ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις. Εγκαταστάσεις Υγραερίου"

Transcript

1

2

3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου 2011

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου ΟΡΙΣΜΟΙ Γενικοί ορισμοί Εγκατάσταση υγραερίου Ορισμοί Εγκατάσταση σωληνώσεων Ορισμοί Συσκευές υγραερίου Ορισμοί Χώροι εγκατάστασης συσκευών υγραερίου Ορισμοί Πίεση Ορισμοί Δοκιμές Ορισμοί Διατάξεις ασφάλειας έναντι υπερπίεσης/υποπίεσης Ορισμοί Κύλινδροι και δεξαμενές Ορισμοί Ζώνες κινδύνου ανάφλεξης Ορισμοί ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Ταξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Κατηγορία Κατηγορία I Κατηγορία II Κατηγορία III Ταξινόμηση πιέσεων Μεταβατικές διατάξεις Γενικά Υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου Κατηγορίας 0 ή I Υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου Κατηγορίας II ή III ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Κατασκευή και εξοπλισμός των δεξαμενών υγραερίου Κατασκευή Τοποθέτηση δεξαμενών σε χώρο που δυνατόν να δημιουργηθεί εκρήξιμη ατμόσφαιρα Γενικά Απαιτήσεις Διάταξη δεξαμενών και πρόσβαση Τοποθέτηση δεξαμενών και αποστάσεις διαχωρισμού Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσα στις αποστάσεις διαχωρισμού Εγκαταστάσεις με πολλαπλές δεξαμενές Φάκελος δεξαμενής Εξοπλισμός Διάταξη μέτρησης της πίεσης Διατάξεις ασφάλειας έναντι υπέρβασης της πίεσης Δυναμικότητα ασφαλιστικών βαλβίδων ανακούφισης της πίεσης Διάταξη ασφάλειας έναντι υπερπλήρωσης Δείκτης στάθμης Αποφρακτικές διατάξεις και συνδέσεις σωληνώσεων με τις δεξαμενές Αποφρακτικές διατάξεις έκτακτης ανάγκης Εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου Είδη εγκατάστασης Μείωση των αποστάσεων διαχωρισμού για τις υπέργειες δεξαμενές Τοίχος διαχωρισμού Γενικά Προδιαγραφές τοίχου διαχωρισμού Ύψος και μήκος τοίχου διαχωρισμού. 39 3

5 Σελίδα Τοίχος διαχωρισμού σε εγκαταστάσεις με δεξαμενές χωρητικότητας μέχρι 500 λίτρα νερού Τοίχος διαχωρισμού σε εγκαταστάσεις με δεξαμενές χωρητικότητας από 500 μέχρι λίτρα νερού Γενικά προστατευτικά μέτρα για δεξαμενές Προστασία έναντι οχημάτων Στήριξη δεξαμενών Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών Εγκατάσταση επιχωματωμένων δεξαμενών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ Τοποθέτηση Προστασία κυλίνδρων Προστασία από καιρικές συνθήκες Προστασία από θερμική ακτινοβολία αποστάσεις διαχωρισμού Τοποθέτηση εξοπλισμού ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αντλίες Συμπιεστές Μετρητές Προστασία Εξαεριωτές Γείωση και ισοδυναμική γεφύρωση της εγκατάστασης Γείωση Ισοδυναμική γεφύρωση Ηλεκτρικός διαχωρισμός Προστασία από κεραυνό Προστασία από ηλεκτροστατικά φορτία ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γενικά Σωληνώσεις Χαλυβδοσωλήνες Χαλκοσωλήνες Σωλήνες και τμήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα Ιδιοκτησιακό σύστημα δικτύου σωληνώσεων Εξαρτήματα σύνδεσης Φλάντζες Κοχλίες Στεγανοποιητικά κοχλιώσεων Υλικά παρεμβυσμάτων Εύκαμπτοι σωλήνες σύνδεσης συσκευών Συνδέσεις σωλήνων Χαλυβδοσωλήνες Κοχλιωτές συνδέσεις Συγκολλητές συνδέσεις σε χαλύβδινες σωληνώσεις Απαιτήσεις για τα πρόσθετα υλικά αναγκαία για τη συγκόλληση Εκτέλεση των συγκολλητών συνδέσεων Επίβλεψη και δοκιμή των συγκολλητικών εργασιών Φλαντζωτές συνδέσεις σε χαλύβδινες σωληνώσεις Χαλκοσωλήνες Σωλήνες από πολυαιθυλένιο Προστασία από τη διάβρωση Προστασία σωληνώσεων εκτός κτηρίου

6 Σελίδα Χαλυβδοσωλήνες Χαλκοσωλήνες Καθοδική προστασία Προστασία σωληνώσεων εντός κτηρίου Χαλκοσωλήνες Χαλυβδοσωλήνες Εγκατάσταση των σωληνώσεων εκτός κτηρίου Είσοδος σωληνώσεων στο κτήριο Εγκατάσταση των σωληνώσεων εντός κτηρίου Προστασία των σωληνώσεων από άλλους παράγοντες ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Δίκτυο σε λειτουργία Δίκτυο εκτός λειτουργίας Αδρανοποίηση σωληνώσεων Σωληνώσεις εκτός κτηρίου Σωληνώσεις εντός κτηρίου ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Στάδια ρύθμισης της πίεσης Συσκευές ρύθμισης της πίεσης αερίου Διατάξεις προστασίας από υπερπίεση / υποπίεση Προστασία από υπερπίεση Προστασία από υποπίεση Αποφρακτικές διατάξεις (βαλβίδες) Θερμικά ενεργοποιούμενη βαλβίδα (βαλβίδα πυροπροστασίας) Φίλτρα αερίου Ασφάλεια αντεπιστροφής αερίου Μετρητής αερίου (προαιρετικός) Βαλβίδα σεισμικής προστασίας (προαιρετική) Βοηθητικοί αγωγοί Ανίχνευση διαρροών υγραερίου Αποφρακτικές διατάξεις και ενδεικτικές πινακίδες Μονωτικό στοιχείο (διηλεκτρικός σύνδεσμος) Βαλβίδα υπερβολικής ροής ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας Μελέτη εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας I, II και III Γενικές πρόνοιες που αφορούν τον εγκαταστάτη Αποπεράτωση εργασιών Οδηγίες χρήσης της εγκατάστασης ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar Γενικά Δοκιμή αντοχής Δοκιμή στεγανότητας Βεβαίωση δοκιμής Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar μέχρι 2 bar Συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας Χωριστές δοκιμές αντοχής και στεγανότητας Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 2 bar Γενικά Δοκιμή αντοχής Δοκιμή στεγανότητας 77 5

7 13. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Γενικά Περιεχόμενο Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου Τροποποιήσεις στην εγκατάσταση υγραερίου. 79 Σελίδα ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1 Πιέσεις λειτουργίας κατά κατηγορία χρήσης υγραερίου Πίνακας 2 Έλεγχος αποστάσεων διαχωρισμού υφιστάμενων δεξαμενών και εξαεριωτών.. 22 Πίνακας 3 Οριοθέτηση ζωνών εγκαταστάσεων υγραερίου Πίνακας 4 Αποστάσεις διαχωρισμού Πίνακας 5 Αποστάσεις από άλλα εύφλεκτα υγρά Πίνακας 6 Αποστάσεις διαχωρισμού από δεξαμενές αποθήκευσης οξυγόνου Πίνακας 7 Αποστάσεις διαχωρισμού εξαεριωτών υγραερίου Πίνακας 8 Ελάχιστα πάχη χαλυβδοσωλήνων για σωλήνες με πίεση μέχρι 10 bar 53 Πίνακας 9 Ελάχιστα πάχη χαλυβδοσωλήνων για σωλήνες με πίεση μέχρι 25 bar 53 Πίνακας 10 Ελάχιστα πάχη χαλκοσωλήνων Πίνακας 11 Αποστάσεις στερέωσης οριζόντιων σωλήνων ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σχεδιάγραμμα 1 Δεξαμενή πλησίον κτηρίου Σχεδιάγραμμα 2 Δεξαμενή σε μικρό υποστατικό Σχεδιάγραμμα 3 Τυπική εγκατάσταση υγραερίου ΕΙΚΟΝΕΣ Εικόνα 1 Σήμα Ex Εικόνα 2 Σήμα Απαγόρευσης του Καπνίσματος Εικόνα 3 Σήμα Απαγόρευσης Κινητού Τηλεφώνου Εικόνα 4 Σήμα Απαγόρευσης της Χρήσης Γυμνής Φλόγας Εικόνα 5 Σήμα Προειδοποίησης για Εύφλεκτη Ουσία Εικόνα 6 Παράδειγμα Εγκατάστασης Αποφρακτικών Διατάξεων Εικόνα 7 Παράδειγμα Διάταξης Μονωτικών Στοιχείων σε Μεταλλικούς αγωγούς Εικόνα 8 Δοκιμή Αντοχής Εικόνα 9 Δοκιμή Στεγανότητας Εικόνα 10 Χρονική Πορεία Δοκιμής Πίεσης

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που συνήθως προκύπτουν κατά τη φάση της μελέτης, του σχεδιασμού, της κατασκευής, της δοκιμής και της θέσης σε λειτουργία μιας εγκατάστασης υγραερίου. Ο Κώδικας εκδίδεται με βάση το άρθρο 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003 και ερμηνεύει, με απλό τρόπο, σε τεχνική γλώσσα τις νομικές απαιτήσεις των προνοιών της σχετικής με το υγραέριο νομοθεσίας. Ο Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου δεν αποτελεί μοναδική ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας. Οι χρήστες του Κώδικα πρέπει να συμβαδίζουν και να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεν είναι δεσμευτική και είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλοι τρόποι τήρησης των προνοιών της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχετικά με το υγραέριο. Ωστόσο, εάν ακολουθηθούν οι πρόνοιες του Κώδικα αυτού θεωρείται ότι ο χρήστης, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Εγκαταστάσεις υγραερίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών, παρουσιάζουν μεγαλύτερους ή και διαφορετικούς κινδύνους και απαιτείται ειδικός χειρισμός και εξειδικευμένη εκτίμηση των κινδύνων μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο Κώδικας αυτός ετοιμάστηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και βασίστηκε σε κυπριακές και εναρμονιστικές νομοθεσίες, στον Ελληνικό Τεχνικό Κανονισμό Εγκαταστάσεων Υγραερίου σε Κτήρια και στους σχετικούς Κώδικες Πρακτικής του Βρετανικού Οργανισμού UKLPG και προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κυπριακής αγοράς. Πριν την έκδοσή του, ο Κώδικας Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δεκέμβριος 2010 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

9

10 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σκοπός του Κώδικα Πρακτικής για τις Εγκαταστάσεις Υγραερίου είναι η παροχή καθοδήγησης αναφορικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη δοκιμή για τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων υγραερίου. Στη συνέχεια, θα αναφέρεται απλά ως ο Κώδικας. Η καθοδήγηση στον Κώδικα δίνεται χωρίς να θίγονται οι γενικές απαιτήσεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νομοθεσίας, ότι δηλαδή οι κίνδυνοι πρέπει να εκτιμούνται και να εξαλείφονται ή να μειώνονται σε αποδεκτό επίπεδο. Ο Κώδικας εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις υγραερίου με: ελάχιστο αριθμό κυλίνδρων υγραερίου 4 και μέγιστο 20 (συνυπολογίζονται οι κενοί και οι εφεδρικοί κύλινδροι), και μέγιστη συνολική χωρητικότητα κυλίνδρων υγραερίου 500kg, ή αντίστοιχα: συνολική χωρητικότητα δεξαμενών υγραερίου μικρότερη από 200m 3. Νοείται ότι για εγκαταστάσεις για τις οποίες ο απαιτούμενος αριθμός κυλίνδρων που προβλέπεται στο σχεδιασμό είναι μεγαλύτερος από 20 ή όταν η μέγιστη χωρητικότητα των κυλίνδρων θα υπερβαίνει τα 500kg, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται δεξαμενή ή συστοιχία δεξαμενών αντί των κυλίνδρων. Ο Κώδικας ισχύει για ολόκληρη την εγκατάσταση υγραερίου από τις δεξαμενές ή τους κυλίνδρους υγραερίου μέχρι το σημείο σύνδεσης με τις συσκευές κατανάλωσης του υγραερίου. Επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων, στις εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να τηρούνται, εκεί που εφαρμόζονται, οι πιο κάτω νομοθεσίες: (α) Διάθεση στην Αγορά και Θέση σε Πρώτη Λειτουργία: Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 311/2003) 9

11 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός και Συστήματα Προστασίας για Χρήση σε Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 309/2003) Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 832/2003) Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 373/2002) (β) (γ) Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας: Οι περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 507/2001) όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί Αποθήκευση / Φύλαξη Υγραερίου: Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος, Κεφ. 272, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και το Νόμο 7(I)/2010 Οι περί Πετρελαιοειδών Κανονισμοί (δ) Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002). Ο Κώδικας δεν εφαρμόζεται σε χώρους στους οποίους το υγραέριο αποθηκεύεται ή φυλάσσεται. Επίσης, δεν εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται διύλιση, μετάγγιση ή εμφιάλωση υγραερίου ή σε πρατήρια υγρών καυσίμων ή πρατήρια που αποθηκεύουν υγραέριο για εφοδιασμό οχημάτων ως καύσιμο (υγραεριοκίνηση). Ο Κώδικας δεν καλύπτει τις εξειδικευμένες εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις υγραερίου, ούτε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις απαγωγής των καυσαερίων των συσκευών υγραερίου Γενικά για τις εγκαταστάσεις υγραερίου Οι εγκαταστάσεις υγραερίου και τα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται σε κτήρια με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, τους περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμούς του 2003 (Κ.Δ.Π. 311/2003) καθώς και με τον περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμο του 2004 (Ν. 39(Ι)/2004), όπου η εν λόγω νομοθεσία εφαρμόζεται και στο βαθμό που σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις αυτές. Οι σωλήνες, οι αγωγοί, τα φρεάτια, τα υλικά των συνδέσεων, τα διάφορα εξαρτήματα, τα χειριστήρια, οι διακόπτες και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να: είναι κατάλληλοι για χρήση υγραερίου έχουν επάρκεια μηχανικής αντοχής και ευστάθειας διαθέτουν επαρκή πυραντίσταση και καθορισμένες επιδόσεις στις αντιστάσεις τους στη φωτιά, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας και εξάπλωσης φωτιάς και καπνού στο εσωτερικό των κτηρίων 10

12 ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας κατά τη λειτουργία και τη χρήση τους. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου στο σύνολό τους και τα μέρη τους πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χρήση για την οποία προορίζονται. Η συμμόρφωση των υλικών των εγκαταστάσεων υγραερίου προς τις απαιτήσεις του Κώδικα πρέπει να αποδεικνύεται με καθορισμένους τρόπους, όπως με: την κατάλληλη χρήση των υλικών και των στοιχείων τους, τα οποία φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την εναρμονιστική νομοθεσία των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών 89/106/ΕΟΚ για τα Δομικά Προϊόντα, την Οδηγία 90/396/ΕΟΚ για τις Συσκευές Αερίου, την Οδηγία 97/23/ΕΚ για τον Εξοπλισμό υπό Πίεση ή την Οδηγία 99/36/ΕΚ για το Μεταφερόμενο Εξοπλισμό υπό Πίεση την προσαρμογή τους με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές των πιο πάνω Οδηγιών ή με άλλες κατάλληλες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πιστοποιούνται από αρμόδιο φορέα ότι είναι στη χρήση τους ισοδύναμες με τις προηγούμενες οποιονδήποτε άλλο δόκιμο και αποδεκτό επιστημονικό και πειραματικό τρόπο που χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους μελέτης και κατασκευής των εγκαταστάσεων αυτών, εφόσον αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που περιγράφονται στον Κώδικα. Κάθε αναφορά προτύπου όπως CYS, EN, ΕΝ CYS, ΕΛΟΤ, DIN, κ.ά., στον Κώδικα είναι ενδεικτική. Αντί των αναφερομένων προτύπων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Για σκοπούς του Κώδικα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 2.1. Γενικοί ορισμοί Υγραέριο σημαίνει τα υγροποιημένα αέρια, τα οποία αποτελούνται κυρίως από υδρογονάνθρακες με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα (C 3 και C 4 ). Οι υδρογονάνθρακες αυτοί ευρίσκονται στην αέρια φάση σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης περιβάλλοντος, αλλά μπορούν να υγροποιούνται (υγρή φάση) όταν συμπιεστούν. Το υγραέριο που χρησιμοποιείται στην Κύπρο είναι μίγμα Βουτανίου και Προπανίου, το οποίο στο εξής θα ονομάζεται μείγμα, ή απλά υγραέριο. Το υγραέριο είναι άχρωμο, άοσμο (προσδίδεται οσμή κατά περίπτωση), με βάρος, σε υγρή φάση περίπου ίσο με το μισό βάρος ίσου όγκου νερού. Το υγραέριο είναι αναφλέξιμο όταν αναμειχθεί με αέρα (2% 10%) και μη τοξικό Ιδιοκτήτης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η εγκατάσταση υγραερίου και περιλαμβάνει τον εργοδότη ή το αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο ή το πρόσωπο που έχει τον πραγματικό έλεγχο του χώρου στον οποίο γίνεται η εγκατάσταση του υγραερίου. 11

13 Το υγραέριο ως μείγμα περιλαμβάνει Προπάνιο και/ή Προπυλένιο και Βουτάνιο και/ή Βουτυλένιο. Οι προδιαγραφές του υγραερίου καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην κυπριακή αγορά η ελάχιστη περιεκτικότητα σε Προπάνιο και/ή Προπυλένιο στο υγραέριο κατά την περίοδο από την 1 η Νοεμβρίου μέχρι την 31 η Μαρτίου είναι 35% κατά μάζα και αντίστοιχα ρυθμίζεται η περιεκτικότητα σε Βουτάνιο και/ή Βουτυλένιο Μελετητής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη της κατασκευής των εγκαταστάσεων υγραερίου Εγκαταστάτης σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη δοκιμή και τη θέση σε πρώτη λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου. Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, το οποίο να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εργασία η οποία του ανατίθεται. Μια εγκατάσταση υγραερίου μπορεί να εκτελείται κατά τμήματα από περισσότερους από ένα εγκαταστάτη. Κάθε εγκαταστάτης πρέπει να συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους άλλους εγκαταστάτες και είναι υπεύθυνος για το τμήμα της εγκατάστασης το οποίο εκτελείται από τον ίδιο και βεβαιώνει τη συμμόρφωση αυτού του τμήματος της εγκατάστασης με τις πρόνοιες του Κώδικα. Νοείται ότι ο εγκαταστάτης μπορεί να είναι και ο Μελετητής, εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της παραγράφου πιο πάνω Συντηρητής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων υγραερίου Εγκατάσταση υγραερίου Ορισμοί Η εγκατάσταση υγραερίου αποτελείται από: την εγκατάσταση (ή το τμήμα) αποθήκευσης υγραερίου, και την εσωτερική εγκατάσταση υγραερίου ή εγκατάσταση κατανάλωσης υγραερίου. 12

14 Η εγκατάσταση αποθήκευσης υγραερίου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μέχρι και την κύρια αποφρακτική διάταξη (κεντρική βαλβίδα) που χρησιμεύουν στην τροφοδοσία της εγκατάστασης κατανάλωσης υγραερίου, δηλαδή τους κυλίνδρους ή τις δεξαμενές υγραερίου και τις αντίστοιχες σωληνώσεις τους. Η εσωτερική εγκατάσταση υγραερίου (εγκατάσταση κατανάλωσης υγραερίου) περιλαμβάνει το δίκτυο σωληνώσεων και τον σχετικό εξοπλισμό μέχρι τις συσκευές κατανάλωσης υγραερίου και όλα τα λοιπά στοιχεία μετά την κύρια αποφρακτική διάταξη Μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης υγραερίου σημαίνει το σύνολο των εργασιών για την επέκταση ή τον περιορισμό ή την τροποποίηση μιας υφιστάμενης εγκατάστασης υγραερίου Συντήρηση σημαίνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να καθοριστεί ή εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και για να διατηρηθεί ή να επαναφερθεί η απαιτούμενη κατάσταση στην εγκατάσταση του υγραερίου. Στη συντήρηση περιλαμβάνεται η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση, η συνήθης συντήρηση και η επισκευή Εγκατάσταση σωληνώσεων Ορισμοί Δίκτυο σωληνώσεων σημαίνει το σύνολο των εσωτερικών και των εξωτερικών τμημάτων των σωληνώσεων της εγκατάστασης του υγραερίου Κύρια Αποφρακτική Διάταξη (ΚΑΔ) σημαίνει βαλβίδα η οποία τοποθετείται στον αγωγό μετά τον δεύτερο ρυθμιστή πίεσης, πριν την είσοδο στο κτήριο και με σκοπό να διακόπτει την τροφοδοσία με υγραέριο Μονωτικό στοιχείο σημαίνει στοιχείο που χρησιμεύει στη διακοπή της διαμήκους ηλεκτρικής αγωγιμότητας μιας σωλήνωσης. Οι όροι μονωτικό στοιχείο, διηλεκτρικός σύνδεσμος, μονωτικός σύνδεσμος είναι συνώνυμοι Ρυθμιστής πίεσης σημαίνει συσκευή που ρυθμίζει την πίεση σε σταθερή τιμή στο τμήμα της εγκατάστασης σωληνώσεων που ακολουθεί και ο όρος μειωτής πίεσης είναι συνώνυμος. 13

15 Ρυθμιστής πίεσης 1 ου σταδίου σημαίνει ρυθμιστή πίεσης με πίεση εισόδου την πίεση της δεξαμενής υγραερίου Ρυθμιστής πίεσης 2 ου σταδίου σημαίνει ρυθμιστή που μειώνει την πίεση εξόδου του ρυθμιστή πίεσης 1 ου σταδίου σε χαμηλότερη πίεση, η οποία συνήθως είναι η απαιτούμενη πίεση λειτουργίας των συσκευών κατανάλωσης υγραερίου που καθορίζει ο κατασκευαστής Ρυθμιστής πίεσης κυλίνδρου σημαίνει ρυθμιστή πίεσης που προορίζεται για σύνδεση με κύλινδρο υγραερίου Βαλβίδα πυροπροστασίας (θερμικά ενεργοποιούμενη αποφρακτική διάταξη) επιφέρει τη διακοπή της ροής αερίου, όταν η θερμοκρασία της βαλβίδας αυτής υπερβεί την καθορισμένη τιμή Ο μεταγωγέας επιτρέπει την αλλαγή σύνδεσης των φιαλών από τη φιάλη σε χρήση στην εφεδρική φιάλη Αγωγός σύνδεσης συσκευής σημαίνει το τμήμα αγωγού (εύκαμπτου συνήθως) από το εξάρτημα σύνδεσης με τη συσκευή μέχρι τη σύνδεση στη συσκευή υγραερίου Αγωγός ασφάλειας σημαίνει τον αγωγό ο οποίος είναι συνδεδεμένος με όργανο ή συσκευή για να απάγει αέριο στο ύπαιθρο μόνο στην περίπτωση έκτακτης κατάστασης (π.χ. θραύση μεμβράνης ελέγχου ή ενεργοποίηση βαλβίδας ασφάλειας) Φλαντζωτή σύνδεση σημαίνει τη σύνδεση στην οποία η στεγανότητα του υγραερίου επιτυγχάνεται με τη συμπίεση παρεμβύσματος ευρισκόμενου μεταξύ των προσώπων δύο φλαντζών Κοχλιωτή σύνδεση σημαίνει τη σύνδεση στην οποία η στεγανότητα του υγραερίου επιτυγχάνεται με την επαφή μετάλλου με μέταλλο εντός σπειρωμάτων με τη βοήθεια στεγανοποιητικού υλικού Μηχανική σύνδεση σημαίνει σύνδεση στην οποία η στεγανότητα επιτυγχάνεται με συμπίεση, με ή χωρίς τη βοήθεια στεγανοποιητικού υλικού, και η σύνδεση δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί (μη λυόμενη) Προστατευτικός σωλήνας ή περίβλημα σημαίνει τμήμα σωλήνα (φουρέλι0f1 ) μέσα από το οποίο διέρχεται αγωγός υγραερίου Εύκαμπτος κυματοειδής σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα σημαίνει κυματοειδή σωλήνα, ο οποίος μπορεί να καμφθεί εύκολα με το χέρι και ο οποίος μπορεί να προστατεύεται από περίβλημα τοποθετημένο / εφαρμοσμένο από τον ίδιο τον κατασκευαστή του σωλήνα Η μικρή διακοπή λειτουργίας χρησιμεύει π.χ. στη συντήρηση της εγκατάστασης υγραερίου και στην αλλαγή του μετρητή υγραερίου. 1 Φουρέλι = Pipe sleeve 14

16 Iσοδυναμική γεφύρωση σημαίνει τη διάταξη η οποία εξασφαλίζει ότι τα μεταλλικά μέρη των αγωγών υγραερίου και τα άλλα μεταλλικά μέρη του κτηρίου βρίσκονται υπό το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό Βαλβίδα σεισμικής προστασίας σημαίνει αυτόματη αποφρακτική διάταξη, η οποία σε περίπτωση σημαντικής σεισμικής διαταραχής διακόπτει την παροχή υγραερίου. Η διάταξη μπορεί να αποτελείται από χωριστά στοιχεία ή όλες οι λειτουργίες να επιτυγχάνονται από ένα στοιχείο. Οι όροι «σεισμικά ενεργοποιούμενη βαλβίδα αερίου» και «αντισεισμική βαλβίδα» είναι συνώνυμοι Συσκευές υγραερίου Ορισμοί Συσκευές υγραερίου σημαίνει συσκευές που φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμών του Χώροι εγκατάστασης συσκευών υγραερίου Ορισμοί Χώρος εγκατάστασης σημαίνει τον χώρο μέσα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί η δεξαμενή ή οι κύλινδροι υγραερίου, το δίκτυο σωληνώσεων και οι συσκευές υγραερίου Υπόγειος χώρος κτηρίου σημαίνει τον εσωτερικό χώρο, το δάπεδο του οποίου σε όλες τις πλευρές βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από 1,0 m κάτω από τη στάθμη του εδάφους στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο χώρος δεν θεωρείται υπόγειος αν στη μια πλευρά του χώρου, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 10% της συνολικής περιμέτρου, το βάθος είναι μέχρι 1,0 m και στην πλευρά αυτή υπάρχει άνοιγμα προς το ύπαιθρο ελάχιστης επιφάνειας 0,2 m² με ελάχιστο πλάτος 0,5 m Πίεση Ορισμοί Πίεση υγραερίου σημαίνει τη μετρούμενη στατική υπερπίεση ή ενεργό πίεση υγρής ή αέριας φάσης έναντι της ατμοσφαιρικής πίεσης. Οι αναφερόμενες στον Κώδικα πιέσεις είναι υπερπιέσεις. Η απόλυτη πίεση είναι ίση με το άθροισμα της υπερπίεσης και της ατμοσφαιρικής πίεσης Πίεση σύνδεσης σημαίνει την πίεση ροής του υγραερίου στη σύνδεση μιας συσκευής Πίεση λειτουργίας1f2 σημαίνει την πίεση υγραερίου, η οποία αναπτύσσεται σε τμήμα της εγκατάστασης υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Μέγιστη πίεση λειτουργίας2f3 σημαίνει τη μέγιστη πίεση υγραερίου, η οποία αναπτύσσεται σε τμήμα της εγκατάστασης υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση3f4 σημαίνει τη μέγιστη πίεση για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός όπως αυτή καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 2 Πίεση λειτουργίας = Operating Pressure (OP) 3 Μέγιστη πίεση λειτουργίας = Maximum Operating Pressure (MOP) 4 Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση = Maximum Allowable Pressure (PS) 15

17 Μέγιστη εμφανιζόμενη πίεση4f σημαίνει την πίεση, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε εγκατάσταση υγραερίου για σύντομο χρονικό διάστημα Πίεση σχεδιασμού5f6 εγκατάστασης σωληνώσεων σημαίνει την πίεση για την οποία ο Μελετητής καθορίζει τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής, ώστε η θεωρούμενη εγκατάσταση σωληνώσεων να αντέχει στη μέγιστη εμφανιζόμενη πίεση ή την πίεση στεγανότητας ή αντοχής που εφαρμόζεται Πίεση δοκιμής στεγανότητας σημαίνει την πίεση που ασκείται κατά τη δοκιμή στεγανότητας Πίεση δοκιμής αντοχής σημαίνει την πίεση που ασκείται κατά τη δοκιμή αντοχής Πίεση απόκρισης σημαίνει την πίεση κατά την οποία, με βάση μια ρύθμιση, ενεργοποιούνται οι ασφαλιστικές διατάξεις Ονομαστική πίεση σημαίνει χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται για την τυποποίηση των στοιχείων μιας εγκατάστασης. Δίνεται χωρίς μονάδες. Η αριθμητική τιμή της ονομαστικής πίεσης για ένα τυποποιημένο στοιχείο από καθορισμένο υλικό, το οποίο δίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας στους 20 C Οι πιέσεις διακρίνονται σε Χαμηλή (μέχρι και 100 mbar), Μέση (μεγαλύτερη από 100 mbar μέχρι και 2 bar) και Υψηλή (μεγαλύτερη από 2 bar) Δοκιμές Ορισμοί Δοκιμή αντοχής (φόρτισης) σημαίνει την ειδική διαδικασία για να πιστοποιηθεί ότι η εγκατάσταση σωληνώσεων ικανοποιεί τις απαιτήσεις μηχανικής αντοχής. 5 Μέγιστη εμφανιζόμενη πίεση = Maximum Incidental Pressure (MIP) 6 Πίεση σχεδιασμού = Design Pressure (DP) 16

18 Δοκιμή στεγανότητας σημαίνει την ειδική διαδικασία για να πιστοποιηθεί ότι η εγκατάσταση σωληνώσεων ικανοποιεί τις απαιτήσεις στεγανότητας έναντι διαρροών Δοκιμή ικανότητας σημαίνει την απλή διαδικασία για να πιστοποιηθεί ότι η εγκατάσταση σωληνώσεων μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή να συνεχίσει να λειτουργεί Διατάξεις ασφάλειας έναντι υπερπίεσης / υποπίεσης Ορισμοί Βαλβίδες αυτόματης διακοπής ή αποφρακτικές βαλβίδες ασφάλειας, σημαίνει διατάξεις οι οποίες διακόπτουν αυτόματα και ακαριαία τη ροή υγραερίου αν παραβιαστεί η καθορισμένη πίεση απόκρισής τους για οποιοδήποτε λόγο. Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια του δικτύου σωληνώσεων έναντι υπερπίεσης και ενδεχομένως έναντι έλλειψης πίεσης. Δεν ανοίγουν ξανά αυτόματα όταν η πίεση πέσει κάτω από την πίεση απόκρισης. Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής έναντι υπερπίεσης πρέπει να εγκαθίστανται πριν από το προστατευμένο τμήμα ή όργανο. Οι βαλβίδες αυτόματης διακοπής έναντι ελάχιστης πίεσης μπορούν να εγκατασταθούν πριν ή μετά από το προστατευμένο τμήμα ή όργανο Αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης σημαίνει διατάξεις οι οποίες για να μειωθεί η πίεση αποβάλλουν (απορρίπτουν) υγραέριο, αν ξεπεραστεί η καθορισμένη πίεση απόκρισής τους. Κλείνουν ξανά αυτόματα όταν η πίεση μειωθεί κάτω από την πίεση απόκρισης. Οι αυτόματες βαλβίδες ανακούφισης πρέπει να εγκαθίστανται μετά το προστατευμένο τμήμα ή όργανο Κύλινδροι και δεξαμενές Ορισμοί Κύλινδρος υγραερίου σημαίνει κινητό επαναπληρούμενο μεταλλικό δοχείο αποθήκευσης υγραερίου, χωρητικότητας νερού μέχρι και 150 λίτρων, κυλινδρικού σχήματος, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας αρ. 99/36/ΕΚ για τον Μεταφερόμενο Εξοπλισμό υπό Πίεση Δεξαμενή υγραερίου σημαίνει σταθερό μεταλλικό δοχείο πίεσης για την αποθήκευση υγραερίου, χωρητικότητας νερού μεγαλύτερης των 150 λίτρων, κυλινδρικού ή σφαιρικού σχήματος, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας αρ. 97/23/ΕΚ για τον Εξοπλισμό υπό Πίεση. 17

19 Αδρανείς δεξαμενές και κύλινδροι σημαίνει δεξαμενές και κυλίνδρους, αντίστοιχα, οι οποίοι δεν περιέχουν υγραέριο είτε σε υγρή είτε σε αέρια φάση. Τέτοιοι είναι όσοι δεν έχουν ποτέ πληρωθεί με υγραέριο (καινούριοι) και όσοι έχουν υποστεί διαδικασία απαερίωσης Κενές δεξαμενές και κύλινδροι σημαίνει δεξαμενές και κυλίνδρους, αντίστοιχα, οι οποίοι περιέχουν υγραέριο μόνο σε αέρια φάση Πλήρεις δεξαμενές και κύλινδροι σημαίνει δεξαμενές και κυλίνδρους, αντίστοιχα, που περιέχουν υγραέριο σε υγρή και αέρια φάση Συνδεδεμένες δεξαμενές και κύλινδροι σημαίνει δεξαμενές και κυλίνδρους, αντίστοιχα, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε συσκευή κατανάλωσης υγραερίου μέσω δικτύου ή απευθείας μέσω εύκαμπτου σωλήνα είτε αυτοί (οι δεξαμενές ή οι κύλινδροι) είναι αδρανείς, κενοί ή πλήρεις Υπέργεια δεξαμενή σημαίνει δεξαμενή τοποθετημένη πάνω από την επιφάνεια του εδάφους στον περιβάλλοντα χώρο και χωρίς οποιαδήποτε επικάλυψη Υπόγεια δεξαμενή σημαίνει δεξαμενή τοποθετημένη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και εντός αυτού (θαμμένη), κατάλληλα καλυμμένη με αδρανές άφλεκτο υλικό Επιχωματωμένη δεξαμενή σημαίνει δεξαμενή τοποθετημένη μερικώς ή εξολοκλήρου πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και κατάλληλα καλυμμένη με αδρανές άφλεκτο υλικό (π.χ. χώμα ή/και άμμο λατομείου) Ημιεπιχωματωμένη δεξαμενή σημαίνει δεξαμενή μερικώς επιχωματωμένη. Για το καλυμμένο τμήμα της δεξαμενής ισχύουν οι απαιτήσεις για τις επιχωματωμένες δεξαμενές και για το ακάλυπτο τμήμα της ισχύουν οι απαιτήσεις για τις υπέργειες δεξαμενές. Ως ακάλυπτο τμήμα της δεξαμενής δεν θεωρείται η ανθρωποθυρίδα ή η χειροθυρίδα ή τα στόμια της δεξαμενής σε περίπτωση που αυτά εκτείνονται έξω από το υλικό επιχωμάτωσης Απόσταση διαχωρισμού σημαίνει την απόσταση μεταξύ δεξαμενών υγραερίου και γειτονικών εγκαταστάσεων, διατάξεων, κτηρίων ή οδών, η οποία έχει ως σκοπό να προστατεύει τις δεξαμενές υγραερίου από καταστροφές, όπως θέρμανση από θερμική ακτινοβολία ή μηχανικές καταστροφές Τοίχος διαχωρισμού ή προστατευτικός τοίχος σημαίνει συνεχή και μη πορώδη τοίχο που κατασκευάζεται πλησίον στοιχείου της εγκατάστασης υγραερίου ώστε να μειώνονται οι αποστάσεις διαχωρισμού. Τα υλικά κατασκευής τέτοιου τοίχου διαχωρισμού συνήθως είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλα ή τσιμεντόπλινθοι ή συνδυασμός αυτών, με επίχρισμα Ζώνες κινδύνου ανάφλεξης Ορισμοί Ζώνες κινδύνου ανάφλεξης χαρακτηρίζονται περιοχές όπου είναι πιθανή η δημιουργία αναφλέξιμου μείγματος αερίου υγραερίου και ατμοσφαιρικού αέρα λόγω διαρροής υγραερίου. Η ταξινόμηση της περιοχής σε ζώνες γίνεται με βάση τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002). 18

20 Ζώνη 0 σημαίνει περιοχή στην οποία υπάρχει αναφλέξιμο μείγμα αερίου υγραερίου και αέρα συνεχώς ή για μεγάλες περιόδους Ζώνη 1 σημαίνει περιοχή στην οποία είναι πιθανό να υπάρχει αναφλέξιμο μείγμα αερίου και υγραερίου αέρα υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας Ζώνη 2 σημαίνει περιοχή στην οποία δεν είναι πιθανόν να υπάρχει αναφλέξιμο μείγμα αερίου υγραερίου και αέρα υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας και, αν υπάρξει, θα υπάρξει μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3.1. Ταξινόμηση εγκαταστάσεων υγραερίου Οι εγκαταστάσεις υγραερίου ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία 0, Κατηγορία I, Κατηγορία II, και Κατηγορία III Κατηγορία 0 Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες τροφοδοτούνται μόνο από κυλίνδρους και ο συνολικός αριθμός των κυλίνδρων υγραερίου της εγκατάστασης είναι 4 ενώ η συνολική ποσότητα υγραερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140kg. Οι κύλινδροι μπορούν: είτε να μην είναι συνδεδεμένοι σε συστοιχία, να μην διαθέτουν μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων και οι συσκευές κατανάλωσης να συνδέονται απ' ευθείας σε κύλινδρο υγραερίου μέσω ρυθμιστή πίεσης και εύκαμπτου σωλήνα είτε να είναι συνδεδεμένοι σε συστοιχία και να διαθέτουν μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων Κατηγορία I Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες τροφοδοτούνται μόνο από κυλίνδρους συνδεδεμένους σε συστοιχία, διαθέτουν μόνιμο δίκτυο σωληνώσεων, ο συνολικός αριθμός των κυλίνδρων υγραερίου της εγκατάστασης είναι μεγαλύτερος των 4 και η συνολική ποσότητα υγραερίου δεν υπερβαίνει τα 500kg Κατηγορία ΙΙ Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες: τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου, η καθεμιά χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης με 10 m³ και συνολικής χωρητικότητας της ομάδας μικρότερης ή ίσης των 30 m³ η εγκατάσταση δεν έχει εξαεριωτή, αντλία ή συμπιεστή το δίκτυο σωληνώσεων μεταφέρει υγραέριο μόνο σε αέρια φάση. 19

21 Κατηγορία ΙΙΙ Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου: από τις οποίες μία τουλάχιστον έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 10 m³ είτε η συνολική χωρητικότητα της ομάδας είναι μεγαλύτερη των 30 m³ είτε το δίκτυο σωληνώσεων μεταφέρει υγραέριο και σε υγρή φάση είτε η εγκατάσταση διαθέτει εξαεριωτή, αντλία ή συμπιεστή Ταξινόμηση πιέσεων Οι πιέσεις διανομής υγραερίου μέσω δικτύων σωληνώσεων διακρίνονται σε χαμηλή, μέση και υψηλή πίεση όπως καθορίζονται στην παράγραφο (Σχεδιάγραμμα 3, Σελίδα 36) Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας των σωληνώσεων υγραερίου εντός κτηρίου, ανάλογα με τη χρήση, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του Πίνακα 1, εκτός εάν οι συσκευές κατανάλωσης έχουν πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή τους για ψηλότερες πιέσεις και μετά από έγκριση αρμόδιου Επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Πιέσεις Λειτουργίας κατά Κατηγορία Χρήσης Υγραερίου Α/Α Είδος Χρήσης Πίεση Λειτουργίας 1 Συσκευές αερίου με πίεση σύνδεσης μέχρι 50 mbar 50 mbar 2 Λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης 100 mbar 3 Λεβητοστάσια μεγάλων κτηρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κ.λπ. με συνολική παροχή 300kg/h 100 mbar 4 Λεβητοστάσια μεγάλων κτηρίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων, κ.λπ. με συνολική παροχή > 300kg/h 300 mbar 5 Επαγγελματικά μαγειρεία 50 mbar 6 Λοιπές επαγγελματικές χρήσεις 100 mbar 7 Εκπαιδευτικά εργαστήρια 50 mbar 8 Ερευνητικά εργαστήρια 300 mbar 20

22 3.3. Μεταβατικές διατάξεις Γενικά Ο Κώδικας αφορά στις νέες εγκαταστάσεις υγραερίου και τις επεκτάσεις και μετατροπές υφισταμένων εγκαταστάσεων μόνο για το τμήμα της επέκτασης ή μετατροπής Υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου Κατηγορίας 0 ή Ι Όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου Κατηγορίας 0 ή Ι πρέπει να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες του Κώδικα εντός 36 μηνών από την έκδοσή του Υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου Κατηγορίας ΙΙ ή ΙΙΙ Εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Κώδικα, πρέπει να τηρηθούν οι πρόνοιες του Κώδικα, ή ανάλογες, σχετικά με: τον αερισμό του χώρου εγκατάστασης συσκευών υγραερίου τα μέτρα πυροπροστασίας των δεξαμενών. Σύμφωνα με τον Κώδικα, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του πρέπει να γίνει έλεγχος των εγκαταστάσεων ως προς τις πρόνοιες του Κώδικα που αφορούν στα ακόλουθα θέματα: Βάση και στήριξη δεξαμενής Πιστοποιητικό κατασκευής δεξαμενής και πιστοποιητικό επανελέγχου για δεξαμενές παλαιότερες των 10 ετών Δίκτυο καταιονισμού δεξαμενής Σύστημα γείωσης δεξαμενής Δίκτυο σωληνώσεων περιλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους, όπως βαλβίδες και εύκαμπτοι αγωγοί, ως προς την καταλληλότητα των υλικών τους. Σύμφωνα με τον Κώδικα, εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του πρέπει να ελεγχθούν τα μέρη των εγκαταστάσεων που καθορίζονται στον Πίνακα 2 (Σελίδα 22) για τα θέματα που αφορούν στην τοποθέτηση των δεξαμενών και εξαεριωτών και τις αντίστοιχες αποστάσεις ασφάλειας και ιδιαίτερα τμήματα της εγκατάστασης που συνεισφέρουν στην ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Έλεγχος Αποστάσεων Διαχωρισμού Υφιστάμενων Δεξαμενών και Εξαεριωτών Απόκλιση Έλλειψη Τοποθέτηση δεξαμενής εντός κτηρίου Τοποθέτηση εξαεριωτή εντός κτηρίου Τοποθέτηση εξαεριωτή σε οροφή Τοποθέτηση δεξαμενής σε οροφή Υπάρχει απόκλιση, μεγαλύτερη από 50%, από τις καθορισμένες αποστάσεις διαχωρισμού για τις δεξαμενές ή τους εξαεριωτές Υπάρχει απόκλιση, μεγαλύτερη από 20% αλλά μικρότερη από 50%, από τις καθορισμένες αποστάσεις διαχωρισμού για τις δεξαμενές ή τους εξαεριωτές Η απόκλιση των πραγματικών αποστάσεων διαχωρισμού από τις απαιτούμενες για δεξαμενές ή εξαεριωτές είναι μικρότερη από 20% Παρατηρήσεις Δεν είναι αποδεκτές αυτές οι εγκαταστάσεις Είναι αποδεκτή μόνο στις περιπτώσεις κτηρίων διανομής υγραερίου και εφόσο ικανοποιούνται όλες οι αντίστοιχες πρόνοιες του Κώδικα για τα κτήρια αυτά Δεν είναι αποδεκτές αυτές οι εγκαταστάσεις Δεν είναι αποδεκτές αυτές οι εγκαταστάσεις Πρέπει, εντός 2 μηνών, να γίνει μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις του Κώδικα, διαφορετικά δεν είναι αποδεκτές αυτές οι εγκαταστάσεις Πρέπει, εντός 6 μηνών, να γίνει μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις του Κώδικα, διαφορετικά δεν είναι αποδεκτές αυτές οι εγκαταστάσεις Οι εγκαταστάσεις γίνονται αποδεκτές κατά παρέκκλιση χωρίς πρόσθετα μέτρα, εκτός εάν η εκτίμηση του κινδύνου υποδεικνύει διαφορετικά Νοείται ότι δεξαμενές υγραερίου χωρίς σήμανση CE οι οποίες ήταν εγκατεστημένες πριν την είναι αποδεκτές μόνο εφόσον συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένου Οργανισμού Ελέγχου το οποίο να ευρίσκεται σε ισχύ και δεν περιέχει παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τον Κώδικα, συστήνεται όπως ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων υγραερίου, ο οποίος βρίσκεται εγκαταστημένος στις διαβαθμισμένες περιοχές, δηλαδή στις Ζώνες 1 και 2 όπως αυτές καθορίζονται στον Πίνακα 3, ακολουθεί την οριοθέτηση που καθορίζεται στον Πίνακα 3 (Σελίδα 26). 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 4.1. Κατασκευή και εξοπλισμός των δεξαμενών υγραερίου Κατασκευή Οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμών του 2003 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΚ). Εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΚ είναι το πρότυπο ΕΝ (για υπέργειες δεξαμενές μέχρι 13 m 3 ), το πρότυπο ΕΝ (για υπόγειες δεξαμενές μέχρι 13 m 3 ) ή αντίστοιχα πρότυπα για δεξαμενές διαφορετικού τύπου και μεγέθους. Πλήρης και επικαιροποιημένη σειρά εναρμονισμένων προτύπων για την Οδηγία 97/23/ΕΚ βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη διεύθυνση 22

24 Στην έννοια της κατασκευής περιλαμβάνονται: η επιλογή των υλικών η κατασκευαστική διαμόρφωση οι υπολογισμοί αντοχής οι μέθοδοι και το προσωπικό εκτέλεσης της κατασκευής οι μέθοδοι και το προσωπικό εκτέλεσης των δοκιμών. Οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει να κατασκευάζονται για τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50 C ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας 20 C κλιματική περιοχή ΙΙ κατά ΕΝ και ΕΝ μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (σχεδιασμού), κατά ΕΝ και ΕΝ bar για υπόγειες δεξαμενές με χωρητικότητα μέχρι λίτρα νερού 17,5 bar για υπέργειες δεξαμενές με χωρητικότητα μικρότερη από λίτρα νερού, και 18,5 bar για υπέργειες δεξαμενές με χωρητικότητα από μέχρι λίτρα νερού Οι δεξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης των 10 m 3 πρέπει να διαθέτουν χειροθυρίδες ή ανθρωποθυρίδες. Η ανθρωποθυρίδα των υπόγειων δεξαμενών μπορεί να είναι υπό μορφή εκτεταμένου λαιμού και τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις μπορεί να βρίσκονται επί του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας. Οι υπέργειες δεξαμενές και τα στηρίγματά τους πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά έναντι διάβρωσης με βαφή ή άλλα μέσα. Οι υπέργειες δεξαμενές πρέπει να είναι βαμμένες με βαφή λευκού χρώματος για προστασία από θέρμανση λόγω ηλιακής ακτινοβολίας. Οι υπόγειες και επιχωματωμένες δεξαμενές πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 23

25 Για κάθε δεξαμενή ο εγκαταστάτης πρέπει να τηρεί στοιχεία σχετικά με: τον κατασκευαστή το έτος κατασκευής τον αριθμό σειράς τα υλικά κατασκευής το πρότυπο κατασκευής τις δοκιμές τη χωρητικότητα. Για δεξαμενές που εισήχθησαν στην Κύπρο μετά την , απαιτείται συμμόρφωση με τις πρόνοιες των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 311/2003) Κάθε νέα δεξαμενή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και μόνιμη σήμανση (πινακίδα) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: το όνομα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθμό κατασκευής της δεξαμενής την ολική χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα ή σε κυβικά μέτρα τη μέγιστη πίεση λειτουργίας την πίεση υδραυλικής δοκιμής τη σήμανση CE το έτος κατασκευής Τοποθέτηση Δεξαμενών σε χώρο που δυνατόν να δημιουργηθεί εκρήξιμη ατμόσφαιρα Γενικά Οι απαιτήσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002) (Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/92ΕΚ) εφαρμόζονται σε χώρους εγκατάστασης υγραερίου. Η σήμανση «Ex» που καθορίζεται στους πιο πάνω Κανονισμούς τοποθετείται στις εγκαταστάσεις υγραερίου ως προειδοποιητική σήμανση ότι στον συγκεκριμένο χώρο δυνατόν να δημιουργηθεί εκρήξιμη ατμόσφαιρα (Εικόνα 1). Η σήμανση αποτελείται από τριγωνική πινακίδα κίτρινου χρώματος με μαύρο περίγραμμα και με τα γράμματα Ex με μαύρο χρώμα. Εικόνα 1: Σήμα Εx Ο Κώδικας Πρακτικής για τη Διαχείριση Κινδύνων σε Εκρήξιμο Περιβάλλον, που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 291/2002). 24

26 Απαιτήσεις Εντός των ζωνών που καθορίζονται στον Πίνακα 3 (Σελίδα 26): Οι σταθερές πηγές ανάφλεξης, δηλαδή φώτα δοκιμής και γυμνές φλόγες απαγορεύονται Το κάπνισμα απαγορεύεται Όλες οι άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης πρέπει να ελέγχονται Μόνο τα οχήματα που συνδέονται με τις διαδικασίες χειρισμού και μεταφοράς προϊόντων μπορούν να εισέρχονται και να διακινούνται Μόνο εξοπλισμός κατάλληλος για τη χρήση στις διαχωρισμένες σε ζώνες περιοχές και κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο EN ή αντίστοιχο πρέπει να εγκαθίσταται Ο παλαιότερος εξοπλισμός που συμμορφώνεται με προηγούμενα πρότυπα παραμένει αποδεκτός υπό την προϋπόθεση ότι συντηρείται ορθά και υπόκειται σε σχετική εκτίμηση των κινδύνων Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για τη διαχωρισμένη σε ζώνες περιοχή στην οποία εγκαθίσταται. Ο εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πιθανή πηγή ανάφλεξης, π.χ. ηλεκτρικός εξοπλισμός και περιστρεφόμενα μέρη, και είναι αναγκαίος για λειτουργία εντός μιας ζώνης πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδικό έλεγχο και συντήρηση σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004 (Κ.Δ.Π. 444/2001 και Κ.Π.Δ. 497/2004) Διάταξη Δεξαμενών και Πρόσβαση Γενικά, όλα τα υπέργεια στοιχεία μιας εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να είναι ευπρόσιτα για την ορθή λειτουργία και συντήρησή τους καθώς και για σκοπούς πυρόσβεσης. Όλες οι υπέργειες δεξαμενές πρέπει να σχεδιάζονται και να ομαδοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται: Επαρκής ελεύθερος εξαερισμός Δυνατότητα πρόσβασης για πυρόσβεση Αποφυγή έκχυσης από μια δεξαμενή που να έχει επιπτώσεις σε οποιαδήποτε άλλη δεξαμενή ή σε παρακείμενη εγκατάσταση Οπτικός έλεγχος για τη μεταφορά υγραερίου και παρακολούθηση της πλήρωσης υγραερίου σε δεξαμενή καθώς και του βυτιοφόρου παράδοσης του υγραερίου σε αυτή. 25

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Οριοθέτηση ζωνών εγκαταστάσεων υγραερίου Περιγραφή Έκταση ζώνης Ταξινόμηση Υπέργειες δεξαμενές υγραερίου Ακάλυπτα μέρη υπόγειων ή επιχωματωμένων δεξαμενών Ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης δεξαμενής υγραερίου Σημεία μετάγγισης υγραερίου από βυτιοφόρα οχήματα Αντλίες, συμπιεστές και εξαεριωτές παντός τύπου εκτός άμεσης καύσης Σε ελεύθερο χώρο Σημεία αποστράγγισης και αερισμού (α) Σε ακτίνα 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις από τις συνδέσεις και το κέλυφος της δεξαμενής (β) Σε ύψος μέχρι 0,5 m υπεράνω του εδάφους και σε απόσταση από τη δεξαμενή μέχρι το όριο για σταθερή πηγή ανάφλεξης (α) Σε ακτίνα 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις από τις συνδέσεις και το κέλυφος της δεξαμενής (β) Σε ύψος μέχρι 0,5m υπεράνω του εδάφους και σε απόσταση από τη δεξαμενή μέχρι το όριο για σταθερή πηγή ανάφλεξης (α) Στην άμεση διαδρομή της εκτόνωσης (β) Σε ακτίνα 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις από το σημείο εκτόνωσης (α) Σε ακτίνα 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις από το σημείο σύνδεσης ή αποσύνδεσης Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 1 Ζώνη 2 Δεν πρέπει να εγκαθίσταται σταθερός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Ζώνη 1 Ζώνη 1 (α) Σε ακτίνα 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις Ζώνη 1 (α) Ολόκληρος ο χώρος και ο τυχόν παρακείμενος εσωτερικός χώρος μη διαχωριζόμενος από μη αεροστεγές διαχωριστικό Ζώνη 2 (α) Σε ακτίνα 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις Ζώνη 2 Σημειώσεις Πίνακα 3: 1. Όπου μια Ζώνη εμπίπτει σε περισσότερες από μια ταξινόμηση, επικρατεί η υψηλότερη (επικινδυνότερη) Ζώνη. 2. Λάκκος, τάφρος ή κοιλότητα, μέρος του οποίου εμπίπτει στις Ζώνες 1 ή 2, πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στη Ζώνη Ο όρος «σε ελεύθερο χώρο» περιλαμβάνει αντλίες, συμπιεστές και εξαεριωτές που καλύπτονται από στέγαστρο. 4. Η πιο πάνω οριοθέτηση των Ζωνών αφορά μόνο στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και δεν σχετίζεται με τις αποστάσεις διαχωρισμού των δεξαμενών που καθορίζονται στους Πίνακες 4, 5 και 6. 26

28 4.2. Τοποθέτηση Δεξαμενών και Αποστάσεις Διαχωρισμού Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου δεν πρέπει να εγκαθίστανται εντός κτηρίων ή σε ανοικτά κοιλώματα. Πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Πινάκων 4, 5 και 6 (Σελίδες 28/29). Οι αποστάσεις που καθορίζονται στους Πίνακες είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση μεταξύ μιας δεξαμενής και του πλησιέστερου σημείου ενός σταθερού σημείου, π.χ. μια παρακείμενη δεξαμενή, ένα κτήριο ή ένα κτηματικό όριο Οι αποστάσεις διαχωρισμού για υπέργειες δεξαμενές καθορίζονται στον Πίνακα 4 (Σελίδα 28) και λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Οι αποστάσεις διαχωρισμού δεν πρέπει να συγχέονται με τις Ζώνες (βλέπε Πίνακα 3, Σελίδα 26) Οι αποστάσεις διαχωρισμού πρέπει να υπολογίζονται από την επιφάνεια των δεξαμενών Η χωρητικότητα σε νερό των δεξαμενών δίνεται για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης Σε περίπτωση που η συνολική χωρητικότητα υπερβαίνει τον αριθμό στη δεύτερη στήλη του Πίνακα 4, ισχύουν οι αποστάσεις διαχωρισμού για την αμέσως υψηλότερη κατηγορία Οι σταθερές πηγές ανάφλεξης περιλαμβάνουν: μη προστατευμένο ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό μέσα στους χώρους που περιγράφονται στην παράγραφο 4.3. γυμνές φλόγες και διατάξεις ασφάλειας στις συσκευές (βοηθητική φλόγα) σε οποιοδήποτε ύψος μέσα στην απόσταση διαχωρισμού. 27

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Αποστάσεις Διαχωρισμού Ελάχιστη Απόσταση Διαχωρισμού (σε m) Από κτήρια, όρια, σύνορα ιδιοκτησίας ή δημόσιας οδού, σταθερής πηγής ανάφλεξης, άλλης δεξαμενής ή συστοιχίας δεξαμενών Μεταξύ δεξαμενών Μέγιστη χωρητικότητα οποιασδήποτε δεξαμενής (σε λίτρα νερού) Μέγιστη συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών (σε λίτρα νερού) Υπέργειες δεξαμενές ή πάνω στο έδαφος Μέρος της δεξαμενής κάτω από το έδαφος Υπόγειες δεξαμενές Υπόγεια δεξαμενή με υπέργειο σύστημα βαλβίδων και σημείο πλήρωσης / φορτοεκφόρτωσης Υπέργεια δεξαμενή ή πάνω στο έδαφος Υπόγειες δεξαμενές (α) (β) (γ) (δ) (ε) Μέχρι 500 Μέχρι ,5 Πάνω από 500 και μέχρι Πάνω από και μέχρι Πάνω από και μέχρι Πάνω από και μέχρι Πάνω από και μέχρι Πάνω από και μέχρι ,5 7,5 3 7,5 1 1, ,5 1,5 1,5 Οι αποστάσεις διαχωρισμού υπέργειων δεξαμενών από άλλα εύφλεκτα υγρά καθορίζονται στον Πίνακα 5 (Σελίδα 29). Στις περιπτώσεις όπου οι αποστάσεις διαχωρισμού υπερβαίνουν τις αποστάσεις κτηματικών ορίων για τις αποθηκεύσεις υγραερίου που αναφέρονται στους Πίνακες 3 και 4, τα στοιχεία όλων των Πινάκων πρέπει να συναξιολογούνται. 28

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Αποστάσεις Διαχωρισμού από άλλα Εύφλεκτα Υγρά Θερμοκρασία Ανάφλεξης Εύφλεκτου Υλικού Ελάχιστη Απόσταση Διαχωρισμού < 32 o C (π.χ. βενζίνη) Χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι και 60 τόνους υγραερίου 9 m από το ανάχωμα της δεξαμενής με το εύφλεκτο υλικό Χωρητικότητα δεξαμενής μεγαλύτερη από 60 τόνους υγραερίου 15 m από το ανάχωμα της δεξαμενής με το εύφλεκτο υλικό 32 o C 65 o C (π.χ. κηροζίνη, πετρέλαιο) Μέγεθος δεξαμενής μέχρι λίτρα εύφλεκτου υγρού Μέγεθος δεξαμενής μεγαλύτερο από λίτρα εύφλεκτου υγρού 6 m μέχρι το ανάχωμα της δεξαμενής με το εύφλεκτο υλικό (η μικρότερη των δυο αποστάσεων) 9 m από το ανάχωμα της δεξαμενής με το εύφλεκτο υλικό 9 m από το ανάχωμα της δεξαμενής με το εύφλεκτο υλικό 15 m από το ανάχωμα της δεξαμενής με το εύφλεκτο υλικό Όταν οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου τοποθετούνται κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης οξυγόνου πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις διαχωρισμού που καθορίζονται στον Πίνακα 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Αποστάσεις Διαχωρισμού από Δεξαμενές Αποθήκευσης Οξυγόνου Χωρητικότητα Δεξαμενής Οξυγόνο σε υγρή μορφή Υγραέριο (Λίτρα) (Τόνοι) Μέχρι Μεγαλύτερη από Απόσταση Διαχωρισμού (m) 0 1,1 8 > 1, > > ,5 > > > 220 Απαιτείται εξειδικευμένη καθοδήγηση Οι αποστάσεις διαχωρισμού σκοπό έχουν να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις υγραερίου από τον άμεσο κίνδυνο έκθεσης σε θερμική ακτινοβολία λόγω ενδεχόμενης πυρκαγιάς σε παρακείμενη εγκατάσταση καθώς επίσης και για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο από τη διαφυγή υγραερίου που μπορεί να αναφλεγεί προτού αυτό διασκορπιστεί ή αραιώσει. 29

31 Εντός των αποστάσεων διαχωρισμού: Απαγορεύονται οι σταθερές πηγές ανάφλεξης, π.χ. βοηθητική φλόγα6f7, γυμνές φλόγες Απαγορεύεται το κάπνισμα Όλες οι άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης πρέπει να ελέγχονται Ισχύει η παράγραφος 4.3. η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντός των αποστάσεων διαχωρισμού Επιτρέπονται μόνο τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες μεταφοράς και χειρισμού του υγραερίου Ισχύει η παράγραφος 4.9. η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη στάθμευση των οχημάτων Απαγορεύονται οι ηλεκτρικές γεννήτριες Οι αποστάσεις διαχωρισμού για υπέργειες δεξαμενές, που καθορίζονται στον Πίνακα 4, μπορούν να μειωθούν με την ανέγερση τοίχου διαχωρισμού ο οποίος πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου Οι υπέργειες δεξαμενές υγραερίου πρέπει να εγκαθίστανται σε ανοικτό, καλά αεριζόμενο υπαίθριο χώρο τηρώντας τις αποστάσεις διαχωρισμού που καθορίζονται στους Πίνακες 4, 5 και 6. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διενεργείται γραπτή εκτίμηση των κινδύνων. Για δεξαμενές χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 50 τόνους υγραερίου εκτός από τις πρόνοιες των πιο πάνω Πινάκων ισχύουν και οι πρόνοιες των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001 και 2006 (Οδηγία SEVESO II). Γι αυτό, ο διαχειριστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στους Κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον Τα οχήματα που είναι υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης πρέπει να είναι σταθμευμένα τουλάχιστον 3 m από τη δεξαμενή ή σύμφωνα με την απόσταση διαχωρισμού που καθορίζεται στη στήλη (α) του Πίνακα 4 και λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη απόσταση. Η ελάχιστη απόσταση στάθμευσης δεν ισχύει για τα οχήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης. Οχήματα που δεν είναι υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, όπως για παράδειγμα οχήματα που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, πρέπει να σταθμεύουν σε αποστάσεις μεγαλύτερες από τις αποστάσεις διαχωρισμού που καθορίζονται στη στήλη (α) του Πίνακα Οι ελάχιστες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ μιας δεξαμενής και ενός δοχείου που περιέχει εύφλεκτο υγρό ή υγρό οξυγόνο καθορίζονται στους Πίνακες 5 και 6. Εάν πρόκειται να αποθηκευτεί υγραέριο μαζί με επικίνδυνα ή άλλα καύσιμα υλικά, τότε απαιτείται γραπτή εκτίμηση των κινδύνων. Περαιτέρω, οι ποσότητες των ουσιών που αποθηκεύονται πρέπει να ελέγχονται για πιθανή εφαρμογή των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών του 2001 και Οι δεξαμενές υγραερίου δεν πρέπει να εγκαθίστανται εντός περιοχής που προστατεύεται από αναχώματα Κανένα μέρος των δεξαμενών δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από οποιοδήποτε μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων ή κάτω από προεκτάσεις οροφών, στεγάστρων αυτοκινήτων, κ.λπ., ούτε κάτω από προεξέχοντα κλαδιά δέντρων Χόρτα, θάμνοι, δέντρα και οποιοδήποτε άλλο καύσιμο υλικό πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή εγκατάστασης της δεξαμενής σε ακτίνα 3 m γύρω από τη δεξαμενή για δεξαμενές με χωρητικότητα σε νερό που δεν υπερβαίνει τα λίτρα ή σε ακτίνα 6 m για μεγαλύτερες δεξαμενές. Βιοκτόνα ή οποιαδήποτε άλλα υλικά ή άλλες μέθοδοι που πιθανό να δημιουργούν πηγή ανάφλεξης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιοχές. 7 Βοηθητική φλόγα = pilot flame 30

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Σελίδα 1 από 306 ΑΠΟΦ. 31856 ΤΗΣ 11.8/3.9.2003 (ΦΕΚ 1257Β ) Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών). Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 3 Σεπ τεμβρίου 2003 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 31856 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών).

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου Κώδικας Πρακτικής - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Κατασκευή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγή 2 Σηµεία Ελέγχου Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου 3-4 Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (πληροφοριακό) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Μελέτη Αερίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τον Τεχνικό Κανονισµό «Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας µέχρι 1 bar» (ΦΕΚ 963/Β/ 15-7-2003

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου

Ανάλυση διαρροής φυσικού αερίου Ασφάλεια Φυσικού Αερίου Το παρόν κείμενο βασίζεται σε εισήγηση του Απόστολου Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ., Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ, στην Ημερίδα για το Φυσικό Αέριο : ΣΜΗΒΕ, Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2003. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 31856/2003

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β )

ΑΠΟΦ. Δ3/14858 ΤΗΣ 8.6./1.7.1993 (ΦΕΚ 477 Β ) Σελίδα 1 από 101 ΑΠΟΦ. Δ3/148 ΤΗΣ 8.6./1.7.19 (ΦΕΚ 477 Β ) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης κατασκευής ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Π.. 420/20-10-1987 (ΦΕΚ 187/Α/20-10-87) Προβλέπει ότι η εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 Ασπροφος α.ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ «ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΕ 04.11.1004 ΘΕΜΑ : ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : 1) ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΖΑΜΠΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης

Ημερίδα Υγραεριοκίνησης 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ LPG, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ CNG ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογία εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) οχημάτων αερίου 2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διανομή του Φυσικού αερίου στα δίκτυα πόλεως ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Technical Compliance Manager 1 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΓΕΝΙΚΑ Φυσικό Προϊόν που υπάρχει σε κοιτάσματα Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο

ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα που τροφοδοτούνται με υγραέριο 01/2011 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο) 1 Συμπλήρωμα - για αυτοκίνητα υγραεριοκίνηση (υγραέριο)

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία του Συνδέσμου τηλ. 22344647 και φαξ 22344521. Ο Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, ως οργανισμός κατάρτισης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης, Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης διοργανώνει το πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση και χρήση εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα