O ρόλος της ακετυλοχολίνης στη σύσπαση και τον πολλαπλασιασµό των ΛΜΚ του αναπνευστικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ρόλος της ακετυλοχολίνης στη σύσπαση και τον πολλαπλασιασµό των ΛΜΚ του αναπνευστικού"

Transcript

1 O ρόλος της ακετυλοχολίνης στη σύσπαση και τον πολλαπλασιασµό των ΛΜΚ του αναπνευστικού Απ. Χατζηευθυµίου Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας Βιοφυσική µεµβρανών 2014

2 Σύζευξη διέγερσης-συστολής στις ΛΜΙ

3 Μυοσίνη Myosins are a large superfamily of motor proteinsthat move along actinfilaments, while hydrolyzing ATP. About 20 classesof myosin have been distinguished on the basis of the sequence ofamino acidsin their ATP-hydrolyzing motor domains. The differentclassesof myosin also differ in structure of theirtail domains.

4 Myosin II Myosin IIwas first studied for its role in musclecontraction, but it functions also in non-muscle cells. Myosin II includes two heavy chains. The globular motor domainof eachheavy chaincatalyzes ATP hydrolysis and interacts with actin. Each heavy chain continues into a tail domainin which heptadrepeat sequencespromote dimerizationby interacting to form a rod-like a-helical coiled coil. Two light chains, designated essentialand regulatory, wrap around the neck region of each myosin II heavy chain. In addition toregulatoryroles, light chains may help to stiffen the neck regions.

5 Myosins Myosin Ihas only one heavy chainwith a single globular motor domain. Its relatively short tail lacks the heptad repeats that would be involved in dimerization viaformation of acoiled coil. The Myosin VItail domain includes a short segment of heptad repeats. Myosin VI is found to be either monomeric or dimeric under different conditions. Myosin Vhas two heavy chains like myosin II. But myosin V has a longer neck regionthat has6binding sitesforcalmodulin light chains.

6 MyosinIIheads interact with actin filaments in areaction cyclethat may be summarized as follows: ATP bindingcauses a conformationalchangethat causes myosin to let go of actin. The active site closes, andatp is hydrolyzed, as a conformational change (cocking of the head) results in myosin weakly binding actin, at a different place on the filament. P i releaseresults in conformational change that leads to stronger myosin binding, and the power stroke. ADP dissociation leaves the myosin head tightly bound to actin. In the absence of ATP, this state results in muscle rigidity called rigor.

7 Καλµοδουλίνη As its name suggests, calmodulin is a CALcium MODULated protein. It isabundant in the cytoplasm of all higher cells Calmodulinacts as an intermediary protein that senses calcium levelsand relays signals to various calcium-sensitive enzymes, ionchannels and other proteins. Calmodulin is a small dumbbellshaped proteincomposed of two globular domains connected together by a flexible linker. Calcium binding exposes nonpolarsurfaces of calmodulin, which then bind to non-polar regions on the target proteins.

8 Myosin light-chain kinase (MYLK or MLCK) A serine/threonine-specific protein kinase thatphosphorylatesthe regulatory light chain of myosin II Four different MLCK isoforms exist: MYLK smooth muscle MYLK2 skeletal MYLK3 cardiac MYLK4 novel First, the calcium will bind tocalmodulin. This binding will activate MLCK, which will go on to phosphorylate themyosin light chainatserine residue 19. This will enable the myosincrossbridgeto bind to theactin filamentand allow contraction to begin (through the crossbridge cycle).

9

10 Major structural domains of IP 3 R Five-domain structural model of mouse IP3 receptor 1. N-terminal coupling/suppressor domain, IP3-binding core domain, internal coupling domain, transmembrane/ channel-forming domain, gatekeeper domain. The signal for IP3 binding is transferred through both the N-terminal and internal coupling domains to the gatekeeper domain, which triggers a conformational change in the activation gate formed within the transmembrane/ channel-forming domain.

11

12 Τερµατισµός συστολής The MLC phosphatase(mlcρ) removes phosphate from the phosphorylatedmlc to induce smooth muscle relaxation. The MLC phosphatase is a holoenzyme and consistsof three subunits: a 37-kDa catalytic subunit, a 20-kDavariable subunit, and a 110- to 130-kDa myosin-binding subunit. The myosin-binding subunit, when phosphorylated,inhibits the enzymatic activity of MLC phosphatase,allowing the light chain of myosin to remain phosphorylated,thereby promoting contraction.

13

14 Ευαισθητοποίηση στο ασβέστιο RoA kinase The RhoA/Rho-kinaseplays an important role in the regulation of MLC phosphatase activity. The Rho-kinase, a serine/threoninekinase, phosphorylatesthe myosin binding subunit of MLC phosphatase, resulting in an inhibition of its activity and thus promoting the phosphorylatedstate of the MLC In addition to the RhoA/Rho-kinase system, an involvement of protein kinasec (PKC) and its downstream, a 17-kDa PKC-potentiated protein phosphatase 1 inhibitor protein (CPI- 17), in agonist- induced Ca 2+ sensitization has also been suggested

15 Για να προκληθεί χάλασητων λείων µυϊκών ινών απαιτείται η αποµάκρυνση των ιόντων ασβεστίου. Η αποµάκρυνση αυτή επιτελείται µε τις αντλίες ασβεστίου, µέσω των οποίων αντλούνται ιόντα ασβεστίου έξω από το λείο µυϊκό κύτταρο προς τον εξωκυττάριοχώρο ή προς το σαρκοπλασµατικό δίκτυο

16

17 Yποδοχείς ακετυλοχολίνης

18 Μουσκαρινικοί υποδοχείς

19 Cell type Presence of muscarinic receptors, ChAT and/or acetylcholine T lymphocyte Muscarinicreceptors(M 1 -M 5 *) ChAT Acetylcholine B lymphocyte Muscarinicreceptors(M 1 -M 5 *) ChAT Acetylcholine Mast cell Muscarinic receptors (M 1 ) ChAT Acetylcholine Neutrophil Muscarinic receptors (M 1 /M 2 /M 3 ) ChAT Eosinophil Muscarinic receptors (M 1 ) ChAT Macrophage/m onocyte Bronchial epithelium Airway smooth muscle Muscarinic receptors (M 1 /M 2 /M 3 ) ChAT Acetylcholine Muscarinicreceptors(M 1 /M 3 ) ChAT Acetylcholine Muscarinicreceptors(M 2 /M 3 ) ChAT Functional effects of acetylcholine Increased cytotoxicity Cytokine production Proliferation Proliferation Inhibition of histamine release Chemotaxis LTB 4 production# unknown LTB 4 production# Release of monocyte, eosinophil and neutrophil chemotactic factors Pro-inflammatory gene expression * Further characterization is necessary: putative presence of muscarinic M1 M5 receptors shows high variability and is based on their presence in mononuclear leukocytes [83]. # Presence of muscarinic receptors on macrophages and neutrophils suggests their involvement in LTB4 production by sputum cells [93].

20 M 2 > M 3 M 1, M 3 M 2, M 3 M 1 M 3

21 ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Έκκριση βλέννας Έκκριση ύδατος- ηλεκτρολυτών Απελευθέρωση προσταγλανδινών Έκκριση σεροτονίνης Απελευθέρωση φλεγµονωδών παραγόντων Απελευθέρωση χηµειοτακτικών παραγόντων (για ουδετερόφλικα και µακροφάγα) Απελευθέρωση CSF (granulocyte macrophage-colony stimulation factor) Πολλαπλασιασµός επιθηλιακών κυττάρων NO προσταγλανδίνες

22 Οι Μ1, Μ3 & Μ5 υποδοχείς συνδέονται µε G πρωτεΐνες της Gq οικογένειας Οι Μ2 & Μ4 υποδοχείς συνδέονται µε G πρωτεΐνες της Gi/o οικογένειας

23 Trimeric G-proteins 7-TM receptors associate with G-proteins. G-proteins bind to the intracellular IL2 and IL3 parts of the receptors. Trimeric G-proteins are a complex of α-, β- and γ subunits. In their inactive form, G- protein α subunit binds GDP; upon ligand binding, this GDP is exchanged to GTP resulting in the active form of the Gα, which dissociates from the complex and associates to effector proteins. Finally, GTP is hydrolyzed by the Gα and the inactivated Gα re-associates with the Gβγ-7- TM receptor complex.

24 Based on their function, Gα subunits have different types: (1) Gαs: stimulation of adenylyl-cyclase leading to increase of camp (2) Gαi: inhibition of adenylyl-cyclase leading to decrease of camp (3) Gαq: activation of PLC (4) G12: activation of RhoGEF

25 IP 3 receptor and PLC signaling cascade system Μ 3 υποδοχέας Phospholipase C cleaves phophatidyl-inositol-4,5-bisphosphate (PIP2) found in theplasma membraneinto the soluble IP3 and the membrane resident diacylglycerol (DAG). IP3 initiates a rise in intracellular Ca 2+, DAG activates Protein kinase C (PKC)

26 Η δράση της ΑΚΧ µέσω Μ 3 υποδοχέων

27 Η δράση της ΑΚΧ µέσω Μ 2 υποδοχέων

28 Προσυναπτικοί Μ 2 υποδοχείς

29 Λειτουργικός ανταγωνισµός µε τους β- αδρενεργικούς υποδοχείς (2)

30 Ευαισθητοποίηση στο ασβέστιο

31 Model for regulation of MLC phosphorylation by Rho, Rho-kinase, and myosin phosphatase Rho-kinaseis able to regulate the phosphorylation of MLC by the direct phosphorylation of MLCand by the inactivation of myosin phosphatasethrough the phosphorylationof MBS. MLC, myosin light chain; cat, catalytic subunit; MBS, myosin-binding subunit. Rho-kinaseand myosin phosphatase thus coordinately regulate the phosphorylationstate of MLC, which is thought to induce smooth muscle contraction and stress fibber formation in non-muscle cells.

32 Η επίδραση της ΑΚΧ στον πολλαπλασιασµό των ΛΜΙ

33 Η δράση της ΑΚΧ µέσω Μ 2 υποδοχέων

34

35 TNF-a

36 Neuraminidase IFN-γ NO

37

38

Αντίδραση οξείας φάσης: Κλινική σημασία και βιολογικοί δείκτες Acute phase response: Clinical significance and biomarkers

Αντίδραση οξείας φάσης: Κλινική σημασία και βιολογικοί δείκτες Acute phase response: Clinical significance and biomarkers Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αντίδραση οξείας φάσης: Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης»

«Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της Οµάδας Μοριακής Παθολογικής Ανατοµικής της Ενότητας «ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Αθήνα, 6/2/2010 «Μηχανισµοί µεταγραφής Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης» ρ Α. Πίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά υλικά και σύνθετα Βιοϋλικά

Βιολογικά υλικά και σύνθετα Βιοϋλικά Βιολογικά υλικά και σύνθετα Βιοϋλικά κωδικός μαθήματος: ETY-491 Χειμερινό εξάμηνο 2012 / 2013 Μαρία Χατζηνικολαΐδου mchatzin@materials.uoc.gr Επιστήμη Βιοϋλικών: Μια πολυεπιστημονική (multidisciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease

Wnt/PCP signaling in early brain development and disease NEONATAL RESEARCH UNIT DEPARTMENT OF WOMEN S AND CHILDREN S HEALTH Karolinska Institutet Sweden Wnt/PCP signaling in early brain development and disease Panagiotis Papachristou Stockholm 2014 All previously

Διαβάστε περισσότερα

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 3, 157-166 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 3, 157-166 157 Μηχανισμοί δράσης των διφωσφονικών αλάτων: νεότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration

Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης στην περιοδοντική αναγέννηση Growth and differentiation factors in periodontal regeneration Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME ÔÅÕ ÏÓ NUMBER IV ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ OCTOBER - DECEMBER 2012 ÔÏÌÏÓ VOLUME 24 ÔÅÕ ÏÓ NUMBER . ST STEV EVIA EV IA.. w w. ww w sw swee eete ee teest test s ev e ia ia.g.g gr ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED POLARIZED LIGHT FACILITATES AND IMPROVES THE QUALITY OF SKIN WOUND HEALING IN THE RAT MODEL. (EXPERIMENTAL STUDY)

INFRARED POLARIZED LIGHT FACILITATES AND IMPROVES THE QUALITY OF SKIN WOUND HEALING IN THE RAT MODEL. (EXPERIMENTAL STUDY) INFRARED POLARIZED LIGHT FACILITATES AND IMPROVES THE QUALITY OF SKIN WOUND HEALING IN THE RAT MODEL. (EXPERIMENTAL STUDY) Iordanou P 1, Bellou P 2., Christopoulou I 1., Prelorendjos A 3., Babatsikou F

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΤΡΙΚΑΛΑ ΤRΙΚΑLΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΤΡΙΚΑΛΑ ΤRΙΚΑLΑ Πρακτικά 34ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Τρίκαλα 17-19 Μαΐου 2012 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 34 ο ΕΤΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 32 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 32 nd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 32 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ANALYSIS OF HUMAN MOTION GLOSSARY OF MEDICAL TERMS

ANALYSIS OF HUMAN MOTION GLOSSARY OF MEDICAL TERMS ANALYSIS OF HUMAN MOTION GLOSSARY OF MEDICAL TERMS This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this project does not necessarily reflect the position of

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

Η σελίδα αυτή δεν τυπώνεται

Η σελίδα αυτή δεν τυπώνεται Η σελίδα αυτή δεν τυπώνεται Πρακτικά 35ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Ναύπλιο 23-25 Μαΐου 2013 1ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 27 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 27 th SCIENTIFIC CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Αφιερωµένο στη µνήµη Βασίλη Γαλανόπουλου 12 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Copernicus Index Google Scholar. Cited in: Εmbase ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON ΑΘΗΝΑ. www.pneumon.org. Copernicus Index Google Scholar. Cited in: Εmbase ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 23 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 IANOYAΡΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2010 PNEUMON VOL. 23 No 1 JANUARY-MARCH 2010 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 23 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

FISH WELFARE: STRESS EVALUATION USING ALKALINE COMET ASSAY ΕΥΖΩΙΑ ΙΧΘΥΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

FISH WELFARE: STRESS EVALUATION USING ALKALINE COMET ASSAY ΕΥΖΩΙΑ ΙΧΘΥΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ FISH WELFARE: STRESS EVALUATION USING ALKALINE COMET ASSAY Malandrakis E.E., Kavouras M., Kassimatis D., Dadali O., Chatzipli C., Golomazou E., Exadactylos A., Panagiotaki P. Department of Ichthyology

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σημείωμα. Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα Αριστείδης Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιούνιος 2015 2 Αριστείδης Γ. Ηλιόπουλος Βιογραφικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας Τομέας Βασικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Session 1: Financial Institutions I

Session 1: Financial Institutions I Session 1: Financial Institutions I Session Chair: Nikolaos Milonas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece Room: Αίθουσα 1 Time: 09:00 10:30 Firm Performance and Ownership by Financial

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Τεχνικές Επούλωσης και υποστήριξης του ιαβητικού Ποδιού Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Οι ιστοί µπορούν να χαρακτηριστούν από

Διαβάστε περισσότερα

Building a bilingual lexical database for motion verbs in English and Greek: the rationale of a lexicographic project

Building a bilingual lexical database for motion verbs in English and Greek: the rationale of a lexicographic project Building a bilingual lexical database for motion verbs in English and Greek: the rationale of a lexicographic project Thomai Dalpanagioti University of Athens tdalpag@enl.uoa.gr Abstract: This paper reports

Διαβάστε περισσότερα