ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6.1 Λειτουργίες του Χρήµατος 6.2 Ιδιότητες του Χρήµατος 6.3 Μορφές Χρήµατος 6.4 Σύγχρονα Είδη Χρήµατος 6.5 Ο Ρόλος του Τραπεζικού Συστήµατος: Η Κεντρική Τράπεζα και οι Εµπορικές Τράπεζες 6.6 Είδη Καταθέσεων και ανείων 6.7 ανεισµός και Αποταµίευση: Επιτόκιο και Τόκος 6.8 Το Χρηµατιστήριο 6.9 Το Συνάλλαγµα και η Ισοτιµία των Νοµισµάτων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σ αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε και τις λειτουργίες του χρήµατος και µε το ρόλο του στην κυκλοφορία των εµπορευµάτων, θα γνωρίσουµε τις διάφορες µορφές εµφάνισης του χρήµατος, το δανεισµό και την αποταµίευση. Επίσης, θα επεξεργαστούµε το ρόλο των τραπεζών και τις λειτουργίες του τραπεζικού συστήµατος. Τέλος, θα αναφερθούµε στο Χρηµατιστήριο και στο Συνάλλαγµα. Χρήσιµο είναι να θυµηθούµε από το προηγούµενο κεφάλαιο το ρόλο του χρήµατος στις συναλλαγές και τη δυνατότητα που έχουµε να µετράµε την ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων. 67

2 6.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Γνωρίσαµε ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο δύο βασικές λειτουργίες που επιτελεί το χρήµα: Εξυπηρετεί τις συναλλαγές και µετρά την ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε πιο αναλυτικά το ρόλο που διαδραµατίζει το χρήµα στις σύγχρονες κοινωνίες και θα ανακαλύψουµε µια τρίτη λειτουργία του, εξ ίσου σηµαντική. Για να καταλάβουµε τις λειτουργίες του χρήµατος καλύτερα, ας προσπαθήσουµε να φαντασθούµε τη ζωή µας αν δεν υπήρχε χρήµα, αν, δηλαδή, είχαµε ανταλλαγές µε βάση τον αντιπραγµατισµό. Οι δυσκολίες που θα αντιµετωπίζαµε σε µια τέτοια κοινωνία θα ήταν σηµαντικές. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν κτηνοτρόφο που θέλει να πωλήσει ένα αρνί και να αποκτήσει σιτάρι. Ας υποθέσουµε ότι γνωρίζει ότι η ανταλλακτική αξία του αρνιού του είναι 100 κιλά σιτάρι, αλλά ο γεωργός της περιοχής του δεν θέλει να αγοράσει ένα αρνί µε το σιτάρι του, αλλά λίπασµα για την επόµενη σπορά του. Η ανταλλαγή είναι αδύνατη, γιατί δε συµπίπτουν οι επιθυµίες των δύο συναλλασσοµένων. Η ας υποθέσουµε ότι ο γεωργός θέλει να αποκτήσει το αρνί, και διαθέτει µόνο 60 κιλά σταριού. εν µπορεί ο κτηνοτρόφος να δώσει τα 6/10 του αρνιού και να ελπίζει ότι θα βρει έναν άλλο γεωργό που θα ήθελε να προσφέρει 40 κιλά σιταριού για το υπόλοιπο αρνί. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: Να γίνουν συναλλαγές αντιπραγµατισµού µε εικονικά εµπορεύµατα και ποσότητες και να παρουσιάσουν οι µαθητές τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε όταν προσπαθούµε να ανταλλάξουµε εµπόρευµα µε εµπόρευµα είναι: Πρώτον η δυσκολία να βρούµε τον κατάλληλο συναλλασσόµενο που να ενδιαφέρεται για το δικό µας εµπόρευµα και εµείς για το δικό του. εύτερο, η πιθανή αδιαιρετότητα του ενός ή και των δύο εµπορευµάτων, η δυσκολία, δηλαδή, να διαιρεθούν τα εµπορεύµατα σε επιµέρους τµήµατα που να επιτρέπουν την ανταλλαγή. Τρίτον το ότι κάθε εµπόρευµα έχει τόσες ανταλλακτικές αξίες όσα υπόλοιπα εµπορεύµατα υπάρχουν, γεγονός που δηµιουργεί σύγχυση στους συναλλασσόµενους. Η ύπαρξη του χρήµατος επιλύει αυτά τα προβλήµατα, διευκολύνοντας τις συναλλαγές. Συγκεκριµένα η ύπαρξη του χρήµατος καταργεί την ανάγκη να συµπίπτουν οι επιθυµίες των 68

3 συναλλασσοµένων ως προς το είδος και την ποσότητα των εµπορευµάτων που θέλουν να αποκτήσουν. Ταυτοχρόνως, η ύπαρξη του χρήµατος αποδεσµεύει χρονικά την πώληση ενός αγαθού από την αγορά κάποιου άλλου. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι: Η διευκόλυνση των συναλλαγών. Η αύξηση της παραγωγής που προορίζεται για ανταλλαγή. Η µείωση της παραγωγής που προορίζεται για αυτοκατανάλωση. Η αύξηση του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας και της εξειδίκευσης. Το χρήµα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονοµία επιτελώντας τρεις λειτουργίες: Το χρήµα είναι µέτρο της αξίας των εµπορευµάτων, µέσο πληρωµών και µέσον αποταµίευσης. Το χρήµα είναι µέτρο της αξίας των εµπορευµάτων, ή ορθότερα, η ανταλλακτική αξία των εµπορευµάτων εκφράζεται σε χρήµα. Αν δεν υπήρχε το χρήµα, κάθε εµπόρευµα θα είχε τόσες ανταλλακτικές αξίες όσα υπόλοιπα εµπορεύµατα υπάρχουν, δηλαδή πολλές χιλιάδες ανταλλακτικών αξιών. Η διαµόρφωση της ανταλλακτικής αξίας κάθε εµπορεύµατος σε χρήµα, δηλαδή η τιµή κάθε εµπορεύµατος, µας επιτρέπει να συγκρίνουµε τα εµπορεύµατα µεταξύ τους και να έχουµε µια σαφέστερη εικόνα της σχετικής σηµασίας τους. Το χρήµα είναι µέσο πληρωµών, γιατί όλοι οι συναλλασσόµενοι δέχονται να αποκτήσουν το αντίτιµο του εµπορεύµατος που προσφέρουν σε χρήµα. Τέλος, το χρήµα είναι µέσον αποταµίευσης της αξίας, γιατί η απόκτηση χρήµατος από την πώληση ενός εµπορεύµατος επιτρέπει τη διαφοροποίηση του χρόνου πώλησης και του χρόνου αγοράς. Στο παράδειγµά µας, ο κτηνοτρόφος µπορεί να πωλήσει το αρνί του στον γεωργό, να εισπράξει χρήµα και να διαθέσει αυτό το χρήµα σταδιακά αγοράζοντας σιτάρι από διαφορετικούς γεωργούς. 6.2 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Το χρήµα για να επιτελέσει αυτές τις λειτουργίες πρέπει να έχει ορισµένες ιδιότητες. Πρώτον, πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτό,δηλαδή αποδεκτό από όλους τους συναλλασσοµένους, από το σύνολο του πληθυσµού. εύτερον, η ανταλλακτική του αξία πρέπει να είναι τόση, ώστε να εξυπηρετεί τις περισσότερες συναλλαγές που γίνονται καθηµερινώς. Αν είχαµε καθιερώσει ένα πολύ ευτελές αντικείµενο ως χρήµα, λόγου χάρη την θαλάσσια άµµο, θα έπρεπε να κουβαλάµε τόνους καθηµερινώς για να εξυπηρετήσουµε τις ηµερήσιες συναλλαγές µας. Αν είχαµε καθιερώσει ως χρήµα τα διαµάντια, η αγορά µιας εφηµερίδας θα ήταν σχεδόν 69

4 αδύνατη. Η προσαρµογή της ανταλλακτικής αξίας του χρήµατος στην αξία των συναλλαγών που καλείται να εξυπηρετήσει το χρήµα, ερµηνεύει γιατί νοµίσµατα µικρής αξίας έχουν χαθεί από τις συναλλαγές, όπως παλαιότερα η δεκάρα, η πεντάρα, το εικοσαράκι και το πενηνταράκι, ενώ κυκλοφορούν νοµίσµατα µεγαλύτερης αξίας, όπως το πεντοχίλιαρο και το δεκαχίλιαρο. Τρίτον, δεν πρέπει να υπόκειται σε ταχεία φυσική φθορά ή σε αλλοίωση. Αν το χρήµα υπόκειται σε φθορά ή σε αλλοίωση δηµιουργούνται προβλήµατα αποδοχής του από το σύνολο των συναλλασσοµένων. Η κυκλοφορία χρήµατος που αλλοιώνεται µε την πάροδο του χρόνου (π.χ., ένα ζώο ή ένα φυτικό προϊόν το οποίο µεταβάλλεται και φθείρεται εύκολα) ή που µπορεί εύκολα να παραχαραχθεί εµποδίζει την ανάπτυξη των συναλλαγών, κλονίζοντας την εµπιστοσύνη του κόσµου στο χρήµα. Τέταρτο το χρήµα θα πρέπει να υποδιαιρείται σε µικρότερες µονάδες, ώστε να καλύπτει όλες τις πιθανές συναλλαγές. Αν δώσουµε 100 για ένα κουτί τσίχλες θα αντιµετωπίσουµε µάλλον τη δυσφορία του πωλητή ο οποίος πρέπει να βρει να µας δώσει ρέστα. Αν αγοράσουµε ένα σπίτι και πληρώσουµε µε νοµίσµατα του ενός Ευρώ θα χρειαστεί να περάσουµε πολύ χρόνο µετρώντας και να καταβάλουµε πολύ κόπο για να κουβαλήσουµε τα δεκάρικα. Τα πολλαπλάσια ή τα υποπολλαπλάσια της µονάδας του χρήµατος πρέπει να είναι τυποποιηµένα και η αξία τους εγγυηµένη. Αν κάποιος πάει στο περίπτερο και δώσει ένα χαρτονόµισµα των εκατόν πενήντα Ευρώ, είναι βέβαιο ότι ο περιπτεράς θα αρνηθεί να το δεχτεί. 6.3 ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ως χρήµα έχουν χρησιµοποιηθεί πολλά αντικείµενα κατά καιρούς. Το είδος του αντικειµένου που χρησιµοποιείται ως χρήµα, γίνεται, δηλαδή, κοινά αποδεκτό µέσο συναλλαγών, καθορίζεται: α) από την οργάνωση της κοινωνίας, β) από τη σηµασία που έχουν οι ανταλλακτικές σχέσεις, γ) από το βαθµό καταµερισµού της κοινωνικής εργασίας. Στα Οµηρικά Έπη έχουµε συχνά παραδείγµατα, στα οποία χρησιµοποιούσαν ως χρήµα τα ζώα, ιδιαίτερα τα βόδια.. Σε ορισµένες κοινωνίες του Ειρηνικού και της Αυστραλίας τον ρόλο του χρήµατος έπαιζαν εν µέρει τα όστρακα. Ακόµη και τα ανθρώπινα όντα έχουν χρησιµοποιηθεί ως χρήµα σε ορισµένες κοινωνίες (δουλοκτητικές). Στις σύγχρονες εµπορευµατικές κοινωνίες υπάρχουν πολλά είδη χρήµατος που χρησιµοποιούνται είτε από όλους είτε από οµάδες συναλλασσοµένων. Γενικώς, χρήµα είναι κάθε τι που χρησιµοποιείται ευρέως στις συναλλαγές. 70

5 ιακρίνουµε δύο βασικές κατηγορίες χρήµατος: Το περιεκτικό χρήµα και το παραστατικό χρήµα. Περιεκτικό είναι το χρήµα που στις λειτουργίες του ως µέσου συναλλαγών και ως µέτρου της αξίας των εµπορευµάτων έχει αξία ίση µε την εµπορευµατική του αξία. Περιεκτικό χρήµα ήταν όλα τα είδη και προϊόντα που έχουν χρησιµοποιηθεί ως χρήµα και τα οποία έχουν χρήσεις άλλες από εκείνες του χρήµατος. Περιεκτικό χρήµα ήταν τα βόδια, το χρυσάφι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο κατανάλωσης. Παραστατικό είναι το χρήµα του οποίου η αναγραφόµενη αξία αντιστοιχεί σε αξία µεγαλύτερη από την αξία του υλικού που το αποτελεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα παραστατικού χρήµατος είναι τα χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα. Η κυκλοφορία του παραστατικού χρήµατος είναι γεγονός των νεώτερων χρόνων του πολιτισµού. Προϋποθέτει την ύπαρξη µιας πλήρως εµπορευµατικής οικονοµίας, µεγάλο αριθµό συναλλαγών και υψηλό καταµερισµό της εργασίας, καθώς και εµπιστοσύνη των συναλλασσοµένων ότι ο εκδότης του παραστατικού χρήµατος εγγυάται πλήρως την αναγραφόµενη αξία. Για πολλά χρόνια το χρήµα ήταν αποκλειστικώς περιεκτικό. Συνήθως ένα πολύτιµο µέταλλο, χρυσό ή άργυρο, που συγκέντρωνε τις αναγκαίες ιδιότητες του µη φθαρτού, του µη αλλοιώσιµου, τις δυνατότητας εξυπηρέτησης µεγάλης ποικιλίας συναλλαγών και της τυποποίησης (χρυσά και αργυρά νοµίσµατα, ενώ για τις µικρότερες συναλλαγές χρησιµοποιείτο ο χαλκός ή και ο σίδηρος). Με τις ανακαλύψεις των νέων χωρών και την εξάπλωση των εµπορικών σχέσεων δηµιουργήθηκε ένα νέο είδος χρήµατος, το οποίο ονοµάζεται ψευδοπεριεκτικό χρήµα. Το χρήµα αυτό ήταν τα χρεόγραφα που εξέδιδαν ιδιώτες τραπεζίτες για ορισµένη αξία µε την έγγραφη υπόσχεση ότι ο κάτοχος του χρεογράφου θα πληρωνόταν την αξία του σε χρυσό (παραστατικό χρήµα - πληρωτέο στον κοµιστή). Την ίδια υπόσχεση διατήρησε και το κράτος όταν ανέλαβε πλήρως το εκδοτικό δικαίωµα του χρήµατος. Τα χαρτονοµίσµατα µπορούσαν να εξαργυρωθούν από την εκδοτική τράπεζα µε χρυσό, γεγονός που σήµαινε ότι µπορούσε να κυκλοφορεί τόση αξία σε χαρτονοµίσµατα όση η αξία των αποθεµάτων χρυσού στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας (κανόνας χρυσού). Η τράπεζα και το κράτος ήταν οι εγγυητές της πλήρους µετατρεψιµότητας των χαρτονοµισµάτων σε χρυσό. Ο κανόνας αυτός εγκαταλείφθηκε µετά το εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο µε την καθιέρωση του δολαρίου των Ηνωµένων Πολιτειών ως νοµίσµατος - βάση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος. Η κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών και η Κεντρική Εκδοτική Τράπεζα των ΗΠΑ εγγυώνταν τη µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό και οι λοιπές χώρες εναρµόνιζαν την έκδοση χαρτονοµισµάτων µε τα αποθέµατα που διέθεταν σε χρυσό ή σε ξένα νοµίσµατα (κυρίως 71

6 δολάρια). Η κρίση του δολαρίου στο τέλος της δεκαετίας του 1960 οδήγησε στην εγκατάλειψη της µετατρεψιµότητας του δολαρίου σε χρυσό και στην πλήρη επικράτηση του παραστατικού χρήµατος. 6.4 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΣ α. Το µεταλλικό χρήµα. Όπως είδαµε πιο πάνω στην αρχή τα διάφορά είδη του χρήµατος που κυκλοφορούσαν ανήκαν στην κατηγορία του περιεκτικού χρήµατος. Η πιο κοινή µορφή περιεκτικού χρήµατος, η οποία συναντάται και σήµερα, αλλά, πλέον, ως παραστατικό χρήµα, είναι το µεταλλικό χρήµα. Στην αρχαιότητα το µεταλλικό χρήµα ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένο: στην Αρχαία Αίγυπτο χρησιµοποιούσαν νοµίσµατα από χαλκό, στη Σπάρτη από σίδηρο, στη Ρώµη από ορείχαλκο. Παραλλήλως ήταν σε χρήση νοµίσµατα από πολύτιµα µέταλλα, από χρυσό και άργυρο, τα οποία τελικώς επεκράτησαν λόγω ορισµένων φυσικών ιδιοτήτων τους. Από τη στιγµή που γίνεται ανταλλαγή εµπορευµάτων, ακούγεται αµέσως ένα νοµισµατικό ψέλλισµα. Κάποιο πιο περιζήτητο ή αφθονότερο εµπόρευµα, παίζει, προσπαθεί να παίξει το ρόλο του νοµίσµατος, του κανόνα των συναλλαγών. Ετσι, το αλάτι θεωρούνταν στα «βασίλεια» της Άνω Σεναγάλης και του Άνω Νίγηρα καθώς και στην Αβησσυνία νόµισµα, και όπως λέει ένας γάλλος συγγραφέας του 1620 «κόβουν το αλάτι σε κύβους όπως η ορεία κρύσταλλος, µήκος ενός δακτύλου», που τους χρησιµοποιούν αδιακρίτως ως νόµισµα και ως τροφή, «έτσι ώστε εύλογα µπορεί να πει κανείς για τους Αβησσυνούς ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τρώνε το χρήµα τους». Τι επικίνδυνο: αναφωνεί αµέσως ο συνετός Γάλλος, «µπορεί να ιδούν κάποια µέρα όλα τα προς το ζειν τους να λιώνουν και να γίνονται νερό». Τα βαµβακερά υφάσµατα παίζουν τον ίδιο ρόλο στις όχθες του Monomotapa και στις ακτές του κόλπου της Γουινέας, όπου στο δουλεµπόριο νέγρων κάνουν λόγο για το «ιδικό νόµισµα», προκειµένου να χαρακτηρίσουν την ποσότητα των (ινδικών βαµβακερών που αντιπροσωπεύει την αξία ενός ανθρώπου, και κατόπιν τον άνθρωπο τον ίδιο. Ως «ινδικό νόµισµα» νοείται ένας σκλάβος 15 ως 40 ετών, θα αποφανθούν οι εµπειρογνώµονες». Εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό είναι το γεγονός ότι οι ίδιες σχεδόν ανισότητες διαιωνίζονται και στις «πολιτισµένες» χώρες. Πρωτόγονες δραστηριότητες εξακολουθούν να υπάρχουν κάτω από την λεπτεπίλεπτη επιδερµίδα των χρηµατικών οικονοµιών πλάι και παράλληλα µε όλες τις άλλες, Στην καρδιά της Ευρώπης επιβιώνουν πρωτόγονες οικονοµίες, περικυκλωµένες από την χρηµατική ζωή που δεν τις καταργεί αλλά τις διατηρεί σαν εγχώριες εσωτερικές αποικίες µε εύκολη πρόσβαση. (η) Κορσική δεν υπέκυψε πράγµατι σε µια αποτελεσµατική χρηµατική οικονοµία παρά µετά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο. Η µεταβολή αυτή δεν άγγιξε καν µερικές ορεινές περιοχές της «γαλλικής» Αλγερίας πριν από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο. Fernard Braudel, Υλικός Πολιτισµός, Οικονοµία και Καπιταλισµός (15 ος 18 ος Αιώνας), Τόµος Α: Οι οµές της Καθηµερινής Ζωής: Το υνατό και το Αδύνατο, Κεφάλαιο 7 ο, σελίδες 478 και , µετάφραση Αικατερίνη Ασδραχά, Μορφωτικό Ίδρυµα Αγροτικής Τράπεζας,

7 Τα πολύτιµα µέταλλα χρησιµοποιήθηκαν γιατί: αποτελούν εµπόρευµα περιζήτητο και σπάνιο αντιπροσωπεύουν µεγάλη αξία σε µικρό όγκο και βάρος δεν αλλοιώνονται, είναι οµοιογενή και διαιρετά. Ο άργυρος και ο χρυσός χρησιµοποιήθηκαν αρχικώς σε ράβδους και στη συνέχεια σε νοµίσµατα µε τη σφραγίδα της πόλης ή του άρχοντα που τα κυκλοφορούσε. Παραλλήλως κυκλοφορούσαν νοµίσµατα από κατώτερα µέταλλα για τις συναλλαγές µικρής αξίας. Τα µεταλλικά νοµίσµατα που κυκλοφορούν σήµερα σπανίως περιέχουν ποσότητα πολύτιµου µετάλλου. Η αξία του κράµατος που περιέχουν είναι πολύ µικρότερη της αξίας που αντιπροσωπεύουν, αποτελούν, δηλαδή, παραστατικό χρήµα. Σε ορισµένες περιπτώσεις που τα κέρµατα περιείχαν ποσότητα πολύτιµου µετάλλου (όπως το παλαιό εικοσάδραχµο που περιείχε ασήµι) η άνοδος της τιµής του πολύτιµου µετάλλου οδήγησε το κοινό να κρατά το νόµισµα για την περιεκτική του αξία και εποµένως το κατήργησε από µέσο συναλλαγών και από χρήµα. Ο αριθµός των µεταλλικών νοµισµάτων που κυκλοφορεί είναι µικρός και συνεχώς περιορίζεται, καθώς το µεταλλικό χρήµα εξυπηρετεί µικρό εύρος των συναλλαγών µας. β. Το χαρτονόµισµα Τα χαρτονοµίσµατα ή τα τραπεζογραµµάτια αποτελούν παράδειγµα πλήρως παραστατικού χρήµατος. Είδαµε πώς όταν πρωτοκυκλοφόρησαν ήταν µετατρέψιµα σε πολύτιµα µέταλλα (ψευδοπεριεκτικό χρήµα), ενώ σήµερα δεν υπάρχει πλέον µετατρεψιµότητα. Καταρχάς δικαίωµα έκδοσης τραπεζογραµµατίων είχαν πολλές τράπεζες και η αποδοχή των τραπεζογραµµατίων από τους συναλλασσοµένους ήταν προαιρετική και εξαρτώµενη από την εµπιστοσύνη που είχε το κοινό στην εκδίδουσα τράπεζα. Τελικώς, το κράτος παρεχώρησε το δικαίωµα έκδοσης σε µία µόνο τράπεζα (εκδοτική τράπεζα) και έκανε υποχρεωτική την κυκλοφορία του, δηλαδή τη χρησιµοποίησή του ως µέσο συναλλαγών (αναγκαστική κυκλοφορία). Η αναγκαστική κυκλοφορία του χαρτονοµίσµατος συνίσταται στην υποχρέωση των συναλλασσοµένων να αποδέχονται το χαρτονόµισµα στις συναλλαγές τους. Αν θέλουµε να αγοράσουµε ένα εµπόρευµα, ο έµπορος δεν µπορεί να αρνηθεί το χαρτονόµισµα που του δίνουµε (εφ όσον δεν είναι υπερβολικά φθαρµένο ή πλαστό). Η αναγκαστική κυκλοφορία συνήθως συνοδεύεται µε την απαγόρευση συναλλαγών σε άλλο νόµισµα, πλην εκείνου που εκδίδει η κεντρική τράπεζα. γ. Το Πιστωτικό Χρήµα 73

8 Μια άλλη µορφή χρήµατος είναι το λεγόµενο πιστωτικό χρήµα. Το πιστωτικό χρήµα µπορεί να πάρει δύο διαφορετικές µορφές: Τη µορφή της επιταγής και τη µορφή της συναλλαγµατικής. Επιταγή είναι η µορφή χρήµατος που αποτελεί εντολή προς την τράπεζα να εξαργυρώσει το αναφερόµενο ποσόν στον κοµιστή (δικαιούχο) της επιταγής. Το ποσόν οφείλει να είναι ήδη κατατεθειµένο στο λογαριασµό του εκδότη της επιταγής στην τράπεζα, αλλιώς ο εκδότης της επιταγής µπορεί να αντιµετωπίσει οικονοµικές και ποινικές κυρώσεις (ακάλυπτη επιταγή). Σε κάθε επιταγή πρέπει να αναγράφεται το χρηµατικό ποσόν, το όνοµα του δικαιούχου - αποδέκτη της επιταγής, τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης της επιταγής και την υπογραφή του εκδότη. Η συναλλαγµατική είναι µία ιδιωτική ρύθµιση πληρωµής µεταξύ δύο συναλλασσοµένων. Η συναλλαγµατική αποτελεί υπόσχεση πληρωµής στο µέλλον. Με άλλα λόγια, ο οφειλέτης (αγοραστής) υπόσχεται ότι θα πληρώσει στον δικαιούχο (πωλητή) το ποσόν που αναγράφεται στη συναλλαγµατική στην ηµεροµηνία που επίσης αναγράφεται στη συναλλαγµατική. Τα στοιχεία που πρέπει να έχει κάθε συναλλαγµατική είναι το χρηµατικό ποσόν, το όνοµα του δικαιούχου, το όνοµα και την υπογραφή του οφειλέτη (αποδέκτη), την ηµεροµηνία πληρωµής, τον τόπο και την ηµεροµηνία έκδοσης της συναλλαγµατικής καθώς και την υπογραφή του εκδότη. Συνήθως ο οφειλέτης συναλλαγµατικών επιβαρύνεται µε την πληρωµή ενός πρόσθετου ποσού, πέρα από την αξία του εµπορεύµατος που αγοράζει, εξ αιτίας της πληρωµής σε µεταγενέστερο χρόνο. Το πρόσθετο αυτό ποσό είναι ο τόκος. Οι επιταγές και οι συναλλαγµατικές αποτελούν προαιρετικά µέσα συναλλαγών, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή τους από τον δικαιούχο - πωλητή του εµπορεύµατος, ο οποίος µπορεί να απαιτήσει την πληρωµή σε χαρτονόµισµα. δ. Οι Πιστωτικές Κάρτες Ένα είδος χρήµατος, του οποίου η χρήση διευρύνεται συνεχώς στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι το λεγόµενο πλαστικό χρήµα, δηλαδή οι πιστωτικές κάρτες που εκδίδουν οι εµπορικές τράπεζες. Οι πιστωτικές κάρτες χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές για τις αγορές εµπορευµάτων σε καταστήµατα που έχουν συµβληθεί µε την τράπεζα και αποδέχονται την πληρωµή µε την πιστωτική κάρτα. Η αγορά µε την πιστωτική κάρτα επιτρέπει στον χρήστη της να µην πληρώσει αµέσως µετρητά, αλλά να πληρώσει αργότερα στην τράπεζά του (συνήθως µέσα σε ένα µήνα από την αγορά) το σύνολο της αξίας των αγορών του. Ο κάτοχος πιστωτικής 74

9 κάρτας µπορεί, επίσης, να πληρώσει τµήµα των οφειλών του, αλλά, στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται µε πληρωµή τόκων για το υπόλοιπο της οφειλής του. Οι πιστωτικές κάρτες είναι σήµερα πολύ διαδεδοµένες και γίνονται ευρέως αποδεκτές από πολλά καταστήµατα. Ο λόγος της διάδοσής τους είναι γιατί διευκολύνουν πολύ τις συναλλαγές (αγορές όταν οι τράπεζες είναι κλειστές ή αγορές έναντι µελλοντικών εισοδηµάτων, κτλ), ενώ αποτρέπουν κινδύνους κλοπής των µετρητών του αγοραστή ή του πωλητή. 6.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το εµπόριο του χρήµατος. έχονται, δηλαδή, καταθέσεις από φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισµούς και δίνουν δάνεια σε καταναλωτές, επιχειρήσεις ή στο κράτος. Η δραστηριότητά τους αυτή έχει κίνητρο το κέρδος (εµπορικές τράπεζες) που προκύπτει από τη διαφορά ανάµεσα στον τόκο που καταβάλλουν στους καταθέτες για να τοποθετήσουν τα χρήµατά τους στην τράπεζα και στον τόκο που εισπράττουν από τους δανειζόµενους από την τράπεζα. Η σηµασία των τραπεζών έγκειται στη συγκέντρωση του χρήµατος των αποταµιευτών και στη διάθεσή του µε τη µορφή δανείων στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Η προέλευση της λέξης τράπεζα προέρχεται από το τραπέζι, το έπιπλο που πίσω του καθόντουσαν στο ύπαιθρο οι αργυραµοιβοί τις παλαιότερες εποχές και έκαναν τις συναλλαγές τους. Αρχικώς, κύρια συναλλαγή των τραπεζιτών ήταν η ανταλλαγή νοµισµάτων διαφορετικών περιοχών. Τα νοµίσµατα τα ζύγιζαν, έλεγχαν την καθαρότητά τους σε πολύτιµα µέταλλα και τα αντάλλασσαν µε τοπικά νοµίσµατα κρατώντας µια αµοιβή, την προµήθεια. Με τις ανακαλύψεις των νέων χωρών, τον αποικισµό, την εξάπλωση του εµπορίου, αλλά και µε τις διαµάχες και τους πολέµους µεταξύ των τοπικών φεουδαρχών, οι τραπεζίτες άρχισαν να δανείζουν έναντι εγγυήσεων εµπράγµατων (γη, καράβια, εµπορεύµατα, κτλ). Επειδή δάνειζαν µε τόκο και επειδή η επιστροφή του δανείου ήταν επισφαλής οι τραπεζίτες της Αναγέννησης είχαν πολύ κακή φήµη, αντίληψη που τη συναντάµε συχνά και στη λογοτεχνία (Ο Έµπορος της Βενετίας του Σαίξπηρ) και στην ηθική φιλοσοφία της εποχής (η νοµιµότητα του τόκου και η δίκαιη τιµή του Θωµά Ακινάτη). Με την εξάπλωση των εµπορευµατικών συναλλαγών οι ηθικές αντιστάσεις µειώθηκαν και τα τραπεζικά ιδρύµατα απέκτησαν µεγάλη οικονοµική δύναµη, πολιτική ισχύ και κύρος. 75

10 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ (φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισµοί κτλ) Καταθέσεις ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ άνεια σε επιχειρήσεις άνεια σε Καταναλωτές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ άνεια στο Κράτος ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΤΟΣ Στην αρχή κάθε τράπεζα µπορούσε να εκδίδει η ίδια τα τραπεζογραµµάτιά της. Στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα κυκλοφορούσαν τραπεζογραµµάτια της Εθνικής Τράπεζας που είχε το εκδοτικό προνόµιο για την Παλαιά Ελλάδα, και της Ιονικής, που είχε το προνόµιο για την έκδοση τραπεζογραµµατίων στα Ιόνια Νησιά. Και οι δύο αυτές τράπεζες ήταν ιδιωτικές και εκτός από την έκδοση τραπεζογραµµατίων έκαναν και τις λοιπές τραπεζικές εργασίες. Στον 20ο αιώνα κάθε κράτος έχει παραχωρήσει το δικαίωµα έκδοσης τραπεζογραµµατίων µόνο σε µία τράπεζα (εκδοτική ή κεντρική τράπεζα), η οποία συνήθως είναι κρατική ή υπό κρατικό έλεγχο. Η κεντρική τράπεζα δε δέχεται καταθέσεις ούτε δίνει δάνεια σε ιδιώτες. Ασχολείται µε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος, δέχεται καταθέσεις και χορηγεί πιστώσεις στις εµπορικές τράπεζες και στο δηµόσιο. Η δηµιουργία της νοµισµατικής ένωσης και του ενιαίου νοµίσµατος οδήγησε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ασκεί την ευρωπαϊκή νοµισµατική πολιτική, όπως διαµορφώνεται από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. 76

11 Ο ρόλος της κεντρικής τράπεζας περιορίζεται : Στη διατήρηση καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών (υποχρεωτικά ταµειακά διαθέσιµα) Στον έλεγχο του διατραπεζικού δανεισµού (δάνεια µεταξύ τραπεζών) Στη ρύθµιση του βασικού επιτοκίου και των κανόνων χορήγησης των δανείων από τις εµπορικές τράπεζες προς τους ιδιώτες. Στη ρύθµιση της τιµής του συναλλάγµατος (ισοτιµία νοµίσµατος έναντι των νοµισµάτων άλλων χωρών). Αποτελεί τον τραπεζίτη του δηµοσίου. Ο κύριος ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας είναι, πέραν από τη ρύθµιση του νοµισµατικού και πιστωτικού συστήµατος, ότι αναλαµβάνει την τελική συγκέντρωση των δηµοσίων εσόδων και την εκτέλεση των δηµόσιων δαπανών. 6.6 ΕΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Οι εµπορικές τράπεζες δέχονται καταθέσεις από ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηµόσιους οργανισµούς κτλ. Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες καταθέσεων: Οι καταθέσεις όψεως, που διακινούνται συχνά µε ατοµικές επιταγές. Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου, που είναι η συνηθέστερη µορφή κατάθεσης και επιτρέπει την κατάθεση χρηµάτων στο λογαριασµό ή την ανάληψη, όποτε ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί. Οι καταθέσεις προθεσµίας, που είναι µια µορφή κατάθεσης µε χρονικό περιορισµό. ηλαδή, ο καταθέτης µπορεί να αποσύρει τα χρήµατα που έχει καταθέσει ύστερα από ορισµένο χρονικό διάστηµα. Αν τα αποσύρει νωρίτερα, χάνει ένα τµήµα του τόκου. Οι εµπορικές τράπεζες για να σωρεύουν καταθέσεις πληρώνουν στους καταθέτες µια αµοιβή, τον τόκο. Το επιτόκιο είναι το ποσό του τόκου για κάθε 100 ευρώ που κατατίθενται για ένα ηµερολογιακό έτος. Λόγου χάρη, επιτόκιο 15% σηµαίνει ότι µετά από ένα χρόνο ο καταθέτης θα πάρει από την τράπεζα εκτός του αρχικού ποσού και 15 ευρώ επιπλέον για κάθε εκατό ευρώ που έχει καταθέσει. Οι καταθέτες ενδιαφέρονται να καταθέσουν τα χρήµατά τους στις τράπεζες που δίνουν υψηλότερο επιτόκιο και γι αυτό συχνά οι τράπεζες ανακοινώνουν µε διαφηµίσεις τα επιτόκια καταθέσεων. Τα επιτόκια διαφέρουν αναλόγως του είδους των καταθέσεων. Τα υψηλότερα επιτόκια έχουν οι καταθέσεις προθεσµίας, ενώ τα χαµηλότερα οι καταθέσεις όψεως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µε τις καταθέσεις όψεως γίνονται πολύ συχνά συναλλαγές, που σηµαίνει κόστος για την τράπεζα (απασχόληση υπαλλήλων, µηχανηµάτων, κόστος επικοινωνιών, κτλ). 77

12 Οι τράπεζες χορηγούν δάνεια είτε προς τους ιδιώτες είτε προς το κράτος. Τα δάνεια των τραπεζών προς τους ιδιώτες διακρίνονται σε δάνεια προς τις επιχειρήσεις και σε δάνεια προς τους καταναλωτές. α. Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις σκοπεύουν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικότητας των επιχειρήσεων και στην διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης τους µε τη διάθεση στις επιχειρήσεις χρηµατικών πόρων που δεν ανήκουν στην επιχείρηση. Τα δάνεια αυτά προορίζονται είτε για επενδυτικούς στόχους (αγορά οικοπέδων, κτιρίων, µηχανηµάτων κτλ.) είτε για την κάλυψη βραχυχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Ορισµένες εµπορικές τράπεζες εξειδικεύονται σε µεγάλο βαθµό στη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριµένους κλάδους παραγωγής. Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας εξειδικεύεται στη χορήγηση δανείων προς τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη µεταποιητική βιοµηχανία τροφίµων. Η Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) χορηγεί δάνεια προς τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα µε σκοπό την αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα αυτό. β. Τα δάνεια που χορηγούν οι Τράπεζες στους καταναλωτές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία χρησιµοποιούνται για την αγορά οικοπέδου, σπιτιού ή για το κτίσιµο νέας κατοικίας, και στα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία χρησιµοποιούνται για την αγορά επίπλων, συσκευών ή άλλων καταναλωτικών ειδών. Ένα είδος καταναλωτικού δανείου είναι και το δάνειο για την αγορά αυτοκινήτου. Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες καταναλωτές επιβαρύνονται µε επιτόκιο που διαφέρει αναλόγως του δανείου. Τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια για την αντιµετώπιση των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων έχουν συνήθως µικρή διάρκεια (ένα ή δύο χρόνια) και υψηλό επιτόκιο. Τα δάνεια για επενδύσεις των επιχειρήσεων και τα στεγαστικά δάνεια είναι µεγαλύτερης διάρκειας (πέντε έως δεκαπέντε χρόνια) και επιβαρύνονται µε µικρότερο επιτόκιο. γ. Οι Τράπεζες δανείζουν επίσης το κράτος, για να καλύψει τη διάφορά που παρουσιάζεται µεταξύ δηµοσίων εσόδων και δηµοσίων δαπανών. Τα δάνεια προς το κράτος συνήθως γίνονται µε την αγορά οµολόγων, δηλαδή τίτλων χρεογράφων που εκδίδει το κράτος για ένα αναγραφόµενο ονοµαστικό ποσό (π.χ., ευρώ). Κάθε οµόλογο έχει και την ηµεροµηνία εξόφλησής του, δηλαδή την ηµεροµηνία, κατά την οποία ο κάτοχος του οµολόγου πρέπει να το εξαργυρώσει στην ονοµαστική του τιµή (δηλαδή στις ευρώ) εισπράττοντας το ποσό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα. Το οµόλογο έχει αγοραστεί αρχικώς από την Κεντρική Τράπεζα σε χαµηλότερη τιµή (έστω στις ευρώ) έτσι ώστε µε την τελική εξόφληση να 78

13 πληρώνονται στον κάτοχο οι τόκοι (1.000 ευρώ µε επιτόκιο 11,1% για εξόφληση σε ένα χρόνο στο παράδειγµά µας). 6.7 ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ: ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΣ Μέχρι τώρα έχουµε µιλήσει για δάνεια, αποταµιεύσεις, επιτόκια και τόκους χωρίς να αναφερθούµε διεξοδικά στις έννοιες αυτές. Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε πιο συστηµατικά τις παραπάνω έννοιες. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα άτοµα εισπράττουν χρήµατα από διάφορες πηγές: Από µισθούς, ενοίκια, κέρδη από την επιχειρηµατική τους δράση, συντάξεις, επιδόµατα από το κράτος, τόκους από καταθέσεις, κτλ. Το σύνολο αυτό των χρηµάτων αποτελεί για καθέναν από µας το ατοµικό του εισόδηµα. Το εισόδηµά µας το χρησιµοποιούµε για να αγοράζουµε διάφορα καταναλωτικά είδη για άµεση χρήση, να πληρώνουµε τους λογαριασµούς µας, αλλά και για να προβλέπουµε µελλοντικές ανάγκες: Τις σπουδές των παιδιών, την αγορά κατοικίας, επίπλων ή αυτοκινήτου, τις καλοκαιρινές διακοπές, τις δαπάνες που απαιτεί µια θεραπεία, ή τις αυξηµένες δαπάνες άλλων δύσκολων στιγµών της ζωής µας. Για το λόγο αυτό προσπαθούµε να κρατήσουµε ένα τµήµα του εισοδήµατός µας χωρίς να το δαπανήσουµε. Το τµήµα του εισοδήµατος που δε δαπανούµε ονοµάζεται αποταµίευση. Για µια οικογένεια, π.χ., ισχύει η σχέση: Ετήσια Οικογενειακή Αποταµίευση = Ετήσιο Συνολικό Οικογενειακό Εισόδηµα µείον Ετήσιες Οικογενειακές απάνες Μια µορφή που παίρνει η αποταµίευση είναι να κρατάµε τα χρήµατά µας στα συρτάρια, στον κουµπαρά ή σε άλλα σηµεία του σπιτιού. Συνήθως, κρατάµε µερικά χρήµατα µε τον τρόπο αυτό για να πληρώσουµε αναµενόµενες υποχρεώσεις µας: Το λογαριασµό του ηλεκτρικού, την αγορά ρούχων ή την πληρωµή προγραµµατισµένων ή έκτατων πληρωµών µικρής αξίας. Όµως, συνήθως, οι άνθρωποι στις σύγχρονες κοινωνίες καταθέτουν τις αποταµιεύσεις τους στις τράπεζες ή σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα (όπως το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο στην Ελλάδα) ανοίγοντας ένα λογαριασµό καταθέσεων. Το άτοµο που καταθέτει τις αποταµιεύσεις του σε µια τράπεζα έχει δύο βασικά πλεονεκτήµατα. Πρώτον, εξασφαλίζει τα χρήµατά του από µια απώλεια (κλοπή, φυσική καταστροφή, κτλ.), εφόσον η τράπεζα εγγυάται µε την αξιοπιστία της τα χρήµατα των καταθετών. εύτερον, κερδίζει ένα χρηµατικό ποσό, τον τόκο, που είναι η αµοιβή που του δίνει η τράπεζα 79

14 επειδή καταθέτει σ αυτήν τα χρήµατά του. Όπως είδαµε προηγουµένως, το µέγεθος του τόκου εξαρτάται από το χρηµατικό ποσόν που καταθέτουµε, το χρόνο που µένει το χρηµατικό αυτό ποσόν στην τράπεζα και το επιτόκιο, που είναι η ετήσια απόδοση κατάθεσης αξίας 100 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, οι καταθέσεις του είναι διαθέσιµες είτε κατά την ώρα λειτουργίας της τράπεζας, είτε µε τις ειδικές κάρτες αναλήψεων-καταθέσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται στα ειδικά µηχανήµατα που διαθέτουν οι τράπεζες όλο το εικοσιτετράωρο. Επίσης ο καταθέτης έχει πρόσβαση στο λογαριασµό του µε έκδοση επιταγών ή µε τη χρήση πιστωτικών καρτών που χρεώνουν τις συναλλαγές στο λογαριασµό καταθέσεων. Οι τράπεζες χρησιµοποιούν τα χρήµατα των καταθέσεων για να χορηγήσουν δάνεια. Η σύναψη δανείου είναι µια συναλλαγή µεταξύ δύο (ή περισσότερων) προσώπων (φυσικών ή νοµικών). Αντικείµενο της συναλλαγής είναι ένα χρηµατικό ποσόν, το οποίο ανήκει στο ένα πρόσωπο (δανειοδότη) και παραχωρείται για ορισµένο χρονικό διάστηµα στο άλλο (δανειολήπτη). Ο δανειολήπτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο δανειοδότη, µετά την παρέλευση του συµφωνηµένου χρόνου, το χρηµατικό αυτό ποσό προσαυξηµένο µε ένα άλλο χρηµατικό ποσόν, τον τόκο. Ο τόκος αποτελεί την αµοιβή του δανειοδότη επειδή στερείται του δικαιώµατος να χρησιµοποιήσει το χρηµατικό ποσό που έδωσε για το χρονικό διάστηµα που διαρκεί το δάνειο. Ο τόκος αποτελεί, µε αυτή την έννοια, το κόστος δανεισµού, δηλαδή την επιβάρυνση που έχει ο δανειολήπτης για την χρησιµοποίηση χρήµατος που δεν ανήκει στον ίδιο. Συνήθως, η σύναψη δανείου από την τράπεζα συνοδεύεται από εγγυήσεις, που παραχωρεί ο δανειολήπτης ως εξασφάλιση του δανειοδότη. Οι εγγυήσεις αυτές µπορεί να είναι υποθήκες σε ακίνητη περιουσία, περιουσιακά στοιχεία (έργα τέχνης κτλ.) ή αµοιβές από την εργασία. Το επιτόκιο δανεισµού είναι πάντα µεγαλύτερο του επιτοκίου καταθέσεων. Η διαφορά µεταξύ των δύο επιτοκίων καλύπτει το κόστος λειτουργίας της τράπεζας και το υπόλοιπο αποτελεί το τραπεζικό κέρδος. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ= ΚΟΣΤΟΣ + ΚΕΡ ΟΣ Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν επεκταθεί και στο δανεισµό πραγµάτων και όχι µόνο χρηµάτων. Αν µια επιχείρηση, λ.χ., θέλει να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο ή άλλο εξοπλισµό για τις ανάγκες της, η τράπεζα µπορεί να αγοράσει αυτόν τον εξοπλισµό και να τον διαθέσει έναντι ενοικίου στην επιχείρηση για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση 80

15 δανείζεται τον εξοπλισµό και όχι το χρηµατικό ποσόν που απαιτεί η αγορά του και πληρώνει ενοίκιο και όχι τόκους. Μετά το τέλος του συµφωνηθέντος χρόνου ενοικίασης η επιχείρηση µπορεί να αγοράσει από την τράπεζα τον εξοπλισµό που µίσθωνε. Το σύστηµα αυτό λέγεται χρηµατοπιστωτική µίσθωση (leasing). 6.8 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Το χρηµατιστήριο είναι η αγορά της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων. Όπως είπαµε, η ιδιοκτησία των ανώνυµων εταιριών αποτελείται από µετοχές που ανήκουν στους εταίρους (µετόχους) της εταιρίας. Ορισµένες µεγάλες ανώνυµες εταιρίες, που εκπληρώνουν ορισµένους όρους, µπορούν να εισέλθουν στο χρηµατιστήριο και να επιτρέψουν την ελεύθερη αγορά και πώληση του συνόλου ή τµήµατος των µετοχών τους. Ο λόγος που οι επιχειρήσεις θέλουν να µπουν στο χρηµατιστήριο είναι γιατί µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν χρηµατικά κεφάλαια χωρίς να αναγκαστούν να δανειστούν από τις τράπεζες. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνήθως συνοδεύει την είσοδο µιας επιχείρησης στο χρηµατιστήριο και αποτελεί υγιή τρόπο επέκτασης των οικονοµικών δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης. Οι αγοραστές µετοχών ανήκουν σε δύο διακριτές οµάδες. Μια οµάδα αποτελείται από αποταµιευτές που προτιµούν να αγοράσουν µετοχές επιχειρήσεων, οι οποίες µε τα µερίσµατα που δίνουν στους µετόχους, αποδίδουν ικανοποιητικά κέρδη έναντι του τόκου που προσφέρουν οι καταθέσεις στην τράπεζα. Οι αγοραστές αυτών των µετοχών συνήθως δεσµεύουν τις αποταµιεύσεις τους σε µετοχές µικρού αριθµού επιχειρήσεων και για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ορισµένοι δε προσπαθούν να αποκτήσουν σηµαντικό τµήµα των µετοχών µιας εταιρίας για να την ελέγξουν. Η δεύτερη οµάδα αγοραστών µετοχών ανήκει περισσότερο στην κατηγορία των κερδοσκόπων, παρά στην κατηγορία των επενδυτών. Αυτοί αγοράζουν όταν η τιµή µιας µετοχής είναι χαµηλή και αναµένουν ότι θα αυξηθεί στο άµεσο µέλλον. Πουλάνε δε τις µετοχές τους, όταν οι τιµή τους ανεβεί και περιµένουν πτώση της στο άµεσο µέλλον. Οι αγοραστές που ανήκουν σ αυτήν την οµάδα δε σκοπεύουν τόσο στην απόδοση του µερίσµατος, όσο στο κέρδος από τη µεταβολή της τιµής µιας µετοχής. Οι αγοραστές και οι πωλητές µετοχών εκπροσωπούνται στο χρηµατιστήριο από εξειδικευµένα πρόσωπα ή εταιρίες, τους χρηµατιστές. Μόνον οι χρηµατιστές δικαιούνται να λάβουν µέρος στις συνεδριάσεις του χρηµατιστηρίου εκτελώντας τις εντολές των πελατών τους. Στην αρχή της συνεδρίασης ανακοινώνεται µια τιµή εκκίνησης για κάθε µετοχή, που είναι η αρχική τιµή µε βάση την οποία αρχίζουν οι αγορές και οι πωλήσεις των µετοχών. Η τιµή 81

16 εκκίνησης συνήθως είναι η τιµή που επεκράτησε την προηγούµενη ηµέρα ή η ονοµαστική τιµή της µετοχής για όσες επιχειρήσεις εισέρχονται για πρώτη φορά στο χρηµατιστήριο ή αυξάνουν το µετοχικό κεφάλαιό τους. Αν στην τιµή εκκίνησης προσφέρονται λιγότερες µετοχές από όσες ζητούνται, η τιµή της µετοχής ανεβαίνει σιγά σιγά, έως ότου διαµορφωθεί µια τιµή στην οποία οι προσφερόµενες µετοχές της επιχείρησης είναι ίσες µε αυτές που ζητούνται. Αυτή είναι η τιµή κλεισίµατος, που στην επόµενη συνεδρίαση θα είναι η τιµή εκκίνησης. Οι συνεδριάσεις του χρηµατιστηρίου παλαιότερα ήταν πολύβουες, καθώς οι χρηµατιστές, γύρω από έναν κύκλο, φώναζαν τις προσφορές τους στον υπάλληλο του χρηµατιστηρίου που ανακοίνωνε τις µετοχές και τις τιµές. Στα σύγχρονα χρηµατιστήρια οι συναλλαγές γίνονται µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο χρηµατιστήριο γίνονται συναλλαγές όχι µόνο για µετοχές αλλά και για οµόλογα, δηλαδή δανειακούς τίτλους του δηµοσίου ή µεγάλων δηµοσίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι το χρηµατιστήριο Αξιών. Υπάρχει επίσης και το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων, όπου διαµορφώνεται µε όµοιο τρόπο η τιµή για ορισµένα εµπορεύµατα, όπως ορισµένα αγροτικά προϊόντα, µεταλλεύµατα ή άλλα ορυκτά (πετρέλαιο). Στην Ελλάδα υπάρχει το Χρηµατιστήριο Αξιών στην Αθήνα, ενώ προσφάτως ιδρύθηκε και Χρηµατιστήριο Αξιών στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν επίσης και δύο χρηµατιστήρια εµπορευµάτων, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Ονοµαστά είναι τα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης, του Τόκιο, της Φραγκφούρτης και του Λονδίνου που είναι παγκόσµια χρηµατιστήρια και δίνουν τον τόνο της χρηµατιστικής δραστηριότητας και στα υπόλοιπα. Για το λόγο αυτό οι εφηµερίδες συχνά έχουν αναφορές στην κίνηση αυτών των χρηµατιστηρίων. 82

17 6.9 ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα. Οι συναλλαγές που γίνονται µέσα στα όριά της επιβάλλεται, συνήθως από το νόµο κάθε χώρας, να γίνονται στο νόµισµα αυτό. Αν επισκεφθούµε τις ΗΠΑ θα είναι αδύνατο να φάµε σε κάποιο εστιατόριο πληρώνοντας µε ευρώ. Για να απολαύσουµε το φαγητό σε ένα εστιατόριο Mc Donald s ή για να βγάλουµε ένα εισιτήριο για τη Ντισνεϋλαντ πρέπει να µετατρέψουµε τα ευρώ σε δολάρια. Η σχέση µετατροπής των ευρώ σε δολάρια (ή σε κάποιο άλλο νόµισµα) είναι η ισοτιµία του ευρώ προς το δολάριο. Το ευρώ, δηλαδή, έχει τόσες ισοτιµίες όσα είναι τα νοµίσµατα των άλλων χωρών. Αρµόδια για τη διαµόρφωση της ισοτιµίας του ευρώ για τη ζώνη ευρώ της Ε.Ε. είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις και παρεµβαίνει στην αγορά συναλλάγµατος (που γίνεται µεταξύ τραπεζών) αγοράζοντας και πουλώντας ξένα νοµίσµατα που έχει στα συναλλαγµατικά αποθέµατα, δηλαδή στο θησαυροφυλάκιο των ξένων νοµισµάτων. Σκοπός της παρέµβασης αυτής είναι να διαµορφώνονται ισοτιµίες που να ευνοούν την εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα. Όταν η ισοτιµία αυξάνεται έχουµε υπερτίµηση του νοµίσµατος, ενώ όταν πέφτει έχουµε υποτίµηση. Παλαιότερα, η ισοτιµία του νοµίσµατος κάθε χώρας προσδιοριζόταν από τα αποθέµατα χρυσού που είχε η κεντρική τράπεζα (κανόνας χρυσού) ή, αργότερα, και από τα αποθέµατα σε ξένα νοµίσµατα (συνήθως δολάρια). Από τη δεκαετία του 1970 επιδιώκονται οι διακρατικές συµφωνίες και οι από κοινού παρεµβάσεις των κεντρικών τραπεζών για περιορισµένες προσαρµογές των ισοτιµιών, ώστε να µην αναστατώνεται το διεθνές εµπόριο. Οι χώρες που συµµετέχουν στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) έχουν αντικαταστήσει το Εθνικά νοµίσµατά τους µε το Ευρώ. Περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπουµε στο κεφάλαιο 13 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 83

18 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαµε τις τρεις λειτουργίες του χρήµατος, ότι µετρά την αξία των εµπορευµάτων, είναι µέσο πληρωµών και µέσων αποταµίευσης. Για να επιτελεστούν αυτές οι λειτουργίες πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: (α) να είναι κοινώς αποδεκτό, (β) η ανταλλακτική αξία πρέπει να είναι τόση ώστε να εξυπηρετεί τις περισσότερες συναλλαγές που γίνονται καθηµερινώς, (γ) να µην αλλοιώνεται, (δ) να υποδιαιρείται σε µικρότερες µονάδες ώστε να καλύπτει όλες τις πιθανές συναλλαγές. Τα πολλαπλάσια ή τα υποπολλαπλάσια του χρήµατος πρέπει να είναι τυποποιηµένα και η αξία τους εγγυηµένη. Το κοινώς αποδεκτό µέσο συναλλαγών, δηλαδή το χρήµα, καθορίζεται (α) από την οργάνωση της κοινωνίας, (β) από την σηµασία που έχουν οι ανταλλακτικές σχέσεις, και (γ) απξό τον βαθµό καταµερισµού της κοινωνικής εργασίας. Οι βασικές κατηγορίες του χρήµατος είναι το περιεκτικό χρήµα και το παραστατικό χρήµα. Τα σύγχρονα είδη χρήµατος είναι (α) το µεταλλικό χρήµα, (β) το χαρτονόµισµα, (γ) το πιστωτικό χρήµα (επιταγή - συναλλαγµατική) και (δ) οι πιστωτικές κάρτες. Τράπεζα, είναι η επιχείρηση που ασχολείται µε το εµπόριο του χρήµατος, δέχεται καταθέσεις και δίνει δάνεια. Τα είδη των καταθέσεων είναι: (α) οι καταθέσεις όψεως, (β) οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και (γ) οι καταθέσεις προθεσµίας. Επιτόκιο είναι το ποσό του τόκου για κάθε 100 ευρώ που κατατίθενται για ένα ηµερολογιακό έτος. Τα δάνεια δίνονται προς τις επιχειρήσεις για ενίσχυση της παραγωγικής δυναµικότητας και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής τους δράσης. άνεια δίνονται επίσης στους καταναλωτές που µπορεί να είναι στεγαστικά δάνεια ή καταναλωτικά δάνεια. Τέλος, οι Τράπεζες δανείζουν το κράτος για να καλύψει τη διαφορά µεταξύ δηµοσίων εσόδων και δηµοσίων δαπανών. Το τµήµα του εισοδήµατος που δεν δαπανούµε ονοµάζεται αποταµίευση. Η κατάθεση της αποταµίευσης σε Τράπεζα γίνεται για ασφάλεια και για τον τόκο. Τόκος είναι το κόστος δανεισµού, δηλαδή η επιβάρυνση που έχει ο δανειολήπτης για την χρησιµοποίηση χρήµατος που δεν ανήκουν στον ίδιο. Το χρηµατιστήριο είναι η αγορά της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, εκεί γίνεται η αγοραπωλησία των µετοχών, οµολόγων και εµπορευµάτων. Η σχέση µετατροπής των ευρώ σε κάποιο άλλο νόµισµα είναι η ισοτιµία του ευρώ προς το νόµισµα. Αρµόδια για την διαµόρφωση της ισοτιµίας της δραχµής είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 84

19 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Χρήµα Περιεκτικό χρήµα Παραστατικό χρήµα Επιταγή Συναλλαγµατική Πιστωτική κάρτα Τράπεζα Κατάθεση άνειο Επιτόκιο Τόκος Αποταµίευση Χρηµατιστήριο Ισοτιµία νοµισµάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 1. Θεωρείτε απαραίτητη τη χρησιµοποίηση χρήµατος στις συναλλαγές µας και γιατί; 2. Το χρήµα που κυκλοφορεί σήµερα είναι περιεκτικό ή όχι, και γιατί; 3. Γιατί οι πιστωτικές κάρτες λέγονται «πλαστικό χρήµα»; Ποιά η σηµασία τους σήµερα; 4. Ποιός είναι ο ρόλος της αποταµίευσης για την οικονοµία; 5. Ποιά δάνεια βοηθούν την οικονοµία, και γιατί; 6. Ποιες δυσκολίες θα αντιµετωπίζαµε αν τα παρακάτω αντικείµενα είχαν τη θέση του χρήµατος: α) ιαµάντια β) καρφίτσες γ) κοχύλια δ) ροδάκινα ε) λάδι 7. Ποια η διαφορά επιταγής και συναλλαγµατικής; 8. Ποιες οι διαφορές Κεντρικής τράπεζας και Εµπορικών τραπεζών; 9. Ποιός είναι ο ρόλος του χρηµατιστηρίου στις σύγχρονες κοινωνίες; 85

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Α2 νος ΠΕ9 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: :

4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Α2 νος ΠΕ9 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 4 ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ Α2 Επιβλέπων Καθηγητής: Φράγκος Κων/νος νος ΠΕ9 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2014-2015 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικονομίας. Ύλη:

Αρχές Οικονομίας. Ύλη: Αρχές Οικονομίας Ύλη: Κεφάλαιο 2: 2.2 Κεφάλαιο 3: 3.3-3.6 Κεφάλαιο 4: 4.2.α, 4.2.γ, 4.3, 4.4 Κεφάλαιο 5: 5.3, 5.4 Κεφάλαιο 6: 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 Κεφάλαιο 9: 9.2 Κεφάλαιο 10: 10.2 (όχι πορτοκαλί και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Χρήμα είναι κάθε αντικείμενο το οποίο είναι γενικά αποδεκτό από μια κοινωνία σαν μέσο ανταλλαγής των εμπορευμάτων. Το χρήμα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο παράδειγµα Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:15 λεπτά Σκοπός εξέτασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής 2. Τεχνικές παρατηρήσεις και παραδείγματα Το χρήμα Για να κατανοήσει ο μαθητής γιατί το χρήμα (με οποιαδήποτε μορφή) διευκόλυνε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 07: Χρήμα Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το Εµπόρευµα

ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Το Εµπόρευµα ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Εµπόρευµα ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Παπαδοπούλου Αλίκη Προβελεγγίου

Εύη Παπαδοπούλου Αλίκη Προβελεγγίου Εύη Παπαδοπούλου Αλίκη Προβελεγγίου «Στην αρχαία Ελλάδα του 5ου αιώνα π.χ. το επάγγελμα του τραπεζίτη δεν έχαιρε ιδιαίτερης εκτίμησης και συχνά ταυτιζόταν με αυτό του τοκογλύφου. Οι τράπεζες σχετίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός Χρήματος. Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών.

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός Χρήματος. Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών. ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ορισμός Χρήματος Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών. Βασικές μορφές χρήματος Διαχρονικά, το χρήμα έχει πάρει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές

Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 7.1 Τι είναι το χρήμα; Mακροοικονομική Κεφάλαιο 7 Αγορά περιουσιακών στοιχείων, χρήμα και τιμές 1) Ένα μειονέκτημα του συστήματος του αντιπραγματισμού είναι ότι Α) δεν υπάρχει εμπόριο. Β) οι άνθρωποι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε:

2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: 2) Στην συνέχεια υπολογίζουμε την ονομαστική αξία του πιστοποιητικού με το συγκεκριμένο αυξημένο επιτόκιο όπως και προηγουμένως, δηλαδή θα έχουμε: ( ) ( ) 3) Επομένως η θεωρητική αξία του πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Διάκριση Μαθηματικών Έννοια Χρηματοοικονομικών Ορισμοί Χρηματοοικονομικά Τράπεζες Χρηματιστήρια Προεξόφληση Αντικατάσταση Γραμματίων Δάνεια Ομόλογα Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Από το Διμεταλλισμό στο Ευρώ Το Τρίληµµα των Ανοικτών Οικονοµιών 1. Σταθερότητα και Ελεγχος Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 2. Χρήση Νομισματικής Πολιτικής για Εσωτερική Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις Έντυπη Έκδοση Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 Επιστρέψαμε στην εποχή του γραμματίου! Του ΜΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έστω ότι ένας καταθέτης μπορεί να αποταμιεύσει 100 ευρώ σε μια τράπεζα. Αν το ποσοστό των καταθέσεων που είναι υποχρεωμένες να κρατούν διαθέσιμο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Η ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΒ ΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7.1 Η Έννοια του Εισοδήµατος 7.2 Μορφές Εισοδήµατος 7.3 Οι Μεταβιβαστικές Πληρωµές 7.4 Η ιανοµή του Εισοδήµατος και Η Φτώχεια ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9.1 Ο Ρόλος των Εθνικών Λογαριασµών 9.2 Τα Μεγέθη των Εθνικών Λογαριασµών 9.2.1 Εθνικό Προϊόν 9.2.2 Εθνικό Εισόδηµα 9.2.3 Εθνική απάνη

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν

1.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) - Καθαρό Εθνικό Προϊόν ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : ΑΡΓΥΡΏ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.0 Γενικά Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής είναι ο καθορισµός (υπολογισµός) των συνολικών µεγεθών της οικονοµίας, πχ. της συνολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1.1. Αντικείμενο και χρησιμότητα της τεχνικής των συναλλαγών Οι Σύγχρονες Συναλλαγές δεν αποτελούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα. του Σαράντη Λώλου

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα. του Σαράντη Λώλου Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η Κεντρική Τράπεζα του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...1 2. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα...3 3. Η Κεντρική Τράπεζα...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.1 Η Ανταλλαγή και η Ανταλλακτική Αξία 5.2 Είδη Ανταλλαγών 5.3 Χρήµα και Τιµές 5.4 Η ιαµόρφωση της Τιµής 5.5 Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα