ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αργοστόλι, 31/10/2012 ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αρ. Πρωτ: Φ333/Ζ1-02/Γ2/2567 Ταχ. /νση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Α. Σωτηρίου, Γ. Λιβιτσάνης Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία (Fax): Ηλεκτρονική ιεύθυνση: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Προϊστάµενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΘΕΜΑ: «Ε ανα ροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 και του άρθρου 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 για την ε ιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών Συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς» Έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), 2. Το Ν. 3028/2002 Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 3. Το Π.. 191/2003 «Περί Οργανισµού του Υ ουργείου Πολιτισµού» 4. Το Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ιδρυση και µετονοµασία Υ ουργείων, µεταφορά και κατάργηση υ ηρεσιών» και το Π.. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/2012) «σύσταση Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού στο Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού» 5. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ ) για τον τρό ο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων. 6. Τις αραγράφους 5, 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/ ) ερί θεσµών, µέτρων και δράσεων ολιτιστικής κληρονοµιάς. 7. Την αράγραφο 47 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16/03/2007) ερί ρότυ ων εξασφάλισης της οιότητας 8. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45), 1

2 9. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), 10. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. 11. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ου αφορούν τους ρόχειρους διαγωνισµούς. 12. Το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει συµ ληρωθεί, τρο ο οιηθεί και ισχύει. 13. Την µε αρ. Π1/4089/2011 (ΦΕΚ 2498/Β/ ) Α όφαση του Ανα ληρωτή Υ ουργού Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την εξαίρεση α ό την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) ροµήθειας ειδών ου εντάσσονται στα συγχρηµατοδοτούµενα ε ιχειρησιακά ρογράµµατα µέχρι Τη µελέτη εγκριθείσα δια της µε αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/65182/3082/ «Έγκριση µελέτης ωρίµανσης για τη διαµόρφωση ανάδειξη µνηµείων Φισκάρδου: α. διαµόρφωση - ανάδειξη ρωµαϊκού νεκροταφείου, β. διαµόρφωση - ανάδειξη ρωµαϊκού βαλανείου, στη θέση Άγιος Ανδρέας, γ. διαµόρφωση - ανάδειξη ταφικού εριβόλου και τµήµατος θεάτρου /ωδείου, στη θέση Τηγάνια, νήσου Κεφαλληνίας» Α όφασης του Υ ουργού Πολιτισµού και Τουρισµού 15. Τη µελέτη εγκριθείσα δια της µε αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ78/87338/3646/ «Μελέτη συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων α ό το Φισκάρδο» Α όφασης της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνηµείων 16. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/84336/3778/ , α όφαση του ΥΠΠΟΤ αυτε ιστασίας του αρα άνω έργου. (Α Α: 4Α8ΠΓ-Τ4Θ). 17. Το Π.. 74/85 ου αφορά στην συµ λήρωση του Π.. 16/80 και την Υ ουργική Α όφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β/ ), «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργού Πολιτισµού και δικαίωµα υ ογραφής στου Προϊσταµένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υ ηρεσιών αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟ», καθώς και το ΦΕΚ 180/Β/ ό ου έγινε η αναδηµοσίευση στο ορθό της αρα άνω Α όφασης. 18. Την µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/104657/ α όφαση ορισµού του Σωτηρίου Ανδρέα, µόνιµο υ άλληλο µε βαθµό Β του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων του ΥΠΠΟΤ, ως ανα ληρωτή ελλεί οντος Προϊσταµένου της ΛΕ ΕΠΚΑ. 19. Τη µε αρ. ΕΥΠΟΤ/Α1/ΙΟΝ10/2227/ Α όφαση ένταξης του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» 20. Τη Σ.Α.Ε µε την ο οία εγγράφεται το έργο στο Π..Ε. του 2011 µε τον κωδικό 2011ΣΕ Τη µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2156/ (Α Α: Β4ΘΟΓ-ΗΟΥ) Α όφαση της ΛΕ ΕΠΚΑ ερί διενέργειας του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος 22. Τη µε αρ. Φ333/Ζ1-02/2179/ (Α Α: Β4ΘΒΓ-ΤΟΘ) Α όφαση µαταίωσης του ροκυρηχθέντος ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2156/ (Α Α: Β4ΘΟΓ-ΗΟΥ) 23. Τη µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2212/ (Α Α: Β4Θ9Γ-Ψ40) Α όφαση της ΛΕ ΕΠΚΑ ερί ε ανα ροκήρυξης του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος 24. Τη µε αρ. Φ333/Ζ1-02/2289/ (Α Α: Β4ΘΓΓ-4Ν0) Α όφαση µαταίωσης του ε ανα ροκυρηχθέντος ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2212/ (Α Α: Β4Θ9Γ-Ψ40) 25. Τη µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2290/ (Α Α: Β4ΘΓΓ-99Κ) Α όφαση της ΛΕ ΕΠΚΑ ερί ε ανα ροκύρηξης του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος 26. Τη µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2557/ (Α Α: Β432Γ-ΟΘ ) Α όφαση µαταίωσης του ε ανα ροκυρηχθέντος ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε αρ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2290/ (Α Α: Β4ΘΓΓ-99Κ) 2

3 27. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ου κυρώθηκε µε το άρθρο ρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98), Α οφασίζουµε: 1. Την ε ανα ροκήρυξη ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ε ιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς» εκτιµώµενου συνολικού κόστους εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα ευρώ και εβδοµήντα τρία λε τά (73.170,73) ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. 2. Η δα άνη, θα βαρύνει τις ιστώσεις του 1 ου υ οέργου της ράξης «ιαµόρφωση Ανάδειξη Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» ενταγµένου στο Ε.Π. «υτική Ελλάδα Πελο όννησος Ιόνιοι Νήσοι » µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ ου συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση (Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης) και α ό το Ελληνικό ηµόσιο. 3. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Πρόχειρου ιαγωνισµού εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη αναλυτική ιακήρυξη και στα Παραρτήµατα Α και Β αυτής, η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. 4. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέχρι την 19 η Νοεµβρίου 2012 και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Προσφορές ου θα κατατεθούν µετά την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκ ρόθεσµες, δεν αξιολογούνται αλλά ε ιστρέφονται. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού ορίζεται η 20 η Νοεµβρίου Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. Η αρούσα α όφαση, οι συνηµµένες αναλυτική ιακήρυξη και ερίληψη αυτής και Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Σύµβασης να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες και et.diavgeia.gov.gr για χρονικό διάστηµα κατ ελάχιστον δεκα έντε (15) ηµερών ριν την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας κ.α.α. Ανδρέας Σωτηρίου Αρχαιολόγος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Περίληψη της ιακήρυξης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα. 2. Αναλυτική ιακήρυξη µε τα ακολουθά Παραρτήµατα: Παράρτηµα Α - Τεχνικές ροδιαγραφές Παράρτηµα Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 3. Σχέδιο Σύµβασης 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1/2012 Η ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Αναθέτουσα Αρχή) διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή ( αρ. 4 αρ. 2 Π.. 118/2007 και αρ. 12 αρ. 1 Π.. 99/1992) για την ε ιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δυο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλλονιάς µε τα ακόλουθα στοιχεία: 1) ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ιεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου Το οθεσία / Πόλη: Αργοστόλι, Κεφαλληνία Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2) Σύµβαση ροµήθειας. 3) Είδος διαδικασίας: Πρόχειρος µειοδοτικός ιαγωνισµός 4) Τό ος αράδοσης των υ ό ανάθεση εργασιών το Φισκάρδο Κεφαλονιάς. 5) Τίτλος «Συντήρηση, αισθητική α οκατάσταση και κατασκευή αντιγράφων δυο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλλονιάς» Το αντικείµενο της ανάθεσης εριλαµβάνει: 1. Α όσ αση και µεταφορά των δύο σαρκοφάγων 2. Στερέωση συντήρηση εκµάγευση 3. Κατασκευή αντιγράφων και το οθέτησή τους σε ροκαθορισµένο χώρο εν ε ιτρέ εται να κατατεθούν ροσφορές για τµήµα του ροκηρυσσόµενου έργου. 6) Η διάρκεια της συµβάσεως ορίζεται α ό την υ ογραφή της µέχρι και έξι (6) µήνες µετά α ό αυτή. 7) ε θα ληφθούν υ όψη εναλλακτικές ροσφορές. 8) Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ροµηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείµενο της ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατα αυτής (Α -Β ) α ό την ΛΕ ΕΠΚΑ, Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, 28100, Αργοστόλι Κεφαλονιάς υ εύθυνη κ. Μουρελάτου Ιωάννα, τηλ , fax : , (ώρες 09:00 µε 15:00). Η αναλυτική ιακήρυξη δηµοσιεύεται ε ίσης στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες και et.diavgeia.gov.gr. εν ροβλέ εται ροθεσµία για την αραλαβή της ιακήρυξης. 9) Ο ροϋ ολογισµός της σύµβασης είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα ευρώ και εβδοµήντα τρία λε τά (73.170,73 ) µη συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 10) Οι ροσφορές υ οβάλλονται στο Πρωτόκολλο της ΛΕ ΕΠΚΑ υ όψη κου Σωτηρίου Ανδρέα, µέχρι την , ηµέρα ευτέρα και ώρα 15:00 (καταληκτική ηµεροµηνία). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η Τρίτη, Οι ροσφορές συντάσσονται υ οχρεωτικά στα ελληνικά. 11) Η α οσφράγιση του κυρίως φακέλου των ροσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, Αργοστόλι, Κεφαλληνία, στις , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και µ ορούν να αρίστανται όσοι εκ των συµµετεχόντων το ε ιθυµούν. 12) ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά ρόσω α ου: - ροέρχονται α ό χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ..Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., ή Συνεταιρισµοί εµ ορίας, ή Ενώσεις Προµηθευτών των αρα άνω ροσώ ων και Για ενώσεις : δεν α αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ οβολή της ροσφοράς. 4

5 Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δεν µ ορεί να µετέχει σε ερισσότερες της µιας ροσφορές. 13) Λόγοι α οκλεισµού : Α οκλείονται όσοι δεν ληρούν τους όρους των διατάξεων του άρθρου 6 αρ. 2 σηµεία α) έως ε) του Π.. 118/2007 και του άρθρου 9 της αναλυτικής ιακήρυξης. ικαιολογητικά α όδειξης των ανωτέρω: 1. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην ο οία να αναφέρονται τα σχετικά στο Άρθρο 9, αρ.1, δικαιολογητικό 1 της Αναλυτικής ιακήρυξης 2. Φωτοαντίγραφα σελίδας δελτίου α οστολής και τιµολογίου. Φωτοαντίγραφο ιστωτικού τιµολογίου. 3. Πιστο οιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 4. Πιστο οίηση διασφάλισης της οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών (ISO) σύµφωνα µε την αράγραφο 47 του Π.1.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) ερί ρότυ ων εξασφάλισης της οιότητας. 5. Ε ικυρωµένο Αντίγραφο της Άδειας Ανάληψης Ιδιωτικού Έργου Συντήρησης (Άδεια Ασκήσεως Ε αγγέλµατος ό ως αυτή εριγράφεται στον αρχαιολογικό νόµο 2557/1997) στο όνοµα του υ οβάλλοντος τη ροσφορά. 6. Α οδεδειγµένη εµ ειρία στην συντήρηση λίθινων αντικειµένων, η ο οία να α οδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση 7. Υ εύθυνη 1ήλωση στην ο οία θα αναφέρεται ότι µε την υ ογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί ίνακας του ροσω ικού ου θα α ασχοληθεί α οκλειστικά µε το έργο στον ο οίο θα εριλαµβάνεται τουλάχιστον ένας (1) συντηρητής ΤΕ. 8. Βιογραφικό Σηµείωµα, στο ο οίο να αναφέρονται τα έργα ου έχουν εκτελεστεί τα τελευταία έντε χρόνια καθώς και οι ροϋ ολογισµοί τους 9. Υ εύθυνη 1ήλωση στην ο οία να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος έχει τον κατάλληλο ε ιστηµονικό εξο λισµό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών 10. Τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, οι ο οίες να έχουν εκδοθεί α ό αρµόδιες υ ηρεσίες του ΥΠΠΟΤ για τα έργα συντήρησης λίθινων αντικειµένων 11. Κάθε άλλο στοιχείο ου ο κάθε διαγωνιζόµενος θεωρεί χρήσιµο, ό ως εριγραφή τεχνικού εξο λισµού της ε ιχείρησης, αναφορά του α ασχολούµενου τεχνικού ροσω ικού και της εξειδίκευσής του, ε ιστολές ή βεβαιώσεις για τις µέχρι σήµερα αρόµοιας φύσεως ροµήθειες ου έχει αναλάβει σε αρχαιολογικά έργα. 12. Εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης 13. Σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, έραν των ανωτέρω - νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης νοµίµως ε ικυρωµένα - Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ερί τρο ο οιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού ροσώ ου 14. Υ εύθυνη ήλωσή του της αρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8 αρ. 3 του Π 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 αυτού) 15. Υ εύθυνη ήλωσή του της αρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις αραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του Π 118/ Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ερί µη α όκτησης ληροφοριών ου να συνε άγονται αθέµιτα λεονεκτήµατα για τον ίδιο 17. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε ίσης: στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της Κοινο ραξίας. Σε ερί τωση ου τα αρα άνω εριλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, ροσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως ε ικυρωµένο. 18. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης. 19. Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 5

6 20. Ο χρόνος ισχύος των ροσφορών είναι οκτώ (8) µήνες. 21. Οι ληρωµές στο λαίσιο της σύµβασης ραγµατο οιούνται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού ρωτοκόλλου οριστικής αραλαβής της Ε ιτρο ής Παραλαβής. 22. H σύµβαση η ο οία θα υ ογραφεί µεταξύ του Υ ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του Αναδόχου θα χρηµατοδοτηθεί α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης Ταµείο στο ρόγραµµα «υτική Ελλάδα Πελο όννησος - Ιόνιοι Νήσοι ». 23. Στην ερί τωση ε ιλογής ένωσης ροµηθευτών, ρέ ει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. 24. Προσφυγές και ενστάσεις υ οβάλλονται στην Ε ιτρο ή Ενστάσεων για τους λόγους και στις ροθεσµίες ου ορίζονται στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. Περαιτέρω διευκρινίσεις για την υ οβολή ενστάσεων και ροσφυγών αρέχονται α ό την ΛΕ ΕΠΚΑ. Αργοστόλι, Ο Προϊστάµενος της Εφορείας κ.α.α. Ανδρέας Σωτηρίου Αρχαιολόγος 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΟ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΤΟΥ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αργοστόλι,

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ροµήθειας ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΆΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΆΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΆΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΆΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 14 ιοικητικές Προσφυγές ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 16 Υ ογραφή Σύµβασης ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς 8

9 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) και του άρθρου 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις ό ως τρο ο οιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ» (ΦΕΚ Α/247), Του άρθρου 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Το Ν. 3028/2002 Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Το Π.. 191/2003 Περί Οργανισµού του Υ ουργείου Πολιτισµού» Το Π.. 85/2012 για την ίδρυση του Υ ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) και το Π.. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/2012) για την σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού Του άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, Τις αραγράφους 5, 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/ ) ερί θεσµών, µέτρων και δράσεων ολιτιστικής κληρονοµιάς. Το άρθρο 47 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) ερί ρότυ ων εξασφάλισης της οιότητας Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ανάθεσης Οι ρος ανάθεση εργασίες εριγράφονται αναλυτικά κατά είδος και οσότητα στο Παράρτηµα Α, το ο οίο α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του έργου ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού συµ εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό των ενενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00) συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου «ιαµόρφωση Ανάδειξη Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» ενταγµένου στο ΕΣΠΑ µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 9

10 2011ΣΕ ΣΑ: 0148 ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό Εθνικούς Πόρους στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «υτική Ελλάδα Πελο όννησος - Ιόνιοι Νήσοι ». ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων αραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ ουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού - ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου Το οθεσία / Πόλη: Αργοστόλι, Κεφαλληνία Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ιακήρυξη δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. 3. Η εγκριθείσα µελέτη εφαρµογής δια της µε αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ78/87338/3646/ Α όφασης της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνηµείων µε τίτλο «Μελέτη συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων α ό το Φισκάρδο», δύνανται να ροµηθευθούν οι ενδιαφερόµενοι, δωρεάν και άµεσα, είτε σε ηλεκτρονική µορφή είτε σε έντυ η, κατό ιν έγγραφου αιτήµατος τους ρος την Υ ηρεσία. ΆΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης 1. Οι υ οψήφιοι µ ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας α ό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι και την ευτέρα Οι α αντήσεις αρέχονται γρα τώς και το αργότερο µέχρι την Παρασκευή Οι αρεχόµενες α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ερί τωση δεν ε ιτρέ εται να τρο ο οιούν ουσιωδώς το εριεχόµενο και τους όρους της αρούσας. Όλες οι υ οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες α ό όλες τις α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στις ιστοσελίδες Ε αυτών καθώς και ε ί των σχετικών α αντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. 2. Μετά την υ οβολή των ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο ο οιήσεις ή α οκρούσεις όρων της αρούσας α ό τους υ οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 10

11 ΆΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ρόσω α, ενώσεις ή συµ ράξεις αυτών ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, ου έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ, η ο οία κυρώθηκε α ό την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ) ή σε τρίτες χώρες ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. και έχουν α ό το νόµο και/ή το καταστατικό τους δικαίωµα άσκησης ε αγγελµατικής δραστηριότητας για την εν λόγω ροµήθεια. Στην ερί τωση των ενώσεων ροµηθευτών δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει α ό την υ οψήφια Ένωση ριν την υ ογραφή της σύµβασης να εριβληθεί τη µορφή της κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµ ορικού νόµου. 2. Με την υ οβολή της ροσφοράς τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της ροµήθειας. Κατά τα λοι ά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.. 118/ Κάθε υ οψήφιος (φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µ ορεί να συµµετέχει στο ιαγωνισµό είτε µεµονωµένα µε µία µόνο ροσφορά είτε ως µέλος µίας και µόνο κοινο ραξίας ή ένωσης. 4. Προσφέροντες/ε ιχειρήσεις ου σχετίζονται µε ροσφέροντες, οι ο οίοι/οι ο οίες έχουν αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εµ λακεί µε ο οιονδή οτε τρό ο στην ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης (.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ροδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου δια ιστώνεται στρέβλωση του ανταγωνισµού ή/και µη τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης α οκλείονται α ό τη συµµετοχή στο διαγωνισµό. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ενώσεις ροµηθευτών, αυτός ο λόγος α οκλεισµού ισχύει για καθένα α ό τα µέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει και για ένα µόνο µέλος ένωσης, η υ οβληθείσα κοινή ροσφορά α οκλείεται α ό το διαγωνισµό. 5. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε ίσης να ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα ε ί εδα όσον αφορά τις ε αγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: 1. Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: Ε ικυρωµένο Αντίγραφο της Άδειας Ανάληψης Ιδιωτικού Έργου Συντήρησης (Άδεια Ασκήσεως Ε αγγέλµατος ό ως αυτή εριγράφεται στον αρχαιολογικό νόµο 2557/1997) στο όνοµα του υ οβάλλοντος τη ροσφορά. Α οδεδειγµένη εµ ειρία στην συντήρηση λίθινων αντικειµένων, η ο οία να α οδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση 11

12 Υ εύθυνη ήλωση στην ο οία θα αναφέρεται ότι µε την υ ογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί ίνακας του ροσω ικού ου θα α ασχοληθεί α οκλειστικά µε το έργο στον ο οίο θα εριλαµβάνεται τουλάχιστον ένας (1) συντηρητής ΤΕ. Βιογραφικό Σηµείωµα, στο ο οίο να αναφέρονται τα έργα ου έχουν εκτελεστεί τα τελευταία έντε χρόνια καθώς και οι ροϋ ολογισµοί τους Υ εύθυνη ήλωση στην ο οία να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος έχει τον κατάλληλο ε ιστηµονικό εξο λισµό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών 2. Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ως ρος την εξασφάλιση της οιότητας: Πιστο οίηση διασφάλισης της οιότητας των αρεχοµένων υ ηρεσιών (ISO) σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) ερί ρότυ ων εξασφάλισης της οιότητας. Τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, οι ο οίες να έχουν εκδοθεί α ό αρµόδιες υ ηρεσίες του ΥΠΠΟΤ για τα έργα συντήρησης λίθινων αντικειµένων ΆΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την , ηµέρα ευτέρα και ώρα Ελλάδος 15: Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς δεν γίνεται α οδεκτή, αλλά α ορρί τεται ως α αράδεκτη κάθε υ οβολή συµ ληρωµατικών στοιχείων. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 4. Προσφορά µ ορεί να υ οβληθεί µε ο οιοδή οτε τρό ο στην ως άνω διεύθυνση ισχύει όµως µόνο στην ερί τωση ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για οκτώ (8) µήνες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/

13 6. Σε ερί τωση ου οι υ οβαλλόµενες ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υ όψη και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγιστούν. ΆΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Ξενόγλωσσα ιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε ί οινή α ορρίψεως. 2. Οι ροσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν αράτυ ες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.). Αν υ άρχουν διορθώσεις, ροσθήκες, κ.λ.. θα ρέ ει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυ ωτικής µηχανής και µονογραµµένες α ό τον ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλ. και γενικά θα ε ιβεβαιώνει ότι έγιναν ριν α ό την α οσφράγιση της ροσφοράς. 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 4. Αvτι ρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί τωση υ oβoλής τους α oρρί τovται ως α αράδεκτες. 5. Οι ροσφορές ρέ ει να υ οβληθούν σε δύο (2) αντίτυ α ου θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου 28100, Αργοστόλι Κεφαλληνία Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 1/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΟ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΤΟΥ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: και ώρα 10:00 Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου 13

14 εν ρέ ει να χρησιµο οιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι ο οίοι είναι δυνατόν να α οσφραγισθούν και να ε ανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 6. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται ε ί οινή α οκλεισµού α ό ε ιστολή, η ο οία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην ο οία θα ρέ ει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ρόσω ο/ένωση ου υ οβάλλει την ροσφορά. Η συνοδευτική ε ιστολή α οτελεί την αίτηση του υ οψηφίου για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αρούσας και υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ό του. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών η αίτηση υ ογράφεται είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α ό τον κοινό εκ ρόσω ο ου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο, το ο οίο ροσκοµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της αρούσας. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία ε ί οινή α ορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται: όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της αρούσας. τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της αρούσας ροκήρυξης. τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται ε ί οινή α ορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας ροκήρυξης. 8. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 5 του αρόντος άρθρου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΆΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 1. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του αρόντος διαγωνισµού ήτοι 1/2012 Πρόχειρος ιαγωνισµός για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών Συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

15 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση για κά οιο α ό τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες. ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας, ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. - δεν τελούν υ ό τώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, - δεν τελούν υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης, - στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων ότι δεν τελούν υ ό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), ό ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α), - στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων ότι δεν τελούν υ ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχει ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) ή υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α), - στην ερί τωση νοµικών ροσώ ων ότι δεν τελούν υ ό αναγκαστική διαχείριση ή υ ό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, - έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, 15

16 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ - έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους όσον αφορά την ληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, - σε ερί τωση συνεταιρισµού ροµηθευτών ότι λειτουργεί νόµιµα, - δεν υ οβάλουν σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την αροχή των ληροφοριών ου α αιτούνται α ό την αρούσα και έχουν αράσχει τις ληροφορίες αυτές. iii. Να αναλαµβάνεται η υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της αρούσας. iv. Να δηλώνεται ότι α) Α οδέχεται ανε ιφύλακτα τους όρους της αρούσας, β) Η ροσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας, των ο οίων έλαβε γνώση γ) Τα στοιχεία ου αναφέρονται στην ροσφορά είναι αληθή και ακριβή. 2. Φωτοαντίγραφα σελίδας δελτίου α οστολής και τιµολογίου. Φωτοαντίγραφο ιστωτικού τιµολογίου. 3. Πιστο οιητικό φορολογικής ενηµερότητας εκδιδόµενο α ό την σχετική ΥΟ. Πιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας α ό τις αρµόδιες υ ηρεσίες. 4. Πιστο οίηση διασφάλισης της οιότητας των αρεχόµενων υ ηρεσιών (ISO) σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) ερί ρότυ ων εξασφάλισης της οιότητας. 5. Ε ικυρωµένο Αντίγραφο της Άδειας Ανάληψης Ιδιωτικού Έργου Συντήρησης (Άδεια Ασκήσεως Ε αγγέλµατος ό ως αυτή εριγράφεται στον αρχαιολογικό νόµο 2557/1997) στο όνοµα του υ οβάλλοντος τη ροσφορά. 6. Α οδεδειγµένη εµ ειρία στην συντήρηση λίθινων αντικειµένων, η ο οία να α οδεικνύεται µε αντίστοιχη βεβαίωση 7. Υ εύθυνη ήλωση στην ο οία θα αναφέρεται ότι µε την υ ογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί ίνακας του ροσω ικού ου θα α ασχοληθεί α οκλειστικά µε το έργο στον ο οίο θα εριλαµβάνεται τουλάχιστον ένας (1) συντηρητής ΤΕ. 8. Βιογραφικό Σηµείωµα, στο ο οίο να αναφέρονται τα έργα ου έχουν εκτελεστεί τα τελευταία έντε χρόνια καθώς και οι ροϋ ολογισµοί τους 9. Υ εύθυνη ήλωση στην ο οία να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος έχει τον κατάλληλο ε ιστηµονικό εξο λισµό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών 10. Τουλάχιστον τρείς (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, οι ο οίες να έχουν εκδοθεί α ό αρµόδιες υ ηρεσίες του ΥΠΠΟΤ για τα έργα συντήρησης λίθινων αντικειµένων 11. Κάθε άλλο στοιχείο ου ο κάθε διαγωνιζόµενος θεωρεί χρήσιµο, ό ως εριγραφή τεχνικού εξο λισµού της ε ιχείρησης, αναφορά του α ασχολούµενου τεχνικού ροσω ικού και της εξειδίκευσής του, ε ιστολές ή βεβαιώσεις για τις µέχρι σήµερα αρόµοιας φύσεως ροµήθειες ου έχει αναλάβει σε αρχαιολογικά έργα. 16

17 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 12. Εφόσον οι υ οψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους, υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά αραστατικό εκ ροσώ ησης (εξουσιοδότηση -εφόσον αυτό ροβλέ εται α ό το καταστατικό του υ οψηφίου- για υ ογραφή και υ οβολή ροσφοράς σε ερί τωση ου δεν υ ογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκ ρόσω ος του φορέα την ροσφορά και τα λοι ά α αιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και να αραστεί στην α οσφράγιση των ροσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού και να υ ογράψει ο οιοδή οτε σχετικό έγγραφο α αιτηθεί.) 13. Σε ερί τωση νοµικών ροσώ ων, έραν των ανωτέρω: α) τα κατά ερί τωση νοµιµο οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ ροσώ ησης νοµίµως ε ικυρωµένα (ό ως καταστατικά, ιστο οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε ερί τωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή των διαγωνιζοµένων). Α ό τα ανωτέρω έγγραφα ρέ ει να ροκύ τουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού ροσώ ου, όλες οι σχετικές τρο ο οιήσεις των καταστατικών, οιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ ρόσω ος, δικαίωµα υ ογραφής κλ.), καθώς και η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου και β) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ερί τρο ο οιήσεων καταστατικού/µη λύσης του νοµικού ροσώ ου. 14. Στα λαίσια των διατάξεων του άρθρου 8 αρ. 3 του Π 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 α αυτού, κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει σε Υ εύθυνη ήλωσή του της αρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής, να δηλώσει : α) αν κά οια και οια στοιχεία της ροσφοράς του θεωρεί ότι συνιστούν τεχνολογικά και εµ ορικά α όρρητα της ε ιχειρήσεώς του, β) ότι θα σεβασθεί α ολύτως το α όρρητο των στοιχείων ου θα υ οβάλουν οι άλλοι διαγωνιζόµενοι. 15. Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής στην ο οία θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής των τελικών ροϊόντων ου ροσφέρουν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις αραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του Π 118/ Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ό ως ισχύει µε θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής στην ο οία δηλώνεται ότι ο ροσφέρων δεν έχει στο αρελθόν α οκτήσει ληροφορίες ου ενδέχεται να συνε άγονται αθέµιτα λεονεκτήµατα για τον ίδιο στη διαδικασία σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης και ούτε ρόκειται να α οκτήσει τέτοιες ληροφορίες. 17. Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση αναδόχων, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του 17

18 Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της Κοινο ραξίας. Σε ερί τωση ου τα αρα άνω εριλαµβάνονται σε σχετικό ιδιωτικό συµφωνητικό, ροσκοµίζεται και αντίγραφο αυτού νοµίµως ε ικυρωµένο. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση συµβολαιογραφικού ληρεξουσίου για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης. 18. Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 2. ιευκρινίζεται ότι: -Οι κατά τα ανωτέρω α αιτούµενες Υ εύθυνες ηλώσεις του υ οψηφίου υ ογράφονται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του, εκτός α ό την ερί τωση των Υ.. αναφορικά µε την οινική κατάσταση οι ο οίες ρέ ει να αφορούν τα ρόσω α των διαχειριστών υ οψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του ιευθύνοντος Σύµβουλου υ οψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου.Σ. υ οψήφιου συνεταιρισµού και να υ ογράφονται α ό τα εν λόγω ρόσω α. -η ηµεροµηνία των Υ εύθυνων ηλώσεων ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να συµ ί τει µε την ηµεροµηνία υ οβολής της ροσφοράς και η θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής του δηλούντος δεν ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει άλλη ηµεροµηνία. Σε ερί τωση ου η ροσφορά δεν κατατίθεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα ή αντι ρόσω ό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά α οστέλλεται µε συστηµένη ε ιστολή, ως ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς λογίζεται η ηµέρα α οστολής της, εφόσον α οδεικνύεται µε α όδειξη κατάθεσης συστηµένης ε ιστολής σε ταχυδροµική υ ηρεσία σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας). Στην ερί τωση αυτή θα ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να εξασφαλίζεται η εριέλευση της ροσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι στις Σε ερί τωση µη υ οβολής ο οιουδή οτε α ό τα δικαιολογητικά του αρόντος άρθρου ή σε ερί τωση ου τα υ οβληθέντα δεν ικανο οιούν τους όρους τις αρούσας ροκήρυξης, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 18

19 Σε ερί τωση ένωσης, η κοινή ροσφορά α ορρί τεται όταν δεν υ οβάλλεται ο οιοδή οτε α ό τα εν λόγω δικαιολογητικά ή όταν κά οιο α ό αυτά δεν ληροί τους όρους της αρούσας, έστω και αναφορικά µε ένα εκ των µελών αυτής. Το ίδιο ισχύει και στην ερί τωση ε ίκλησης δυνατότητας τρίτου φορέα αναφορικά µε τον φορέα αυτόν. 4. Για την ληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο οίος εριέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των υ ό ανάθεση εργασιών της ροσφοράς, ό ως αυτές εριγράφονται στο Παράρτηµα Α της αρούσας και µε τη σειρά ου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν όλα τα κατάλληλα έγγραφα ιστο οίησης της οιότητας των υλικών και του τεχνικού εξο λισµού ου ροτίθενται να χρησιµο οιήσουν κατά τις εργασίες. Ε ι λέον, να υ οβάλλουν βεβαιώσεις ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα του οίκου κατασκευής ή της εξουσιοδοτηµένης αντι ροσω είας του στην Ελλάδα, α ό τα ο οία να ροκύ τει η οιότητα των υλικών και του εξο λισµού, ε ίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα, εφόσον ρόκειται για ξενόγλωσσο κείµενο, ε ί οινή α οκλεισµού. 2. Σε ερί τωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυvατόv λόγω του µεγάλου όγκου vα τo oθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Οι τεχνικές ροδιαγραφές α οτελούν στο σύνολό τους α αράβατους όρους και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτές συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς. 4. Προσφορά ου είναι αόριστη και ανε ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας. 5. Στα εριεχόµενα του φακέλου της τεχνικής ροσφοράς δεν ρέ ει σε καµία ερί τωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµ εριλαµβανοµένων λέξεων ό ως «δωρεάν») α οτελεί λόγο α όρριψης της ροσφοράς. ΆΡΘΡΟ 11 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Το έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας συµ ληρώνεται λήρως, ε ί οινή α οκλεισµού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική ροσφερόµενη κατ α οκο ή τιµή, όσο και τις ε ιµέρους ανά αντικείµενο τιµές ου αιτιολογούν τη συνολική ροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ροσφοράς. Το άθροισµα των ε ιµέρους τιµών ου αιτιολογούν τη συνολική ρέ ει να ισούται µε αυτή. 4. Η συνολική ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς 19

20 και ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. 5. Η ροσφερόµενη τιµή εριλαµβάνει το σύνολο των ε ιβαρύνσεων. Πιο αναλυτικά: το κόστος ροµήθειας των υλικών, του εξο λισµού και των εργασιών σε όλα τα στάδια, το κόστος ροετοιµασίας των σαρκοφάγων για α όσ αση και µεταφορά, το κόστος µεταφοράς α ό τον αρχαιολογικό χώρο του Ρωµαϊκού νεκροταφείου στη θέση Αγ. Ανδρέας Φισκάρδου και το οθέτησης των σαρκοφάγων στο κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης, το κόστος µεταφοράς των καλυµµάτων των σαρκοφάγων α ό την οδό ιχαλίων της Σάµης, οικό εδο µε ονοµασία «Ρακόσ ιτο», στο κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης, το κόστος εκµάγευσης και αραγωγής αντιγράφων των σαρκοφάγων, το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης των αντιγράφων στον αρχικό χώρο των σαρκοφάγων του Ρωµαϊκού νεκροταφείου στη θέση Αγ. Ανδρέας Φισκάρδου, το κόστος αραγωγής όλων των µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, το κόστος τυχόν ροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, το οικονοµικό όφελος του αναδόχου, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελική τιµή ρο ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά, για το σύνολο των υ ό ανάθεση εργασιών του Παραρτήµατος Α της αρούσας για λήρη αράδοση αυτών. 6.Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 7. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 9. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 10. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. 11. Σε ερι τώσεις ροϊόντων και υ ηρεσιών ου ροσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονοµικής ροσφοράς η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει αραλειφθεί η αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υ άρχει η ένδειξη «ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα ροϊόντα ή υ ηρεσίες έχουν ροσφερθεί δωρεάν. ΆΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες 20

21 αραγράφους α ό τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης η ο οία συστήνεται µε α όφαση του Προϊσταµένου της ΛΕ ΕΠΚΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ροσφορών - Α οσφράγιση κυρίως φακέλου ροσφοράς και φακέλου τεχνικής ροσφοράς -Έλεγχος ληρότητας & νοµιµότητας υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ου αναφέρεται στο άρθρο 4 της αρούσας, κατά την ο οία µ ορούν να αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ ρόσω οί τους, η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ροσφοράς καθώς και τον φάκελο της τεχνικής ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών ροσφορών. Κατά την α οσφράγιση η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ρος τους όρους της αρούσας ιακήρυξης. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Στο εν λόγω ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. Α οδεκτοί γίνονται όσοι ροσφέροντες έχουν υ οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της αρούσας και εφόσον αυτά ληρούν τους όρους της αρούσας. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. 3. Αξιολόγηση τεχνικής ροσφοράς Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της αρούσας, η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στον έλεγχο συµµόρφωσης των τεχνικών ροσφορών µε τους όρους της αρούσας και ιδίως των οριζόµενων στο άρθρο 10 και στο Παράρτηµα Α αυτής, καθώς και στην τυχόν α όρριψη των τεχνικών ροσφορών ου δεν ληρούν τους όρους αυτούς, µόνο όσων έγιναν α οδεκτοί σύµφωνα µε την αρ. 2 του αρόντος άρθρου. Μετά το τέλος του ελέγχου αυτού, η Ε ιτρο ή συντάσσει αιτιολογηµένο ρακτικό µε τις α οδεκτές και τις τυχόν α ορρι τέες ροσφορές το ο οίο υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους ενδιαφερόµενους µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. 21

22 Σηµείωση : Τα α οτελέσµατα των ως άνω ελέγχων των αρ. 2 και 3 του αρόντος άρθρου δύνανται να α οτυ ωθούν και σε ένα ενιαίο ρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης του ο οίου θα ακολουθεί µία ενιαία α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής η ο οία θα κοινο οιείται σε όλους τους ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία θα ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το ενιαίο Πρακτικό της Ε ιτρο ής. 4. Α οσφράγιση οικονοµικών ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ροσφοράς και ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, α οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ροσφερόµενες τιµές. Η α οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ροσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µόνο για τους ροσφέροντες των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν σύµφωνα µε την αρ. 3 του αρόντος άρθρου σε ηµεροµηνία και ώρα ου καθορίζεται και γνωστο οιείται µε σχετική ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών ροσφερόντων δεν α οσφραγίζονται αλλά ε ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον ε ιλεγέντα ανάδοχο. Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 11 και το Παράρτηµα Β της αρούσας και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ροµήθειας ρο ΦΠΑ, ό ως αυτή ροκύ τει α ό την οικονοµική ροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. εσµευτική για τον ανάδοχο είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υ οχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ροσφέρει ε αρκή αιτιολόγηση θα α οκλειστεί α ό τον διαγωνισµό. Ισότιµες θεωρούνται οι ροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι ο οίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές της αρούσας. Σε ερί τωση ύ αρξης ισότιµων ροσφορών η Ε ιτρο ή µ ορεί να γνωµοδοτήσει υ έρ της κατανοµής της ροµήθειας οσότητας, εφόσον ρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ ερισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες ροσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υ άρχουν ισότιµες ροσφορές τελικός ροµηθευτής ε ιλέγεται ο µειοδότης ου ροκύ τει κατό ιν δια ραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι ροσφέροντες ου είχαν ισότιµες ροσφορές. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή, το υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής α όφασης στην ο οία θα εριλαµβάνεται ο τελικός ίνακας κατάταξης, οι τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και θα αναφέρεται ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η α όφαση της 22

23 Αναθέτουσας Αρχής κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 5. Όσοι α ό τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν ρόσβαση στις ροσφορές των λοι ών συµµετεχόντων, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 αρ. 3 του Π.. 118/ Η Ε ιτρο ή µ ορεί να ζητά διευκρινίσεις α ό τους διαγωνιζόµενους σε όλα τα ως άνω στάδια σύµφωνα µε την αρ. 2 του άρθρου 7 της αρούσας. 7. Σε ερί τωση ου σε ο οιοδή οτε στάδιο δια ιστωθεί ότι κά οιος ροσφέρων ή ε ιχείρηση ου σχετίζεται µε ροσφέροντα έχει αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµ λακεί µε ο οιονδή οτε τρό ο στην ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης (.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ροδιαγραφών), η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί αν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου ροσφέροντα συντρέχει ερί τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα λαίσια του αρα άνω ελέγχου η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσα Αρχή για αροχή α όψεων α ό τον συγκεκριµένο ροσφέροντα ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α οδείξει ότι η συµµετοχή του στην ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν αρά τα αρα άνω και µετά την εξέταση των α όψεων του ροσφέροντα η Ε ιτρο ή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ έρ του α οκλεισµού του συγκεκριµένου ροσφέροντα α ό την διαδικασία. ΆΡΘΡΟ 13 ιαδικασία Κατακύρωσης 1. Υ οβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της αρούσας και την ανάδειξη αυτού ου ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη) στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδο οίηση, η ο οία του αραδίδεται µε βεβαίωση αραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α 290), τον καλεί να υ οβάλει εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: α. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας ολίτης: (1) Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα ακόλουθα αδικήµατα: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 αράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1), β) δωροδοκία, ό ως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της ράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 αράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2), 23

24 γ) α άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρω αϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48), δ) νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες, ό ως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την ρόληψη χρησιµο οίησης του χρηµατο ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο οίηση εσόδων α ό αράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η ο οία τρο ο οιήθηκε α ό την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η ο οία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τρο ο οιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α 305), ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα της υ εξαίρεσης, της α άτης, της εκβίασης, της λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο ίας, ή για κά οιο α ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας. (2) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε τώχευση και, ε ίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. (3) -Υ εύθυνη δήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ ογραφής, στην ο οία ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους ο οίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το α ασχολούµενο α ό αυτόν ροσω ικό και -Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια κατά ερί τωση αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο οίησης, είναι ενήµερος ως ρος τις υ οχρεώσεις του ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις του. Σε ερί τωση εγκατάστασής του στην αλλοδα ή, τα δικαιολογητικά των αρα άνω ερι τώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένος, α ό την ο οία και εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό. (4) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό ιαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 ε. του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ή υ ό διαδικασία θέσης σε ιαδικασία εξυγίανσης. (5) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. β. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδα ό φυσικό ρόσω ο: (1) Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 24

25 α όφαση για κά οιο α ό τα αδικήµατα της ερί τωσης (1) του εδ. α της αρούσας αραγράφου. (2) Πιστο οιητικό της κατά ερί τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί σε κά οια α ό τις καταστάσεις της ερ. (2) του εδ. α ή υ ό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι ληρούνται οι ροϋ οθέσεις της ερ. (3) του εδ. α της αρούσας αραγράφου. (3) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. γ. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νοµικό ρόσω ο λην Συνεταιρισµού (ηµεδα ό ή αλλοδα ό): (1) Τα αρα άνω δικαιολογητικά των εδ. α ( ερ. 1-4) και β ( ερ. 1-2) της αρούσας αραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το α όσ ασµα οινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υ οβάλλεται για τα κάτωθι ρόσω α κατά ερί τωση: α) διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε., δ) νόµιµους εκ ρόσω ους κάθε άλλου νοµικού ροσώ ου. (2) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), ό ως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ά νοµικά ρόσω α) και, ε ίσης, ότι δεν τελεί υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε ερί τωση ου α ό το αρµόδιο Εφετείο δεν εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό λόγω κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 του Ν. 1892/1990 ( ερί ειδικής εκκαθάρισης) µε το άρθρο 181 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 ΦΕΚ 153/Α/ ), ροσκοµίζεται σχετική βεβαίωση του αρµόδιου Εφετείου στην ο οία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το σχετικό ιστο οιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση του τρίτου σηµείου της κατωτέρω στην αρούσα αράγραφο σηµείωσης, µε την ο οία να δηλώνεται ρητώς ότι δεν υφίσταται εκκρεµής διαδικασία θέσεώς του σε ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990. Σηµείωση : Ε ί ηµεδα ών ανωνύµων εταιρειών τα ροαναφερόµενα ιστο οιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση α ό την αρµόδια Υ ηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ο οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, ό ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, ό ως εκάστοτε ισχύει, α ό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ου τελεί υ ό ειδική εκκαθάριση. Ε ί ηµεδα ών εταιρειών εριορισµένης ευθύνης και ροσω ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ιστο οιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται α ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό ε ιχείρησης. (3) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης 25

26 ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχει ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο) και, ε ίσης, ότι δεν τελεί υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο). (4) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. (5) Σε ερί τωση ου α ό την ροσκόµιση των νοµιµο οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του νοµικού ροσώ ου στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας έχει υ άρξει ο οιαδή οτε αλλαγή ή τρο ο οίηση, ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ οχρεούται να ροσκοµίσει µε τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης της αρούσας αραγράφου και τα σχετικά έγγραφα (.χ. τις τυχόν τρο ο οιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ. κ.α.). (6) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. δ. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισµός: (1) Α όσ ασµα οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι ο ρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α όφαση, για κά οιο α ό τα αδικήµατα της ερί τωσης (1) του εδ. α της αρούσας αραγράφου. (2) Τα δικαιολογητικά των ερι τώσεων (2) και (3) του εδ. α της αρούσας αραγράφου, εφόσον ρόκειται για ηµεδα ό συνεταιρισµό και της ερί τωσης (2) του εδ. β της αρούσας αραγράφου, εφόσον ρόκειται για αλλοδα ό συνεταιρισµό, αντίστοιχα, και της ερί τωσης (2) του εδ. γ της αρούσας αραγράφου. (3)Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α 153) ό ως έχει ροστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό συνεταιρισµό) και, ε ίσης, ότι δεν τελεί υ ό διαδικασία έκδοσης α όφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υ ό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδα ό συνεταιρισµό). (4) Πιστο οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου ριν α ό την κοινο οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο οίησης, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν τελεί υ ό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης. (5) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. (6) Σε ερί τωση ου α ό την ροσκόµιση των νοµιµο οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του Συνεταιρισµού στον φάκελο των δικαιολογητικών 26

27 συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας έχει υ άρξει ο οιαδή οτε αλλαγή ή τρο ο οίηση, ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ οχρεούται να ροσκοµίσει µε τα ικαιολογητικά Κατακύρωσης της αρούσας αραγράφου και τα σχετικά ρόσφατα έγγραφα. (7) Έγγραφο αροχής ειδικής ληρεξουσιότητας ρος εκείνον ου υ οβάλει τον Φάκελο ικαιολογητικών Κατακύρωσης εφόσον δεν υ οβάλλεται α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. ε. Εφόσον ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση ροµηθευτών ου υ οβάλλει κοινή ροσφορά: Τα αρα άνω κατά ερί τωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της αρούσας αραγράφου, για κάθε ροµηθευτή ου συµµετέχει στην Ένωση. Σηµείωση: Σε ερί τωση νοµικού ροσώ ου οι κατά τα ανωτέρω α αιτούµενες Υ εύθυνες ηλώσεις του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση υ ογράφονται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του. Στις διαδικασίες της αρούσας δεν έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις της αρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υ ουργικές α οφάσεις ερί υ οχρεωτικής αυτε αγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής Εάν σε κά οια Χώρα βεβαιώνεται α ό ο οιαδή οτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα αρα άνω υ ό στοιχ. (α) έως (ε) έγγραφα ή ιστο οιητικά, ή δεν καλύ τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ερι τώσεις του αρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά α ό ένορκη βεβαίωση του υ όχρεου ρος υ οβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν ροβλέ εται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην ο οία είναι εγκατεστηµένος ο ροµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υ εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ρόσω ο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 2. Α οσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης Στην ρόσκληση της αραγράφου 1 του αρόντος άρθρου ορίζεται και η συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα για την α οσφράγιση του φακέλου των ανωτέρω δικαιολογητικών α ό την Ε ιτρο ή του άρθρου 12 αρ. 1 της αρούσας σε δηµόσια συνεδρίαση. Η ρόσκληση κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία και σε όλους τους λοι ούς διαγωνιζόµενους των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν ως α αράδεκτες και οι ο οίοι δικαιούνται να αραστούν και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών ου κατατέθηκαν. Η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την α οσφράγιση των δικαιολογητικών η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους ρος τους όρους της ροκήρυξης. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών της αρ. 1 του αρόντος, ροκειµένου να έχουν ρόσβαση σε αυτά, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να εξασφαλίζεται, 27

28 είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 38 του Π 60/2007 και του άρθρου 8 αρ. 3 του Π 118/2007. Εν συνεχεία η Ε ιτρο ή ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε τοµερή έλεγχο ληρότητας και νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση ή µη της σύµβασης στον ροσφέροντα ου υ έβαλε την ροσφορά µε την χαµηλότερη τιµή. Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση αρέχει διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται µετά α ό έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής µετά την σχετική γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. Σε ερί τωση ου αυτός δεν αράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήµατος έντε (5) εργάσιµων ηµερών α οκλείεται α ό την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοι ά τα οριζόµενα κατωτέρω στην αρούσα αράγραφο (κατακύρωση στον ροσφέροντα µε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη ροσφορά). Α ό τις διευκρινίσεις οι ο οίες αρέχονται σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν ληροφορίες α ό τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς ιστο οίησης, ελάτες, συνεργεία κ.λ.) ου δηλώνονται α ό τον ροσφέροντα στο ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω ροκειµένου να ε αληθεύσουν τα δηλούµενα στοιχεία. Προϋ όθεση ε ιλογής του ροσφέροντα στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι, έραν της υ οβολής των αρα άνω ροβλε όµενων δικαιολογητικών, η µη λήρωση των λόγων α οκλεισµού της αρούσας καθώς και η τήρηση των ελαχίστων ε ι έδων του άρθρου 6 αρούσας. Όταν ο ροσφέρων στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης του αρόντος διαγωνισµού δεν ροσκοµίζει, ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της αρ. 1 του αρόντος η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα µε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη ροσφορά. Σε ερί τωση ου και αυτός δεν ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα α ό τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα µε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη ροσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν ροσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά της αρ. 1 του αρόντος, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 3. Α όφαση Κατακύρωσης Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύναψη σύµβασης - Εγγυήσεις Μετά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής της αρ. 2 του αρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική α όφαση κατακύρωσης η ο οία κοινο οιείται υ οχρεωτικά στους λοι ούς συµµετέχοντες. Στον υ οψήφιο στον ο οίο γίνεται η κατακύρωση α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ οβληθεισών ενστάσεων ή/και ροσφυγών ή την ά ρακτη αρέλευση των σχετικών ροθεσµιών και τον καλεί να ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ ογραφή της σύµβασης, η ο οία θα βασίζεται στην α όφαση κατακύρωσης, στους όρους της αρούσας και στην 28

29 ροσφορά του Αναδόχου σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.. 118/2007. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Στην ερί τωση ου η ροκηρυσσόµενη σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση ροµηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή, ριν την υ ογραφή της σύµβασης, καλεί την ένωση να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τον Εµ ορικό Νόµο και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε ερί τωση µη ε ιθυµίας ή αδυναµίας του αναδόχου να συνάψει σύµβαση, αυτός κηρύσσεται έκ τωτος και µ ορεί ν α οφασισθεί η ανάθεση του Έργου στον ροσφέροντα ου έδωσε την ε όµενη χαµηλότερη τιµή ή η ε ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ερι τώσεις η α όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ τώτου και ε ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την α οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. Σε ερί τωση ου στο διαγωνισµό υ οβληθεί µία µόνο ροσφορά ή τελικά γίνει α οδεκτή µία µόνο ροσφορά και εφόσον δεν υ άρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε ροηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς ου να ε ιβεβαιώνονται µε αραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και ε αναλαµβάνεται υ οχρεωτικά. Στον ε αναλη τικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι αρα άνω εριστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε δια ραγµάτευση της τιµής. ΆΡΘΡΟ 14 ιοικητικές Προσφυγές Ενστάσεις και ροσφυγές υ οβάλλονται για τους λόγους, µε τη διαδικασία, τις ροϋ οθέσεις και στις ροθεσµίες ου ροβλέ ονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α /150) και συνάδουν µε τη διενέργεια ρόχειρου διαγωνισµού. Ενστάσεις ή ροσφυγές για ο οιοδή οτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενστάσεις και ροσφυγές υ οβάλλονται εγγράφως σε τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, ου έχει οριστεί µε α όφαση του Προϊσταµένου της ΛΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και ρωτοκολλούνται. Ε ί των ενστάσεων και ροσφυγών γνωµοδοτεί η ως άνω Ε ιτρο ή και α οφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Ένσταση ου υ οβάλλεται χωρίς την ροσκόµιση σχετικού αραβόλου υ έρ του ηµοσίου σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 15 ως άνω Π.. 118/2007 α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Για την κατάθεση της ροσφυγής της αρ. 5 του ως άνω άρθρου δεν ροβλέ εται η ροσκόµιση αραβόλου. ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Το α οτέλεσµα του ιαγωνισµού µ ορεί να µαταιωθεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις ερι τώσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/

30 2. Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ρογενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών ροσφορών, µ ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ιαγωνισµού και να α οφασιστεί η ε ανάληψή του α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. 3. Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιοδή οτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 16 Υ ογραφή Σύµβασης 1. Ο ροµηθευτής µ ορεί να ροσέλθει για την υ ογραφή της σύµβασης ροσκοµίζοντας και τα ανωτέρω στο άρθρο 13 αρ. 3 κατά ερί τωση ροβλε όµενα- το αργότερο µέσα σε δεκα έντε (15) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ρόσκλησης. Στην ερί τωση όµως αυτή ο συµβατικός χρόνος αρχίζει να υ ολογίζεται µετά α ό δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ρόσκλησης. Σε ερί τωση ου ο ε ιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό ρόσω ο και α ό την ροσκόµιση των νοµιµο οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της αρούσας έχει υ άρξει ο οιαδή οτε αλλαγή ή τρο ο οίηση, ο ροµηθευτής ροσκοµίζει µε την υ ογραφή της σύµβασης και τα σχετικά έγγραφα (.χ. τις τυχόν τρο ο οιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ., νέο νόµιµο εκ ρόσω ο κ.α.). 2. Σε ερί τωση µη ε ιθυµίας ή αδυναµίας του ε ιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκ τωτος και του ε ιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Ε ίσης µ ορεί ν α οφασισθεί η ανάθεση της σύµβασης στον ε όµενο κατά σειρά κατάταξης ή η ε ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ερι τώσεις η α όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ τώτου και ε ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την α οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υ ογραφεί για το Ελληνικό ηµόσιο α ό τον Προϊστάµενο της ΛΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. εν χωρεί καθ οιονδή οτε τρό ο τρο ο οίηση ή συµ λήρωση των όρων της αρούσας καθώς και της ροσφοράς του ε ιλεγέντα Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας 1.Η αράδοση των υ ό εκτέλεση εργασιών γίνεται σε έξι (6) µήνες α ό τη υ ογραφή της σχετικής σύµβασης και κατό ιν έγγραφης ειδο οίησης της αναθέτουσας αρχής µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. Σε ερί τωση αράτασης ή µετάθεσης του χρόνου αράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.. 118/2007. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Τό ος αροχής των υ ό εκτέλεση εργασιών είναι: i. Ο χώρος του Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου ό ου θα γίνουν ε ί τό ου οι εργασίες του σταδίου 1. 30

31 ii. iii. iv. Το κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης για την µεταφορά των σαρκοφάγων µετά α ό την α όσ ασή τους α ό το Ρωµαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου καθώς και για τη µεταφορά των καλυµµάτων των σαρκοφάγων α ό την οδό ιχαλίων της Σάµης, οικό εδο µε ονοµασία «Ρακόσ ιτο», στο κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης, Το κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης για την στερέωση, συντήρηση, εκµάγευση και αραγωγή αντιγράφων των σαρκοφάγων (στάδιο 2) Το Ρωµαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου στον όρµο του Αγίου Ανδρέα για την το οθέτηση των αντιγράφων µε τα καλύµµατα τους άνω στις σαρκοφάγους, ό ου βρίσκονταν αρχικά οι σαρκοφάγοι (στάδιο 3) 3. Η αραλαβή και η ληρωµή των υ ό εκτέλεση εργασιών γίνεται τµηµατικά ως ακολούθως: Στάδιο 1: Ολοκλήρωση σε ένα (1) µήνα α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Με την έκδοση του ρωτοκόλλου αραλαβής εργασιών του σταδίου 1 α ό την Υ ηρεσία και µετά α ό την ροσκόµιση των α αραίτητων δικαιολογητικών, ληρωµή του 15% του συµβατικού αντικειµένου Στάδιο 2: Ολοκλήρωση σε έντε (5) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Με την έκδοση του ρωτοκόλλου αραλαβής εργασιών του σταδίου 2 α ό την Υ ηρεσία και µετά α ό την ροσκόµιση των α αραίτητων δικαιολογητικών, ληρωµή του 30% του συµβατικού αντικειµένου Στάδιο 3: Ολοκλήρωση σε έξι (6) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Με την έκδοση του ρωτοκόλλου αραλαβής εργασιών του σταδίου 3 α ό την Υ ηρεσία και µετά α ό την ροσκόµιση των α αραίτητων δικαιολογητικών, ληρωµή του 35% του συµβατικού αντικειµένου Η εξόφληση (υ ολει όµενο 20%) του συµβατικού αντικειµένου θα ληρωθεί έναν (1) µήνα µετά την έκδοση του τελευταίου ρωτόκολλου αραλαβής και µετά α ό την ροσκόµιση των α αραίτητων δικαιολογητικών σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής η ο οία συστήνεται µε α όφαση του Προϊσταµένου της ΛΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Ε ιτρο ή αφού διενεργήσει του α αραίτητους ελέγχους αραλαµβάνει οριστικά τις υ ό εκτέλεση εργασίες. 4. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον ροϋ ολογισµό του έργου του άρθρου 3 της αρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αρούσας και την υ οβληθείσα ροσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου ( εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ εξόδων µεταφοράς κ.α.). εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει µετά την οριστική αραλαβή, του κάθε σταδίου εκτέλεσης εργασιών ό ως εριγράφεται στην τεχνική εριγραφή και αφού ο Ανάδοχος ροσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και τη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. Σε ερί τωση ου οι εργασίες κάθε σταδίου ολοκληρωθούν νωρίτερα α ό το ροβλε όµενο χρονοδιάγραµµα 31

32 µ ορεί να ραγµατο οιηθεί η ροβλε όµενη ληρωµή, εφόσον όµως ο ανάδοχος ροσκοµίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά. 5. Με α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό ρόταση της Ε ιτρο ής Παραλαβής διακό τεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υ αιτίως δεν εκτελεί τις εργασίες υ ό τους όρους της σύµβασης. 6. Οι ειδικότεροι και λε τοµερείς όροι εκτέλεσης των εργασιών θα εριγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί µε τον Ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις - Ισχύουσα Νοµοθεσία 1. Ε ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ου θα υ ογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινο οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ρος τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ ία στον αριθµό ου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η αρούσα ιακήρυξη διέ εται α οκλειστικά α ό το ελληνικό δίκαιο. 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δυο εκ των τεσσάρων ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλλονιάς. Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα στάδια εργασιών: 1. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ α) ακριβής σχεδιαστική και φωτογραφική α οτύ ωση β) ροστερέωση του υλικού γ) α όσ αση των σαρκοφάγων χωρίς την α οµάκρυνση του συνόλου των λακών δα έδου, αρά µόνον των αρακείµενων δ) καθαρισµός συγκράτηση και ροστασία της ε ιφανείας του υλικού, εσωτερικά και εξωτερικά ε) κατασκευή φορείων ροστασίας και µετακίνησης στ) α όσ αση των σαρκοφάγων ζ) µεταφορά στο µουσείο Σάµης 2. ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΜΑΓΕΥΣΗ α) αφαλάτωση, β) εξυγίανση και στερέωση του υλικού, γ) εφαρµογή ενεµάτων δ) σφραγίσεις και συγκολλήσεις ε) εκµαγεύσεις ου θα ραγµατο οιηθούν µε γύψινα σ αστά αρθρωτά καλού ια, µε την µέθοδο των σφηνών και ό ου χρειαστεί δι λοσφήνες ριν την τελική εξωτερική εσάρ α. Πριν την εκµάγευση να κατατεθεί τεχνική έκθεση µε τα στάδια αραγωγής των γύψινων σ αστών καλου ιών. 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ α) ανα αραγωγή αντιγράφων β) καθαρισµός και αισθητική α οκατάσταση σαρκοφάγων και λακών γ) το οθέτηση αντιγράφων δ) α οκατάσταση και ανάδειξη του εριβάλλοντος δα έδου. Οι ανωτέρω εργασίες θα ρέ ει να γίνουν αυστηρά βάσει της ανωτέρω τεχνικής εριγραφής, της τεχνικής έκθεσης, της εγκεκριµένης µε την αρ. ρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ78/87338/3646/ α όφαση µελέτης και των λοι ών ροϋ οθέσεων και δεσµεύσεων της αρούσας ροκήρυξης. 33

34 ιάρκεια Εκτέλεσης χρόνοι αράδοσης Μετά την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης θα ρέ ει εντός έξι (6) µηνών να ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείµενο αυτής, και ειδικότερα: Στάδιο 1: Ολοκλήρωση σε ένα (1) µήνα α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Στάδιο 2: Ολοκλήρωση σε έντε (5) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Στάδιο 3: Ολοκλήρωση σε έξι (6) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΞΗ: «ιαµόρφωση Ανάδειξη Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου» ΣΥΜΒΑΣΗ: «Συντήρηση, αισθητική α οκατάσταση και κατασκευή αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αριθµ. ιακήρυξης 1/2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ α/α 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ( οσοστό Φ.Π.Α. 23%) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. (1) (2) (3) (4) (5)=(2)Χ(4) Συντήρηση, αισθητική α οκατάσταση και κατασκευή αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 1 Ηµεροµηνία: Σφραγίδα και υ ογραφή ροσφέροντος 35

36 Το αρόν αναλυτικό τεύχος ιακήρυξης µετά των Παραρτηµάτων αυτού (Α - Β ) εγκρίθηκε µε την µε αρ. ρωτ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2567/ α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας κ.α.α. Ανδρέας Σωτηρίου Αρχαιολόγος 36

37 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΟ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΤΟΥ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» Στο Αργοστόλι, σήµερα,, ηµέρα,. µεταξύ : ΑΦΕΝΟΣ της ΛΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υ ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ου εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και εκ ροσω είται νόµιµα α ό Προϊστάµενο, Ανδρέα Σωτηρίου εφεξής καλούµενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του..., κατοίκου... οδός... (ή της Εταιρείας ή της Κοινο ραξίας µε την ε ωνυµία...και τον διακριτικό τίτλο... ου εδρεύει στην..., η ο οία έχει συσταθεί µε την υ αριθµ....συµβολαιογραφική ράξη του Συµ/φου..., και εκ ροσω είται νόµιµα για την υ ογραφή της αρούσας α ό το..., σύµφωνα και µε το υ αρ... ΦΕΚ/ ειδικό ληρεξούσιο, του συµβολαιογράφου..., εφεξής καλούµενος «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υ όψη τους: 1. Τις µελέτες εγκριθείσες δια των µε αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ35/65182/3082/ Α όφασης του Υ ουργού Πολιτισµού και Τουρισµού και ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ78/87338/3646/ Α όφαση της ιεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνηµείων, 2. Τη µε αρ. ρωτ. Φ333/Ζ1-02/Γ2/2567/ α όφαση του Προϊσταµένου της ΛΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υ ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς και την σχετική συνηµµένη σε αυτήν ιακήρυξη, 3. Την τεχνική και οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου, συµ εριλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος του Αναδόχου το ο οίο ε ικαιρο οιήθηκε µε ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της υ ογραφής της αρούσας, 4. Τον φάκελο του διαγωνισµού του ανωτέρω έργου και τη µε αρ..... α όφαση του... µε την ο οία γίνεται η κατακύρωση του α οτελέσµατος του ως άνω διαγωνισµού, η ο οία κοινο οιήθηκε στον Ανάδοχο, 5. Το άρθρο 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19), 6. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) "Περί ηµόσιου Λογιστικού", 7. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ )«ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο », ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, 8. Το Ν. 3028/2002 «Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 9. Το Π.. 191/2003 «Περί Οργανισµού του Υ ουργείου Πολιτισµού» 10. Το Π.. 85/2012 για την ίδρυση του Υ ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) και την σύσταση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού µε το Π.. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α/2012) 37

38 11. Το άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, 12. Τις παραγράφους 5, 6 του άρθρου 9 του Ν.2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/ ) περί θεσµών, µέτρων και δράσεων πολιτιστικής κληρονοµιάς. 13. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α /150), ό ως ισχύει, Συµφώνησαν και έγιναν αµοιβαίως α οδεκτά τα ακόλουθα: Το αφ ενός συµβαλλόµενο Ελληνικό ηµόσιο (ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) α ν α θ έ τ ε ι στον αφ ετέρου συµβαλλόµενο «ΑΝΑ ΟΧΟ», την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δύο ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλονιάς, κατά τα ειδικότερα ροβλε όµενα (α) στη µε αρ. 1/2012 ιακήρυξη και τις τεχνικές ροδιαγραφές αυτής, (β) στην τεχνική και οικονοµική ροσφορά του Αναδόχου ου όλα ενσωµατώνονται και α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της αρούσας συµβάσεως (Παραρτήµατα I και II αντίστοιχα), (γ) στην κείµενη νοµοθεσία και (δ) στη µε αρ..../ -.- α όφαση κατακύρωσης και ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ», δια του εδώ νόµιµου εκ ροσώ ου του κ..., δηλώνει ότι α οδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του συνολικού οσού του. Ευρώ (. ) χωρίς Φ.Π.Α. ή του οσού του ευρώ (. ) συµ εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, µε τους εξής όρους και συµφωνίες τις ο οίες ο «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» α οδέχεται ανε ιφύλακτα : ΆΡΘΡΟ 1 Αντικείµενο της σύµβασης 1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΟ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΤΟΥ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, κατά τα ειδικότερα ροβλε όµενα στις τεχνικές ροδιαγραφές οι ο οίες α οτυ ώνονται στο Παράρτηµα I της αρούσας σύµβασης και α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα αυτής. 2. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να αραδώσει τις υ ό εκτέλεση εργασίες α αλλαγµένες ελαττωµάτων ( ραγµατικών και νοµικών) και µε όλες τις συνοµολογηµένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκ ληρώνει την ανωτέρω υ οχρέωσή του όταν οι αναθεµένες εργασίες αντα οκρίνονται στις ροδιαγραφές του Παραρτήµατος I της αρούσας και στις τεχνικές εριγραφές και τα λοι ά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του η ο οία ενσωµατώνεται στο Παράρτηµα II της αρούσας σύµβασης α οτελώντας ανα όσ αστα τµήµατα αυτής. Οι εργασίες ρέ ει να είναι σύµφωνες µε το 38

39 σκο ό της συγκεκριµένης σύµβασης ειδική χρήση και να έχουν την οιότητα ου η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα ροσδοκά α ό εργασίες της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υ όψη τις δηµόσιες δηλώσεις και ε ισηµάνσεις του Αναδόχου και ρέ ει, ε ίσης, να εκτελεστούν έντεχνα, άρτια και µε άψογο αισθητικό α οτέλεσµα στους χώρους ου έχουν ροσδιοριστεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών α ό την ολοκλήρωση και οριστική αραλαβή των εργασιών ή για µεγαλύτερο εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρει στην Προσφορά του, εγγυάται λήρως και ανε ιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άψογη εκτέλεση και χρηστικότητα των αναθεµένων εργασιών και ευθύνεται α εριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ερί τωση ου αρουσιαστεί ραγµατικό, ή νοµικό ελάττωµα, ή δια ιστωθεί έλλειψη συνοµολογηµένης ιδιότητας. Α όρροια αυτής της ευθύνης του αναδόχου είναι η άµεση υ οχρέωση ου έχει να ε ιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή οι εργασίες ου τυχόν αρουσιάζουν ραγµατικά ή νοµικά ελαττώµατα, ή έλλειψη των συνοµολογηµένων ιδιοτήτων ή έχουν εκτελεστεί ληµµελώς. 4. Κατά το χρόνο αυτό, ο Ανάδοχος έχει την λήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε α αιτούµενη ενέργεια για την α οκατάσταση τυχόν εµφανισθησοµένων βλαβών, ζηµιών ή άλλων ανωµαλιών στα στοιχεία και τις εγκαταστάσεις, οι ο οίες δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωµα. Εάν ο Ανάδοχος αραλεί ει να εκ ληρώνει ο οιαδή οτε α ό τις υ οχρεώσεις του αρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωµα ή η βλάβη µ ορεί να α οκατασταθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Η σχετική δα άνη αρακρατείται α ό το λαβείν του αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 2 Λοι ές Υ οχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να διαθέσει όλο το α αιτούµενο ροσω ικό, υλικά, µηχανήµατα, οχήµατα, α οθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και ο οιαδή οτε άλλα µέσα για την ροσήκουσα εκτέλεση των εργασιών, οι ο οίες θα λάβουν χώρα: i. Στο χώρο του Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου ό ου θα γίνουν ε ί τό ου οι εργασίες του σταδίου 1. ii. Στο κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης για την µεταφορά των σαρκοφάγων µετά α ό την α όσ ασή τους α ό το Ρωµαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου καθώς και για τη µεταφορά των καλυµµάτων των σαρκοφάγων α ό την οδό ιχαλίων της Σάµης, οικό εδο µε ονοµασία «Ρακόσ ιτο», στο κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης, 39

40 iii. iv. Στο κτίριο της υ ό διαµόρφωση Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης για την Στερέωση, Συντήρηση, Εκµάγευση και αραγωγή αντιγράφων των σαρκοφάγων Στο Ρωµαϊκό Νεκροταφείο Φισκάρδου στον όρµο του Αγίου Ανδρέα για την το οθέτηση των αντιγράφων, ό ου βρίσκονταν αρχικά οι σαρκοφάγοι συµ εριλαµβανοµένων και των αρε όµενων υ ηρεσιών συντήρησης και α οκατάστασης ζηµιών των αγαθών, κ.λ. 2. Ο Ανάδοχος έχει την υ οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ρόληψη ατυχηµάτων στο ροσω ικό του, ή στο ροσω ικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ο οιονδή οτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων ροστασίας του εριβάλλοντος. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα α αιτούµενα µέτρα ασφαλείας ου ε ιβάλλονται α ό την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει α οκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι ο οιουδή οτε τρίτου ροβάλλοντος δικαιώµατα νευµατικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλ., ου έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους, τρό ους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις κλ. ου θα χρησιµο οιηθούν για την εκ µέρους του λήρη εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι σχετικές δα άνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για τη νόµιµη χρησιµο οίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και α οκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο ο οίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως κάθε α αιτούµενο µέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα όργανα αυτής να µην υ οστούν ο οιαδή οτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία. 6. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των ροτέρων, όσο και καθ όλη τη διάρκεια της υλο οίησης του έργου ου έχει αναλάβει, µε την Αναθέτουσα Αρχή. Στο λαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται στις εντολές και υ οδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής οι ο οίες α ορρέουν α ό την ανάγκη συντονισµού του αρόντος έργου. Ε ίσης στο λαίσιο αυτό και υ ό τις εντολές της αναθέτουσας αρχής οφείλει να συνεργάζεται µε όλα τα σχετικά συνεργεία, στον εντός και εκτός του χώρου και του κτηρίου και να λαµβάνουν α ό κοινού και έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα για να συντονισθεί η εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς να αρεµ οδίζεται η εντός και εκτός του κτηρίου και χώρου εκτέλεση των εργασιών του έργου και η κυκλοφορία του ροσω ικού. ΆΡΘΡΟ 3 Τίµηµα 1. Το τίµηµα ου υ οχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών (Οικονοµικό Αντάλλαγµα) είναι σύµφωνα µε την οικονοµική ροσφορά του η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο αράρτηµα της αρούσας σύµβασης (Παράρτηµα II)... (ολογράφως:...) (Ευρώ) λέον Φ.Π.Α. 23% 40

41 2. εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του οικονοµικού ανταλλάγµατος. 3. Το Οικονοµικό Αντάλλαγµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου ό ως αυτές α ορρέουν α ό τη διακήρυξη, την ροσφορά του και τις συνθήκες του έργου ό ου θα ραγµατο οιήσει τις εργασίες, καθώς και µε τους τόκους της τυχόν ροκαταβολής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις α αιτούµενες γενικές και ειδικές δα άνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, ενδεικτικά δε µε τις δα άνες των µισθών και ηµεροµισθίων του ροσω ικού του, των εργοδοτικών ε ιβαρύνσεων, τις δα άνες των υλικών και της µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λ., τις δα άνες εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης, α όσβεσης µίσθωσης µηχανηµάτων και οχηµάτων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή ε ιβαρύνσεις, έξοδα οργανισµών, έξοδα εκτελωνισµού εισαγόµενων υλικών και µηχανηµάτων, καταµετρήσεων, τις δα άνες ροσ ελάσεως ρος τους χώρους εργασιών και ρος τις τελικές θέσεις των υ ό συντήρηση, αισθητική α οκατάσταση και αραγωγή αντιγράφων σαρκοφάγων, δα άνες α οζηµιώσεως ζηµιών στο ροσω ικό του ή σε ο οιονδή οτε τρίτο, τις δα άνες ελέγχου ρυθµίσεων, των άσης φύσεως δοκιµών των εργασιών, υλικών και µηχανηµάτων ου ενσωµατώνονται, τις δα άνες καθαρισµού του εργοταξίου µετά το έρας εργασιών και γενικά κάθε είδους α ρόβλε τη δα άνη και όλες τις νόµιµες ε ιβαρύνσεις και κρατήσεις υ έρ του ηµοσίου ή τρίτου, ου ισχύουν κατά τον χρόνο υ ογραφής της αρούσας, µε µοναδική εξαίρεση τον ΦΠΑ. 4. Ο τρό ος ληρωµής του Αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της αρούσας. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκό ιµο αιτιολογηµένα, ανά άσα στιγµή την εκτέλεση της Σύµβασης. ύναται ε ίσης να µην εξαντλήσει το σύνολο του ροϋ ολογισµού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκό ιµο. Σε ερί τωση λύσης της σύµβασης για ο οιοδή οτε λόγο ριν την κάλυψη του αρα άνω συνολικού τιµήµατος ο Ανάδοχος α εκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υ όλοι ο οσό. ΆΡΘΡΟ 4 Τό ος, Τρό ος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσµίες 1. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των υ ό εκτέλεση εργασιών, εντός του χρόνου ου δηλώνει µε την τεχνική ροσφορά του, ο ο οίος δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερος των έξι (6) µηνών α ό την υ ογραφή της αρούσας σύµβασης. Σε ερί τωση καθυστέρησης ροσέλευσης του αναδόχου για υ ογραφή της σύµβασης, ο χρόνος εκκίνησης υ ολογίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Π.. 118/2007, το αργότερο 10 ηµέρες µετά την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης ανάθεσης. 2. Τα αντίγραφα των σαρκοφάγων θα ρέ ει να µεταφερθούν, να το οθετηθούν και να ενταχθούν στις ενδεδειγµένες α ό την εγκεκριµένη µελέτη θέσεις, εντός του Ρωµαϊκού Νεκροταφείου Φισκάρδου και τα ρωτότυ α έργα στην Αρχαιολογική Συλλογή Σάµης, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες ροεργασίες, µε δική του ευθύνη και έξοδα µεταφοράς. 3. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται, αφού εντάξει τις σαρκοφάγους ( ρωτότυ α έργα και αντίγραφα) στις τελικές τους θέσεις, να α οµακρύνει τα υλικά συσκευασίας και συναρµολόγησης α ό τους χώρους εγκατάστασης. 41

42 4. Το αντικείµενο του αρόντος διαγωνισµού θα αραδοθεί σε τµήµατα. Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά µε την υ ογραφή της αρούσας εγγράφως α ό τον ανάδοχο την αράδοση των εργασιών ό ως εριγράφονται στα Παραρτήµατα I και II της αρούσας, τµηµατικά για µέρος των υ ό εκτέλεση εργασιών στους χρόνους ου ροβλέ ονται κατωτέρω στην αρ. 5. Στο ως άνω αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής εριγράφεται συγκεκριµένα σε οια εκ των κατωτέρω τµηµατικών αραδόσεων εντάσσεται κάθε ε ιµέρους υ ό ροµήθεια υλικό. 5. Οι τµηµατικές αραδόσεις ραγµατο οιούνται α ό τον ανάδοχο εντός των κατωτέρω χρόνων: ρώτη τµηµατική αράδοση: µέχρι ένα (1) µήνα α ό την υ ογραφή της σύµβασης. δεύτερη τµηµατική αράδοση: µέχρι έντε (5) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης τρίτη τµηµατική αράδοση: µέχρι έξι (6) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης 6. Η διάρκεια αραγωγής και αράδοσης του ροϊόντος αράδοσης καθενός εκ των ανωτέρω τµηµάτων είναι η µέγιστη δυνατή και θα ισχύσει εφόσον δεν ροσδιορίζεται µικρότερη α ό την ροσφορά του αναδόχου. 7. Στο τέλος κάθε τµηµατικής αράδοσης θα γίνεται οριστική αραλαβή του τµήµατος, α ό την Ε ιτρο ή του άρθρου 8 αρ. 1 της αρούσας, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο άρθρο 8 της αρούσας. 8. Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης συνολικά για κάθε ε ιµέρους τµήµα εκ των ανωτέρω µ ορεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής να αρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα α ό ε αρκώς αιτιολογηµένο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου ου υ οβάλλεται υ οχρεωτικά ριν α ό τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου αράδοσης, τα αγαθά δεν αραλαµβάνονται α ό την Ε ιτρο ή του άρθρου 8 αρ. 1 της αρούσας, µέχρι την έκδοση της α όφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά µε την αιτηθείσα αράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκ τωτος σε ερί τωση ου λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης και δεν υ οβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα αράτασής του ή έληξε ο αραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να αραδώσει τα αγαθά. 9. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να ειδο οιήσει την Αναθέτουσα Αρχή για την ηµεροµηνία ου ροτίθεται να αραδώσει τα υ ό ροµήθεια αγαθά τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, για κάθε ένα α ό τα ροβλε όµενα τµήµατα. 10. Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης ή εγκατάστασης του εξο λισµού µ ορεί να µετατίθεται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του άρθρου 8 αρ. 1 της αρούσας. Μετάθεση ε ιτρέ εται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµ ρόθεσµη αράδοση. Στις ερι τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου αράδοσης δεν ε ιβάλλονται κυρώσεις. Στην ερί τωση αυτή θα συµφωνηθεί ο τρό ος ασφαλούς φύλαξης µέρους ή όλου του εξο λισµού σε χώρο του Αναδόχου και θα αρασχεθούν εγγυήσεις θεµατοφυλακής. 11. Σε κάθε ερί τωση η αρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τον Ανάδοχο α ό την υ ογραφή της µέχρι την λήρη οικονοµική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική αραλαβή και αρέλθει ο χρόνος εγγύησης. 42

43 12. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στον Κανονισµό Προµηθειών του ηµοσίου (Π 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34). ΆΡΘΡΟ 5 Παραλαβή Εργασιών - Προθεσµίες 1. Η αραλαβή των εργασιών γίνεται α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής κατό ιν της κάθε τµηµατικής αράδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αρούσας και ριν α ό την κάθε τµηµατική ληρωµή (συµ εριλαµβανοµένης της εξόφλησης) σύµφωνα µε το άρθρο 8 της αρούσας. 2. Κατά τη διαδικασία της αραλαβής των υ ό ανάθεση εργασιών καλείται να αραστεί, εφόσον το ε ιθυµεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υ εύθυνοι τεχνικοί του, µε λήρη γνώση του τρό ου εφαρµογής όλων των κατασκευών και στηριγµάτων, και διενεργείται οσοτικός και οιοτικός έλεγχος. Κατά την αραλαβή των σαρκοφάγων και των αντιγράφων τους συµµετέχει και ενηµερώνεται διεξοδικά και το ροσω ικό του Μουσείου (συντηρητές κλ.) ου θα αναλάβουν µελλοντικά τον χειρισµό τους. 3. Ο οιοτικός έλεγχος διενεργείται µε κάθε ρόσφορο τρό ο και σε κάθε ερί τωση µε: µακροσκο ική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών ροδιαγραφών µε βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυ α του εξο λισµού. χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) 4. Η Ε ιτρο ή της αρ. 1 διενεργεί τους ανωτέρω ελέγχους και κά οιους εξ αυτών σε εργαστήριο. 5. Μετά τη διενέργεια της µακροσκο ικής εξέτασης συντάσσει ρωτόκολλο µακροσκο ικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και µετά τα α οτελέσµατα της εργαστηριακής εξέτασης οριστικό ρωτόκολλο ( αραλαβής ή α όρριψης) µε βάση τα α οτελέσµατα των ανωτέρω ελέγχων. 6. Σε ερί τωση ου η Ε ιτρο ή της αρ. 1 α ορρίψει τις εκτελεσθείσες εργασίες, αναφέρει στο σχετικό ρωτόκολλο τις αρεκκλίσεις ου αρουσιάζουν αυτές α ό τους όρους της Σύµβασης και τους λόγους της α όρριψης και γνωµατεύει αν µ ορούν να χρησιµο οιηθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αρ. 4 του άρθρου 27 του Π.. 118/ Τα ρωτόκολλα ου συντάσσονται α ό την Ε ιτρο ή της αρ. 1, κοινο οιούνται υ οχρεωτικά και στον Ανάδοχο. 8. Η Ε ιτρο ή της αρ. 1 του αρόντος άρθρου αραλαµβάνει τις υ ό εκτέλεση εργασίες και συντάσσει τα σχετικά ρωτόκολλα αραλαβής ου ορίζονται ανωτέρω, τµηµατικά, βάσει των τµηµατικών αραδόσεων εκ µέρους του Αναδόχου ό ως εριγράφονται στο άρθρο 4 της αρούσας. Συγκεκριµένα η Ε ιτρο ή της αρ. 1 οφείλει να ροβεί στη διαδικασία αραλαβής και σύνταξης των σχετικών ρωτοκόλλων εντός 30 εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία της ραγµατικής αράδοσης των εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αρούσας. Στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν 43

44 υ ολογίζεται το χρονικό διάστηµα α ό την α οστολή των δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινο οίηση των α οτελεσµάτων του ελέγχου στην Ε ιτρο ή της αρ. 1. Σε ερί τωση ου ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την ροθεσµία της αρ. 9 του άρθρου 4 της αρούσας, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος αραλαβής αρχίζει α ό την ηµεροµηνία ου η ε ιτρο ή της αρ. 1 είναι σε θέση να ροβεί στη διαδικασία αραλαβής. 9. Κατά τα λοι ά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 28 και οι ροθεσµίες του ρώτου εδαφίου της αρ. 7 του άρθρου 35 του Π.. 118/2007, καθώς και οι ροθεσµίες της αρ. 4 του άρθρου 44 της µε αρ /ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ό ως ροστέθηκε µε τη µε αρ /ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όµοια. ΆΡΘΡΟ 6 Α όρριψη και Αντικατάσταση Εργασιών 1. Σε ερί τωση οριστικής α όρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής οσότητας των εργασιών, µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µ ορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή ροθεσµία ου ορίζεται µε την α όφαση αυτή. Η ροθεσµία αυτή δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου ο δε ροµηθευτής θεωρείται εκ ρόθεσµος και υ όκειται σε κυρώσεις λόγω εκ ρόθεσµης αράδοσης. 2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες ου α ορρίφθηκαν µέσα στην ροθεσµία ου του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ τωτος και υ όκειται στις ροβλε όµενες κυρώσεις. Με την α όφαση αυτή καθορίζεται ροθεσµία είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίησή της για την αραλαβή των α ορριφθέντων αγαθών. Εάν η αραλαβή γίνει µετά την αρέλευση των έντε (5) ρώτων ηµερών, ε ιβάλλεται οινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% ε ί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. 3. Κατά τα λοι ά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Κυρώσεις για εκ ρόθεσµη αράδοση-αντικατάσταση Σε ερί τωση ου οι εργασίες αραδοθούν ή αντικατασταθούν α ό τον Ανάδοχο µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, ό ως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε σύµφωνα µε τα αρα άνω άρθρα 4 και 6 της αρούσας αντίστοιχα, ε ιβάλλεται στον Ανάδοχο και ρόστιµο ( οινική ρήτρα) ου υ ολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Π.. 118/

45 ΆΡΘΡΟ 8 Τρό ος και Χρόνος Πληρωµής- ικαιολογητικά 1. Η καταβολή του τιµήµατος του άρθρου 3 της αρούσας στον Αναδόχου θα γίνει µε την καταβολή αυτού τµηµατικά σύµφωνα µε το αρόν άρθρο µετά την οριστική αραλαβή κάθε µέρους των υ ό εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 της αρούσας. 2. Στις αρα άνω ληρωµές συµ εριλαµβάνεται η συµβατική αξία των υλικών και ε ί λέον ο αναλογούν ΦΠΑ. 3.Για τις τµηµατικές ληρωµές του Αναδόχου α αιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) ρωτόκολλο οριστικής οσοτικής και οιοτικής αραλαβής, ου συντάσσεται α ό την Ε ιτρο ή της αρ. 1 του άρθρου 5 σύµφωνα µε την αρ. 5 του ίδιου άρθρου. β) τιµολόγιο του ροµηθευτή ου να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. γ) Εξοφλητική α όδειξη του ροµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα ληρωµής 4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία αρακράτηση φόρου στην καθαρή αξία των τιµολογίων. Για την αρακράτηση δίδεται σχετική βεβαίωση. ΆΡΘΡΟ 9 Α αγόρευση Υ οκατάστασης Ουδείς µ ορεί να υ οκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γρα τή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοι ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 του Π 118/2007. [ ροστίθεται µόνο σε ερί τωση ου ο ε ιλεγείς ανάδοχος είναι ένωση] Εάν ο Ανάδοχος ροβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την ροηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς ροηγούµενη όχληση, να ε ιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 10 Ανωτέρα Βία Σε ερί τωση ου ο Ανάδοχος ε ικαλείται εριστατικό ανωτέρας βίας για τη µη εκ λήρωση υ οχρεώσεων ου α ορρέουν α ό την αρούσα φέρει το βάρος της α όδειξης. Στερείται, όµως, το δικαίωµα να την ε ικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν ροσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα α αραίτητα α οδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ηµερών αφότου συνέβησαν τα εριστατικά ου τη στοιχειοθετούν και ροκάλεσαν τη µερική ή ολική αδυναµία του να εκτελέσει την ροµήθεια ου του ανατέθηκε. 45

46 ΆΡΘΡΟ 11 Εµ ιστευτικότητα 1. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ οχρέωση να τηρήσει εµ ιστευτικά και να µη γνωστο οιήσει σε τρίτους (συµ εριλαµβανοµένων των εκ ροσώ ων του ελληνικού και διεθνούς Τύ ου), χωρίς την ροηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο οιαδή οτε έγγραφα ή ληροφορίες ου θα εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υ ηρεσιών και την εκ λήρωση των υ οχρεώσεών του. 2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να ροβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο χωρίς την ροηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υ οχρεώσεις του α έναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρό ο, χωρίς την ροηγούµενη γρα τή της συναίνεση. 3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτηµένα α αυτήν ρόσω α οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, αρά µόνο στα ρόσω α ου δικαιούνται να γνωρίζουν, ληροφορίες ου εριήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλο οίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλο οίησης του Έργου ή του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 12 Αντίκλητος Όλες οι ε ιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδο οιήσεις ου ραγµατο οιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης, θα ε ιδίδονται ή θα υ οβάλλονται εγγράφως στον νόµιµο εκ ρόσω ο του άλλου µέρους. Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον..., µε διεύθυνση... Η ε ίδοση/ γνωστο οίηση/ κοινο οίηση ρος αυτόν ο οιωνδή οτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόµιµη ε ίδοση/ γνωστο οίηση/ κοινο οίηση ρος τον Ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 13 Γλώσσα Ε ικοινωνίας Η ε ικοινωνία κάθε είδους ( ροφορική και γρα τή) του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Ο ουδή οτε και ο οτεδή οτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης α αιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση α ό ή/και ρος τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται µε φροντίδα, δα άνη και ευθύνη του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 14 ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο 46

47 Η αρούσα Σύµβαση διέ εται α οκλειστικά α ό το Ελληνικό ίκαιο. Α οκλειστική αρµοδιότητα για την ε ίλυση ο οιασδή οτε διαφοράς µεταξύ των µερών ου α ορρέει α ό την αρούσα έχουν τα ικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (των Αθηνών). ΆΡΘΡΟ Η αρούσα Σύµβαση µε τα αραρτήµατα αυτής (I και II) είναι η µόνη συµφωνία µεταξύ των µερών. Για τα θέµατα ου ρητώς δεν ρυθµίζονται στην αρούσα, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αρ. 1/2012 ιακήρυξη και στις διατάξεις ου αναφέρονται στο ροοίµιο της αρούσας. 2. Τυχόν ακυρότητα κά οιου όρου της Σύµβασης δεν ε ιφέρει ακυρότητα της Σύµβασης. 3. Η εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, µη άσκηση ο οιουδή οτε α ό τα δικαιώµατά της, δεν µ ορεί να θεωρηθεί αραίτηση α ό το δικαίωµα αυτό, ούτε α οκλείει άσκησή του στο µέλλον. 4. Για την ροσήκουσα εκτέλεση της ροµήθειας, όλοι οι όροι της αρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η αραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής α ό την Αναθέτουσα Αρχή. ΆΡΘΡΟ 16 Τρο ο οίηση όρων της σύµβασης Ο οιαδή οτε τρο ο οίηση, ροσθήκη ή διαφορο οίηση της αρούσας σύµβασης θα γίνεται µόνο έ ειτα α ό γρα τή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007. Σε ιστο οίηση των ανωτέρω η αρούσα σύµβαση αφού αναγνώσθηκε υ ογράφεται νοµίµως α ό τα συµβαλλόµενα µέρη σε έντε (5) όµοια ρωτότυ α ως κατωτέρω. Α ό τα αρα άνω έντε (5) ρωτότυ α το ένα αραµένει στην ΛΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, και ένα λαµβάνει ο Ανάδοχος. Τα τρία άλλα α οστέλλονται µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής στην Ε ιτρο ή Παραλαβής του άρθρου 8 αρ. 1 της αρούσας το ένα, το δεύτερο στην Ειδική Υ ηρεσία Πολιτισµού & Τουρισµού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και το τρίτο στην κατά τό ον αρµόδια Υ..Ε. ΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ Ο Προϊστάµενος της Εφορείας κ.α.α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ Ανδρέας Σωτηρίου Αρχαιολόγος 47

48 Παράρτηµα I Τεχνικές ροδιαγραφές εργασιών Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, αισθητικής α οκατάστασης και κατασκευής αντιγράφων δυο εκ των τεσσάρων ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου Κεφαλλονιάς. Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τα ακόλουθα στάδια εργασιών: 1. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ α) ακριβής σχεδιαστική και φωτογραφική α οτύ ωση β) ροστερέωση του υλικού γ) α όσ αση των σαρκοφάγων χωρίς την α οµάκρυνση του συνόλου των λακών δα έδου, αρά µόνον των αρακείµενων δ) καθαρισµός συγκράτηση και ροστασία της ε ιφανείας του υλικού, εσωτερικά και εξωτερικά ε) κατασκευή φορείων ροστασίας και µετακίνησης στ) α όσ αση των σαρκοφάγων ζ) µεταφορά στο µουσείο Σάµης 2. ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΜΑΓΕΥΣΗ α) αφαλάτωση, β) εξυγίανση και στερέωση του υλικού, γ) εφαρµογή ενεµάτων δ) σφραγίσεις και συγκολλήσεις ε) εκµαγεύσεις ου θα ραγµατο οιηθούν µε γύψινα σ αστά αρθρωτά καλού ια, µε την µέθοδο των σφηνών και ό ου χρειαστεί δι λοσφήνες ριν την τελική εξωτερική εσάρ α. Πριν την εκµάγευση να κατατεθεί τεχνική έκθεση µε τα στάδια αραγωγής των γύψινων σ αστών καλου ιών. 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ α) ανα αραγωγή αντιγράφων β) καθαρισµός και αισθητική α οκατάσταση σαρκοφάγων και λακών γ) το οθέτηση αντιγράφων δ) α οκατάσταση και ανάδειξη του εριβάλλοντος δα έδου. Οι ανωτέρω εργασίες θα ρέ ει να γίνουν αυστηρά βάσει της ανωτέρω τεχνικής εριγραφής, της τεχνικής έκθεσης, της εγκεκριµένης µε την αρ. ρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΣΥΝΤ/Φ78/87338/3646/ α όφαση µελέτης και των λοι ών ροϋ οθέσεων και δεσµεύσεων της αρούσας ροκήρυξης. 48

49 Παράρτηµα II Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου [ ροστίθεται κατά την υ ογραφή της σύµβασης η ροσφορά του ε ιλεγέντα Αναδόχου ό ως υ οβλήθηκε] 49

50 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΦΙΣΚΑΡ ΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΥΟ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕ) ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 2

52 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα µελέτη συντήρησης, αφορά την συντήρηση δύο εκ των τεσσάρων ρωµαϊκών σαρκοφάγων του Φισκάρδου, την εκµάγευση και την κατασκευή αντιγράφων αυτών, καθώς και την απόσπαση και συντήρηση των µαρµάρινων πλακών έδρασής τους. Οι συγκεκριµένες εργασίες πρόκειται να γίνουν µε σκοπό την διατήρηση και ανάδειξη του ανάγλυφου διακόσµου των σαρκοφάγων αλλά και την συντήρηση, προστασία και ενίσχυση του υλικού κατασκευής τους. Η µελέτη αυτή εκπονήθηκε µε την ουσιαστική βοήθεια του αρχαιολόγου της ΛΕ. Ε.Π.Κ.Α και ιευθυντή της συστηµατικής ανασκαφής του Φισκάρδου Κεφαλλονιάς, κ. Ανδρέα Σωτηρίου, από τον οποίο παραχωρήθηκε φωτογραφικό υλικό, καθώς και στοιχεία της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας. Πολύτιµη συµβουλευτική βοήθεια προσέφεραν ο καθηγητής των Τ.Ε.Ι. και γλύπτης Θανάσης Γκριτζάπης και η κ. Κλεοπάτρα Παπασταµατίου, συντηρήτρια αρχαιοτήτων & έργων τέχνης της.σ.α.ν.μ. 3

53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Το Φισκάρδο Κεφαλονιάς βρίσκεται στο βορειότερο σηµείο του νησιού και απέναντι στην Ιθάκη. Την περίοδο 1992 έως 1997 πραγµατοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα στο ρωµαϊκό νεκροταφείο που βρίσκεται στον όρµο του Αγ. Ανδρέα σε ένα πραγµατικά ειδυλλιακό τοπίο, δίπλα στη θάλασσα, και εντός του σύγχρονου οικισµού. Αποκαλύφθηκαν γύρω στους 52 τάφους που κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: εγχυτρισµοί, κεραµοσκεπείς, λακκοειδείς, κτιστοί κιβωτιόσχηµοι που αποτελούν την πλειονότητα, 2 καµαροσκεπείς και 4 σαρκοφάγοι από τις οποίες µόνο οι δύο βρέθηκαν κατά χώρα. Πλούσια κτερίσµατα συνόδευαν τους νεκρούς όπως κοσµήµατα από χρυσό και ασήµι, χρυσές δανάκες, γυάλινα αγγεία, πήλινα αγγεία κα. έκα τάφοι εντάσσονται σε περίβολο ενώ οι δύο σαρκοφάγοι µε έναν κιβωτιόσχηµο τάφο ανήκουν σε ταφικό θάλαµο µε προθάλαµο που δυστυχώς δεν σώζεται πλέον. Οι τοίχοι του διατηρούνται σε ύψος έως 0.75µ περίπου. Μέσα στον κυρίως θάλαµο οι δύο σαρκοφάγοι µε τον κιβωτιόσχηµο τάφο είχαν τοποθετηθεί σε πειόσχηµη διάταξη. Ο θάλαµος στρώνεται µε µεγάλες πλάκες οι οποίες έχουν κατακερµατιστεί σε αρκετά σηµεία ενώ οι σαρκοφάγοι εδράζονται σε λίθινη βάση µε παρόµοιες πλάκες. Οι δύο σαρκοφάγοι, η βάση και οι πλάκες του δαπέδου είναι από τον ίδιο λευκό ασβεστόλιθο, µε την διαφορά ότι στις πλάκες έχει χρησιµοποιηθεί υλικό µε µικρότερη οµοιογένεια. Η πρώτη σαρκοφάγος, η ΒΑ, σώζεται κατά τα 3/4 περίπου και φέρει ανάγλυφη παράσταση µε θέµα την αρπαγή της Περσεφόνης. Από τα αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται η Άρτεµης η οποία ετοιµάζεται να ανασύρει βέλος από τη φαρέτρα της, η Αθηνά µε περικεφαλαία και ασπίδα να εκσφενδονίσει το χαµένο ακόντιο της, ενώ ο Πλούτωνας, κρατώντας την Κόρη από τη µέση, οδηγεί τέθριππο άρµα µε φορά από αριστερά προς τα δεξιά. Στο ακρότατο σηµείο της παράστασης, προς τα αριστερά δηλαδή, διακρίνονται ενδεχοµένως ανθρώπινα άκρα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των θεών, εκτεταµένα σηµεία του θώρακος του Ποσειδώνα, το σώµα της Περσεφόνης όπως και αρκετά µέλη των ίππων παρουσιάζουν φθορές. Αντίθετα τα σώµατα των δύο θεοτήτων µε τις ανατοµικές τους λεπτοµέρειες σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση. Η στενή πλευρά της σαρκοφάγου, δηλαδή η ανατολική από την 4

54 οποία σώζεται το κατώτατο τµήµα, είναι κατακερµατισµένη πράγµα το οποίο οφείλεται σε πυρά όπως διαπιστώθηκε κατά την ανασκαφική έρευνα. Η απέναντι στενή πλευρά σώζεται ολόκληρη και φέρει γυναικεία µορφή. Η µακρά πλευρά της σαρκοφάγου που στρέφεται προς τον τοίχο του θαλάµου είναι αδιακόσµητη και αδρά λαξευµένη. Το κάλυµµα της διατηρήθηκε κατά το ½ περίπου και σώζει τη λεκάνη και τα κάτω άκρα ανακεκλιµένης γυναικείας ενδεδυµένης µορφής. Η Β σαρκοφάγος, αυτή που τοποθετείται απέναντι από την είσοδο του θαλάµου, διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση. Λείπει µόνο το 1/4 του πάνω αριστερού τµήµατος της κύριας µακράς πλευράς η οποία φέρει ανάγλυφη διακόσµηση. Η επιφάνεια χωρίζεται από τρις γυναικείες µορφές, ίσως Νίκες, σε δύο τµήµατα που το κάθε ένα φέρει γιρλάντα διανθισµένη µε καρπούς, πτηνά και πυκνό φύλλωµα. Οι γιρλάντες χάνονται πίσω από τις µορφές οι οποίες έχουν ανασηκωµένο χέρι µε το οποίο κρατούν κορδέλα που ανεµίζει, πάνω από γυναικείο κεφάλι το οποίο αποδίδεται κατενώπιον. Ανάλογο κεφάλι θα υπήρχε στο χαµένο τµήµα της παράστασης. Στις δύο εξωτερικές στενές πλευρές της σαρκοφάγου και σε έντονο ανάγλυφο, βουκράνιο και ρόδακας. Η τέταρτη πλευρά που είναι στραµµένη στον τοίχο του θαλάµου είναι αδιακόσµητη και αδρά λαξευµένη. Η σαρκοφάγος φέρει κάλυµµα που σώζεται κατά το 1/3 περίπου µε φολιδωτό κόσµηµα και ακροκέραµα. Τα θέµατα των συγκεκριµένων σαρκοφάγων αποτελούν τις µοναδικές εσχατολογικές παραστάσεις σε όλο το νησί ενώ ειδικά το θέµα της αρπαγής της Περσεφόνης την µοναδική µυθολογική παράσταση. Εκτός των άλλων όµως οι παραστάσεις των σαρκοφάγων του Φισκάρδου συγκαταλέγονται στα ελάχιστα δείγµατα γλυπτικής που προέρχονται από το νησί. Μετά την αποµάκρυνση, συντήρηση, αποκατάσταση και κατασκευή αντιγράφων των σαρκοφάγων, στο χώρο τους θα τοποθετηθούν τα αντίγραφα τους. Επισηµαίνεται ότι ο θάλαµος και γενικά το νεκροταφείο του Φισκάρδου βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε τη θάλασσα µε ότι συνεπάγεται αυτό για τα µνηµεία. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που δεν µπορούν να εκτεθούν οι σαρκοφάγοι στο φυσικό τους χώρο και για αυτό το λόγο οι σαρκοφάγοι µέχρι σήµερα είναι καλυµµένες µε γεωύφασµα και υγιές υλικό. Τα πρωτότυπα έργα θα εκτεθούν στην Αρχαιολογική Συλλογή Σάµης. 5

55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή Καταγραφή των σηµαντικότερων προβληµάτων Συνολική καταγραφή φθορών Ανάλυση και αιτιάσεις των παραγόντων φθοράς 6

56 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά - καταγραφή των κυριότερων προβληµάτων φθορών των δύο σαρκοφάγων, καθώς και προσπάθεια να προσδιοριστούν τα αίτια φθοράς του. Αυτή η διαδικασία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να σχεδιαστεί ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα συντήρησης και να ελαχιστοποιηθεί κατά συνέπεια η εξέλιξη της φθοράς του µνηµείου. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: Μελέτη βιβλιογραφίας και σχετικών µελετών Ανάλυση φωτογραφικής τεκµηρίωσης (γενικές λήψεις αλλά και συγκεκριµένες λεπτοµέρειες µε χαρακτηριστικά προβλήµατα) Χαρτογράφηση υφιστάµενων φθορών Επί τόπου µακροσκοπική εξέταση του µνηµείου Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτή βασίζεται περισσότερο στην αυτοψία του γράφοντος και του αρµόδιου αρχαιολόγου κ. Α. Σωτηρίου, που πραγµατοποιήθηκε το Μετά την αυτοψία, ακολούθησε προσεκτική και διαχωρισµένη κατάχωση και έκτοτε ως και την ηµέρα ολοκλήρωσης της παρούσας µελέτης οι δυο σαρκοφάγοι παρέµεναν θαµµένες. Με την προσεχή νέα εκσκαφή του χώρου θα πραγµατοποιηθεί νέα αυτοψία µε επισταµένη φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση που θα καταδείξει τυχόν νεότερες φθορές του υλικού. Τότε θα πραγµατοποιηθεί και εκτενής µελέτη των φυσικών ιδιοτήτων και των µηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού κατασκευής. Η παρούσα µελέτη βασίζεται, όσον αφορά το συγκεκριµένο τοµέα, στην ανάλυση υλικού από το ίδιο λατοµείο που συντάχθηκε από το Κέντρο Λίθου το Οι φθορές που παρουσιάζει το υλικό των σαρκοφάγων οφείλεται σε φυσικούς αλλά και ανθρωπογενείς παράγοντες. Επίσης το ιστορικό των φθορών φανερώνει και την σηµασία της ανασκαφικής διαδικασίας αλλά και την αναγκαιότητα της υγιούς διαχωρισµένης κατάχωσης. Φυσικοί παράγοντες είναι οι φυσικές καταστροφές, Τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια των αιώνων, η φύση του δοµικού υλικού, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µνηµείου (µορφή σχήµα- προσανατολισµός θεµελίωση-γλυπτός διάκοσµος). Ανθρωπογενείς παράγοντες είναι οι βανδαλισµοί, η σύληση, η λάθος χρήση, οι αγροτικές δραστηριότητες. Εδώ σηµειώνεται ότι το µνηµείο, στην νεότερη ιστορία του έµεινε εκτεθειµένο στις καιρικές συνθήκες για οκτώ περίπου έτη ( ). Η θέση όµως του µνηµείου (δύο µόλις µέτρα από το χειµέριο κύµα), και οι κλιµατολογικές συνθήκες του νησιού (έντονες 7

57 και συχνές βροχοπτώσεις), άφησαν έντονα τα σηµάδια φθοράς στο υλικό κατασκευής και πιο έντονα στο γλυπτό διάκοσµο. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε από τον κ. Σωτηρίου και τον γράφοντα, επείγουσα και αναγκαία η διαχωρισµένη και υγιής κατάχωση του µνηµείου στο τέλος του έτους Παρ όλα αυτά το µνηµείο εξακολουθεί να επηρεάζεται από το περιβάλλον του µε την τριχοειδή αναρρίχηση µεγάλων ποσοτήτων διαλυτών αλάτων, εφόσον η υψοµετρική διαφορά από την επιφάνεια της θάλασσας είναι περίπου 120 εκατοστά του µέτρου. Καταγραφή των φθορών επιφάνειας των σαρκοφάγων. Με βάση την µακροσκοπική παρατήρηση και την φωτογραφική τεκµηρίωση έχουµε τα παρακάτω προβλήµατα φθορές, τα οποία οµαδοποιούνται ως εξής ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Όπως φαίνεται στην σχεδιαστική και φωτογραφική τεκµηρίωση, αλλά και όπως φανερώνει και η ανασκαφική παρατήρηση του κ. Σωτηρίου, στο στενό, προς την δύση, µέρος της ΒΑ σαρκοφάγου παρατηρείται έντονος κατακερµατισµός του υλικού. Αυτός ο κατακερµατισµός έχει σαν άµεση συνέπεια την δηµιουργία πιο ενεργών επιφανειών, πιο ευάλωτων απέναντι στους φυσικούς µηχανισµούς φθοράς(φωτ.1,σχ.1). Φωτ.1 8

58 Σχ.1 Όπως φαίνεται, από την σχεδιαστική και την φωτογραφική απεικόνιση, στην ΒΑ σαρκοφάγο στην γωνία που σχηµατίζουν η νοτιανατολική µε την στενή κατακερµατισµένη, νότια πλευρά της, έχουµε διαχωρισµό µεγάλου τµήµατος του υλικού, όπως και στην βορειοδυτική πλευρά της στην κάτω γωνία, παρουσιάζεται διαµπερής ρηγµάτωση που οδηγεί σε διαχωρισµό τριών τµηµάτων του υλικού, από το κυρίως σώµα της σαρκοφάγου(φωτ.2,σχ.1). Φωτ.2 9

59 Κατά την ανασκαφική διαδικασία αποκαλύφθηκαν και δύο µεγάλα θραύσµατα της νοτιοανατολικής πλευράς, των οποίων το σχήµα και το ανάγλυφό τους φανερώνει την ακριβή θέση ανάταξης τους(φωτ.3-4,σχ2). Φωτ.3 Φωτ.4 10

60 Σχ.2 Στην Β σαρκοφάγο παρουσιάζεται απώλεια υλικού, συνέπεια θραύσης στην νοτιοανατολική όψη(φωτ.5,σχ3). Φωτ.5 11

61 Σχ.3 Επίσης παρατηρούµε θραύση του υλικού και κατακερµατισµό του στην δεξιά κάτω γωνία της νοτιοδυτικής στενής πλευράς. Στην περίπτωση αυτή τα θραύσµατα διατηρούνται στην θέση τους µε εξαιρετικά επισφαλή σύνδεση µε το σώµα της σαρκοφάγου(σχ4). Σχ.4 12

62 Από αυτήν την σαρκοφάγο σώζεται και τµήµα του καλύµµατός της, στου οποίου την µία γωνία παρατηρούµε διαµπερή ρηγµάτωση. Σχ.5 ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΕΙΣ Σε δύο σηµεία της ΒΑ σαρκοφάγου, στο κάτω µέρος της ανατολικής στενής πλευράς, και στο άνω µέρος της ανάγλυφης παράστασης της µακριάς νότιας πλευράς, παρατηρούνται αποφλοιώσεις του υλικού. Οι αποφλοιώσεις αυτές δεν παρατηρούνται σε άλλα σηµεία και επίσης δεν φαίνεται κάπου να έχουν οδηγήσει σε απώλεια υλικού. ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ Το υλικό των σαρκοφάγων, γενικά, παρουσιάζει αρκετές ρηγµατώσεις Πριν τον σχολαστικό καθαρισµό του εσωτερικού των σαρκοφάγων, δεν µπορούµε να πούµε αν πρόκειται για τυφλές ή όχι ρωγµές. Σε δύο σηµεία της Β σαρκοφάγου και σε ένα σηµείο της ΒΑ σαρκοφάγου εµφανίζονται, µακρές διαµπερείς ρηγµατώσεις. Σε µία µάλιστα περίπτωση, στην νοτιοδυτική όψη, η ρηγµάτωση της σαρκοφάγου συνεχίζεται και στην βάση της(φωτ.6)(σχ.6),. εν παρουσιάζουν διάνοιξη ούτε φανερώνουν µετακίνηση, αλλά χωρίζουν ουσιαστικά την Β σαρκοφάγο σε τρία τµήµατα και την ΒΑ σαρκοφάγο σε 13

63 δύο. Προφάνως η παρουσία και η σχετική µονολιθικότητα των βάσεων τους προστάτευσε την περαιτέρω φθορά και µετακίνηση των τµηµάτων. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί, είναι ότι και οι τρείς αυτές ρηγµατώσεις βρίσκονται ακριβώς δίπλα σε µεγάλες θραύσεις και απώλειες υλικού. Συµπεραίνουµε σχετικά ασφαλώς ότι η αιτία που προκάλεσε την θραύση, προκάλεσε και την όµορη ρηγµάτωση. Τέλος διαµπερής ρηγµάτωση παρατηρείται και στην µία γωνία του καλύµµατος της Β σαρκοφάγου Φωτ.6 Σχ.6 14

64 ΣΑΚΧΑΡΟΠΟΙΗΣΗ Ο έντονος κατακερµατισµός του υλικού, είναι αποτέλεσµα πυράς όπως πιθανολογείται από την ανασκαφική µελέτη, αλλά και όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό από την σακχαροποίηση του ασβεστόλιθου στα συγκεκριµένα τµήµατα του υλικού. Ανάλογη φθορά παρατηρείται και στις απολήξεις των µακρών πλευρών της συγκεκριµένης σαρκοφάγου, πιο έντονα δε στο κάτω µέρος τους. ΚΥΨΕΛΩΣΗ Τα άλατα µέσω των ανερχόµενων υδάτων, της βροχής, αλλά κυρίως στην συγκεκριµένη περίπτωση µέσω αλατονέφωσης, διαβρώνουν το χονδροκρυσταλλικό υλικό του µνηµείου µε κρυσταλλώσεις που όταν παρασυρθούν, ως πιο σαθρές, από έντονο άνεµο η εκπλύσεις οδηγούν στην απώλεια υλικού σε µορφή µικρών κυψελών. Το φαινόµενο της δηµιουργίας κυψελών βρισκόταν το 2004 στην αρχή του, προξενεί όµως µεγάλη εντύπωση η ταχύτητα, αλλά και η επιφάνεια ανάπτυξής του. 15

65 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ. ΡΗΓΜΑΤΏΣΕΙΣ Το πλακόστρωτο δάπεδο στην σηµερινή του µορφή παρουσιάζεται σαν ένα σύνολο ακανόνιστων πλακών µέσα σε ένα καθορισµένο πλαίσιο χωρισµένο σε δύο µεγάλα τµήµατα. Στην πραγµατικότητα η εικόνα αυτή είναι το αποτέλεσµα της θραύσης και κατάτµησης των τριών µεγάλων πλακών που αποτελούσαν αρχικά το περιβάλλον δάπεδο των σαρκοφάγων. ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ Τµήµα του πλακόστρωτου έχει απολεσθεί, ενώ σε πολλά σηµεία παρατηρούµε µικρές απώλειες ακµών κυρίως. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το κονίαµα πλήρωσης των αρµών µεταξύ των πλακών σε πολλά σηµεία, απουσιάζει εντελώς(φωτ.7). Η απώλεια κάποιων ακµών σε συνδυασµό µε τους ανοικτούς αρµούς µπορεί να αποτελέσει παράγοντα έντονης φθοράς, επιτρέποντας στο νερό, θαλασσινό ή βρόχινο να αποδοµήσει γρήγορα το υπόστρωµα του δαπέδου. Φωτ.7 16

66 Προσδιορισµός των αιτιών φθοράς Βάση της µακροσκοπικής παρατήρησης οδηγούµαστε σε µια εκτίµηση των πιθανολογούµενων αιτιών φθοράς και βλαβών του ναού. Τα αίτια φθοράς, λοιπόν, του µνηµείου προσδιορίζονται τόσο σε ενδογενείς παράγοντες, όπως η φύση του δοµικού υλικού και οι πιθανές αδυναµίες και ιδιαιτερότητές του, όσο και σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι τα φυσικά αίτια, το περιβάλλον του µνηµείου και φυσικά ο ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας Ο άνθρωπος παρενέβη στο µνηµείο, αρκετές φορές µετά την αρχική του χρήση, µε αποτέλεσµα την φθορά του. Η ανασκαφική διαδικασία και µελέτη µας φανερώνει ότι η χρήση του χώρου άλλαξε από ταφικό σε λατρευτικό µνηµείο. Αυτό φανερώνει και η κυκλική κεραµική κατασκευή που βρέθηκε στο Ανατολικό µέρος του τάφου µεταξύ της ΒΑ σαρκοφάγου και της θάλασσας. Αυτή η κατασκευή, πιθανότατα εστία ή βωµός, «φιλοξένησε» και την φωτιά που είναι υπεύθυνη για την ασβεστοποίηση και τον κατακερµατισµό της ανατολικής στενής πλευράς της ΒΑ σαρκοφάγου. Περαιτέρω φθορά του µνηµείου προκλήθηκε πιθανότατα και από την χρήση του, µάλλον ως ναού, κατά τους χριστιανικούς χρόνους. Τέλος την δεκαετία του 1980, η εκτέλεση δηµοτικών και δηµόσιων έργων, µε σκοπό την διάνοιξη αύλακα ύδρευσης είχε σαν συνέπεια της απρόσεκτης σκαπάνης την απώλεια µεγάλων τµηµάτων του µνηµείου και σοβαρές ζηµίες στην µονολιθικότητα και την αντοχή των σαρκοφάγων. Έτσι προέκυψε και η απώλεια του µεγαλύτερου µέρους από το κάλυµµα της Β σαρκοφάγου, η απώλεια της µιας εκ των δύο διακοσµητικών κεφαλών στο δυτικό µέρος της ίδιας σαρκοφάγου, η απώλεια µεγάλων τµηµάτων στις εσωτερικές µακρές πλευρές, όπως και οι όµορες µεγάλες ρηγµατώσεις (φωτ 8,9,10,-σχ.7) Φωτ.8 17

67 Φωτ.9 Φωτ.10 Σχ.7 18

68 Φυσικά αίτια. Το φυσικό περιβάλλον ευθύνεται για την κυψέλωση που παρατηρείται στην επιφάνεια του ασβεστόλιθου των σαρκοφάγων και περισσότερο στις ανάγλυφες λεπτοµέρειες. Η δράση των αλάτων κυρίως µε την δράση της αλατωνέφωσης (salt spray), είναι ιδιαίτερα έντονη και επιζήµια για το µνηµείο. Σ αυτό συντελεί και η πυκνή συγκέντρωση των διαλυτών αλάτων λόγω της εγγύτητας µε την θάλασσα, αλλά και ο έντονος αέρας η υγρασία και η ηλιοφάνεια της περιοχής αλλά και του σηµείου. Έχουµε λοιπόν και πυκνή αλλά και συνεχώς αυξανόµενη ποσότητα αλάτων που µε την κρυστάλλωση και την εν συνεχεία απολέπιση η έκπλυσή τους, αποσαθρώνουν και παρασέρνουν αργά αλλά σταθερά το ασβεστολιθικό υλικό. Φύση του δοµικού υλικού Το υλικό κατασκευής των δύο υπό µελέτη σαρκοφάγων είναι λευκός ασβεστόλιθος χωρίς προσµίξεις, και ανοµοιογενή τµήµατα. Είναι µεσοκρυσταλλικό προς χονδροκρυσταλλικό, και οσον αφορά την αντοχή του µπορεί να χαρακτηριστεί σαν χαµηλής ποιότητας. Συµπερασµατικά πρόκειται για ένα πολύ καλό οµοιογενές κοµµάτι ενός όχι ιδιαίτερα συνεκτικού ασβεστόλιθου. Η µέτρια αντοχή του, σε συνδυασµό µε το µέγεθος των κρυστάλλων του, αποτελούν γόνιµο έδαφος για ανάπτυξη του φαινοµένου της κυψέλωσης. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι ιδιαίτερα ενεργές επιφάνειες, ευάλωτες στους παράγοντες φθοράς είναι και οι επιφάνειες του γλυπτού διακόσµου που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των σαρκοφάγων. Επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες είναι και οι επιφάνειες και οι ακµές των κατακερµατισµένων ή αποκοµµένων τµηµάτων των δύο σαρκοφάγων. 19

69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.2 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ 3.3 ΧΑΡΑΞΗ ΑΡΜΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 3.4 ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ. 3.5 ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΊΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 3.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΟ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΕ ΟΥ 3.8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 3.9 ΣΤΕΡΈΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.10 ΜΙΚΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 3.11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΜΑΓΕΥΣΗΣ- ΕΚΜΑΓΕΥΣΗ- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 3.12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ 3.13 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΕ ΟΥ. 20

70 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρακάτω αναφέρονται, όλα τα στάδια εργασιών συντήρησης που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την άµεση σταθεροποίηση και εξυγίανση του υλικού των σαρκοφάγων και του πλακόστρωτου δαπέδου, και προτείνονται τρόποι για την εκµάγευση και την κατασκευή αντιγράφων και την τελική αποκατάσταση των σαρκοφάγων. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΑΠΕ ΟΥ Επιγραμματικά και με χρονική σειρά αναφέρονται οι εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση και απόσπαση των σαρκοφάγων και του περιβάλλοντος δαπέδου. α) ακριβής σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση β) προστερέωση του υλικού γ) απόσπαση του δαπέδου δ) απόσπαση των σαρκοφάγων ε) µεταφορά στο µουσείο στ) αφαλάτωση, εξυγίανση του υλικού ζ) σφραγίσεις, συγκολλήσεις η) µετά την εκµάγευση, συνολική αισθητική αποκατάσταση και στερέωση επιφάνειας. 21

71 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ α) ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Η σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση, απαραίτητη σε κάθε επέµβαση συντήρησης, είναι εδώ σηµαντική και για κάποιους επιπλέων λόγους. Το µνηµείο θα αφαιρεθεί από τον «φυσικό» του χώρο, και πρέπει να αποτυπωθεί λεπτοµερώς και µε ακρίβεια, η ακριβής θέση και ο προσανατολισµός του. Προτείνονται: 1. Σχεδιαστική αποτύπωση του δαπέδου σε κλίµακα 1 προς 1 σε αδιάσταλτη µεµβράνη µε µαρκαδόρους οινοπνεύµατος. Μαζί µε τις πλάκες του δαπέδου απαιτείται να αποτυπωθούν τα όρια των σαρκοφάγων και τα όρια του ταφικού µνηµείου προς τον Νότο. Αυτό θα διευκολύνει τα µέγιστα στον ορισµό του σηµείου επανατοποθέτησης του δαπέδου. 2. Αποτύπωση και ορισµός υψοµετρικής θέσης και θέσης προσανατολισµού µε την χρήση lazer χρησιµοποιώντας ως σταθερές οκτώ τουλάχιστον σηµεία των τοίχων του περιβάλλοντος τάφου. Τα σηµεία αυτά σηµαδεύονται µε την βοήθεια χρώµατος επάνω σε περιορισµένης έκτασης διπλό υπόστρωµα διαλυτού ακρυλικού(προτείνεται η ακρυλική ρητίνη µε την εµπορική ονοµασία Paraloid B72) 3. Με τον ίδιο τρόπο απαριθµούνται και ταυτοποιούνται όλες οι πλάκες του δαπέδου, φροντίζοντας σχολαστικά να έχουν κοινή αρίθµηση και στην αδιάσταλτη µεµβράνη και στο ίδιο το υλικό. 4. Φωτογραφική τεκµηρίωση µε έµφαση στα σταθερά σηµεία προσανατολισµού και στην περιγραφή των εργασιών αποτύπωσης. β) ΠΡΟΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η προστερέωση του υλικού των σαρκοφάγων αλλά και του δαπέδου, κρίνεται απαραίτητη πριν την έντονη δοκιµασία της απόσπασης και µεταφοράς. Η φύση του µεσόκοκκου ασβεστολιθικού υλικού, αλλά και η φθορά του, επιβάλλουν ως απαραίτητες τις εργασίες για την ενίσχυση των συνεκτικών δεσµών των κόκκων και την µείωση των µεταξύ τους αποστάσεων. Για την ενίσχυση και στερέωση του υλικού προτείνεται να εφαρµοσθούν ψεκασµοί µε κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2. Η στερεωτική του δράση έγκειται στο σχηµατισµό αδιάλυτου ανθρακικού ασβεστίου CaCo3 στην επιφάνεια και στους πόρους του υλικού. Οι ψεκασµοί θα πρέπει να εφαρµοσθούν 40 φορές τουλάχιστον για να έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Επίσης, θα πρέπει να προηγείται ψεκασµός της επιφάνειας µε νερό για καλύτερη εισχώρηση του στερεωτικού. Αφήνουµε πάντα το δοµικό υλικό να στεγνώσει καλά µεταξύ των εφαρµογών του στερεωτικού. Σε περιπτώσεις ιδιαίτέρως σαθρών περιοχών θα εφαρµοστούν εµποτισµοί στάγδην µέχρι πλήρους στερεώσεως της περιοχής. 22

72 Εναλλακτικά προτείνεται η εφαρµογή του έτοιµου διαλύµατος υδροξειδίου του ασβεστίου Calosil µε εµποτισµούς στάγδην. Προτείνονται δύο στάγδην εµποτισµοί µε χρονική απόσταση δέκα ηµερών. Στην πρώτη εφαρµογή ο εµποτισµός γίνεται µε διάλυµα 50% Calosil σε αλκοόλη, και στην δεύτερη µε αδιάλυτο Calosil. Το πλεονέκτηµα της δεύτερης µεθόδου είναι κυρίως η οικονοµία χρόνου, αν και τελευταίες δοκιµές του Κέντρου Λίθου απέδειξαν ότι και η τελική ποιότητα στερέωσης είναι κατά τι ανώτερη των ψεκασµών µε κορεσµένο διάλυµα υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2. Ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα της στερέωσης με έτοιμο διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου Calosil, είναι ότι περιορίζεται σημαντικά η χρήση του νερού σε καθημερινή βάση, και επομένως μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα έκπλυσης του σαθρού υλικού. γ) ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ Η απόσπαση του δαπέδου του δαπέδου είναι απαραίτητη για δύο λόγους. i) Απαιτείται στερέωση και εξυγίανση των πλακών και στις δύο επιφάνειές τους. Απαιτείται επίσης στερέωση και συµπλήρωση του υποστρώµατος, όπου αυτό έχει αποδοµηθεί. ii) Η απόσπαση των εγγύτερων στις σαρκοφάγους πλακών είναι αναγκαία στην προσπάθεια κατασκευής φορείων για την απόσπαση και µεταφορά των σαρκοφάγων µαζί µε τις βάσεις τους. Σηµειώνεται εδώ ότι το δάπεδο δεν θα µεταφερθεί στο µουσείο, εφόσον οι σαρκοφάγοι θα εκτίθενται σε ξεχωριστές αίθουσες, και δεν έχει συνεπώς νόηµα η συνολική και ακριβής αναπαράσταση του ταφικού µνηµείου. Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν θα γίνει, µε την σύµφωνη επιθυµία του αρµόδιου εφόρου, αποκατάσταση της αρχικής µονολιθικότητας των πλακών. Ζητούµενο είναι η ενίσχυση και στερέωση του υλικού των τµηµάτων του δαπέδου και του υποστρώµατος µε τελική εικόνα αυτήν που παρουσιάζει το δάπεδο µετά την ανασκαφή του χώρου. Για την απόσπαση του δαπέδου µετά την αποτύπωση και την προστερέωσή του, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Προστασία της άνω επιφανείας µε χρήση γάζας που εµποτίζεται µε οξικό πολυβινύλιο (PVA) ( προτείνεται το προϊόν µε την εµπορική ονοµασία movilith). Αυτό έχει σαν στόχο την µείωση της πιθανότητας απωλειών τυχόν αποφλοιώσεων ή µικροθραυσµάτων. Αποτύπωση των συνδέσεων κάθε πλάκας µε τις όµορές της και στην αδιάσταλτη µεµβράνη αλλά και στις επιφάνειες των πλακών. Συντεταγµένη και προσεκτική αποθήκευση. 23

73 δ) ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ για την απόσπαση των σαρκοφάγων προτείνονται οι παρακάτω εργασίες: Προετοιµασία του υλικού των σαρκοφάγων. Εκτός από τις απαραίτητες ενέργειες για την προστερέωση του υλικού, που περιγράφονται σε προηγούµενη παράγραφο, είναι απαραίτητη η σταθεροποιήση των θραυσµάτων στο σώµα της σαρκοφάγου. Στις τρείς περιπτώσεις που παρατηρείται κατακερµατισµός επιβάλλεται η τοποθέτηση γύψινων ναρθήκων, αφού προστατευτεί του υλικό µε την εφαρµογή φύλλων κασσιτέρου Κατασκευή φορείων µεταφοράς Αρχικά προτείνεται η απελευθέρωση των βάσεων των σαρκοφάγων από το δάπεδο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την απόσπαση των εγγύτερων πλακών του δαπέδου. Στην συνέχεια µε προοδευτική εκσκαφή κάτω από τις βάσης τοποθετούνται κιλοδοκοί που θα αποτελέσουν την βάση των φορείων µεταφοράς. Κάτω από την βάση της κάθε σαρκοφάγου, προτείνεται η τοποθέτηση ζεύγους κιλοδοκών, κατά µήκος της µεγάλης διάστασης, και κάθετα στις ενώσεις και την ρηγµάτωση του κυρίως τµήµατος της βάσης. Και στις δύο περιπτώσεις τα άκρα των κιλοδοκών πρέπει να εκτείνονται κατά 30 εκατοστά πλέον των βάσεων. Στα άκρα αυτά προσαρµόζονται κάθετα µεταλλικά στηρίγµατα, τα οποία ενώνουν την βάση µε µία ανάλογη κατασκευή κιλοδοκών πάνω από τις σαρκοφάγους. Στο άνω µέρος της µεταλλικής κατασκευής προσαρµόζονται, βιδωτά η µε συγκόλληση, αναµονές από τις οποίες θα πιαστεί το φορείο κατά την απόσπαση των σαρκοφάγων. Σκοπός της κατασκευής αυτής είναι η προστασία των σαρκοφάγων από την επαφή µε τους ιµάντες ανύψωσης και η κατά το δυνατόν µέγιστη προφύλαξη του υλικού από τους κραδασµούς ανάδρασης του γερανού µεταφοράς. Εγκυβωτισµός - Προστασία της εξωτερικής επιφανείας Για την εξωτερική επιφάνεια των σαρκοφάγων προτείνεται περιτύλιξη µε βιοµηχανική µεµβράνη και εφαρµογή ελαστοµερών αντικραδασµικών (sylomer) περιµετρικά και ιδιαίτερα στα σηµεία ερχονται σε επαφή ή πλησιάζουν στην µεταλλική κατασκευή. Για να αποφευχθούν οι τάσεις προς το εσωτερικό των σαρκοφάγων κατά την µεταφορά, προτείνεται το γέµισµα του εσωτερικού τους µε χώµα ή περλίτη. Για µείωση του συνολικού βάρους εναλλακτικά µπορεί να εφαρµοστεί διογκούµενη πολυουραιθάνη σαν γέµισµα, αφού όµως πρώτα µονωθεί το υλικό µε φύλλο πλαστικού. 24

74 στ) ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Μετά τον απεγκυβωτισµό των σαρκοφάγων, ακολουθεί η εξυγίανση του υλικού τους ακολουθώντας τις παρακάτω εργασίες: Προσεκτικός καθαρισµός µε χρήση απιονισµένου νερού και µαλακής οδοντόβουρτσας Εφαρµογή προσροφητικής πάστας για να επιτευχτεί η αφαλάτωση του ασβεστολιθικού υλικού. Η εγγύτητα των σαρκοφάγων µε την θάλασσα, οδήγησε στην µακροχρόνια εισχώρηση διαλυτών αλάτων στην επιφάνεια και την δοµή των σαρκοφάγων µε την διαδικασία της τριχοειδούς αναρρίχησης, αλλά και µε την µορφή της αλατονέφωσης. Επίσης το µέγεθος των κρυστάλλων του υλικού καθώς και ο τρόπος κατανοµής τους, βοήθησε στην εισχώρηση των αλάτων στο εσωτερικό του. Η ίδια η φύση όµως του υλικού που επέτρεψε την διέλευση των αλάτων είναι αυτή που µας διευκολύνει και στην προσπάθεια αφαλάτωσης. Προτείνονται δύο είδη προσροφητικού επιθέµατος: 1* Επίθεµα µίγµατος σηπιόλιθου κορεσµένου µε απιονισµένο νερό. Η εφαρµογή του επιθέµατος γίνεται σε όλη την επιφάνεια των σαρκοφάγων, εσωτερική και εξωτερική. Το πάχος του επιθέµατος πρέπει να κυµαίνεται από 10-15mm. Το επίθεµα αφαιρείται ελάχιστα πριν την πλήρη αφυδάτωσή του και µετριέται η αγωγιµότητά του. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι οι δείκτες αγωγιµότητας να µην παρουσιάζουν αισθητές µεταβολές. 2* Επίθεµα µίγµατος προσροφητικών αδρανών µε απιονισµένο νερό(προτείνεται το µίγµα µε την εµπορική ονοµασία Desalting Compress της εταιρίας Remmers). Το συγκεκριµένο επίθεµα πρέπει να έχει πάχος 15-30mm. αφαιρείται µετά την πάροδο 20 ηµερών και τοποθετείται νέο επίθεµα για άλλες 20 ηµέρες. εν συνιστάται επίθεµα µεθυλοκυτταρίνης στην συγκεκριµένη περίπτωση. Η µεγαλύτερη δυσκολία καθαρισµού των υπολειµµάτων του συγκεκριµένου επιθέµατος, και η εύθρυπτη επιφάνεια των σαρκοφάγων επιβάλλουν τις δύο προηγούµενες επιλογές αφαλάτωσης. 25

75 ε) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΥ ΣΤΕΡΕΩΣΗ Στο πλαίσιο της αποκατάστασης του υλικού εκτελούνται όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για να ανακόψουν την περαιτέρω διάβρωση του υλικού. Επιβάλλεται να γίνουν: Συγκολλήσεις θραυσµάτων και απολεπισµάτων Πριν από τις συγκολλήσεις τµηµάτων, θα πρέπει να γίνει σχολαστικός καθαρισµός όλων των προς συγκόλληση επιφανειών, από τα υπολείµµατα χώµατος, επιθεµάτων και βιολογικών επικαθήσεων. Ο καθαρισµός αυτός προτείνεται να γίνει µε υπεροξείδιο του υδρογόνου (perhydrol) σε διάλυµα απιονισµένου νερού 7% κ.ο., και όπου απαιτείται εφαρµόζεται µηχανικός καθαρισµός. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η αποκατάσταση της µονολιθικότητας των σαρκοφάγων δεν αποτελεί πραγµατικό ζητούµενο σ αυτήν την περίπτωση. Οι εν λόγω σαρκοφάγοι θα τοποθετηθούν σε κλειστό χώρο µε ελεγχόµενες συνθήκες, και θα επιφορτίζονται µόνο µε το βάρος του υλικού τους. Σ αυτήν την λογική δεν προτείνεται η διάνοιξη των µεγάλων τριχοειδών ρωγµών. Αυτές εξυγιαίνονται µε σύριγγα και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Όλες οι µικροσυγκολλήσεις γίνονται µε πολτό υδράσβεστου µε απιονισµένο νερό, ενώ όπου απαιτείται συγκόλληση µεγάλων θραυσµάτων, προτείνεται η χρήση ειδικού κονιάµατος(που θα προκύψει από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων των µηχανικών χαρακτηριστικών και φυσικών ιδιοτήτων του υλικού),και εσωτερική ενίσχυση µε αθέατες καρφίδες τιτανίου. Αν προκύψει ανάγκη συγκόλλησης στην βάση ή στην ανάγλυφη µακριά πλευρά της ΒΑ σαρκοφάγου, οι σύνδεσµοι τιτανίου που θα απαιτηθούν δεν συνιστάται να τοποθετηθούν µε διάνοιξη οπών στο εύθρυπτο σώµα του υλικού. Εναλλακτικά προτείνεται εφαρµογή εξωτερικών συνδέσµων στην άπεργη-τυφλή επιφάνεια. 26

76 Πλήρωση επιφανειακών ρωγµών και αποφλοιώσεων Πριν την πλήρωση των επιφανειακών ρωγµών, επιβάλλεται να γίνει σχολαστικός καθαρισµός τους, προκειµένου να αποµακρυνθούν κατάλοιπα χώµατος και µικροοργανισµοί. Όπως και προηγµένως προτείνεται η χρήση µηχανικών µεθόδων καθαρισµού, αν δεν αποδώσει πλήρως η εφαρµογή του διαλύµατος perhydrol 7% σε απιονισµένο νερό. Η πλήρωση των ρωγµών προτείνεται να γίνει µε ένεµα υδραυλικής ασβέστου και απιονισµένου νερού. Πλήρωση ρηγµάτων Όπως και στις προηγούµενες εργασίες, έτσι και εδώ, είναι αναγκαίος ο καθαρισµός των ρηγµάτων µε διάλυµα 7% διαλύµατος υπεροξειδίου του υδρογόνου(perhydrol) και µηχανικές µεθόδους όπου κρίνεται απαραίτητο. Για την πλήρωση των ρηγµάτων και των αποφλοιώσεων προτείνεται η χρήση ενέµατος υδρασβέστου µε ποζολανική παιπάλη και απιονισµένο νερό. Για να εµποδιστεί η απώλεια υλικού του ενέµατος, µέσω της ροής του σε παρακείµενες επιφάνειες, σφραγίζονται µία ηµέρα πριν τα όρια των ρηγµάτων και το ένεµα εισάγεται σ αυτά µε την βοήθεια σύριγγας. Στα βαθειά ρήγµατα, η πλήρωση γίνεται µε σωληνάκια που τοποθετούνται κατά µήκος τους. Σε τρείς περιπτώσεις τα ρήγµατα στο υλικό των σαρκοφάγων καταλήγουν ή εκκινούνται από απώλεια αποφλοιώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές σφραγίζονται πρώτα τα χάσµατα και στην συνέχεια γίνεται εφαρµογή του ενέµατος. 27

77 ΕΚΜΑΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ α) μόνωση και προστασία του υλικού Για την µόνωση και την προστασία του υλικού χρησιµοποιείται φύλλο κασσιτέρου. Το φύλλο κασσιτέρου µονώνει την επιφάνεια του υλικού ακολουθώντας ταυτόχρονα κάθε ανάγλυφη λεπτοµέρεια. Η εφαρµογή του γίνεται µε την βοήθεια βούρτσας µε κοντό πέλος ή µε πινέλα σκληρής τρίχας σε διάφορα µεγέθη. Για την βελτιστοποίηση της συναρµογής των τµηµάτων του φύλλου κασσιτέρου χρησιµοποιείται διάλυµα 5% Moviol σε απιονισµένο νερό, ή διάλυµα κάποιου ουδέτερου σαπουνιού. Η εφαρµογή του συγκεκριµένου διαλύµατος εξασφαλίζει ότι το φύλλο κασσιτέρου θα µείνει κολληµένο στο υλικό του µνηµείου και όχι στο λάστιχο του καλουπιού. β) εκµαγεύσεις για την διαδικασία των εκµαγεύσεων προτείνονται τα λαστιχένια καλούπια ή καλούπια σιλικόνης. Προτιµούνται σε σχέση µε τα γύψινα καλούπια για δύο λόγους: 1. Αποτυπώνουν καλύτερα τοις ανάγλυφες λεπτοµέρειες, χωρίς να χρειαστεί καλούπι µε πολλές αρθρώσεις. Αυτό πρακτικά σηµαίνει λιγότερη εργασία στην αισθητική αποκατάσταση των τελικών αντιγράφων. 2. Όπως διεξοδικά αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο, το υλικό κατασκευής των αντιγράφων θα είναι τσιµεντοκονίαµα. Το κονίαµα αυτό, ακόµα και µε την απαιτούµενη χρήση αερακτικών, φθείρει στην διαδικασία ωρίµανσής του το γύψινο καλούπι. 28

78 γ) αναπαραγωγή αντιγράφων Όσον αφορά το κονίαµα που θα αποτελέσει το υλικό των αντιγράφων προτείνεται για συνδετικό το τσιµέντο Portland και για αδρανές, λευκή χαλαζιακή άµµος στην κατάλληλη κοκκοµετρία. Ο οπλισµός επιβάλλεται να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (316). Αναλυτικότερα: Αναλογία συνδετικού : αδρανούς 1 : 3 Κοκκοµετρία αδρανούς Σύµφωνα µε το µέγιστο πάχος του µελλοντικού αντιγράφου (22εκ.), η απαιτούµενη κοκκοµετρία αδρανούς είναι η εξής: 2,36 mm 9,20% 2,36-1,18 mm 28,20% 1,18-0,6 mm 29,70% 0,6-0,45 mm 17,50% 0,45-0,3 mm 9,30% 0,3-0,075 mm 6,10% Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνουν τρείς επισηµάνσεις: * είναι πολύ πιθανόν τα συγκεκριµένα απαιτητά κλάσµατα να είναι δύσκολο να βρεθούν στο εµπόριο. Στην περίπτωση αυτή είναι εφικτή µια σχετική προσαρµογή της αναλογίας των κλασµάτων, στα αδρανή που υπάρχει δυνατότητα να τα προµηθευτεί η υπηρεσία. 29

79 ** για την βελτιστοποίηση της εργασιµότητας του κονιάµατος για την αποτύπωση των ανάγλυφων επιφανειών, έχουµε την ευχέρεια προσθήκης παιπάλης 0-0,075 mm σε ποσοστό 11%. Αυτό διαµορφώνει την απαιτούµενη κοκκοµετρία ως εξής: 2,36 mm 8,18% 2,36-1,18 mm 25,1% 1,18-0,6 mm 26,43% 0,6-0,45 mm 15,57% 0,45-0,3 mm 8,27% 0,3-0,075 mm 5,42% 0-0,075 mm 11,00% *** είναι σύνηθες τα µικρότερα κλάσµατα της λευκής χαλαζιακής άµµου, να έχουν µια υπόλευκη ή ανοιχτόγκριζη χροιά. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η κατασκευή δειγµάτων και αν το χρώµα του κονιάµατος δεν έχει την λευκότητα η την διαφάνεια που απαιτείται, προτείνεται η χρήση υπέρλευκου Portland τσιµέντου. Για την βελτίωση της ελαστικότητας και της στεγανότητας του κονιάµατος, απαιτείται η προσθήκη του βελτιωτικού γαλακτώµατος µε την ονοµασία Revinex. Το γαλάκτωµα αυτό µε τις αερακτικές ιδιότητες, περιορίζει την απαιτητή ποσότητα νερού στο κονίαµα, διατηρώντας την εργασιµότητα στα επιθυµητά επίπεδα, περιορίζει την εισχώρηση διαλυτών αλάτων και συνεισφέρει στην προσφυτική ικανότητα προλαµβάνοντας ταυτόχρονα την εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών από τις συστοδιαστολές. Ενδείκνυται η προσθήκη 3-4 λίτρων γαλακτώµατος για 50 κιλά τσιµέντου. δ) αισθητική αποκατάσταση αντιγράφων και αποθήκευση καλουπιών. µετά την παρέλευση του πρώτου σταδίου ωρίµανσης του κονιάµατος, ακολουθεί η αισθητική αποκατάσταση των αντιγράφων, κατά την οποία διορθώνονται τυχόν ατέλειες, όπως «ραφές» και εκχύσεις υλικού. Ακολουθεί προσεκτικός και επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από πιθανά κατάλοιπα σαπουνιού. Στην συνέχεια τα καλούπια σιλικόνης αποθηκεύονται µαζί µε τις εσάρπες τους σε στεγασµένο χώρο, ώστε να διατηρηθούν αναλλοίωτα έως την ενδεχόµενη, επόµενη παραγωγή αντιγράφων. Παρότι τα «κλειδιά» των καλουπιών στην γύψινη εσάρπα τους αποτελούν εγγύηση για την αναλλοίωτη διατήρηση τους, προτείνεται για µεγαλύτερη ασφάλεια το γέµισµά τους µε γύψο πριν την αποθήκευση τους. 30

80 ε) τοποθέτηση των αντιγράφων στον προκαθορισµένο χώρο Πριν από την τοποθέτηση των αντιγράφων των σαρκοφάγων, γίνεται η επανατοποθέτηση των πλακών του δαπέδου, σύµφωνα µε την αποτύπωση στην αδιάσταλτη µεµβράνη και την σήµανση τριών διαστάσεων των συναρµογών του µε τα όρια του ταφικού µνηµείου. Στην συνέχεια και µε βάση και την σήµανση του δαπέδου, βρίσκεται η ακριβής θέση των δύο σαρκοφάγων, ενώ µε την βοήθεια φύλλων µόλυβδου, επιτυγχάνεται η ιδανική έδρασή τους στην ανώµαλη επιφάνεια του πλακόστρωτου. Στ) αποκατάσταση του πλακόστρωτου δαπέδου Πριν την µεταφορά των αντιγράφων στον προκαθορισµένο χώρο, έχουν γίνει όπως περιγράφονται σε προηγούµενη παράγραφο, όλες οι εργασίες ενίσχυσης του υποστρώµατος του πλακόστρωτου.(ανατάξεις, ενέµατα, σφραγίσεις). Μετά και την τοποθέτηση των αντιγράφων στην ακριβή τους θέση, ολοκληρώνεται η αποκατάσταση των πλακών του δαπέδου. Στο χρονικό αυτό σηµείο προτείνεται εφαρµογή στεφανωµάτων και µικροσφραγίσεων στις περιοχές που το πλακόστρωτο εφάπτεται στους τοίχους του τάφου και στα σηµεία έδρασης των δύο αντιγράφων. Και σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται σχολαστικός καθαρισµός µε υπεροξείδιο του υδρογόνου πριν την εφαρµογή των σφραγίσεων µε υλικό πλήρωσης υδράσβεστο µε ποζολανική παιπάλη και απιονισµένο νερό. 31

81 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Σωτηρίου, Α 48 (1993): Χρονικά, σ Α. Σωτηρίου, Α 49 (1994): Χρονικά, σ Α. Σωτηρίου, Α 50 (1995): Χρονικά, σ Α. Σωτηρίου, Α 51 (1996): Χρονικά, σ Α. Σωτηρίου, Μ. Ανδρεάτου, Pharos XIX υπό έκδοση. Το Έργο των Επιστηµονικών Επιτροπών Αναστήλωσης, Συντήρησης και Ανάδειξης Μνηµείων, Ταµείο ιαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων / ΥΠ.ΠΟ, Αθήνα 2006 Θ.Σκουλικίδη κ συνεργατών, Συντήρηση της επιφάνειας των µνηµείων Ακροπόλεως, Επιτροπή Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως / ΥΠ.ΠΟ, Αθήνα 1994 Λαµπρόπουλος Β., ιάβρωση και Συντήρηση της Πέτρας, Κορρές Μ. Πανέτσος Γ. Seki T., Παρθενών: Αρχιτεκτονική και συντήρηση (1996) Κορρές Μ. Μπούρας Χ.: Μελέτη αποκατάστασης του Παρθενώνος (1983) Μελέτη αναλύσεων δειγµάτων του τείχους της Κράνης Κεφαλονιάς και της πύλης του αρχαίου τείχους της Σάµης Κεφαλονιάς ( ) Alison Henry, Stone conservation: principles and practice (2006) Getty stone conservation: an overview of current search (2010) Eric Doehne, Clifford Price: an overview of current search (1996) John Asharst, the technology and use of hydraulic lime (1997) 32

82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 33

83 34

84 35

85

86

87

88

89

90

91

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με προσφορές πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με προσφορές πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛE EΦOPEIA ΠPOΪΣT.&ΚΛΑΣ.APXAIOTHTΩN

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Φιλο οίµενος 56, Πάτρα Ταχ.Κώδικας: 261 10

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ. Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κων. Ντουβή, Παν. Σκάγκου Τηλ.: 27310 25363 28503, 27320 61403

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Ταχ.Κώδικας: 74100 Πληροφορίες: κ. Καρνιαβούρα Τηλ.: 2831077940 Fax.: 2831077960-77935 e-mail: karniaboyra@admin.uoc.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -040/16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚΗ Ε ΝΩ Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: 4900

ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚΗ Ε ΝΩ Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: 4900 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 22 Ταχ.Κώδικας: 10675 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΓ Ε.Π.Κ.Α. Πρέβεζας-Άρτας Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 19-11-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υ όψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAKOINOΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΟΡΘΟ, 15/3/2012 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 23 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα