ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΕΚ ΟΣΗΣ OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ OPEN ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ BLUE STAR FERRIES ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN SEAS (v

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΕΚ ΟΣΗΣ OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ OPEN ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ BLUE STAR FERRIES ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN SEAS (v"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΕΚ ΟΣΗΣ OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ OPEN ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ BLUE STAR FERRIES ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPEN SEAS (v 3.17)

2 ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ A) Μερική ακύρωση 1. Ανακαλούµε την κράτηση. 2. Μετακινούµε το δείκτη του εισιτηρίου µε τα βελάκια του πληκτρολογίου στο εισιτήριο που θέλουµε να ακυρώσουµε. (Εικ. 1) (Εικόνα 1) 3. Επιλέγουµε το εισιτήριο µε το πλήκτρο Del. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζεται το που σηµαίνει ότι έχουµε επιλέξει το εισιτήριο (Εικ. 2). Εάν το εισιτήριο ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα πρέπει να επιλέξουµε όλα τα εισιτήρια που ανήκουν σ αυτή (Εικ.3).

3 (Εικόνα 2) (Εικόνα 3) 4. Πατάµε τα πλήκτρα Shift + F11.

4 5. Στην οθόνη που εµφανίζεται πατάµε YES (Εικ. 4) (Εικόνα 4) 6. Σε περίπτωση που υπάρχουν ακυρωτικά από την εταιρεία το σύστηµα µας εµφανίζει σχετική οθόνη (Εικ. 5) η οποία µας πληροφορεί για το ποσό των ακυρωτικών καθώς και για το ποσό της επιστροφής. Εάν θέλουµε να συνεχίσουµε µε την ακύρωση πατάµε YES. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακυρωτικά εµφανίζεται το µήνυµα Ολική επιστροφή (Εικ. 6) και πατάµε ΟK για να συνεχίσουµε. (Εικόνα 5) (Εικόνα 6) ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Ακυρώνουµε ένα εισιτήριο κάθε φορά Εάν το εισιτήριο ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα ακυρώνονται όλα τα εισιτήρια που ανήκουν σ αυτή.

5 Β) Ολική ακύρωση 1. Ανακαλούµε την κράτηση. 2. Πατάµε τα πλήκτρα Shift + F Στην οθόνη που εµφανίζεται πατάµε YES (Εικ. 4) 4. Εάν υπάρχουν ακυρωτικά το σύστηµα µας εµφανίζει σχετική οθόνη (Εικ.5) η οποία µας πληροφορεί για το ποσό των ακυρωτικών καθώς και για το ποσό της επιστροφής. Εάν θέλουµε να συνεχίσουµε µε την ακύρωση πατάµε YES. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ακυρωτικά το σύστηµα ακυρώνει το εισιτήριο, εµφανίζεται το µήνυµα Ολική επιστροφή (Εικ.6) και πατάµε ΟK για να συνεχίσουµε. Ακυρωτική πολιτική ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: Από 01/07/05-11/09/05 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας ή για άλλη ηµεροµηνία. Από 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση έως 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας ή για άλλη ηµεροµηνία. 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά και δεν µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας. Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας, ενώ η αλλαγή της ηµεροµηνίας δεν είναι δυνατή. ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: όλες οι υπόλοιπες ηµεροµηνίες 3 ηµέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας Από 3 ηµέρες πριν την αναχώρηση και µέχρι την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας ή για άλλη ηµεροµηνία. Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν µετατρέπονται σε ανοικτής ηµεροµηνίας, ενώ η αλλαγή της ηµεροµηνίας δεν είναι δυνατή. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Τα εισιτήρια ανοικτής ηµεροµηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά µόνο εφόσον έχουν εκδοθεί σαν ανοικτής ηµεροµηνίας. Όταν έχουν µετατραπεί σε ανοικτής ηµεροµηνίας ακυρώνονται µε ακυρωτικά 50%. Η ακυρωτική πολιτική είναι καθαρά θέµα της εταιρείας και δεν καθορίζεται από την Forthcrs.

6 ΕΚ ΟΣΗ OPEN ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Για να εκδώσουµε open εισιτήριο, στην αρχική οθόνη του προγράµµατος (Εικ. 7) ενεργοποιούµε µε το ποντίκι µας την επιλογή Ανοιχτή επιστροφή (Αν.επιστρ.) πριν δώσουµε τα στοιχεία του δροµολογίου (Εικόνα 7) Στη συνέχεια επιλέγουµε το δροµολόγιο και κάνουµε µία κράτηση one way µε το γνωστό τρόπο. Κατά την έκδοση των εισιτηρίων θα εκτυπωθούν και τα open εισιτήρια. Προσοχή!!! Open εισιτήριο εκδίδεται µόνο για ταξίδι επιστροφής. Ο αριθµός των open εισιτηρίων που τυπώνονται είναι ίδιος µε τον αριθµό εισιτηρίων του σκέλους αναχώρησης. εν µπορεί να τυπωθεί open εισιτήριο µε διαφορετική θέση από αυτή που αναφέρει το εισιτήριο της αναχώρησης. Στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 8) βλέπετε ένα Open εισιτήριο.

7 (Εικόνα 8)

8 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕ OPEN ΚΑΡΤΑ 1. Ανακαλούµε την κράτηση. 2. Μετακινούµε το δείκτη του εισιτηρίου µε τα βελάκια του πληκτρολογίου στο εισιτήριο που θέλουµε να µετατρέψουµε σε open κάρτα (Εικ. 9) (Εικόνα 9) 3. Επιλέγουµε το εισιτήριο µε το πλήκτρο Del. Στην δεξιά πλευρά της οθόνης εµφανίζεται το που σηµαίνει ότι έχουµε επιλέξει το εισιτήριο (Εικ. 10). Εάν το εισιτήριο ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα πρέπει να επιλέξουµε όλα τα εισιτήρια που ανήκουν σ αυτή (Εικ.11).

9 (Εικόνα 10) (Εικόνα 11)

10 4. Πατάµε τα πλήκτρα Alt + F5. Στην οθόνη που εµφανίζεται (Εικ. 12) και µας προειδοποιεί ότι «εάν το εισιτήριο που θέλουµε να µετατρέψουµε σε open κάρτα ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα τότε όλα τα εισιτήρια που ανήκουν σ αυτή θα µετατραπούν σε open κάρτες» πατάµε Yes για να µετατρέψουµε το εισιτήριο σε open κάρτα. Εάν δεν θέλουµε να συνεχίσουµε την µετατροπή σε open κάρτα πατάµε ΝΟ. (Εικόνα 12) 5. Στην συνέχεια πατάµε close στην οθόνη που εµφανίζεται (Εικ. 13) και η οποία µας πληροφορεί ότι κατά την διαδικασία µετατροπής εισιτηρίου σε open κάρτα δεν υπάρχει καµία οικονοµική συναλλαγή. (Εικόνα 13) Η µετατροπή εισιτηρίου σε open κάρτα σηµαίνει αυτόµατα και εκτύπωση εντύπου όµοιο µε αυτό που βλέπετε στην εικόνα 14. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Μετατρέπουµε ένα εισιτήριο σε open κάρτα κάθε φορά Εάν το εισιτήριο ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα πρέπει να µετατρέψουµε σε open κάρτες όλα τα εισιτήρια που ανήκουν σ αυτή.

11 (Εικόνα 14)

12 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ OPEN ΚΑΡΤΑΣ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (EMBARKATION CARD) 1. Επιλέγουµε το ίδιο προορισµό και την ίδια θέση µε αυτά που αναγράφονται στο open εισιτήριο-κάρτα. Σε περίπτωση που το open εισιτήριο-κάρτα ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα πρέπει να επιλέξουµε ολόκληρη καµπίνα και τον ίδιο τύπο. 2. Με το πλήκτρο F1 προχωράµε στην οθόνη «ΚΡΑΤΗΣΗ/ΕΚ ΟΣΗ» 3. Καθορίζουµε τον τύπο επιβάτη, το φύλο και το όνοµα σύµφωνα µε αυτά που αναφέρει το open εισιτήριο-κάρτα. 4. Στην στήλη «ΟΕ» πληκτρολογούµε την σειρά και στην στήλη «#Εισιτηρίου» τον αριθµό του open εισιτηρίου-κάρτας (Εικ. 15). (Εικόνα 15) 5. Για να εκδώσουµε την κάρτα επιβίβασης πατάµε τα πλήκτρα «Ctrl + F1. Στην συνέχεια πατάµε close στην οθόνη που εµφανίζεται (Εικ. 16) και η οποία µας πληροφορεί ότι κατά την διαδικασία µετατροπής open εισιτηρίου κάρτας σε κάρτα επιβίβασης δεν υπάρχει καµία οικονοµική συναλλαγή. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να µετατρέψετε open εισιτήριο-κάρτα το οποίο ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα σε κάρτα επιβίβασης και δεν έχετε επιλέξει ολόκληρη καµπίνα το σύστηµα σας δεν σας αφήνει να προχωρήσετε την διαδικασία. (Εικ. 17).

13 (Εικόνα 16) (Εικόνα 17) Παρακάτω στην εικόνα 18 βλέπετε ένα έντυπο κάρτας επιβίβασης. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Μετατρέπουµε ένα εισιτήριο σε κάρτα επιβίβασης κάθε φορά Εάν το εισιτήριο ανήκει σε ολόκληρη καµπίνα πρέπει να µετατρέψουµε σε κάρτες επιβίβασης όλα τα εισιτήρια που ανήκουν σ αυτή.

14 (Εικόνα 18)

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I HotelWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 5 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 6... 6 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 6 Front Office... 6 ιαχείριση Κρατήσεων... 6 Κρατήσεις-

Διαβάστε περισσότερα

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης Κοινές Διαδικασίες Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στην Εφαρμογή 2 Entourium Υπηρεσίες (Modules) Καλάθι Αγοράς 3 Περίοδος Εργασίας Tool Bar Menu Επιλογών 4 Φίλτρα διαθεσιμότητας 5 Προσθήκη στο Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Web Agents Handout Manual

Web Agents Handout Manual Web Agents Handout Manual Είσοδος Χρήστη Γενικά Πληκτρολογώντας το url www.aegeanair.com του website της Aegean Airlines και έχοντας επιλέξει την ενότητα «e-ticket για ταξιδιωτικά γραφεία», εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ EXCEL Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel...1 Αρχικά...1 Βασικές έννοιες...3 ηµιουργία νέου Βιβλίου εργασίας...4 1. ηµιουργία νέου βιβλίο εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT

2: 1.2 (login) 3: ATKOSOFT οµηµένο Σύστηµα Λογισµικού για ιαχείριση Ιατρικών Πληροφοριών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βασικές Λειτουργίες της Εφαρµογής... 3 1.1 Επιφάνεια εργασίας εφαρµογής... 3 1.2 Εισαγωγή στο σύστηµα (login)... 4 1.3 Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS

ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138 85100 ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 www.filoxenia.biz www.prosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ενότητα 3.2 Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ERGOLAND

Περιεχόµενα ERGOLAND Περιεχόµενα ERGOLAND σελίδα Εισαγωγή στο ErgoLand - Κατάλογος έργων 3 Εργασίες έργων 4 Εισαγωγή έργου από ErgoWin-(ή από Αποθηκευµένο εξωτερικό αρχείο έργου «.XML») 4 Αποθήκευση (εξαγωγή) έργου σε εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων

1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Γενική Λογιστική 1 Φιλοσοφία της Εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Συνήθεις Ερωτήσεις Ξεκινώντας... 5... 5 Παραδείγµατα Λογιστικών Αρθρων... 7 Μάγος ʼρθρων... 8 3 Αναλυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.120 T.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα