LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1"

Transcript

1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2

3 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς Πρόσωπα - Εἰκόνες - Μνῆµες

4 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 4 ΤΑΜΙΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ 2008 Ξάνθη: Σοφοκλέους 34, , τηλ.-fax: Ἀθήνα: Ἀδριανοῦ 100, Πλάκα, τηλ.-fax: ~ Ἐπεξεργασία ὑλικοῦ - Ἐπιµέλεια ἔκδοσης: Παναγιώτης Παῦλος, Συλλογή φωτ. ὑλικοῦ - Γενεαλογικῶν δένδρων: Θεόδωρος Νιζαµίδης Ἐπιµέλεια συνεντεύξεων: Ἠλίας Σουτζίδης Ἐπιµέλεια γενεαλογικῶν δένδρων: Αἰµιλιανή Ἀβραάµ 4

5 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 5 Μάρτυρες τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῆς Ἱστορίας ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Ἀλεξιάδης Παῦλος, Γεωργιάδης Κωνσταντῖνος, Κανσίζογλου Σάβ - βας, Σαµψωνίδης Ἀρκάδιος, Ὀρφανίδης Γιάννης, Θεµιστοκλῆς, Χαράλαµπος, Ἀνέστης, Θεόφιλος, Εὐθύµιος... ὀνόµατα, ὀνόµατα, πρόσωπα, πετράδια πολύτιµα. Πόντος, Μαύρη Θάλασσα, Ἕλλη, Χρυσόµαλλο δέρας, Ἰάσων, Ὅµηρος, ιγενῆς Ἀκρίτας, Ἰωνία, Πόλη, Σαµψοῦντα, Τραπεζοῦντα, Μπά - φρα, Σοχούµι, Θεσσαλονίκη, Λυκοδρόµιο, Θράκη, Ἑλλάδα. Τό Εἰκοσιδυό ἑκατόν πενήντα οἰκογένειες ἀπό τήν Μπάφρα του Πόντου θά ριζώσουν µετά ἀπό περιπλανήσεις στό Λυκοδρόµιο της Θράκης, µέσα ἀπό τίς χιλιάδες οἰκογένειες του Πόντου, πού ὅλες των ἀρχές του 20ου αἰώνα, ἀπό ἁµαρτωλά λάθη δικά µας καί ἔνοχη µανία του κλέπτου θά διασκορπιστοῦν στούς τέσσερις ἀνέµους, στήν ύση, στόν Βορρᾶ, στόν Νότο, στήν Ἀνατολή µέχρι τά κράσπεδα της Κίνας. Καί νά ταν µόνο αὐτό, πόσες Ἑλλάδες, πόσες Ἑλλάδες τό εἰκοσιδυό χάθηκαν καί σπάρθηκαν στούς ὁρίζοντες του κόσµου καί του θανάτου. Ὁ Ἑλληνισµός δέν ἔπαψε νά εἶναι δένδρο καλά ριζωµένο στήν Ἰω - νία, στόν Αἷµο, στόν Πόντο, στήν Μαύρη Θάλασσα, στό Ἰόνιο, στό Αἰ - γαῖο, στήν Κρήτη καί στήν κορυφή της Ἀφρικῆς, στήν Καππαδοκία, τήν Συρία, ἀλλά καί δέντρο πού σκορπίζει διαρκῶς τό ἄρωµά του καί τά ἄνθη του σέ ὁλόκληρη τήν οἰκουµένη. Ἀπό τήν Ἀµερική µέχρι τήν Αὐστραλία, καί ἀπό τήν Βαλτική Θάλασσα µέχρι τό Γιοχάνεσµπουργκ. Οἱ Ἕλληνες σήµερα ἔχουν ἕνα διαρκές χρέος στήν ἱστορία των, ἕνα διαρκές χρέος στήν ἀνθρωπότητα, ἕνα διαρκές χρέος στόν ἑαυτό τους, στούς προγόνους καί τους ἐπιγόνους των. Τό Λυκοδρόµιο της ὀρεινῆς Θράκης, ἕνα µικρό χωριό, γίνεται µάρτυρας καί µαρτύριο γιά τήν ὅλη ἱστορία του Ἑλληνισµοῦ ἀπό τό παρελθόν µέχρι τό παρόν καί τό µέλλον. Κι ἄν κάποιοι δικοί µας ἤ ξένοι ἀµφιβάλλουν γιά τήν ἱστορία µας, τό παρελθόν µας, τό παρόν καί τό µέλλον µας, αὐτό δέν σηµαίνει ὅτι 5

6 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 6 ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ ~ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ ἡ ἱστορία δέν ἔχει τήν δική της ἀλήθεια, ἀποτυπωµένη στίς σελίδες του χρόνου µέ τό αἷµα µας, τίς σάρκες µας, τίς µνῆµες µας, τους διωγ- µούς καί τίς ἐναντίον µας γενοκτονίες, ὅσων τους εἴµεθα ἀνεπιθύµητοι ἤ ἡ παρουσία µας τους ἀποδείκνυε πάντοτε κλέπτες της ἱστορίας µας καί των τόπων µας. Ἡ γλώσσα, οἱ πέτρες, οἱ σάρκες καί οἱ µνῆµες, τό χῶµα καί ὅ,τι ἄλλο µας συνιστά, µαρτυροῦν µιά ἑλληνική αὐτοχθονία στίς περί τό Αἰγαῖο περιοχές, ἡ ὁποία χάνεται στούς προϊστορικούς καί µυθικοῦς χρόνους, ἤ καλύτερα, µιᾶς αὐτοχθονίας πού ποτέ δέν ἔχασε τή συνέχειά της. Ὁ λαός µας ὅπου κι ἄν βρεθεῖ θά δηµιουργήσει χωριά, πόλεις, ἑορτές, φιλοσοφία, ποίηση, θεολογία, θά καλλιεργήσει τήν γῆ, θά ἀναπτύξει τό ἐµπόριο, θά σµιλέψει τήν πέτρα καί θά τῆς δώσει ζωή, θά συνθέσει τά χρώµατα καί τους ἤχους, θά µεταµορφώσει τόν χῶρο καί τόν χρόνο σέ ἑορταστική καί λατρευτική ἐµπειρία καί θά καταστήσει τήν φύση κόσµο, κόσµηµα, πόλη καί πολιτισµό. Μπορεῖ νά µήν διεκδικοῦµε γεωγραφικά παλαιές πατρίδες καί τό - πους προγονικούς, ὅµως διεκδικοῦµε τήν ἱστορία, τήν ἀλήθεια, τό µέλ - λον. Ζητᾶµε ὅλοι οἱ λαοί µέ τους ὁποίους γειτονεύουµε καί πού δέν εἶναι παρά ὁ ἄλλος ἑαυτός µας νά µάθουν νά σέβονται καί νά ἀναγνωρίζουν καί τήν ἱστορία καί τήν ἀλήθεια. Ἄν τούς ἀδικήσαµε ἤ τούς βλάψαµε, µάρτυρας ἄς εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ὄχι ἡ προκατάληψη καί ἡ παραµόρφωση των δεδοµένων καί των ντοκουµέντων της ἱστορίας. Καί ἄν µας ἐκδίωξαν ἀπό τους τόπους µας, τίς πόλεις µας καί τά χωριά µας πού µένουν ἀκόµη στοιχειωµένα ἐρείπια, διότι κάποια στιγµή τους δόθηκε ἀπό τήν ἀδυσώπητη µοίρα, τήν δίκη του κόσµου καί τά δικά µας πάθη ἡ δύναµη νά τό κάνουν, κριτής ἄς εἶναι πάλι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ἱστορία, ἡ µή παραποιηµένη καί ἡ ἀπροκάλυπτη. ιότι, µόνον ἡ ἀνάγνωση της ἱστορίας µέ ὅλες τίς ἐκδοχές της θά µας δώσει τήν δυνατότητα νά ξανασυναντηθοῦµε Ἕλληνες, Τοῦρκοι, Βούλγαροι, Εὐρωπαῖοι ἤ Ἀσιάτες, Ρωµηοί, Σλάβοι, Ἀλβανοί ἤ ὅποιοι ἄλλοι καί νά χα - ράξουµε ἕνα µέλλον εἰρήνης καί ἀληθινοῦ σεβασµοῦ ὁ ἕνας γιά τόν ἄλ - λον καί κοινῆς δηµιουργίας σέ αὐτόν τόν ἀρχαῖο τόπο, ὁ ὁποῖος εἴτε τό θέλουµε εἴτε ὄχι, χιλιετηρίδες ὁλόκληρες «ὁµιλεῖ» πρῶτα ἑλληνικά, µετά ἀλβανικά, σλαβικά, βουλγαρικά, τουρκικά, ἤ ὅ,τι ἄλλο. Γεννήθηκα στήν Πελοπόννησο καί γερνῶ στή Θράκη. έν µπορῶ ὅµως, νά καταλάβω, τί συνέβη µέσα σέ 50 χρόνια πού µετρῶ τήν Ἑλλά - δα, ἀπό παιδί κάπου στήν Ἀρχαία Ὀλυµπία, ἔφηβος καί νέος, µαθητής καί σπουδαστής στήν Ἀθήνα, ἐργαζόµενος στήν Θράκη καί ἡ Ἑλλάδα πού γνώρισα ἔχει µετασχηµατιστεῖ σέ κάτι πού µου προκαλεῖ θλίψη, 6

7 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 7 ΠΡΟΣΩΠΑ ~ ΕΙΚΟΝΕΣ ~ ΜΝΗΜΕΣ ὀδύνη, θυµό, κάτι πού µου εἶναι συχνά ἄγνωστο. ηλαδή, πῶς ἡ Ἑλλά - δα των παιδικῶν µου χρόνων, ἡ Ἑλλάδα του γιασεµιοῦ, της ἑορτῆς, τοῦ φιλοτίµου, του Πάσχα καί της Ἄνοιξης µετετράπηκε στήν σηµερινή Ἑλλάδα του καταναλωτισµοῦ καί της νεκροθαπτικῆς ἀνευθυνότητας σηµερινῶν δασκάλων, ἱερέων, πολιτικῶν, ἀνδρῶν, γυναικῶν, διανοουµένων καί ὅποιων ἄλλων, ἀπέναντι σέ µιά ἱστορία πού γέννησε τήν Εὐρώπη, τό Βυζάντιο, τήν πόλη καί τήν δηµοκρατία, τήν Ὀρθοδοξία ἀλλά καί τήν Ἐπιστήµη, τήν Φιλοσοφία, τήν ποίηση, µιά Ἑλλάδα πού µέ τόν Ἀλέξανδρο καί τήν Ρώµη διαµόρφωσε τό παγκόσµιο γίγνεσθαι, µιά Ἑλλάδα πού γέννησε τό Ἅγιον Ὄρος, τόν Ὅµηρο, τόν Αἰσχύλο, τόν Σοφοκλῆ, τόν Εὐριπίδη, τούς φιλοσόφους, τούς θεολόγους, καί τούς ἀσκητές τοῦ προσωπικοῦ Ζῶντος καί ρῶντος Θεοῦ, τούς ποιητές, τά ἔπη τά ἀρχαία καί τά νέα, τίς Θερµοπύλες, τούς ιγενεῖς Ἀκρίτες, τούς ἥρωες τοῦ 21, τό 40, τό Πολυτεχνεῖο τοῦ 1974 καί τόσα ἄλλα. Πῶς ἡ Ἑλλάδα πού γνώρισα στά πρόσωπα των ἁπλῶν ἀνθρώπων του χωριοῦ µου, στά πρόσωπα σοφῶν δασκάλων, ἡ Ἑλλάδα της ἁρµο - νίας, του ἔρωτος, τοῦ βλέµµατος καί του κάλλους ἔγινε αὐτό τό ἄµορ - φο, δύσµοιρο καί τραγικό πράγµα πού συναντᾶς µέσα στίς ἄσχηµες καί µολυσµένες µεγαλουπόλεις του κέντρου καί της περιφέρειας, των παιδιῶν πού ζητιανεύουν γιά νά πάρουν µιά δόση θανάτου, των γέρων πού κοιµοῦνται στά παγκάκια, των νέων πού δέν περιµένουν τίποτα ἀπό τό µέλλον παρά λίγη ἡδονή καί ἕνα «γιῶτα χῖ» καί τόσα ἄλλα πού σέ πληγώνουν ἀβάσταχτα. Πῶς ἡ Ἑλλάδα της ἁπλότητας, τοῦ κάλλους καί της σοφίας, τοῦ ἔρωτα µέ πρόσωπο καί ταυτότητα ἔγινε ἡ ἀνέραστη, φιλήδονη, ἐγωλάτρισσα, µουντή καί ἔνοχη Ἑλλάδα τή εἰκόνας, τοῦ ἤχου καί της µουσικῆς δίχως νόηµα, της πολύβουης πολυκοσµίας δίχως συνάντηση καί φιλία. Καί ὅµως τούτη τήν Ἑλλάδα τήν ἀγαπῶ. Γιά τούτη τήν Ἑλλάδα ἀγωνιῶ καί ἀγωνίζοµαι νά ξαναβρεῖ τό κάλλος της, τό ρυθµό της, τόν ἔρωτά της, τήν ζωντάνια της. Τούτη τήν Ἑλλάδα θέλω νά ξαναδῶ νά γίνεται ὁ ἑαυτός της, νά ξαναβρίσκει τήν ὀµορφιά καί τήν τροχιά της. Σέ τούτη τήν Ἑλλάδα πού γνώρισα τους γονεῖς µου, τους δασκάλους µου, τους Ἁγίους µου, τούς ἥρωές µου, τή γυναίκα µου, τά παιδιά µου καί τους φίλους µου πάσχω ἕως τέλους. Σέ τούτη τήν Ἑλλάδα πού µου µαθε νά ἀγαπῶ δίχως ὅρια ὅ,τι ὑπάρχει, λαούς καὶ ἀνθρώ - πους ἀνεξαρτήτως χρώµατος, φυλῆς, θρησκείας, φίλους ἤ ἐχθρούς, σέ τούτη τήν Ἑλλάδα θέλω νά ξαναϋπάρξει τό κάλλος καί ὁ Λόγος, ὁ Ἔρωτας, ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ζωή καί ἡ ὀµορφιά στά πρόσωπα καί στά βλέµµατα των ἀνθρώπων. Τούτη ἡ Ἑλλάδα ποθῶ νά ξανασυσταθεῖ ὡς 7

8 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 8 ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ ~ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ ἄσκηση πολιτῶν, δασκάλων, ἱερέων, πολιτικῶν, ποιητῶν καί ὅποιων ἄλλων στόν λόγο του Εὐριπίδη αἰωνίως θητεύω στό κάλλος, τῆς Ἀντιγόνης οὗτοι συνέχθην, ἀλλά συµφιλεῖν ἔφυν (δέν γεννήθηκα γιά νά µισῶ, ἀλλά γιά νά ἀγαπῶ µαζί µέ ἄλλους), στόν λόγο του Ἡρακλείτου, τοῦ Ἀριστοτέλη καί τόσων ἄλλων, ἀεί ἀπορούµενον καί ἀεί ζητούµενον τί ἐστί τό ὅν, στόν λόγο τοῦ Σωκράτη προτιµώτερο νά ἀδικεῖσαι παρά νά ἀδικεῖς ἤ τόσων ἄλλων. Καί στό λόγο τοῦ Χριστοῦ εἰ ἐµέ ἐδίωξαν καί ὑµᾶς διώξουσι. Σέ τούτη τήν Ἑλλάδα ὡς τρόπο τοῦ Λόγου, τῆς Ἐλευθερίας, τῆς διαρκοῦς Ἐπανάστασης, τοῦ πάθους καί τοῦ ἔρωτος γιά τήν ἀλήθεια καί γιά τόν ἄλλο, τόν ὅποιον ἄλλο, τόν κάθε ἄλλο, τόν Ὅλο ἄλλον (ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Κωστής Μοσκώφ) σέ τούτη τήν Ἑλλάδα, τοῦ Πασχάλιου Ἑορτασµοῦ καί της Ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἀδελφῶν µας, φίλων ἤ ἐχθρῶν, ἐλπίζω. Ὁ Πόντος, ἡ Ἰωνία, ἡ Θράκη, ἡ Μακεδονία, ἡ Καππαδοκία, ἡ Ἀλε - ξάνδρεια καί τόσοι ἄλλοι τόποι πού ἐπί χιλιετηρίδες κατοικήθηκαν ἀπό Ἕλληνες µας βάζουν µπροστά σέ µιά καίρια εὐθύνη. Καί ἡ εὐθύνη αὐτή προφανῶς δέν εἶναι νά ξανασυστήσουµε αὐτοκρατορίες πού ἐξουσιάζουν τους ἀνθρώπους, ἀλλά νά ἐπανεύρουµε τούς χαµένους ἑαυτούς µας, νά ξαναβροῦµε καί νά διασώσουµε τό χαµένο ἤ θρυµµατισµένο Πρόσωπό µας µέσα ἀπό τήν ἄσκηση, τήν παιδεία, τή δηµιουργία. Ἔτσι, θά συναντήσουµε γόνιµα καί τούς γειτονικούς λαούς καί θά τούς βοηθήσουµε νά ξαναϋπάρξουν µαζί µας. Εὐχαριστῶ τόν Πολιτιστικό Σύλλογο τοῦ Λυκοδροµίου, ἰδιαιτέρως δέ τούς Μαζαράκη Σπύρο καί Νιζαµίδη Θεόδωρο γιά τήν τιµή νά ἐµπιστευθοῦν στό Ταµιεῖον Θράκης τήν ἐπιµέλεια καί ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ τόµου πού κρατᾶτε στά χέρια σας γιά τό Λυκοδρόµιο, τῆς τελευταίας πατρίδας Ποντίων τῆς Μπάφρας. Γεώργιος Π. Παῦλος 8

9 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 9 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Τό Λυκοδρόµιο, ἀπό τούς παλαιότερους οἰκισµούς τῆς περιοχῆς τοῦ ήµου Σταυρούπολης, εἶναι περισσότερο γνωστό στό εὐρύ κοι νό γιά τή συχνή παρουσία λύκων, ὡς ἀπόρροια τῆς ἐκτρο φῆς αἰγοπροβάτων ἀπό τούς κατοίκους του, τόν περασµένο αἰώνα, οἱ ὁποῖοι στήν πλειοψηφία τους εἶναι Πόντιοι πρόσφυγες. Ἡ ἀστυφιλία, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς καπνοκαλλιέργειας καί ἡ µείωση τῆς κτηνοτροφίας, ὁδήγησαν στήν ἐρήµωση τοῦ οἰκισµοῦ πού σήµερα ἀναζητᾶ τή διέξοδό του ἀπό τήν ἀποµόνωση στήν τουριστική ἀνά πτυ - ξη. Τό κατάφυτο φυσικό τοπίο µέ τήν πλούσια ὑδροχαρή βλάστηση καί οἱ συχνές ἐναλλαγές τῶν ἀποχρώσεων σέ συνδυασµό µέ τήν µικρή ἀπόσταση ἀπό τήν πόλη τῆς Ξάνθης, ἀποτελεῖ ἐπίσης µιά ἰδανική ἐναλλακτική ἐπιλογή µόνιµης ἀλλά καί παραθεριστικῆς κατοικίας γιά τούς κατοίκους τῆς πόλης. Αὐτό τό βιβλίο-λεύκωµα πού ἔχουµε στά χέρια µας εἶναι ἕνα µνη - µό νιο τῆς ζωῆς καί τῆς καταγωγῆς αὐτοῦ τοῦ τόπου, µιά ἀκόµη ἱστοριογραφική µαρτυρία. Καταγράφονται τά ἱστορικά καί λαογραφικά στοιχεῖα πού σχετίζονται µέ τήν ἰδιαίτερη τοπική πολιτιστική κληρονοµιά. Παρέχονται πρωτόγνωρα στοιχεῖα τῆς καταγωγῆς καί τῶν βιω - µάτων τῶν Λυκοδροµιτῶν, τά ὁποία ἀποτελοῦν ἀναµφισβήτητα µιά ἀνε κτίµητη παρακαταθήκη γιά τούς ἀπογόνους τους καί συµβάλλουν στήν προβολή τοῦ λαϊκοῦ πολιτισµοῦ τῆς Θράκης, κάτι τό ὁποῖο δέ θά ἀφήσει ἀσυγκίνητο κανέναν ἀναγνώστη. Θερµά συγχαρητήρια στόν Πολιτιστικό Σύλλογο τοῦ Λυκοδροµίου γιά τήν πρωτοβουλία αὐτῆς τῆς ἔκδοσης. «Ἄς εἴµαστε µικροί σέ ἀριθµό Ἡ ἀγάπη γιά τόν τόπο µας εἶναι ἀπέραντη Ἡ ἱστορία του γιά µᾶς πολύτιµη» Γεώργιος Καρασακαλίδης ήµαρχος Σταυρουπόλεως Μάρτιος

10 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 10

11 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 11 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Γεννήθηκα στό Λυκοδρόµιο, τό χειµώνα τοῦ Τά παιδικά µου χρόνια τά ἔζησα στό χωριό. Τελείωσα τό ηµοτικό Σχολεῖο Λυκοδροµίου. Ἀργότερα, ἦρθα στήν Ξάνθη, γιά µάθω τήν τέχνη τῆς ἐπο - χῆς, τήν τέχνη τοῦ µαραγκοῦ, ἀφοῦ στό χωριό δέν ὑπῆρχαν δυνατότητες γιά κάτι καλύτερο οὔτε γιά τούς νέους ἀλλά οὔτε καί γιά τούς µεγαλύτερους. Γιά τό λόγο αὐτό συχνή ἦταν καί ἡ µετανάστευση κατοίκων του χωριοῦ τόσο ἐντός τῆς Ἑλλάδας, ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Τό Λυκοδρόµιο, τό πρῶτο χριστιανικό χωριό καθοδόν πρός τήν ὀρει - νή περιοχή τοῦ Ν. Ξάνθης, βρίσκεται σέ κατάφυτη ἡµιορεινή περιοχή, ἀπέναντι ἀπό τό βουνό Τσάλ, 16 χλµ βόρεια τῆς Ξάνθης. Τά περισσό - τε ρα σπίτια τοῦ χωριοῦ εἶναι κτισµένα ἀπό πέτρα καί καλύπτουν µε - γά λη ἔκταση τῆς δασόφυτης πλαγιᾶς τοῦ βουνοῦ. Ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκοδροµίου ἱδρύθηκε τό 1984 µέ σκοπό νά συµβάλλει στήν τόνωση τῆς πολιτιστικῆς δραστηριότητας τῆς περιο χῆς καί στήν ἐπίλυση τῶν προβληµάτων τοῦ χωριοῦ. Ἀξίζει νά ση- µειώσουµε ὅτι στά 24 χρόνια λειτουργίας του ἔχει, σέ συνεργασία µέ τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, ἐπιδείξει πλούσιο ἔργο. Οἱ δράσεις πού ὑλοποιοῦνται κάθε χρόνο ἀπό τά µέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λυκοδροµίου συνοψίζονται ὡς εξῆς: 4 Ἐνέργειες γιά τή βελτίωση του δικτύου ὕδρευσης του Λυκοδροµίου. 4 ενδροφύτευση κατά µῆκος τοῦ χωριοῦ µέ ἀκακίες καί πεῦκα. 4 Βελτίωση τοιχοποιίας καί δηµιουργία ὑποδοµῶν στό χῶρο τοῦ η- µοτικοῦ Σχολείου. 4 Ἀνάδειξη τῶν προβληµάτων τοῦ Λυκοδροµίου καί συστηµατική ἐνη µέρωση τῶν ἁρµόδιων φορέων ( ῆµος, Νοµαρχία). 4 Συµπαράσταση καί ὑλική ἐνίσχυση τοῦ Γηροκοµείου Ξάνθης. 4 Στήριξη πολιτιστικῶν συλλόγων γειτονικῶν χωριῶν καί ἄλλων φο - ρέων (Καστανίτης, Φελώνη, Τηλεπικοινωνιακή Ἕνωση Θράκης). 11

12 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 12 ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ ~ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ 4 ιοργάνωση ἐκδροµῶν, τῶν µελῶν τοῦ Συλλόγου καί τῶν κατοίκων τοῦ Λυκοδροµίου, στήν Ἑλλάδα. 4 ιοργάνωση πανήγυρης πολιούχων τοῦ Λυκοδροµίου, Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Κεντρικῆς σηµασίας γεγονός τόσο γιά τόν Σύλλογο ὅσο καί γιά ὁλόκληρο τό χωριό εἶναι ἡ µεγάλη πανήγυρη πού διοργανώνεται ἀνελλιπῶς ἀπό τό 1984, στίς 21 Μαΐου, ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τῶν πολιούχων τοῦ χωριοῦ, Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἡ ἰδέα γιά τήν ἔκδοση Λευκώµατος γιά τό Λυκοδρόµιο προέκυψε ὡς ἑξῆς: Ἔχοντας στό προσωπικό µου ἀρχεῖο φωτογραφίες ἀπό τήν παιδική µου ἡλικία, ἀλλά καί παλαιές φωτογραφίες τῆς οἰκογένειας, θεώρησα ὠφέλιµο νά ἀξιοποιηθοῦν, ἀναρτώντας τις καταρχήν στό Σύλλογό µας. Βλέποντάς τες οἱ συγχωριανοί µας, ἐνθουσιάστηκαν καί παρακινήθηκαν νά ἀναζητήσουν ἀντίστοιχες φωτογραφίες τῶν δικῶν τους οἰκογενειῶν. Μέ τόν τρόπο αὐτό ξεκίνησε µιά προσπάθεια δηµιουργίας φωτογραφικοῦ ἀρχείου στό Σύλλογό µας, γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ὁποίας ἀγωνιζόµαστε νά ἀνταπεξέλθουµε µέ µεράκι καί αἴσθηµα εὐ θύνης. Σήµερα ὁ Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκοδροµίου ἔχει στό ἀρ χεῖο του 300 περίπου φωτογραφίες πού καλύπτουν τήν περίοδο Ἡ δηµιουργία τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου ὅλων τῶν οἰκογενειῶν τοῦ χωριοῦ, ἦταν ἐπακόλουθο στήν προσπάθειά µου νά συστήσω τό γενεα λογικό δένδρο τῆς οἰκογένειάς µου. Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τούς: Παπαδοπούλου Σοφία, Κεβεντζίδη Γεώργιο καί Παναγιωτίδου Παναγιώτα, χάρη στή βοήθεια τῶν ὁποίων µπορέσαµε νά φέρουµε εἰς πέρας τήν προσπάθειά µας. Τέλος, θά θέλαµε νά εὐχαριστήσουµε τήν Ἀναπτυξιακή Ν. Ξάνθης, γιά τήν καθοριστική της συνδροµή στήν προσπάθειά µας νά ἀναδεί - ξου µε ὡς Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκοδροµίου τήν ἱστορία καί τούς ἀν θρώπους τοῦ χωριοῦ µας, κάτι τό ὁποῖο θά πρέπει νά ἀποτελεῖ βασική µέριµνα ὅλων ὅσοι αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη. Θεόδωρος Νιζαμίδης Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Λυκοδροµίου Ξάνθης 12

13 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 13 ΕYΦΗΜΟΣ ΜΝΕIΑ τῆς Ἀσπασίας-Βιβή Θ. Στυλιανίδου Ἀπό µικρό παιδί καί µεγαλώνοντας σ ἕνα πολιτικό περιβάλλον ἄκουγα γιά τό ξερίζωµα τῶν Ἑλλήνων καί πώς τό 1922 µ ἕνα µποξά παραµάσκαλα ἐρχόντουσαν οἱ Ἕλληνες ἀπό διάφορα µέ - ρη τῆς Τουρκίας καί πιό πολλοί ἀπό τόν Πόντο στήν πατρίδα Ἑλλάδα, ὅπου καί ἄρχιζαν µέ ταλαιπωρίες τήν καινούρια ζωή. Κατοικίες ἐρειπωµένες, ἀκατοίκητα σπίτια καί χωράφια. Μικροί οἰκισµοί πού ἀργότερα ἔγιναν Κοινότητες. Μεγάλη πιά ἦλθα µέ τήν οἰκογένειά µου στή γενέτειρα του ἀνδρός µου, τοῦ ὁποίου οἱ γονεῖς εἶχαν ἔλθει ἀπό τήν Σµύρνη µέ τόν ἴδιο τρόπο. Ἐνσωµατώθηκα στά προβλήµατα τοῦ τόπου καί µέ τήν εὐαισθησία πού διακρίνει τόν Ἕλληνα στά ἐθνικά του ζητήµατα, ἀγωνίστηκα νά προσφέρω καί νά βοηθήσω, οὕτως ὥστε οἱ νεότεροι νά βροῦν µιά ρίζα ἑλληνική... Σκοπός ἦταν ἡ δηµιουργία ἑνός Λαογραφικοῦ Μουσείου στήν ὀρεινή περιοχή τῆς Ξάνθης, στή Σταυρούπολη. Τό 1975 τό σύνθηµα τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης ἦταν: «Ἕνα µέλ - λον γιά τό παρελθόν µας». Νά δώσουµε στό παρελθόν µιά θέση δηµιουργική, ὥστε νά µήν παίζει ὁ πολιτισµός µας τό ρόλο τοῦ ζητιάνου στή σύγχρονη ἐποχή. Σήµερα, ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια ἔµαθα ὅτι κάποιοι ἀληθινοί Ἕλ - ληνες ἀπό τό Λυκοδρόµιο, µεταξύ τους καί ὁ Θεόδωρος Νιζαµίδης, γέν νηµα-θρέµµα του χωριοῦ, ἀγωνίζονται νά ἀξιοποιηθεῖ ὁ τόπος αὐ - τός καί νά διασώσει τήν πολιτιστική του ταυτότητα. Μέσα ἀπό αὐτές τίς γραµµές, ἐπιθυµῶ νά συγχαρῶ αὐτήν τήν ἀξιέ - παι νη πρωτοβουλία πού στοχεύει στήν ἀνάδειξη τοῦ τόπου τοῦ Λυκοδροµίου, τῶν ἀνθρώπων του, τῆς ἱστορίας του, τοῦ παρελθόντος καί του παρόντος. Συγχαρητήρια! 13

14 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τήν ἔκδοση του Λευκώµατος συνεργάστηκαν ἄνθρωποι µέ µε ρά - κι καί ἀγάπη καί συνέβαλαν ὁ καθένας µέ τόν τρόπο του, παρέχοντας εἴτε φωτογραφικό ὑλικό, εἴτε πληροφορίες σχετικά µέ τους ἀνθρώπους, τήν ἱστορία καί τήν καθηµερινή ζωή του χωριοῦ. Ἔτσι, θερµές εὐχαριστίες ὀφείλονται: α) Στούς Γιασκουλίδη Ἀναστάσιο, Καραπαναγιωτίδη Θεοχάρη, Καραπαναγιωτίδη Ἰωάννη καί Νιζαµίδη Γεώργιο, γιά τά πολύτιµα στοιχεῖα ἀναφορικά µέ τους ἀνθρώπους, τή ζωή καί τήν ἱστορία του χωριοῦ. β) Στούς Ἀµοιρίδου Χρυσάνθη, Γραµµατικοπούλου Κατίνα, Γρηγοριάδου Φανή, ερµεντζόγλου Μαρία, ηµητριάδου Σοφία, Ἐλευθεριάδη Χρῆστο, Ἐφραιµίδου Ἀνατολή, Ἐφραιµίδου Λευκοθέα, Καραπαναγιωτίδη Θεοχάρη, Καραπαναγιωτίδη Ἰωάννη, Καραπαπάζογλου Εἰρήνη, Καρασακαλίδη Βασίλειο, Καρίδου έσποινα, Καρόγλου Παναγιώτα, Κυρλίδου Μαρία, Νιζαµίδη Θεόδωρο, Νιζαµίδη Κωνσταντίνο, Παναγιωτίδη Γεώργιο, Παναγιωτίδου Παναγιώτα, Σαµψωνίδου Σοφία, Σαρόγλου Χαρούλα, Σπανίδη Ἰωάννη, Φιλτανίδη Κωνσταντίνο, Φιλτανίδου Φανή, Χαλκίδη Σάββα, γιά τά διάθεση των φωτογραφιῶν του Λευκώµατος. γ) Στούς Κεβεντζίδη Γεώργιο καί Παπαδοπούλου Σοφία, ἐργαζόµενους στά Ληξιαρχεῖα των ήµων Σταυρούπολης καί Ξάνθης ἀντίστοι - χα, γιά τή βοήθειά τους στή συµπλήρωση καί ἐνηµέρωση των γενεαλογικῶν δένδρων. δ) Στούς Νιζαµίδη Θεόδωρο, Παναγιωτίδου Παναγιώτα, Νιζαµίδου Μαρία, Μπαχαράκη Στέφανο καί Μπαχαράκη Γεωργία, γιά τή συλλο - γή καί ἐπεξεργασία των γενεαλογικῶν πληροφοριῶν καί του φωτογρα - φικοῦ ὑλικοῦ. δ) Στούς Σουτζίδη Ἠλία, Γαλόζη Ἑλένη, Μούσιου Χρυσαυγῆ, Ἀναγνωστόπουλο Χρῆστο, Φυσεντζίδου Εἰρήνη, Ἀβραάµ Αἰµιλιανή, γιά τήν συµβολή τους στήν ἔκδοση, ὡς ὁµάδα ἐργασίας του Ταµιείου Θράκης. ε) Στόν Πρόεδρο, τόν ιευθύνοντα Σύµβουλο καί τά στελέχη της Ὁµά δας Τοπικῆς ράσης της Κάθετης Κοινοτικῆς Πρωτοβουλίας Leader +. 14

15 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 15 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ τοῦ Σωκράτη Ταουσάνη 1. Ἡ Ὀνοµασία Τό χωριό µας ἔλαβε τό ὄνοµα «Λυκοδρόµιον» ἐκ τοῦ παλαιοῦ τουρκικοῦ ὀνόµατος «Κούρτ-ἀλάν» πού σηµαίνει «τό πῆρε ὁ λύκος». Ἡ παλαιά του ὀνοµασία ἦταν «Κούρτ-ἀλάν» ἡ ὁποία καί σήµερα ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται ἰδίως µεταξύ τῶν Μωαµεθανῶν τῶν πέριξ χωρίων. Ἡ σηµερινή του ἐπίσηµος ὀνοµασία εἶναι «Λυκοδρόµιον». Τήν ἔλαβε εὐθύς µετά τήν ἀπελευθέρωση καί τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσµῶν ὅτε καί ἐπανδρώθη µέ ἑλληνικόν πληθυσµόν ἤτοι τό ἔτος Ἐδαφολογικά - κλιµατολογικά στοιχεῖα Εὑρίσκεται δυτικῶς τῆς Ξάνθης καί ἐπί τῆς ὁδοῦ Ξάνθης Σταυρου - πόλεως ράµας ἀπέχον ἐξ αὐτῆς 1 χλµ. Ἀπέχει ἐκ Ξάνθης 18 χλµ. καί ἐκ τῆς Σταυρουπόλεως 8 χλµ. Ἡ ἔκτασις πού καταλαµβάνει εἶναι ἀρκετά µεγάλη ἐν συγκρίνει µέ τόν ἀριθµό τῶν οἰκιῶν. έν δύναται δέ αὕτη νά καθορισθεῖ. Τό ὑψόµετρον εἶναι 340 µ. ἐκ τῆς ἐπιφάνειας τῆς θαλάσσης. Τό ἔδαφος εἶναι ὀρεινό καί ἐπικλινές. Ὑπάρχουν πηγές φυσικοῦ ὕδατος εἰς τά βόρεια του χωρίου καί εἰς ἀρκετήν ἀπόστασιν ἐξ αὐτοῦ. Τό χωρίον ἐξυπηρετεῖται δι ὕδατος ποσίµου ἐκ τοῦ ὑπάρχοντος ὑδραγωγείου καλύπτον τάς ἀνάγκας τοῦ χωρίου ἐπαρκῶς. Ὑφί σταται δέ καί ἀρδευτικόν δίκτυον καλύπτων τάς ἀνάγκας τῆς καπνοκαλλιεργείας. Τό κλίµα εἶναι πάρα πολύ ὑγιεινό λόγω τοῦ ὑψοµέτρου τό ὁποῖον ἔχει. Ξηρό τούς χειµερινούς µήνας καί δροσερό τό καλοκαίρι. Ἡ βλάστησις εἶναι πλούσια καί ὅλη ἡ πέριξ περιοχή εἶναι δασώδης ἰδίως ἐκ δένδρων δρυός. Τό χαρακτηριστικό γνώρισµα τοῦ χωρίου εἶναι ὅτι αἱ οἰκίαι εὑρίσκο- 15

16 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 16 ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ ~ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ νται εἰς µεγάλην ἀπόστασιν µεταξύ των µέ ἀποτέλεσµα νά παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά Ἀσχολίαι κατοίκων-προ όντα Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου ἀσχολοῦνται κυρίως µέ τήν καπνοκαλλιέργεια, λόγω τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους, καί µέ τήν ἀγελαδοτροφίαν. Ἄλλοτε ὑπῆρχαν πάρα πολλά αἰγοπρόβατα, σήµερον δέ, δέν ὑπάρχει οὐδεµία τοιαύτη µονάς. Ἡ ποιότης τῶν παραγοµένων καπνῶν «µπασµά» εἶναι ἡ καλυτέρα τῆς περιοχῆς διά τοῦτο καί ἐπιτυγχάνονται αἱ καλύτεραι τιµαί ἀγορᾶς. Ἐπίσης καί ἡ ποιότης τοῦ παραγοµένου κρέατος µόσχων εἶναι ἀρίστη. Ἀριθµοῦν σήµερον ἐν τῷ χωρίῳ περί τάς 200 ἀγελάδας. Ὑφίσταται ἐπίσης καί κτηνοτροφική µονάς τῆς δυνάµεως τῶν 2000 ὀρνίθων. Ἀσχολοῦνται ἀκόµη, εἰς ἕνα µικρό ὅµως βαθµό, καί µέ τήν ὑλοτροφίαν. Ἄλλοτε ἦτο πολλήν ἀνεπτυγµένη αὕτη καί ἠσχολοῦντο πολλοί κάτοικοι, σήµερον ὅµως ἔχει περιορισθεῖ εἰς τό ἐλάχιστον λόγω ἐλλείψεως χειρῶν. 4. Πληθυσµός Κατοικήθη τό πρῶτον τό 1924 ἄγνωστον ἀπό πόσους κατοίκους. Οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου ἕως τοῦ ἔτους 1968 ἀνήρχοντο εἰς 350 περίπου. Σήµερον ὑπάρχουν ἐν τῷ χωρίῳ (1973) περί τά 115 ἄτοµα. Ἡ µείωσις αὐτή ὀφείλεται εἰς τήν µετανάστευσιν εἰς. Γερµανίας καί εἰς ἄλλας πόλεις του ἐσωτερικοῦ (Ξάνθη - Θεσ/νίκη, κτλ.). Συνεχῶς ὁ ἀριθµός τῶν κατοίκων κατέρχεται αἰσθητῶς καί ἐπικινδύνως µέ ἀποτέλεσµα νά παρουσιάζει ὄψιν δραµατικήν τό χωρίον. Στερεῖται νεολαίας, παντοπωλείου, καφενείου, περιπτέρου, κλπ. 5. Σύνθεσις πληθυσµοῦ - Γλωσσικόν ἰδίωµα Οἱ κάτοικοι εἶναι ἅπαντες πρόσφυγες ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας, Πόντου καί Ρωσίας. Ὑπό τῶν νέων ὁµιλεῖται ἡ καθαρή ἑλληνική γλώσσα ἐνῶ εὑ - ρέως χρησιµοποιεῖται ὑπό τῶν γερόντων ἡ Τουρκική καί ἐν µέρει ἡ ποντιακή. Ὑφίστανται ἐν τῷ χωρίῳ κάτοικοι ἀγνοοῦντες παντελῶς τήν ἑλληνικήν. 6. Κατοικία-Θέρµανσις Αἱ κατοικίαι εἶναι τό σύνολον λιθόκτισται παλαιοῦ τύπου ἐνῶ

17 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 17 ΠΡΟΣΩΠΑ ~ ΕΙΚΟΝΕΣ ~ ΜΝΗΜΕΣ ὑπάρχουν καί τινές πλινθόκτιστοι «πυρῆνες» κατασκευασθεῖσαι ὑπό τοῦ ηµοσίου τήν περίοδον τῆς ἀνοικοδοµήσεως. ιά τήν θέρµανσιν χρησιµοποιοῦνται θερµάστραι καυσοξύλων, λόγω δέ τῆς ὑπάρχουσης µε γά λης ποσότητος καυσοξύλων, ἡ θέρµανσις εἰς ἀπάσας τάς οἰκίας ὑπερβαίνει τά φυσιολογικά ὅρια θερµότητος. 7. Θρησκευτικαί πανηγύρεις Καθ ἑκάστην 21ην Μαΐου τελεῖται ἐν τῷ χωρίῳ πανήγυρις πρός τιµήν τῶν πολιούχων τοῦ χωρίου Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἡ πα νήγυρις δέν παρουσιάζει οὐδέν τό χαρακτηριστικόν περιορισµένη ἁπλῶς εἰς τήν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας. Καί τοῦτο λόγω τοῦ περιορισµένου ἀριθµοῦ τῶν κατοίκων. 8. Ἱστορικά γεγονότα - Ἱστορικαί ἐπέτειοι Ἀπό τή στιγµή τῆς κατοικήσεως τοῦ χωρίου ἕως τό 1940 τό χωρίον ἔζησε ἐν εἰρήνη. Τό µέ τήν κήρυξιν τοῦ πολέµου καί τήν εἰσβολήν τῶν Γερµανῶν καί Βουλγάρων, οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν τό χωρίον καί ἔφυγον εἰς διάφορα µέρη τῆς Θράκης καί τῆς Μακεδονίας ἀφήνοντες τά ὑπάρχοντά των εἰς χείρας τῶν κατακτητῶν. Κατά τήν περίοδο αὐτή εὗρον τήν εὐκαιρίαν διάφοροι Μωαµεθανοί τῶν γειτονικῶν χωρίων νά προβοῦν εἰς λεηλασίας τῶν ἐγκαταλειφθέντων περιουσιών. Οἱ κάτοικοι ἐπέστρεψαν σταδιακῶς ἀπό τό 1941 ἕως τό Κατά τό διάστηµα αὐτό ὁλόκληρος ἡ περιοχή εὑρίσκετο ὑπό Γερµανοβουλγαρικήν κατοχήν. Ἐφονεύθησαν κατά τήν κατοχήν 3 ἄτοµα ἀπό τούς Βουλγάρους. Ὁ συµµοριτοπόλεµος συνεπλήρωσε τήν καταστρο - φήν µέ τόν πυρπολισµό τῶν οἰκιῶν. Οἱ κάτοικοι καί πάλιν ἐγκατέλειψαν τάς οἰκίας των καί κατέφυγον εἰς Ξάνθην καί Σταυρούπολιν. ύο ἀπό τούς κατοίκους ἐφονεύθησαν καί 16 συνελήφθησαν αἰχµάλωτοι µεταφερθέντες εἰς τό παραπέτασµα. Ἐξ αὐτῶν ἐπέστρεψαν 13, παραµένουν δέ 3 εἰς τήν Βουλγαρία καί Ρουµανία. Ἀπό τήν δεύτερη «προσφυγιά» ἐπέστρεψαν µετά τριετίαν εὗροντες ἀντί χωριοῦ σωρούς ἐρειπίων. Τό κράτος ἐνίσχυσε τούς κατοίκους νά κατασκευάσουν τάς οἰκίας των ἀκριβῶς στίς παλιές θέσεις ὅπου εὑ ρί - σκοντο προηγουµένως. Ἔκτοτε ζοῦν ἐν εἰρήνη καί ἡσυχία. 17

18 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 18 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙ ΟΣ 1) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ) ΑΜΟΙΡΙ ΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ) ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠ/ΓΟΣ ) ΧΑΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΡ ) ΧΑΛΚΙ ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ) ΧΑΛΚΙ ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ) ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ) ΕΥΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1948

19 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 19 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ * Τό Λυκοδρόµιο βρίσκεται εἰς ἀπόσταση 18 χλµ. ἀπό τήν Ξάνθη καί ἀπέχει 12 χλµ. ἀπό τήν πόλη Σταυρούπολη. Εἶναι χωριό ὀρεινό καί οἱ κάτοικοί του ἀπασχολοῦνται µέ τήν καλλιέργεια τοῦ καπνοῦ καί τήν ἐκµετάλλευση τοῦ δάσους. Ἀριθµεῖ 70 οἰκογένειες περί - που καί ἀνήκει διοικητικά στό νόµο Σταυρουπόλεως. Τό χωριό λεγόταν στά τούρκικα «Κούρτ-Ἀλάν» πού σηµαίνει «τό πῆρε ὁ λύκος», διότι ὑπάρχουν πολλοί λύκοι στά γύρω βουνά καί δάση. Κατοικήθηκε ἀρχικά ἀπό Ἕλληνες τό 1924, µετά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσµῶν. Εἶναι ὅλοι Πόντιοι καί µερικοί µιλοῦν τήν τουρκική γλώσ - σα, καθώς καί τήν Ποντιακή διάλεκτο. Τό , µέ τήν κήρυξη του πολέµου καί τήν εἰσβολή τῶν Γερ- µανῶν καί Βουλγάρων, οἱ κάτοικοι ἐγκατέλειψαν τό χωριό καί ἔφυγαν σέ διάφορα µέρη τῆς Θράκης καί τῆς Μακεδονίας. Κατά τήν περίοδο αὐτή, βρῆκαν τήν εὐκαιρία διάφοροι Μωαµεθανοί ἀπό τά γειτονικά χω ριά νά προβοῦν σέ λεηλασίες τῶν ἐγκαταλελειµµένων περιουσιῶν. Οἱ κάτοικοι ἐπέστρεψαν σταδιακά ἀπό τό 1941 µέχρι τό Κατά τό διάστηµα αὐτό ὁλόκληρη ἡ περιοχή βρισκόταν ὑπό Γερµανοβουλγαρικῆς κατοχῆς. ολοφονήθηκαν κατά τήν κατοχή 3 ἄτοµα ἀπό τούς Βούλγαρους. Ὁ συµµοριτοπόλεµος συµπλήρωσε τήν καταστροφή µέ τό κάψιµο τῶν σπιτιῶν. Οἱ κάτοικοι καί πάλι ἄφησαν τά σπίτια τους καί κατέφυγαν στήν Ξάνθη καί στή Σταυρούπολη. ύο ἀπό τούς κατοίκους σκοτώ - θη καν καί 16 πιάστηκαν αἰχµάλωτοι καί µεταφέρθηκαν στό παρα πέ - τασµα. Ἀπό αὐτούς ἐπέστρεψαν 13, παραµένουν 3 στή Βουλγαρία καί Ρουµανία. Ἀπό τή δεύτερη αὐτή προσφυγιά ἐπέστρεψαν µετά ἀπό τρία χρόνια καί βρῆκαν ἀντί χωριοῦ, σωρό ἀπό ἐρείπια. Τό κράτος ἐνίσχυσε τούς κατοίκους γιά νά φτιάξουν τά σπίτια τους, ἀκριβῶς στίς παλιές θέσεις, ὅπου βρίσκονταν προηγουµένως. Ἀπό τότε ζοῦν ἥσυχα, καλλιεργοῦν τά * Τό κείµενο ἀποτελεί τµῆµα ἀρχείου γιά τό Λυκοδρόµιο, ἀγνώστου συντάκτη. 19

20 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 20 ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ ~ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ χωράφια καί ἀσχολοῦνται µέ τήν ἐκµετάλλευση τοῦ δάσους καί τήν οἰκόσιτο κτηνοτροφία. Τό χαρακτηριστικό γνώρισµα τοῦ Λυκοδροµίου εἶναι, ὅτι τά σπίτια εἶναι χτισµένα σέ µεγάλη ἀπόσταση το ἕνα ἀπό τό ἄλλο καί ἔτσι παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά. Τό Σχολεῖο Τό σχολεῖο του Λυκοδροµίου εἶναι µονοθέσιο. Ἄρχισε νά λειτουργεῖ τό ἔτος 1925 µέσα σέ παλιό τουρκικό τέµενος. Τό 1928 θεµελιώθηκε τό διδακτήριο πού ὑπάρχει σήµερα, τό ὁποῖο τελείωσε τόν ἑπόµενο χρό νο, µέ χρήµατα τοῦ δηµοσίου. Ἡ ἀνέγερσή του στοίχισε 180 χιλιάδες δραχµές. Τό 1942 ἀφαιρέθηκε ἀπό τούς Βούλγαρους ἡ ὀροφή, τά κουφώµατα καί τό πάτωµα. Ἐπισκευάστηκε πάλι κατά τό ἔτος 1946 µέ χρήµατα τοῦ δηµοσίου. Κατά τό ἔτος 1949 ἔγινε ἐπισκευή τοῦ πατώµατος καί τῶν παραθύρων µέ χρήµατα τοῦ δηµοσίου. Τά ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἐπιχρίσµατα καθώς καί ὁ ἐλαιοχρωµατισµός τῶν παραθύρων καί τῶν θυρῶν ἔγιναν τό ἔτος ἐνῶ γενική ἐπιδιόρθωση πραγµατοποιήθηκε τό ἔτος Τό σχολεῖο λειτούργησε κανονικά ἀπό τήν ἵδρυση του µέχρι σήµερα, ἐκτός ἀπό τά χρόνια τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς καί του συµµοριτο - πόλεµου. 20

21 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 21 EKΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟΥ Ὁσυνοικισµός Λυκοδροµίου εὑρίσκεται βορειοανατολικῶς τοῦ ήµου Σταυρουπόλεως εἰς τόν ὁποῖον ὑπάγεται καί διοικητι - κῶς. Κατοικεῖται ἀπό προσφυγικόν στοιχεῖον τό ὁποῖον ἦλθε ἐνταῦθα κατά τά ἔτη Οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνται µέ τήν καπνοκαλλιέργειαν, ἔχουν δέ καί ὀλίγα οἰκόσιτα κτήνη. Ἡ πέριξ δασώδης περιοχή τά µέγιστα εὐνοεῖ τήν κτηνοτροφίαν ἰδίως αἰγῶν ἀλλά ἀπό τοῦ πολέµου καί ἐντεῦθεν δέν κατεβλήθη σοβαρή προσπάθεια πρός ἀξιοποίησην τῆς πλουτοπαραγωγικῆς αὐτῆς πηγῆς. Οἱ Βούλγαροι καί ἐν συνεχείᾳ οἱ συµµορίται ἀπεγύµνωσαν τήν κινητήν περιουσίαν τῶν κατοίκων εἰς τήν ὁποίαν συγκατελέγοντο καί πολυάριθµα κτήνη. Ἡ νῦν οἰκονοµική κατάστασις εἶναι οὐχί εὐχάριστος καθότι οἱ πλεῖ - στοι τῶν κατοίκων στεροῦνται τῶν στοιχειωδῶν µέσων ζωῆς καί ἀρκεταί οἰκογένειαι στεροῦνται καί αὐτοῦ τοῦ ἐπιούσιου. Ὁ κλῆρος ἑκά - στης οἰκογενείας εἶναι ἀνεπαρκής διότι ἡ φύσις τοῦ ἐδάφους εἶναι ἄγονος καί ὡς ἐκ τούτου πλεῖστα ὅσα τεµάχια ἔχουν ἐγκαταληφθεῖ καί ἔχουν περιέλθει εἰς ἀγρίαν κατάστασιν. Τούτου ἕνεκα παρατηρεῖται µεγάλη διαρροή πρός τάς πόλεις, εἰς τοιοῦτον σηµεῖον ὥστε νά ἀπειλεῖται ὁλική ἐγκατάλειψις ὡς ἐγένετο εἰς τό γειτονικόν χωρίον «Καλλιθέα». Τό Σχολεῖον τοῦ Λυκοδροµίου εἶναι µονοτάξιον. Ἤρχισε νά λειτουρ - γῆ τό ἔτος 1925 εἰς ἐγκαταλειφθέν τουρκικόν κτίριον. Τό 1928 ἐτέθησαν τά θεµέλια τοῦ νῦν ὑπάρχοντος διδακτηρίου τό ὁποῖον ἀποπερατώθη τό ἑπόµενον ἔτος, δαπάναις τοῦ δηµοσίου ἀνελθούσας εἰς τό ποσόν τῶν 180 χιλιάδων δραχµῶν προπολεµικῶς. Τό 1942 διετάχθησαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου, παρά τῶν βουλγαρικῶν ἀρχῶν, νά ἀφαιρέσουν τήν ὀροφήν, τά κουφώµατα καί τό πάτωµα, νά τά µεταφέρουν εἰς τό κοινωτικόν κατάστηµα εὑρισκό µε - νον εἰς περιοχήν Γέρακα παρά τοῦ 8ου χιλιοµέτρου τῆς ὁδοῦ Ξάνθης 21

22 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:50 ìì Page 22 ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ ~ ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ - Ἐχίνου (νῦν δασαρχεῖον) καί διετέθησαν πρός κατασκευήν οἰκιῶν τῶν βουλγαρικῶν ἀρχῶν. Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν καί κατά τό ἔτος 1946 ἐπισκευάσθη ἡ ὀροφή ὑπό του ἐργολάβου Φραγκούλη Ἀθανασίου ἐκ Ξάνθης δαπάναις τοῦ δηµοσίου ἀνελθούσας εἰς τοῦ ποσοῦ τῶν δρχ. Κατά τό ἔτος 1949 ἐγένετο ἐπισκευή τοῦ πατώµατος καί τῶν κουφωµάτων ὑπό τοῦ ἐργολάβου Βατίδη Σάββα ἐκ Ξάνθης δαπάναις τοῦ Ὑπουργείου ἀνοικοδοµήσεως. Κατά τό ἔτος 1952 ἐγένοντο τά ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἐπιχρί - σµα τα ὡς καί ἄλλαι µικροεπιδιορθώσεις ὑπό τοῦ ἐργολάβου Μακρίδη ιογένη ἐκ Σταυρουπόλεως ἔναντι δραχµῶν προερχοµένας ἐκ τοῦ δηµοσίου. Τό ἑπόµενον ἔτος ἐγένοντο ἐλαιοχρωµατισµοί κουφω - µάτων καί ἐπίχρισις τοῦ διαδρόµου καί τῶν ἀποχωρητηρίων δαπάναις τοῦ ήµου Σταυρουπόλεως. Οὕτω ἡ παροῦσα κατάστασις τοῦ διδακτηρίου εἶναι ἱκανοποιητική. Τό ἔτος 1957 ἐγένοντο γενικαί ἐπιδιορθώσεις διά µελέτης τῆς Νο- µαρ χιακῆς ὑπηρεσίας Ξάνθης ἤτοι ἐπιχρίσµατα ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἐλαιοχρωµατισµοί κουφωµάτων καί ὀροφῆς καί ἐπικεράµωσις δαπάναις τοῦ δηµοσίου ἀνερχοµέναι εἰς τό ποσόν τῶν δρχ. Κατά τό αὐτό ἔτος διετέθησαν παρά τοῦ ήµου Σταυρουπόλεως περί τάς ἑπτά χιλιάδας καί ἐπροµηθεύθη τό Σχολεῖον τά ἀπαραίτητα ἔπιπλα καί µέσα διδασκαλίας. Τό Σχολεῖον λειτουργεῖ καλῶς καί ἀνελλιπῶς ἀπό τοῦ 1949 ἕως νῦν. Ἐν Λυκοδροµίῳ τῇ 24ῃ Ἰανουαρίου 1958 Ὁ ιευθυντής τοῦ Σχολείου ΕΥΑΓ. ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ 22

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, Μ Ε Ρ Ο Σ 2 ο : Η Κ Α Ρ Τ Α Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η «ἡ ε ἰ σ α γ ω γ ή τ ο ῦ σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς» ( Ἅ γ ι ο ς Π α ΐ σ ι ο ς ὁ Ἁ γ ι ο ρ ε ί τ η ς ) Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ε Σ Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ «15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήμων Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως

Διαβάστε περισσότερα

To παιχνίδι την Αρχαία Ελλάδα

To παιχνίδι την Αρχαία Ελλάδα To παιχνίδι την Αρχαία Ελλάδα Μέχρι τα επτά του χρόνια το παιδί έμενε στο σπίτι, όπου έπαιζε διάφορα παιχνίδια. Ο Πλάτων κι ο Αριστοτέλης συμβούλευαν τους γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους να διασκεδάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (701-718) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου

Φεβρουάριος. Φυτά εσωτερικού χώρου Φεβρουάριος Ακόμα κάνει κρύο, οι μέρες είναι ακόμη μικρές και βροχερές, ο καιρός είναι καταθλιπτικός, όμως ο Φλεβάρης δεν παύει να είναι (τυπικά τουλάχιστον) ο τελευταίος χειμωνιάτικος μήνας. Συν τοις

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (1903-1984) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ἐπιμέλεια Χαρᾶς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου Θέρος 2011 Ὁ Ἰωάννης Παπαδᾶτος τοῦ Σπυρίδωνος Παπαδάτου καί τῆς Ἀγγελικῆς Παπαδάτου τό γένος Γουρζῆ, γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Μέ ἰδιαίτερη ἀνησυχία παρατηροῦµε κατά τίς τελευταῖες ἑβδοµάδες νά γίνεται λόγος γιά ἐπανέναρξη τοῦ διαλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 GREC MODERNE MARDI 23 JUIN 2015 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80

Ένα Επετειακό Τεύχος. Οι πιτσιρίκοι ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΥΛΛΟ ΝΟ 7. Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Νοέμβριος Δεκέμβριος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Ένα Επετειακό Τεύχος Το τεύχος αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί γιορτάζουμε την αρχή έκδοσης της εφημερίδας μας. Ένας χρόνος πέρασε από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Παναγιώτου Ζαμάνη, τ. Υπ/ντού Τραπέζης της Ελλάδος Τρίτη, 20 Ιούλιος :52

Η Ενότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Παναγιώτου Ζαμάνη, τ. Υπ/ντού Τραπέζης της Ελλάδος Τρίτη, 20 Ιούλιος :52 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 16, σελ. 38) (Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας Ο Τ. Σ. ΕΛΙΟΤ τό φθινόπωρο τοῦ 1946, δηλαδή, ἀμέσως σχεδόν μετά τήν λήξη τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

www.epignosi.edu.gr Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Μές στούς Προσφυγικούς Συνοικισμούς

www.epignosi.edu.gr Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Μές στούς Προσφυγικούς Συνοικισμούς Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ Λυκείου Μές στούς Προσφυγικούς Συνοικισμούς Στέκομαι καί κοιτάζω τά παιδιά παίζουνε μπάλα. Κάθομαι στό ὁρισμένο καφενεῖο σέ λίγο θά σχολάσουν καί θ ἀρχίσουν νά καταφτάνουν οἱ μεγάλοι.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα