Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση /2004 GR

2 Περιεχόμενα Γενικά Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Προδιαγραφές και οδηγίες Έλεγχος στεγανότητας Όρια ασφαλείας Επιτρεπόμενα καύσιμα Ασφάλεια Προδιαγραφόμενη χρήση Δομή των υποδείξεων Σημαντικές υποδείξεις Εργαλεία, υλικά και βοηθητικά μέσα Απόρριψη Τεχνικά στοιχεία, διαστάσεις, συνδέσεις Περιεχόμενο παραγγελίας Μεταφορά του λέβητα Μεταφορά του λέβητα με ένα περονοφόρο όχημα Μεταφορά του λέβητα με δύο ανυψωτικά μηχανήματα Τοποθέτηση λέβητα Βάση και συνιστώμενες αποστάσεις από τους τοίχους Ευθυγράμμιση λέβητα Συναρμολόγηση λέβητα Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας καυστήρα Εγκατάσταση επιτηρητή ελάχιστης πίεσης και του πρεσοστάτη ελάχιστης πίεσης (πρόσθετος εξοπλισμός) Συναρμολόγηση ασφάλειας έλλειψης νερού (πρόσθετος εξοπλισμός) ( kw) Σύνδεση του λέβητα στο δίκτυο σωληνώσεων Σύνδεση επιστροφής θέρμανσης Σύνδεση προσαγωγής θέρμανσης Σύνδεση προσαγωγής κυκλώματος ασφαλείας Πλήρωση λέβητα και έλεγχος στεγανότητας συνδέσεων Τοποθέτηση θερμικής μόνωσης Τοποθέτηση των τραβέρσων Τοποθέτηση των πλευρικών καλυμμάτων Τοποθέτηση του καλωδίου καυστήρα Τοποθέτηση του οπίσθιου καλύμματος Τοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος του λέβητα Συναρμολόγηση και σύνδεση του ταμπλό ρύθμισης (πρόσθετος εξοπλισμός) Τοποθέτηση σετ αισθητήρα θερμοκρασίας Τοποθέτηση καλυμμάτων λέβητα Τοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

3 Περιεχόμενα 7.6 Στερέωση πρόσθετου καλύμματος, πινακίδας συσκευής και πινακίδας τύπου Συναρμολόγηση διάταξης εξουδετέρωσης (πρόσθετος εξοπλισμός) Σύνδεση της εγκατάστασης θέρμανσης στον αγωγό καυσαερίων Γενικά στοιχεία για εγκαταστάσεις καυσαερίων Τοποθέτηση στεγανοποιητικού κολάρου αγωγού καυσαερίων (πρόσθετος εξοπλισμός) Τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων (πρόσθετος εξοπλισμός) Συναρμολόγηση και σύνδεση του καυστήρα (πρόσθετος εξοπλισμός) και του αγωγού αερίου Συναρμολόγηση της πλάκας ανάρτησης καυστήρα Συναρμολόγηση του καυστήρα στην πλάκα ανάρτησης του καυστήρα Δημιουργία της σύνδεσης αερίου Ενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρμανσης Ξέπλυμα της εγκατάστασης θέρμανσης Πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης σε ετοιμότητα λειτουργίας Θέση σε λειτουργία του ταμπλό ρύθμισης και του καυστήρα Πρωτόκολλο θέσης σε λειτουργία Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης εκτός λειτουργίας Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης εκτός λειτουργίας Θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Επιθεώρηση και συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης Γενικές υποδείξεις Προετοιμασία του λέβητα για επιθεώρηση και συντήρηση Καθαρισμός λέβητα Καθαρισμός του συλλέκτη καυσαερίων Έλεγχος της πίεσης νερού της εγκατάστασης θέρμανσης Πρωτόκολλα επιθεώρησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 3

4 Γενικά Γενικά. Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και προσήκουσα συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση των λεβήτων συμπύκνωσης Logano plus SB65. Οι παρούσες οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης απευθύνονται σε εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι βάσει της τεχνικής τους κατάρτισης και εμπειρίας διαθέτουν γνώσεις για το χειρισμό εγκαταστάσεων θέρμανσης, καθώς και εγκαταστάσεων αερίου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από έκρηξη εύφλεκτων αερίων. Η συναρμολόγηση, η σύνδεση καυσίμων και καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας, η ηλεκτρολογική σύνδεση και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ειδική τεχνική εταιρεία. Οι εργασίες στα τμήματα που φέρουν αέριο πρέπει να διεξάγονται από εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία..2 Προδιαγραφές και οδηγίες Για την τοποθέτηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται οι τεχνικοί κανόνες καθώς οι κατασκευαστικές και νομικές διατάξεις. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τις συμπληρωματικές εθνικές απαιτήσεις. Οδηγία περί συσκευών αερίου 90/396/ΕΟΚ Κανονονισμοί: EN 677, EN 303-, EN 303-3, DIN Οδηγία βαθμού απόδοσης 92/42/ΕΟΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ Οδηγία συσκευών πίεσης 7/23/ΕΚ Κανονισμός: TRD 702 Η συμμόρφωση πιστοποιείται με τη σήμανση CE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να τη ζητήσετε από το αρμόδιο υποκατάστημα της Buderus. Περαιτέρω τηρούνται οι παρακάτω εθνικές διατάξεις: Γερμανία:. BImSchV Πρότυπος βαθμός χρήσης > 9 % κατά 7, παρ. 3 (Εγκατάσταση III άρθρο ) EnEV της Κατά την τοποθέτηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης ακολουθείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Τα στοιχεία στην πινακίδα ισχύος του λέβητα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη. 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

5 Γενικά Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία λάβετε επίσης υπόψη σας: Τις τοπικές διατάξεις οικοδόμησης σχετικά με τις προϋποθέσεις τοποθέτησης. Τις τοπικές διατάξεις οικοδόμησης σχετικά με τις διατάξεις εισαγωγής και εξαγωγής αέρα και τις αντίστοιχες της σύνδεσης καπνοδόχου. Τις διατάξεις για την ηλεκτρική σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Τους τεχνικούς κανόνες της επιχείρησης παροχής αερίου σχετικά με τη σύνδεση του καυστήρα αερίου με το τοπικό δίκτυο αερίου. Τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς τεχνικής ασφάλειας για τον εξοπλισμό της εγκατάστασης θέρμανσης νερού. Τις οδηγίες εγκατάστασης για κατασκευαστές εγκαταστάσεων θέρμανσης. Στο Βέλγιο πρέπει να τηρούνται πρόσθετα οι παρακάτω κανονισμοί NBN D , NBN D και Addenda. Στην Ολλανδία πρέπει για την τοποθέτηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης να τηρούνται οι τεχνικοί κανόνες καθώς οι κατασκευαστικές και νομικές διατάξεις (π.χ. NEN 078 (GAVO), NEN 3028 και NEN 00). Στην Αυστρία πρέπει κατά την εγκατάσταση να τηρούνται οι τοπικές διατάξεις οικοδόμησης καθώς και η οδηγία VGW G ή G2 (VGW-TR αέριο ή υγραέριο). Πληρούνται οι απαιτήσεις της συμφωνίας κρατών του άρθρου 5a B-VG αναφορικά με τις εκπομπές και το βαθμό απόδοσης..2. Έλεγχος στεγανότητας Πρέπει να διεξαχθεί ένας έλεγχος στεγανότητας. Η πίεση ελέγχου εξαρτάται από την πίεση που επικρατεί στην εγκατάσταση θέρμανσης και είναι,3πλάσια αυτής της πίεσης ή τουλάχιστον bar..2.2 Όρια ασφαλείας Όρια ασφαλείας Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής: 20 C Επιτρεπόμενη συνολική υπερπίεση: Μέγιστη χρονική σταθερά στον: θερμικό ασφαλείας: υδροστάτη: Πίν. Όρια ασφαλείας.2.3 Επιτρεπόμενα καύσιμα kw 4 bar kw 5 bar kw 5,5 bar Logano plus SB65: Φυσικό αέριο E, LL, υγραέριο κατά το φύλλο εργασίας DVGW G260. Προσέξτε τις πληροφορίες του προμηθευτή του καυστήρα. 40 s 40 s για τη Γερμανία. Ισχύουν οι κανονισμοί και διατάξεις των εκάστοτε χωρών. Για την Ελβετία υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις: Η τήρηση των μέγιστων επιτρεπτών οριακών τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης (LRV) αναφορικά με τις εκπομπές CO και NOx πρέπει να ελέγχονται με μετρήσεις στον τόπο τοποθέτησης. Οι λέβητες ελέγχθηκαν σύμφωνα με τον οδηγό των διατάξεων για την πυροσβεστική της Ελβετικής Ένωσης για την Πυρασφάλεια (VKF). Κατά την εγκατάσταση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες για την κατασκευή και τη λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης με αέριο G3 d/f, οι κατευθυντήριες προτάσεις για το αέριο G της Ελβετικής Ένωσης του Κλάδου Αερίου και Υδραυλικών (SVGW) καθώς και οι διατάξεις των καντονίων για την πυροσβεστική. Τα στοιχεία στον πίνακα "Τεχνικά στοιχεία" είναι ονομαστικές τιμές ισχύος. Κατά τη λειτουργία στην πράξη, οι τιμές αυτές είναι πιο χαμηλές από το αναφερόμενο όριο ισχύος, για να τηρούνται οι προδιαγραφές LRV. Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 5

6 2 Ασφάλεια 2 Ασφάλεια Προσέξτε για την ασφάλειά σας τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας. 2.3 Σημαντικές υποδείξεις 2. Προδιαγραφόμενη χρήση Ο χαλύβδινος λέβητας της Buderus Logano plus SB65 είναι ένας λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου και προορίζεται για τη θέρμανση του νερού θέρμανσης π.χ. για πολυκατοικίες ή βιομηχανικούς σκοπούς. Στους λέβητες αυτούς χρησιμοποιούνται ταμπλό ρύθμισης Logamatic. 2.2 Δομή των υποδείξεων Χρησιμοποιούνται δύο διαβαθμίσεις κινδύνου που επισημαίνονται αντίστοιχα με προειδοποιητικά μηνύματα: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Χαρακτηρίζει ενδεχόμενο κίνδυνο που προέρχεται από ένα προϊόν και ο οποίος, χωρίς την κατάλληλη πρόληψη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς μικρού ή μεσαίου βαθμού ή υλικές ζημιές. Περαιτέρω σύμβολα για το χαρακτηρισμό κινδύνων και υποδείξεων χρήσης: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από έκρηξη εύφλεκτων αερίων. Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση οσμής αερίου! Αποφεύγετε τη γυμνή φλόγα! Μην καπνίζετε! Μη χρησιμοποιείτε αναπτήρα! Αποφεύγετε τη δημιουργία σπινθήρων! Μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, καθώς επίσης και τηλεφωνικές συσκευές, φις ή κουδούνι! Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη αερίου! Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα! Προειδοποιήστε τους ενοίκους του σπιτιού, χωρίς όμως να χτυπήσετε το κουδούνι! Τηλεφωνήστε εκτός κτιρίου στην επιχείρηση παροχής αερίου! Σε περίπτωση που ακουστεί διαρροή εγκαταλείψτε αμέσως το κτίριο, εμποδίστε την είσοδο τρίτων, ειδοποιήστε εκτός κτιρίου την αστυνομία και την πυροσβεστική. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης. Για την τοποθέτηση και λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης, τηρείτε τους κανόνες της τεχνολογίας και τις πολεοδομικές και νομικές προδιαγραφές! Συμβουλές για τη βέλτιστη χρήση και ρύθμιση της εγκατάστασης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 6 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

7 Ασφάλεια 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από δηλητηρίαση. Η ανεπαρκής προσαγωγή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκλυση καυσαερίων. Προσέξτε οι οπές εισόδου αέρα και εξαερισμού να μην έχουν μικρύνει ή κλείσει. Αν δεν αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας. Επισημάνετε εγγράφως το πρόβλημα και τον κίνδυνο στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και συντήρησης. Διεξάγετε μια φορά το χρόνο καθαρισμό και συντήρηση. Ελέγξτε το σύνολο της εγκατάστασης θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης της διάταξης εξουδετέρωσης για άψογη λειτουργία. Αποκαταστήστε άμεσα τις βλάβες για την αποφυγή ζημιών στην εγκατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ λόγω παγετού. Σε περίπτωση παγετού η εγκατάσταση μπορεί να παγώσει, εάν το ταμπλό ρύθμισης δεν είναι ενεργοποιημένο. Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Με απενεργοποιημένο το ταμπλό ρύθμισης, εκκενώστε το νερό από το λέβητα, το μπόιλερ και τις σωληνώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της Buderus. Για βλάβες που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από τη Buderus, η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 2.4 Εργαλεία, υλικά και βοηθητικά μέσα Για τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση του λέβητα θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εγκατάσταση της θέρμανσης καθώς και σε υδραυλικές εγκαταστάσεις αερίου και νερού. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ από ηλεκτροπληξία, όταν η συσκευή είναι ανοικτή. Πριν ανοίξετε τη συσκευή: Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση θέρμανσης από το διακόπτη έκτακτης ανάγκης ή διακόψτε την τροφοδοσία τάσης κατεβάζοντας την αντίστοιχη ασφάλεια. Ασφαλίστε την εγκατάσταση έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης. 2.5 Απόρριψη Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη των υλικών συσκευασίας. Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη, από εξουσιοδοτημένη αρχή, των εξαρτημάτων της εγκατάστασης θέρμανσης, που πρέπει να αντικατασταθούν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ λόγω εύφλεκτων υλικών ή υγρών. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά ή υγρά στο άμεσο περιβάλλον του θερμαντήρα. Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 7

8 3 Τεχνικά στοιχεία, διαστάσεις, συνδέσεις 3 Τεχνικά στοιχεία, διαστάσεις, συνδέσεις Τα τεχνικά στοιχεία σας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ απόδοσης του Logano plus SB65. L L K M WMS VK VSL H H Ø AA MDW MDB RK2 H AA RK AKO B EK/EL Σχ. Τεχνικά στοιχεία, διαστάσεις, συνδέσεις Ø AA AKO B EK/EL H H H AA L L K M Υπόμνημα για Σχ. Εσωτερική διάμετρος αγωγού καυσαερίων Έξοδος συμπυκνώματος Πλάτος λέβητα με κάλυμμα Είσοδος κρύου νερού/εκκένωση Ύψος λέβητα χωρίς ταμπλό ρύθμισης Ύψος λέβητα με ταμπλό ρύθμισης π.χ. ταμπλό ρύθμισης Logamatic 43/2 = Η mm Ύψος συνδέσμου καυσαερίων Μήκος λέβητα με κάλυμμα Μήκος κορμού του λέβητα Σημείο μέτρησης αισθητήρα/κυάθιο MDB Πρεσοστάτης ελάχιστης πίεσης για 30 kw MDW RK RK2 VK VSL WMS Επιτηρητής ελάχιστης πίεσης kw Επιστροφή λέβητα Επιστροφή λέβητα Προσαγωγή λέβητα Προσαγωγή ασφαλείας Ασφάλεια έλλειψης νερού kw Πίν. 2 Υπόμνημα για Σχ. Για την Πολωνία υπάρχουν οι εξής διαφοροποιήσεις: άνω των 45 kw, καθώς σε αυτόν τον τύπο λέβητα μπορεί να τοποθετηθεί μια ασφάλεια έλλειψης νερού μόνο άνω των 400 kw. 8 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

9 Τεχνικά στοιχεία, διαστάσεις, συνδέσεις 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά για Logano plus SB65 Μέγεθος λέβητα Μονάδα Ονομαστική ισχύς [kw] Μήκος L [mm] Μήκος L K [mm] Ύψος H [mm] Πλάτος B [mm] Εσωτερική διάμετρος [mm] καπναγωγού Ø AA Ύψος H AA [mm] Βάρος περ. [kg] Προσαγωγή λέβητα VK. Επιστροφή λέβητα RK DN Επιστροφή λέβητα RK2 DN R ½ Προσαγωγή ασφαλείας VSL DN 2 R ¼ Ονομαστική ισχύς [kw] [kw] 4 32,7 69,2 28,9 282,8 365,2 467,9 585,4 Θερμοκρασία καυσαερίων [ C] [ C] Μαζική ροή καυσαερίων [kg/s] 3 0,0552 0,0704 0,0928 0,200 0,528 0,969 0,2466 [kg/s] 4 0,0579 0,0738 0,0956 0,235 0,592 0,2040 0,2555 Διαθέσιμη αντίθλιψη [Pa] 5 εξαρτάται από τον καυστήρα Αντίθλιψη καπναερίων [Pa] Πίν. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Κατά DIN 263 PN 6. 2 Κατά DIN 2633 PN 6. 3 Θερμοκρασία προσαγωγής ή επιστροφής 40 C/30 C. 4 Θερμοκρασία προσαγωγής ή επιστροφής 75 C/60 C. 5 mbar = 00 Pa. Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 9

10 4 Περιεχόμενο παραγγελίας 4 Περιεχόμενο παραγγελίας Ελέγξτε κατά την παράδοση τη συσκευασία για τυχόν βλάβες. Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας ως προς την πληρότητα. Λέβητας, σε συσκευασία παλέτας Σωλήνας σύνδεσης για ασφάλεια έλλειψης νερού, συνδεδεμένος στο σώμα λέβητα (σε μέγεθος λέβητα 400 kw) Τεχνικά έγγραφα, στερεωμένα στο σώμα λέβητα Ανταλλακτική φλάντζα στεγάνωσης, στερεωμένη στο σώμα λέβητα Κάλυμμα λέβητα με θερμική μόνωση και σακουλάκι εξαρτημάτων, συσκευασμένα στο ξύλινο ερμάριο Ταμπλό ρύθμισης με ηλεκτρολογικό σχέδιο και οδηγίες χρήσης για ηλεκτρονική ρύθμιση του λέβητα και του κυκλώματος θέρμανσης, συσκευασμένα στο χαρτοκιβώτιο (πρόσθετος εξοπλισμός κατά ειδική παραγγελία) Διάταξη εξουδετέρωσης, συσκευασμένη στο χαρτοκιβώτιο (πρόσθετος εξοπλισμός κατά ειδική παραγγελία) Ανάλογα με τον τύπο λέβητα ενδεχομένως να μην απαιτούνται ορισμένα εξαρτήματα βασικού εξοπλισμού. 0 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

11 Μεταφορά του λέβητα 5 5 Μεταφορά του λέβητα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεταφορά του λέβητα, με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν βλάβες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! λόγω ανεπαρκούς ασφάλισης του λέβητα. Για τη μεταφορά του λέβητα χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα μεταφοράς, π.χ. δύο ανυψωτικά μηχανήματα ή ένα περονοφόρο όχημα. Ασφαλίστε το λέβητα κατά τη μεταφορά για να μην πέσει. Προσέξτε κατά την ανύψωση και μεταφορά του σώματος λέβητα να έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα το βάρος πάνω στη περόνη του περονοφόρου οχήματος/ανυψωτικού μηχανήματος. 5. Μεταφορά του λέβητα με ένα περονοφόρο όχημα ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ από ελαττωματικό σώμα λέβητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σώμα λέβητα πρέπει να μεταφέρεται με ένα περονοφόρο όχημα, μόνο όταν το μήκος περόνης του περονοφόρου οχήματος φτάνει από το μπροστινό ως το πίσω κάλυμμα του λέβητα. Πριν την ανύψωση του σώματος λέβητα ελέγξτε, αν το μπροστινό και πίσω κάλυμμα του λέβητα στηρίζονται πάνω στην περόνη του περονοφόρου οχήματος. Οδηγήστε την περόνη του περονοφόρου οχήματος κάτω από το μπροστινό και πίσω κάλυμμα του λέβητα. 5.2 Μεταφορά του λέβητα με δύο ανυψωτικά μηχανήματα Ωθήστε από ένα ανυψωτικό μηχάνημα κάτω από μπροστινό και πίσω κάλυμμα του λέβητα. Ανυψώστε το σώμα λέβητα ομοιόμορφα με τα δύο ανυψωτικά μηχανήματα. Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

12 6 Τοποθέτηση λέβητα 6 Τοποθέτηση λέβητα Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη σωστή τοποθέτηση του λέβητα. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω παγετού. Τοποθετήστε την εγκατάσταση θέρμανσης σε χώρο που να προστατεύεται από παγετό. 6. Βάση και συνιστώμενες αποστάσεις από τους τοίχους Όταν τοποθετείτε ένα θεμέλιο ή μια επιφάνεια τοποθέτησης, πρέπει να τηρείτε τις προβλεπόμενες ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους (τιμές σε παρενθέσεις) (Σχ. 2 ή Πίν. 4), για να μπορέσετε να διεξάγετε ανεμπόδιστα τις εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης. Το μπροστινό άκρο του λέβητα να είναι σε ευθυγράμμιση με την μπροστινή ακμή του θεμελίου A 400 (00) B min 800 2) L Συνιστάται το κανάλι απορροής υδάτων να βρίσκεται κοντά στον χώρο τοποθέτησης. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτική και επίπεδη και να είναι ελαφρώς ανυψωμένη προς τα πίσω, ώστε να διασφαλίζεται η εξαέρωση του λέβητα. Λάβετε υπόψη, ότι για την απορρόφηση κραδασμών πρέπει να υπολογίσετε πρόσθετο ελεύθερο χώρο. Σχ. 2 Χώρος τοποθέτησης (διαστάσεις βλέπε Πίν. 4), διαστάσεις σε mm * Λάβετε υπόψη τις διαστάσεις του καυστήρα. Σε έκδοση λέβητα με εξωτερικό καυστήρα η διάσταση A 2 εξαρτάται πρόσθετα από το μήκος καυστήρα *. 2 A 2 ) Κατά τη χρήση ενός πλευρικού στηρίγματος ταμπλό ρύθμισης. * ) Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

13 Τοποθέτηση λέβητα 6 Συνιστώμενες (και ελάχιστες) αποστάσεις από τους τοίχους σε mm Μέγεθος Απόσταση Απόσταση Μήκος Πλάτος Πλάτος/Ύψος λέβητα kw A A 2 L B Εισαγωγή (460) 700 (200) / (460) 700 (200) (500) 700 (200) (500) 700 (200) (600) 750 (250) (700) (700) Πίν (500) 2000 (500) Αποστάσεις από τους τοίχους / / / / / /730 Σε έκδοση λέβητα με εξωτερικό καυστήρα η διάσταση A 2 εξαρτάται πρόσθετα από το μήκος καυστήρα *. Όταν τοποθετείται σιγαστήρας, απαιτείται επί πλέον απόσταση. Όταν επιθυμείτε να στερεώσετε το ταμπλό ρύθμισης με το στήριγμα ταμπλό ρύθμισης (πρόσθετος εξοπλισμός) πλευρικά πάνω στο λέβητα, πρέπει να υπολογίσετε πρόσθετο ελεύθερο χώρο (Σχ. 2). 6.2 Ευθυγράμμιση λέβητα Με ένα αλφάδι τοποθετήστε το λέβητα ελαφρώς ανυψωμένο στο πίσω μέρος, ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση αέρα μέσα σε αυτόν. M WMS Χρησιμοποιήστε επιμήκη ελάσματα, για να ευθυγραμμίσετε το λέβητα. VK VSL MDW MDB RK2 EK/EL RK AKO Σχ. 3 Τοποθετήση του λέβητα ελαφρώς ανυψωμένο στο πίσω μέρος (Υπόμνημα βλέπε σχ. 2, σελίδα 8) Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 3

14 7 Συναρμολόγηση λέβητα 7 Συναρμολόγηση λέβητα Σε αυτό το κεφάλαιο επεξηγείται ο προβλεπόμενος τρόπος συναρμολόγησης του λέβητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με εξαίρεση τις εργασίες κατά τη συναρμολόγηση της μπροστινής θερμικής μόνωσης, ο θάλαμος καύσης πρέπει να κλείσει με την πόρτα του καυστήρα, ώστε σε ενδεχόμενες εργασίες συγκόλλησης ή λείανσης να μην υποστεί ζημιά ο θάλαμος καύσης ανοξείδωτου χάλυβα. 7. Αντικατάσταση μεντεσέ πόρτας καυστήρα Ο μεντεσές της πόρτας καυστήρα μπορεί από δεξιά (εργοστασιακά) να τοποθετηθεί αριστερά. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Μια αλλαγή του μεντεσέ πόρτας επιτρέπεται μόνο, όταν η πόρτα είναι κλειστή και βιδωμένη. Πιέστε του πείρους μεντεσέδων από κάτω προς τα πάνω έξω από τους μεντεσέδες (Σχ. 4, Θέση ). Τοποθετήστε ξανά τις ροδέλες (Σχ. 4, Θέση 2) και τους δύο πείρους μεντεσέδων στην απέναντι πλευρά. Προσέξτε οπωσδήποτε, να συναρμολογήσετε ξανά τη ροδέλα! 2 2 Σχ. 4 Αλλαγή μεντεσέ πόρτας Θέση : Πείροι μεντεσέδων Θέση 2: Ροδέλα 4 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

15 Συναρμολόγηση λέβητα Εγκατάσταση επιτηρητή ελάχιστης πίεσης και του πρεσοστάτη ελάχιστης πίεσης (πρόσθετος εξοπλισμός) Προσέξτε, ότι από 45 kw έως 240 kw απαιτείται η σύνδεση ενός επιτηρητή ελάχιστης πίεσης (MDW)! Στα 30 kw (στην Πολωνία από 45 kw) απαιτείται η εγκατάσταση ενός πρεσοστάτη ελάχιστης πίεσης (MDB). Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με ένα σύνδεσμο R½ σε R¼. Συνδέστε τον επιτηρητή ελάχιστης πίεσης ή τον πρεσοστάτη ελάχιστης πίεσης (με ένα σύνδεσμο R½ σε R¼) στη σύνδεση MDW/MDB του λέβητα (Σχ. 5). VK MDW MDB RK WMS VSL RK2 AKO EK/EL 7.3 Συναρμολόγηση ασφάλειας έλλειψης νερού (πρόσθετος εξοπλισμός) ( kw) Σχ. 5 Συνδέσεις στο λέβητα Logano SB65 για τη Γερμανία. Για λέβητες > 300 kw πρέπει να εγκαταστήσετε κατά DIN EN 2828 μια ασφάλεια έλλειψης νερού ή έναν πρεσοστάτη ελάχιστης πίεσης. Τηρείτε για τη συναρμολόγηση και το χειρισμό τα τεχνικά έγγραφα του κατασκευαστή. για την Πολωνία. Σε λέβητες με ισχύ άνω των 00 kw πρέπει κατά PN-9/B-244 (p2.5) ο λέβητας πρέπει να εξοπλίζεται με μια ασφάλεια έλλειψης νερού. Στεγανοποιήστε το σωλήνα σύνδεσης για την ασφάλεια έλλειψης νερού στη σύνδεση 2" WMS στο λέβητα (Σχ. 5, Σελίδα 5). Συναρμολογήστε την ασφάλεια έλλειψης νερού στο σωλήνα σύνδεσης για την ασφάλεια έλλειψης νερού. Όταν η προβλεπόμενη σύνδεση WMS δεν χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση μιας ασφάλειας έλλειψης νερού, πρέπει να αφαιρείτε την πλαστική τάπα και να κλείσετε τη σύνδεση WMS με μια τυφλή τάπα. Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 5

16 7 Συναρμολόγηση λέβητα 7.4 Σύνδεση του λέβητα στο δίκτυο σωληνώσεων Λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις για τη σύνδεση του λέβητα στο δίκτυο σωληνώσεων. Αυτές οι υποδείξεις είναι σημαντικές για την απρόσκοπτη λειτουργία. Για να αποφευχθούν να εισέρχονται βρωμιές στο λέβητα από την υδραυλική εγκατάσταση, συνιστούμε να τοποθετηθεί στην επιστροφή φίλτρο από τον πελάτη. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω μη στεγανών συνδέσεων. Εγκαταστήστε τους αγωγούς σύνδεσης χωρίς να ασκηθεί τάση στις συνδέσεις του λέβητα Σύνδεση επιστροφής θέρμανσης Συνδέστε την επιστροφή του συστήματος θέρμανσης στη σύνδεση επιστροφής RK του λέβητα (Σχ. 6) Σύνδεση προσαγωγής θέρμανσης 2 3 WMS Συνδέστε την προσαγωγή του συστήματος θέρμανσης στη σύνδεση προσαγωγής VK του λέβητα (Σχ. 6) Σύνδεση προσαγωγής κυκλώματος ασφαλείας VK MDW MDB RK VSL RK2 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AKO ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω σύνδεσης λάθος τμημάτων στην προσαγωγή κυκλώματος ασφαλείας. Μην συνδέετε θερμαντήρα νερού χρήσης ή άλλο κύκλωμα θέρμανσης στην προσαγωγή κυκλώματος ασφαλείας VSL (Σχ. 6). Σχ. 6 EK/EL Συνδέσεις στο λέβητα Logano SB65 Τοποθετήστε μια βαλβίδα ασφαλείας με 4 βίδες στη σύνδεση της προσαγωγής κυκλώματος ασφαλείας VSL (Σχ. 6). 6 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

17 Συναρμολόγηση λέβητα Πλήρωση λέβητα και έλεγχος στεγανότητας συνδέσεων Πριν να θέσετε σε λειτουργία την εγκατάσταση θέρμανσης, πρέπει να την ελέγξετε ως προς τη στεγανότητά της, ώστε να μην παρουσιαστούν διαρροές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω υπερπίεσης κατά τον έλεγχο στεγανότητας. Οι διατάξεις πίεσης, ρύθμισης και ασφαλείας ενδέχεται να υποστούν βλάβη όταν υφίστανται υπερπίεση. Φροντίστε κατά τον έλεγχο στεγανότητας να μην υπάρχουν εγκατεστημένες διατάξεις πίεσης, ρύθμισης ή ασφαλείας που δεν μπορούν να απομονωθούν από το θάλαμο νερού του λέβητα. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω ανάπτυξης θερμοκρασιακών τάσεων. Πληρώνετε την εγκατάσταση θέρμανσης μόνο όταν είναι κρύα (η θερμοκρασία προσαγωγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 40 C). Συμπλήρωση νερού στην εγκατάσταση θέρμανσης (βλέπε κεφάλαιο 0.2 "Πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης", Σελίδα 33). Πρέπει να διεξαχθεί ένας έλεγχος στεγανότητας. Η πίεση ελέγχου εξαρτάται από την πίεση που επικρατεί στην εγκατάσταση θέρμανσης και είναι,3πλάσια αυτής της πίεσης ή τουλάχιστον bar Ελέγξτε τους συνδέσμους για στεγανότητα. Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 7

18 7 Συναρμολόγηση λέβητα 7.6 Τοποθέτηση θερμικής μόνωσης Προσέξτε στο θερμομονωτικό στρώμα, ώστε το εξωτερικό ύφασμα και οι υποδοχές να βρίσκονται στη πίσω πλευρά. Ωθήστε το θερμομονωτικό στρώμα κάτω από το λέβητα (Σχ. 7). Τοποθετήστε το θερμομονωτικό στρώμα πάνω γύρω από το σώμα λέβητα και ασφαλίστε το πάνω με 5 ελατήρια έντασης (Σχ. 8, Θέση 3). Κλείστε την εγκοπή για την ασφάλεια έλλειψης νερού (Σχ. 8, Θέση ) με 2 ελατήρια έντασης (Σχ. 8, Θέση 4). Χαλαρώστε τις βίδες της πόρτας και ανοίξτε την πόρτα του καυστήρα. Εφαρμόστε την μπροστινή θερμική μόνωση κάτω στο εμπρόσθιο κάλυμμα λέβητα και τοποθετήστε για στερέωση από 2 ελατήρια έντασης δεξιά και αριστερά στο περιμετρικό θερμομονωτικό στρώμα (Σχ. 8, Θέση 5). Τοποθετήστε τις θερμομονωτικές λωρίδες (Σχ. 8, Θέση 2) πάνω γύρω από το δακτύλιο του καλύμματος λέβητα και στερεώστε τις με 2 ελατήρια έντασης δεξιά και αριστερά στην εμπρόσθια θερμομόνωση (Σχ. 8, Θέση 6). Εφαρμόστε την εμπρόσθια θερμική μόνωση πάνω στο εμπρόσθιο κάλυμμα λέβητα. Σχ Ώθηση θερμομονωτικού στρώματος κάτω από το λέβητα 2 4 Σχ. 8 Τοποθέτηση και στερέωση θερμικής μόνωσης Θέση : Ασφάλεια έλλειψης νερού Θέση 2: Θερμομονωτικές λωρίδες Θέση 3 6: Ελατήρια έντασης Προσέξτε τις υποδοχές για τους πείρους μεντεσέδων και τα χιτώνια με σπείρωμα για την κοχλίωση της πόρτας καυστήρα! Κλείστε την πόρτα καυστήρα και ασφαλίστε την με τις βίδες της πόρτας. 8 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

19 Συναρμολόγηση λέβητα 7 Τοποθετήστε τη θερμική μόνωση οπίσθιου καλύμματος σύμφωνα με τις υποδοχές στο οπίσθιο κάλυμμα του λέβητα και στερεώστε την δεξιά και αριστερά στο περιμετρικό θερμομονωτικό στρώμα με 4 ελατήρια έντασης (Σχ. 9, Θέση ). 7.7 Τοποθέτηση των τραβέρσων Σχ. 9 Τοποθέτηση και στερέωση της θερμικής μόνωσης οπίσθιου καλύμματος Θέση : Ελατήρια έντασης Τοποθετήστε την εμπρόσθια τραβέρσα (τραπεζοειδής υποδοχή προς τα κάτω) με τις 2 οπές πάνω στους πείρους με σπείρωμα του λέβητα και βιδώστε την με περικόχλια (Σχ. 0). Τοποθετήστε την πίσω τραβέρσα (τραπεζοειδής υποδοχή προς τα κάτω) με τις 2 οπές πάνω στους πείρους με σπείρωμα του λέβητα και βιδώστε την με περικόχλια (Σχ. 0). Τα γωνιάσματα στις τραβέρσες πρέπει να δείχνουν προς τα έξω, η εμπρόσθια και πίσω τραβέρσα πρέπει να είναι οριζόντια ευθυγραμμισμένες (Σχ. 0). Ευθυγραμμίστε την εμπρόσθια και πίσω τραβέρσα με ένα αλφάδι. Σχ. 0 Τοποθέτηση και βίδωμα εμπρόσθιας και πίσω τραβέρσας Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 9

20 7 Συναρμολόγηση λέβητα Αναρτήστε τις πλευρικές τραβέρσες με τη γωνία U στην υποδοχή της εμπρόσθιας και πίσω τραβέρσας. Μπροστά στην οπή, πίσω στην μακρόστενη οπή βιδώστε από 2 λαμαρινόβιδες (Σχ. ). 7.8 Τοποθέτηση των πλευρικών καλυμμάτων Σχ. Ανάρτηση και βίδωμα των πλευρικών τραβερσών Η υποδοχή στο γώνιασμα πλευρικού καλύμματος πρέπει να βρίσκεται προς το κέντρο του λέβητα. Τοποθετήστε τα πλευρικά κάλυμμα κάτω με το γώνιασμα πίσω από το πλαίσιο λέβητα και στο κέντρο στη σχισμή (Σχ. 2). Ανυψώστε τα πλευρικά καλύμματα και αναρτήστε τα πάνω με το γώνιασμα στις πλευρικές τραβέρσες (Σχ. 3, Θέση ). Πιέστε τα άκρα των θερμομονωτικών στρωμάτων πίσω από το γώνιασμα πλευρικού καλύμματος (Σχ. 3, Θέση 2). Σχ. 2 2 Τοποθέτηση των πλευρικών καλυμμάτων 7.9 Τοποθέτηση του καλωδίου καυστήρα Τοποθετήστε το σφιγκτήρα καλωδίου για το καλώδιο του καυστήρα με τους δύο πείρους στις οπές του αριστερού και δεξιού γωνιάσματος πλευρικού καλύμματος (Σχ. 3, Θέση 3). Φέρτε το καλώδιο του καυστήρα στο ωφέλιμο μήκος, εισάγετέ το στο σφιγκτήρα καλωδίου, κλείστε το συνδετήρα και στερεώστε το σφιγκτήρα καλωδίου με 2 λαμαρινόβιδες (Σχ. 3, Θέση 3). Σχ. 3 Ανάρτηση των πλευρικών καλυμμάτων και σύνδεση του καλωδίου καυστήρα 3 20 Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Logano plus SB65 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 885 600 GR 2 VACUCLEAN ΑΠΟ ΤΗΝ REHAU ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1... Πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας... 5 2... Γενική επισκόπηση... 7 2.1....Περιγραφή συστήματος... 7 2.2... Τρόπος λειτουργίας... 8 2.3...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα