ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ Περιεχόμενα Περί πλαστιμότητας σελ. 2 Περί Αγκυρώσεων σελ. 4 Πιθανές μορφές αστοχίας δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σελ. 9 Διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας σελ. 16 Βήματα για τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση δοκών σελ. 20 Διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα από τα Βήματα 1 ως 21: σελ. 21 Συγκεντρωτικά στοιχεία για επιλογή κατάλληλων διαστάσεων δοκών σελ. 39 Μαρίνα Μωρέττη 1 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

2 Περί πλαστιμότητας Τι σημαίνει «πλαστιμότητα» ενός φέροντος στοιχείου/φορέα; Είναι η ικαντότηταα του στοιχείου/φορέαα να παραμορφώνεται χωρίς σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητάς του, δηλαδή της αντίστασης που προβάλλει στην παραμόρφωση (M Rd, V Rd ). Επιτρέπει την απόσβεση ενέργειας κατά την διάρκεια ενόςς σεισμού. (Όσο μεγαλύτερες είναι οι παραμορφώσεις ενός φορέα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόσβεση ενέργειας). Επιθυμητή συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού Σε περίπτωση σεισμού: Με την αύξηση της οριζόντιας (αδρανειακής) δύναμης F λόγω σεισμού, τοο στοιχείο/ /ο φορέας πρέπει να μπορεί να παραμορφωθεί (μετακίνηση δ στο σχήμα) χωρίς να μειωθεί σημαντικά η αντίσταση που προβάλλει (M Rd, V Rd ). δ F ` Φορέας που υποβάλλεται σε οριζόντια φόρτιση F λόγωω σεισμού και αντίστοιχες παραμορφώσις (οριζόντια μετατακίνηση δ και στροφές διατομών θ) Τι σημαίνει «ψαθυρή» συμπεριφορά ενός φέροντος στοιχείου/ /φορέα; Είναι το αντίθετο της πλάστιμης συμπεριφοράς. Οταν η δράση γίνει ίση με την αντίστασηη στις διάφορες κρίσιμες διατομές του φορέα (Ε d =R d ) ο φορέας καταρρέει απότομα σε μικρές παραμορφώσεις. ΔΕΝ επιτρέπει μεγάλη απόσβεση ενέργειας κατά την διάρκεια ενός σεισμού. Ανεπιθύμητη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού Μαρίνα Μωρέττη 2 Δομική Μηχανική Μ 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

3 Πλάστιμη και Ψαθυρή συμπεριφορά φορέα φ όπου: δ y = παραμόρφωση που οδηγεί σε διαρροή (yield) δ u = παραμόρφωση που οδηγεί σε αστοχία (ultimate) Η πλάστιμη συμπεριφορά ενός φορέα εξασφαλίζεται μέσω της τ σωστήςς διαστασιολόγησης: Τρόποι αστοχίας που οδηγούν σε πλάστιμη συμπεριφορά: Η αστοχία των δοκών να προηγείται της αστοχίας των υποστυλωμάτων σε έναν κόμβο Αστοχία σε κάμψη με διαρροή του διαμήκους οπλισμού (άραα εξασφάλιση μικρού ποσοστού οπλισμόύ ρ στις δοκούς) Τρόποι αστοχίας που οδηγούν σε ψαθυρή συμπεριφορά: Αστοχία έναντι τέμνουσας α) Είτε διαγώνια θλιπτική αστοχία σκυροδέματος (VV d V Rd,max ) β) Είτε ανεπάρκειαα συνδετήρων (VV d V Rd,s ) Αστοχία αγκυρώσεων Αστοχία υποστυλωμάτων πριν την αστοχία των δοκών σε έναν έ κόμβο. Φέροντα στοιχεία που σχεδιάζονται χωρίς πλαστιμότητα (διότι θεωρούμεε ότι συμπεριφέρονται ελαστικά): Πλάκες, Θεμέλια Μαρίνα Μωρέττη 3 Δομική Μηχανική Μ 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

4 Περί Αγκυρώσεων Μήκος όπου: b ευθύγραμμης αγκύρωσης ράβδου διαμήκους οπλισμού: f yd b a 4 f bd η διάμετρος της ράβδου f bd η τιμή σχεδιασμού της τάσης συνάφειας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 f yd η τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής του χάλυβα (για Β500 α = 1 α = 0.70 ευθύγραμμη αγκύρωση καμπύλη αγκύρωση σε κόμβο 500MPa f yd ) 1.15 Πίνακας 1: Βασικές τιμές του f bd (MPa) (ΕΚΩΣ 2000) Περιοχή συνάφειας I Περιοχή συνάφειας II f ck (ΜPa) Ράβδοι 32 υψηλής συνάφειας % των τιμών της περιοχής συνάφειας Ι I Περιοχή συνάφειας Ι f bd : Eυνοϊκές συνθήκες συνάφειας κόμβοι, υποστυλώματα, οριζόντια στοιχεία (δοκοί, πλάκες) με ύψος 25 cm II Περιοχή συνάφειας ΙΙ f bd : Δυσμενείς συνθήκες συνάφειας το επάνω τμήμα οριζόντιων στοιχείων (δοκών, πλακών) με ύψος > 25 cm Διεύθυνση σκυροδέτησης α h/2 α) γ) h 250mm h 300mm h β) h 250mm δ) h 600mm α,β) ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας γ,δ) ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας μόνο για ράβδους στις διαγραμμισμένες περιοχές ΕΚΩΣ 2000 (Σ17.1) Μαρίνα Μωρέττη 4 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

5 Πίνακας 2α: Ελάχιστο μήκος ευθύγραμμης αγκύρωσης b ράβδων διαμέτρου, χάλυβα Β500, σε συνθήκες ευνοϊκές (Ε) και δυσμενείς (Δ): δίνεται ο λόγος b / C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 b / E (Ι) (ΙΙ) Πίνακας 2β: Ελάχιστο μήκος καμπύλης αγκύρωσης, 0.7 I ράβδων διαμέτρου, χάλυβα Β500 για διάμετρο τυμπάνου καμπύλωσης D 20 ( κόμβος: συνθήκες Ι (Ε)) C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 bnet b bnet, / Παράδειγμα: Ζητούνται τα μήκη αγκύρωσης ράβδου Φ16 σε σκυρόδεμα C20/25 (1) ευθύγραμμης αγκύρωσης σε Δυσμενείς συνθήκες συνάφειας (2) καμπύλης αγκύρωσης bnet, σε ακραίο κόμβο 1) Μήκος ευθύγραμμης αγκύρωσης: 1α) Αναλυτικά: Περιοχή συνάφειας ΙΙ (από Πίνακα 1 για f ck = 20 MPa): II I fbd 0.70 fbd MPa 1.624MPa f yd 16mm 500/1.15 MPa b a mm107cm 4 f MPa bd 1β) Μέσω του Πίνακα 2α: Aπό Πίνακα 2 για f ck = 20 MPa και συνθήκες συνάφειας Δ: b / 67 b = 67 = 67x16 mm = 1072 mm = 107 cm 2) Μήκος καμπύλης αγκύρωσης σε ακραίο κόμβο: Aπό Πίνακα 2β για f ck = 20 MPa: bnet, / 33 b = 33 = 33x16 mm = 528 mm 53 cm Μαρίνα Μωρέττη 5 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

6 Μήκος υπερκάλυψης 0 διαμήκων ράβδων F s Fs b όπου: b το ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης της ράβδου με την μεγαλύτερη διάμετρο α 1 = συντελεστής που εξαρτάται από το % των ράβδων που υπερκαλύπτονται σε μία διατομή = 1.50 για ποσοστό 100% των ράβδων: Ευρωκώδικας 2 (α 1 =2.00, ποσοστό 100% ΕΚΩΣ2000) = 1.40 για ποσοστό 50% των ράβδων: Ευρωκώδικας 2 Ανάγκη υπερκάλυψης ράβδων: λ.χ. λόγω του μέγιστου ευθύγραμμου μήκους ράβδων στο εμπόριο: L max =12 m (ή 14m) λ.χ. λόγω αναμονών κατακορύφων στοιχείων κατά την διακοπή σκυροδέτησης Παράδειγμα: Ζητείται το μήκος υπερκάλυψης διαμήκων ράβδων 3Φ14 στο άνω πέλμα δοκού Δ25/60 με σκυρόδεμα C20/25. Έστω ότι οι ράβδοι υπερκαλύπτονται και οι 3 στην ίδια διατομή. Συνθήκες συνάφειας (άνω ράβδοι σε δοκό h= 60 cm >25 cm): Δυσμενείς Περιοχή συνάφειας ΙΙ από Πίνακα 2 για C20, Δ: b / 67 b = 67 = 67x14 mm = 938 mm 94 cm Υπερκαλύπτονται όλες οι ράβδοι στην ίδια διατομή: (ποσοστό 100%) α 1 = b cm 141cm Ράβδοι 3Φ14 Μαρίνα Μωρέττη 6 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

7 Ελάχιστη διάσταση υποστυλώματος hc στο οποίο αγκυρώνονται ράβδοι δοκών διαμέτρου L παράλληλες προς την διάσταση hc Βάσει ΕΚΩΣ 2000 Ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης ράβδου δοκού εντός υποστυλώματος: (1) b,min 0.3 b Στο μήκος (1) πρέπει να προστεθούν: c πάχος επικάλυψης w διάμετρος συνδετήρα υποστυλώματος, διότι το καμπύλο τμήμα του διαμήκους οπλισμού πρέπει να περιβάλλεται από τους συνδετήρες του υποστυλώματος 5 L διότι η διαρροή του διαμήκους οπλισμού της δοκού θεωρούμε ότι ενδέχεται να προχωρήσει μέσα από την παρειά του υποστυλώματος σε μήκος 5 L b,net 5 Υποστύλωμα D δοκός b,min 5 ` h c Παράδειγμα: Ζητείται το ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος hc για την αγκύρωση οπλισμού δοκού Φ14. Σκυρόδεμα C20/25. Συνθήκες συνάφειας (εντός κόμβου): Ευμενείς Περιοχή συνάφειας Ι από Πίνακα 2 για C20, Ε: b / 47 b = 47 Εστω συνδετήρες υποστυλώματος: w = 10 mm Εστω πάχος επικάλυψης: c = 35 mm hc 0.3 b 5L w c 0.347L 5L w c 19.1L w c h mm 10mm 35mm 312mm 31.2cm c Μαρίνα Μωρέττη 7 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

8 Πίνακας 3: Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος (h c c w ) σε cm για την αγκύρωση ράβδων δοκού διαμέτρου L, χάλυβα Β500 σε ακραίο κόμβο (ΕΚΩΣ 2000) C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 (h c c- w ) / L,max L,max : η μέγιστη διάμετρος του διαμήκους οπλισμού της δοκού που αγκυρώνεται στην διάσταση h c του υποστυλώματος. (Ενδέχεται σε μία δοκό να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία διάμετροι ράβδων, λ.χ. 12 και 14). Ελάχιστη Διάμετρος τυμπάνου καμπύλωσης οπλισμού στον κόμβο: D 20 L D Μαρίνα Μωρέττη 8 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

9 Πιθανές μορφές αστοχίας δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα α) Γενικά περί οπλισμών Οι οπλισμοί σε ένα δομικό στοιχείο είναι: Διαμήκης οπλισμός Για την ανάληψη των εφελκυστικών κυρίως δυνάμεων λόγω κάμψης (Μ, Ν) Συνδετήρες Για την ανάληψη των λοξών εφελκυστικών τάσεων λόγωω παρουσίας τέμνουσας (V) (και για την ανάληψη των δυνάμεων λόγω ροπής στρέψης) Οι ράβδοι οπλισμού αναλαμβάνουν εφελκυστικές ή θλιπτικές δυνάμεις παράλληλα με τον άξονά τους. Fs Fs = σ s A s Η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να αναλάβει μία ράβδος χάλυβα, διατομής Αs, είναι όταν η τάση του χάλυβα γίνει ίση με την τάση διαρροής: F s = A s f sy β) Το πρόβλημα της διατμήσεως Ο όρος διατμητική τάση που χρησιμοποιείται κατά τον σχεδιασμό έναντι τέμνουσας δεν αντιπροσωπεύει κάποιο φυσικό μέγεθος. Οι διατμητικές τάσεις είναι ε ένα μέγεθος που προκύπτει από την ανάλυση των κυρίων τάσεων στο σύστημα αξόνων Χ, Υ. M V Σχήμα 1 Κατανομή ορθών [σ x ] και διατμητικών [τ] τάσεων καθ ύψος ύ μιας διατομής λόγω ροπής Μ, και τέμνουσας V [σ x ] ορθές τάσεις κάθετες στην διατομή, [τ] διατμήτικές τάσεις παράλληλες στην διατομή Μαρίνα Μωρέττη 9 Δομική Μηχανική Μ 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

10 Η μέση διατμητική τάση υ i, ή μέση ανηγμένη τέμνουσα, που χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό (λ.χ. στην διάτρηση) ορίζεται ως εξής: V υ i = bh όπου: V = τέμνουσα που αναπτύσσεται στην διατομή b, h = πλάτος και ύψος διατομής Τάσεις που αναπτύσσονται λόγω ροπής και τέμνουσας Στην περίπτωση μιας άοπλης αμφιέρειστης δοκού η οποία φορτίζεται με ομοιόμορφο ο κατανεμημένο φορτίο, οι τροχιές των κύριων τάσεων σ I που αναπτύσσονται προ της ρηγματώσεως (αν η δοκός θεωρηθεί ομογενής και ισότροπη) φαίνονται στο Σχήμα 2. σ I = κύριες εφελκυστικές τάσεις σ ΙΙ = κύριες θλιπτικές τάσεις (κάθετες στις σ I ) Λοξός εφελκυσμός Ρωγμές λόγω σ I Διάγραμμα ροπών [Μ] Διάγραμμα τεμνουσών [V][ Σχήμα 2 Εντατικά μεγέθη Μ, V και τροχιές κυρίων τάσεων σ Ι, σ ΙΙ σε αμφιέρειστη δοκό Μαρίνα Μωρέττη 100 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

11 Οι ρωγμές λόγω εφελκυσμού ανοίγουν κάθετα στις κύριες εφελκυστικές τάσεις Σχήμα 3 Ρηγμάτωση λόγω καθαρού εφελκυσμού Αστοχία σε εφελκυσμό: διακεκριμένη ρωγμή Διατμητική ρωγμή: λοξή Καμπτική ρωγμή: κάθετη στον άξονα του στοιχείου Οι ρωγμές είναι: κάθετες στις κύριες εφελκυστικές τάσεις (και παράλληλες με τις κύριες θλιπτικές τάσεις) Σχήμα 4 Μορφολογία ρηγμάτωσης αμφιέρειστης δοκού υπό ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο Προσομοίωμα μεταφοράς δυνάμεων σε γραμμικά στοιχεία άνω πελμα (θλιβόμενο) Κλασικό δικτύωμα Μörsch κάτω πέλμα (εφελκυόμενο) ορθοστάτης θλιβόμενη διαγώνιος Σχήμα 5 Κλασικό δικτύωμα Μörsch για διαστασιολόγηση γραμμικών στοιχείων έναντι τέμνουσας - Το άνω πέλμα του δικτυώματος (θλιβόμενο πέλμα δοκού) θεωρούμε ότι αποτελείται από σκυρόδεμα και από τον θλιβόμενο διαμήκη οπλισμό. - Το κάτω πέλμα του δικτυώματος (εφελκυόμενο πέλμα δοκού) αποτελείται από τον εφελκυόμενο διαμήκη οπλισμό. - Οι ορθοστάτες υποκαθιστούν τους συνδετήρες - Οι θλιβόμενες διαγώνιοι μεταξύ διαδοχικών ορθοστατών αποτελούνται από σκυρόδεμα. Μαρίνα Μωρέττη 11 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

12 Περιγραφή τρόπων αστοχίας δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα Ορισμός «Γραμμικά στοιχεία» ονομάζονται τα στοιχεία των οποίων η μία διάσταση είναι κατά 5 φορές μεγαλύτερη από τις άλλες διαστάσεις τους. λ.χ. δοκός με μήκος L=5m για να θεωρηθεί γραμμικό στοιχείο θα πρέπει οι διαστάσεις της διατομής της να είναι μικρότερες από 1/5L = 1m. α) Τρόποι αστοχίας δοκού λόγω κάμψης θλιπτική αστοχία σκυροδέματος εκτεταμένη θραύση σκυροδέματος (λόγω θλιπτικής αστοχίας) άνω πέλμα κάτω πέλμα Καμπτικές ρωγμές λόγω εφελκυσμού Αστοχία συνάφειας χάλυβα σκυροδέματος Σχήμα 6 Πιθανές μορφές αστοχίας δοκού λόγω κάμψης - άνω πέλμα του δικτυώματος: κίνδυνος θλιπτικής αστοχίας σκυροδέματος όταν υπερβληθεί η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος Ψαθυρός τρόπος αστοχίας (επιδίωξη αποφυγής κατά τον σχεδιασμό) - κάτω πέλμα του δικτυώματος: Οι καμπτικές ρωγμές δημιουργούνται όταν υπερβληθεί η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος σ > fct, δηλαδή σε μιρκή παραμόρφωση. Οσο αυξάνονται οι δρώσες ροπές, τόσο διευρύνονται οι ρωγμές (αφενός καθ ύψος της δοκούς αλλά και το εύρος τους (=το ανοιγμα των ρωγμών) με αποτέλεσμα την διαρροή του διαμήκους εφελκυόμενου οπλισμού όταν ε s = ε sy Πλάστιμος τρόπος αστοχίας (επιδιωκόμενος κατά τον σχεδιασμό) Μαρίνα Μωρέττη 12 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

13 β) Τρόποι αστοχίας δοκού λόγω τέμνουσας β1) Αστοχία λόγω θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος ( έλεγχος επάρκειας θλιπτήρων δικτυώματος Morsch) Πότε αποτρέπεται ο κίνδυνος διαγώνιας θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος; Πρέπει: Η δρώσα τέμνουσα η παράλληλη με την διεύθυνση των ρωγμών (= μικρότερη από την αντοχή του στοιχείου σε διαγώνια θλίψη (=V Rd,max ). 2V d ) να είναι Για γωνία ρωγμών θ =45 από ανάλυση των δυνάμεων (Σχήμα 7) προκύπτει η ανίσωση που πρέπει να ισχύει προκυμένου να αποτραπεί η θλιπτική αστοχία του σκυροδέματος λόγω τέμνουσας. Σχήμα 7 Τάση σκυροδέματος λόγω λοξής θλίψεως διαγωνίων δικτυώματος Μοersch. Υπολογίζεται η τάση σ c που αναπτύσσεται στην διατομή του διαγώνιου θλιπτήρα του δικτυώματος Moersch (βλ. Σχήμα 7). Για να μην αστοχήσει ο θλιπτήρας πρέπει: σ c ν f cd, f όπου: ν = 0,70 [1 ck 250 ] (μείωση αντοχής σκυροδέματος λόγω εγκάρσιου εφελκυσμού ΕΚΩΣ2000) V Rd,max = d ν fcd b w (εξ. 1) Μαρίνα Μωρέττη 13 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

14 β2) Αστοχία λόγω λοξού εφελκυσμού: ( έλεγχος επάρκειας ορθοστατών δικτυώματος Morsch) Συνδετήρες κατακόρυφη συνιστώσα λοξού εφελκυσμού ` συνδετήρας Σχήμα 7 Διατμητική ρηγμάτωση λόγω λοξού εφελκυσμού Λόγω των λοξών εφελκυστικών τάσεων ανοίγουν λοξές («διατμητικές») ρωγμές. (Όταν τοπικά η κύρια τάση στο σκυρόδεμα γίνει ίση με την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος: σ c = f ct ). Μετά την ρηγμάτωση αρχίζουν να ενεργοποιούνται οι συνδετήρες. (Διότι για να ενεργοποιηθεί μία ράβδος οπλισμού πρέπει να υπάρχει ανηγμένη παραμόρφωση, δηλαδή αύξηση του μήκους της. Αύξηση μήκους της ράβδου προϋποθέτει ρηγμάτωση του περιβάλλοντος σκυροδέματος). Εάν οι συνδετήρες επαρκούν για την ανάληψη της δρώσας τέμνουσας, τότε το εύρος (άνοιγμα) των ρωγμών παραμένει μικρό και η δοκός δεν κινδυνεύει να αστοχήσει όπως στο Σχήμα 7. Η βέλτιστη διάταξη του οπλισμού (ώστε να είναι κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερος) είναι να τοποθετηθεί παράλληλα προς τις κύριες εφελκυστικές τάσεις. Επειδή η διεύθυνση των λοξών εφελκυστικών τάσεων είναι μεταταβαλλομενη, οι συνδετήρες τοποθετούνται κάθετα στον άξονα του στοιχείου και αναλαμβάνουν την κατακόρυφη συνιστώσα των λοξών εφελκυστικών δυνάμεων. κατακόρυφοι συνδετήρες κεκλιμένος οπλισμός διάτμησης Μαρίνα Μωρέττη 14 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

15 Πόσοι συνδετήρες χρειάζονται για να αποτραπεί ο κίνδυνος λόγω λοξού εφελκυσμού; Πρέπει: Οι συνδετήρες που κόβονται από μία πιθανή λοξή ρωγμή να μπορούν να αναλάβουν την δρώσα τέμνουσα. Παραδοχές: - Η γωνία θ της πιθανής διατμητικής ρωγμής ως προς τον άξονα του στοιχείου είναι: 45 ο - Η κατακόρυφη προβολή της ρωγμής είναι 0.9 d V θ=45 ο 0.9d 0.9d Πλήθος συνδετήρων που κόβει η ρωγμή: 0.9d s, όπου s = απόσταση μεταξύ των συνδετήρων Μέγιστη δύναμη που μπορούν να αναλάβουν οι συνδετήρες που κόβονται από την ρωγμή: Δύναμη = (πλήθος συνδετήρων) (φέρουσα ικανότητα ενός συνδετήρα) 0.9d A sw A f 0.9 d f s s V wd = sw wyd wyd (εξ. 2) όπου s = απόσταση μεταξύ των συνδετήρων A sw = διατομή όλων των σκελών του συνδετήρα των παράλληλων στην τέμνουσα V Παράδειγμα: Πλήθος σκελών ενός συνδετήρα που κόβονται από την ρωγμή: 4 Διατομή δοκού Οπλισμός: 4 ράβδοι εφελκυόμενος + 4 ράβδοι εφελκυόμενος + 4 τμητος συνδετήρας Μαρίνα Μωρέττη 15 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

16 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ Ελέγχονται οι ανισώσεις ασφαλείας: Δράση Αντίσταση E d R d V d V Rd όπου: E = Effect of actions (= αποτέλεσμα δράσεων: M d, V d ) R = Resistance (= αντίσταση) d = design (μεγέθη σχεδιασμού που έχουν προκύψει από τα φορτία σχεδιασμού 1,35g+1.50q) V d = η δρώσα τέμνουσα σχεδιασμού V d,παρ V παρ. V αξονα V αξονα A Δ1 - B Δ2 - Γ [V] + + V αξονα Διάγραμμα τεμνουσών κατά μήκος της δοκού Γίνονται τρεις έλεγχοι: 1 ος Έλεγχος: Επάρκεια διατομής έναντι διαγώνιας θλίψης του σκυροδέματος Για την αποφυγή της λοξής θλιπτικής αστοχίας σκυροδέματος V d V Rd,max (Α) όπου: V d = η δρώσα τέμνουσα V παρ στην παρειά του στοιχείου (στον κόμβο) Χάριν απλότητας μπορεί να λαμβάνεται η τέμνουσα που υπολογίζεται στον άξονα των στοιχείων, V αξονα (η οποία είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα παρειάς, V παρ ) V Rd,max = η αντίσταση του στοιχείου έναντι λοξής θλίψης του σκυροδέματος 1 VRd,max 0.9 dbw1 fcd με: , fck ( MPa ) (εξ.1) ν 1 = συντελεστής μείωσης της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος παρουσία εγκάρσιου εφελκυσμού (βάσει ΕΚΩΣ 2000) f ck Μαρίνα Μωρέττη 16 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

17 Εάν δεν πληροίται η ανίσωση (Α) υπάρχει κίνδυνος θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος (εξαιρετικά ψαθυρή). Η μόνη λύση είναι η αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Η προσθήκη οπλισμού ΔΕΝ αποτρέπει την αστοχία αυτήν. Αν V d > V Rd,max απαιτείται είτε αύξηση του πλάτους b w της δοκού είτε αύξηση του ύψους h w (d) της δοκού ισοδύναμα 2 ος Έλεγχος: Υπολογισμός απαιτούμενων συνδετήρων Για την αποφυγή της αστοχίας έναντι λοξού εφελκυσμού απαιτείται η ύπαρξη επαρκών συνδετήρων ώστε να παραληφθεί η δρώσα τέμνουσα V d V wd (Α) όπου: V d = η δρώσα τέμνουσα σε απόσταση d από την παρειά V d,παρ του στοιχείου (στον κόμβο) Χάριν απλότητας μπορεί να λαμβάνεται η τέμνουσα που υπολογίζεται στον άξονα των στοιχείων, V αξονα (η οποία είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα V d,παρ ) V wd = η δύναμη που μπορούν να αναλάβουν οι συνδετήρες (αντίσταση) Για την επάρκεια ενός φέροντος στοιχείου έναντι λοξού εφελκυσμού: Θα πρέπει η δρώσα τέμνουσα V d να είναι μικρότερη από την αντοχή των συνδετήρων V wd : sw Vd Vwd Vd 0.9d A fwyd (εξ. 2) s Στην (εξ. 2) υπάρχουν δύο παράμετροι: - η διατομή των συνδετήρων Α sw, και - η απόστασή τους s. Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων συνδετήρων γίνεται συνήθως η παραδοχή της διατομής των συνδετήρων: α) της διαμέτρου των συνδετήρων: 8, 10 ή 12 ( σπανιότερα, μόνον για μέγάλες V d ) β) των σκελών των συνδετήρων. Γενικώς 2 τμητος (= 2 σκέλη)* και μετά από την (εξ. 2) υπολογίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση s Μαρίνα Μωρέττη 17 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

18 *Σημ. Στις δοκούς με συνήθη πλάτη (b=25 40 cm) κατά κανόνα τοποθετούνται δίτμητοι συνδετήρες, εκτός εάν η τέμνουσα είναι πολύ μεγάλη οπότε γαι την ανάληψή της ενδεχομένως να απαιτηθούν περισσότερα σκέλη. Πρόταση: Μονάδες στην εξίσωση για τον προσδιορισμό της απόστασης s των συνδετήρων: dm ( ) Asw( cm) fwyd ( MPa) sm ( ) 0.10 (εξ. 2α) V ( kn) d 3 ος Έλεγχος: Μέγιστη απόσταση συνδετήρων Οι αποστάσεις των συνδετήρων εντός της κρίσιμης περιοχής των δοκών (=σε απόσταση 2 h από την παρειά της δοκού στον κόμβο ΕΚΩΣ2000 ) πυκνώνουν: - Για την εξασφάλιση πλάστιμης συμπεριφοράς σε περίπτωση σεισμού - Λόγω των μεγαλύτερων αναπτυσσόμενων τεμνουσών δυνάμεων 50mm h b s Σχήμα 8 Πύκνωση των συνδετήρων των δοκών στις κρίσιμες περιοχές Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max εντός κρίσιμης περιοχής h b /3 το 1/3 του ύψους της δοκού 10 L,min 10 φορές τη διάμετρο της λεπτότερης διαμήκους ράβδου, 20 w 20 φορές τη διάμετρο των συνδετήρων, Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max σε περιοχές υπερκάλυψης διαμήκων ράβδων h b /4 το 1/3 του ύψους της δοκού 8 L,min 10 φορές τη διάμετρο της λεπτότερης διαμήκους ράβδου, 150 mm Ενώσεις του διαμήκους οπλισμού με υπερκάλυψη επιτρέπονται μόνο εκτός των κρίσιμων περιοχών της δοκού (παρ , ΕΚΩΣ). Συνιστάται να αποφεύγονται: Αποστάσεις συνδετήρων μικρότερες από 10 15cm. Διάμετρος συνδετήρων 12 Μαρίνα Μωρέττη 18 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

19 Παράδειγμα: Έστω δοκός με διατομή 25/40, στατικό ύψος d=35cm,ελάχιστη διάμετρο διαμήκους οπλισμού L,min = 14 mm, σκυρόδεμα C20/30, χάλυβα Β500, και δρώσα τέμνουσα V d =210 kn. Ζητούνται: α) Ο έλεγχος επάρκειας της δοκού β) oι ελάχιστοι απαιτούμενοι συνδετήρες για την ασφαλή ανάληψη της τέμνουσας. Έστω ότι θα χρησιμοποιηθούν δίτμητοι συνδετήρες διαμέτρου 8: Α w = 20.50cm 2 α) Έλεγχος επάρκειας της δοκού (εξ. 1): VRd,max 0.9dbw 1 fcd m0.25m kN f ck 20 όπου: , fck ( MPa ) 250 Είναι V d = 210 kn < V Rd,max = kn: Η διατομή επαρκεί β) Υπολογισμός απαιτούμεων συνδετήρων (εξ. 2): Asw m( m ) 500/ kn/ m Vd 0.9 d fwyd s( m) 0.064m s 210kN Σ 8/6 Επειδή η απόσταση που προκύπτει είναι μικρή θα τεθούν συνδετήρες 10: Α w = 20.79cm 2 Για δίτμητους Σ10: m(2 0.79) 500/1.15 s( m) m Σ 10/10 210kN γ) Έλεγχος μέγιστης επιτρεπόμενης απόστασης συνδετήρων s max : Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max εντός κρίσιμης περιοχής εκτός περιοχής υπερκάλυψης: h b /3 = 35cm /3 = 11.6 cm > 10 cm s max = min 10 L,min = cm = 14 cm 20 w = cm = 20 cm Αρα τίθενται συνδετήρες Σ 10/10 Μαρίνα Μωρέττη 19 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

20 Βήματα για τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση δοκών. Βήμα 1 ο : Υπόθεση διαστάσεων διατομής δοκού: b w, h w Βήμα 2 ο : Υπολογισμός θεωρητικού μήκους δοκών Βήμα 3 ο : Εκτίμηση απόστασης d 1 (ΚΒ διαμήκους οπλισμού από παρειά δοκού) ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος (πάχος επικάλυψης, c) Βήμα 4 ο : Ελεγχος λειτουργικότητας (το d που επελέγη πληροί d : αποφυγή ελέγχου βελών) 20 Βήμα 5 ο : Υπολογισμός εμβαδών επιρροής του φορτίου των πλακών στις δοκούς Βήμα 6 ο : Μετατροπή του κατανεμημένου φορτίου πλακών σε ομοιόμορφο φορτίο Βήμα 7 ο : Υπολογισμός των φορτίων σχεδιασμού p d των δοκών (ομοιόμορφο κατανεμημένο) Βήμα 8 ο : Υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους δοκών, b eff Βήμα 9 ο : Στατική επίλυση (προσδιορισμός διαγραμμάτων M d, V d ) Βήμα 10 ο : Έλεγχος επάρκειας έναντι λοξής θλίψης (ενδεχόμενη αύξηση διαστάσεων b w, h w ) Βήμα 11 ο : Υπολογισμός ελάχιστου και μέγιστου γεωμετρικού ποσοστού οπλισμού, ρ min και ρ max Βήμα 12 ο : Έλεγχος επάρκειας διατομής έναντι κάμψης Βήμα 13 ο : Υπολογισμός ποσοστού απαιτούμενων διαμήκων οπλισμών λόγω Μ d : ρ Βήμα 14 ο : Επιλογή διαμέτρου ράβδων διαμήκους οπλισμού 14α: Έλεγχος ότι το πλάτος των υπ/των επαρκεί για την αγκύρωση των διαμήκων οπλισμών 14β: Έλεγχος ότι οι διαμήκεις ράβδοι χωράνε στην διατομή Βήμα 15 ο : Ενδεχόμενη αλλαγή διαστάσεων διατομής, υπολογισμός νέων ρ min και ρ max (Βήμα 11 ο ) και επανέλεγχος διατομής (Βήμα 12 ο ). Βήμα 16 ο : Επιλογή ράβδων οπλισμού σε όλες τις θέσεις των δοκών α) του οπλισμού που προέκυψε για την ανάληψη των ροπών M d β) του πρόσθετου οπλισμού που απαιτείται για λόγους αντισεισμικότητας (από κατασκευαστικές απαιτήσεις, άνευ υπολογισμών) Βήμα 17 ο : Υπολογισμός λεπτομερειών όπλισης: Μήκη αγκύρωσης, D τυμπάνου καμπύλωσης, κλπ. Βήμα 18 ο : Υπολογισμός συνδετήρων Βήμα 19 ο : Σχεδιασμός αναπτυγμάτων διαμήκων οπλισμών Βήμα 20 ο : Προμέτρηση υλικών (εάν ζητείται) Μαρίνα Μωρέττη 20 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

21 Διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα από τα Βήματα 1 ως 21: Βήμα 1 ο : Προεκτίμηση (παραδοχή) διαστάσεων διατομής δοκού: b w, h w Για τον έλεγχο επάρκειας της διατομής μίας δοκού έναντι των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών (Μ d, V d ) γίνεται αρχικώς μία παραδοχή διαστάσεων. Οι διαστάσεις αυτές μετά τους υπολογισμούς των εντατικών μεγεθών και των ελέγχων πιθανότατα θα χρειαστούν τροποποίηση: είτε να αυξηθούν (εάν δεν επαρκούν) είτε να μειωθούν εάν δεν απαιτείται τόσο μεγάλη διατομή. Συνήθως επιλέγεται το επιθυμητό πλάτος, b w, της δοκού (λ.χ. καθορίζεται από το πάχος των τοίχων ώστε να μην προεξέχουν οι δοκοί) και καθορίζεται το ύψος βάσει των ελέγχων επάρκειας της διατομής έναντι των εντατικών μεγεθών (Μ d, V d ). Ελάxιστο επιτρεπόμενο πλάτος δοκών: min b w = 25 cm Ύψος δοκών: - Θεώρηση ενιαίου ύψους δοκού h μεγαλύτερου από εκείνο που προκύπτει από τον έλεγχο λειτουργικότητας (Βήμα 3 ο ) - Το φορτίο λόγω του ιδίου βάρους των δοκών θα υπολογιστεί για το h που υποθέσαμε. - Μετά την στατική επίλυση και τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών (M d, V d ), θα ακολουθήσει η διαστασιολόγηση (προσδιορισμός των διαστάσεων της διατομής) ώστε να αναλαμβάνονται με ασφάλεια τα εντατικά μεγέθη. - Εάν η διατομή δεν επαρκεί, θα απαιτηθεί αύξηση των διαστάσεων της δοκού. ΔΕΝ χρειάζεται να διορθωθεί το ίδιο βάρος και να γίνει πάλι η στατική επίλυση, καθώς οι διαφορές θα είναι αμεληταίες. Στις δοκούς : Ο καθοριστικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ύψους ΔΕΝ είναι ό έλεγχος λειτουργικότητας (αποφυγή ακριβούς ελέγχου βελών). Το ελάχιστο ύψος προκύπτει κατά κανόνα από την διαστασιολόγηση έναντι κάμψης (ροπή Μ d ), και έναντι τέμνουσας (τέμνουσα V d ). Στο τέλος της παρούσας ενότητας παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις παραμέτρους που καθορίζουν το ελάχιστο και το μέγιστο ύψος δοκού. Μαρίνα Μωρέττη 21 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

22 Βήμα 2 ο : Υπολογισμός θεωρητικού μήκους δοκών Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τις πλάκες. A δοκός Δ1 δοκός B Δ2 Γ b A L Δ1, καθ. b B L Δ2, καθ. b Γ υποστύλωμα υποστύλωμα ελεύθερο άκρο Δ1 άκρα δοκών Δ1, Δ2 με συνέχεια εκατέρωθεν ελεύθερο άκρο Δ2 l θδ1 = min L Δ1, καθ. + b A /3 + b Β /2 L Δ1, καθ «Συνέχεια» στο άκρο δοκού νοείται όταν πέρα από το άκρο αυτό υπάρχει άλλη δοκός κατά μήκος (όχι εγκάρσια): Στο σχήμα συνέχεια υπάρχει στο δεξιό άκρο της Δ1 και στο αριστερό άκρο της Δ2. Βήμα 3 ο : Εκτίμηση απόστασης d 1 (ΚΒ διαμήκους οπλισμού από παρειά δοκού). Το πάχος επικάλυψης, c, για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του φέροντος οργανισμού υπολογίζεται ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. h d w (Web reinforcement=stirrup) Συνδετήρας L (Longitudinal reinforcement) d 1 = c + ½ L + w d = h d 1 d 1 c d 1 h = ύψος στοιχείου (height of the element) d = στατικό ύψος στοιχείου (effective depth of element) c = επικάλυψη οπλισμού (concrete cover) d 1 = απόσταση Κ.Β. διαμ. οπλισμού από την εξωτερική επιφάνεια σκυροδέματος L = διάμετρος ράβδου διαμήκους οπλισμού (Rebar diameter of longitudinal reinforcement) w = διάμετρος ράβδου συνδετήρα (Rebar diameter of stirrup) Μαρίνα Μωρέττη 22 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

23 Για τον υπολογισμό του στατικού ύψους d γίνεται η παραδοχή διαμέτρου ράβδων (max πιθανές max d 1 min d περισσότερος οπλισμός: υπέρ της ασφαλείας) Γενικώς μπορούν να λαμβάνονται: - Διαμήκης οπλισμός L = 20 mm - Συνδετήρες w = 10 mm Εάν τελικώς κατά την διαστασιολόγηση επιλεγούν διαφορετικές διάμετροι L, w από αυτές που έχουν υποτεθεί για τον υπολογισμό του ύψους d, δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν οι υπολογισμοί με το τροποποιημένο d, δεδομένου ότι το μικρότερο στατικό ύψος είναι δυσμενέστερο (οδηγεί σε περισσότερον οπλισμό). Η απαίτηση του ελάχιστου πάχους επικάλυψης διαφέρει στους κανονισμούς ΕΚΩΣ 2000 (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλ. Σκυροδέματος) και Ευρωκώδικα 2 βλ. τα δύο σχετικά έγγραφα στο Mycourses : 1. «επικάλυψη σκυροδέματος κατά ΕΚΩΣ», 2. «επικάλυψη σκυροδέματος σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2» Βήμα 4 ο : Ελεγχος λειτουργικότητας (για την αποφυγή επακριβούς ελέγχου βελών κάμψης) το d που επελέγη πρέπει να πληροί την σχέση: d 20 όπου: α = 1.00 αμφιέρειστη, α = 0.85 μονόπακτη α = 0.70 αμφίπακτη, α = 2.00 πρόβολος = θεωρητικό μήκος δοκού Η σχέση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως μία πρώτη εκτίμηση του στατικού ύψους d. Κατά κανόνα όμως το τελικό ύψος της δοκού προκύπτει λόγω των εντατικών μεγεθών Md, Vd: ώστε οι διαστάσεις τις διατομής να επαρκούν για την ασφαλή ανάληψη των φορτίων. Η αντίστοιχη σχέση στις πλάκες είναι παρόμοια αλλά διαφέρει λίγο: Στις πλάκες: d 30 όπου: α = 1.00 αμφιέρειστη, α = 0.80 μονόπακτη α = 0.60 αμφίπακτη, α = 2.40 πρόβολος Μαρίνα Μωρέττη 23 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

24 Βήμα 5 ο : Υπολογισμός εμβαδών επιρροής του φορτίου των πλακών στις δοκούς Πώς χαράσσονται οι γραμμές κατανομής των φορτίων των πλακών στις δοκούς: Από κάθε γωνία της πλάκας, στο σημείο τομής των αξόνων των δοκών, χαράσσονται ευθείες που σχηματίζουν με τους άξονες των δοκών τις εξής γωνίες: Γωνία 45 ο : όταν υπάρχουν ίδιες συνθήκες συνέχειας εκατέρωθεν των δοκών Δηλαδή: είτε δεν υπάρχει πλάκα από την άλλη πλευρά και των 2 δοκών είτε υπάρχει πλάκα από την άλλη πλευρά και των 2 δοκών Γωνία 30 ο + 60 ο : όταν ΔΕΝ υπάρχουν ίδιες συνθήκες συνέχειας εκατέρωθεν των δοκών 60 ο ως προς την δοκό από την άλλη πλευρά της οποίας υπάρχει πλάκα (=συνέχεια) 30 ο ως προς την δοκό από την άλλη πλευρά της οποίας δεν υπάρχει πλάκα Βήμα 6 ο : Μετατροπή του κατανεμημένου φορτίου των πλακών σε ομοιόμορφο φορτίο Στην δοκό Δ6 του σχήματος έστω ότι το επιφανειακό κατενεμημένο φορτίο των πλακών είναι: g πλ (kn/m 2 ) και ότι ζητείται το γραμμικό ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο της δοκού Δ6 g δοκ (kn/m) g ( 2 3 ) ( kn ) m g ( kn ) m ( m) 2 m 6, 2 όπου Ε2β και Ε3α τα εμβαδά επιρροής του φορτίου των πλακών εκατέρωθεν της Δ6. Μαρίνα Μωρέττη 24 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

25 Βήμα 7 ο : Υπολογισμός των φορτίων σχεδιασμού p d των δοκών (ομοιόμορφοο κατανεμημένο) Εξηγείται αναλυτικά στο λυμμένοο παράδειγμα των δοκών Βήμα 8 ο : Υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους δοκών, b eff Κατά την κάμψη της δοκού συμμετέχει και η πλάκα στην ανάληψη α της ροπής όταν η πλάκα θλίβεται λόγω της ροπή Μd. d Το πλάτος συμμετοχής της πλάκας στην κάμψη της δοκού συμβολίζεται με b eff Υπαρξη πλακών μόνον από μία πλευρά της δοκού: beff b w o 10 Υπαρξη πλακών εκατέρωθεν της δοκού: beff o 2 10 b w b w o 5 όπου o μήκο ος μεταξύ διαδοχικών σημείων μηδενισμού του τ διαγράμματος των ροπών o 0.85 μονόπακτη o αμφίπακτη o 2.00 πρόβολος αμφιέρειστη o Πλάκα υπό θλίψη b eff Πλάκα υπό θλίψη b eff Μd Μ d Μ d b eff f Πλάκα υπό θλίψη κανονική δοκός ανεστραμμένη δοκός Ύπαρξη πλακών εκατέρωθεν της δοκού κανονική δοκός Ύπαρξη πλάκας μόνον από τηνν μία πλευρά της δοκού Σε κανονική δοκό: b ef ff στον υπολογισμό του οπλισμούύ λόγω ροπής στο άνοιγμα Σε ανεστραμμένη δοκό: b ef ff στον υπολογισμό του οπλισμούύ λόγω ροπής στην στήριξη Μαρίνα Μωρέττη 255 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

26 Βήμα 9 ο : Στατική επίλυση (προσδιορισμός διαγραμμάτων M d, V d ) Οι δοκοί επιλύονται ως ανεξάρτητες δοκοί μεταξύ διαδοχικών στηρίξεων (με τις κατάλληλες συνθήκες στήριξης: απλή έδραση ή πάκτωση) με μήκος ίσο με το θεωρητικό. Βήμα 10 ο : Έλεγχος επάρκειας έναντι λοξής θλίψης Ο έλεγχος αυτός είναι καλό να γίνεται αμέσως μετά την στατική επίλυση. Προϋποθέτει την γνώση μόνον των διαστάσεων της διατομής (b, d) και την ποιότητα του σκυροδέματος (f cd ). Ενώ για τον έλεγχο επάρκειας έναντι κάμψης απαιτείται ο υπολογισμός των οπλισμών της διατομής. Ελέγχεται η ανίσωση ασφαλείας: Δράση Αντίσταση E d R d E=Effect of actions (=αποτέλεσμα δράσεων, R=Resistance) V d V Rd,max (10.1) όπου: E = Effect of actions (= αποτέλεσμα δράσεων: M d, V d ) R = Resistance (= αντίσταση) d = design (μεγέθη σχεδιασμού που έχουν προκύψει από τα φορτία σχεδιασμού 1,35g+1.50q) V d = η δρώσα τέμνουσα V παρ στην παρειά του στοιχείου (στον κόμβο) Χάριν απλότητας μπορεί να λαμβάνεται η τέμνουσα που υπολογίζεται στον άξονα των στοιχείων, V αξονα (η οποία είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα παρειάς, V παρ ) V Rd,max = η αντίσταση του στοιχείου έναντι λοξής θλίψης του σκυροδέματος 1 VRd,max 0.9 dbw1 fcd με: , fck ( MPa ) (10.2) ν 1 = συντελεστής μείωσης της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος παρουσία εγκάρσιου εφελκυσμού (βάσει ΕΚΩΣ 2000) f ck V παρ. V αξονα V αξονα A Δ1 - B Δ2 - Γ [V] + + V αξονα Μαρίνα Μωρέττη 26 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

27 Εάν δεν πληροίται η ανίσωση (10.1) υπάρχει κίνδυνος θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος (εξαιρετικά ψαθυρή). Η μόνη λύση είναι η αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Η προσθήκη οπλισμού ΔΕΝ αποτρέπει την αστοχία αυτήν. Αν V d > V Rd,max απαιτείται είτε αύξηση του πλάτους b w της δοκού είτε αύξηση του ύψους h w (d) της δοκού ισοδύναμα Ο έλεγχος επάρκειας των διαστάσεων της διατομής έναντι λοξής θλίψης γίνεται ως εξής: Θεωρώντας πλάτος δοκού b w, υπολογίζεται το ελάχιστο στατικό ύψος d της δοκού για το οποίο ισχύει η ανίσωση (10.1). Προφανώς ο έλεγχος γίνεται για την μεγαλύτερη τέμνουσα, V d, που ασκείται στην δοκό. 1 2V,max 0.9 d Vd VRd Vd dbw1 fcd d 2 0.9b f w 1 cd (10.3) Μετά την στατική επίλυση και τον προσδιορισμό του διαγράμματος τεμνουσών μπορεί να εκτιμηθεί από την (10.3) μία τιμή για το ελάχιστο στατικό ύψος, d, της διατομής. Βήμα 11 ο : Υπολογισμός ελάχιστου και μέγιστου γεωμετρικού ποσοστού οπλισμού, ρ min και ρ max Γεωμετρικό ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού ρ δοκών: s A c Εμβαδόν εφελκυόμενου διαμήκους οπλισμού Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος κάθετης στην διεύθυνση του διαμήκους οπλισμού α) Εμβαδόν σκυροδέματος Αc: b w b eff h πλ d d Α c = b w x d b w Α c = b w x (d h πλ ) + b eff x h πλ Ορθογωνική διατομή Πλακοδοκός Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος Ac για τον υπολογισμό του γεωμετρικού ποσοστού οπλισμού, ρ Μαρίνα Μωρέττη 27 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

28 β) Οπλισμός Αs: Tο εμβαδόν όλων των ράβδων του τ εφελκυόμενου οπλισμού. Θλιβόμενος οπλισμός Α s2 ε c F s2 = A s2 x f sy d M d z Α s1 ε s1 F s1 = A s x f sy Εφελκυόμενος οπλισμός Παραμορφωμένη θέση διατομής λόγωω ροπής Μd Ορισμοί: Εφελκυόμενος οπλισμός: Ο οπλισμός που βρίσκεται στο τμήμα της διατομήςς που βρίσκεται υπό εφελκυσμό και ο οποίος συνυπολογίζεται για την ανάληψη της δρώσας ροπής Μd. Θλιβόμενος οπλισμός: Ο οπλισμός που βρίσκεται στο τμήμα της διατομής δ που βρίσκεται υπό θλίψη.. Ο οπλισμός αυτός συμμετέχει στην ανάληψη της δρώσας ροπής. γ) Ελάχιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού δοκού: Για την αποφυγή ρηγμάτωσης εφελκυόμενος οπλισμός: (έλεγχος λειτουργικό ότητας) απαιτείται ελάχιστος min 1 2 f ct, m f yd Έλεγχος λειτουργικότητας (αποφυγή ρηγμάτωσης) όπου: fctm 0.30 fck 2/3 Μέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέματοςς (11.1) s,min min Ac Πίνακας 4: Ελάχιστο γεωμετρικό ποσοστό ρmin ( ) διαμήκους οπλισμού Β500 δοκών C12 C16 C20 C25 C30 C35 C400 C45 ρ min ( ) Μαρίνα Μωρέττη 288 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

29 δ) Μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού δοκού: Προϋπόθεση για την πλάστιμη συμπεριφορά ενός φορέα στον σεισμό είναι η διαρροή του διαμήκους οπλισμού των δοκών. Για τον λόγο αυτόν τίθεται άνω όριο στο ποσοστό του διαμήκους οπλισμού: ρ max Χάριν απλούστευσης του υπολογισμού του απαιτούμενου οπλισμού κάμψης των δοκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας κάμψης παρουσία μόνον εφελκυόμενου οπλισμού (δηλαδή να αγνοηθεί η συνεισφορά του θλιβόμενου οπλισμού). Η αγνόηση του θλιβόμενου οπλισμού στον υπολογισμό της ροπής αντοχής M Rd μίας διατομής είναι υπέρ της ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή ως άνω όριο του γεωμετρικού ποσοστού του εφελκυόμενου διαμήκους οπλισμού μπορεί να ληφθεί το ποσοστό ω 1 πέρα από το οποίο για την εξασφάλιση διαρροής του διαμήκους οπλισμού (ε s1 ε sy1 = 2.17 ) απαιτείται και θλιβόμενος οπλισμός. Δηλαδή μ d = και ω 1max = A A s c f f yd cd f yd fcd =0.425 max max (11.2) f f cd yd Διαρροή διαμήκους οπλισμού: ανηγμένη παραμόρφωση εφελκυόμενου χάλυβα: ε s1 ε sy1 = 2.17 όπου: yd 500 /1.15 sy f MPa 2.17% o E MPa Για μd < 0.315: ο εφελκυόμενος οπλισμός διαρρέει και ε s1 ε sy1 = 2.17 Για μd > 0.315: ο εφελκυόμενος οπλισμός δεν διαρρέει ε s1 < ε sy1 = 2.17 s Μαρίνα Μωρέττη 29 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

30 Επομένως: Το ελάχιστο στατικό ύψος, d, της διατομής για το οποίο ο διαμήκης οπλισμός διαρρέει (με την υπόθεση ότι αμελούμε τον θλιβόμενο οπλισμό) είναι: Πίνακας Κάμψης με μόνον εφελκυόμενο οπλισμό: max =0.425 μ d = d M bd d 2 f cd d M d 0.315b f cd (11.3) z F s ρ max διαρρ οή F c διαρροή Χάλυβας κατεργασμένος εν θερμώ f sy =500MPa Χάλυβας κατεργασμέκ ένος εν ψυχρώ Β500 Διάγραμμα τάσεων (σ) ανηγμένων παραμορφώσεων (ε s ) χάλυβα (εφελκυσμός και θλίψη) Η διαρροή του διαμήκους οπλισμού επιτρέπει τις αυξημένες παραμορφώσεις του φορέα, που οδηγούν σε πλάστιμη συμπεριφορά του φορέα. Με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ψαθυρών μορφών αστοχίας. Ενδιεικτικά: ανηγμένη παραμόρφωση αστοχίας χάλυβα: ε su = 65 (σε θλίψη + εφελκυσμό) ανηγμένη παραμόρφωση αστοχίας σκυροδέματος: ε cu = (σε θλίψη) το σκυρόδεμα αστοχείί ψαθυρά, ενώ ο χάλυβας αστοχεί πλάστιμα... Μαρίνα Μωρέττη 300 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης δοκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] 2.5.1 Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ 17.6.1] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού).

ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). 1 ΆΣΚΗΣΗ 1.: Να οπλισθεί η δοκός του ακόλουθου σχήματος με συνολικό φορτίο 1000 ΚΝ (εξωτερικό και ίδιο βάρος, όλα παραγοντοποιημένα φορτία σχεδιασμού). Πλάτος δοκού t beam =0.30m Πλάτος υποστυλωμάτων 0.50m

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Ζητείται ο σχεδιασμός της πλάκας Π1 πάχους 15 cm και της δοκού Δ1 διαστάσεων 25/55 στον ξυλότυπο στο Σχ. 1 και 2. Φορτία πλάκας: q k = 2 kn/m 2, g k,επ = 1,0

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ

Κατασκευές Ωπλισμένου. Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης_ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών_ Τομέας Δομικών Έργων Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΙΙ: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ Εφελκυσμός από εξωτερική φόρτιση: 0.60

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 4.1 Γενικά Η εφαρμογή συνθέτων υλικών για ενισχύσεις έναντι κάμψης (Σχ. 4.1) γίνεται κυρίως σε στοιχεία τύπου δοκού ή πλάκας, μέσω ελασμάτων ή υφασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα