A(AA( Η συγκεκριµένη ειδική µετεκπαιδευτική συνεδρία απευθύνεται στους νεώτερους αναισθησιολόγους" name="description"> A(AA( Η συγκεκριµένη ειδική µετεκπαιδευτική συνεδρία απευθύνεται στους νεώτερους αναισθησιολόγους">

προσοµοίωση στοχεύει µόνο στο εκπαιδευτικό όφελος των συµµετεχόντων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προσοµοίωση στοχεύει µόνο στο εκπαιδευτικό όφελος των συµµετεχόντων."

Transcript

1 / :;#!"# $%&%'()$*+*,-.* ()A(A(B.A.*C. A'>A(AA( Η συγκεκριµένη ειδική µετεκπαιδευτική συνεδρία απευθύνεται στους νεώτερους αναισθησιολόγους (και όχι µόνο) και φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την παραδοσιακή παράθεση συγκεκριµένων µετεκπαιδευτικών εισηγήσεων µε τη µορφή των Refresher Courses. Αντί της παρουσίασης διαλέξεων εισηγήσεων που καλύπτουν τα εκπαιδευτικά αντικείµενα της περιεγχειρητικής φροντίδας των ασθενών (προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιµασία των ασθενών και του αναισθησιολογικού εξοπλισµού, εισαγωγή στην αναισθησία, διατήρηση µε αναφορά σε επιµέρους αναισθησιολογικές τεχνικές, ανάνηψη από την αναισθησία και µετεγχειρητική φροντίδα και αξιολόγηση) η συνεδρία αυτή αναφέρεται στα τεκταινόµενα καθ όλη την περιεγχειρητική περίοδο µε αφορµή τη χρονική εξέλιξη «µιας ηµέρας στο χειρουργείο». Συγκεκριµένα επιχειρείται η προσοµοίωση λειτουργίας ενός αναισθησιολογικού τµήµατος αποτελούµενο από το συγκεκριµένο πληθυσµό αναισθησιολόγων, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση των συντονιστών, παρουσιάζουν συζητούν και αντιµετωπίζουν τα τεκταινόµενα µε αφορµή την περιεγχειρητική φροντίδα και διεκπεραίωση συγκεκριµένων περιστατικών, όπως αυτά προκύπτουν και εξελίσσονται κατά την εξέλιξη µιας συγκεκρι- µένης ηµέρας στο χειρουργείο. Το εκπαιδευτικό όφελος για τους συµµετέχοντες στη συνεδρία αυτή αναµένεται να προκύψει από την παρακολούθηση και την κατά το δυνατόν συµµετοχή στο συντεταγµένο διάλογο, ο οποίος θα εξελίσσεται µε χρονικό άξονα τις ώρες της συγκεκριµένης ηµέρας. Οι συµµετέχοντες παραπέµπονται στα κλασικά ελληνικά και ξενόγλωσσα εγχειρίδια αναισθησιολογίας και περιεγχειρητικής ιατρικής για τη βιβλιογραφική κάλυψη των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών αντικειµένων και καλούνται να προετοιµαστούν για την ενεργό συµµετοχή τους στη συζήτηση επί των συγκεκριµένων περιστατικών που αναφέρονται κάτωθι. Η αλληλοεπίδραση εισηγητών και κοινού πιστεύουµε ότι θα αποτελέσει αφορµή για την κατά το δυνατόν εκτενή παράθεση και συζήτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες κάθε αναισθησιολόγος καλείται καθη- ST µερινά να επιστρατεύσει κατά την άσκηση των κλινικών καθηκόντων του. Η προσοµοίωση λειτουργίας ενός 54YWZ:1W42934VZV3V αναισθησιολογικού τµήµατος δεν φιλοδοξεί να εξιδανικεύσει τις παρεχόµενες αναισθησιολογικές φροντίδες 9Y01[13\WZ!0 αλλά να προσεγγίσει κατά το δυνατόν την ελληνική πραγµατικότητα. 4V[VY]/^510Y2U :UVW 33XU KLMNOPQLRΗ αναφορά συγκεκριµένων fghigjkkjlmnghogimnho T_`a4`4b2Vcdde περιστατικών δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα και η επιχειρούµενη προσοµοίωση στοχεύει µόνο στο εκπαιδευτικό όφελος των συµµετεχόντων. Αίθουσα Όνοµα ασθενούς Ηλικία Επέµβαση Αναισθ. Αναισθησιολόγος 1 Παπαγεωργίου Μιχάλης 67 ΑΚΑ ΓΑ Παπαδόπουλος Α. 2 Αλευράς Γεώργιος 45 Θυροειδεκτοµή ΓΑ Ευθυµίου Α. 3 Αντωνιάδης ηµήτριος 48 Βουβωνοκήλη ΡΑ Παππάς Π. 3 Καλώτας Θεόδωρος 35 Λαπ. Χολοκυστεκ. ΓΑ Παπακωνσταντίνου Π. 4 Μελά Βασιλική 4 Αµυγδαλεκτοµή ΓΑ Τσιρογιάννη Αικ. Επείγοντα Μούτσιανος Γ. 165

2 jo Q Ασθενής 67 ετών, άνδρας, προγραµµατίζεται για τοποθέτηση ευθέως µοσχεύµατος στην κοιλιακή αορτή. Έχει ανευρυσµατοειδή διάταση (6,1 cm) της κοιλιακής αορτής κάτωθεν της έκφυσης των νεφρικών αρτηριών. Το ανεύρυσµα ήταν τυχαίο εύρηµα στα πλαίσια εργαστηριακής διερεύνησης λόγω εµφράγµατος του µυοκαρδίου (ΕΜ) πριν 3 χρόνια, και έχει αυξηθεί σε µέγεθος στον πρόσφατο επανέλεγχο µε αξονική τοµογραφία (CT). Έχει µαζί του ένα καρδιογράφηµά του µετά από το ΕΜ, τα χαρτιά της στεφανιογραφίας, ενώ δεν έχει κάνει κάποιο επιπλέον καρδιολογικό έλεγχο µετά το ΕΜ. Είναι ηµόσιος υπάλληλος, συνταξιούχος εδώ και 2 χρόνια, σε δουλειά γραφείου όταν εργαζόταν. ;1WZ] A) Αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) από 25ετίας. Όταν την ανακάλυψε, η πίεσή του ήταν 190/95 mmhg. Αναφέρει πως τώρα «είναι καλή η πίεση, στα η µεγάλη και της καρδιάς». Το χάπι για τα ούρα «το παίρνω σπάνια, γιατί µε κάνει να τρέχω συχνά στη τουαλέτα». Αγωγή: Z-Bec (λισινοπρίλη) 10mg 2 Lasix (φουροσεµίδη) 20mg 1 B) Στεφανιαία νόσος (ΣΝ) από 10ετίας. Αναφέρει συµπτωµατολογία σταθερής στηθάγχης την εποχή εκείνη. Αγωγή: Adalat ret (νιφεδιπίνη, βραδείας αποδέσµευσης) 20 mg 1 Γ) Έµφραγµα µυοκαρδίου στις 15/09/03 (Κατώτερο ΕΜ) και Στεφανιογραφία στις 22/09/03. Κατά τη νοσηλεία του ανακαλύφθηκε µε CT το ανεύρυσµα που έχει, αλλά ήταν µικρότερων διαστάσεων (4,2cm) τότε. Τώρα πλέον σπάνια πονάει ώστε να χρειάζεται να πάρει και υπογλώσσιο χάπι, «µόνο όταν φάω πολύ φασολάδα, ή συγχυστώ πολύ στο καφενείο στη ξερή». Αγωγή: Imdur (µονονιτρικός ισοσορβίτης βραδείας αποδέσµευσης) 60 mg 1 Salospir (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) 100 mg 1 3YW4W21] Tildiem (διλτιαζέµη) 90mg 3, σε αντικατάσταση του Adalat ) Σακχαρώδης διαβήτης από 3ετίας, που ανακαλύφθηκε µαζί µε το ΕΜ, µε τιµές περίπου mg/dl τότε. «Το έχω ρυθµίσει καλά το σάκχαρο πλέον, στα ». Αγωγή: Diamicron (γλικλαζίδη) 80 mg 1 Ε) Καπνιστής 40 χρόνια, 1 πακέτο τη µέρα (40 pack-years) Ζ) Υπερχοληστερολαιµία >250 mg/dl, Υπερτριγλυκεριδαιµία >180 mg/dl Α) Σωµατότυπος: Βάρος 81 Kg, Ύψος 167 cm. Β) Φυσική δραστηριότητα Πάει µε τα πόδια µέχρι το καφενείο το οποίο απέχει µέτρα από το σπίτι, και ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο του σπιτιού µε τις σκάλες «µόνον όταν χαλάει το ασανσέρ». Γ) Φυσική εξέταση 1. Αρτηριακή πίεση: εξιά 172/93 mmhg, Αριστερά 163/90 mmhg 9 903\WXW0/ WX] \010WZ_34\ ] 2. Σφυγµός: Ρυθµικός, 100 σφύξεις/λεπτό 3. Αναπνοές: 20-22/λεπτό 4. Θερµοκρασία: 37,2 0 C 5. Ακρόαση πνευµόνων: Ικανοποιητικό αναπνευστικό ψιθύρισµα, λίγο µειωµένο στις βάσεις 6. Ακρόαση καρδιάς: Συστολικό φύσηµα κορυφής 1. Hct 42%, Hb 14 gr/dl, PTL s , PT/PTT φυσιολογικά. 2. Na 141 meq/lt, K 3,2 meq/lt, Ουρία 23 mg/dl, Κρεατινίνη 1,3 mg/dl, Χολερυθρίνη 0,7 mg/dl, Σάκχαρο 162 mg/dl. 166

3 / #34WW0U\X 0 c0`0\ \ Y] 1. Μετά το ΕΜ: Φλεβοκοµβικός ρυθµός, QS στις II, III, avf και (-) T στις II, III, avf, επιπέδωση T στη avr, V 6, και πτωχή πρόοδος των R στις V 5, V 6 2. Προεγχειρητικά: Φλεβοκοµβικός ρυθµός, QS III avf και (-) T III, avf, avr, επιπέδωση Τ στην avf, και πτωχή πρόοδος των R στις V 5, V 6. Γ) Συµπέρασµα στεφανιογραφίας 22/09/03: Νόσος ενός αγγείου, µετρίου βαθµού (2+) ανεπάρκεια µιτροειδούς βαλβίδας, κλάσµα εξώθησης 55%. ;1WZ:Z1V] jo Q ) Ακτινογραφία θώρακος: Καρδιοθωρακικός δείκτης αυξηµένος, προπέτεια και επασβέστωση του αορτικού τόξου, ικανοποιητική διαύγαση πνευµόνων. Άρρεν, ετών 45, 80 Kgr, προσέρχεται για ηµιθυρεοειδεκτοµή λόγω χρονίου λειτουργικού αδενώµατος στον T0 10W0X101] εν λόγω λοβό διαστάσεων 1,5 cm x 2 cm. `Z1WZ] ιάγνωση προ 5ετίας λόγω εντόνων συµπτωµάτων όπως ταχυκαρδία, ευερεθιστότητα, απώλεια βάρους, τρόµος. Εργαστηριακή επιβεβαίωση µε αύξηση της ολικής (δεσµευµένης και αδέσµευτης) θυροξίνης του ορού και της Τ 3 του ορού. Θεραπεία: Προπυλθειουρακίλη 100 mg x 3 Προπρανολόλη 40 mg x 3 Ευθυρεοειδικός (εργαστηριακά) και χωρίς ιδιαίτερα συµπτώµατα. Εργαζόµενος σε χηµική βιοµηχανία, καπνιστής 1 πακέτου ηµερησίως, κοινωνικός πότης, 9Y01[120] jo \010W_4 4X14] Q εγχείρηση αµυγδαλεκτοµής πριν 22 έτη. Rö θώρακος (κφ), ΗΚΓ (κφ), αιµατολογικές βιοχηµικές εξετάσεις (κφ), πηκτικός µηχανισµός (κφ). Γενική. ;1WZ Ασθενής προγραµµατίζεται από συνάδελφο Γενικό Χειρουργό για πλαστική οσχεοβουβωνοκήλης αριστερά. Ο προγραµµατισµός του ασθενούς γίνεται χωρίς προηγηθείσα αναισθησιολογική εκτίµηση. Αντ αυτής υπάρχει διαβεβαίωση από τον συνάδελφο ότι ο ασθενής θα είναι καθ όλα έτοιµος (ενηµέρωση, εργαστηριακός έλεγχος, προαναισθητική νηστεία) το πρωί της επέµβασης. Ενηµέρωση προς τον συνάδελφο ότι η αναισθησία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ενδορραχιαία, µε προτροπή για ενηµέρωση του ασθενή. #_0 4V\42V Ασθενής 48 ετών, βάρος σώµατος 75 kg 34\ V Αρτηριακή Υπέρταση 0W_3VV01[4Y ] από 5ετίας υπό αγωγή µε felodipine, καλά ρυθµιζόµενη. Καπνιστής, 10 pack-years Κατάταξη κατά ASA II Ο ασθενής έχει ήδη µεταφερθεί στην Υποδοχή του Χειρουργείου. Υπάρχει πίεση χρόνου από το πρόγραµµα της αίθουσας. Απόφαση για ενδορραχιαία αναισθησία. Ηλεκτροκαρδιογράφηµα: φλεβοκοµβικός ρυθµός Γενική αίµατος: PLT, RBC, WBC κατά φύση Πηκτικός µηχανισµός: INR 1,02, PTT 30 /31 Κατά την αδρή κλινική εκτίµηση, διαπιστώνεται ότι ο ασθενής δεν είχε σωστή ενηµέρωση για την έκταση την επεµβατικότητα και τις πιθανές επιπλοκές της περιοχικής αναισθησίας. Μετά από συζήτηση λαµβάνεται τελικά η συγκατάθεσή του για ενδορραχιαία αναισθησία. 167

4 Ο ασθενής τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι και καθετηριάζεται περιφερική φλέβα άνω άκρου µε ;1WZ jo Q φλεβοκαθετήρα εύρους 16G. Έναρξη έγχυσης RL και άµεση προετοιµασία του δέρµατος της οσφυϊκής περιοχής για την οσφυονωτιαία παρακέντηση. ιήθηση διαστήµατος Ο 3 -Ο 4 µε 2 ml lidocaine 2%. Οσφυονωτιαία παρακέντηση µε βελόνη τύπου Quincke 25G µέσω οδηγού. Ενδορραχιαία χορήγηση 3ml bupivacaine 0.5% 3YW4 _01 Ασθενής άνδρας, ηλικίας 35 ετών, ύψους 190 εκ., βάρους 140 κιλών, BMI 38,78 kg/m 2. Αύξηση βάρους 40 κιλών την τελευταία πενταετία. Καπνιστής 2 πακέτα ηµερησίως επί 15 έτη. Παραγωγικός βήχας κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Μέτρια φυσική δραστηριότητα (καθιστική εργασία). Νυχτερινή κατάκλιση µε ένα προσκέφαλο, άνοδος κλίµακας µέχρι δύο ορόφους. εν αναφέρει ιστορικό αλλεργίας ή γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης. Αναφερό- µενη υπέρταση υπό αγωγή επί τριετία. Απουσία στηθαγχικών ενοχληµάτων κατά την κόπωση ή την ηρεµία. Ιστορικό υπνικής άπνοιας. Προηγούµενο ιστορικό επεµβάσεων: σκωληκοειδεκτοµή σε παιδική ηλικία. \010WZ_34\ ΑΠ 160/90mmHg, σφύξεις 95/min, αναπνοές 20/min. Ακροαστικά : καρδιακοί ήχοι βύθιοι, ρυθµικοί. Τραχύ αναπνευστικό ψιθύρισµα µε εκπνευστικό συριγµό. Αεραγωγός : Mallampati I, ΘΠΓ > 7 cm, καλή κινητικότητα ΑΜΣΣ, οδοντοστοιχία πλήρης. Απουσία περιφερικών φλεβών, τράχηλος µε καλές ανατοµικές σχέσεις Κοιλιά µαλακή, ανώδυνη. Απουσία πυρετού. TYXW 1 `40120 Αιµατολογικός, βιοχηµικός έλεγχος και έλεγχος πηκτικού µηχανισµού : κφ. ΗΚΓ : κφ Α/α θώρακος : ΚΘ στα ανώτερα φυσιολογικά όρια, εκσήµανση διάµεσου δικτύου πνευµόνων. Σπιροµέτρηση : µετρίου βαθµού αποφρακτικού και περιοριστικού τύπου πνευµονοπάθεια. ;1WZ] jo Q Ρανιτιδίνη (Zantac) 150 mg 2 Σαλβουταµόλη (Aerolin) nebulizer /6h Ενηµέρωση για τοποθέτηση κεντρικής φλεβικής γραµµής και αρτηριακής γραµµής πριν την εισαγωγή στην αναισθησία, ενηµέρωση για πιθανή παραµονή σε ΜΕΘ για το πρώτο 24ωρο µετεγχειρητικά. 3YW4 _01] Κορίτσι ηλικίας 4 ετών προσέρχεται στο χειρουργείο για προγραµµατισµένη αµυγδαλεκτοµή, λόγω 4-5 επεισοδίων οξείας πυώδους αµυγδαλίτιδας κατά το χρόνο που πέρασε. Γεννήθηκε µε φυσιολογικό τοκετό, τελειόµηνο και έχει φυσιολογική ανάπτυξη. Αναφερόµενη φυσιολογική δραστηριότητα. Χωρίς ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων σε φάρµακα. Χωρίς ιστορικό προηγούµενων επεµβάσεων. Αναφερόµενο ροχαλητό το τελευταίο τρίµηνο. Τελευταίο επεισόδιο αµυγδαλίτιδας προ διµήνου. \010WZ_34\ ] Συµβατός µε την ηλικία. Βάρος: 20 kg, ύψος 1,04 m, Ακρόαση καρδιάς & πνευµόνων: κφ. Ικανοποιητικές περιφερικές φλέβες. Έλεγχος στοµατικής κοιλότητας: όλα τα δόντια σταθερά, υπερτροφικές αµυγδαλές, Mallampati I. 168

5 m NO Επείγουσα κλήση στην παθολογική κλινική για αντιµετώπιση καρδιακής ανακοπής σε ασθενή 55 ετών. Κατά την έλευση του αναισθησιολόγου στον θάλαµο ευρίσκονται ήδη ένας νέος ειδικευόµενος της παθολογικής κλινικής και µία νοσηλεύτρια. Ο ασθενής έχει απώλεια συνειδήσεως, αραιές εργώδεις αναπνοές και δεν ψηλαφώνται περιφερικές σφύξεις. Στην οθόνη του απινιδωτή που έχει ήδη συνδεθεί φαίνονται αραιά ηλεκτροκαρδιογραφικά συµπλέγµατα. Ο ασθενής διασωληνώνεται και γίνεται καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση από τον αναισθησιολόγο και τον ειδικευόµενο της παθολογικής. Κατά την αποκάλυψη του ασθενούς στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας διαπιστώνεται ότι ο ασθενής είναι απισχνασµένος, εµφανίζει κοιλιακή διάταση, επίφλεβο κοιλιακού τοιχώµατος και παλαιά ουλή λαπαροτοµίας. Ο επιµελητής της παθολογικής που καταφθάνει αναφέρει ;1WZ m NO ότι στη χθεσινή CT κοιλίας διαγνώστηκε γενικευµένη καρκινωµάτωση, σε υπόστρωµα παλαιού γνωστού Ca στοµάχου. Σύντοµα ο ασθενής αποκαθιστά κυκλοφορία µε ψηλαφητές σφύξεις στην περιφέρεια και εικόνα φλεβoκοµβικής ταχυκαρδίας στο monitor. H αναπνοή του υποστηρίζεται µε Ambu και υψηλή συγκέντρωση Ο 2 επί απουσίας αυτόµατων αναπνευστικών κινήσεων, ενώ οι κόρες των οφθαλµών παρουσιάζουν µυδρίαση χωρίς 9WZ0Y0Y1WZ αντίδραση στο φως. 3YW4 _01 Άνδρας ηλικίας 34 ετών διακοµίζεται από το ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του Νοσοκοµείου µετά από τροχαίο ατύχηµα. Ήταν οδηγός ΙΧΕ το οποίο συγκρούστηκε πλαγιοµετωπικά µε άλλο ΙΧΕ µέσα στην πόλη. T00W3YWZ_34\ Υγιής. Χωρίς γνωστές αλλεργίες. Αναφερόµενο έντονο άλγος στο αριστερό αντιβράχιο µε οίδηµα και παραµόρφωση. Αναφερόµενο άλγος στο αριστερό ηµιθωράκιο επιδεινούµενο µε τις αναπνευστικές κινήσεις. GCS 15, ΑΠ 145/90 mm Hg, KΣ 120 σφ/min, ΑΣ 30 αν/min Εξέταση θώρακος και κοιλίας: Χωρίς ιδιαίτερα ευρήµατα. Α/α θώρακος: Χωρίς παθολογικά ευρήµατα. A/α αντιβραχίου (αρ): Συντριπτικό κάταγµα διάφυσης κερκίδαςωλένης Γενική αίµατος: Ηt: 40,4 Hb: 13,4 WBC , PLT Βιοχηµικός έλεγχος: κφ Ο ασθενής µεταφέρεται µε φορείο στο χειρουργείο για τοποθέτηση εξωτερικής οστεοσύνθεσης αρ. αντιβραχίου. Φέρει περιφερικό εφ καθετήρα 18 G από όπου λαµβάνει εφ έγχυση L-R 1000 ml. Μετά από αναµονή 1,5 ώρας στο διάδροµο του χειρουργείου ανευρίσκεται από τη νοσηλεύτρια του αναισθησιολογικού σε απώλεια συνειδήσεως, ωχρός και βραδυσφυγµικός < 40 σφ/min. Μεταφέρεται επειγόντως στο χειρουργείο που µόλις άδειασε από το προηγούµενο περιστατικό και διασωληνώνεται ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια υποστήριξης του καρδιαγγειακού συστήµατος µε εφ υγρά και αγγειοδραστικές ουσίες. Παράλληλα καλούνται οι γενικοί χειρουργοί για άµεση εκτίµηση- αντιµετώπιση. 1. Μπαλαµούτσος Ν. Στοιχεία περιεγχειρητικής ιατρικής. University Studio Press, Θεσσαλονίκη Morgan E, Mikhail M, Myrray M. Clinical Anesthesiology 4 th edition. Appleton - Lange, McGraw Hill New York Hurford W. Clinical anestheasia procedures of the Massachusetts general hospital 6 th edition. Lippincot Williams & Wilkins Philadelphia Miller R. Anesthesia 5 th edition. Churchill Livingstone New York

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω ΕΝ είναι σωστό σχετικά µε το νεφρωσικό σύνδροµο: Υπάρχει µείωση της IgG ανοσοσφαιρίνης Η πιο συχνή αίτια θανάτου από στένωση αορτής στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ

3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ 3. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Το σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (Ovarian Hyper Stimulation Syndrome - OHSS) είναι συστηματική διαταραχή που οφείλεται στην κυκλοφορία αγγειοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Με τον όρο «οξύ κοιλιακό άλγος» θεωρούμε κάθε πόνο που εντοπίζεται στην κοιλιά και αναγκάζει τον πάσχοντα να ζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Οι όροι «οξύς κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω.

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στο παρόν Ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Premium Comfort B 1500 (ΚΩ. ΚΑΛΥΨΗΣ 30245) ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30245 / 06.2012 / Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η Εταιρία καλύπτει τον κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo

Επικαλυµµένo µε λεπτό υµένιο δισκίo ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ XEFO RAPID 8 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xefo Rapid 8 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα