Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας"

Transcript

1

2 Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια Β. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.).

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»...3 Έννοιες Κλειδιά...3 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ιστορία της Λογιστικής Εισαγωγικές έννοιες Η έννοια της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής Χρήστες λογιστικών πληροφοριών...6 Εφαρµογές...7 Σύνοψη...7 Βιβλιογραφία...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»...10 Έννοιες Κλειδιά...10 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Λογιστικές Καταστάσεις Ισολογισµός Οµαδοποίηση στοιχείων του Ισολογισµού Μορφές Ισολογισµού Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης...19 Εφαρµογές...25 Σύνοψη...25 Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη...33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»...34 Έννοιες Κλειδιά...34 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Εισαγωγή Λογιστικό γεγονός Μετασχηµατισµοί της Λογιστικής ισότητας Καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων Λογαριασµός Η λειτουργία των λογαριασµών Ηµερολόγιο Συλλειτουργία Ηµερολογίου Λογαριασµών...50 Σύνοψη...50 Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη...54

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ» Έννοιες Κλειδιά...55 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Έννοια της Λογιστικής Χρήσης Ισοζύγια Απογραφή Εγγραφές προσαρµογής Κατηγορίες εγγράφων προσαρµογής Προσαρµοσµένο Ισοζύγιο Εγγραφές προσδιορισµού του αποτελέσµατος Οριστικό ισοζύγιο Εγγραφή κλεισίµατος των βιβλίων...93 Σύνοψη...94 Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη...99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΧΕΣ» Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Λογιστικές Αρχές Σύνοψη Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 «ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ» Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Έννοια του Πάγιου Ενεργητικού Απόσβεση παγίων στοιχείων Σηµασία της απόσβεσης Σύνοψη Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Έννοια των αποθεµάτων Κατηγορίες αποθεµάτων Κόστος κτίσης αποθεµάτων Έσοδα από πωλήσεις Αποτίµηση Αποθεµάτων Σύνοψη...151

5 Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ» Έννοιες Κλειδιά Απαιτήσεις Κατηγορίες Απαιτήσεων Χρεόγραφα ιαθέσιµα Σύνοψη Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» Έννοιες Κλειδιά Ίδια Κεφάλαια Νοµική µορφή των επιχειρήσεων Ατοµική επιχείρηση Εταιρείες Σύνοψη Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 «ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η έννοια των υποχρεώσεων Είδη υποχρεώσεων Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ» Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η έννοια των λογαριασµών τάξεως Χαρακτηριστικά των λογαριασµών τάξεως Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από συµβάσεις Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» Έννοιες Κλειδιά Εισαγωγικές Παρατηρήσεις...211

6 12.1 Λογιστικά σφάλµατα Εντοπισµός και Πρόληψη λογιστικών σφαλµάτων ιόρθωση λογιστικών σφαλµάτων Βιβλιογραφία- Οδηγός για επιπλέον µελέτη...220

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το επάγγελµα του οικονοµολόγου είναι ενδιαφέρον και αρκετά προσοδοφόρο. Ταυτόχρονα είναι από αυτά που εµφανίζουν µικρότερα σχετικά ποσοστά ανεργίας. Στις µέρες µας, οι ε- πιλογές των µαθητών έχουν συχνά να κάνουν µε αυτά τα κριτήρια. Έτσι, οι σπουδές στα οικονοµικά είναι αγαπηµένος στόχος πολλών µαθητών. Συχνά κατευθύνονται από τους γονείς τους οι οποίοι γνωρίζουν εµπειρικά πως πρόκειται για ένα αξιόλογο επάγγελµα, µε καλές αποδοχές και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης. Στους ενήλικες η διαπίστωση αυτή προέρχεται τις περισσότερες φορές από προσωπική γνώση και εµπειρία. Πέρα από το θέµα της επαγγελµατικής βελτίωσης όµως, οι οικονοµικές σπουδές αποτελούν ένα σηµαντικό γνωστικό αντικείµενο για την καλύτερη κατανόηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα του τρόπου που λειτουργεί το οικονοµικό σύστηµα. Για το λόγους αυτούς, είναι αναµενόµενο να υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για οικονοµικές σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων κυρίως από: - Επιχειρηµατίες - Επαγγελµατίες που αναζητούν στον οικονοµικό κύκλο σπουδών την θεωρητική γνώση για την βελτίωση της επαγγελµατικής τους δράσης. - Εργαζόµενους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την οικονοµική θεωρία προκειµένου να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους και κατ επέκταση την ανταγωνιστικότητά τους επαγγελµατικά. - Άνεργους οι οποίοι θέλουν να έλθουν σε επαφή µε τα οικονοµικά στο δρόµο για µια νέα επαγγελµατική καριέρα - Όλους όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν το πεδίο γνώσεών τους. Ειδικότερα το µάθηµα της λογιστικής αποτελεί ένα πιο εξειδικευµένο επιστηµονικό πεδίο. Η ύλη που αναλύεται στο βιβλίο, είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτήν του πρώτου έτους των Πανεπιστηµίων και των Τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, άλλωστε τα συγγράµ- µατα που διδάσκονται εκεί αποτελούν κυρίως τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι µπορεί κάποιος µόνο µε τις γνώσεις αυτού του µαθήµατος να ανταποκριθεί µε επιτυχία στα καθήκοντα ενός υπάλληλου λογιστηρίου. Θα πάρει όµως τις απαραίτητες λογιστικές γνώσεις προκειµένου να µπορεί να χειριστεί πιο προχωρηµένα λογιστικά συγγράµµατα και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που θα βρει. Η επιλογή της ύλης που αναλύεται, έγινε µε βάση το πρόγραµµα διδασκαλίας των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά υπάρχουν: - ο σκοπός και οι στόχοι µε τους οποίους γράφτηκε η κάθε διδακτική ενότητα - τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της µελέτης του κεφαλαίου για τους εκπαιδευόµενους - έννοιες-κλειδιά που διαπραγµατεύεται η συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση κάθε έννοιας - εισαγωγικές παρατηρήσεις για το περιεχόµενο του κεφαλαίου και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η ύλη 1

8 - εφαρµογές και παραδείγµατα µε βάση την ύλη κάθε υποενότητας για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που αναλύονται σε αυτήν - σύνοψη των όσων αναλύθηκαν στο κεφάλαιο - ερωτήσεις ανάπτυξης, τύπου Σωστό / Λάθος και Πολλαπλής Επιλογής, - ασκήσεις οι οποίες βασίζονται στις εφαρµογές και τα παραδείγµατα του κεφαλαίου - απαντήσεις στις ερωτήσεις τύπου Σωστό/ Λάθος και Πολλαπλής επιλογής ώστε να είναι ευχερής η αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευόµενους της καλής κατανόησης της ύλης του κεφαλαίου - βιβλιογραφία, για να προταθούν στους εκπαιδευόµενους που θέλουν να αποκτήσουν πιο ολοκληρωµένες γνώσεις, τα κατάλληλα συγγράµµατα. 2

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Λογιστικής Κατανόηση των διαφορετικών µορφών των οικονοµικών µονάδων Στόχοι Να γίνει µια ιστορική αναδροµή στην επιστήµη της Λογιστικής. Να γίνουν κατανοητές οι έννοιες της παραγωγικής διαδικασίας και των συντελεστών παραγωγής Να εξεταστεί η έννοια της οικονοµικής µονάδας Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, θα είστε σε θέση να: Κατανοείτε το αντικείµενο της Λογιστικής και τον τρόπο που βοηθά στην οργάνωση, τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της δράσεως των οικονοµικών µονάδων. ιακρίνετε τους παραγωγικούς συντελεστές που συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Κατανοείτε την έννοια των οικονοµικών µονάδων και το ρόλο τους στην οικονοµική ζωή της χώρας. ιακρίνετε τις οικονοµικές µονάδες ανάλογα µε τους στόχους που επιδιώκουν την ι- διότητα του φορέα τους, το σκοπό λειτουργίας τους, τη νοµική µορφή τους κτλ.. Αντιλαµβάνεστε την αναγκαιότητα της Λογιστικής στη σύγχρονη οικονοµική ζωή. Έννοιες - Κλειδιά Ανθρώπινο κεφάλαιο Γη - έδαφος Επιχειρηµατικότητα Επιχείρηση Εργασία Κεφάλαιο Οικονοµική - παραγωγική µονάδα Παραγωγικός συντελεστής Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 3

10 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στις µέρες µας, η Λογιστική έχει εξελιχθεί µε θεαµατικό τρόπο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε σε µεγάλο βαθµό στην αυτοµατοποίηση των λογιστικών εργασιών και στην ανάπτυξη των κλάδων της λογιστικής επιστήµης. Η λογιστική όχι µόνο δεν είναι µια µονοδιάστατη επιστήµη, αλλά διαδραµατίζει ρόλο πρωταρχικό στις σύγχρονες οικονοµίες. Η λογιστική γνώση αναδεικνύεται σε απαραίτητο εργαλείο για όσους µελετούν τα δεδοµένα των οικονοµικών µονάδων, επενδύουν στο χρηµατιστήριο, συµµετέχουν σε εταιρείες, δανείζουν ή δανείζονται. Στο παρόν κεφάλαιο θα δούµε τι επιδιώκει η Λογιστική, ποιος ο ρόλος της, πού εφαρµόζεται, ποιες αρχές τη διέπουν, τι είναι η οικονοµική µονάδα και ποια η δράση της. 1.1 Η ιστορία της Λογιστικής Η Λογιστική είναι µια επιστήµη µε µακρόχρονη ιστορία. Η ανάπτυξή της ακολούθησε την ανάπτυξη του εµπορίου και των συναλλαγών. Στοιχεία υποτυπώδους Λογιστικής υπάρχουν σε ευρή- µατα από την αρχαία Αίγυπτο, Ελλάδα και Βαβυλώνα. Στην αρχαία Αθήνα οι κατασκευαστές των δηµοσίων κτιρίων χαράζανε τον οικονοµικό απολογισµό των εισπράξεων και των πληρωµών τους σε εµφανή σηµεία του κτιρίου. Μεγάλη ώθηση δόθηκε από την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών κατά την εποχή των Σταυροφοριών µεταξύ ενδέκατου και δέκατου τρίτου αιώνα µ.χ. Στη διάρκεια της Βιοµηχανικής Επανάστασης και εξαιτίας των οικονοµικών µεταβολών που προκάλεσε, η Λογιστική αναπτύχθηκε ακόµη περισσότερο. Όµως µόλις στον 20 ο αιώνα η Λογιστική αναγνωρίστηκε ως επιστήµη, αφού µέχρι τότε θεωρούνταν τεχνική. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδωσε νέες δυνατότητες στην επιστήµη της Λογιστικής και πολλαπλασίασε την αποτελεσµατικότητά της στην υποστήριξη των επιχειρη- µατικών αποφάσεων. 1.2 Εισαγωγικές έννοιες Παραγωγικοί συντελεστές Το οικονοµικό σύστηµα έχει αναπτυχθεί µε αντικειµενικό σκοπό την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και την διανοµή τους στους καταναλωτές. Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία ονοµάζονται παραγωγικοί συντελεστές. Εργασία: Περιλαµβάνει κάθε καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωµατικής ή πνευµατικής, µε σκοπό την παραγωγή. Ένας αγρότης που καλλιεργεί τη γη, ένας δηµοσιογράφος που γράφει ένα άρθρο, ένας τεχνικός που επισκευάζει ένα µηχάνηµα προσφέρουν εργασία. Η εργασία είναι απαραίτητος παραγωγικός συντελεστής για την παραγωγή όλων των αγαθών (πρωτογενής συντελεστής), µε την έννοια ότι κανένα αγαθό δεν µπορεί να παραχθεί χωρίς εργασία. Ακόµη και οι καρποί των αυτοφυών φυτών πρέπει να συλλεχθούν για να καταναλωθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες µας. 4

11 Γη / έδαφος: Όλα όσα προέρχονται από τη φύση και χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, π.χ. το έδαφος, το υπέδαφος, τα φυτά κτλ. Πρόκειται επίσης για απαραίτητο παραγωγικό συντελεστή για την παραγωγή οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας (πρωτογενής συντελεστής). Κεφάλαιο: Τα στοιχεία του κεφαλαίου είναι αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας (παράγωγος παραγωγικός συντελεστής), δηλαδή έχουν παραχθεί και χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Μηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, κτίρια, εργαλεία κ.ά. αποτελούν µερικά παραδείγµατα στοιχείων που εντάσσονται στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο. Ανθρώπινο κεφάλαιο ονοµάζεται οι γνώσεις και οι αυξηµένες ικανότητες που προκύπτουν είτε από τηβελτίωση της εκπαίδευσης είτε από τη σηµαντική εµπειρία και εξειδίκευση που αποκτιέται µε µακροχρόνια εργασία σε παρόµοιες ασχολίες. Επιχειρηµατικότητα: Είναι ο παραγωγικός συντελεστής που αναλαµβάνει να συγκεντρώσει και να συνδυάσει τους υπόλοιπους συντελεστές, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί η επιχείρηση να είναι βιώσιµη και κερδοφόρα. Επίσης αναλαµβάνει τον κίνδυνο που προκύπτει από το γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση δεν είναι κατ ανάγκη επιτυχηµένη. Οι φορείς / ιδιοκτήτες της επιχείρησης αναλαµβάνουν το συγκεκριµένο ρόλο Οικονοµικές µονάδες - Επιχειρήσεις Οικονοµική ή παραγωγική µονάδα είναι κάθε συστηµατικά οργανωµένη οντότητα η οποία συνδυάζοντας τους παραγωγικούς συντελεστές, επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της µε την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι οικονοµικές µονάδες είναι οι επιχειρήσεις, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, οι σύλλογοι, τα ερευνητικά κέντρα κ.ά. Οι οικονοµικές µονάδες χωρίζονται σε επιµέρους κατηγορίες: ανάλογα µε τους στόχους που επιδιώκουν χωρίζονται σε κερδοσκοπικές και µη κερδοσκοπικές. ανάλογα µε την ιδιότητα του φορέα / ιδιοκτήτη τους, σε ιδιωτικές όταν ανήκουν σε ι- διώτες, δηµόσιες όταν ανήκουν στο κράτος και µεικτές όταν ανήκουν από κοινού σε ιδιώτες και κράτος. Η Λογιστική, ενώ ασχολείται µε όλες τις οικονοµικές µονάδες, κερδοσκοπικές και µη, εντούτοις ενδιαφέρεται κατεξοχήν για τις κερδοσκοπικές, δηλαδή τις επιχειρήσεις που αποτελούν και τη µεγάλη πλειοψηφία. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι και οι µη κερδοσκοπικές οικονοµικές οµάδες (δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, σύλλογοι, πολιτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις) χρησιµοποιούν τη Λογιστική µε αρκετά παρόµοιο τρόπο. Για τους σκοπούς της Λογιστικής θεωρείται ότι οι οικονοµικές µονάδες αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες από τους φορείς τους και από αυτούς που τους διοικούν, µε ξεχωριστή περιουσία. Έτσι το αυτοκίνητο του φορέα / ιδιοκτήτη της οικονοµικής µονάδας δεν αποτελεί µέρος της περιουσίας της, εκτός αν το έχει συνεισφέρει στην επιχείρηση. Στην πράξη, αυτός ο διαχωρισµός παρουσιάζει µεγάλες δυσχέρειες, ειδικά στις περιπτώσεις των ατοµικών επιχειρήσεων όπου συχνά αναµειγνύονται στην πράξη η περιουσία και οι οικονοµικές συναλλαγές της επιχείρησης και του φορέα της. 5

12 1.3 Η έννοια της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής Η Λογιστική µπορεί να ορισθεί µε πολλούς τρόπους. Ο παρακάτω ορισµός εκφράζει σε µεγάλο βαθµό τις σύγχρονες απόψεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το περιεχόµενό της. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική (financial accounting) είναι ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και την παροχή οικονοµικών, κυρίως, πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις οικονοµικές µονάδες, µε σκοπό να βοηθήσει όλους τους ενδιαφερόµενους για τις µονάδες αυτές να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Οι αντικειµενικοί σκοποί της Λογιστικής είναι οι εξής: 1. Η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων µε την παροχή πληροφοριών στη διοίκηση των οικονοµικών µονάδων. 2. Η παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς από την οικονοµική µονάδα φορείς. 1.4 Χρήστες λογιστικών πληροφοριών Η πληροφόρηση που παρέχει η Λογιστική απευθύνεται: Στους ιδιοκτήτες / φορείς της οικονοµικής µονάδας Σε αυτούς που συναλλάσσονται µε την οικονοµική µονάδα (προµηθευτές πελάτες τράπεζες και άλλους πιστωτές) Σε όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην οικονοµική µονάδα (επενδυτές) Στις οικονοµικές υπηρεσίες του κράτους Στους εργαζόµενους και τη συνδικαλιστική τους ένωση Στους ανταγωνιστές Σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο Για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών, η Λογιστική: Καταγράφει συστηµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας και τις υποχρεώσεις της. Καταχωρεί µε τυποποιηµένο τρόπο τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Καταρτίζει και δηµοσιεύει, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, λογιστικές καταστάσεις, που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα της δράσης της οικονοµικής µονάδας, καθώς και την περιουσιακή της κατάσταση. Ελέγχει και αναλύει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν. Η εικόνα που έχουµε οι περισσότεροι για το λογιστή είναι αυτή του ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά να τα βγάζει πέρα µε την εφορεία. Συµπληρώνει δηλώσεις, περιµένει σε ουρές, µας βοηθάει γενικά να διεκπεραιώνουµε τις φορολογικές µας υποχρεώσεις. Αυτός όµως είναι ο ρόλος του φοροτεχνικού. Η Φορολογική Λογιστική αποτελεί ένα µόνο κλάδο της λογιστικής και δεν είναι το κύριο αντικείµενό της. Αν και πολλοί λογιστές εκτελούν χρέη φοροτεχνικού, η δουλειά του λογιστή είναι πιο σύνθετη και 6

13 πολύπλοκη από τη συµπλήρωση δηλώσεων. Η Χρηµατοοικονοµική Λογιστική είναι το αντικεί- µενο αυτού του συγγράµµατος και δεν αναπτύσσεται επαρκώς η Φορολογική Λογιστική. Εφαρµογές 1.1.: ιαλέξτε µια οικονοµική µονάδα, που έχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για εσάς. Εξηγείστε για ποιο λόγο σας ενδιαφέρει (είναι δική σας ή εργαστήκατε κάποτε σε αυτήν κτλ.). Ποιες πληροφορίες θα θέλατε να µάθετε για τα οικονοµικά της στοιχεία; 1.2. Ποια είναι κατά τη γνώµη σας, η µεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής σας; Σύνοψη: Η ανάπτυξη της Λογιστικής ακολούθησε την άνθηση του εµπορίου και των συναλλαγών και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση. ηµιουργήθηκε για να υποστηρίζει τις παραγωγικές - οικονοµικές µονάδες ιδιαίτερα στη λήψη των αποφάσεων. Για την κατανόηση πιο σύνθετων εννοιών που θα ακολουθήσουν, εξετάστηκαν οι βασικές έννοιες των Παραγωγικών Συντελεστών και της Οικονοµικής µονάδας ενώ για να καταστεί σαφής η χρησιµότητα της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής, προσδιορίστηκαν οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών σε ποιους δηλαδή είναι χρήσιµες οι πληροφορίες που προκύπτουν. Ερωτήσεις 1.1 Ποια η ιστορική εξέλιξη της Λογιστικής; 1.2 Ποιοι παραγωγικοί συντελεστές χρειάζονται για να κατασκευαστούν τα έπιπλα και ο εξοπλισµός του σπιτιού σας; Σε ποιες κατηγορίες µπορούµε να τους κατατάξουµε; 1.3 Ποιοι παραγωγικοί συντελεστές συµµετέχουν στην παραγωγική διαδικασία του σχολείου; Ποιο ρόλο παίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο σε αυτήν; 1.4 Τι ονοµάζουµε οικονοµική µονάδα; 1.5 Σε τι διαφέρει το ταχυδροµείο από µια εταιρεία courier; 1.6 Ποιες από τις παρακάτω οικονοµικές µονάδες είναι κερδοσκοπικές; Ποιες από αυτές είναι δηµόσιες, ποιες ιδιωτικές και ποιες µεικτές; α) Σύλλογος «Το Χαµόγελο του Παιδιού» β) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας γ) Οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» δ) ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ε) Τράπεζα Πειραιώς στ) Νοσοκοµείο Αγία Όλγα ζ) ΑΝΕΚ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) 1.7 Είναι όλες οι οικονοµικές µονάδες επιχειρήσεις; 1.8 Ποιος είναι ο ορισµός της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής; 1.9 Ποιοι είναι οι αντικειµενικοί σκοποί της Λογιστικής; 1.10 Σε ποιες οµάδες ανθρώπων απευθύνεται κατά κύριο λόγο η πληροφόρηση που παρέχει η Λογιστική; 1.11 Ποιες ενέργειες γίνονται για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών; 7

14 Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» 1.1 Η Λογιστική πρωτοεµφανίστηκε τον 20 ο αιώνα. 1.2 Η ανάπτυξη της Λογιστικής οδηγεί στην ανάπτυξη του εµπορίου και των συναλλαγών. 1.3 Η γη στην οποία κτίζεται ένα κτίριο περιλαµβάνεται στον παραγωγικό συντελεστή γη / έδαφος, ενώ το κτίριο στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο. 1.4 Ο χορός αποτελεί καταβολή προσπάθειας αλλά δεν έχει σκοπό την παραγωγή, και άρα δεν περιλαµβάνεται στον παραγωγικό συντελεστή εργασία. 1.5 Οι προσπάθειες ενός επαγγελµατία ποδοσφαιριστή εντάσσονται στον παραγωγικό συντελεστή εργασία, γιατί έχουν σκοπό την παραγωγή. 1.6 Η εργασία µπορεί να είναι πνευµατική ή σωµατική, αλλά δεν µπορεί να είναι και τα δυο. 1.7 Οι οικονοµικές µονάδες που δεν είναι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη Λογιστική παρό- µοια µε τις επιχειρήσεις. 1.8 Ο λογαριασµός ρεύµατος του τεχνικού γραφείου της κόρης του ιδιοκτήτη µιας επιχείρησης καταγράφεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης, αφού αφορά τον ιδιοκτήτη της. 1.9 Η πληροφόρηση που παρέχει η Λογιστική αφορά µόνο το κράτος. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά χρησιµοποιώντας τις λέξεις που υπάρχουν στην παρένθεση, αφού τις βάλετε στην κατάλληλη πτώση. 1.1 (πληροφορία, συγκέντρωση, επιστηµονικός, απόφαση, ενδιαφερόµενος, επεξεργασία) Χρηµατοοικονοµική Λογιστική είναι ο κλάδος που ασχολείται µε τη, την και την παροχή οικονοµικών, κυρίως,, οι ο- ποίες αναφέρονται στις οικονοµικές µονάδες, µε σκοπό να βοηθήσει όλους τους για τις µονάδες αυτές να πάρουν τις σωστές. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Για την εξασφάλιση και τη διάδοση των κατάλληλων πληροφοριών, η Λογιστική: α) Καταγράφει συστηµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της οικονοµικής µονάδας και τις υποχρεώσεις της. β) Καταχωρεί µε τυποποιηµένο τρόπο τα γεγονότα που επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. γ) Καταρτίζει και δηµοσιεύει, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, λογιστικές καταστάσεις που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα της δράσης της οικονοµικής µονάδας, καθώς και την περιουσιακή της κατάσταση. δ) Ελέγχει και αναλύει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν. ε) Όλα τα παραπάνω. Απαντήσεις στις ερωτήσεις «Σωστό λάθος» 1.1 Λάθος, 1.2 Σωστό, 1.3 Σωστό, 1.4 Σωστό, 1.5 Σωστό, 1.6 Λάθος, 1.7 Σωστό, 1.8 Λάθος, 1.9 Λάθος. Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1 ε) 8

15 Βιβλιογραφία Βασιλάτου Θανοπούλου, Έλλης, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική Λογιστική τεύχος Β, Αθήνα 1996, εκδ. Ευγ. Μπένου, Κώττη Γεωργίου Πετράκη Κώττη,. Αθηνάς, Σύγχρονη Μικροοικονοµική, Αθήνα,. Ευγ. Μπένου, Γεωργακόπουλου Θ., Λιανού Θ., Μπένου Θ., Τσεκουρα Γ., Χατζηπροκοπίου Μ., Χρήστου Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία, Αθήνα,. Ευγ. Μπένου,1995, Ναούµ, Χρήστου, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική Αθήνα 1994, Παπά, Αντώνη, Εισαγωγή στην Χρηµατοοικονοµική λογιστική, Αθήνα,. Γ. Μπένου Ιστοσελίδες 9

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σκοποί Προσδιορισµός ορισµένων βασικών εννοιών που χρησιµοποιεί η Λογιστική Η κατανόηση του τρόπου κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων. Στόχοι Η εµπέδωση της έννοιας του Ενεργητικού και του Παθητικού και της ισότητας µεταξύ τους. Να είναι σε θέση ο εκπαιδευόµενος να κατατάσσει αιτιολογηµένα ένα στοιχείο του Ισολογισµού στις διάφορες κατηγορίες Ενεργητικού Παθητικού. Να αποκτηθεί η ικανότητα κατάρτισης ενός απλού Ισολογισµού Να αναλυθεί το αποτέλεσµα στους προσδιοριστικούς του παράγοντες. Η ανάλυση των εσόδων και εξόδων µε τις κατηγορίες τους και αναγνώριση της σκοπιµότητας αυτής της ανάλυσης. Η εµπέδωση του τρόπου κατάρτισης µιας Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης και η αναγνώριση της αναγκαιότητας των πολλαπλών βαθµίδων ανάλυσης. Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα Ολοκληρώνοντας τη µελέτη της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση να: Έχετε σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο η Λογιστική απεικονίζει µε πληρότητα την οικονοµική θέση µιας επιχείρησης, κατατάσσοντας τα οικονοµικά της στοιχεία στις δύο βασικές οµάδες: Ενεργητικό Παθητικό. Μπορείτε να κατατάξετε τα διάφορα βασικά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού στις επιµέρους κατηγορίες τους. Αντιλαµβάνεστε τις έννοιες των εσόδων και των εξόδων. Έννοιες - Κλειδιά Αναλήψεις φορέων Απαιτήσεις Αποθέµατα Αποθεµατικά Αποτέλεσµα Εκµετάλλευσης Αποτέλεσµα Χρήσης Ασώµατες ακινητοποιήσεις Κάθετη παράθεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Κεφάλαιο Κυκλοφορούν Ενεργητικό Λειτουργικά έξοδα Λειτουργικά έσοδα Λογαριασµός 10

17 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµο Παθητικό ιαθέσιµο Ενεργητικό ιαφορές αναπροσαρµογής Εισφορές φορέων Έκτακτα κέρδη Έκτακτες ζηµιές Ενεργητικό Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Έξοδο Έσοδο Ίδια κεφάλαια Ισολογισµός Λογιστική Ισότητα Λογιστική κατάσταση Μακροπρόθεσµο Παθητικό Μεικτό κέρδος Ξένα κεφάλαια Οργανικά Έξοδα Οργανικά Έσοδα Οριζόντια παράθεση Πάγιο Ενεργητικό Παθητικό Περιουσία Συµµετοχές Χρεόγραφα Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η Λογιστική δεν είναι µόνο η απλή καταγραφή, αλλά και η οργάνωση, η ορθολογιστική τήρηση και η ανάλυση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, ο λογιστής οφείλει να είναι ενήµερος για όλες τις οικονοµικές συναλλαγές που πραγµατοποιεί η επιχείρηση, τις οποίες πρέπει να αναλύει και να καταχωρίζει στα βιβλία της, µε βάση τα δικαιολογητικά και σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές, χωρίς να παραβλέπει ή να διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα. Στην ενότητα αυτή θα κάνουµε σαφή διάκριση ορισµένων βασικών εννοιών και ορολογίας που χρησιµοποιούνται στη Λογιστική. 2.1 Λογιστικές Καταστάσεις Οι λογιστικές καταστάσεις είναι τα µέσα µε τα οποία οι πληροφορίες γνωστοποιούνται στους διάφορους ενδιαφερόµενους. Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι αποτελούν το τελικό προϊόν της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. Τα διάφορα στοιχεία δεν παρουσιάζονται στις λογιστικές καταστάσεις αναλυτικά, π.χ. η οφειλή κάθε πελάτη ξεχωριστά, αν και παρακολουθείται λογιστικά αναλυτικά, παρουσιάζεται στις λογιστικές καταστάσεις περιληπτικά, κατά λογαριασµό, µε τον τίτλο κάθε λογαριασµού και το αντίστοιχο ποσό, π.χ. «Πελάτες» Έτσι, λογαριασµός είναι η κατηγορία που περιλαµβάνει στοιχεία που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και παρέχουν οµοειδείς πληροφορίες. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξετάσουµε τις δυο βασικές λογιστικές καταστάσεις, τον Ισολογισµό και την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης οι οποίες καταρτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα συνήθως στο τέλος κάθε έτους. 11

18 2.2 Ισολογισµός Ισολογισµός (balance sheet) είναι η λογιστική κατάσταση που εµφανίζει τη χρηµατοοικονο- µική κατάσταση της επιχείρησης τη δεδοµένη χρονική στιγµή που καταρτίζεται. Περιλαµβάνει το Ενεργητικό και το Παθητικό Ενεργητικό Οι επιχειρήσεις, για να πετύχουν τους στόχους τους, χρησιµοποιούν διάφορα µέσα δράσης. Τέτοια µπορεί να είναι τα κτίρια, τα µηχανήµατα - µεταφορικά µέσα, πρώτες ύλες, έτοιµα και ηµικατεργασµένα προϊόντα κ.ά. Επιπλέον, επειδή όλες οι συναλλαγές δεν γίνονται τοις µετρητοίς, µέρος της περιουσίας της επιχείρησης χρησιµοποιείται για να διευκολύνει τους πελάτες της, παρέχοντας πίστωση, ώστε να µπορούν οι τελευταίοι να αγοράζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν άµεσα το χρηµατικό ποσό που απαιτείται. Αυτό βέβαια δηµιουργεί απαίτηση της επιχείρησης να εισπράξει στο µέλλον το αντίστοιχο ποσό, συχνά µε την προσθήκη κάποιου τόκου. Για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών, η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί κάποια διαθέσιµα χρηµατικά ποσά, δηλαδή, είτε µετρητά είτε καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς όψεως. Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιουσία της επιχείρησης και ονοµάζονται Ενεργητικό (assets). Για να αποτελεί ένα στοιχείο µέρος του Ενεργητικού πρέπει να τηρεί δύο προϋποθέσεις: α) Να ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση. β) Να µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά η τιµή του. Έτσι αν µια επιχείρηση δεν α- γοράσει το εµπορικό της σήµα ώστε η τιµή του να προσδιορίζεται αντικειµενικά, δεν µπορεί να το συµπεριλάβει στο ενεργητικό της. Ενεργητικό (assets) ονοµάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Τα εµπορεύµατα που αγοράζει µια εµπορική επιχείρηση για να τα µεταπωλήσει, αποτελούν ένα στοιχείο του Ενεργητικού, αφού: α) Ανήκουν στην επιχείρηση. β) Η αξίας τους µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά µε βάση τα τιµολόγια αγοράς τους. Αντίθετα, το κτίριο που νοικιάζει µια επιχείρηση δεν αποτελεί στοιχείο του Ενεργητικού, αφού δεν ανήκει σε αυτήν. εν αποτελεί επίσης στοιχείο του Ενεργητικού ένα εµπορικό σήµα που δεν έχει αγοραστεί ώστε να προσδιορίζεται αντικειµενικά η αξία του. 2.1 Εφαρµογή Επιλέξτε µια επιχείρηση στην οποία έχετε εργαστεί. Προσπαθήστε να περιγράψετε το Ενεργητικό της Παθητικό Για την απόκτηση των στοιχείων του Ενεργητικού απαιτούνται χρηµατικά κεφάλαια τα οποία η επιχείρηση έχει εξοικονοµήσει από διάφορες πηγές. Τα χρηµατικά κεφάλαια που προέρχονται από τους φορείς της ιδιοκτήτες επιχείρησης ονοµάζονται Ίδια Κεφάλαια (owner s equity) ή καθαρή θέση (net worth) ή καθαρή περιουσία, ενώ αυτά που προέρχονται από τρίτους (πιστωτικά ιδρύ- 12

19 µατα και άλλοι πιστωτές, προµηθευτές) ονοµάζονται Ξένα Κεφάλαια ή Πραγµατικό Παθητικό (Liabilities). Το άθροισµα ιδίων και Ξένων κεφαλαίων αποτελεί το Παθητικό. Τα Ίδια Κεφάλαια περιλαµβάνουν την αξία σε χρηµατικές µονάδες των εισφορών των φορέων της επιχείρησης. Οι εισφορές αυτές δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε χρήµα, αποτι- µώνται όµως οπωσδήποτε την στιγµή της εισφοράς. Έτσι κάποιος επιχειρηµατίας µπορεί να εισφέρει κάποιο κτίριο στην επιχείρηση αντί µετρητών. Τα Ξένα κεφάλαια περιλαµβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς οποιονδήποτε τρίτο. Για να αποτελεί µια υποχρέωση µέρος του Παθητικού πρέπει να τηρεί δύο προϋποθέσεις: α) Να αφορά την επιχείρηση και όχι τους φορείς ή τα µέλη της διοίκησης. Με αυτήν την έννοια, το ενοίκιο που οφείλει ο φορέας της επιχείρησης στο σπιτονοικοκύρη του δεν αποτελεί υποχρέωση της επιχείρησης. β) Να µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά το ύψος της υποχρέωσης σε χρηµατικές µονάδες. Παράδειγµα 2.1 Ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις µπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του Ενεργητικού ή του Παθητικού; Σε ποια κατηγορία ανήκουν; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. α) Μηχανήµατα στην κατοχή της επιχείρησης Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης και η τιµή τους µπορεί να προσδιοριστεί α- ντικειµενικά µε βάση τα τιµολόγια αγοράς των µηχανηµάτων, άρα ανήκει στο Ενεργητικό. β) Κτίριο νοικιασµένο από την επιχείρηση εν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, άρα δεν ανήκει στο Ενεργητικό της επιχείρησης. γ) Οφειλή από αγορά επίπλων µε πίστωση Αφορά την επιχείρηση και µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά µε βάση το τιµολόγιο αγοράς των επίπλων, εποµένως αποτελεί στοιχείο του Παθητικού (Ξένα Κεφάλαια) δ) Οφειλή του επιχειρηµατία για την ασφάλεια του αυτοκινήτου της γυναίκας του. εν αφορά την επιχείρηση, άρα δεν µπορεί να συµπεριληφθεί στο Παθητικό της επιχείρησης. ε) Προκαταβολές σε προµηθευτές για την αγορά εµπορευµάτων Πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, αφού είναι κάποιο χρηµατικό ποσό που προκαταβάλλει η επιχείρηση και δηµιουργεί ισόποση απαίτησή της απέναντι στον προµηθευτή που την πήρε, να του πληρώσει µικρότερο ποσό, κατά το ποσό της προκαταβολής, από την τιµολογιακή αξία των εµπορευµάτων που θα αγοράσει από αυτόν. στ) Προεισπραγµένα ασφάλιστρα Πρόκειται για υποχρέωση της επιχείρησης, η οποία είναι προφανώς ασφαλιστική εταιρεία, να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για το σκοπό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο στον πελάτη της. Περιλαµβάνεται στο Παθητικό. ζ) Ολοσχερώς κατεστραµµένα από πυρκαγιά έπιπλα. εν αποτελούν στοιχείο του Ενεργητικού αφού έχουν µηδενική αξία. η) Υποχρέωση της επιχείρησης να δηµιουργήσει παιδικό σταθµό για τους εργαζόµενους εν αποτελεί στοιχείο του Παθητικού γιατί: δεν µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα. δεν έχει συµβεί ακόµη. 13

20 2.2.3 Λογιστική Ισότητα Το Παθητικό αποτελεί την πηγή προέλευσης του Ενεργητικού και εποµένως το σύνολο του ενεργητικού είναι οπωσδήποτε ίσο µε το Παθητικό, όπως οι δυο όψεις ενός νοµίσµατος. Αυτή η ισότητα, γνωστή και ως λογιστική ισότητα, αποτελεί θεµελιώδη έννοια της Λογιστικής. Έτσι από την ισότητα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΚΕΦΑΛΑΙΑ Προκύπτει η λογιστική ισότητα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ε = Π Για την κατανόηση των παραπάνω θα δώσουµε ένα απλό παράδειγµα: Ο Α.Α. ιδρύει την ατοµική εµπορική επιχείρηση Ω.Ω. εισφέροντας µετρητά , ένα κτίριο που η αξία του εκτιµάται και ένα φορτηγό αυτοκίνητο αξίας Ζητάει και παίρνει δάνειο από την τράπεζα , ποσό για το οποίο η τράπεζα ανοίγει λογαριασµό όψεως στο όνοµα της επιχείρησης. Ο Ισολογισµός της επιχείρησης θα είναι: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ε) ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Π) Κτίρια Ίδια κεφάλαια Μεταφορικά µέσα άνειο Τραπεζικός λογαριασµός όψεως ιαθέσιµα Εφαρµογή είξτε τις συνέπειες των παρακάτω γεγονότων στη λογιστική ισότητα βάζοντας το σύµβολο στις κατάλληλες θέσεις: Γεγονότα Ενεργητικό Παθητικό Αγορά επίπλων τοις µετρητοίς 2. Προκαταβολή σε προµηθευτή 3. Αγορά αναλωσίµων µε πίστωση 4. Εξόφληση προµηθευτή µε αποδοχή γραµµατίων 5. Καταβολή µισθών στο προσωπικό 6. Προκαταβολή µισθών στο προσωπικό 7. Πληρωµή λογαριασµών ΕΗ ΟΤΕ που οφείλονταν από τον προηγούµενο µήνα 8. Εισφορά αυτοκινήτου από επιχειρηµατία 9. Πώληση παλιού µηχανήµατος µε κέρδος 10. Προείσραξη Ενοικίου 14

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 2η Διάλεξη: Ισολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Λογιστική Ισότητα Οικονομικοί Πόροι = Πηγές Προέλευσης Ενεργητικό =Υποχρεώσεις + Καθ. Θέση. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Λογιστική Ισότητα Οικονομικοί Πόροι = Πηγές Προέλευσης Ενεργητικό =Υποχρεώσεις + Καθ. Θέση. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph. D. Χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τεχνικών Έργων

ιαχείριση Τεχνικών Έργων ιαχείριση Τεχνικών Έργων 6 Ο Μ Α Θ Η Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Ω Ν Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Γ Ι Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ Ρ Λ Ε Ω Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Μαυρίδης Δημήτριος ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College

3-1. Copyright 2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3-1 Prepared by Coby Harmon University of California, Santa Barbara Westmont College 3 Αντικείμενο μάθησης 1. Διευκρίνηση του λόγου διαφοροποίησης της λογιστικής των δεδουλευμένων από τη λογιστική ταμειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα #3: Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Αποτίμησης Απαιτήσεων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 5 η : ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα