ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ Περιεχόμενα Περί πλαστιμότητας σελ. 2 Περί Αγκυρώσεων σελ. 4 Πιθανές μορφές αστοχίας δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σελ. 9 Διαστασιολόγηση έναντι τέμνουσας σελ. 16 Βήματα για τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση δοκών σελ. 20 Διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα από τα Βήματα 1 ως 21: σελ. 21 Συγκεντρωτικά στοιχεία για επιλογή κατάλληλων διαστάσεων δοκών σελ. 39 Μαρίνα Μωρέττη 1 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

2 Περί πλαστιμότητας Τι σημαίνει «πλαστιμότητα» ενός φέροντος στοιχείου/φορέα; Είναι η ικαντότηταα του στοιχείου/φορέαα να παραμορφώνεται χωρίς σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητάς του, δηλαδή της αντίστασης που προβάλλει στην παραμόρφωση (M Rd, V Rd ). Επιτρέπει την απόσβεση ενέργειας κατά την διάρκεια ενόςς σεισμού. (Όσο μεγαλύτερες είναι οι παραμορφώσεις ενός φορέα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόσβεση ενέργειας). Επιθυμητή συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού Σε περίπτωση σεισμού: Με την αύξηση της οριζόντιας (αδρανειακής) δύναμης F λόγω σεισμού, τοο στοιχείο/ /ο φορέας πρέπει να μπορεί να παραμορφωθεί (μετακίνηση δ στο σχήμα) χωρίς να μειωθεί σημαντικά η αντίσταση που προβάλλει (M Rd, V Rd ). δ F ` Φορέας που υποβάλλεται σε οριζόντια φόρτιση F λόγωω σεισμού και αντίστοιχες παραμορφώσις (οριζόντια μετατακίνηση δ και στροφές διατομών θ) Τι σημαίνει «ψαθυρή» συμπεριφορά ενός φέροντος στοιχείου/ /φορέα; Είναι το αντίθετο της πλάστιμης συμπεριφοράς. Οταν η δράση γίνει ίση με την αντίστασηη στις διάφορες κρίσιμες διατομές του φορέα (Ε d =R d ) ο φορέας καταρρέει απότομα σε μικρές παραμορφώσεις. ΔΕΝ επιτρέπει μεγάλη απόσβεση ενέργειας κατά την διάρκεια ενός σεισμού. Ανεπιθύμητη συμπεριφορά σε περίπτωση σεισμού Μαρίνα Μωρέττη 2 Δομική Μηχανική Μ 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

3 Πλάστιμη και Ψαθυρή συμπεριφορά φορέα φ όπου: δ y = παραμόρφωση που οδηγεί σε διαρροή (yield) δ u = παραμόρφωση που οδηγεί σε αστοχία (ultimate) Η πλάστιμη συμπεριφορά ενός φορέα εξασφαλίζεται μέσω της τ σωστήςς διαστασιολόγησης: Τρόποι αστοχίας που οδηγούν σε πλάστιμη συμπεριφορά: Η αστοχία των δοκών να προηγείται της αστοχίας των υποστυλωμάτων σε έναν κόμβο Αστοχία σε κάμψη με διαρροή του διαμήκους οπλισμού (άραα εξασφάλιση μικρού ποσοστού οπλισμόύ ρ στις δοκούς) Τρόποι αστοχίας που οδηγούν σε ψαθυρή συμπεριφορά: Αστοχία έναντι τέμνουσας α) Είτε διαγώνια θλιπτική αστοχία σκυροδέματος (VV d V Rd,max ) β) Είτε ανεπάρκειαα συνδετήρων (VV d V Rd,s ) Αστοχία αγκυρώσεων Αστοχία υποστυλωμάτων πριν την αστοχία των δοκών σε έναν έ κόμβο. Φέροντα στοιχεία που σχεδιάζονται χωρίς πλαστιμότητα (διότι θεωρούμεε ότι συμπεριφέρονται ελαστικά): Πλάκες, Θεμέλια Μαρίνα Μωρέττη 3 Δομική Μηχανική Μ 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

4 Περί Αγκυρώσεων Μήκος όπου: b ευθύγραμμης αγκύρωσης ράβδου διαμήκους οπλισμού: f yd b a 4 f bd η διάμετρος της ράβδου f bd η τιμή σχεδιασμού της τάσης συνάφειας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 f yd η τιμή σχεδιασμού του ορίου διαρροής του χάλυβα (για Β500 α = 1 α = 0.70 ευθύγραμμη αγκύρωση καμπύλη αγκύρωση σε κόμβο 500MPa f yd ) 1.15 Πίνακας 1: Βασικές τιμές του f bd (MPa) (ΕΚΩΣ 2000) Περιοχή συνάφειας I Περιοχή συνάφειας II f ck (ΜPa) Ράβδοι 32 υψηλής συνάφειας % των τιμών της περιοχής συνάφειας Ι I Περιοχή συνάφειας Ι f bd : Eυνοϊκές συνθήκες συνάφειας κόμβοι, υποστυλώματα, οριζόντια στοιχεία (δοκοί, πλάκες) με ύψος 25 cm II Περιοχή συνάφειας ΙΙ f bd : Δυσμενείς συνθήκες συνάφειας το επάνω τμήμα οριζόντιων στοιχείων (δοκών, πλακών) με ύψος > 25 cm Διεύθυνση σκυροδέτησης α h/2 α) γ) h 250mm h 300mm h β) h 250mm δ) h 600mm α,β) ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας γ,δ) ευνοϊκές συνθήκες συνάφειας μόνο για ράβδους στις διαγραμμισμένες περιοχές ΕΚΩΣ 2000 (Σ17.1) Μαρίνα Μωρέττη 4 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

5 Πίνακας 2α: Ελάχιστο μήκος ευθύγραμμης αγκύρωσης b ράβδων διαμέτρου, χάλυβα Β500, σε συνθήκες ευνοϊκές (Ε) και δυσμενείς (Δ): δίνεται ο λόγος b / C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 b / E (Ι) (ΙΙ) Πίνακας 2β: Ελάχιστο μήκος καμπύλης αγκύρωσης, 0.7 I ράβδων διαμέτρου, χάλυβα Β500 για διάμετρο τυμπάνου καμπύλωσης D 20 ( κόμβος: συνθήκες Ι (Ε)) C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 bnet b bnet, / Παράδειγμα: Ζητούνται τα μήκη αγκύρωσης ράβδου Φ16 σε σκυρόδεμα C20/25 (1) ευθύγραμμης αγκύρωσης σε Δυσμενείς συνθήκες συνάφειας (2) καμπύλης αγκύρωσης bnet, σε ακραίο κόμβο 1) Μήκος ευθύγραμμης αγκύρωσης: 1α) Αναλυτικά: Περιοχή συνάφειας ΙΙ (από Πίνακα 1 για f ck = 20 MPa): II I fbd 0.70 fbd MPa 1.624MPa f yd 16mm 500/1.15 MPa b a mm107cm 4 f MPa bd 1β) Μέσω του Πίνακα 2α: Aπό Πίνακα 2 για f ck = 20 MPa και συνθήκες συνάφειας Δ: b / 67 b = 67 = 67x16 mm = 1072 mm = 107 cm 2) Μήκος καμπύλης αγκύρωσης σε ακραίο κόμβο: Aπό Πίνακα 2β για f ck = 20 MPa: bnet, / 33 b = 33 = 33x16 mm = 528 mm 53 cm Μαρίνα Μωρέττη 5 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

6 Μήκος υπερκάλυψης 0 διαμήκων ράβδων F s Fs b όπου: b το ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης της ράβδου με την μεγαλύτερη διάμετρο α 1 = συντελεστής που εξαρτάται από το % των ράβδων που υπερκαλύπτονται σε μία διατομή = 1.50 για ποσοστό 100% των ράβδων: Ευρωκώδικας 2 (α 1 =2.00, ποσοστό 100% ΕΚΩΣ2000) = 1.40 για ποσοστό 50% των ράβδων: Ευρωκώδικας 2 Ανάγκη υπερκάλυψης ράβδων: λ.χ. λόγω του μέγιστου ευθύγραμμου μήκους ράβδων στο εμπόριο: L max =12 m (ή 14m) λ.χ. λόγω αναμονών κατακορύφων στοιχείων κατά την διακοπή σκυροδέτησης Παράδειγμα: Ζητείται το μήκος υπερκάλυψης διαμήκων ράβδων 3Φ14 στο άνω πέλμα δοκού Δ25/60 με σκυρόδεμα C20/25. Έστω ότι οι ράβδοι υπερκαλύπτονται και οι 3 στην ίδια διατομή. Συνθήκες συνάφειας (άνω ράβδοι σε δοκό h= 60 cm >25 cm): Δυσμενείς Περιοχή συνάφειας ΙΙ από Πίνακα 2 για C20, Δ: b / 67 b = 67 = 67x14 mm = 938 mm 94 cm Υπερκαλύπτονται όλες οι ράβδοι στην ίδια διατομή: (ποσοστό 100%) α 1 = b cm 141cm Ράβδοι 3Φ14 Μαρίνα Μωρέττη 6 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

7 Ελάχιστη διάσταση υποστυλώματος hc στο οποίο αγκυρώνονται ράβδοι δοκών διαμέτρου L παράλληλες προς την διάσταση hc Βάσει ΕΚΩΣ 2000 Ελάχιστο ευθύγραμμο μήκος αγκύρωσης ράβδου δοκού εντός υποστυλώματος: (1) b,min 0.3 b Στο μήκος (1) πρέπει να προστεθούν: c πάχος επικάλυψης w διάμετρος συνδετήρα υποστυλώματος, διότι το καμπύλο τμήμα του διαμήκους οπλισμού πρέπει να περιβάλλεται από τους συνδετήρες του υποστυλώματος 5 L διότι η διαρροή του διαμήκους οπλισμού της δοκού θεωρούμε ότι ενδέχεται να προχωρήσει μέσα από την παρειά του υποστυλώματος σε μήκος 5 L b,net 5 Υποστύλωμα D δοκός b,min 5 ` h c Παράδειγμα: Ζητείται το ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος hc για την αγκύρωση οπλισμού δοκού Φ14. Σκυρόδεμα C20/25. Συνθήκες συνάφειας (εντός κόμβου): Ευμενείς Περιοχή συνάφειας Ι από Πίνακα 2 για C20, Ε: b / 47 b = 47 Εστω συνδετήρες υποστυλώματος: w = 10 mm Εστω πάχος επικάλυψης: c = 35 mm hc 0.3 b 5L w c 0.347L 5L w c 19.1L w c h mm 10mm 35mm 312mm 31.2cm c Μαρίνα Μωρέττη 7 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

8 Πίνακας 3: Ελάχιστο πλάτος υποστυλώματος (h c c w ) σε cm για την αγκύρωση ράβδων δοκού διαμέτρου L, χάλυβα Β500 σε ακραίο κόμβο (ΕΚΩΣ 2000) C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 (h c c- w ) / L,max L,max : η μέγιστη διάμετρος του διαμήκους οπλισμού της δοκού που αγκυρώνεται στην διάσταση h c του υποστυλώματος. (Ενδέχεται σε μία δοκό να χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία διάμετροι ράβδων, λ.χ. 12 και 14). Ελάχιστη Διάμετρος τυμπάνου καμπύλωσης οπλισμού στον κόμβο: D 20 L D Μαρίνα Μωρέττη 8 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

9 Πιθανές μορφές αστοχίας δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα α) Γενικά περί οπλισμών Οι οπλισμοί σε ένα δομικό στοιχείο είναι: Διαμήκης οπλισμός Για την ανάληψη των εφελκυστικών κυρίως δυνάμεων λόγω κάμψης (Μ, Ν) Συνδετήρες Για την ανάληψη των λοξών εφελκυστικών τάσεων λόγωω παρουσίας τέμνουσας (V) (και για την ανάληψη των δυνάμεων λόγω ροπής στρέψης) Οι ράβδοι οπλισμού αναλαμβάνουν εφελκυστικές ή θλιπτικές δυνάμεις παράλληλα με τον άξονά τους. Fs Fs = σ s A s Η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να αναλάβει μία ράβδος χάλυβα, διατομής Αs, είναι όταν η τάση του χάλυβα γίνει ίση με την τάση διαρροής: F s = A s f sy β) Το πρόβλημα της διατμήσεως Ο όρος διατμητική τάση που χρησιμοποιείται κατά τον σχεδιασμό έναντι τέμνουσας δεν αντιπροσωπεύει κάποιο φυσικό μέγεθος. Οι διατμητικές τάσεις είναι ε ένα μέγεθος που προκύπτει από την ανάλυση των κυρίων τάσεων στο σύστημα αξόνων Χ, Υ. M V Σχήμα 1 Κατανομή ορθών [σ x ] και διατμητικών [τ] τάσεων καθ ύψος ύ μιας διατομής λόγω ροπής Μ, και τέμνουσας V [σ x ] ορθές τάσεις κάθετες στην διατομή, [τ] διατμήτικές τάσεις παράλληλες στην διατομή Μαρίνα Μωρέττη 9 Δομική Μηχανική Μ 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

10 Η μέση διατμητική τάση υ i, ή μέση ανηγμένη τέμνουσα, που χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό (λ.χ. στην διάτρηση) ορίζεται ως εξής: V υ i = bh όπου: V = τέμνουσα που αναπτύσσεται στην διατομή b, h = πλάτος και ύψος διατομής Τάσεις που αναπτύσσονται λόγω ροπής και τέμνουσας Στην περίπτωση μιας άοπλης αμφιέρειστης δοκού η οποία φορτίζεται με ομοιόμορφο ο κατανεμημένο φορτίο, οι τροχιές των κύριων τάσεων σ I που αναπτύσσονται προ της ρηγματώσεως (αν η δοκός θεωρηθεί ομογενής και ισότροπη) φαίνονται στο Σχήμα 2. σ I = κύριες εφελκυστικές τάσεις σ ΙΙ = κύριες θλιπτικές τάσεις (κάθετες στις σ I ) Λοξός εφελκυσμός Ρωγμές λόγω σ I Διάγραμμα ροπών [Μ] Διάγραμμα τεμνουσών [V][ Σχήμα 2 Εντατικά μεγέθη Μ, V και τροχιές κυρίων τάσεων σ Ι, σ ΙΙ σε αμφιέρειστη δοκό Μαρίνα Μωρέττη 100 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

11 Οι ρωγμές λόγω εφελκυσμού ανοίγουν κάθετα στις κύριες εφελκυστικές τάσεις Σχήμα 3 Ρηγμάτωση λόγω καθαρού εφελκυσμού Αστοχία σε εφελκυσμό: διακεκριμένη ρωγμή Διατμητική ρωγμή: λοξή Καμπτική ρωγμή: κάθετη στον άξονα του στοιχείου Οι ρωγμές είναι: κάθετες στις κύριες εφελκυστικές τάσεις (και παράλληλες με τις κύριες θλιπτικές τάσεις) Σχήμα 4 Μορφολογία ρηγμάτωσης αμφιέρειστης δοκού υπό ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο Προσομοίωμα μεταφοράς δυνάμεων σε γραμμικά στοιχεία άνω πελμα (θλιβόμενο) Κλασικό δικτύωμα Μörsch κάτω πέλμα (εφελκυόμενο) ορθοστάτης θλιβόμενη διαγώνιος Σχήμα 5 Κλασικό δικτύωμα Μörsch για διαστασιολόγηση γραμμικών στοιχείων έναντι τέμνουσας - Το άνω πέλμα του δικτυώματος (θλιβόμενο πέλμα δοκού) θεωρούμε ότι αποτελείται από σκυρόδεμα και από τον θλιβόμενο διαμήκη οπλισμό. - Το κάτω πέλμα του δικτυώματος (εφελκυόμενο πέλμα δοκού) αποτελείται από τον εφελκυόμενο διαμήκη οπλισμό. - Οι ορθοστάτες υποκαθιστούν τους συνδετήρες - Οι θλιβόμενες διαγώνιοι μεταξύ διαδοχικών ορθοστατών αποτελούνται από σκυρόδεμα. Μαρίνα Μωρέττη 11 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

12 Περιγραφή τρόπων αστοχίας δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα Ορισμός «Γραμμικά στοιχεία» ονομάζονται τα στοιχεία των οποίων η μία διάσταση είναι κατά 5 φορές μεγαλύτερη από τις άλλες διαστάσεις τους. λ.χ. δοκός με μήκος L=5m για να θεωρηθεί γραμμικό στοιχείο θα πρέπει οι διαστάσεις της διατομής της να είναι μικρότερες από 1/5L = 1m. α) Τρόποι αστοχίας δοκού λόγω κάμψης θλιπτική αστοχία σκυροδέματος εκτεταμένη θραύση σκυροδέματος (λόγω θλιπτικής αστοχίας) άνω πέλμα κάτω πέλμα Καμπτικές ρωγμές λόγω εφελκυσμού Αστοχία συνάφειας χάλυβα σκυροδέματος Σχήμα 6 Πιθανές μορφές αστοχίας δοκού λόγω κάμψης - άνω πέλμα του δικτυώματος: κίνδυνος θλιπτικής αστοχίας σκυροδέματος όταν υπερβληθεί η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος Ψαθυρός τρόπος αστοχίας (επιδίωξη αποφυγής κατά τον σχεδιασμό) - κάτω πέλμα του δικτυώματος: Οι καμπτικές ρωγμές δημιουργούνται όταν υπερβληθεί η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος σ > fct, δηλαδή σε μιρκή παραμόρφωση. Οσο αυξάνονται οι δρώσες ροπές, τόσο διευρύνονται οι ρωγμές (αφενός καθ ύψος της δοκούς αλλά και το εύρος τους (=το ανοιγμα των ρωγμών) με αποτέλεσμα την διαρροή του διαμήκους εφελκυόμενου οπλισμού όταν ε s = ε sy Πλάστιμος τρόπος αστοχίας (επιδιωκόμενος κατά τον σχεδιασμό) Μαρίνα Μωρέττη 12 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

13 β) Τρόποι αστοχίας δοκού λόγω τέμνουσας β1) Αστοχία λόγω θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος ( έλεγχος επάρκειας θλιπτήρων δικτυώματος Morsch) Πότε αποτρέπεται ο κίνδυνος διαγώνιας θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος; Πρέπει: Η δρώσα τέμνουσα η παράλληλη με την διεύθυνση των ρωγμών (= μικρότερη από την αντοχή του στοιχείου σε διαγώνια θλίψη (=V Rd,max ). 2V d ) να είναι Για γωνία ρωγμών θ =45 από ανάλυση των δυνάμεων (Σχήμα 7) προκύπτει η ανίσωση που πρέπει να ισχύει προκυμένου να αποτραπεί η θλιπτική αστοχία του σκυροδέματος λόγω τέμνουσας. Σχήμα 7 Τάση σκυροδέματος λόγω λοξής θλίψεως διαγωνίων δικτυώματος Μοersch. Υπολογίζεται η τάση σ c που αναπτύσσεται στην διατομή του διαγώνιου θλιπτήρα του δικτυώματος Moersch (βλ. Σχήμα 7). Για να μην αστοχήσει ο θλιπτήρας πρέπει: σ c ν f cd, f όπου: ν = 0,70 [1 ck 250 ] (μείωση αντοχής σκυροδέματος λόγω εγκάρσιου εφελκυσμού ΕΚΩΣ2000) V Rd,max = d ν fcd b w (εξ. 1) Μαρίνα Μωρέττη 13 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

14 β2) Αστοχία λόγω λοξού εφελκυσμού: ( έλεγχος επάρκειας ορθοστατών δικτυώματος Morsch) Συνδετήρες κατακόρυφη συνιστώσα λοξού εφελκυσμού ` συνδετήρας Σχήμα 7 Διατμητική ρηγμάτωση λόγω λοξού εφελκυσμού Λόγω των λοξών εφελκυστικών τάσεων ανοίγουν λοξές («διατμητικές») ρωγμές. (Όταν τοπικά η κύρια τάση στο σκυρόδεμα γίνει ίση με την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος: σ c = f ct ). Μετά την ρηγμάτωση αρχίζουν να ενεργοποιούνται οι συνδετήρες. (Διότι για να ενεργοποιηθεί μία ράβδος οπλισμού πρέπει να υπάρχει ανηγμένη παραμόρφωση, δηλαδή αύξηση του μήκους της. Αύξηση μήκους της ράβδου προϋποθέτει ρηγμάτωση του περιβάλλοντος σκυροδέματος). Εάν οι συνδετήρες επαρκούν για την ανάληψη της δρώσας τέμνουσας, τότε το εύρος (άνοιγμα) των ρωγμών παραμένει μικρό και η δοκός δεν κινδυνεύει να αστοχήσει όπως στο Σχήμα 7. Η βέλτιστη διάταξη του οπλισμού (ώστε να είναι κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερος) είναι να τοποθετηθεί παράλληλα προς τις κύριες εφελκυστικές τάσεις. Επειδή η διεύθυνση των λοξών εφελκυστικών τάσεων είναι μεταταβαλλομενη, οι συνδετήρες τοποθετούνται κάθετα στον άξονα του στοιχείου και αναλαμβάνουν την κατακόρυφη συνιστώσα των λοξών εφελκυστικών δυνάμεων. κατακόρυφοι συνδετήρες κεκλιμένος οπλισμός διάτμησης Μαρίνα Μωρέττη 14 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

15 Πόσοι συνδετήρες χρειάζονται για να αποτραπεί ο κίνδυνος λόγω λοξού εφελκυσμού; Πρέπει: Οι συνδετήρες που κόβονται από μία πιθανή λοξή ρωγμή να μπορούν να αναλάβουν την δρώσα τέμνουσα. Παραδοχές: - Η γωνία θ της πιθανής διατμητικής ρωγμής ως προς τον άξονα του στοιχείου είναι: 45 ο - Η κατακόρυφη προβολή της ρωγμής είναι 0.9 d V θ=45 ο 0.9d 0.9d Πλήθος συνδετήρων που κόβει η ρωγμή: 0.9d s, όπου s = απόσταση μεταξύ των συνδετήρων Μέγιστη δύναμη που μπορούν να αναλάβουν οι συνδετήρες που κόβονται από την ρωγμή: Δύναμη = (πλήθος συνδετήρων) (φέρουσα ικανότητα ενός συνδετήρα) 0.9d A sw A f 0.9 d f s s V wd = sw wyd wyd (εξ. 2) όπου s = απόσταση μεταξύ των συνδετήρων A sw = διατομή όλων των σκελών του συνδετήρα των παράλληλων στην τέμνουσα V Παράδειγμα: Πλήθος σκελών ενός συνδετήρα που κόβονται από την ρωγμή: 4 Διατομή δοκού Οπλισμός: 4 ράβδοι εφελκυόμενος + 4 ράβδοι εφελκυόμενος + 4 τμητος συνδετήρας Μαρίνα Μωρέττη 15 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

16 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ Ελέγχονται οι ανισώσεις ασφαλείας: Δράση Αντίσταση E d R d V d V Rd όπου: E = Effect of actions (= αποτέλεσμα δράσεων: M d, V d ) R = Resistance (= αντίσταση) d = design (μεγέθη σχεδιασμού που έχουν προκύψει από τα φορτία σχεδιασμού 1,35g+1.50q) V d = η δρώσα τέμνουσα σχεδιασμού V d,παρ V παρ. V αξονα V αξονα A Δ1 - B Δ2 - Γ [V] + + V αξονα Διάγραμμα τεμνουσών κατά μήκος της δοκού Γίνονται τρεις έλεγχοι: 1 ος Έλεγχος: Επάρκεια διατομής έναντι διαγώνιας θλίψης του σκυροδέματος Για την αποφυγή της λοξής θλιπτικής αστοχίας σκυροδέματος V d V Rd,max (Α) όπου: V d = η δρώσα τέμνουσα V παρ στην παρειά του στοιχείου (στον κόμβο) Χάριν απλότητας μπορεί να λαμβάνεται η τέμνουσα που υπολογίζεται στον άξονα των στοιχείων, V αξονα (η οποία είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα παρειάς, V παρ ) V Rd,max = η αντίσταση του στοιχείου έναντι λοξής θλίψης του σκυροδέματος 1 VRd,max 0.9 dbw1 fcd με: , fck ( MPa ) (εξ.1) ν 1 = συντελεστής μείωσης της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος παρουσία εγκάρσιου εφελκυσμού (βάσει ΕΚΩΣ 2000) f ck Μαρίνα Μωρέττη 16 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

17 Εάν δεν πληροίται η ανίσωση (Α) υπάρχει κίνδυνος θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος (εξαιρετικά ψαθυρή). Η μόνη λύση είναι η αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Η προσθήκη οπλισμού ΔΕΝ αποτρέπει την αστοχία αυτήν. Αν V d > V Rd,max απαιτείται είτε αύξηση του πλάτους b w της δοκού είτε αύξηση του ύψους h w (d) της δοκού ισοδύναμα 2 ος Έλεγχος: Υπολογισμός απαιτούμενων συνδετήρων Για την αποφυγή της αστοχίας έναντι λοξού εφελκυσμού απαιτείται η ύπαρξη επαρκών συνδετήρων ώστε να παραληφθεί η δρώσα τέμνουσα V d V wd (Α) όπου: V d = η δρώσα τέμνουσα σε απόσταση d από την παρειά V d,παρ του στοιχείου (στον κόμβο) Χάριν απλότητας μπορεί να λαμβάνεται η τέμνουσα που υπολογίζεται στον άξονα των στοιχείων, V αξονα (η οποία είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα V d,παρ ) V wd = η δύναμη που μπορούν να αναλάβουν οι συνδετήρες (αντίσταση) Για την επάρκεια ενός φέροντος στοιχείου έναντι λοξού εφελκυσμού: Θα πρέπει η δρώσα τέμνουσα V d να είναι μικρότερη από την αντοχή των συνδετήρων V wd : sw Vd Vwd Vd 0.9d A fwyd (εξ. 2) s Στην (εξ. 2) υπάρχουν δύο παράμετροι: - η διατομή των συνδετήρων Α sw, και - η απόστασή τους s. Για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων συνδετήρων γίνεται συνήθως η παραδοχή της διατομής των συνδετήρων: α) της διαμέτρου των συνδετήρων: 8, 10 ή 12 ( σπανιότερα, μόνον για μέγάλες V d ) β) των σκελών των συνδετήρων. Γενικώς 2 τμητος (= 2 σκέλη)* και μετά από την (εξ. 2) υπολογίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση s Μαρίνα Μωρέττη 17 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

18 *Σημ. Στις δοκούς με συνήθη πλάτη (b=25 40 cm) κατά κανόνα τοποθετούνται δίτμητοι συνδετήρες, εκτός εάν η τέμνουσα είναι πολύ μεγάλη οπότε γαι την ανάληψή της ενδεχομένως να απαιτηθούν περισσότερα σκέλη. Πρόταση: Μονάδες στην εξίσωση για τον προσδιορισμό της απόστασης s των συνδετήρων: dm ( ) Asw( cm) fwyd ( MPa) sm ( ) 0.10 (εξ. 2α) V ( kn) d 3 ος Έλεγχος: Μέγιστη απόσταση συνδετήρων Οι αποστάσεις των συνδετήρων εντός της κρίσιμης περιοχής των δοκών (=σε απόσταση 2 h από την παρειά της δοκού στον κόμβο ΕΚΩΣ2000 ) πυκνώνουν: - Για την εξασφάλιση πλάστιμης συμπεριφοράς σε περίπτωση σεισμού - Λόγω των μεγαλύτερων αναπτυσσόμενων τεμνουσών δυνάμεων 50mm h b s Σχήμα 8 Πύκνωση των συνδετήρων των δοκών στις κρίσιμες περιοχές Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max εντός κρίσιμης περιοχής h b /3 το 1/3 του ύψους της δοκού 10 L,min 10 φορές τη διάμετρο της λεπτότερης διαμήκους ράβδου, 20 w 20 φορές τη διάμετρο των συνδετήρων, Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max σε περιοχές υπερκάλυψης διαμήκων ράβδων h b /4 το 1/3 του ύψους της δοκού 8 L,min 10 φορές τη διάμετρο της λεπτότερης διαμήκους ράβδου, 150 mm Ενώσεις του διαμήκους οπλισμού με υπερκάλυψη επιτρέπονται μόνο εκτός των κρίσιμων περιοχών της δοκού (παρ , ΕΚΩΣ). Συνιστάται να αποφεύγονται: Αποστάσεις συνδετήρων μικρότερες από 10 15cm. Διάμετρος συνδετήρων 12 Μαρίνα Μωρέττη 18 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

19 Παράδειγμα: Έστω δοκός με διατομή 25/40, στατικό ύψος d=35cm,ελάχιστη διάμετρο διαμήκους οπλισμού L,min = 14 mm, σκυρόδεμα C20/30, χάλυβα Β500, και δρώσα τέμνουσα V d =210 kn. Ζητούνται: α) Ο έλεγχος επάρκειας της δοκού β) oι ελάχιστοι απαιτούμενοι συνδετήρες για την ασφαλή ανάληψη της τέμνουσας. Έστω ότι θα χρησιμοποιηθούν δίτμητοι συνδετήρες διαμέτρου 8: Α w = 20.50cm 2 α) Έλεγχος επάρκειας της δοκού (εξ. 1): VRd,max 0.9dbw 1 fcd m0.25m kN f ck 20 όπου: , fck ( MPa ) 250 Είναι V d = 210 kn < V Rd,max = kn: Η διατομή επαρκεί β) Υπολογισμός απαιτούμεων συνδετήρων (εξ. 2): Asw m( m ) 500/ kn/ m Vd 0.9 d fwyd s( m) 0.064m s 210kN Σ 8/6 Επειδή η απόσταση που προκύπτει είναι μικρή θα τεθούν συνδετήρες 10: Α w = 20.79cm 2 Για δίτμητους Σ10: m(2 0.79) 500/1.15 s( m) m Σ 10/10 210kN γ) Έλεγχος μέγιστης επιτρεπόμενης απόστασης συνδετήρων s max : Μέγιστη απόσταση συνδετήρων s max εντός κρίσιμης περιοχής εκτός περιοχής υπερκάλυψης: h b /3 = 35cm /3 = 11.6 cm > 10 cm s max = min 10 L,min = cm = 14 cm 20 w = cm = 20 cm Αρα τίθενται συνδετήρες Σ 10/10 Μαρίνα Μωρέττη 19 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

20 Βήματα για τον υπολογισμό και την διαστασιολόγηση δοκών. Βήμα 1 ο : Υπόθεση διαστάσεων διατομής δοκού: b w, h w Βήμα 2 ο : Υπολογισμός θεωρητικού μήκους δοκών Βήμα 3 ο : Εκτίμηση απόστασης d 1 (ΚΒ διαμήκους οπλισμού από παρειά δοκού) ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος (πάχος επικάλυψης, c) Βήμα 4 ο : Ελεγχος λειτουργικότητας (το d που επελέγη πληροί d : αποφυγή ελέγχου βελών) 20 Βήμα 5 ο : Υπολογισμός εμβαδών επιρροής του φορτίου των πλακών στις δοκούς Βήμα 6 ο : Μετατροπή του κατανεμημένου φορτίου πλακών σε ομοιόμορφο φορτίο Βήμα 7 ο : Υπολογισμός των φορτίων σχεδιασμού p d των δοκών (ομοιόμορφο κατανεμημένο) Βήμα 8 ο : Υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους δοκών, b eff Βήμα 9 ο : Στατική επίλυση (προσδιορισμός διαγραμμάτων M d, V d ) Βήμα 10 ο : Έλεγχος επάρκειας έναντι λοξής θλίψης (ενδεχόμενη αύξηση διαστάσεων b w, h w ) Βήμα 11 ο : Υπολογισμός ελάχιστου και μέγιστου γεωμετρικού ποσοστού οπλισμού, ρ min και ρ max Βήμα 12 ο : Έλεγχος επάρκειας διατομής έναντι κάμψης Βήμα 13 ο : Υπολογισμός ποσοστού απαιτούμενων διαμήκων οπλισμών λόγω Μ d : ρ Βήμα 14 ο : Επιλογή διαμέτρου ράβδων διαμήκους οπλισμού 14α: Έλεγχος ότι το πλάτος των υπ/των επαρκεί για την αγκύρωση των διαμήκων οπλισμών 14β: Έλεγχος ότι οι διαμήκεις ράβδοι χωράνε στην διατομή Βήμα 15 ο : Ενδεχόμενη αλλαγή διαστάσεων διατομής, υπολογισμός νέων ρ min και ρ max (Βήμα 11 ο ) και επανέλεγχος διατομής (Βήμα 12 ο ). Βήμα 16 ο : Επιλογή ράβδων οπλισμού σε όλες τις θέσεις των δοκών α) του οπλισμού που προέκυψε για την ανάληψη των ροπών M d β) του πρόσθετου οπλισμού που απαιτείται για λόγους αντισεισμικότητας (από κατασκευαστικές απαιτήσεις, άνευ υπολογισμών) Βήμα 17 ο : Υπολογισμός λεπτομερειών όπλισης: Μήκη αγκύρωσης, D τυμπάνου καμπύλωσης, κλπ. Βήμα 18 ο : Υπολογισμός συνδετήρων Βήμα 19 ο : Σχεδιασμός αναπτυγμάτων διαμήκων οπλισμών Βήμα 20 ο : Προμέτρηση υλικών (εάν ζητείται) Μαρίνα Μωρέττη 20 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

21 Διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα από τα Βήματα 1 ως 21: Βήμα 1 ο : Προεκτίμηση (παραδοχή) διαστάσεων διατομής δοκού: b w, h w Για τον έλεγχο επάρκειας της διατομής μίας δοκού έναντι των αναπτυσσόμενων εντατικών μεγεθών (Μ d, V d ) γίνεται αρχικώς μία παραδοχή διαστάσεων. Οι διαστάσεις αυτές μετά τους υπολογισμούς των εντατικών μεγεθών και των ελέγχων πιθανότατα θα χρειαστούν τροποποίηση: είτε να αυξηθούν (εάν δεν επαρκούν) είτε να μειωθούν εάν δεν απαιτείται τόσο μεγάλη διατομή. Συνήθως επιλέγεται το επιθυμητό πλάτος, b w, της δοκού (λ.χ. καθορίζεται από το πάχος των τοίχων ώστε να μην προεξέχουν οι δοκοί) και καθορίζεται το ύψος βάσει των ελέγχων επάρκειας της διατομής έναντι των εντατικών μεγεθών (Μ d, V d ). Ελάxιστο επιτρεπόμενο πλάτος δοκών: min b w = 25 cm Ύψος δοκών: - Θεώρηση ενιαίου ύψους δοκού h μεγαλύτερου από εκείνο που προκύπτει από τον έλεγχο λειτουργικότητας (Βήμα 3 ο ) - Το φορτίο λόγω του ιδίου βάρους των δοκών θα υπολογιστεί για το h που υποθέσαμε. - Μετά την στατική επίλυση και τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών (M d, V d ), θα ακολουθήσει η διαστασιολόγηση (προσδιορισμός των διαστάσεων της διατομής) ώστε να αναλαμβάνονται με ασφάλεια τα εντατικά μεγέθη. - Εάν η διατομή δεν επαρκεί, θα απαιτηθεί αύξηση των διαστάσεων της δοκού. ΔΕΝ χρειάζεται να διορθωθεί το ίδιο βάρος και να γίνει πάλι η στατική επίλυση, καθώς οι διαφορές θα είναι αμεληταίες. Στις δοκούς : Ο καθοριστικός έλεγχος για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ύψους ΔΕΝ είναι ό έλεγχος λειτουργικότητας (αποφυγή ακριβούς ελέγχου βελών). Το ελάχιστο ύψος προκύπτει κατά κανόνα από την διαστασιολόγηση έναντι κάμψης (ροπή Μ d ), και έναντι τέμνουσας (τέμνουσα V d ). Στο τέλος της παρούσας ενότητας παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας με τις παραμέτρους που καθορίζουν το ελάχιστο και το μέγιστο ύψος δοκού. Μαρίνα Μωρέττη 21 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

22 Βήμα 2 ο : Υπολογισμός θεωρητικού μήκους δοκών Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τις πλάκες. A δοκός Δ1 δοκός B Δ2 Γ b A L Δ1, καθ. b B L Δ2, καθ. b Γ υποστύλωμα υποστύλωμα ελεύθερο άκρο Δ1 άκρα δοκών Δ1, Δ2 με συνέχεια εκατέρωθεν ελεύθερο άκρο Δ2 l θδ1 = min L Δ1, καθ. + b A /3 + b Β /2 L Δ1, καθ «Συνέχεια» στο άκρο δοκού νοείται όταν πέρα από το άκρο αυτό υπάρχει άλλη δοκός κατά μήκος (όχι εγκάρσια): Στο σχήμα συνέχεια υπάρχει στο δεξιό άκρο της Δ1 και στο αριστερό άκρο της Δ2. Βήμα 3 ο : Εκτίμηση απόστασης d 1 (ΚΒ διαμήκους οπλισμού από παρειά δοκού). Το πάχος επικάλυψης, c, για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας του φέροντος οργανισμού υπολογίζεται ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. h d w (Web reinforcement=stirrup) Συνδετήρας L (Longitudinal reinforcement) d 1 = c + ½ L + w d = h d 1 d 1 c d 1 h = ύψος στοιχείου (height of the element) d = στατικό ύψος στοιχείου (effective depth of element) c = επικάλυψη οπλισμού (concrete cover) d 1 = απόσταση Κ.Β. διαμ. οπλισμού από την εξωτερική επιφάνεια σκυροδέματος L = διάμετρος ράβδου διαμήκους οπλισμού (Rebar diameter of longitudinal reinforcement) w = διάμετρος ράβδου συνδετήρα (Rebar diameter of stirrup) Μαρίνα Μωρέττη 22 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

23 Για τον υπολογισμό του στατικού ύψους d γίνεται η παραδοχή διαμέτρου ράβδων (max πιθανές max d 1 min d περισσότερος οπλισμός: υπέρ της ασφαλείας) Γενικώς μπορούν να λαμβάνονται: - Διαμήκης οπλισμός L = 20 mm - Συνδετήρες w = 10 mm Εάν τελικώς κατά την διαστασιολόγηση επιλεγούν διαφορετικές διάμετροι L, w από αυτές που έχουν υποτεθεί για τον υπολογισμό του ύψους d, δεν χρειάζεται να ξαναγίνουν οι υπολογισμοί με το τροποποιημένο d, δεδομένου ότι το μικρότερο στατικό ύψος είναι δυσμενέστερο (οδηγεί σε περισσότερον οπλισμό). Η απαίτηση του ελάχιστου πάχους επικάλυψης διαφέρει στους κανονισμούς ΕΚΩΣ 2000 (Ελληνικός Κανονισμός Ωπλ. Σκυροδέματος) και Ευρωκώδικα 2 βλ. τα δύο σχετικά έγγραφα στο Mycourses : 1. «επικάλυψη σκυροδέματος κατά ΕΚΩΣ», 2. «επικάλυψη σκυροδέματος σύμφωνα με Ευρωκώδικα 2» Βήμα 4 ο : Ελεγχος λειτουργικότητας (για την αποφυγή επακριβούς ελέγχου βελών κάμψης) το d που επελέγη πρέπει να πληροί την σχέση: d 20 όπου: α = 1.00 αμφιέρειστη, α = 0.85 μονόπακτη α = 0.70 αμφίπακτη, α = 2.00 πρόβολος = θεωρητικό μήκος δοκού Η σχέση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως μία πρώτη εκτίμηση του στατικού ύψους d. Κατά κανόνα όμως το τελικό ύψος της δοκού προκύπτει λόγω των εντατικών μεγεθών Md, Vd: ώστε οι διαστάσεις τις διατομής να επαρκούν για την ασφαλή ανάληψη των φορτίων. Η αντίστοιχη σχέση στις πλάκες είναι παρόμοια αλλά διαφέρει λίγο: Στις πλάκες: d 30 όπου: α = 1.00 αμφιέρειστη, α = 0.80 μονόπακτη α = 0.60 αμφίπακτη, α = 2.40 πρόβολος Μαρίνα Μωρέττη 23 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

24 Βήμα 5 ο : Υπολογισμός εμβαδών επιρροής του φορτίου των πλακών στις δοκούς Πώς χαράσσονται οι γραμμές κατανομής των φορτίων των πλακών στις δοκούς: Από κάθε γωνία της πλάκας, στο σημείο τομής των αξόνων των δοκών, χαράσσονται ευθείες που σχηματίζουν με τους άξονες των δοκών τις εξής γωνίες: Γωνία 45 ο : όταν υπάρχουν ίδιες συνθήκες συνέχειας εκατέρωθεν των δοκών Δηλαδή: είτε δεν υπάρχει πλάκα από την άλλη πλευρά και των 2 δοκών είτε υπάρχει πλάκα από την άλλη πλευρά και των 2 δοκών Γωνία 30 ο + 60 ο : όταν ΔΕΝ υπάρχουν ίδιες συνθήκες συνέχειας εκατέρωθεν των δοκών 60 ο ως προς την δοκό από την άλλη πλευρά της οποίας υπάρχει πλάκα (=συνέχεια) 30 ο ως προς την δοκό από την άλλη πλευρά της οποίας δεν υπάρχει πλάκα Βήμα 6 ο : Μετατροπή του κατανεμημένου φορτίου των πλακών σε ομοιόμορφο φορτίο Στην δοκό Δ6 του σχήματος έστω ότι το επιφανειακό κατενεμημένο φορτίο των πλακών είναι: g πλ (kn/m 2 ) και ότι ζητείται το γραμμικό ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο της δοκού Δ6 g δοκ (kn/m) g ( 2 3 ) ( kn ) m g ( kn ) m ( m) 2 m 6, 2 όπου Ε2β και Ε3α τα εμβαδά επιρροής του φορτίου των πλακών εκατέρωθεν της Δ6. Μαρίνα Μωρέττη 24 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

25 Βήμα 7 ο : Υπολογισμός των φορτίων σχεδιασμού p d των δοκών (ομοιόμορφοο κατανεμημένο) Εξηγείται αναλυτικά στο λυμμένοο παράδειγμα των δοκών Βήμα 8 ο : Υπολογισμός συνεργαζόμενου πλάτους δοκών, b eff Κατά την κάμψη της δοκού συμμετέχει και η πλάκα στην ανάληψη α της ροπής όταν η πλάκα θλίβεται λόγω της ροπή Μd. d Το πλάτος συμμετοχής της πλάκας στην κάμψη της δοκού συμβολίζεται με b eff Υπαρξη πλακών μόνον από μία πλευρά της δοκού: beff b w o 10 Υπαρξη πλακών εκατέρωθεν της δοκού: beff o 2 10 b w b w o 5 όπου o μήκο ος μεταξύ διαδοχικών σημείων μηδενισμού του τ διαγράμματος των ροπών o 0.85 μονόπακτη o αμφίπακτη o 2.00 πρόβολος αμφιέρειστη o Πλάκα υπό θλίψη b eff Πλάκα υπό θλίψη b eff Μd Μ d Μ d b eff f Πλάκα υπό θλίψη κανονική δοκός ανεστραμμένη δοκός Ύπαρξη πλακών εκατέρωθεν της δοκού κανονική δοκός Ύπαρξη πλάκας μόνον από τηνν μία πλευρά της δοκού Σε κανονική δοκό: b ef ff στον υπολογισμό του οπλισμούύ λόγω ροπής στο άνοιγμα Σε ανεστραμμένη δοκό: b ef ff στον υπολογισμό του οπλισμούύ λόγω ροπής στην στήριξη Μαρίνα Μωρέττη 255 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

26 Βήμα 9 ο : Στατική επίλυση (προσδιορισμός διαγραμμάτων M d, V d ) Οι δοκοί επιλύονται ως ανεξάρτητες δοκοί μεταξύ διαδοχικών στηρίξεων (με τις κατάλληλες συνθήκες στήριξης: απλή έδραση ή πάκτωση) με μήκος ίσο με το θεωρητικό. Βήμα 10 ο : Έλεγχος επάρκειας έναντι λοξής θλίψης Ο έλεγχος αυτός είναι καλό να γίνεται αμέσως μετά την στατική επίλυση. Προϋποθέτει την γνώση μόνον των διαστάσεων της διατομής (b, d) και την ποιότητα του σκυροδέματος (f cd ). Ενώ για τον έλεγχο επάρκειας έναντι κάμψης απαιτείται ο υπολογισμός των οπλισμών της διατομής. Ελέγχεται η ανίσωση ασφαλείας: Δράση Αντίσταση E d R d E=Effect of actions (=αποτέλεσμα δράσεων, R=Resistance) V d V Rd,max (10.1) όπου: E = Effect of actions (= αποτέλεσμα δράσεων: M d, V d ) R = Resistance (= αντίσταση) d = design (μεγέθη σχεδιασμού που έχουν προκύψει από τα φορτία σχεδιασμού 1,35g+1.50q) V d = η δρώσα τέμνουσα V παρ στην παρειά του στοιχείου (στον κόμβο) Χάριν απλότητας μπορεί να λαμβάνεται η τέμνουσα που υπολογίζεται στον άξονα των στοιχείων, V αξονα (η οποία είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα παρειάς, V παρ ) V Rd,max = η αντίσταση του στοιχείου έναντι λοξής θλίψης του σκυροδέματος 1 VRd,max 0.9 dbw1 fcd με: , fck ( MPa ) (10.2) ν 1 = συντελεστής μείωσης της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος παρουσία εγκάρσιου εφελκυσμού (βάσει ΕΚΩΣ 2000) f ck V παρ. V αξονα V αξονα A Δ1 - B Δ2 - Γ [V] + + V αξονα Μαρίνα Μωρέττη 26 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

27 Εάν δεν πληροίται η ανίσωση (10.1) υπάρχει κίνδυνος θλιπτικής αστοχίας του σκυροδέματος (εξαιρετικά ψαθυρή). Η μόνη λύση είναι η αύξηση των διαστάσεων της διατομής. Η προσθήκη οπλισμού ΔΕΝ αποτρέπει την αστοχία αυτήν. Αν V d > V Rd,max απαιτείται είτε αύξηση του πλάτους b w της δοκού είτε αύξηση του ύψους h w (d) της δοκού ισοδύναμα Ο έλεγχος επάρκειας των διαστάσεων της διατομής έναντι λοξής θλίψης γίνεται ως εξής: Θεωρώντας πλάτος δοκού b w, υπολογίζεται το ελάχιστο στατικό ύψος d της δοκού για το οποίο ισχύει η ανίσωση (10.1). Προφανώς ο έλεγχος γίνεται για την μεγαλύτερη τέμνουσα, V d, που ασκείται στην δοκό. 1 2V,max 0.9 d Vd VRd Vd dbw1 fcd d 2 0.9b f w 1 cd (10.3) Μετά την στατική επίλυση και τον προσδιορισμό του διαγράμματος τεμνουσών μπορεί να εκτιμηθεί από την (10.3) μία τιμή για το ελάχιστο στατικό ύψος, d, της διατομής. Βήμα 11 ο : Υπολογισμός ελάχιστου και μέγιστου γεωμετρικού ποσοστού οπλισμού, ρ min και ρ max Γεωμετρικό ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού ρ δοκών: s A c Εμβαδόν εφελκυόμενου διαμήκους οπλισμού Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος κάθετης στην διεύθυνση του διαμήκους οπλισμού α) Εμβαδόν σκυροδέματος Αc: b w b eff h πλ d d Α c = b w x d b w Α c = b w x (d h πλ ) + b eff x h πλ Ορθογωνική διατομή Πλακοδοκός Εμβαδόν διατομής σκυροδέματος Ac για τον υπολογισμό του γεωμετρικού ποσοστού οπλισμού, ρ Μαρίνα Μωρέττη 27 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

28 β) Οπλισμός Αs: Tο εμβαδόν όλων των ράβδων του τ εφελκυόμενου οπλισμού. Θλιβόμενος οπλισμός Α s2 ε c F s2 = A s2 x f sy d M d z Α s1 ε s1 F s1 = A s x f sy Εφελκυόμενος οπλισμός Παραμορφωμένη θέση διατομής λόγωω ροπής Μd Ορισμοί: Εφελκυόμενος οπλισμός: Ο οπλισμός που βρίσκεται στο τμήμα της διατομήςς που βρίσκεται υπό εφελκυσμό και ο οποίος συνυπολογίζεται για την ανάληψη της δρώσας ροπής Μd. Θλιβόμενος οπλισμός: Ο οπλισμός που βρίσκεται στο τμήμα της διατομής δ που βρίσκεται υπό θλίψη.. Ο οπλισμός αυτός συμμετέχει στην ανάληψη της δρώσας ροπής. γ) Ελάχιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού δοκού: Για την αποφυγή ρηγμάτωσης εφελκυόμενος οπλισμός: (έλεγχος λειτουργικό ότητας) απαιτείται ελάχιστος min 1 2 f ct, m f yd Έλεγχος λειτουργικότητας (αποφυγή ρηγμάτωσης) όπου: fctm 0.30 fck 2/3 Μέση εφελκυστική αντοχή σκυροδέματοςς (11.1) s,min min Ac Πίνακας 4: Ελάχιστο γεωμετρικό ποσοστό ρmin ( ) διαμήκους οπλισμού Β500 δοκών C12 C16 C20 C25 C30 C35 C400 C45 ρ min ( ) Μαρίνα Μωρέττη 288 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

29 δ) Μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού δοκού: Προϋπόθεση για την πλάστιμη συμπεριφορά ενός φορέα στον σεισμό είναι η διαρροή του διαμήκους οπλισμού των δοκών. Για τον λόγο αυτόν τίθεται άνω όριο στο ποσοστό του διαμήκους οπλισμού: ρ max Χάριν απλούστευσης του υπολογισμού του απαιτούμενου οπλισμού κάμψης των δοκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας κάμψης παρουσία μόνον εφελκυόμενου οπλισμού (δηλαδή να αγνοηθεί η συνεισφορά του θλιβόμενου οπλισμού). Η αγνόηση του θλιβόμενου οπλισμού στον υπολογισμό της ροπής αντοχής M Rd μίας διατομής είναι υπέρ της ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή ως άνω όριο του γεωμετρικού ποσοστού του εφελκυόμενου διαμήκους οπλισμού μπορεί να ληφθεί το ποσοστό ω 1 πέρα από το οποίο για την εξασφάλιση διαρροής του διαμήκους οπλισμού (ε s1 ε sy1 = 2.17 ) απαιτείται και θλιβόμενος οπλισμός. Δηλαδή μ d = και ω 1max = A A s c f f yd cd f yd fcd =0.425 max max (11.2) f f cd yd Διαρροή διαμήκους οπλισμού: ανηγμένη παραμόρφωση εφελκυόμενου χάλυβα: ε s1 ε sy1 = 2.17 όπου: yd 500 /1.15 sy f MPa 2.17% o E MPa Για μd < 0.315: ο εφελκυόμενος οπλισμός διαρρέει και ε s1 ε sy1 = 2.17 Για μd > 0.315: ο εφελκυόμενος οπλισμός δεν διαρρέει ε s1 < ε sy1 = 2.17 s Μαρίνα Μωρέττη 29 Δομική Μηχανική 3: Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

30 Επομένως: Το ελάχιστο στατικό ύψος, d, της διατομής για το οποίο ο διαμήκης οπλισμός διαρρέει (με την υπόθεση ότι αμελούμε τον θλιβόμενο οπλισμό) είναι: Πίνακας Κάμψης με μόνον εφελκυόμενο οπλισμό: max =0.425 μ d = d M bd d 2 f cd d M d 0.315b f cd (11.3) z F s ρ max διαρρ οή F c διαρροή Χάλυβας κατεργασμένος εν θερμώ f sy =500MPa Χάλυβας κατεργασμέκ ένος εν ψυχρώ Β500 Διάγραμμα τάσεων (σ) ανηγμένων παραμορφώσεων (ε s ) χάλυβα (εφελκυσμός και θλίψη) Η διαρροή του διαμήκους οπλισμού επιτρέπει τις αυξημένες παραμορφώσεις του φορέα, που οδηγούν σε πλάστιμη συμπεριφορά του φορέα. Με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ψαθυρών μορφών αστοχίας. Ενδιεικτικά: ανηγμένη παραμόρφωση αστοχίας χάλυβα: ε su = 65 (σε θλίψη + εφελκυσμό) ανηγμένη παραμόρφωση αστοχίας σκυροδέματος: ε cu = (σε θλίψη) το σκυρόδεμα αστοχείί ψαθυρά, ενώ ο χάλυβας αστοχεί πλάστιμα... Μαρίνα Μωρέττη 300 Δομική Μηχανική 3: : Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων

ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» ιαστασιολόγηση Επεµβάσεων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Σκυρόδεµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα