Κακοήθης Υπεζωκοτική Συλλογή 10 κρίσιµα ερωτήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κακοήθης Υπεζωκοτική Συλλογή 10 κρίσιµα ερωτήµατα"

Transcript

1 Κακοήθης Υπεζωκοτική Συλλογή 10 κρίσιµα ερωτήµατα Γιάννης Καλοµενίδης Επίκουρος Καθηγητής Πνευµονολογίας ΕΚΠΑ Νοσοκοµείο «Αττικόν»

2 Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή Η πιο συχνή αιτία εξιδρωµατικής ΥΣ µετά την παραπνευµονική Συνηθέστερα µεταστατικό νεόπλασµα (75% πνεύµονας, µαστός, λέµφωµα) Λεµφοκυτταρικό εξίδρωµα Κυτταρολογική εξέταση 60% ευαισθησία (2-3 δείγµατα, > 50 ml δείγµα) Βιοψία επί αρνητικής κυτταρολογικής

3 Κακοήθης υπεζωκοτική συλλογή Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν αναµένεται ανταπόκριση σε συστηµατική θεραπεία και η µοναδική βοήθεια έγκειται στην ανακούφιση της δύσπνοιας Η πλευρόδεση είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος συµπτωµατικής ανακούφισης

4 1. Απεικόνιση: ποιες διαγνωστικές πληροφορίες αντλώ; CT Θώρακος Θωρακικό U/S PET/CT

5 ιάγνωση υπεζωκοτικής κακοήθειας µε CT Ν= 74 (39 µε κακοήθεια 35 µε καλοήθη νόσο) Εύρηµα ΕΥ (%) ΕΙ (%) Πάχυνση τοιχ. υπεζωκότα > 1 εκ Κυκλοτερής πάχυνση υπεζωκότα Ανώµαλη πάχυνση υπεζωκότα Πάχυνση µεσοθωρακικού υπεζωκότα Leung AN et al. AJR 1990;154:487-92

6 ιάγνωση υπεζωκοτικής κακοήθειας µε CT ή U/S 52 ασθενείς µε υποψία κακοήθους ΥΣ υποβλήθηκαν και στις δύο τεχνικές Κριτήρια U/S: Πάχυνση υπεζωκότα, παρουσία υπεζωκοτικών οζίων ΕΥ: 79%, ΕΙ :100% CT µε κλασσικά κριτήρια (υπεζωκότας, παρέγχυµα, λεµφαδένες) EY: 97%, ΕΙ :89% Αναγνωρίζει καλύτερα κακοήθειες µε απεικονιστικά φυσιολογικές υπεζωκοτικές επιφάνειες Qureshi NR et al. Thorax 2009; 64:

7 PET/CT «Ανάβει» σε κακοήθεις παχύνσεις του υπεζωκότα (ευαισθησία 95%). Ψευδώς (-) σε βραδέως αναπτυσσόµενους όγκους Ψευδώς (+) σε καλοήθεις καταστάσεις (λοιµώξεις, ουραιµική, ταλκ-πλευρόδεση, ρευµατοειδής πλευρίτιδα,ινοθώρακας)

8 ΤΒ µεσοθηλίωµα ινοθώρακας σαρκοείδωση

9 IgG4 σύνδροµο

10 Μερικές φορές η PET/CT βοηθάει Μη παρακεντήσιµη υπεζωκοτική συλλογή που συνοδεύει αποφρακτική ατελεκτασία µε (+) σήµα σε παχυσµένο υπεζωκότα CT-κατευθυνόµενη βιοψία επιδερµοειδές καρκίνωµα

11 2. Τι µέθοδο βιοψίας θα επιλέξω; Τυφλή διαδερµική µε βελόνη Θωρακοσκοπική Κατευθυνόµενη διαδερµική

12 Τυφλή διαδερµική για φυµατίωση µέση ΕΥ 69 % (εύρος 28% - 88%) για κακοήθεια ΕΥ 7-43% των ΥΣ µε αρνητική κυτταρολογική

13 Θωρακοσκοπική Ευαισθησία % για κακοήθεια 31-38% των εξετάσεων δείχνει µη-ειδική πλευρίτιδα Από αυτούς τους ασθενείς, 0-12% θα φανεί ότι πάσχει από κακοήθεια κατά την παρακολούθηση (! Μεσοθηλίωµα) Wrightson JM. Curr Opin Pulm Med 2011;17:242-6

14 Βιοψία υπεζωκότα υπό CT vs Abrams Προοπτική, τυχαιοποιηµένη 50 ασθενείς µε πιθανά νεοπλασµατική υπεζωκοτική συλλογή µε αρνητική κυτταρολογική: 33 (66% ) είχαν τελικά νεοπλασία. 20 (61%) µεσοθηλίωµα Ευαισθησία όταν η βιοψία λαµβάνεται. υπό CT: 87 % µε βελόνη: 47 % p=0.02 Maskell et al. Lancet 2003; 361: 1326.

15 Θωρακοσκόπηση vs CT κατευθυνόµενη βιοψία Προοπτική - τυχαιοποιηµένη, 124 ασθενείς µε εξιδρωµατική ΥΣ και (-) κυτταρολογική εξέταση 33 µεσοθηλίωµα, 47 µεταστατικό, 42 καλοήθεις, 2 αδιάγνωστοι Θωρακοσκόπηση ΕΥ 94% Κατευθυνόµενη υπό CT ΕΥ 87,5% Metintas M et al. Chest 2010;137:

16

17 Πρόταση: Επιλογή µεθόδου βιοψίας Υποψία κακοήθειας Πολύ υγρό, απουσία συµφύσεων, απουσία ανώµαλης πάχυνσης, καλή κατάσταση ασθενή Πάχυνση υπεζωκότα, βαριά κλινική κατάσταση, συµφύσεις Κατευθυνόµενη υπό CT ή US θωρακοσκόπηση

18 3. Πως χειριζόµαστε τις αστοχίες της θωρακοσκόπησης; Αποφυγή µη-διαγνωστικής εξέτασης πως επιλέγουµε τους ασθενείς για θωρακοσκόπηση; ιάγνωση ψευδώς (-) πως προσεγγίζουµε τους ασθενείς χωρίς ειδική διάγνωση µετά την θωρακοσκόπηση;

19 Πως επιλέγουµε τους ασθενείς για θωρακοσκόπηση; Εύρηµα ΕΥ ΕΙ (%) Πάχυνση τοιχ. υπεζωκότα > 1 εκ (%) Κυκλοτερής πάχυνση υπεζωκότα Ανώµαλη πάχυνση υπεζωκότα Πάχυνση µεσοθωρακικού υπεζωκότα Leung AN et al. AJR 1990;154: Αν έχεις πάχυνση υπεζωκότα γιατί να µην κάνεις κατευθυνόµενη βιοψία;

20 Πως επιλέγουµε τους ασθενείς για Κριτήρια ενδεικτική CT θώρακα συµπτώµατα > 1 µήνα απουσία πυρετού αιµοβαφές υγρό θωρακοσκόπηση; 93 ασθενείς µε ΥΣ που υποβλήθηκαν σε θωρακοσκόπηση 56 είχαν κακοήθεια (95% την διέγνωσε η θωρακοσκόπηση) 3 είχαν ΤΒ Νο κριτηρίων Θωρακοσκόπηση = κακοήθεια (%) Ferrer et al. Chest 2005;127:

21 Πρόταση: Χειρισµός ασθενή µε µηδιαγνωστική θωρακοσκόπηση Παρακολούθηση: απεικόνιση Επί υποτροπής; Κυτταρολογική εξέταση εκτύλιξη της διαφοροδιάγνωσης Επανάληψη θωρακοσκόπησης (φθορίζουσα;) Βλάβες τοιχ. υπεζωκότα Συµφύσεις Υποψία µεσοθηλιώµατος + κατευθυνόµενη κατευθυνόµενη ή ανοικτή - ανοικτή ανοικτή

22 Η θωρακοσκόπηση (VATS) δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω εκτεταµένων, παχέων συµφύσεων

23 4. Προσφέρουν διαγνωστική βοήθεια οι καρκινικοί δείκτες; Ανεπαρκείς για στήριξη διάγνωσης Έτσι και αλλιώς θα χρειαστεί βιοψία Άγνωστο αν κάποιος δείκτης ή συνδυασµός µπορεί να θέσει υψηλή υποψία κακοήθειας και να σηµάνει ανάγκη βιοψίας ή επιµονή στον έλεγχο µετά από (-) θωρακοσκόπηση

24 SMRP στον ορό Robinson et al. Lancet 2003; 362:1612

25 SMRP στο υγρό Creaney J et al. Thorax 2007; 62:569-76

26 SMRP Στο υγρό υψηλότερα επίπεδα από τον ορό αλλά η ίδια διαγνωστική πληροφορία Υψηλότερες διάµεσες τιµές στο µεσοθηλίωµα χαµηλές στον σαρκωµατώδη τύπο εν διαχωρίζει καλά το µεσοθηλίωµα από τα καρκινώµατα Μέτρια απόδοση για διαχωρισµό µεσοθηλιώµατος και καλοήθειας Επί του παρόντος δεν συνιστάται η χρήση του (ERS/ESTS) Scherpereel et al. AJRCCM 2006; 173: , Creaney J et al. Thorax 2007; 62:569-76, Cristaudo et al. Clin Cancer Res 2007; 13: 5076, Pass HI et al. Ann Thorac Surg 2008;85:265-72, Hollevet K et al. AJRCCM 2010; 181:620-25, Grigoriu BD et al. Clin Cancer Res. 2007; 13:

27 5. Ποιοι ασθενείς θα υποβληθούν σε πλευρόδεση; Αυτοί που αναµένεται να επιβιώσουν για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, έχουν δύσπνοια που οφείλεται στην συλλογή υγρού, η συλλογή δεν αναµένεται να υποχωρήσει µε φαρµακοθεραπεία και η πλευρόδεση έχει αρκετές πιθανότητες να πετύχει

28 Ποιοι ασθενείς θα υποβληθούν σε πλευρόδεση; Χηµειο-ανθεκτικός όγκος Αναµενόµενη επιβίωση > 1-2 µήνες Συµπτωµατική υπεζωκοτική συλλογή και ανακούφιση της δύσπνοιας µε την αφαίρεση υγρού Έκπτυξη του πνεύµονα και επαφή του µε το θωρακικό τοίχωµα

29 Χηµειο-ανθεκτικός όγκος Η ΥΣ που οφείλεται σε µη-µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα δεν αναµένεται να βελτιωθεί µε ΧΜΘ Όταν υπάρχουν µεταλλάξεις EGFR (συχνότερες σε αδενοκαρκίνωµα µε ΥΣ παρά χωρίς) ή αναδιατάξεις ALK θα ανταποκριθεί στους ειδικούς αναστολείς; Στον πρωτοπαθή όγκο ή στην υπεζωκοτική διασπορά; Soh J et al. Int J Cancer 2006; 119:2353-8, Kimura H et al. 2006;95:1390-5, Yu et al. ERJ 2008;32:924-30, Han HS et al Clin Cancer Res in press

30 Παράγοντες που προβλέπουν την επιτυχία της πλευρόδεσης Ιστολογικός τύπος (µεγαλύτερες πιθανότητες Παραταύτα, ο µαστός κανένας µικρότερες από τους το µεσοθηλίωµα) γνωστούς παράγοντες που Έκταση συνδέονται προσβολής µετου τηνηµιθωρακίου έκβαση της ph υγρού πλευρόδεσης δεν έχει τόσο Έκπτυξη ισχυρή τουπροβλεπτική πνεύµονα αξία που να µπορεί να υποστηρίξει κλινικές αποφάσεις

31 Έκπτυξη του πνεύµονα Ποιος είναι ο ελάχιστος βαθµός έκπτυξης που απαιτείται για να έχει σηµαντικές πιθανότητες επιτυχίας; BTS 2010: 50% εν έχει απαντηθεί το ερώτηµα

32 Ποιοι ασθενείς θα υποβληθούν σε πλευρόδεση; Θα επιχειρήσω πλευρόδεση σε κάθε ασθενή µε χηµειοανθεκτικό νεόπλασµα που έχει συµπτωµατική ΥΣ µε κάποιου βαθµού επαφή του σπλαχνικού µε τον τοιχωµατικό υπεζωκότα και που η γενική του κατάσταση επιτρέπει την έξοδό του από το νοσοκοµείο

33 6. Ποιος είναι ο ιδανικός χρόνος για πλευρόδεση; Στο τέλος µίας συνεδρίας διαγνωστικής θωρακοσκόπησης µε µακροσκοπικά ευρήµατα συµβατά µε κακοήθεια Όταν πάρω τα αποτελέσµατα κυτταρολογική/ιστολογικής εξέτασης που δείχνουν χηµειο-ανθεκτικό νεόπλασµα Σε δεύτερο χρόνο, αν αναπαράγεται το υγρό

34 Πλευρόδεση κατά την θωρακοσκόπηση Ποια µακροσκοπικά ευρήµατα συνιστούν διάγνωση κακοήθειας; Ποια η διαγνωστική ακρίβεια των µακροσκοπικών ευρηµάτων; Εντύπωση του θωρακοσκόπου ΕΥ 100% ΕΙ 21% για κακοήθεια Davies HE et al. Eur J Cardioth Surg 2010;38:472-7 Πως µπορεί ο χειριστής να γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα ανθεκτικό στην θεραπεία νεόπλασµα; Τι γίνεται αν οι βιοψίες δεν αποδώσουν διάγνωση;

35 Πλευρόδεση µε σωλήνα Αναδροµική, 8 έτη. 73 Ασθενείς µε ΚΥΣ ιδανικός χρόνος Ταλκ από θωρακικό σωλήνα Η διενέργεια πλευρόδεσης µέσα στις πρώτες 30 µέρες από την διάγνωση αποτελεί ανεξάρτητο προβλεπτικό παράγοντα επιτυχίας Επιτυχία: 93% πριν - 7,3% µετά τις 30 µέρες (p=0.02 στην πολυπαραγοντική ανάλυση) Aydogmus U et al. Ann Surg Oncol 2009; 16:745-50

36 Πρόταση: ιδανικός χρόνος για πλευρόδεση Εφόσον ο θωρακοσκόπος είναι 100% σίγουρος ότι πρόκειται για κακοήθεια και οι βιοψίες του θα είναι διαγνωστικές να γίνεται στο τέλος της θωρακοσκόπησης αλλιώς να αναµένει ιστολογική Η πλευρόδεση µε σωλήνα να γίνεται το συντοµότερο Ο ορισµός του «χηµειοευαίσθητου» νεοπλάσµατος είναι δυναµικός και καθορίζεται ιστορικά

37 7. Ποιος είναι ο προτιµότερος σκληρυντικός παράγοντας; Ταλκ Παράγωγα τετρακυκλίνης Μπλειοµυκίνη και άλλα αντινεοπλασµατικά Ιοδοποβιδόνη Νιτρικός άργυρος Cor. Parvum, OK-432

38 Ποιος είναι ο πιο αποτελεσµατικός παράγοντας; Μετα-ανάλυση 433 ασθενών από 6 µελέτες Ταλκ, µπλειοµυκίνη, παράγωγα τετρακυκλίνης, C. Parvum εν αποδείχτηκε ότι κάποιο από τους παράγοντες ήταν πιο αποτελεσµατικός Όλοι περίπου 80% επιτυχή πλευρόδεση JE Heffner et al. Chest 2000; 117:87

39 Ποιος είναι ο πιο αποτελεσµατικός παράγοντας; Ταλκ ελαφρά πιο αποτελεσµατικό από τα άλλα σε µετααναλύσεις Shaw P, Agarwal R. Cochrane Database Syst Rev. 2004:CD Tan C et al. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;29: ύσκολη ωστόσο η ενοποίηση των µελετών καθώς υπάρχει σηµαντική ετερογένεια στην µεθοδολογία Άµεσα συγκριτικές µελέτες: οι περισσότερες ταλκ το ίδιο αποτελεσµατικό µε µπλειοµυκίνη και παράγωγα τετρακυκλίνης µερικές ταλκ πιο αποτελεσµατικό η µπλειοµυκίνη πιο αποτελεσµατική από τα παράγωγα τετρακυκλίνης

40 Ασφάλεια ταλκ; Το µεγαλο-σωµατιδιακό ταλκ είναι πιο ασφαλές από το µικρο-σωµατιδιακό: δεν προκαλεί ARDS Janseen JP et al. Lancet 2007; 369: Ακόµη και το µεγα-λοσωµατιδιακό ταλκ προκαλεί πνευµονική βλάβη και επηρεάζει την ανταλλαγή αερίων θα πρέπει ίσως να λαµβάνεται υπόψη σε ασθενείς µε εγκατεστηµένο αναπνευστικό νόσηµα Maskell NA et al. AJRCCM 2004; 170:377-82

41 Πρόταση: επιλογή σκληρυντικού παράγοντα Το µεγαλοσωµατιδιακό ταλκ είναι ίσως προτιµότερο από πλευράς αποτελεσµατικότητας και ασφάλειας Παράγωγα τετρακυκλίνης µπλειοµυκίνη λογικές εναλλακτικές Ιοδοποβιδόνη Νιτρικός άργυρος αναµένουν περισσότερες µελέτες

42 8. Πλευρόδεση µε θωρακοσκόπηση ή µε θωρακικό σωλήνα; Με την θωρακοσκόπηση επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του ταλκ Αλλά το ταλκ δεν είναι κόλα

43 Ταλκ µε θωρακοσκόπηση ή µε σωλήνα; RCT: 242 µε θωρακοσκόπηση 240 µε σωλήνα Σε 1 µήνα επιτυχία 78% - 71% (p=0,17) Αναπνευστικές επιπλοκές (ατελεκτασία,πνευµονία, αναπνευστική ανεπάρκεια). 13,5% - 5,6% (p=0,007). Θάνατοι : 6 και 5 RCT: 28 µε θωρακοσκόπηση- 29 µε σωλήνα Dresler et al. 2005; Chest 127:909 Καµία διαφορά σε αποτελεσµατικότητα ή επιπλοκές Yim AP et al. Ann Thor Surg 1996; 62: RCT: 60 ασθενείς. Καµία διαφορά σε επιτυχία πλευρόδεσης, χρόνο νοσηλείας, συµπτώµατα, επιπλοκές, επιβίωση Terra RM et al. Chest 2009;166:361-8

44 9. Πότε µία πλευρόδεση θεωρείται αποτυχηµένη; Όταν µετά το άνοιγµα του σωλήνα συνεχίζεται σηµαντική εκροή υγρού (>150 ml/µέρα) Όταν επανακάµψει συµπτωµατική υπεζωκοτική συλλογή Οι περισσότερες µελέτες αξιολογούν την επιτυχία στις 30 µέρες 214 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πλευρόδεση µε ταλκ αξιολογήθηκαν διαχρονικά: 60 όψιµες υποτροπές Dresler et al. Chest 2005;127:909-15

45 Όψιµη αποτυχία Dressler et al. Chest 2005;127:909-15

46 10. Τι κάνουµε όταν η πλευρόδεση αποτύχει; Επανάληψη της πλευρόδεσης (µε ίδιο ή µε άλλο παράγοντα) Μόνιµη παροχέτευση (IPC, συµβατικός σωλήνας µε Heimlich) Επαναλαµβανόµενες θεραπευτικές παρακεντήσεις επί δύσπνοιας (θα πρέπει να υπολογίζονται τουλάχιστον 1-2/µήνα)

Γιάννης Καλοµενίδης Πνευµονολόγος. ΒΠνευµνολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Γιάννης Καλοµενίδης Πνευµονολόγος. ΒΠνευµνολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Γιάννης Καλοµενίδης Πνευµονολόγος ΒΠνευµνολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Ορισµοί Παρακακοήθεις: αίτια Ατελεκτασία Πνευµονία Πνευµονική εµβολή Σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεζωκοτικές Συλλογές - Διερεύνηση και αντιμετώπιση

Υπεζωκοτικές Συλλογές - Διερεύνηση και αντιμετώπιση Υπεζωκοτικές Συλλογές - Διερεύνηση και αντιμετώπιση Γιάννης Καλομενίδης Επίκουρος Καθηγητής Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αττικόν» Συμπτώματα και σημεία: συνήθως μη-ειδικά για κάποια νόσο Ακτινολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Gogou E et al. Int J Clin Pract 2007; 1-5

Gogou E et al. Int J Clin Pract 2007; 1-5 Κακόηθες µεσοθηλίωµα υπεζωκότα Γιάννης Καλοµενίδης Επίκουρος Καθηγητής Πνευµονολογίας Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» Μία κακοήθεια γνωστής αιτιολογίας 80-90%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Το ΥΥ σε φυσιολογικές συνθήκες 0,26 ± 0,1 ml/kg ανά ημιθωράκιο Κύτταρα 1716 /μl Μακροφάγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Γιώργος Θ. Σταθόπουλος, Πνευμονολόγος Λέκτορας Π.Δ. 407 Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» Κέντρο Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Πνευμοθώρακας. Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιάννης Καλομενίδης. 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Πνευμοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης 2η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Πνευμοθώρακας Αυτόματος Τραυματικός Πρωτοπαθής Δευτεροπαθής Ιατρογενής Δευτεροπαθής πνευμοθώρακας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεζωκοτικές συλλογές: ειδικές περιπτώσεις

Υπεζωκοτικές συλλογές: ειδικές περιπτώσεις Υπεζωκοτικές συλλογές: ειδικές περιπτώσεις ρ Αντώνης Παπαγιάννης MRCP(UK), DipPallMed,, FCCP Πνευµονολόγος Ειδικές περιπτώσεις Λοιµώξεις στον υπεζωκότα Κακοήθεις συλλογές Συλλογές αδιευκρίνιστης αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚO Οι διαταραχές από τους πνεύμονες στους καρκινοπαθείς είναι αρκετά συχνές. Κυριότερο σύμπτωμα είναι η δύσπνοια, που μπορεί να είναι τόσο έντονη ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Τύπος προσβολής «Ξηρά» Πλευρίτιδα Υπεζωκοτική συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Χυλοθώρακας,Ψευδοχυλοθώρακας και Σύνδροµο Κίτρινων Νυχιών

Χυλοθώρακας,Ψευδοχυλοθώρακας και Σύνδροµο Κίτρινων Νυχιών Χυλοθώρακας,Ψευδοχυλοθώρακας και Σύνδροµο Κίτρινων Νυχιών Γιάννης Καλοµενίδης Β Πνευµονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκοµείο «Αττικόν» Γιατί τα συζητάµε µαζί Γιατί συνήθως έχουν γαλακτώδη όψη

Διαβάστε περισσότερα

Χυλοθώρακας και Ψευδοχυλοθώρακας

Χυλοθώρακας και Ψευδοχυλοθώρακας Χυλοθώρακας και Ψευδοχυλοθώρακας Γιάννης Καλομενίδης Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Γιατί τα συζητάμε μαζί Γιατί συνήθως έχουν γαλακτώδη όψη Γιατί αυτή η όψη τους

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν»

Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος. Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Μονήρης Πνευμονικός Όζος Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος Β Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» ΟΡΙΣΜΟΙ Όζος: σφαιρική ή ωοειδής σκίαση με σαφή όρια, 3 εκ, περιβαλλόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία των βιολογικών δεικτών στη διάγνωση της κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής και του μεσοθηλιώματος

Η αξία των βιολογικών δεικτών στη διάγνωση της κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής και του μεσοθηλιώματος Η αξία των βιολογικών δεικτών στη διάγνωση της κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής και του μεσοθηλιώματος Επιμέλεια φακέλου: ΓΡ. ΣΤΡΑΤAΚΟΣ Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελητής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα

Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Συλλογή Υπεζωκοτικού Υγρού σε Συστηματικά Νοσήματα Γιάννης Καλομενίδης Πνευμονολόγος B Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν» Τύπος προσβολής «Ξηρά» Πλευρίτιδα Υπεζωκοτική συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Υπεζωκοτική συλλογή αδιευκρίνιστης αιτιολογίας

Υπεζωκοτική συλλογή αδιευκρίνιστης αιτιολογίας Υπεζωκοτική συλλογή αδιευκρίνιστης αιτιολογίας Ιωάννης Καλομενίδης 2 η Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Για ποιες συλλογές μιλάμε; Χωρίς κλινικά, απεικονιστικά και εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Θεσσαλονίκη 2-11-2009 Εύα Φούκα Πνευµονολόγος, Επιµελήτρια 1 ης Πνευµονολογικής Κλινικής Εισαγωγή Υπεζωκοτική συλλογή ονοµάζουµε την παθολογική άθροιση

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΗΡηΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟσ ΟΖΟσ επεμβατικεσ μεθοδοι διαγνωσησ και αντιμετωπισησ ιουλιοσ 2010 τευχοσ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Φ.Π. - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Φ.Π. - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Φ.Π. - ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Συντ. Διευθυντής Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι ο πιο διεδοµένος καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MEDICAL THORACOSCOPY ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Πιλιλίτσης Λεωνίδας Ειδικός πνευμονολόγος Γ.Ν.Λαμίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο όρος θωρακοσκόπηση εισήχθη από τον Hans Christian Jacobaeus περίπου πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ):

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο

Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Ανασκόπηση Εισαγωγή στο διαθωρακικό υπέρηχο για τον Πνευμονολόγο Κλημεντίνη Μποσταντζόγλου 1, Χαράλαμπος Μόσχος 2 1 7 η Πνευμονολογική κλινική. ΝΝΘΑ Η Σωτηρία 2 Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας. ΝΝΘΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

4. Κακοήθης Πλευριτική Συλλογή : Ποιά Μέθοδος Αντιμετώπισης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς ;

4. Κακοήθης Πλευριτική Συλλογή : Ποιά Μέθοδος Αντιμετώπισης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς ; ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 141 4. Κακοήθης Πλευριτική Συλλογή : Ποιά Μέθοδος Αντιμετώπισης εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς ; Ν.Μπαλταγιάννης, Σ.Μητσός, Α.Κεπάπης, Κ.Κατσαβριάς, Φ.Εφορακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Αικατερίνη Ν. Πολίτη Επίκ. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Αρεταίειο Νοσοκοµείο Ιστορική αναδροµή 1845 Donne: ταυτοποίηση αποφολιδοµένων βρογχικών κυττάρων σε πτύελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος

Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος 1 Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 6 http://www.bronchoscopy.org/education 2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ VI Καλωσήρθατε στην Ενότητα VI του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα