ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 4 ΤΗΣ ALTEC Με την καθιέρωση του λογιστικού σχεδίου αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα µια πληθώρα από µηχανογραφικά προγράµµατα µηχανογράφησης των λογιστικών εργασιών. Τα πλέον διαδεδοµένα και αξιόπιστα στην πράξη αποδείχθηκαν, το Eurofasma της εταιρίας Singular, το πρόγραµµα Ορίζοντες-Defacto της Computer Logic και το πρόγραµµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ της εταιρίας ALTEC. Επιλέξαµε λοιπόν ένα από τα πιο διαδεδοµένα προγράµµατα για να αναφερθούµε στις λογιστικές εργασίες µέσα από την µηχανογραφηµένη αντιµετώπιση στην πράξη µε την χρήση του προγράµµατος της ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 το οποίο χρησιµοποιούν τα λογιστήρια για περισσότερα από 15 έτη. Μερικά από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του προγράµµατος αυτού θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα εξής: 1.Την λειτουργικότητα και ευχρηστία του προγράµµατος. 2.Την ταχύτητα και αξιοπιστία στην καταχώρηση των λογιστικών άρθρων. 3.Την προφύλαξη από πιθανά λάθη κατά την διάρκεια των καταχωρήσεων λογιστικών άρθρων. 4.Την αυτόµατη δηµιουργία εγγραφών ανοίγµατος και κλεισίµατος ισολογισµού. 5.Την ύπαρξη των λογαριασµών του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου µε την εγκατάσταση του προγράµµατος. 6.Την ύπαρξη κινήσεων που θα χρειαστούν για την καταχώρηση των λογιστικών άρθρων. 7.Την λήψη των καταστάσεων που θα χρειαστούν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης (ηµερολόγια, ισοζύγια, καθολικά, ισολογισµός, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, κ.λ.π.). 8.Την δηµιουργία καταστάσεων ελέγχου που θα χρειαστούν και στην δυνατότητα παραµετροποίησης και προσαρµογής των καταστάσεων αυτών σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία. 9.Την δυνατότητα σύνδεσης µε την αναλυτική λογιστική. 10.Την συνεχή εξέλιξη και αναβάθµιση του προγράµµατος από την ALTEC. 11.Τον µεγάλο βαθµό διάδοσης του στα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Προετοιµασία του συστήµατος για λειτουργία οµή µηχανογραφικού συστήµατος Γενικής Λογιστικής Πριν αναφερθούµε στις ρυθµίσεις των παραµέτρων για την προετοιµασία του µηχανογραφικού συστήµατος, θα αναφερθούµε πρώτα στην δοµή του ώστε να γίνουν κατανοητά όσα θα αναφερθούν παρακάτω. Ένα πρόγραµµα Γενικής Λογιστικής αποτελείται από ένα αρχείο λογαριασµών (κύριο αρχείο) και ένα αρχείο κινήσεων λογαριασµών όπου καταχωρούνται τα λογιστικά άρθρα. Η δοµή λοιπόν του µηχανογραφικού συστήµατος Γενικής Λογιστικής σχηµατικά απεικονίζεται ως εξής: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -.- ΑΡΘΡΩΝ -.- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓ.ΣΧΕ ΙΟΥ

2 Καθορισµός παραµέτρων λειτουργίας Για να µπορέσουµε να εργαστούµε στο πρόγραµµα θα πρέπει προηγουµένως να προβούµε στην ρύθµιση ορισµένων παραµέτρων, ώστε να τις προσαρµόσουµε στις ιδιαίτερες ανάγκες µας και να αυτοµατοποιήσουµε τις καθηµερινές µας λειτουργίες. Α. Καθορισµός µορφής λογιστικού σχεδίου και πλήθους βαθµών Στην επιλογή Οργάνωση λειτουργίας-παράµετροι-λεπτοµέρειες Γενικής Λογιστικής επιλέγουµε την ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου µε µορφή διψήφιων αριθµητικών χαρακτήρων π.χ. DD.DD.DD.DD, σε τέσσερις βαθµούς που κρίνεται και ικανοποιητική για τις περισσότερες επιχειρήσεις (η ανάπτυξη πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον σε τριτοβάθµια κλίµακα και µεγαλύτερη). Β. Καθορισµός λογαριασµός ταµείου Για να µην υπάρχει περίπτωση το υπόλοιπο του λογαριασµού Ταµείου εµφανίσει αρνητικό υπόλοιπο, ορίζεται παράµετρος που προειδοποιεί τον χρήστη όταν καταχωρεί παραστατικά να προσέξει την ύπαρξη αρνητικού ταµείου. Επίσης θα πρέπει να προστεθεί στην παράµετρο ο δευτεροβάθµιο λογαριασµός Ταµείου για την εκτύπωσή του στο Γενικό Καθολικό. Γ. Ορισµός δεκαδικών ψηφίων τιµών σε Ξ.Ν. Εφ όσον η επιχείρηση έχει συναλλαγές σε ξένο νόµισµα,µε το εξωτερικό, θα πρέπει να ενηµερώσουµε την παράµετρο «αριθµός δεκαδικών ψηφίων τιµών σε Ξ.Ν.». Συνήθως επιλέγουµε µε δύο δεκαδικά ψηφία εάν οι συναλλαγές είναι σε ΕΥΡΩ η ολλάρια ΗΠΑ. Εάν απαιτείται να για την ισοτιµία περισσότερα ψηφία τότε ορίζουµε περισσότερα ψηφία. Ο ορισµός αυτός γίνεται από την επιλογή «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Παράµετροι/ Γενικές».. Επιλογή τρόπου καταχώρησης κινήσεων (προσωρινές και οριστικές εγγραφές) Ρυθµίζοντας την παράµετρο αυτή στη θέση προσωρινές (2), το πρόγραµµα χρησιµοποιεί προσωρινό αρχείο για την καταχώρηση των άρθρων πριν από την οριστικοποίησή τους, που γίνεται µε ειδική εργασία και που εξασφαλίζει την συνεχή προοδευτική αρίθµηση που προβλέπει ο ΚΒΣ. Ε. Ορισµός περιόδων χρήσης Από την επιλογή «Βοηθητικά προγράµµατα/σύστηµα/περίοδοι Χρήσης» ορίζουµε την τρέχουσα χρήση και την προηγούµενη διαχειριστική χρήση της εταιρείας. Με την πληκτρολόγηση της πρώτης ηµεροµηνίας το πρόγραµµα µε την χρήση του πλήκτρου enter αλλάζει τις ηµεροµηνίες των άλλων περιόδων, µετρώντας µήνα-µήνα. ΣΤ. Καθορισµός εκτυπωτών Μπορούµε να ορίσουµε ένα τρόπο εκτύπωσης για τα θεωρηµένα ηµερολόγια,ένα διαφορετικό για τρόπο για την εκτύπωση των δηλώσεων ΦΠΑ. Επίσης µπορούµε να ορίσουµε οριζόντια και κάθετη εκτύπωση, και φυσικά πριν από όλα αυτά να καθορίσουµε τους εκτυπωτές που είναι συνδεδεµένοι στο σύστηµα. Ζ. ηµιουργία αρχείων Πριν από το ξεκίνηµα καταχώρησης των καθηµερινών συναλλαγών, θα πρέπει να φροντίσουµε να δηµιουργήσουµε τα αρχεία του προγράµµατος µε µεγέθη τέτοια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρίας. Η δηµιουργία και η αλλαγή µεγέθους αρχείων είναι εργασίες που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο βασικός κανόνας είναι να δηµιουργούµε κάθε φορά τόσα αρχεία όσα µας χρειάζονται και όχι να βάζουµε στην τύχη ένα µέγεθος τις περισσότερες φορές αρκετά µεγάλο. Τα ιδιαίτερα µεγάλα αρχεία καθυστερούν τόσο τη λειτουργία του προγράµµατος όσο και τη λειτουργία backup. Η. ηµιουργία εταιρίας Το πρόγραµµα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται περισσότερες από µία εταιρίες.

3 Η δηµιουργία των εταιριών γίνεται από την εργασία «Βοηθητικά Προγράµµατα/Εταιρίες/Νέα Εταιρία». Μετά την δηµιουργία της νέας εταιρίας από την επιλογή «Μεταβολή Εταιρίας» µε την χρήση του πλήκτρου F2 µπορούµε να συµπληρώσουµε τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της εταιρείας. Θ. Καθορισµός systems parameters Το πεδίο «ηµέρες ελέγχου ηµεροµηνιών» έχει βάσει ΚΒΣ, τιµή 15 ηµέρες που σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να καταχωρήσουµε παραστατικό µε ηµεροµηνία προγενέστερη του δεκαπενθηµέρου. Η ρύθµιση αυτή γίνεται από την επιλογή «Βοηθητικά προγράµµατα/service tools/system parametetres. Καταχώρηση Λογιστικού Σχεδίου Από τις βασικότερες εργασίες για την λειτουργία του προγράµµατος Γενικής Λογιστικής είναι η καταχώρηση του Λογιστικού σχεδίου βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Η υποχρέωση αφορά τη δοµή και την ονοµατολογία µέχρι το τρίτο τουλάχιστον βαθµό υποχρεωτικά. Η καταχώρηση λογαριασµού γίνεται στην επιλογή «Λογιστική/ Λογαριασµοί/ Νέος λογαριασµός» ορίζοντας α) Κωδικός Λογαριασµού, β) Περιγραφή Λογαριασµού, γ) Κατηγορία Λογαριασµού. Στην πρώτη επιλογή πρέπει να καταχωρηθεί πρώτα ο πρωτοβάθµιος λογαριασµός, ακολούθως ο δευτεροβάθµιος λογαριασµός, ο τριτοβάθµιος λογαριασµός κ.ο.κ. Στην δεύτερη επιλογή συµπληρώνουµε την περιγραφή του λογαριασµού σύµφωνα µε την ονοµατολογία του Ε.Γ.Λ.Σ. Στην τρίτη επιλογή για τις ανάγκες καλύτερης εξυπηρέτησης του προγράµµατος χαρακτηρίζουµε τον κάθε λογαριασµό µε κωδικό από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. Τάξεως 2. Ενεργητικού 3. Πελάτες 4. Παθητικού 5. Προµηθευτές 6. Εσόδων 7. Εξόδων 8. Αποτελεσµάτων 9. Αναλυτικής λογιστικής Στο επόµενο πλαίσιο χαρακτηρίζουµε τις παρακάτω επιλογές: Μεταφέρεται Ναι / Όχι Αφορά την αυτόµατη µεταφορά των υπολοίπων των λογαριασµών από την µία διαχειριστική χρήση στην άλλη. Ο χαρακτηρισµός θα πρέπει να γίνει για κάθε βαθµίδα του λογαριασµού χωριστά. Κινείται Ναι / Όχι Εάν ο λογαριασµός είναι τελευταίας βαθµίδας, ανάλογα µε το βάθος ανάλυσης του λογιστικού σχεδίου που χρησιµοποιούµε, πρέπει να δηλώσουµε στο πρόγραµµα ότι σ αυτόν το λογαριασµό θα καταχωρούµε τις συναλλαγές. Οι λογαριασµοί των ανώτερων βαθµών θα ενηµερώνονται από αυτόν. Ανάλυση κέντρα κόστους Εάν τηρούµε Αναλυτική Λογιστική, δίνεται η δυνατότητα να αναλυθεί ο λογαριασµός στους αντίστοιχους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής που πρέπει να ενηµερώσει, αυτοµατοποιώντας έτσι τη διαδικασία του µερισµού των Γενικών Λογαριασµών σε Αναλυτικούς.

4 Χρεούµενος, Πιστούµενος, Μικτός Συµπληρώνουµε 1,2 ή 3, ανάλογα εάν θέλουµε ένας λογαριασµόςµόνο να χρεώνεται ή µόνο να πιστώνεται ή και τα δύο. Η συµπλήρωση του πεδίου είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν υπάρχουν χρήστες µε µικρή εµπειρία και θέλουµε να τους προστατεύσουµε από λάθη στις καταχωρήσεις καθ όσον στην πράξη δεν υπάρχουν λογαριασµοί που µόνο να χρεώνονται ή να πιστώνονται. Περιγραφή Στο πεδίο αυτό ορίζουµε µία δεύτερη εναλλακτική περιγραφή που θέλουµε να εµφανίζεται ιδιαίτερα στις εκτυπώσεις. Ξένο Νόµισµα Εάν ένας λογαριασµός για παράδειγµα είναι λογαριασµός καταθέσεων, πρέπει να παρακολουθούµε τις συναλλαγές και το υπόλοιπό του, εκτός από ευρώ, και σε οποιοδήποτε ξένο νόµισµα. Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συµπληρώσουµε το σχετικό Ξένο Νόµισµα, όπως αυτό εµφανίζεται στον πίνακα επιλογής µε τη χρήση του πλήκτρου tab. Μηχανογραφική οργάνωση λογαριασµών ΚΕ.Π.Υ.Ο. Προκειµένου να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη συµπλήρωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων, θα πρέπει στους αναλυτικούς λογαριασµούς των πελατών, προµηθευτών και πιστωτών να συµπληρώνουµε την οθόνη µε τα λοιπά στοιχεία των λογαριασµών που εµφανίζεται µε χρήση του πλήκτρου F8. Στα λοιπά στοιχεία θα πρέπει να συµπληρώσουµε το επάγγελµα, το ΑΦΜ, τη διεύθυνση και τη.ο.υ. του συναλλασσοµένου, προκειµένου τα στοιχεία αυτά να συµπεριληφθούν στις καταστάσεις ΚΕ.Π.Υ.Ο.. Τα πεδία « » και Ε« », καθώς και το πεδίο «Αθροιση ΚΕ.Π.Υ.Ο.», συµπληρώνονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην υποβολή των καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο. Μηχανογραφική οργάνωση λογαριασµών ΦΠΑ Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ενσωµατώνει ειδική διαχείριση για την αυτόµατη συµπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ κατευθείαν µετά την καταχώρηση των πρωτογενών παραστατικών. Ορισµός των κινήσεων Γενικής Λογιστικής Ένα από τα σηµαντικά βήµατα στη διαδικασία οργάνωσης και προετοιµασίας του προγράµµατος είναι ο καθορισµός κινήσεων Γενικής Λογιστικής που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, π.χ. ταµειακές, συµψηφιστικές, ισολογισµού κ.λ.π. Με τον όρο κινήσεις εννοούµε τους κωδικούς χαρακτηρισµού κάθε ηµερολογιακού άρθρου προκειµένου να ενταχθεί στο κατάλληλο ηµερολόγιο λογιστικής. Η καταχώρηση των διαφορετικών κινήσεων είναι απαραίτητη για την ορθή Πριν από τη δηµιουργία των κινήσεων που γίνεται από την εργασία «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Παράµετροι/ Κινήσεις/ Κινήσεις Γενικής Λογιστικής», θα πρέπει να αποφασίσει η επιχείρηση για τα ηµερολόγια που θα χρησιµοποιήσει. Όσο περισσότερα ηµερολόγια αποφασίσει να τηρήσει, τόσο περισσότερους κωδικούς κίνησης θα πρέπει να σχεδιάσει. Εάν υπάρχει ενωµένο εµπορικό κύκλωµα (διαχείρισης των εµπορικών συναλλαγών), θα πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστές κινήσεις προκειµένου να γίνεται εύκολα ο έλεγχος συµφωνίας των δύο κυκλωµάτων.

5 Επίσης θα χρειαστούν ξεχωριστές κινήσεις στην περίπτωση που θέλουµε για κάποιες συναλλαγές να εκδώσουµε ειδικά έντυπα-παραστατικά. Για παράδειγµα εντάλµατα πληρωµής ή είσπραξης. Το πρόγραµµα υποστηρίζει την εκτύπωση των λογιστικών άρθρων σε ειδικά παραστατικά, τη σχεδίαση των οποίων µπορεί να κάνει ο χρήστης µέσα από την επιλογή «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Παράµετροι/ Φόρµες Εκτύπωσης/ άρθρα Γεν. Λογιστικής». Εκτός από την ενηµέρωση των ηµερολογίων, ο σχεδιασµός των κινήσεων ικανοποιεί την ενηµέρωση των καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο., καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του Κ.Β.Σ. για το διαχωρισµό των πράξεων της περιόδου Ισολογισµού από τις υπόλοιπες πράξεις της χρήσης. Συγκεκριµένα το πρόγραµµα ζητάει να ορίσουµε για κάθε κωδικό κίνησης την περιγραφή του, την ύπαρξη τυχόν αντισυµβαλλοµένου λογαριασµού για την ευκολότερη καταχώρηση των λογιστικών άρθρων, το ηµερολόγιο στο οποίο ανήκει και επιλέγεται µε τη χρήση του πλήκτρου tab από το σχετικό πίνακα. Στη συνέχεια µε άλλον πίνακα σας ζητάει να καθορίσετε τη συµπεριφορά κάθε κίνησης. Τα flags που ορίζουν τη συµπεριφορά κάθε κίνησης είναι: 1.Ενηµερώνει χρεωπιστώσεις 2.Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ πωλήσεων (Αριθµό) 3.Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ πωλήσεων (Αξία) 4.Ενηµερώνει περίοδο ισολογισµού 5.Κίνηση απογραφής 6.Κίνηση προυπολογισµού 7.Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ αγορών (Αριθµό) 8.Ενηµερώνει ΚΕΠΥΟ αγορών (Αξία) 9.Ακυρωτική κίνηση 10.Παράλληληδηµιουργία άρθρου (ταµείου) Προετοιµασία καθηµερινής λειτουργίας Ρυθµίζουµε τις παραµέτρους για την καθηµερινή λειτουργία του προγράµµατος: 1) Καθορίζουµε τις έτοιµες αιτιολογίες, δηλαδή τα σχόλια που δίνουν πληροφορίες γύρω από την καταχώρηση των λογιστικών άρθρων. Επειδή στην πράξη πολλά παραστατικά επαναλαµβάνονται συχνά, µε αποτέλεσµα η αιτιολογία στην καταχώρηση να είναι πάντα η ίδια π.χ. τα έξοδα ενοικίου, ΕΗ, ΟΤΕ, τα έσοδα λιανικών πωλήσεων κ.λ.π. Το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα να καταχωρήσουµε σε πίνακα αιτιολογίες τις οποίες χρησιµοποιούµε σ αυτές τις περιπτώσεις έτοιµες κερδίζοντας χρόνο στη διαδικασία της καταχώρησης. 2) Αυτόµατα παραστατικά (Σειρές). Με παρόµοιο τρόπο για ταχύτερη καταχώρηση παραστατικών το πρόγραµµα παρέχει την δυνατότητα να χρησιµοποιούµε προσχεδιασµένα παραστατικά τα οποία χρησιµοποιούµε ευρέως όπως αποδείξεις είσπραξης, εντάλµατα πληρωµής κ.λ.π. Ο σχεδιασµός των φορµών εκτύπωσης των παραστατικών γίνεται από την επιλογή «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Παράµετροι/ Φόρµες εκτύπωσης/ Άρθρα Γενικής Λογιστικής» Ο καθορισµός των παραστατικών της Γενικής Λογιστικής γίνεται από την επιλογή «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Παράµετροι/ Σειρές Παραστατικών/ Γενική Λογιστική». Η αντιστοίχιση των φορµών εκτύπωσης και των παραστατικών γίνεται από την επιλογή «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Παράµετροι/ Εκτυπώσεις κινήσεων/ Κινήσεις Γενικής Λογιστικής».

6 3) Σχεδιασµός πρότυπων άρθρων. Για ταχύτερη καταχώρηση των παραστατικών το πρόγραµµα επιτρέπει να προσχεδιαστούν διάφορα άρθρα που επαναλαµβάνονται συχνά και είναι άρθρα καθηµερινών δοσοληψιών της επιχείρησης. 4) Σχεδιασµός καταστάσεων ελέγχου. Στα προγράµµατα της µηχανογραφηµένης λογιστικής, η καταχώρηση των λογιστικών άρθρων γίνεται συνήθως σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται η καταχώρηση του λογιστικού άρθρου το οποίο παραµένει σ ένα προσωρινό αρχείο, και το οποίο µπορεί ανά πάσα στιγµή µπορεί να µεταβληθεί ή και να διαγραφεί. Κατά το δεύτερο στάδιο σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα λογιστικά άρθρα οριστικοποιούνται παίρνοντας αυτόµατη προοδευτική αρίθµηση, σε αρχείο οριστικοποιηµένων άρθρων, µη επιτρέποντας την µεταβολή ή την διαγραφή περαιτέρω των οριστικών άρθρων. Προτού λοιπόν ο χρήστης προχωρήσει στο δεύτερο στάδιο πρέπει να ελέγξει τις καταχωρήσεις που έχει κάνει µέσα από καταστάσεις ελέγχου προκειµένου να κάνει, αν χρειάζεται, τις απαραίτητες διορθώσεις. Για αυτό λοιπόν απαιτείται η εκτύπωση των καταστάσεων ελέγχου από την επιλογή «Γενική Λογιστική/ Εκτυπώσεις/ Μαζικές/ Έλεγχος Κινήσεων». 5) Προτύπωση. Η προτύπωση των θεωρηµένων βιβλίων της επιχείρηση γίνεται από την επιλογή «Βοηθητικά Προγράµµατα/ Γενικές Εργασίες/ προτυπώσεις βιβλίων». Ακολουθεί η θεώρηση αυτών των βιβλίων από την αρµόδια.ο.υ. της επιχείρησης. Καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης Καταχώρηση λογιστικών άρθρων Μετά την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών είµαστε έτοιµοι να προβούµε στην καταχώρηση των παραστατικών δηµιουργώντας και τα αντίστοιχα λογιστικά άρθρα. Επιλέγουµε την εργασία «Λογιστική- Κινήσεις- Καταχωρήσεις» και στο πεδίο ηµεροµηνία πληκτρολογούµε την ηµεροµηνία του παραστατικού, η οποία πρέπει να είναι µέσα στις προθεσµίες που ορίζει ο Κ.Β.Σ. Ακολούθως στο πεδίο κωδικός κίνησης µε την χρήση του πλήκτρου tab επιλέγουµε τον κωδικό που ταιριάζει στο παραστατικό που θέλουµε να καταχωρήσουµε. Οι πλέον συνήθεις είναι ο κωδικός 1-ταµειακής κίνησης (εισπράξεις ή πληρωµές), και ο κωδικός 2- συµψηφιστικές κινήσεις. Για τις ανάγκες των καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο. υπάρχουν επιπλέον κωδικοί για την καταχώρηση παραστατικών που πρέπει να συµπεριληφθούν στις καταστάσεις του ΚΕ.Π.Υ.Ο. Κατόπιν πληκτρολογούµε τον τύπο και τον αριθµό παραστατικού στο πεδίο που οδηγούµαστε. Ακολουθούν οι επιλογές «Ξένο Νόµισµα» και «Ισοτιµία», τα οποία συµπληρώνουµε σε περίπτωση που το παραστατικό αφορά συναλλαγή µε το εξωτερικό. Στα πεδία Σχόλιο 1και Σχόλιο 2 πληκτρολογούµε τις αιτιολογίες που αναφέρονται στο συγκεκριµένο άρθρο. Την επιλογή Σχόλιο 2 χρησιµοποιούµε εάν χρειάζεται. Προχωρούµε στους λογαριασµούς επιλέγοντας τον κωδικό του καθενός χρησιµοποιώντας το πρόθεµα του πρωτοβάθµιου λογαριασµού και κατόπιν το πλήκτρο = ή το πλήκτρο *, και τότε θα παρουσιαστεί εικονίδιο µε όλους τους

7 λογαριασµούς (δευτεροβάθµιους, τριτοβάθµιους, τεταρτοβάθµιους κ.ο.κ.) που αναλύουν τον πρωτοβάθµιο. Επιλέγουµε µε το βέλος το τελευτοβάθµιο λογαριασµό ο οποίος κινείται. Συνεχίζουµε προχωρώντας µε enter στην χρέωση ή στην πίστωση όπου ορίζουµε το ποσόν του λογαριασµού που χρεώνεται ή πιστώνεται και συνεχίζουµε στην επόµενη γραµµή την επιλογή του επόµενου λογαριασµού. Σε κάθε περίπτωση η συνολική χρέωση και η συνολική πίστωση του λογιστικού άρθρου στο τέλος της καταχώρησης πρέπει να συµφωνούν. Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση πληκτρολογούµε escape και το πρόγραµµα µας ρωτάει εάν θέλουµε να καταχωρηθεί η εγγραφή. Επιλέγουµε ΝΑΙ ή ΟΧΙ και προχωρούµε µε enter. Παραδείγµατα καταχώρησης Αγορά εµπορευµάτων (Λογιστικό άρθρο) Αγορές Εµπορευµάτων µε ΦΠΑ 19% , Φ.Π.Α. Αγορών Εµπορευµατων 7.600, Προµηθευτές/ ηµητρίου Γ ,00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ηµερ/νία: Πα 01/04/2005 Κωδ.κίν: 3 Συµψ/κή ΚΕΠΥΟ Αγορ. Παραστατ.:Τ Α 2120 Ξένο νόµ.: Σχόλιο 1 : ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. Σχόλιο 2 : Αα Κωδικός-Περιγραφή / Αιτιολογία Παρ./Λήξ. Χρέωση Πίστωση Αγορές Εµπορευµάτων µε Τ Α ,00 ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ Φ.Π.Α. Αγορών Εµπ/των Τ Α ,00 ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ ,00 Αρθρο: 0 Σύνολα ( ) , ,00 Ηµερ/γιο: 3 Αγορά Παγίων (Λογιστικό άρθρο) Αγορές Επίπλων µε ΦΠΑ 19% , Φ.Π.Α. Αγορών παγίων 19% 2.850, Προµηθευτές/ ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε ,00 ΑΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ηµερ/νία: 04/04/2005 Kωδ. Κίν.: 3 Συµψ/κή ΚΕΠΥΟ Αγορ. Παραστατ.: Τ Α Ξένο νόµ.: Σχόλιο 1 : ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. Σχόλιο 2 : Αα Κωδικός-Περιγραφή / Αιτιολογία Παρ./ Λήξ. Χρέωση Πίστωση Έπιπλα µε Φ.Π.Α. 19% Τ Α ,00 ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε Φ.Π.Α. Αγορών παγίων 19% Τ Α ,00 ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε ,00 ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.

8 Αρθρο : 0 Σύνολα ( ) , ,00 Ηµερ/γιο: 3. Πώληση εµπορευµάτων Λογιστικό άρθρο Πωλήσεως Εµπορευµάτων Πωλήσεις Εµπορευµάτων µε ΦΠΑ 18% , ΦΠΑ Πωλήσεων εµπορευµάτων 5.400, Πελάτες Εσωτερικού/Ιωάννου ηµητρης ,00 ΑΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ηµερ/νία: Tε 03/04/2002 Κωδ.κιν.: 8 Συµψ/κή ΚΕΠΥΟ Πωλ. Παραστατ.: Τ Α001 Ξένο νόµ.: Σχόλιο 1 : Πωλήσεις εµπορευµάτων Σχόλιο 2 : Αα Κωδικός Περιγραφή /Αιτιολογία Παρ./Λήξ. Χρέωση Πίστωση Πωλήσεις Εµπορευµάτων Τ Α ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων ΦΠΑ Πωλήσεων εµπορ. Τ Α ,00 Πωλήσεις εµπορευµάτων Ιωάννου ηµήτρης Τ Α ,00 Αρθρο : 0 Σύνολα ( ) , ,00 Ηµερ/γιο: 3

9

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων

Οικονοµική Χρήση - Μεταφορές Υπολοίπων Άνοιγµα Οικονοµικής Χρήσης Μεταφορές Υπολοίπων Η εργασία καταχώρησης της οικονοµικής χρήσης επιλέγεται ως εξής : Οργάνωση Εφαρµογής Χρήσεις Οργάνωση Αρχεία Οικονοµικές Χρήσεις Στοιχεία Χρήσης Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης

Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιµο Άνοιγµα Χρήσης Σειρά εκδόσεων 5.00 Οι οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τις εγκαταστάσεις µε έκδοση 5.00d και µεταγενέστερη. Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιµοποιείτε έκδοση της σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 (*προσοχή αφορούν εγκαταστάσεις XLINE που έχουν µόνο Γενική Λογιστική) Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία

Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Οδηγίες για το Βιβλίο Κοστολογίου στα Γ κατηγορίας βιβλία Για τις οικοδοµικές εταιρίες στις οποίες τηρούµε βιβλίο Κοστολογίου θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 1. Από το menu Παράµετροι &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI EUROFASMA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ EUROFASMA ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - MANAGER KAI Πριν προχωρήσετε στην εκτέλεση της εργασίας "Άνοιγµα Νέας Χρήσης " θα πρέπει: α. Η συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΓΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ CALCULUS ULTRA. Το βιβλίο παγίων αν και είναι µέσα στις επιλογές του προγράµµατος, των Εσόδων-Εξόδων ή της Γενικής Λογιστικής, της σουίτας εφαρµογών CALCULUS, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Για το σωστό υπολογισµό των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, στο Soft1 απαιτείται παραµετροποίηση στο αρχείο συναλλασσοµένων καθώς και στις Σειρές των παραστατικών. Αν αποστείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων.

Θα κάνετε φύλαξη όλων των αρχείων σας σε δισκέτες που θα κρατήσετε για λόγους ασφαλείας και ιστορίας,δεδοµένων χρήσεων. Page 1 of 5 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ KAI METAΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ MANAGER KAI EUROFASMA Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου γίνονται κάποιες επιπλέον εργασίες από τις

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 εκέµβριος 2011 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», το λογιστικό σύστημα κάθε οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών

Εφαρµογή Βusiness. ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών Εφαρµογή Βusiness ιαδικασίες Μετασχηµατισµών Παραστατικών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Μετασχηµατισµοί Παραστατικών... 4 1.1 Συνδεόµενα Παραστατικά (Έµµεση Οθόνη)...4 1.2 Μαζικοί Μετασχηµατισµοί...7 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών

Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Παρακολούθηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών Ο Νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» Σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4308/2014 για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», το λογιστικό σύστημα κάθε οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από τα Έσοδα Έξοδα και από την διαχείριση παγίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές

Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Οδηγίες κλεισίµατος Ισολογισµού Οικονοµικές Αναφορές Για να κάνουµε κλείσιµο ισολογισµού και να υπολογίσουµε τις έτοιµες Οικονοµικές Αναφορές, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου

Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Γρήγορος Έλεγχος Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και Μηχανογραφικής Έκδοσης Ισοζυγίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας γρήγορου ελέγχου των Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #5: Καταχώρηση Λογιστικών Γεγονότων Λογιστικά Βιβλία Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Κωδικής Αρίθµησης στοε.γ.λ.σ. Οµάδα: εκαδικό Σύστηµα - 1ο από αριστερά ψηφίο του κωδικού Πρωτοβάθµιοι: εκαδικό Σύστηµα - 2ο από αριστερά ψηφίο

Σύστηµα Κωδικής Αρίθµησης στοε.γ.λ.σ. Οµάδα: εκαδικό Σύστηµα - 1ο από αριστερά ψηφίο του κωδικού Πρωτοβάθµιοι: εκαδικό Σύστηµα - 2ο από αριστερά ψηφίο ΟΜΗ ΙΑΛΕΞΗΣ Εισαγωγή στο ΣύστηµαΚωδικής Αρίθµησης του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός και η δοµή του Ισοζυγίου Εγγραφές του ΦΠΑ Σύστηµα Κωδικής Αρίθµησης στοε.γ.λ.σ. Οµάδα: εκαδικό Σύστηµα - 1ο από αριστερά ψηφίο του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΟΡΕΣ

ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ Εταιρεία Ηµερολόγιο - Χρήσεις Νόµισµα ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ - ΒΑΘΜΙ ΕΣ Κάθε ανώτερη βαθµίδα συγκεντρώνει τις εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β)

Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β) Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39Β) 1 Τι είναι το Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1214/2014 το Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. 39Β προβλέπει ότι όσες επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης

Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Έλεγχος Έκδοσης Κλείσιμο Άνοιγμα Χρήσης Σειρές εκδόσεων 4.1, 4.5 Εάν στην εγκατάστασή σας χρησιμοποιείτε έκδοση της σειράς 4.1 ή προγενέστερη θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε αναβάθμιση σε 4.12h πριν συνεχίσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών. 3. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση. - Παραμετροποίηση

Ενέργειες Οδηγίες εισηγητή Δείγματα οθονών. 3. Επιλέγω Οικονομική Διαχείριση. - Παραμετροποίηση #1 Γενικής Λογιστικής Μετά τη δημιουργία του ετήσιου πλάνου παραγωγής και αναγκών θα προχωρήσουμε στην αγορά μέρους των υλικών που προβλέπονται ώστε να μπορεί να αρχίσει η παραγωγική διαδικασία τον Ιανουάριο.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3.1 Μεταφορά Δεδομένων από ASCII (Utilities) Απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή μεταφορά από αρχείο ASCII 1. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια ακριβώς πεδία βρίσκονται στο αρχείο ASCII και

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.4.2.1 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP... 3 Entersoft ERP 4 Αποθήκη... 4 Νέα μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού

Υποσύστημα. Διαχείρισης Δαπανών. του Τακτικού Προϋπολογισμού 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Υποσύστημα Διαχείρισης Δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στην συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ύλη Εφαρμογής Εμπορικής Διαχείρισης WinEra Essential Level II

Εκπαιδευτική Ύλη Εφαρμογής Εμπορικής Διαχείρισης WinEra Essential Level II ESSENTIAL Εκπαιδευτική Ύλη Εφαρμογής Εμπορικής Διαχείρισης WinEra Essential Level II 1. Εκτυπώσεις της εφαρμογής 1 1.1. Φόρμα Αναζήτησης 1 1.2. Αναζήτηση 1 1.3. Wind Characters 2 2. Επεξεργασία Εκτυπώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία εξαγωγής της Μηχανογραφικής. έκδοσης ισοζυγίου στην εφαρµογή Extra Λογιστική ιαχείριση.

Εφαρµογή EXTRA. ιαδικασία εξαγωγής της Μηχανογραφικής. έκδοσης ισοζυγίου στην εφαρµογή Extra Λογιστική ιαχείριση. Εφαρµογή EXTRA ιαδικασία εξαγωγής της µηχανογραφικής έκδοσης ισοζυγίου στην εφαρµογή Extra Λογιστική ιαχείριση. Σελ.1 Το συγκεκριµένο εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΖΩΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 10362 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις

11/5/2015. Οι επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις 1 Oι επιχειρήσεις την σύγχρονη εποχή εξαρτώνται κατά πολύ από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ποικίλα πληροφοριακά συστήματα στον χώρο της παραγωγής, στον χώρο της διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Λογιστικές Εφαρμογές ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.4.2.3 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP... 3 Entersoft ERP 4 Αλλαγές στον Φ.Π.Α....

Διαβάστε περισσότερα

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες:

Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Διατήρηση Ε.Γ.Λ.Σ. Εάν αποφασιστεί η συνέχιση λειτουργίας με το υπάρχον λογιστικό σχέδιο θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες: Παραμετροποίηση Βήμα 1 ο Τροποποίηση & προσθήκη λογαριασμών Καθώς το υπάρχων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015

Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 εκέµβριος 2014 Οδηγίες Ανοίγµατος Χρήσης 2015 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν στις λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού ALTEC Software, παρέχονται αποκλειστικά σε συµβεβληµένους πελάτες της και είναι πνευµατική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισπράξεων. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων

Διαχείριση Εισπράξεων. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων Διαχείριση Εισπράξεων Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η διαχείριση των εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου 11

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα