ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ"

Transcript

1 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ 1.000,00 ΧΡΕΩΣΗ 9.520, ,00 ΧΡΕΩΣΗ , ,00 ΧΡΕΩΣΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 2.000, , , , ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.000, , , , ,00 0,00 0,00

2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΧ ΕΠΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 28/2/07 ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΚ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 5.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑΜΕΙΟ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 5.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΥ Μερ. Αγγέλου 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΥ Μερ. Μιχαηλίδης 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΛΗΞ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 3.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡ. 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΤΑΜΕΙΟ 1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ,00 10/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο ΤΑΜΕΙΟ 1 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 2.000,00 10/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 1 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 2.000,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 3 SIGMA ΕΠΕ 2.000,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ 19% 3 SIGMA ΕΠΕ 380,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο SIGMA ΕΠΕ 3 SIGMA ΕΠΕ 2.380,00

3 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.-19% 3 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3.000,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% 3 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 570,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3.570,00 11/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5.570,00 11/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο ΤΑΜΕΙΟ 1 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5.570,00 12/2/2007 ΑΠΟΔ.ΕΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ 500,00 12/2/2007 ΑΠΟΔ.ΕΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ 18,00 12/2/2007 ΑΠΟΔ.ΕΝ ΤΑΜΕΙΟ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ 518,00 15/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.-19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00 15/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 380,00 15/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.380,00 15/2/ /2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο 56 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο ΑΧΘΟΦΟΡΙΚΑ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 19% 3 3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 500,00 95,00 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 17/2/2007 Ε. Π ΔΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΔΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 3.000,00 17/2/2007 Ε. Π ΤΑΜΕΙΟ 1 ΔΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 3.000,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡ. 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 19/2/2007 ΑΠ. ΠΑΡ. ΕΠ/ΓΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 19/2/2007 ΑΠ. ΠΑΡ. ΕΠ/ΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,00 22/2/2007 ΑΠ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1 ΕΒΕΑ 150,00 22/2/2007 ΑΠ ΤΑΜΕΙΟ 1 ΕΒΕΑ 150,00 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1 ΔΕΗ 300,00 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΔΕΗ 30,00 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 9% 1 ΔΕΗ 24,30 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 1 ΔΕΗ 354,30 26/2/2007 ΠΤ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.190,00 26/2/2007 ΠΤ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.000,00

4 26/2/2007 ΠΤ ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 190,00 27/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΕ 200,00 27/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 19% 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΕ 38,00 27/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο ΤΑΜΕΙΟ 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΕ 238,00 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 1.000,00 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 301,10 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Φ.Μ.Υ. 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 20,00 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 494,60 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΥΠΑΛ. Γ.Δ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 786,50 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΥΠΑΛ. Γ.Δ 1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 786,50 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΟ 1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 786,50 28/2/2007 ΑΠΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 600,00 28/2/2007 ΑΠΥ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 19% 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 114,00 28/2/2007 ΑΠΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 120,00 28/2/2007 ΑΠΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 28/2/2007 ΑΠΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 28/2/2007 ΑΠΥ ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594, , ,90

5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡ. ΕΓΚΑΤΑΣ , , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , , ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , ΕΠΙΠΛΑ , , , ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ , , ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 5.000, , , ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 1.000, , ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.000, , , ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000, , , , , ΤΑΜΕΙΟ , , , , , , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.000, , , , ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ , , ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Λ/ΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ , , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000, , , , , ,00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 786,50 786,50 786,50 786, ,91 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.189, , , , ΦΠΑ , , , , , ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20,00 20, ,04 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 120,00 120, ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000, , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒ. ΕΜ.ΠΡΟΣ. 301,10 301,10 301, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ.ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΦΟΡΟΥ 600,00 600,00 600, ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 300,00 300,00 300, ,04 ΕΝΟΙΚΙΑ 500,00 500,00 500, ,04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 30,00 30,00 30, ,98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 18,00 18,00 18, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500,00 500,00 500, ,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150,00 150,00 150, ,07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 200,00 200,00 200, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ , , ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,30

6 ΛΟΙΠΟ , , , , , , , ,70 20,00 120, , , ,30

7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗ ΤΑΧ.ΚΩΔ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΞΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΕΜΠΟΡΙΟ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΘΗΒΩΝ 98 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΑΣ , ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

8 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΔΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000, , , , , , , , ,00 0,00 0, SIGMA ΕΠΕ 2.380, , , ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.190, , , , , ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 595,00 595,00 595,00 0, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 594,00 594,00 594,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0, , , , , ,00 0, ,00

9 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ SIGMA ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗ ΤΑΧ.ΚΩΔ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΞΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 245 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,00 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 35 ΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΛΦΩΝ 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΑΣ , ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94

Έ Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΆΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2238/94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Καραϊσκάκη 2-Γαλάτσι ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΑΕ. Βιομηχανία Ειδών Οικιακής καταναλώσεως Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 099999999

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1

ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ. Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ANOIΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος 1 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Α) ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ Β) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Δρ. Καρτάλης Δ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.

1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14. 1 13 26165,92 2 13.001 22770,44 3 13.901 0,00 4 13.002 8217,17 5 13.902 5972,71 6 13.909 3238,23 7 13.909 2087,21 8 14 24051,48 9 14.000 2762,05 10 14.900 1412,52 11 14.001 0,00 12 14.901 0,00 13 14.002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2006 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν. 3296/14.12.2004/ΦΕΚ 253 Α ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/1.3.2005, 1087/10.6.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ. Πτυχιακή Εργασία : Πάγιο Ενεργητικό ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΜ:6721 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6753

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να επιστραφεί σωστά συμπληρωμένο μέσα σε είκοσι ημέρες από την παραλαβή του ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN EPEYNΩN ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN TOMEA EMΠOPIOY KAI YΠHPEΣIΩN TMHMA ΔIANEMHTIKOY EMΠOPIOY Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Abstract ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 9 (2006), 265-282 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΙΙΑΝΩΝ 64 ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. Περίληψη Φορολογικός έλεγχος ε ίναι το σύνολο των ελεγκτικών ενεργειών που

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα