DIHANJE. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo. Agronomija - VSŠ 2005/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DIHANJE. Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo. Agronomija - VSŠ 2005/06"

Transcript

1 DIHANJE Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo

2

3 Fotosinteza + Dihanje + Svetlobno dihanje

4 Dihanje

5 Substrat: škrob saharoza fruktani drugi sladkorji lipidi organske kisline proteini RQ = 1 RQ = 0.7 RQ = 1.3 RQ = 0.7 glukoza molov nastalega CO 2 Respiratorni količnik (RQ) = molov porabljenega O 2

6 Fotosinteza 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Fotosintetski organizmi izkoriščajo energijo svetlobe za: redukcijo CO 2 do sladkorja oksidacijo vode do O 2 Dihanje C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O sladkor se popolnoma oksidira kisik se reducira do vode

7 MITOHONDRIJ Medmembranski prostor Zunanja membrana Notranja membrana Matriks KLOROPLAST Stroma lamele Notranja membrana Kriste Tilakoide Zunanja membrana Grana lamele Tilakoida Stroma Notranja membrana Lumen tilakoide Granum Stroma lamela

8 Kloroplast S pomočjo svetlobe nastajajo energetske molekule (ATP) in reducenti (NADPH), ki so potrebni za redukcijsko pretvorbo CO2 v sladkor (Calvinov cikel) (fotosinteza).

9 Zunanja membrana Matriks Medmembranski prostor Mitohondrij Citosol Notranja membrana Kriste Zunanja membrana Kriste

10 Aerobno dihanje (respiracija) = biološki proces kontrolirane oksidacije reduciranih organskih spojin Med respiracijo se sproščena prosta energija, uskladišči v obliki, ki je na voljo za rast in razvoj rastline C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O + 32ADP + 32P i 6CO H 2 O + 32ATP ΔG 2880 kj mol -1 glukoza se popolnoma oksidira kisik se reducira do vode Respiracija kot vir C-skeletov

11 Faze dihanja več kot 50 reakcij, končni učinek je prenos elektrona do kisika kontrolirano sproščanje energije in njeno nalaganje v obliki, ki jo celica lahko uporabi (ATP) GLIKOLIZA KREBSOV CIKEL ELEKTRONSKA TRANSPORTNA VERIGA citosol mitohondrij - matriks mitohondrij - notranja membrana O 2 ni potreben, anaeroben proces O 2 je potreben - aerobni procesi

12 Glikoliza pred evolucijo fotosinteze, v atmosferi brez O 2, verjetno glavni vir energije v vseh živih organizmih (prokarionti, evkarionti) viri za glikolizo: glukoza saharoza + UTP sintaza saharoze fruktoza + UDP-glukoza + P I saharoza invertaza glukoza + fruktoza škrob (amiloplast) glukoza-6-p škrob (kloroplast) dihidroksiaceton-p

13 piruvat piruvat heksoza heksoza-fosfat trioza fosfat trioza fosfat

14 piruvat piruvat heksoza heksoza-fosfat trioza fosfat trioza fosfat

15 Glikoliza bilanca ATP (na eno molekulo glukoze): - poraba 2ATP - nastanek 4ATP in 2NADH 1ATP: ΔG 50.2 kj mol -1 izkoristek glikolize: 2ATP na 1 mol glukoze = kj mol -1 / 2880 kj mol -1 4%

16 Alkoholno in mlečnokislinsko vrenje ob pomanjkanju kisika je onemogočena nadaljnja oksidativna razgradnja, začne primanjkovati NAD + celica lahko pretvarja piruvat s pomočjo vrenja (fermentacije) alkoholno vrenje piruvat acetaldehid etanol mlečnokislinsko vrenje piruvat laktat (mlečna kislina) Funkcija: regeneracija NAD+ Pomen: hipoksija, anoksija

17

18 glukoza anoksija glikoliza respiracija piruvat piruvat dekarboksilaza acetaldehid laktat dehidrogenaza alkoholna dehidrogenaza laktat zmanjšan ph etanol

19 lakuna endodermis hipodermis endodermis hipodermis

20 Faze aerobnega dihanja več kot 50 reakcij, končni učinek je prenos elektrona do kisika kontrolirano sproščanje energije in njeno nalaganje v obliki, ki jo celica lahko uporabi (ATP) GLIKOLIZA delna oksidacija glukoze 2 x piruvat citosol KREBSOV CIKEL oksidacija piruvata do CO 2 mitohondrij - matriks ELEKTRONSKA TRANSPORTNA VERIGA prenos e - z NADH na O 2 sinteza ATP mitohondrij - notranja membrana

21 zunanja membrana matriks medmembranski prostor Mitohondrij notranja membrana kriste zunanja membrana kriste

22 piruvat Krebsov cikel acetil-coa oksalacetat Krebsov cikel citrat

23 citosol PEP Glukoza GLIKOLIZA Piruvat ATP piruvat OH - ATP H + H + H + mitohondrij acetil-coa oksalacetat Krebsov cikel citrat ADP + P i H 2 O O 2 NADH H + H + H + H + H + H + ELEKTRONSKA TRANSPORTNA VERIGA matriks

24 MITOHONDRIJ KLOROPLAST

25 Krebsov cikel - izkupiček popolna oksidacija substrata 1 piruvat 1 piruvat (3-C skelet) 3 x CO 2 4 NADH 1 FADH 2 1 ATP 1 glukoza (8 NADH, 2FADH 2, 2 ATP) Glikoliza (za glukozo): + 2 NADH + 2 ATP 1 saharoza (16 NADH, 4 FADH 2, 4 ATP)

26 GLIKOLIZA citosol delna oksidacija glukoze 2 x piruvat KREBSOV CIKEL 2 NADH 4 ATP 2 ATP mitohondrij - matriks oksidacija piruvata do CO 2 8 NADH 24 ATP 2 FADH 2 4 ATP 2 ATP ELEKTRONSKA TRANSPORTNA VERIGA mitohondrij - notranja membrana prenos e - z NADH na O 2 sinteza ATP za sintezo ATP glej zelena polja v vrsticah 1 in 2! Energetski izkoristek: Σ = 36 ATP 1 glukoza: ΔG 2880 kj mol -1 1 ATP: ΔG 50.2 kj mol -1 dihanje: 36 x 50.2 kj mol -1 = kj mol -1 63% vrenje: 2 ATP = kj mol %

27 Cianidno rezistentna respiracija cianid močno inhibira encim citokrom c oksidazo v živalski celici 1 mm cianid respiracije na 1% prvotne rastline imajo možnost ciandidno rezistentne respiracije, ki lahko predstavlja 10-25%, v nekaterih tkivih pa tudi 100% celotne respiracije alternativna oksidaza - encim, ki prenaša elektrone od ubikinona do kisika ni prenosa elektrona na kompleks III in IV v dihalni verigi in ni nastajanja protonskega gradienta, ki bi se koristil za tvorbo ATP funkcija: - termogeneza (Araceae), - odvajanje presežka energije ob nasičenju normalne poti e -

28 bet spata moški cvetovi bet cvetna kamrica ženski cvetovi

29

30 Respiracija na nivoju cele rastline dejavniki: vrsta rastline, habitus rastline tip in starost rastlinskega organa okoljski dejavniki (O 2, temperatura, vodni status rastline) respiracija sveža masa -1 : rastline << živali zelena tkiva: maksimalna intenziteta fotosinteze >> intenziteta respiracije (6-20 : 1) kljub temu 30-60% asimiliranega C (fotosinteza) se dnevno usmerja v dihanje

31 tip in starost rastlinskega organa metabolna aktivnost respiracija (npr. brst) klimakterij (zorenje plodov, senescenca) respiracija ( etilen) respiracija

32 tip in starost rastlinskega organa metabolna aktivnost respiracija (npr. brst) klimakterij (zorenje plodov, senescenca) respiracija ( etilen) O 2 kisik kot substrat je omejujoč dejavnik dihanja pri < 5% O 2 v zraku problematična je difuzija O 2 v vodni fazi pomen intercelularjev fermentacija v pogojih hipoksije in anoksije temperatura Q 10 = 2 (dvakratni porast dihanja ob povišanju T za 10 C) ioni prenos rastlin iz dest. vode v hranilno raztopino porast respiracije =»salt respiration«poškodbe tkiva respiracija

33 Nukleinske kisline ATP NAD citokinini Pentoza-P Škrob Glukoza-6-P Celuloza Respiracija je vir izhodnih spojin za različne metabolite Trioza-P Glicerol Trigliceridi Fosfolipidi Aminokisline Šikimi kislina PEP Avksin Proteini Druge aminokisline Piruvat Alanin Aspartat Oksalacetat AcetilCoA Citrat Mašcobne kisline Izoprenoidi Klorofil Karotenoidi Giberelini Terpeni Druge aminokisline Alkaloidi Proteini α-ketoglutarat Glutarat Glutarat Druge aminokisline Proteini Klorofil Citokrom Fitokrom

34 glukoza aromatske aminokisline 3-fosfoglicerat fosfoenolpiruvat piruvat družina serina alanin in sorodne aminokisline družina asparta aspartat nukleinske kisline acetil CoA lipidi in derivati izoprena oksalacetat citrat malat izocitrat fumarat α-ketoglutarat sukcinat sukcinil CoA glutamat družina glutamata nukleinske kisline porfirini