ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Ιανουαρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 12 Ιανουαρίου 2009"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: Ιανουαρίου 009 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: Φεβρουαρίου 009. Πριν από την λύση κάθε άσκησης καλό είναι να μελετούνται τα παραδείγματα και οι λυμένες ασκήσεις από τις παραπομπές στα συγγράμματα και στο βοηθητικό υλικό. Οι ασκήσεις της ης εργασίας αναφέρονται στα: Ενότητα (Τα βασικά σύνολα αριθμών) Ενότητα (Συναρτήσεις Ακολουθίες Όρια) Ενότητα (Σειρές) και Ενότητα (Όριο και συνέχεια συνάρτησης) του συγγράμματος του ΕΑΠ «Γενικά Μαθηματικά Ι Τόμος Α - Λογισμός μιας Mεταβλητής» του Γ. Δάσιου. Για την κατανόηση της ύλης αυτής θα συμβουλευθείτε επίσης το βοηθητικό υλικό που υπάρχει στο ως εξής: Υλικό Εισαγωγικών και Προαπαιτούμενων Μαθηματικών: Εισαγωγικές Ασκήσεις για τη ΘΕ. Οι λύσεις τους. Εισαγωγικές Έννοιες της ΘΕ, Σύνολα Αριθμών. Συνοδευτικό Εκπαιδευτικό Υλικό: Λογισμός Σύνολα Αριθμών, Ακολουθίες, Συναρτήσεις, Σειρές, Όρια και Συνέχεια. Στόχοι: Κατανόηση και εμπέδωση των παρακάτω εννοιών: Πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί (έμφαση στην τριγωνομετρική μορφή των μιγαδικών και την εύρεση των ριζών αυτών). Συναρτήσεις (έμφαση στην εύρεση του πεδίου ορισμού, τη σύνθεση συναρτήσεων, την εύρεση της αντίστροφης και στις ιδιότητες - και επί). Ακολουθίες (έμφαση στην έννοια της ακολουθίας, στο όριο και τα κριτήρια σύγκλισης, στις φραγμένες, τις μονότονες και τις απειριζόμενες ακολουθίες). Σειρές (έμφαση στην έννοια της σειράς, τις ειδικές κατηγορίες σειρών και στα κριτήρια σύγκλισης σειρών) Όριο και συνέχεια μιας συνάρτησης, πλευρικό όριο και πλευρική συνέχεια, μονοτονία συναρτήσεων.

2 Η πρώτη άσκηση αναφέρεται στα βασικά σύνολα αριθμών (βλ. βιβλίο Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Ενότητα, Υλικό Εισαγωγικών και Προαπαιτούμενων Μαθηματικών, Εισαγωγικές Ασκήσεις για τη ΘΕ και Εισαγωγικές Έννοιες της ΘΕ Παράγραφος. καθώς επίσης και ΣΕΥ Λογισμός, Σύνολα Αριθμών. Άσκηση. (8 μονάδες) α) ( μον.) Να γραφεί ο μιγαδικός αριθμός z + i στην τριγωνομετρική μορφή και να υπολογιστεί η δύναμη. β) ( μον.) Να λυθεί η εξίσωση z 7 + i. (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Σύνολα αριθμών, Παραδείγματα..,.. και.6 ). Λύση α) H τριγωνομετρική μορφή ενός μιγαδικού αριθμού z a+ bi είναι. z ρ (cosθ + i siθ ), όπου ρ είναι το μέτρο z ρ a + b του a+ bi και θ το πρωτεύον όρισμα του a+ bi. Το μέτρο του μιγαδικού αριθμού της άσκησης είναι: z ρ +. Το πρωτεύον όρισμα θ του z ορίζεται από τις σχέσεις: a b π cosθ και siθ με 0 θ < π. Οπότε θ. ρ ρ π π Άρα η τριγωνομετρική μορφή του z είναι η z + i cos + i si. Σύμφωνα με το θεώρημα De Moivre (βλ. Θεώρημα.. στο ΣΕΥ Λογισμός, z ρ cosθ + isiθ είναι Σύνολα αριθμών) η κ δύναμη του μιγαδικού αριθμού κ κ z ρ (cos( κθ ) isi( κθ )). + Συνεπώς η τέταρτη δύναμη του δοθέντος μιγαδικού αριθμού είναι: (+ i ) 6 i cos isi π π + 6 cos π i si π + 8 i8. β) Έστω a C, a 0. Η εξίσωση z a έχει διακεκριμένες λύσεις οι οποίες είναι οι -oστές ρίζες του μιγαδικού αριθμού α και δίνονται από τον τύπο z κ θ + κπ θ + κπ ρ cos + isi, κ 0,,...,, όπου ρ είναι το μέτρο του a και θ το όρισμά του (βλ. Ενότητα σελ. 6 του βιβλίου και την παράγραφο.6 του ΣΕΥ Λογισμός, Σύνολα αριθμών). Έτσι, οι ρίζες της εξίσωσης z 7 + i είναι οι έβδομες ρίζες του μιγαδικού αριθμού + i, οι οποίες είναι 7 διαφορετικοί μιγαδικοί αριθμοί και δίνονται από τον τύπο:

3 π π κπ + κπ + 7 z cos isi κ +, κ 0,,..., Οπότε, για κ 0,,...,6, παίρνουμε διαδοχικά: π π 0 π + 0 π + 7 z π π 0 cos + isi cos + isi, π 7π z cos + isi, 7 π π z cos + isi, 7 9π 9π z cos + isi, 7 π π z cos + isi, 7 π π z cos + isi, και 7 7π 7π z6 cos + isi. Οι εικόνες των ριζών της εξίσωσης στο μιγαδικό επίπεδο σχηματίζουν ένα κανονικό επτάγωνο που εγγράφεται σε ένα κύκλο με αρχή το (0,0) και ακτίνα 7 : Η δεύτερη άσκηση αναφέρεται στις συναρτήσεις (βλ. βιβλίο Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Ενότητα, Παράγραφος., Υλικό Εισαγωγικών και Προαπαιτούμενων Μαθηματικών Εισαγωγικές Ασκήσεις για τη ΘΕ και Εισαγωγικές Έννοιες της ΘΕ, Παράγραφος. καθώς επίσης και ΣΕΥ Λογισμός, Συναρτήσεις.

4 Άσκηση. (8 μονάδες) α) (6 μον.) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων που δίδονται από τους παρακάτω τύπους: i. y ii. y (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Συναρτήσεις, Παράδειγμα..). β) (6 μον.) Δίνονται οι συναρτήσεις f, g. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της κάθε μιας. Να υπολογισθούν οι συνθέσεις: i. ( f g) και ii. ( g f)( ). (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Συναρτήσεις Παραδείγματα..) γ) (6 μον.) Δίνεται η συνάρτηση + f : {} { }:. Είναι η συνάρτηση -; Είναι επί; Να δοθεί η αντίστροφη συνάρτηση αν υπάρχει. (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Συναρτήσεις, Παράδειγμα.. ) Λύση α) i. Έχουμε μια ρητή συνάρτηση και άρα πρέπει ο παρονομαστής να μη μηδενίζεται. Βρίσκουμε τις ρίζες της εξίσωσης 6 0. Έχουμε 6 ( )( + ) ( )( + )( +). Επειδή το ( + ) δεν μηδενίζεται για πραγματικούς αριθμούς, προκύπτει ότι οι ρίζες αυτές είναι το και το. Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το σύνολο (, ) (,) (, + ). ii. Για να ορίζεται η συνάρτηση στο πρέπει οι δύο υπόρριζες ποσότητες να είναι μη αρνητικές και ο παρονομαστής να μη μηδενίζεται. Δηλαδή πρέπει 0, + 0, και + 0. Δηλαδή, και. Συνεπώς, το πεδίο ορισμού είναι το σύνολο (-, ]. β) Κατ αρχήν βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της κάθε μιας συνάρτησης. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το - {} (το μηδενίζει τον παρονομαστή). Το πεδίο τιμών της f είναι το - {} διότι η εξίσωση y y y y έχει λύση για y στο πεδίο ορισμού της f. y Η συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού το (,] (η υπόριζη ποσότητα πρέπει να είναι μη αρνητική), ενώ το πεδίο τιμών της είναι το [0, + ). i. Η σύνθεση ( f g) ορίζεται, μιας και τη τομή του πεδίου τιμών της g με το πεδίο ορισμού της f δεν είναι το κενό σύνολο, για όλους τους πραγματικούς (,] για τους οποίους g - {}, δηλαδή και άρα.

5 Οπότε, για (,) (,], έχουμε : ( f g) f( g) f( ). ii. Η σύνθεση ( g f)( ) ορίζεται, μιας και τη τομή του πεδίου τιμών της f με το πεδίο ορισμού της g δεν είναι το κενό σύνολο, για όλους τους πραγματικούς - {} για τους οποίους f (,], δηλαδή και άρα <. + (Διότι < 0 < ) Οπότε, έχουμε για (,): ( g f) g( f( ) ) g. γ) Η συνάρτηση μας θα είναι αν, για οποιαδήποτε με f f προκύπτει ότι. + + f f ( + )( ) ( + )( ) + +. Συνεπώς, η f ( ) είναι., { } Έστω, { }. Τότε έχουμε Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε αν η συνάρτηση είναι επί. Έστω y { }. Θα ελέγξουμε αν υπάρχει { } ως προς : τέτοιο ώστε + y. Λύνουμε αυτή την εξίσωση y y( ) + y y + ( y+ ) y, γιατί y. y + Άρα, για κάθε y που ανήκει στο πεδίο τιμών της f ( ), υπάρχει που να ανήκει στο πεδίο ορισμού της και να αντιστοιχεί στο y. Συνεπώς η f ( ) είναι επί. Επειδή η συνάρτησή μας είναι και επί, είναι και αντιστρέψιμη. Η αντίστροφή της είναι η f : { } { }: y. + Η τρίτη άσκηση αναφέρεται στις ακολουθίες (βλ. βιβλίο Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Ενότητα, Παράγραφοι.-. καθώς επίσης και ΣΕΥ Λογισμός, Ακολουθίες). Άσκηση (6 μονάδες) α) (8 μον.) Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω ακολουθίες είναι μηδενικές.

6 ( ) i. a ii. a ( + ) ( + ) (Υπόδειξη: Να αποδείξετε ότι η φράσσεται από μηδενική ακολουθία) a β) (8 μον.) Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω ακολουθίες είναι φραγμένες. si + i. a ii. a + (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Ακολουθίες, Παράγραφος., Πρόταση.., Παραδείγματα..8. Για την.β.ii να κάνετε χρήση της ανισότητας Beroulli, βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Σύνολα Αριθμών σελ. 6). Λύση ( ) α) i. Έχουμε: a < ( + ) ( + ) + + Θέτοντας b έχουμε b 0 0. Άρα, σύμφωνα με γνωστό κριτήριο, επειδή η a φράσσεται από μηδενική ακολουθία η ακολουθία a θα είναι μηδενική. ii. Επειδή + > θα ισχύει + > 0 και επομένως a a. Έτσι, έχουμε: ( + ) ( + + ) a a ( + ) ( + + ) + < Θέτοντας b έχουμε b 0 0 (βλέπε ΣΕΥ Λογισμός-Ακολουθίες- παράγραφος.. Παραδείγματα (απλοί υπολογισμοί ορίων)). Άρα, η a φράσσεται από μηδενική ακολουθία και συνεπώς η ακολουθία a θα είναι μηδενική. si si β) i. Έχουμε: a < N (διότι ( ) ) Επειδή η ακολουθία είναι απολύτως φραγμένη θα είναι και φραγμένη. a Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον η ακολουθία a φράσσεται απόλυτα από την b η οποία είναι μηδενική (άρα συγκλίνουσα, οπότε και + φραγμένη) συμπεραίνουμε ότι η ακολουθία είναι φραγμένη. ii. Από την ανισότητα Beroulli έχουμε ότι (+ ) +. Οπότε + +. Συνεπώς + + 6

7 a N Διότι +. Άρα η ακολουθία a είναι + + απολύτως φραγμένη, συνεπώς θα είναι και φραγμένη. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εφόσον η ακολουθία φράσσεται + απόλυτα από την b η οποία είναι συγκλίνει στο (οπότε είναι και + φραγμένη) συμπεραίνουμε ότι η ακολουθία είναι φραγμένη. a Η τέταρτη άσκηση αναφέρεται επίσης στις ακολουθίες (βλ. βιβλίο Γ.Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Ενότητα, παράγραφοι.-. καθώς επίσης και ΣΕΥ Λογισμός, Ακολουθίες). Άσκηση ( μονάδες) α) (6 μον.) Να υπολογίσετε τα όρια των ακολουθιών a,,,... με γενικούς όρους: i. a ii. ( a ) iii a iv. a + + (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Ακολουθίες, Παράγραφοι. και.. Μελετήστε το Παράδειγμα σελ. 6. και τα Παραδείγματα και 6 σελ. ). β) (8 μον.) Να εξετάσετε την μονοτονία των παρακάτω ακολουθιών a,,,... με γενικούς όρους:! i. a ii. a (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Ακολουθίες, Παράγραφος.6., Παραδείγματα.6.). Λύση α) i. Έχουμε ότι a+ ( + ) lim lim lim lim + a ( + ) ( + ) ( + ) lim lim lim lim + ( + ) lim lim lim lim e + 7

8 a+ Επειδή lim 0 <, θα ισχύει lim a 0. a ii. lim 0 lim 0 lim a lim lim iii. Έχουμε: + + lim + lim lim a lim lim lim lim lim + (Ισχύει ότι αν 0 λ <, λ 0) iv ( + ) + + lim a lim lim lim lim lim lim( + ) 0 0 lim lim( + ) + 0 (βλέπε ΣΕΥ-Λογισμός-Ακολουθίες-Πρόταση.0.) β) i. a a ( ) ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) ( ) Όμως: a+ a αν άρτιος και a+ a () αν περιττός Επομένως η ακολουθία a δεν είναι μονότονη, αφού το a () + a δεν διατηρεί πρόσημο.! ii. Επειδή a για κάθε N θα ισχύει a 0 <. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του λόγου έχουμε: ( + )! + a+ ( + ) ( + )!!( + ) + a! <! ( + )! ( + ) ( + ) ( + ) + a+ γιατί <. Συνεπώς ισχύει: < a+ > a γιατί a < 0 για κάθε N. + a Άρα η ακολουθία είναι γνησίως αύξουσα. a 8

9 Η πέμπτη άσκηση αναφέρεται στις σειρές (βλ. βιβλίο Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Ενότητα καθώς επίσης και ΣΕΥ Λογισμός, Σειρές). Άσκηση (6 μονάδες) Στις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν η σειρά των απείρων όρων συγκλίνει ή όχι: + ( )! λ! i. ( μον.) ii. ( μον.) iii. (6 μον.) για!! λ και λ (Υπόδειξη: βλ. βιβλίο Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Παραδείγματα, σελ. 6-0 καθώς και Σ.Ε.Υ, Λογισμός Σειρές, Παράγραφοι.,..,..,.,.) Λύση i. Ο γενικός όρος έχει την μορφή: κριτήριο του λόγου για την σειρά α! + ( ). Μπορούμε να εφαρμόσουμε το α. Έχουμε: ( + ) α+ ( + )! +! α +. ( + )! +! α+ Άρα lim lim + lim 0 0 <. α + Άρα η σειρά α συγκλίνει. Η σειρά α επομένως συγκλίνει απολύτως άρα, σύμφωνα με το. της σελ. του βιβλίου Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, έχουμε και σχετική σύγκλιση. Άρα η σειρά α συγκλίνει. ii. Εφαρμόζουμε το κριτήριο του λόγου. ( + ) ( + )! α ( ( + ) )! ( + ) ( + )! ( )! +. α! ( ( + ) )!! (! ) Ισχύουν ( + )!!( + ), ( + )! ( + )!! ( + ) ( + ) ( + ), άρα α ( + )! ( + )! + ( + ) α! ( + ) ( + ) ( + )! ( + ) ( + ) ( + ) + ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) 9

10 α+ Προφανώς lim +, άρα lim 0 < α Συνεπώς η σειρά!! συγκλίνει. iii. Ο γενικός όρος έχει την μορφή: λόγου: λ + ( + )! λ! α. Εφαρμόζουμε το κριτήριο του + + α+ ( + ) λ ( + )! λ ( + ) λ λ + + α λ! ( + ) λ! ( + ) + + Είναι γνωστό ότι lim + e. α Άρα lim + λ. Για λ έχουμε <, άρα η σειρά συγκλίνει. Για α e e λ έχουμε >, άρα η σειρά αποκλίνει. e Η έκτη άσκηση αναφέρεται στα όρια και τη συνέχεια συναρτήσεων (βλ. βιβλίο Γ. Δάσιου, Λογισμός μιας Μεταβλητής, Ενότητα καθώς και το ΣΕΥ Λογισμός, Όρια και Συνέχεια) Άσκηση 6. (8 μονάδες) α) ( μον.) Βρείτε τα όρια i. lim, 0 + iii. lim, + 0 ii. iv. ta lim, 0 + lim + β) (6 μον.) Βρείτε τις τιμές του c για τις οποίες η συνάρτηση c, < f είναι συνεχής για κάθε (, + ). c + 0, (Υπόδειξη: βλ. ΣΕΥ Λογισμός, Όρια και Συνέχεια, Παραδείγματα..). Λύση : α) i. Μπορούμε να δούμε ότι το όριο του αριθμητή της συνάρτησης είναι lim 0, 0 ενώ το όριο του παρονομαστή της είναι lim + lim + lim

11 Συνεπώς δεν μπορούμε να συμπεράνουμε για το όριο της με βάση την πρόταση της Παραγράφου. του βιβλίου. Αν όμως πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή της συνάρτησης επί την συζυγή παράσταση του παρονομαστή, θα έχουμε την παράσταση: ( ) ( + ) , της οποίας το όριο, όταν 0, είναι (σύμφωνα με το Θεώρημα..6 του ΣΕΥ Λογισμός, Όρια και Συνέχεια): + + lim ( lim lim ) ( ). ii. Και εδώ παρατηρούμε ότι το όριο του αριθμητή είναι lim ta ta lim ta ενώ το όριο του παρονομαστή είναι lim 0. Συνεπώς, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε για το όριο που θέλουμε να υπολογίσουμε με βάση την πρόταση της Παραγράφου. του βιβλίου. Χρησιμοποιώντας όμως την Πρόταση.. του ΣΕΥ Λογισμός, Όρια και Συνέχεια, και εφαρμόζοντας την αντικατάσταση v ta, έτσι ώστε ta v και v 0 όταν 0, το παραπάνω όριο μετασχηματίζεται ως εξής: ta v vcosv v lim lim lim lim lim cos v lim cos v i. 0 v 0 ta v v 0 si v v 0 si v v 0 si v v 0 lim v 0 v Στον παραπάνω υπολογισμό χρησιμοποιήσαμε την Πρόταση.. του ΣΕΥ Λογισμός, Όρια και Συνέχεια. iii. Παρατηρούμε ότι, καθώς το πλησιάζει στο 0 από θετικές τιμές, lim lim lim , το οποίο είναι απροσδιόριστο. Όμως, μπορούμε να κάνουμε το εξής: lim lim lim lim lim + 0 iv. lim lim lim 0 + b) Για (,), η f ( ) είναι συνεχής ως πολυωνυμική συνάρτηση για κάθε τιμή του c. Για τον ίδιο λόγο και για οποιοδήποτε c, η f ( ) είναι συνεχής και στο διάστημα (, + ). 0

12 Για να είναι συνεχής και στο σημείο, θα πρέπει: Επειδή lim f lim c 6 c lim f lim f f(). + και + + έχουμε ότι 6 c c+ 0 c + c+ 0 c. lim f lim c+ 0 c+ 0 f(),

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός

Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Μονοτονία Συνάρτησης Tζουβάλης Αθανάσιος Κεφάλαιο 4: Διαφορικός Λογισμός Περιεχόμενα Μονοτονία συνάρτησης... Λυμένα παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: Απριλίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 8 Μαΐου 0 Πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αξιολόγησης Γ.Ε.

Έντυπο Υποβολής Αξιολόγησης Γ.Ε. Έντυπο Υποβολής Αξιολόγησης Γ.Ε. O φοιτητής συμπληρώνει την ενότητα «Υποβολή Εργασίας» και αποστέλλει το έντυπο σε δύο μη συρραμμένα αντίγραφα (ή ηλεκτρονικά) στον Καθηγητή-Σύμβουλο. Ο Καθηγητής-Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ. Η επανάληψη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ. Η επανάληψη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ Η επανάληψη Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015 Βασικά σημεία προσοχής για την τελευταία επανάληψη στην ύλη των Μαθηματικών Γ Λυκείου Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Χρήσιμο βοήθημα για όλους

Διαβάστε περισσότερα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα α) (µ) Θεωρούµε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 7 Ιουλίου 3 (διάρκεια: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2013

Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων. Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2013 Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Ημ/νία: 27 Μαΐου 2013 Απαντήσεις Θεμάτων Θεμα Α Α1. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 334-335

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

2.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Αν θέλουμε να δείξουμε ότι μια συνάρτηση είναι σταθερή σε ένα διάστημα Δ αποδεικνύουμε ότι η είναι συνεχής στο Δ και ότι για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ProapaitoÔmenec gn seic.

ProapaitoÔmenec gn seic. ProapaitoÔmeec g seic. Α. Το σύνολο των πραγματικών αριθμών R και οι αλγεβρικές ιδιότητες των τεσσάρων πράξεων στο R. Το σύνολο των φυσικών αριθμών N = {1,, 3,... }. Προσέξτε: μερικά βιβλία (τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ II. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 010 ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ. Ιωάννινα 2014

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ. Ιωάννινα 2014 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΤΣΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΚΩΝ Ιωάννινα 0 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5. Νόρμες.................................... 6. Υπαρξη και μονοσήμαντο.......................... 8 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x

ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων: v x ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Α.Προσπαθείστε και απομνημονεύστε τον παρακάτω πίνακα βασικών ολοκληρωμάτων:. c d c c. d c. d c. d c. e d e c 6. d c 7. d c 8. d ln c 9. d c. d c,. Β. Οι παρακάτω τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) TEΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4 Ιουνίου 7 Από τα κάτωθι Θέµατα καλείστε να λύσετε το ο που περιλαµβάνει ερωτήµατα από όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ wwwrmscotrolo 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α A. Έστω μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα. Αν F είναι μια παράγουσα της στο, τότε να αποδείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. D x D / h x D δηλαδή. ισχύει για x 1, e ln x 1 e. e ln x e ln x e ln x e ln x 1 e ln x 1 f x f x

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. D x D / h x D δηλαδή. ισχύει για x 1, e ln x 1 e. e ln x e ln x e ln x e ln x 1 e ln x 1 f x f x Λύση (ΘΕΜΑ ο ) Γ. Έστω οι συναρτήσεις : h ln με D 0, h f με D, h h h με 3 0, 0, ln h h D D / h D δηλαδή h3 h h ή D 0, h h h με 4 f,, h 3 D D / h D δηλαδή h4 h h ή D, Έτσι η εξίσωση h ln h f h 4 ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Σημειώσεις Σταύρος Τουμπής ΟΠΑ, 24 i Οδηγίες Χρήσης Το παρόν ΔΕΝ είναι διδακτικό βιβλίο. Είναι οι σημειώσεις του μαθήματος «Μαθηματικά Ι», όπως το διδάσκω στο πρώτο εξάμηνο του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Θεωρία - Μέθοδοι Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Επιλεγμένα θέματα «Σας εύχομαι, καλό κουράγιο και μεγάλη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ ος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ wwwarmscotrolfo 7 ΝΔΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ηµεροµηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 5 Οκτωβρίου 006 Ηµεροµηνία παράδοσης της Εργασίας: 0 Νοεµβρίου 006.

Διαβάστε περισσότερα