Γονιδίωμα / Genome. πλήρης σειρά αλληλουχιών DNA σύνολο της γενετικής πληροφορίας ενός οργανισμού (στατικό)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γονιδίωμα / Genome. πλήρης σειρά αλληλουχιών DNA σύνολο της γενετικής πληροφορίας ενός οργανισμού (στατικό)"

Transcript

1 Γονιδίωμα / Genome πλήρης σειρά αλληλουχιών DNA σύνολο της γενετικής πληροφορίας ενός οργανισμού (στατικό)

2

3 Γονιδίωμα είδους / species Genome σύνολο γονιδιωμάτων των ατόμων ενός είδους (ή πληθυσμού) (γενετικοί πολυµορφισµοί) Γονιδίωμα ατόμου / individual Genome γονιδίωμα συγκεκριμένου ατόμου ενός είδους (ή πληθυσμού) (φυσική χαρτογράφηση)

4 Γονιδίωμα είδους / species Genome σύνολο γονιδιωμάτων των ατόμων ενός είδους (ή πληθυσμού) (γενετική χαρτογράφηση) Θέσεις πολυμορφισμού / polymorphic loci «θέσεις» επί του γονιδιώματος όπου υπάρχει γενετική «αστάθεια» (δηλ. αλλαγές σε >1% του είδους ή πληθυσμού) Όλα τα γονιδιώματα των ατόμων ενός είδους (individual genomes) διαμορφώνουν, ως μέρη ενός συνόλου, την έννοια του γονιδιώματος του είδους (species genome)

5 Έννοιες του γονιδιώματος Γονιδίωμα / Genome σύνολο γονιδιωμάτων όλων των ειδών έμβιων οργανισμών (εξέλιξη) Γονιδίωμα είδους / species Genome σύνολο γονιδιωμάτων των ατόμων ενός είδους (ή πληθυσμού) (γενετικοί πολυµορφισµοί) Γονιδίωμα ατόμου / individual Genome γονιδίωμα συγκεκριμένου ατόμου ενός είδους (ή πληθυσμού) (φυσική χαρτογράφηση)

6 Το γονιδίωμα μας «μιλάει» για την Εξέλιξη Το γονιδίωμα μας «επιτρέπει» συστηματικές «διαγνωστικές» ή «διορθωτικές» παρεμβάσεις Βιοϊατρική Βιοτεχνολογία

7 Προγράμματα Γονιδιώματος Εντοπισμός και ανάλυση γονιδίων Εφαρμογές στην Ιατρική Βιολογία

8 Τι μας χρειάζονται οι αναλύσεις γονιδιώματος;

9 Καταρχήν μας ενδιαφέρει το εκφραζόμενο τμήμα του γονιδιώματος (γονίδια) Ωστόσο,... το γονιδίωμα (DNA) δεν είναι μόνο γονίδια

10 1. Συνολική εικόνα (όχι μόνο τα γονίδια) 2. Συνολικό κωδικό δυναμικό (όλα τα γονίδια) 3. Γονιδιακές οικογένειες (πώς εξελίσσονται τα γονίδια) 4. Γενετικοί πολυμορφισμοί (πώς τα γονίδια συνδέονται με ασθένειες)

11 Τι είναι το Human Genome Project?

12 Initial sequence and analysis of the human genome (Feb( 2001) GENOME PROJECT

13 Η ατζέντα του Human Genome Project 14 Apr 2003 The Human Genome Project announces completion of the DNA reference sequence of Homo sapiens. e Press releases: NIH Sanger Institute Whitehead Institute 15 Feb 2001 Initial analysis of the human working draft sequence was published in a special issue of Nature and accompanied by several related research articles and commentary.

14

15 H. sapiens chromosome 20

16 Year 2005 : bp number# 100,000,000,000 (GeneBank,( EBI, DBJL, etc.) Γονιδίωµα: Human Genome Project Βιοπληροφορική: Μετα-γονιδιωµατικές αναλύσεις

17 Lessons from the «Human» Genome Project

18 Μεγάλο μέρος ενός γονιδιώματος μπορεί να εμφανίζεται σε πολλά αντίγραφα

19 Μεγάλο μέρος ενός γονιδιώματος μπορεί να μην αντιστοιχεί σε γονίδια

20 Ο αριθμός γονιδίων δεν αναλογεί πάντοτε με το μέγεθος του γονιδιώματος

21 Στα Βακτήρια, υπάρχει γραμμική σχέση Αριθμός γονιδίων Μέγεθος γονιδιώματος (Mb) Όχι όμως και στα Ευκάρυα

22 Γιατί υπάρχουν σχετικά λιγότερα γονίδια στα Ευκάρυα; βακτήριο C. elegans άνθρωπος N. tabacum γονίδια κυρ. επαναλαµβανόµενο DNA Εξωγονιδιακό DNA βακτήριο μύκητας άνθρωπος 1 kb Γονιδιακές οικογένειες domains Ιντρόνια γονιδίων

23 Yeast (S. cerevisiae)

24 Πώς γίνεται η χαρτογράφηση του γονιδιώματος;

25 Πώς έγινε αρχικά η χαρτογράφηση του γονιδιώματος (κατά Sanger) 3 Gb Mb 100 kb 1 kb

26 Πώς γίνεται η χαρτογράφηση του γονιδιώματος 1: Library 2: Contigs 3: Sequence

27 Ανασύνθεση της πλήρους αλληλουχίας 3: Sequence 3: Shotgun sequencing

28 Η χαρτογράφηση δεν είναι μόνο αλληλούχιση

29 ΧΑΡΤEΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / GENOME MAPS Γενετικοί δείκτες = «θέσεις» πολυμορφισμού Χαρτογραφικοί δείκτες Εντοπιστικοί δείκτες = θέσεις μοριακής αναφοράς Γενετική χαρτογράφηση (cm) Φυσική χαρτογράφηση (bp) π.χ. Μικροδορυφορικό DNA / microsatellites (SSRs = simple sequence repeats) Πολυμορφισμοί του ενός νουκλεοτιδίου / SNPs (= single nucleotide polymorphisms) π.χ. Δείκτες εκφραζόμενων αλληλουχιών (=εξωνίων) / ΕSΤs Νησίδια CpG (CG dinucleotide enriched) (=δείκτες 5 UTR ενεργώς μεταγραφόμενων γονιδίων) / CpG islands Αλληλούχιση (sequencing, 1 bp)

30

31 Πώς γίνεται σήμερα η χαρτογράφηση του γονιδιώματος ( next generation protocols)

32 Personalized Genome Sequencing The genome of J.D. Watson 3.3 X 10 6 SNPs, coding, 12 disease loci Wheeler et al., Nature 452, (2008)

33

34 Πώς και γιατί καταγράφονται οι πολυμορφισμοί;

35 Γονοτυπο ειδική ανάπτυξη φαρμάκων

36 Σε ποιες θέσεις του γονιδιώματος εντοπίζονται πολυμορφισμοί; n x 10 6 SNPs ~ 1 / 100 bp n x 10 5 indels n x 10 4 VNTRs ~ 8 % Levy & Strausberg, Nature 456, (2008)

37 SNPs (snips) : Single Nucleotide Polymorphisms Αξία της συστηματικής καταγραφής των SNPs; (α) Ανάλυση γενετικών τύπων κατά άτομο (SNP profile genotyping) (β) Κατανόηση των πολυγονιδιακώνπολυπαραγοντικών γενετικών νόσων και, πιθανόν, ανάλυση της γενετικής προδιάθεσηςπροςασθένειες (γ) Μελέτη της γενετικής βάσης της απόκρισης σε φάρμακα (drug response) με προοπτική εφαρμογής σε «εξατομικευμένους» σχεδιασμούς φαρμάκων στρατηγικών θεραπείας (personalized medicine) H. sapiens estimate: 1 per bp (30 million SNPs)

38 Πώς εντοπίζονται τα γονίδια;

39 Πώς εντοπίζονται τα γονίδια; DNA in silico, ORFs exon/intron gene families DNA in vitro, zoo blotting CpGislands ESTs mrna in vitro, Northern blot cdna exon trapping Strategy Positional cloning vs Functional cloning (use of genetic markers as well)

40 Examples (DNA level) In silico splice sites In vitro Zoo blotting

41 In vitro Exon trapping Examples (RNA level)

42 Examples (protein level) Κατανοµή των γονιδίων του ανθρώπινου γονιδιώµατος, ως προς την οµοιότητά τους µε άλλα γονίδια... ως προς τις λειτουργίες τους

43 Πόσα γονίδια έχει το γονιδίωμα του H. sapiens;

44

45 Γιατί είναι δύσκολος ο εντοπισμός γονιδίων σταμεγάλαγονιδιώματατωνευκαρυωτών; Ι. Αραιή κατανομή των γονιδίων ΙΙ. Μεθοδολογία χαρτογράφησης

46 Assembly of sequences to contigs Assembly of contigs to larger contigs Assembly of contigs to scaffolds 1-kb 5-kb 100-kb contigs Paired-end sequencing n-mb scaffold

47 Πόσαγονίδιαυπάρχουνστονάνθρωπο; 25 με 25 χιλιάδες

48 Πόσαγονίδιαυπάρχουνστονάνθρωπο; 25 με 25 χιλιάδες Πόσες πρωτεΐνες αντιστοιχούν στα γονίδια αυτά; 60 με 70 χιλιάδες Γιατί αυτή η διαφορά; 1. Φαινόμενα εναλλακτικού ματίσματος (alternative splicing) 2. Σύνθετη αρχιτεκτονική των πρωτεϊνών (domains)

49 Τα ανθρώπινα γονίδια έχουν πολλά & μεγάλα ιντρόνια Μέσο τυπικό γονίδιο

50 Ιντρόνια γονιδίων : Splicing

51 New domain combinations arise by alternative splicing!!! Ιντρόνια γονιδίων : Splicing Alternative splicing increases functional complexity in higher Eukarya (60% of H. sapiens genes predicted to conform to alternative splicing)

52

53

54

55 Λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση

56 Μεταγραφική έκφραση των γονιδίων (μικροσυστοιχίες)

57 Προφίλ έκφρασης των γονιδίων σε καρκίνο, καρδιαγγειακές νόσους, κλπ.

58 Ευελιξία της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών Προσδιορισμός επιπέδων mrna (μεταγραφική έκφραση) Προσδιορισμός πολυμορφισμών (SNPs) Προσδιορισμός επαναλήψεων ελλείψεων (reverse FISH) Πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες TYPICAL TECHNOLOGY OF POST GENOMIC ERA High throughput analysis Global approach / Bioinformatics

59 Πρωτέωμα (πρωτεΐνωμα) / Proteome σύνολο πρωτεϊνών που κωδικεύονται από ένα γονιδίωμα (δυναµικό) απαρτιωμένη λειτουργική έκφραση του γονιδιώματος (γονιδιακά προϊόντα)

60 Why Proteomics? 2 DE MS databases Πραγματικός αριθμός των γονιδίων Επίπεδα έκφρασης Πρωτεϊνική λειτουργία Μετα μεταφραστικές τροποποιήσεις Πρωτεϊνική στόχευση (targeting) Πρωτέωμα αλληλεπιδράσεων (interactome)

61 Shevchenko et al., PNAS 93, (1996) Λειτουργική έκφραση των προϊόντων των γονιδίων (πρωτεωμική) first global gene product profile (S.( cerevisiae)

62 from 2 hybrid to IP to MS; global interactome analysis

63 Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμάκων Structure-Activity Relations (SAR) Antibody-antigen analysis Ligand analysis Binding site mapping Drug design & development

64 Η λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση αναθεωρεί τις μεθόδους διάγνωσης θεραπείας

65 Πώς εντοπίζονται γονίδια που συνδέονται με ασθένειες;

66 Εντοπισμός γονιδίων συνδεόμενων με ασθένειες Dystrophin (1986) Μυϊκή δυστροφία Duchenne CFTR (1989) Κυστική ίνωση

67 ΧΑΡΤEΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ / GENOME MAPS Γενετικοί δείκτες Χαρτογραφικοί δείκτες = πολυμορφικές «θέσεις» Γενετικοί χάρτες (cm) Cross talk (interplay) Εντοπιστικοί δείκτες = θέσεις μοριακής αναφοράς Φυσικοί χάρτες (bp) Εντοπιστική κλωνοποίηση γονιδίου / positional cloning εντοπισμός γονιδίου που συνδέεται με συγκεκριμένο φαινότυπο ή ασθένεια χωρίς προηγούμενη λειτουργική ένδειξη για το γονίδιο αυτό α. γενετική χαρτογράφηση (linkage disequilibrium analysis) β. φυσική χαρτογράφηση (disease susceptibility loci) γ. εντοπισμός υποψηφίων γονιδίων (candidate genes) δ. μοριακή διαγνωστική μελέτη (phenotype/mutation screening) και παραγωγή πειραματικών συστημάτων «επαλήθευσης» (in vitro, in vivo)

68 Παραδείγµατα γονιδίων ασθενειών που ταυτοποιήθηκαν µε εντοπιστική κλωνοποίηση (positional cloning) έτος γενετική ασθένεια γονίδιο 1986 Μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD) δυστροφίνη 1989 Κυστική ίνωση (CF) CFTR (Cl - pump) [ F508] 1990 Νευρωϊνοµάτωση (NF) NF Σύνδροµο fragile-x (FRAXA) FMR-1 [(CGG) n repeats] 1993 Νόσος του Huntington (HD) IT-15 [(CAG) n repeats] 1994 Πολυκυστική νεφρική νόσος (PKD) PKD Νωτιαία µυϊκή ατροφία (SMA) SMN (surv. motoneuron) [Τροποποιηµ. από Strachan and Read (1997) Human Molecular Genetics, Table 14.1]

69 Παραδείγµατα γονιδίων ασθενειών που ταυτοποιήθηκαν µε εντοπιστική κλωνοποίηση (positional cloning) έτος γενετική ασθένεια γονίδιο 1990 Retinitis pigmentosa (RP) ροδοψίνη 1995 Σύνδροµο Marfan (MFS) fibrillin (FBN1) 1995 Καρκίνωµα µαστού (BC) BCRA Alzheimer's apoe [late-onset], APP PS2 (presenilin) [early-onset] 1997 Νόσοι βιογένεσης υπεροξεισωµάτων PEX Νόσος Darier (DD) ATP2A2 (Ca 2+ -ATPάση) 1999 Σπονδυλοεπιφυσική δυσπλασία SEDL 2000 Επιληπτική νόσος GEFS+ SCN1A (Na + channel) 2000 Χονδροδυστροφική µυοτονία (SJS1) perlecan (major basement membr. proteoglycan) [Τροποποιηµ. από Strachan and Read (1997) Human Molecular Genetics, Table 14.2, και Genome Sequencing Consortium (2001), Nature 409, ]

70 From diseases to genes

71 From diseases to genes Μονογονιδιακές ή πολυγονιδιακές ασθένειες 1. Γενετική χαρτογράφηση Εντοπιστική κλωνοποίηση 2. Μοριακή ιαγνωστική µελέτη SNPs 2A. Συνολικά πρότυπα έκφρασης γονιδίων (µικροσυστοιχίες) 2Β. Λειτουργική έκφραση αλληλεπιδράσεις (πρωτεωµική ανάλυση) 3. Πειραµατικά συστήµατα in vitro και/ή in vivo 4. Αλίευση µορίων-στόχων ως δεικτών διάγνωσης-πρόγνωσης-θεραπείας 5. Σχεδιασµοί θεραπείας µεχειρισµό (α) γονιδίων, (β) φαρµάκων Μονογονιδιακές ασθένειες, 1 γονίδιο εντοπιστική κλωνοποίηση, µοριακή διαγνωστική ανάλυση, προσδιορισµός τύπων SNP, µελέτη γονιδιακής θεραπείας -µελέτη ανάπτυξης φαρµάκων Πολυγονιδιακές ασθένειες >1 γονίδια >1 «υποψήφιες» θέσεις ευπάθειας, µελέτη γονιδιακής έκφρασης, προσδιορισµός τύπων SNP, µελέτη αλληλεπίδρασης γονιδιακών προϊόντων

72 From genes to diseases

73 Gene targeting Γονιδιακή στόχευση In vivo models Mario Cappechi, 1980 Transgenes: Nobel, 2007

74 διαγονίδια ιαγονιδιακά ζώα (γονιδιακή στόχευση) [το διαγονίδιο µεταφέρεται σε κύτταρα ES σε καλλιέργεια] Blastocyst from d postcoitum embryo (inner cell mass); in vitro culture of embryonic stem (ES) cells; gene-targeting; inject selected (targeted) ES into blastocyst; reimplant into foster female; chimeric offspring (2-species ES) Transgene (=gene-targeted construct) integrates into chromosome of the (omnipotent) ES at specific loci, based on homologous recombination; selection yield mosaically transgenic mice (chimeras); backbreeding; fully transgenic mice (from transgene germline cells of chimera) ES

75 Αυξητική ορμόνη, 1982 Reporter β γαλακτοσιδάσης Μυική δυστροφία DMD, 1992 GFP mouce GFP: Nobel, 2008

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Ν. Καπράνος Δ. Ροντογιάννη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη ιατρική είναι άρρηκτα δεμένη με την επαναστατική εξέλιξη της μοριακής βιολογίας. Με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημική καρκινογένεση

Κεφάλαιο 3 Χημική καρκινογένεση Κεφάλαιο 3 Χημική καρκινογένεση Μ. Μπόνιος Ε. Ρεπάσος Μ. Πούλου Χ. Μελεξοπούλου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι πρώτες παρατηρήσεις ότι χημικές ουσίες μπορεί να σχετίζονται με τη δημιουργία νεοπλασμάτων τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53

Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 Δ. Μουρατίδου Α. Μπούτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάμεσα σε όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη διατήρηση ενός κυτταρικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Ιική καρκινογένεση

Κεφάλαιο 2 Ιική καρκινογένεση Κεφάλαιο 2 Ιική καρκινογένεση Σ. Δ. Κοτταρίδης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H επιστήμη της ιολογίας συμπεριλαμβάνει μελέτες που στοχεύουν το μηχανισμό με τον οποίο οι ιοί προκαλούν νόσους καθώς επίσης τη χρήση των ιών ως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 52 Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων. νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων

Κεφάλαιο 52 Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων. νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων Κεφάλαιο 52 Ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων αντινεοπλασματικών φαρμάκων Α. Γ. Πάλλης Α. Καλυκάκη Β. Γεωργούλιας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον ανεπτυγμένο κόσμο περίπου ένα στα τρία άτομα θα προσβληθεί κάποια στιγμή της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 62 Ιντερφερόνες

Κεφάλαιο 62 Ιντερφερόνες Κεφάλαιο 62 Ιντερφερόνες Π. Β. Γκινόπουλος Κ. Α. Λέτσας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην δεκαετία του 1970 1980 1,2,3,88, η χρωματογραφική ανάλυση (HPLC) δειγμάτων ορού ασθενών με ιογενή λοίμωξη κατέδειξε τρεις αιχμές (α,β,γ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων

Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων Κεφάλαιο 59 Ο ρόλος των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων Χ. Π. Καλόφωνος Π. Δ. Γρίβας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν την πορεία της κακο ήθους εξαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19 Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία

Κεφάλαιο 19 Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία Κεφάλαιο 19 Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία Δ. Αναγνώστου Κεραμίδα Ε. Πούλιου 355 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O τίτλος του βιβλίου που πρόσφατα εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα

Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα Μ. Μ. Βασλαματζής 863 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά τις προσπάθειες για την βελτίωση των θεραπειών σε κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα προχωρημένων σταδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Τομέας Οικονομικών της Υγείας Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 1 Αθήνα, 2009 Ερευνητική Ομάδα Αθανασάκης Κωνσταντίνος Καρέλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 9 Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 9 Ο κυτταρικός κύκλος Γ. Ρήγας Α. Αθανασίου 127 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελείται από μονάδες που ονομάζονται κύτταρα, τα οποία συγκροτούν ομάδες, τα όργανα, που με την σειρά τους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 58 Ορμονικοί χειρισμοί

Κεφάλαιο 58 Ορμονικοί χειρισμοί Κεφάλαιο 58 Ορμονικοί χειρισμοί Α. Ποταμιάνου 1020 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορμονοθεραπεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου και δη του καρκίνου του μαστού έχει χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ ΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΨΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Μ. Σαμάρκος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Non steroidal anti inflammatory drugs, NSAID ΜΣΑΦ) είναι μια κατηγορία φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Γ. Α. Πλατανιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Ε. Ρεπάσος Γ. Η. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business)

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά κυρίως ένα e business. Αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Mεταπτυχιακό πρόγραµµα του τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Καποδιστριακού πανεπιστηµίου Αθηνών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤIΚΗ ΚΑΙ ΜΜΕ ιδάσκων: Ν. εµερτζής Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Anatolia Science and Technology Now in our 11th year June 2007

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Anatolia Science and Technology Now in our 11th year June 2007 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 2 Anatolia Science & Technology Club Ιούνιος 2007 11 th Issue Credits Σύμβουλοι Ομίλου: Σαμαρά Χάιδω Χατζημαυρουδή Ελένη Μαρία Καραγκούνη υπεύθυνη για την κατασκευή των διαδικτυακών σελίδων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα