τεχνικών Η De Vega εµφανίζει υπολειπόµενη ανεπάρκεια στο 10% και σοβαρή ανεπάρκεια στο 40% στα 10 χρόνια Με τοποθέτηση δακτυλίου το 85% δεν εµφανίζει µέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια στα 10 χρόνια Ωστόσο εµφανίζει υπολειπόµενη ανεπάρκεια στο 10% Rogers J et al Semin Thoracic Surg 2010:22

56 Ο ρόλος των ενδοκαρδιακών συσκευών Η προεγχειρητική παρουσία µόνιµου βηµατοδότη διπλασιάζει την επίπτωση σοβαρής ανεπάρκειας τριγλώχινας µετά από δακτυλιοπλαστική (45% στα 5 χρόνια) Επιβάλλεται η διεγχειρητική αφαίρεση του συστήµατος και η εµφύτευση επικαρδιακού Navia JL et al J Thorac Cardiovasc Surg 2010:139

57 Τεχνικές διόρθωσης tenting Προσθήκη εµβαλώµατος από περικάρδιο βοός Roshanali F et al J Thorac Cardiovasc Surg 2009:1 Αύξηση µεγέθους πρόσθιας γλωχίνας σε ασθενείς µε λειτουργική ανεπάρκεια τριγλώχινας Dreyfus GD et al Εur J Cardiothorac Surg 2008;34 Συρραφή των µέσων τµηµάτων των άκρων των γλωχίνων (clover technique) Lapenna E et al Eur J Cardiothorac Sug 2010 Συρραφή του τοιχώµατος της δεξιάς κοιλίας (µειώνει το µέγεθος της δεξιάς κοιλίας και συµπλησιάζει του θηλοειδείς µύες) Kappert U et al Thorac Surg 2008, 85

58 Προοπτικές Περιορισµένη θωρακοτοµή και διόρθωση µε πάλλουσα καρδιά Lee TC et al Ann Thorac Surg 2009:88 Διαδερµική εµφύτευση τριγλώχινας Iino K et al Eur J Cardiothorac Surg Διαδερµική τεχνική Alfieri Διαδερµική εµφύτευση δακτυλίου

59 Αρκετοί κλινικοί γιατροί προτείνουν τη διόρθωση της τριγλώχινας ταυτόχρονα µε την επέµβαση στη µιτροειδή βαλβίδα, ανεξάρτητα από το βαθµό της ανεπάρκειας, εάν ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΗΣΗ

60 ΔΙΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Annular Major Axis 70 mm (measured in the operating room from the anteroseptal to the anteroposterior commissure) Annular Minor Axis > 40 mm or 21mm/m 2 (measured in the echocardiographic 4-chamber view from the middle of the septal annulus to the middle of the anterior annulus) ΑCC/AHA Guidelines 2008 ESC Guidelines 2007,2012

61 Συµπεράσµατα Η λειτουργική ανεπάρκεια της µιτροειδούς αποτελεί ένα σύνθετο πρόβληµα της σηµερινής καρδιολογίας τόσο από πλευράς κατανόησης των µηχανισµών που την προκαλούν όσο και από την πλευρά της κατάλληλης αντιµετώπισής της. Η λειτουργική ανεπάρκεια της τριγλώχινας δεν διορθώνεται αυτόµατα µετά την χειρουργική διόρθωση της µιτροειδούς. Η διόρθωσή της µε τοποθέτηση δακτυλίου είναι η αποτελεσµατικότερη τεχνική διόρθωσης αν δεν συνυπάρχει σηµαντικό tenting. Η χρήση του 3D και η ανάπτυξη νεώτερων τεχνικών διόρθωσης αναµένεται να βελτιώσει την πρόγνωσή τους.

62

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος

Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Ανασκόπηση Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Surgical Stabilization of Severe Flail Chest Christian Casali MD, Giuseppe Fontana MD, Uliano Morandi MD 14 jul 2005, www.ctsnet.org

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών

διαδερμική σύγκλειση των δευτερογενών Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 44-48 Κρυπτογενές Παροδικό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Μετά Από Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικού Ελλείμματος Πέτρος Δάρδας 1, Βλάσσης Νινιός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009. Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Γυναίκες και ισχαιμική καρδιοπάθεια Γαβρά Παρασκευή 1, Κατή Μαρία 1, Ηρακλειανού Στέλλα 2 1. Ειδικευόμενη στην Γ Παθολογική κλινική, Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 2. Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς 23 Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς Χατζηιωακειµίδης 1 Χαράλαµπος MD, Βερονίκη 1 Φωτεινή MD PhD, Πουρζιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές

Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Ε. Μολυβδά-Αθανασοπούλου - Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας 69 Λειτουργία αξονικού τομογράφου διπλής πηγής - διπλής ενέργειας και κλινικές εφαρμογές Στεφανία Χαντζή 1, Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Αλέκου Αυγερινού. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 71 ΤΕΥΧΟΣ 1 3-2009 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 71 NUMBER 1 3-2009 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής

Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD. Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Κωνσταντίνος Κατσάνος, MSc, MD, PhD Κλινικό Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Δ/ντης Καθ. Δ. Σιαμπλής Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) είναι η πρώτη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων

Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων 5392 Προσωρινός εξωτερικός βηματοδότης δύο κοιλοτήτων Τεχνικό εγχειρίδιο 0123 2013 Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Medtronic στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα