KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)"

Transcript

1 KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51)

2

3 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije LR03 2) Najniži napon CPU signala 2.0V Postiziva udaljenost (raspon signala) 8m (ako se koristi napon 3.0V dostiže 11m) Okolina -5 C~60 C Opis mogućnosti: 1. Modovi rada: Hlađenje (Cool),Grijanje (Heat), Odvlaživanje (Dry), Ventiliranje (Fan), Automatski rad (Auto) 2. Funkcija vremenskog podešavanja unutar 24 sata 3. Podešavanje unutarnje temperature u rasponu:17 C 30 C 4. LCD zaslon od tekućeg kristala sa prikazom svih funkcija 5. Funkcija noćnog svjetla (dostupno samo kod modela R51BG) 6. Kompatibilnost sa modelom daljinskog upravljača R11. OPIS FUNKCIJSKIH TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 1!Napomena: gore prikazana slika ne odnosi se na sve modele R51 daljinskih upravljača

4 1. TEMP : pritisnite tipku da biste smanjili unutarnju temperaturu 2. TEMP : pritisnite tipku da biste povećali unutarnju temperaturu 3. MODE: svakim pritiskom na ovu tipku odabire se jedan od mogućih načina rada i to sljedećim redoslijedom AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN, kako je prikazano na slici AUTO COOL DRY HEAT FAN! NAPOMENA: Model koji samo hladi nema opciju grijanja 4. SWING: pritiskom na ovu tipku možete pokrenuti automatsko spuštanje i dizanje lamela unutarnje jedinice. 5. RESET: pritiskom na tipku RESET sve trenutne postavke se poništavaju i funkcije se vraćaju na početne postavke (upotrijebite okrugli štapić promjera 1mm za pritiskanje gumba). 6. AIR DIRECTION: pomoću ove tipke lamele se mogu postaviti pod željeni kut. Svakim pritiskom gumba lamele se pomiču prema gore ili dolje pod određenim nagibom. Kad se lamele nađu pod kutom koji utječe na učinkovitost hlađenja i grijanja klima uređaja, ona će automatski promijeniti položaj. (nije primjenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 7. LED DISPLAY: pritiskom na tipku brišu se brojevi na dispaly-u unutarnje jedinice, ponovnim pritiskom displej se ponovno aktivira (nije primjenjivo na uređajijma bez navedene funkcije) 8. FAN SPEED: ova tipka služi za podešavanje brzine ventilatora sljedećim redoslijedom: AUTO(automatska), LOW(niska), MED(srednja), HIGH(visoka) i ponovo natrag na AUTO. 9. ON/OFF: pritiskom na tipku omogućuje se paljenje/gašenje klima uređaja 10. TIMER ON: postavke vremena ON (početak rada). Svaki pritisak tipke povećava podešeno vrijeme ON za 30 min. Kad podešeno vrijeme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na tipku povećat će vrijeme ON za 60 min. Za poništavanje programa ON, jednostavno podesite vrijeme ON na 0:00h. 11. SLEEP/ECONOMIC RUNNING (ovisno o modelu uređaja): ova tipka omogućuje prelazak na ekonomični (štedljivi) način rada. Za poništavanje pritisnuti tipku još jednom. Ova funkcija je primjenjiva samo u COOL, HEAT i AUTO načinu rada uređaja. Napomena: pritiskom na bilo koju tipku prekida se SLEEP/ECONOMIC funkcija rada uređaja 12. TIMER OFF: postavke vremena OFF (prekid rada). Svaki pritisak na tipku povećava podešeno vrijeme OFF za 30 min. Kad podešeno vrijeme pokaže 10:00 h, svaki pritisak na tipku će povećati vrijeme OFF za 60 min. Za poništavanje programa OFF, jednostavno podesite vrijeme OFF na 0:00 h. 4

5 13. LOCK: služi za zaključavanje svih trenutnih postavki. Za oslobađanje postavki pritisnite tipku još jednom (pomoću okruglog štapića promjera 1mm). 14. TURBO/POWERFUL: pritiskom na tipku u COOL modu, uređaj će povećava jačinu hlađenja. Ponovnim pritiskom na tipku ova funkcija se poništava.! NAPOMENA: klima uređaj će se automatski vratiti na prijašnji način rada nakon kontinuiranog rada u Powerful načinu hlađenja. NAPOMENA: GORE OPISANE FUNKCIJE NISU DOSTUPNE NA SVIM MODELIMA R51 DALJINSKIH UPRAVLJAČA ODNOSNO NA SA SVIM MODELIMA KLIMA UREĐAJA NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU slika 2 1. DIGITALNI ZASLON: prikazuje temperaturu te ON i OFF postavke vremena ako su uključene. Automatski se vraća na prvobitni prikaz temperature nakon 5 sekundi. Kad je uključen ventilator FAN zaslon je prazan. 2. TRANSMISSION: indikator bljesne jednom kad daljinski upravljač šalje signale unutarnjoj jedinici. 3. ON/OFF: ovaj simbol se pojavljuje kad se uređaj pali pomoću daljinskog upravljača, a nestaje kad se uređaj ugasi. 4. OPERATION MODE: prikazuje trenutni način rada: AUTO, COOL, DRY, HEAT i FAN. HEAT dostupno samo kod toplinskih pumpi. 5. FAN SPEED: pritisnite tipku FAN SPEED da biste odabrali željenu brzinu rada ventilatora (Auto-Low-Med-High). Vaš izbor će biti prikazan na LCD prozorčiću osim kad je odabrana Auto brzina ventilatora. 6. LOCK: ovaj simbol se pojavljuje kad pritisnete tipku LOCK. 7. TIMER ON/OFF zaslon: prikazuje postavke vremena. Ako je podešeno samo vrijeme početka rada na zaslonu će biti prikazano TIMER ON. Ako je podešeno 5

6 samo vrijeme prestanka rada prikazivat će se TIMER OFF. Ako su obje operacije podešene, bit će prikazano TIMER ON/OFF što znači da ste odabrali i vrijeme početka rada i vrijeme gašenja.! ΝAPOMENA: Svi znakovi prikazani na slici 2 služe za jasniju prezentaciju. Ali tijekom stvarnog rada na zaslonu su prikazani samo simboli relativnih funkcija. RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM Stavljanje/zamjena baterija Daljinski upravljač radi na dvije baterije (alkalin suhe) LR Da biste stavili baterije maknite stražnji poklopac spremnika za baterije i umetnite baterije sukladno smjeru (+ i -) prikazanom na daljinskom upravljaču. 2. Zamijenite stare baterije na isti način. AUTOMATSKI RAD Kad je klima uređaj spreman za upotrebu upalite ga i na zaslonu unutarnje jedinice počet će bljeskati signalna lampica OPERATION. 1. Pomoću tipke MODE select izaberite AUTO (automatski rad). 2. Pritisnite tipku TEMP za podešavanje željene sobne temperature. Najugodniji raspon temperature je između 21 C i 28 C. 3. Pritisnite tipku ON/OFF za pokretanje klima uređaja. Lampica OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice će zasvijetliti. AUTO FAN SPEED se automatski podešava, a na zaslonu daljinskog upravljača neće se pojaviti nikakvi indikatori. 4. Ponovo pritisnite tipku ON/OFF da biste zaustavili rad uređaja.! NAPOMENA: 1. Tijekom automatskog rada, klima uređaj može logički izabrati jedan od načina rada COOL, FAN, HEAT i DRY registrirajući razliku između stvarne sobne temperature i podešene temperature na daljinskom upravljaču. 2. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada, željeni način rada možete podesiti ručno. HLAĐENJE/GRIJANJE (nema kod modela koji samo hlade) i VENTILIRANJE (recirkulacija zraka) 1. Ako Vam ne odgovara AUTO način rada možete ručno premostiti postavke koristeći opcije COOL (hlađenje), HEAT (grijanje) ili FAN ONLY (samo ventilator). 2. Pomoću tipke TEMP podesite željenu sobnu temperaturu. Prilikom hlađenja najugodnija temperatura je 21 C i više. Prilikom hlađenja optimalna temperatura je 28 C ili niža. 3. Pritisnite FAN SPEED da biste odabrali brzinu rada ventilatora (AUTO, HIGH, MED ili LOW). 4. Pritiskom tipke ON/OFF upalit će se operation lampica i klima uređaj će početi raditi sukladno Vašim postavkama. Ponovni pritisak tipke ON/OFF prekida rad klima uređaja.! NAPOMENA: Opcijom rada samo ventilatora ne može se kontrolirati temperatura. Mogu se izvršiti samo koraci 1,3 i 4. 6

7 ODVLAŽIVANJE 1. Pritisnite tipku MODE za izbor opcije DRY. 2. Pritisnite tipku TEMP za podešavanje željene temperature od 21 C do 28 C. 3. Pritiskom tipke ON/OFF pokreće se rad klima uređaja u opciji DRY (upaljena signalna lampica). Brzina ventilatora je niska. Ponovnim pritiskom ON/OFF tipke uređaj prestaje s radom.! NAPOMENA: Uslijed razlike između podešene temperature jedinice i stvarne unutarnje temperature, klima uređaj će u opciji DRY raditi automatski bez hlađenja i ventilatora. TIMER Tipkom TIMER ON - može se podesiti automatsko paljenje klima uređaja. TIMER OFF tipka - podešava automatsko gašenje jedinice. 1. Podešavanje početnog vremena 1.1. Kad pritisnete tipku TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom zaslonu bit će prikazani zadnje podešeno vrijeme početka rada i oznaka h. Sad možete resetirati vrijeme za početak rada Ponovo pritisnite tipku TIMER ON za podešavanje željenog startnog vremena jedinice Nakon podešavanja TIMER ON, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde, oznaka h nestaje a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom zaslonu. 2. Podešavanje vremena gašenja 2.1. Kad pritisnete tipku TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom zaslonu će se pojaviti posljednje podešeno vrijeme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetirati vrijeme za završetak rada Pritisnite TIMER OFF još jednom kako biste podesili željeno vrijeme prekida rada Nakon podešavanja TIMER OFF, daljinski upravljač će početi odašiljati signal klima uređaju sa pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde nestaje oznaka h a pojavljuje se podešena temperatura na digitalnom zaslonu. 3. Podešavanje početnog i završnog vremena 3.1. Kad pritisnete tipku TIMER ON, daljinski upravljač prikazuje TIMER ON, a na digitalnom zaslonu bit će prikazani zadnje podešeno vrijeme početka rada i oznaka h. Sad možete ponovo podesiti TIMER ON za početak rada Ponovnim pritiskom TIMER ON odabirete vrijeme kad želite da klima uređaj počne raditi Kad pritisnete tipku TIMER OFF, daljinski upravljač prikazuje TIMER OFF, a na digitalnom zaslonu će se pojaviti posljednje podešeno vrijeme za kraj rada i oznaka h. Sad možete resetirati vrijeme za završetak rada Ponovnim pritiskom TIMER OFF odabirete vrijeme kad želite da klima uređaj prestane raditi Nakon podešavanja TIMERA, daljinski upravljač počinje slati signal klima uređaju s pola sekunde kašnjenja. Nakon otprilike još 2 sekunde podešena temperatura se pojavljuje na digitalnom zaslonu. 7

8 Mijenjanje podešenog vremena Da biste promijenili podešeno vrijeme početka i prekida rada (TIMER ON/OFF) pritisnite odgovarajuću tipku TIMERA i resetirajte vrijeme.! NAPOMENA: Podešeno vrijeme je relativno, tj. temelji se na kašnjenju trenutnog vremena. UPOZORENJA 1. Pripazite da između daljinskog upravljača i prijamnika unutarnje jedinice nema nikakvih prepreka jer u protivnom klima uređaj neće raditi. 2. Držite daljinski upravljač podalje od tekućina. 3. Zaštitite daljinski upravljač od visokih temperatura i ne izlažite ga zračenju. 4. Držite unutarnji prijamnik podalje od izravnih sunčevih zraka da ne bi došlo do neispravnog rada klima uređaja. 5. Držite daljinski upravljač podalje od elektromagnetskih smetnji koje izazivaju drugi kućanski uređaji. 6. Kad mijenjate baterije, nemojte upotrebljavati stare baterije ili drugačiji tip baterija jer to može izazvati neispravnost daljinskog upravljača. 7. Ako ne koristite daljinski upravljač nekoliko tjedana izvadite baterije. U protivnom bi curenje iz baterija moglo oštetiti daljinski upravljač. 8. Prosječni životni vijek baterija kod normalne primjene je oko 6 mjeseci. 9. Zamijenite baterije kad nema zvučnog signala iz unutarnje jedinice ili kad ne svijetli indikator transmisije.

9 PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA Pravilno podesite smjer strujanja zraka jer u protivnom može doći do nejednake sobne temeperature. Vodoravnu rešetku podesite pomoću daljinskog upravljača. Okomitu rešetku podesite ručno. Podešavanje okomitog smjera strujanja zraka (gore-dolje) Klima uređaj automatski prilagođava okomito strujanje zraka načinu rada. Podešavanje okomitog strujanja zraka: Ovu funkciju obavljajte dok uređaj radi. Pomoću tipke AIR DIRECTION (smjer zraka) na daljinskom upravljaču pomaknite rešetku u željenom smjeru. Nakon podešavanja okomitog strujanja zraka u svim naknadnim operacijama okomito strujanje će se automatski prilagoditi smjeru u koji ste postavili rešetku tipkom AIR DIRECTION. Podešavanje vodoravnog smjera strujanja zraka (lijevo-desno) Podesite okomito strujanje zraka ručno pomoću poluge na lijevoj ili desnoj strani okomite ručice rešetke (ovisno o modelu). Pripazite da Vam prsti ne zapnu u ventilatoru ili vodoravnoj rešetci i da ne oštetite okomitu rešetku. Kad klima uređaj radi i kad je vodoravna rešetka postavljena u određeni položaj, željeni smjer strujanja zraka ćete postići pomicanjem poluge na lijevi (ili desni, ovisno o modelu) kraj izlaza zraka. Automatsko mijenjanje smjera strujanja zraka (gore-dolje) Ovu funkciju obavljajte dok klima uređaj radi. Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču. Za zaustavljanje ove funkcije, pritisnite SWING još jednom. Pritisnite AIR DIRECTION za zaustavljanje rešetke u željenom položaju.

10 OPREZ! Tipke AIR DIRECTION i SWING bit će onesposobljene kad je klima uređaj ugašen (vrijedi i kad je TIMER ON podešen). Ne preporučuje se ostaviti uređaj upaljen dugo vremena ako je smjer strujanja zraka podešen prema dolje prilikom hlađenja ili odvlaživanja jer može doći do kondenzacije na površini vodoravne rešetke uzrokujući kapanje vlage na pod ili namještaj. Ne pomičite vodoravnu rešetku ručno. Uvijek koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING. Ako pomaknete rešetku ručno, može raditi na neispravan način.. Ako se to dogodi, ugasite uređaj i ponovo upalite. Kad uređaj upalite odmah nakon gašenja, vodoravna rešetka se možda neće micati oko 10 sekundi. Otvoreni kut vodoravne rešetke ne bi smio biti premalen, jer to može smanjiti učinkovitost hlađenja i grijanja uređaja zbog ograničenog strujanja zraka. Ne palite uređaj ako je vodoravna rešetka zatvorena. Prilikom priključenja uređaja na el. mrežu, vodoravna rešetka može proizvoditi zvukove u trajanju oko 10 sekundi, to je normalna pojava u takvom slučaju PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA AUTOMATSKI RAD Kad podesite uređaj na AUTO način rada, on će automatski birati hlađenje, grijanje (samo modeli s obje funkcije) ili rad ventilatora ovisno o temperaturi koju ste odabrali i o sobnoj temperaturi. Klima uređaj će samostalno kontrolirati sobnu temperaturu u skladu s temperaturom koju ste odabrali. Ako Vam automatski način rada ne odgovara, možete ručno odabrati željene uvjete rada uređaja. SLEEP FUNKCIJA Kad pritisnete tipku SLEEP za vrijeme hlađenja, grijanja ili automatskog rada, uređaj će automatski povećati (hlađenje) ili smanjiti (grijanje) temperaturu za 1 C/h. Podešena temperatura će biti nepromijenjena 2 sata. Brzina ventilatora se regulira automatski. Napomena: uređaj će se automatski ugasiti nakon 7 sati ako je aktivirana funkcija SLEEP. DRYING FUNKCIJA Ova funkcija automatski odabire funkciju odvlaživanja na temelju razlike između podešene temperature i stvarne sobne temperature. Temperatura se regulira tijekom odvlaživanja ponovljenim paljenjem i gašenjem funkcije hlađenja ili ventilatora. Brzina ventilatora je LOW (spori rad). 10

11 ODRŽAVANJE UPOZORENJE! Obavezno ugasite uređaj i prekinite dovod struje prije čišćenja. Čišćenje unutarnje jedinice i daljinskog upravljača OPREZ! Koristite suhu krpu za brisanje unutarnje jedinice i daljinskog upravljača. Krpa navlažena hladnom vodom može se koristiti za čišćenje unutarnje jedinice ako je jako prljava. Prednja ploča unutarnje jedinice može se skinuti i očistiti vodom. Nakon toga ju obavezno posušite suhom krpom. Nemojte koristiti kemijska sredstva niti metlicu za prašinu. Nemojte koristiti benzin za čišćenje mrlja, razrjeđivač, prah za poliranje ili slična sredstva jer mogu uzrokovati pucanje ili deformaciju plastične površine. Čišćenje zračnog filtera Začepljeni zračni filter smanjuje učinkovitost hlađenja uređaja. Molimo da očistite filter jednom u svaka dva tjedna. 1. Podignite ploču (poklopac) unutarnje jedinice do određenog kuta dok se ne zaustavi uz zvuk klik. 2. Primite dršku zračnog filtera i lagano podignite da biste izvadili filter iz držača, a zatim povucite prema dolje. 3. Uklonite filter iz unutarnje jedinice. Očistite filter jednom u svaka dva tjedna. Očistite filter pomoću usisavača ili vode i potom osušite na hladnom mjestu. 11

12 4. Uklonite elektrostatički filter iz njegovog okvira kako je prikazano na slici lijevo (nije primjenjivo na uređaje bez elektrostatičkog filtera).!!! Ne dirajte elektrostatički filter 10 minuta nakon otvaranja grilje jer može uzrokovati električni udar. Očistite elektrostatički filter blagim deterdžentom ili vodom i sušite na suncu dva sata. Prije ponovne ugradnje filtera provjerite da ništa nije oštećeno. Vratite filter za osvježavanje zraka na njegovo mjesto i to tako da prvo umetnete gornji dio filtera u jedinicu pazeći da su lijevi i desni rub filtera pravilno poravnati i zatim vratite filter u prvobitni položaj. ODRŽAVANJE Ako ne namjeravate duže vremena koristiti uređaj, obavite slijedeći postupak: 1. Upalite ventilator da radi otprilike pola dana kako bi se osušila unutrašnjost uređaja. 2. Ugasite uređaj i prekinite dovod struje. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača. 3. Vanjska jedinica zahtijeva periodično održavanje i čišćenje. To ne pokušavajte sami već kontaktirajte svog distributera ili servisera. PROVJERA PRIJE RADA Provjerite da žice nisu oštećene ili otpojene. Provjerite da li je ugrađen zračni filter. provjerite da li je blokiran otvor za ulaz ili izlaz zraka nakon što je uređaj dugo bio neupotrebljavan.!oprez: Ne dirajte metalne dijelove jedinice prilikom uklanjanja filtera zbog opasnosti od ozljeda uslijed rukovanja oštrim metalnim rubovima. Nemojte upotrebljavati vodu za čišćenje uređaja. Izloženost vodi može uništiti izolaciju i uzrokovati strujni udar. Prije čišćenja uređaja provjerite da je strujni prekidač ugašen. 12

13 UPUTE ZA RAD Za vrijeme normalnog rada uređaja može se dogoditi slijedeće: 1. Zaštita klima uređaja. Zaštita kompresora Kompresor ne može početi s radom 3 minute nakon što je bio ugašen. Anti-hladan zrak (samo modeli s grijanjem i hlađenjem) Uređaj je dizajniran tako da ne pušta hladan zrak za vrijeme grijanja dok je izmjenjivač topline unutarnje jedinice u jednoj od slijedeće tri situacije i dok nije postignuta podešena temperatura: A) Kad je grijanje tek počelo. B) Prilikom odleđivanja. C) Grijanje pri niskoj temperaturi. Ventilatori vanjske i unutarnje jedinice prestaju raditi prilikom odleđivanja (samo modeli s grijanjem i hlađenjem). Odleđivanje (samo modeli s grijanjem i hlađenjem): Led se može stvoriti na vanjskoj jedinici za vrijeme toplinskog ciklusa kad je vanjska temperatura niska, a vlaga visoka što rezultira slabijim grijanjem uređaja. U ovakvim uvjetima uređaj prestaje grijati i automatski pokreće funkciju odleđivanja. Vrijeme odleđivanja može varirati od 4 do 10 minuta ovisno o vanjskoj temperaturi i količini leda nakupljenoj na vanjskoj jedinici. 2. Bijela maglica izlazi iz unutarnje jedinice Bijela maglica može nastati zbog velike temperaturne razlike između zraka koji ulazi u uređaj i zraka koji izlazi iz uređaja prilikom hlađenja u zatvorenom okruženju koje ima relativno visoku vlažnost. Bijela maglica se može pojaviti i zbog vlage uslijed odleđivanja kad uređaj ponovo počne grijati nakon završetka odleđivanja. 3. Prigušena buka iz uređaja Možda ćete čuti prigušeno šištanje kad kompresor radi ili prestaje s radom. Taj zvuk se javlja zbog protoka rashladnog plina ili njegovog zaustavljanja. Prilikom rada ili gašenja kompresora može se javiti škripavi zvuk jer prilikom mijenjanja temperature u jedinici dolazi do širenja plastičnih dijelova uslijed grijanja ili do njihove kontrakcije uslijed hlađenja. Buka se može pojaviti i kad se rešetka za zrak vraća u svoj prvobitni položaj prilikom paljenja. 4. Prašina izlazi iz unutarnje jedinice Ovo je normalna pojava ako se uređaj nije dugo vremena koristio ili ako ga palite prvi put. 5. Čudan miris dolazi iz unutarnje jedinice Ova pojava je uzrokovana time što unutarnja jedinica preuzima mirise iz okoline građevinski materijal, namještaj, dim...). 6. Klima uređaj prelazi s hlađenja ili grijanja na rad ventilatora (samo modeli s grijanjem i hlađenjem). Kad unutarnja temperatura dosegne temperaturu podešenu u uređaju, kompresor će se automatski ugasiti, a klima uređaj prijeći na rad ventilatora. kompresor će ponovo početi raditi kad porast unutarnje temperature do podešenog stupnja aktivira hlađenje ili kad njen pad aktivira grijanje (samo za modele s grijanjem i hlađenjem). 13

14 7. Kapanje vode iz unutarnje jedinice Na površini unutarnje jedinice može se pojaviti voda pri grijanju u uvjetima visoke relativne vlažnosti (više od 80%). U tom slučaju podesite vodoravnu rešetku za maksimalan protok zraka i odaberite HIGH brzinu ventilatora (brzi rad). 8. Grijanje (samo modeli s grijanjem i hlađenjem) Klima uređaj uzima toplinu iz vanjske jedinice i ispušta je kroz unutarnju jedinicu tijekom grijanja. Kad vanjska temperatura padne, toplina koju uređaj crpi također će se smanjiti. Istovremeno, punjenje uređaja toplinom se pojačava zbog velike razlike između vanjske i unutarnje temperature. Ako ne možete postići zadovoljavajuću temperaturu pomoću uređaja, preporučujemo da koristite dodatni uređaj za grijanje. 9. Automatski restart Nestanak struje za vrijeme rada zaustavite će uređaj u potpunosti. Kod jedinica bez automatskog restarta, povratak napona će aktivirati svjetlosni indikator na unutarnjoj jedinici (OPEARTION indicator). Za restartanje pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču. Kod jedinica sa automatskim restartom povratak napona automatski pokreće uređaj sa svim podešenjima koja su ranije pohranjena u memoriji. 10. Munja ili bežični telefon koji radi u blizini uređaja može poremetiti rad uređaja. Odvojite uređaj od izvora struje, a zatim ga ponovo spojite. Pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom upravljaču za početak rada. 14

15

16 frigo-kor poslovnice Zagreb Split Savica šanci 137 Matice Hrvatske 57 tel: tel: fax: fax: Rijeka Zadar Tizianova 52 Put Nina 55 tel: fax: Pula Osijek Riva 14 Vukovarska 96 tel: tel: fax: fax:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

HRVATSKI LED TV. Upute za uporabu LED-32AF40

HRVATSKI LED TV. Upute za uporabu LED-32AF40 LED TV Upute za uporabu LED-32AF40 Sadržaj Sigurnosni savjeti i upute Pribor uz uređaj 2 5 Ugađanje FAV programa Auto pretraga Ručna pretraga 22 22 23 Priprema uređaja Montaža i demontaža stalka Smještaj

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma

toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma toplinske pumpe 2014 Srce vašeg doma H E A T P U M P S sadržaj S-THERM+, S-THERM i SWH tehnologija S-THERM + predstavljanje S-THERM+ unutarnja jedinica S-THERM+ vanjska jedinica S-THERM+ upravljanje i

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 18 HU Használati útmutató 36 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDIS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 4 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

Višenamjenski DVD rekorder

Višenamjenski DVD rekorder 4-156-864-11(2) Odabir načina kopiranja 8 Upoznavanje DVDirect rekordera 22 Priprema za snimanje 29 Kopiranje s Handycama 38 Višenamjenski DVD rekorder Kopiranje s videouređaja Kopiranje fotografija Pregled

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost

Panasonic. Digitalna video kamera PRE UPOTREBE UPUTSTVO ZA UPOTREBU. Informacije za vašu sigurnost Panasonic Digitalna video kamera UPUTSTVO ZA UPOTREBU Model br. NV-GS400EG PRE UPOTREBE Informacije za vašu sigurnost Obzirom da se ovaj uređaj zagreva tokom upotrebe, koristite ga na dobro provetrenom

Διαβάστε περισσότερα

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na

OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog fajla, obavezno pogledajte fajl ELEMENTARNE FUNKCIJE, jer se na OBLAST DEFINISANOSTI FUNKCIJE (DOMEN) Prva tačka u ispitivanju toka unkcije je odredjivanje oblasti deinisanosti, u oznaci Pre nego što krenete sa proučavanjem ovog ajla, obavezno pogledajte ajl ELEMENTARNE

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj HR Upute za uporabu 2 EN User manual 1 EL Οδηγίες Χρήσης 26 HU Használati útmutató 0 RO Manual de utilizare 53 SL Navodila za uporabo 65 Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de

Διαβάστε περισσότερα

English Hrvatski Românã Deutsch Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English Hrvatski Românã Deutsch Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP66253 HL mit FB LB7 Seite 1 Dienstag, 31. Mai 2011 10:23 10 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12 Molimo

Διαβάστε περισσότερα

IAN 60489 CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual

IAN 60489 CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1 CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual AKU ODVIJAČ S IZMJENOM BITOVA Prijevod originalnih uputa za uporabu ŞURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR CU TAMBUR PENTRU

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6720812247-00.1V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje 6 720 817 871 (2016/04) SRB, CG 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EC4201AOW HR Zamrzivač škrinja Upute za uporabu 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 16 HU Fagyasztóláda Használati útmutató 31 NO Fryseboks Bruksanvisning 46 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα

Xpressive. Silk. épil 7281 WD. Type charge. Xpressive

Xpressive. Silk. épil 7281 WD.  Type charge. Xpressive Silk épil Xpressive 7281 WD smartlight Xpressive charge Type 5377 www.braun.com/register ÏÏËÓÈÎ 66 Hrvatski 98 Braun Infolines D A 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE CH 08 44-88 40 10 GB 0800 783

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE LT MONTUOTOJO IR NAUDOTOJO VADOVAS EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HR TR RO GR HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308/320/330X Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro proučite sadržaj prije rukovanja

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCA G35 ECO B

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCA G35 ECO B Upute za uporabu HR Hrvatski,1 IT Italiano,49 SUŠILICA RUBLJA GR IDCA G35 ECO B www.indesit.com Ελληνικά,17 PT Português,33! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu

Διαβάστε περισσότερα

Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx

Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx Zidni plinski kotao neovisan o zraku u prostoriji Euromaxx Upute za instaliranje ZWC 24-1 MF2A 23 ZC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MF2A 31 ZC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MF2A 23 ZC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MF2A 31 ZC 28-1

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV VLE 7131 BF HR

LCD TV VLE 7131 BF HR LCD TV VLE 7131 BF HR SADRŽAJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 POSTAVKE I SIGURNOST 6 OPĆE INFORMACIJE

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 74 319 0506 0 B3123x5 sr Uputstva za rad hr Upute za rad sl Navodila za uporabo ro Instructiuni de utilizare el Οδηγίες Λειτουργίας Synco 700 Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 Uređaj za nadzor i upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

NC rashladni toranj od fiberglasa

NC rashladni toranj od fiberglasa KORISNIČKI PRIRUČNIK NC rashladni toranj od fiberglasa POSTAVLJANJE RAD ODRŽAVANJE hr_z0702489 rev A IZDANO 05/2015 PRIJE POČETKA RADA S OVIM PROIZVODOM ILI NJEGOVOG SERVISIRANJA PROČITAJTE S RAZUMIJEVANJEM

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda

Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda HR EL HU Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Használati útmutató 27 Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda ZFC31400WA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute 3 Rad uređaja 5

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - DIMENZIONIRANJE KOMPONENTI GViK SUSTAVA - AUTOMATSKA REGULACIJA Doc.dr.sc. Igor BALEN Grijač - faktori koje treba razmotriti kod izbora izmjenjivača: Traženi učinak ili kapacitet

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost PIJANO ZA NAMOTATI Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ROLL OUT PIANO Operation and Safety Notes ROLLPIANO Bedienungs- und

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ

SADRŽAJ LCD TV HR SADRŽAJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 POSTAVKE I SIGURNOST 6 OPĆE INFORMACIJE 6

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HR TR RO GR HUSQVARNA AUTOMOWER 105/310/315/420/430X/450X Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro proučite sadržaj

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1120 MFP Series

HP LaserJet M1120 MFP Series HP LaserJet M1120 MFP Series Getting Started Guide Upute za početak korištenja Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe Read Me First Prvo pročitajte ovo Διαβάστε πρώτα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1319 MFP Series

HP LaserJet M1319 MFP Series HP LaserJet M1319 MFP Series Getting Started Guide Vodič za početak rada Οδηγός Εκκίνησης Priručnik za početak rada Priročnik za začetek uporabe Read Me First Prvo pročitajte ovo Διαβάστε πρώτα αυτό Prvo

Διαβάστε περισσότερα

ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA skraćena verzija

ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA skraćena verzija ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA skraćena verzija Tehnika HTV a ANTENSKI PRIJAMNI SUSTAVI ZA SMANJENJE SMETNJI PRI PRIJAMU TV SIGNALA skraćena verzija UVOD Princip

Διαβάστε περισσότερα

Tempus Digital Digitalni astronomski uklopni sat D GB CZ BZT28A71. Upute za montažu i rukovanje BZT28A71

Tempus Digital Digitalni astronomski uklopni sat D GB CZ BZT28A71. Upute za montažu i rukovanje BZT28A71 2 8mm 31036603 Tempus Digital Digitalni astronomski uklopni sat BZT28A71 Upute za montažu i rukovanje 0,5mm - 2,5mm 2 MENU 0 6 12 18 24 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T OK BTZ28A71 D GB CZ PL 16(10)A 250V~

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji.

SADRŽAJ. Prednosti klima-uređaja Gorenje. Zidni klima-uređaji. Zidni inverter klima-uređaji. Prenosni klima-uređaji. KLIMA UREĐAJI 2 3 SADRŽAJ 6 Prednosti klima-uređaja Gorenje 10 Zidni klima-uređaji 11 Zidni inverter klima-uređaji 12 Prenosni klima-uređaji 13 Multi-inverteri 13 14 15 16 Spoljne jedinice Unutrašnje zidne

Διαβάστε περισσότερα

MXS 3. MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULLY CHARGED PULSE, MAINTENANCE CHARGING 12V/0.8 3. SUPPLY PLUG* MAINS CABLE CTEK COMFORT CONNECT

MXS 3. MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULLY CHARGED PULSE, MAINTENANCE CHARGING 12V/0.8 3. SUPPLY PLUG* MAINS CABLE CTEK COMFORT CONNECT MODE 12V/0.8 3.6A MANUAL CONGRATULATIONS to the purchase of your new professional switch mode battery charger. This charger is included in a series of professional chargers from CTEK SWEDEN AB and represents

Διαβάστε περισσότερα

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST

KLIMA-BOJLER. klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KLIMA-BOJLER klimatizacija prostora + besplatna topla voda VIŠESTRUKA PRIMJENA I MAKSIMALNA ENERGETSKA UČINKOVITOST KORISNI PODACI princip rada toplinske pumpe 25ºC do 27ºC 15 kw HLAĐENJA 20 kw, U OKOLINU

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing.

UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA. Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Dipl. Ing. UPRAVLJANJE TERMOTEHNICKIM SUSTAVIMA Tema: - Osnovna nacela regulacije u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije Dipl. Ing. Darko SMOLJAN Automatska regulacija - automatska regulacija u GViK sustavima

Διαβάστε περισσότερα

TDC 3 Temperature-Difference-Controller

TDC 3 Temperature-Difference-Controller Temperaturni diferencijalni kontroler TDC 3 Upute za instalaciju i uporabu TDC 3 Temperature-Difference-Controller Pažljivo pročitati prije instalacije, komisionog pregleda i uporabe Sadržaj stranica A.1

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ

SADRŽAJ HR 48 VLE 4520 BF SADRŽAJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 POSTAVKE I SIGURNOST 6 OPĆE INFORMACIJE

Διαβάστε περισσότερα

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU

Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU Plinski zidni kombi bojler UPUTE ZA MONTAŽU I UPOTREBU HR Fonderie SIME S.p.A. 6318151A 12/2014 R0 RASPON MODEL COD Brava Slim 25 BF (G20 -METAN) 8112500 Brava Slim 25 BF (G30/G31 - UNP) 8112501 Brava

Διαβάστε περισσότερα

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I.

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959 ΑΘΗΝΑ: B

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΣΗ «ΜΠΙΛΛΙΑ», ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ 57001-ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60541 ΤΗΛ: +30 2310 805980 FAX: +30 2310 805959 ΑΘΗΝΑ: B Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

visokotemperaturna dizalica topline

visokotemperaturna dizalica topline Daikin Altherma visokotemperaturna dizalica topline Najbolji izbor za obnove Zašto odabrati Daikin? Komfor Potpuni komfor za grijanje i korištenje tople vode u kućanstvu potreban vam je u svakom trenutku.

Διαβάστε περισσότερα

Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2

Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2 Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2 Bramac pokrovni sistemi d.o.o. Dobruška vas 45, 8275 Škocjan Sadržaj 1 Općenito...3 1.1 O uputama...3 1.2 O proizvodu...3

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV. Uputstvo za upotrebu 4-458-528-81(1) Vodič za početak. Gledanje TV-a. Korišćenje opcione opreme. Korišćenje funkcija MENU-ja

LCD TV. Uputstvo za upotrebu 4-458-528-81(1) Vodič za početak. Gledanje TV-a. Korišćenje opcione opreme. Korišćenje funkcija MENU-ja 4-458-528-81(1) LCD TV Uputstvo za upotrebu Vodič za početak Gledanje TV-a Korišćenje opcione opreme Korišćenje funkcija MENU-ja Dodatne informacije KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

UFM 530 HT Priručnik. Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature

UFM 530 HT Priručnik. Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature UFM 530 HT Priručnik Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature Hardverska verzija: 2134721100-200 Software μp2: 90-05 KROHNE : Štampa :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF

climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF climavair - climavair pro - climavair plus - climavair kasete - climavair multi - climavair VRF U korak s Vašim željama Klima ureappleaj serije pro Novi klima ureappleaji prilagoappleeni su životnim potrebama

Διαβάστε περισσότερα

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije

Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije Natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije 06. list- Katalog pitanja za natjecanje instalatera grijanja i klimatizacije RJEŠENJA Bod.. Koliko iznosi hidrostatički tlak u instalaciji koja je potpuno

Διαβάστε περισσότερα

Korisnička i instalacijska uputstva za ventilatore Dospel serije KOM

Korisnička i instalacijska uputstva za ventilatore Dospel serije KOM Korisnička i instalacijska uputstva za ventilatore Dospel serije KOM Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda. Vjerujemo da će ispuniti sva vaša očekivanja. Želimo Vam da ventilator radi bez problema u čemu

Διαβάστε περισσότερα

SEC 104 ZNANSTVENI KALKULATOR KORISNIČKI PRIRUČNIK.

SEC 104 ZNANSTVENI KALKULATOR KORISNIČKI PRIRUČNIK. SEC 104 ZNANSTVENI KALKULATOR KORISNIČKI PRIRUČNIK www.sencor.eu I. Osnovne funkcije 1. Zaslon s dva reda 2. Osnovne operacije 3. Znanstveni kalkulator 4. Računanje jednadžbi 5. Statističke operacije

Διαβάστε περισσότερα

Servisni priručnik. Kotao s regulacijskim sustavom EMS. Za servisere. Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja

Servisni priručnik. Kotao s regulacijskim sustavom EMS. Za servisere. Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja Servisni priručnik Kotao s regulacijskim sustavom EMS Za servisere Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja 7 747 010 318 (02/2007) HR Sadržaj Sadržaj 1 Opće upute za sigurnost i objašnjenje

Διαβάστε περισσότερα

Upute za instalaciju usluge ISKON.TV

Upute za instalaciju usluge ISKON.TV Upute za instalaciju usluge ISKON.TV Sadržaj 1. Uvod 1 2. Važni savjeti i upute o sigurnosti 1 2.1. Upozorenja o električnom napajanju 1 2.2. Savjeti za postavljanje uređaja 1 2.3. Čišćenje uređaja 2 3.

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Odvod dimnih plinova CERACLASS ZW 11/18/24-2 DH AE HR ( ) JS

Odvod dimnih plinova CERACLASS ZW 11/18/24-2 DH AE HR ( ) JS Odvod dimnih plinova CERACLASS ZW 11/18/24-2 DH AE 6 720 608 692 HR (2007.04) JS Sadržaj Sadržaj 1 Upute za siguran rad i simboli 3 1.1 Upute za siguran rad 3 1.2 Objašnjenje simbola 3 2 Primjena 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18

OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA. () 6. studenog 2011. 1 / 18 OSNOVNI PRINCIPI PREBROJAVANJA () 6. studenog 2011. 1 / 18 TRI OSNOVNA PRINCIPA PREBROJAVANJA -vrlo često susrećemo se sa problemima prebrojavanja elemenata nekog konačnog skupa S () 6. studenog 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα