KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)"

Transcript

1 KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51)

2

3 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije LR03 2) Najniži napon CPU signala 2.0V Postiziva udaljenost (raspon signala) 8m (ako se koristi napon 3.0V dostiže 11m) Okolina -5 C~60 C Opis mogućnosti: 1. Modovi rada: Hlađenje (Cool),Grijanje (Heat), Odvlaživanje (Dry), Ventiliranje (Fan), Automatski rad (Auto) 2. Funkcija vremenskog podešavanja unutar 24 sata 3. Podešavanje unutarnje temperature u rasponu:17 C 30 C 4. LCD zaslon od tekućeg kristala sa prikazom svih funkcija 5. Funkcija noćnog svjetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11. OPIS FUNKCIJSKIH TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 1!Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača

4 1. TEMP : pritisnite tipku da biste smanjili unutarnju temperaturu 2. TEMP : pritisnite tipku da biste povećali unutarnju temperaturu 3. MODE: svakim pritiskom na ovu tipku odabire se jedan od mogućih načina rada i to sljedećim redoslijedom AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN, kako je prikazano na slici AUTO COOL DRY HEAT FAN! NAPOMENA: Model koji samo hladi nema opciju grijanja 4. SWING: pritiskom na ovu tipku možete pokrenuti automatsko spuštanje i dizanje lamela unutarnje jedinice. 5. RESET: pritiskom na tipku RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se vraćaju na početne postavke (upotrijebite okrugli štapić promjera 1mm za pritiskanje gumba). 6. AIR DIRECTION: pomoću ove tipke lamele se mogu postaviti pod željeni kut. Svakim pritiskom gumba lamele se pomiču prema gore ili dolje pod određenim nagibom. Kad se lamele nađu pod kutom koji utječe na učinkovitost hlađenja i grijanja klima uređaja, ona će automatski promijeniti položaj. (nije primjenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 7. LED DISPLAY: pritiskom na tipku brišu se brojevi na dispaly-u unutarnje jedinice, ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primjenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 8. FAN SPEED: ova tipka služi za podešavanje brzine ventilatora sljedećim redoslijedom: AUTO(automatska), LOW(niska), MED(srednja), HIGH(visoka) i ponovo natrag na AUTO. 9. ON/OFF: pritiskom na tipku omogućuje se paljenje/gašenje klima uređaja 10. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). Svaki pritisak tipke povećava podešeno vrijeme ON za 30 min. Kad podešeno vrijeme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na tipku povećat će vrijeme ON za 60 min. Za poništavanje programa ON, jednostavno podesite vrijeme ON na 0:00h. 11. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (ovisno o modelu uređaja): ova tipka omogućuje prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. Za poništavanje pritisnuti tipku još jednom. Ova funkcija je primjenjiva samo u COOL, HEAT i AUTO načinu rada uređaja. Napomena: pritiskom na bilo koju tipku prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). Svaki pritisak na tipku povećava podešeno vrijeme OFF za 30 min. Kad podešeno vrijeme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na tipku će povećati vrijeme OFF za 60 min. Za poništavanje programa OFF, jednostavno podesite vrijeme OFF na 0:00 h. 4

5 13. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. Za oslobađanje postavki pritisnite tipku još jednom (pomoću okruglog štapića promjera 1mm). 14. TURBO/POWERFUL: pritiskom na tipku u COOL modu, uređaj će povećava jačinu hlađenja. Ponovnim pritiskom na tipku ova funkcija se poništava.! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na prijašnji način rada nakon kontinuiranog rada u Powerful načinu hlađenja. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 2 1. DIGITALNI ZASLON: prikazuje temperaturu te ON i OFF postavke vremena ako su uključene. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. Kad je uključen ventilator FAN zaslon je prazan. 2. TRANSMISSION: indikator bljesne jednom kad daljinski upravljač šalje signale unutarnjoj jedinici. 3. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kad se uređaj pali pomoću daljinskog upravljača, a nestaje kad se uređaj ugasi. 4. OPERATION MODE: prikazuje trenutni način rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN. HEAT dostupno samo kod toplinskih pumpi. 5. FAN SPEED: pritisnite tipku FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). Vaš izbor će biti prikazan na LCD prozorčiću osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. 6. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kad pritisnete tipku LOCK. 7. TIMER ON/OFF zaslon: prikazuje postavke vremena. Ako je podešeno samo vrijeme početka rada na zaslonu će biti prikazano TIMER ON. Ako je podešeno 5

6 samo vrijeme prestanka rada prikazivat će se TIMER OFF. Ako su obje operacije podešene, bit će prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vrijeme početka rada i vrijeme gašenja.! ΝAPOMENA: Svi znakovi prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Ali tijekom stvarnog rada na zaslonu su prikazani samo simboli relativnih funkcija. RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje/zamjena baterija Daljinski upravljač radi na dvije baterije (alkalin suhe) LR Da biste stavili baterije maknite stražnji poklopac spremnika za baterije i umetnite baterije sukladno smjeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. 2. Zamijenite stare baterije na isti način. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu upalite ga i na zaslonu unutarnje jedinice počet će bljeskati signalna lampica OPERATION. 1. Pomoću tipke MODE select izaberite AUTO (automatski rad). 2. Pritisnite tipku TEMP za podešavanje željene sobne temperature. Najugodniji raspon temperature je između 21 C i 28 C. 3. Pritisnite tipku ON/OFF za pokretanje klima uređaja. Lampica OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice će zasvijetliti. AUTO FAN SPEED se automatski podešava, a na zaslonu daljinskog upravljača neće se pojaviti nikakvi indikatori. 4. Ponovo pritisnite tipku ON/OFF da biste zaustavili rad uređaja.! NAPOMENA: 1. Tijekom automatskog rada, klima uređaj može logički izabrati jedan od načina rada COOL, FAN, HEAT i DRY registrirajući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 2. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada, željeni način rada možete podesiti ručno. HLAĐENJE/GRIJANJE (nema kod modela koji samo hlade) i VENTILIRANJE (recirkulacija zraka) 1. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada možete ručno premostiti postavke koristeći opcije COOL (hlađenje), HEAT (grijanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). 2. Pomoću tipke TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Prilikom hlađenja najugodnija temperatura je 21 C i više. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28 C ili niža. 3. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO, HIGH, MED ili LOW). 4. Pritiskom tipke ON/OFF upalit će se operation lampica i klima uređaj će početi raditi sukladno Vašim postavkama. Ponovni pritisak tipke ON/OFF prekida rad klima uređaja.! NAPOMENA: Opcijom rada samo ventilatora ne može se kontrolirati temperatura. Mogu se izvršiti samo koraci 1,3 i 4. 6

7 ODVLAŽIVANJE 1. Pritisnite tipku MODE za izbor opcije DRY. 2. Pritisnite tipku TEMP za podešavanje željene temperature od 21 C do 28 C. 3. Pritiskom tipke ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). Brzina ventilatora je niska. Ponovnim pritiskom ON/OFF tipke uređaj prestaje s radom.! NAPOMENA: Uslijed razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutarnje temperature, klima uređaj će u opciji DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. TIMER Tipkom TIMER ON - može se podesiti automatsko paljenje klima uređaja. TIMER OFF tipka - podešava automatsko gašenje jedinice. 1. Podešavanje početnog vremena 1.1. Kad pritisnete tipku TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom zaslonu bit će prikazani zadnje podešeno vrijeme početka rada i oznaka h. Sad možete resetirati vrijeme za početak rada Ponovo pritisnite tipku TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice Nakon podešavanja TIMER ON, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde, oznaka h nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom zaslonu. 2. Podešavanje vremena gašenja 2.1. Kad pritisnete tipku TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom zaslonu će se pojaviti posljednje podešeno vrijeme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetirati vrijeme za završetak rada Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vrijeme prekida rada Nakon podešavanja TIMER OFF, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde nestaje oznaka h a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom zaslonu. 3. Podešavanje početnog i završnog vremena 3.1. Kad pritisnete tipku TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom zaslonu bit će prikazani zadnje podešeno vrijeme početka rada i oznaka h. Sad možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada Ponovnim pritiskom TIMER ON odabirete vrijeme kad želite da klima uređaj počne raditi Kad pritisnete tipku TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom zaslonu će se pojaviti posljednje podešeno vrijeme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetirati vrijeme za završetak rada Ponovnim pritiskom TIMER OFF odabirete vrijeme kad želite da klima uređaj prestane raditi Nakon podešavanja TIMERA, daljinski upravljač počinje slati signal klima uređaju s pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom zaslonu. 7

8 Mijenjanje podešenog vremena Da biste promijenili podešeno vrijeme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) pritisnite odgovarajuću tipku TIMERA i resetirajte vrijeme.! NAPOMENA: Podešeno vrijeme je relativno, tj. temelji se na kašnjenju trenutnog vremena. UPOZORENJA 1. Pripazite da između daljinskog upravljača i prijamnika unutarnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće raditi. 2. Držite daljinski upravljač podalje od tekućina. 3. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 4. Držite unutarnji prijamnik podalje od izravnih sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 5. Držite daljinski upravljač podalje od elektromagnetskih smetnji koje izazivaju drugi kućanski uređaji. 6. Kad mijenjate baterije, nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može izazvati neispravnost daljinskog upravljača. 7. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko tjedana izvadite baterije. U protivnom bi curenje iz baterija moglo oštetiti daljinski upravljač. 8. Prosječni životni vijek baterija kod normalne primjene je oko 6 mjeseci. 9. Zamijenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutarnje jedinice ili kad ne svijetli indikator transmisije.

9 PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA Pravilno podesite smjer strujanja zraka jer u protivnom može doći do nejednake sobne temeperature. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. Okomitu rešetku podesite ručno. Podešavanje okomitog smjera strujanja zraka (gore-dolje) Klima uređaj automatski prilagođava okomito strujanje zraka načinu rada. Podešavanje okomitog strujanja zraka: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Pomoću tipke AIR DIRECTION (smjer zraka) na daljinskom upravljaču pomaknite rešetku u željenom smjeru. Nakon podešavanja okomitog strujanja zraka u svim naknadnim operacijama okomito strujanje će se automatski prilagoditi smjeru u koji ste postavili rešetku tipkom AIR DIRECTION. Podešavanje vodoravnog smjera strujanja zraka (lijevo-desno) Podesite okomito strujanje zraka ručno pomoću poluge na lijevoj ili desnoj strani okomite ručice rešetke (ovisno o modelu). Pripazite da Vam prsti ne zapnu u ventilatoru ili vodoravnoj rešetci i da ne oštetite okomitu rešetku. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj, željeni smjer strujanja zraka ćete postići pomicanjem poluge na lijevi (ili desni, ovisno o modelu) kraj izlaza zraka. Automatsko mijenjanje smjera strujanja zraka (gore-dolje) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču. Za zaustavljanje ove funkcije, pritisnite SWING još jednom. Pritisnite AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju.

10 OPREZ! Tipke AIR DIRECTION i SWING bit će onesposobljene kad je klima uređaj ugašen (vrijedi i kad je TIMER ON podešen). Ne preporučuje se ostaviti uređaj upaljen dugo vremena ako je smjer strujanja zraka podešen prema dolje prilikom hlađenja ili odvlaživanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke uzrokujući kapanje vlage na pod ili namještaj. Ne pomičite vodoravnu rešetku ručno. Uvijek koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING. Ako pomaknete rešetku ručno, može raditi na neispravan način.. Ako se to dogodi, ugasite uređaj i ponovo upalite. Kad uređaj upalite odmah nakon gašenja, vodoravna rešetka se možda neće micati oko 10 sekundi. Otvoreni kut vodoravne rešetke ne bi smio biti premalen, jer to može smanjiti učinkovitost hlađenja i grijanja uređaja zbog ograničenog strujanja zraka. Ne palite uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. Prilikom priključenja uređaja na el. mrežu, vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi, to je normalna pojava u takvom slučaju PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD Kad podesite uređaj na AUTO način rada, on će automatski birati hlađenje, grijanje (samo modeli s obje funkcije) ili rad ventilatora ovisno o temperaturi koju ste odabrali i o sobnoj temperaturi. Klima uređaj će samostalno kontrolirati sobnu temperaturu u skladu s temperaturom koju ste odabrali. Ako Vam automatski način rada ne odgovara, možete ručno odabrati željene uvjete rada uređaja. SLEEP FUNKCIJA Kad pritisnete tipku SLEEP za vrijeme hlađenja, grijanja ili automatskog rada, uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grijanje) temperaturu za 1 C/h. Podešena temperatura će biti nepromijenjena 2 sata. Brzina ventilatora se regulira automatski. Napomena: uređaj će se automatski ugasiti nakon 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP. DRYING FUNKCIJA Ova funkcija automatski odabire funkciju odvlaživanja na temelju razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Temperatura se regulira tijekom odvlaživanja ponovljenim paljenjem i gašenjem funkcije hlađenja ili ventilatora. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). 10

11 ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno ugasite uređaj i prekinite dovod struje prije čišćenja. Čišćenje unutarnje jedinice i daljinskog upravljača OPREZ! Koristite suhu krpu za brisanje unutarnje jedinice i daljinskog upravljača. Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutarnje jedinice ako je jako prljava. Prednja ploča unutarnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. Nakon toga ju obavezno posušite suhom krpom. Nemojte koristiti kemijska sredstva niti metlicu za prašinu. Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja, razrjeđivač, prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu uzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Čišćenje zračnog filtera Začepljeni zračni filter smanjuje učinkovitost hlađenja uređaja. Molimo da očistite filter jednom u svaka dva tjedna. 1. Podignite ploču (poklopac) unutarnje jedinice do određenog kuta dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 2. Primite dršku zračnog filtera i lagano podignite da biste izvadili filter iz držača, a zatim povucite prema dolje. 3. Uklonite filter iz unutarnje jedinice. Očistite filter jednom u svaka dva tjedna. Očistite filter pomoću usisavača ili vode i potom osušite na hladnom mjestu. 11

12 4. Uklonite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici lijevo (nije primjenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera).!!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja grilje jer može uzrokovati električni udar. Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Prije ponovne ugradnje filtera provjerite da ništa nije oštećeno. Vratite filter za osvježavanje zraka na njegovo mjesto i to tako da prvo umetnete gornji dio filtera u jedinicu pazeći da su lijevi i desni rub filtera pravilno poravnati i zatim vratite filter u prvobitni položaj. ODRŽAVANJE Ako ne namjeravate duže vremena koristiti uređaj, obavite slijedeći postupak: 1. Upalite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. 2. Ugasite uređaj i prekinite dovod struje. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. 3. Vanjska jedinica zahtijeva periodično održavanje i čišćenje. To ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog distributera ili servisera. PROVJERA PRIJE RADA Provjerite da žice nisu oštećene ili otpojene. Provjerite da li je ugrađen zračni filter. provjerite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz zraka nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan.!oprez: Ne dirajte metalne dijelove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozljeda uslijed rukovanja oštrim metalnim rubovima. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. Izloženost vodi može uništiti izolaciju i uzrokovati strujni udar. Prije čišćenja uređaja provjerite da je strujni prekidač ugašen. 12

13 UPUTE ZA RAD Za vrijeme normalnog rada uređaja može se dogoditi slijedeće: 1. Zaštita klima uređaja. Zaštita kompresora Kompresor ne može početi s radom 3 minute nakon što je bio ugašen. Anti-hladan zrak (samo modeli s grijanjem i hlađenjem) Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan zrak za vrijeme grijanja dok je izmjenjivač topline unutarnje jedinice u jednoj od slijedeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grijanje tek počelo. B) Prilikom odleđivanja. C) Grijanje pri niskoj temperaturi. Ventilatori vanjske i unutarnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli s grijanjem i hlađenjem). Odleđivanje (samo modeli s grijanjem i hlađenjem): Led se može stvoriti na vanjskoj jedinici za vrijeme toplinskog ciklusa kad je vanjska temperatura niska, a vlaga visoka što rezultira slabijim grijanjem uređaja. U ovakvim uvjetima uređaj prestaje grijati i automatski pokreće funkciju odleđivanja. Vrijeme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta ovisno o vanjskoj temperaturi i količini leda nakupljenoj na vanjskoj jedinici. 2. Bijela maglica izlazi iz unutarnje jedinice Bijela maglica može nastati zbog velike temperaturne razlike između zraka koji ulazi u uređaj i zraka koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. Bijela maglica se može pojaviti i zbog vlage uslijed odleđivanja kad uređaj ponovo počne grijati nakon završetka odleđivanja. 3. Prigušena buka iz uređaja Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje s radom. Taj zvuk se javlja zbog protoka rashladnog plina ili njegovog zaustavljanja. Prilikom rada ili gašenja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom mijenjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih dijelova uslijed grijanja ili do njihove kontrakcije uslijed hlađenja. Buka se može pojaviti i kad se rešetka za zrak vraća u svoj prvobitni položaj prilikom paljenja. 4. Prašina izlazi iz unutarnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. 5. Čudan miris dolazi iz unutarnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutarnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal, namještaj, dim...). 6. Klima uređaj prelazi s hlađenja ili grijanja na rad ventilatora (samo modeli s grijanjem i hlađenjem). Kad unutarnja temperatura dosegne temperaturu podešenu u uređaju, kompresor će se automatski ugasiti, a klima uređaj prijeći na rad ventilatora. kompresor će ponovo početi raditi kad porast unutarnje temperature do podešenog stupnja aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grijanje (samo za modele s grijanjem i hlađenjem). 13

14 7. Kapanje vode iz unutarnje jedinice Na površini unutarnje jedinice može se pojaviti voda pri grijanju u uvjetima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok zraka i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). 8. Grijanje (samo modeli s grijanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplinu iz vanjske jedinice i ispušta je kroz unutarnju jedinicu tijekom grijanja. Kad vanjska temperatura padne, toplina koju uređaj crpi također će se smanjiti. Istovremeno, punjenje uređaja toplinom se pojačava zbog velike razlike između vanjske i unutarnje temperature. Ako ne možete postići zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja, preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grijanje. 9. Automatski restart Nestanak struje za vrijeme rada zaustavite će uređaj u potpunosti. Kod jedinica bez automatskog restarta, povratak napona će aktivirati svjetlosni indikator na unutarnjoj jedinici (OPEARTION indicator). Za restartanje pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešenjima koja su ranije pohranjena u memoriji. 10. Munja ili bežični telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. Odvojite uređaj od izvora struje, a zatim ga ponovo spojite. Pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. 14

15

16 frigo-kor poslovnice Zagreb Split Savica šanci 137 Matice Hrvatske 57 tel: tel: fax: fax: Rijeka Zadar Tizianova 52 Put Nina 55 tel: fax: Pula Osijek Riva 14 Vukovarska 96 tel: tel: fax: fax:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI 21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE 2014. GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI Bodovanje za sve zadatke: - boduju se samo točni odgovori - dodatne upute navedene su za pojedine skupine zadataka

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistori s efektom polja. Postupak. Spoj zajedničkog uvoda. Shema pokusa

Tranzistori s efektom polja. Postupak. Spoj zajedničkog uvoda. Shema pokusa Tranzistori s efektom polja Spoj zajedničkog uvoda U ovoj vježbi ispitujemo pojačanje signala uz pomoć FET-a u spoju zajedničkog uvoda. Shema pokusa Postupak Popis spojeva 1. Spojite pokusni uređaj na

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1 Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij Na kolokviju je dozvoljeno koristiti samo pribor za pisanje i službeni šalabahter. Predajete samo papire koje ste dobili. Rezultati i uvid u kolokvije: ponedjeljak,

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015.

Matematika 1 - vježbe. 11. prosinca 2015. Matematika - vježbe. prosinca 5. Stupnjevi i radijani Ako je kut φ jednak i rad, tada je veza između i 6 = Zadatak.. Izrazite u stupnjevima: a) 5 b) 7 9 c). d) 7. a) 5 9 b) 7 6 6 = = 5 c). 6 8.5 d) 7.

Διαβάστε περισσότερα

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke. Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke. 1. Duljine dijagonala paralelograma jednake su 6,4 cm i 11 cm, a duljina jedne njegove

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo IZVODI ZADACI ( IV deo) LOGARITAMSKI IZVOD Logariamskim izvodom funkcije f(), gde je >0 i, nazivamo izvod logarima e funkcije, o jes: (ln ) f ( ) f ( ) Primer. Nadji izvod funkcije Najpre ćemo logarimovai

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović Novi Sad April 17, 2018 1 / 22 Teorija grafova April 17, 2018 2 / 22 Definicija Graf je ure dena trojka G = (V, G, ψ), gde je (i) V konačan skup čvorova,

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare Za mnoge reakcije vrijedi Arrheniusova jednadžba, koja opisuje vezu koeficijenta brzine reakcije i temperature: K = Ae Ea/(RT ). - T termodinamička temperatura (u K), - R = 8, 3145 J K 1 mol 1 opća plinska

Διαβάστε περισσότερα

( , 2. kolokvij)

( , 2. kolokvij) A MATEMATIKA (0..20., 2. kolokvij). Zadana je funkcija y = cos 3 () 2e 2. (a) Odredite dy. (b) Koliki je nagib grafa te funkcije za = 0. (a) zadanu implicitno s 3 + 2 y = sin y, (b) zadanu parametarski

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ LOGARITAMSKA FUNKCIJA SVOJSTVA LOGARITAMSKE FUNKCIJE OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA - DEFINICIJA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA - VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Mini linija UPUTSTVA ZA UPOTREBU ULV

Mini linija UPUTSTVA ZA UPOTREBU ULV Hrvatski Mini linija UPUTSTVA ZA UPOTREBU ULV Značajke Reproducira glazbu sa vanjskih uređaja kao što su audio/data CD, USB uređaji,vanjski uređaji putem AUX konektora i služi kao radio prijemnik. Zahvaljujuči

Διαβάστε περισσότερα

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno.

VJEŽBE 3 BIPOLARNI TRANZISTORI. Slika 1. Postoje npn i pnp bipolarni tranziostori i njihovi simboli su dati na slici 2 i to npn lijevo i pnp desno. JŽ 3 POLAN TANZSTO ipolarni tranzistor se sastoji od dva pn spoja kod kojih je jedna oblast zajednička za oba i naziva se baza, slika 1 Slika 1 ipolarni tranzistor ima 3 izvoda: emitor (), kolektor (K)

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 1 2 3 4 5 Σ jmbag smjer studija Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 7. 11. 2012. 1. (10 bodova) Neka je dano preslikavanje s : R 2 R 2 R, s (x, y) = (Ax y), pri čemu je A: R 2 R 2 linearan operator oblika

Διαβάστε περισσότερα

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Računarska grafika. Rasterizacija linije Računarska grafika Osnovni inkrementalni algoritam Drugi naziv u literaturi digitalni diferencijalni analizator (DDA) Pretpostavke (privremena ograničenja koja se mogu otkloniti jednostavnim uopštavanjem

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Mini linija MCR-B043 MCR-B043D UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Mini linija MCR-B043 MCR-B043D UPUTSTVA ZA UPOTREBU Mini linija MCR-B043 MCR-B043D UPUTSTVA ZA UPOTREBU G Hrvatski Značajke Reproducira glazbu sa vanjskih uređaja kao što su audio/data CD, USB uređaji,vanjski uređaji putem AUX konektora i služi kao radio

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

(1) Cyber-shot Station. Upute za uporabu CSS-PHB Sony Corporation

(1) Cyber-shot Station. Upute za uporabu CSS-PHB Sony Corporation 2-586-723-11 (1) Cyber-shot Station Upute za uporabu CSS-PHB 2005 Sony Corporation Prije rukovanja pomno proučite ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu. UPOZORENJE Kako bi spriječili požar ili električki

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

Kaskadna kompenzacija SAU

Kaskadna kompenzacija SAU Kaskadna kompenzacija SAU U inženjerskoj praksi, naročito u sistemima regulacije elektromotornih pogona i tehnoloških procesa, veoma često se primenjuje metoda kaskadne kompenzacije, u čijoj osnovi su

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN SOBNI KLIMA UREĐAJ PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE. R410A Split serija MODELI FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SOBNI KLIMA UREĐAJ PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE. R410A Split serija MODELI FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SOBNI KLIMA UREĐAJ PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE R0A Split serija MODELI FTXS60GVB FTXS7GVB Mjere opreza Dolje opisane sigurnosne mjere označene su kao UPOZORENJE i OPREZ. Oboje sadrže važne podatke

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Linearna algebra 2 prvi kolokvij,

Linearna algebra 2 prvi kolokvij, Linearna algebra 2 prvi kolokvij, 27.. 20.. Za koji cijeli broj t je funkcija f : R 4 R 4 R definirana s f(x, y) = x y (t + )x 2 y 2 + x y (t 2 + t)x 4 y 4, x = (x, x 2, x, x 4 ), y = (y, y 2, y, y 4 )

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE SVI ODSECI OSIM ODSEKA ZA ELEKTRONIKU LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA Autori: Goran Savić i Milan

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A Ime i prezime: 1. Prikazane su tačke A, B i C i prave a,b i c. Upiši simbole Î, Ï, Ì ili Ë tako da dobijeni iskazi

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Tangenta i normala

1.4 Tangenta i normala 28 1 DERIVACIJA 1.4 Tangenta i normala Ako funkcija f ima derivaciju u točki x 0, onda jednadžbe tangente i normale na graf funkcije f u točki (x 0 y 0 ) = (x 0 f(x 0 )) glase: t......... y y 0 = f (x

Διαβάστε περισσότερα

SCT-4014MR KORISNIČKI PRIRUČNIK

SCT-4014MR KORISNIČKI PRIRUČNIK SCT-4014MR KORISNIČKI PRIRUČNIK 5-1 0 6 +10 STEREO UREĐAJ ZA AUTOMOBILE S MOGUĆNOŠĆU MP3/WMA REPRODUKCIJE I PLL FM STEREO RADIO RDS-OM / USB / SD/MMC / PREDNJI AUX (POMOĆNI) ULAZ ODVOJIVA PREDNJA PLOČA

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) (Enegane) List: PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) Na mjestima gdje se istovremeno troši električna i toplinska energija, ekonomičan način opskrbe energijom

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012 Iskazna logika 3 Matematička logika u računarstvu Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Science,, Serbia novembar 2012 Deduktivni sistemi 1 Definicija Deduktivni sistem (ili formalna teorija)

Διαβάστε περισσότερα

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x Zadatak (Darjan, medicinska škola) Izračunaj vrijednosti trigonometrijskih funkcija broja ako je 6 sin =,,. 6 Rješenje Ponovimo trigonometrijske funkcije dvostrukog kuta! Za argument vrijede sljedeće formule:

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

FM Radiosat. Upute za uporabu ICF-C05iP (1) Sony Corporation. Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.

FM Radiosat. Upute za uporabu ICF-C05iP (1) Sony Corporation. Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation. 4-174-732-33(1) FM Radiosat Upute za uporabu ICF-C05iP Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation. No Power No Problem je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation. 2010. Sony Corporation Sadržaj

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL MATEMATIKA. Neka je S skup svih živućih državljana Republike Hrvatske..04., a f preslikavanje koje svakom elementu skupa S pridružuje njegov horoskopski znak (bez podznaka). a) Pokažite da je f funkcija,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

CentroPelet ZV 16,20,24,32 TEHNIČKE UPUTE ZV20-32 ZV16 TEHNIKA GRIJANJA. za ugradnju i korištenje toplovodnih sobnih peći za loženje drvenim peletima

CentroPelet ZV 16,20,24,32 TEHNIČKE UPUTE ZV20-32 ZV16 TEHNIKA GRIJANJA. za ugradnju i korištenje toplovodnih sobnih peći za loženje drvenim peletima TEHNIKA GRIJANJA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 TEHNIČKE UPUTE za ugradnju i korištenje toplovodnih sobnih peći za loženje drvenim peletima

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta. auchyjev teorem Neka je f-ja f (z) analitička u jednostruko (prosto) povezanoj oblasti G, i neka je zatvorena kontura koja čitava leži u toj oblasti. Tada je f (z)dz = 0. Postoji više dokaza ovog teorema,

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

Matematička analiza 1 dodatni zadaci Matematička analiza 1 dodatni zadaci 1. Ispitajte je li funkcija f() := 4 4 5 injekcija na intervalu I, te ako jest odredite joj sliku i inverz, ako je (a) I = [, 3), (b) I = [1, ], (c) I = ( 1, 0].. Neka

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički temperaturni upravljač EKC 202C-MS

Elektronički temperaturni upravljač EKC 202C-MS Uputstva za korištenje Elektronički temperaturni upravljač EKC 202C-MS ADAP-KOOL Refrigeration Control System Uvod Primjena Upravljač se koristi za regulaciju temperature rashladnih uređaja, vitrina i

Διαβάστε περισσότερα

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost M086 LA 1 M106 GRP Tema: CSB nejednakost. 19. 10. 2017. predavač: Rudolf Scitovski, Darija Marković asistent: Darija Brajković, Katarina Vincetić P 1 www.fizika.unios.hr/grpua/ 1 Baza vektorskog prostora.

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija SEMINAR IZ OLEGIJA ANALITIČA EMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. 0,1 mola NaOH je dodano 1 litri čiste vode. Izračunajte ph tako nastale otopine. NaOH 0,1 M NaOH Na OH Jak elektrolit!!! Disoira potpuno!!!

Διαβάστε περισσότερα

Bosch klima uređaji. Vaše zdravlje i udobnost ovisi o zraku u prostoriji

Bosch klima uređaji. Vaše zdravlje i udobnost ovisi o zraku u prostoriji Bosch klima uređaji Vaše zdravlje i udobnost ovisi o zraku u prostoriji ENERGIA EHEPΓИЯ EΝEPΓЕΙΑ EΝERGIJA EΝERGY EΝERGIE EΝERGI 626/2011 2 Bosch klima uređaji Zahtjeve ErP smjernica mogu ispuniti samo

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

Upustvo za upotrebu Finska sauna sa tusem na paru

Upustvo za upotrebu Finska sauna sa tusem na paru Upustvo za upotrebu Finska sauna sa tusem na paru * Vazne sigurnosne informacije Uzemljenje elektricnih aparata treba biti stalno povezano sa fiksiranom zicom za uzemljenje. Da bi izbjegli elektricni sok,

Διαβάστε περισσότερα

Elektronički temperaturni upravljač EKC 202A, B, C / EKC 302A, B

Elektronički temperaturni upravljač EKC 202A, B, C / EKC 302A, B User Guide Elektronički temperaturni upravljač EKC 202A, B, C / EKC 302A, B ADAP-KOOL Refrigeration control systems Uvod Primjena Upravljač se koristi za regulaciju temperature rashladnih uređaja, vitrina

Διαβάστε περισσότερα

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE

Konstruisanje. Dobro došli na... SREDNJA MAŠINSKA ŠKOLA NOVI SAD DEPARTMAN ZA PROJEKTOVANJE I KONSTRUISANJE Dobro došli na... Konstruisanje GRANIČNI I KRITIČNI NAPON slajd 2 Kritični naponi Izazivaju kritične promene oblika Delovi ne mogu ispravno da vrše funkciju Izazivaju plastične deformacije Može doći i

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUMENT UT-71 A DIGITALNI MULTIMETAR

INSTRUMENT UT-71 A DIGITALNI MULTIMETAR INSTRUMENT UT-71 A DIGITALNI MULTIMETAR SADRŽAJ: Naslov Stranica Prije nego počnete 3 Pregled 3 Otvaranje pakiranja 4 Sigurnosne upute 5 Pravila za sigurno korištenje 5 Internacionalni električni simboli

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Digitalni fotoaparat. Upute za uporabu. pomoć u slučaju problema DSC-W5/W7/ W15/W17

Digitalni fotoaparat. Upute za uporabu. pomoć u slučaju problema DSC-W5/W7/ W15/W17 2-586-561-11(1) Digitalni fotoaparat Upute za uporabu/ pomoć u slučaju problema Upute za uporabu Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za buduću uporabu. Korisniku Broj modela

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

TRIGONOMETRIJA TROKUTA TRIGONOMETRIJA TROKUTA Standardne oznake u trokutuu ABC: a, b, c stranice trokuta α, β, γ kutovi trokuta t,t,t v,v,v s α,s β,s γ R r s težišnice trokuta visine trokuta simetrale kutova polumjer opisane

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P. preciz.

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P. preciz. HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Teorijske osnove informatike 1

Teorijske osnove informatike 1 Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. () Teorijske osnove informatike 1 9. oktobar 2014. 1 / 17 Funkcije Veze me du skupovima uspostavljamo skupovima koje nazivamo funkcijama. Neformalno, funkcija

Διαβάστε περισσότερα

4. Trigonometrija pravokutnog trokuta

4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4. Trigonometrij prvokutnog trokut po školskoj ziri od Dkić-Elezović 4. Trigonometrij prvokutnog trokut Formule koje koristimo u rješvnju zdtk: sin os tg tg ktet nsuprot kut hipotenuz ktet uz kut hipotenuz

Διαβάστε περισσότερα

MEHANIKA FLUIDA. Prosti cevovodi

MEHANIKA FLUIDA. Prosti cevovodi MEHANIKA FLUIDA Prosti ceooi zaatak Naći brzin oe kroz naglaak izlaznog prečnika =5 mm, postaljenog na kraj gmenog crea prečnika D=0 mm i žine L=5 m na čijem je prenjem el građen entil koeficijenta otpora

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000, PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA PRIMJERI, OSNOVNE PRETVORBE, POTENCIJE I ZNANSTVENI ZAPIS, PREFIKSKI, ZADACI S RJEŠENJIMA Primjeri: 1. 2.5 m = mm Pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu. 1 m ima dm,

Διαβάστε περισσότερα

Operacije s matricama

Operacije s matricama Linearna algebra I Operacije s matricama Korolar 3.1.5. Množenje matrica u vektorskom prostoru M n (F) ima sljedeća svojstva: (1) A(B + C) = AB + AC, A, B, C M n (F); (2) (A + B)C = AC + BC, A, B, C M

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE. HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44

EDH3498RDE. HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44 EDH3498RDE HR Sušilica Upute za uporabu 2 EL Στεγνωτήριο Οδηγίες Χρήσης 22 RO Uscător de rufe Manual de utilizare 44 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 5 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

Periodičke izmjenične veličine

Periodičke izmjenične veličine EHNČK FAKULE SVEUČLŠA U RJEC Zavod za elekroenergeiku Sudij: Preddiploski sručni sudij elekroehnike Kolegij: Osnove elekroehnike Nosielj kolegija: Branka Dobraš Periodičke izjenične veličine Osnove elekroehnike

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva Riješei zadaci: Nizovi realih brojeva Nizovi, aritmetički iz, geometrijski iz Fukciju a : N R azivamo beskoači) iz realih brojeva i ozačavamo s a 1, a,..., a,... ili a ), pri čemu je a = a). Aritmetički

Διαβάστε περισσότερα

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011. INTEGRALNI RAČUN Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa Lucija Mijić lucija@ktf-split.hr 17. veljače 2011. Pogledajmo Predstavimo gornju sumu sa Dodamo još jedan Dobivamo pravokutnik sa Odnosno

Διαβάστε περισσότερα

(1) Audio sustav. Upute za uporabu Sony Corporation ZS-RS09CP

(1) Audio sustav. Upute za uporabu Sony Corporation ZS-RS09CP 4-274-412-11(1) Audio sustav Upute za uporabu 2011 Sony Corporation ZS-RS09CP UPOZORENJE Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi. Radi smanjenja

Διαβάστε περισσότερα

SCD-5044MR AUTOMOBILSKI STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA REPRODUKTOR S PLL FM STEREO RADIO/RDS-OM ULAZ ZA USB/SD/MMC KARTICU OKRETNA/ODVOJIVA PREDNJA PLOČA

SCD-5044MR AUTOMOBILSKI STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA REPRODUKTOR S PLL FM STEREO RADIO/RDS-OM ULAZ ZA USB/SD/MMC KARTICU OKRETNA/ODVOJIVA PREDNJA PLOČA SCD-5044MR AUTOMOBILSKI STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA REPRODUKTOR S PLL FM STEREO RADIO/RDS-OM ULAZ ZA USB/SD/MMC KARTICU OKRETNA/ODVOJIVA PREDNJA PLOČA HR LOKACIJE DIJELOVA I KONTROLA 1. UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE

Διαβάστε περισσότερα

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z. Pismeni ispit iz matematike 06 007 Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj z = + i, zatim naći z Ispitati funkciju i nacrtati grafik : = ( ) y e + 6 Izračunati integral:

Διαβάστε περισσότερα

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama.

Čistite ovaj uređaj isključivo suhom krpom. Ne zatvarajte otvore za prozračivanje na kućištu uređaja. Postavite uređaj u skladu s uputama. Mjere sigurnosti Pri proizvodnji ovog uređaja, u skladu sa standardima kvalitete, posvećena je iznimna pažnja sigurnosti korisnika. Međutim, sigurnost je i Vaša odgovornost. U ovome poglavlju navode se

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2

MATEMATIKA Pokažite da za konjugiranje (a + bi = a bi) vrijedi. a) z=z b) z 1 z 2 = z 1 z 2 c) z 1 ± z 2 = z 1 ± z 2 d) z z= z 2 (kompleksna analiza, vježbe ). Izračunajte a) (+i) ( i)= b) (i+) = c) i + i 4 = d) i+i + i 3 + i 4 = e) (a+bi)(a bi)= f) (+i)(i )= Skicirajte rješenja u kompleksnoj ravnini.. Pokažite da za konjugiranje

Διαβάστε περισσότερα

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze PRIMARNE VEZE hemijske veze među atomima SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze - Slabije od primarnih - Elektrostatičkog karaktera - Imaju veliki uticaj na svojstva supstanci: - agregatno stanje - temperatura

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 HR Za korisnika Upute za uporabu auromatic 620 VRS 620/3 Sadržaj Sadržaj 1 Napomene uz dokumentaciju... 3 1.1 Čuvanje dokumentacije... 3 1.2 Upotrijebljeni simboli... 3 1.3 Način

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUMENT UT-139A/B/C. Korisnički priručnik. I. Pregled

INSTRUMENT UT-139A/B/C. Korisnički priručnik. I. Pregled INSTRUMENT UT-139A/B/C Korisnički priručnik I. Pregled UT-139A/B/C DMM je malo ručno brojilo automatskog raspona s 3 1/2-3 5/6 bita s obilježjima završne funkcije, nove strukture, visoke pouzdanosti i

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Eco Elektronički radijatorski termostat

Danfoss Eco Elektronički radijatorski termostat Eco Elektronički radijatorski termostat www.danfoss.com Priručnik za instalaciju 1. Instalacija 1.1 Provjera verzije uređaja Eco...4 1.2 U paketu....5 1.3 Pregled adaptera za ventile...5 1.4 Ugradnja odgovarajućeg

Διαβάστε περισσότερα